Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V"

Transkript

1 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme, II-Tehlikeleri tanımlama, III-Kontrol tedbirlerini tamamlama, IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme V-İzleme ve tekrar etme A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Cevap: B 1

2 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 2) Ülkemiz 6331 sayılı yasaya göre hangi işletmeler risk analizi yapmalıdır A) kanununa tabi tüm işletmeler B) Yalnızca 50 den fazla işçisi olan işletmeler C) Yalnızca sanayiden sayılan işletmeler D) 6 aydan fazla iş sürecek işletmeler Cevap: A 2

3 3-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri ortamının zarar görmesine yol açabilecek durum, işlem c) İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulmasına sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem d) İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması ihtimali C 3

4 4-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi açısından en uygun risk tanımıdır? a) Zarara uğrama tehlikesi b) Tehlikeli bir olayın meydana gelmesi olasılığı c) Sağlık bozulmasının ciddiyet derecesi d) Tehlikeli bir olayın olasılığı ile meydana geldiğinde oluşturacağı sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi D 4

5 5-İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir? a) Mühendislik önlemlerini uygulamak b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak c) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak d) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek C 5

6 6- Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez? a) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat edilmesi b) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının meydana gelme ihtimali c) Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ölçümlerinin yeterliliği d) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının neler olduğu ve bunların kabul edilebilir olup olmadığının araştırılması A 6

7 7- Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir? a) HAZOP b) FMEA c) FTA d) PRA B 7

8 8- Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kişinin düşmesi yüksekte çalışma b) Gürültülü ortam işitme kaybına yol açması c) Kapalı ortamda çalışma zehirli gazlardan etkilenme d) Elektrik enerjisi izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması A 8

9 9- Türkiye de en yaygın şekilde benimsenen ve uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi hangisidir? a) OHSAS b) NPR 5001 c) OSHA d) BS 8800 A 9

10 10-Bir şoförün kaza yapmadığı sürece algıladığı risk düzeyinin düşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? a) Kazanın korkutuculuk düzeyinin düşmesi b) Kazanın anlaşılabilirlik düzeyinin düşmesi c) Kazanın etkileyeceği kişi sayının az olacağı düşüncesi d) Kaza olayları ve haberlerine maruziyet nedeniyle kanıksama D 10

11 11- Aşağıdaki terimlerden hangisi bir kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş riski ifade eder? a) Hafif kazalı risk b) Kabul edilebilir risk c) Kıl payı kaza riski d) Tahmin edilebilir risk B 11

12 12-Aşağıdakilerden hangisi İSG de tehlike tanımına uymaz? a) Yüksekte çalışma b) Forklift çarpması sonucu yaralanma c) Kaynak işlemi d) Vinç operasyon alanında baretsiz dolaşma B 12

13 13-Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi çerçevesinde yapılacak temel faaliyetlerden değildir? a) Risklerin tanımlanması b) Risklerin değerlendirilmesi c) Risk önleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması d) İş kazası istatistiklerinin üretilmesi D 13

14 14-Risk yönetiminde sürekli iyileştirme neyi hedefler? a) İşyerinde risklerin belli bir düzeyin altına indirilmesi b) İşyerinde tehlikeler belirlenerek öncelikli yüksek tehlike Unsurlarına önlem alınması c) İşyerinde risklerin öncelikli olanlardan başlanarak sürekli azaltılması d) İşyerinde tüm risklerin ortadan kaldırılması C 14

15 15-Risk iletişiminde iletişimi gerçekleştiren tarafları aşağıdakilerden hangisi en iyi ve kapsamlı şekilde ifade eder? a) İşyeri yönetimi - çalışanlar b) Çalışanlar - çalışanlar c) İş güvenliği uzmanları - çalışanlar d) Mühendis ve ustalar - çalışanlar A 15

16 16- Aşağıdakilerden yönetmeliklerden hangisinde işçilerin iş yerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlemesi ve değerlendirmesi içeren sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanması ve güncellenmesi bir gereklilik olarak yer alır? a) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik b) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik c) Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik C 16

17 17-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Makine ve donanımların bakımsızlık ve eskiliğiyle orantılı şekilde bunlarla ilişkili risklerin düzeyi artar b) Bir işyerinde kullanılan zararlı kimyasal sayısı ile orantılı şekilde bunlarla ilişkili risklerin sayısı artar c) Tavlama gibi bir sıcak işle görevlendirilen bir işçinin tezgahın başında geçirdiği gün sayısı arttıkça terleme kaynaklı sağlık risklerinin düzeyi artar d) İşyeri ortamında çalışanların stres düzeyi ile orantılı şekilde risklerin sayısı ve düzeyi artar C 17

18 18-Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde proaktif yaklaşım prensibinin uygulamalarıyla ilişkili kabul edilmemelidir? a) Kaza raporları b) İsg kurul toplantı raporları c) Sağlık gözetim raporları d) İş güvenliği talimatları A 18

19 19-Bir işyerinde ramak kala raporlamasına başlanmış ve rapor edilen ramak kala sayısında artış gözlenmiştir. Bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? a)kişisel koruyucu donanım kullanımında artış b)kaza sayısında artış c)belirlenen yeni risklerin sayısında artış d) Temizlik, tertip ve düzene riayette artış B 19

20 20- Risk değerlendirmesinin yenilenmesi tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde hangi aralıklarla yapılmalıdır? a) 2 yıl b) 4 yıl c) 6 yıl d) 1 yıl b 20

21 21-Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetiminin genel prensiplerinden değildir? a)risk değerlendirme çalışmaları işe başlamadan önce başlanmalıdır b) Risklerin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır. c) Risk yönetimi proaktif bir yaklaşımla ihtiyaç duyar d) Risklerin en etkin kontrolü çalışanların algılamasını değiştirmekle sağlanır. D 21

22 22-Mevzuatımıza göre risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a)risk değerlendirmesi işçinin görevidir yapılmalıdır. b)risk değerlendirmesine işyeri hekimi isterse katılabilir c)çalışanların mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan riskleri değerlendirmesi yapılmalıdır. d)sağlık ve güvenlik dokümanı ile beraber hazırlanmalıdır. C 22

23 23-Aşağıda verilen risk değerlendirme tekniklerinden hangisinde risk formüle edilirken olasılık ve şiddete ilave olarak fark edilebilirlik bir öğe olarak kullanılır? a)ön Tehlike Analizi b)olay Ağacı Analizi c)tehlike ve İşletilebilirlik Analizi d)hata Türleri ve Etkileri Analizi D 23

24 24- Makine Donanım odaklı Risk değerlendirme yöntemlerinin değişmez parametreleri nelerdir? a) Olasılık ve tekrar b) Olasılık ve şiddet c) Şiddet ve tekrar d) Tekrar b 24

25 25- Etkin bir değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Kontrol ve ölçüm metodunun seçimi b) Her dakika değerlendirme c) İnsanlardan bağımsız olarak değerlendirme d) Her fırsatta değerlendirme a 25

26 26-Aşağıdakilerden hangisi tehlikedir? a) Kimyasallar b) Yangın-Patlama c) Yüksekten düşme d) Hepsi a 26

27 27 - Aşağıdaki durumların hangisinde risk değerlendirilmesinin yeniden tekrarlanmasına gerek yoktur? a) Bir iş kazası veya meslek hastalığı yaşandığında b) İşyerindeki kullanılan makine, ekipman ve donanımda herhangi bir değişiklik yoksa c) Üretim metodu değiştiğinde d) Forklift kullanan çalışanın yerine işe yeni bir çalışan alındığında b 27

28 28 TS OHSAS Yönetim sistemine göre Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara ne denir? a) Sağlığın bozulması b) Hasarsız olay c) Kaza d) Risk b 28

29 sayılı yasaya göre risk tanımı en doğru şekilde yapılmıştır. a) Kaza olasılığı ve şiddetinin ortalaması b) Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali c) Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile olayın yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi. d) Bir olayın frekansı ve sıklığının bileşkesi b 29

30 30 Aşağıdakilerden hangisi Risk değerlendirme çalışmalarında proaktif yaklaşıma bir örnek değildir? a) Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi b) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun mevzuatta belirtilen düzenli aralıklarla toplanması c) Bir iş kazası sonrasında tutulan bir kaza tutanağı d) Sağlık gözetimi ve denetimi çalışmaları c 30

31 31 Aşağıda verilen Risk değerlendirmesinin 5 temel adımını öncelik sırasına göre sıralayınız. I -Gözden geçir ve tekrar et II- kontrol tedbirlerine karar ver III- Tehlikeleri tanımla IV- Riskleri belirle ve derecelendir V- Kontrol tedbirlerini Tamamla a) II- I III- IV- V b) III- IV -II- V- I c) III- II -IV- V- I d) III- II -V- IV- I b 31

32 32 Risk değerlendirmesinde tehlikelerin tespit edilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçmiş kayıtlardan biri değildir? a) İş kazası ve ramak kaldı raporlarının incelenmesi, b) Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi c) Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi d) İSG mevzuatının incelenmesi d 32

33 33 Risk analiz metotlarından matris metoduna göre İş saati kaybı olmayan bir kazanın şiddeti ile ilgili hangisi doğrudur? a) Çok hafif şiddetli olaydır b) Önemsiz bir olaydır c) Hafif şiddetli olaydır d) Orta şiddetli bir olaydır a 33

34 34 Risk analiz metotlarından matris metoduna göre İşin yapıldığı sürece bir kazanın her an olma olasılığı ile ilgili hangisi doğrudur? a) Orta derece olasılık b) küçük olasılık c) Çok yüksek olasılık d) yüksek olasılık c 34

35 35 Aşağıda verilen Risklerle mücadele metotlarını en etkiliden etkisiz olana göre sıralayınız I Mühendislik önlemleri almak II- Tehlikeleri Kaynağında azaltmak III- Tehlikeleri Kaynağında yok etmek IV- Çalışana Kişisel koruyucu donanım vermek V- İdari uygulamalar ile önlem almak a) II- III I- V- IV b) III- IV -II- V- I c) III- II -I- V- IV d) III- II -V- IV- I c 35

36 36 Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden mühendislik önlemlerinden biri değildir? a) Ortam havalandırılmasının işyerine ve standartlara göre yeniden düzenlenmesi b) Ortam ölçüm raporlarını sonrasında aydınlatmanın yeniden düzenlenmesi c) Ortam ölçüm sonuçları sonrasında mühendislere yeni koruyucu donanım verilmesi d) Gürültü çıkaran bir makinenin kapalı ortama alınması c 36

37 37 Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden İkame metoduna bir örnektir? a) Titreşim değeri mevzuat sınır değerlerini aşan bir makinenin kapalı bir ortam içine alınması b) Basınçlı işlerde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin düzenlenmesi c) 85 db (A) gürültü şiddetinde çalışan bir makinenin 60 db(a) gürültü şiddetinde bir makine ile değiştirilmesi d) Gürültü çıkaran bir makinenin makine koruyucusunun değiştirilmesi c 37

38 38 Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden idari metotlara bir örnektir? a) Titreşim değeri mevzuat sınır değerlerini aşan bir makinenin kapalı bir ortam içine alınması b) Gürültülü işlerde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi c) 85 db (A) gürültü şiddetinde çalışan bir ortamda çalışanlara kulaklık verilmesi d) Gürültü çıkaran bir makinenin yerine daha az gürültülü bir makine alınması b 38

39 39 Aşağıdakilerden hangisi kalitatif bir risk analiz metodudur? a) Fine Kinney metodu b) Hata modu ve etkileri analizi c) 5X 5 matris metodu d) Ön tehlike analizi d 39

40 40 Aşağıdakilerden hangisi Fine Kinney risk analiz metodunun bir bileşeni değildir? a) Olayın ihtimali b) Olay yaşandıktan sonra şiddetinin derecesi c) Olayın frekansı d) Olayın tespit edilebilirliği d 40

41 41 Aşağıdakilerden hangisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi metodunu için doğru kabul edilmez. a) Otomotiv endüstrisinde yaygın uygulanır b) Bu metot makine ve ekipman için uygun değildir c) Bu metot kantitatif verileri kullanır d) Olayın tespit edilebilirliği derecesi metodun bir bileşenidir b 41

42 42 Aşağıdakilerden hangisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi metodunun çeşitlerinden değildir? a) Sistem b) Tasarım c) Uygulama d) Proses c 42

43 43 Aşağıdakilerden hangisi Hata ağacı Analizi metodunu için doğru kabul edilmez? a) Kalitatif bir metot olarak bilinir b) Tümden gelen bir metodolojisi vardır c) Bu metot kalitatif ve kantitatif verileri kullanır d) Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. a 43

44 44 Aşağıdakilerden hangisi HAZOP risk analiz metodu için doğru kabul edilmez? a) Metodun ismi Risk ve Uygulanabilirlik Analizi olarak da bilinir b) Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. c) Bu metot kantitatif verileri kullanır d) Bir sistemde veya proseste, ham maddelerin, ara maddelerin, mamul maddelerin, enerji, su ve havalandırma gibi destekleyici sistem veya maddelerin akısını analiz eder. a 44

45 45 Aşağıdakilerden hangisi Olay ağacı analizi metodu için doğru kabul edilmez? a) Bu metot kullanılarak kazaların sıklığı belirlenebilir. b) İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. c) Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanır d) Hata ağacı analizi ile birlikte kullanılarak Neden sonuç analiz metoduna da kaynak teşkil eder. c 45

46 46 Aşağıdakilerden hangisi HACCP metodu için doğru kabul edilmez? a) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları analizi olarak da bilinir b) Özel olarak yiyecek ve içecek endüstrileri için geliştirilmiş bir metottur c) Bu metot içinde kalitatif veriler kullanılır d) Bu metot uygulanırken Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile kritik kontrol noktaları belirlenir c 46

47 47 Aşağıda verilen Hangisi iki risk analiz metodu yalnızca kalitatif değerleri kullanarak riskleri analiz eder? a) Ön tehlike analizi- Fine Kinney b) Kontrol listeleri - HAZOP c) HACCP Kontrol Listeleri metodu d) Ön tehlike analizi - Kontrol listeleri metodu d 47

48 48 Aşağıdakilerden hangisi Ön tehlike analiz metodu için doğru kabul edilmez? a) Bu metot olayın sıklığını sayısal değerler vererek sonuç alır. b) Daha sonra Hangi analiz metotlarının uygulanmasının gerektiğini belirlemede de kullanılır. c) Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanılır d) Bu metot tesisin tasarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalara model olarak kullanılabilir a 48

49 49- Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir? A) OHSAS B) ISO C) HAZOP D) BS8800 Cevap: C 49

50 50- Aşağıdakilerden hangisi Job SAFETY Analysis risk analiz yönteminin özelliklerinden değildir? A)Bu metot içinde İşçilere risk analizi yaptırılan soru listeleri vardır B) Bu metot kalitatif verileri kullanır C) Bu metot olayların sıklığını dikkate alır D) Bu metot iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışan odaklı kullanılır Cevap: C 50

51 51- Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz? 1- Yok et 2- Tehlikeli ortamı izole et 3- Daha zararsız ile değiştir 4- Kişisel koruyucu kullan 5- Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 1, 5, 3, 4 C) 2, 1, 3, 5,4 D) 1, 3, 2, 5, 4 Cevap: D 51

52 İSG Yönetim Sistemleri 1- Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır? A) Planlama B) Uygulama C) Yönetimin Gözden Geçirmesi D) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Cevap: C 52

53 2-Bir işletmenin İSG Politikası hangisini içermez? a) İSG politikasının amaçlarını hazırlamak ve işletme içi yöneticilerin bilgilenmesine yönelik yayınlamak b) İSG yönetimine birinci derecede öncelik vermek c) İSG politikasının işletmede tüm seviyelerde anlaşılmasını, uygulanmasını ve yerleştirilmesini sağlamak d) İSG politikasına uymak ve uygulanmasını sağlamak konusunda çalışanlarla işbirliğini sağlamak a 53

54 3- Aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim Sistemlerinde Planlama kapsamına dahildir? a) Rutin olan ve olmayan tüm faaliyetler b) Tüm personel c) Taşeron ve ziyaretçiler d) Hepsi d 54

55 4- Aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim Sistemleri Planlama aşaması kapsamında değildir? a) Tehlikelerin belirlenmesi b) Risklerin tanımlanması ve risk derecelerinin belirlenmesi c) Mevcut kontrol önlemleri değerlendirilmeli, d) Yazılan Önlemlerin uygulanması d 55

56 5-Hangisi İSG Yönetim Sistemlerinin ortak noktalarından değildir? a) Odaklılık (Müşteri-Çevre-Çalışan) b) Varsayımlara Dayalı Karar Verme c) Liderlik d) Çalışanların Katılımı b 56

57 6- TS e göre Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Risk Değerlendirmesi b) Risk analizi c) Tehlike analizi d) Tehlike değerlendirmesi a 57

58 7-aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim sistemi değildir? a) TS EN ISO b) TS (OHSAS) c) OHSAS d) ILO OHS 2001 a 58

59 8- Yönetim sistemleri için hangisi yanlıştır? a) çalışan odaklıdır b) çevre odaklıdır c) 9001 müşteri odaklıdır d) OHSAS Bir ISO standardıdır. d 59

60 9- TS e göre; ilk adım hangisidir? a) Yönetimin gözden geçirmesi b) Uygulama ve işletme c) İSG Politikası d) Planlama c 60

61 10- TS e göre; Sistem Yaklaşımı Yönetimin Adımlarını önceliklerine göre sıralayınız. I- Uygula II-Kontrol Et III- Planla IV- Önlem Al a) III-II-IV-I b) II- IV- I- III c) III- I- II- IV d) III-II-I- IV c 61

62 11- TS e göre; birince derece dokümanlar nelerdir? a) Talimatlar b) Prosedürler c) Uyarılar d) Mevzuat b 62

63 12- TS İSG Yönetim sisteminin uygulama Rehberi Hangisidir? a) b) c) d) c 63

64 13- Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir? A) Üst Yönetim B) Çalışanlar ve sendika C) Taşeronlar D) Üst yönetim, çalışanlar ve sendika, taşeronlar Cevap: D 64

65 14- Aşağıdakilerden hangisi OHSAS yönetim sisteminde ilk aşamadır? A) Uygulama B) Politika C) Kontrol D) Planlama Cevap: B 65

66 İş Kazaları 1- Sosyal Çevre, İstenmeyen İnsan Davranışları, Güvensiz Davranış ve Şartlar, Kaza ve Yaralanma.. Bunlar hangi kaza teorisine aittir? a) Kaza halkaları teorisi b) Kaza piramidi teorisi c) Domino teorisi d) Kaza nedenleri teorisi c 66

67 2- Aşağıdaki yasaların hangisinde iş kazası tanımlanmıştır? a) İş kanunu b) Borçlar kanunu c) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu d) 4703 sayılı kanun c 67

68 3- Aşağıdakilerden hangisi 16. Uluslar arası İstatistikçiler Konferansında hesaplanması karara bağlanan istatiksel oranlardan değildir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Öngörülebilirlik Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı b 68

69 4- Toplam Kaza sayılarının sayısı ile çarpılıp toplam işçi sayısına bölünerek bulunan istatiksel oran hangisidir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Frekans Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı d 69

70 sayılı yasaya göre, işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK ya bildirmek zorundadır. a) 3 iş günü b) 2 iş günü c) 4 iş günü d) aynı gün içinde a 70

71 sayılı kanuna göre işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK ya bildirmek zorundadır. a) 3 iş günü b) 2 iş günü c) 4 iş günü d) aynı gün içinde a 71

72 7- Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları sonucunda oluşacak dolaylı maliyetlerden birisidir? a) Tıbbi maliyetler b) Sigortaya ödenen maliyetler c) Mahkeme masrafları d) Kazalı işçinin yerine alına işçiye verilen eğitim maliyeti d 72

73 8- Ülkemizde iş kazalarının en çok yaşandığı 3 sektör hangisidir a) Maden- İnşaat- Turizm b) Tekstil- İnşaat- Turizm c) Maden- İnşaat- Metal d) Metal- Tekstil -Turizm c 73

74 9- Aşağıdaki durumlardan hangisi mevzuatımıza göre iş kazası değildir? a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada kaza geçirmesi b) Çocuğunu Emziren kadın sigortalının, çocuğunu işyerinde emzirdiği sırada kaza geçirmesi c) Çalışanların kendilerinin sağladığı servis taşıması sırasında kaza geçirmesi d) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalının kaza geçirmesi c 74

75 10- Ülkemizdeki mevzuata göre iş kazalarıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Ülkemiz mevzuatına göre çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına yol açan her türlü durum İş kazası olarak tanımlanır. b) İş kazalarının tanımı 5510 sayılı yasada yapılmıştır. c) 4857 sayılı İş kanununa göre işveren, iş kazasını en geç 2 iş günü içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. d) İş kazalarını önlemek için her türlü önlemi almak işverenin görevidir. a 75

76 11- Toplam Kaza sayılarının sayısı ile çarpılıp fiili çalışma süresine bölünmesi ile bulunan istatiksel oran hangisidir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Frekans Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı a 76

77 12- Toplam Kayıp iş günü sayısının sayısı ile çarpılıp fiili çalışma süresine bölünmesi ile bulunan istatiksel oran hangisidir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Frekans Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı c 77

78 13- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış değildir? A) Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi B) Talimatlara uymama C) Koruyucu tertibatı kullanmama D) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma Cevap: A 78

79 14- Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının en öncelikli yaklaşımıdır? A) İş kazaları ve meslek hastalıklarını %20 azaltmak B) Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması C) İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak D) İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusurluları cezalandırmak Cevap: B 79

80 15- Türkiye de iş kazaları sonucu ölüm en çok hangi sektörde olur? A) Metal B) İnşaat C) Kimya D) Maden Cevap: B 80

81 16- Ülkemiz İş Kazaları istatistiklerine göre iş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? A) 1. saat B) 2. saat C) Öğleden sonra D) Vardiyalı çalışmalarda Cevap: A 81

82 Yangın 1- Yanma olayı ile ilgili hangisi yanlıştır? a)bir kimyasal olaydır b)yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen (O 2 ) ile birleşmesidir c)yangın, kontrol dışı yanma olayıdır. d)yakıcı maddenin % 5 konsantrasyonunun altında yanma olmaz 82 d

83 Yangın 2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Parlama kolayca ateş alan maddelerde görülen bir olaydır b) Yanıcı bir sıvıya ilişkin buharın, hava ile yanıcı bir karışım oluşturması halinde, sıvı yüzeyine yakın bir tutuşturucu kaynağın etkisiyle, bu karışımın yanmaya başladığı en düşük sıcaklık "parlama noktası" olarak adlandırılır c) Genel olarak bir sıvının parlama noktası ne denli büyükse, yangına neden olma riski o denli büyüktür d) Kolayca ateş alan maddelerin yangın ve patlama riski katı maddelerden daha yüksektir 83 c

84 Yangın 3- Katı haldeki yanıcı maddeler için hangisi doğru değildir? a) Bu sınıftaki maddeler, genel olarak ısı etkisi ile yanıcı buhar veya gaz çıkartmakta ve oksijen ile birleşmeleri halinde yanma meydana gelmektedir b) Parafin, mum, katı yağlar gibi bazı yanıcı maddeler ise önce eriyerek sıvı hale geçmekte daha sonra buhar haline geçerek yanmaktadır c) Bazıları ise Naftalin gibi doğrudan buhar haline geçerek yanmaktadır. d) Bazı maddeler ise katı halde iken yanmaya başlar 84 d

85 Yangın 4- Sıvı haldeki yanıcı maddeler için hangisi doğru değildir? a) Sıvı yanıcı maddeler buharlaştıktan sonra yanarlar. Bunların pek çoğu normal havada buharlaşırlar b) Sıvı haldeki yanıcıların parlama noktalarında ısı uzağa çekilirse yanma kendi kendine devam etmez c) Bu gruptaki yanıcılar, katı yanıcı maddelere göre daha kolay ve hızlı yanarlar d) Sıvı yanıcı maddelerin çoğunluğunun buharı (Benzin, mazot, tiner vs.) havadan hafiftir 85 d

86 Yangın 5- Gaz haldeki yanıcı maddeler için hangisi doğru değildir? a) Diğer yanıcı maddelere oranla daha kolay ve daha hızlı yanarlar b) Gaz halindeki yanıcıların zehirleme özelliği bulunmaz c) Oksijenle temasa getirilmeleri çok küçük kütleler halinde olmalıdır. Aksi halde yanmaları patlama şeklinde olacaktır. d) Gaz halindeki yanıcı maddeler çoğu zaman çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir 86 b

87 Yangın 6- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi bir yangın sınıfı değildir? a) A sınıfı katı madde yangını b) B sınıfı sıvı madde yangın c) C sınıfı gaz madde yangın d) E sınıfı elektrik yangınları 87 d

88 Yangın 7- TS EN 2 VE TS EN 2/A1 göre hangisi bir yangın sınıfı değildir? a) A sınıfı katı madde yangını b) B sınıfı sıvı madde yangın c) E sınıfı elektrik yangınları d) F sınıfı pişirme yağlarının yangını 88 c

89 Yangın 8- B sınıfı sıvı madde yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisizdir? a) Kuru kimyevi toz içerikli yangın söndürücü b) Su c) Karbondioksit içerikli yangın söndürücü d) Köpük ihtiva eden yangın söndürücü 89 b

90 Yangın 9- D sınıfı metal yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme cihazıdır? a) Kuru metal toz içerikli yangın söndürücü b) Su c) Karbondioksit içerikli yangın söndürücü d) Köpük ihtiva eden yangın söndürücü 90 a

91 Yangın 10- C sınıfı gaz madde yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir? a) Sodyum bi karbonat tozlu yangın söndürücü. b) Kuru kimyevi toz c) Karbondioksit d) Köpük 91 d

92 Yangın 11- Elektrik kontağından çıkan yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürücü maddedir? a) Kuru metal toz b) C02 c) Su d) Köpük 92 b

93 Yangın 12- Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen özelliklerde konut ve sitelerde hangi ekibin kurulmasına gerek yoktur? a) Söndürme ekibi b) Koruma ekibi c) Haberleşme ekibi d) İlk yardım ekibi 93 c

94 Yangın 13- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi doğrudur? a) Sesli uyarı cihazlarının 3 m. uzaklıkta en az 65 dba ve en çok 130 dba ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. b) Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca siren sistemi konulması gereklidir c) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 için 1 adet uygun tipte 2 kg lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir. d) Taşınabilir söndürme cihazlarında 4 kg dan daha ağır ve 12 kg dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. 94 d

95 Yangın 14- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi doğrudur? a) Söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır b) 6 ayda bir yangın tatbikatları yapılmalıdır c) Yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 için 1 adet uygun tipte 2 kg lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir d) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 30 metre olmalı 95 a

96 15- ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü/itici gaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava (4N2+O2) B) N2 C) H2 D) O2 Cevap: B 96

97 16- Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Köpük B) Kuru Kimyevi Toz C) Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar) D) Nitrogliserin Cevap: D 97

98 17- Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz? A) Kum Dökmek B) Toprak Dökmek C) Su Dökmek D) Çimento Dökmek Cevap: C 98

99 18- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir? A) Yangın merdiveni kullanmak B) Teras katına çıkmak C) Asansör kullanmak D) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek Cevap: C 99

100 19- Parlama noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir? A) Parlama noktasındaki maddenin yanmasını sürdürmesi B) Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi) C) Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi D) Birbirini ayıran özelliği yoktur Cevap: C 100

101 20- İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? A) Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması B) Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği C) Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı D) Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması Cevap: D 101

102 21- Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Hava (Oksijen) B) Zincirleme reaksiyon C) Yanıcı madde D) Isı (Kıvılcım) Cevap: B 102

103 22- Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir? A) Yavaş yanma B) Kendi Kendine Yanma C) Hızlı Yanma D) Çok hızlı Yanma Cevap: A 103

104 23- Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemdir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızıl B) Mavi C) Sarı D) Mor Cevap: B 104

105 24- Alüminyum, Magnezyum, Titan vb. hafif metaller & bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer? A) A B) B C) C D) D Cevap: D 105

106 25- Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte. olayı gerçekleşir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Jet B) Bleve C) Havuz D) Sönme Cevap: B 106

107 26- Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kim. tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cihazlara zarar vermesi B) Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi C) Yangını geç söndürmesi D) Bu tür yangınları söndürmede etkili olması Cevap: A 107

108 27- Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III Cevap: D 108

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

ASKERİ İŞYERLERİ İŞ EKİPMANLARI YANGIN KKD

ASKERİ İŞYERLERİ İŞ EKİPMANLARI YANGIN KKD ASKERİ İŞYERLERİ İŞ EKİPMANLARI YANGIN KKD Binaların yangından korunması hakkında yonetmeliğe gore hangisi bir yangın sınıfı değildir? a) A sınıfı katı madde yangını b) B sınıfı sıvı madde yangın c) C

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Diğer bir mevzuatla özel

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Diğer bir mevzuatla özel

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1. 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; "İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 16 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28620 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com SORU 1: 7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir? A.6 B.6,5 C.7 D.7,5 E.8

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA

EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi MADDE 8 (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı