TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI"

Transkript

1 Dersin Kodu TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Adı İŞLETME ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERLER Dersin Türü İŞL 501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Z TUK BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI EÇMELİ DERLER HAVUZU Dersin Kodu İŞL 503 İŞL 505 İŞL 507 İŞL 509 Dersin Adı tratejik Pazarlama Yönetimi Tüketici Davranışları Analizi Envanter Modelleri ve istemleri Dersin Türü İstatistiksel Örnekleme İŞL 511 İşletme Denetimi İŞL 513 Finansal Yatırımlar İŞL 515 tratejik Yönetim İŞL 517 Örgüt Kuramı İŞL 519 Portföy Yönetimi Çağdaş Yönetim İŞL 521 Düşüncesi İŞL 523 Yönetim Ekonomisi Girişimcilik ve Küçük İŞL 525 İşletme Yönetimi İŞL 527 İŞL 529 Pazarlama Araştırması tratejik atış Yönetimi İŞL 531 Dağıtım tratejileri İŞL 533 Bütünleşik Pazarlama Kurumsal osyal İŞL 535 orumluluk Fiyatlandırma İŞL 537 tratejileri Bütçeleme ve İŞL 539 Performans Yönetimi İŞL 541 istem Benzetimi Algoritma ve İŞL 543 Programlama İleri Yöneylem İŞL 545 Araştırması Teknikleri TUK Dersin Kodu Dersin Adı İŞL 504 İşletmelerde Motivasyon Yatırım Projelerinin İŞL 506 Değerlendirilmesi İŞL 508 Pazarlamada Etik İŞL 510 Finansal Risk Yönetimi Hizmet İşletmelerinde İŞL 512 Pazarlama tratejileri İŞL 514 Üretim Yönetimi İŞL 516 Finansmanda Güncel Konular İŞL 518 ağlık Hizmetleri Pazarlaması İŞL 520 Turizm Pazarlaması Rekabete Dönük Üretim İŞL 522 Yönetimi Karar Verme Yöntem ve İŞL 524 Teknikleri İŞL 526 Avrupa Gümrük Birliği İŞL 528 Örgütlerde Bilgi Yönetimi Takım Yönetimi ve Etkin İŞL 530 Problem Çözme İŞL 532 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar İŞL 534 E-Ticaret Perakende Yönetiminde İŞL 536 tratejik Yaklaşımlar İŞL 538 Müşteri İlişkileri Yönetimleri Yeni Ürünlerde Rekabet İŞL 540 tratejileri Üretim isteminin Tasarımı ve İŞL 542 Analizi İŞL 544 Tedarik Zinciri Yönetimi İŞL 546 Çok Ölçütlü Karar Verme Dersin Türü TUK

2 İŞL 547 Muhasebede Etik İŞL 548 Karar Destek istemleri tratejik Maliyet Yönetim İŞL549 Olasılık* İŞL 550 sistemleri Bilimsel İŞL551 Araştırmalarda Hipotez Testleri İŞL 552 Mali Analiz Teknikleri Finansal Raporlama ve Paydaş İŞL553 Parametrik Testler İŞL 554 İlişkileri İŞL556 Regresyon ve Zaman erileri Nonparametrik Teknikler İŞL558 (P Uygulamalı) Mezuniyet Şartı: Öğrenciler bilimsel hazırlık programından mezun olabilmek için 1 zorunlu ders(3 kredi) ile birlikte 5 seçimlik ders (15 kredi) almak zorundadır. İki dönem içinde en fazla 18 kredi ders alınabilir. TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETMET ABD DOKTORA PROGRAMI İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu Türü İŞL 601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Z 303 İŞL 603 Finans Teorisi Z 303 İŞL 605 tratejik Pazarlama Yönetimi Z 303 İŞL642 eminer Z 030 İŞL 602 tratejik Üretim Yönetimi Z 303 İŞL 604 tratejik Yönetim Z 303 İŞL 606 Finansal Muhasebe Z 303 EÇMELİ DERLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu Türü Kodu Türü İŞL 607 Risk Yönetimi ve 303 İŞL 608 Finansal Ekonometri 303 Türev Ürünler İŞL 609 Yönetim 303 İŞL 610 Uluslararası 303 Muhasebesi ve Finansman Uygulamaları İŞL 611 Muhasebe 303 İŞL 612 Üretim Planlama ve 303 Teorileri ve Kontrolü Yönetimi Uygulamaları İŞL 613 Tedarik Zinciri ve 303 İŞL 614 Kurumsal 303 Lojistik Yönetimi ürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi İŞL 615 Tahmin 303 İŞL 616 Endüstriyel 303 Yöntemleri Organizasyon İŞL 617 Tüketici 303 İŞL 618 Endüstriyel Pazarlama 303

3 Davranışları Analizi İŞL 619 Pazarlamada Yeni 303 İŞL 620 Pazarlamada Etik 303 Yaklaşımlar İŞL 621 Yöneylem 303 İŞL 622 İleri Yöneylem 303 Araştırması Araştırması Teknikleri İŞL 623 Çok Kriterli Karar 303 İŞL 624 İleri İstatistiksel 303 Verme Yöntemleri Yöntemler İŞL 623 Çok Kriterli Karar 303 İŞL 624 İleri İstatistiksel 303 Verme Yöntemleri Yöntemler İŞL 625 Örgüt Kuramı 303 İŞL 626 tratejik İnsan 303 Kaynakları Yönetimi İŞL 627 Örgütsel Davranış 303 İŞL 628 Değişim Yönetimi 303 İŞL 629 Çağdaş Yönetim 303 İŞL 630 Liderlik ve 303 Yaklaşımları Motivasyon Teorileri İŞL631 Olasılık I 303 İŞL 632 Kar Yönetimi Ve 303 Muhasebe Manipülasyonlar İŞL633 Regresyon ve 303 İŞL 634 Denetim 303 Zaman erileri Analizi I İŞL635 Nonparametrik 303 İŞL636 Olasılık II 303 Teknikler I İŞL637 Parametrik Testler 303 İŞL638 Regresyon ve Zaman 303 erileri Analizi II İŞL640 Nonparametrik Teknikler II 303 Mezuniyet Şartı: Programı bitirebilmek için 18 kredilik zorunlu ders, 12 kredilik seçimlik ders ile seminer dersinden başarılı olmak gerekir. Öğrenciler her dönem en fazla 12 kredilik ders ile seminer dersini alabilir. ZORUNLU VE EÇMELİ DER İÇERİKLERİ (İŞL601) Araştırma Yöntemleri (Zorunlu) () Dersin temel amacı sorun tanımlama; hipotez kurma; örnekleme; işletmecilikte araştırma tasarımı; veri toplama ve veri toplama stratejileri; geçerlik, güvenirlik ve diğer ölçüm problemleri; veri değerlendirme; işletmecilik araştırmalarında kullanılan özel yöntem ve teknikler; araştırmacı deontolojisi ve uygulamalar konusunda öğrencileri uygulama yapacak düzeye getirmektir. Bunların yanında betimsel ve içerik analizleri; örneklem kuramı; parametrik olmayan analizler; t-testleri; ANOVA ve MANOVA; regresyon ve çoklu regresyon modelleri; çoklu diskriminant analizi; korelasyon ve kanonik korelasyon analizi; faktör analizi; sınıflandırma analizi; çok boyutlu ölçeklendirme ve yapısal eşitlik modelleri gibi konular bu ders kapsamında ele alınmaktadır. (İŞL603) Finans Teorisi(Zorunlu) ()

4 Moern finansın oluşmasına katkıda bulunmuş teori ve hipotezlerin ele alınacağı Finans Teorisi dersi varlık fiyatlama kavramı üzerine planlanmıştır. Etkin piyasa hipotezi, sermaye yapısı teorileri, varlık fiyatlama teorileri alanda yapılan ve finansın bilim dalının gelişmesine katkıda bulunan çalışmalar ele alınarak irdelenecektir. Dersin birincil amacı finans alanının temel bilgileri, teori ve hipotezleri aracılığıyla finansal bakış açısı kazandırmaktır. (İŞL605)tratejik Pazarlama Yönetimi (Zorunlu) (3 03) Dersin temel amacı öğrencilere pazarlama stratejileri ve yönetimi hakkında temel bilgiler vermek, literatürdeki gelişmeleri ve uygulamalara yönelik örnekleri tartışmaktır. Derste ele alınacak konular pazar odaklılık, Yeni Ekonomide Pazarlama Yönetimi, pazarlama yönetimi ve pazarlama planı, hedef pazar analizi, rekabet stratejileri, pazarın karlılık ve verimlilik analizi, ürün geliştirme programları, fiyatlama ve reklam programları, dağıtım kanalları, Yenilik ve Yeni Ürün Geliştirme, marka oluşturma, pazarlama ve satış programlarının yönetimi gibi konulardır. (İŞL602)tratejik Üretim Yönetimi (Zorunlu) () Öğrencilerin üretim yönetimi konusunda bilimsel tekniklerin ve yöntemlerini konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üretim ve üretkenlik, rekabet avantajı için üretim stratejisi, küresel üretim, mal ve hizmet tasarımı, talep tahmini, konumlandırma stratejileri, işyeri düzenleme, Envanter yönetimi, Malzeme ihtiyaç planlaması, metod etüdü ve iş ölçümü, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, proje yönetimi, tam zamanında üretim, bütünleşik üretim planlama, yapay zeka, bilgi mühendisliği, eş zamanlı mühendislik, sinir ağları ve bulanık mantık. (İŞL604)tratejik Yönetim (Zorunlu) () Üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması. Gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanması. tratejik Yönetim üreci ve Unsurları, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisler, tratejik Yönlendirme, Temel tratejiler ve Alt Grupları, Üst Yönetim tratejileri, Rekabet tratejileri, Fonksiyonel tratejiler, Yönetim tratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler, tratejilerin Uygulanması, tratejik Değerleme ve Kontrol, Kurumsal Yönetişim ve Etik, örnek uygulamalar (İŞL606)Finansal Muhasebe (Zorunlu) ()

5 Finansal Muhasebe ve Denetim dersi genel işletmecilik doktora programında katılımcılara finansal tabloların ve diğer finansal bildirimlerin analizini ve incelenmesini kapsamaktadır. Finansal tablo analizlerinde temel ilke ve kavramlar, finansal muhasebe ve muhasebe denetim ilişkisi ve ekonomik etkileşimi, diğer finansal raporlar ve kullanım amaçları doktora programının amacına yönelik ele alınacaktır. (İŞL 608) Finansal Ekonometri(eçmeli) () Ekonometrinin finans alanındaki uygulamalarının esas alındığı bu derste öğrencinin finansal verinin farklılıkları, analizi hakkında bilgi sahibi yaparak, zaman serisi uygulamalarının ekonometri ve istatistik programlar aracılığı ile aktarılması amaçlanmaktadır. Finans alanında doktora tezi yazmayı planlayan bir öğrencinin finans literatüründeki ampirik çalışmaları rahatlıkla okuyup algılayabilmesi ve yeni yayınlar ortaya koyabilmesi hedeflenmektedir. (İŞL 607) Risk Yönetimi ve Türev Ürünler(eçmeli) () Finans bilim dalının hızla gelişen bir kolu olan risk yönetimi ve türev ürünlerin günümüz finansal piyasalarında ağırlığı yadsınamaz derecede artmıştır. Bu derste birincil amaç risk kavramından hareketle finansta belirsizliklerin azaltılmasına yönelik kullanılabilecek tekniklerin aktarılmasıdır. Risk çeşitleri, bu risklerden korunma teknikleri, vadeli işlemler, alivre sözleşmeler, opsiyonlar ve diğer yeni nesil türev ürünler ile bu ürünlerin fiyatlamasında teknik ve yöntemleri de ele alınarak bilgisayar destekli uygulamalar sunulacaktır. (İŞL 609) Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları(eçmeli) () Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları dersinde ele alınacak konular öğrencilerin bir yönetimin günlük faaliyetlerinde ve gelecek planlarında uygulayacağı genel stratejileri yönetim muhasebesine dayalı olarak analiz ve yorumlayabilecekleri şekilde organize edilmiştir. Derste öğrencilerin güncel maliyet muhasebesi uygulamaları ve sistemleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaları ve uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. (İŞL 610) Uluslararası Finansman(eçmeli) () Uluslararası Finansman dersinde uluslar arası boyutta karar verme yetisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Güncel gelişmeler ve örnek olaylar vasıtasıyla uluslararası sermaye akışları, yatırım kararları, ticaret koşulları ele alınmakta ve uluslararası finansı şekillendiren kuram ve hipotezler vasıtasıyla analitik bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. (İŞL 611) Muhasebe Teorileri ve Uygulamaları(eçmeli) ()

6 Dersin amacı finansal raporlamanın esaslarını oluşturan teori ve kavramları sunmak, öğrencilerin bu teori ve kavramlardan hareketle muhasebe ilke ve standartlarını analiz kabiliyetlerini artırmaktır. (İŞL 612) Üretim Planlama ve Kontrol () Dersin amacı işletmelerde üretimle ilgili planlama ve programlama konuların ele alınmasıdır. Üretim sistemlerine giriş, operasyon stratejileri ve rekabet, firma kaynakları planlaması (ERP) ve öngörü teknikleri, tesis planlaması ve tesis yeri seçimi, toplam üretim planlaması, kapasite planlaması, stok planlama ve kontrol, tedarik zinciri yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, tam zamanında üretim sistemleri, üretim kontrol sistemleri, üretim ihtiyaç planlama, çizelgeleme ve sıralama. (İŞL 613) Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi () Dersin amacı öğrencinin tedarik zinciri yönetimi alanında temel teknikleri kompleks organizasyonların tedarik zinciri ve lojistik problemlerinin çözümünde uygulayabilmesinin sağlanmasıdır. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetiminde Yeni Trendler, Tedarik Zincirinde üreç Yönetimi, Tedarik Zincirinde Talep Yönetimi, Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı, Teknoloji, tok Yönetimi, atın Alma, Dağıtım Kaynakları Planlaması, Tedarik Zincirinde Lojistik Uygulamalar: Müşteri Hizmetleri, Taşıma Yönetimi, Tedarik Zincirinde Lojistik Uygulamalar, Tedarik Zincirinde Lojistik Uygulamalar, Tedarik Zincirinde Bilgi Yönetimi (İŞL 614) Kurumsal ürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi () Bu dersin amacı; sürdürülebilirlik, Kurumsal sürdürülebilirlik, risk yönetimi ile ilgili temel metodoloji, Kurumsal Risk Yönetiminin uygulandığı fiziksel, operasyonel, finansal, stratejik risklerin yönetimi ile Türkiye ve Dünya daki uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Dersin içeriği; ürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimi, Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet üstünlüğü ürdürülebilirliğin ölçülmesi, ürdürülebilirlik göstergeleri, ürdürülebilirlik endeksleri, Risk Nosyonu, Risklerin ınıflandırılması, Risk Yönetiminin Temel Bileşenleri, Risk Yönetiminin Temel Adımları Risk analizi yöntemleri ve risk ölçüm teknikleri, abit Kıymet Risk Yönetimi, Operasyonel Risk Yönetimi, finansal risk yönetimi, çevresel riskler, güvenlik ve sağlık riskleri, proje yönetiminde karşılaşılacak riskler, finansal türevler ve kurumsal risk yönetimi, ektörel Bazda Kurumsal Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Kurumları gibi konulardır.

7 (İŞL 615) Tahmin Yöntemleri (eçmeli) () Dersin amacı tahminleme ve zaman serisi analizine genel ve ayrıntılı bir giriş yapmak, dersler, makale taramaları ve sunumlar ile bu tekniklerin uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Dersin içeriği; Zaman serileri analizi giriş, Zaman serilerinde belirsizlik, Zaman serilerinin özellikleri ve durağanlık, Zaman erisi Regresyonu, Bileşenlerine ayırma yöntemleri, Üssel düzeltme yöntemleri, ARMA Modelleri, ARIMA Modelleri, Mevsimsel olmayan ARIMA modelleri uygulamaları, Mevsimsel ARIMA modelleri uygulamaları, Transfer fonksiyonları, Müdahale analizi yöntemi (İŞL 616) Endüstriyel Organizasyon (eçmeli) () Bu dersin amacı endüstriyel organizasyon teorisinin temel kavramlarının tanıtılmasıdır. Endüstriyel yapı, piyasa gücünün refah sonuçları, devlet politikası ve özel girişim, hakim firma, oligopol, yapı, davranış, piyasa gücü, piyasa yapısının belirleyicileri, endüstrilere firma giriş-çıkış koşulları, firma yapısının belirleyicileri, satış çabaları, Ar-Ge, endüstriyel ekonomi ve makro ekonomi, fiyat farklılaştırma, yok edici fiyatlama, yatay kısıtlar, homojen ve ayrık ürünler; stratejik davranış ve giriş engelleri; reklam; kalite; dikey ilişkiler; ağ etkileri; rekabet hukuku (İŞL 617) Tüketici Davranışları Analizi (eçmeli) () Dersin temel amacı öğrencilere tüketici davranışı konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Bu kapsamda çevrenin bireye etkisi, bireysel farklılılar, bağlılık ve motivasyon, tutum, ekonomik faktörler, davranışsal farklılıklar (kişilik, yaşam biçimi, öğrenme) ve tüketici karar süreci (ihtiyaçlarını belirleme ve araştırma, alternatifleri belirleme ve değerlendirme, satın alma ve satın alma sonrası duygular) tüketici sadakati gibi konular incelenecektir. (İŞL 618) Endüstriyel Pazarlama (eçmeli) () Bu dersin amacı öğrenciye endüstriyel pazarlama yönetimi hakkında derinlemesine teorik bilgiler vermek ve öğrencinin örgütlerarası pazarlama işlemlerinde etkili olan faktörleri belirleyebilmesini sağlamaktır. Dersin içeriği: endüstriyel pazarların içeriği, önemi ve başlıca çeşitleri, endüstriyel pazarların doğası, satın alma organizasyonu, rekabet durumu; endüstriyel ürünlerin fiyatlandırılması, satışı, ve tutundurulması; endüstriyel pazarın yapısı ve özellikleri ile endüstriyel alıcı davranışı gibi konulardır. (İŞL 619) Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar (eçmeli) () Bu dersin amacı son gelişmelere bağlı olarak, pazarlama uygulamalarında görülen değişmeleri ve gelişmeleri literatürü takip ederek değerlendirme yeteneği kazandırmaktır. Dersin içeriği; Değişen

8 dünyada pazarlamaya bakış, Pazarlama karmasındaki değişim ve pazarlama karması elemanları, Postmodern dönemde pazarlama, Pazarlamada yeni açılımlar gibi konulardır. (İŞL 620) Pazarlamada Etik (eçmeli) () Dersin amacı; Çeşitli meslek dallarında istihdam edecek bireyleri, iş yaşamında uzun dönemli sonuçlara ulaştırmada en önemli araçlardan olan etik bilincin anlaşılmasını ve aşılanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda dürüst, erdemli, ilkeli iş hayatının bireysel ya da toplumsal sorunlara ne şekilde çözümler üreteceğini ve sorunları teknik açıdan algılama biçimlerini ortaya koymaktır. Dersin içeriği; Etik Kavramının Tanımı ve Ahlak Kavramı ile Olan İlişkisi, osyal orumluluk, İşletme Etiği ve Önemi, Pazarlama Etiği ve Önemi, Pazarlamada Karşılaşılan Etik orunlar, Pazarlama Etiğine Yönelik Temel Ahlaki Yaklaşımlar, Pazarlamada Etik Karar Alma üreci, Pazarlama Etiğinde Kararı Etkileyen Unsurlar, Pazarlamada Etik Karar Alma Modelleri, İşletmelerde Görülen Etik Davranış Şekilleri, Pazarlamada Etik Davranış Geliştirme Teknikleri, Etik Kodları Geliştirme ve Etik Dışı Davranışın Kontrol Altına Alınması gibi konulardır. (İŞL 621) Yöneylem Araştırması () Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik bilgi ve uygulama örnekleri vermektir. Model kavramı, model geliştirme, Doğrusal Programlama, Model oluşturma, Bilgisayar ile çözüm, impleks Yöntemi, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma ve atama problemleri, Aktarmalı ulaştırma modeli, Şebeke Modelleri; En kısa yol, En az yayılma ağacı, En çok akış problemleri, Proje Yönetimi; PERT/CPM ağları, PERT/CPM ile proje yönetimi, Belirsiz faaliyet süreleri, Zaman-maliyet ilişkisi (İŞL 622) İleri Yöneylem Araştırması Teknikleri () Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı yöneylem araştırması uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini Optimizasyon, model kurma, Dinamik programlama, Proje yönetim teknikleri, Ulaştırma modelleri, Ağ modelleri, doğrusal olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri ve simülasyonla modelleme gibi konular oluşturmaktadır. (İŞL 623) Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ()

9 Bu dersi tamamlayan öğrencilerin ÇKKV tabanlı sayısal yöntemleri kullanarak organizasyonları sayısal yönden analiz edebilmeleri beklenmektedir. Dersin içeriği; Çok kriterli karar verme yöntemleri, Aşamaları, Entropy, Analitik Hiyerarşi üreci, Topsis, Electre, Promethee I-II gibi konulardır. (İŞL 624) İleri İstatistik Yöntemler () Dersin amacı öğrencinin istatistiksel bilgilerini tazelemek, öğrencileri kompleks ve ileri istatistik tekniklerle tanıştırmak ve bilimsel makaleler ve sunumlar ile bu ileri tekniklerin uygulamaları konusunda bilgilendirmektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular tahminleme, ürekli değişkenler ve sürekli dağılımlar (üstel, gamma, beta, normal dağılımlar), Olasılık integral dönüşümü, Çok değişkenli dağılımlarla değişken değiştirme, Merkezi limit teoremi, Örnekleme dağılımları, ıra istatistikleri, istatistiksel çıkarsama, regresyon ve ANOVA, parametreye bağlı olmayan istatistik uygulamalar, çok değişkenli regresyon, çok değişkenli diskriminant analizi, lojistik regresyon, MANOVA, MANCOVA, birleşik analiz, küme analizi, yapısal denklem modellemedir. (İŞL 625) Örgüt Kuramı (eçmeli) () Dersin amacı örgütler ve örgüt yapısı kavramlarını inceleyip, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için nasıl bir örgüt yapısı tasarlanması gerektiği ve yönetim felsefesi ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir. Dersin içeriği: örgüt teorisinin tarihsel gelişimi, strateji, örgütsel tasarım ve etkililik, örgütsel yapının temelleri, dış çevre, örgütlerarası ilişkiler ve örgütsel tasarım konusunda çağdaş kavramlar, yönetim felsefesinin temel kavramlar; Tarihsel süreçte yönetim felsefesi yaklaşımları; Paradigmatik dönüşüm sürecinde yönetim ve felsefe ilişkisi; Örgüt yapısı ve yönetim felsefesi ilişkisi; Örgüt kültürü ve yönetim felsefesi. (İŞL 626) tratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (eçmeli) () Dersin içeriği: insan kaynakları yönetiminin önemi ve amaçları, Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler, insan kaynakları yönetimini etkileyen içsel ve dışsal faktörler, Rekabetçi İK stratejileri ve Şirket stratejisi ile ilişkisi, tratejik İK planlama ve ilgili uygulamalar, İnsan kaynaklarının etkin kullanımı, insan kaynağının verimliliğinin artırılması, İK faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi / İK işlevinin örgütsel performans üzerindeki etkileri, endüstri ilişkiler sisteminin insan kaynakları yönetimine bakışı ve insan kaynaklarının yönetiminin yeni bir alternatif olabilme olasılığı. (İŞL 627) Örgütsel Davranış (eçmeli) () Örgütsel davranışı tanımlanarak, örgütsel davranış ve örgütler arasındaki ilişki incelenecek, örgütsel davranışla ilgili disiplinleri tanıtılacak, yönetici ve yöneticilerin fonksiyonlarını açıklanarak, örgütsel davranış araştırmalarında sıklıkla kullanılan araştırma tekniklerini açıklanacaktır.

10 (İŞL 628) Değişim Yönetimi (eçmeli) () Başarılı olmak ve gelişmek için esnek olmak ve değişimin hızına ayak uydurmak gerekmektedir. Değişim yönetimi organizasyonda yapı, sistem, süreç ve uygulanan politikalarda hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak kişilerin ve organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşmasını ve bir atilimi gerçekleştirilmesini amaçlayan yeni bir yönetim tekniğidir. Değişim nasıl yönetilir? Değişimi kim yönetir? Değişimde liderler için 3 halka modeli, beyin fırtınasına liderlik yapmak, değişimcilerin kişilikleri, değişmenin amaçları, değişimin evreleri, kriz kökenli değişimlerin performansa etkisi konuları ele alınacaktır. (İŞL 629) Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (eçmeli) () Kuruma bütüncül yaklaşım ve yalınlık ilkesi, çok boyutlu karmaşık insandan üç boyutlu insana önce etki, sonra yetki kullanım ilkesi, yöneticiden beklenen temel yeterlikler, takım bütünlüğünde birim ve birey, insan beynine uyumlu yönetim ilkeleri, temel yönetsel iletişim becerileri: müzakere ve münakaşa, daha etkili ve verimli üretim için çağdaş kalmak veya çağdaş olmak. (İŞL 630) Liderlik ve Motivasyon Teorileri (eçmeli) () Bu dersin amacı öğrencilere motivasyon ve liderlik konusunda teorik bilgiler vermek ve motivasyon ve liderlik ile ilgili uygulamalı çalışmalar ile tecrübe kazandırmaktır. Derste motivasyon kavramı, motivasyonda kapsam teorileri, motivasyonda süreç teorileri ve motivasyon teknikleri, liderlik kavramı, güç kavramı, belirli özelliklere sahip olma kuramı, davranışsal kuramlar ve liderlik kuramında son gelişmeler ele alınmaktadır. İŞL 631 OLAILIK 1 ( ) aymanın temel kuralları, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, olasılığın tanımı, temel kavramları, bağımlı-bağımsız olaylar, koşullu olasılık, rassal değişkenler, birikimli olasılık fonksiyonları, ortak olasılık fonksiyonları, marjinal olasılık fonksiyonları, birikimli ortak dağılım fonksiyonları, bağımsız rassal değişkenler, koşullu olasılık fonksiyonları, tek boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, iki boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, beklenen değer, varyans, momentler, mod, medyan, limit teoremleri (İŞL 632) Kar Yönetimi ve Muhasebe Manipülasyonları (eçmeli) (303) Bu ders son zamanlarda yöneticilerin çeşitli çıkarlar doğrultusunda başvurdukları ve çeşitli finansal tablo bilgi kullanıcılarının mağdur olmalarına yol açan kar yönetimi uygulamalarını, yöneticileri bu

11 uygulamaya yönlendiren nedenleri ve kar yönetimi uygulama tekniklerini kapsamaktadır. Dersin içeriğinde kar yönetimi tanımı, muhasebe manipülasyonları, kar yönetimi nedenleri, kar yönetimi uygulama teknikleri (Muhasebe İlkelerinde eçim ve Değişiklikler, Tahakkukların Tahmini gibi) ve kar yönetimi uygulamalarının doğurduğu sonuçlar yer almaktadır. İŞL 633 REGREYON VE ZAMAN ERİLERİ ANALİZİ I ( ) İki değişkenli basit doğrusal regresyon modeli; EKK yöntemi, tahmin edilen regresyon doğrusundan hareketle elastikiyetlerin hesaplanması, tahminin standart hatası ve varyansı, korelâsyon katsayısı, belirlilik katsayısı, dağılma diyagramlarının önemi ve standartlaştırılmış hata terimleri, iki değişkenli doğrusal regresyon modeli tahmininde en küçük kareler yönteminin varsayımları, EKK tahminlerinin standart hataları ve kullanılışı, EKK tahminlerinin sahip oldukları özellikler, iki değişkenli doğrusal modelin katsayılarının yorumu, sabit terimsiz regresyon analizi, doğrusal olmayan regresyon modelleri. Çok değişkenli regresyon; çoklu regresyonun anlamı ve basit regresyonla karşılaştırılması, çoklu regresyon denkleminin tahmini, çoklu regresyonda istatistiksel tümevarım, çoklu regresyonda önceden tahmin, polinominal ve doğrusal olmayan çoklu regresyon. Çoklu regresyon modelinin matrislerle çözümü; çoklu doğrusal regresyon modelinin anakütle için matrislerle gösterilmesi, çoklu regresyon modelinin matrislerle EKK çözümü. Doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının analizi; normal dağılımlık, çoklu doğrusal bağlantı, çoklu doğrusal bağlantının ortaya çıkarttığı sonuçlar, bir modelde çoklu doğrusal bağlantının varlığının tespit edilmesi, çoklu doğrusal bağlantı problemini ortadan kaldırma yolları, farklı varyanslılık, farklı varyansın mahiyeti, farklı varyansın ortaya çıkardığı sonuçlar, farklı varyansın tespiti, farklı varyansı ortadan kaldırma yolları, otokorelasyonun anlamı ve sebepleri, otokorelasyonun tespiti, otokorelasyonun önlenmesi için çözüm yolları. (İŞL 634) Denetim (eçmeli) (303) Bu ders işletmelerin faaliyet dönemi sonundaki mali durum ve faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tablolarındaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğinin sağlanması ve dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılması ve varsa; muhasebeleştirme işlemlerinin güvenilirliğini bozacak aksaklık, hile ve eksikliklerin belirlenmesi ile düzeltilmesini kapsamaktadır. Ders içeriğinde Denetim Kavramının Tanımı ve Denetim Türleri, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetleme ve ile İlgili Yasal Düzenlemeler, Genel Kabul Görmüş Denetim tandartları, Denetim Yapılacak Kuruluşun Belirlenmesi, İç kontrol sisteminin incelenmesi, Denetimin Planlanması, Denetim Programının Yürütülmesi,

12 Finansal Tablo kalemleri bazında denetim çalışmalarının yapılması, Denetimin Tamamlanması ve Raporlanması kısımları yer almaktadır. İŞL 635 NONPARAMETRİK TEKNİKLER I () Hipotez testleri, pratik anlamlılığa karşı istatistikî anlamlılık, hipotez testlerinin gücü, hipotez testlerinin etkinliği, tahmin, ölçekler. Tek örneği analiz eden testler; tek örnek işaret testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Binom testi, Cox- tuart trend testi. İki bağımsız örneği analiz eden testler; Mann- Whitney testi, Kolmogorov imirnov testi, Moses exreme reactions testi, Wald-Wolfowitz Runs testi, medyan testi, Ensari- Bradley testi, Hollander in aşırı tepki testi. Birbirleriyle ilişkili iki örneği analiz eden testler; Wilcoxon testi, sign testi, McNemar testi, marginal homogeneity testi. Ki-kare; bağımsızlık testi, Yates ki-kare testi, Fisher'in kesin ki-kare testi ve homojenlik testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar. Uygunluk testleri; ki-kare uygunluk testleri, Kolmogorov-mirnov tek örnek testi, Kolmogorov- mirnov iki örnek testi, ki-kare ve Kolmogorov-mirnov uygunluk testlerinin karşılaştırılması) İŞL 636 OLAILIK 2 ( ) Kesikli Olasılık Dağılımları (Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, geometrik dağılım, negatif binom (Pascal) dağılımı, hipergeometrik dağılım). ürekli Olasılık Dağılımları (Normal dağılım, lognormal dağılım, düzgün (üniform) dağılım, üstel dağılım, gamma dağılımı, beta dağılımı, Cauchy dağılımı, Weibull dağılımı, ki-kare dağılımı, t dağılımı, f dağılımı, Earlang dağılımı, üçgensel dağılım, Laplace (ikili üstel) dağılımı, Rayleigh dağılımi, arcsin dağılımı) İŞL 637 PARAMETRİK TETLER ( ) Hipotez testi, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler. z testi; anakütle ortalamasının testi, anakütle oranının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olması hali, eşlenik çift örnekler hali, iki anakütle oranı arasındaki farkın testi. t testi; anakütle ortalamasının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olma hali, eşlenik - çift örnekler hali. F testi (varyans analizi); tek yönlü ANOVA, iki yönlü ANOVA, çok faktörlü deneylerde ANOVA, farklı grupların tespiti, asgari önemli fark metodu, gerçekten önemli fark metodu (Tukey metodu), homojenlik testi, tek yönlü MANOVA, iki yönlü MANOVA

13 Regresyon analizi, korelâsyon analizi, zaman serileri analizi. İŞL 638 REGREYON VE ZAMAN ERİLERİ ANALİZİ II ( ) Model spesifikasyonu; spesifikasyon hatası çeşitleri, spesifikasyon hatalarının tespiti yöntemi, değişkenlerdeki ölçme hataları. Kukla değişkenli modeller; bir kukla değişkenli model, kukla değişkenlerin diğer kantitatif değişkenlerle birlikte aldığı modeller, bir modelde kukla değişkenlerinin karşılıklı olarak birbirini etkilemeleri problemi, mevsim dalgalanmalarının etkisinin arındırılmasında kukla değişkenlerden faydalanma, bağımlı kukla değişkenli modeller. Değişkenler arasındaki gecikmeli ilişkiler; dağıtılmış gecikme ve otoregresiv modelleri, gecikme kavramı ve gecikmeli tüketim ve yatırım fonksiyonları, dağıtılmış gecikme modellerinin doğrudan basit EKK ile tanımı, dağıtılmış gecikme modellerinin Almon polinomial gecikme modeli ile tahmini, dağıtılmış gecikme modellerinin Koyck tekniği ile tahmini, dağıtılmış gecikme modellerinin Cagan ın uyumcu beklenti modeli ile tahmini, dağıtılmış gecikme modellerinin Nerlove un kısmi veya stok ıslah tekniği ile tahmini, uyumcu beklenti ve kısmi modellerinin bileşimi model, otoregresif modellerin tahmin yöntemleri Eşanlı denklem modelleri; eşanlı denklemli model tanımı ve gereği, eşanlılığın matematiksel ifadesi, geri dönüşlü denklem sistemleri ile eşanlı sistemlerinin karşılaştırılması, eşanlı modellerde yapısal ve daraltılmış model ayrımı, eşanlı denklem sapması, eşanlı modellerin denklem ve değişken sayısı. Eşanlı denklemli modellerde belirlenme problemi; belirlenme probleminin mahiyeti, daraltılmış kalıptan hareketle belirlenme durumunun araştırılması, denklemli modelin denklemlerinin belirlenme durumunun yapısal modelden hareketle araştırılması, yapısal katsayılara konan sınırlamalarla belirlenmenin sağlanması, eşanlı denklemli modellerin çözüm yöntemleri. Zaman serilerinin analizi; zaman serilerinin özellikleri, analizi ve zaman serisi modelleri. Panel veri regresyon modelleri; panel veri analizinin tanımı ve avantajları, panel veri regresyon modellerinin tahmini. İŞL 640 NONPARAMETRİK TEKNİKLER II ( ) İlişki katsayıları; nominal ölçekli katsayılar; fi katsayısı (phi coefficient), Pearson un kontenjans katsayısı (contingency coefficient), Cramer in v katsayısı (Cramer s v), Goodman-Kruskal ın lambda katsayısı, Goodman-Kruskal ın Tau katsayısı, Theil in belirsizlik katsayısı (uncertainity coefficient)). ıralama ölçekli ilişki katsayıları (Kendall ın Tau-b katsayısı (Kendall s Tau-b), Kendall-tuart ın Tau c katsayısı (Kendall s Tau-c), Goodman-Kruskal ın gamma katsayısı, omers in d katsayısı (omers d). Korelâsyon katsayıları (pearman sıra korelasyon katsayısı (pearman rank correlation coefficient), Pearson korelasyon katsayısı (Pearson correlation coefficient). Nominal ve aralık (nominal by interval)

14 ölçekli ilişki katsayısı (eta katsayısı). Kappa, risk ve McNemar testleri, Chochran s and Mantel- Haenszel statistics testi. Üç veya daha fazla bağımsız örneği analiz eden testler; Kruskal-Wallis h testi, medyan testi, Joncheere-Terpstra sıralı alternatifler testi. Birbirleriyle ilişkili üç ya da daha fazla örneği analiz eden testler; Friedman testi, Kendall s w testi,, Cochran s Q testi page testi, Durbin testi. Basit lineer regresyon analizleri; regresyon doğrusu uydurma, Brown-Mood metoduyla sabit ve eğimin bulunuşu, Theil eğim bulma metodu, ve katsayılarının önemlilik testleri, eğim katsayısının güven aralığı, iki regresyon doğrusunun paralellik testi, iki eğim parametresi arasındaki farkın tahmincisi ve güven aralığı. Dersin Kodu ve Adı: 641EMİNER I Yarıyılı : Zorunlu/eçmeli : Zorunlu Eğitim Yeri : İşletme Bölümü Dersi Veren Kişi : Dersin Kredisi: Dersin İçeriği/Tanımı: Ders, danışman ile öğrencinin seçeceği bir konuda ilgili literatür taraması yapılarak, kullanılacak farklı araştırma yöntemleri ile öğrencinin o konu ile ilgili seminer hazırlayıp, sunulmasını kapsar. Dersin Amaçları: Doktora programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hâkim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Dersin İşlenme Şekli: Öğrenci, ders döneminin ilk iki haftası içinde danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler. 6. hafta sonunda hazırlanan seminer danışmana takdim edilir. Danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapılarak seminer anlatıma hazır hale getirilir. I.GENEL BİLGİLER Dersin Kodu ve Adı: 642 EMİNER II Yarıyılı : Zorunlu/eçmeli : Zorunlu Eğitim Yeri : İşletme Bölümü Dersi Veren Kişi : Dersin Kredisi:

15 Dersin İçeriği/Tanımı: Ders, danışman ile öğrencinin seçeceği bir konuda ilgili literatür taraması yapılarak, kullanılacak farklı araştırma yöntemleri ile öğrencinin o konu ile ilgili seminer hazırlayıp, sunulmasını kapsar. Dersin Amaçları: Doktora programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hâkim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Dersin İşlenme Şekli: Öğrenci, ders döneminin ilk iki haftası içinde danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler. 6. hafta sonunda hazırlanan seminer danışmana takdim edilir. Danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapılarak seminer anlatıma hazır hale getirilir. Ders Kaynakları: Öğrenci seminerini hazırlarken danışmanının önerdiği kaynakların yanında internetten, Temel İşletmecilik Kitaplarından, Genel İşletme, Yönetim, Pazarlama, Muhasebe-Finansman, Üretim Yönetimi ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan yararlanabilir. Not Değerlendirme Bilgisi ve Kriterler: Konusunun güncelliği, içeriği, amacı, konu hakkındaki teorik bilgi, konuya hâkim olma yeteneği, sunuşun akıcılığı, görsel araçlardan yararlanma, organizasyonu, amaca ulaşılıp ulaşılamadığı gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı