DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI"

Transkript

1 DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI Uz Dr Ramazan CANURAL, Uz Dr Nalan GÖKALP, Nevin ŞAHİN, Gülseren EKİCİ

2 AMAÇ Hastanelerde önemi giderek artan bir konu olan hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için, * Tüm birimlerde tehlikelerin ve ilgili risklerin belirlenmesi, * Bunu ölçecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, * Hasta ve çalışan güvenliği konusunda yapılanların sistematik olarak kayıt altına alınıp takip edilmesi,

3 *Hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılması, * Hasta ve çalışanların karşılaşabilecekleri muhtemel tehlike, risk ve zararlardan korunması usul ve esaslarını belirlemek üzere risk analizi prosedürü geliştirildi.

4 Risk analizi tüm birimleri kapsayacak şekilde ilk kez 2008 yılında yapıldı ve 2010 yılında süreçteki değişiklik nedeniyle talep eden birimlerde tekrarlandı.

5 UYGULAMA Öncelikle tüm birim sorumlularına risk analizi ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verildi. Birimlerin gereksinimleri doğrultusunda ve hazırlanan prosedüre uygun olarak birim sorumlularının başkanlığında risk değerlendirme ekipleri oluşturuldu.

6 Servisler, yoğun bakımlar, eczane, laboratuarlar, ameliyathaneler, diyaliz birimi, görüntüleme birimleri, acil servisler, mutfak ve idari birimlerde risk analizi yapıldı.

7 Hazırlanan prosedüre göre risk değerlendirme ekibi, tehlike kaynaklarını belirler ve risk değerlendirmesi yaparak, birimlerinde oluşabilecek her bir tehlike için risk tablosundan puan belirler. Yöntemin detayları risk analizi prosedüründe yer almaktadır.

8 Risk Analizi Prosedürü Amaç: Kapsam: Tüm birimler Tanımlar: Tehlike: Çalışma çevresinin fiziki kusurları veya insanların hatalı davranışları gibi nedenlerle çalışana, hasta ve hasta yakınına, işyerine veya çevreye zarar verme potansiyelidir.

9 Risk: Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesidir. Risk tehlikenin sonucudur.

10 FORMÜL R: O x Ş R: Risk O: Olasılık,İhtimal (görülme sıklığı) Ş: Şiddet (zarar verme derecesi)

11 Risk Matrisi: Risk analizlerinin tabloda gösterimi Eylem: Risk analizi sonucuna göre yapılan risk derecelendirmelerini içerir. (kabul edilebilir risk, dikkate değer risk, kabul edilemez risk)

12 İşlem: Hastanede sunulan hizmetlerle ilgili risk değerlendirme konusunda tüm birim sorumlularına bilgilendirme eğitimleri yapılır. Ön eğitimden geçenlerin eğitimleri yılda bir kez tekrarlanır.

13 Birimlerin gereksinimlerine göre risk değerlendirme ekibi oluşturulur. Her birimde bir kez yapılması ve süreçte işleyişle ilgili değişiklik olduğunda tekrarlanması esastır. Birimlerde istenmeyen olay yaşandığında veya ilgili birim sorumlusunun talebi üzerine yeniden risk analizi yapılabilir.

14 Risk değerlendirme ekipleri tehlike kaynaklarını belirler ve L tipi matris e göre risk derecelendirmesi yapar. Önce olası tehlikeler listelenir. En kötü senaryo uyarınca her tehlikenin yol açabileceği sonuçlar tahmin edilir. (Şiddet) Konu ile ilgili yaşanmış olaylar varsa ne zaman kaç defa yaşandığına bakılarak olasılık puanlaması yapılır. (ihtimal)

15 L Tipi Matris : 5 x 5 Matris diyagramı özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metot ile bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi yapılır.

16

17 Risk değerlendirme ekipleri, her tehlike için bir risk tablosu çıkarır. Bu tablonun yatay ekseninde şiddet, düşey ekseninde olasılık (ihtimal) yer alır.

18 Olasılık (Oluşma Sıklığı, ihtimal): Çok yüksek: Yüksek: Orta: Küçük: Çok küçük: 5: Son 1 ayda oluşmuş. 4: Son 3 ayda oluşmuş. 3: Son 1 yılda birden fazla oluşmuş. 2: Son 1 yılda en fazla 1 kez oluşmuş. 1: Son 2-10 yıldır hiç rastlanmamış.

19 Şiddet: Ölüm : 5 Kalıcı hasar (ciddi yaralanma) : 4 Hastanede yatarak tedavi : 3 İstirahat raporu : 2 İş gücü kaybı yok : 1

20 Risk puanı (zarar verme derecesi): Değerlendirme puanlarına göre; Kabul edilebilir risk, dikkate değer risk, kabul edilemez riskler belirlenir. Düzeltici veya önleyici faaliyet önerilir.

21 Risk değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan risk değerlendirme formu Kalite Yönetim Birimine verilir. Gerekli uygulamalarının yapılabilmesi için Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından konseye sunulur. Konseyde; alınacak tedbirin uygunluğu ve bunu hangi birimin yapacağı belirlenir.

22 Konseyden çıkan karar, risk değerlendirme ekibine ve bu çalışmayı yapacak olan ilgili birime duyurulur. Kararlar Birim Sorumlusu tarafından takip edilerek varsa aksamalar Kalite Yönetim Temsilcisine rapor edilir. Konseyde alınan kararlar risk analizi takip formuna yazılarak kalite yönetim birimi tarafından takibi ve denetimi yapılır.

23 Referanslar: TSE EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/riskdegerlen dirme_mt.pdf

24 Kayıtlar: Risk Değerlendirme Formu Risk analizi takip formu Eğitim kayıt formu Sivil Savunma Kayıtları Olay bildirim formu Ramak kala olay bildirim formu

25 SONUÇ Yapılan risk analizlerine göre öngörülen tehlikeler için önleyici faaliyetler yapıldı. Uzun vadeli faaliyetler halen devam etmektedir. Birimlerden çalışma ile ilgili olumlu geri bildirimler aldık. Risk analizi çalışması ile; *Çalışanlar ve bölümler arası işbirliğinin arttığı, *Çalışanlarda kuruluşun sorunlarına karşı ilginin arttığı izlendi.

26 İSTENENLER Yangın Söndürücülerin numaralandırılarak takip çizelgeleri oluşturulması Toprak hattı kontrollerinin yapılması Yangın çıkışları düzenlensin YAPILANLAR Yangın söndürücüleri numaralandırılarak yangın söndürme tüpü dağılım çizelgeleri oluşturuldu. Yıllık periyotlarda toprak hattı kontrolleri yapılarak kayıt altına alınıyor. Yangın çıkışları içerden açılan, dışarıdan açılmayacak şekilde düzenlendi. Yangın yönlendirme levhaları arttırıldı.

27 İSTENENLER İlaç ve malzeme dolaplarının sabitlenmesi (deprem tehlikesi) Depreme karşı güçlendirme çalışmaları Göğüs hastalıkları kliniğinde tekerlekli sandalyelere oksijen tüpü konulabilmesi için aparat eklensin. YAPILANLAR Binalarda bulunan tüm ilaç ve malzeme dolaplarının sabitlenmesi çalışmaları başlatıldı. Depreme karşı dayanıklı binalar olabilmesi için deprem güçlendirme çalışmaları yapıldı. 2 binaya güçlendirme yapıldı. Halen bir bina planlama aşamasında. Göğüs hastalıkları kliniğindeki tekerlekli sandalyelerde oksijen tüpü bulunmaktadır.

28 İSTENENLER Yangında ve depremde yapılacaklarla ilgili eğitim verilsin. Mutfakta gaz detantör kontrolü yapılsın. Yangın dolabı, klimalar, elektrik panoları daha sık kontrol edilsin. YAPILANLAR Yangın ve deprem anında yapılacaklarla ilgili eğitim verildi. Sivil Savunma Uzmanı ve Eğitim Birimi işbirliğiyle başlanan eğitimler oryantasyon eğitimlerine eklenerek devamlılığı sağlandı, standartlaştırıldı. Mutfakta doğal gaz sistemine geçildi ve gaz dedantörü kontrolleri yapılıyor. Yangın dolapları kontrol formu, Elektrik panoları kontrol formu, Klima bakım ve kontrol formu geliştirildi. Periyodik kontroller yapılıyor.

29 İSTENENLER Diyaliz hastaları kıyafet dolaplarına kilit yapılsın. Güvenliğe iletişim eğitimi verilsin. Elektrik prizleri çocuk servisinde kapalı hale getirilsin Çocuk servisinde merdiven korkulukları sıklaştırılsın YAPILANLAR Diyaliz biriminde hastaların kıyafet dolaplarına kilit yapıldı. Güvenlik iletişim eğitimi yılda 2 kez verilmesi standartlaştırıldı. Çocuk biriminde elektrik prizleri kapaklı yapıldı. Merdiven korkulukları sıklaştırıldı.

30 İSTENENLER Çocuk servisinde kapı üstleri ve kapının hızlı kapanmasını engelleyici sistem yapılsın. AMATEM psikiyatri binasına acil güvenlik butonları konulsun AMATEM psikiyatriye ve acil servise girişte metal detektör olsun. YAPILANLAR Kapı üstlerine kapının hızlı kapanmasını engelleyecek aparatlar konuldu. AMATEM- psikiyatri binasına acil güvenlik çağrı butonları konuldu. AMATEM psikiyatriye metal detektör alındı. Acil servis içinde alınması planlandı.

31 İSTENENLER Patoloji materyali ameliyathaneden servise gidiyor oradan patolojiye gidiyor. Ameliyathaneden direk patolojiye gitsin. Radyasyon riski azaltılsın. Radyasyon ölçümleri yapılsın. Yoğun bakımlarda kısıtlı hastada oluşabilecek tahrişi azaltmak için kısıtlama bandı alınsın. YAPILANLAR Patoloji materyallari ameliyathaneden imza karşılığı görevli personelle patoloji laboratuarına gidiyor. Radyasyon güvenliği komitesi oluşturuldu. Gerekli birimlerde periyodik olarak radyasyon ölçümü yapılıyor. El ayak sabitleme bantları alınarak kısıtlanmış hastalarda extremite tahrişleri azaltıldı.

32 İSTENENLER Enfeksiyon Riski için ziyaret saatleri azaltılsın. AMATEM psikiyatri servisinde genel kullanım alanlarında güvenlik kameraları olsun AMATEM psikiyatri servisine acil çıkış kapısı yapılsın. Pandemi Binası oluşturulsun (ilk kayıt, poliklinik, servis, yoğun bakım vs. ) Pandemi ile ilgili acil durum planı yapılsın. YAPILANLAR Ziyaret saatleri gündüz 1 saate indirildi. AMATEM- psikiyatri servisine genel kullanım alanlarında ( koridor, faaliyet odası, tecrit odası) kamera ile takip sistemi başlatıldı. AMATEM-psikiyatri binasına acil çıkış kapısı yapıldı. H1N1 pandemisinde ayrı bir bina oluşturuldu. İntaniye poliklinik ve servisi ayrı müstakil bir binaya taşındı. 3 aylık pandemi süresinde hastane içi bulaşların en aza indirilmesi yönünde ilk kayıt, poliklinik, servis ve yoğun bakımıyla birlikte tam teşekküllü bir hizmet ayrı binada sunuldu.

33 İSTENENLER Normal doğumlarda kullanılmak üzere delikli, belli ebatlarda steril kompres önerildi (enfeksiyon Riski için) Tüm merdivenlerde kaymayı önleyici bantlar yapılsın AMATEM- psikiyatri kliniğine kartlı giriş sistemi yapılsın Güvenlik noktası düzenlensin. YAPILANLAR Spontan doğumlarda kullanılmak üzere steril kompresler diktirildi. Kullanılmaya başlandı. Tüm merdivenlerde kaymayı engelleyici banların yapımına Psikiyatri servisinden başlandı. AMATEM binasına giriş çıkışlar kartlı sistem ile yapılmaya başlandı. Güvenlik odası düzenlendi.

34 İSTENENLER Nörolojide idrar torbaları asılması için yataklarda standart askı bulunsun. (enfeksiyon riski için) Yeni doğan odasına sık ve kontrolsüz girişler oluyor, Kapıya şifre konulsun Damar yolu açıldığında yada değiştirildiğinde flasterin üzerine tarih yazılıp takip edilsin (en fazla 3 gün) YAPILANLAR Yataklar istenen şekilde yenilendi. Yeni doğan birimine sık ve kontrolsüz girişleri önlemek için kapı sistemine geçildi. Damar yolu açıldığında ya da değiştirildiğinde flasterin üzerine tarih yazılıyor.

35 İSTENENLER Evraklarda toplu iğne kullanımı yasaklansın. Patolojide ksilen yerine daha az zararlı olan shaper kullanımına geçilsin. Sitoksik ilaçlara maruziyetini azaltmak için kabin odası temiz oda haline getirilerek, giriş çıkışların kontrolü sağlansın. YAPILANLAR Evraklarda toplu iğne kullanılması yasaklandı. Ataç ya da zımba kullanımına geçildi. Patoloji laboratuarında ksilen yerine daha az zararlı olan shaper kullanımına geçildi. Risk azaltıldı. Stotoksik ilaçlara maruziyeti azaltmak için kabin odası temiz oda haline getirilerek giriş çıkışların kontrolü sağlandı.

36 TEŞEKKÜRLER Uz Dr Nalan GÖKALP DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ

3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ Erkan Serdar SERTER İSG UZM. YRD. Endüstri Müh. Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı