PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: / (Proje Faaliyet Tarihi: MAYIS 2014) YOUTH IN ACTION 4.3 PROJECT Those Speaking with Sign Language (TR-43-E R3) Websitesi:

2 KATILIMCI KURULUŞLAR

3 ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği engellilerin eğitimi, mesleki eğitim, istihdamı, rehabilitasyonları ve tedavileri konusunda toplumsal farkındalık ile birlikte çeşitli olanaklar sunan dernek pek çok alanda projeler gerçekleştirmiştir. Özellikle yerel yönetim ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte karar süreçlerinde aktif yer almaya çalışmaktadır. EYLEM 4.3 Gençlik Projemiz: Those Speaking with Sign Language Proje faaliyet toplantımız kapsamında Ankara'da Mayıs 2014 Tarihleri arasında, farklı sosyal gruplardan gelen Estonya, Bulgaristan, Almanya ve Türkiye'den toplam 20 gencin ve Uzman, kolaylaştırıcı, konuşmacı, destek personelinden 4 katılımcı ile birlikte oluşan toplam 24 katılımcının çalışarak ortak ülkelerin ve Uluslararası İşaret Dillerindeki ortak 50 kelimeyi öğrenmeleriyle ilgili teknoloji erişimi, görsel ve duyuşsal algı, psiko-drama oyunları, simülasyon teknikleri ve diğer benzer aktiviteler yoluyla, engelsiz gençleri de geçici olarak sınırlandırarak ve işitme engellileri anlamaları için bir empati yaratarak proje çerçevesindeki algılarına katkıda bulunmak amacıyla bir eğitim kursu yapılmıştır. Bu projede ortak kuruluşlarla proje tamamlandıktan sonra bile oluşturulan diyalogla İşaret Diline yeni kazandırılan sözcüklerin paylaşılması ile bu alanda teşvik ve süreklilik gerçekleşmiştir. İşaret Dili Kursuna dönük Türk ve ortak ülkelerin her biri kendi işaret dillerinde yürütülen proje çalışmasına katılanlar arasında her bir katılımcının deneyimlerinin, uzmanlıklarının ve gözlemledikleri ortak iyi uygulamaların proje katılımcıları arasında değişiminin, paylaşılmasının yanı sıra, ortaklar arasında kapasite oluşturma ve kapasite artırma, Avrupa düzeyinde İşaret Diline yeni yaklaşımlarla ortak pörtföy oluşturma düşüncesi ve bilinci geliştirilerek eğitim kursu düzenlenmiştir. Her bir ülkenin ayrı İşaret dilleri vardır. Ayrıca bir Uluslar Arası İşaret Dili vardır. Bu proje kapsamında geliştirilecek işaret dili sözcükleriyle bu alandaki diğer projelere öncülük eden bir proje hüviyeti kazandırılmıştır. Proje katılımcılarının yerel ve uluslar arası alanda İşaret Dili konuşma ve iletişim becerilerini, bu alandaki bilgilerini ve davranışlarını, işaret dili sözcük kapasitelerini geliştirmeyi, proje kapsamında verilen İşaret Dili Kursu Uluslar Arası alanda ve yerelde katılımcı gençler arasında ve gençlik proje uygulamalarında çok yüksek kalite ve standarda gidiş süreci olanağı sağlamaları da mümkün kılınmıştır. Spor ve eğlence etkinlikleriyle, yaratıcılık ve aktif katılımlarıyla, tüm gençlerin toplum hizmeti içerisinde evrensel sivil katılım ile eşit ve motivasyonlu yaklaşımlarıyla, çevresel ve doğa duyarlılığı kazanmalarına dönük kavramsal tasarımlar geliştirebilmeleri üzerinde önemle durulmuştur. Proje önerisinde işitme engelliler için toplumsal duyarlılığın geliştirilmesinde gönüllülük, kültürel çeşitlilik ve Avrupalı gençlerin yaratıcı potansiyellerinin dahil

4 edilmesi ile aktif vatandaşlığa teşvik, sosyal dışlanmışlığın üstesinden gelmek projede çok etkili olarak işlenmiştir. Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için psiko drama teknikleri kullanılarak, interaktif oyunlar ve informal öğrenme, simülasyonlar ve rol empati, tartışmalar, küçük karma gruplar, sunumlar ve görsel-işitsel medya, sosyal medya üzerinden işaret dilini yaygınlaştırma faaliyetleri ile bu amaçlar için geliştirilmiş yaratıcı çalışma yöntemleri uygulanmıştır. PROJENİN AMAÇLARI İşitme engelli bireylerin hizmetlere erişebilirliklerini sağlamak amacıyla kurumların istihdam ettiği personel arasında işaret dili bilenlerin oluşmasını sağlamak ve çeşitlilik prensiplerini geliştirmek ve aktive etmek Avrupa vatandaşlığının teşvik ettiği ortakların ihtiyaçlarını saptamak ve yanıtlamak Aktif vatandaşlığı ve gençler arası dayanışmayı teşvik etmek Gençler yoluyla vatandaşların Avrupa Kültürüne farkındalıklarını artırmak Avrupa işbirliğini teşvik etmek ve gençlere diğer diğer Avrupa/ Uluslar arası kültürler hakkında daha fazlasını öğrenme fırsatını vermek Gençlik Eylem programlarını ve Avrupa Gönüllü Hizmetini teşvik ederek gençler için daha görünür ve erişilir olmasını sağlamak Gençlerin Gençlik Programlarından yararlanmalarını teşvik etmek Gençlerin geleceklerini oluştururken bir motivasyon aracı olarak kullanabilmeleri için kültürler arası öğrenmeyi teşvik etmek Uluslar arası ve kütürler arası boyutta çalışan yerel projeleri desteklemek Kalıcı bir temelde kültürler arası öğrenme ve anlama ile tecrübelerin değişimine kalıcı aktiviteler yaratacak bir mekanizma geliştirmek. PROJENİN HEDEFLERİ Proje kapsamında şu hedeflere ulaşılmıştır: Farklı sosyal gruplardan gelen işitme engelli ve engelsiz 24 genci bir araya getirmek Teknolojiye erişim, görsel ve duyuşsal algıları geliştirecek aktiviteler, psikodrama oyunları, simulasyon teknikleri ve diğer benzer aktiviteler yoluyla işitme engellilere (İşaret Diliyle Konuşanlar) yönelik bir empati geliştirmek Ve proje kapsamında algılarına katkıda bulunmak Ve Türk İşaret Dili ile her bir ortak işaret dili ve Uluslar arası İşaret Diliyle ortak olan en az 50 kelimeden oluşan bir envanter çalışması yapmaktır. Projemiz aynı zamanda ortak kuruluşlar arasında proje bittikten sonra bile oluşturulan diyalog sayesinde İşaret Dili ile kazanılan olan sözcüklerin paylaşılması yoluyla bu alanın tanıtılması ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır.

5 Eğitim kursu: İşaret Dili kursuna uygun bir şekilde deneyim, uzmanlık ve her bir katılımcının ve ortak kuruluşun gözlemlenen ortak iyi uygulamalarının paylaşılması ve değişimi Kapasite geliştirme ve artırımına yönelik bir fikir ve farkındalık yaratıp yeni yaklaşımlar yoluyla Avrupa Boyutunda ortak bir İşaret Dili portföyü oluşturmak yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede geliştirilecek olan işaret dili sözcükleriyle proje gelecekte aynı alanda yapılacak diğer projeler açısından bir öncü olma özelliği kazanmıştır. Spor ve eğlence aktiviteleri, gençlerin yaratıcılık ve aktif katılım, evrensel sivil katılım ve eşit ve motive edilen yaklaşımları yoluyla çevresel ve doğal duyarlılık kazanıma yönelik kavramsal tasarımları geliştirme yeterliliği önemli ölçüde vurgulanmıştır. Projemizin başından sonuna kadar geçen 4 aylık süreçte şu şekilde bir faaliyet planı izlenmiştir. 1. Hafta: proje ekibinin oluşturulmasını müteakip görev dağılımın yapılması 2. Hafta: proje ekip üyelerinin kişisel tecrübelerini yazılı hale getirerek paylaşıma hazırlamaları 3. Hafta: Engellilerin ve engelli yakınlarının işaret dili kullanımının yaygınlığının incelenmesi 4. Hafta: Ankara il meclisinden gençlerin engellilerin iletişim sorunlarına çözüm aramayla ilgili faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmak üzere belediye toplantı salonuna davet edilmeleri. 5. Hafta: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunacağı 1 günlük çalıştayda AB sürecinde "Engelli İşaret Dili Kullanımı" açısından bulunduğumuz noktanın belirlenmesi ve kurs sırasında sunulacak hale getirilmesi 6. Hafta: Yurt dışı ortak kuruluşların faaliyetlerini ve projeye ilişkin yaklaşımlarını tanıtıcı sunumlarının istenmesi 7. Hafta: Yabancı misafirlerin konaklama ve yiyecek gibi pratik ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak kurs ortamının düzenlenmesi 8. Hafta: Eğitim kursu paketinin düzenlenerek katılımcılara sunulması 9. Hafta: Proje Web sitesi yapımı hazırlıklarının oluşturulması 10. Hafta: Ortak katılımcı kuruluşlara kısa metrajlı işaret dili anlatımlı video film çekimi oluşturabilecekleri bir senaryonun gönderilmesi

6 11. Hafta: Katılımcıların oluşturdukları ortak çalışma materyallerinin organize edilerek basıma ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi 12. Hafta: Proje çıktılarının gerek web gerekse yerel basın mekanizmaları ile duyurulması 13. Hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için Üniversite belediye ve valilik desteği ile stand açılması 14. Hafta Ortak katılımcı kuruluşlara gönderilmiş olan kısa metrajlı işaret dili anlatımlı video film çekimi oluşturabilecekleri bir senaryonun ortak ülke ve ingilizceye çevirilmiş metinlerin toplanması 15. Hafta: Proje Faaliyet Toplantısı 16. Hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması 17. Hafta: ortak kuruluşlarla birlikte oluşturulan materyallerle Web Sitesi güncelleme 18. Hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için belediye ve kaymakamlık desteği ile stand açılması 19. Hafta: Projemizin yürütme aşamasında kurulan ortaklıkların devamı bağlamında elde edilen broşürlerin ve yazılı kaynakların ortak ülkelerde de kullanılabilmesi için gönderilmesi 20. Hafta: Elde edilen yazılı kaynakların ortak ülkelerdeki engelli kuruluşları için rehber olması amacı ile kitapçık haline getirilmesi ve dağıtımı 21. Hafta: Proje sonuç kitapçığının basımı ve dağıtımı 22. Hafta: Web Sitesi güncellemesi 23. hafta: Final raporumuzun sunulmak üzere hazırlanması 24. hafta: Yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

7 Proje farklı geçmiş ve kültürlerden gelen katılımcılar arasındaki diyaloğu ve kültürler arası buluşmaları desteklemiştir. Proje ön yargı, ırkçılık ve sosyal dışlanmaya neden olan tüm davranışları önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye yardımcı olmuştur.

8 THOSE SPEAKING WITH SIGN LANGUAGE PROJESİ ANKET SORULARI 1- Cinsiyetiniz a) Erkek b) Kadın 2-Yaş Aralığınız a) b ) c) 36 ve üzeri 3-Eğitim Durumunuz a) İlkokul b) Ortaokul c) Lise d) Üniversite e) Lisans üstü 4- Engel durumunuz ( Birden fazla işaretlenebilir) a) Görme b) Duyma c) Konuşma d) Ortopedik e) Diğer 5- Engel seviyeniz a) %40 dan az b) % c) % 61 den fazla 6- İşaret dili biliyor musunuz? a) Evet b) Hayır 7- İşaret dili için tasarlanmış özel eğitim aldınız mı? b) Evet b) Hayır Eğitim aldıysanız aşağıdaki soruları ( ) cevaplandırınız 8- Eğitimi aldığınız kurumun türü a) Devlet b) Özel c) Sivil Toplum Kuruluşu d) Diğer 9- Saat olarak eğitim süresi a) 200 den az b) arası c) d) 601 den fazla 10- Aldığınız eğitimin sizi tatmin düzeyi nedir? a) Çok iyi b) İyi c) İdare eder d) Yetersizdi e) Çok yetersizdi 11- İşaret Dilinin iletişiminizde işinize yaradığını düşünüyor musunuz? a) Evet b) Hayır c) Bazen d) Hiçbir fikrim yok. 12- Şu an çalışıyor musunuz? a) Evet b) Hayır 13- Çalıştığınız kurum a) Kamu b) Özel 14- Aldığınız işaret dili eğitimi, iş bulmanızda yardımcı oldu mu? a) Evet b ) Hayır 15- Konuyla ilgili diğer görüşlerinizi en fazla 3 satır halinde aşağıya yazınız

9 THOSE SPEAKING WITH SIGN LANGUAGE EĞİTİM KURSUMUZ İşitme engelli ve engelsiz gençlerle İşaret Dili kursumuzun eğitimlerinde birlikteydik. Eğitmenimiz Çağan ARSLAN ve kolaylaştırıcı Eğitmenimiz Ahmet Murat YAZICI ve Dernek Başkanımız ile 24 gence verilen eğitimlerde yoğun bir program gerçekleştirdik.

10

11 PROJE FAALİYET SUNUMLARIMIZ Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından çalışması yapılan ve tespit edilen dört ülkenin işaret dillerinde ortak sözcük olarak kullanılan işaret dili sözcükleri tespit edildi ve bu sözcükler slayt haline getirilerek proje faaliyetinde sunuldu..

12 ORTAKLARIMIZIN KURUMLARI VE PROJE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SUNUMLARI - TÜRKİYE

13 - ESTONYA

14 - ALMANYA

15 - BULGARİSTAN

16 KÜLTÜREL GEZİLER Proje faaliyet ve Kültürel Gezi Faaliyetleri çerçevesinde Kemal Yurt Bilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Anıtkabir, TBMM, Harikalar Diyarı, Yakacık Mesire alanında uygulamalar yapılmıştır. Proje Faaliyeti çerçevesinde sayılacak Kemal Yurt Bilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi nde bütün öğrenciler işitme engelliydi. Proje katılımcıları ortak işaret dili tespiti sonucu doğuracak işaret diliyle öğrencilerle yoğun bir konuşma yapmışlardır ve büyük ölçüde birbirlerini anlamışlardır. Anıtkabir Ankara için devletimizin kurucusunun simgeleşmiş bir mekandır. Proje katılımcıları Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi kültürel gezisinden çok etkilenmişler ve ülkemizle ilgili bilgilenmişlerdir. Proje katılımcıları Türkiye Büyük Millet Meclisi ni ziyaret etmişlerdir. TBMM Genel Kurul salonu dahil kapsamlı bir şekilde TBMM gezilmiştir. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek imzalı ziyarete katılım belgeleri verilmiştir. Kendisi de işaret dili bilen Ankara Milletvekili Sayın Tülay Selamoğlu makamında ziyaret edilerek Sayın Milletvekilimizle birlikte TBMM Televizyonu ve diğer basın organlarının katılımıyla projeye ilişkin basın toplantısı düzenlenerek proje yaygınlaştırması yapılmıştır. Harikaları Diyarı kültürel gezisi yapılmıştır. Türk Kültürüne uygun eserler tanıtılmıştır. Kültürel uygulamalar gözlemlenmiştir.

17 Sosyal Medya üzerinden işitme engelli katılımcılarımızın çağrısı üzerine Yakacık Mesire alanında çoğunluğu işitme engellilerden oluşan yaklaşık 1000 kişilik bir engelli katılımcılarla kültürlerarası öğrenme uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

18

19

20 TOPLANTI GÜNDEMİ 20 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler, Kaynaştırıcılar, Market place - Beklentiler ve gençlik aktiviteleri 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - Karşılıklı Konuşarak Ortak Sözcükleri Tespit Etmek: (Türk, Alman, Bulgar, Eston işaret dilleri arasında ortak sözcükleri tespit etmek, işaret dili ile karşılıklı konuşmak, toplam 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Gençlik programının sunumu, proje ve aktivite eğitimleri. (Katılımcılara uygulamalarla ilgili tanıtımlar) Projenin amaçları ve hedefleri. 13,00-14,00: Öğle yemeği 14,30-15,30: Tüm katılımcı kuruluşlar ve çalışma alanları, yerel medya katılımı, kaygılar, beklentiler, Gençlik programı ve Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneğinin (TÜRKİYE) Those Speaking with Sign Language projesinin amaç ve hedefleriyle ilgili Sunumu Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH (ALMANYA) Derneğinin Sunumu Eesti Vaegkuuljate Liit (Estonya İşitme Engelliler Derneği) (ESTONYA) Sunumu "Children with special needs" (Özel İhtiyaç Sahibi Çocuklar)(BULGARİSTAN)Derneğinin Sunumu 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Tüm katılımcı kuruluşlar ve çalışma alanları, yerel medya katılımı, kaygılar, beklentiler, Gençlik programı ve Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Kimlik atölye çalışması (Identity Onion) İletişim ve engellilik - (Engelliliğin, iletişimi olumsuz etkileyen yanlarıyla ilgili beyin fırtınası) Avrupa gerçeklerinde toplumsal dışlanma-grup çalışması Ortak değerler-grup çalışması Diyalog için öneriler-grup çalışması 19,30-20,30: Akşam yemeği 21 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler 'Psychology of disability and difficulties of the disabled individuals related with communication" adlı beyin fırtınası. İçerme ve Dışlanma 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - İşaret Dili Toplum İletişim: (Yakınlarını, çevresini, ihtiyaçlarını, toplumsal çevrede, sokakta, açık alanlarda işaret dili iletişimiyle anlatmak, toplam 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Hareketlendiriciler, ortak değerler çiçeği 13,00-14,00: Öğle yemeği 14,00-15,30: Hareketlendiricler. Ability and disability circles. İşaret dili nedir? 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Akşam yemeği öncesi şehirde yapılacak kültürel gezi ve proje katılımcılarına verilecek bilgilerin toplanması 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Kültürel gezi ve toplanan bilginin değerlendirilmesi toplantısı 19,30-20,30: Akşam yemeği 20,30-23,00 : Avrupa Kültür Gecesi

21 22 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler ve İşitme Engelli İnsanlarla İletişim Kurmak Maksadıyla İşaret Dilinin Yaygınlaştırılması; Öneriler,Potansiyel engel oluşturabilecek durumların nedenleri ve çözümü 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - Duygular ve Eşyalar: (Türk ve proje ortağı ülke işaret dilleriyle duyguları, renkleri, müzik aletlerini, ev ve ev eşyalarını, hisleri, neşe, hüznü, sevinç, ana renkleri, ara renkleri, vurmalı çalgıları, yaylı çalgıları, üflemeli çalgıları, evin bölümlerini, evde kullanılan eşyalar ve araçları, mutfak araç ve gereçlerini ifade etmek, 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Hareketlendiriciler, Ortak ülkelerdeki ASL, ISL ve işaret dili farklılıkları 13,00-14,00: Öğle yemeği 13,30-15,30: Simulasyon alıştırması (işitme engelli bir insanın birisiyle işaret diliyle iletişimi). İçermeci bir Avrupa için tehdit ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik Çalıştay 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: İşaret dili, işaret dili eğitimini yaygınlaştırıcı, kolaylaştırıcı tedbirler. 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Günlük yaşantının değerlendirilmesi : İşitme Engellilerle İşaret Dilinin Kullanımının Yaygınlaştırılması 19,30-20,30: Akşam Yemeği 20,30-23,00 : Akşam Programı 23 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler, İletişim, İletişim Araçları, Diller Arası Kültürel Farklılıklar, İşaret Dili Başlığı Altında Grup Forumları, Beyin Fırtınası 09,30-12,30 İşaret Dili Kursu - Duygular ve Eşyalar: (Türk ve proje ortağı ülke işaret dilleriyle duyguları, renkleri, müzik aletlerini, ev ve ev eşyalarını, hisleri, neşe, hüznü, sevinç, ana renkleri, ara renkleri, vurmalı çalgıları, yaylı çalgıları, üflemeli çalgıları, evin bölümlerini, evde kullanılan eşyalar ve araçları, mutfak araç ve gereçlerini ifade etmek, 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Türkiye de İşaret Dili Kullanımıyla İlgili Bilinç Artırılması adlı seminer. Eda HANCI, İşaret Dili Eğitmeni,Yenihayatlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 13,000-14,00: Öğle Yemeği 14,00-15,30: Kısa-metrajlı film çekimi, işaret dili içerikli video-film 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Kısa-metrajlı film çekimi, işaret dili içerikli video-film 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Kısa-metrajlı film çekimi, işaret dili içerikli video-film.şehir Turu 19,30-20,30: Akşam Yemeği 24 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların ulusal ve uluslar arası işaret dili ile ilgili karşılaştırmalı sunumları 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - Trafik ve Canlılar: (Taşıtları, trafik işaretlerini, bitkilerin isimlerini, hayvanların isimlerini TİD ve diğer ortak ülkeler işaret dili ile ifade etmek, toplam 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Hareketlendiriciler. Katılımcıların ulusal ve uluslar arası işaret dili ile ilgili karşılaştırmalı sunumları

22 13,00-14,00: Öğle Yemeği 13,30-15,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların ulusal ve uluslar arası işaret dili ile ilgili karşılaştırmalı sunumları 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların günlük deneyimlerini paylaştıkları bir yuvarlak masa toplantısı 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların günlük deneyimlerini paylaştıkları bir yuvarlak masa toplantısı 19,30-20,30: Akşam Yemeği GÜVENLİK Katılımcıların güvenliğini ve rahat konaklamasını temin etmek için Otel müdürü ile şahsen görüşüldü. Gençlik değişiminin ilk günü, kaynaşma oturumlarında katılımcılara tüm kurallar ve olası durumlardan bahsedilmiş ve güvenlik konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bir takım olacağımız için proje süresince hep birlikte zaman geçirdik. GENÇLİK PROJESİNİN METODOLOJİSİ Bu çalışmalarda bilimsel, örgün, gayri resmi ve sargın eğitim yöntemleri kullanılmıştır. Gençlik Toplantımızın teması tartışmalar, atölye çalışmaları, grup çalışmaları, doğal ve kültürel geziler, akşam partileri, kültürel geceler ve birlikte geçirilen boş zaman faaliyetleri ile irdelendi. Beyin fırtınası, anlatım, aktif katılım, grup ve takım çalışması, yaparak öğrenme, teorik bilgilendirme ve hareketlendiriciler projede mutlaka kullanıldı. PROJE ÇIKTILARI 1. Türk İşaret Dili, Estonya İşaret Dili, Bulgaristan İşaret Dili, Almanya İşaret Dili irdelenmesi yoluyla bu işaret dilleri ile Uluslar arası İşaret Dili arasında tespit edilen ortak en az 50 kelimenin bir envanteri çıkarılmıştır. Çıkartılan bu işaret dili sözcüğü işaret dili anlatımıyla video çekimleri yapılarak web sitesine konulmuş ve Bülten ekinde sunulmuştur. 2. Proje sonuç kitapçığı ve e-bülten basılmış ve yayımlanmıştır. 3. Proje ile ilgili anketler oluşturulmuş ve uygulanmıştır. 4. Proje ile ilgili online radyo programları yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. 5. Proje websitesi kurulmuş ve güncellenmiştir. 6. Proje ile ilgili bir facebook sayfası kurulmuş ve sosyal medyada yer almıştır https://www.facebook.com/pages/engelli-ve-aileleri-yard%c4%b1mla%c5%9fma- Derne%C4%9Fi/ ?fref=ts. 7. Proje afiş ve broşürü basılmış ve dağıtılmıştır. 8. Tüm katılımcılara Türkiye yi tanıtıcı bilgi materyalleri sunulmuştur. 9. Projenin tanıtımı için yerel reklam yapılarak halkın bilgi sahibi olması sağlanmıştır. 10. Tüm katılımcılara fotoğraf CD si verilmiştir. 11. Tüm katılımcılara DVD kayıtları verilmiştir. 12. Proje faaliyet toplantısı sonucunda Youthpass ve katılım belgeleri düzenlenerek katılımcılara törenle verilmiştir.

23 gence İşaret Dili kursu verildi. 14. Proje kapsamında algılarına katkıda bulunuldu. 15. Proje kapsamında İşaret Dili uygulamalarıyla ilgili bir kısa film çekildi. KÜLTÜRLERARASI BOYUT Kültürler arası öğrenme proje programının önemli parçalarından ve gereklerinden biridir. Gençlik toplantısı farklı gerçeklikleri keşfetmeyi ve karşılaştırmayı ortaya çıkarmış ve karşılıklı ve harici kültürel tecrübeler, bilgi ve istekleri kullanarak sosyal dışlanma, önyargı ve gençlik konularına daha geniş açıdan yaklaşarak sosyal olarak dahil edilmiş gelecekler için pozitif yollar geliştirmeye başlamıştır. Kültürler arası öğrenme metotları katılımcıların bugün gençlerin hayatını etkileyen sosyal, kültürel ve politik çevre ile tamamen içi içe girmesini ve böylece dışlanmaya ve toplumlarında yabancılaşmaya sebep olan göstergeleri keşfetmelerini sağladı. Projemiz paylaşılan ortam içindekiler için saygı ve tolerans prensipleri üzerine kurulmuştur ve ortaklığın bu içeriklerini, farklılık ve çeşitlilikleri kabul etmeyi göstermiştir. Katılımcılar için hem kişisel hem de müşterek olarak kendi yaşadıkları dünyanın bakış açılarını, bilgilerini ve fikirlerini geliştirmelerine ve meydan okumalarına yardımcı olacak pek çok fırsat oldu. Farklı ülkelerden ve milletlerden katılımcıların bir araya gelerek yürüttükleri faaliyetleri içeren bir projeydi. Bu yüzden katılımcı gençlerin diğer kültürleri tanımaları için faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir arada olmaları onlar açısından iyi bir fırsat oldu. Düzenlenecek olan kültürel gece diğer kültürler hakkındaki pozitif farkındalığı artırma adına verimli bir aktivite olacaktır. Çünkü her ülkenin kendine ait kültürünün izlerinin görülebileceği bu gecede farklılıkları ve benzerlikleri bizzat o kültürün temsilcileri olan gençlerden görmeleri önemli bir nokta diye düşünüyoruz. Proje farklı geçmiş ve kültürlerden gelen katılımcılar arasındaki diyaloğu ve kültürler arası buluşmaları desteklemiştir, Proje ön yargı, ırkçılık ve sosyal dışlanmaya neden olan tüm davranışları önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye yardımcı olmuştur, Proje hoşgörü duygusunu ve çeşitliliği anlamayı geliştirmiştir. Günümüz toplumlarının ortak bir sıkıntısı olan hoşgörüsüzlük ve insanları kendi konumlarında kabullenememe duygularını törpüleyerek diğer kültürlere daha saygılı daha hoşgörülü, diyaloğa açık bireyler olma yönünde mesafe kazandırmayı hedefleyen bir proje hazırladığımızı düşünüyoruz.

24 AVRUPA BOYUTU Projeye katılan gençler birbirlerini tanıyarak kültürel bir etkileşim halinde oldular, bu durum da Avrupa nın farklı yerlerinden gelmiş olan insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladı. Bu durum birbirlerine karşı daha hoşgörülü, ılımlı olmalarını temin etmiştir. Gençlerin bu iletişimleri sosyal medya üzerinden ve elektronik iletişimle gelişerek devam etmektedir. Aynı zamanda halkın AB ve üye ülkeler hakkında daha çok bilgi edinip; Avrupa, Türkiye nin AB deki yeri vb. gibi konularına karşı daha duyarlı olmalarını hedeflemiştik. Katılımcılar farklı ülkelerden, farklı kültürel alt yapısı olan toplumlardan geliyorlar ve bu proje onlara farklı inançlar, gelenekler ve yaşam tarzlarındaki toplumlarda yetişmiş ve belki de daha önce asla keşfetme şansı bulamadıkları toplumları tanıma fırsatı sundu. Özellikle Estonyalı ve büyük bir bölümü engellilerden oluşan Estonya işaret dilini kullanan gençlerin Türk işaret dilini kullanan Türk gençleriyle büyük ölçüde anlaşabilmeleri, birbirlerini tanımaları, fikir birlikleri yaratmaları görülmeye değer farkındalıklardı. GÖNÜLLÜLÜK Projenin uygulanması sırasında gerçekleşecek tüm çalışmalarda (broşür, slâytlar, CD'ler, organizasyonlar ve geziler) AB projesi olduğu belirtildi ve Gençlik Programından bahsedildi. Proje çalışmalarımız tüm çevremizle paylaşıldı ve yapılan TV ve radyo röportajlarında bu projenin AB projesi olduğu ve Gençlik Programına dâhil olduğu vurgulandı. Oluşturulan internet sitesiyle projemiz geniş kesimlere duyuruldu. Program boyunca diğer Gençlik Projelerine de değinildi ve yeni proje fikirleri görüşüldü. Projemizi anlatan web sitemizin ana sayfasında da AB komisyonu Türk Ulusal Ajansı ve gençlik logoları ve ilgili bayraklara yer verildi. Web sayfasının ana sayfasında, web sitesinin ve projenin genelinin Türk Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonundan alınan hibe ile yürütüldüğü özellikle belirtildi. Ortak kuruluşlardan kendi web sitelerinde proje için hazırladıkları bölümü kullanarak daha ayrıntılı bilgiler vermeleri sağlandı. YAYGINLAŞTIRMA Projeye doğrudan veya dolaylı olarak katılanlar proje hakkındaki fikirlerini açıklama fırsatı elde ettiler. Hazırlanan CD'lerde ayrıntılı ve fotoğraflarla desteklenen sayfalarda projenin aşamaları anlatıldı. Katılımcılar deneyimlerini paylaştılar ve işaret dilinin önemini anlattılar. Bir web sayfası oluşturup sesimizi geniş kitlere duyurduk. Derneğimizin Facebook adresi ve (https://www.facebook.com/pages/engelli-ve-aileleri- Yard%C4%B1mla%C5%9Fma-Derne%C4%9Fi/ ?sk=timeline), (https://www.facebook.com/groups/ /) projemizin websitesi (http://www.signlanguage1.org/) üzerinden proje yaygınlaştırıldı.

25 TAKİP VE DEĞERLENDİRME Genel anlamda çok güzel geçen bir projeydi, katılımcı gençler çok iyi kaynaştılar ve işaret dilinin önemini benimsediler hiçbir sorun yaşanmadı. Hatta çok iyi iletişimin sonucunda ortak kuruluşlar kendi ülkelerinin işaret dillerini de diğer arkadaşlarına da öğretmeye çalıştılar ve 5 farklı işaret dilinde konuşmalar gerçekleşti. Organizasyonumuzdaki gençler için böyle bir proje tecrübesi çok yeniydi ve proje sonucunda onlarda gözle görülür olumlu değişiklikler gözlemleme şansımız oldu. Bu da hedeflerimize ulaştığımızın göstergesiydi. SONUÇ Proje süresince dört ülkeden katılımcılardan oluşan proje faaliyetleri çerçevesinde hangi işaret dili sözcüklerinin ortak olarak kullanıldığı tespit çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar kamerayla anında izlenerek çekimleri yapıldı. Proje süresince katılımcılar bakış açılarını, fikirlerini ve kararlarını bir bütün olarak tamamıyla ortaya koyma fırsatına sahip oldular. İşaret dilinin sadece Türkiye çapında değil uluslararası açıdan önemini kavradılar. Katılımcılarla günlük olarak bir ön değerlendirme ve programın sonunda resmi bir final değerlendirme gerçekleştirdik. Final değerlendirme katılımcıların programın başarı veya başarısızlığı üzerine düşüncelerini, umduklarını bulup bulamadıklarını öğrenmeyi ve kendi yerellerinde gelecekte nasıl faydalı olabileceği konusunu saptadı. Yerel ve ulusal düzeyde daha fazla imkanı kısıtlı gençlere ulaşabilmek, onların gelişimine yardımcı olabilmek, gençlik programları kapsamında yeni projeler ve girişimler yapmak hedefindeyiz.

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ Hayatboyu 8/47 48/55 1. 2. 3. 56/67 68/83 84/87 4. 5. 6. 88/127 Proje Ortakları 6Birlik Programları belirli bir süre için AB de katılım sağlayabilmektedir.

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası. Kıbrıs ın Kuzey Kesimi

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası. Kıbrıs ın Kuzey Kesimi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kıbrıs ın Kuzey Kesimi EuropeAid/124745/D/SER/CY Hizmet Sözleşmesi No: 2009/223-651 İletişim Stratejisi -Ver.00 22.10.10 Bu program Avrupa Birliği Piri Group

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI

DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI Aktif yaşlılar, öğreniyor, eğitiyor, iletişim kuruyor ve aktarıyor DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI 2012 Proje koordinatörü: Center for Professional Training in Culture, Romanya Ortaklar:

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: Dumat Ofset Tel: 312.278 82 00 TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı