E Dil (2) Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E Dil (2) 2014. Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi"

Transkript

1 E Dil (2) 2014 Entschew Z. 1 Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yazının bilimsel içeriğinden yazarı sorumludur. Bu çalışma referans gösterilmeden kullanılamaz. Referans için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz: Entschew, Z. (2014). Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi. E-Dil Dergisi, Sayı 2, dil.net dil.net 1 Okutman Entschew Zehra. Berlin Humboldt Üniversitesi

2 Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi The teaching of Turkish as a Foreign Language in Language Centre of Humboldt- University, Berlin Özet Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda Almanya da büyük önem kazanmıştır. Özellikle Türk ve Alman üniversiteleri arasındaki iletişim ve etkileşimin artması sonucu farklı öğrenci değişim programları çerçevesinde Türkiye deki üniversitelerde öğrenim görmeye gelen Alman öğrenci sayısında büyük artış gözlenmiştir. Buna paralel olarak Almanya da uluslararası kaliteye ve yükseköğretim standartlarına uygun Türkçe dil derslerine verilen önem farklı bir boyut kazanmıştır. Bu durum birçok Alman üniversitesinin dil merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimini artık vazgeçilmez kılmaktadır. Öte yandan yaklaşık 200 bin Türkiye ve Türk kökenli insanın yaşamakta olduğu Berlin şehri, bulunduğu konum itibariyle de Türkçe dili açısından ayrı bir önem teşkil etmektedir. Berlinlilerin çoğu Berlin de Türkçe bilgisiyle çok daha fazla insanla iletişim kurmanın mümkün olduğunu belirterek Türkçe dilini öğrenilmesi gereken ilk yabancı diller arasında görmektedir. Bütün bu gelişmeler 2009 yılında Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi nin yabancı diller programına Türkçe dilini de dahil etmesine neden olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkçe kurslarının sayısında daimi bir artış gözlenmiş, serbest çalışan okutmanlarla başlayan Türkçe bölümü yaklaşık sekiz ay önce açılan daimi Türkçe kadrosuyla üniversitenin dil merkezinde yerini iyice sağlamlaştırarak kurumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu derlemenin amacı Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi ni ana hatlarıyla tanıtarak buradaki Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini başlangıcından bugüne kadar ele almaktır. Türkçenin yabancı diller programına dahil edilmesinin nedenlerinden başlayarak veriler eşliğinde kurslar ve ders programı tanıtılacak, ardından karşılaşılan zorluklara değinilecektir. Son olarak Türkçe bölümünün vizyon ve misyonuna göz atılarak bölümün gelişmesinin önemi tekrar vurgulanacaktır. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi, Alman üniversitelerinde Türkçe dilinin önemi, Humboldt-Üniversite sinde Türkçenin gelişimi ve önemi

3 Abstract The teaching of Turkish as a foreign language has gained significant importance in Germany in the last years. Especially the strong growth of cooperation between German and Turkish universities has encouraged more and more German students to study in Turkey via an official exchange program. The standards for high quality and international orientated Turkish teaching have developed parallel to that. As a consequence the teaching of Turkish as a foreign language has become indispensable for many language centres of the German Universities. Having almost Turkish residents Berlin plays a special role in Turkish language learning. Therefore, many inhabitants consider Turkish as one of the most important languages to know in the city as reaching people requires more than German only. Some of them need Turkish for their everyday professional life as members of public administrations or medical healthcare. All that led the Language Centre of the Humboldt-University of Berlin to establish Turkish language curses as part of their regular education program in Since that moment the Turkish language offers have been widely extended and the attendance has been fast growing. At the beginning the syllabus of instruction could be exclusively hold by assistant lecturers (highly qualified freelancers). But it was the strong will of the management of the Language Centre of the Humboldt- University of Berlin to also establish a salaried position expanding the Turkish language teaching. In October 2013 this position was realized. The aim of this article is to introduce the Language Centre of the Humboldt-University and to explain how the teaching of the Turkish language has developed in that institution from the beginnings until today. It focuses on the actual content and the structure of teaching Turkish as a foreign language as well as on the difficulties and the challenges still to be tackled. Keywords: Teaching of Turkish as a Foreign Language, Language Centre of the Humboldt-University of Berlin

4 Giriş Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi, yaklaşık 60 yıllık profesyonel geçmişiyle üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile çalışanlarına uluslararası yükseköğretim standartlarına uygun yabancı dil kursları ve sertifikaları sunan bir eğitim kurumudur. Bu anlamda kurumumuzun en önemli hedefi, öğrencilerimizi hem yüksek öğrenimleri sırasında katılacakları yurt dışı eğitim ve öğretim programlarına, hem de ilerideki iş hayatlarına en iyi şekilde hazırlamaktır. Yabancı dil eğitim ve öğretiminin sadece dilsel becerileri değil, aynı zamanda kültürlerarası duyarlılık ve yeterliliğin de kazanılmasını kapsadığı gerçeğinden yola çıkarak ilkelerini belirleyen dil merkezimiz, öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunmakta ve kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkanı sağlamaktadır. Her yarıyıl yaklaşık 5000 öğrenciye yüksek kalitede yabancı dil eğitim ve öğretimi sunan kurumumuz Almanya çapında eşsiz bir Kendi Kendine Öğrenme Merkezi ne (Selbstlernzentrum) sahiptir. Mediothek adı altında hizmet veren ve dil merkezine bağlı olan bu bölüm, dil, edebiyat, sanat, kültür, bilim ve teknik gibi çok çeşitli konularda dil öğrenimini destekleyici görsel ve işitsel materyaller sunmaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimize kişisel danışma ve dil öğrenimlerini kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde planlama hizmeti sunuyor, Rusya başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşen yoğun dil kursu programları düzenliyoruz. Kurumumuzdaki yabancı dil öğretimi, öğrencilerin yüksek öğretim sürecinin değişmez bir öğesi olarak planlanmıştır. Merkezimizdeki dil kursları bu anlamda öğrencilerimizin üniversite öğreniminin bir parçası olarak haftalık ders programlarına dahil edilmektedir. Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi 14 dilde ve farklı düzeylerde genel, bilimsel ve mesleki kurslar sunmaktadır. Bunlardan 9 u UNIcert 2 adıyla üniversiteler için yürütülen öğretim, akreditasyon ve sertifika sistemine bağlıdır. Kurumumuzdaki kurslar ve seviyeler hakkında aşağıdaki tablo daha ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. 2 UNIcert hakkında daha geniş bilgi için bakınız:

5 Tablo 1: Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi Yabancı Dil Programı * UNIcert sertifika sistemine göre yürütülen kurslar Yabancı Dil Olarak Almanca A1 C2 Almanca İşaret Dili Başlangıç Seviyesi İngilizce* B2 C2 Arapça* A1 B2 Fransızca* A1 C1 Türkçe A1 B2 İtalyanca* A1 C1 Çince A1 A2 İspanyolca* A1 C1 Rusça* A1 C1 Latince Başlangıç Seviyesi Latinum Lehçe* A1 A2 Çekçe* A1 B1 Macarca* A1 A2 Kurumumuzda Yabancı Dil Olarak Türkçe Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi dil merkezimizde 2009 yılında başlamıştır. Türkçeyi dil öğretim programımızın içine almak istememizin en önemli nedenlerinden birisi, bu dilin özellikle Berlin şehri için olan önemidir. Günümüz itibariyle Almanya nın tümünde bulunan yaklaşık 3 milyon Türkiye ve Türk kökenli insanın den fazlası Berlin şehrinde yaşamaktadır. Bu durum Türkçeyi Berlin de en çok konuşulan yabancı dil haline getirmiş, insanların Türk diline ve kültürüne olan ilgisini iyice artırmıştır. Bunun yanında Türk ve Alman üniversiteleri arasındaki işbirliğinin son yıllarda hızla gelişmesi sonucu farklı eğitim programları çerçevesinde Türkiye ye giden Alman öğrenci sayısındaki büyük artış da Türkçeyi yabancı dil olarak programımıza alma ihtiyacını doğurmuştur. Bütün bunlara ek olarak bizi bu konuda harekete geçiren diğer bir sebep ise, Almanya daki bütün üniversitelerin dil merkezlerinde eğitim ve öğretimi sunulan kalıplaşmış Avrupa Dillerinin dışına çıkma isteğimizdir. Çok dillilik ve kültürlülük ilkesi ışığında Avrupa merkezci bakış açısının dışına çıkarak öğrencilerimize hem günlük ve mesleki hayatta, hem de öğrenim hayatında gerekli olacak ve büyük faydalar sağlayacak olan başka dilleri de programımıza dahil etmek kalite standartlarımızın bir parçasıdır. Bu amaçla talebe bağlı olarak Türkçe dil kurslarının yanı sıra Türk dili, kültürü ve tarihi konulu hafta sonu gerçekleşen seminerler de sunulabilmektedir.

6 Sayılarla Türkçenin Kurumumuzdaki Tarihçesi 2009 yılı temmuz ayında başlattığımız iki haftalık bir yoğun kursla Türkçe dili öğretimine başlandı. Aynı yılın eylül ayında da benzer bir kurs gerçekleştirildi. Bu iki kursa gösterilmiş olan ilgi sonucu 2010 yılı itibariyle hem yaz hem de kış öğretim yarıyılına entegre edilmiş üç kurs daha düzenlendi. İlk yıl A1 seviyesi üzerine çıkmayan kurslar 2010/11 kış döneminde A2 ye geçilmesiyle ivme kazandı. Dönemden döneme artan katılımcı sayısı daha üst düzeylerde kurs ihtiyacı doğurdu. İki kurs ile başlayan program, her yarıyıl büyüyerek dönem başına ortalama beş ila altı kurs olmak üzere gelişmeye başladı yaz dönemi itibariyle şu anda farklı düzeylerde ve kurs başına ortalama 20 katılımcıyla 8 kurs gerçekleşmektedir. Şu anda yürütülen kurslardaki öğrenci sayımız 170 civarındadır. Dil merkezimizde yürütülen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programına ait kurs seviyeleri ve kapsamı ile ilgili bilgiler tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2: Berlin Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi ndeki Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İçeriği A1* Düzeyi (60 Ders saati) Haftada 4 saat A2.1* Düzeyi (60 Ders saati) Haftada 4 saat A2.2* Düzeyi (30 Ders saati) 3 Haftada 2 saat B1.1* Düzeyi (60 Ders saati) Haftada 4 saat B1.2* Düzeyi (60 Ders saati) Haftada 4 saat B2.1* Düzeyi (60 Ders saati) Haftada 4 saat * Dil düzeyleri Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi nin belirlediği seyivelere göre tanımlanmaktadır. 3 A2.2 nin kapsamı yakında yapılacak yeni bir düzenlemeyle haftada 4 saat olmak üzere toplam 60 saate çıkarılacaktır.

7 Karşılaşılan Zorluklar Genel olarak Alman üniversitelerine ayrılan bütçeler sınırlı olduğundan bu durum dil merkezlerine de yansımaktadır. Dil merkezleri kendilerine ayrılan bu kısıtlı bütçe çerçevesinde programlarını belirlemek durumundadırlar. Bu durum Avrupa dilleri dışındaki Türkçenin de dahil olduğu küçük diller için yeterli ve sabit öğretim elemanı alınamaması sorununu beraberinde getirmektedir. Bütçe yetersizliğinden dolayı bu diller için genelde Lehrbeauftragte denilen, sabit bir sözleşmesi bulunmayan ve saat ücretiyle çalışan okutmanlar alınmaktadır. Bu durum yakın bir tarihe kadar bizim üniversitemiz için de geçerliydi. Türkçe diline olan talebin son yıllarda olağanüstü bir hızla artması sonucu bu dil için bir kadro açılması gerektiğinin önemini gören kurumumuz, Ekim 2013 tarihi itibariyle sabit bir sözleşmeyle Türkçe dili için bir kadro açmış bulunmaktadır. Türkçe, dil merkezimiz için o kadar önemli bir hale gelmiştir ki, bu kadroyu açabilmek için kurumun diğer bir bölümünde personel kısıtlaması yapmak göze alınmıştır. Bu yolla Türkçe programının geliştirilip iyileştirilmesi, sunulan eğitim ve öğretim hizmet kalitesinin en az Avrupa dillerinin bulunduğu düzeye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Diğer bir önemli nokta ise Türkçe için dil düzeylerini belirleme sırasında ortaya çıkmıştır. Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi nin tanımladığı dil seviyelerine Türkçede ulaşabilmek için gerekli olan ders saatinin belirlenmesinde Avrupa dillerinin eğitim ve öğretim sürecini temel almanın uygun olmadığı görülmüştür. Örneğin birçok Avrupa dilinde ortalama ders saatiyle A2 seviyesi bütünüyle tamamlanırken Türkçede bu sayı neredeyse 180 e çıkmaktadır. Böylece ders programını buna göre ayarlama zorunluluğu doğmuştur. Almanya daki yabancı dil olarak Türkçe dili eğitim ve öğretimi sırasında karşılaşılan diğer bir sorun ise uygun ders kitaplarıyla ilgilidir. Özellikle yükseköğretim kalite standartlarına uygun, üniversite öğrencilerinin ve Türkçe öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek, bütün dil becerilerinin geliştirilmesine imkân veren, otantik diyalog ve metinler içeren, aynı zamanda da Türkiye ve Türk kültürü hakkında bilgilendiren ders kitabı ve materyallerin eksikliği üzücü bir durum yaratmakta, Türkçe eğitim ve öğretiminin yurt dışındaki kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

8 Türkçe Bölümü Olarak Vizyon ve Misyonumuz Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere Türkçe için sabit bir kadronun açılmasıyla bazı engeller ortadan kalkmış, birimin geliştirilerek diğer dillerle aynı seviyeye getirilmesi için gereken asgari ortam sağlanmıştır. Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi, üniversiteler için yürütülen UNIcert öğretim, akreditasyon ve sertifika sistemine bağlıdır. Bu bağlamda programımızda yer alan 14 yabancı dilin 9 u UNIcert sistemine göre yürütülmektedir. Bu sertifika sistemini Türkçe dili eğitim ve öğretimine dahil etmek en büyük hedeflerimizden biridir. Böylece dil eğitim ve öğretimini Almanya daki yükseköğretim standartlarına uygun olarak birleştirip bütünleyen UNIcert sertifika sistemi kurumumuzda Türkçe için de geçerli olacak, yabancı dil olarak Türkçenin kalitesini yurt dışında Avrupa dilleriyle aynı seviyeye çıkaracaktır. Humboldt-Üniversitesi Dil Merkezi Türkçe Birimi olarak hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki üniversitelerin Türkçe bölümleriyle işbirliği yaparak fikir alışverişinde bulunmak, yabancı dil olarak Türkçe alanlarındaki projelere katılmak ve özellikle Alman öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verecek modern ders materyalleri geliştirmek de hedeflerimiz arasındadır. Dil merkezimizin hedef ve amaçlarını Türkçe birimine de uyarlayarak modern ve nitelikli bir Türkçe öğretimi vermek bizim için en ön sırada yer almaktadır. Bu bağlamda amacımız öğrencilerin hem bilimsel çalışma alanlarında, hem iş hayatlarında, hem de öğrenim hayatlarında ihtiyaç duyacakları Türkçe dil becerisini kazandırmak, onların bu süreçte kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır. Kaynakça

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği DOI: 10.5961/jhes.2013.068 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 193-207, ANKARA-TURKEY BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM

Detaylı

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FİNLANDİYA VE TÜRKİYE

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi Sinem SÖZEN Ayşegül ÇABUK Özet Türkiye de daha önce uygulanmamış

Detaylı

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi Fatma ÖZÜDOĞRU 1 & Oktay Cem ADIGÜZEL 2 Özet: Türkiye de ilk

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları A t a t ü rk Ün i v e rs i t e s i Edebiyat Fakütesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences CiltVolume 9, SayıNumber 42, HaziranJune 2009, 83-103 Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199 ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN MODÜLER SİSTEMDEKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Okt. Baki Karakuş Yalova Üniversitesi bakikarakus@hotmail.com Özet Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde,

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

Salim KÜÇÜK. Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (skucuk@omu.edu.tr).

Salim KÜÇÜK. Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (skucuk@omu.edu.tr). KÜLTÜRLER ARASI KONUMDA İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ERASMUS PROGRAMI Educating Teachers For Bilingual Students in A Intercultural Situation and The Program of Erasmus Salim KÜÇÜK ÖZET

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Grafik 1.1. Erasmus kapsamında gelen öğrenci sayıları Erasmus EYDK ndan yararlanmak üzere Çukurova Üniversitesine gelen öğrenciler Türk dili ve Türk

Grafik 1.1. Erasmus kapsamında gelen öğrenci sayıları Erasmus EYDK ndan yararlanmak üzere Çukurova Üniversitesine gelen öğrenciler Türk dili ve Türk Türkçenin Yabancı Dil (TYD) Olarak Öğretiminde Çukurova Üniversitesinin Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mustafa Mavaşoğlu 1, Gülden Tüm 2 Yayım yılı: 2010 1. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER * ÖZET

ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 763-770, ANKARA-TURKEY ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER * Yaprak Türkân YÜCELSİN TAŞ **

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2487-2498, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 14 35 53 62 77 86 107 132 150 163 170 184 İÇİNDEKİLER / CONTENTS AVRUPA BİRLİĞİ DİL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ TEACHING

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Suat UNGAN * The Attitude of European Union Towards Language Teaching and Teaching Turkish as a Foreign Language

Suat UNGAN * The Attitude of European Union Towards Language Teaching and Teaching Turkish as a Foreign Language Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Suat UNGAN * Özet:Đlköğretim

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı