İŞ-DR TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ-DR-2007-0002. TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-DR TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI Hazırlayan Bora AKTAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Selim BEKÇİOĞLU Aydın-2007

2 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-DR TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI Hazırlayan Bora AKTAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Selim BEKÇİOĞLU Aydın-2007

3 Bu tezde görsel, işitsel ve yazılı biçimde sunulan tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uyularak tarafımdan elde edildiğini, tez içinde yer alan ancak bu çalışmaya özgü olmayan tüm sonuç ve bilgileri tezde kaynak göstererek belirttiğimi beyan ederim. Adı Soyadı : Bora Aktan İmza :

4 I YAZAR ADI-SOYADI: Bora Aktan BAŞLIK: Ticarî Bankalarda Risk Yönetimi ve Monte Carlo VaR Simülasyon Yöntemiyle Portföy Riskinin Hesaplanması ÖZET Finansal risk belli başlı risk faktörlerinde önceden tahmin edilemeyen değişimlerden kaynaklanan kayıp olasılığıdır. Bu çalışmada, Basel Sermaye Uzlaşısı kapsamında, finansal risk çeşitlerinden biri olan ve piyasa fiyat, ya da oranlarındaki beklenmedik değişimlerden kaynaklanan kayıp olarak tanımlanan piyasa riski ölçümü ile ilgilenilmiştir. Finansal kurumlar için sermaye gereksinimine, son yıllarda meydana gelen çok büyük malî skandallar yanında hükûmetlerin, rekabet ortamında, piyasa mekanizmasını ve oyuncuları kendi haline bırakmasından kaynaklanan çeşitli piyasa başarısızlıklarının neden olduğu görülmüştür. Finans endüstrisinin en önemli oyuncuları olarak ticarî bankalar, hesaplarında oldukça yüklü miktarda pazarlanabilir finansal varlık bulundurmaları sebebiyle büyük kayıplara meğillidirler. Bu bakımdan, bankacılıkta sermaye, büyük kayıpları karşılayarak ödeme aczine düşmemek için bir tampon görevi görür. Risk, getiri ve sermaye dengesinin ortasında ise, 2005 yılında son şeklini alan ve 2009 yılından itibaren ülkemizde de yürürlüğe girecek olana Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı yer almaktadır. Buna göre, bankaların piyasa riskine dayalı sermaye gereksinimlerini hesaplamada kendi içsel VaR modellerini kullanabilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu çalışmada, ticarî bir bankanın tarihleri arasındaki döviz pozisyonunun Monte Carlo Simülasyon Yöntemi kullanılarak 2000 rassal senaryo üretmek suretiyle, riske maruz değeri hesaplanmıştır. Ardından, elde edilen sonuçlar hesaplanan diğer içsel yöntem sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve model performansı geriye dönük olarak test edilmiştir. Elde edilen bulguların, varolan ilgili yazınla tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Ticari Bankacılık, Piyasa Riski, Basel Sermaye Uzlaşısı, Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi

5 II NAME and SURNAME: Bora Aktan TITLE: Commercial Bank Risk Management and Measuring Portfolio Risk via Monte Carlo VaR Simulation Method ABSTRACT Financial risk is the prospect of financial loss due to unforeseen changes in underlying risk factors. In this study we are concerned with the measurement of one particular form of financial risk-namely, market risk, or the risk of loss arising from unexpected changes in market prices or rates in the context of Basel Capital Accord. Regulatory requirements for financial institutions have been a major focus of interest in the 1980s and 1990s, not least because of some rather spectacular financial scandals which have occurred. The reasons for regulatory control arise from different types of market failure. The presumption here being that in a general competitive environment governments ought to leave the market mechanism to reward and penalize the normal risk taking activities of participants in the market. Predominantly, commercial banks as the most important participants in the financial industry hold large positions in marketable assets and are therefore prone to big losses. Prudential considerations imply that capital should be held as a buffer against potential losses, otherwise the banks may become insolvent. The New Basel Capital Accord finalized in 2005, which will be applied from 2009 in Turkey, lie in the midst of the risk, return and capital equilibrium. A significant component of proposed capital adequacy arrangements is the opportunity for banks to use their internal VaR models. This empirical research study attempts to measure market risk of a bank s FX portfolio for a period by using Monte Carlo Simulation which is applied for 2000 times. Subsequently, the computational results are compared to the other methods figures computed and checked the accuracy of forecasts of portfolio VaR by backtesting. Findings are consistent with much of the existing literature on market risk measurement. KEYWORDS: Commercial Banking, Market Risk, Basel Capital Accord, Value at Risk, Monte Carlo Simulation Method

6 III ÖN SÖZ 1970 li yıllarda Chicago Board of Trade in belirli hisse senetleri üzerinde standart opsiyon sözleşmeleri yapılabilmesine olanak tanıması, Fischer Black ve Myron Scholes un Opsiyon Fiyatlama Modeli, ABD nin Yeni Ekonomi-Politika anlayışı ve özellikle 1980 li yıllarda baş gösteren finansal liberalleşme eğilimlerine bağlı yapısal değişimlere paralel olarak faiz oranları ve döviz kurlarının aşırı dalgalanma göstermesi finansal risk yönetimini, söz konusu piyasalarda faaliyet gösteren kurumların yönetimlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getiren gelişmelerin en önemlileri arasında sayılmaktadır. Diğer taraftan, uluslararası finans piyasalarında meydana gelen krizler incelendiğinde, sonuçları oldukça maliyetli olan pek çoğunun, finansın son otuz yılda küreselleşmesi ve piyasa oyuncularının risk algılama anlayışlarının yanında etkin bir risk yönetim sistemine sahip olmamaları dolayısıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Açıkca dile getirmeliyim ki, eğer zayıflıklarımı örten ve birazdan isimlerini zikredeceğim insanlar olmasaydı, güçlü bir istatistik, ekonometri ve matematik bilgisi ile birlikte çok geniş bir yazın taraması gerektiren böyle iddialı bir konuda çalışmak benim için imkânsız olurdu. Onlara şükran borçluyum. Bu vasıtayla, İstanbul Üniversitesi nde başladığım Doktora çalışmalarıma ve dolayısıyla akademik kariyerime vesile olan çok değerli büyüklerim müteveffa Prof. Dr. Çevik Uraz a ve Net Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim Tibuk a minnettarım. Bu çalışmanın hazırlanması ve savunulması aşamalarında titiz değerlendirme ve katkılarıyla, tezin nihaî halini almasında önemli katkı ve destekleri bulunan ve lisans eğitimimden bu yana öğrencisi olma şansını elde ettiğim başta danışmanım Sayın Prof. Dr. Selim Bekçioğlu olmak üzere, Sayın Prof. Dr. Hasan Çatalca ya ve Sayın Yard. Doç. Dr. Mustafa Öztürk e teşekkürü bir borç bilirim.

7 IV Bilgi, deneyim ve önerileriyle beni sürekli aydınlatan ve ihtiyaç duyduğum her an tereddütsüz yanımda olan değerli hocalarım Prof. Dr. Cengiz Pınar, Prof. Dr. İlter Akat, Prof. Dr. Nilgün Moralı, Prof. Dr. Huriye Çatalca, Prof. Dr. Tayfun Taner e ve ayrıca, çalışma arkadaşlarım Tohid Ahmed Rana, Korhan Nazlıben ve Sinem Peker e teşekkür borçluyum. Çalışmanın uygulama altyapısının oluşturulması ve bu süreçte yönlendirmeleri ve değerli katkılarından dolayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü nden Sayın Yard. Doç. Dr. Ş. Kasırga Yıldırak a ve TEB-Paribas, Finansal Kurumlar dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Levent Çelebioğlu na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Son olarak, bu çalışmanın her aşamasında yaratıcı çalışma koşullarını hazırlayan ve bitmek tükenmek bilmeyen sabrı ile her konuda sonsuz desteğini gördüğüm Sayın Birsel Kadıoğlu na ve yaşından beklenmeyecek kadar büyük bir anlayış ve özveriye sahip olan biricik kızım İpek Yaren e çok teşekkür eder; vatan ve insan sevgisini, onurluluğu ve alçakgönüllülüğü kendisinden öğrendiğim rahmetli babam Ergün Aktan ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle yad ederim.

8 V İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V ÇİZELGELER LİSTESİ... IX ŞEKİLLER LİSTESİ... XI GRAFİKLER LİSTESİ... XII KISALTMALAR ve SİMGELER LİSTESİ... XIV GİRİŞ BÖLÜM: FİNANSAL KRİZLER BANKA BAŞARISIZLIKLARI ve ULUSLARARASI PİYASALARDA FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ İHTİYACI 1.1. BANKACILIK FAALİYETLERİ ve FİNANSAL RİSK OLUŞUMU Risk: Kavramsal Yapı Risk ve Belirsizlik Risk ve Getiri Risk ve Oynaklık Risk ve Sermaye Bankaların Maruz Kaldığı Riskler Genel Risk Türleri ve Sınıflandırılması Bankacılık Riskleri ve Sınıflandırılması Finansal Risk Oluşumu Finansal Risk Kavramı ve Türleri Piyasa Riski Kredi Riski Likidite Riski Operasyonel Risk Yasal Risk Diğer Riskler Bankacılık Fonksiyonları ve Finansal Risk Oluşumu Finansal Risk Yönetim Süreci

9 VI 1.2.ULUSLARARASI PİYASALARDA FİNANSAL RİSK YÖNETİM İHTİYACI Finansın Küreselleşmesi ve Liberalleşme Hareketleri Türkiye de Finansın Küreselleşmesi ve Liberalleşme Hareketleri Finansal Krizlerden Bankacılık Krizlerine: Nedenler ve Göstergeleri Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Bankacılık Krizlerinin Öncü Göstergeleri Dünyada Yaşanan Finansal Krizler ve Banka Başarısızlıkları Türkiye de Yaşanan Finansal Krizler ve Banka Başarısızlıkları Dünyada ve Türkiye de Yaşanan Risk Yönetimi Başarısızlıkları Metallgesellschaft AG Procter and Gamble Inc Barings PLC Allfirst Financial of Baltimore Demirbank A.Ş İmar Bankası A.Ş BÖLÜM: BASEL SERMAYE UZLAŞISI ve FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE RİSKE MARUZ DEĞER (RmD) YAKLAŞIMI BANKACILIK DÜZENLEMELERİ ve BASEL SERMAYE UZLAŞISI Basel Bankacılık Denetim Komitesi: Basel Komitesi Basel I: 1988 Sermaye Uzlaşısı Basel II: Yeni Sermaye Uzlaşısı Birinci Yapısal Blok: Minimum Semaye Gereksinimi İkinci Yapısal Blok: Denetim Otoritesinin İnceleme Süreci Üçüncü Yapısal Blok: Piyasa Disiplini TÜRKİYE DE BANKACILIK DÜZENLEMELERİ ve BASEL SERMAYE UZLAŞISI Türk Bankacılık Sistemi Türkiye de Bankacılık Düzenlemeleri FİNANSAL RİSK YÖNETİM TEKNİKLERİ ve RİSKE MARUZ DEĞER YAKLAŞIMI Finansal Risk Yönetiminde Temel İstatistik Kavramlar ve Olasılık Betimleyici İstatistik ve İlişki Tahminleri

10 VII Risk Analizinde Olasılık ve Normal Dağılıma Göre RmD Finansal Risk Yönetiminde Geleneksel Yaklaşımlar Portföy Teorisi Portföy Riski ve Getirisinin Ölçülmesi Riske Göre Ayarlanmış Portföy Performansının Ölçülmesi ve RmD Boşluk (GAP) Analizi Müddet (Duration) Analizi Senaryo Analizi Türev Ürünler ve Risk Yönetimi Alivre (Forward) ve Vadeli (Futures) İşlem Sözleşmeleri Opsiyonlar Takas (Swap) İşlemler Finansal Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer Yaklaşımı RmD Tanımı ve Temelleri RmD Parametrelerinin Belirlenmesi Oynaklık Öngörüleri Geçmiş Verilere Dayalı Oynaklık Öngörüleri Üssel Ağırlıklı Hareketli Ortalama (EWMA) ARCH/GARCH Modelleri Zımnî Oynaklıklar Elde Tutma Süresi Güven Düzeyi Gözlem Dönemi RmD Hesaplama Metotları Varyans-Kovaryans Metodu Geçmiş Verilere Dayalı Simülasyon Metodu Monte Carlo (MC) Simülasyon Metodu Tek Risk Faktörlü MC Simülasyonu Çoklu Risk Faktörlü MC Simülasyonu RmD Hesaplama Metotlarının Karşılaştırılması RmD e Yönelik Eleştiriler ve Model Sınama Testleri Geriye Dönük Testler Stres Testleri

11 VIII 3. BÖLÜM: YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (Basel II) KAPSAMINDA TİCARİ BİR BANKANIN MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Verilerin Toplanması ve Veri Aralığının Seçimi Verilerin Analizi ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA EK 1: RİSK FAKTÖRLERİNİN LOGARİTMİK GETİRİLERİ EK 2: PORTFÖYDE GERÇEKLEŞEN 262 GÜNLÜK DEĞİŞİM ve MC SİMÜLASYON GERİYE DÖNÜK TEST SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI EK 3: GERİYE DÖNÜK TEST SONUÇLARI ÖZ GEÇMİŞ

12 IX ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1.1. Kısmî Riskler Evreni Çizelge 1.2. Bankacılık Riskleri ve Tanımlamaları...20 Çizelge 1.3. Ticarî Bir Bankanın Bankacılık ve Alım/Satım Hesapları Çizelge 1.4. Döviz ve Bankacılık Krizlerinin Belirti ve Öncü Göstergeleri Çizelge 1.5. Bazı Bankacılık Krizlerinin Tahmini Transfer Maliyeti Çizelge 1.6. Başlıca Finansal Zararlar ve Risk Kaynakları Çizelge 2.1. Etkin Bankacılık Denetimi Temel İlkeleri: Düzenleyici Kurumların Sorumlulukları Çizelge 2.2. Basel Bankacılık Denetim Komitesinde Temsil Edilen Kurumlar.99 Çizelge 2.3. Toplam Sermayenin Öğeleri Çizelge 2.4. Risk Ağırlıklı Varlıklar (Basel I) Çizelge 2.5. Basel I ve II nin Temel Farkları Çizelge 2.6. Basel II Kapsamında Risk Ölçüm Metotları Çizelge 2.7. Basel II Standart Yaklaşım Altında Ülke Banka ve Anonim Şirketler Kullandırılan Krediler İçin % Risk Ağırlıkları (S&P Derecelendirme Sistemine Göre) Çizelge 2.8. Kabul Edilebilir Finansal Teminatlar Çizelge 2.9. Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı Çizelge Başlıca Bilânço Kalemlerinde 2005 Yıl Sonuna Göre Değişim 125 Çizelge Toplam Aktifler Çizelge Piyasa Riski Sermaye Yükümlülüğü Bileşenleri Çizelge Tek Taraflı Güven Düzeyine Göre Standart Sapmalar Çizelge Analitik Risk Yönetim Araçlarının Gelişimi Çizelge Alivre, Vadeli ve Opsiyon Sözleşmelerinin Karşılaştırılması Çizelge RmD Hesaplama Metotlarının Karşılaştırılması

13 X Çizelge Sapma Sayısına Göre İçsel Modelin Değerlendirilmesi Çizelge 3.1. ABC Bank A.Ş. YP Pozisyon Tutarı Çizelge 3.2. Risk Faktörlerinin Betimleyici İstatistik Değerleri Çizelge 3.3. Normallik Testleri Çizelge 3.4. RmD Ölçüm Sonuçları

14 XI ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Risk ve Belirsizlik Şekil 1.2. Bankacılıkta Risk Tayfı...18 Şekil 1.3. Bankacılık Risklerinin Sınıflandırılması Şekil 1.4. Finansal Riskler Şekil 1.5. Piyasa Riski Bileşenleri Şekil 1.6. Likidite Riski Bileşenleri Şekil 1.7. Bankacılık İş Birimleri ve Faaliyet Kolları Şekil 1.8. Banka Amacı ve Sınırlamalar Şekil 1.9. Bankacılıkta Kârlılık ve Güven İkilemi Şekil Gelişmiş Piyasalarda Kurumların Risk Profili Şekil Risk Yönetim Süreci Şekil İç Denetim ve Risk Yönetimi Örgüt Şeması Şekil Gelişen Piyasalarda Finansal İstikrarsızlığın Yayılması Şekil Finansal Krizler Şekil 2.1. Düzenlemenin Katmanları Şekil 2.2. Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı nın Yapısal Blokları Şekil 2.3. Türev Ürünler Şekil 2.4. RmD Parametreleri Şekil 2.5. Varyans-Kovaryans Metodu Şekil 2.6. Geçmiş Verilere Dayalı Simülasyon Metodu Şekil 2.7. Monte Carlo Simülasyon Metodu Şekil 2.8. Geriye Dönük Test Genel Çerçevesi Şekil 3.1. Monte Carlo Simülasyon Yönteminin Adımları Şekil 3.2. Kurum Çapında Bütünleşik Risk Yönetimi

15 XII GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1.1. Risk-Getiri Tercihi Grafik 1.2. IMKB-100 Endeksi Günlük Getiri Oynaklığı...13 Grafik 1.3. Gelişen Piyasalara Kayan Net Portföy ve Doğrudan Yatırımlar Grafik 1.4. Kısa Vadeli Dış Borç Kompozisyonu Grafik 1.5. Türkiye ye Kayan Kısa Vadeli Net Sermaye Akımlarının Düzensiz (Erratic)Yapısı Grafik 1.6. Türev Ürünlerden Kaynaklanan Finansal Felaketlerin Kümülatif Maliyeti Grafik 2.1. Türk Bankacılık Sisteminde Banka Sayısı Grafik 2.2. Toplam Aktifler ve GSMH ya Oranı Grafik 2.3. Sermaye Yeterliliği Özkaynaklar ve Serbest Özkaynaklar Grafik 2.4. Toplam Riskin Bileşenleri Grafik 2.5. Normal Dağılım ve Standart Sapmalar Grafik 3.1. TL/USD Fiyat Hareketleri Grafik 3.2. TL/EUR Fiyat Hareketleri Grafik 3.3. TL/GBP Fiyat Hareketleri Grafik 3.4. TL/CHF Fiyat Hareketleri Grafik 3.5. TL/JPY Fiyat Hareketleri Grafik 3.6. TL/DKK Fiyat Hareketleri Grafik 3.7. TL/NOK Fiyat Hareketleri Grafik 3.8. TL/SEK Fiyat Hareketleri Grafik 3.9. TL/CAD Fiyat Hareketleri Grafik TL/AUD Fiyat Hareketleri Grafik USD Getiri Histogramı Grafik EUR Getiri Histogramı

16 XIII Grafik GBP Getiri Histogramı Grafik CHF Getiri Histogramı Grafik JPY Getiri Histogramı Grafik DKK Getiri Histogramı Grafik NOK Getiri Histogramı Grafik SEK Getiri Histogramı Grafik CAD Getiri Histogramı Grafik AUD Getiri Histogramı Grafik USD Normal Q-Q Grafik EUR Normal Q-Q Grafik GBP Normal Q-Q 233 Grafik CHF Normal Q-Q 234 Grafik JPY Normal Q-Q 234 Grafik DKK Normal Q-Q Grafik NOK Normal Q-Q Grafik SEK Normal Q-Q Grafik CAD Normal Q-Q Grafik AUD Normal Q-Q Grafik MC Simülasyon Sonuçlarının Hipotetik Dağılımı Grafik Geriye Dönük Test Sonuçları

17 XIV KISALTMALAR ve SİMGELER LİSTESİ AB ABD age AIB ALCO AMA APY APM ARMA ARCH/GARCH ASA AUD bk. BDDK BIA BIS BM CAD CaR CAPM Çev CHF cl DaR DeaR DİBS DKK EAD EFT ERM EUR Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri adı geçen eser Allied Irish Bank Asset and Liability Committee Advanced Measurement Approach Aktif-Pasif Yönetimi Arbitrage Pricing Model Autoregressive Moving Average Autoregressive/Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedastic Alternative Standart Approach Avustralya Doları Bakınız Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Basic Indicator Approach Bank for International Settlements Birleşmiş Milletler Kanada Doları Capital at Risk Capital Asset Pricing Model Çeviren İsviçre Frangı Confidence Level Dollars at Risk Daily Earnings at Risk Devlet İç Borçlanma Senedi Danimarka Kronu Exposure at Default Elektronik Fon Transferi Exchange Rate Mechanism Avro

18 XV EWMA FED GSMH GSYİH GBM GBP hp IMF IRB JPM JPY K/Z LGD LTCM MaR MCS MGRM OECD PD RmD USD SA SEK SSA SPK TBB TCMB TMSF TL VaR vd VOB YP WB Exponentially Weighted Moving Average Federal Reserve Bank Gayrisafi Millî Hasıla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Geometric Brownian Motion İngiliz Sterlini Holding Period International Monetary Fund Internal Ratings Based J. P. Morgan Chase & Co. Japon Yeni Kâr/Zarar Loss Given Default Long Term Capital Management Fund Money at Risk Monte Carlo Simülasyonu MG Refinings Marketing Organisation for Economic Co-Operation & Development Probability of Default Riske Maruz Değer Amerikan Doları Standardised Approach İsveç Kronu Simplified Standardised Approach Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Türk Lirası Value at Risk ve diğerleri Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Yabancı Para World Bank

19 1 GİRİŞ 1970 li yılların başlarında Bretton-Woods sisteminin çöküşü, o tarihten sonra ülkeler ve piyasalar arasındaki ilişkilerde köklü değişiklikler meydana getirmiştir. ABD, Batı Avrupa ve Japonya nın OECD, IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla uyguladığı neoliberal politikalar, liberalleşme hareketleri ve teknolojik ilerlemeler, iletişim ve ulaşım alanlarında sağlanan gelişmeler ve bu gelişmelerle desteklenen çokuluslu şirketlerin faaliyetlerinin artması ile birlikte uluslararası sermaye hareketlerine getirilmiş olan sınırlamaların kaldırılması sonucunda, uluslararası finansal piyasalar, adeta birbirine entegre tek bir pazar halini almış ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların yer aldığı, yirmidört saat aralıksız işlem yapılan bir arena haline dönüşmüş bu ise, finansı küreselleştirirken hükûmetlerin onun üzerindeki etkilerini azaltarak piyasalardaki belirsizlikleri artırmıştır. Bu gelişmelerle birlikte yaşanan liberalleşme ve deregülasyon hareketleri sonucunda, gelişmekte olan piyasaların, tahvil ve hisse senetlerine yönelik portföy yatırımlarının hacminde ciddi artışlar gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, gerek menkul kıymet piyasaları, gerekse diğer piyasalar çok daha oynak bir hâl almıştır. Geleneksel yatırım araçlarının önemini yitirdiği ve istikrarsızlığın arttığı bu yeni dönemde finansal kurumlar, yatırımcılarla beraber fon talep eden kesimleri çekebilmek amacıyla yeni finansal araçlar geliştirmiş, bu gelişmelerle birlikte, uluslararası piyasalarda vadeli işlemler (futures), opsiyon (options) ve takas sözleşmeleri (swaps) gibi türev finansal araçların önemi artmaya başlamıştır. Aslında türev ürünlerin kullanılmasının amacı, kur ve faizden kazanç sağlayarak kârlılığı arttırmak olmasına karşın, çalışmanın birinci bölümünde de görüleceği üzere, finans piyasalarının karmaşık yapısı ve öngörü yapabilmenin güçlüğü nedeniyle bu ürünler, aynı zamanda bankalar için büyük bir risk unsuru olarak da ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, küreselleşme (globalization), finansal bütünleşme (financial integration) ve liberalleşme (liberalization), finansal yenilik (financial innovation), deregülasyon (deregulation) ve kısa vadeli sermaye akımı (short term capital flow-hot money) kavramları ülkelerin gündemlerine girmeye başlamıştır.

20 2 Bankacılık faaliyetlerinin tümü doğası gereği, örtülü, ya da açık bir risk faktörü içermektedir. Özellikle son yıllarda, uluslararası piyasalarda yaşanan ve sözüne ettiğimiz gelişmeler doğrultusunda, bankaların sundukları finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesi ve bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler sonucu, bankaların faaliyetleri ve yönetim politikalarında da önemli değişimlerin meydana gelmesi bu kurumların faaliyetlerindeki belirsizliği arttırmış, bu ise, onları pek çok farklı riskle iç içe yaşamak zorunda bırakmıştır. Diğer taraftan, finansal piyasalarda meydana gelen gelişmelerin her biri, ulusal ve uluslararası bankacılık sistemlerini derinden etkilemiş, bankalar ve diğer kurumlar açısından, karşı karşıya kalınan risklerin daha etkin ve verimli bir şekilde ölçülerek yönetilmesinin, söz konusu piyasaların istikrarını korumak için kaçınılmaz olduğu, piyasadaki tüm oyuncular için ayrıca kabul edilen bir gerçek haline gelmiştir. Bu açıdan, bir tür risk evreninde faaliyet gösteren bankalar için, söz konusu riskleri yönetmek, bugün için en önemli konuyu oluşturmaktadır. Bankalar için özellikle risk yönetimi ve sermaye yeterliliği konularında ortak standartlar geliştirerek ortaya koyan başlıca kurum olarak BIS (Bank for International Settlement) ve bünyesindeki Basel Bankacılık Gözetim Komitesi gelmektedir. Komitenin Eylül 1997 de yayınlayarak, Ekim 2006 da yeniden gözden geçirdiği Etkin Bankacılık Denetimi Temel İlkeleri (Core Principles for Effective Banking Supervision) başlıklı belge, günümüzde ülkelerin bankacılık denetim ve düzenleme çalışmalarının uluslararası standartlara uygunluğunun ölçümünde esas alınan temel bir kaynak haline dönüşmüştür. BIS, Merkez Bankaları arasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve onlara bir banka olarak hizmet etmesi açısından en önemli ana merkezdir. Bu çerçevede BIS, finans kesimine, uluslararası finansal sistemin güçlendirilmesi amacıyla, açık bir şekilde tavsiyelerde bulunur. Nitekim, 1988 de tavsiye edilen sermaye düzenlemeleri, dünya genelinde geniş bir kabul görerek uluslararası bir bankacılık standardı haline gelmiştir. Bugün, Türkiye nin de dahil olduğu 100 ün üzerinde ülke, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle uygulamaya konularak 1988 Basel Sermaye Uzlaşısı nın yerini alan, Yeni Basel Semaye Uzlaşısı Çerçevesini bankacılık sistemlerine uyarlamaya çalışmaktadırlar ki, Basel Komitesi nin düzenlemelerinin tavsiye niteliği taşıması ve hiç bir uluslarüstü denetim otoritesi yetkisine sahip olmamasına karşın, uluslararası

21 3 platformda, bu düzenlemelere uymayan ülkelerin bankacılık sistemleri ikinci sınıf olarak değerlendirilmekte ve uluslararası piyasalarda risk primleri olumsuz etkilenmektedir. Komitenin ülkelerin bankacılık sistemleri ve bankacılık denetleme ve düzenleme kurumlarını en derinden etkileyen çalışmaları kuşkusuz sermaye yeterliliği uzlaşılarıdır. Yakın geçmişte bankacılık sektöründe edinilen pahalı tecrübeler finansal risklerin, bankaların kârlılığı üzerinde direkt bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan, sermaye yeterliliğini güçlendirmek ve piyasa payını arttırarak, hisse değerlerini maksimize etme amacı taşıyan bankalar, finansal risk yönetimine gereken önemi vermelidir. Böylece, risklerini en düşük seviyede tutarken performanslarını yükselterek hedeflerine ulaşabileceklerdir. Bu çalışmada, finansal riskler, Basel Komitesi düzenlemeleri çerçevesinde, piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk olmak üzere üç ana grupta incelenecektir. Belirtilen bu riskler, çalışmanın Bankacılık Düzenlemeleri kısmında ele aldığımız, %8 lik asgarî sermaye yeterliliği standart oranının paydasında yer alan risklerdir. Bu nedenle, daha fazla risk daha fazla sermaye gerektirecektir. Ancak, sermaye yeterliliği konusundaki temel sorun, tüm riskler dikkate alındığında, gerekli sermaye tutarının nasıl belirleneceği ve ne olacağıdır. Bu tutar, bankaların faaliyetleri esnasında maruz kaldıkları tüm riskler dikkate alınarak ve en ileri sayısal yöntemlerle belirlenmelidir. Sermaye tutarını doğru biçimde belirleyen bir banka, finansal bir kriz olsa bile, faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürebilecektir. Bu nedenle, bankaların söz konusu çalışmaları yapabilmeleri ancak, kurum çapında gelişmiş bir risk kültürü anlayışına ve bütünleşik bir risk yönetimine sahip olmalarıyla mümkündür. Piyasa riski, genel olarak, finansal fiyat ve oranlardaki hareketlilikten kaynaklanan riskdir. Başka bir ifadeyle, piyasa riski finansal piyasalardaki tahvil, bono, hisse senedi veya emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan, ya da faiz oranları veya döviz kurlarındaki değişimlerden kaynaklanan risklerdir. Basel Komitesi ne göre, piyasa riski, bankaların bilânço içi ve dışı (on and off balance sheet) hesaplarındaki tutarların, piyasa fiyatlarındaki değişimler/oynaklıklar nedeniyle, kayba uğrama riski olarak tanımlanmaktadır (BIS, 2006: 157). Bu açıklamalar ışığında, ticarî bankaların hem bilânço yönetimleri, hem de alım satım faaliyetlerinden dolayı piyasa riskine

22 4 meğilli olduklarının vurgulanması gerekmektedir. Bu yönden, piyasa riski, bankacılık sektörünün karşılaştığı risklerin en geniş kapsamlısıdır. Bu çalışma, ticarî bankaların sahip olduğu finansal varlıkların, piyasada oluşabilecek fiyat tahminleri ve tahmin edilen fiyatlardan itibaren portföyün riske maruz kaldığı değerin (RmD) Monte Carlo Simülasyon Yöntemi kullanılarak hesaplanmasını, başka bir deyişle, piyasa riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, ülkemiz bankacılık sektörü, Basel Sermaye Uzlaşısı kapsamında, bankacılık risklerini değerlendirirken, temel (standard) ölçüm tekniklerini kullanma taahhüdünde bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında, piyasa riskinin ölçülmesinde Basel Komitesi tarafından kullanımı için finansal kurumlara tavsiye edilen ileri risk ölçüm tekniklerinden Monte Carlo RmD Simülasyon Yöntemi nin teorik alt yapısının ortaya konularak bir portföye uygulanması, yakın geçmişte büyük ve vergi ödeyenler için çok maliyetli krizler yaşamış olan Türk bankacılık sektörüne, pozisyon alırken risklerini çok daha etkin bir biçimde ölçerek değerlendirmeleri açısından örnek teşkil edecektir. Öte yandan, bu çalışma, Basel Sermaye Uzlaşısı na uygun olarak Riske Maruz Değer Metodolojisi nin tanıtılması; ve düzenleyici otorite ve bilim çevrelerinin bu yaklaşıma olan bakış açılarının verilerek değerlendirilmesi açısından da önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm de, kavramlarda bir birlik sağlamak için, öncelikle risk kavramı genel olarak tanımlanmış, daha sonra belirlilik/belirsizlik, getiri, oynaklık ve sermaye kavramları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, bankaların maruz kaldığı riskler geniş bir çerçeve içinde sınıflandırılmış, bankacılık fonksiyonları ve finansal risk oluşumu irdelenerek risk yönetim süreci tartışılmıştır. Ayrıca bu bölümde, dünyada ve Türkiye de bankacılık krizlerinin nedenleri ve bunların öncü göstergeleri ele alınmış, sektörde ortaya çıkan risklerin bankacılık krizleri üzerindeki etkilerinin incelenmesini önemli hale getirmesinden ötürü, finansal krizlerle bankacılık riskleri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Açıklamaları somut örneklerle desteklemek için, Metallgesellschaft AG (1994), Barings PLC (1995) ve Demirbank (2000) gibi ülkemizde ve dünyadaki risk yönetimi başarısızlıklarına ilişkin vakalar neden ve sonuçları ile incelenmiştir.

23 5 İkinci Bölüm de, Basel I olarak bilinen 1988 Sermaye Uzlaşısı ndan başlayarak, Ocak 1996 da, Meksika krizi (1994) ile finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara bir tepki olarak ortaya çıkan ve piyasa riski hesaplama metotlarına dair nihaî bir belge olan Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks başlıklı dökümanla, sermaye yeterliliğinin hesaplanmasına piyasa riskinin dahil edildiği ve nihayet Haziran 2004 de kredi riskinin hesaplanmasında çok önemli değişikliklerin yapılarak operasyonel risklerin de ilave edildiği Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II), tarihsel bir süreç içinde ele alınarak, ülkemizdeki uyum çalışmaları ile birlikte irdelenmiştir. Finansal risk yönetimine yönelik çalışmalar incelendiğinde, hesaplama yöntemlerinin gün geçtikçe daha da karmaşıklaştığı, istatistik, olasılık ve ekonometri teorilerinin finans yazınına iyice yerleştiği görülmektedir. Örneğin, Jorion, (1996, 2001, 2002), Dowd (2002), Berkowitz ve O Brien (2002), Knight, Satchell ve Wang (2003), Yıldırak (2004), Glasserman (2004), Malevergne ve Sornette (2004), Cuthbertson ve Nitzsche (2004, 2005), Bao, Lee ve Saltoğlu (2006) ve Hull ın (2007) yaptığı çalışmalar buna örnek oluşturmaktadır. Buna paralel olarak, Besis (2002: 77) günümüzde risk yönetiminin sayısal risk ölçümlerine dayandığını vurgulamaktadır. Çünkü, bankacılık risklerinin yönetilebilmesi öncelikle maruz kalınan risklerin sayısallaştırılması diğer bir ifadeyle ölçülebilir hale getirilmesine bağlıdır. Bu bakımdan yine bu bölümde, ölçülemeyen risklerin etkin bir şekilde yönetilemeyeceği düşüncesinden hareketle, RmD metodolojisinin daha sağlıklı kavranabilmesi için, finansal risk analizinde temel istatistik kavramlar ve olasılık üzerinde durulmuş, öte yandan, risk yönetiminde gelinen aşamayı göstermek amacıyla, Modern Portföy Teorisi, Boşluk (GAP), Müddet (Duration) ve Senaryo Analizleri ile Finansal Türevler (Financial Derivatives) gibi geleneksel risk yönetim yaklaşımlarına da bu bölümde yer verilmiştir. Ayrıca, çalışmanın kapsamı gereği bu kısımda, Basel Komitesi nin tavsiye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun tarihinde yayınladığı Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ ine uygun olarak, bankaların piyasa risklerini ölçmede kendi geliştirdikleri içsel modellerin kullanımına yönelik Varyans- Kovaryans (Variance-Covariance Matrices), Geçmiş Verilere Dayalı Simülasyon (Historical Simulations) ve Monte Carlo Simülasyon (Monte Carlo Simulations) metotları diğer bir ifadeyle, RmD metodolojisinin dayandığı temeller ayrıntılı bir

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ

BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ Nisan 2012 BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ Dr. Ozan Cangürel BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271 Ekim 2010 Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar Değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde Kullanımına İmkan Sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması Dr. İhsan Uğur Delikanlı Bankacılıkta

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KRİZDEN (2001) KRİZE (2008) BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ-YL-2007-0005 İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI Prof. Dr. Kemalettin ÇO KAR Arş. Gör. H. Ali ATA ÖZET Uluslararası finans sisteminde faiz oranları ve döviz kurlarındaki

Detaylı

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında. ilerleyebiliyor. James B. CONANT

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında. ilerleyebiliyor. James B. CONANT GİRİŞ Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor James B. CONANT Sözlüklerde karşılığı zarara uğrama ihtimali kelimeleriyle ifade edilen risk kavramı gündelik hayatımızın

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 55 BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Hasan EKEN* - Hakan Gaygısız** ÖZET İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Araştırma Raporları: 2005/1 Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme Murat MAZIBAŞ Temmuz 2005 BANKACILIK DÜZENLEME VE

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği

Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği S. KOÇ Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Selahattin KOÇ Özet Bankalar, teknolojik yapıda ve faaliyetlerini yürüttükleri çevrelerdeki hızlı değişimden dolayı çeşitli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI GERÇEK KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Osman Utku BOZDOĞAN

Detaylı

Türev Piyasaların Gelişmekte Olan Piyasalara Olası Etkileri

Türev Piyasaların Gelişmekte Olan Piyasalara Olası Etkileri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5) 2003/1 : 1-19 Türev Piyasaların Gelişmekte Olan Piyasalara Olası Etkileri Yücel Ayrıçay * Özet: Son otuz yıldır küresel finansal piyasalarda çok

Detaylı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRMESİ Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı