KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde eğitim ve öğretimde uluslararası çağdaş gelişmelere paralel olarak yenilenmiştir. Amaç, bilimde ileri ülkelerde lisans düzeyinde İstatistik programları ile uyum içinde olan ve öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı, meslek yaşamında başarılı olabilmek için yeterince beceri edinmiş istatistikçiler yetiştiren bir İstatistik lisans programı ortaya çıkarmaktır. Halen yürürlükte olan İstatistik Lisans Programı ve yenilen İstatistik Lisans Programı arasında farklılık yaratan unsurlardan biri seçmeli derslerde çeşitlilik artışı ve ortak seçmeli derslerin kapsamının genişletilmesidir. Bunun yanısıra, yenilenmiş İstatistik Lisans Programında zorunlu derslerde içerik olarak model geliştirme ve uygulama bilgilerine daha fazla ağırlık verilmektedir. gösterilmiştir. Yenilenmiş İstatistik Lisans Programı dersleri ve bu derslerin sınıf ve dönem düzeni aşağıdaki tablolarda YETKİLİ KURULLARDA KABUL EDİLDİĞİ TAKTİRDE ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK PRENSİPLER 1. Yeni Program Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanacaktır Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonuna kadar devamı alınmış tüm derslerin kredileri eski programdaki gibi olacak ve devam almış ama dersten başarısız olmuş olan öğrenciler sadece sınavına girerek, başardıkları takdirde, eski kredilerini alacaklardır. Belirtilen dönemin sonuna kadar derse kayıt yaptırıp devamsızlıktan kalan öğrenciler ile ilk defa derse kayıt yaptıracak öğrenciler Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren yeni programdaki dersleri ve kredilerini alacaklardır. 3. Eski programda zorunlu iken seçmeli ders haline getirilen derslerden devam alıp başarısız olan öğrenciler sadece bu dersin sınavına girerek, başardıkları takdirde, eski kredilerini alacaklardır. 4. Yeni programa göre tüm zorunlu dersleri seçtiği halde 128 krediyi dolduramayan öğrenciler olursa bu öğrenciler eksik kredilerini seçmeli derslerden tamamlayacaklardır.

2 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBIYAT EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL İST101 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I Introduction to Probability and Statistics I 7 BLS109 Temel Bilgi Teknolojisi Kull Basic Information Technology 4 MAT121 Matematik-I Calculus I 7 MAT123 Lineer Cebir-I Linear Algebra I 7 YBD101 Yabancı Dil-I Foreign Language I 2 TDL101 Türk Dili-I Turkish Language I 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Hist. of Revoluations and Principles of Atatürk I 2 I. Yarıyıl Toplam Kredi 11 I. Yarıyıl Toplam 31 II. YARIYIL İST102 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II Introduction to Probability and Statistics II 7 İST104 Temel Bilgisayar Bilimleri Basic Computer Sciences 6 İST152 İstatistik Laboratuvarı-I Statistical Laboratory I 4 MAT122 Matematik-II Calculus I 7 MAT124 Lineer Cebir-II Linear Algebra I 7 YBD102 Yabancı Dil-II Foreign Language I 2 TDL102 Türk Dili-II Turkish Language I 2 ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Hist. of Revoluations and Principles of Atatürk II 2 Alan Dışı Seçmeli Ders II. Yarıyıl Toplam Kredi 15 II. Yarıyıl Toplam 35 Dersin III. yarıyıl Dersin Adı İST201 İstatistik Teorisi I Statistical Theory I 7 İST203 Bilgisayar Programlama-I Computer Programming I 5 İST205 İstatistiğin Matematiksel Temelleri-I Mathematical Principles of Statistics I 6 MAT235 İleri Analiz-I Advanced Calculas I 7 III. Yarıyıl Toplam Kredi 14 III. Yarıyıl Toplam 25 IV. Yarıyıl İST202 İstatistik Teorisi II Statistical Theory II 7 İST204 Bilgisayar Programlama-II Computer Programming I 6 İST206 İstatistiğin Matematiksel Temelleri-II Mathematical Principles of Statistics I 6 İST208 Lineer Programlama Linear Programming 6 MAT236 İleri Analiz-II Advanced Calculas II 6 İST252 İstatistik Laboratuvarı-II Statistical Laboratory II 4 IV. Yarıyıl Toplam Kredi 18 IV. Yarıyıl Toplam 35

3 V. YARIYIL İST301 Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar Multivariate Statistical Distributions 7 İST305 Örnekleme Sampling 5 İST307 İstatistiksel Yöntemler Statistical Methods 7 İST309 Lineer Olmayan Programlama Nonlinear Programming 5 Seçmeli Ders III Elective Lesson III 5 Seçmeli Ders IV Elective Lesson IV 5 V. Yarıyıl Toplam Kredi 16 V. Yarıyıl Toplam 34 İST311 İstatistiksel Yazılımlar I Statistical Software I 5 İST323 Biyoistatistik Biostatistics 5 İST325 Araştırma Yöntemleri Research Methods 5 İST319 Sayısal Analiz I Numerical Analysis I 5 İST321 İstatistik Hesaplama I Statistical Computing I 5 İST315 Görsel Programlama I Visual Programming I 5 İST317 Oyun Teorisi Game Theory 5 İST313 Bilgisayar Programlama III Computer Programming III 5 MAT337 Diferensiyel Denklemler Differential Equations 5 VI. YARIYIL İST302 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Multivariate Statistical Analysis 7 İST306 Parametrik Olmayan İstatistik Nonparametric Statistics 6 İST308 Regresyon Analizi Regression Analysis 6 Seçmeli Ders V Elective Lesson V 5 Seçmeli Ders VI Elective Lesson VI 5 VI. Yarıyıl Toplam Kredi 13 VI. Yarıyıl Toplam 29 Elective Courses İST320 Sayısal Analiz II Numerical Analysis II 5 İST304 Bilgisayar Programlama (Simülasyon) Computer Programming (Simulation ) 5 İST322 İstatistik Hesaplama II Statistical Computing II 5 İST316 Görsel Programlama II Visual Programming I 5 İST310 Yöneylem Araştırması Operational Research 5

4 VII. YARIYIL İST433 Olasılık ve Stokastik Süreçler Probability and Stochastic Processes 6 İST451 Özel Konular I Special Topics I 3 Seçmeli Ders VII Elective Lesson VII 5 Seçmeli Ders VIII Elective Lesson VIII 5 Seçmeli Ders IX Elective Lesson IX 5 VII. Yarıyıl Toplam Kredi 11 VII. Yarıyıl Toplam 24 İST413 Ölçü ve Olasılık Teorisi Measure and Probability Theory 5 İST415 Zaman Serileri Time Series 5 İST417 Lineer Modeller Linear Models 5 İST419 Risk Analizi Risk Analysis 5 İST421 Kalite Kontrol Quality Control 5 İST427 Bilgi Teorisi Information Theory 5 İST429 Bilim ve Yöntemleri Science and Methods 5 İST431 Güvenirlilik Teorisi Reliability Theory 5 İST435 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Analysis of Investment and Portfolio 5 Management İST437 Metrik Uzaylar I Metric Spaces I 5 İST439 Üretim Planlaması ve Endüstri İstatistikleri Production Planning and Industrial Statistics 5 İST441 Örüntü Algılama ve Analiz Pattern Recognition and Analysis 5 İST443 Kategorik Veri Analizi Categorical Data Analysis 5 İST445 Yaşam Modelleri Survival Models 5 İST 447 İktisada Giriş Introduction to Economics 5 VIII. YARIYIL İST418 Deney Tasarımı Design of Experiments 6 İST452 Özel Konular II Special Topics II 3 Seçmeli Ders IX Elective Lesson IX 5 Seçmeli Ders X Elective Lesson X 5 VII. Yarıyıl Toplam Kredi 8 VII. Yarıyıl Toplam 19 İST412 İstatistiksel Yazılımlar-II Statistical Software II 5 İST414 Stokastik Modelleme ve Analiz Stochastic Modeling and Analysis 5 İST416 Ekonometri Econometrics 5 İST420 Aktuerya Analizi Actuarial Analysis 5 İST422 Sistem Analizi ve Kontrol System Analysis and Control 5 İST424 Nüfusbilim Demography 5 İST426 Keşfedici Veri Analizi Exploratory Data Analysis 5 İST428 Karar Teorisi Decision Theory 5 İST430 Bilim Tarihi History of Science 5 İST432 Mekansal istatistik Spatial Statistics 5 İST434 Bayesci İstatistik Bayesian Statistics 5 İST436 Rekor İstatistikleri Record Statistics 5 İST438 Araştırma Metodları ve Anket Düzenleme Meth. of Research and Design of Questionnaire 5 İST440 Metrik Uzaylar II Metric Spaces II 5 İST442 İstatistik Genetik Statistical Genetics 5 İST444 İşletmeye Giriş Introduction to Business 5

5 Mezuniyet için gerekli olan en az ulusal kredi 118 dır. NOT 1: İstatistik Lisans Programındaki zorunlu derslerin toplam (ulusal) kredi toplamı 100 olup, bunun 12 kredisi Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerine aittir. İstatistik Lisans Programı öğrencileri alacakları en az 18 kredilik seçmeli derslerden en az 14 kredisini Bölüm İçi Seçmeli derslerinden, kalanını İstatistik Bölüm Başkanlığı onayı ile Üniversitemiz Bölümlerinin derslerinden seçebilir. NOT 2: Bu bölümün II. Öğretim Programına ait dersler I. Öğretim Programına ait dersler ile aynıdır. NOT 3: Seçmeli dersler listesindeki 200 kodlu dersler ikinci sınıfta,, 300 kodlu dersler üçüncü sınıfta, 400 kodlu dersler dördüncü sınıfta, derslerin kod numaralarının son rakamına göre kodu tek sayı ile biten dersler Güz döneminde, kodu çift sayı ile biten dersler Bahar döneminde seçilir. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile zorunlu hallerde istisnalar olabilir. NOT 4: Her dönemin sonunda Yabancı Dil I, Yabancı Dil II, Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri ikişer saat fazladan yapılır.

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI AKTÜERYA BİLİMLERİ EĞİTİMİ RAPOR 16-17 NİSAN 2011 1 AKTÜERYA BİLİMLERİ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör :Doç. Dr. Meral SUCU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Temmuz 213 T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosu nun 05.08.2015 tarih ve 2015/16 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 06.08.2015 tarih ve 2015/30 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı http://www.cmpe.boun.edu.tr/swe/ swe@cmpe.boun.edu.tr

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU KULLANICI KILAVUZU

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU KULLANICI KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TERİM ve TANIMLAR 2. ÖĞRETİM PROGRAMLARI 3. SAYISAL NOT KARNESİ -- Sürüm: 10.02.2011 -- 1. TERİM ve TANIMLAR Öğretim Programı (Curriculum). Öğrencilerin

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

1. Yabancı Öğrenciler İçin İngilizce Eğitimi Otomasyonu: Atılım Üniversitesi

1. Yabancı Öğrenciler İçin İngilizce Eğitimi Otomasyonu: Atılım Üniversitesi Öğrenci Bilgi i Sistemi (SIS) Uygulaması nın 3.0 versiyonuna yükseltilmesiyle birlikte Atılım Üniversitesi nin Öğrencileri ile Akademik ve İdari mensuplarının hizmetine sunulacak olan yenilikler ve düzeltmeler

Detaylı

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULUM OF THE M.S. PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Environmental Engineering

Detaylı