Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz"

Transkript

1 Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) BG1-LEO / 1

2 ORGANİK PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE GÖRE ECVET MERKEZİNDE EĞİTİMİ /ECVET-ECOQUALIFY/ ÖZET ECVET-Ecoqualify projesinin başlıca amacı organik perakendecilik alanındaki öğretmen, eğitmen ve öğretim elemanları için pilot eğitim kursu sağlamaktır. Kurs, öğretmenlere ECVET ve AYÇ merkezinde eğitim-öğretim kurslarını tasarlama, planlama ve dağıtımını yapma becerisini sağlayan öğrenme araçları sunacaktır. Projenin belirli amaçları şunlardır: - Ecoqualify için AYÇ ve ECVET i ortak ülkelerin ulusal nitelik çerçevesine tercüme etmek ve uyarlamak; - Ekokalite Kalite Güvence Sistemi (KGS) merkezli organik sektördeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve asistanların eğitimi için gereken pedagoji ve metodları analiz etmek, bir araya getirmek ve tanımlamak ve AYÇ ile ECVET in öğrenme sonuçları yaklaşımını takip etmek; - Online eğitim kurslarının pilot uygulamasını yapmak ve geliştirilmesi için dönüt toplamak; - Uygulama topluluğunun ortak çıkarlarını tanımlamak ve eğitim kursu amaçlayan bir pazar oluşturmak adına organik perakendecilik sektöründeki VET ortakları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınlamak. Projenin başlıca ürünleri; - E(co)-Qualify Kalite Güvence Sistemine gore organik gıda perakendeciği için AYÇ ve ECVET merkezinde eğitim kurslarının anlaşılır ve detaylı olarak metodolojisinin elde edilmesi - Organik perakendeciliği sektöründeki Mesleki Eğitim-Öğretim (VET) kurumları için kılavuz - Eğitim kursu ve eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) - Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. Genel olarak proje faaliyetlerinin, genelde kabul gören nitelik ve eğitim standartlarının yerleşmesine katkıda bulunarak organik perakendecilik sektöründeki VET eğitimcilerinin yeterliliğini artırdığı öngörülmektedir. 2

3 Ortaklık 5 Avrupa Birliği ülkesi (Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İtalya) ve bir de müzakere sürecindeki ülkeden (Türkiye) oluşmaktadır. Konsorsiyum projenin çeşitli çalışma alanlarını da içeren bir dizi uzmanlaşmaış organizasyonu da bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda 2 üniversitenin (UARD-Bulgaristan ve ÇOMÜ-Türkiye) işbirliğini, 3 yetişkin eğitimi sağlayıcıyı (Adrialand-İtalya, FORUM Berufsbildung e.v ve Ökomarkt Hamburg) ve 1 yetişkin eğitimi sağlayan kuruluşu içermektedir. Üstelik proje konsorsiyumu Almanya dan Institute Equalita, Çek Cumhuriyeti nden Zivy Venkov ve Avusturya Viyana da 1 adet sandalyeye sahip olan Organik Perakendeciler Birliği nden (ORA) oluşmaktadır. UARD tüm aktiviteleri proje yürütücü ve yüklenici koordinatör olarak gerçekleştirecektir. 3

4 ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE GÖRE ECVET BAZINDA EĞİTİMİ Yaşamboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI İnnovasyon Transferi BG1-LEO Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz 4

5 İçindekiler Giriş Organik Gıda Perakendeciliği Eğitmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri Öğretim Yeterlilikleri Değerlendirme Araçları Değerlendirme Prensipleri Öğrenim Metotlarının Değerlendirilmesi Çoktan Seçmeli Test Açık Uçlu Sorular Bireysel Sözlü Sınav (Mülakat) Uygulama Testleri Sınıf Atmosferinin Değerlendirilmesi Devamsızlık Motivasyon İşbirliği ve Etkileşim Öğrenmeye Bireysel Katkı (ÖBK) Öğrenim Değerlendirmesi için Araç-gereçler Eğitim Programı Örneği/Şablonu Örnek Ders Öğretimi Kısaltmalar

6 1. Giriş İnnovasyon Projesi Transfer Özeti Proje Amaçları ve Stratejisi İnnovasyon projesinin amacı Ekokalite için AYÇ ve ECVET i ortak ülkelerin ulusal nitelik çerçevesine göre tercüme etmek ve uyarlamaktı. Başlıca amaç organik sektöründeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve öğretim elemanlarının eğitimi için gereken becerileri sunabilecek bir eğitim kursu ortaya koymaktı; böylece ECVET ve AYÇ ye dayalı eğitim kurslarını e-öğrenme de dahil olmak üzere tasarlayıp, planlamasını yapabileceklerdi. Bu amaçla ilk olarak AYÇ ve ECVET e dayalı organik ürün perakendeciliği eğitim kursları için uygun bir metodoloji tasarlanması gerekiyordu. VET eğitmenlerinin rolündeki değişikliklerin araştırılması ve düzenlenmesi gerekiyordu. Yeterliliğe dayalı bir yaklaşım kullanmak öğrenme çıktılarının tasarımı üzerine yoğunlaşmak proje ortakları için büyük önem arz ediyordu. Çalışma sürecinin başında ortaklar organik sektöründeki öğretmen, eğitimci ve öğretim görevlileri içim öğreti ve metotları beraber analiz edip, biraraya getirerek tanımladılar. Tüm Avrupa ülkelerinde VET öğretim yapmak, bilgisayar odaklı yaklaşım kullanmak ve öğrenme çıktıları önceliktir. Bunun yanı sıra VET teki yeni metodoloji ve didaktik yaklaşımların uygulaması önemli ölçüde profesyonel bağlılık gerektirmekte ve hala tam olarak anlaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Şu anki proje Almanya-Avusturya işbirliğinin deneyim ve pratiğine dayalı organik perakendeciliği alanında yeni pedagojiler sunmayı amaçlamaktadır. Oldukça geniş nitelik standartlarıyla Ekokalite Kalite Güvence Sistemi tüm yeni geliştirilen eğitim önerilerinin merkezindeydi. Nitelik standartları bir şirketin üretim, işleme ve pazar alanlarındaki bilgi, beceri ve yeterlilik bakımından operasyonel idari seviyesini gösterir. Bunun yanı sıra Ekokalite 6

7 Kalite Güvence Sistemi öğretmenlerin niteliklerini de belirtmektedir. Tüm eğitim birimleri EcoQualify Kalite Güvence Sistemine dayalı olmak zorundaydı. Başlıca amaçlardan biri AYÇ ve ECVET öğrenme çıktıları amaçlarını takip etmekti. Öğrenme çıktılarının ulusal versiyonları oluşturuldu ve sonrasında değerlendirildi. Bunun dışında konsorsiyum pilot olarak denendi ve online eğitim kurslarında test edildi. Geliştirilmesi için üyeleri tüm kullanıcılarından dönütler toplandı. Çıkar Birliği için bir Sosyal Ağ Platformu kurdular ve organik perakendecilik sektöründeki VET in hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınladılar. Sonrasında pazar odaklı bir eğitim kursu şekillendi. Bunların haricinde organik sektöründeki VET kurumları için kılavuzlar oluşturuldu. Kazanımlar ve Öncelikler Genişleyen organik sektörü kalifiye işçi ve yöneticilerin ve onları eğitecek olan eğitimcilerin artan sayısından kazançlı çıkacaktır. Organik gıda perakendeciliği iyi eğitimci ve öğretmenlerin eksikliğinden kaynaklanan boşluk sayesinde şekilenmiştir. Konsorsiyum, Avrupa Parlamentosu nun VET sağlayıcılarını da içeren ECVET i daha ileri götürme isteğine cevaben harekete geçti. Yeni metodolojik ve didaktik yaklaşımları, yenilikçi eğitim metotlarını e-öğrenme de dahil olmak üzere uygulama ihtiyacı konsorsiyum için son derece güçlü bir dürtüydü. Proje sonuçları genelde kabul gören nitelik ve eğitim standartlarının yerleşmesine de katkıda artıracaktır. bulunarak organik sektöründeki ECVET-EcoQualify görevlilerinin ve VET kurum VET VET eğitimcilerinin öğretmenlerinin, yeterliliğini eğitimcilerinin, yöneticilerinin başlangıç öğretim ve devam kurslarını desteklemeyi işaret etmektedir. Hedef grup öğretmenleri ve eğitimcileri, VET hizmet sağlayıcılarını ve yaşamboyu öğrenme programındaki eğitmenleri kapsamaktadır. Hedef sektörler eğitim, tarım, organik ticaret ve perakende satış, ekolojik alan ve gıda güvenliğidir. 7

8 İnnovasyon Proje Transferinin Başlıca Ürünleri: E(co)-Qualify Kalite Güvence Sistemine gore organik gıda perakendeciği için AYÇ ve ECVET merkezinde eğitim kurslarının anlaşılır ve detaylı olarak metodolojisinin elde edilmesi Organik perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz Eğitim kursu ve eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. 8

9 2. Organik Gıda Perakendeciliğindeki Eğitmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için organik gıda perakendeciliği eğitmenlerinin mesleki yeterliliklerinin, AYÇ gerekliliklerini (ECVET le uyum halinde) karşılaması adına belirlenmesi gerekir. Ayrıca mesleki yeterlilikler ihraç edilecek ülkelere uygun ve uygulanabilir olmak zorundadır. Tablo 1 de organik gıda perakendeciliği eğitmenlerinin, eğitimle uyumlu haldeki mesleki yeterlilikleri özetlenmiştir. Tablo 1. Organik Gıda Perakendeciliğindeki Eğitmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Konular Mesleki Yeterlilikler 1. Organik perakendeciliğine dair temel bilgiler 1.1 Organik Tarım 1.2 Sürdürülebilir Ekonomi 1.3 Ürün Yönetimi 1.4. Çalışma Prosedürleri 1.5. Perakendecilikte İletişim Tarım, Organik Tarım ve Toprakbilimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Adil Rekabet Çevre Korunması Organik Gıda Üretimi CRS Ürün Yönetimi/Sipariş Ürün Depolama, Bakım ve Koruması Etiketleme & İlan Ürün Sergileme & Mağaza Planı Kalite Yönetimi İş Güvenliği ve Koruma Hijyen ve HACCP İletişim Becerileri Satış İletişimi Ekoloji, pazarlama ve gıda işleme gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Pazarlama, lojistik ve işletme yönetimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Gıda işleme ve kalite yönetimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi uzmanlık 9

10 Konular Mesleki Yeterlilikler Müşteri alanlarında lisans Hizmetleri mezunu olmak Şikâyet Yönetimi BİT ve Bilişim Bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojileri gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 1.6 Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri 2. Ürün Bilgisi I Taze Gıdalar Sebze ve Meyveler Ekmek & Unlu Mamüller Süt & Süt Ürünleri Peynir Et Ürünleri Balık 3. Ürün Bilgisi II Paketlenmiş Gıdalar 3.1 Kuru Market Gıdaları 3.2. Hububat/tahıl ve Tahıl Ürünleri 3.3 Kuru meyveler&ceviz 3.4 Filiz ve Filizlenme için Yetiştirilen Tohum 3.5 Sıvı ve Katı Yağ 3.6 Bal, Şeker ve Tatlandırıcılar 3.7 Sürülebilir&Baharat Ürünleri 3.8 İçecekler 3.9 Kahve ve Çay 3.10 Bebek Maması 3.11 Mezeler Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda mühendisliği, organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda mühendisliği, organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 3.12 Dondurulmuş Gıdalar 3.13 Atıştırmalıklar&Şekerlemeler 3.14 Yarı İşlenmiş Ürünler Ürün Bilgisi III, Gıda Harici Ürünler Kozmetik Esansiyel Yağlar Kimya, kimya mühendisliği ve tekstil mühendisliği gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Deterjanlar & Temizlik Ürünleri Ev araç-gereçleri & Öğütücüler Tekstil 10

11 Konular Mesleki Yeterlilikler 4.6 Hayvan Maması Ziraat mühendisliği ve zootekni gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 5. Beslenme, Diyetetik ve Sağlıklı Gıda Beslenme Bilgisi Beslenmeye Dayalı Hastalıklar Sağlıklı Beslenme Hastalık Sürecinde ve Diyetlerde Beslenme Gıda Takviyesi Şifalı Bitkiler & İlaçlar 6. İşletme ve Yönetim Beslenme ve diyetetik, gıda bilimi ve teknolojisi organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak İş Felsefesi& Değerleri İş Organizasyonu Problem Çözme Kaydetme Ürün Satınalma Proje Yönetimi Finansal Kaynak Yönetimi İnsan Kaynaları Yönetimi İş Yönetmeliği Perakendecilik Yönetmelikleri Muhasebe, Denetleme ve Kontrol 6.12 Yatırım&Finans İşletme yönetimi, ekonomi, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, finans ve lojistik gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 7. Pazarlama Pazarlama Prensip ve Teorileri Pazarlama Teknikleri Reklamcılık Teknikleri ve Araç-gereçleri E-Ticaret Strateji ve Araçgereçleri Web Merkezli Pazarlama Müşteri Hizmetleri Yönetimi Organik Ürün Pazarı ve Dağıtımı Tablo 1 de de özetlendiği gibi İşletme yönetimi, pazarlama, lojistik ve organik ürün idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak organik perakendeciliğine dâhil olan eğitimcilerin/eğitmenlerin, yalnızca gerekli eğitim geçmişine sahip olmaları değil aynı zamanda ürün, satış ve işletme yönetimi hakkında deneyimli olmaları da avantaj sağlayacağı için istenmektedir. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi için hazırlanan Kalite Elkitabına göre: 11

12 Ürün Bilgisi ürünün değerlendirilmesini, organik gıdanın öğretilebilmesini ve organik perakendecilikle ilgili pratik bilgilerin edinimini sağlayacaktır; Satış Bilgisi müşterilerin yönlendirilmesi, tarımda şeffaflık ve teorik ve pratik olmak üzere işleme gibi belli başlı kavramların oturmasını sağlayacaktır; İşletme Yönetimi organik gıda perakendeciliğindeki girişimlerin teorik ve pratik olmak üzere organizasyonunu ve aktif katılımla idare edilmesini sağlayacaktır. 12

13 3. Öğretim Yeterlilikleri Daha önce de belirtildiği gibi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, mesleki eğitimöğretim için Avrupa Kredi Sistemi ile birlikte Avrupa ülkelerindeki farklı seviyede mesleki eğitim-öğretimin karşılaştırmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Böylelikle, yalnızca mesleki eğitimin standartları belirlenmekle kalmadı; aynı zamanda eğitimin kalitesi de arttı. AYÇ ile birlikte, eğitim dâhilindeki eğitimci/eğitmenlerin yeterlilikleri de eğitimin başarısı için daha önemli hale gelmiştir. Eğitimcilerin/eğitmenlerin mesleki geçmişine bağlı olarak öğretim yeterlilikleri, eğitimin başarısı adına hayati önem arz etmektedir. perakendeciliği eğitimi boyunca çeşitli öğretim Organik gıda metotları uygulanacaktır. Teknoloji ve küreselleşmenin gelişimi de göz önüne alınarak, organik gıda perakendeciliğindeki eğitimci ve eğitmenlerin aktif öğretim metodlarının yanı sıra açıklayıcı ve keşfetmeye yönelik klasik öğretim metodlarına da hâkim olması gerekir; böylece öğrenciler organik gıda perakendeciliği eğitimi boyunca çalışma alanlarına ilgi duyacaklardır. Öğrenciler, işlenen konulara dikkat çekmek için eğitim aktivitelerine dâhil edilmelidirler. Bunlar; problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme ve vaka çalışması metodlarıyla yapılabilir. Problem Çözme Metodu Problem çözme; hedefe ulaşmak için öğrencilerden farklı potansiyeller arasından etkili ve verimli araç-gereçlerin, davranışların seçimi ve kullanımının istendiği bir süreçtir. Bu metotda bilimsel bilgi, eleştirel düşünme, karar alabilme, sınav ve yansıtıcı düşünme uygulanır. Bu metot problem çözme sürecinde genelleştirmek ya da karar vermek için kullanılır. Uygulanan aşamalar: 1- Problemin önemi ve konu seçimi 2- Problemin sınırlandırılması 3Uygulamanın planlanması 4- Çalışma planının hazırlanması 5- Kaynak sağlama 6- Problemi inceleme 7- Sonuca varma 8- Konu, görüş ve bulguları tartışmaktır. 13

14 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Metodu İşbirliğine dayalı öğrenme, farklı beceri seviyelerindeki öğrencilerden oluşan bir ekibin konuyu daha iyi özümsemek adına çeşitli öğrenim aktivitelerini kullandıkları başarılı bir öğretim stratejisidir. Ekibin her bir üyesi yalnızca öğretileni öğrenmekten değil, aynı zamanda ekip arası işbirliğinden de sorumludur. Bu, ekibin motivasyonunun artmasına ve pozitif bir atmosfer oluşmasına da yardımcı olur. Kursiyerler, ekibin tüm üyeleri verilen ödevi anlayana ve istenen görevleri yerine getirene kadar çalışırlar. İşbirliği için sarf edilen çaba, katılımcıların ortak çıkarlar için çalışmasıyla sonuçlanır ve böylece ekibin tüm üyeleri başarılı olur. Vaka Çalışması Metodu Eğitmen/eğitimci tarafından öğrencilere örnek bir vaka verilir ve öğrenciler daha önce bir bireyin ya da bir grubun yaşadığı gerçek bir sorun ya da durumla yüz yüze gelir. Genellikle vaka, problemle karşılaşanların ulaşabilecekleri türden gerçeklerle birlikte problemle yüzleşenlerin yaklaşımlarını ve algıların uzun açıklamalarını da içerir. Tartışma analizi vakanın konusu ya da problemi nedir? sorusunu soran eğitmenin sorusuyla başlar. İkinci aşamada, belirtilen durumdaki gerçeklerin analizi öğrenciler tarafından yapılır. Gerçeklerle ilgili kişisel görüşlerden ziyade, gerçekte ne olduğu üzerinde durulur. Analizin üçüncü aşamasında bazı kişisel çıkarımlar ve görüşler ele alınır. Tartışmanın sonunda bazı durumlara özgü olarak birden fazla önerinin en uygunu olabileceği gibi, içlerinden en güçlü öneri seçilir. Konuya dâhil olan öğretmen ve öğrencilerin söz konusu metodlarla ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Bu öğretim metodları öğrencilerin motivasyonunu artıracaktır. 14

15 Organik Gıda Perakendeciliğinde AYÇ ve ECVET ile Uyumlu Öğretim Prensipleri Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ne (AYÇ) göre başarılı bir öğretim pek çok prensip içerir. Bunlar başlıca: - Öğrencilerin yönlendirilmesi - Aktif öğrenme ve uygulama yönlendirmesi - Bilgi transferini destekleme ve güvence altına almadır. Öğrencilerin Yönlendirilmesi Profesyonel eğitim-öğretimin yetişkin eğitimi olarak kabul edilmesinden bu yana öğrencilerin heterojen bir karışım halinde olması beklenmektedir. Öğrenciler farklı seviyelerde mesleki ve kişisel geçmişe sahiptir. Bilgi transferi, yalnızca farklı öğrenme hızlarına sahip bireysel özellikler ve farklılıklar (heterojenlikle de başa çıkılarak) göz önüne alındığında başarılı olabilir. Aktif Öğrenme ve Uygulama Yönlendirmesi Bilgi paylaşılmalı ve yeterlilikler yerine getirilmelidir; böylece tüm açılardan profesyonel bir satış teması, eğitimle (açıklama, ders verme) sonuçlanacaktır. Bilgi Transferini Destekleme ve Güvence Altına Alma Öğrenim hedeflerini kontrol etme; öğretmenin kontrol aracı, öğrencilerde başarı algısı oluşturma ve öğrencilerin kendi kendini kontrolü açısından bir araç olarak öğretimin sabit elementlerinden biridir. Öğretim aşağıdaki elementleri içermelidir: Ders girdileri Eğitim periyodları olarak edinim, kavrama ve öğretim içeriklerinin uygulanması Yaklaşımların gelişmesi ve ekiple birlikte çalışabilme için bir bütün olarak sınıfın yansıtma periyodları 15

16 16

17 4. Değerlendirme Araçları 4.1. Değerlendirme Prensipleri Öncelikle eğitimin değerlendirme prensiplerini verimli olarak tanımlamak son derece önemlidir. Başarılı bir eğitim gerçekleştirmek için sonuçların değerlerilmesi kritik bir süreçtir. Bu yüzden eğitim faaliyetlerinin bu önemli aşamasının uygulanmasına özel bir önem verilmelidir. İki önemli faktör dikkate alınmalıdır: Öğrenimin değerlendirilmesi Öğrenim atmosferinin değerlendirilmesi. Öncelikle öğrenimin, gelişimdeki benzerliklerin, yeterliliklerin ve becerilerin sonuçları değerlendirilir. Daha sonra tüm eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğunca verimli şekilde iletişim kurmak, öğrenmek ve katılımda bulunmak için doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediği değerlendirilir Öğrenim Metotlarının Değerlendirilmesi Öğretimin didaktik sonuçlarının değerlendirilmesi doğru araçlar kullanılarak yapılacaktır; bu nedenle farklı bir yaklaşımdan gerçek öğretim içeriğine doğru tahmin edilecektir. Değerlendirme sürecinde uygulanabilecek pek çok seçenek bulunmaktadır: - Çoktan Seçmeli Test - Açık-uçlu Sorular - Bireysel Sözlü Sınavlar (Mülakatlar) - Uygulama Testleri Çoktan Seçmeli Test Bu metotda bilgi olabildiğince objektif biçimde değerlendirilebildiğinden en sık kullanılan değerlendirme metotlarından biridir. Bu metot boyunca kolaylıkla özete çevrilebilen özel içerik elementleri (mümkün olduğu takdirde) tanımlanır. 17

18 Açık-Uçlu Sorular Bu metot öğrenciye/adaya kendini özgürce ifade etme adına gerçek bir fırsat verir. Bu değerlendirme aracını uygulayarak eğitmen verilen bilginin ne kadar özümsendiğini ve kişisel gelişimini ölçebilecektir Bireysel Sözlü Mülakat Bu değerlendirme metodu öğrencilerin daha önceki test sonuçlarını göz önünde bulundurarak ya da bilgi ve yeterliliklerine yoğunlaşarak ve aynı zamanda tüm bunları (gerektiğinde) ilgili seviyeye göre ele alarak, kendini ifade ve iletişimdeki kişisel yeteneğini ölçme imkânını sağlar Uygulama Testleri Bu değerlendirme metodu eğitmenlere öğrencilerin objeleri, ürünleri veya diğer dokunmatik özelliği olmayan ürünleri özenle hazırlama becerisini ölçmesini (bu yeterliliği teyit etmek için gerekliyse) sağlar. Yukarıda belirtilen değerlendirme araçları farklı şekillerde uygulanabilir (bkz. 4.4). Kullanımları, aşağıdaki sınavlar ele alındığında değişebilir: Başlangıç Sınavı: Tüm katılımcı/öğrencilerin projenin amacı için gereken bilgi ve becerilerini tanımlamak ve herkesin aynı temel bilgilere sahip olduğu bir sınıf oluşturmak için uygulama öncesi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Alıştırma testi: Alıştırma testinin amacı, ilk olarak öğrencilerin bireysel sonuçlarını ve ardından da tüm sınıfın ilerleme düzeyini süreç devam ederken değerlendirmektir. Final sınavı: Final sınavının amacı tüm aktivitelerin ardından sonuçların toplam olarak değerlendirilmesidir; bu araç sertifika, derece ve/veya becerilerin sertifikasyonu/hesaplanmasına yol gösterir. Tüm sınavlar, öğrencilere eğitim sürecinin başında duyurulan ve daha önceden 18

19 belirlenmiş bir puanlama sistemi kullanılarak hesaplanacaktır Öğrenme Atmosferinin Değerlendirilmesi Öğrenme ortamını ve sınıfiçi atmosferi nicel değerlerle ölçmek oldukça güç olduğundan aşağıdaki esaslar ve göstergeler uygulanmalıdır: Devamsızlık Öğrencilerin/katılımcıların tüm kurs faaliyetlerine olan katılımı konusundaki hassasiyetin önemli olduğu düşünülmektedir. Derse devam, katılımcıların derse olan ilgisi ve eğitim faaliyetlerine dahli konusunda bilgi sağlayacaktır Motivasyon Motivasyon, katılımcılar arasında iyi ilişkiler kurmak ve eğitmen ile katılımcılar arasındaki etkileşimi artırmak adına oldukça büyük öneme sahiptir. Bu gösterge, önerilen içerik ve katılımcıların mesleki ilgileri arasındaki uyumu açık bir biçimde göstermektedir İşbirliği ve Etkileşim Öğrenme ortamının sınıf atmosferi bakımından analizi, hem öğrencilerin sunulan aktivitelere olan katılımı hem de kendi aralarındaki işbirliği üzerine odaklanabilir. Bu, öğrencilerin iyi bir atmosfer oluşturma becerisine yardımcı olan eşler arası bir ilişki oluşturacaktır Öğrenmeye Bireysel Katkı (ÖBK) Bu faktör; daha önceki elementlerin özeti gibi görünse de, başlıca olarak bireysel katılımın boyutları üzerinde durur ve her bir katılımcının amaçları için verdiği çabayı ve başarıyı gösterir. Eğitim faaliyetlerine olan yüksek katılım 19

20 çoğu zaman kursların değerlendirme süreci sonunda elde ettiği başarılı sonuçlara zemin oluşturur Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi için Araçlar Öğrenim sürecinin değerlendirilmesi ve Organik Ürün Perakendeciliği için AYÇ ve ECVET bazında Eğitim Kursları METODOLOJİSİ nde varsayılan öğrenme sonuçlarının kazanılması için önerilen araçlar ve öğrenme çıktıları-ulusal versiyonları Tablo 2 de özetlenmiştir. 20

21 Tablo 2. Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi için Araçlar Aşama İleri Düzeyde Eğitim Eğitmen Seçimi Başlıca Elementler 1. Eğitmenlerin sayısının öngörüleni aşıp aşmadığına dair resmi değerlendirme 2. Gerektiğinde seçme sınavı uygulanabilir. Bu sınav aşağıdaki gibi olabilir: A) Çoktan Seçmeli Test: Bu test genellikle eğitim için seçilecek eğitmenleri belirlemenin yanı sıra bilgi seviyesini değerlendirmek için de kullanılabilir. B) Açık-uçlu Sorular: Bu tarz bir deney, eğitim alanındaki kursiyerlerin yeterliliklerini ölçmek için kullanılır. C) Sözlü Mülakat: Kursiyerlerin deneyim, motivasyon, isteklilik ve kişisel davranışlarını değerlendirmek için görüşme biçiminde uygulanacaktır. Kurs Süresince Başlıca elementler Yapılan Sınavlar Uygulama Bu sınav; açık uçlu sorular, bilgi teknolojisi ya da eğitmenin her Sınavları bir modül (becerinin tamamlanan kısmı) için oluşturacağı bilgi teknolojisi ya da dili için alıştırmalarla biraraya getirilen Öğrenci bireysel çalışmalarla birlikte uygulama performansını Değerlendirm değerlendirmek için kullanılır. Bu tarz bir değerlendirme e Dosyası genellikle eğitimci tarafından eğitim uygulamaları ya da kişisel görüşmeler yoluyla sürece dâhil edilir. Değerlendirmenin sonuçları genellikle öğrenci değerlendirme dosyasında eğitmen tarafından belirtilir. Final Sınavı Başlıca Elementler 21

22 Final sınavı Final sınavı genellikle yazılı sınav ya da sözlü mülakat şeklinde uygulanır. Öğrenci Yazılı sınav daha önce de belirtildiği gibi Değerlendirm a) çoktan seçmeli test e Dosyası b) açık-uçlu sorular c) uygulama testleri şeklinde olabilir. Bireysel sözlü sınavlar mülakat şeklinde yapılabilir: a) yazılı sınav konularının tartışılması b) eğitim faaliyetlerinde mesleki uygulamaların tartışılması c) eğitim programı konularının incelenmesi Öğrenci değerlendirme dosyası final sınav sonuçlarının yanı sıra kurs süresince yapılan sınavları da içerecektir. 22

23 5. Eğitim Programı Örneği/Şablonu Tablo 4 te daha önce geliştirilen Organik Gıda Perakendeciliği için AYÇ ve ECVET bazında Eğitim Kursu Metodolojisi ve Öğrenme çıktıları-ulusal versiyonları ile uyumlu halde örnek eğitim programı sunulmuştur: Mesleki Profil: Tarım Gıda Mağazası Yeni Başlayan Çalışan Tablo 4. Tarım Gıda Mağazası Yeni Başlayan Çalışan için Eğitim Planı Seviye 1 1. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: B: ürünlerle ilgili temel bilgiler; Be: mağaza içindeki basit görevleri yerine getirebilmek için gereken temel bilgiler; Y: yapılandırılmış bir birimde doğrudan denetim altında çalışma. Ünite Numarası 1.1 Ünite Adı: Organik Perakendeciliği Temel Bilgiler Geçerlilik Süresi: 40 saat Dersler Organik Tarım Dâhil olan konular Süre Organik tarım kavramının ulusal düzeyde ve 8 saat dünya çapında gelişimi Organik tarımcılığın temel kavramları Organik ve geleneksel tarım arasındaki başlıca farklılıklar Ulusal ve uluslararası organik tarım kurum ve kuruluşları Organik tarım ile ilgili AB düzenlemeleri Organik tarımın denetlenmesi ve sertifikasyonu Organik hasat üretimi Organik hayvancılık Birtakım bitki ve hayvan türleri için üretim, Ürün işleme, taşıma ve paketleme metodları Bakımı, Ürün muhafazası ile ilgili temel kavramlar Muhafazası Depolama ve Su, hava ışık, sıcaklık ve haşerelerin 6 saat ürün kalitesine olan etkileri Ürünlerin özelliklerine göre muhafaza edilmesi 23

24 İş Güvenliği ve Güvenlikle ilgili düzenlemeler Koruma 8 saat İş güvenliğiyle ilgili AB düzenlemeleri Müşteri ve çalışan güvenliği Mağazada Hijyen Temel ilk yardım prensipleri Kişisel hijyen standartları ve HACCP standartları HACCP İletişim Kalite standartları Müşterilerle ilteşimin temel prensipleri Becerileri Müşteri talepleri BİT 6 saat Müşteri-dostu davranışlar ve Bilgisayar ve temel yazılım sistemleri Bilgisayar Yazılım ve donanım Bilimi Kelime işlemcisi, elektronik tablolar 6 saat 6 saat Mağaza uygulama yedeklemeleri Şikayet yönetimi için veritabanı 6. Örnek Ders Organik ürün perakendeciliği üzerine örnek bir ders aşağıda sunulmuştur. Eğitimde etkili bir ders işleme mümkün olduğunca gerçek hayata yakın 24

25 olmalıdır. Organik Sebze ve Meyvelerin Muhafazası Giriş niteliğindeki bir derste katılımcılar, sebze ve meyvelerin genel özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Farklı sebze ve meyve türlerine örnekler ve farklı muhafaza şartları anlatılacaktır. Üstelik organik ürünlerin muhafaza usulünü daha iyi anlamaları için sebze ve meyvelerin besinsel ve çevresel özellikleriyle ilgili de bilgilendirileceklerdir. Belirtilen sebze ve meyvelerin mevsimlere göre ulaşılabilirlikleri de sunulacaktır. İşlenmemiş organik sebze ve meyvelerin muhafazasını daha iyi kavramaları için, organik ve geleneksel tarım ürünleri arasındaki farklılıklar analiz edilecektir. İşlenmemiş tarım ürünlerinin muhafazası için Avrupa Birliği Kalite Standartları detaylı olarak işlenecektir. Derslerde edinilen bilgiye dayanarak, katılımcılardan bir organik gıda mağazasında gerçek bir organik sebze ve meyve standı hazırlamaları istenecektir. Son tüketim tarihlerinin yanı sıra muhafaza koşullarının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olup olmadığı da değerlendirilecektir. Katılımcıların ders materyalini kavrama düzeylerini değerlendirmek için kursiyerler gruplara ayrılacak ve kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını tasarlama görevi verilecektir. Kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını tasarlamak için katılımcı gruplarından aşağıdaki görevleri yerine getirmeleri istenecektir: 1. görev: Kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını piyasaya sürmek: yer alan büyüklüğü - isim tahmini müşteri oranı - genel konsept köşe/mağazanın dekorasyonu 2. görev: Satışa sunulacak organik sebze ve meyvelerin sınıflamasının 25

26 belirlenmesi 3. görev: Tarım ürünlerinin muhafaza koşulları ve farklı özelliklerinin belirlenmesi. Tarım ürünlerinin muhafazası için gereken ekipman çeşitlerinin belirlenmesi ve buzdolaplarının kurulumu, köşe ya da mağaza için gereken deponun belirlenmesi. 4. görev: Organik sebze ve meyveler için köşe/mağazanın portresinin çizilmesi (sebze ve meyvelerin sergilenmesi). 5. görev: Organik sebze ve meyvelerin pazarlama stratejisinin yanı sıra yukarıda bahsedilen ürünlerin farklı özellikleri için kontrol listesinin oluşturulması. Her bir grubun organik sebze ve meyve satışı için kendi stratejik planını oluşturması beklenmektedir. 26

27 7. Kısaltmalar ECVET AYÇ AB HACCP ÖBK BIT UYÇ KGS VET Mesleki Eğitim-Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Avrupa Birliği Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Öğrenmeye Bireysel Katkı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Kalite Güvence Sistemi Mesleki Eğitim-Öğretim 27

28 Proje Konsorsiyumu Proje Koordinatörü University of Agribusiness and Rural Development /UARD/ BULGARİSTAN Proje koordinatörü olan University of Agribusiness and Rural development Plovdiv Bulgaristan hükumetinin kararıyla 1992 yılında kurulmuş olup, milli değerlendirme ve akredite ajansı tarafından bakanlar kurulunda tarım üniversitesi yüksekokulu olarak akredite edilmiştir. 20 yıllık başarılı bir gelişimin ve bir dizi akreditasyon prosedürünün ardından 6500 ün aşkın öğrencisiyle şu an Bulgaristan ın en büyük özel üniversitesi haline gelmiştir. Üniversite tarım ticareti kırsal kalkınma alanında 6 lisans ve 10 yüksek lisans ana bilim dalı ile hizmet vermektedir. Proje Koordinatörü: Mariana Ivanova 78 Dunav Blvd Plovdiv, BULGARIA Project Ortakları Organik Perakendeciler Derneği/ORA/ Avusturya Uluslararası Organik Perakendeciler Derneği,organik perakendecileri ve hissedarlar için Avrupa Şemsiye kuruluşudur.. Özellikle transfer, mesleki nitelik ve eğitimle ilgilenmektedir. Danışmanlık, eğitim ve lobicilik faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve uluslar arası organik pazar konusunda destek sunmaktadır. Tom Václavík AT-1070 Wien, Seidengasse 3335/ Zivy venkov Çek Cumhuriyeti Zivy venkov, kar amacı gütmeksizin özellikle kırsal alanlardakiürün gelişimini ve organik gıda ürünlerinin pazarlamasını sağlamaya çalışan, ve kobilere, yerel girişimcilere ve pazarlama müteşebbislerine yardımcı olan bir kuruluştur. Zivy venkov eğitime, proje ve iş geliştirmeye, pazarlama ve yönetime yardımcı olmaktadır. Dana Václavíková Vinohradska Moravske Kninice FORUM Berufsbildung e.v. ALMANYA FORUM Berufsbildung e.v. organik gıda perakendeciliği, toplumsal refah, iş ekonomisi ve bilgisayar okuryazarlığı gibi farklı iş alanlarında meslekiçi eğitimler ve seminerler gibi ileri eğitimler sunan, bağısız ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Dr. Helmut Riethmüller Charlottenstr Berlin Ökomarkt Verbraucher und Agrarberatung e. V. ALMANYA 28

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr Yönetici Kılavuzu Murat ŞENTÜRK Parayla Satılmaz. Murat ŞENTÜRK www aep gov.tr www agoivl.etr Murat Şentürk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010 Sayfa: 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sayfa 3 2. İlkeler Sayfa 4 3. Seviyeler Sayfa 5 4. Yararları

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı