İsmail ÖZDEMİR SMMM Bursa SMMMO Tesmer Şubesi Sekreteri 06 ARALIK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İsmail ÖZDEMİR SMMM Bursa SMMMO Tesmer Şubesi Sekreteri 06 ARALIK 2014 ismail_ozdemir@hotmail.com"

Transkript

1 SMMM STAJ VE SINAV UYGULAMALARI İsmail ÖZDEMİR SMMM Bursa SMMMO Tesmer Şubesi Sekreteri 06 ARALIK 2014

2 TESMER TARAFINDAN; Mesleğin gerektirdiği yeterlik ve yetkinlikte, Etik değerler ve etik davranış bilincine sahip, Etik davranış ve tutum gösterebilen, Ulusal ve uluslararası mesleki standartları uygulayabilen, Bilgi teknolojileri ve uygulamalarına vakıf, Yabancı dil bilen, Kamu yararı ve sosyal sorumluluklar için duyarlı, Güvenilir, Uzmanlaşmaya önem veren, Kişisel, teknik, entelektüel, iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişimi için yaşam boyu eğitime önem veren, meslek mensubu yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

3 ADAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMA ( STAJA BAŞLAMA) KOŞULLARI Sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel şartları ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak. - Yasaca kabul edilen öğrenim programlarından birinden en az lisans seviyesinde mezun olanlar öğrenim şartını yerine getirmiş sayılırlar. 2- Staja Giriş Sınavında en az 60 puan almış olmak. 3- TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olmak.

4 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI İÇİN YASADA ÖN GÖRÜLEN LİSANS PROGRAMLARI İktisat İşletme Kamu Yönetimi Maliye Muhasebe ve Denetim Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ekonometri Siyaset Bilimi Uluslararası Finans Ekonomi Bankacılık ve Sermaye Piyasası Pazarlama Yönetimi Bankacılık ve Finans Pazarlama Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Hukuk

5 SMMM STAJINA GİRİŞ SINAVI Staja Giriş Sınavı TESMER tarafından tarihleri önceden ilan edilerek yılda 3 defa yapılır. Sınav için başvurular her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında alınır. Staja Giriş Sınavı test yöntemiyledir.

6

7 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SINAVINDAN KİMLER SORUMLU? 2015 yılında Staja Başlama SınavınI kazanacak adaylar yeterlilik sınavında SERMAYE PİYASASI MEVZUATI konusundan sorumludurlar! 2015 yılı başından itibaren, Staja Giriş Sınavında başarılı olacak adaylar, stajlarını tamamladıktan sonra katılacakları SMMM Sınavında SERMAYE PİYASASI MEVZUATI konusundan sınava gireceklerdir ve daha önceki yıllarda Staja Giriş Sınavını kazanmış olanlar bu sınav konusundan sorumlu değiller!!!

8 MUHASBE MÜDÜRLERİ VE KAMUDA ÇALIŞANLAR SPK MEVZUATINDAN SORUMLU MU? 3568 Sayılı yasanın ; S t a j v e S t a j S ü r e s i n d e n S a y ı l a n H i z m e t l e r başlıklı 6.maddesinin 2. fıkrası uyarınca hizmetleri bulunan kişilerden, 3 yıllık çalışmalarının tamamını 19 Ağustos 2014 tarihinden önce saydırmış olanlar, SPK Mevzuatı Konusundan s o r u m l u o l m ayacaklar, 19 Ağustos 2014 tarihinden sonra saydıranlar ise SPK Mevzuatından s o r u m l u o l a c a k l a rd ı r.

9 STAJA GİRİŞ SINAVI DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Staja Giriş Sınavı BAĞIL DEĞERLEME ÇAN EĞRİSİ sistemi ile değerlendirilmektedir. BAĞIL DEĞERLEME SİSTEMİ; adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısıyla sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

10 Staja Giriş Sınavında Başarısız Olanlar Staja Giriş Sınavında ilk girişinde başarısız olanlar sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde 9 sınava daha girebilirler. Sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar dilerlerse yeniden staj dosyası açtırıp sınavlara katılabilirler.

11 SMMM STAJI

12 STAJ NEREDE YAPILIR? Stajın; bir işyerinde, SMMM - YMM yanında, denetiminde veya gözetiminde tam zamanlı çalışılarak yapılması zorunludur. S t a j v e s t a j s ü r e s i n d e n s a y ı l a n h i z m e t l e r : 3568 Sayılı Yasa Madde 6: Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır.

13 STAJ BAŞLATMA VE STAJ SÜRESİ Staja Giriş Sınavında başarılı olanların stajları O C A K, M A Y I S v e E Y L Ü L aylarının ilk on günü içinde başlatılır. Staja Giriş Sınavında başarılı olanlar sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içinde staja başlayabilirler. Staj süresi 3 yıldır. SMMM Stajyerleri staj süresi boyunca zorunlu olarak e- Stajyer Eğitimine tabi tutulurlar.

14 STAJ VE STAJI KESEN DURUMLAR Staj; yasal izinler, mücbir sebepler, yurt dışı eğitimi ve yurt dışı çalışması dışında kesintisiz olarak yapılır. Yurtdışı eğitimi veya yurtdışı çalışması öncesinde TESMER e / Odaya başvurularak yazılı izin alınması gereklidir.

15 STAJI KESEN MÜCBİR SEBEPLER Mücbir Sebepler: ağır hastalık, ağır kaza, doğum, tutukluluk, askerlik, kişinin iradesi dışında gelişen durumlar ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetlerdir. Stajyerler; mücbir sebebin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesine / Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı olarak bildirir.

16 GEÇERSİZ SAYILAN STAJ SÜRELERİ Sağlık mazereti nedeniyle çalışamaz raporu olanların çalışılmış gibi SGK primi ödenen süreleri, Askerlik nedeniyle çalışmadığı halde SGK primi ödenen süreleri, Birden fazla işyerinde sigortalı olanların çifte sigortalılık nedeniyle çalıştığı süreleri, STAJDAN SAYILMAZ!!! Eksik kalan Staj Süreleri tamamlatılır

17 STAJA ARA VERME İşyerinin Kapanması İşten Çıkma İşten Çıkarılma Askerlik Sonrası İşe Başlama Odalar Arası Nakil nedenleriyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi 3 yıllık staj süresi içinde toplamda 1 yılı aşamaz. Staja ara veren aday 3 0 g ü n içerisinde, stajı kestiğini bildiren dilekçe ve belgeler ile TESMER e / Oda ya başvuruda bulunur. Mücbir sebepler dışında staja ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajı iptal edilir.

18 BİR YILDAN FAZLA ARA VERME NEDENİYLE STAJI İPTAL EDİLEN ADAYLARA MÜJDE!!! 4 KASIM 2014 TARİHLİ VE 2014 / 7 NOLU TÜRMOB GENELGE Sİ Staja giriş sınavında başarılı olarak staja başlayan ancak stajına toplamda bir yıldan fazla ara verme nedeniyle stajı iptal edilen adaylardan, üç yıllık staja başlama süresi halen devam edenlerin staja giriş sınav sonucu geçerli sayılacak ve aynı dosya üzerinden yeniden staja başlayabileceklerdir.

19 STAJ YAPILACAK İŞYERLERİ SMMM veya YMM yanında / denetimi veya gözetiminde; - Bilanço usulü defter tutan bir işletmenin merkezinde - İşletmenin merkezi olmamakla birlikte ( ilgili Odaca o adreste staj yapılabileceğine ilişkin tutanakla tespit yapılıp bu durumun TÜRMOB TESMER tarafından onaylanması halinde) genel muhasebesinin tutulduğu adreste - TTK na göre tarif edilen tüzel kişiliğe sahip iktisadi işletmelerde, serbest bölgedeki işletmelerde, organize sanayi bölgesi müdürlüklerinde, vakıflarda kooperatiflerde birliklerde, derneklerde odalarda sendikalarda

20 STAJDAN SAYILAN HALLER Vergi müfettişi, vergi müfettiş yardımcısı, defterdar, vergi dairesi müdürü, malmüdürü Bankalar yeminli murakıbı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı kontrolörü, denetçisi, SPK denetçisi, Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişi, Bütçe, Muhasebat, Milli Emlak Kontrolörü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş ve kontrolörü, Vergi hakimi, Banka müfettişi, Bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşlarda muhasebenin sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu olarak çalışan, birinci derece imza yetkisine haiz kişi, Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullarda araştırma görevlisi, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi Olarak görev yapanların bu hizmette geçen süreleri stajdan sayılır.

21 STAJIN YAPILMASI VE YÖNTEMİ İşletmelerde; aday ile aynı SGK numarasında çalışan bağımlı meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir. Başka Odaya bağlı SMMM / YMM gözetiminde staj yapılabilir. Staj sırasında meslek mensubunun sağlık sebebiyle raporlu olduğu süreler stajyer için stajdan sayılır.

22 İMZA YETKİSİ İLE STAJYERLİK VE YASAKLAR Bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların birinci derece imza yetkilisi olarak muhasebesinin sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu olanların bu hizmette geçen süreleri stajdan sayılır. Şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanların staj başvuruları kabul edilmez.

23 E-STAJYER EĞİTİMİ Stajyerler; e-stajyer eğitimini TESMER sitesi TEOS Programı üzerinden tamamlarlar. 3 yıllık staj süresi içinde e-stajyer eğitiminin ve TEOS üzerinden yapılan sınavların başarıyla tamamlanmış olması şarttır. Adaylar; e-stajyer eğitimi bedelini ödemiş ve bu eğitimi tamamlamış olmak kaydıyla yeterlilik sınavına girebilirler. Mağdur olmamak için staj süresi içinde e-stajyer eğitiminizi tamamlayınız.

24 STAJ SÜRESİNİ KISALTAN HALLER TESMER Şubeleri veya Odalar tarafından düzenlenen o Staja Giriş Sınavına Hazırlık o SMMM (Yeterlilik) Sınavına Hazırlık, o Bilgisayar, o Yabancı Dil kursları staj süresinden sayılır Her 40 saatlik kurs süresi 1(bir) ay staj süresinden sayılır. Kurslarda % 75 devam zorunluluğu vardır. Kurs saatlerinde 40 saati aşan küsuratlar dikkate alınmaz. Kurs ve Seminerlere ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı 6 (altı) ayı geçemez.

25 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPANLARDA STAJDAN SAYILAN SÜRELER Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında; Yüksek lisans eğitimi alanların eğitimde geçen sürelerinin 1 (bir) yılı, Doktora yapmış olanların eğitimde geçen sürelerinin 18 (onsekiz) ayı, STAJDAN SAYILIR

26 STAJ DEĞERLENDİRME (TEZKİYE) NOTU

27

28 TEZKİYE (STAJ) NOTU Tezkiye Notu: Stajda geçen her yıl için yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından 100 puan üzerinden düzenlenir. Tezkiye notu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır. Üç aydan az staj süreleri için tezkiye düzenlenmez. Staj veren meslek mensubu aynı yıl için birden fazla tezkiye düzenleyemez ve daha önce düzenlemiş değerlendirme formunda değişiklik yapılamaz.

29 EN AZ TEZKİYE NOTU SINIRI tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra staj değerlendirme notunun en az 80 puan olması gereklidir. 25 Aralık 2012 tarihi öncesi staj tezkiye notları için en az puan 60; tarihinden sonrasındaki staj dönemleri için en az puan 80 dir yılı ve sonrası staj değerlendirme notu 80 puanın altında olan adayların stajları geçersiz sayılır. Geçersiz sayılacak süre tezkiye'de belirtilen tarih aralığıdır.

30 TEZKİYE NOTUNUN GEÇERLİLİĞİ 3 yıldan az hizmet süresi staj süresinden sayılan adayların, meslek mensubu yanında ya da gözetim veya denetiminde tamamladıkları staj süresinin 18 aydan fazla olması halinde staja onay veren meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır.

31 STAJYERLERİN DENETİMİ

32 STAJ DENETİMİ Staj staj yerinde ve kesintisiz yapılır. Aday meslek mensupları kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak işleri yerine getiremezler. Yapılan denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.

33 STAJYER DENETİMİNDE - 1 Denetimlerde, aday meslek mensubunun; staj yerinde bulunup bulunmadığı Stajın temel ilke, hedef ve amaçlarına uygun bir çalışmayı sağlayıp sağlamadığı Staj sırasında yerine getirilmesi gereken TESMER e-stajyer Eğitimi katılım durumu Stajın kesintiye uğrayıp uğramadığı ve izin durumu (Sigortalılık belgeleri üzerinden) Meslek mensuplarının yapabilecekleri işleri kendi adlarına nam hesaplarına yapıp yapmadıkları

34 STAJYER DENETİMİNDE-2 Stajyerlerin de uymak durumunda olduğu mesleki kural ve yasaklara uyum sağlanıp sağlanmadığı Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan durumunun olup olmadığı Tezkiye formlarının Odaya verilip verilmediği Adres, kimlik, işyeri vb. değişiklik bilgilerinin Odaya bildirilip bildirilmediği Staj yapılan işyeri fiziki koşullarının staja uygun olup olmadığı,

35 STAJYER DENETİMİNDE - 3 Stajın, staj yerinde çalışılarak yürütüldüğünü görebilmek üzere; işyerinden hizmet alan müşterilere veya staj yapılan firmaya ilişkin sorulara doğru cevapları verip veremediği, Oda / TESMER Şubesi ile yeterli iletişim kurup kurmadığı, Mesleki gelişmeleri izleyip izlemediği, tespit edilir

36

37 SMMM YETERLİLİK SINAVI

38 SMMM YETERLİLİK SINAVI Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Her dersten ayrı ayrı e n f a z l a 1 0 s ı n a v h a k k ı vardır Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar. Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

39 ESKİ SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ Bir sonraki yılın sınav takvimi her yılın aralık ayı içerisinde TESMER in internet sitesinde ilan edilir. idi

40 SINAV TAKVİMİ DÜZENLEMESİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavları staj dönemleri gözetilerek yılda üç kez yapılır. Sınav günleri ve yerleri, sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazete'de yayımlanmak ve Birlik ve Odaların internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Y M M v e S M M M S I N A V Y Ö N E T M E L İ Ğ İ t a r i h l i R e s m i G a z e t e

41 SINAV SONUÇLARININ İLANI Sınav sonuçları,sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Birlik ve Oda İnternet Sitelerinde yayınlanır. Sınava girenlerin sayısı önceki sınava göre artış göstermişse sınav sonuçlarının açıklanma süresi yirmi güne kadar uzatılabilir.

42 SINAV NOTU VE DERS GEÇME Sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden; Her sınav konusundan en az 50 puan; tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması gereklidir. 3 yıllık sınav süresince alınan tezkiye notlarının ortalaması ayrı bir ders notu gibi ortalamaya dahil edilir. Not yükseltmek amacıyla tekrar sınava giren adayın bu dersten aldığı en yüksek not ortalama hesabında dikkate alınır.

43 SINAV KONULARI Tezkiye Notlu Ortalama Tezkiye Notsuz Ortalama Finansal Muhasebe Finansal Tablolar Analizi Maliyet Muhasebesi Muhasebe Denetimi Vergi Mevzuatı Uygulaması Hukuk ( Ticaret Borçlar İş - SGK İdari Yargılama) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku Sermaye Piyasası Mevzuatı Tezkiye Notu TOPLAM Ortalama ( 540 / 9 = 60 ortalama oluyor. ) 500 / 9 ders = / 8 ders = 50.00

44 ENGELLİ ADAYLARIN ÜCRETLERİNDE İNDİRİM TÜRMOB YÖNETİM KURULU KARARI: Engelli adayların dosya, sınav, staj ücretleri ile ruhsat, kimlik, kaşe vb. ücretlerinde raporla belgelenmek suretiyle engelleri oranında indirim yapılır.

45 SINAV DOSYASI YANMIŞ ADAYLARA BEŞ SINAV HAKKI 1 9 A ğ u s t o s tarihli Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre sınav d o s y a l a r ı süre veya sınav hakları yönünden kapanmış adaylar yeni sınav dosyası açtırmaksızın i s t e d i k l e r i s ı n a v k o n u l a r ı n d a n b e ş k e z d a h a s ı n a v l a r a k a t ı l a b i l i r l e r. Eski sınav dosyaları yandığı için yeni dosya açtırmış olan adaylar, ( i s t e r l e r s e ) yeni dosyalarını kapatarak eski dosyaları üzerinden intibak başvurusu yapıp sınavlara girebilirler....

46 HALEN SINAVA GİRMEKTE OLANLARIN FAZLADAN 5 (beş) SINAV HAKKI VAR? 19 Ağustos 2014 tarihi itibariyle, SMMM sınavlarına fiilen devam etmekte olan adaylar (2014/2. dönem sınava katılanlar dahil) yönetmeliğin değişmeden önceki şekline göre belirlenmiş olan sınav süresinin ya da sınav hakkının bitiminden sonra açılacak ilk 5 sınava daha diledikleri sınav konularından girebileceklerdir.

47 Köprüleriniz ve umutlarınız yıkılmasın

48 TEŞEKKÜRLER İsmail ÖZDEMİR SMMM Bursa SMMMO Tesmer Şubesi Sekreteri 06 Aralık 2014

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2014 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/3 28 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. I- BORSADA RAYİCİ OLMAYAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE ESAS OLACAK KURLAR BELİRLENDİ

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/3 28 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. I- BORSADA RAYİCİ OLMAYAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE ESAS OLACAK KURLAR BELİRLENDİ Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/3 A- SICAK HABER 28 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. I- BORSADA RAYİCİ OLMAYAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE ESAS OLACAK KURLAR BELİRLENDİ Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2012 yılı

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE

Detaylı

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı