Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz"

Transkript

1 Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) BG1-LEO / 1

2 ORGANİK PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE GÖRE ECVET MERKEZİNDE EĞİTİMİ /ECVET-ECOQUALIFY/ ÖZET ECVET-Ecoqualify projesinin başlıca amacı organik perakendecilik alanındaki öğretmen, eğitmen ve öğretim elemanları için pilot eğitim kursu sağlamaktır. Kurs, öğretmenlere ECVET ve AYÇ merkezinde eğitim-öğretim kurslarını tasarlama, planlama ve dağıtımını yapma becerisini sağlayan öğrenme araçları sunacaktır. Projenin belirli amaçları şunlardır: - Ecoqualify için AYÇ ve ECVET i ortak ülkelerin ulusal nitelik çerçevesine tercüme etmek ve uyarlamak; - Ekokalite Kalite Güvence Sistemi (KGS) merkezli organik sektördeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve asistanların eğitimi için gereken pedagoji ve metodları analiz etmek, bir araya getirmek ve tanımlamak ve AYÇ ile ECVET in öğrenme sonuçları yaklaşımını takip etmek; - Online eğitim kurslarının pilot uygulamasını yapmak ve geliştirilmesi için dönüt toplamak; - Uygulama topluluğunun ortak çıkarlarını tanımlamak ve eğitim kursu amaçlayan bir pazar oluşturmak adına organik perakendecilik sektöründeki VET ortakları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınlamak. Projenin başlıca ürünleri; - E(co)-Qualify Kalite Güvence Sistemine gore organik gıda perakendeciği için AYÇ ve ECVET merkezinde eğitim kurslarının anlaşılır ve detaylı olarak metodolojisinin elde edilmesi - Organik perakendeciliği sektöründeki Mesleki Eğitim-Öğretim (VET) kurumları için kılavuz - Eğitim kursu ve eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) - Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. Genel olarak proje faaliyetlerinin, genelde kabul gören nitelik ve eğitim standartlarının yerleşmesine katkıda bulunarak organik perakendecilik sektöründeki VET eğitimcilerinin yeterliliğini artırdığı öngörülmektedir. 2

3 Ortaklık 5 Avrupa Birliği ülkesi (Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İtalya) ve bir de müzakere sürecindeki ülkeden (Türkiye) oluşmaktadır. Konsorsiyum projenin çeşitli çalışma alanlarını da içeren bir dizi uzmanlaşmaış organizasyonu da bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda 2 üniversitenin (UARD-Bulgaristan ve ÇOMÜ-Türkiye) işbirliğini, 3 yetişkin eğitimi sağlayıcıyı (Adrialand-İtalya, FORUM Berufsbildung e.v ve Ökomarkt Hamburg) ve 1 yetişkin eğitimi sağlayan kuruluşu içermektedir. Üstelik proje konsorsiyumu Almanya dan Institute Equalita, Çek Cumhuriyeti nden Zivy Venkov ve Avusturya Viyana da 1 adet sandalyeye sahip olan Organik Perakendeciler Birliği nden (ORA) oluşmaktadır. UARD tüm aktiviteleri proje yürütücü ve yüklenici koordinatör olarak gerçekleştirecektir. 3

4 ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE GÖRE ECVET BAZINDA EĞİTİMİ Yaşamboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI İnnovasyon Transferi BG1-LEO Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz 4

5 İçindekiler Giriş Organik Gıda Perakendeciliği Eğitmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri Öğretim Yeterlilikleri Değerlendirme Araçları Değerlendirme Prensipleri Öğrenim Metotlarının Değerlendirilmesi Çoktan Seçmeli Test Açık Uçlu Sorular Bireysel Sözlü Sınav (Mülakat) Uygulama Testleri Sınıf Atmosferinin Değerlendirilmesi Devamsızlık Motivasyon İşbirliği ve Etkileşim Öğrenmeye Bireysel Katkı (ÖBK) Öğrenim Değerlendirmesi için Araç-gereçler Eğitim Programı Örneği/Şablonu Örnek Ders Öğretimi Kısaltmalar

6 1. Giriş İnnovasyon Projesi Transfer Özeti Proje Amaçları ve Stratejisi İnnovasyon projesinin amacı Ekokalite için AYÇ ve ECVET i ortak ülkelerin ulusal nitelik çerçevesine göre tercüme etmek ve uyarlamaktı. Başlıca amaç organik sektöründeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve öğretim elemanlarının eğitimi için gereken becerileri sunabilecek bir eğitim kursu ortaya koymaktı; böylece ECVET ve AYÇ ye dayalı eğitim kurslarını e-öğrenme de dahil olmak üzere tasarlayıp, planlamasını yapabileceklerdi. Bu amaçla ilk olarak AYÇ ve ECVET e dayalı organik ürün perakendeciliği eğitim kursları için uygun bir metodoloji tasarlanması gerekiyordu. VET eğitmenlerinin rolündeki değişikliklerin araştırılması ve düzenlenmesi gerekiyordu. Yeterliliğe dayalı bir yaklaşım kullanmak öğrenme çıktılarının tasarımı üzerine yoğunlaşmak proje ortakları için büyük önem arz ediyordu. Çalışma sürecinin başında ortaklar organik sektöründeki öğretmen, eğitimci ve öğretim görevlileri içim öğreti ve metotları beraber analiz edip, biraraya getirerek tanımladılar. Tüm Avrupa ülkelerinde VET öğretim yapmak, bilgisayar odaklı yaklaşım kullanmak ve öğrenme çıktıları önceliktir. Bunun yanı sıra VET teki yeni metodoloji ve didaktik yaklaşımların uygulaması önemli ölçüde profesyonel bağlılık gerektirmekte ve hala tam olarak anlaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Şu anki proje Almanya-Avusturya işbirliğinin deneyim ve pratiğine dayalı organik perakendeciliği alanında yeni pedagojiler sunmayı amaçlamaktadır. Oldukça geniş nitelik standartlarıyla Ekokalite Kalite Güvence Sistemi tüm yeni geliştirilen eğitim önerilerinin merkezindeydi. Nitelik standartları bir şirketin üretim, işleme ve pazar alanlarındaki bilgi, beceri ve yeterlilik bakımından operasyonel idari seviyesini gösterir. Bunun yanı sıra Ekokalite 6

7 Kalite Güvence Sistemi öğretmenlerin niteliklerini de belirtmektedir. Tüm eğitim birimleri EcoQualify Kalite Güvence Sistemine dayalı olmak zorundaydı. Başlıca amaçlardan biri AYÇ ve ECVET öğrenme çıktıları amaçlarını takip etmekti. Öğrenme çıktılarının ulusal versiyonları oluşturuldu ve sonrasında değerlendirildi. Bunun dışında konsorsiyum pilot olarak denendi ve online eğitim kurslarında test edildi. Geliştirilmesi için üyeleri tüm kullanıcılarından dönütler toplandı. Çıkar Birliği için bir Sosyal Ağ Platformu kurdular ve organik perakendecilik sektöründeki VET in hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınladılar. Sonrasında pazar odaklı bir eğitim kursu şekillendi. Bunların haricinde organik sektöründeki VET kurumları için kılavuzlar oluşturuldu. Kazanımlar ve Öncelikler Genişleyen organik sektörü kalifiye işçi ve yöneticilerin ve onları eğitecek olan eğitimcilerin artan sayısından kazançlı çıkacaktır. Organik gıda perakendeciliği iyi eğitimci ve öğretmenlerin eksikliğinden kaynaklanan boşluk sayesinde şekilenmiştir. Konsorsiyum, Avrupa Parlamentosu nun VET sağlayıcılarını da içeren ECVET i daha ileri götürme isteğine cevaben harekete geçti. Yeni metodolojik ve didaktik yaklaşımları, yenilikçi eğitim metotlarını e-öğrenme de dahil olmak üzere uygulama ihtiyacı konsorsiyum için son derece güçlü bir dürtüydü. Proje sonuçları genelde kabul gören nitelik ve eğitim standartlarının yerleşmesine de katkıda artıracaktır. bulunarak organik sektöründeki ECVET-EcoQualify görevlilerinin ve VET kurum VET VET eğitimcilerinin öğretmenlerinin, yeterliliğini eğitimcilerinin, yöneticilerinin başlangıç öğretim ve devam kurslarını desteklemeyi işaret etmektedir. Hedef grup öğretmenleri ve eğitimcileri, VET hizmet sağlayıcılarını ve yaşamboyu öğrenme programındaki eğitmenleri kapsamaktadır. Hedef sektörler eğitim, tarım, organik ticaret ve perakende satış, ekolojik alan ve gıda güvenliğidir. 7

8 İnnovasyon Proje Transferinin Başlıca Ürünleri: E(co)-Qualify Kalite Güvence Sistemine gore organik gıda perakendeciği için AYÇ ve ECVET merkezinde eğitim kurslarının anlaşılır ve detaylı olarak metodolojisinin elde edilmesi Organik perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz Eğitim kursu ve eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. 8

9 2. Organik Gıda Perakendeciliğindeki Eğitmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için organik gıda perakendeciliği eğitmenlerinin mesleki yeterliliklerinin, AYÇ gerekliliklerini (ECVET le uyum halinde) karşılaması adına belirlenmesi gerekir. Ayrıca mesleki yeterlilikler ihraç edilecek ülkelere uygun ve uygulanabilir olmak zorundadır. Tablo 1 de organik gıda perakendeciliği eğitmenlerinin, eğitimle uyumlu haldeki mesleki yeterlilikleri özetlenmiştir. Tablo 1. Organik Gıda Perakendeciliğindeki Eğitmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Konular Mesleki Yeterlilikler 1. Organik perakendeciliğine dair temel bilgiler 1.1 Organik Tarım 1.2 Sürdürülebilir Ekonomi 1.3 Ürün Yönetimi 1.4. Çalışma Prosedürleri 1.5. Perakendecilikte İletişim Tarım, Organik Tarım ve Toprakbilimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Adil Rekabet Çevre Korunması Organik Gıda Üretimi CRS Ürün Yönetimi/Sipariş Ürün Depolama, Bakım ve Koruması Etiketleme & İlan Ürün Sergileme & Mağaza Planı Kalite Yönetimi İş Güvenliği ve Koruma Hijyen ve HACCP İletişim Becerileri Satış İletişimi Ekoloji, pazarlama ve gıda işleme gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Pazarlama, lojistik ve işletme yönetimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Gıda işleme ve kalite yönetimi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi uzmanlık 9

10 Konular Mesleki Yeterlilikler Müşteri alanlarında lisans Hizmetleri mezunu olmak Şikâyet Yönetimi BİT ve Bilişim Bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojileri gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 1.6 Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri 2. Ürün Bilgisi I Taze Gıdalar Sebze ve Meyveler Ekmek & Unlu Mamüller Süt & Süt Ürünleri Peynir Et Ürünleri Balık 3. Ürün Bilgisi II Paketlenmiş Gıdalar 3.1 Kuru Market Gıdaları 3.2. Hububat/tahıl ve Tahıl Ürünleri 3.3 Kuru meyveler&ceviz 3.4 Filiz ve Filizlenme için Yetiştirilen Tohum 3.5 Sıvı ve Katı Yağ 3.6 Bal, Şeker ve Tatlandırıcılar 3.7 Sürülebilir&Baharat Ürünleri 3.8 İçecekler 3.9 Kahve ve Çay 3.10 Bebek Maması 3.11 Mezeler Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda mühendisliği, organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda mühendisliği, organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 3.12 Dondurulmuş Gıdalar 3.13 Atıştırmalıklar&Şekerlemeler 3.14 Yarı İşlenmiş Ürünler Ürün Bilgisi III, Gıda Harici Ürünler Kozmetik Esansiyel Yağlar Kimya, kimya mühendisliği ve tekstil mühendisliği gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak Deterjanlar & Temizlik Ürünleri Ev araç-gereçleri & Öğütücüler Tekstil 10

11 Konular Mesleki Yeterlilikler 4.6 Hayvan Maması Ziraat mühendisliği ve zootekni gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 5. Beslenme, Diyetetik ve Sağlıklı Gıda Beslenme Bilgisi Beslenmeye Dayalı Hastalıklar Sağlıklı Beslenme Hastalık Sürecinde ve Diyetlerde Beslenme Gıda Takviyesi Şifalı Bitkiler & İlaçlar 6. İşletme ve Yönetim Beslenme ve diyetetik, gıda bilimi ve teknolojisi organik gıda işleme ve idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak İş Felsefesi& Değerleri İş Organizasyonu Problem Çözme Kaydetme Ürün Satınalma Proje Yönetimi Finansal Kaynak Yönetimi İnsan Kaynaları Yönetimi İş Yönetmeliği Perakendecilik Yönetmelikleri Muhasebe, Denetleme ve Kontrol 6.12 Yatırım&Finans İşletme yönetimi, ekonomi, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, finans ve lojistik gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak 7. Pazarlama Pazarlama Prensip ve Teorileri Pazarlama Teknikleri Reklamcılık Teknikleri ve Araç-gereçleri E-Ticaret Strateji ve Araçgereçleri Web Merkezli Pazarlama Müşteri Hizmetleri Yönetimi Organik Ürün Pazarı ve Dağıtımı Tablo 1 de de özetlendiği gibi İşletme yönetimi, pazarlama, lojistik ve organik ürün idaresi gibi uzmanlık alanlarında lisans mezunu olmak organik perakendeciliğine dâhil olan eğitimcilerin/eğitmenlerin, yalnızca gerekli eğitim geçmişine sahip olmaları değil aynı zamanda ürün, satış ve işletme yönetimi hakkında deneyimli olmaları da avantaj sağlayacağı için istenmektedir. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi için hazırlanan Kalite Elkitabına göre: 11

12 Ürün Bilgisi ürünün değerlendirilmesini, organik gıdanın öğretilebilmesini ve organik perakendecilikle ilgili pratik bilgilerin edinimini sağlayacaktır; Satış Bilgisi müşterilerin yönlendirilmesi, tarımda şeffaflık ve teorik ve pratik olmak üzere işleme gibi belli başlı kavramların oturmasını sağlayacaktır; İşletme Yönetimi organik gıda perakendeciliğindeki girişimlerin teorik ve pratik olmak üzere organizasyonunu ve aktif katılımla idare edilmesini sağlayacaktır. 12

13 3. Öğretim Yeterlilikleri Daha önce de belirtildiği gibi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, mesleki eğitimöğretim için Avrupa Kredi Sistemi ile birlikte Avrupa ülkelerindeki farklı seviyede mesleki eğitim-öğretimin karşılaştırmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Böylelikle, yalnızca mesleki eğitimin standartları belirlenmekle kalmadı; aynı zamanda eğitimin kalitesi de arttı. AYÇ ile birlikte, eğitim dâhilindeki eğitimci/eğitmenlerin yeterlilikleri de eğitimin başarısı için daha önemli hale gelmiştir. Eğitimcilerin/eğitmenlerin mesleki geçmişine bağlı olarak öğretim yeterlilikleri, eğitimin başarısı adına hayati önem arz etmektedir. perakendeciliği eğitimi boyunca çeşitli öğretim Organik gıda metotları uygulanacaktır. Teknoloji ve küreselleşmenin gelişimi de göz önüne alınarak, organik gıda perakendeciliğindeki eğitimci ve eğitmenlerin aktif öğretim metodlarının yanı sıra açıklayıcı ve keşfetmeye yönelik klasik öğretim metodlarına da hâkim olması gerekir; böylece öğrenciler organik gıda perakendeciliği eğitimi boyunca çalışma alanlarına ilgi duyacaklardır. Öğrenciler, işlenen konulara dikkat çekmek için eğitim aktivitelerine dâhil edilmelidirler. Bunlar; problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme ve vaka çalışması metodlarıyla yapılabilir. Problem Çözme Metodu Problem çözme; hedefe ulaşmak için öğrencilerden farklı potansiyeller arasından etkili ve verimli araç-gereçlerin, davranışların seçimi ve kullanımının istendiği bir süreçtir. Bu metotda bilimsel bilgi, eleştirel düşünme, karar alabilme, sınav ve yansıtıcı düşünme uygulanır. Bu metot problem çözme sürecinde genelleştirmek ya da karar vermek için kullanılır. Uygulanan aşamalar: 1- Problemin önemi ve konu seçimi 2- Problemin sınırlandırılması 3Uygulamanın planlanması 4- Çalışma planının hazırlanması 5- Kaynak sağlama 6- Problemi inceleme 7- Sonuca varma 8- Konu, görüş ve bulguları tartışmaktır. 13

14 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Metodu İşbirliğine dayalı öğrenme, farklı beceri seviyelerindeki öğrencilerden oluşan bir ekibin konuyu daha iyi özümsemek adına çeşitli öğrenim aktivitelerini kullandıkları başarılı bir öğretim stratejisidir. Ekibin her bir üyesi yalnızca öğretileni öğrenmekten değil, aynı zamanda ekip arası işbirliğinden de sorumludur. Bu, ekibin motivasyonunun artmasına ve pozitif bir atmosfer oluşmasına da yardımcı olur. Kursiyerler, ekibin tüm üyeleri verilen ödevi anlayana ve istenen görevleri yerine getirene kadar çalışırlar. İşbirliği için sarf edilen çaba, katılımcıların ortak çıkarlar için çalışmasıyla sonuçlanır ve böylece ekibin tüm üyeleri başarılı olur. Vaka Çalışması Metodu Eğitmen/eğitimci tarafından öğrencilere örnek bir vaka verilir ve öğrenciler daha önce bir bireyin ya da bir grubun yaşadığı gerçek bir sorun ya da durumla yüz yüze gelir. Genellikle vaka, problemle karşılaşanların ulaşabilecekleri türden gerçeklerle birlikte problemle yüzleşenlerin yaklaşımlarını ve algıların uzun açıklamalarını da içerir. Tartışma analizi vakanın konusu ya da problemi nedir? sorusunu soran eğitmenin sorusuyla başlar. İkinci aşamada, belirtilen durumdaki gerçeklerin analizi öğrenciler tarafından yapılır. Gerçeklerle ilgili kişisel görüşlerden ziyade, gerçekte ne olduğu üzerinde durulur. Analizin üçüncü aşamasında bazı kişisel çıkarımlar ve görüşler ele alınır. Tartışmanın sonunda bazı durumlara özgü olarak birden fazla önerinin en uygunu olabileceği gibi, içlerinden en güçlü öneri seçilir. Konuya dâhil olan öğretmen ve öğrencilerin söz konusu metodlarla ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Bu öğretim metodları öğrencilerin motivasyonunu artıracaktır. 14

15 Organik Gıda Perakendeciliğinde AYÇ ve ECVET ile Uyumlu Öğretim Prensipleri Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ne (AYÇ) göre başarılı bir öğretim pek çok prensip içerir. Bunlar başlıca: - Öğrencilerin yönlendirilmesi - Aktif öğrenme ve uygulama yönlendirmesi - Bilgi transferini destekleme ve güvence altına almadır. Öğrencilerin Yönlendirilmesi Profesyonel eğitim-öğretimin yetişkin eğitimi olarak kabul edilmesinden bu yana öğrencilerin heterojen bir karışım halinde olması beklenmektedir. Öğrenciler farklı seviyelerde mesleki ve kişisel geçmişe sahiptir. Bilgi transferi, yalnızca farklı öğrenme hızlarına sahip bireysel özellikler ve farklılıklar (heterojenlikle de başa çıkılarak) göz önüne alındığında başarılı olabilir. Aktif Öğrenme ve Uygulama Yönlendirmesi Bilgi paylaşılmalı ve yeterlilikler yerine getirilmelidir; böylece tüm açılardan profesyonel bir satış teması, eğitimle (açıklama, ders verme) sonuçlanacaktır. Bilgi Transferini Destekleme ve Güvence Altına Alma Öğrenim hedeflerini kontrol etme; öğretmenin kontrol aracı, öğrencilerde başarı algısı oluşturma ve öğrencilerin kendi kendini kontrolü açısından bir araç olarak öğretimin sabit elementlerinden biridir. Öğretim aşağıdaki elementleri içermelidir: Ders girdileri Eğitim periyodları olarak edinim, kavrama ve öğretim içeriklerinin uygulanması Yaklaşımların gelişmesi ve ekiple birlikte çalışabilme için bir bütün olarak sınıfın yansıtma periyodları 15

16 16

17 4. Değerlendirme Araçları 4.1. Değerlendirme Prensipleri Öncelikle eğitimin değerlendirme prensiplerini verimli olarak tanımlamak son derece önemlidir. Başarılı bir eğitim gerçekleştirmek için sonuçların değerlerilmesi kritik bir süreçtir. Bu yüzden eğitim faaliyetlerinin bu önemli aşamasının uygulanmasına özel bir önem verilmelidir. İki önemli faktör dikkate alınmalıdır: Öğrenimin değerlendirilmesi Öğrenim atmosferinin değerlendirilmesi. Öncelikle öğrenimin, gelişimdeki benzerliklerin, yeterliliklerin ve becerilerin sonuçları değerlendirilir. Daha sonra tüm eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğunca verimli şekilde iletişim kurmak, öğrenmek ve katılımda bulunmak için doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediği değerlendirilir Öğrenim Metotlarının Değerlendirilmesi Öğretimin didaktik sonuçlarının değerlendirilmesi doğru araçlar kullanılarak yapılacaktır; bu nedenle farklı bir yaklaşımdan gerçek öğretim içeriğine doğru tahmin edilecektir. Değerlendirme sürecinde uygulanabilecek pek çok seçenek bulunmaktadır: - Çoktan Seçmeli Test - Açık-uçlu Sorular - Bireysel Sözlü Sınavlar (Mülakatlar) - Uygulama Testleri Çoktan Seçmeli Test Bu metotda bilgi olabildiğince objektif biçimde değerlendirilebildiğinden en sık kullanılan değerlendirme metotlarından biridir. Bu metot boyunca kolaylıkla özete çevrilebilen özel içerik elementleri (mümkün olduğu takdirde) tanımlanır. 17

18 Açık-Uçlu Sorular Bu metot öğrenciye/adaya kendini özgürce ifade etme adına gerçek bir fırsat verir. Bu değerlendirme aracını uygulayarak eğitmen verilen bilginin ne kadar özümsendiğini ve kişisel gelişimini ölçebilecektir Bireysel Sözlü Mülakat Bu değerlendirme metodu öğrencilerin daha önceki test sonuçlarını göz önünde bulundurarak ya da bilgi ve yeterliliklerine yoğunlaşarak ve aynı zamanda tüm bunları (gerektiğinde) ilgili seviyeye göre ele alarak, kendini ifade ve iletişimdeki kişisel yeteneğini ölçme imkânını sağlar Uygulama Testleri Bu değerlendirme metodu eğitmenlere öğrencilerin objeleri, ürünleri veya diğer dokunmatik özelliği olmayan ürünleri özenle hazırlama becerisini ölçmesini (bu yeterliliği teyit etmek için gerekliyse) sağlar. Yukarıda belirtilen değerlendirme araçları farklı şekillerde uygulanabilir (bkz. 4.4). Kullanımları, aşağıdaki sınavlar ele alındığında değişebilir: Başlangıç Sınavı: Tüm katılımcı/öğrencilerin projenin amacı için gereken bilgi ve becerilerini tanımlamak ve herkesin aynı temel bilgilere sahip olduğu bir sınıf oluşturmak için uygulama öncesi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Alıştırma testi: Alıştırma testinin amacı, ilk olarak öğrencilerin bireysel sonuçlarını ve ardından da tüm sınıfın ilerleme düzeyini süreç devam ederken değerlendirmektir. Final sınavı: Final sınavının amacı tüm aktivitelerin ardından sonuçların toplam olarak değerlendirilmesidir; bu araç sertifika, derece ve/veya becerilerin sertifikasyonu/hesaplanmasına yol gösterir. Tüm sınavlar, öğrencilere eğitim sürecinin başında duyurulan ve daha önceden 18

19 belirlenmiş bir puanlama sistemi kullanılarak hesaplanacaktır Öğrenme Atmosferinin Değerlendirilmesi Öğrenme ortamını ve sınıfiçi atmosferi nicel değerlerle ölçmek oldukça güç olduğundan aşağıdaki esaslar ve göstergeler uygulanmalıdır: Devamsızlık Öğrencilerin/katılımcıların tüm kurs faaliyetlerine olan katılımı konusundaki hassasiyetin önemli olduğu düşünülmektedir. Derse devam, katılımcıların derse olan ilgisi ve eğitim faaliyetlerine dahli konusunda bilgi sağlayacaktır Motivasyon Motivasyon, katılımcılar arasında iyi ilişkiler kurmak ve eğitmen ile katılımcılar arasındaki etkileşimi artırmak adına oldukça büyük öneme sahiptir. Bu gösterge, önerilen içerik ve katılımcıların mesleki ilgileri arasındaki uyumu açık bir biçimde göstermektedir İşbirliği ve Etkileşim Öğrenme ortamının sınıf atmosferi bakımından analizi, hem öğrencilerin sunulan aktivitelere olan katılımı hem de kendi aralarındaki işbirliği üzerine odaklanabilir. Bu, öğrencilerin iyi bir atmosfer oluşturma becerisine yardımcı olan eşler arası bir ilişki oluşturacaktır Öğrenmeye Bireysel Katkı (ÖBK) Bu faktör; daha önceki elementlerin özeti gibi görünse de, başlıca olarak bireysel katılımın boyutları üzerinde durur ve her bir katılımcının amaçları için verdiği çabayı ve başarıyı gösterir. Eğitim faaliyetlerine olan yüksek katılım 19

20 çoğu zaman kursların değerlendirme süreci sonunda elde ettiği başarılı sonuçlara zemin oluşturur Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi için Araçlar Öğrenim sürecinin değerlendirilmesi ve Organik Ürün Perakendeciliği için AYÇ ve ECVET bazında Eğitim Kursları METODOLOJİSİ nde varsayılan öğrenme sonuçlarının kazanılması için önerilen araçlar ve öğrenme çıktıları-ulusal versiyonları Tablo 2 de özetlenmiştir. 20

21 Tablo 2. Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi için Araçlar Aşama İleri Düzeyde Eğitim Eğitmen Seçimi Başlıca Elementler 1. Eğitmenlerin sayısının öngörüleni aşıp aşmadığına dair resmi değerlendirme 2. Gerektiğinde seçme sınavı uygulanabilir. Bu sınav aşağıdaki gibi olabilir: A) Çoktan Seçmeli Test: Bu test genellikle eğitim için seçilecek eğitmenleri belirlemenin yanı sıra bilgi seviyesini değerlendirmek için de kullanılabilir. B) Açık-uçlu Sorular: Bu tarz bir deney, eğitim alanındaki kursiyerlerin yeterliliklerini ölçmek için kullanılır. C) Sözlü Mülakat: Kursiyerlerin deneyim, motivasyon, isteklilik ve kişisel davranışlarını değerlendirmek için görüşme biçiminde uygulanacaktır. Kurs Süresince Başlıca elementler Yapılan Sınavlar Uygulama Bu sınav; açık uçlu sorular, bilgi teknolojisi ya da eğitmenin her Sınavları bir modül (becerinin tamamlanan kısmı) için oluşturacağı bilgi teknolojisi ya da dili için alıştırmalarla biraraya getirilen Öğrenci bireysel çalışmalarla birlikte uygulama performansını Değerlendirm değerlendirmek için kullanılır. Bu tarz bir değerlendirme e Dosyası genellikle eğitimci tarafından eğitim uygulamaları ya da kişisel görüşmeler yoluyla sürece dâhil edilir. Değerlendirmenin sonuçları genellikle öğrenci değerlendirme dosyasında eğitmen tarafından belirtilir. Final Sınavı Başlıca Elementler 21

22 Final sınavı Final sınavı genellikle yazılı sınav ya da sözlü mülakat şeklinde uygulanır. Öğrenci Yazılı sınav daha önce de belirtildiği gibi Değerlendirm a) çoktan seçmeli test e Dosyası b) açık-uçlu sorular c) uygulama testleri şeklinde olabilir. Bireysel sözlü sınavlar mülakat şeklinde yapılabilir: a) yazılı sınav konularının tartışılması b) eğitim faaliyetlerinde mesleki uygulamaların tartışılması c) eğitim programı konularının incelenmesi Öğrenci değerlendirme dosyası final sınav sonuçlarının yanı sıra kurs süresince yapılan sınavları da içerecektir. 22

23 5. Eğitim Programı Örneği/Şablonu Tablo 4 te daha önce geliştirilen Organik Gıda Perakendeciliği için AYÇ ve ECVET bazında Eğitim Kursu Metodolojisi ve Öğrenme çıktıları-ulusal versiyonları ile uyumlu halde örnek eğitim programı sunulmuştur: Mesleki Profil: Tarım Gıda Mağazası Yeni Başlayan Çalışan Tablo 4. Tarım Gıda Mağazası Yeni Başlayan Çalışan için Eğitim Planı Seviye 1 1. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: B: ürünlerle ilgili temel bilgiler; Be: mağaza içindeki basit görevleri yerine getirebilmek için gereken temel bilgiler; Y: yapılandırılmış bir birimde doğrudan denetim altında çalışma. Ünite Numarası 1.1 Ünite Adı: Organik Perakendeciliği Temel Bilgiler Geçerlilik Süresi: 40 saat Dersler Organik Tarım Dâhil olan konular Süre Organik tarım kavramının ulusal düzeyde ve 8 saat dünya çapında gelişimi Organik tarımcılığın temel kavramları Organik ve geleneksel tarım arasındaki başlıca farklılıklar Ulusal ve uluslararası organik tarım kurum ve kuruluşları Organik tarım ile ilgili AB düzenlemeleri Organik tarımın denetlenmesi ve sertifikasyonu Organik hasat üretimi Organik hayvancılık Birtakım bitki ve hayvan türleri için üretim, Ürün işleme, taşıma ve paketleme metodları Bakımı, Ürün muhafazası ile ilgili temel kavramlar Muhafazası Depolama ve Su, hava ışık, sıcaklık ve haşerelerin 6 saat ürün kalitesine olan etkileri Ürünlerin özelliklerine göre muhafaza edilmesi 23

24 İş Güvenliği ve Güvenlikle ilgili düzenlemeler Koruma 8 saat İş güvenliğiyle ilgili AB düzenlemeleri Müşteri ve çalışan güvenliği Mağazada Hijyen Temel ilk yardım prensipleri Kişisel hijyen standartları ve HACCP standartları HACCP İletişim Kalite standartları Müşterilerle ilteşimin temel prensipleri Becerileri Müşteri talepleri BİT 6 saat Müşteri-dostu davranışlar ve Bilgisayar ve temel yazılım sistemleri Bilgisayar Yazılım ve donanım Bilimi Kelime işlemcisi, elektronik tablolar 6 saat 6 saat Mağaza uygulama yedeklemeleri Şikayet yönetimi için veritabanı 6. Örnek Ders Organik ürün perakendeciliği üzerine örnek bir ders aşağıda sunulmuştur. Eğitimde etkili bir ders işleme mümkün olduğunca gerçek hayata yakın 24

25 olmalıdır. Organik Sebze ve Meyvelerin Muhafazası Giriş niteliğindeki bir derste katılımcılar, sebze ve meyvelerin genel özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Farklı sebze ve meyve türlerine örnekler ve farklı muhafaza şartları anlatılacaktır. Üstelik organik ürünlerin muhafaza usulünü daha iyi anlamaları için sebze ve meyvelerin besinsel ve çevresel özellikleriyle ilgili de bilgilendirileceklerdir. Belirtilen sebze ve meyvelerin mevsimlere göre ulaşılabilirlikleri de sunulacaktır. İşlenmemiş organik sebze ve meyvelerin muhafazasını daha iyi kavramaları için, organik ve geleneksel tarım ürünleri arasındaki farklılıklar analiz edilecektir. İşlenmemiş tarım ürünlerinin muhafazası için Avrupa Birliği Kalite Standartları detaylı olarak işlenecektir. Derslerde edinilen bilgiye dayanarak, katılımcılardan bir organik gıda mağazasında gerçek bir organik sebze ve meyve standı hazırlamaları istenecektir. Son tüketim tarihlerinin yanı sıra muhafaza koşullarının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olup olmadığı da değerlendirilecektir. Katılımcıların ders materyalini kavrama düzeylerini değerlendirmek için kursiyerler gruplara ayrılacak ve kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını tasarlama görevi verilecektir. Kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını tasarlamak için katılımcı gruplarından aşağıdaki görevleri yerine getirmeleri istenecektir: 1. görev: Kendi organik sebze ve meyve köşesi ya da mağazalarını piyasaya sürmek: yer alan büyüklüğü - isim tahmini müşteri oranı - genel konsept köşe/mağazanın dekorasyonu 2. görev: Satışa sunulacak organik sebze ve meyvelerin sınıflamasının 25

26 belirlenmesi 3. görev: Tarım ürünlerinin muhafaza koşulları ve farklı özelliklerinin belirlenmesi. Tarım ürünlerinin muhafazası için gereken ekipman çeşitlerinin belirlenmesi ve buzdolaplarının kurulumu, köşe ya da mağaza için gereken deponun belirlenmesi. 4. görev: Organik sebze ve meyveler için köşe/mağazanın portresinin çizilmesi (sebze ve meyvelerin sergilenmesi). 5. görev: Organik sebze ve meyvelerin pazarlama stratejisinin yanı sıra yukarıda bahsedilen ürünlerin farklı özellikleri için kontrol listesinin oluşturulması. Her bir grubun organik sebze ve meyve satışı için kendi stratejik planını oluşturması beklenmektedir. 26

27 7. Kısaltmalar ECVET AYÇ AB HACCP ÖBK BIT UYÇ KGS VET Mesleki Eğitim-Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Avrupa Birliği Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Öğrenmeye Bireysel Katkı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Kalite Güvence Sistemi Mesleki Eğitim-Öğretim 27

28 Proje Konsorsiyumu Proje Koordinatörü University of Agribusiness and Rural Development /UARD/ BULGARİSTAN Proje koordinatörü olan University of Agribusiness and Rural development Plovdiv Bulgaristan hükumetinin kararıyla 1992 yılında kurulmuş olup, milli değerlendirme ve akredite ajansı tarafından bakanlar kurulunda tarım üniversitesi yüksekokulu olarak akredite edilmiştir. 20 yıllık başarılı bir gelişimin ve bir dizi akreditasyon prosedürünün ardından 6500 ün aşkın öğrencisiyle şu an Bulgaristan ın en büyük özel üniversitesi haline gelmiştir. Üniversite tarım ticareti kırsal kalkınma alanında 6 lisans ve 10 yüksek lisans ana bilim dalı ile hizmet vermektedir. Proje Koordinatörü: Mariana Ivanova 78 Dunav Blvd Plovdiv, BULGARIA Project Ortakları Organik Perakendeciler Derneği/ORA/ Avusturya Uluslararası Organik Perakendeciler Derneği,organik perakendecileri ve hissedarlar için Avrupa Şemsiye kuruluşudur.. Özellikle transfer, mesleki nitelik ve eğitimle ilgilenmektedir. Danışmanlık, eğitim ve lobicilik faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve uluslar arası organik pazar konusunda destek sunmaktadır. Tom Václavík AT-1070 Wien, Seidengasse 3335/ Zivy venkov Çek Cumhuriyeti Zivy venkov, kar amacı gütmeksizin özellikle kırsal alanlardakiürün gelişimini ve organik gıda ürünlerinin pazarlamasını sağlamaya çalışan, ve kobilere, yerel girişimcilere ve pazarlama müteşebbislerine yardımcı olan bir kuruluştur. Zivy venkov eğitime, proje ve iş geliştirmeye, pazarlama ve yönetime yardımcı olmaktadır. Dana Václavíková Vinohradska Moravske Kninice FORUM Berufsbildung e.v. ALMANYA FORUM Berufsbildung e.v. organik gıda perakendeciliği, toplumsal refah, iş ekonomisi ve bilgisayar okuryazarlığı gibi farklı iş alanlarında meslekiçi eğitimler ve seminerler gibi ileri eğitimler sunan, bağısız ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Dr. Helmut Riethmüller Charlottenstr Berlin Ökomarkt Verbraucher und Agrarberatung e. V. ALMANYA 28

Öğrenme Çıktıları. Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör.

Öğrenme Çıktıları. Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Öğrenme Çıktıları Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Selçuk BİRER ORGANİK PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY 1

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için

AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için AYÇ EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için METODOLOJİ ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) 2013-1-BG1-LEO05-08698/

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

DERS PROFİLİ. Çokuluslu Şirketler MAN 391 Bahar 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Çokuluslu Şirketler MAN 391 Bahar 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Çokuluslu Şirketler MAN 391 Bahar 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI:

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ALANIN TANIMI: Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel,

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Electude International

Electude International Electude International Giriş Electude eğitmenlerin dersleri, alıştırmaları, görevleri ve testleri belirlemelerine, oluşturma, yönetme ve sınıflandırmalarına izin veren bulut tabanlı bir otomotiv e-öğrenme

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Bahar 2 3+0+0 3 7. Endüstriyel ve Servis Pazarlaması MAN 528T.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Bahar 2 3+0+0 3 7. Endüstriyel ve Servis Pazarlaması MAN 528T. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Endüstriyel ve Servis Pazarlaması MAN 528T Bahar 2 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA ZEMİN DENEYLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı