YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU"

Transkript

1 2010 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara

2 Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile Kamu Kurum ve kuruluşlarının ise uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların, seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 27/08/2010 tarih ve Sayılı Makam Onayı ile kabul edilmiştir. Başvuru Tarihleri : 27 Eylül - 4 Ekim 2010 Yerleştirme Ücreti : 10,00 TL DİKKAT! Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESİMİZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazılar için: ÖSYM Başkanlığı Bilkent-ANKARA ÖSYM Internet Adresi: Başvurma ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Başkanlığı (SHB) Bilkent-ANKARA Telefon Numarası: (312) (Çok Hatlı Santral) Başvurma işlemleri için: YLSY Yerleştirme Sonuçları İçin İnternet Adresi: ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarı Sokak No: Yukarı Öveçler/ANKARA ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar- İSTANBUL T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü YLSY ile ilgili bilgi almak için : 0 (312) DİKKAT! Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1 2. BAŞVURMA Başvurma Koşulları Başvurma İşlemleri Bilgi Alanlarının Doldurulması Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 4 3. YERLEŞTİRME 4 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI 4 5. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLER 5 TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6 Tablo-1. Yükseköğretim Kurumları Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları 7 Tablo-2. Türkiye Petrolleri A.O. Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları 37 Tablo-3. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları 39 Tablo-4. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Adına Yurt Dışında Öğrenim Yapılacak Alanlar, Kontenjanları ve Lisans Mezuniyet Alanları 40 Tablo-5. Üniversiteler ve Kodları 41 Tablo-6. Yükseköğretim Lisans Programları ve Kodları 44 GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

4 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR Bu kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü nün uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların, seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. 1.1 Yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. 1.2 Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların başvurduğu alanın puan türünde ALES (SAY-SÖZ-EA) sınavlarından aldıkları puanların en yüksek olanı dikkate alınacaktır. 1.3 Lisansüstü öğrenim görmek üzere; yükseköğretim kurumları adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları ile birlikte Tablo- 1 de, TPAO adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-2 de, TCDD adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları Tablo-3 te, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ve mezun olunması gereken lisans programları ise Tablo-4 te gösterilmektedir. 1.4 Verilecek burslara, başvurma koşullarına uyan (Bk. 2.1) en az lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler. 1.5 Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilmemektedir (1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca). Yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir. 1.6 TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adına kontenjanlara yerleştirilen adayların yurt dışında sadece yüksek lisans öğrenimi yapmaları gerekmektedir. 1.7 Verilen burs karşılıklı olup bursu alan aday, yurt içinde resmi-burslu öğrenim göreceği süre kadar, yurt dışında ise, resmi-burslu öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına burs kazandıkları yükseköğretim kurumlarında / kurumlarda veya bu kurumların uygun göreceği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getireceklerdir. 1.8 Adayların, yurt dışına gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen koşullara uymaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koşullara uymadıkları tespit edilenler, bu seçimden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. 1.9 Programlara yerleştirilen adaylardan resmi bir görevde çalışanların yurt içinde ya da yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir Tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra adayların, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te belirtilen programlar için adına öğrenim yapılacak üniversite/kurum/kuruluş değişikliği yapılması mümkün değildir. Öğrenim konusu değişikliği zorunlu hallerde YÖK, TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü nün görüşleri alınmak sureti ile MEB tarafından yapılabilir Yapılacak yerleştirme işlemleri sonunda hangi nedenle olursa olsun boş kalan kontenjanlara sonradan yerleştirme yapılmayacaktır. 2. BAŞVURMA 2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI Yurt dışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak (Yurt dışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.), c) ALES - Aralık (Sonbahar), 2008 ALES - Mayıs (İlkbahar), ALES - Aralık (Sonbahar), ALES - Mayıs (İlkbahar), ALES Aralık - (Sonbahar) veya ALES Mayıs - (İlkbahar) Dönemi puanı, tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak, 1

5 d) Başvuruya esas doğum tarihi: 1) Bayan adaylar için 1982 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, 2) Erkek adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; alanı ile ilgili (tezli veya tezsiz) yüksek lisans derecesine sahip olanlar veya askerliğini yapmış erkek adaylar için 1982 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.), e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeni ile yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.), g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Normal iletişim kurabilmekonuşabilme gücüne, eğitim ve öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak.) (Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.), h) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması dört üzerinden 2.75, on üzerinden 7,00", yüz üzerinden 70,00" veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.). DİKKAT! Yukarıdaki koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adaylar, yerleştirme işlemine alınmış, hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar bile, bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. 2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ Yurt dışında lisansüstü öğrenimi görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 27/09/ /10/2010 tarihleri arasında internet adresinden yapacaklardır. Tercih işleminden önce yerleştirme ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekmektedir. Adaylar tercih yapmak için internette ilgili alana, T.C. Kimlik Numaraları ile şifrelerini kullanarak girebileceklerdir. Buraya girilecek şifre adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, sınava başvuru esnasında edindikleri şifredir. Bu şifreyi unutan adaylar ile şifresi olmayan adaylar, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine şahsen başvurarak yeni şifrelerini edineceklerdir. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresleri internet adresinden yayınlanmaktadır. Bu şifre daha sonra ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapılacak tüm işlemlerde de kullanılacağından, adayların bu şifreyi unutmayacakları şekilde belirlemeleri yararlarınadır. Adayların yerleştirme işlemine alınabilmeleri için yerleştirme ücretini bankaya yatırmış, başvuru ve tercih işlemlerini elektronik ortamda yapmış olmaları gerekmektedir. 2.3 BİLGİ ALANLARININ DOLDURULMASI Ekrandaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra ekranda giriş işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. 1. T.C. KİMLİK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOĞUM TARİHİ 7. CİNSİYETİ 8. DOĞUM YERİ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE 10. UYRUĞU 2

6 11. MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE Bu alana, mezun olunan üniversitenin Tablo-5'teki kodu işaretlenecektir. 12. MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI Adaylar, mezun oldukları lisans programının kodunu Tablo-6'dan bularak buraya yazacaklardır. Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi lisans programlarını bitirenlerin başvurabilecekleri Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'de yer almaktadır. Adaylar tercihlerini sadece mezun oldukları lisans programının karşısındaki alanlardan yapabileceklerini unutmamalıdırlar. Adayların tercihlerini yaparken bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekir. 13. AKADEMİK ORTALAMA Bu alanda, herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmadan, lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması yazılacaktır. 14. AKADEMİK NOT ÖLÇEĞİ Bu alanda, mezun olunan üniversitede kullanılan not sistemi ile ilgili seçenek işaretlenecektir. 15. LİSANS PROGRAMINI TAMAMLAMA SÜRESİ Bu alanda lisans öğrenimini tamamlama süresini belirten seçenek işaretlenecektir. 16.YÜKSEK LİSANS DURUMU Bu alanda yüksek lisans durumunu belirten seçenek işaretlenecektir. 17. ASKERLİK DURUMU Askerlik durumunu belirten seçenek işaretlenecektir. Daha önce yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmüş olan adaylar varsa bunlar, 1111 sayılı Kanunun 35. maddesinin E fıkrasındaki 86. (yoklama kaçağı) veya 89. (bakaya) maddelerinin birinden soruşturma açılan yükümlüler sevk tehiri taleplerinden önce askerlik şubelerine müracaat ederek haklarında beraat veya takipsizlik kararı aldırmalıdırlar. Aksi halde yerleştirilseler dahi sevk tehiri işlemi yapılmayacağından sevk tehir sorunlarını önceden çözmeleri gerekmektedir. 18.TERCİHLER Bir aday yalnız mezun olduğu alan veya alanın alt dallarına verilen kontenjanlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'ten toplam en çok 10 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercihlerin dikkatle yazılması gerekmektedir. Yanlış yazılan tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın yazılması durumunda, yazılan program tercih edilen program gibi işlem görür. Tablolarda hangi lisans programlarını bitirenlerin başvurabileceğini gösteren sütunda yer alan kendi lisans mezuniyet alanınızın karşısındaki alanların dışındaki alan/alt dallardan (programlardan) tercih yapıldığı takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlış yazılmasının sonuçlarından aday sorumludur. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılmaz. Seçme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen dalların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 19. YAZIŞMA ADRESİ 20. TELEFON NO 21. E-POSTA ADRESİ (varsa) Bu bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız. 3

7 2.4 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Başvurma koşullarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların, Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin, Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin, Halen resmi burslu statüde öğrenim görenlerin, Daha önce resmi-burslu statüde öğrenim görmüş olanların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme konmayacaktır. Eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen başvurular işleme konur. Başvuruda verilen bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yerleştirilen adayların YLSY'ye başvuruları sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunun belgelendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığınca istenecektir. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, ikâmetgah adresindeki değişiklikleri doğrudan nüfus müdürlüklerine ikametgah adresi dışındaki iletişim bilgileri değişikliklerini derhal dilekçe ile MEB'e bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir bildirim yapmadıkları taktirde, nüfus müdürlüklerindeki adreslerine yapılacak her türlü bildirim şahıslarına yapılmış sayılacaktır. 3. YERLEŞTİRME 3.1 Yerleştirme İşlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır. 3.2 Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin, P programını Aday A birinci tercihinde, Aday B üçüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B nin puanı aday A dan yüksekse, ayrıca P programı için puanı yeterliyse ve aday B ilk iki tercihine puanı yetmediği için seçilmemişse P programına aday A değil, puanı yüksek olduğu için aday B seçilecektir. 3.3 Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene; eşitlik yine sürdüğü takdirde doğum yılı büyük (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilecektir Aralık, 2008 Mayıs, 2008 Aralık, 2009 Mayıs, 2009 Aralık ve 2010 Mayıs Döneminde yapılan ALES'ten tercih edebileceği programın puan türünden en az 70 ve üstü puanlardan en büyüğü geçerli sayılacaktır. 3.5 Kılavuzda yayınlanan tablolarda yer alan bilgiler konusunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO),) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü nden bilgi alınabilir. 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI Adaylar bir programa yerleştirilip yerleştirilmediklerini adresinden öğreneceklerdir. Yerleşen adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. 4

8 5. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLER 5.1 Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4 te belirtilen alanlara yerleştirilen adayların belgelerinin incelenerek değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgeleri "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Bakanlık Merkez Bina 6.Kat A Blok Bakanlıklar ANKARA" adresine eksiksiz ulaştırmaları gerekmektedir. İstenen belgeler; a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus idaresinden alınacaktır.), b) Mezuniyet belgesi veya diploma örneği (noter veya üniversite tarafından onaylı), c) Not ortalamasını gösterir belge (transkript) (aslı veya üniversite/noter tarafından onaylı örneği ), d) Yerleştirmeye esas teşkil eden ALES sonuç belgesi. (aslı veya üniversite/noter tarafından onaylı örneği), e) ÖSYM tarafından yerleştirildiğini gösterir, osym.gov.tr internet adresinden alınmış internet çıktısı, f) Terhis Belgesi veya Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği (1982 ve 1983 doğumlu erkek adaylar için) 5.2 Adayların, ÖSYM ce yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adresinde yapılacak duyuruda belirtilen tarihler içinde istenen belgeleri T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde T.C.Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırmayan adaylar ile inceleme sonucunda başvuru için belirtilen koşullara uymadığı tespit edilenler, bu seçimden doğan tüm haklarını yitireceklerdir. 5.3 Yerleştirilen adayların MEB tarafından belgelerinin değerlendirilmesinden sonra adaylara yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi adresinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5.4 Üniversiteler adına verilen burs ile öğrenim yapmaya hak kazanan adayların, YÖK tarafından belirlenen yurt dışındaki üniversitelerden kayıt kabul belgesi sağlaması gerekmektedir. 5.5 TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adına bursu almaya hak kazanacak adayların, TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yurt dışındaki üniversitelerden kayıt-kabul belgesi temin etme sorumluluğu kendilerine aittir. Belirlenen üniversiteler dışındaki üniversitelerden temin edilecek kayıt-kabul belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.6 Üniversiteler adına öğrenim yapmaya hak kazanan adaylara yurt içi akademik danışman atanması ve ders planlarının izlenmesi YÖK tarafından belirlenecek usul çerçevesinde yapılır. 5.7 Okul kabul belgesi (akseptans) temin etmiş adaylar, belgelerini teslim ettikleri tarihi müteakiben öğrenimlerinin başlama tarihine göre yurt dışına gönderileceklerdir. 5.8 Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan ve öğrenim görecekleri ülkelerdeki üniversitelerce istenen yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğinde yurt içinde açılacak olan yabancı dil kurslarına alınacaklardır. Yurt içi dil kursu süresi 6 aydır Yurt içi ve yurt dışı dil kursu toplamı 1 yıldır. Bu süre içerisinde yeterli yabancı dil puanını alamayanlara 6 aya kadar ek süre verilebilir. Ancak, kendi imkânlarıyla öğrenimi için gerekli olan yabancı dil puanını almayı taahhüt edenler, geçerli mazeretleri dikkate alınarak yurt içi dil kurslarına katılmayabilirler. Bunlar da, istemeleri halinde 60 ve üzeri TOEFL veya 4,5 ve üzeri IELTS(diğer ülkeler için dengi dil) puanı aldıklarını belgelendirmeleri şartıyla yurt içi dil kursuna katılanlarla birlikte halinde 6 ay süreli yurt dışı dil kurslarına katılabileceklerdir. Öğrencilerin, yabancı dil seviye tespit sınav sonucunda aldıkları puanlara göre yurt içinde kurlar halinde düzenlenecek olan yabancı dil kurslarına devam etmeleri ve kur sonunda sınavlara katılmaları gerekmektedir. Yurtiçi dil kursları Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde yapılacaktır. Öğrenciler dil kursuna katılmak istedikleri ili kendileri seçeceklerdir. Ancak yeterli talep bulunmadığı takdirde kurs merkezlerini Bakanlık tespit edecektir. Dil kurslarına başlayan öğrencilerin mazeretleri olsa dahi kurs merkezini değiştirme veya kursa devam etmeme talepleri kabul edilmeyecektir. 5

9 Kurslara mazeretsiz olarak kurs süresinin % 10 dan fazla devamsızlık yapanların, bursluluk hakları sona erdirilerek adına yapılan harcamalar tazmin edilecektir. 5.9 Dil eğitiminin bitiminde ilgililerin lisansüstü öğrenimine başlamaları veya başlayacak ilk döneme kabul almaları esastır. Üst üste 2 dönem kabul belgesi alamayanların bursluluk hakları iptal edilir Yurt içinde yabancı dil kurslarına katılan öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ne uymak zorundadırlar. Bu kapsamda, kurstan uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanların bursluluk hakları sona erdirilerek adına yapılan harcamalar geri alınacaktır Öğrenim yapılacak ülke dilinin öğretimi ile ilgili programlarda öğrenim yapmaya hak kazanan adaylara ayrıca dil öğrenimi için süre verilmeyecek; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre doğrudan lisansüstü seviyesinde öğrenime başlamaları istenecektir TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adına verilen burs ile yurt dışında öğrenim yapmaya hak kazanacak adayların T.C. Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra ilgili kurumca istenebilecek diğer işlemleri yapmaları ve belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. NOT : İngilizce konuşulan ülkeler dışındaki ülkelerin üniversitelerinde İngilizce öğrenim yapılabilir. TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile TPAO, TCDD ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek alanlar, puan türleri ve kontenjanları ile birlikte Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilmektedir. 2. Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'ten toplam en çok 10 tercih yapılabilir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 3. Tercih yapılmadan önce, mezun olunan lisans programı Tablo-6'dan saptanmalı; Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4 deki hangi programları bitirenlerin hangi alanlara (programlara) başvurabileceklerini gösteren sütun dikkatle incelenmelidir. Tablo-6'dan kodlanan lisans programından mezun olanların, belirtilen başvurabilecekleri alanların dışındaki alanlardan (programlardan) yaptıkları tercihler iptal edilecektir. 4. Mezun olunan lisans programı, ilgili tabloların değişik yerlerinde geçmekte olabilir. Tercih etmeyi düşünülen alanlar (programlar) ile ilgili karar verilmeden önce, bu tablonun tümünün incelenmesi adayların yararına olacaktır. 6

10 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE ADIYAMAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ADIYAMAN İç Mimarlık EA/SAY 1 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı ADIYAMAN Mimarlık SAY 1 Mimarlık ADIYAMAN Okul Öncesi Öğretmenliği EA 1 Okul Öncesi Öğretmenliği ADIYAMAN Otomotiv Mühendisliği SAY 1 Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği ADIYAMAN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAY 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Eğitim Bilimleri EA/SÖZ 1 Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Fen Bilgisi Eğitimi SAY 1 Fen Bilgisi Öğretmenliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Hukuk Bilimleri EA AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN İngiliz Edebi ve Kültürel Çalışmalar SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Matematik SAY 1 Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Okul Öncesi Öğretmenliği EA 1 Okul Öncesi Öğretmenliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Rus Dili ve Kültürü SÖZ 2 Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Rusça) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Sosyal Hizmet EA 2 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Uygulamalı Matematik SAY AHİ EVRAN Hukuk Bilimleri EA 1 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve AHİ EVRAN İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat EA 2 İktisat, Ekonomi, Ekonometri AHİ EVRAN İktisat Politikası EA 1 İktisat, Ekonomi, Ekonometri AHİ EVRAN İktisat Teorisi EA 1 İktisat, Ekonomi, Ekonometri AHİ EVRAN Okul Öncesi Öğretmenliği EA 2 Okul Öncesi Öğretmenliği AHİ EVRAN Psikoloji EA 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AHİ EVRAN Sosyal Hizmet EA 2 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AHİ EVRAN Sosyoloji EA 1 Sosyoloji AKSARAY Devletler Hukuku EA 2 Hukuk AKSARAY Devreler ve Sistemler SAY 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik v Haberleşme Mühendisliği 7

11 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE AKSARAY Elektrik Makineleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği AKSARAY Fotogrametri SAY 1 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği AKSARAY Hukuk Bilimleri EA AKSARAY İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı AKSARAY Makine Teorisi ve Dinamiği SAY 1 Makine Mühendisliği AKSARAY Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği AKSARAY Sayısal Yöntemler EA/SAY AKSARAY Telekominikasyon SAY 1 Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği AKSARAY Ticaret Hukuku EA 2 Hukuk AKSARAY Üretim Yönetimi ve Pazarlama EA 1 İşletme, Pazarlama AKSARAY Yönetim Bilimleri EA 2 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve AKSARAY Yönetim ve Organizasyon EA 1 İşletme AMASYA Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi SAY 1 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar AMASYA Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği AMASYA İç Mimarlık EA/SAY AMASYA Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik SAY 2 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar AMASYA Mimarlık SAY 2 Mimarlık AMASYA Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği AMASYA Okul Öncesi Öğretmenliği EA 1 Okul Öncesi Öğretmenliği AMASYA Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 3 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AMASYA Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği AMASYA Sosyal Hizmet EA 2 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AMASYA Uygulamalı Matematik SAY 2 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar ARDAHAN Bilgisayar Donanımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği 8

12 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE ARDAHAN Bilgisayar Programcılığı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Uygulamalı Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ARDAHAN Bilgisayar Yazılımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri ARDAHAN Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği ARDAHAN Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ARDAHAN Sayısal Yöntemler EA/SAY 1 Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme ARDAHAN Sosyal Hizmet EA 2 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ARDAHAN Sosyometri EA 1 Sosyoloji ARTVİN ÇORUH Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ARTVİN ÇORUH Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi EA/SÖZ 2 Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği ARTVİN ÇORUH Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Gürcü Dili ve Edebiyatı ARTVİN ÇORUH Hidrolik SAY 1 İnşaat Mühendisliği ARTVİN ÇORUH İşitme Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 1 İşitme Engelliler Öğretmenliği ARTVİN ÇORUH Mekanik SAY 1 İnşaat Mühendisliği ARTVİN ÇORUH Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ARTVİN ÇORUH Okul Öncesi Öğretmenliği EA 1 Okul Öncesi Öğretmenliği ARTVİN ÇORUH Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ARTVİN ÇORUH Rus Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Rusça) ARTVİN ÇORUH Sosyal Hizmet EA 2 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ARTVİN ÇORUH Uygulamalı İstatistik SAY 1 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ARTVİN ÇORUH Yapı SAY 1 İnşaat Mühendisliği 9

13 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE ARTVİN ÇORUH Zihin Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 2 Zihin Engelliler Öğretmenliği BARTIN Arap Dili Eğitimi SÖZ 2 Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (Arapça) Suriye, Ürdün BARTIN Bilgisayar Donanımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği BARTIN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği BARTIN Bilgisayar Yazılımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri BARTIN Görme Engelliler Öğretmenliği SÖZ 1 Görme Engelliler Öğretmenliği BARTIN Konuşma ve İşitme Engelliler Eğitimi EA/SÖZ 1 İşitme Engelliler Öğretmenliği BARTIN Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BARTIN Okul Öncesi Öğretmenliği EA 1 Okul Öncesi Öğretmenliği BARTIN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık BARTIN Sosyal Hizmet EA 2 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık BARTIN Yönetim Bilimleri EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve BARTIN Zihin Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği BATMAN Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği BATMAN Enerji SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği BATMAN İmalat Mühendisliği SAY 1 İmalat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği BATMAN İnşaat Mühendisliği SAY 1 İnşaat Mühendisliği BATMAN Konstrüksiyon ve İmalat SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği BATMAN Makine Teorisi ve Dinamiği SAY 1 Makine Mühendisliği BATMAN Mekanik SAY 1 Makine Mühendisliği BATMAN Metalurji ve Malzeme SAY 1 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, BATMAN Petrol Arama SAY 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği BATMAN Petrol İşleme SAY 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 10

14 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE BATMAN Uygulamalı Matematik SAY BAYBURT Bilgisayar Yazılımı SAY 1 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri BAYBURT Enerji SAY 1 Makine Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği BAYBURT Geoteknik SAY 1 İnşaat Mühendisliği BAYBURT Gıda Teknolojisi SAY 1 Gıda Mühendisliği BAYBURT Haberleşme SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği BAYBURT Hidrolik SAY 1 İnşaat Mühendisliği BAYBURT Hukuk Bilimleri EA 1 Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve BAYBURT Konstrüksiyon ve İmalat SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği BAYBURT Kontrol ve Kumanda Sistemleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve BilgisayarMühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği BAYBURT Makine Teorisi ve Dinamiği SAY 1 Makine Mühendisliği BAYBURT Mekanik SAY 1 Makine Mühendisliği BAYBURT Termodinamik SAY 1 Makine Mühendisliği BAYBURT Üretim Yönetimi ve Pazarlama EA 1 İşletme, Pazarlama BİLECİK Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği BİLECİK Cebir ve Sayılar Teorisi SAY BİLECİK Fonksiyonel Analiz SAY BİLECİK Haberleşme SAY 1 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik v Haberleşme Mühendisliği BİLECİK Hidrolik SAY 1 İnşaat Mühendisliği BİLECİK Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar SAY 1 İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği BİLECİK Hukuk Bilimleri EA 2 Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve BİLECİK Konstrüksiyon SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği 11

15 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE BİLECİK Makine Teorisi SAY 1 Makine Mühendisliği BİLECİK Mekanik (İnşaat Mühendisliği bölümü için) SAY 1 İnşaat Mühendisliği BİLECİK Mekanik (Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü için) SAY 1 İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Üretim Mühendisliği BİLECİK Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 1 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik BİLECİK Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BİLECİK Ulaştırma SAY 1 İnşaat Mühendisliği BİNGÖL Kentleşme ve Çevre Sorunları EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve BİNGÖL Konstrüksiyon ve İmalat SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği BİNGÖL Makine Teorisi ve Dinamiği SAY 1 Makine Mühendisliği BİNGÖL Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 1 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik BİNGÖL Muhasebe ve Finansman EA BİNGÖL Sayısal Yöntemler EA/SAY BİNGÖL Uygulamalı Matematik SAY 1 İşletme, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar BİNGÖL Üretim Yönetimi ve Pazarlama EA 1 İşletme, Pazarlama BİNGÖL Yönetim ve Organizasyon EA 1 İşletme BİNGÖL Yöneylem Araştırması EA/SAY 1 Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme BİTLİS EREN Çevre Bilimleri SAY 1 Çevre Mühendisliği BİTLİS EREN Elektro Manyetik Alanlar SAY BİTLİS EREN Enerji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Makine Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği BİTLİS EREN Gıda Teknolojisi SAY 1 Gıda Mühendisliği BİTLİS EREN Hidrolik SAY 1 İnşaat Mühendisliği BİTLİS EREN Hukuk Bilimleri EA 1 Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve BİTLİS EREN Makine Teorisi ve Dinamiği SAY 1 Makine Mühendisliği BİTLİS EREN Mekanik SAY 1 İnşaat Mühendisliği 12

16 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE BİTLİS EREN Telekominikasyon SAY 1 Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik v Haberleşme Mühendisliği BİTLİS EREN Termodinamik SAY 1 Makine Mühendisliği BİTLİS EREN Üretim Yönetimi ve Pazarlama EA 1 İşletme, Pazarlama BİTLİS EREN Yapı SAY 1 İnşaat Mühendisliği BOZOK Bilgisayar Donanımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği BOZOK Bilgisayar Yazılımı SAY BOZOK Devreler ve Sistemler SAY BOZOK Elektrik Makineleri SAY BOZOK Elektrik Tesisleri SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik v Haberleşme Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BOZOK Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği BOZOK İşitme Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 1 İşitme Engelliler Öğretmenliği BOZOK Konstrüksiyon ve İmalat SAY 1 Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği BOZOK Telekominikasyon SAY 1 Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BOZOK Ulaştırma SAY 1 İnşaat Mühendisliği BOZOK Yapı Bilgisi SAY 1 Mimarlık BOZOK Yöneylem Araştırması EA/SAY 1 Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme BOZOK Zihin Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 2 Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSA TEKNİK Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği BURSA TEKNİK Biyoloji SAY 3 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik BURSA TEKNİK Çevre Mühendisliği SAY 1 Çevre Mühendisliği BURSA TEKNİK Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği EA/SAY BURSA TEKNİK Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BURSA TEKNİK Endüstri Mühendisliği SAY 3 Endüstri Mühendisliği BURSA TEKNİK Fizik SAY 2 Fizik, Fizik Mühendisliği 13

17 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE BURSA TEKNİK Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği BURSA TEKNİK İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA/SAY 2 SAY 3 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı BURSA TEKNİK İnşaat Mühendisliği SAY 3 İnşaat Mühendisliği BURSA TEKNİK Kimya SAY 2 Kimya, Kimya Mühendisliği BURSA TEKNİK Kimya Mühendisliği SAY 2 Kimya Mühendisliği BURSA TEKNİK Makine Mühendisliği SAY 3 Makine Mühendisliği BURSA TEKNİK Matematik SAY BURSA TEKNİK Mekatronik Mühendisliği SAY 3 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği BURSA TEKNİK Mimarlık SAY 2 Mimarlık BURSA TEKNİK Nanoteknoloji SAY 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği BURSA TEKNİK Orman Endüstri Mühendisliği SAY 3 Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği BURSA TEKNİK Orman Mühendisliği SAY 2 Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği BURSA TEKNİK Peyzaj Mimarlığı EA/SAY 2 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama BURSA TEKNİK Şehir ve Bölge Planlama SAY 2 Şehir ve Bölge Planlama ÇANKIRI KARATEKİN Arap Dili ve Edebiyatı SÖZ 2 Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (Arapça) Suriye, Ürdün ÇANKIRI KARATEKİN Devletler Hukuku EA 2 Hukuk ÇANKIRI KARATEKİN Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme EA/SÖZ 1 Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği ÇANKIRI KARATEKİN Genetik ve Biyomühendislik SAY 1 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ÇANKIRI KARATEKİN İktisat Politikası EA 1 İktisat, Ekonomi, Ekonometri ÇANKIRI KARATEKİN İktisat Teorisi EA 1 İktisat, Ekonomi, Ekonometri ÇANKIRI KARATEKİN İstatistik Bilgi Sistemleri SAY 1 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ÇANKIRI KARATEKİN İstatistik Teorisi SAY 1 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ÇANKIRI KARATEKİN Kentleşme ve Çevre Sorunları EA 2 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve ÇANKIRI KARATEKİN Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 1 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik 14

18 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE ÇANKIRI KARATEKİN Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ÇANKIRI KARATEKİN Orman Botaniği SAY 1 Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği ÇANKIRI KARATEKİN Sayısal Yöntemler EA/SAY 1 Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme ÇANKIRI KARATEKİN Toprak İlmi ve Ekolojisi SAY 1 Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği ÇANKIRI KARATEKİN Uygulamalı İstatistik SAY 1 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, DÜZCE Bilgisayar Donanımı SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği DÜZCE Bilgisayar Yazılımı SAY 2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri DÜZCE Biyomedikal SAY 1 Biyomedikal Mühendisliği DÜZCE Çevre Teknolojileri SAY 1 Çevre Mühendisliği DÜZCE Elektronik SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği DÜZCE Endüstri Mühendisliği SAY 1 Endüstri Mühendisliği DÜZCE Gelişim Psikolojisi EA 1 Psikoloji DÜZCE Genel Sosyoloji ve Metodoloji EA 1 Sosyoloji DÜZCE Genetik ve Biyomühendislik SAY 1 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik DÜZCE Haberleşme SAY 1 Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik v Haberleşme Mühendisliği DÜZCE Kontrol ve Kumanda Sistemleri SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği DÜZCE Mekatronik Mühendisliği SAY 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği DÜZCE Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 1 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik DÜZCE Nanoteknoloji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği DÜZCE Orman Entomolojisi ve Koruma (Yaban Hayatı) SAY 1 Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği DÜZCE Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15

19 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE DÜZCE Yöneylem Araştırması EA/SAY 1 Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İşletme ERZİNCAN Anayasa Hukuku EA 2 Hukuk ERZİNCAN Arap Dili ve Belagatı SÖZ 2 İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Arapça), Arapça Öğretmenliği Suriye, Ürdün ERZİNCAN Ceza Hukuku EA 1 Hukuk ERZİNCAN Devletler Özel Hukuku EA 1 Hukuk ERZİNCAN Devletler Umumi Hukuku EA 1 Hukuk ERZİNCAN İdare Hukuku EA 1 Hukuk ERZİNCAN İslam Hukuku SÖZ 1 İlahiyat Suriye, Ürdün ERZİNCAN Kentleşme ve Çevre Sorunları EA 1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve ERZİNCAN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ERZİNCAN Topoloji SAY 1 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar ERZİNCAN Uçak Elektrik Elektroniği SAY 1 Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Arkeoloji EA 2 Arkeoloji ERZURUM TEKNİK Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Biyoloji SAY 3 Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ERZURUM TEKNİK Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Endüstri Mühendisliği SAY 2 Endüstri Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Felsefe EA 2 Felsefe ERZURUM TEKNİK Fizik SAY 2 Fizik, Fizik Mühendisliği ERZURUM TEKNİK İktisat EA 2 İktisat, Ekonomi, Ekonometri ERZURUM TEKNİK İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ERZURUM TEKNİK İnşaat Mühendisliği SAY 2 İnşaat Mühendisliği ERZURUM TEKNİK İşletme EA 2 İşletme ERZURUM TEKNİK Kimya SAY 2 Kimya, Kimya Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Makine Mühendisliği SAY 2 Makine Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Matematik SAY 2 Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar 16

20 Tablo - 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA YURT DIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR, KONTENJANLARI VE LİSANS MEZUNİYET ALANLARI KODU ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI PUANTÜRÜ KONT. LİSANS MEZUNİYET ALANI ÖĞRENİM YAPILACAK ÜLKE ERZURUM TEKNİK Mekatronik Mühendisliği SAY 2 Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Mimarlık SAY 2 Mimarlık ERZURUM TEKNİK Nanoteknoloji SAY 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ERZURUM TEKNİK Peyzaj Mimarlığı EA/SAY 2 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ERZURUM TEKNİK Psikoloji EA 2 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ERZURUM TEKNİK Sanat Tarihi SÖZ ERZURUM TEKNİK Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 2 2 Sanat Tarihi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve ERZURUM TEKNİK Sosyal Hizmet EA 3 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ERZURUM TEKNİK Sosyoloji EA 2 Sosyoloji ERZURUM TEKNİK Şehir ve Bölge Planlama SAY ERZURUM TEKNİK Uluslararası İlişkiler EA 2 Şehir ve Bölge Planlama Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve GİRESUN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi SAY 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği GİRESUN İstatistik SAY 1 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri GİRESUN İşitme Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 2 İşitme Engelliler Öğretmenliği GİRESUN Okul Öncesi Öğretmenliği EA 1 Okul Öncesi Öğretmenliği GİRESUN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik EA 2 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık GİRESUN Üretim Yönetimi ve Pazarlama EA 1 İşletme, Pazarlama GİRESUN Zihin Engelliler Öğretmenliği EA/SÖZ 2 Zihin Engelliler Öğretmenliği GÜMÜŞHANE Arap Dili ve Belagatı SÖZ 2 İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Arapça), Arapça Öğretmenliği Suriye, Ürdün GÜMÜŞHANE Biyo Mühendislik SAY 1 Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği GÜMÜŞHANE Elektrik Tesisleri SAY GÜMÜŞHANE Elektronik Telekomünikasyon SAY GÜMÜŞHANE Enerji SAY 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği Makine Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği 17

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

MEB BURSU YLSY YÖK BURSU

MEB BURSU YLSY YÖK BURSU MEB BURSU YLSY YÖK BURSU MEB BURSU Yabancı hükümet bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı hükümetler tarafından Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2015 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, FOTOĞRAFÇI, İŞ VE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı