Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management Z 9 Seçmeli Seçmeli Seçmeli Elective Elective Elective 2. YARIYIL TOPLAM Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik Seçmeli Seçmeli Seçmeli Human Resources Management in Health Care Institutions and Ethic Elective Elective Elective 3. YARIYIL Z 9 TOPLAM Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Strategic Management in Health Care Institutions Z 8 HSK Dönem Projesi Term Project Z 15 Seçmeli SEÇMELİLER Elective TOPLAM GENEL TOPLAM Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL Finansal Muhasebe Financial Accounting S 7 ISL Finansal Yönetim Financial Management S 7 ISL Pazarlama Yönetimi Marketing Management S 7 ISL Finansal Kurumlar Yönetimi Financial Institutions Management S 7 ISL Toplam Kalite Yönetimi Total Quality Management S 7 ISL Yatırım ve Portföy Teorisi Investment and Portfolio Theory S 7 ISL İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resources Management S 7 ISL Yönetim ve Organizasyon Management and Organization S 7 ISL Örgütsel Davranış Organizational Behavior S 7 ISL Yönetim Muhasebesi Managerial Accountıng S 7 ISL Üretim Yönetimi Production Management S 7 ISL Liderlik Teorileri Leadership Theories S 7 1

2 ZORUNLU DERSLER HSK Sağlık Kurumları İşletmeciliği (3+0) 3, 9 AKTS İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon HSK Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik (3+0) 3, 9 AKTS İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması İnsan Kaynakları Geliştirme Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri Performans ve Kariyer Yönetimi HSK Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim Dersine Giriş, Dersin Tanımı, Stratejik Yönetim Dersinin Önemi, Stratejik Yönetim ve İlgili Terim ve Kavramlar, Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri ve Unsurları, Stratejik Yönlendirme (Amaç, misyon kavramları), Dış Çevre Analizi (Dış-Makro-Çevre Analizi), İş/Yakın Dış Çevre Analizi, Yakın İş Çevresi (Sektörün İmkan ve Sınırlamaları), İşletme Analizi, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi, SWOT Analizi, Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri, Temel Stratejiler ve Alt Grupları, Üst Yönetim Stratejileri, İşletme Yapıları ve Sistemler, Uygulamada Kullanılan Teknikler. SEÇMELİ DERSLER HSK Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması (3+0) 3, 8 AKTS Pazarlama ve sağlık hizmeti pazarlaması kavramları / tüketici davranışları ve tüketici pazarı / kurumsal pazarları ve kurumsal satın alma davranışları / hedef ve konumlandırma stratejileri / rekabet stratejileri / sağlık hizmeti pazarlaması ve etik / stratejik pazarlama planlaması / sağlığı geliştirme stratejileri / sağlık iletişimi. HSK Sağlık Kurumları Muhasebesi (3+0) 3, 7 AKTS Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartları HSK Sağlık Hukuku (3+0) 3, 7 AKTS Temel hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik. 2

3 HSK Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular (3+0) 3, 7 AKTS Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı/ Sağlıkta İletişim/ Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi/ Halk Sağlığı/ Düzenli Sağlık Kontrolü/ Sağlık Hizmetlerinde Standart/ Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları/ Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi HSK Araştırma Yöntemleri (3+0) 3, 7 AKTS Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı Zihinsel İdman dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur. HSK Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, lojistik ve tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, lojistik ve tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir. HSK Sağlık Sigortacılığı (3+0) 3, 7 AKTS Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler HSK Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (3+0) 3, 7 AKTS Sağlık nedir? Sağlık politikaları nedir? Geçmişten günümüze sağlık sistemleri, Ulusal sağlık politikaları nasıl belirlenir ve bunu etkileyen faktörler nelerdir? Sağlık finansmanı nedir? Nasıl sağlanır? Sigortacılık ve uygulamaları nelerdir? Kamu sigortacılığı nedir? Türkiye'nin sağlık politikası ve uygulamaları nelerdir? Türkiye'de sağlık finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 224-GSS- Aile Hekimliği uygulamaların karşılaştırılması? Avantaj-dezavantajları nelerdir? Sağlık politikaları uygulamalarına göre ülke modelleri ve bunların karşılaştırılması konular işlenmektedir. HSK Yönetim Muhasebesi (3+0) 3, 7 AKTS Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar. HSK Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli 3

4 kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması. HSK Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve İletişim (3+0) 3, 7 AKTS Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi / sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması / işletmeyi topluma tanıtması / sağlık iletişimi / sağlığı geliştirme / İletişim teknikleri / iletişim yöntemleri / sosyokültürel konumu belirleyen faktörler / sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri / halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri / yaklaşım ve sorun çözme. HSK Sağlık Kurumlarında Yatırım Analizi (3+0) 3, 7 AKTS Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme 4

5 Bologna Süreci ölçütlerine göre hazırlanan Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) yüksek lisans programına ait bilgiler. Genel Bilgi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Bu program 3 yarıyıllık bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetileri kazandırmayı hedefleyen; sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel sağlık kurumları yöneticisi yetiştirme programıdır. Hospital and Health Care Management program is designed for health care institutions, executive candidates. There is no prerequisite for the application of work experience. This program is a three-semester program. Hospital and Health Care Management Graduate Program aims to develops students knowledge and skills about management to create operators of health care facilities management to undertake a variety of health care institutions. This program includes related courses that are required for the specifications of our country's needs and scientific health policy formulation, planning, provision of resources, economics, and finance, organization and management of business. Also, The program includes lessons for the marketing of financial management of health care institutions and health services. Hospital and Health Care Management Graduate Program is health facilities manager training program. Amaç Sağlık sektöründe kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, ileri düzey işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. The purpose of Hospital and Health Care Management program is to provide students to be able to set up a business for himself and others in the health sector, to manage and develop, to use contemporary technologies related to the profession, ability of teamwork, the necessary information on the advanced business administration, knowledge and skills to be used in planning, organizing, leading, coordinating, and controlling the functions of production, marketing, finance, human resources and accounting. Hedefler 1) Sağlık Yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi ve beceriyle donatmak. 5

6 2) Sağlık Yönetimi alanlarında zor şartlarda isabetli karar verme yetkinliği kazandırmak. 3) Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik kazandırmak. 4) Sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak. 5) Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırmak. 6) Liderlik yetenekleriyle donatmak. 7) Sürekli öğrenmeyi ilke edindirmek. 8) Özel ve kamu kuruluşlarına uzman veya yöneticiler yetiştirmek. 1) To educate at the advanced level of knowledge and skills in the subjects of Health And Hospital administration. 2) To make the right decisions in these fields under difficult conditions. 3) To give competence of innovative, researcher, entrepreneurial. 4) To bring in social and ethical responsiblity. 5) To bring in effective communication with the environment. 6) To equip with the leadership skills. 7) To adopt lifelong learning as a principle. 8) To educate administrators and administration specialists to be employed in private and public sector. Program Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. 2) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi konusunun ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimlerini açıklar. 1) Define the practical and/or theoretical knowledge-based concepts on the basic functions of Hospital and Health Care Management. 2) Understand/explain interactions of Hospital and Health Services Management with related disciplines. Beceri 1) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi konularının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu uzmanlık düzeydeki bilgiyi kullanır. 6

7 2) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analitik ve sistematik biçimde irdeleyerek kararlar alıp araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirerek uygular. 3) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi konusundaki uygulamaları değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir. 4) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir. 5) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini çalışanlarına ve takım üyelerine aktarır. 1) Take responsibility as a team member or an individual in the unforeseen complex activities related to the field of applications. 2) Independently conduct the advanced studies in the field of Hospital and Health Care Management. 3) Plan and manage the activities to the development of the staff being in his/her charge within the scope of the project. 4) Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or technologies that bring innovation to the field of Hospital and Health Care Management. 5) Evaluate the risks and opportunities related to personal, professional and / or the field of study ;takes responsibility to convert his/her knowledge and skills to social / cultural / economic valueadded idea / approach / technology / product ;develops entrepreneurial competence as an individual or as a team member. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 5) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. 7

8 1) Take responsibility as a team member or an individual in the unforeseen complex activities related to the field of applications. 2) Independently conduct the advanced studies in the field of Hospital and Health Care Management. 3) Plan and manage the activities to the development of the staff being in his/her charge within the scope of the project. 4) Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or technologies that bring innovation to the field of Hospital and Health Care Management. 5) Evaluate the risks and opportunities related to personal, professional and / or the field of study takes responsibility to convert his/her knowledge and skills to social / cultural / economic valueadded idea / approach / technology / product develops entrepreneurial competence as an individual or as a team member. Öğrenme Yetkinliği 1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 1) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in the field of Hospital and Health Care Management with a critical approach. 2) Determine learning needs of him/herself and his/her subordinates; Plan and manage activities to improve the work performance of him/herself and his/her subordinates in line with the learning objectives. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 1) Inform people and institutions on issues related to the field of Hospital and Health Care Management, expresses his/her ideas and solution proposals for problems in writing and verbally. 8

9 2) Share his/her ideas and solution proposals for problems related to the issues in the field of Hospital and Health Care Management with professionals and non-professionals with the support of qualitative and quantitative data. 3) Regulate and implement projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility. Alana Özgü Yetkinlik 1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1) Act and supervise in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the stages of gathering, interpreting, implementing, and declaring data in the field of Hospital and Health Care Management. 2) Have a sufficient level of consciousness about the issues of social rights, social justice, quality, cultural values and also about environmental protection, occupational health and safety. Program Öğrenme Çıktısı Hedef Matrisi 9

10 Ders Planları 7HSK51100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Amaç Yönetim ve organizasyon kavramlarını anlama, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirilmesi, sağlık işletmelerinde yönetimin ilkeleri ve boyutlarının kavranması. İçerik Yönetim ve sağlık işletmeleri yönetiminin gelişimi,türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi, hastane yönetimi, sağlık işletmelerinin fonksiyonları, sağlık işletmelerinde performans değerleme, hasta hakları ve çağdaş yaklaşımlar. Understanding the concepts of management and organization, evaluation of health services and health care institutions, understanding principles and dimensions of management in health establishments. Management and and health care management, development an organization of health services in Turkey, hospital management, functions of health care establishments, performance evaluation, patient rights and modern approaches in health care establishments. Haftalık Ders Akışı 1) 2) Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevleri Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları 3) Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler 3) 1) 2) Definition, Historical Development and Functions of Management Properties, Classifications and Functions of Health Services Health Care System, and Relations with External Environment 4) Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları 4) Foundation Studies of Health Organizations 5) 6) Türkiye de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesi Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması 7) Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi 7) 8) Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi 8) 9) 10) Finansal Yönetim ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim 5) 6) Health Services in Tueey: Development and Organization Definition, Characteristics, Classification and Functions of Hospitals Production Management in Healthare Establishments Marketing Management in Health Care Establishments 9) Financial Management and Health Care Financing 10) 11) Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim 11) 12) Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi 12) 13) Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik 13) Public Relations and Communications in Health Care Establishments Strategic Management in Health Care Establishments Peeformace Management in Health Care Establishments Patient Rights and Ethics in Health Health Care Establishments 14) Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar 14) Contemporary Approaches in Health Managemen Bilgi 1) Sağlık Hizmetlerinini finansman ve ödeme yöntemlerini bilir. 2) Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevlerini kavrar. 1) Comprehend the financing and the payment methods of health services. 2) Comprehend the definition, historical development and functions of management. 10

11 3) Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonlarını kavrar. Beceri 1) Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmalarını koordine eder. 2) Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi hakkında değerlendirmeler yapar 3) Sağlık İşletmelerinde Stratejik kararlar verir. 4) Sağlık hizmetlerinin pazarlaması hakkında değerlendirme yapar. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1) Sağlık İşletmelerinde halkla ilişkiler ve sağlık çalışanları-hasta iletişimini yönetir. Alana Özgü Yetkinlik 1) Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir. 2) Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik konusunda bilgi sahibidir. 3) Comprehend the properties, classification and functions of health care. 1) Coordinate the work of establishments of health organization. 2) Evaluate production management in health care establishments. 3) Make strategic decisions in health care establishments. 4) Evaluate health care marketing. 1) Manage public relations and communication with health professionals and patients in health care establishments. 1) Have knowledge about contemporary approaches in health care organizations. 2) Have knowledge about patient rights and ethics in health care establishments. 11

12 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 12

13 7HSK51101 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Amaç Bu dersin amacı sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik temel ilke ve prensiplerin anlatılması ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasında önemli hususların öğrencilere benimsetilmesidir. The purpose of this course is o provide students the basic principles and the fundamental aspects of healtcare services marketing. İçerik Bu derste sağlık hizmetlerini farklı kılan özellikler, sağlık hizmetleri pazar çevresi, sağlık sektöründe tüketici davranışları, sağlık hizmetleri pazarlama karması, yeni sağlık hizmetleri tasarımı, sağlık sektöründe fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi konuları incelenmektedir. In this course, characterictics of healthcare services, market environment for healtcare services, consumer behavior in healthcare industry, marketing mix for healthcare services, services blue-print and new services design, pricing ad yield management in healthcare services, and supply and demand analysis in helathcare industry constitute the content of this course. Haftalık Ders Akışı 1) Hizmet sektörü ve sağlık hizmetlerinin özellikleri 1) Services induustry and characteristics of healthcare services 2) Sağlık hizmetleri pazar çevresi 2) Market environment for healthcare services 3) 4) Sağlık hizmet sektöründe tüketici davranışları Sağlık hizmetlerinde pazar bölümleme ve hedef Pazar seçimi 3) Consumer behavior in healthcare services 4) Market segmentation and target market selection for healthcare services 5) Sağlık hizmetleri pazarlama karması 5) Marketing mixfor healthcare services 6) Sağlık hizmetlerinde ürün karması 6) Products mix for healthcare services 7) Sağlık hizmetlerinde yeni ürün tasarımı 7) New services design for healthcare services 8) Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma 8) Pricing of healthcar services 9) Sağlık işletmelerinde dağıtım kanalları 9) Distribution channels for healthcare organizations 10) Sağlık sektöründe tutundurma faaliyetleri 10) Promotional activities in healthcare industry 11) Sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi 11) 12) Sağlık işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve şikayetler 12) Spply and demand management in healthcare industry Cstomer satisfaction and complaint management in healthcare industry 13) Sağlık sektöründe gelir yönetimi 13) Yield management in healthcae industry 14) Tekrar 14) Review. Bilgi Sağlık sektörünün spesifik özelliklerini kavrar. Beceri Sağlık hizmetleri için pazarlama karması oluşturur ve yönetir. Sağlık hizmetlerinde müşteri memnuniyet ve şikayetlerini analiz eder ve yönetir. Comprehend specific characteristics of healhtcare services. Establish marketing ix for healthcare services and manage it. Analyze and manage consumer satisfaction and complaint management in healthcare industry 13

14 Sağlık hizmetleri sektöründe arz talep yönetimi tasarlar. Sağlık hizmetleri için tutundurma faaliyetlerini tasarlar ve yönetir Sağlık sektöründe tüketici davranışlarını analiz/yönetir. Sağlık hizmetleri için pazar çevresini analiz eder/değerlendirir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk AlabilmeYetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Manage supply and demand management process. Plan and manage promotional activities in healthcare services. Analyze and manage consumer bahavior in healthcare industry Carris out environmental analysis in healthcare sector and manage relevant factors 14

15 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 15

16 7HSK51102 Sağlık Kurumları Muhasebesi Amaç İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere mali nitelikteki işlemlerin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Yanısıra sağlık işletmelerinde hizmet maliyetlerinin tespitine yönelik tekniklerin verilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilançotablosunu ve gelir tablosunu düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir. Monitor the financial status of enterprises, to control, manage, and to shed light on the decisions taken by the managers of a fiscal nature of transactions is to provide registration and reporting of transactions to be done looking. In addition to techniques for determining the costs of health services is to provide enterprises. At the end of the course students, financial events that may occur in a business accounted for a period to the point where the business is aimed to regulate the balance sheet statement and income statement. İçerik Derste, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teoriuygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Derste ayrıca hizmet işletmelerinde maliyetlerin saptanmasına yönelik yöntemlere yer verilecektir. Bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlancağı hakkında bilgi verilecektir. During the course, the Uniform Chart of Accounts systematics, cash movements, movements of securities, commercial goods movements, Value Added Tax transactions and commercial debit / credit transactions accounting, according to the Uniform Accounting System, deposit transactions, fees, depreciation assets, liabilities, equities, will be considered income statement and cost accounts.in this context, the theory-application in its entirety with the help of case studies mainly focus on the functioning of accounting classes in the semester, but also in some period-end transactions such as depreciation, are provided. The course will also include the methods for determining the costs of service businesses. Against this background financial events that may arise as a result of an enterprise for a year of trial balance, income statement and year-end balance sheet will be taught how to be prepared. Haftalık Ders Akışı 1) Mali Tabloların Tanıtımı 1) Presentation of Financial Statements 2) Dönen Varlıklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi 2) Transactions and Accounting for Current Assets 3) Malzeme Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi 3) Matrial Flows and Accounting 4) Duran Varlıklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi 4) Transactions and Accounting for Fixed Assets 5) Amortisman İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 5) Depreciation and Accounting Operations 6) Yabancı Kaynaklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeletirilmesi 6) Transactions and Accounting for Foreign Sources 16

17 7) Özkaynaklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi 7) Transactions and Accounting for Equity 8) Dönemsonu İşlemleri 8) Accounting Procedure 9) 10) 11) 12) Hizmet Maliyetlerinin Sınıflandırılması ve Sağlık İşletmelerinde Maliyet Sisteminin Kuruluşu İlk Madde ve Malzeme Maliyetlerinin Tespiti ve Muhasebe Kayıtları İşçilik Maliyetlerinin Tespiti ve Muhasebe Kayıtları Genel Hizmet Üretim Giderlerinin Tespiti ve Muhasebe Kayıtları 9) 10) 11) 12) Cost of Service Cost System of Classification and Organization of Health Organizations Determination o Raw Materials and Supplies Costs and Accounting Records Determination of labor costs and Accounting Records Determinatio of Public Service Production Costs and Accounting Records 13) Hizmet Maliyetlerinin Tespiti ve Raporlanması 13) Cost of Service Detection and Reporting 14) Tekrar 14) Review Bilgi Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar. Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar. Beceri Dönembaşı, dönemiçi ve dönemsonu muhasebe işlemlerini yapar, bu işlemlerin işletmenin dönem sonu mali yapısı ve kar/ zararı ile ilişkisini çözümler. Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olay veya işlemin kaydını yapar. Herhangi bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu düzenler, düzenlediği mali tablolardan işletmenin mali yapısını okur ve yorumlar. Malzeme hareketlerini hangi belgeler üzerinden izleyeceğini bilir, stok kartlarını açar, malzeme maliyetlerini direkt ve endirekt olarak ayırır, saptar ve muhasebe kayıtlarını yapar. Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutar, gerektiğinde bunları sorgular, muhasebesel hataları ortaya çıkarır ve bu hataları düzeltir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Explain the meaning of cost accounting, accounting information system and importance of place in the cost accounting. Classify the various aspects of costs, determine which cost include which classes and explain this classifications purpose and importance. Make accounting procedures to beginning of period, period and end of periods and examine these transactions for financial structure and profit/loss situations. Uniform Chart of Accounts by identifying the appropriate accounts, make any financial event or transaction record. Regulate the balance sheet and income statement for any business, read the financial structure of organized entity financial statements Identify what will follow the movements of material based on the documents, card stock turns, allocate direct and indirect material costs, identify and make the accounting records. Maintain accounting records for the period, reveal accounting errors and correct these errors to Any kind of enterprises 17

18 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 18

19 7HSK51103 Sağlık Hukuku Amaç Bu dersin amacı ağlık ve tıp hukukunu, sağlık teşkilatını, sağlık teşkilatının ve sağlık çalışanlarının (doktor, ebe hemşire, sağlık memuru vs) görev, yetki ve sorumluluklarını kavramaktır. This course aims to learn the concept of health and medicine law, health care organizations, health care workers duties, powers and responsibilities İçerik Bu ders sağlık hukuku kavramı, kaynakları ve teşkilatı, hasta ile hekim arasındaki ilişkiler, organ ve doku nakli, klinik araştırma, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartları, hekim ve hastanın yükümlülükleri, hatalı tıbbi uygulama ve tazminat sorumluluğu, tıp ceza hukuku konularını kapsar Haftalık Ders Akışı This course includes the concept of health law, resources and organization, the relationship between patient and physician, organ and tissue transplantation, clinical research, medical intervention in terms of legality, the physician and the patient s obligations, responsibilities and compensation for malpractice, medical criminal justice 1) Sağlık Hukukuna Giriş 1) Introduction to Health Law 2) Sağlık Teşkilatı 2) Health organization 3) Hasta İle Hekim Arasında ilişkiler ve işbirliği 3) Relations and cooperation between patient and physician 4) Organ ve doku nakli, klinik araştırma 4) Organ and tissue transplantation, clinical research 5) 6) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları 5) Terms of the lawfulness of Medical Intervention 6) Terms of the lawfulness of edical Intervention 7) Hekimin yükümlülükleri 7) Obligations of the physician 8) Hastanın Yükümlülükleri 8) obligations of the patient 9) Hatalı Tıbbi Uygulama ve Sorumluluğu 9) Malpractice and its responsibilities 10) 11) 12) 13) 14) Tıbbi Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suç ve Kabahatler Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suç ve Kabahatler Sağlık Hukukunda Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu Sağlık Hukukunda Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu 10) 11) 12) Evaluation of Medical Intervention in the Criminal Law Crimes and Misdemeanors can be rendered by physicians Crimes and Misdemeanors can be rendered by physicians 13) Liability of Public Officials in the Health Law 14) Liability of Public Officials inthe Health Law Bilgi Sağlık Hukukunda Kamu Görevlilerinin Sorumluluklarını kavrar. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartlarını kavrar. Sağlık Teşkilatını kavrar. Comprehend the responsibilities of the public employees according to health law. Comprehend the terms of the legality of medical intervention. Comprehend the health organisations. 19

20 Hekimin ve hastanın yükümlülüklerini kavrar. Hatalı Tıbbi Uygulama ve Sorumluluğunu kavrar. Organ ve doku nakli, klinik araştırma konularını kavrar. Beceri Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suç ve Kabahaleri analiz ve sentez eder. Hasta İle Hekim Arasında ilişkiler ve işbirliğini analiz eder. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Comprehend the obligations of the physician and the patient. Comprehend the responsibilities of the incorrect medical practice. Comprehend organ and tissue transplantation, clinical research agenda. Analyze and synthesize crimes and misdemeanors manipulated by the physicians. Analyze the relations and the cooperation between thepatient and the physician 20

21 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 21

22 SK51104 Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular Amaç Bu dersin amacı öğrenciyi Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı, Sağlıkta İletişim, Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi, Halk Sağlığı, Düzenli Sağlık Kontrolü, Sağlık Hizmetlerinde Standart, Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi konularında bilinçlendirmektir. The aim of this course is raise awareness of students about The Concept of Health Promotion, Health Communication, Health to Improve Health Care Management, Public Health, Regular Health Check, Health Services Standard, Health Care Workers Issues, Healthcare Organization. İçerik Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı, Sağlıkta İletişim, Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi, Halk Sağlığı, Düzenli Sağlık Kontrolü, Sağlık Hizmetlerinde Standart, Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Haftalık Ders Akışı 22 The Concept of Health Promotion, Health Communication, Health to Improve Health Care Management, Public Health, Regular Health Check, Health Services Standard, Health Care Workers Issues, Healthcare Organization 1) Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı 1) The Concept of Health Promotion 2) Sağlıkta İletişim 2) Health Communication 3) Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetim 3) Health Management to Improve Health 4) Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetim 4) Health Management to Iprove Health 5) Halk Sağlığı 5) Public Health 6) Halk Sağlığı 6) Public Health 7) Düzenli Sağlık Kontrolü 7) Regular Health Check 8) Düzenli Sağlık Kontrolü 8) Regular Health Check 9) Sağlık Hizmetlerinde Standart 9) Health Services Standard 10) Sağlık izmetlerinde Standart 10) Health Services Standard 11) Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları 11) Issues in Health Care Workers 12) Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları 12) Issues in Health Care Workers 13) Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi 13) Healthcare Organization 14) Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi 14) Healthcare Organization Bilgi Sağlık alanındaki gelişmeler ile ilgili yeni kavramları tanımlar. Halk sağlığının öemini kavrar. Beceri Sağlık yönetiminin geliştirilmesine yönelik çözümler üretir. Sağlık hizmetlerini örgütler. Düzenli sağlık kontrolünün önemi konusunda çevresindekileri bilinçlendirir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği, İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurar. Define new concepts related to developments in the Health field. Comprehend the importance of public health. Find solutions to develop Health Management. Organize health services. Raise awareness of around them about the importance of regular medical control. Communicate effectively with patients and their relatives.

23 Alana Özgü Yetkinlik 23

24 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 24

25 SK51200 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik Amaç Bu derste İKY fonksiyonlarının teorik bağlamda yeterli düzeyde öğretilmesi ve öğrencilerin İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılarak, sağlık kurumlarında İKY işlevinin analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders ayrıca sağlık yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerin incelenmesidir. Ders kapsamında etik kuramlar, ilkeler, sorunlar, karar verme süreci ve sağlık yönetiminde geçerli temel etik ilkelere uygun tutum geliştirme üzerinde odaklanılacaktır. This course aims to teach the theoretical context of the HR functions and to make the students gain the necessary knowledge and skills to implement HR functions and analyze HRM activities in health organizations. The course is to examine the binding ethic principals in health management, as well. In context of the course, it will be focalized on optimum developing attitude to basic ethic principals valid in ethic models, principals, issues, decision-making period and health management. İçerik Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir. Etik kavramı üzerinde durularak sağlık yönetiminde etik ilkeler ve sorumluuklar hakkında gerekli bilgiler verilecektir. In this course, the issues related with HR functions in health organisations like the emergence of human resource management, job analysis, HR planning, HR recruitment and selection, training and development, performance appraisal, career, job evaluation and wage management take part. During this course, necessary information will be provided on ethic principals and responsibilities by emphasizing ethic notions in health management. Haftalık Ders Akışı 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Giriş (Sağlık kurumlarında İKY, Tarihsel gelişim/stratejik İKY, amaç ve önem Sağlık Kurumlarında İKY?nin sistem yaklaşımı bağlamında ele alınması ( sağlık kurumlaında İK stratejileri ve politikaları) Sağlık kurumlarında iş analizi ve iş dizaynı, Sağlık kurumlarında İK planlaması Sağlık kurumlarında İK temin ve seçim, Sağlık kurumlarında eğitim ve geliştirme Sağlık kurumlarında performans değerleme, Sağlık kurumlarında kariyer yönetimi Sağlık kurumlarında iş değerleme, Sağık kurumlarında ücret yönetimi Sağlık kurumlarında iş güvenliği ve işçi sağlığı, Sağlık kurumlarında İKBS Sağlık kurumlarında çalışanların iş yaşamına uyumlaştırılması ve sağlık kurumlarında güncel İK konuları Etikle ilgili temel kavramlar, Mesleki etik, Yönetsel etik 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Introduction (HRM in health organisations, historical development/strategic HRM, Purpose and importanc) HRM in health organisations in the context of systems approach (HR strategies and policies in health organisations) Job analysis and job design in health organisations, HR planning in health organisations HR recruitment and selection in health organiations, Training and development in health organisations Perforamnce appraisal in health organisations, Career management in health organisations Job evaluation in health organisations, Wage management in health organisations Occupational safety and health of workrs in health organisations, HRIS in health organisations The harmonizaiton of employees to work life in health organisations and current HR topcs in health organisaitons Basic concepts related to ethics,professional ethics, Managerial ethics 25

26 10) 11) 12) 13) Yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler, Yönetimde etik dışı davranışlar, Etik karar verme süreci Sağlık yönetiminde temel etik kavramlar, Sağlık yönetiminde etik kuramlar ve temel ilkeler, Sağlık yönetiminde ortaya çıkan etik sorunlar Etik sorunlara yönelik vaka analizi, Sağlık kurumlarının ve sağlık personelinin etik sorumlulukları Hekim-hasta ilişkisinin etik çerçevede analizi, Hasta hakları 10) 11) 12) 13) Ethic principals expected to be obeyed in management, Non-ethic behaviours in management, Ethic decision making process Basic ethic concepts in health management, Ethic theories and basic principals in health management, Ethic issues arising in health management Case analysis regarding ethic issues, Ethic responsibilities of health institutions and personnel, The physician-patient relationship analysis of the ethi framework, Patient rights 14) Hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemeler 14) Legal arrangements on patient rights Bilgi 1) Etikle temel kavramları ve yaklaşımları kavrar. 2) Mesleki etik ve yönetsel etik kavramlarını tanımlar. 3) İKY fonksiyonlarını İKY'nin entegrasyonu açısından birbirleriyle ilişkilendirir. 4) İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama ile ilişkilendirir. Beceri 1) Yönetimde etik ve etik dışı davranışları değerlendirerek analiz edip yorumlar. 2) Hekim-hasta ilişkisini etik çerçevede değerlendirerek analiz edip yorumlar. 3) İKY'nin gelişim evrelerini İKY fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir. 4) Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik konusunda bilgi sahibidir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1) Sağlık hizmetlerinde etik sorunlara yönelik vakaları değerlendirrek ve analiz edip yorumlar. 1) Comprehend the basic concepts and approaches to ethics. 2) Define the concepts of professional ethics and managerial ethics. 3) Comprehend the interaction between the HRM funcions 4) Relate the information and examples with application related to HRM practices. 1) Analyze and evaluate ethical and unethical behavior in management commentary. 2) Analyze and evaluate doctor and patient relationship in ethical framwork. 3) Evaluate developmental stages of respect to the HRM the function. 4) Suggest solutions to problems in health care settings about HRM functions. 1) Analyze and evaluate cases of ethical issues in health care. 26

27 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 27

28 7HSK51201 Araştırma Yöntemleri Amaç 'Araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metodları öğretmektir. İçerik Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır. To teach the basis of the concept 'research' and the qualitative nd quantitative scientific methods using this basis. The design, the application and the evaluation as a result of a scientific research generate the main context especially in science and science-related concepts. Within this main content,it is considered the defining population, the selecting sample and the sampling methods, the data collection techniques and the analyze of the data qualitatively and quantitatively by the research. Haftalık Ders Akışı 1) BİLİM VE ARAŞTIRMA KAVRAMLARI 1) CONCEPTS OF SCIENCE AND RESEARCH 2) 3) ARAŞTIRMA SORUNUNUN BELİRLENMESİ NEDENSELLİK İLKESİNİN OLUŞTURULMASI 2) DETERMINATION OF RESEARCH PROBLEM 3) CREATING THE PRINCIPLE OF CAUSALITY 4) KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ 4) PROCESS OF CONCEPTUALIZATION 5) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5) MEASUREMENT AND EVALUATION 6) DENEYSL YÖNTEM 6) EXPERIMENTAL METHOD 7) BETİMLEME YÖNTEMİ 7) DESCRIPTION METHOD 8) 9) İÇERİK ANALİZİ VE ALAN ARAŞTIRMASI ÖRNEK SEÇİM YÖNTEMLERİ VE MANTIĞI 8) CONTENT ANALYSIS AND FELD SURVEY 9) SAMPLE SELECTION METHODS AND LOGIC 10) PARAMETRİK TESTLER 10) PARAMETRIC TESTS 11) ÇIKARIMSAL İSTATİSTİKLER 11) INFERENTIAL STATISTICS 12) PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER 12) NON-PARAMETRIC TESTS 13) ARAŞTIRMAÖRNEKLERİ 13) EXAMPLES OF RESEARCH 14) ARAŞTIRMA VE TEZ ÖRNEKLERİ 14) EXAMPLES OF RESEARCH AND THESIS Bilgi Bilimsel nitelikli bir araştırmada hangi değişkenleri sabit kabul etmesi gerektiğini belirler. Ele alınan konuları irdelemek için nasıl bir araştırma dizaynı yapması gerektiğini belirler. Bilimsel araştırmaların sosyal bilimlerdekiyerini tayin eder. Bilimsel nitelikli bir araştırmanın hangi unsurlara dayanması gerektiğini ortaya koyar. Determine which variables to be acceped fixed ones in a scientific research. Determine what research design to be performed in order to analyze the considered subjects. Determine the place of scientific research within social sciences. Reveal a qualified scientific research in which fators should depend. 28

29 Araştırma vasıtasıyla işletme çevresindeki olayların ve bu olaylar arasındaki bağlantıların analizini yapar. Beceri İşletme bilimine özü vakaları sözel ve sayısal yöntemlerle inceler. İşletmecilik hakkında yapılmış olan araştırmaların sonuçlarından çıkarımlar yapar. Yaptığı araştırmaların sonuçlarını genellemek suretiyle, işletmecilik hakındaki sorunlara çözümler üretir. İşletme bilimi ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkileri çözümler. Sosyal bilimlere özgü bir araştırma yapmak için rasyonel ve çağdaş yöntemleri kullanır. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Ögü Yetkinlik Araştırma sürecini kullanarak Sağlık Kurumları Yöneticiliği konularına bilimsel bir gözle bakar. Analyze the events and the relationships among the events in business environment by the research. Analyze the cases specific to business administratin qualitatively and quantitatively. Make inferencesfrom the results of the research conducted about business administration. Generate solutions to problems about business administration by geeralizing the results of the research. Analyze the relationships between business administration and other science branches. Analyze the events and the relationships among the events in business enironment by the research. onsider the health care management subjects scientifically by using research process. 29

30 7HSK51202 Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Lojistik Yönetimi Amaç Dersin Amacı Lojistik Yönetiminin Sağlık Hizmetleri/kuruluşlarında uygulanması için gerekli yöntemleri detaylı olarak vermektir. The aim of the course is to deliver the required methods to implement logistics management in health services/organizations in detail. İçerik Bu ders Tedarik ve lojistik Yönetimiyle ilgili kavramları kapsar. This course covers the cncepts of supply and logistics administration. Haftalık Ders Akışı 1) Sağlık hizmetlerinde lojistik ve operasyon yönetimi, tedarik ve değer zinciri yönetimine giriş 1) Logistics and operations management in health services, introduction to supply andvalue chain management 2) Talep yönetimi, Talep tahmin yöntemleri 2) Demand management: Demand forecasting methods 3) 4) 5) 6) 7) Talep yönetimi, Tahmin hatalarının değerlendirilmesi Hastane, kan bankası, ambulans yeri seçimi, Miktar-Maliyet Analizi Hastane, kan bankası, ambulans yeri seçimi, Ağırlık Merkezi Yöntemi Yerleşim düzenlemesi, Sistematik yerleşim düzenlemesi yöntemi Darboğaz yönetimi ve hasta-süreç akışının optimizasyonu 3) Demand management: Evaluation of forecast errors 4) 5) 6) Hospitals, blood banks, ambulance site selection: Quantity-Cost Analysis Hospitals, blood banks, ambulance site selection: Center of Gravity Method Layout: The systematic method of settlement arrangement 8) Satınalma yönetimi 8) Purchasing management 9) Stok yönetimi, stok sistemlerinin sınıflandırılması 7) 9) Bottleneck management and patient-process flow optimization Inventory management: Classification of inventory systems 10) Stok yönetimi, stok kontrol sistemleri 10) Inventory management: Inventory control systems 11) 12) 13) Hastane ve hastane eczanesinde depo yönetimi, kurumsal kaynak planlaması uygulamaları ve tedarikçinin yönettiği stok Geri dönüşüm ve tıbbi atık yönetiminde araç rotalama Geri dönüşüm ve tıbbi atık yönetiminde araç çizelgeleme 14) Genel Tekrar 14) General review 11) 12) 13) Hospital and hospital pharmacy warehouse management, enterpriseresource planning practices and supplier managed inventory Vehicle routing in recycling and medical waste management Vehicle scheduling in recycling and medical waste management Bilgi Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimini özetler. Sağlık kuruluşunun lojistik yönetimi ile ilgili konuları tartışır. Beceri Talep tahmin yöntemlerini ve tahmin hatalarını yönetir. Sağlık kurumları için en uygun yerleşim yeri düzenlemesini organize eder. Tedarikçilerden kaynaklanacak sorunları çözer. Summarize logistics management in health services. Discuss the issues regarding logistics management of health organizations Manage the demand forecasting methods and the forecast errors. Organize the settlement arrangements of health organizations. Solve the problems rooting from providers. 30

31 Lojistik yönetimi modelleri tasarlar. Satınalma ve stok yönetimi ile ilgili raporlar düzenler. Lojistik yönetimi uygulamalarında karşılaşacağı öngörülmeyen durumları sorgular. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Design the logistics management models. Organize the reports regarding purchasing and inventory management. Query the unpredictable situations during logistics management practices. 31

32 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 32

33 7HSK51203 Sağlık Sigortacılığı Amaç Sağlık sigortacılığına ilişkin temel kavramlar, sigortanın doğuşu, sigorta türleri, Türkiye ve dünyadaki uygulamalar, sağlık hizmetleri finansmanında sigortanın rolü; sigortanın doğuşu, sigorta türleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. To give information to students about the basic concepts related to health insurance, the origin of the insurance, the types of insurance, implementations in Turkey and the world, the role of insurance in financing health services, the types of insurance. İçerik Bu ders sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır. Haftalık Ders Akışı 1) Sosyal güvenlik sistemi ve sağlık sistemi Sağlık sigortacılığı açısından genel bir çerçeve, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık harcamaları, sağlık hizmetleri finansmanı 1) 33 This course includes general information about health care financing systems, health insurance and payment systems, the historical development of insurance, coverage, use of insurance in health services and effects on health, health insurance types, private insurance and social insurance, health insurance systems and effects on health, the service useage of health insuarence system, the health care useage of mandatory and private health insurance cost sharing and health care use and effect on health, health insurance in the world and in our country, the problems in the field of insurance, the reform efforts, cutting costs methods and their effects on cost of service, useage and on health, the last developments in health insurance and payment systems. The social security system and health system, general framework for health insurance, social security system, health system, features health services, health spending, health care financing 2) Sigorta ve sağlık sigortasında kavramlar 2) Insuarence and concepts in health insuarance 3) 4) 5) Sağlık ve sağlık sigortasının tarihçesi, sağlık sigortasının ortaya çıkış nedenleri Sağlık sigortası çeşitleri ve sağlık sigortası piyasasının özellikleri Sağlık Sigortasının Arz ve Talep Üzerindeki Etkisi 3) 4) 5) The history of health and health insurance, causes of the appearance of health insurance Types of health insurance and characteristics of the health insurance marketing Impact of Health Insurance on Supply and Demand 6) Ödeme Sistemleri: Genel Bir Bakış 6) Payment Systems: A General Overview 7) Ödeme Sistemleri: Sağlık Bakım Profesyonellerinin ve Organizasyonların Ödeme Yöntemleri 7) Payment Systems: Health Care Professionals and Organizations Payment Methods 8) Ödeme Sistemlerinde Yaşanan Aksaklıklar 8) Problems in Payment Systems 9) Türkiye de Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortacılığı: Genel Bir Bakış 9) Social Security and Health Insurance: An Overview 10) Türkiye de Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları 10) All Aspects of the General Health Insurance 11) Bütün Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası 11) Health Insurance Applications in Turkey

34 12) 13) Ödeme sistemleri ve Türk ve Dünya ödeme sistemlerinin karşılaştırılması Ödeme sistemleri ve Türk ve Dünya ödeme sistemlerinin karşılaştırılması 12) 13) 14) Seminer 14) Seminar Bilgi Payment systems and Comparasion of World payment systems by Turkey Payment systems and Comparasion of World payment systems by Turkey Avrupa Birliği ve sigortacılık sistemini tanımlar. Define European Union and insurance system. Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisini kavrar. Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta tanımlar. Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkilerini kavrar. Sigortacılığın tarihsel gelişimini, kapsamını, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımını ve sağlık üzerine etkilerini kavrar. Sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini kavrar. Sağlık hizmetleri finansman sistemlerini tanımlar. Beceri Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkilerini değerlendirir. Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeleri analiz eder. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Comprehend compulsory and private health insurance, to use the cost sharing of health care and the impact of health insuarence on health Define the types of health insurance, private insurance and social insurance Comprehend the health insurance systems and the impact on health service. Comprehend the historical development health insurance scope, use of health services and effects on health Comprehend health insurance and the payment systems Identify the health care financing systems. Evaluate the problems in the field of insurance, the reform efforts, methods of cutting costs and the cost of their service and the effects on health. Analyze the latest developments in health insurance and payment systems 34

35 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 35

36 7HSK51204 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Amaç Genel sağlık sistemleri modellerini tanımlayabilmek. Hizmet arzı ve talebini oluşturan faktörleri öğrenebilmek. Ülkelerin sağlık sistemlerindeki karşılaştırabilmek. To identify the models of health care systems in general. To learn about the factors that make supply and demand for the service. To compare countries health systems. İçerik Dünya ve Türkiye Sağlık sistemlerinin incelenmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması; farklı ülke sağlık sistemlerinin avantaj ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesi. Haftalık Ders Akışı 1) 2) Karşılaştırmalı Sağlık Sistemi kavramı, metot ve uygulamaları. Sağlık sektörlerinin genel sistem ve mali yapıları 1) 2) Examination, classification, and comparison of the health systems of the world and Turkey; determination of the advantages and disadvantages aspects of different countries health systems. Comparative Health System concept, methods and applications. The general system and financial structures of the Health sectors 3) Sağlık sistemlerinin sınıflandırılması 3) Classification of health systems 4) 5) Ulusal Sağlık Sistemi Türlerinin Belirleyicileri Serbest pazar ve refah yönelimli sağlık sistemleri 4) 5) Determinants of Species in the National Health System The free market and welfare-oriented health systems 6) Kapsayıcı ve sosyalist sağlık sistemleri 6) The container and the socialist health care systems 7) Türk Sağlık Sistemi 7) Turkish Health System 8) Türk sağlık sisteminin mali kaynakları, arz ve talep durumu 9) Farklı ülke sağlık sistemlerinden örnekler 9) 8) The financial resources, supply and demand situations of the Turkish health system Examples of health care systems in different countries 10) ABD, Meksika ve Kanada sağlık sistemi 10) U.S., Mexican and Canadian health system 11) Fransa, Almanya ve İngiltere sağlık sistemi 11) France, Germany and the United Kingdom healthcare system 12) Küba, Çin ve Hindistan sağlık sistemi 12) Cuba, China and India health care system 13) 14) Japonya, Avustralya ve Hollanda sağlık sistemi Türk Sağlık Sisteminin diğer ülkelerle genel karşılaştırması 13) Japan, Australia and the Dutch health care system 14) The comparison of the Turkish Health System and other countries health systems Bilgi Bir ülkenin sağlık sisteminin bileşenlerine ayırır. Başlıca sağlık sistemlerinin güçlü ve zayıf yanlarını kavrar. Türkiye ile farklı ülkelerin sağlık sistemlerini karşılaştırır. Analyze the components of any country s health system. Comprehend the main strengths and weaknesses of health systems. Compare between Turkey's and different countries health systems 36

37 Beceri Yönetsel becerileri kullanarak karar verir. Türk Sağlık sistemini, Türk sağlık politikası çerçevesinde değerlendirir. Sağlık yönetimini ulusal ve uluslararası çerçevede değerlendirir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Gain the ability of decision-making skills by using managerial skills. Evaluate the Turkish health system framework of the Turkish health policy. Evaluate the health management in national and international context. 37

38 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 38

39 7HSK51205 Yönetim Muhasebesi Amaç Bu dersin amacı, yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasının öğretilmesini sağlamaktır. İçerik Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar. The purpose of this course is to analyze the management accounting concepts and the techniques, to teach the use of decision-making processes in entities. Involve the analyze of management accounting concepts and techniques and its use of decision-making processes in enterprises. Haftalık Ders Akışı 1) Yönetim Muhasebesinin Gelişimi ve Temel Amaçları 1) Development and Main Objectives of Management Accounting 2) Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması 2) Cost Concepts and Classifications 3) Standart Maliyet Sistemi 3) Standard Cost System 4) Değişken Maliyet Sistemi 4) Variable Costing System 5) Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri ve Kar Planlaması 6) Başabaş Analizleri 6) Break-Even Analysis 5) Cost-Volume-Profit Analysis and Profit Planning 7) Başabaş Analizi ve Parametrelerde Değişim 7) Break-Even Analysis and Change the parameters 8) Çoklu Ürün Durumunda Başabaş Analizi 8) Multi-Product Case Break-Even Analysis 9) Yenileme Kararları 9) Renewal Decisions 10) Maliyet Verileri ve Yönetim Karar Analizi 10) Cost Data and Management Decision Analysis 11) Maliyet Verileri ve Fiyatlama Analizi 11) Cost and Pricing Analysis of Data 12) Maliyetler, Planlama ve Bütçeler 12) Costs, Planning and Budgets(Application 1) 13) Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması 13) Responsibility Accounting and Transfer Pricing(Application 2) 14) Yönetim Muhasebesinde Güncel Gelişmeler 14) Recent Developments in Management Bilgi Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması, Standart ve Değişken Maliyet Sistemi, Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri ve Kar Planlamasını kavrar. Maliyet Verilerini kullanarak yönetim için karar verilmesi, Maliyet Verilerinin kullanılarak yönetim için plan ve bütçe yapılması, sorumluluk muhasebesi, yönetim muhasebesinde güncel gelişmeleri açıklar. Beceri Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılmasını, Standart ve Değişken Maliyet Sistemini, Maliyet- Hacim-Kâr Analizleri ve Kar Planlamasını etkinlikle gerçekleştirir. Comprehend Cost Concepts and Classifications, Standard and Variable Costing, Cost-Volume-Profit Analysis and Profit Planning. Describe the current developments on making decisions and planning and budgeting using cost data for management, functional accounting, management accounting. Perform efficiently Cost Concepts and classification, Standard and Variable Cost System, Cost-Volume- Profit Analysis and Profit Planning. 39

40 İşletme yönetimine alacakları kararlar ile ilgili yönetim muhasebesi alanındaki yazılı, görsel materyalleri ( rapor, sunum ve proje) hazırlar. Yönetimin alacağı kararlar için etkin ve verimli plan ve bütçeler gerçekleştirir. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Yönetim muhasebesi alanındaki yeni gelişmeleri idrak ederek bunların alana uygulanmasını takip eder. Prepare written and visual materials (report, presentation, and project) in management accounting for the decisions taken to business management. Perform effective and efficient plan and budgets for the decisions of the management Follow intellectually the new developments and its application to the field of management accounting. 40

41 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 41

42 HSK Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Amaç Stratejik yönetimle ilgili temel kavram ve kuramlar, uygulama süreci ve teknikleri hakkında bilgilendirmek, bu teknikleri sağlık yönetiminde uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır. To teach basic concepts, application process and methods of strategic management, to upskill application of this methods to health management. İçerik Bu ders, stratejik yönetim ile ilgili temel kavram, kuramları ve uygulama tekniklerini içerir. This course involves the analyzing of the problem by examining the problems that experienced in health management. Haftalık Ders Akışı 1) Stratejik Yönetim Dersine Giriş, Dersin Tanımı, Stratejik Yönetim Dersinin Önemi, Stratejik Yönetim ve İlgili Terim ve Kavramlar 42 1) The Nature of Strategic Management 2) Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri ve Unsurları 2) The Business Vision and Mission 3) Stratejik Yönlendirme (Amaç, misyon kavramları) 3) The External Assessment 4) Dış Çevre Analizi (Dış-Makro-Çevre Analizi) 4) The Internal Assessment 5) 6) İş/Yakın Dış Çevre Analizi, Yakın İş Çevresi (Sektörün İmkan ve Sınırlamaları) İşletme Analizi, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi, SWOT Analizi 7) Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri I 7) 8) Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri II 8) 5) Strategies in Action 6) Strategy Analysis and Choice Implementing Strategies: Management and Operations Issues Implementing Strategies: Marketing, Finance/Accounting, R&D, and MIS Issues 9) Temel Stratejiler ve Alt Grupları 9) Strategy Review, Evalution, and Control 10) 11) 12) 13) 14) Bilgi Üst Yönetim Stratejileri (Şirket Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler İşletme Düzeyinde Geliştirilen İş Yönetim Stratejileri Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler, Uygulamada Kullanılan Teknikler İşletme Yapıları ve Sistemler, Uygulamada Kullanılan Teknikler Stratejik Uygulamalar, Yönetim Tarzı, Paylaşılan Değerler, Stratejik Değerleme ve Kontrol, Yönetişim ve Etik 1) Stratejik değerlendirme ve kontrol kavramlarını tanımlar. 10) Business Ethics/Social Responsibility/Environmental 11) Global/International Issues 12) Case Discussions 13) Case Discussions 14) Case Discussions 1) Define the concepts of strategic evaluation and control 2) Stratejik yönetim sürecini açıklar. 2) Explain strategic management process. 3) Stratejik yönetimde kullanılan teknikleri kavrar. 3) Comprehend techniques used in strategic management

43 4) Stratejik yönetimde kullanılan stratejileri kavrar. 5) Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları açıklar. Beceri 1) Sağlık hizmetlerine stratejik yönetim sürecini uygular. 4) Comprehend strategies used in strategic management. 5) Explain basic concepts related to the strategic management. 1) Apply strategic management process in health management. 2) SWOT analizi yapabilir. 2) Make SWOT analyzing. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 43

44 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 44

45 7HSK51301 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Amaç Öğrencilere süreç analizi ve kalite yönetimi kavramlarını tanıtarak sınıf içi ve dışı uygulamalar yaptırmaktır. The objective of this course is to teach the concepts of quality and process management and let students do some in class and out of class activities. İçerik Süreç ve kalite yönetimi kavramları ve önemi, süreçleri analizi ve iyileştirme, altı sigma metodolojisi Total quality management, Process analysis and redesign, six sigma, facilitators of process management and TQM Haftalık Ders Akışı 1) 2) 3) 4) Süreç ve süreç yönetimi kavramları, süreç çeşitleri, süreç yönetiminin tarihsel gelişimi, önemi, Kalite kavramı, kalitenin boyutları, toplam kalite yönetiminin unsurları ve Deming in 14 ilkesi, süreç yönetimi kalite ilişkisi Süreç yönetiminin işletme stratejisi ile bağlantısı, süreç mimarisi, süreç yönetimi paydaşları, süreç yönetiminin örgüt çapında benimsenmesinin önemi Süreç yönetiminin uygulanmasında sistematik bir yaklaşımın gerekliliği, Süreç yönetimi projesinde kritik başarı faktörleri, uygulama başarısının ölçülmesi 5) Altı sigma 5) Six Sigma 6) Süreç yönetim çerçevesi, Proje başlatma safhası, Örgütsel strateji safhası, süreç mimarisi safhası 1) 2) 3) 4) The concepts of process and processs management, the importance of process management The concept of quality, the dimensions of quality, elements of total quality management, Demings 14 points Relationship between process management and firm strategy, process architecture Critical success factors in process management, systematic approach to process management 6) Process management framework, project start-up 7) Süreç performans ölçümü 7) Performance measurement 8) Süreci anlama safhası 8) Process understanding 9) Süreci anlama safhası 9) Process understanding 10) Kıyaslama, sürecin yeniden tasarımı safhası, yeni sürecin uygulanması ve kontrolü safhaları 10) Benchmarking, reengineering 11) ISO 9000 standartları ve EFQM 11) ISO 9000 and EFQM 12) Süreç ve kalite yönetiminin uygulanması için gereklilikler: değişim yönetimi, proje yönetimi, ve liderlik 13) Proje sunumları 13) In-class presentations 14) Proje sunumları 14) In-class presentations 12) Change management, project management and leadership Bilgi Süreçlerle yönetimin önemini açıklar. Süreci oluşturan unsurları tanımlar. Süreç yönetimi-kalite yönetimi ilişkisini tanımlar. Explain the importance of management by process. Describe the elements consisting of a processes. Describe the relationship between quality management and process management. 45

46 Süreç ve kalite yönetiminde etkili olan örgütsel faktörleri sınıflandırır. Beceri Yeniden tasarım yapar. Süreç analizi yapar. Classify organizational factors effective in process quality management. Reengineer a process. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Analyze information about a process 46

47 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 47

48 7HSK51302 Sağlık Kuruluşlarında Halka İlişkiler ve İletişim Amaç Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerin rolünü değerlendirmektir. This course aims to evaluate the activities and the role of public relations in health organizations. İçerik Bu ders Sağlık Kuruluşlarında Halka İlişkiler ve İletişim konularını kapsamaktadır. This course covers the topics Health Care Public Relations and Communications. Haftalık Ders Akışı 1) Halkla İlişkilere Giriş 1) Introduction to public relations 2) Halkla İlişkiler Kavramı 2) Concept of public relations 3) Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 3) Historical development of public relations 4) Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar 4) Subjects related to public relations 5) Halkla İlişkiler Teorileri 5) Theories of public relations 6) Halkla İlişkilerde Hedef Kitle 6) Target group in public relations 7) Halkla İlişkilerde Kampanya 7) Campaign in public relations 8) Kurum İçi İletişim 8) Internal communication 9) Kurum İçi Halkla İlişkiler 9) Internal public relations 10) Halkla İlişkiler Uzmanının Özellikleri 10) The characteristics of a public relations specialist 11) Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar 11) Agencies in public relations 12) Sorun Yönetimi 12) Issue management 13) Kriz Yönetimi 13) Crisis management 14) İtibar Yönetimi 14) Prestige management Bilgi Kriz yönetimi adımlarını sıralar Halkla ilişkiler faaliyetlerinde dahili ve harici hedef kitleyi açıklar. Krizi tanımlar. Krizi meydana getiren etmenleri sınıflandırır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitleyi sınıflandırabilecektir. Beceri Halkla ilişkiler kampanyası hazırlar. Bilgi toplamada kullanılabilecek yöntemleri analiz eder. List the stages of management of crisis Explain the interior and the exterior target group in public relations activities. Define the crisis. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Categorize the reasons of crisis. Categorize the target group in public relations activities. Prepare a public relations campaign Analyze the methods of gathering information. 48

49 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 49

50 7HSK51303 Yatırım Projeleri Analizi Amaç Bu dersin amacı, öğrencilere proje değerlendirmede dikkat etmeleri gereken yol, yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bundan dolayı ders, sabit varlıklara yatırım için karar verebilmede yardımcı olacak konu ve örnekleri sunmaktır. Sermaye yatırım projelerinin değerlendirilmesinde öğrencinin, gelecekte çeşitli yıllarda oluşacak nakit girişleri ile bugün veya yakın zamanda oluşan nakit çıkışlarını, riski dikkate alarak veya almayarak nasıl karşılaştırılması gerektiği hususunda gerekli teknikleri kavraması beklenmektedir. İçerik Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi, ekonomik ve finansal değerlendirme, sabit yatırım projelerinde risk, enflasyon etkileri, yatırımların finansmanı ve kredilendirilmesi, yatırım projelerini değerlemdirne teknikleri. The objective of this course is to provide materials, and exercises that will allow the student to deal with the process of decision making with respect to investment in fixed assets. Decision making covers to answer the following question: Should a proposed project be accepted or should it be rejected? Evaluating capital investment proposals, student should be able to compare cash inflows that may spread out over many years with cash outflows that generally occur close to the present with and without consideration of risk factors. Process of investment decision making, comparing projects with unequal lives, problem of inflation, cash flows and other topics in capital budgeting, capital budgeting and risk analysis, cost of capital, determining total cash outflow, implications of price increases, investment discount. Haftalık Ders Akışı 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Temel kavramlar; yatırımların sınıflandırılması, proje ve yatırım projesi kavramları, yatırım projelerinin önemi Yatırım projelerinin hazırlanma aşamaları, proje fikri ve ön inceleme, ön fizibilite etüdü. Fizibilite analizinin aşamaları; ekonomik analiz, teknik analiz ve finansal analiz Pazar araştırması, yatırım projelerinin talep tahmini. Kuruluş yeri seçimi, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, kuruluş yeri seçimi yöntemleri Yatırım projelerinin kapasite seçimi; kapasite kavramı, kapasite çeşitleri, kapasite maliyet ilişkisi, kapasite seçimini etkileyen faktörler Yatırım projelerinin teknik analizi, teknik değerlendirme konuları. Yatırım projelerinin finansal analizi; yatırım projelerinin nakit çıkışları (sabit yatırım tutarı, işletme sermayesi, işletme giderleri, vb.) Yatırım projelerinin finansal analizi; yatırım projelerinin nakit girişleri (satış gelirleri, hurda değer, vb.) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) The basic concepts; classification of investments, project and investment project concepts, important of investment projects The stages of investment projects, project idea and pre-analysis, pre feasibility study The stages of feasibility study; economic analysis, technical analysis and financial analysis. Market researching, demand forecast of investment project. Project location selection ; critical factors that infuence location selection, methods of location selection Project capacity selection; capacity concept, capacity, relation between capacity and cost, critical factors that infuence capacity selection Technical analysis of investment projects, technical evaluation subjects Financial analysis of investment projects; cash outflows of investment projects (fixed assets investment, working capital investment, manifacturing and operating cost etc). Financial analysis of investment projects; cash inflows of investment projects ( sales revenues, salvage value, etc). 50

51 10) 11) 12) 13) Yatırım projeleri değerlenme yöntemleri; karlılık oranı yöntemlerii ve geri ödeme süresi yöntemi Yatırım projelerinin değerlendirilmesi; paranın zaman değeri, net bugünkü değer ve karlılık endeksi yöntemleri Yatırım projelerinin değerlendirilmesi; iç karlılık oranı ve düzeltilmiş iç karlılık oranı yöntemleri Yatırım projelerinin değerlendirilmesi; iç karlılık oranı ve düzeltilmiş iç karlılık oranı yöntemleri 10) 11) 12) 13) 14) Tekrar 14) Review Bilgi Yatırım projesi hazırlama aşamalarını açıklar. Yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini karşılaştırır. Yatırım projesi hazırlama aşamalarını listeler. Beceri Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden elde edilen sonuçlara göre işletmenin yatırımlarını düzenler. Yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini kullanır. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Capital budgeting techniques; accounting rate of return and payback period techniques Capital budgeting techniques; time value of money, discounted payback period, net present value and profitability index techniques. Capital budgeting techniques; internal rate of return and modified internal rate of retun Capital budgeting techniques; internal rate of return and modified internal rate of retun Explain preparing stages of investment project Compare investment project evaluation methods List preparing stages of investment project Arrange investments of the business according to results to get from investment project evaluation methods Use investment project evaluation methods 51

52 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 52

53 7HSK51500 Seminer Amaç Bu dersin amacı belli bir konuda literatür taraması yapma, toplanan verileri analiz edip, yorumlama ve sunum hazırlama konusunda öğrencileri yönlendirmektir. The purpose of this course is to guide the students on making literature review on a specific subject, analyzing the collected data, interpretation, and designing presentation. İçerik Literatür taraması, Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması, Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması, Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi. Haftalık Ders Akışı Literature review, evaluation and implementation of the information collected from the literature study, the presentation of the results of the study preparation, presentation and evaluation of the results of the study. 1) Literatür taraması. 1) Literature review. 2) Literatür taraması. 2) Literature review. 3) Literatür taraması. 3) Literature review. 4) Literatür taraması. 4) Literature review. 5) Literatür taraması. 5) Literature review. 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Bilgi Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi. 1) Farklı araştırma yöntemlerini tanıyarak araştırma konusuna uygun olanı seçer. 2) Literatür araştırmasında toplanan bilgileri ve elde edilen bulguları sınıflar. 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 53 Assessment and application of the knowledge compiled by the literature study. Assessment and application of the knowledge compiled by the literature study. Assessment and application of the knowledge compiled by the literature study. Assessment and application of the knowledge compiled by the literature study. Assessment and application of the knowledge compiled by the literature study. Preparation of the presentation of conducted study's results. Preparation of the presentation of conducted study's results. Presentation of the conducted study's results and evaluation. Presentation of the conducted study's results and evaluation. 1) Select the appropriate method by recognizing the different research methods. 2) Classify the collected data and the achieved results in the literature research. 3) Literatür araştırmasının sonuçlarını raporlar. 3) Report the results of the literature research. 4) Farklı bakış açıları ve yaklaşımları tanır/tanımlar. 4) Recognize/define different paradigms and approaches.

54 5) Belirlenen konuda ayrıntılı bir literatür araştırması yapar. Beceri 1) Literatürde daha önce tanımlanmış problemlere çözüm önerir. 2) Literatür taramasında elde edilen verileri analiz eder ve yorumlar. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5) Perform a detailed literature research on the subject determined. 1) Offer a solution to the pre-defined problems in the literature. 2) Analyze and comment on the data obtained on the literature review. 54

55 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 55

56 7HSK51600 Diploma Tezi-I Amaç Öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırmasını, özgün, bağımsız, bilime katkı sağlayacak bir bitirme tezi çalışması planlamasını, tez çalışmasını zamanında ve kurallara uygun şekilde belgelendirip, sonuçlarını SCI kapsamında akademik makale olarak yayımlamasını sağlamak. To enable students to increase knowledge and experience in a field of science, to plan an original, independent, and scientific graduation thesis, to complete thesis studies on time and certify it properly, and to publish the results in an academic journal listed in SCI. İçerik Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım ve doktora tezinin dönem değerlendirmesi. The assessment of original research, development, analysis and design, and doctoral dissertation period depending on Master's thesis. Haftalık Ders Akışı 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım 56 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis 13) Yüksek Lisans tezinin dönem değerlendirmesi 13) Final assessment of master thesis 14) Yüksek Lisans tezinin dönem değerlendirmesi 14) Final assessment of master thesis Bilgi 1) Araştırmada ihtiyaç duyulan bilgiye erişir. 1) Reach the information that is needed in research. 2) Güncel literatürü ve gelişmeleri takip eder. 2) Follow current literature and developments.

57 Beceri 1) Literatürde daha önce tanımlanmış problemlere çözüm önerileri getirir. 2) Üzerinde çalışılan problemin çözümüne yönelik yöntem belirler, uygulamalar ve sonuçları yorumlar. 3) Araştırma konusu hakkında veri toplar, analiz eder ve uygular. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1) Offer a solution to the problems previously described in the literature. 2) Decide the method of the solution of any problem, implement this solution and evaluate the results. 3) Collect data about the subject of research, analyze and implement it. 57

58 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 58

59 7HSK51601 Diploma Tezi-II Amaç Öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırmasını, özgün, bağımsız, bilime katkı sağlayacak bir bitirme tezi çalışması planlamasını, tez çalışmasını zamanında ve kurallara uygun şekilde belgelendirip, sonuçlarını SCI kapsamında akademik makale olarak yayımlamasını sağlamak. To enable students to increase knowledge and experience in a field of science, to plan an original, independent, and scientific graduation thesis, to complete thesis studies on time and certify it in a proper way, and to publish the results in an academic journal listed in SCI. İçerik Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım, ve doktora tezinin dönem değerlendirmesi. The assessment of original research, development, analysis and design, and doctoral dissertation period depending on Master's thesis. Haftalık Ders Akışı 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım Yüksek Lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis Original research, development, analysis and design about master thesis 13) Yüksek Lisans tezinin dönem değerlendirmesi 13) Final assessment of master thesis 14) Yüksek Lisans tezinin dönem değerlendirmesi 14) Final assessment of master thesis Bilgi 1) Güncel literatürü ve gelişmeleri takip eder. 1) Follow the current literature and the developments. 2) Araştırmada ihtiyaç duyulan bilgiye erişir. 2) Access to the information needed in research. 59

60 Beceri 1) Araştırma konusu hakkında topladığı analiz eder ve uygular. 2) Literatürde daha önce tanımlanmış problemlere çözüm önerileri getirir. 3) Üzerinde çalışılan problemin çözümüne yönelik yöntem belirler, uygulamalar ve sonuçları yorumlar. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1) Analyze and implement collect data of the research topic. 2) Offer solutions to the problems previously described in the literature. 3) Decide on the method for the solution of any problem, implement it and evaluate the results. 60

61 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 61

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı UZMANLIK ALAN DERSİ Kodu (Code) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name SPECIALIZATION FIELD Yarıyıl (Semester) COURSE Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ TÜRKİYE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kariyer Yönetimi IKY13208 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Mali Tablolar Analizi MYO13256 IV 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Genel Muhasebe I ve II

Detaylı

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS GB. 00 309 Genel

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course Teorik Uyg. Kredi Z / S AKTS YON700100 Yönetim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Maliyet Muhasebesi MVP13205 Güz 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Ticari Belgeler MVP13214 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013 Yönetim Muhasebesi DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MVP13206 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 İnsan Kaynakları Yönetimi IKY13252 Bahar 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk labilme Yetkinliği Beceri Bilgi nca Mutercim Tercumanli Temel lan Yeterlilikleri (TYYÇ Beşeri Bilimler) 1 2 3 4 5 1-Beşeri bilimler alanında lisans

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 GENEL MUHASEBE II MVP13102 BAHAR 4+0 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ,Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi IYP13202 Bahar 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Genel işletme,

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bilgi Yönetimi BYA13208 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name MİMARLIK TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ RESEARCH METHODS IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY Kredisi AKTS (Local

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kongre ve fuar organizasyonu IYP13205 GÜZ 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Course Name Human Resources Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 1 MVP1 3101 Güz 4+0 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi ÖN LİSANS

Detaylı