TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#"

Transkript

1 TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# AMAÇ Madde 1. Bu ç Talimat, futbol hakemlerinin; hakemlie balama, unvanlara ve klasmanlara ayrlmalar ile lisans alma ve vize yenileme prensip ve yöntemlerini belirler. KAPSAM Madde 2. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun görevlendirme yetkisindeki tüm futbol müsabakalarn yönetecek hakemleri kapsar. DAYANAK Madde 3. Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü ve Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri le lgili Talimat hükümlerine göre düzenlenmitir. TANIMLAR ve KISALTMALAR Madde 4. Bu ç Talimat ta yer alan; Talimat: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri le lgili Talimat', ç Talimat: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayrlma ile Vize Yenileme Kural Prensip ve Yöntemleri ç Talimat'n, Futbol Sezonu: Birinci transfer ve tescil döneminin balangc ile ligin son müsabakasnn oynand tarih arasndaki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan edilen dönemi, TFF : Türkiye Futbol Federasyonu'nu, MHK : Merkez Hakem Kurulu'nu, BHK : Bölgesel Hakem Kurulu'nu, HK : l Hakem Kurulu'nu, ifade eder. Ya : Hakemler ile ilgili ya hesaplanmasnda doum tarihi; yl, ay ve gün olarak alnr. Nüfus kaydnda doduu ay yazl olmayanlar; o yln Temmuz aynn birinci günü, doduu ay yazl olup da günü yazl olmayanlar ise; doduklar ayn birinci günü domu kabul olunurlar. Ya Hesaplanmas# : Ya hesaplanmas, sezon balangç tarihi olan 01 Temmuz tarihi itibariyle yaplr. Ancak FIFA veya FIFA Yardmc Hakem kokartn tayanlar o yln Aralk ay sonuna kadar hakemlie devam edebilirler. Ya uygulamasnda, hakemlie ilk balanld tarih itibariyle nüfus cüzdannda yazl doum tarihi geçerlidir. Daha sonra yaplacak doum tarihi deiiklikleri (büyültme ya da küçültme) hiçbir ekilde dikkate alnmaz Hakem Unvanlar# Aa#daki Gibidir: FIFA H : FIFA Hakemi FIFA YH : FIFA Yardmc Hakemi ÜKH : Üst Klasman Hakemi ÜKYH : Üst Klasman Yardmc Hakemi 1

2 KH : Klasman Hakemi KYH : Klasman Yardmc Hakemi H : l Hakemi HFH : Herkes çin Futbol Hakemi Bn. FIFA H : Bayan FIFA Hakemi Bn. FIFA YH : Bayan FIFA Yardmc Hakemi Bn. KH : Bayan Klasman Hakemi Bn. H : Bayan l Hakemi Futsal H : Futsal Hakemi PFH : Plaj Futbolu Hakemi HERKES ÇN FUTBOL HAKEML8 (HFH) ÖN KO<ULLARI ve GR< Madde 5. Herkes çin Futbol Hakemlii için aadaki ön koullar aranr: a) Salk Kurumundan hakemlik yapabileceine ilikin salk raporu almak, b) En az 15, en çok 55 yanda olmak, c) Savclk tan adli sicil bilgilerini gösterir belge almak, d) 18 yandan küçükler için kaza-i rüt veya anne ve baba muvafakatnn alm olmak. Giri: Bu ç Talimat ta belirtilen ön koullara uymak kayd ile Herkesi çin Futbol Hakemlii Kursu nu baar ile tamamlam ve IHK tarafndan sertifikas verilmi olan kiiler HFH olarak görev yapabilirler. HERKES ÇN FUTBOL HAKEML8 (HFH) Madde 6. HFH l düzeyinde resmi ve özel; a) Okul müsabakalarnda, b) 15 ya alt müsabakalarnda, c) Veteran müsabakalarnda, d) Herkes için Futbol (Grassroots) kapsamndaki dier müsabakalarda, e) Genç ve Amatör Lig müsabakalarnda (HK nin uygun görmesi durumunda), görevlendirilen hakemdir. Herkes çin Futbol Hakemleri, lisansl olarak futbol oynayabilirler ancak, lisansl olduklar kulübün katld ligde veya kulübünün dier takmlarnn yer ald liglerde görev yapamazlar. Bulunduu klasmann üst ya limitini geçenler, klasmanlarda görev yapma artlarn kaybeden veya kendi istekleriyle klasmanlardaki görevinden ayrlan hakemler, üst ya limitine kadar HFH olarak görev yapabilirler ancak; tekrar klasmanlarda görev alamazlar. YAC SINIRLARI : KADRO : Snrsz KOKART : HIFH Özel L HAKEML8 (H)/BAYAN L HAKEML8NE (Bn. H) GR< ÖN KO<ULLARI Madde 7. H/Bn. H giri için aadaki koullar aranr; a) En az iki yl süre ile Herkes çin Futbol Hakemlii yapm olmak ve iki yl içerisinde en az 20 defa müsabaka yönetmi olmak, b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek (Lise ve dengi okulda örenimlerini sürdürenler hakes için futbol hakem kursuna bavurabilirler.), 2

3 c) En az 18, en çok 26 yanda olmak. En az 2 sezon Amatör Ligler de futbol oynam olanlar için, durumlarn belgelemek koulu ile en fazla 28 yanda olmak. d) Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulundan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii Yapabilir" onayl kurul raporu almak, e) l Hakem Kursu'nu baar ile tamamlamak, f) Atletik yapya sahip olmak (Erkekler için: 1,75 m, Bayanlar için: 1,65 m. den ksa olmamak.) g) Hakemler; l Hakemlii'nden itibaren, bünyesinde futbol bran olan kulüplerde yöneticilik, antrenörlük, masörlük, teknik direktörlük ve futbolcu temsilcilii görevlerinde bulunamazlar. h) Hakemler l Hakem Kurullar veya Merkez Hakem Kurulu tarafndan atandklar müsabakalarda görev yapabilirler. Bu tür görevlendirme harici müsabaka yöneten hakemler için TFF Disiplin Talimat hükümleri uygulanr. L HAKEM (H) /BAYAN L HAKEM (Bn. H) Madde 8. l Hakemleri (H - Bn. H), l düzeyinde resmi ve özel müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. BHK nn önerisi ile KH'nin görev ald müsabakalarda Dördüncü Hakem olarak görevlendirilebilirler. ( Bu görevlendirme için aralksz en az 2 Futbol Sezonu -mazeret süresi hariç- faal H olarak en az 20 resmi amatör müsabakada hakem ve/veya yardmc hakem olarak görevlendirilmi olmak gerekir.) l Hakemleri ve Bayan l Hakemleri, lisansl olarak futbol oynayabilirler ancak; lisansl olduklar kulübün katld ligde görev yapamazlar. Giri: Bu ç Talimat ta belirtilen H/Bn. H Giri koullarna uymak kayd ile: a) En fazla 30 yanda olmak, b) En az 6 ay süreli saha denemelerini baar ile tamamlamak. HFH nin H ye geçilerinde gereken belgeler: l veya lçe Hakem Kurulu teklifi ile ilgili karar, Noter onayl nüfus cüzdan örnei veya vukuatl nüfus kayt belgesi, Noter onayl örenim belgesi veya örenci belgesinin asl, Üç (3 ) adet, TFF organizasyonuna ait, resmi maç hakemlik raporu, Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulundan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii yapabilir" onayl kurul raporu, 4 adet vesikalk fotoraf, YAC SINIRLARI : KADRO : htiyaç kadar KOKART : Mavi bordürlü TAVSYE/ONAY : HK/ MHK l Hakemlerini Belirleme Yöntemi: A- Aa#daki Koullar# Ta#yanlar l Hakemlii Kadrosundan Ç#kar#l#r: 1. Yeni futbol sezonu için ya snrlarn aanlar, 2. Yeni futbol sezonu için vizesini yenilemeyenler, 3

4 3. Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne mazeretsiz katlmayanlar (Ciddi salk sorunu nedeniyle Resmi Salk Kurumu'nun salk kurulundan en az 3 ay sportif faaliyetlere katlamaz raporu alanlar ve bu mazeretleri TFF Salk Kurulu'nca kabul edilenlere bu madde uygulanmaz.) veya 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'nde baarl olamayanlar, 4. Toplam 3 müsabakada geçerli mazeret belirtmeden görev kabul etmeyen veya göreve gitmeyenler, 5. l Hakemlii yazl veya mazeret snavnda 60 puandan düük not alanlar, 6. l Hakemlii yazl veya mazeret snavnda ve l Hakemlii Fiziksel Yeterlilik Testi veya mazeret testinde baarsz olup, yeni futbol sezonu için vizesini yeniletemeyenler, 7. Hakemlii brakanlar. B- l Hakemlii Kadrosunun Oluumu 1. Bu ç Talimat'ta belirtilen koullar tayarak MHK tarafndan H'ye terfi ettirilenler, 2. H yazl snavnda ve H Fiziksel Yeterlilik Testi nde baarl olup, yeni futbol sezonu için vizesini yeniletenler, 3. Önceki sezon ya da sezonlarda mazeretli olanlar veya önceki sezon ya da sezonlarda H yazl snavnda ve H Fiziksel Yeterlilik Testi nde baarsz olduklar veya vize yaptrmadklar için H kadrosundan çkarlm olanlar; 2. Madde kapsamndaki H koullarn yerine getirmeleri durumunda H kadrosuna alnabilirler. 4. KH ve KYH kadrosundan ve ya snrlar nedeniyle dier klasmanlardan düenler, H kadrosunu olutururlar. KLASMAN YARDIMCI HAKEM (KYH) Madde 9. Süper Lig ve 1. Lig dndaki Profesyonel Ligler ile Türkiye Kupas Kademe müsabakalarnda Yardmc Hakem olarak görev alan hakemdir. Giri: ç Talimat'ta belirtilen koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En fazla 30 yanda olmak. b) Aralksz en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) faal H olarak görev yapm olmak ve en az toplam 30 resmi Amatör müsabakada yardmc hakemlik görevi yapm olmak. c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) HK ca belirlenen KYH adaylar listesinde olmak kayd ile BHK tarafndan düzenlenen KYH Kursu nu baar ile tamamlayanlar arasndan, BHK nn önerisi ve MHK'nn onay ile olur. YAC SINIRLARI : KADRO : TFF/MHK bölgesel yaplanmasna göre her bir bölge için Süper Lig ile 1. Lig dndaki profesyonel takm saysnn üç (3) katdr. KOKART : Gri bordürlü TEKLF/TAVSYE/ONAY : HK/BHK/MHK KLASMAN HAKEM (KH) Madde 10. Süper Lig ile 1. Lig dndaki müsabakalarda ve Türkiye Kupas Kademe müsabakalarnda Hakem; tüm Liglerde Dördüncü Hakem olarak görev alan hakemlerdir. Giri: ç Talimatta belirtilen koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En fazla 33 yanda olmak, b) Aralksz en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) faal H olarak görev yapm olmak ve en az toplam 20 resmi amatör müsabakada hakemlik görevi yapm olmak. c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, 4

5 d) l Hakem Kurulunca belirlenen KH adaylar listesinde olmak kayd ile; BHK tarafndan düzenlenen KH Kursunu baar ile tamamlayanlar arasndan BHK nn önerisi ve MHK'nn onay aranr YAC SINIRLARI : KADRO : TFF/MHK bölgesel yaplanmasna göre her bir bölge için Süper Lig ile 1. Lig dndaki Profesyonel takm saysnn bir buçuk (1.5) kat dr. Küsurlu rakamlar tama çkarlr. KOKART : Sar bordürlü TEKLF/TAVSYE/ONAY : HK/BHK/MHK ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM (ÜKYH) Madde 11. ÜKH'ye Yardmc Hakemlik yapan hakemlerdir. Giri: ç talimatla belirtilen koullar ile kriterlere uymak artyla; a) En çok 35 yanda olmak, b) KYH kadrosunda aralksz en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) faal olarak görev yapm olmak ve en az toplam 30 resmi profesyonel müsabakada yardmc hakem görevi yapm olmak, c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) MHK tarafndan düzenlenen ÜKYH Kursu'nu baar ile tamamlamak. YAC SINIRLARI : KADRO : ÜKH saysnn 2 katdr. (MHK bu sayy %10 orannda arttrp eksiltmeye yetkilidir.) KOKART : Turuncu bordürlü ONAY : MHK ÜST KLASMAN HAKEM (ÜKH) Madde 12. ÜKH, TFF nin düzenledii tüm müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giri: ç Talimat ta belirtilen koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En çok 36 yanda ve askerliini yapm olmak, b) KH kadrosunda aralksz en az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) faal olarak görev alm olmak ve en az toplam 30 resmi profesyonel 2. Lig müsabakasnda hakemlik görevi üstlenmi olmak, c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) MHK tarafndan düzenlenen ÜKH Kursu'nu baar ile tamamlamak. YAC SINIRLARI : KADRO : Süper Lig ve 1. Lig takm says kadardr (MHK bu sayy %10 orannda arttrp eksiltmeye yetkilidir.) KOKART : Krmz Bordürlü ONAY : MHK 5

6 FIFA YARDIMCI HAKEM (FIFA YH) Madde 13. FIFA ve UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafndan düzenlenip; ÜKH'nn görevlendirildii müsabakalardaki Yardmc Hakemdir. Giri : ÜKYH olmak, FIFA nn ve Merkez Hakem Kurulu ç Talimat'nn belirledii koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En çok 35 yanda olmak b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek (dil snav sonuçlar), c) En az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) ÜKYH kadrosunda görev yapmak. YAC SINIRLARI : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) KADRO : FIFA nn belirledii saydr. KOKART : Mavi (FIFA) TAVSYE/ONAY : MHK/TFF Yönetim Kurulu FIFA HAKEM (FIFA H) Madde 14. FIFA veya UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giri: ÜKH olmak, FIFA nn ve Merkez Hakem Kurulu ç Talimat nn belirledii koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En çok 38 yanda olmak, b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek(dil snav sonuçlar), c) En az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) ÜKH kadrosunda görev yapmak. YAC SINIRLARI : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) KADRO : FIFA nn belirledii saydr. KOKART : Beyaz (FIFA) TAVSYE/ONAY : MHK/TFF Yönetim Kurulu Fifa Hakem Ve Fifa Yardimci Hakemlerini Belirleme Yöntemi A - Aa#daki koullar# ta#yanlar FIFA H ve FIFA YH listesinden ç#kar#l#r: 1) Yeni futbol sezonu içindeki 31 Aralk tarihi itibariyle FIFA ya snrn aarak liste d kalanlar, 2) Bir önceki sezon gözlemci not deerlendirmelerine göre gereken performans gösteremeyenler, 3) Toplam üç (3) Fiziksel Yeterlilik Testi ne mazeretsiz katlamayanlar veya baarl olamayanlar kadrodan çkartlr. ÜKH ve/veya ÜKYH kadrosu ya snrlarn amam olanlar bu kadrolarda yer alrlar. B - Kadro eksii aa#daki ekilde tamamlan#r: 1) Son iki sezon ÜKH ve/veya ÜKYH kadrosunda bulunanlar, 2) yi derecede ngilizce bilen ve bunu belgeleyenler (dil snav sonuçlar), 3) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde FIFA nn belirledii barajlar geçenler arasndan. 6

7 BAYAN KLASMAN HAKEM (Bn. KH) Madde 15. Bn. KH, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda Hakem, Yardmc Hakem ve Dördüncü Hakem olarak görevlendirilen hakemlerdir. Giri: Merkez Hakem Kurulu ç Talimat nn belirledii koullar ve kriterlere sahip olmak art ile; a) En çok 36 yanda olmak, b) Aralksz en az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) faal H olarak görev yapm olmak ve en az toplam 20 resmi Amatör müsabakada hakem ve/veya yardmc hakem olarak görev alm olmak, c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) l Hakem Kurulu nca belirlenen Bn. KH adaylar listesinde olmak kayd ile BHK tarafndan düzenlenen KH Kursunu baar ile tamamlayanlar arasndan BHK nn önerisi ve MHK nn onay ile belirlenir. YAC SINIRLARI : KADRO : htiyaç kadar KOKART : Sar Bordürlü TEKLF/TAVSYE/ONAY : HK/BHK/MHK BAYAN FIFA HAKEM (Bn. FIFA H) Madde 16. FIFA ve UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giri: Bn. KH olmak, FIFA ve Merkez Hakem Kurulu iç Talimat nn belirledii koullar ve kriterlere sahip olmak art ile ; a) En çok 36 yanda olmak, b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek (dil snav sonuçlar), c) En az 2 Futbol Sezonu (dondurma süresi hariç) Bn. KH kadrosunda görev yapmak, d) Bn. FIFA YH kadrosunda bulunmamak. YAC SINIRLARI KADRO KOKART TAVSYE/ONAY : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) : FIFA nn belirledii saydr. : Beyaz (FIFA) : MHK/TFF Yönetim Kurulu BAYAN FIFA YARDIMCI HAKEM ( Bn. FIFA YH ) Madde 17. FIFA ve UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda Hakem ve Yardmc Hakem olarak görevlendirilen hakemdir. Giri: Bn. KH olmak, FIFA ve Merkez Hakem Kurulu ç Talimat'nn belirledii koullar ve kriterlere sahip olmak art ile ; a) En çok 36 yanda olmak, b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek (dil snav sonuçlar), c) En az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) Bn. KH kadrosunda görev yapmak. YAC SINIRLARI KADRO : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) : FIFA nn belirledii saydr. 7

8 KOKART TAVSYE/ONAY : Mavi (FIFA) : MHK/TFF Yönetim Kurulu Bayan FIFA Hakemleri ve Bayan FIFA Yard#mc# Hakemlerini Belirleme Yöntemi A - Aa#daki koullar# ta#yanlar Bn. FIFA H ve Bn. FIFA YH listesinden ç#kar#l#r: 1) Yeni futbol sezonu içinde 31 Aralk tarihi itibar ile FIFA ya snrlarn aarak liste d kalanlar, 2) Bir önceki sezon gözlemci not deerlendirmelerine göre gereken performans gösteremeyenler, 3) Toplam üç (3) Fiziksel Yeterlilik Testine mazeretsiz katlamayanlar ve/veya baarl olamayanlar kadrodan çkartlr. Ya snrlarn amam olanlar, Bn. KH kadrosunda yer alrlar. Bn. KH ya snrn am olanlar, Bn H kadrosuna indirilirler. B- Kadro eksii aa#daki ekilde tamamlan#r: 1) Son iki sezon Bn. KH kadrosunda bulunanlar, 2) yi derecede ngilizce bilen ve bunu belgeleyenler (dil snav sonuçlar), 3) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde FIFA nn belirledii barajlar geçenler arasndan. 4) Klasmanlar açklandktan sonra klasman kadrolarnda herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler, MHK tarafndan Snav Takvimi döneminde yaplan kurs sonuçlar dikkate alnarak tamamlanr. FUTSAL HAKEML8 (FH) ÖN KO<ULLARI ve GR< Madde 18. Futsal Hakemlii için aranan ön koullar, giri artlar ve sair hususlar; TFF Yönetim Kurulu nca onaylanacak iç talimat ile belirlenir. FUTSAL HAKEML8 (FH) Madde 19. Futsal Hakemleri, resmi ve özel futsal müsabakalar ile MHK nn uygun gördüü dier müsabaklarda görevlendirilen hakemdir. PLAJ FUTBOLU HAKEML8 (PFH) ÖN KO<ULLARI ve GR< Madde 20. Plaj Futbolu Hakemlii için aranan ön koullar, giri artlar ve sair hususlar; TFF Yönetim Kurulu nca onaylanacak iç talimat ile belirlenir PLAJ FUTBOLU HAKEML8 (PFH) Madde 21. Plaj Futbolu Hakemleri, resmi ve özel Plaj futbolu müsabakalar ile MHK nn uygun gördüü dier müsabaklarda görevlendirilen hakemdir. UNVAN, KLASMAN VE KADRO BELRLEME YÖNTEMLER Madde 22. Hakemlerin yeni Futbol Sezonunda unvan ve klasmanlarnn belirlenmesinde uygulanacak kural, prensip ve yöntemler; Merkez Hakem Kurulu tarafndan belirlenerek, 30 Nisan'dan önce onaylanmak üzere TFF Yönetim Kurulu'na sunulur. Onaydan sonra, TFF resmi internet sitesi (www.tff.org) adresinde ve l ve lçe Hakem Kurullar araclyla ilgililere duyurulur. Yöntemlerin uygulanmasndan doacak herhangi bir aksakln tespiti 8

9 halinde, gerekli deiiklikleri yapmaya MHK yetkilidir. bu deiiklikler ayn yöntem ilemhk ca ilan edilir. Durumlarn belgelemek koulu ile Türkiye Profesyonel 3. Lig inde en az 5 yl; Türkiye Profesyonel 2. Ligi nde en az 3 yl; Türkiye Profesyonel 1. Ligi veya üper ligde en az 2 yl veya toplamda 5 yl Profesyonel Liglerde futbol oynam olanlarla A ve Ümit Milli olmu futbolcularda hakemlie giri ve klasmanlar aras geçilerde ya snr aranmaz. Bu futbolculara klasman terfilerinde bekleme süresi uygulanmaz. Belgelemede TFF kaytlar esas alnr. Bayan Hakemler kendi aralarnda klasmanlara ayrlrlar. A- Aa#daki Koullar# Ta#yanlar (FIFA H, FIFA YH, Bn. FIFA, Bn. FIFA YH Hariç) Bulunduklar# Kadrodan Ç#kar#l#r: 1- Yeni futbol sezonu için vizesini yenilemeyenler, 2- Yeni futbol sezonu için ya snrn aanlar, 3- Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi"ne katlmayanlar (Salk sorunlar nedeniyle, her yl için Maliye ve Salk Bakanl'nca hazrlanarak yaymlanan tedavi ile ilgili Bütçe Uygulama Talimat'nda gösterilen Yurt Dnda Tedavi Amaçl Salk Kurulu Raporu vermeye yetkili Resmi Salk Kurumlar'nn salk kurullarndan en az 3 ay "sportif faaliyetlere katlamaz" raporu alanlar ve bu mazeretleri TFF Salk Kurulu'nca kabul edilenlere bu madde uygulanmaz.) ve/veya baarl olamayanlar, 4- Toplam 3 müsabakada geçerli mazeret belirtmeden görev kabul etmeyen veya göreve gitmeyenler, 5- Hakemlii brakanlar, 6- Snavlarda baarsz olanlar. B- Kadro Eksii Aa#daki <ekilde Tamamlan#r: 1) Hakemler ve yardmc hakemler, TFF/MHK merkezi ve/veya bölgesel yaplanmas kapsamnda Madde 31 de belirtilen yönteme göre sralanr. Puansal sralama sonucu en düük puan alanlardan bu Talimat ile snrlanm kadro fazlas çkarldktan sonra kalan kadronun %20 si orannda (her iki durumda da 0,5 ve yukars küsurlu olanlar tama çkarlr) bir alt kadroya, bu kadronun ya snr alm ise H ye indirilir. 2) Bir önceki sezon mazeretleri nedeniyle unvanlarn donduranlar ile bulunduklar kadrodan düüp görev yapabilecekleri klasmann ya snrlarna uyanlar, kadroya ilave edilir. 3) Kadro eksii, (KH ve KYH için Bölgesel Hakem Kurullar'nn önerecei listede bulunmak koulu ile) 31. Madde kriterleri puan sralamasna göre, MHK tarafndan açlacak kurs sonunda baarl olanlar arasndan, kurs puan sralamasna göre en üstten balanarak tamamlanr. 4) Bölgesel Hakem Kurullar, KH ve KYH adaylarn belirlemede, l ve lçe Hakem Kurullar'nca önerilerek izlenen hakemlerin, sezonun tamamnda ilinde aktif görev yapm olmak koulu ile görev says, yabanc dil bilgisi, antrenman ve eitim programlarna katlm vb. objektif kriterleri dikkate alr. 5) Bulunduklar klasmandan bir üst klasmana çkma ya geçen hakemler, sezon sonunda bulunduklar klasmandan çkartlarak H'ye indirilir. 6) Bulunduklar klasmandan bir alt klasmana inen ve indii klasmandaki ya snrna uymayanlar H'ye indirilir. 9

10 7) Klasmanlar açklandktan sonra klasman kadrolarnda herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler, MHK tarafndan Snav Takvimi döneminde yaplan kurs sonuçlar dikkate alnarak tamamlanr. HAKEM ATAMALARININ PRENSP VE YÖNTEM Madde 23. Hakem atamalarnda aadaki prensip ve yöntemler uygulanr; a) FIFA, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafndan düzenlenen ve/veya onaylanan her türlü müsabakalar için Hakem, Yardmc Hakem ve Dördüncü Hakemlerin Merkez Hakem Kurulu'nca atanmas esastr. MHK gerekli gördüü hallerde bu yetkisini baz müsabakalar için, BHK ve /veya HK'ye devredebilir. b) FIFA H, ÜKH, FIFA YH, ÜKYH, KH ve KYH ile H'nin (tüm kategorilerdeki Bayan Hakemler dahil) hangi müsabakalar yönetecei ç Talimat'ta belirlenmitir. Hakknda soruturma olmayan ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nin en az ikisinde baarl olan hakemlere ve yardmc hakemlere bir sezonda en az 3 kez, klasman dikkate alnarak Hakem ve/veya Yardmc Hakemlik görevi verilir. c) Tüm unvan ve klasmanlardaki hakemler, Merkez Hakem Kurulu'nun izni ile l ve lçe Hakem Kurullar tarafndan ildeki amatör müsabakalarda da görevlendirilir. d) Olaanüstü durumlarda Merkez Hakem Kurulu, müsabakann oynatlmas için her türlü önlemi alr ve gerekirse, her türlü müsabakaya unvan ve klasmanna baklmakszn hakem atamas yapabilir. VZE YENLEME KO<ULLARI Madde 24. Hakem vizeleri her yl yenilenir. Futbol Sezonu vize yenileme süresi 1 Nisan - 31 Mays tarihleri arasdr. Her unvan ve kategorideki hakemin o futbol sezonunda görev yapabilmesi için aadaki koullar yerine getirmesi gerekir: a) 31 Mays tarihine kadar Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulu'ndan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii" onayl kurul raporu almak, b) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun belirleyecei vize ücretini 31 Mays tarihine kadar yatrm olmak, c) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak (H için), d) MHK'nin HK araclyla uygulayaca snavlarda baarl olmak (H için). e) Mazeret göstermeden lisanslarn vize yaptrmayan hakemler, bir alt ünvan grubuna indirilirler. f) Vize ilemlerini tamamladktan sonra ilgili futbol sezonu içinde görevlendirildikleri üç (3) müsabakada mazeretsiz görev kabul etmeyenlerin vizeleri iptal edilir ve vize bedelleri geri ödenmez. Ancak, Türk Silahl Kuvvetleri tarafndan silah altna alnan hakemler ile çaltklar kurumlarca yurt dnda görevlendirilen hakemler için görev bitiminde; ciddi sakatlk-salk problemi olan ile doal afetlerde ciddi biçimde zarar gören hakemler de mazeret ile ilgili belgelerini ibraz etmeleri ve söz konusu mazeretlerin MHK'ca kabul edilmesi halinde, mazeret ya da rapor sürelerinin bitiminde vize haklarn ve önceki ünvanlarn korurlar. MAZERET DE8ERLENDRME Madde 25. Zorunlu koullar nedeniyle hakemliine 3 ay ve daha fazla süre ara verenler, mazeretlerini (Doal afet, Salk, Askerlik, Yurt D Görev, Doum vb.) belgelendirmeleri ve MHK'nn kabulü ile mazeretli saylabilirler. 10

11 Mazereti MHK'ca kabul edilenlerin mazeretlerinin sona ermesi ve faal hakemlie geri dönülerinde bu talimatn 27. ve 28. Maddeleri'ne uygun olarak MHK'nin düzenleyecei kurslara tabi tutulurlar. lgili hakemlerin yeni klasmanlar, bu kurs sonuçlarna göre MHK'ca belirlenir. Salk nedenleriyle mazeret bildiren hakemler, faal hakemlie dönülerinde yukarda belirtilen koullara ilaveten Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulu'ndan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii Yapabilir" onayl kurul raporu alrlar. Salk problemi nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar. FZKSEL YETERLLK TESTLER Madde 26. Fiziksel Yeterlilik Test koullar: a) Testler, H için l düzeyinde, l ve lçe Hakem Kurullar'nca yaplr. b) Klasmanlardaki tüm hakemler için bölgesel, tek merkezde veya llerde MHK koordinatörlüünde aadaki tablo, takvim ve deerlerine göre yaplr. c) Testlerde baarsz olanlar ve mazeretleri nedeni ile katlmayanlar, MHK'nn belirleyecei tarihteki mazeret testine katlrlar. Testlerde baarl olamayan hakemlere baarl olacaklar ikinci bir teste kadar görev verilmez ve antrenman ücreti ödenmez. d) Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne katlmayan ve/veya testlerde baarl olamayan ÜKH, ÜKYH, KH ve Bn. KH, sezon sonunda bir alt klasmana; yalar bir alt klasman ya snrlarn am olanlar ise, H veya Bn. H'ye indirilirler. e) Snav takvimine bal olarak yaplacak olan Fiziksel Yeterlilik Testleri veya Cooper Testi'nde 12 dakikada H ler en az metre, Bn. H'ler en az metre ; 38 ya ve üstü H'ler ise metre koacaktr. f) Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne veya Cooper Testi'ne katlmayan ve/veya baarl olamayan H ve Bn. H ler, sezon sonunda bu kadrolardan çkartlrlar. Testlerde baarl olamayan H ve Bn. H'lere, baarl olduklar ikinci bir teste kadar görev verilmez. g) Fiziksel Yeterlilik Test Yöntemleri ibu ç Talimat'n ekinde (Ek -1) gösterilmitir. SINAVLAR Madde 27. Snavlar, MHK nn tespit ve ilan edecei tüm hakemler için zorunludur. a) Snav ekilleri aada belirtilmitir. 1) Yazl Test 2) Yazl Yorum 3) Sözlü Snav 4) Sözlü Yorum 5) Fiziksel Yeterlilik Testleri b) Merkez Hakem Kurulu tüm klasmanlar için A. Maddesi'nde belirtilen snavlarda en az bir yazl snav zorunlu olmak artyla bir veya birden fazla snav yönteminin yaplmasna karar verebilir. c) Snavlarn yer, zaman, ekil ve deerlendirme yöntemi MHK ca tespit edilerek HK'ler araclyla ilgili hakemlere duyurulur. d) Snavlar sonunda alnan not (lar) ve 31. Madde'ye göre alnan puan ortalamalar, MHK tarafndan tespit edilen yöntem ile deerlendirilir. Bu deerlendirme sonucu nihai puanlar tespit edilen hakemler kendi unvan gruplarnda sralamaya tabi tutulurlar. (KH'ler ve KYH'ler bölgesel olarak sralamaya tabi tutulurlar.) e) MHK Klasmanlarn tespitinde hakemlerin ya, tahsil ve yabanc dil bilgisi ile kendi deerlendirmesini dikkate alr. 11

12 f) Klasmanlar bu sistem içerisinde MHK nn belirleyecei kadro ihtiyacna göre yaplr. Snavlar ve deerlendirme ile ilgili bilgi ve yöntemler en geç Nisan ay sonuna kadar l ve lçe Hakem Kurullar vastasyla duyurulur. g) Mazeretleri nedeniyle snavlara katlamayacak hakemler, snav tarihinden önce mazeretlerini yazl olarak belirterek HK ye ve/veya MHK'ye müracaat ederler. Katlamama sebepleri HK ve/veya MHK tarafndan uygun görülen hakemler mazeret snavlarna katlrlar. h) Snavlarda hile yapanlar, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teebbüs edenlerin snav katlar iptal edilerek snavdan 0 (sfr) puan alm olduklar kabul edilir ve Disiplin Kurulu'na sevk edilir. i) Snavlar sonucunda, Hakemler arasnda puan eitlii halinde MHK nn verecei karar geçerlidir. j) Snav Sorular: Uluslararas Oyun Kurullar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu nun Statü ve Talimatlar ile eitim seminerlerinde ilenen konulardan hazrlanr. KURSLAR VE SEMNERLER Madde 28. Kurs ve seminerlerde aadaki yöntem uygulanr: ÜKH, ÜKYH, KH ve KYH (bayanlar dahil) kurslarnn yer, tarih ve programn Merkez Hakem Kurulu belirler. a) Kurslarda yazl/sözlü snav, fiziksel yeterlilik testleri ve dier snav ekillerinden en az bir tanesi yaplr. b) Kurslar srasnda yaplan snav ile test sonuçlar nihaidir. c) Nihai puan sralamasna göre koullara uyan ve klasmanlarn korumu olan hakemlerden birinci sradan balamak üzere sra ile eksik kadroyu tamamlayacak saynn en fazla iki kat hakem kurslara çarlr. Kurslara mazeretleri olsa dahi katlmayan veya katlamayanlar kurslarda baarsz olmu saylrlar. d) Hakemler, sezon ba veya devre aras seminerlerine katlmak zorundadrlar. Seminerlerden her hangi birine mazeretsiz katlmayan hakemlerin vizeleri iptal edilir. e) Belgeli mazeretleri MHK'ca kabul edilenler daha sonra düzenlenecek seminere katlmalar kouluyla görev alabilirler. TRAZLAR Madde 29. tiraz yöntemi aadaki ekildedir: a) TFF Disiplin Kurulu tarafndan bir defada üç ay, toplamda alt aydan fazla süreyle ceza alan ve haklarnda ceza karar kesinleen hakemler bakaca bir karara gerek olmakszn hakemlik ünvanlarn kaybederler. Kiiler Disiplin Kurulu kararlarna kar yedi (7) gün içerisinde Tahkim Kurulu na müracaat edebilirler. b) Snavlara ve yeni sezon klasman listelerine ilikin itirazlar, snav sonuçlarnn ya da yeni sezon klasman listelerinin l ve lçe Hakem Kurullar Bakanlklar'na resmen tebli tarihinden itibaren on gün içinde, Merkez Hakem Kurulu na ulatrlmak üzere, yazl olarak, Hakem leri Müdürlüü ne yöneltilir. Bavuru tarihi olarak, TFF evrak bürosunun kayt tarihleri geçerlidir. c) Merkez Hakem Kurulu nca, itiraza ilikin cevabn tebliini takip eden yedi (7) gün içinde, TFF Yönetim Kurulu na ve Yönetim Kurulu nca bavuruya ilikin verilen kararn tebliini takip eden yedi (7) gün içinde, de (TFF/Tahkim Kurulu'nun karar ve çalma yöntemlerine uyulmas aryla) Tahkim Kurulu na müracaat edilebilir. 12

13 GÖZLEMC NOT DE8ER VE ZORLUK DERECELER Madde 30. Hakemler, gözlemciler tarafndan aadaki tabloda belirtilen not aral ve zorluk dereceleri üzerinden deerlendirilirler: NOT DE8ERLENDRME ARALI8I Mükemmel Performans (Eksiksiz) Çok yi (Çok beenilen performans) yi (Verimli Performans) Tatmin Edici (Gelitirilmesi gereken noktalar var) Vasat Performans (Beklentilerin altnda) Zayf Performans (Oldukça yetersiz) Çok Zayf Performans (Kabul Edilemez) ZORLUK DERECELER Kolay: (0) Kolay Maç. Maç içinde hakemi zorlayc durum ya da pozisyonlar olmamtr. Normal: (1) Normal Maç. Maç içinde hakemi zorlayc çok az durum ya da pozisyon olmutur. Zor Maç: (2) Zor Maç. Hakem için zor bir maç olmu, zor durum veya pozisyonlarda kararlar almas gerekmitir. Çok Zor Maç: (3) Çok Zor Maç. Hakem in çok zor bir maç, çok zor durum veya pozisyonlarda kararlar almas gerekmitir. KLASMAN DE8ERLENDRME KRTERLER Madde 31. Hakemlerin deerlendirilmesi, klasmanlara ayrlmas srasnda aadaki kriterlerin tümü veya bazlar esas alnr. Merkez Hakem Kurulu, her yl en geç 30 Nisan tarihine kadar deerlendirme kriterlerini tüm hakemlere l Hakem Kurullar araclyla ve/veya TFF'nin Resmi nternet Sitesi (www.tff.org) adresi vastasyla duyurur: Gözlemci notu Müsabaka zorluk derecesi Müsabaka arlk deeri Maç says Snav Notu Yabanc Dil Düzeyi Örenim Durumu Ya Durumu MHK Deerlendirmesi Ceza puan 13

14 TAKVM Madde 32. Merkez Hakem Kurulu bu ç Talimat'ta ad geçen tüm aktivitelerin tarihlerini en geç 30 Nisan tarihine kadar belirleyerek açklar ve ilgililere tebli edilmek üzere gerei için l ve lçe Hakem Kurullar Bakanlklar'na gönderir ve TFF nin Resmi nternet Sitesinde (www.tff.org) yaynlar. MHK, ilan ettii aktivitelerde deiiklik yapabilir ve bunu ayn yöntemle ilgililere tebli eder. YURT DI<INDAN GELEN HAKEMLERN UNVAN DURUMLARI Madde 33. Yurt dnda hakemlik yaparak lisanslarn bu ülkede alm olanlar ile Türkiye de lisans alarak bir yabanc ülkede hakemlik yapm olanlar; o ülkeden aldklar lisanslarn ibraz ederek, Talimat ve ç Talimat'n belirledii hükümleri yerine getirmek ve MHK nin uygun görmesi koulu ile lisanslarn vize ettirebilirler. Merkez Hakem Kurulu, bu hakemlerin yurt dndaki unvanlarn, deneyimlerini ve bu talimat hükümlerini göz önüne alarak yapaca seminer ve sözlü snavdan sonra ilgili hakemlere Klasman veya l Hakemi unvanlarn verir. YÜRÜTME Madde 34. Bu ç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu tarafndan yürütülür. YÜRÜRLÜK Madde 35. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri le lgili Talimat hükümlerine göre düzenlenen bu ç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayndan sonra TFF Resmi nternet Sitesinde (www.tff.org) yaynlanmak sureti ile yürürlüe girer. Geçici Madde Futbol Sezonu ndaki baz Hakem Klasman ve Ünvanlar bu ç Talimat yürürlüe girdikten sonra aadaki ekilde deitirilmitir: Süper Lig Hakemi ve A Klasman Hakemi (SLH ve AKH): Üst Klasman Hakemi (ÜKH), B Klasman Hakemi ve C Klasman Hakemi(BKH ve CKH): Klasman Hakemi (KH), Süper Lig Yardmc Hakemi (SLYH): Üst Klasman Yardmc Hakemi (ÜKYH), C Klasman Yardmc Hakemi (CKYH): Klasman Yardmc Hakemi (KYH), Bn. A Klasman Hakemi ve Bn. B Klasman Hakemi (Bn. AKH ve Bn. BKH): Bn Klasman Hakemi: (Bn. KH) bu ç Talimat ile belirlenen yeni klasmanlarn uygulanma sürecinde sezonu ile snrl olmak kaydyla Merkez Hakem Kurulu nun teklifi dorultusunda TFF Yönetim Kurulu, kadro, ünvan ve klasmanlar yukarda açklanan esaslara bal kalmakszn belirleyebilir. Geçici Madde hakem klasmanlarnn olumas sürecinde; -Süper Lig Hakemi(SLH) ve A Klasman Hakemi(AKH) kadro fazlas, Klasman Hakemi (KH) kadrosuna, -Süper Lig Yardmc Hakemi (SLYH) kadro fazlas, Klasman Yardmc Hakemi (KYH) kadrosuna, 14

15 -B Klasman Hakemi (BKH), C Klasman Hakemi (CKH) kadro fazlas, Klasman Yardmc Hakemlii (KYH) kadrosuna, -C Klasman Yardmc Hakemlii (CKYH) kadro fazlas l Hakemlii ne, -Bn. A Klasman Hakemi kadro fazlas Bn. Klasman Hakemi (Bn.KH) kadrosuna, -Bn. B Klasman Hakemi kadro fazlas Bn. l Hakemlii ne indirilir. Geçici Madde Futbol Sezonu için ÜKYH ye sezonundaki unvanlar ile C Klasmannda bulunan hakemlerden, yardmc hakemlik görevi hakemlik görevinden fazla olanlar müracaat edebilir. Geçici Madde Futbol Sezonu için ÜKH Aday Kursuna çarlacak olan hakemlerde unvanlar ile en az 2 yl A Klasmannda hakemlik yapm olmak ve 1.Lig ile 2.Lig de en az toplam 30 müsabakada hakemlik yapm olmak art aranr. Geçici Madde - 5 Aday Hakemler, ibu Talimat öncesi sahip olduklar hizmet sürelerinden doan müktesep haklar sakl kalmak kaydyla, bu Talimat n yürülüe girdii tarih itibariyle, Herkes çin Futbol Hakemi (HFH) olarak kabul edilirler. 15

16 EK FZKSEL YETERLLK TEST YÖNTEMLER TEST 1 Test: 6 x 40 m sürat kousu, her sürat kousunun ardndan en fazla 1 dakika 30 saniye dinlenme (balangç noktasna yürürken), Balangçtaki elektronik zamanlama kaplarnn 1,5 metre gerisinde bulunan çizgideki ön ayakla hareketli çk, Eer zamanlar elektronik olarak kaydetmek mümkün deilse bir gözlemci hakemin ilk kapdan kotuu an bayrak ile iaret vererek bildirir. kinci gözlemci ise ikinci kapdaki çizgide yer alr ve hakem vard zaman kronometreyi durdurur, Testlerin tüm hakemler için ayn artlarda gerçeklemesi amacyla test atletizm pistinde yaplr. Prosedür: Hakemler yan yana dizilirler. Test rehberi elektronik zamanlama kaplarnn ayarlandn kontrol ettikten sonra hakem kounun ne zaman balayacana karar verir. Zamanlama ekipman#: Balangç ve bitite elektronik kaplar. (l hakemleri için yaplan testlerde kullanlmas zorunlu deildir.) 40 METRE SÜRAT KO<USU (6 X 40 M.) BARAJ DERECELER DNLENME 40 METRE KOCU SÜRES (BACLANGIÇ NOKTASINA DÖNÜC) FIFA H, ÜKH, KH, Bn FIFA H, 6.2 Sn. 90 Sn. Bn.KH 6.4 Sn 90 Sn FIFA YH., ÜKYH, Bn FIFA YH, KYH SADECE BAYANLAR LGNDE GÖREV ALACAK Bn. HAKEMLER 6.0 Sn. 90 Sn. 6.6 Sn. 90 Sn. 16

17 SADECE BAYANLAR LGNDE GÖREV ALACAK Bn. YARDIMCI HAKEMLER 6.4 Sn. 90 Sn. H 6.4 Sn. 90 Sn. Bn.H 6.8 Sn. 90 Sn. Dier bilgiler: Eer hakem kou esnasnda düer ya da sendelerse, baka bir kou hakk verilir (1 kou = 1x 40 m.) Eer bir hakem ya da yardmc hakem 6 kounun 1'inde baarsz olursa, 6. kounun hemen ardndan sadece 1 defaya mahsus olmak üzere 1 kez daha kou hakk verilir. Eer hakem 2 kouda baarsz olmusa, testte baarsz olarak kabul edilir. Tekrarl hzl koular srasnda çivili ayakkab kullanlamaz. Sürat kousunu (6x 40 m.) baaryla tamamlayan hakemler 6 dk. dinlendikten sonra tekrarl yüksek güçlülük koularna (20 x150 m.) balayacaklardr. TEST 2 Ölçü: Tekrarl yüksek-güçlülük koularn yapabilme kapasitesi Test: Tek düdük ile ayarlanan adma göre aralkl hareketli kou Testlerin tüm hakemler için ayn artlarda gerçeklemesi amacyla test atletizm pistinde yaplr. Prosedür: Her bir hakem tek tek, 4 köe ile iaretlenmi (150 metre iaretinin 3 metre önünde ve 3 metre gerisinde) yürüme alanna düdükten önce gelmelidir. Eer hakem, yürüme alanna bir ayan zamannda koyamazsa, gözlemci iaret verir ve bu durumda hakem o kouda baarsz olmu saylr. Hakemler, yürüme alann bir sonraki düdükten önce terk edemezler. Bu nedenle yardmc test rehberleri, ellerinde bayraklarla balangç noktasnda yer alrlar. Bir sonraki düdüe kadar, bayraklar yatay tutarak kulvar kapatrlar. Düdük çalnd anda hzl bir ekilde bayra indirirler ve hakem komaya balayabilir. Yardmc test rehberleri, asl zaman hakemlerine yardmc olmak amacyla geriye doru sayabilirler (örnein 15 saniye, 10 saniye, 5 saniye). Fakat bayrak, sadece düdükle aaya indirilir. Hakemler, en fazla 6 kiilik küçük gruplar halinde koar NB: Eer uygulanabilirse her bir alt grubun test süresince ayr bir gözlemci tarafndan izlendii 4 farkl balangç noktas kullanlabilir. 20 adet 150 Metre kousundan herhangi birini zamannda tamamlayamayan hakeme yirminci kounun hemen ardndan sadece 1 defaya mahsus olmak üzere 1 kez daha 17

18 kou hakk verilir. Eer hakem 2 kouda baarsz olmusa, testte baarsz olarak kabul edilir. Zaman ekipman#: Açkça belirlenmi koma ve yürüme alanlar dnda bu teste sadece 1 adet kronometre ve 1 adet de düdük gereklidir. 150 METRE TEKRARLI YÜKSEK-GÜÇLÜLÜK KO<USU (20 X 150 M.) BARAJ DERECELER 150 METRE FIFA H, ÜKH, KH, Bn. FIFA H, TEKRARLI YÜKSEK- GÜÇLÜLÜK KOCUSU DNLENME (50 METRE) 30 Sn. 30 Sn. 35 Sn. 40 Sn. Bn. KH 30 Sn. 45 Sn. FIFA YH., ÜKYH, Bn. FIFA YH, KYH SADECE BAYANLAR LGNDE GÖREV ALACAK Bn. HAKEMLER SADECE BAYANLAR LGNDE GÖREV ALACAK Bn. YARDIMCI HAKEMLER 30 Sn. 40 Sn. 35 Sn. 45 Sn. 35 Sn. 50 Sn. H 30 Sn. 45 Sn. Bn. H 35 Sn. 50 Sn. Dier bilgiler: Testin yürüme bölümünün zamann tutmak için her bir yardmc test rehberinde 1 adet durakl saat bulunmak zorundadr. Fiziksel Yeterlilik Testleri; Austos, Ekim, Ocak ve Mart aylarnda olmak üzere ylda dört kez yaplr. Testlerde baarsz olanlar ve mazeretleri nedeni ile katlmayanlar o testi takip eden ay içersinde merkezi olarak yaplacak olan telafi testine alnrlar. Telafi testine de mazeretleri nedeni ile katlamayanlar o testte baarsz saylara bir sonraki teste kadar görev alamazlar. 18

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri (2009)

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri (2009) İç Talimatı TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri (2009) AMAÇ Madde 1. Bu İç Talimat, futbol hakemlerinin;

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCLER VE TEMSLCLER KURULU TEMSLCLE GR, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VZE YENLEME KURAL, PRENSP VE YÖNTEMLER Ç TALMATI

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCLER VE TEMSLCLER KURULU TEMSLCLE GR, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VZE YENLEME KURAL, PRENSP VE YÖNTEMLER Ç TALMATI TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCLER VE TEMSLCLER KURULU TEMSLCLE GR, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VZE YENLEME KURAL, PRENSP VE YÖNTEMLER Ç TALMATI MAYIS 2009 ÇNDEKLER Madde 1 AMAÇ 3 Madde 2 TANIMLAR

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2008-2009 FUTBOL SEZONU HAKEM KLASMANLARINI BELRLEME YÖNTEM, SINAV TAKVM VE SINAV YÖNERGES

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2008-2009 FUTBOL SEZONU HAKEM KLASMANLARINI BELRLEME YÖNTEM, SINAV TAKVM VE SINAV YÖNERGES 2008-2009 FUTBOL SEZONU HAKEM KLASMANLARINI BELRLEME YÖNTEM, SINAV TAKVM VE SINAV YÖNERGES NSAN 2008 1 2008-2009 SEZONU KLASMAN BELRLEMELERNE YÖNELK VZE-SINAV VE SEMNER TAKVM TARH YAPILACAK FAALYET 01

Detaylı

FIFA FIZIKSEL YETERLİLİK TESTİ. TERCÜME VE DÜZENLEME: Doç. Dr. Ali KIZILET Dr. Tuba K. BOZDOĞAN

FIFA FIZIKSEL YETERLİLİK TESTİ. TERCÜME VE DÜZENLEME: Doç. Dr. Ali KIZILET Dr. Tuba K. BOZDOĞAN FIFA FIZIKSEL YETERLİLİK TESTİ TERCÜME VE DÜZENLEME: Doç. Dr. Ali KIZILET Dr. Tuba K. BOZDOĞAN HAKEMLER FİZİKSEL YETERLİLİK TEST YÖNTEMLERİ - TEST 1 6 x 40 m sürat koşusu, her sürat koşusunun ardından

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu Hakemli e Girifl Unvan ve Klasmanlara Ayr lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat

Türkiye Futbol Federasyonu Hakemli e Girifl Unvan ve Klasmanlara Ayr lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 1923 Türkiye Futbol Federasyonu Hakemli e Girifl Unvan ve Klasmanlara Ayr lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat MHK - EPAK A USTOS

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER KURULU TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI Ağustos 2008 2 İÇİNDEKİLER Madde 1

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Hakemliğe Giriş, Ünvan ve Klasmanlara Ayrılma, Vize, Yenileme İle İlgili Kural, Prensip ve Yöntemleri Düzenleyen Talimat AĞUTOS 2014 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Madde 01 - AMAÇ

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Hakemliğe Giriş, Ünvan ve Klasmanlara Ayrılma, Vize, Yenileme İle İlgili Kural, Prensip ve Yöntemleri Düzenleyen Talimat AĞUTOS 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R Madde 01 - AMAÇ

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve İL HAKEM KURULU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve İL HAKEM KURULU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve İL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve İL HAKEM KURULU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve İL HAKEM KURULU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve İL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2017-2018 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ NİSAN / 2017 1 HAKEMLER İÇİN 2017-2018 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ NİSAN 2012 1 HAKEMLER İÇİN 2 2012-2013 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE YÖNELİK VİZE-SINAV VE SEMİNER TAKVİMİ TARİH

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ NİSAN 2014 1 HAKEMLER İÇİN 2 2014-2015 SEZONU KLASMAN BEL İRLEMELERİNE YÖNELİK VİZE - SINAV VE SEMİNER TAKVİMİ

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU TEMSĐLCĐLĐĞE GĐRĐŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI HAZĐRAN 2009 1 İÇİNDEKİLER Madde 1 AMAÇ 3 Madde 2

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı OCAK 2016 Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri Talimatı Kıbrıs

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TAZMİNAT, HARCIRAH VE ULAŞIM ÜCRETLERİ ÖDEME PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI EYLÜL 2017 1 1- AMAÇ TÜRKİYE

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ Teknik Komiser Yönergesi - 2-28.06.2012 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 5 GÖREV VE YETKİLER 5 5. GÖREV 5 6. YETKİ VE

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ 2009 2010 SEZONU Teknik Komiser Yönergesi(2009-2010) - 2 - Yürürlüğe Giriş Tarihi (05.08.2008) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 5 1. AMAÇ...

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Aday Hakem Bilgilendirme Kılavuzu

Aday Hakem Bilgilendirme Kılavuzu Aday Hakem Bilgilendirme Kılavuzu Kasım 2016 İçindekiler Aday Hakem Bilgilendirme Kılavuzu... 1 Başlarken... 2 Kısaltmalar... 3 Futbol Hakemliği ve Felsefesi... 4 İyi Bir Futbol Hakeminin Özellikleri...

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU. UNVAN ve KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU. UNVAN ve KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TEMSĐLCĐLĐĞE GĐRĐŞ, UNVAN ve KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI HAZĐRAN 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Madde 1 AMAÇ

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LĐSANS VE TRANSFER TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Grassroots Gönüllü Lider Kursu,

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ NİSAN / 2015 1 HAKEMLERİN 2015-2016 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI MAYIS

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI Bu Talimat; Kurulun teşkilatlanmasını, görev ve yetkileri ile çalışma prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç Bu İç Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

MERKEZ HAKEM KURULU MERKEZ HAKEM KURULU

MERKEZ HAKEM KURULU MERKEZ HAKEM KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU MERKEZ HAKEM KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN ve KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP ve YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI TEMMUZ - 2009 ĐÇĐNDEKĐLER MADDE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 16 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. HAKEM YET fit RME KURSU Ç TAL MATI

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. HAKEM YET fit RME KURSU Ç TAL MATI Hakem Yetistirme 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM YET fit RME KURSU Ç TAL MATI 1. AMAÇ Bu iç talimat n amac ; Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize etti i

Detaylı

FUTBOL SEZONU GAZİANTEP İL HAKEM KURULU TALİMATLARI

FUTBOL SEZONU GAZİANTEP İL HAKEM KURULU TALİMATLARI 2017-2018 FUTBOL SEZONU GAZİANTEP İL HAKEM KURULU TALİMATLARI 1- İHK tarafından duyurulan bu talimat ve bildirilere tüm klasmanlardaki Gözlemci ve Hakemlerimizi bağlamakta olup, bu talimat ve bildirilere

Detaylı

2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI

2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI 1 2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI NĠSAN 2010 HAKEMLER ĠÇĠN 2 2010-2011 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERĠNE YÖNELĠK VĠZE-SINAV VE SEMĠNER

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI AĞUSTOS 17 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma

Detaylı

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TEŞKĐLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ VE GÖREVLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TALĐMAT

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TEŞKĐLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ VE GÖREVLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TALĐMAT TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TEŞKĐLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ VE GÖREVLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TALĐMAT MADDE 1 - AMAÇ TFF Statüsü'nde tanımlanan MHK nın görevlerini, yetkilerini, teşkilât yapısını

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI

TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI TEMSİLCİLER KURULU TALİMATI MADDE 1 -AMAÇ Bu talimatın amacı; Temsilciler Kurulu nun teşkilatlanmasını, görev ve yetkileri ile çalışma prensiplerini, temsilciliğe başlama, klasman oluşturma, eğitim, kurs,

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI. Bölüm I

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI. Bölüm I - 1 - TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ UYGULAMA ESASLARI PROGRAMI Bölüm I AMAÇ Madde 1-16.09.2015 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ;

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ; 2009 2010 Futbol Sezonunda Uygulanmak ve 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, Futbol Müsabaka Talimatı ve

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TBHF TEMSİLCİLER KURUL TALİMATI TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TEMSİLCİLER KURUL TALİMATI

TBHF TEMSİLCİLER KURUL TALİMATI TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TEMSİLCİLER KURUL TALİMATI TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TEMSİLCİLER KURUL TALİMATI AMAÇ MADDE 1 - Bu Talimat; Temsilciler Kurulunun teşkilatlanmasını, görev ve yetkileri ile çalışma prensiplerini ve temsilciliğe başlama, kadro

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye de golf turnuvalarını yönetecek seviyede başhakem ve hakemleri (ulusal, il, aday)

Detaylı

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 futbol sezonunda uygulanmak ve I. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen TFF D, TFF C, UEFA B, UEFA A ve

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12. 147 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.2007 Sayı: 26720) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1-17/6/1992 tarihli ve

Detaylı

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Başvuru Tarihleri 01-12 Temmuz 2013 2013-2014 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Çocuklar, Yıldızlar ve Gençler Takım Şampiyonasının

Detaylı

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN YARIŞMA TALİMATI Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, Masa Tenisi ile ilgilenen 40 yaş ve üzeri sporcuların bu spora olan ilgilerinin

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 27.01.2007 KARAR NO : 10 TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU HAKEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Triatlon müsabakalarında

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Atıcılık yarışmalarını

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı