TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU"

Transkript

1 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

2 İçindekiler 1. GİRİŞ TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ Tarihi taşkınlara ilişkin bilgilerin toplanması; Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi Tarihi taşkın alanlarının haritalanması (CBS) Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS) Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi (APSFR) CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN SEÇİLMESİ İÇİN METODOLOJİ CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ İÇİN KRITERLER TAŞKIN RİSKİ YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ GİRİŞ... 5 TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ, TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARINA VE TAŞKIN RİSK HARİTALARINA GÖRE TAŞKIN RİSKİ ALTINDA OLAN ALANLARDA RİSKİN YÖNETİLMESİ İÇİN UYGUN HEDEFLERİN VE BU HEDEFLERE ULAŞILMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ İLE MÜMKÜNDÜR TAŞKIN HUSUSUNDA YASAL MEVZUAT Kanunlar Yönetmelik Ve Genelgeler TAŞKIN YÖNETİMİ HUSUSUNDA ÇALIŞAN PAYDAŞLAR Taşkın Hususunda Çalışan Başlıca Kamu Kurumları BATI KARADENİZ PİLOT HAVZASI Akarsular METEOROLOJIK BILGILER TARIM HAVZADA TAŞKIN ÇALIŞMALARI ATIK BOŞALTMA TESISLERI Kanalizasyon Şebekesi Durumu Ve Kentsel Atıksu Yönetimi TAŞKIN OLUŞUMUNDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN MEVCUT VERİLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ GENEL DURUM İKLIM DEĞIŞIKLIĞI PROJEKSIYONLARI Yağış Yüzey Akışı Sonuçlar BEKLENEN ETKILER, ETKILENEBILIRLIK VE UYUM TEDBIRLERI Su Kaynakları Doğal Afetler ÖNEMLİ TARİHİ TAŞKINLAR BATI KARADENIZ HAVZASINDA YAŞANAN TARIHI TAŞKINLAR İLERİDE MEYDANA GELEBİLECEK TAŞKINLARIN OLUMSUZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİ Exzeco Metodu Su seviyesi yükseltme metodu Alüvyon Birikintisi Metodu, Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Nüfus Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Sosyo Ekonomik Aktiviteler Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Altyapı Tesisleri Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi i

3 6.1.7 Muhtemel Taşkın Alanlarında Yer Alan Tarım Alanları CİDDİ ÖLÇÜDE TAŞKIN RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR GÖSTERGE SONUÇLARI GÖSTERGE SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI Şekiller ŞEKIL 1: TAŞKIN DIREKTIFININ UYGULAMA AŞAMALARI VE ÜYE ÜLKELERIN UYMASI GEREKEN SON TARIHLER... 1 ŞEKIL 2: BATI KARADENIZ HAVZASI NI OLUŞTURAN İLLERIN ALANSAL DAĞILIMI ŞEKIL 3: BATI KARADENIZ HAVZASI NI OLUŞTURAN İLLERIN ALANSAL DAĞILIMI ŞEKIL 4: BATI KARADENIZ HAVZASI SIYASI HARITASI ŞEKIL 5: BATI KARADENIZ HAVZASI YERLEŞIM YERLERI HARITASI ŞEKIL 6: BATI KARADENIZ HAVZASI FIZIKI HARITA ŞEKIL 7 BATI KARADENIZ HAVZASI NDA YER ALAN GÖLLER VE AKARSULAR HARITASI ŞEKIL 8: METEOROLOJİ İSTASYON AĞI VE BATI KARADENİZ HAVZASINDAKİ MEVCUT İSTASYONLAR ŞEKIL 9: BATI KARADENIZ HAVZASI ORTALAMA YILLIK YAĞIŞ HARITASI ŞEKIL 10: BATI KARADENIZ HAVZASI AYLARA GÖRE GÜNLÜK MAKSIMUM YAĞIŞ HARITALARI ŞEKIL 11: BATI KARADENIZ HAVZASINDAKI TAŞKIN KORUMA TESISLERI ŞEKIL 12: BATI KARADENIZ HAVZASINDAKI BARAJ VE GÖLETLER ŞEKIL 13: BATI KARADENIZ HAVZASINDAKI HIDROMETRIK İSTASYONLAR ŞEKIL 14: BATI KARADENIZ HAVZASI ATIKSU DEŞARJ NOKTALARI ŞEKIL 15: BATI KARADENIZ HAVZASI EVSEL AAT ARITMA KADEMELERI ŞEKIL 16 UZUN YILLAR MEVSIMSEL YAĞIŞ DEĞIŞIMLERI ŞEKIL 17 TÜRKIYE YILLIK TOPLAM YAĞIŞ TUTARLARINDAKI UZUN SÜRELI EĞILIMLERIN ALANSAL ŞEKIL 18 KIŞ (SOL) VE İLKBAHAR (SAĞ) YAĞIŞLARINDA TAHMIN EDILEN DEĞIŞIKLIKLER ( )* ŞEKIL DÖNEMINDE TAHMINI MEVSIMSEL YAĞIŞ DEĞIŞIKLIKLERI (%) ŞEKIL 20 KIŞ (SOL) VE İLKBAHAR (SAĞ) MEVSIMLERINDE YÜZEY AKIŞINDA TAHMIN EDILEN ŞEKIL 21 SICAK HAVA (SOL) VE AŞIRI YAĞIŞLI GÜNLERDE (SAĞ) TAHMIN EDILEN YILLIK DEĞIŞIKLIKLER ( ) ŞEKIL 22 TÜRKIYE VE AB ÜLKELERI TARIHSEL VE ÖNGÖRÜLEN SU STRESI SEVIYELERI ŞEKIL YÜZYILIN SONLARINA DOĞRU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESINDEKI ÜLKELERIN BEKLENEN EKSTREM İKLIM OLAYLARINA MARUZ KALMA SIRALARI ŞEKIL 24 TÜRKIYE DE OLUŞAN METEOROLOJIK AFETLERIN SAYILARINA AIT YÜZDELER ŞEKIL 25 TÜRKIYE DE GÖRÜLEN BAZI AFETLERIN TÜRLERI VE SAYILARI ( ) ŞEKIL 26: TARIHI TAŞKINLAR HARITASI ŞEKIL 27 EXZECO YÖNTEMINE GÖRE TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR ŞEKIL 28 SU YÜKSELTME YÖNTEMINE GÖRE TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR ŞEKIL 29 BATI KARADENIZ HAVZASINDA ALÜVYON ALANLARI ŞEKIL 30 FARKLI YÖNTEMLERIN KARŞILAŞTIRILMASI ŞEKIL 31 : ARAZI KULLANIM HARITASI ŞEKIL 32 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN NÜFUS ŞEKIL 33: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN TARIM ALANLARI ŞEKIL 34 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN ALTYAPI TESISLERI ŞEKIL 35 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN EKONOMIK TESISLERI ŞEKIL 36: MUHTEMEL TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN SOSYO EKONOMIK GÖSTERGELER ŞEKIL 37 TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN KENTSEL ALANLAR ŞEKIL 38: MUHTEMEL TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN EKONOMIK AKTIVITE ALANLARI ŞEKIL 39 POTANSIYEL YÜKSEK TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ii

4 Tablolar TABLO 1: ULUSAL DÜZEYDE CIDDI TARIHI TAŞKINLARIN BELIRLENMESINE YÖNELIK KRITERLER... 4 TABLO 2: TAŞKIN YÖNETIMI HUSUSUNDA ÇALIŞAN KURUMLAR TABLO 3: BATI KARADENIZ HAVZASI NDA YER ALAN İLLER VE İLÇELER TABLO 4: BATI KARADENIZ HAVZASI NDA YER ALAN İLLER VE ALANLARI TABLO 5: BATI KARADENIZ HAVZA GENEL KARAKTERISTIK DEĞERLERI TABLO 6: BATI KARADENIZ HAVZASI AKARSULARI (20 KM DEN UZUN) TABLO 7: BATI KARADENIZ HAVZASI AYLIK YAĞIŞ ORTALAMALARI TABLO 8: BATI KARADENIZ HAVZASI GÜNLÜK MAKSIMUM YAĞIŞ TABLOSU TABLO 9: BATI KARADENIZ HAVZASI YAĞIŞLI GÜN SAYISI ( ) TABLO 10: BATI KARADENIZ HAVZASI AYLIK SICAKLIK ORTALAMALARI ( ) TABLO 11: BATI KARADENIZ HAVZASI ŞEHIR MERKEZINDE ÖLÇÜLMÜŞ EN YÜKSEK KAR YÜKSEKLIKLERI ( ) TABLO 12: İLLERE GÖRE TARIMSAL ALAN DAĞILIMI TABLO 13: BATI KARADENIZ HAVZASI IŞLETMEDEKI TAŞKIN KORUMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROL TESISLERI TABLO 14: ALT HAVZALARA GÖRE KANALIZASYON ŞEBEKESI DURUMU TABLO 15: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN NÜFUS TABLO 16: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN SOSYO EKONOMİK AKTİVİTELER TABLO 17: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN ALTYAPI TESISLERI TABLO 18: MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA YER ALAN TARIM ALANLARI TABLO 19: ALANSAL VE NOKTASAL GÖSTERGELER TABLO 20: NOKTASAL GÖSTERGELER TABLO 21: TAŞKIN RİSKİ ALTINDA KALAN KENTSEL YERLEŞİM ALANLARI TABLO 22: TAŞKIN RISKI ALTINDAKI EKONOMIK AKTIVITEDE BULUNULAN ALANLAR TABLO 23: TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN ALANLARIN ÖNCELIK SIRALAMASI Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi iii

5 1. GİRİŞ 2007/60/EC sayılı taşkın riskinin değerlendirmesi ve yönetilmesi Direktifi (Taşkın Direktifi) taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ciddi taşkın riski taşıyan nehir havzalarının ve kıyı bölgelerinin belirlenmesi, bu alanlar için taşkın risk ve tehlike haritalarının ve risk yönetim planlarının hazırlanması gerekmektedir. 1.1 Taşkın Direktifi Uygulama aşamaları 2007/60/EC sayılı Taşkın Direktifinin uygulaması 3 aşamada gerçekleştirilmektedir: taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, taşkın risk yönetimi planlarının hazırlanması. AB ülkeleri için süreç aşağıda verilmiştir. Şekil 1: Taşkın Direktifinin Uygulama Aşamaları ve Üye Ülkelerin Uyması Gereken Son Tarihler Taşkın riski ön değerlendirmesi (PFRA) beşeri faaliyetler, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi sonuçları olan ciddi tarihi taşkınların belirlenmesini ve ileride taşkınların meydana gelebileceği yerler olan potansiyel taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesini içermektedir. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 1

6 Taşkın riski ön değerlendirmesi erişilebilen ya da kolaylıkla ulaşılabilecek mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu rapor, TR10IBEN01- Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi nde belirtildiği şekilde (Bileşen 2) Batı Karadeniz pilot havzası için yapılmış olan raporudur. Bu değerlendirmeyi takiben, aynı zamanda uygulamanın ilk aşaması olan bu taşkın riski ön değerlendirmesinde potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar belirlenecektir. Ayrıca, belirlenen bu potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar eşleştirme projesinde sırasıyla faaliyet 2.3 ve 2.4 olarak belirlenen taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlanması ve taşkın riski yönetim planının hazırlanması adlı Direktifinin sonraki iki uygulama aşamalarının konusu olacaktır. Son olarak faaliyet 2.5- Pilot havzadan elde edilen tecrübelerin paylaşılması kapsamında bütün sonuçlar paylaşılacaktır. 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ Batı Karadeniz pilot havzası düzeyinde yapılan taşkın riski ön değerlendirmesi aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: Tarihi taşkınlara ilişkin bilgilerin toplanması; Havzada geçmişte yaşanmış olan taşkınlar ile ilgili mevcut kayıtlardan ve raporlardan elde edilen veriler havzada görev yapan uzmanlarca toplanmış ve ortak bir veri tabanında bir araya getirilmiştir Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi Proje kapsamında pilot havzada Şubat-Nisan ayları arasında gerçekleştirilen görevler sırasında paydaş ve ilgili kurumlar ile birlikte belirlenen metodolojiye dayanarak önemli tarihi taşkınlar seçilmiştir Tarihi taşkın alanlarının haritalanması (CBS) Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve bölgede görev yapan uzmanlarca taşkın sonrasında yerinde incelemelere dayalı hazırlanmış olan haritalara dayanarak; taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında gösterimi Türk Uzmanlar tarafından yapılmıştır; Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS) Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve bölgede görev yapan uzmanlarca taşkın sonrasında yerinde incelemelerle hazırlanmış olan haritalara dayanarak; taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında gösterimi Türk Uzmanlar tarafından yapılmıştır. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 2

7 1.2.5 Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi (APSFR) Önemli tarihi taşkınların, gelecekte olması muhtemel taşkınların ve belirlenen göstergeler bir arada değerlendirilerek, Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar belirlenmiştir. 1.3 CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN SEÇİLMESİ İÇİN METODOLOJİ Referans tarihi olaylar iki aşamada elde edilmiştir: İlk aşamada, alınan kaynaklardaki bilgilere dayanarak (DSİ arşivleri) geçmişte meydana gelen önemli taşkınların envanteri yapılmıştır. Bu envanterde tarihi taşkınlara ilişkin tehlike, etki (rapor edilen hasarlar) gibi bilgilere yer verilmiştir. Kaydedilen sonuçlar ve olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin açıklamalar (yağış miktarı, debi, kaydedilen su seviyeleri) bakımından bilgilerin çoğu taşkın olaylarından sonra DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan raporlardan elde edilmiştir. Bu çalışma ele alınan taşkınlar, meydana gelme olasılığından (tekerrür süresinden) ziyade, vermiş olduğu zarar ve etkisi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. İkinci aşamada, tarihi taşkın olayları sebep oldukları sosyo-ekonomik, çevresel zararlara göre seçilmişlerdir. Bu yaklaşım Şubat-Nisan 2013 döneminde proje kapsamında gerçekleştirilen görevler sırasında paydaş ve ilgili kurumların ortak kararıyla belirlenen metodolojiye dayanmaktadır. Göstergeler ve ilgili eşik değerler belirlenmiş ve buna göre "ciddi" tarihi taşkınlar (hasar bakımından) belirlenmiştir. 1.4 CİDDİ TARİHİ TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ İÇİN KRITERLER AB düzeyinde geliştirilmiş olan taşkınların sonuçlarına ilişkin sınıflandırma ve pilot havzadaki mevcut veriler göz önünde bulundurularak, taşkınların sonuçlarına ilişkin (insan sağlığı, ekonomik faaliyetler, çevre ve kültürel miras üzerindeki sonuçları) kriterler belirlenmiştir). Bu kriterler, yeterli bilgilerin olduğu ve kolay olarak uygulanabilen göstergeler için belirlenmiştir (pragmatik yaklaşım). Her bir gösterge için eşik değer belirlenmiştir. Tablo 1 de seçilen göstergeler ve belirlenen ilgili eşik değerleri verilmiştir. Bu eşik değerlere göre dikkate alınan taşkınlar "ciddi" olarak sınıflandırılmıştır (hasar bakımından). Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 3

8 Kriter kategorileri / sonuç türü İnsan sağlığı üzerindeki sonuçlar Ekonomik faaliyetler üzerindeki sonuçlar Can kaybı Gösterge Etkilenen sosyal öğelerin sayısı Etkilenen ekonomik öğelerin sayısı Etkilenen yol km uzunluğu Etkilenen ev sayısı 5 can kaybı Eşik değer 2 sosyal öğe (ana okulu, belediye binası, tıbbi binalar) 6 ekonomik öğenin etkilenmesi 10 km yolun etkilenmesi 20 evin etkilenmesi Çevre üzerindeki sonuçlar Kültürel miras üzerindeki sonuçlar Etkilenen ekile bilir alan Etkilenen kirlilik kaynaklarının sayısı Etkilenen kültürel öğelerin sayısı 100 hektarlık ekilebilir alanın etkilenmesi 1 kirlilik kaynağının etkilenmesi 3 kültürel öğenin etkilenmesi Tablo 1: Ulusal düzeyde ciddi tarihi taşkınların belirlenmesine yönelik kriterler Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 4

9 2. TAŞKIN RİSKİ YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ 2.1 GİRİŞ Taşkın risk yönetimi, taşkın tehlike haritalarına ve taşkın risk haritalarına göre taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ile mümkündür. Ülkemizde taşkın afetlerinin yönetimi çerçevesinde günümüze kadar muhtelif çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bunların büyük bir bölümünü yapısal proje faaliyetleri ile taşkın sırasındaki kurtarma ve acil yardım faaliyetleri oluşturmuştur. Son yıllarda erken uyarı sistemleri de bu faaliyetlere eklenmiştir. Bazı ülkelerde doğru arazi kullanım politikaları, hidrometeorolojik gözlem ağları, meteoroloji radarı, otomatik akım ve yağış ölçüm istasyonları ve hidro-meteorolojik modeller ile doğru ve erken nehir/göl/deniz su seviye tahminleri ve uyarıları ile can ve mal kayıpları en aza indirgenmiştir. Ülkemizde de meteorolojik karakterli sel, taşkın, çığ düşmesi, dolu ve fırtına gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için bu tür afetlere yönelik tahmi ve erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir. Dünyanın birçok kesiminde; şiddetli fırtınaların sahil bölgelerinde oluşturduğu dalga hareketlerinden kaynaklanan kıyı taşkınları, göllerdeki seviye değişiklikleri ve dalga etkilerinden kaynaklanan göl taşkınları ve aşırı yağışlar sonucunda veya kar erimelerinden kaynaklanan akarsu taşkınları sık sık yaşanmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak yaşanan taşkınlar ise genelde akarsu taşkınlarıdır. Bugüne kadar edinilen tecrübeler, Türkiye akarsu havzalarında yaygın olarak yaşanan ve önemli boyutta can ve mal kayıplarına neden olan taşkınların, olayın su hareketi yönünden büyüklüğünü tayin eden hidrometeorolojik oluşumların büyüklüğünden ziyade, akarsu yatakları içinde veya mücavir taşkın riski taşıyan sahalarda herhangi bir önlem alınmaksızın sürdürülen düzensiz ve kontrolsüz kentleşme faaliyetleri sonucu oluştuğunu göstermektedir. Akarsu havzalarında, taşkın koruma ve kontrol amacını da içeren, su kaynaklarının havza bazlı yönetimini öngören kapsamlı projelerin hizmete girmesi ile taşkınların sıklıkları ve yaptıkları zararlarda önemli azalmalar olacaktır. Ancak, taşkın zararlarının azaltılması çalışmalarında en etkin ve ekonomik çözüm, taşkın yaşanmadan önce havza genelindeki insan faaliyetlerini düzenleyen ve çoğunlukla yapısal unsur içermeyen nitelikteki, halkın eğitiminden ağaçlandırma faaliyetlerine kadar birbirini tamamlar özellikli çoklu tedbirlerin, bir plan dahilinde, projeden yararlananlar da dahil olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarca eşgüdümlü bir program çerçevesinde, birlikte ele alınmasının sağlanmasıdır. Bu yaklaşım, konu ile ilgili çalışmalarda özellikle yerel yönetimlere önemli görevler yüklemektedir. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 5

10 2.2 TAŞKIN HUSUSUNDA YASAL MEVZUAT Taşkın hususunda yürürlükte olan mevzuat listesi aşağıda verilmekte olup hazırlık aşamasında olan Su Kanunu içerisinde de taşkın ile ilgili kısım bulunmakta olup süreç devam etmektedir Kanunlar nolu Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nolu Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu Sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Sayılı Belediye Kanunu Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun ( ; 1968 yılında 1051 sayılı kanunla değişiklik) Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Sayılı Türk Ceza Kanunu Sayılı Kabahatler Kanunu Sayılı Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki kanun 1 Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 6

11 Sayılı İmar Kanunu Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sayılı Orman Kanunu Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu Sayılı İSKİ Kanunu Sayılı Çevre Kanunu Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmelik Ve Genelgeler Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ( ) Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/27 Sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar ile ilgili Başbakanlık Genelgesi / 5 Sayılı Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" ile ilgili Başbakanlık Genelgesi 4. Kum Çakıl Ve Benzeri maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26724) gün ve Afetlerin Genel Hayata Etkiliğine İlişkin Temel Kurallar Yönetmeliği gün ve 1919 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi 2.3 TAŞKIN YÖNETİMİ HUSUSUNDA ÇALIŞAN PAYDAŞLAR Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ülkemizde taşkın yönetimi hususunda çalışan başlıca Kamu Kurumları olup bu kurumlar hakkında detaylı bilgiler belge içerisinde yer almaktadır. Ayrıca aşağıda taşkınlarla dolaylı veya doğrudan ilgili olabilecek Bakanlıklar ve bu Bakanlıklara bağlı birimler ile diğer kuruluşların isimleri belirtilmiştir. 2 Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 7

12 Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) 3 : Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM); Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM); Orman Genel Müdürlüğü (OGM); Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ); Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİD); Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB); Türkiye Su Enstitüsü (SUEN). Başbakanlık: (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 5 : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM); Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM); Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSÜGM), CBS Daire Başkanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 : Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kültür ve Turizm Bakanlığı 7 Milli Eğitim Bakanlığı 8 Sağlık Bakanlığı 9 Kalkınma Bakanlığı 10 Dışişleri Bakanlığı 11 : İçişleri Bakanlığı 12 : (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Yerel İdareler: (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, diğer birimler) Sivil Toplum Kuruluşları (toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilikle ve kırsal kalkınma ile ilgili STK lar, dernekler vb.); Meslek Kuruluşları, odalar; Bilim ve Eğitim Kuruluşları (TUBİTAK, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, vb.); Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 8

13 2.3.1 Taşkın Hususunda Çalışan Başlıca Kamu Kurumları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 13 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup görevleri arasında taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak bulunmaktadır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 4 Temmuz 2011 tarihinde 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Oldukça yeni bir Genel Müdürlük olmasına rağmen, havza bazında Taşkın Yönetim Planları nın hazırlanması için gerekli çalışmalara hızlı şekilde başlanmıştır. Bu kapsamda, bir taraftan Taşkın Direktifinin ülke mevzuatına aktarılması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar AB Eşleştirme projesi kapsamında sürdürülmekte ve pilot havza olan Batı Karadeniz Havzasında direktif esasları uygulanmakta, diğer taraftan Türkiye deki diğer havzalarda Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. İki havzada, taşkın riski ön değerlendirilmesi yapılması, taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının hazırlanması ve taşkın yönetim planlarının hazırlanmasını içeren çalışmaların yapılması için ihale çalışmalarına başlanmış olup, 2013 yılı içerisinde her 2 havzada da gerekli çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Türkiye deki tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarının 2015 yılına kadar toplam 4 havzada, 2018 yılına kadar toplam 15 havzada, 2023 yılına kadar da tüm havzalarda (25 havza), tamamlanması planlanmaktadır Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 14 Ülkenin su kaynaklarının planlanması, su kaynaklarına ilişkin projelerin geliştirilmesi, inşası ve işletilmesinden sorumlu kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğünün taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmaları, 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun da (1953) tanımlanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, genelde yapısal önlemler içeren projeli çalışmalar şeklinde sürdürülmektedir. Ayrıca 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu (1943) ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (1959) da ifade edilen hükümler doğrultusunda taşkın afetinin her sürecinde yapılması gereken çalışmaları ve önlemleri içermektedir. Bunun yanı sıra büyük havzaların ıslahının söz konusu olduğu hallerde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal unsur içeren projeli çalışmalar, taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını ele alan projelerden oluşmaktadır Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 9

14 Bu projeler kapsamında 68 adedi taşkından koruma amaçlı baraj olmak üzere sedde, sel kapanı, mahmuz, tersip bendi, anroşman taş dolgu, dere yatağı ıslahı, brit, taşkın kanalı gibi toplam 6513 adet taşkından koruma tesisi inşa edilmiştir. Bu projeler kapsamında inşa edilerek işletmeye açılmış tesislerin sürdürebilirliğini sağlamak ve taşkın zararlarını azaltmak amacıyla DSİ işletme ve bakım faaliyetleri çerçevesinde, taşkın amaçlı depolama tesislerinde yapılan bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, her yıl ortalama 13 milyon m 3 dere yatağı temizliği, sedde ve röpriz yapımı çalışması, m 3 beton onarımı, km servis yolu bakımı ve m 3 stabilize serilmesi çalışması yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü nün taşra ünitelerince hazırlanan Bölge Taşkın Planları, il afet planlarına entegre edilmek üzere ilgili Valiliklere gönderilmektedir. DSİ Taşkından Korunma Talimatına göre hazırlanan Bölge Taşkın Planları ile hidrometrik ve meteorolojik gözlem çalışmaları, Türkiye de yaşanmış taşkınların envanterinin tutulması, belediyelerden veya diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından iletilen talepler üzerine plan hazırlığı aşamasında veri olarak kullanılmak üzere, planlama sahalarının taşkın riski yönünden etütleri yapılarak sonuçlarının ilgili talep sahibi kurum ve kuruluşa iletilmesi, 4373 sayılı Kanun un ilgili hükümleri uyarınca, ülkemizin birçok yöresinde yer alan yoğun taşkın riski altındaki sahaların Bakanlar Kurulu Kararı alınarak her türlü yapılaşmaya yasak alan olarak ilan edilmesi çalışmaları yapılmaktadır Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamu ve özel kesime gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla kuvvetli meteorolojik hadiseler için erken uyarılar yapılmaktadır. Yapılan bu tahminlerin doğruluğu % 90 mertebelerinde olup alınan tedbirlerle can ve mal zayiatının asgari seviyede tutulmasına yardımcı olmaktadır. Bu hususta 10 adet radar (Ankara, İstanbul, Zonguldak, Balıkesir, İzmir, Muğla/Marmaris, Antalya, Hatay, Samsun, Trabzon) kullanılmakta olup 766 noktada yapılan meteorolojik gözlemin 2013 yılsonunda 1073'e çıkarılması planlanmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi nin 2013 yılı Temmuz ayında MGM de kurulması hedeflenmektedir. Proje 2015 yılına kadar test amaçlı çalıştırılacaktır. Bu proje ile 0-6 saat aralığında gerçekleşen ani yağışlar neticesinde olabilecek ani taşkınlar hususunda yerel idarelere, kamu kurumlarına ve en önemlisi vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunulması ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) 16 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup görevleri arasında havza bütünlüğü esas alınarak çölleşme ve erozyonla Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 10

15 mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerinin yapılması bulunmaktadır. ÇEM Genel Müdürlüğü üst havzada yapmış olduğu ıslah tedbirleri ile alt havzaya rüsubat intikalini önleyecek olan sel kontrolü çalışmalarını yapmaktadır. Bu çalışmalar ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları ile kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülmektedir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 17 Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 2008 yılından bugüne kadar 1,2 milyar fidan dikilerek, hektar alan ağaçlandırılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma, havza ıslahı, mera ıslahı ve erozyon kontrolüne ilişkin çalışmaları ile yağışın üst havzada tutulmasını veya alt havzaya intikalinin ötelenmesi sağlamaktadır. Ayrıca ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları çerçevesinde yapılacak yapısal önlemler alınmaktadır Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sayılı yasa kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın görevleri arasında Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak bulunmakta olup afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tüm çalışmaların koordinasyonu yetkisi mevcuttur sayılı Kanun un ilgili hükümleri ve gün ve 1919 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi doğrultusunda, taşkına uğramış yerleşim birimleri, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ortak etüt edilerek, etüt sonucunda, teknik ve ekonomik sebeplerle alınacak mühendislik tedbirleri ile taşkından korunmasının mümkün olmadığı anlaşılan yerleşim sahaları Afete Maruz Bölge olarak ilan edilmek ve bilahare emniyetli bir yerde yeniden iskân edilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktarılması ve bu alanlarda yer alan konut ve işyerlerinin yatırım programı kapsamında güvenli alanlara yeniden inşa edilmesi çalışmaları da yapısal önlem içeren çalışmalar kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, 7269 sayılı yasa ve gün ve Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Yönetmeliği gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet sırasında acil yapılması gereken işleri yerine getirmek üzere ilgili Valiliklere acil yardım ödenekleri aktarılmaktadır. Diğer taraftan, 5902 sayılı yasaya dayanarak Türkiye Afet Müdahale Planı Hazırlanmış ve tüm afet türleri için ulusal ve yerel düzeyde yapılması gereken çalışma ve planların çerçevesi Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 11

16 çizilmiştir. Gerekli olduğu durumlarda afetin büyüklüğüne göre yerel ve ulusal kaynakların seferber edilmesi ve yönetilmesi bu plan dahilinde gerçekleştirilecektir. KURUM ADI TAŞKIN ÖNCESİ TAŞKIN ESNASI TAŞKIN SONRASI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Enerji Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yerel Yönetimler Valilikler Güvenlik Birimleri İl Özel İdareleri Sivil Toplum Kuruluşları Tablo 2: Taşkın Yönetimi Hususunda Çalışan Kurumlar Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 12

17 3. BATI KARADENİZ PİLOT HAVZASI Batı Karadeniz Havzası, 40 o o kuzey enlemleri ve 30 o o doğu boylamları arasında yer almakta olup Sakarya Havzası ve Kızılırmak Havzası komşu havzalardır. Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük ve Sinop illerinin tamamı veya bir kısmı havza sınırları içerisinde yer almaktadır. Havza alanı yaklaşık olarak ha olup Türkiye alanına oranı % 3,69 dur. Havza içerisinde Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Sinop olmak üzere 6 il merkezi ile 92 belediye/belde ve köy bulunmaktadır. Kastamonu ve Çankırı illerinin il merkezleri Batı Karadeniz Havzası nda yer almamakta olup bazı ilçeleri havza sınırları içine dâhil olmaktadır. (Tablo 3) Havzada önemli akarsu olarak Filyos Çayı, Devrekani Deresi, Melen Çayı, Kozlu Dere ve Kanlı Çay yer almaktadır. Karaboğaz ve Efteni Gölleri ise önemli göllerdendir. Havzanın önemli dağ ve yükseltilerinin gösterildiği sayısal fiziki harita Şekil 6 de verilmektedir. Batı Karadeniz Havzasının nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu nun 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre kişi olup nüfus açısından Türkiye nin %2,56 sını oluşturmaktadır. İl İlçe İl İlçe İl İlçe Bartın Bolu Düzce Amasra Merkez Abana Kurucaşile Eflani Ağlı Merkez Eskipazar Araç Karabük Ulus Ovacık Azdavay Merkez Safranbolu Bozkurt Dörtdivan Yenice Cide Gerede Merkez Çatalzeytin Mengen Ayancık Kastamonu Devrekani Yeniçağa Dikmen Doğanyurt Sinop Merkez Erfelek İhsangazi Akçakoca Gerze İnebolu Cumayeri Türkeli Küre Çilimli Merkez Pınarbaşı Gölyaka Alaplı Seydiler Gümüşova Çaycuma Şenpazar Zonguldak Kaynaşlı Devrek Atkaracalar Yığılca Ereğli Çankırı Bayramören Gökçebey Çerkeş Tablo 3: Batı Karadeniz Havzası nda Yer Alan İller ve İlçeler Kaynak: ÇOB, 2009; TUBİTAK MAM CBS Havzada yer alan illerin havza sınırları içerisinde kalan alanlarının dağılımları Tablo 4 de, idari sınırları Şekil 4 de, yerleşim yerleri ise Şekil 5 de verilmektedir. Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 13

18 İl İlin Toplam Alanı (ha) Havza ya Giren Alan (ha) Havza Alanının İllere Göre Dağılımı İl Alanının Havzaya Giren Kısmı (%) Kastamonu ,01 56 Karabük , Bolu ,27 46,5 Zonguldak ,15 99,6 Sinop ,61 54,7 Çankırı ,34 42,2 Düzce ,88 97,9 Bartın ,9 87,4 Tablo 4: Batı Karadeniz Havzası nda Yer Alan İller ve Alanları İlin Toplam Alanı (ha) Havza ya Giren Alan (ha) 0 Kastamonu Karabük Bolu Zonguldak Sinop Çankırı Düzce Bartın Şekil 2: Batı Karadeniz Havzası nı Oluşturan İllerin Alansal Dağılımı Kastamonu Karabük Bolu Zonguldak Sinop Çankırı Düzce Bartın 9% 10% 7% 25% 11% 14% 11% 13% Şekil 3: Batı Karadeniz Havzası nı Oluşturan İllerin Alansal Dağılımı Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 14

19 Şekil 4: Batı Karadeniz Havzası Siyasi Haritası Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 15

20 Şekil 5: Batı Karadeniz Havzası Yerleşim Yerleri Haritası Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 16

Taşkın Eşleştirme Projesinde Yapılan Çalışmalar. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi ve Taşkın Tehlike Haritaları

Taşkın Eşleştirme Projesinde Yapılan Çalışmalar. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi ve Taşkın Tehlike Haritaları ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın Eşleştirme Projesinde Yapılan Çalışmalar Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi ve Taşkın Tehlike Haritaları Taşkın ve Kuraklık Yönetim Dairesi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ AKÇAKOCA DAĞLARI BATI KARADENİZ BÖLGESİ JEOLOJİ HARİTASI Batı Karadeniz bölgesi şu ünitelere ayrılmaktadır: 1.Kıyı kuşağı 2.Çam Dağı-Akçakoca Dağları-Küre Dağları 3.Düzce-Yığılca

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

Karadeniz Ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz Ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz Ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Küresel olarak ani taşkınlar çok önemli afetlerdir. Her sene 5000 den fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Kayıpların azaltılması için yapılan çalışmalar

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar 1/36 İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, Dünya da ve Türkiye de gözlemler IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar Uluslararası Kuruluşlar, Aktiviteler için Sektörler

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ YÖNETİM PLANI TASLAĞI

TAŞKIN RİSKİ YÖNETİM PLANI TASLAĞI 2014 TAŞKIN RİSKİ YÖNETİM PLANI TASLAĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Mayıs 2014 KISALTMALAR AB AFAD APSFR BSTB CBS ÇEM ÇŞB DKMP DSİ GTHB MGM OGM OSİB SYGM SYKK YY Avrupa Birliği Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE TAŞKIN GERÇEĞİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMLERİ YALÇIN ÜN Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdür V. Nisan 2013 - İstanbul SUNUM

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

Bölüm 1: İklim değişikliği ve ilgili terminoloji

Bölüm 1: İklim değişikliği ve ilgili terminoloji Bölüm 1: İklim değişikliği ve ilgili terminoloji Bölüm 1: İklim değişikliği ve ilgili terminoloji Neden Sera gazlarını izliyor ve raporluyoruz? Küresel İklim Değişikliği Nedir Küresel İklim Değişikliği

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Aralık 2013 1 2

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

2015 Yılı İklim Değerlendirmesi

2015 Yılı İklim Değerlendirmesi 2015 Yılı İklim Değerlendirmesi Araştırma Dairesi Başkanlığı Şubat 2016 Ankara T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Yılı İklim Değerlendirmesi Araştırma Dairesi Başkanlığı

Detaylı

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi. Konu :Bulutları Anlamak.

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi. Konu :Bulutları Anlamak. K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Konu :Bulutları Anlamak. K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi ekim 1974 tarihinde Enerji Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na Bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra sırası ile : 1974-86 Tarihleri

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Su Yönetiminde Değişim Etkinlikleri 6 Şubat 2016 Sunan: Hamza Özgüler Proje Teknik Koordinatörü ALFAR Proje

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06. T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06.2016 İLGİLİ MAKAMA Kalkınma Bakanlığımızın koordinasyonunda Bölge Planının

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar,

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, geçmişte yüzey ısısının en yüksek 27 santigrat,en düşük de

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim... Ortalama özellikleri kaynak

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINDA SU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINDA SU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINDA SU TANSEL TEMUR Meteoroloji Mühendisi Ulusal Su ve Sağlık Kongresi,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN Dr. Bertan BAŞAK

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KAMUOYUNUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KAMUOYUNUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KAMUOYUNUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BÖLÜMÜ Tuğba Doğan Araştırmacı 19 Kasım 2014 Ankara Sunum Planı İklim Değişikliği

Detaylı

K.K.T.C. ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI METEOROLOJİ DAİRESİ

K.K.T.C. ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI METEOROLOJİ DAİRESİ ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI METEOROLOJİ DAİRESİ 23 Mart 2015 Dünya Meteoroloji Günü İklim Çalışmaları İçin İklim Bilgisi Paylaşımı Meteoroloji Dairesi Müdürü : Raif İlker BURAN Dairemiz : Ekim 1974

Detaylı

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2006 YILI İKLİM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Serhat Şensoy 1. 2006 YILI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ Aletsel kayıtların başladığı 1861 yılından bu yana dünyada en sıcak yıl 0.58ºC lik anomali

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

K.K.T.C. Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Meteoroloji Dairesi. www.kktcmeteor.org

K.K.T.C. Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Meteoroloji Dairesi. www.kktcmeteor.org Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Dairemiz : Ekim 1974 tarihinde Enerji Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na Bağlı olarak kurulmuştur. 1974-86 Tarihleri arasında Tarım Doğal Kaynaklar Ve Enerji Bakanlığı,

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın, Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep veren doğal afet olantaşkınlar, ülkemizin farklı coğrafi yapısıve yağış

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 2013-2014 kış döneminde ülke genelinde etkisi hissedilen meteorolojik kuraklık, 2014 ün ilk yarısında bölgesel olarak devam etti. Türkiye

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı