Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz"

Transkript

1 Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) BG1-LEO / 1

2 ORGANİK PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE GÖRE ECVET MERKEZİNDE EĞİTİMİ /ECVET-ECOQUALIFY/ ÖZET ECVET-Ecoqualify projesinin başlıca amacı organik perakendecilik alanındaki öğretmen, eğitmen ve öğretim elemanları için pilot eğitim kursu sağlamaktır. Kurs, öğretmenlere ECVET ve AYÇ merkezinde eğitim-öğretim kurslarını tasarlama, planlama ve dağıtımını yapma becerisini sağlayan öğrenme araçları sunacaktır. Projenin belirli amaçları şunlardır: - Ecoqualify için AYÇ ve ECVET i ortak ülkelerin ulusal nitelik çerçevesine tercüme etmek ve uyarlamak; - Ekokalite Kalite Güvence Sistemi (KGS) merkezli organik sektördeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve asistanların eğitimi için gereken pedagoji ve metodları analiz etmek, bir araya getirmek ve tanımlamak ve AYÇ ile ECVET in öğrenme sonuçları yaklaşımını takip etmek; - Online eğitim kurslarının pilot uygulamasını yapmak ve geliştirilmesi için dönüt toplamak; - Uygulama topluluğunun ortak çıkarlarını tanımlamak ve eğitim kursu amaçlayan bir pazar oluşturmak adına organik perakendecilik sektöründeki VET ortakları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınlamak. Projenin başlıca ürünleri; - E(co)-Qualify Kalite Güvence Sistemine gore organik gıda perakendeciği için AYÇ ve ECVET merkezinde eğitim kurslarının anlaşılır ve detaylı olarak metodolojisinin elde edilmesi - Organik perakendeciliği sektöründeki Mesleki Eğitim-Öğretim (VET) kurumları için kılavuz - Eğitim kursu ve eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) - Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. Genel olarak proje faaliyetlerinin, genelde kabul gören nitelik ve eğitim standartlarının yerleşmesine katkıda bulunarak organik perakendecilik sektöründeki VET eğitimcilerinin yeterliliğini artırdığı öngörülmektedir. 2

3 Ortaklık 5 Avrupa Birliği ülkesi (Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İtalya) ve bir de müzakere sürecindeki ülkeden (Türkiye) oluşmaktadır. Konsorsiyum projenin çeşitli çalışma alanlarını da içeren bir dizi uzmanlaşmaış organizasyonu da bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda 2 üniversitenin (UARD-Bulgaristan ve ÇOMÜ-Türkiye) işbirliğini, 3 yetişkin eğitimi sağlayıcıyı (Adrialand-İtalya, FORUM Berufsbildung e.v ve Ökomarkt Hamburg) ve 1 yetişkin eğitimi sağlayan kuruluşu içermektedir. Üstelik proje konsorsiyumu Almanya dan Institute Equalita, Çek Cumhuriyeti nden Zivy Venkov ve Avusturya Viyana da 1 adet sandalyeye sahip olan Organik Perakendeciler Birliği nden (ORA) oluşmaktadır. UARD tüm aktiviteleri proje yürütücü ve yüklenici koordinatör olarak gerçekleştirecektir. 3

4 ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE GÖRE ECVET BAZINDA EĞİTİMİ Yaşamboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI İnnovasyon Transferi BG1-LEO Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz 4

5 İçindekiler Giriş Organik Gıda Perakendeciliği Eğitmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri Öğretim Yeterlilikleri Değerlendirme Araçları Değerlendirme Prensipleri Öğrenim Metotlarının Değerlendirilmesi Çoktan Seçmeli Test Açık Uçlu Sorular Bireysel Sözlü Sınav (Mülakat) Uygulama Testleri Sınıf Atmosferinin Değerlendirilmesi Devamsızlık Motivasyon İşbirliği ve Etkileşim Öğrenmeye Bireysel Katkı (ÖBK) Öğrenim Değerlendirmesi için Araç-gereçler Eğitim Programı Örneği/Şablonu Örnek Ders Öğretimi Kısaltmalar

6 1. Giriş İnnovasyon Projesi Transfer Özeti Proje Amaçları ve Stratejisi İnnovasyon projesinin amacı Ekokalite için AYÇ ve ECVET i ortak ülkelerin ulusal nitelik çerçevesine göre tercüme etmek ve uyarlamaktı. Başlıca amaç organik sektöründeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve öğretim elemanlarının eğitimi için gereken becerileri sunabilecek bir eğitim kursu ortaya koymaktı; böylece ECVET ve AYÇ ye dayalı eğitim kurslarını e-öğrenme de dahil olmak üzere tasarlayıp, planlamasını yapabileceklerdi. Bu amaçla ilk olarak AYÇ ve ECVET e dayalı organik ürün perakendeciliği eğitim kursları için uygun bir metodoloji tasarlanması gerekiyordu. VET eğitmenlerinin rolündeki değişikliklerin araştırılması ve düzenlenmesi gerekiyordu. Yeterliliğe dayalı bir yaklaşım kullanmak öğrenme çıktılarının tasarımı üzerine yoğunlaşmak proje ortakları için büyük önem arz ediyordu. Çalışma sürecinin başında ortaklar organik sektöründeki öğretmen, eğitimci ve öğretim görevlileri içim öğreti ve metotları beraber analiz edip, biraraya getirerek tanımladılar. Tüm Avrupa ülkelerinde VET öğretim yapmak, bilgisayar odaklı yaklaşım kullanmak ve öğrenme çıktıları önceliktir. Bunun yanı sıra VET teki yeni metodoloji ve didaktik yaklaşımların uygulaması önemli ölçüde profesyonel bağlılık gerektirmekte ve hala tam olarak anlaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Şu anki proje Almanya-Avusturya işbirliğinin deneyim ve pratiğine dayalı organik perakendeciliği alanında yeni pedagojiler sunmayı amaçlamaktadır. Oldukça geniş nitelik standartlarıyla Ekokalite Kalite Güvence Sistemi tüm yeni geliştirilen eğitim önerilerinin merkezindeydi. Nitelik standartları bir şirketin üretim, işleme ve pazar alanlarındaki bilgi, beceri ve yeterlilik bakımından operasyonel idari seviyesini gösterir. Bunun yanı sıra Ekokalite 6

7 Kalite Güvence Sistemi öğretmenlerin niteliklerini de belirtmektedir. Tüm eğitim birimleri EcoQualify Kalite Güvence Sistemine dayalı olmak zorundaydı. Başlıca amaçlardan biri AYÇ ve ECVET öğrenme çıktıları amaçlarını takip etmekti. Öğrenme çıktılarının ulusal versiyonları oluşturuldu ve sonrasında değerlendirildi. Bunun dışında konsorsiyum pilot olarak denendi ve online eğitim kurslarında test edildi. Geliştirilmesi için üyeleri tüm kullanıcılarından dönütler toplandı. Çıkar Birliği için bir Sosyal Ağ Platformu kurdular ve organik perakendecilik sektöründeki VET in hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınladılar. Sonrasında pazar odaklı bir eğitim kursu şekillendi. Bunların haricinde organik sektöründeki VET kurumları için kılavuzlar oluşturuldu. Kazanımlar ve Öncelikler Genişleyen organik sektörü kalifiye işçi ve yöneticilerin ve onları eğitecek olan eğitimcilerin artan sayısından kazançlı çıkacaktır. Organik gıda perakendeciliği iyi eğitimci ve öğretmenlerin eksikliğinden kaynaklanan boşluk sayesinde şekilenmiştir. Konsorsiyum, Avrupa Parlamentosu nun VET sağlayıcılarını da içeren ECVET i daha ileri götürme isteğine cevaben harekete geçti. Yeni metodolojik ve didaktik yaklaşımları, yenilikçi eğitim metotlarını e-öğrenme de dahil olmak üzere uygulama ihtiyacı konsorsiyum için son derece güçlü bir dürtüydü. Proje sonuçları genelde kabul gören nitelik ve eğitim standartlarının yerleşmesine de katkıda artıracaktır. bulunarak organik sektöründeki ECVET-EcoQualify görevlilerinin ve VET kurum VET VET eğitimcilerinin öğretmenlerinin, yeterliliğini eğitimcilerinin, yöneticilerinin başlangıç öğretim ve devam kurslarını desteklemeyi işaret etmektedir. Hedef grup öğretmenleri ve eğitimcileri, VET hizmet sağlayıcılarını ve yaşamboyu öğrenme programındaki eğitmenleri kapsamaktadır. Hedef sektörler eğitim, tarım, organik ticaret ve perakende satış, ekolojik alan ve gıda güvenliğidir. 7

8 İnnovasyon Proje Transferinin Başlıca Ürünleri: E(co)-Qualify Kalite Güvence Sistemine gore organik gıda perakendeciği için AYÇ ve ECVET merkezinde eğitim kurslarının anlaşılır ve detaylı olarak metodolojisinin elde edilmesi Organik perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz Eğitim kursu ve eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. 8

9 2. Organik Gıda Perakendeciliğindeki Eğitmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için organik gıda perakendeciliği eğitmenlerinin mesleki yeterliliklerinin, AYÇ gerekliliklerini (ECVET le uyum halinde) karşılaması adına belirlenmesi gerekir. Ayrıca mesleki yeterlilikler ihraç edilecek ülkelere uygun ve uygulanabilir olmak zorundadır. Tablo 1 de organik gıda perakendeciliği eğitmenlerinin, eğitimle uyumlu haldeki mesleki yeterlilikleri özetlenmiştir. Tablo 1. Organik Gıda Perakendeciliğindeki Eğitmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Konular Mesleki Yeterlilikler 1. Organik perakendeciliğine dair temel bilgiler 1.1 Organik Tarım 1.2 Sürdürülebilir Ekonomi 1.3 Ürün Yönetimi 1.4. Çalışma Prosedürleri 1.5. Perakendecilikte İletişim Tarım, Organik Tarım ve Toprakbilimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Adil Rekabet Çevre Korunması Organik Gıda Üretimi CRS Ürün Yönetimi/Sipariş Ürün Depolama, Bakım ve Koruması Etiketleme & İlan Ürün Sergileme & Mağaza Planı Kalite Yönetimi İş Güvenliği ve Koruma Hijyen ve HACCP İletişim Becerileri Satış İletişimi Ekoloji, pazarlama ve gıda işleme gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Pazarlama, lojistik ve işletme yönetimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Gıda işleme ve kalite yönetimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi uzmanlık 9

10 Konular Mesleki Yeterlilikler Müşteri alanlarında lisans Hizmetleri mezunu olmak Şikâyet Yönetimi BİT ve Bilişim Bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojileri gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 1.6 Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri 2. Ürün Bilgisi I Taze Gıdalar Sebze ve Meyveler Ekmek & Unlu Mamüller Süt & Süt Ürünleri Peynir Et Ürünleri Balık 3. Ürün Bilgisi II Paketlenmiş Gıdalar 3.1 Kuru Market Gıdaları 3.2. Hububat/tahıl ve Tahıl Ürünleri 3.3 Kuru meyveler&ceviz 3.4 Filiz ve Filizlenme için Yetiştirilen Tohum 3.5 Sıvı ve Katı Yağ 3.6 Bal, Şeker ve Tatlandırıcılar 3.7 Sürülebilir&Baharat Ürünleri 3.8 İçecekler 3.9 Kahve ve Çay 3.10 Bebek Maması 3.11 Mezeler Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda mühendisliği, organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda mühendisliği, organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 3.12 Dondurulmuş Gıdalar 3.13 Atıştırmalıklar&Şekerlemeler 3.14 Yarı İşlenmiş Ürünler Ürün Bilgisi III, Gıda Harici Ürünler Kozmetik Esansiyel Yağlar Kimya, kimya mühendisliği ve tekstil mühendisliği gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Deterjanlar & Temizlik Ürünleri Ev araç-gereçleri & Öğütücüler Tekstil 10

11 Konular Mesleki Yeterlilikler 4.6 Hayvan Maması Ziraat mühendisliği ve zootekni gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 5. Beslenme, Diyetetik ve Sağlıklı Gıda Beslenme Bilgisi Beslenmeye Dayalı Hastalıklar Sağlıklı Beslenme Hastalık Sürecinde ve Diyetlerde Beslenme Gıda Takviyesi Şifalı Bitkiler & İlaçlar 6. İşletme ve Yönetim Beslenme ve diyetetik, gıda bilimi ve teknolojisi organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak İş Felsefesi& Değerleri İş Organizasyonu Problem Çözme Kaydetme Ürün Satınalma Proje Yönetimi Finansal Kaynak Yönetimi İnsan Kaynaları Yönetimi İş Yönetmeliği Perakendecilik Yönetmelikleri Muhasebe, Denetleme ve Kontrol 6.12 Yatırım&Finans İşletme yönetimi, ekonomi, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, finans ve lojistik gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 7. Pazarlama Pazarlama Prensip ve Teorileri Pazarlama Teknikleri Reklamcılık Teknikleri ve Araç-gereçleri E-Ticaret Strateji ve Araçgereçleri Web Merkezli Pazarlama Müşteri Hizmetleri Yönetimi Organik Ürün Pazarı ve Dağıtımı Tablo 1 de de özetlendiği gibi İşletme yönetimi, pazarlama, lojistik ve organik ürün idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak organik perakendeciliğine dâhil olan eğitimcilerin/eğitmenlerin, yalnızca gerekli eğitim geçmişine sahip olmaları değil aynı zamanda ürün, satış ve işletme yönetimi hakkında deneyimli olmaları da avantaj sağlayacağı için istenmektedir. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi için hazırlanan Kalite Elkitabına göre: 11

12 Ürün Bilgisi ürünün değerlendirilmesini, organik gıdanın öğretilebilmesini ve organik perakendecilikle ilgili pratik bilgilerin edinimini sağlayacaktır; Satış Bilgisi müşterilerin yönlendirilmesi, tarımda şeffaflık ve teorik ve pratik olmak üzere işleme gibi belli başlı kavramların oturmasını sağlayacaktır; İşletme Yönetimi organik gıda perakendeciliğindeki girişimlerin teorik ve pratik olmak üzere organizasyonunu ve aktif katılımla idare edilmesini sağlayacaktır. 12

13 3. Öğretim Yeterlilikleri Daha önce de belirtildiği gibi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, mesleki eğitimöğretim için Avrupa Kredi Sistemi ile birlikte Avrupa ülkelerindeki farklı seviyede mesleki eğitim-öğretimin karşılaştırmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Böylelikle, yalnızca mesleki eğitimin standartları belirlenmekle kalmadı; aynı zamanda eğitimin kalitesi de arttı. AYÇ ile birlikte, eğitim dâhilindeki eğitimci/eğitmenlerin yeterlilikleri de eğitimin başarısı için daha önemli hale gelmiştir. Eğitimcilerin/eğitmenlerin mesleki geçmişine bağlı olarak öğretim yeterlilikleri, eğitimin başarısı adına hayati önem arz etmektedir. perakendeciliği eğitimi boyunca çeşitli öğretim Organik gıda metotları uygulanacaktır. Teknoloji ve küreselleşmenin gelişimi de göz önüne alınarak, organik gıda perakendeciliğindeki eğitimci ve eğitmenlerin aktif öğretim metodlarının yanı sıra açıklayıcı ve keşfetmeye yönelik klasik öğretim metodlarına da hâkim olması gerekir; böylece öğrenciler organik gıda perakendeciliği eğitimi boyunca çalışma alanlarına ilgi duyacaklardır. Öğrenciler, işlenen konulara dikkat çekmek için eğitim aktivitelerine dâhil edilmelidirler. Bunlar; problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme ve vaka çalışması metodlarıyla yapılabilir. Problem Çözme Metodu Problem çözme; hedefe ulaşmak için öğrencilerden farklı potansiyeller arasından etkili ve verimli araç-gereçlerin, davranışların seçimi ve kullanımının istendiği bir süreçtir. Bu metotda bilimsel bilgi, eleştirel düşünme, karar alabilme, sınav ve yansıtıcı düşünme uygulanır. Bu metot problem çözme sürecinde genelleştirmek ya da karar vermek için kullanılır. Uygulanan aşamalar: 1- Problemin önemi ve konu seçimi 2- Problemin sınırlandırılması 3Uygulamanın planlanması 4- Çalışma planının hazırlanması 5- Kaynak sağlama 6- Problemi inceleme 7- Sonuca varma 8- Konu, görüş ve bulguları tartışmaktır. 13

14 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Metodu İşbirliğine dayalı öğrenme, farklı beceri seviyelerindeki öğrencilerden oluşan bir ekibin konuyu daha iyi özümsemek adına çeşitli öğrenim aktivitelerini kullandıkları başarılı bir öğretim stratejisidir. Ekibin her bir üyesi yalnızca öğretileni öğrenmekten değil, aynı zamanda ekip arası işbirliğinden de sorumludur. Bu, ekibin motivasyonunun artmasına ve pozitif bir atmosfer oluşmasına da yardımcı olur. Kursiyerler, ekibin tüm üyeleri verilen ödevi anlayana ve istenen görevleri yerine getirene kadar çalışırlar. İşbirliği için sarf edilen çaba, katılımcıların ortak çıkarlar için çalışmasıyla sonuçlanır ve böylece ekibin tüm üyeleri başarılı olur. Vaka Çalışması Metodu Eğitmen/eğitimci tarafından öğrencilere örnek bir vaka verilir ve öğrenciler daha önce bir bireyin ya da bir grubun yaşadığı gerçek bir sorun ya da durumla yüz yüze gelir. Genellikle vaka, problemle karşılaşanların ulaşabilecekleri türden gerçeklerle birlikte problemle yüzleşenlerin yaklaşımlarını ve algıların uzun açıklamalarını da içerir. Tartışma analizi vakanın konusu ya da problemi nedir? sorusunu soran eğitmenin sorusuyla başlar. İkinci aşamada, belirtilen durumdaki gerçeklerin analizi öğrenciler tarafından yapılır. Gerçeklerle ilgili kişisel görüşlerden ziyade, gerçekte ne olduğu üzerinde durulur. Analizin üçüncü aşamasında bazı kişisel çıkarımlar ve görüşler ele alınır. Tartışmanın sonunda bazı durumlara özgü olarak birden fazla önerinin en uygunu olabileceği gibi, içlerinden en güçlü öneri seçilir. Konuya dâhil olan öğretmen ve öğrencilerin söz konusu metodlarla ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Bu öğretim metodları öğrencilerin motivasyonunu artıracaktır. 14

15 Organik Gıda Perakendeciliğinde AYÇ ve ECVET ile Uyumlu Öğretim Prensipleri Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ne (AYÇ) göre başarılı bir öğretim pek çok prensip içerir. Bunlar başlıca: - Öğrencilerin yönlendirilmesi - Aktif öğrenme ve uygulama yönlendirmesi - Bilgi transferini destekleme ve güvence altına almadır. Öğrencilerin Yönlendirilmesi Profesyonel eğitim-öğretimin yetişkin eğitimi olarak kabul edilmesinden bu yana öğrencilerin heterojen bir karışım halinde olması beklenmektedir. Öğrenciler farklı seviyelerde mesleki ve kişisel geçmişe sahiptir. Bilgi transferi, yalnızca farklı öğrenme hızlarına sahip bireysel özellikler ve farklılıklar (heterojenlikle de başa çıkılarak) göz önüne alındığında başarılı olabilir. Aktif Öğrenme ve Uygulama Yönlendirmesi Bilgi paylaşılmalı ve yeterlilikler yerine getirilmelidir; böylece tüm açılardan profesyonel bir satış teması, eğitimle (açıklama, ders verme) sonuçlanacaktır. Bilgi Transferini Destekleme ve Güvence Altına Alma Öğrenim hedeflerini kontrol etme; öğretmenin kontrol aracı, öğrencilerde başarı algısı oluşturma ve öğrencilerin kendi kendini kontrolü açısından bir araç olarak öğretimin sabit elementlerinden biridir. Öğretim aşağıdaki elementleri içermelidir: Ders girdileri Eğitim periyodları olarak edinim, kavrama ve öğretim içeriklerinin uygulanması Yaklaşımların gelişmesi ve ekiple birlikte çalışabilme için bir bütün olarak sınıfın yansıtma periyodları 15

16 16

17 4. Değerlendirme Araçları 4.1. Değerlendirme Prensipleri Öncelikle eğitimin değerlendirme prensiplerini verimli olarak tanımlamak son derece önemlidir. Başarılı bir eğitim gerçekleştirmek için sonuçların değerlerilmesi kritik bir süreçtir. Bu yüzden eğitim faaliyetlerinin bu önemli aşamasının uygulanmasına özel bir önem verilmelidir. İki önemli faktör dikkate alınmalıdır: Öğrenimin değerlendirilmesi Öğrenim atmosferinin değerlendirilmesi. Öncelikle öğrenimin, gelişimdeki benzerliklerin, yeterliliklerin ve becerilerin sonuçları değerlendirilir. Daha sonra tüm eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğunca verimli şekilde iletişim kurmak, öğrenmek ve katılımda bulunmak için doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediği değerlendirilir Öğrenim Metotlarının Değerlendirilmesi Öğretimin didaktik sonuçlarının değerlendirilmesi doğru araçlar kullanılarak yapılacaktır; bu nedenle farklı bir yaklaşımdan gerçek öğretim içeriğine doğru tahmin edilecektir. Değerlendirme sürecinde uygulanabilecek pek çok seçenek bulunmaktadır: - Çoktan Seçmeli Test - Açık-uçlu Sorular - Bireysel Sözlü Sınavlar (Mülakatlar) - Uygulama Testleri Çoktan Seçmeli Test Bu metotda bilgi olabildiğince objektif biçimde değerlendirilebildiğinden en sık kullanılan değerlendirme metotlarından biridir. Bu metot boyunca kolaylıkla özete çevrilebilen özel içerik elementleri (mümkün olduğu takdirde) tanımlanır. 17

18 Açık-Uçlu Sorular Bu metot öğrenciye/adaya kendini özgürce ifade etme adına gerçek bir fırsat verir. Bu değerlendirme aracını uygulayarak eğitmen verilen bilginin ne kadar özümsendiğini ve kişisel gelişimini ölçebilecektir Bireysel Sözlü Mülakat Bu değerlendirme metodu öğrencilerin daha önceki test sonuçlarını göz önünde bulundurarak ya da bilgi ve yeterliliklerine yoğunlaşarak ve aynı zamanda tüm bunları (gerektiğinde) ilgili seviyeye göre ele alarak, kendini ifade ve iletişimdeki kişisel yeteneğini ölçme imkânını sağlar Uygulama Testleri Bu değerlendirme metodu eğitmenlere öğrencilerin objeleri, ürünleri veya diğer dokunmatik özelliği olmayan ürünleri özenle hazırlama becerisini ölçmesini (bu yeterliliği teyit etmek için gerekliyse) sağlar. Yukarıda belirtilen değerlendirme araçları farklı şekillerde uygulanabilir (bkz. 4.4). Kullanımları, aşağıdaki sınavlar ele alındığında değişebilir: Başlangıç Sınavı: Tüm katılımcı/öğrencilerin projenin amacı için gereken bilgi ve becerilerini tanımlamak ve herkesin aynı temel bilgilere sahip olduğu bir sınıf oluşturmak için uygulama öncesi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Alıştırma testi: Alıştırma testinin amacı, ilk olarak öğrencilerin bireysel sonuçlarını ve ardından da tüm sınıfın ilerleme düzeyini süreç devam ederken değerlendirmektir. Final sınavı: Final sınavının amacı tüm aktivitelerin ardından sonuçların toplam olarak değerlendirilmesidir; bu araç sertifika, derece ve/veya becerilerin sertifikasyonu/hesaplanmasına yol gösterir. Tüm sınavlar, öğrencilere eğitim sürecinin başında duyurulan ve daha önceden 18

19 belirlenmiş bir puanlama sistemi kullanılarak hesaplanacaktır Öğrenme Atmosferinin Değerlendirilmesi Öğrenme ortamını ve sınıfiçi atmosferi nicel değerlerle ölçmek oldukça güç olduğundan aşağıdaki esaslar ve göstergeler uygulanmalıdır: Devamsızlık Öğrencilerin/katılımcıların tüm kurs faaliyetlerine olan katılımı konusundaki hassasiyetin önemli olduğu düşünülmektedir. Derse devam, katılımcıların derse olan ilgisi ve eğitim faaliyetlerine dahli konusunda bilgi sağlayacaktır Motivasyon Motivasyon, katılımcılar arasında iyi ilişkiler kurmak ve eğitmen ile katılımcılar arasındaki etkileşimi artırmak adına oldukça büyük öneme sahiptir. Bu gösterge, önerilen içerik ve katılımcıların mesleki ilgileri arasındaki uyumu açık bir biçimde göstermektedir İşbirliği ve Etkileşim Öğrenme ortamının sınıf atmosferi bakımından analizi, hem öğrencilerin sunulan aktivitelere olan katılımı hem de kendi aralarındaki işbirliği üzerine odaklanabilir. Bu, öğrencilerin iyi bir atmosfer oluşturma becerisine yardımcı olan eşler arası bir ilişki oluşturacaktır Öğrenmeye Bireysel Katkı (ÖBK) Bu faktör; daha önceki elementlerin özeti gibi görünse de, başlıca olarak bireysel katılımın boyutları üzerinde durur ve her bir katılımcının amaçları için verdiği çabayı ve başarıyı gösterir. Eğitim faaliyetlerine olan yüksek katılım 19

20 çoğu zaman kursların değerlendirme süreci sonunda elde ettiği başarılı sonuçlara zemin oluşturur Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi için Araçlar Öğrenim sürecinin değerlendirilmesi ve Organik Ürün Perakendeciliği için AYÇ ve ECVET bazında Eğitim Kursları METODOLOJİSİ nde varsayılan öğrenme sonuçlarının kazanılması için önerilen araçlar ve öğrenme çıktıları-ulusal versiyonları Tablo 2 de özetlenmiştir. 20

21 Tablo 2. Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi için Araçlar Aşama İleri Düzeyde Eğitim Eğitmen Seçimi Başlıca Elementler 1. Eğitmenlerin sayısının öngörüleni aşıp aşmadığına dair resmi değerlendirme 2. Gerektiğinde seçme sınavı uygulanabilir. Bu sınav aşağıdaki gibi olabilir: A) Çoktan Seçmeli Test: Bu test genellikle eğitim için seçilecek eğitmenleri belirlemenin yanı sıra bilgi seviyesini değerlendirmek için de kullanılabilir. B) Açık-uçlu Sorular: Bu tarz bir deney, eğitim alanındaki kursiyerlerin yeterliliklerini ölçmek için kullanılır. C) Sözlü Mülakat: Kursiyerlerin deneyim, motivasyon, isteklilik ve kişisel davranışlarını değerlendirmek için görüşme biçiminde uygulanacaktır. Kurs Süresince Başlıca elementler Yapılan Sınavlar Uygulama Bu sınav; açık uçlu sorular, bilgi teknolojisi ya da eğitmenin her Sınavları bir modül (becerinin tamamlanan kısmı) için oluşturacağı bilgi teknolojisi ya da dili için alıştırmalarla biraraya getirilen Öğrenci bireysel çalışmalarla birlikte uygulama performansını Değerlendirm değerlendirmek için kullanılır. Bu tarz bir değerlendirme e Dosyası genellikle eğitimci tarafından eğitim uygulamaları ya da kişisel görüşmeler yoluyla sürece dâhil edilir. Değerlendirmenin sonuçları genellikle öğrenci değerlendirme dosyasında eğitmen tarafından belirtilir. Final Sınavı Başlıca Elementler 21

22 Final sınavı Final sınavı genellikle yazılı sınav ya da sözlü mülakat şeklinde uygulanır. Öğrenci Yazılı sınav daha önce de belirtildiği gibi Değerlendirm a) çoktan seçmeli test e Dosyası b) açık-uçlu sorular c) uygulama testleri şeklinde olabilir. Bireysel sözlü sınavlar mülakat şeklinde yapılabilir: a) yazılı sınav konularının tartışılması b) eğitim faaliyetlerinde mesleki uygulamaların tartışılması c) eğitim programı konularının incelenmesi Öğrenci değerlendirme dosyası final sınav sonuçlarının yanı sıra kurs süresince yapılan sınavları da içerecektir. 22

23 5. Eğitim Programı Örneği/Şablonu Tablo 4 te daha önce geliştirilen Organik Gıda Perakendeciliği için AYÇ ve ECVET bazında Eğitim Kursu Metodolojisi ve Öğrenme çıktıları-ulusal versiyonları ile uyumlu halde örnek eğitim programı sunulmuştur: Mesleki Profil: Tarım Gıda Mağazası Yeni Başlayan Çalışan Tablo 4. Tarım Gıda Mağazası Yeni Başlayan Çalışan için Eğitim Planı Seviye 1 1. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: B: ürünlerle ilgili temel bilgiler; Be: mağaza içindeki basit görevleri yerine getirebilmek için gereken temel bilgiler; Y: yapılandırılmış bir birimde doğrudan denetim altında çalışma. Ünite Numarası 1.1 Ünite Adı: Organik Perakendeciliği Temel Bilgiler Geçerlilik Süresi: 40 saat Dersler Organik Tarım Dâhil olan konular Süre Organik tarım kavramının ulusal düzeyde ve 8 saat dünya çapında gelişimi Organik tarımcılığın temel kavramları Organik ve geleneksel tarım arasındaki başlıca farklılıklar Ulusal ve uluslararası organik tarım kurum ve kuruluşları Organik tarım ile ilgili AB düzenlemeleri Organik tarımın denetlenmesi ve sertifikasyonu Organik hasat üretimi Organik hayvancılık Birtakım bitki ve hayvan türleri için üretim, Ürün işleme, taşıma ve paketleme metodları Bakımı, Ürün muhafazası ile ilgili temel kavramlar Muhafazası Depolama ve Su, hava ışık, sıcaklık ve haşerelerin 6 saat ürün kalitesine olan etkileri Ürünlerin özelliklerine göre muhafaza edilmesi 23

24 İş Güvenliği ve Güvenlikle ilgili düzenlemeler Koruma 8 saat İş güvenliğiyle ilgili AB düzenlemeleri Müşteri ve çalışan güvenliği Mağazada Hijyen Temel ilk yardım prensipleri Kişisel hijyen standartları ve HACCP standartları HACCP İletişim Kalite standartları Müşterilerle ilteşimin temel prensipleri Becerileri Müşteri talepleri BİT 6 saat Müşteri-dostu davranışlar ve Bilgisayar ve temel yazılım sistemleri Bilgisayar Yazılım ve donanım Bilimi Kelime işlemcisi, elektronik tablolar 6 saat 6 saat Mağaza uygulama yedeklemeleri Şikayet yönetimi için veritabanı 6. Örnek Ders Organik ürün perakendeciliği üzerine örnek bir ders aşağıda sunulmuştur. Eğitimde etkili bir ders işleme mümkün olduğunca gerçek hayata yakın 24

25 olmalıdır. Organik Sebze ve Meyvelerin Muhafazası Giriş niteliğindeki bir derste katılımcılar, sebze ve meyvelerin genel özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Farklı sebze ve meyve türlerine örnekler ve farklı muhafaza şartları anlatılacaktır. Üstelik organik ürünlerin muhafaza usulünü daha iyi anlamaları için sebze ve meyvelerin besinsel ve çevresel özellikleriyle ilgili de bilgilendirileceklerdir. Belirtilen sebze ve meyvelerin mevsimlere göre ulaşılabilirlikleri de sunulacaktır. İşlenmemiş organik sebze ve meyvelerin muhafazasını daha iyi kavramaları için, organik ve geleneksel tarım ürünleri arasındaki farklılıklar analiz edilecektir. İşlenmemiş tarım ürünlerinin muhafazası için Avrupa Birliği Kalite Standartları detaylı olarak işlenecektir. Derslerde edinilen bilgiye dayanarak, katılımcılardan bir organik gıda mağazasında gerçek bir organik sebze ve meyve standı hazırlamaları istenecektir. Son tüketim tarihlerinin yanı sıra muhafaza koşullarının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olup olmadığı da değerlendirilecektir. Katılımcıların ders materyalini kavrama düzeylerini değerlendirmek için kursiyerler gruplara ayrılacak ve kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını tasarlama görevi verilecektir. Kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını tasarlamak için katılımcı gruplarından aşağıdaki görevleri yerine getirmeleri istenecektir: 1. görev: Kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını piyasaya sürmek: yer alan büyüklüğü - isim tahmini müşteri oranı - genel konsept köşe/mağazanın dekorasyonu 2. görev: Satışa sunulacak organik sebze ve meyvelerin sınıflamasının 25

26 belirlenmesi 3. görev: Tarım ürünlerinin muhafaza koşulları ve farklı özelliklerinin belirlenmesi. Tarım ürünlerinin muhafazası için gereken ekipman çeşitlerinin belirlenmesi ve buzdolaplarının kurulumu, köşe ya da mağaza için gereken deponun belirlenmesi. 4. görev: Organik sebze ve meyveler için köşe/mağazanın portresinin çizilmesi (sebze ve meyvelerin sergilenmesi). 5. görev: Organik sebze ve meyvelerin pazarlama stratejisinin yanı sıra yukarıda bahsedilen ürünlerin farklı özellikleri için kontrol listesinin oluşturulması. Her bir grubun organik sebze ve meyve satışı için kendi stratejik planını oluşturması beklenmektedir. 26

27 7. Kısaltmalar ECVET AYÇ AB HACCP ÖBK BIT UYÇ KGS VET Mesleki Eğitim-Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Avrupa Birliği Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Öğrenmeye Bireysel Katkı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Kalite Güvence Sistemi Mesleki Eğitim-Öğretim 27

28 Proje Konsorsiyumu Proje Koordinatörü University of Agribusiness and Rural Development /UARD/ BULGARİSTAN Proje koordinatörü olan University of Agribusiness and Rural development Plovdiv Bulgaristan hükumetinin kararıyla 1992 yılında kurulmuş olup, milli değerlendirme ve akredite ajansı tarafından bakanlar kurulunda tarım üniversitesi yüksekokulu olarak akredite edilmiştir. 20 yıllık başarılı bir gelişimin ve bir dizi akreditasyon prosedürünün ardından 6500 ün aşkın öğrencisiyle şu an Bulgaristan ın en büyük özel üniversitesi haline gelmiştir. Üniversite tarım ticareti kırsal kalkınma alanında 6 lisans ve 10 yüksek lisans ana bilim dalı ile hizmet vermektedir. Proje Koordinatörü: Mariana Ivanova 78 Dunav Blvd Plovdiv, BULGARIA Project Ortakları Organik Perakendeciler Derneği/ORA/ Avusturya Uluslararası Organik Perakendeciler Derneği,organik perakendecileri ve hissedarlar için Avrupa Şemsiye kuruluşudur.. Özellikle transfer, mesleki nitelik ve eğitimle ilgilenmektedir. Danışmanlık, eğitim ve lobicilik faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve uluslar arası organik pazar konusunda destek sunmaktadır. Tom Václavík AT-1070 Wien, Seidengasse 3335/ Zivy venkov Çek Cumhuriyeti Zivy venkov, kar amacı gütmeksizin özellikle kırsal alanlardakiürün gelişimini ve organik gıda ürünlerinin pazarlamasını sağlamaya çalışan, ve kobilere, yerel girişimcilere ve pazarlama müteşebbislerine yardımcı olan bir kuruluştur. Zivy venkov eğitime, proje ve iş geliştirmeye, pazarlama ve yönetime yardımcı olmaktadır. Dana Václavíková Vinohradska Moravske Kninice FORUM Berufsbildung e.v. ALMANYA FORUM Berufsbildung e.v. organik gıda perakendeciliği, toplumsal refah, iş ekonomisi ve bilgisayar okuryazarlığı gibi farklı iş alanlarında meslekiçi eğitimler ve seminerler gibi ileri eğitimler sunan, bağısız ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Dr. Helmut Riethmüller Charlottenstr Berlin Ökomarkt Verbraucher und Agrarberatung e. V. ALMANYA 28

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Selçuk BİRER ECVET-based

Detaylı

Öğrenme Çıktıları. Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör.

Öğrenme Çıktıları. Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Öğrenme Çıktıları Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Selçuk BİRER ORGANİK PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY 1

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ekonomisi TUR 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Küreselleşme ve Demokrasi KAM 421 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Politikası KAM 402 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları

Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yiyecek İçecek Yönetimi TUR 515 Güz 4 2 0 6 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları Uygulamalı Grafik II (PR 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik II PR 326 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası MGMT 402 Bahar

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI:

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel,

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için

AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için AYÇ EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için METODOLOJİ ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) 2013-1-BG1-LEO05-08698/

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları

Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi (KAM 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Türkiye nin Düşünce Tarihi KAM 417 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350T) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350T) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350T) Ders Detayları Ders Adı Pazarlama Yönetimi II Ders Kodu MGMT 350T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

BANT ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : GIDA TEKNOLOJİSİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE

BANT ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : GIDA TEKNOLOJİSİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE BANT ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : GIDA TEKNOLOJİSİ MESLEK : BANT ELEMANI MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bant elemanı, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, hijyen

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

P U R E - H 2 O Sayfa 1

P U R E - H 2 O Sayfa 1 P U R E - H 2 O Sayfa 1 Kimya Mühendisliği Dalında Eğiticiler... 5 ISCO (ESCO) 2145 te Mesleki Yeterlilik... 5 Öğrenme Yolları... 5 Gerekli Yeterlilikler... 6 Kimya Dalında Eğiticiler... 9 ISCO (ESCO)

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklamcılığın Temelleri PR 328 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Çokuluslu Şirketler MAN 391 Bahar 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Çokuluslu Şirketler MAN 391 Bahar 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Çokuluslu Şirketler MAN 391 Bahar 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

İş Başı Eğitimi (TOUR 410) Ders Detayları

İş Başı Eğitimi (TOUR 410) Ders Detayları İş Başı Eğitimi (TOUR 410) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Başı Eğitimi TOUR 410 Güz 1 6 0 4 15 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ PAKETLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ PAKETLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ PAKETLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Opera-PMS (TOUR 316) Ders Detayları

Opera-PMS (TOUR 316) Ders Detayları Opera-PMS (TOUR 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Opera-PMS TOUR 316 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Toplumsal Hareketler KAM 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Bahar 2 3+0+0 3 7. Endüstriyel ve Servis Pazarlaması MAN 528T.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Bahar 2 3+0+0 3 7. Endüstriyel ve Servis Pazarlaması MAN 528T. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Endüstriyel ve Servis Pazarlaması MAN 528T Bahar 2 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı