Yİ T YL DERS PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yİ T YL DERS PLANLARI"

Transkript

1 Yİ T YL DERS PLANLARI INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 1. Hafta Tanışma 2. Hafta Giriş Proje Yönetimi 3. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon 4. Hafta Proje Yönetimi Süreçleri 5. Hafta Proje Entegrasyon Yönetimi 6. Hafta Proje Kapsam Yönetimi 7. Hafta Proje Zaman Yönetimi 8. Hafta Yıl İçi Sınavı 9. Hafta Proje Maliyet Yönetimi 10. Hafta Proje Kalite Yönetimi 11. Hafta Proje İnsan Kaynakları Yönetimi 12. Hafta Proje İletişim Yönetimi 13. Hafta Proje Risk Yönetimi 14. Hafta Proje Tedarik Yönetimi 15. Hafta Proje Yönetiminde Güncel Kavramların İrdelenmesi INM 6802-Konut İnşaatlarında Süreç ve Döküman Yönetimi 1.Hafta Tanışma 2.Hafta Süreç Yönetimine Giriş 3.Hafta Süreç İyileştirme Teknikleri 4.Hafta Döküman Yönetimi 5.Hafta Kurumsal Kaynak Planlaması 6.Hafta Toplam Kalite Yönetimi 7.Hafta Değer Mühendisliği 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Yalın İnşaat 10.Hafta Performans Yönetimi 11.Hafta Öğrenci Sunumları 12.Hafta Öğrenci Sunumları 13.Hafta Öğrenci Sunumları 14.Hafta Öğrenci Sunumları Öğrenci Sunumları ve Güncel Kavramların Genel Değerlendirmesi INM 6803-İnşaat Projelerinde Sözleşme ve Talep Yönetimi 1.Hafta Dersin İçeriğinin Tanıtımı 2.Hafta Sözleşme Hukukunun Temel Prensipleri 3.Hafta Sözleşme İdaresinin Prensipleri 4.Hafta Sözleşme Tipleri 5.Hafta Standart Sözleşmelere Giriş 6.Hafta Kamu İhale Sözleşmeleri-I 7.Hafta Kamu İhale Sözleşmeleri-II 8.Hafta Yıl içi Sınavı 9.Hafta FIDIC Sözleşmeleri-I 10.Hafta FIDIC Sözleşmeleri-II 11.Hafta İnşaat Sözleşmelerinde Problem Alanları-I 12.Hafta İnşaat Sözleşmelerinde Problem Alanları-II (Gecikme Analizleri) 13.Hafta Hak Talebi Prensipleri 14.Hafta Uygulanmış Sözleşmelerin İncelenmesi-I Uygulanmış Sözleşmelerin İncelenmesi-II

2 INM 6804-İş Hukuku ve Etik Değerler 1.Hafta Hukuk kavramı, hukukun yararları, yaptırım kavramı ve türleri 2.Hafta Hukukun dalları ayrımında iş hukukunun yeri / İş hukukunun kaynakları / İş hukukuna yön veren temel ilke ve yaklaşımlar 3.Hafta İş hukukunun temel kavramları; isçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme, çırak 4.Hafta İş sözleşmesi kavramı ve türleri 5.Hafta İş sözleşmesi ehliyeti, iş sözleşmesi ehliyetinin sınırları, iş sözleşmesi yapma zorunlulukları 6.Hafta İsçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, Ücret kavramı, kök ücret, ek ücret, ücret sistemleri 7.Hafta Ücretin güvencesi, asgari ücret,, ücret kesme cezası 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Is sözleşmesinin sona ermesi halleri, sonuçları, kıdem tazminatı 10.Hafta Etik ve Ahlak terimleri, ahlaka ve etiğe aykırı davranışlarla ilgili örnekler 11.Hafta Mühendislik Etiği, İnşaat Mühendisliği mesleğinde etik davranışlar ile ilgili somut örnekler 12.Hafta Toplu iş hukuku: Sendika kavramı: Türkiye de sendikacılığın özellikleri, sendika kuruculuğu koşulları, sendikaların zorunlu organları, sendika üyeliğinden doğan hak ve borçlar, sendikaların sona ermesi 13.Hafta Toplu iş sözleşmeleri, tanım, Türkiye de toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu is sözleşmesinin yapılması prosedürü 14.Hafta Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçıl çözüm yolları: ara buluculuk ve tahkim, grev: genel tanım, yasal ve yasadışı grev tanımları Yasal grevin unsurları, lokavt, genel tanım, yasal lokavt ve yasadışı lokavt kavramları, yasal lokavtın unsurları INM 6805-Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları 1.Hafta Tanıtım ve Yönlendirme 2.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 3.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 4.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 5.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 6.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 7.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 10.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 11.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 12.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. 13.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir.

3 14.Hafta Her hafta ya yeni bir ( devam eden ) inşaat şantiyesi ziyaret edilerek incelenir veya sınıfta değerlendirilir. Güncel konuların/projelerin değerlendirilmesi Final Sınavı INM İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri 1.Hafta Yöneticiler ve Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar 2.Hafta Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Klasik Yönetim Yaklaşımları 3.Hafta Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Neo-Klasik Yönetim Anlayışı 4.Hafta Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Modern Yönetim Yaklaşımları 5.Hafta Yapı ve İnşaat Sektöründe Örgütsel ve Küresel Çevre 6.Hafta Yönetsel Karar Verme Süreci 7.Hafta Yapı ve İnşaat Sektöründe Planlamacı ve Stratejist Olarak Yönetici 1 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Yapı ve İnşaat Sektöründe Planlamacı ve Stratejist Olarak Yönetici 2 10.Hafta Yapı ve İnşaat Sektöründe Örgütsel Yapı ve Tasarım 1 11.Hafta Yapı ve İnşaat Sektöründe Örgütsel Yapı ve Tasarım 2 12.Hafta İnşaat Şirketlerinde Liderlik 13.Hafta İnşaat Şirketlerinde Çatışma Yönetimi 14.Hafta İnşaat Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İnşaat Şirketlerinin Kanıta Dayalı Yönetimi INM 6807-İnşaat Sektöründe Ekonomik Sorun.ve Çöz. 1.Hafta İktisadın Sorunu ve On Prensibi 2.Hafta Arz ve Talep 3.Hafta Piyasa Dengesi 4.Hafta Fiyat Kontrolleri 5.Hafta Firma Teorisi 6.Hafta Üretim 7.Hafta Maliyetler 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Rekabetçi Piyasa 10.Hafta Monopoller, ve Oligopoller 11.Hafta Stratejik Davranış: Statik Oyun Teorisi 12.Hafta Stratejik Davranış: Dinamik Oyun Teorisi 13.Hafta Stratejik Davranış: Dinamik Oyun Teorisi 14.Hafta Makro İktisadi Kavramlar İnşaat Sektöründe Karşılaşılan Ekonomik Problemler INM İnşaat Sektöründe Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Yönetimi 1.Hafta Kavramsal yaklaşımlar (genel muhasebe, finansal yönetim, inşaat muhasebesi) 2.Hafta İnşaat işletmelerinde muhasebe sistemi 3.Hafta Temel Mali Tablolar 4.Hafta İnşaat Maliyetlerinin Belirlenmesi Malzeme Maliyetleri 5.Hafta İşçilik Maliyetleri 6.Hafta Genel Maliyetler 7.Hafta Örnek Olay Çalışmaları 8.Hafta Yıl İçi Sınav 9.Hafta İnşaat İşlerinde Vergi Yükü 10.Hafta Finansal Yönetim ve Fonksiyonları, Paranın Zaman Değeri

4 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Başabaş Noktası Analizi ve Finansal Kaldıraç Finansal Analiz Finansal Analiz (2. Ara Sınav) Finansal Planlama Ve Kontrol Çalışma Sermayesi Yöntemi Final Sınavı INM İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları 1.Hafta Toplam Kalite Yönetimi, kavram ve gelişim süreci, TKY felsefesi 2.Hafta TKY teknik ve etik altyapı, uygulamada başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri 3.Hafta TKY ilkeler ve aşamalar, TKY sistemi 4.Hafta Kalite, kalite maliyetleri, kalite girdileri ve çıktıları 5.Hafta TKY temel unsurlar, TKY, kalite yönetim sistemi, kalite kontrol 6.Hafta TKY temel unsurlar, takım çalışması, liderlik, çalışanların katılımı, sürekli iyileştirme vb. 7.Hafta İnşaat sektöründe kalite kavramı ve kalite faktörleri 8.Hafta Vize 9.Hafta İnşaat sektöründe TKY karşı direnç, uygulama güçlüleri ve başarı faktörleri 10.Hafta Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9000 ve ISO 9001: 2000 KYS, 2008 değişiklikleri 11.Hafta ISO 9001: 2008 KYS; gelişimi, tanım, kapsam, belgelendirme süreci, standardın yapısı 12.Hafta ISO 9001: 2008 KYS; kalite el kitabı, süreçler, inşaat sektöründe uygulamalar 13.Hafta Çevre Yönetim Sistemleri ve inşaat sektöründe yeri, önemi ve uygulamalar 14.Hafta ISO İş Sağlığı ve Güvenliği YS (OHSAS) ve inşaat sektöründe yeri, önemi ve uygulamalar Altı Sigma, tanım, yararları, araç ve temaları, iyileştirme süreci Final INM Tamamlanmış İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları 1.Hafta Tanıtım ve Yönlendirme 2.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 3.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 4.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 5.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 6.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 7.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 8.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 9.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 10.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 11.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. 12.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir.

5 13.Hafta 14.Hafta Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. Her hafta ya yeni bir ( Tamamlanmış ) inşaat projesi sınıfta değerlendirilir. Güncel konuların/projelerin değerlendirilmesi Final Sınavı INM 6811-İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı 1.Hafta Giriş, mevzuat, imar mevzuatı ve belediye mevzuatı ile ilgili temel kavramlar / 2.Hafta İmar mevzuatı ile ilgili temel yasalar: İmar Kanunu 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta İmar mevzuatı ile ilgili temel yasalar: İmar Kanunu İmar Kanunu uygulama yönetmelikleri: Plan Yapım Yönetmeliği, Arsa ve Arazi Düzenleme Yönetmeliği İmar Kanunu uygulama yönetmelikleri: Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Isı Yalıtım Yönetmeliği Yönetmeliklerinin uygulama örnekleri İmar mevzuatı ile ilgili temel yasalar: Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kamulaştırma Kanunu Kentsel Dönüşüm, Yasal Altlıkları Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Ara sınav Sunumlar Sunumlar Uzman tarafından verilecek seminer Genel Değerlendirme INM İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 1.Hafta Giriş, İnşaat Projeleri, Genel Bilgiler, İnşaat Projelerinin Sınıflandırılması 2.Hafta İnşaat Projelerinde Fizibilite, Mekansal Fizibilite 3.Hafta Sektörel Fizibilite, Talep Analizi, Rekabet Analizi 4.Hafta Finansal Fizibilite, Risk Analizi 5.Hafta Swot Analizi 6.Hafta İnşaat Projelerinde Değerleme, Karşılaştırma Yöntemi 7.Hafta İnşaat Projelerinde Değerleme, Gelir Yöntemi 8.Hafta İnşaat Projelerinde Değerleme, Maliyet Yöntemi, Kalıntı Yöntemi 9.Hafta Yıpranma miktarı ve belirlenme yöntemleri 10.Hafta Ara Sınav 11.Hafta Stokastik Analizler, Diğer Yöntemler 12.Hafta Kullanılan veriler ve veri kaynakları 13.Hafta Sunumlar 14.Hafta Sunumlar Uzman tarafından verilecek seminer Genel Değerlendirme INM İnşaat Projelerinde İhale Mevzuatı ve Teklif Hazırlama 1.Hafta Kanun sistemleri 2.Hafta İhale tipleri 3.Hafta İhale hazırlık stratejileri, ihalenin teknik ve finansal olarak değerlendirilmesi

6 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta kamu ihale kanunları İhale dosyası hazırlama teknikleri, yazışma teknikleri İşveren ve yüklenici ilişkileri İnşaat proje süreç gruplarından başlangıç süreç gruplarının detaylı olarak irdelenmesi Yıl İçi Sınavı Fizibilite, ön değerlendirme, metraj, analiz, keşif, teklif İş planı, ön bütçe Dökümantasyon İhale bedeli karar ve sözleşme süreçlerinin detaylı olarak irdelenmesi, İhale bedeli karar ve sözleşme süreçlerinin detaylı olarak irdelenmesi (Yıl İçi Sınavı 2) İlgili iş akışı, rapor ve dokümantasyonun incelenmesi İhale bedeli oluşturma yöntemleri, teklif hazırlık ve takip süreçleri, ihale sonunun değerlendirilmesi Final Sınavı INM İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi 1.Hafta Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar (paydaşlar, roller, sektörel veriler gibi), 2.Hafta Konut, alışveriş merkezi ve ofis projeleri geliştirme modelleri (ortaklık, hâsıla paylaşımı, yap sat gibi), kritik başarı faktörleri ve performans göstergeleri 3.Hafta Proje geliştirme (stratejik planlama, arsa geliştirme, finansal modeller) 4.Hafta Fizibilite çalışmaları, yasal ve resmi işlemler (sözleşmeler, belediye işlemleri vs.), 5.Hafta Maliyet hesaplaması 6.Hafta Pazar araştırması, hedef kitle belirleme 7.Hafta Konsept tasarım kriterleri, projelendirme, ruhsat işlemleri) 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Proje uygulama (inşaat teknolojisi, proje yapım modelinin belirlenmesi, yapım şartnamesi, üretimin planlanması) 10.Hafta Nakit yönetimi, mobilizasyon, malzeme ve hizmet satınalma, 11.Hafta Yapı kullanımını sağlama (kat mülkiyeti, iskan vs.), teslim - teslim sonrası yükümlülükler, işletmenin kurulması 12.Hafta Pazarlama satış (pazarlama satış stratejisinin belirlenmesi, fiyatlandırma, reklâm kampanyaları ve lansman, tüketiciyi koruma kanunu, sözleşme), 13.Hafta Pazarlama satış (pazarlama satış stratejisinin belirlenmesi, fiyatlandırma, reklâm kampanyaları ve lansman, tüketiciyi koruma kanunu, sözleşme), (Yıl içi sınavı 2) 14.Hafta Yönetimsel yaklaşımlar (kriz yönetimi, risk yönetimi, marka yönetimi, paydaşlarla proje iletişimi) Dönem içi çalışmalar belirlenmiş olan proje üzerinde öğrencilerin uygulamaya yönelik biri gayrimenkul geliştirme, diğer, proje uygulama olmak üzere iki adet proje çalışması yapılması, konusunda uzman kişilerin sunumları. INM Şantiye Yönetimi (Kuruluş, İşletme ve Kapanış) 1.Hafta İşe Başlama Emrine Kadar Beş Aşama 2.Hafta İnşaat Sözleşmeleri Ve Yüklenici İşlevleri 3.Hafta Yüklenicinin Finansal Kaynakları Ve Varlıkları, Hak Talepleri (Genel) 4.Hafta Şantiye Kuruluşu (Mobilizasyon)

7 5.Hafta Şantiye Tesisleri, Yönetim Görev Ve Sorumlulukları İle Organizasyon Şeması 6.Hafta Yüklenici - Şantiye Yönetimi 7.Hafta Şantiyede İnşaat Yönetim Faaliyetleri I. 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta Şantiyede İnşaat Yönetim Faaliyetleri Il. 10.Hafta Alt yüklenici Yönetimi 11.Hafta Hakedişler, Teminatlar İle Kabul Tutanakları (I) 12.Hafta Hakedişler, Teminatlar İle Kabul Tutanakları (Il) 13.Hafta Kesin Hesaplar, As Buılt ler İle Bakım Ve İşletme Dönemi (Yıl İçi Sınavı 2) 14.Hafta Değer Mühendisliği Uygulamaları İle Takım Ruhunun Yaratılması Değer Mühendisliği Uygulamaları İle Takım Ruhunun Yaratılması INM İnşaat Sektöründe Satın Alma Sistemleri 1.Hafta Tedarik zincirine giriş; tedarik zinciri, lojistik ve satın alma 2.Hafta Tedarik Zinciri ve İnşaat projelerinde tedarik zinciri 3.Hafta Tedarik süreci ve işbirliği, işbirliği türleri, inşaat projelerinde işbirliği 4.Hafta TZY fonksiyonları; ilişki yönetimi, satın alma yönetimi 5.Hafta TZY fonksiyonları; talep yönetimi, müşteri hizmetleri v.b. 6.Hafta Satın alma yönetimi ve süreci 7.Hafta Malzeme yönetimi ve inşaat projelerinde satın alma yönetimi 8.Hafta Vize 9.Hafta İnşaat sektöründe ve proje yönetiminde satın alma bölümünün yapılandırılması 10.Hafta Satın alma ihtiyacını doğuşu ve inşaat projelerinde satın alma süreci 11.Hafta Tedarikçi seçimi, inşaat projelerinde malzeme, işçilik ve malzemeli işçilikli satın alma v.b. 12.Hafta Satın alma yöntemleri, satın alma siparişi, siparişin izlenmesi 13.Hafta Ürün ya da hizmetin teslim alınması, kontrolü, kayıt ve ödeme süreci (Yarıyıl sınavı 2) 14.Hafta Satın almada uluslararası fiyatlandırma terim ve ödeme şekilleri Satın almada bilgi teknolojileri Final INM İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi 1.Hafta Planmaya Giriş 2.Hafta Alternatif Planlama Araclari 3.Hafta Network Model Olusturulmasi;Aktivite Surelerinin Tayini 4.Hafta Kritik Yol Yontemi 5.Hafta Planlama Ve Kontrolde Bilgisayar Kullanimi 6.Hafta Kaynak Atamasi Ve Kaynak Dengelemesi 7.Hafta Planlama Ve Maliyet Kontrol 8.Hafta Yılıcı Sınavı 9.Hafta Proje Izleme Ve Kontrolu 10.Hafta Kontratlarda Sure Yonetimi 11.Hafta Proje yönetiminde belirsizlik yönetimi, risk yönetimi 12.Hafta Lineer Planlama 13.Hafta PERT YONTEMI (Yil ici Sinavi 2) 14.Hafta Proje sunumları Proje sunumları Fınal Sınavı

8 INM İnşaat Proje Yönetiminde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) 1.Hafta Proje Yönetimi ne Kavramsal Yaklaşımlar * İnşaat Proje Yönetimi Nedir? * Proje Yönetiminde Bugün ün Dünden farkı nedir? * Proje Yönetimini Başarılı Kılan Temel Nitelikler Nedir? * ERP Nedir? Bu kavramı özümsemeden `İnşaat Yönetimi kavramını irdeleyebilir miyiz? * ERP nin Amaç ve Avantajları Nelerdir? 2.Hafta Planlama nın Erp Sistemi İçindeki Yeri Ve Entegrasyonu 1.Kısım * Planlama Nedir? CPM Metodolojisinin gelişimi. * Basit Bir Projenin Primavera da adım adım örneklenmesi 3.Hafta Planlama nın Erp Sistemi İçindeki Yeri Ve Entegrasyonu 2.Kısım * Aktivite Oluşumu hakkında Aktiviteler Keşfe Gömülüdür Teorisinin incelenmesi * Uygulanmakta olan bir Projenin, Gerçek bir keşfinin gözden geçirilmesi 4.Hafta Planlama nın Erp Sistemi İçindeki Yeri Ve Entegrasyonu 3.Kısım * Aktivite Analizleri * Aktivite Analiz Çubuk Diyagramı * Bütçe Modülü Kaynakların Zamansal dağılımı (Miktarsal, Parasal ) 5.Hafta Planlama nın Erp Sistemi İçindeki Yeri Ve Entegrasyonu 4.Kısım * İş Emirlerinin Alınması * Saha Geri Bildirimi İmalat Tespit Modülü * Raporlamalar 6.Hafta ERP Örnek Proje İnşaat Sektöründe Gerçek Projelerden ERP uygulama Örnekleri üzerinde çalışma 7.Hafta ERP - Hazirlik Safhasi Modülleri 1 * Birim Fiyat Kütükleri * Analiz Kütükleri * Metraj Veri Kütükleri 8.Hafta Yıliçi Sınavı 9.Hafta ERP - Hazirlik Safhasi Modülleri 2 * Keşif Teklif Oluşturulması * İş e Özel Dosyalar Firma Hafıza Kütükleri * Master Plan Oluşturmak * Raporlamalar 10.Hafta ERP - Yürütme Safhasi İşlemleri 1 * Malzeme İhtiyaç Listeleri * Malzeme Alım Planı * Ödeme Planı * Varsayılan Bütçe - Planlanan Bütçe 11.Hafta ERP-Gerçekleşme Safhasi İşlemleri -1 * Maliyet Muhasebesi * Stok Kontrolu * İşçilik Ölçümlemeleri Puantaj * Demirbaş * Genel Gider Ölçümleri 12.Hafta ERP-Gerçekleşme Safhasi İşlemleri -2 * Değerlendirmeler * Planlanan Bütçe Gerçekleşen Bütçe * ERP de Hakediş Oluşumları * İmalat Tesbit İşlemleri Verim Ölçümleri 13.Hafta Ödev Teslimatı (Yıliçi Sınavı 2)

9 14.Hafta ERP - GENEL DEĞERLENDİRMELER * İnşaat Sektöründe ERP Çözümleri Nasıl Olmalıdır? * Planlama Klasmanı Nasıl Olmalıdır? * İnşaat Projelerinde; Görev, Yetki ve Sorumluluklar * İnşaat Sektöründe Gerçek Projelerden ERP uygulama Örnekleri üzerinde çalışma. Final Sınavı INM İnşaat Sektöründe Risklerin Tanımı ve Önlemleri 1.Hafta Risk kavramının tanımlanması, inşaat sektöründe risk algısı 2.Hafta Sistematik risk yönetimi planlaması, yararları, risk yönetimi terminolojisi 3.Hafta Sistematik risk yönetimi planlaması, yararları, risk yönetimi terminolojisi 4.Hafta Projelerde riskin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 5.Hafta Nicel yöntemlerle risk analizi 6.Hafta Nicel yöntemlerle risk analizi 7.Hafta Nicel yöntemlerle risk analizi 8.Hafta Yıliçi sınavı 9.Hafta Nitel yöntemlerle risk analizi 10.Hafta Davetli konuşmacı/sunumlar 11.Hafta Risk tepkisi, tutumu ve stratejilerin geliştirilmesi 12.Hafta Davetli konuşmacı/sunumlar 13.Hafta Vaka/makale analizleri/sunumlar / (Yilici sınavı 2) 14.Hafta Vaka/makale analizleri/sunumlar Vaka/makale analizleri/sunumlar INM İnşaat Projelerinde Yapı Çevre İlişkileri Yönetimi 1.Hafta Ekoloji, sürdürülebilirlik, çevre kavramlarının tanıtılması ve çevre sistemlerinin incelenmesi 2.Hafta Çevre yapı ilişkilerinin incelenmesi 3.Hafta Çevre İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Norm ve Standartlar 4.Hafta Sürdürülebilir Bina Kavramı ve Sürdürülebilir Tasarım Ve Uygulamalarından Örnekler 5.Hafta Bina tasarım ve uygulamalarında çevresel etki değerlendirmesi metodları - Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifika Sistemleri - Bina Tasarım Kılavuz ve Check-list lerinin amaçları 6.Hafta Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Sistemleri (LEED, BREEAM, LANL, CASBEE, v.b.) 7.Hafta Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında arsa yer seçimi ve kullanımı kriterleri, Vaziyet planını (İnşaat alanı) kapsamında ele alınacak çevresel kriterler 8.Hafta Yil ici Sınavı 9.Hafta Enerji korunumlu binalar ve binalarda tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımı 10.Hafta Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında malzeme seçim ve kullanım kriterleri, Yapı malzemelerinin seçimi konusundaki çevresel kriterler (üretim enerjisi, kullanım süreçler ve atık enerjileri) in irdelenmesi 11.Hafta Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında atık ve atık yönetimi kriterleri. 12.Hafta Öğrenci Seminer Sunuşları 13.Hafta Öğrenci Seminer Sunuşları (Yilici sinavi 2) 14.Hafta Öğrenci Seminer Sunuşları Öğrenci Seminer Sunuşları

10 INM İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 1.Hafta Dersin tanıtımı, dersin amacı ve kapsamı, dersin anahatları ve giriş, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları, hedefleri ve önemi, her öğrenciye konuyla ilgili bir ödev verilmesi 2.Hafta Kaza, iş kazası ve meslek hastalığının tanımı, iş güvenliği kavramının tarihsel gelişimi, iş kazalarının Türkiye ve Dünya daki durumu 3.Hafta İş kazalarında görev ve sorumlular, iş güvenliği ile ilgili çeşitli kanunlar 4.Hafta iş güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler, OHSAS Standardı 5.Hafta İş güvenliği organizasyonu, kaza çeşitleri, iş kazalarının ölçülmesi 6.Hafta İş kazası oluşum teorileri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışana işverene ve ulusal ekonomiye maliyeti 7.Hafta İnşaat sektöründe kaza önleme stratejileri, meslek hastalıkları, meslek hastalıklarından korunma yolları, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar 8.Hafta Yilici sinavi 9.Hafta Tehlike ve risk kavramları, inşaatlarda tehlike ve riskler, risk değerlendirme metodolojileri, inşaat sektöründe güvenlik ve sağlık planının hazırlanması 10.Hafta İkna ve teşvik, eğitim, kişisel uyumluluğun sağlanması, disiplin cezaları, kişisel koruyucu donanımlar 11.Hafta Yüksekte çalışma, araç kazalarının önlenmesi, kazı işlerinde iş güvenliği 12.Hafta Gürültü ve titreşimden korunma, çimento kullanımı, yıkım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, küçük şantiyelerde güvenlik tedbirleri 13.Hafta Güvenlik ve sağlık işaretleri, iş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler (Yıl İçi Sınavı 2) 14.Hafta Kazalarda ilkyardım Öğrencilere verilen ödevlerin sunumları Final sınavı INM İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları ve İşçi İşveren İlişkileri 1.Hafta Yasa Kavramı 2.Hafta İşçi Yasası Kavramı 3.Hafta Medeni Hukuk, Kişiler, Kişi Kavramı Ve Çeşitleri,Kişi Kapasite Hakları, Hak Kazanımı Ve Sona Erme Türleri 4.Hafta Zorunluluklar, Hukuki Işlemler, Sözleşmeler, Yükümlülük Tanımı, Sendikalar, Grev Ve Lokavt 5.Hafta Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 6.Hafta Güvenlik Ve Iş Güvenliği 7.Hafta Bireysel İstihdam İlişkisi, İş Sözleşmesi Ve İş Sözleşmesi Türleri 8.Hafta Yıl İçi Sınavı 9.Hafta İş Akdi Yükümlülüklerini Teslimiyet Ve Itaat 10.Hafta İşverenlerin Ücret Ödemesi, Eşit Muamele Yükümlülüğü, Işçiyi Elinde Tutması 11.Hafta İş Sözleşmesi Ve Kıdem Tazminatları 12.Hafta Çalışma Saatleri, Ara Süreleri, Mesai Çalışmaları 13.Hafta Çalışma Saatleri, Ara Süreleri, Mesai Çalışmaları (Yıl İçi Sınavı 2) 14.Hafta Ücretli Izinler, Etik Ahlak Ve Iş Yaşamı Örneklerle Zenginleştirme

11 INM İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri 1.Hafta Temel tanım ve kavramlar, İnşaat sektöründe veri değerlendirmenin yeri ve önemi, Karar ve Karar Verme Kavramları, Yöneticiler Açısından İyi Karar Vermenin Önemi, Farklı Yönetsel Kademeler için Kararların Önemi, İyi Bir Kararın Taşıması Gereken Özellikler, Karar Verme / İnisiyatif Kullanma Farkı. 2.Hafta Karar Verme Yöntemleri, Kişi Kararı-Grup kararı, Yaratıcı Düşünce- Yaratıcı Karar Verme, Sezgisel - Duygusal karar 3.Hafta Karar Verme ile ilgili Vaka Analizi 4.Hafta Problem Tanımlanması ve Problem Çözme Kavramları, Problem Çözme Sistematiği, Problem Çözme Sürecinin Aşamaları, Problem Çözmeye Yönelik Düşünce Tarzları, Problem Çözme Teknikleri 5.Hafta Problem Teşhis Edilmesi Yöntemleri I: Grup Tartışması, Pareto Analizi, Beyin Fırtınası 6.Hafta Problem Teşhis Edilmesi Yöntemleri II: Balık Kılçığı Diyagramı, Yakınlık Diagramı, SIPOC 7.Hafta Problem Teşhis Edilmesi Yöntemleri III: Akış Diagramı, Metod Etüdü, Kontrol levhası 8.Hafta Yıl içi sınavı 9.Hafta Çözüm Alternatiflerinin Saptanması, Vasıflar Listesi Yöntemi, Zorlanmış İlişkiler Yöntemi, Yapısal Analiz Yöntemi, Spektrum Analizi Yöntemi 10.Hafta Uygun Çözümün Saptanması için Veri Değerlendirme Yöntemleri I: Sebepsonuç analizi, Çok kriterli seçme matrisi, öncelik belirleme matrisi, SWOT analizi 11.Hafta Uygun Çözümün Saptanması için Veri Değerlendirme Yöntemleri II: Oyun teorisi, Risk ve karar verme, Beklenen değer, Beklenen fayda, Karar ağacı tekniği. 12.Hafta Uygun Çözümün Saptanması için Veri Değerlendirme Yöntemleri III: Fizibilite ve Karar, başabaş noktası analizleri, Kar-zarar matrisi, Kısa ve uzun dönemli finansal karar verme, finansal tabloların analizi, Doğrusal programlama, ayırdetme ağı tekniği. 13.Hafta Problem Çözme ve Veri değerlendirme ile ilgili Vaka Analizi 14.Hafta Öğrenci Sunumları Öğrenci Sunumları ve genel değerlendirme INM İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri 1.Hafta Dersin içeriğinin tanıtımı 2.Hafta Sözleşme idaresinin prensipleri ve problem alanları 3.Hafta İnşaat sözleşmelerinde uyuşmazlık alanları 4.Hafta Uyuşmazlık çözüm tekniklerinin tanıtımı 5.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Mahkeme 6.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Tahkim - I 7.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Tahkim - II 8.Hafta Yıl içi Sınavı 9.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Tahkim - III 10.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Alternatif uyuşmazlık teknikleri I 11.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Alternatif uyuşmazlık teknikleri II 12.Hafta Uyuşmazlık çözüm teknikleri Alternatif uyuşmazlık teknikleri III 13.Hafta Örnek olay incelemesi I (Yilici sinavi 2) 14.Hafta Örnek olay incelemesi II Örnek olay incelemesi III

12 INM İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama 1.Hafta Dersin İçeriği ve işleyişi ile ilgili açıklama. Stratejinin Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi: Strateji nedir? Strateji yönetimi nedir? Misyon, vizyon, işletme amaç ve hedefleri. 2.Hafta Film Gösterimi 3.Hafta Film Gösterimi 4.Hafta Strateji geliştirme öncesi analiz: Dış çevre analizi, işletme analizi, stratejik yönlendirme 5.Hafta İzlenebilecek alternatif stratejiler: Kurumsal stratejiler 6.Hafta İzlenebilecek alternatif stratejiler: Rekabet stratejiler 7.Hafta İzlenebilecek alternatif stratejiler: İşlevsel stratejiler 8.Hafta Yıl içi Sınavı 9.Hafta Örnek Olay Çalışmaları 10.Hafta Örnek Olay Çalışmaları 11.Hafta Örnek Olay Çalışmaları 12.Hafta Örnek Olay Çalışmaları 13.Hafta Örnek Olay Çalışmaları 14.Hafta Hazırlanacak proje ile ilgili ön hazırlık. Soru cevap Proje Sunumu ve savunması INM Önüretimli Yapı Tasarımı ve Uygulamaları 1.Hafta Beton önüretimi (prefabrikasyon) Genel bakış 2.Hafta Önüretimli beton elemanlar 3.Hafta Önüretimli elemanların bağlantı yöntemleri ve detayları 4.Hafta Önüretimli taşıyıcı sistemler 5.Hafta Öngerme metodları ve uygulama örnekleri 6.Hafta Önüretimli döşeme elemanları 7.Hafta Mimari prekast beton (önüretimli cephe elemanları) 8.Hafta Yıl içi Sınavı 9.Hafta Önüretimli yapılar ve deprem 10.Hafta Önüretimli yapılar ve elemanlar için yasal çerçeve 11.Hafta Önüretimli sistemlerin denetim, üretim, nakliye ve montaj kuralları 12.Hafta Önüretim fabrikası ziyareti 13.Hafta Uygulama örnekleri (Yıliçi sınavı 2) 14.Hafta Uygulama örnekleri Uygulama örnekleri INM Yapılarda Mekanik Tesisat 1.Hafta Su tesisatı 2.Hafta Temiz su tesisatı 3.Hafta Atik su tesisatları 4.Hafta Sıcak su Tesisatı 5.Hafta Yangın tesisatı 6.Hafta Radyatör tesisatı 7.Hafta Termal Tesisat 8.Hafta Midterm exam 9.Hafta Bina isitma ve sogutma yuku tahminleri 10.Hafta Isitma sistemi tasarim ve secimi 11.Hafta HVAC sistemleri 12.Hafta HVACsistemleri 13.Hafta Havalandirma sistemleri ( yil ici sinavi 2)

13 14.Hafta Sogutma sistemleri Isi basinc sistemleri Final Exam INM Yapılarda Otomasyon ve Enerji Yönetimi 1.Hafta Genel kurulum bilgileri. 2.Hafta Kurulum projelerine karar verme ve dogrulama 3.Hafta Proje Denetim ve Uygulama 4.Hafta Yonetile Mekanik tesisat ve Uygulanan Testler. 5.Hafta Otomatik kontrol bilesenlerinin otomasyonlarinin temelleri 6.Hafta Bina otomasyonu 7.Hafta Mekanik tesisat otomasyonu 8.Hafta Yilici sinavi 9.Hafta Isi üretim ve dagtim sistemleri uzerindeki enerji yonetimi 10.Hafta Iklimlendirme ve vantilator sistemleri uzerine enerji yonetimi 11.Hafta Atik su tesisatlari uzerine enerji yonetimi 12.Hafta Atik su tesisatlari uzerine enerji yonetimi 13.Hafta Yapilarda yenilenebilir enerji uygulamalari (Yilici sinavi 2) 14.Hafta Mekanik tesisatlar ve koruma uzerine korozyon etkisi Mekanik tesisatlar icin ekonomik analizler Final sinavi INM Tasarım Yönetimi 1.Hafta Dersin Amacı ve Kapsamı, Derse Giriş 2.Hafta Tasarımcının Görevleri, Tasarımcı seçimi 3.Hafta Tasarım Edinimi Stratejisi 4.Hafta Tasarım Edinimi 5.Hafta Tasarım Standartları (Ulusal ve uluslararası) 6.Hafta Tasarım aşamaları (Ulusal ve uluslararası) 7.Hafta Tasarım İletişim Planı ve Tasarım Yönetimi El Kitabı 8.Hafta Yıl içi sınavı 9.Hafta Statik/Betonarme Tasarım 10.Hafta Elektro-mekanik Tasarım, Altyapı Tasarım, Peyzaj Tasarım 11.Hafta Tasarım yönetimi örnekleri (Ulusal ve uluslararası) 12.Hafta Uygulama 1: Örnek üzerinde tasarım yönetimi yapısının oluşturulması 13.Hafta Şantiye gezisi 14.Hafta Uygulama 2: Örnek üzerinde tasarım yönetimi yapısının oluşturulması Proje sunumları INM İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi 1.Hafta Dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımlarının açıklanması, dersin tanıtılması. Çevre ve Çevre Kirliliğinin Tanımı, Çevre Kirliliğinin Önleme Yaklaşımları ve Teknolojileri 2.Hafta ÇED Kavramı ve Tanımı, ÇED Sürecinde Genel İlkeler 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta ÇED Yönetmeliği ndeki Önemli Hususların Tartışılması Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler ve Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Proje Tanıtım Dosyası nın Tanımı, Gerekliliği ve Değerlendirme Süreci Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ve Örnek Rapor Değerlendirmesi ÇED Raporu nun Kapsam ve İçeriği Süreci ve Örnek Rapor Üzerinde Tartışılması Yıl içi sınavı

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi Proje Yönetimine Giriş. Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi. Proje Entegrasyon Yönetimi.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı