TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC Mart 2006 ICS BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLER Information technology Security techniques - Information security management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz Bu standard, ISO tarafından kabul edilen, ISO/IEC (2005) standardı esas alınarak, TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 02 Mart 2006 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standardın kabulü ile TS iptal edilmiştir. Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

4 İçindekiler 0 Giriş Genel Proses yaklaşımı Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk Kapsam Genel Uygulama Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar Terimler ve tarifleri Varlık Kullanılabilirlik Gizlilik Bilgi güvenliği Bilgi güvenliği olayı Bilgi güvenliği ihlal olayı Bilgi güvenliği yönetim sistemi Bütünlük Artık risk Riskin kabulü Risk analizi Risk değerlendirme Risk derecelendirme Risk yönetimi Risk işleme Uygulanabilirlik bildirgesi Bilgi güvenliği yönetim sistemi Genel gereksinimler BGYS nin kurulması ve yönetilmesi Dokümantasyon gereksinimleri Yönetim sorumluluğu Yönetimin bağlılığı Kaynak yönetimi BGYS iç denetimleri BGYS yi yönetimin gözden geçirmesi Genel Gözden geçirme girdisi Gözden geçirme çıktısı BGYS iyileştirme Sürekli iyileştirme Düzeltici faaliyet Önleyici faaliyet...13 Ek A - amaçları ve kontroller...14 Ek B (Bilgi için) - OECD prensipleri ve bu standard...31 Ek C (Bilgi için) - TS EN ISO 9001, TS EN ISO ve bu standard arasındaki benzerlikler...32 Kaynaklar...35

5 Bilgi teknolojisi Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Gereksinimler 0 Giriş 0.1 Genel Bu standard, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ni (BGYS) (Information Security Management System - ISMS) kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bir kuruluş için BGYS nin benimsenmesi stratejik bir karar olmalıdır. Bir kuruluşun BGYS tasarımı ve gerçekleştirmesi, ihtiyaçları ve amaçları, güvenlik gereksinimleri, kullanılan prosesler ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir. Bunların ve destekleyici sistemlerinin zaman içinde değişmesi beklenir. Bir BGYS gerçekleştirmesinin kuruluşun ihtiyaçlarına göre ölçeklenmesi beklenir (örneğin, basit durumlar basit BGYS çözümleri gerektirir). Bu standard, uyumluluğu değerlendirmek için ilgili iç ve dış taraflarca kullanılabilir. 0.2 Proses yaklaşımı Bu standard, bir kuruluşun BGYS sini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir proses yaklaşımını benimser. Bir kuruluşun, etkin bir şekilde işlev görmek için, bir çok faaliyetini tanımlaması ve yönetmesi gerekir. Kaynakları kullanan ve girdilerin çıktılara dönüştürülebilmesi için yönetilen her faaliyet, bir proses olarak düşünülebilir. Çoğunlukla, bir prosesin çıktısı doğrudan bunu izleyen diğer prosesin girdisini oluşturur. Bir kuruluş içerisinde, tanımları ve bunların etkileşimi ve yönetimleriyle birlikte proseslerin oluşturduğu bir sistem uygulaması proses yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Bu standardda sunulan bilgi güvenliği yönetimi proses yaklaşımı, kullanıcılarını aşağıdakilerin öneminin vurgulanmasına özendirir: a) İş bilgi güvenliği gereksinimlerini ve bilgi güvenliği için politika ve amaçların belirlenmesi ihtiyacını anlamak, b) Kuruluşun tüm iş risklerini yönetmek bağlamında kuruluşun bilgi güvenliği risklerini yönetmek için kontrolleri gerçekleştirmek ve işletmek, c) BGYS nin performansı ve etkinliğini izlemek ve gözden geçirmek, d) Nesnel ölçmeye dayalı olarak sürekli iyileştirmek. Bu standard, tüm BGYS proseslerini yapılandırmaya uygulanan Planla-Uygula- Et-Önlem al (PUKÖ) modelini benimser. Şekil 1, bir BGYS nin bilgi güvenliği gereksinimlerini ve ilgili tarafların beklentilerini girdi olarak nasıl aldığını ve gerekli eylem ve prosesler aracılığıyla, bu gereksinimleri ve beklentileri karşılayacak bilgi güvenliği sonuçlarını nasıl ürettiğini gösterir. Şekil 1 ayrıca, Madde 4, Madde 5, Madde 6, Madde 7 ve Madde 8 de sunulan proseslerdeki bağlantıları da gösterir. PUKÖ modelinin benimsenmesi, bilgi sistemleri ve ağları güvenliğini yöneten OECD Kılavuzları nda (2002) 1) belirlenmiş olan prensipleri de yansıtır. Bu standard, risk değerlendirme, güvenlik tasarımı ve gerçekleştirme, güvenlik yönetimi ve yeniden değerlendirmeyi yöneten bu kılavuzlardaki prensipleri gerçekleştirmek için sağlam bir model sağlar. Örnek 1 Bir kuruluşta, bilgi güvenliği ihlallerinin ciddi finansal hasarlara neden olmaması ve/veya kuruluşta rahatsızlığa yol açmaması bir gereksinim olabilir. 1) OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks Towards a Culture of Security. Paris: OECD, July

6 Örnek 2 Ciddi bir durum oluştuğunda (örneğin, bir kuruluşun e-iş web sitesinin çökertilmesi), etkiyi en aza indirmek için, uygun prosedürlerde yeterli eğitime sahip kişilerin olmasının gerekliliği bir beklenti olabilir. Şekil 1 - BGYS proseslerine uygulanan PUKÖ modeli Planla (BGYS nin kurulması) Uygula (BGYS nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi) Et (BGYS nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi) Önlem al (BGYS nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi) Sonuçları kuruluşun genel politikaları ve amaçlarına göre dağıtmak için, risklerin yönetimi ve bilgi güvenliğinin geliştirilmesiyle ilgili BGYS politikası, amaçlar, hedefler, prosesler ve prosedürlerin kurulması. BGYS politikası, kontroller, prosesler ve prosedürlerin gerçekleştirilip işletilmesi. BGYS politikası, amaçlar ve kullanım deneyimlerine göre proses performansının değerlendirilmesi ve uygulanabilen yerlerde ölçülmesi ve sonuçların gözden geçirilmek üzere yönetime rapor edilmesi. BGYS nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için, yönetimin gözden geçirme sonuçlarına dayalı olarak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. 0.3 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk Bu standard, ilgili yönetim standardlarıyla tutarlı ve tümleşik gerçekleştirme ve işletimi desteklemek için ISO 9001 ve ISO ile uyumludur. Bu nedenle, uygun şekilde tasarlanmış bir yönetim sistemi tüm bu standardların gereksinimlerini karşılayabilir. Çizelge C.1, bu standardın maddeleriyle, ISO 9001 ve ISO arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu standard, bir kuruluşun BGYS sini ilgili yönetim sistemi gereksinimleriyle uyumlu yapabilmesi ya da bütünleştirebilmesi için tasarlanmıştır. 2

7 ÖNEMLİ - Bu standard, bir anlaşmanın gerekli tüm maddelerini içermemektedir. Kullanıcılar doğru uygulanmasından sorumludurlar. Bu standarda uyumluluk yasal sorumluluklardan muafiyet sağlamaz. 1 Kapsam 1.1 Genel Bu standard, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standard, dokümante edilmiş bir BGYS yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir. BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. Not 1 - Bu standardda, iş terimi geniş anlamda kuruluşun varlık amaçlarının temeli olan etkinlikler anlamına gelmektedir. Not 2 - ISO/IEC 17799, kontroller tasarlanırken kullanılabilecek gerçekleştirme kılavuzu sağlar. 1.2 Uygulama Bu standardla ortaya konulan gereksinimler geneldir ve türü, büyüklüğü ve doğasından bağımsız olarak tüm kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmaktadır. Bir kuruluş bu standarda uyumluluk iddiasında bulunduğunda, Madde 4, Madde 5, Madde 6, Madde 7 ve Madde 8 de belirlenen herhangi bir gereksinimin dışarıda bırakılması kabul edilebilir değildir. Risk kabul kriterlerini sağlamak için dışarıda bırakılması gerekli bulunan her kontrolün açıklanabilmesi ve ilişkili risklerin sorumlu kişilerce uygun olarak kabul edildiğine ilişkin kanıtın sağlanması gerekir. Herhangi bir kontrol dışarıda bırakıldığında, bu standarda uyumluluk iddiası, hariç tutulan gereksinimlerin, risk değerlendirme ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereksinimler tarafından belirlenen güvenlik gereksinimlerini karşılayacak bilgi güvenliğini sağlamak için kuruluşun kabiliyetini ve/veya sorumluluğunu etkilemedikçe kabul edilmez. Not - Bir kuruluş zaten işleyen bir iş proses yönetimi sistemine (örneğin, ISO 9001 veya ISO ile ilgili) sahipse, birçok durumda bu standardın gereksinimlerinin mevcut yönetim sistemi içinde sağlanması tercih edilir. 2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar Aşağıda verilen, atıf yapılan standardların hükümleri bu standardın hükümleri sayılır. Tarih belirtilen atıflarda, daha sonra yapılan tadil ve revizyonlar uygulanmaz. Bununla birlikte, bu standarda dayalı anlaşmalarda taraflara, aşağıda verilen standardların en yeni baskılarını uygulama imkanını araştırmaları önerilir. Tarih belirtilmeyen atıflarda, ilgili standardın en son baskısı kullanılır. Bütün standardların yürürlükte bulunan baskıları TSE den temin edilebilir. EN, ISO, IEC vb. No. ISO/IEC Adı (İngilizce) Information technology - Code of practice for information security management TS No 1) TS ISO/IEC Adı (Türkçe) Bilgi Teknolojisi - Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. 3

8 3 Terimler ve tarifleri Bu standardın amacı bakımından aşağıdaki terimler ve tarifler uygulanır. 3.1 Varlık Kuruluş için değeri olan herhangi bir şey. [ISO/IEC : 2004] 3.2 Kullanılabilirlik Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma özelliği. [ISO/IEC : 2004] 3.3 Gizlilik Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da proseslere kullanılabilir yapılmama ya da açıklanmama özelliği. [ISO/IEC : 2004] 3.4 Bilgi güvenliği Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması. Ek olarak, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar. [ISO/IEC 17799: 2005] 3.5 Bilgi güvenliği olayı Olası bir bilgi güvenliği politikası açığı, koruyucuların başarısızlığı ya da güvenlikle ilgili olabilecek önceden bilinmeyen bir durumu belirten bir sistem, hizmet ya da ağ durumunun tanımlanan bir ortaya çıkışı. [ISO/IEC TR 18044: 2004] 3.6 Bilgi güvenliği ihlal olayı İş operasyonlarını tehlikeye atma ve bilgi güvenliğini tehdit etme olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı. [ISO/IEC TR 18044: 2004] 3.7 Bilgi güvenliği yönetim sistemi BGYS Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası. Not - Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir. 3.8 Bütünlük Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliği. [ISO/IEC : 2004] 3.9 Artık risk Risk işlemeden sonra kalan risk. [ISO/IEC Guide 73] 3.10 Riskin kabulü Bir riski kabul etme kararı. [ISO/IEC Guide 73] 4

9 3.11 Risk analizi Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı. [ISO/IEC Guide 73] 3.12 Risk değerlendirme Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses. [ISO/IEC Guide 73] 3.13 Risk derecelendirme Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi. [ISO/IEC Guide 73] 3.14 Risk yönetimi Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler. [ISO/IEC Guide 73] 3.15 Risk işleme Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi. [ISO/IEC Guide 73] Not - Bu standardda, önlem sözcüğünün eş anlamlısı olarak kontrol terimi kullanılmıştır Uygulanabilirlik bildirgesi Kuruluşun BGYS si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildirge. Not - amaçları ve kontroller, risk değerlendirme ve risk işleme proseslerinin sonuçları ve çıkarımlarını, yasal ve düzenleyici gereksinimleri, anlaşma yükümlülüklerini ve kuruluşun bilgi güvenliği için iş gereksinimlerini temel alır. 4 Bilgi güvenliği yönetim sistemi 4.1 Genel gereksinimler Kuruluş, dokümante edilmiş bir BGYS yi, kuruluşun tüm ticari faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri bağlamında, kurmalı, gerçekleştirmeli, işletmeli, izlemeli, gözden geçirmeli, sürdürmeli ve geliştirmelidir. Bu standardın bir gereği olarak, kullanılan proses, Şekil 1 de gösterilen PUKÖ modeline dayanır. 4.2 BGYS nin kurulması ve yönetilmesi BGYS nin kurulması Kuruluş aşağıdakileri yapmalıdır: a) İşin, kuruluşun, yerleşim yerinin, varlıklarının ve teknolojisinin özelliklerine göre ve kapsamdan herhangi bir dışarda bırakmanın ayrıntıları ve açıklamasını da ekleyerek, BGYS kapsamını ve sınırlarını tanımlama (Madde 1.2 ye bakılmalıdır). b) İşin, kuruluşun, yerleşim yerinin, varlıklarının ve teknolojisinin özelliklerine göre aşağıdaki özelliklere sahip bir BGYS politikası tanımlama: 1) Amaçlarını ortaya koymak için bir çerçeve içeren ve bilgi güvenliğine ilişkin bir eylem için kapsamlı bir yön kavramı ve prensipleri kuran, 2) İş ve yasal ya da düzenleyici gereksinimleri ve sözleşmeye ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alan, 5

10 6 3) BGYS kurulumu ve sürdürülmesinin yer alacağı stratejik kurumsal ve risk yönetimi bağlamını düzenleyen, 4) Riskin değerlendirileceği kriterleri kuran [Madde 4.2.1c)] ve 5) Yönetim tarafından onaylanmış olan. Not - Bu standardın amaçları bakımından, BGYS politikası bilgi güvenliği politikasının bir üst kümesi olarak kabul edilir. Bu politikalar bir dokümanda tanımlanabilir. c) Kuruluşun risk değerlendirme yaklaşımını tanımlama. 1) BGYS ye ve tanımlanmış iş bilgisi güvenliğine, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun bir risk değerlendirme metodolojisi tanımlama. 2) Riskleri kabul etmek için kriterler geliştirme ve kabul edilebilir risk seviyelerini tanımlama (Madde 5.1f ye bakılmalıdır). Seçilen risk değerlendirme metodolojisi, risk değerlendirmelerinin karşılaştırılabilir ve yeniden üretilebilir sonuçlar üretmesini sağlamalıdır. Not Risk değerlendirme için farklı metodolojiler bulunmaktadır. Risk değerlendirme metodolojileri örnekleri ISO/IEC TR , Information technology Guidelines for the management of IT Security Techniques for the management of IT Security standardında açıklanmıştır. d) Riskleri tanımlama. 1) BGYS kapsamındaki varlıkları ve bu varlıkların sahiplerini 2) tanımlama. 2) Bu varlıklar için var olan tehditleri tanımlama. 3) Tehditlerin fayda sağlayabileceği açıklıkları tanımlama. 4) Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik kayıplarının varlıklar üzerinde olabilecek etkilerini tanımlama. e) Riskleri çözümleme ve derecelendirme. 1) Varlıkların gizliliğine, bütünlüğüne ya da kullanılabilirliğine ilişkin oluşan kayıpların olası sonuçlarını dikkate alarak, güvenlik başarısızlıklarından kaynaklanabilecek, kuruluş üzerindeki iş etkilerini değerlendirme. 2) Mevcut tehditler ve açıklıklar ve bu varlıklarla ilişkili etkiler ışığında oluşan güvenlik başarısızlıklarının gerçekçi olasılığını ve gerçekleştirilen mevcut kontrolleri değerlendirme. 3) Risk seviyelerini tahmin etme. 4) Risklerin kabul edilebilir mi olduğunu yoksa Madde 4.2.1c de riskleri kabul etmek için belirlenen kriterler kullanılarak iyileştirme mi gerektirdiğini belirleme. f) Risklerin işlenmesi için seçenekleri tanımlama ve değerlendirme. 2) Olası eylemler aşağıdakileri içerir: 1) Uygun kontrollerin uygulanması, 2) Kuruluşun politikalarını ve riskleri kabul etme kriterlerini açıkça karşılaması şartıyla, bilerek ve nesnel olarak risklerin kabul edilmesi (Madde 4.2.1c)2)), 3) Risklerden kaçınma ve 4) İlişkili iş risklerini diğer taraflara, örneğin, sigorta şirketlerine, tedarikçilere aktarma. Sahip terimi, varlıkların üretimi, geliştirilmesi, bakımı, kullanımı ve güvenliğini kontrol etmek için onaylanmış yönetim sorumluluğu bulunan kişi veya varlıkları tanımlar. Sahip terimi, gerçekten varlık üzerinde mülkiyet hakları olan kişi anlamına gelmez.

11 g) Risklerin işlenmesi için kontrol amaçları ve kontrolleri seçme. amaçları ve kontroller, risk değerlendirme ve risk işleme proseslerince tanımlanan gereksinimleri karşılamak için seçilmeli ve gerçekleştirilmelidir. Ek A daki kontrol amaçları ve kontroller, tanımlanan gereksinimleri kapsamak için uygun olduğundan bu prosesin bir parçası olarak seçilmelidir. Ek A da listelenen kontrol amaçları ve kontroller geniş kapsamlı değildir ve ek kontrol amaçları ve kontroller seçilebilir. Not - Ek A, kuruluşlar için yaygın şekilde uygun olduğu düşünülen kapsamlı bir kontrol amaçları ve kontroller listesi içerir. Bu standardın kullanıcıları, hiçbir önemli kontrol seçeneğinin gözden kaçmamasını sağlamak amacıyla kontrol seçimi için bir başlangıç noktası olarak Ek A yı incelemelidirler. h) Sunulan artık risklere ilişkin yönetim onayı edinme. i) BGYS yi gerçekleştirmek ve işletmek için yönetim yetkilendirmesi edinme. j) Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlama. Aşağıdakileri içeren bir Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlanmalıdır: 1) Madde 4.2.1g) de seçilen kontrol amaçları ve kontroller ve bunların seçilme nedenleri, 2) Mevcut gerçekleştirilmiş kontrol amaçları ve kontroller (Madde 4.2.1e)2) ye bakılmalıdır) ve 3) Ek A daki kontrol amaçları ve kontrollerden herhangi birinin dışarıda bırakılması ve bunların dışarıda bırakılmasının açıklaması. Not - Uygulanabilirlik Bildirgesi risk işlemeyi ilgilendiren kararların bir özetini sağlar. Dışarıda bırakmanın açıklaması, hiçbir kontrolün yanlışlıkla çıkarılmadığının bir çapraz denetimini sağlar BGYS nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi Kuruluş aşağıdakileri yapmalıdır: a) Bilgi güvenlik risklerini yönetmek için uygun yönetim eylemini, kaynakları, sorumlulukları ve öncelikleri tanımlayan bir risk işleme planı hazırlama (Madde 5 e bakılmalıdır). b) Finansman değerlendirmesini ve rollerin ve sorumlulukların tahsisini içeren, tanımlanan kontrol amaçlarına ulaşmak için risk işleme planını gerçekleştirme. c) amaçlarını karşılamak için Madde 4.2.1g) de seçilen kontrolleri gerçekleştirme. d) Seçilen kontroller veya kontrol gruplarının etkinliğinin nasıl ölçüleceğini tanımlama ve karşılaştırılabilir ve yeniden üretilebilir sonuçlar üretmek amacıyla kontrol etkinliğini değerlendirmek için bu ölçümlerin nasıl kullanılacağını belirleme (Madde 4.2.3c) ye bakılmalıdır). Not - lerin etkinliğinin ölçülmesi, yöneticiler ve personele kontrollerin planlanan kontrol amaçlarını ne kadar iyi düzeyde başardığına karar verme olanağı verir. e) Eğitim ve farkında olma programlarını gerçekleştirme (Madde 5.2.2). f) BGYS nin işleyişini yönetme. g) BGYS kaynaklarını yönetme (Madde 5.2). h) Güvenlik olaylarını anında saptayabilme ve güvenlik ihlal olaylarına hemen yanıt verebilme kabiliyetine sahip prosedürleri ve diğer kontrolleri gerçekleştirme (Madde 4.2.3a)). 7

12 4.2.3 BGYS nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi Kuruluş aşağıdakileri yapmalıdır: a) İzleme ve gözden geçirme prosedürlerini ve diğer kontrolleri aşağıdakileri gerçekleştirmek için yürütme: 8 1) İşleme sonuçlarındaki hataları anında saptama, 2) Denenen ve başarılı olan güvenlik kırılmaları ve ihlal olaylarını anında tanımlama, 3) Yönetimin, kişilere devredilen ya da bilgi teknolojisince gerçekleştirilen güvenlik faaliyetlerinin beklenen biçimde çalışıp çalışmadığını belirleyebilmesini sağlama, 4) Güvenlik olaylarını saptama ve belirteçler kullanarak güvenlik ihlal olaylarını önlemeye yardım etme ve 5) Bir güvenlik kırılmasını çözmek için alınan önlemlerin etkili olup olmadığına karar verme. b) Güvenlik denetimlerinin sonuçları, ihlal olayları, etkinlik ölçümleri sonuçları ve tüm ilgili taraflardan önerileri ve geri bildirimleri dikkate alarak BGYS nin (BGYS politikası ve amaçlarını karşılama ve güvenlik kontrollerini gözden geçirme dahil) etkinliğinin düzenli olarak gözden geçirilmesini üstlenme. c) Güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını doğrulamak için kontrollerin etkinliğini ölçme. d) Aşağıdakilerde oluşacak değişiklikleri dikkate alarak, risk değerlendirmeyi planlanmış aralıklarda ve artık riskleri ve belirlenmiş kabul edilebilir risk seviyelerini gözden geçirme: 1) Kuruluş, 2) Teknoloji, 3) İş amaçları ve prosesleri, 4) Tanımlanmış tehditler, 5) Gerçekleştirilen kontrollerin etkinliği ve 6) Yasal ve düzenleyici ortamdaki değişiklikler, değiştirilmiş anlaşma yükümlülükleri ve sosyal iklimdeki değişiklikler gibi dış olaylar. e) Planlanan aralıklarda iç BGYS denetimlerini gerçekleştirme (Madde 6). Not - Bazen ilk taraf denetimleri olarak adlandırılan iç denetimler, iç amaçlarla kuruluş tarafından veya kuruluş adına gerçekleştirilir. f) Kapsamın uygun kalması ve BGYS prosesindeki iyileştirmelerin tanımlanmasını (Madde 7.1) sağlamak için, BGYS nin yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmesini üstlenme. g) İzleme ve gözden geçirme faaliyetlerindeki bulguları dikkate alarak güvenlik planlarını güncelleştirme. h) BGYS etkinliğinde ya da performansında bir etkisi olabilecek eylemleri ve olayları kaydetme (Madde 4.3.3) BGYS nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi Belirli aralıklarla kuruluş aşağıdakileri yapmalıdır: a) BGYS deki tanımlanan iyileştirmeleri gerçekleştirme. b) Madde 8.2 ve Madde 8.3 e göre, uygun düzeltici ve engelleyici önlemler alma. Diğer kuruluşların ve kuruluşun kendisinin güvenlik deneyimlerinden alınan dersleri uygulama. c) Eylemler ve iyileştirmeleri tüm ilgili taraflara duruma uygun ayrıntı seviyesinde bildirme ve gerekirse nasıl ilerleneceği konusunda mutabık kalma. d) İyileştirmelerin tasarlanan amaçlara ulaşmasını sağlama.

13 4.3 Dokümantasyon gereksinimleri Genel Dokümantasyon yönetim kararlarının kayıtlarını içermeli, eylemlerin yönetim kararları ve politikalarına izlenebilir olmasını sağlamalı ve kaydedilen sonuçların yeniden üretilebilir olmasını sağlamalıdır. Seçilen kontrollerden geriye doğru risk değerlendirme ve risk işleme proseslerinin sonuçlarına ve sonra da en geride BGYS politikası ve amaçlarına olan ilişkiyi gösterebilmek önemlidir. BGYS dokümantasyonu aşağıdakileri kapsamalıdır: a) BGYS politikası (Madde 4.2.1b)) ve kontrol amaçlarının dokümante edilmiş ifadeleri, b) BGYS kapsamı (Madde 4.2.1c)), c) BGYS yi destekleyici prosedürler ve kontroller, d) Risk değerlendirme metodolojisinin bir tanımı (Madde 4.2.1c)), e) Risk değerlendirme raporu (Madde 4.2.1c) g)), f) Risk işleme planı (Madde 4.2.2b)), g) Kuruluş tarafından, bilgi güvenliği proseslerinin etkin planlanlanmasını, işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş prosedürler ve kontrollerin etkinliğinin nasıl ölçüleceğini tanımlama (Madde 4.2.3c)). h) Bu standard tarafından gerek duyulan kayıtlar (Madde 4.3.3) ve i) Uygulanabilirlik Bildirgesi. Not 1 - Bu standard içerisinde geçen dokümante edilmiş prosedür terimi, prosedürün kurulduğu, dokümante edildiği, gerçekleştirildiği ve sürdürebilirliğinin sağlandığı anlamına gelir. Not 2 - BGYS dokümantasyonunun kapsamı bir kuruluştan diğerine aşağıdakilere bağlı olarak değişiklik gösterir: - Kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerinin türü, - Güvenlik gereksinimlerinin ve yönetilen sistemin kapsamı ve karmaşıklığı. Not 3 - Dokümanlar ve kayıtlar herhangi bir biçimde ve ortam türünde olabilir Dokümanların kontrolü BGYS tarafından gerek duyulan dokümanlar korunmalı ve kontrol edilmelidir. Dokümante edilmiş bir prosedür, aşağıdakilere ihtiyaç duyan yönetim eylemlerini belirlemek için kurulmalıdır: a) Yayınlanmadan önce dokümanları uygunluk açısından onaylama, b) Gerektiğinde dokümanları gözden geçirme, güncelleme ve tekrar onaylama, c) Doküman değişikliklerinin ve mevcut revizyon durumunun tanınmasını sağlama, d) Uygulanabilir dokümanların ilgili sürümlerinin kullanım noktalarında kullanılabilir olmasını sağlama, e) Dokümanların okunaklı ve hazır olarak tanınabilir olmasını sağlama, f) Dokümanların ihtiyaç duyanlar için kullanılabilir olmasını, aktarılmasını, saklanmasını ve sınıflandırılmalarına uygun prosedürlerle tamamen yok edilmelerini sağlama, g) Dış kaynaklı dokümanların tanınmasını sağlama, h) Doküman dağıtımının kontrol edilmesini sağlama, 9

14 i) Yürürlükte olmayan dokümanların istenmeden kullanımını engelleme ve j) Herhangi bir amaç için tutuluyorlarsa, bu dokümanlara uygun kimlik uygulama Kayıtların kontrolü Kayıtlar, gereksinimlere uygun olduğuna ve BGYS nin etkin işlediğine dair kanıtlar sağlamak için kurulmalı ve sürdürülmelidir. Kayıtlar korunmalı ve kontrol edilmelidir. BGYS, ilgili her yasal ve düzenleyici gereksinimi dikkate almalıdır. Kayıtlar, okunabilir, hemen tanınabilir ve geri alınabilir halde tutulmalıdır. Kayıtların tanınması, saklanması, korunması, geri alınması, tutulma ve düzenleme zamanları için gereken kontroller dokümante edilmelidir. Kayıtlar, Madde 4.2 de belirtildiği gibi proses performansına ve BGYS ile ilgili tüm güvenlik ihlal olaylarının oluşumlarına ilişkin tutulmalıdır. Örnek Kayıtlara ilişkin örnek olarak, ziyaretçi defteri, denetim kayıtları ve tamamlanmış erişim yetkilendirme formları verilebilir. 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin bağlılığı Yönetim BGYS nin kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdakileri gerçekleştirerek kanıtlamalıdır: a) Bir BGYS politikası kurma, b) BGYS amaçlarının ve planlarının kurulmuş olmasını sağlama, c) Bilgi güvenliği için rolleri ve sorumlulukları kurma, d) Kuruluşa, bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemini, yasaya karşı sorumluluklarını ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimi bildirme, e) BGYS yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynak sağlama (Madde 5.2.1), f) Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirleme, g) İç BGYS denetimlerinin gerçekleştirilmiş olmasını sağlama (Madde 6) ve h) BGYS nin yönetim gözden geçirmelerini gerçekleştirme (Madde 7). 5.2 Kaynak yönetimi Kaynakların sağlanması Kuruluş aşağıdakiler için gereken kaynaklara karar vermeli ve bunları sağlamalıdır: a) Bir BGYS yi kurma, gerçekleştirme, işletme, izleme, gözden geçirme, sürekliliğini sağlama ve iyileştirme, b) Bilgi güvenliği prosedürlerinin iş gereksinimlerini desteklemesini sağlama, c) Yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve sözleşmeden doğan güvenlik yükümlülüklerini tanımlama ve ifade etme, d) Gerçekleştirilen tüm kontrollerin doğru uygulanmasıyla uygun güvenliği sürdürme, e) Gerektiğinde gözden geçirmeleri gerçekleştirme ve bu gözden geçirme sonuçlarına uygun olarak hareket etme ve f) İhtiyaç olduğunda, BGYS nin etkinliğini iyileştirme. 10

15 5.2.2 Eğitim, farkında olma ve yeterlilik Kuruluş, BGYS de tanımlanan sorumluluklara atanan tüm personelin istenen görevleri gerçekleştirmeye yeterli olduğunu, aşağıda belirtilenlerle sağlamalıdır: a) BGYS yi etkileyecek işler gerçekleştiren personel için gerekli yeterlilikleri belirleme, b) Eğitim sağlama veya bu ihtiyaçları karşılamak için diğer eylemleri (örneğin, yeterli uzmanlığa sahip personel istihdam etme) gerçekleştirme, c) Alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirme, d) Eğitim, öğretim, beceriler, deneyim ve niteliklere ilişkin kayıtlar tutma (Madde 4.3.3). Kuruluş aynı zamanda, ilgili tüm personelin bilgi güvenliği faaliyetlerinin yarar ve öneminin ve BGYS amaçlarına ulaşılmasına nasıl katkı sağlayacağının farkında olmasını sağlamalıdır. 6 BGYS iç denetimleri Kuruluş BGYS iç denetimlerini, BGYS kontrol amaçlarının, kontrollerinin, proseslerinin ve prosedürlerinin aşağıdakileri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirlemek için planlanan aralıklarda gerçekleştirmelidir: a) Bu standardın gerekleri ve ilgili yasa ya da düzenlemelere uyum, b) Tanımlanan bilgi güvenliği gereksinimelerine uyum, c) Etkin olarak gerçekleştirilip sürdürüldüğü, d) Beklendiği gibi işleyip işlemediği. Bir denetleme programı, bir önceki denetim sonuçlarının yanı sıra denetlenecek proseslerin ve alanların durumu ve önemi dikkate alınarak planlanmalıdır. Denetim kriterleri, kapsamı, sıklık ve yöntemler tanımlanmalıdır. Denetmenlerin seçiminde ve denetimlerin gerçekleştirilmesinde, denetim prosesinin nesnel ve tarafsız olarak işlemesi sağlanmalıdır. Denetmenler kendi çalışmalarını denetlememelidirler. Denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesindeki ve sonuçların raporlanması ve kayıtların tutulmasındaki (Madde 4.3.3) sorumluluklar ve gereksinimler, dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır. Denetlenen alandan sorumlu olan yönetim, saptanan uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin giderilmesi için, gereksiz gecikmeler olmaksızın önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. İzleme faaliyetleri, alınan önlemlerin doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını (Madde 8) içermelidir. Not - ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing, BGYS iç denetimlerini gerçekleştirmek için yardımcı bir kılavuzluk sağlayabilir. 7 BGYS yi yönetimin gözden geçirmesi 7.1 Genel Yönetim, kuruluşun BGYS sini planlanan aralıklarla (en az yılda bir kez), sürekli uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliği amaçları dahil BGYS nin iyileştirilmesi ve gereken değişikliklerin yapılması için fırsatların değerlendirilmesini içermelidir. Gözden geçirme sonuçları açıkça dokümante edilmeli ve kayıtlar tutulup saklanmalıdır (Madde 4.3.3). 7.2 Gözden geçirme girdisi Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir: a) BGYS denetimleri ve gözden geçirmelerinin sonuçları, b) İlgili taraflardan edinilen geri bildirimler, 11

16 c) Kuruluşta BGYS nin performansını ve etkinliği artırmak için kullanılabilecek teknikler, ürünler ya da prosedürler, d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, e) Önceki risk değerlendirmede uygun olarak ifade edilmeyen açıklıklar ya da tehditler, f) Etkinlik ölçümlerinin sonuçları, g) Önceki yönetim gözden geçirmelerinden izleme eylemleri, h) BGYS yi etkileyebilecek herhangi bir değişiklik ve i) İyileştirme için öneriler. 7.3 Gözden geçirme çıktısı Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları, aşağıdakilerle ilgili her kararı ve eylemi içermelidir: a) BGYS etkinliğini iyileştirme. b) Risk değerlendirme ve risk işleme planını güncelleştirme. c) Gerektiğinde, BGYS üzerinde etkisi olabilecek iç ya da dış olaylara karşılık vermek için bilgi güvenliğini etkileyen prosedür ve kontrol değişiklikleri, aşağıdakilere değişiklikleri içerir: 12 1) İş gereksinimleri, 2) Güvenlik gereksinimleri, 3) Mevcut iş gereksinimlerini etkileyen iş prosesleri, 4) Düzenleyici ya da yasal gereksinimler, 5) Anlaşma yükümlülükleri ve 6) Risk seviyeleri ve/veya risk kabul kriterleri. d) Kaynak ihtiyaçları. e) lerin etkinliğinin nasıl ölçüldüğünü iyileştirme. 8 BGYS iyileştirme 8.1 Sürekli iyileştirme Kuruluş, bilgi güvenlik politikasını, güvenlik amaçlarını, denetim sonuçlarını, izlenen olayların analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmelerini (Madde 7) kullanarak BGYS etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. 8.2 Düzeltici faaliyet Kuruluş tekrarları engellemek için, BGYS gereksinimleriyle uygunsuzlukların nedenlerini gidermek üzere önlemler almalıdır. Düzeltici faaliyet için dokümante edilmiş prosedür aşağıdaki gereksinimleri tanımlamalıdır: a) Uygunsuzlukları tanımlama, b) Uygunsuzlukların nedenlerini belirleme, c) Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için ihtiyaç duyulan faaliyetleri değerlendirme, d) Gereken düzeltici faaliyetleri belirleme ve gerçekleştirme,

17 e) Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını kaydetme (Madde 4.3.3) ve f) Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetleri gözden geçirme. 8.3 Önleyici faaliyet Kuruluş tekrar ortaya çıkmalarını önlemek için, BGYS gereksinimleriyle olası uygunsuzlukların nedenlerini gidermek üzere alınacak önlemleri belirlemelidir. Gerçekleştirilen önleyici faaliyetler, olası sorunların yapacağı etkiye uygun olmalıdır. Önleyici faaliyetler için dokümante edilmiş prosedür aşağıdaki gereksinimleri tanımlamalıdır: a) Olası uygunsuzlukları ve bunların nedenlerini belirleme, b) Uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önleme faaliyeti ihtiyacını değerlendirme, c) İhtiyaç duyulan önleyici faaliyetleri belirleme ve gerçekleştirme, d) Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını kaydetme (Madde 4.3.3) ve e) Gerçekleştirilen önleyici faaliyetleri gözden geçirme, Kuruluş, değişen riskleri tanımlamalı ve dikkati önemli derecede değişen riskler üzerinde yoğunlaştırarak önleyici faaliyet gereksinimlerini tanımlamalıdır. Önleyici faaliyetlerin önceliği, risk değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak belirlenmelidir. Not - Uygunsuzlukların önlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetler çoğunlukla düzenleyici faaliyetlerden daha az maliyetlidir. 13

18 Ek A amaçları ve kontroller Çizelge A.1 de listelenen kontrol amaçları ve kontroller doğrudan ISO/IEC Madde 5 ila Madde 15 te listelenenlerden çıkarılmış ve bu maddelerle sıraya konulmuştur. Çizelge A.1 deki listeler ayrıntılı değildir ve kuruluş ek kontrol amaçlarının ve kontrollerin gerekli olduğunu düşünebilir. Bu çizelgelerdeki kontrol amaçları ve kontroller, Madde de belirtilen BGYS prosesinin bir parçası olarak seçilmelidir. ISO/IEC Madde 5 ila Madde 15, Madde A.5 ila Madde A.15 te belirtilen kontrollerin desteğiyle, gerçekleştirme önerisi ve en iyi uygulamaya ilişkin kılavuzluk sağlar. Çizelge A.1 - amaçları ve kontroller A.5 Güvenlik politikası A.5.1 Bilgi güvenliği politikası Amaç: Bilgi güvenliği için, iş gereksinimleri ve ilgili yasa ve düzenlemelere göre yönetim yönlendirmesi ve desteği sağlamak. A A Bilgi güvenliği politika dokümanı Bilgi güvenliği politikasını gözden geçirme Bir bilgi güvenliği politika dokümanı, yönetim tarafından onaylanmalı, yayınlanmalı ve tüm çalışanlar ve ilgili dış taraflara bildirilmelidir. Bilgi güvenliği politikası, belirli aralıklarda veya önemli değişiklikler ortaya çıktığında sürekli uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için gözden geçirilmelidir. A.6 Bilgi güvenliği organizasyonu A.6.1 İç organizasyon Amaç: Kuruluş içerisindeki bilgi güvenliğini yönetmek. A A Yönetimin bilgi güvenliğine bağlılığı Bilgi güvenliği koordinasyonu Yönetim kuruluş içinde güvenliği, açık yönlendirme, gösterilen bağlılık, açık atama ve bilgi güvenliği sorumluluklarının kabulü ile etkin şekilde desteklemelidir. Bilgi güvenliği faaliyetleri, kuruluşun farklı bölümlerinden uygun rolleri ve iş fonksiyonları olan temsilciler tarafından koordine edilmelidir. A Bilgi güvenliği sorumluluklarının tahsisi Tüm bilgi güvenliği sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır. 14

19 A Bilgi işleme tesisleri için yetki prosesi Yeni bilgi işleme tesisleri için, bir yönetim yetki prosesi tanımlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. A Gizlilik anlaşmaları Bilginin korunması için kuruluşun ihtiyaçlarını yansıtan gizlilik ya da açıklamama anlaşmalarının gereksinimleri tanımlanmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. A Otoritelerle iletişim İlgili otoritelerle uygun iletişim kurulmalıdır. A A Özel ilgi grupları ile iletişim Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirmesi Özel ilgi grupları veya diğer uzman güvenlik forumları ve profesyonel dernekler ile uygun iletişim kurulmalıdır. Kuruluşun bilgi güvenliği yönetimi yaklaşımı ve gerçekleştirilmesi (örneğin, bilgi güvenliği kontrol amaçları, kontroller, politikalar, prosesler ve prosedürleri) belirli aralıklarda veya güvenlik gerçekleştirmesinde önemli değişiklikler olduğunda bağımsız şekilde gözden geçirilmelidir. A.6.2 Dış taraflar Amaç: Kuruluşun dış taraflarca erişilen, işlenen, iletişim kurulan veya yönetilen bilgi ve bilgi işleme olanaklarının güvenliğini sağlamak. A A A Dış taraflarla ilgili riskleri tanımlama Müşterilerle ilgilenirken güvenliği ifade etme Üçüncü taraf anlaşmalarında güvenliği ifade etme Dış tarafları içeren iş proseslerinden kuruluşun bilgi ve bilgi işleme olanaklarına olan riskler tanımlanmalı ve erişim verilmeden önce uygun kontroller gerçekleştirilmelidir. Tanımlanmış tüm güvenlik gereksinimleri, müşterilere kuruluşun bilgi ve varlıklarına erişim vermeden önce ifade edilmelidir. Üçüncü tarafların, kuruluşun bilgi veya bilgi işleme olanaklarına erişimini, bunları işlemelerini, bunlarla iletişimini veya bunları yönetmelerini içeren ya da bilgi işleme olanaklarına ürün veya hizmetler ekleyen anlaşmalar tüm ilgili güvenlik gereksinimlerini kapsamalıdır. 15

20 A.7 Varlık yönetimi A.7.1 Varlıkların sorumluluğu Amaç: Kurumsal varlıkların uygun korumasını sağlamak ve sürdürmek. A A A Varlıkların envanteri Varlıkların sahipliği Varlıkların kabul edilebilir kullanımı Tüm varlıklar açıkça tanımlanmalı ve önemli varlıkların bir envanteri hazırlanmalı ve tutulmalıdır. Bilgi işleme olanakları ile ilişkili tüm bilgi ve varlıklar kuruluşun belirlenmiş bir bölümü tarafından sahiplenilmelidir 3). Bilgi işleme olanakları ile ilişkili bilgi ve varlıkların kabul edilebilir kullanım kuralları tanımlanmalı, dokümante edilmeli ve gerçekleştirilmelidir. A.7.2 Bilgi sınıflandırması Amaç: Bilgi varlıklarının uygun seviyede koruma almalarını sağlamak. A A Sınıflandırma kılavuzu Bilgi etiketleme ve işleme Bilgi, değeri, yasal gereksinimleri, hassaslığı ve kuruluş için kritikliğine göre sınıflandırılmalıdır. Bilgi etiketleme ve işleme için kuruluş tarafından benimsenen sınıflandırma düzenine uygun olarak bir dizi uygun prosedür geliştirilmeli ve gerçekleştirilmelidir. A.8 İnsan kaynakları güvenliği A.8.1 İstihdam 4) öncesi Amaç: Çalışanlar, yükleniciler ve üçüncü taraf kullanıcıların kendi sorumluluklarını anlamalarını ve düşünüldükleri roller için uygun olmalarını sağlamak ve hırsızlık, sahtecilik ya da olanakların yanlış kullanımı risklerini azaltmak. A Roller ve sorumluluklar Çalışanlar, yükleniciler ve üçüncü taraf kullanıcıların güvenlik rolleri ve sorumlulukları kuruluşun bilgi güvenliği politikasına uygun olarak tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. 3) Açıklama: Sahip terimi, varlıkların üretimi, geliştirilmesi, bakımı, kullanımı ve güvenliğini kontrol etmek için onaylanmış yönetim sorumluluğu bulunan kişi veya varlıkları tanımlar. Sahip terimi, gerçekten varlık üzerinde mülkiyet hakları olan kişi anlamına gelmez. 4) Açıklama: Buradaki istihdam sözcüğü aşağıdaki farklı anlamların tümünü kapsar anlamda kullanılmıştır: İnsanların istihdamı (geçici veya uzun süreli), iş rollerinin atanması, iş rollerinin değiştirilmesi, sözleşmelerin atanması ve bu düzenlemelerin herhangi birinin sonlandırılması. 16

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Eğitim Etkinliği 26 Mayıs 2009 Salı, 09:30-12:30 Eğitimci : Neşe SAYARI ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi 1/76 GÜNDEM Bilgi Güvenliği

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanmasında ISO/IEC 27001:2005

Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanmasında ISO/IEC 27001:2005 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu X Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanmasında ISO/IEC 27001:2005 BiliĢim Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 15408-3 Nisan 2007 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ TEKNOLOJİSİ (IT) GÜVENLİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ - BÖLÜM 3: GÜVENLİK GARANTİ

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı. Şenol Şen

ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı. Şenol Şen ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı Şenol Şen Bilgi Güvenliği Kavramı Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme,

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA 2. ÇALIŞMA GRUBU Özet Bu belge TBD Kamu-BĐB in XI. çalışma dönemi kapsamında, 2. Çalışma Grubu (ÇG) tarafından hazırlanmıştır. Felaketten

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı