TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU"

Transkript

1 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

2 İçindekiler 1. GİRİŞ TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ Tarihi taşkınlara ilişkin bilgilerin toplanması; Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi Tarihi taşkın alanlarının haritalanması (CBS) Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS) Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi (APSFR) CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN SEÇİLMESİ İÇİN METODOLOJİ CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ İÇİN KRITERLER TAŞKIN RİSKİ YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ GİRİŞ... 5 TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ, TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARINA VE TAŞKIN RİSK HARİTALARINA GÖRE TAŞKIN RİSKİ ALTINDA OLAN ALANLARDA RİSKİN YÖNETİLMESİ İÇİN UYGUN HEDEFLERİN VE BU HEDEFLERE ULAŞILMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ İLE MÜMKÜNDÜR TAŞKIN HUSUSUNDA YASAL MEVZUAT Kanunlar Yönetmelik Ve Genelgeler TAŞKIN YÖNETİMİ HUSUSUNDA ÇALIŞAN PAYDAŞLAR Taşkın Hususunda Çalışan Başlıca Kamu Kurumları BATI KARADENİZ PİLOT HAVZASI Akarsular METEOROLOJIK BILGILER TARIM HAVZADA TAŞKIN ÇALIŞMALARI ATIK BOŞALTMA TESISLERI Kanalizasyon Şebekesi Durumu Ve Kentsel Atıksu Yönetimi TAŞKIN OLUŞUMUNDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN MEVCUT VERİLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ GENEL DURUM İKLIM DEĞIŞIKLIĞI PROJEKSIYONLARI Yağış Yüzey Akışı Sonuçlar BEKLENEN ETKILER, ETKILENEBILIRLIK VE UYUM TEDBIRLERI Su Kaynakları Doğal Afetler ÖNEMLİ TARİHİ TAŞKINLAR BATI KARADENIZ HAVZASINDA YAŞANAN TARIHI TAŞKINLAR İLERİDE MEYDANA GELEBİLECEK TAŞKINLARIN OLUMSUZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİ Exzeco Metodu Su seviyesi yükseltme metodu Alüvyon Birikintisi Metodu, Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Nüfus Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Sosyo Ekonomik Aktiviteler Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Altyapı Tesisleri Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi i

3 6.1.7 Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Tarım Alanları CİDDİ ÖLÇÜDE TAŞKIN RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR GÖSTERGE SONUÇLARI GÖSTERGE SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI Şekiller ŞEKIL 1: TAŞKIN DIREKTIFININ UYGULAMA AŞAMALARI VE ÜYE ÜLKELERIN UYMASI GEREKEN SON TARIHLER... 1 ŞEKIL 2: BATI KARADENIZ HAVZASI NI OLUŞTURAN İLLERIN ALANSAL DAĞILIMI ŞEKIL 3: BATI KARADENIZ HAVZASI NI OLUŞTURAN İLLERIN ALANSAL DAĞILIMI ŞEKIL 4: BATI KARADENIZ HAVZASI SIYASI HARITASI ŞEKIL 5: BATI KARADENIZ HAVZASI YERLEŞIM YERLERI HARITASI ŞEKIL 6: BATI KARADENIZ HAVZASI FIZIKI HARITA ŞEKIL 7 BATI KARADENIZ HAVZASI NDA YER ALAN GÖLLER VE AKARSULAR HARITASI ŞEKIL 8: METEOROLOJİ İSTASYON AĞI VE BATI KARADENİZ HAVZASINDAKİ MEVCUT İSTASYONLAR ŞEKIL 9: BATI KARADENIZ HAVZASI ORTALAMA YILLIK YAĞIŞ HARITASI ŞEKIL 10: BATI KARADENIZ HAVZASI AYLARA GÖRE GÜNLÜK MAKSIMUM YAĞIŞ HARITALARI ŞEKIL 11: BATI KARADENIZ HAVZASINDAKI TAŞKIN KORUMA TESISLERI ŞEKIL 12: BATI KARADENIZ HAVZASINDAKI BARAJ VE GÖLETLER ŞEKIL 13: BATI KARADENIZ HAVZASINDAKI HIDROMETRIK İSTASYONLAR ŞEKIL 14: BATI KARADENIZ HAVZASI ATIKSU DEŞARJ NOKTALARI ŞEKIL 15: BATI KARADENIZ HAVZASI EVSEL AAT ARITMA KADEMELERI ŞEKIL 16 UZUN YILLAR MEVSIMSEL YAĞIŞ DEĞIŞIMLERI ŞEKIL 17 TÜRKIYE YILLIK TOPLAM YAĞIŞ TUTARLARINDAKI UZUN SÜRELI EĞILIMLERIN ALANSAL ŞEKIL 18 KIŞ (SOL) VE İLKBAHAR (SAĞ) YAĞIŞLARINDA TAHMIN EDILEN DEĞIŞIKLIKLER ( )* ŞEKIL DÖNEMINDE TAHMINI MEVSIMSEL YAĞIŞ DEĞIŞIKLIKLERI (%) ŞEKIL 20 KIŞ (SOL) VE İLKBAHAR (SAĞ) MEVSIMLERINDE YÜZEY AKIŞINDA TAHMIN EDILEN ŞEKIL 21 SICAK HAVA (SOL) VE AŞIRI YAĞIŞLI GÜNLERDE (SAĞ) TAHMIN EDILEN YILLIK DEĞIŞIKLIKLER ( ) ŞEKIL 22 TÜRKIYE VE AB ÜLKELERI TARIHSEL VE ÖNGÖRÜLEN SU STRESI SEVIYELERI ŞEKIL YÜZYILIN SONLARINA DOĞRU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESINDEKI ÜLKELERIN BEKLENEN EKSTREM İKLIM OLAYLARINA MARUZ KALMA SIRALARI ŞEKIL 24 TÜRKIYE DE OLUŞAN METEOROLOJIK AFETLERIN SAYILARINA AIT YÜZDELER ŞEKIL 25 TÜRKIYE DE GÖRÜLEN BAZI AFETLERIN TÜRLERI VE SAYILARI ( ) ŞEKIL 26: TARIHI TAŞKINLAR HARITASI ŞEKIL 27 EXZECO YÖNTEMINE GÖRE TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR ŞEKIL 28 SU YÜKSELTME YÖNTEMINE GÖRE TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR ŞEKIL 29 BATI KARADENIZ HAVZASINDA ALÜVYON ALANLARI ŞEKIL 30 FARKLI YÖNTEMLERIN KARŞILAŞTIRILMASI ŞEKIL 31 : ARAZI KULLANIM HARITASI ŞEKIL 32 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN NÜFUS ŞEKIL 33: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN TARIM ALANLARI ŞEKIL 34 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN ALTYAPI TESISLERI ŞEKIL 35 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN EKONOMIK TESISLERI ŞEKIL 36: MUHTEMEL TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN SOSYO EKONOMIK GÖSTERGELER ŞEKIL 37 TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN KENTSEL ALANLAR ŞEKIL 38: MUHTEMEL TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN EKONOMIK AKTIVITE ALANLARI ŞEKIL 39 POTANSIYEL YÜKSEK TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ii

4 Tablolar TABLO 1: ULUSAL DÜZEYDE CIDDI TARIHI TAŞKINLARIN BELIRLENMESINE YÖNELIK KRITERLER... 4 TABLO 2: TAŞKIN YÖNETIMI HUSUSUNDA ÇALIŞAN KURUMLAR TABLO 3: BATI KARADENIZ HAVZASI NDA YER ALAN İLLER VE İLÇELER TABLO 4: BATI KARADENIZ HAVZASI NDA YER ALAN İLLER VE ALANLARI TABLO 5: BATI KARADENIZ HAVZA GENEL KARAKTERISTIK DEĞERLERI TABLO 6: BATI KARADENIZ HAVZASI AKARSULARI (20 KM DEN UZUN) TABLO 7: BATI KARADENIZ HAVZASI AYLIK YAĞIŞ ORTALAMALARI TABLO 8: BATI KARADENIZ HAVZASI GÜNLÜK MAKSIMUM YAĞIŞ TABLOSU TABLO 9: BATI KARADENIZ HAVZASI YAĞIŞLI GÜN SAYISI ( ) TABLO 10: BATI KARADENIZ HAVZASI AYLIK SICAKLIK ORTALAMALARI ( ) TABLO 11: BATI KARADENIZ HAVZASI ŞEHIR MERKEZINDE ÖLÇÜLMÜŞ EN YÜKSEK KAR YÜKSEKLIKLERI ( ) TABLO 12: İLLERE GÖRE TARIMSAL ALAN DAĞILIMI TABLO 13: BATI KARADENIZ HAVZASI IŞLETMEDEKI TAŞKIN KORUMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROL TESISLERI TABLO 14: ALT HAVZALARA GÖRE KANALIZASYON ŞEBEKESI DURUMU TABLO 15: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN NÜFUS TABLO 16: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN SOSYO EKONOMİK AKTİVİTELER TABLO 17: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN ALTYAPI TESISLERI TABLO 18: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN TARIM ALANLARI TABLO 19: ALANSAL VE NOKTASAL GÖSTERGELER TABLO 20: NOKTASAL GÖSTERGELER TABLO 21: TAŞKIN RİSKİ ALTINDA KALAN KENTSEL YERLEŞİM ALANLARI TABLO 22: TAŞKIN RISKI ALTINDAKI EKONOMIK AKTIVITEDE BULUNULAN ALANLAR TABLO 23: TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN ALANLARIN ÖNCELIK SIRALAMASI Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi iii

5 1. GİRİŞ 2007/60/EC sayılı taşkın riskinin değerlendirmesi ve yönetilmesi Direktifi (Taşkın Direktifi) taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ciddi taşkın riski taşıyan nehir havzalarının ve kıyı bölgelerinin belirlenmesi, bu alanlar için taşkın risk ve tehlike haritalarının ve risk yönetim planlarının hazırlanması gerekmektedir. 1.1 Taşkın Direktifi Uygulama aşamaları 2007/60/EC sayılı Taşkın Direktifinin uygulaması 3 aşamada gerçekleştirilmektedir: taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, taşkın risk yönetimi planlarının hazırlanması. AB ülkeleri için süreç aşağıda verilmiştir. Şekil 1: Taşkın Direktifinin Uygulama Aşamaları ve Üye Ülkelerin Uyması Gereken Son Tarihler Taşkın riski ön değerlendirmesi (PFRA) beşeri faaliyetler, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi sonuçları olan ciddi tarihi taşkınların belirlenmesini ve ileride taşkınların meydana gelebileceği yerler olan potansiyel taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesini içermektedir. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 1

6 Taşkın riski ön değerlendirmesi erişilebilen ya da kolaylıkla ulaşılabilecek mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu rapor, TR10IBEN01- Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi nde belirtildiği şekilde (Bileşen 2) Batı Karadeniz pilot havzası için yapılmış olan raporudur. Bu değerlendirmeyi takiben, aynı zamanda uygulamanın ilk aşaması olan bu taşkın riski ön değerlendirmesinde potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar belirlenecektir. Ayrıca, belirlenen bu potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar eşleştirme projesinde sırasıyla faaliyet 2.3 ve 2.4 olarak belirlenen taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlanması ve taşkın riski yönetim planının hazırlanması adlı Direktifinin sonraki iki uygulama aşamalarının konusu olacaktır. Son olarak faaliyet 2.5- Pilot havzadan elde edilen tecrübelerin paylaşılması kapsamında bütün sonuçlar paylaşılacaktır. 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ Batı Karadeniz pilot havzası düzeyinde yapılan taşkın riski ön değerlendirmesi aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: Tarihi taşkınlara ilişkin bilgilerin toplanması; Havzada geçmişte yaşanmış olan taşkınlar ile ilgili mevcut kayıtlardan ve raporlardan elde edilen veriler havzada görev yapan uzmanlarca toplanmış ve ortak bir veri tabanında bir araya getirilmiştir Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi Proje kapsamında pilot havzada Şubat-Nisan ayları arasında gerçekleştirilen görevler sırasında paydaş ve ilgili kurumlar ile birlikte belirlenen metodolojiye dayanarak önemli tarihi taşkınlar seçilmiştir Tarihi taşkın alanlarının haritalanması (CBS) Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve bölgede görev yapan uzmanlarca taşkın sonrasında yerinde incelemelere dayalı hazırlanmış olan haritalara dayanarak; taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında gösterimi Türk Uzmanlar tarafından yapılmıştır; Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS) Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve bölgede görev yapan uzmanlarca taşkın sonrasında yerinde incelemelerle hazırlanmış olan haritalara dayanarak; taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında gösterimi Türk Uzmanlar tarafından yapılmıştır. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 2

7 1.2.5 Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi (APSFR) Önemli tarihi taşkınların, gelecekte olması muhtemel taşkınların ve belirlenen göstergeler bir arada değerlendirilerek, Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar belirlenmiştir. 1.3 CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN SEÇİLMESİ İÇİN METODOLOJİ Referans tarihi olaylar iki aşamada elde edilmiştir: İlk aşamada, alınan kaynaklardaki bilgilere dayanarak (DSİ arşivleri) geçmişte meydana gelen önemli taşkınların envanteri yapılmıştır. Bu envanterde tarihi taşkınlara ilişkin tehlike, etki (rapor edilen hasarlar) gibi bilgilere yer verilmiştir. Kaydedilen sonuçlar ve olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin açıklamalar (yağış miktarı, debi, kaydedilen su seviyeleri) bakımından bilgilerin çoğu taşkın olaylarından sonra DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan raporlardan elde edilmiştir. Bu çalışma ele alınan taşkınlar, meydana gelme olasılığından (tekerrür süresinden) ziyade, vermiş olduğu zarar ve etkisi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. İkinci aşamada, tarihi taşkın olayları sebep oldukları sosyo-ekonomik, çevresel zararlara göre seçilmişlerdir. Bu yaklaşım Şubat-Nisan 2013 döneminde proje kapsamında gerçekleştirilen görevler sırasında paydaş ve ilgili kurumların ortak kararıyla belirlenen metodolojiye dayanmaktadır. Göstergeler ve ilgili eşik değerler belirlenmiş ve buna göre "ciddi" tarihi taşkınlar (hasar bakımından) belirlenmiştir. 1.4 CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ İÇİN KRITERLER AB düzeyinde geliştirilmiş olan taşkınların sonuçlarına ilişkin sınıflandırma ve pilot havzadaki mevcut veriler göz önünde bulundurularak, taşkınların sonuçlarına ilişkin (insan sağlığı, ekonomik faaliyetler, çevre ve kültürel miras üzerindeki sonuçları) kriterler belirlenmiştir). Bu kriterler, yeterli bilgilerin olduğu ve kolay olarak uygulanabilen göstergeler için belirlenmiştir (pragmatik yaklaşım). Her bir gösterge için eşik değer belirlenmiştir. Tablo 1 de seçilen göstergeler ve belirlenen ilgili eşik değerleri verilmiştir. Bu eşik değerlere göre dikkate alınan taşkınlar "ciddi" olarak sınıflandırılmıştır (hasar bakımından). Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 3

8 Kriter kategorileri / sonuç türü İnsan sağlığı üzerindeki sonuçlar Ekonomik faaliyetler üzerindeki sonuçlar Can kaybı Gösterge Etkilenen sosyal öğelerin sayısı Etkilenen ekonomik öğelerin sayısı Etkilenen yol km uzunluğu Etkilenen ev sayısı 5 can kaybı Eşik değer 2 sosyal öğe (ana okulu, belediye binası, tıbbi binalar) 6 ekonomik öğenin etkilenmesi 10 km yolun etkilenmesi 20 evin etkilenmesi Çevre üzerindeki sonuçlar Kültürel miras üzerindeki sonuçlar Etkilenen ekile bilir alan Etkilenen kirlilik kaynaklarının sayısı Etkilenen kültürel öğelerin sayısı 100 hektarlık ekilebilir alanın etkilenmesi 1 kirlilik kaynağının etkilenmesi 3 kültürel öğenin etkilenmesi Tablo 1: Ulusal düzeyde ciddi tarihi taşkınların belirlenmesine yönelik kriterler Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 4

9 2. TAŞKIN RİSKİ YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ 2.1 GİRİŞ Taşkın risk yönetimi, taşkın tehlike haritalarına ve taşkın risk haritalarına göre taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ile mümkündür. Ülkemizde taşkın afetlerinin yönetimi çerçevesinde günümüze kadar muhtelif çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bunların büyük bir bölümünü yapısal proje faaliyetleri ile taşkın sırasındaki kurtarma ve acil yardım faaliyetleri oluşturmuştur. Son yıllarda erken uyarı sistemleri de bu faaliyetlere eklenmiştir. Bazı ülkelerde doğru arazi kullanım politikaları, hidrometeorolojik gözlem ağları, meteoroloji radarı, otomatik akım ve yağış ölçüm istasyonları ve hidro-meteorolojik modeller ile doğru ve erken nehir/göl/deniz su seviye tahminleri ve uyarıları ile can ve mal kayıpları en aza indirgenmiştir. Ülkemizde de meteorolojik karakterli sel, taşkın, çığ düşmesi, dolu ve fırtına gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için bu tür afetlere yönelik tahmi ve erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir. Dünyanın birçok kesiminde; şiddetli fırtınaların sahil bölgelerinde oluşturduğu dalga hareketlerinden kaynaklanan kıyı taşkınları, göllerdeki seviye değişiklikleri ve dalga etkilerinden kaynaklanan göl taşkınları ve aşırı yağışlar sonucunda veya kar erimelerinden kaynaklanan akarsu taşkınları sık sık yaşanmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak yaşanan taşkınlar ise genelde akarsu taşkınlarıdır. Bugüne kadar edinilen tecrübeler, Türkiye akarsu havzalarında yaygın olarak yaşanan ve önemli boyutta can ve mal kayıplarına neden olan taşkınların, olayın su hareketi yönünden büyüklüğünü tayin eden hidrometeorolojik oluşumların büyüklüğünden ziyade, akarsu yatakları içinde veya mücavir taşkın riski taşıyan sahalarda herhangi bir önlem alınmaksızın sürdürülen düzensiz ve kontrolsüz kentleşme faaliyetleri sonucu oluştuğunu göstermektedir. Akarsu havzalarında, taşkın koruma ve kontrol amacını da içeren, su kaynaklarının havza bazlı yönetimini öngören kapsamlı projelerin hizmete girmesi ile taşkınların sıklıkları ve yaptıkları zararlarda önemli azalmalar olacaktır. Ancak, taşkın zararlarının azaltılması çalışmalarında en etkin ve ekonomik çözüm, taşkın yaşanmadan önce havza genelindeki insan faaliyetlerini düzenleyen ve çoğunlukla yapısal unsur içermeyen nitelikteki, halkın eğitiminden ağaçlandırma faaliyetlerine kadar birbirini tamamlar özellikli çoklu tedbirlerin, bir plan dahilinde, projeden yararlananlar da dahil olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarca eşgüdümlü bir program çerçevesinde, birlikte ele alınmasının sağlanmasıdır. Bu yaklaşım, konu ile ilgili çalışmalarda özellikle yerel yönetimlere önemli görevler yüklemektedir. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 5

10 2.2 TAŞKIN HUSUSUNDA YASAL MEVZUAT Taşkın hususunda yürürlükte olan mevzuat listesi aşağıda verilmekte olup hazırlık aşamasında olan Su Kanunu içerisinde de taşkın ile ilgili kısım bulunmakta olup süreç devam etmektedir Kanunlar nolu Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nolu Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu Sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Sayılı Belediye Kanunu Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun ( ; 1968 yılında 1051 sayılı kanunla değişiklik) Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Sayılı Türk Ceza Kanunu Sayılı Kabahatler Kanunu Sayılı Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki kanun 1 Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 6

11 Sayılı İmar Kanunu Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Orman Kanunu Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu Sayılı İSKİ Kanunu Sayılı Çevre Kanunu Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmelik Ve Genelgeler Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ( ) Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/27 Sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar ile ilgili Başbakanlık Genelgesi / 5 Sayılı Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" ile ilgili Başbakanlık Genelgesi 4. Kum Çakıl Ve Benzeri maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26724) gün ve Afetlerin Genel Hayata Etkiliğine İlişkin Temel Kurallar Yönetmeliği gün ve 1919 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi 2.3 TAŞKIN YÖNETİMİ HUSUSUNDA ÇALIŞAN PAYDAŞLAR Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ülkemizde taşkın yönetimi hususunda çalışan başlıca Kamu Kurumları olup bu kurumlar hakkında detaylı bilgiler belge içerisinde yer almaktadır. Ayrıca aşağıda taşkınlarla dolaylı veya doğrudan ilgili olabilecek Bakanlıklar ve bu Bakanlıklara bağlı birimler ile diğer kuruluşların isimleri belirtilmiştir. 2 Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 7

12 Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) 3 : Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM); Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM); Orman Genel Müdürlüğü (OGM); Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ); Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİD); Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB); Türkiye Su Enstitüsü (SUEN). Başbakanlık: (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 5 : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM); Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM); Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSÜGM), CBS Daire Başkanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 : Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kültür ve Turizm Bakanlığı 7 Milli Eğitim Bakanlığı 8 Sağlık Bakanlığı 9 Kalkınma Bakanlığı 10 Dışişleri Bakanlığı 11 : İçişleri Bakanlığı 12 : (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Yerel İdareler: (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, diğer birimler) Sivil Toplum Kuruluşları (toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilikle ve kırsal kalkınma ile ilgili STK lar, dernekler vb.); Meslek Kuruluşları, odalar; Bilim ve Eğitim Kuruluşları (TUBİTAK, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, vb.); Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 8

13 2.3.1 Taşkın Hususunda Çalışan Başlıca Kamu Kurumları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 13 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup görevleri arasında taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak bulunmaktadır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 4 Temmuz 2011 tarihinde 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Oldukça yeni bir Genel Müdürlük olmasına rağmen, havza bazında Taşkın Yönetim Planları nın hazırlanması için gerekli çalışmalara hızlı şekilde başlanmıştır. Bu kapsamda, bir taraftan Taşkın Direktifinin ülke mevzuatına aktarılması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar AB Eşleştirme projesi kapsamında sürdürülmekte ve pilot havza olan Batı Karadeniz Havzasında direktif esasları uygulanmakta, diğer taraftan Türkiye deki diğer havzalarda Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. İki havzada, taşkın riski ön değerlendirilmesi yapılması, taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının hazırlanması ve taşkın yönetim planlarının hazırlanmasını içeren çalışmaların yapılması için ihale çalışmalarına başlanmış olup, 2013 yılı içerisinde her 2 havzada da gerekli çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Türkiye deki tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarının 2015 yılına kadar toplam 4 havzada, 2018 yılına kadar toplam 15 havzada, 2023 yılına kadar da tüm havzalarda (25 havza), tamamlanması planlanmaktadır Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 14 Ülkenin su kaynaklarının planlanması, su kaynaklarına ilişkin projelerin geliştirilmesi, inşası ve işletilmesinden sorumlu kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğünün taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmaları, 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun da (1953) tanımlanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, genelde yapısal önlemler içeren projeli çalışmalar şeklinde sürdürülmektedir. Ayrıca 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu (1943) ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (1959) da ifade edilen hükümler doğrultusunda taşkın afetinin her sürecinde yapılması gereken çalışmaları ve önlemleri içermektedir. Bunun yanı sıra büyük havzaların ıslahının söz konusu olduğu hallerde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal unsur içeren projeli çalışmalar, taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını ele alan projelerden oluşmaktadır Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 9

14 Bu projeler kapsamında 68 adedi taşkından koruma amaçlı baraj olmak üzere sedde, sel kapanı, mahmuz, tersip bendi, anroşman taş dolgu, dere yatağı ıslahı, brit, taşkın kanalı gibi toplam 6513 adet taşkından koruma tesisi inşa edilmiştir. Bu projeler kapsamında inşa edilerek işletmeye açılmış tesislerin sürdürebilirliğini sağlamak ve taşkın zararlarını azaltmak amacıyla DSİ işletme ve bakım faaliyetleri çerçevesinde, taşkın amaçlı depolama tesislerinde yapılan bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, her yıl ortalama 13 milyon m 3 dere yatağı temizliği, sedde ve röpriz yapımı çalışması, m 3 beton onarımı, km servis yolu bakımı ve m 3 stabilize serilmesi çalışması yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü nün taşra ünitelerince hazırlanan Bölge Taşkın Planları, il afet planlarına entegre edilmek üzere ilgili Valiliklere gönderilmektedir. DSİ Taşkından Korunma Talimatına göre hazırlanan Bölge Taşkın Planları ile hidrometrik ve meteorolojik gözlem çalışmaları, Türkiye de yaşanmış taşkınların envanterinin tutulması, belediyelerden veya diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından iletilen talepler üzerine plan hazırlığı aşamasında veri olarak kullanılmak üzere, planlama sahalarının taşkın riski yönünden etütleri yapılarak sonuçlarının ilgili talep sahibi kurum ve kuruluşa iletilmesi, 4373 sayılı Kanun un ilgili hükümleri uyarınca, ülkemizin birçok yöresinde yer alan yoğun taşkın riski altındaki sahaların Bakanlar Kurulu Kararı alınarak her türlü yapılaşmaya yasak alan olarak ilan edilmesi çalışmaları yapılmaktadır Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamu ve özel kesime gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla kuvvetli meteorolojik hadiseler için erken uyarılar yapılmaktadır. Yapılan bu tahminlerin doğruluğu % 90 mertebelerinde olup alınan tedbirlerle can ve mal zayiatının asgari seviyede tutulmasına yardımcı olmaktadır. Bu hususta 10 adet radar (Ankara, İstanbul, Zonguldak, Balıkesir, İzmir, Muğla/Marmaris, Antalya, Hatay, Samsun, Trabzon) kullanılmakta olup 766 noktada yapılan meteorolojik gözlemin 2013 yılsonunda 1073'e çıkarılması planlanmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi nin 2013 yılı Temmuz ayında MGM de kurulması hedeflenmektedir. Proje 2015 yılına kadar test amaçlı çalıştırılacaktır. Bu proje ile 0-6 saat aralığında gerçekleşen ani yağışlar neticesinde olabilecek ani taşkınlar hususunda yerel idarelere, kamu kurumlarına ve en önemlisi vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunulması ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) 16 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup görevleri arasında havza bütünlüğü esas alınarak çölleşme ve erozyonla Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 10

15 mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerinin yapılması bulunmaktadır. ÇEM Genel Müdürlüğü üst havzada yapmış olduğu ıslah tedbirleri ile alt havzaya rüsubat intikalini önleyecek olan sel kontrolü çalışmalarını yapmaktadır. Bu çalışmalar ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları ile kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülmektedir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 17 Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 2008 yılından bugüne kadar 1,2 milyar fidan dikilerek, hektar alan ağaçlandırılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma, havza ıslahı, mera ıslahı ve erozyon kontrolüne ilişkin çalışmaları ile yağışın üst havzada tutulmasını veya alt havzaya intikalinin ötelenmesi sağlamaktadır. Ayrıca ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları çerçevesinde yapılacak yapısal önlemler alınmaktadır Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sayılı yasa kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın görevleri arasında Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak bulunmakta olup afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tüm çalışmaların koordinasyonu yetkisi mevcuttur sayılı Kanun un ilgili hükümleri ve gün ve 1919 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi doğrultusunda, taşkına uğramış yerleşim birimleri, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ortak etüt edilerek, etüt sonucunda, teknik ve ekonomik sebeplerle alınacak mühendislik tedbirleri ile taşkından korunmasının mümkün olmadığı anlaşılan yerleşim sahaları Afete Maruz Bölge olarak ilan edilmek ve bilahare emniyetli bir yerde yeniden iskân edilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktarılması ve bu alanlarda yer alan konut ve işyerlerinin yatırım programı kapsamında güvenli alanlara yeniden inşa edilmesi çalışmaları da yapısal önlem içeren çalışmalar kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, 7269 sayılı yasa ve gün ve Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Yönetmeliği gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet sırasında acil yapılması gereken işleri yerine getirmek üzere ilgili Valiliklere acil yardım ödenekleri aktarılmaktadır. Diğer taraftan, 5902 sayılı yasaya dayanarak Türkiye Afet Müdahale Planı Hazırlanmış ve tüm afet türleri için ulusal ve yerel düzeyde yapılması gereken çalışma ve planların çerçevesi Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 11

16 çizilmiştir. Gerekli olduğu durumlarda afetin büyüklüğüne göre yerel ve ulusal kaynakların seferber edilmesi ve yönetilmesi bu plan dahilinde gerçekleştirilecektir. KURUM ADI TAŞKIN ÖNCESİ TAŞKIN ESNASI TAŞKIN SONRASI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Enerji Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yerel Yönetimler Valilikler Güvenlik Birimleri İl Özel İdareleri Sivil Toplum Kuruluşları Tablo 2: Taşkın Yönetimi Hususunda Çalışan Kurumlar Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 12

17 3. BATI KARADENİZ PİLOT HAVZASI Batı Karadeniz Havzası, 40 o o kuzey enlemleri ve 30 o o doğu boylamları arasında yer almakta olup Sakarya Havzası ve Kızılırmak Havzası komşu havzalardır. Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük ve Sinop illerinin tamamı veya bir kısmı havza sınırları içerisinde yer almaktadır. Havza alanı yaklaşık olarak ha olup Türkiye alanına oranı % 3,69 dur. Havza içerisinde Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Sinop olmak üzere 6 il merkezi ile 92 belediye/belde ve köy bulunmaktadır. Kastamonu ve Çankırı illerinin il merkezleri Batı Karadeniz Havzası nda yer almamakta olup bazı ilçeleri havza sınırları içine dâhil olmaktadır. (Tablo 3) Havzada önemli akarsu olarak Filyos Çayı, Devrekani Deresi, Melen Çayı, Kozlu Dere ve Kanlı Çay yer almaktadır. Karaboğaz ve Efteni Gölleri ise önemli göllerdendir. Havzanın önemli dağ ve yükseltilerinin gösterildiği sayısal fiziki harita Şekil 6 de verilmektedir. Batı Karadeniz Havzasının nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu nun 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre kişi olup nüfus açısından Türkiye nin %2,56 sını oluşturmaktadır. İl İlçe İl İlçe İl İlçe Bartın Bolu Düzce Amasra Merkez Abana Kurucaşile Eflani Ağlı Merkez Eskipazar Araç Karabük Ulus Ovacık Azdavay Merkez Safranbolu Bozkurt Dörtdivan Yenice Cide Gerede Merkez Çatalzeytin Mengen Ayancık Kastamonu Devrekani Yeniçağa Dikmen Doğanyurt Sinop Merkez Erfelek İhsangazi Akçakoca Gerze İnebolu Cumayeri Türkeli Küre Çilimli Merkez Pınarbaşı Gölyaka Alaplı Seydiler Gümüşova Çaycuma Şenpazar Zonguldak Kaynaşlı Devrek Atkaracalar Yığılca Ereğli Çankırı Bayramören Gökçebey Çerkeş Tablo 3: Batı Karadeniz Havzası nda Yer Alan İller ve İlçeler Kaynak: ÇOB, 2009; TUBİTAK MAM CBS Havzada yer alan illerin havza sınırları içerisinde kalan alanlarının dağılımları Tablo 4 de, idari sınırları Şekil 4 de, yerleşim yerleri ise Şekil 5 de verilmektedir. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 13

18 İl İlin Toplam Alanı (ha) Havza ya Giren Alan (ha) Havza Alanının İllere Göre Dağılımı İl Alanının Havzaya Giren Kısmı (%) Kastamonu ,01 56 Karabük , Bolu ,27 46,5 Zonguldak ,15 99,6 Sinop ,61 54,7 Çankırı ,34 42,2 Düzce ,88 97,9 Bartın ,9 87,4 Tablo 4: Batı Karadeniz Havzası nda Yer Alan İller ve Alanları İlin Toplam Alanı (ha) Havza ya Giren Alan (ha) 0 Kastamonu Karabük Bolu Zonguldak Sinop Çankırı Düzce Bartın Şekil 2: Batı Karadeniz Havzası nı Oluşturan İllerin Alansal Dağılımı Kastamonu Karabük Bolu Zonguldak Sinop Çankırı Düzce Bartın 9% 10% 7% 25% 11% 14% 11% 13% Şekil 3: Batı Karadeniz Havzası nı Oluşturan İllerin Alansal Dağılımı Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 14

19 Şekil 4: Batı Karadeniz Havzası Siyasi Haritası Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 15

20 Şekil 5: Batı Karadeniz Havzası Yerleşim Yerleri Haritası Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 16

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون الدولي في موضوع

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Aralık 2014, İstanbul İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri Dr. Akgün İlhan, Dursun Yıldız, Fatma Zişan Tokaç,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı