PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: / (Proje Faaliyet Tarihi: MAYIS 2014) YOUTH IN ACTION 4.3 PROJECT Those Speaking with Sign Language (TR-43-E R3) Websitesi:

2 KATILIMCI KURULUŞLAR

3 ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği engellilerin eğitimi, mesleki eğitim, istihdamı, rehabilitasyonları ve tedavileri konusunda toplumsal farkındalık ile birlikte çeşitli olanaklar sunan dernek pek çok alanda projeler gerçekleştirmiştir. Özellikle yerel yönetim ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte karar süreçlerinde aktif yer almaya çalışmaktadır. EYLEM 4.3 Gençlik Projemiz: Those Speaking with Sign Language Proje faaliyet toplantımız kapsamında Ankara'da Mayıs 2014 Tarihleri arasında, farklı sosyal gruplardan gelen Estonya, Bulgaristan, Almanya ve Türkiye'den toplam 20 gencin ve Uzman, kolaylaştırıcı, konuşmacı, destek personelinden 4 katılımcı ile birlikte oluşan toplam 24 katılımcının çalışarak ortak ülkelerin ve Uluslararası İşaret Dillerindeki ortak 50 kelimeyi öğrenmeleriyle ilgili teknoloji erişimi, görsel ve duyuşsal algı, psiko-drama oyunları, simülasyon teknikleri ve diğer benzer aktiviteler yoluyla, engelsiz gençleri de geçici olarak sınırlandırarak ve işitme engellileri anlamaları için bir empati yaratarak proje çerçevesindeki algılarına katkıda bulunmak amacıyla bir eğitim kursu yapılmıştır. Bu projede ortak kuruluşlarla proje tamamlandıktan sonra bile oluşturulan diyalogla İşaret Diline yeni kazandırılan sözcüklerin paylaşılması ile bu alanda teşvik ve süreklilik gerçekleşmiştir. İşaret Dili Kursuna dönük Türk ve ortak ülkelerin her biri kendi işaret dillerinde yürütülen proje çalışmasına katılanlar arasında her bir katılımcının deneyimlerinin, uzmanlıklarının ve gözlemledikleri ortak iyi uygulamaların proje katılımcıları arasında değişiminin, paylaşılmasının yanı sıra, ortaklar arasında kapasite oluşturma ve kapasite artırma, Avrupa düzeyinde İşaret Diline yeni yaklaşımlarla ortak pörtföy oluşturma düşüncesi ve bilinci geliştirilerek eğitim kursu düzenlenmiştir. Her bir ülkenin ayrı İşaret dilleri vardır. Ayrıca bir Uluslar Arası İşaret Dili vardır. Bu proje kapsamında geliştirilecek işaret dili sözcükleriyle bu alandaki diğer projelere öncülük eden bir proje hüviyeti kazandırılmıştır. Proje katılımcılarının yerel ve uluslar arası alanda İşaret Dili konuşma ve iletişim becerilerini, bu alandaki bilgilerini ve davranışlarını, işaret dili sözcük kapasitelerini geliştirmeyi, proje kapsamında verilen İşaret Dili Kursu Uluslar Arası alanda ve yerelde katılımcı gençler arasında ve gençlik proje uygulamalarında çok yüksek kalite ve standarda gidiş süreci olanağı sağlamaları da mümkün kılınmıştır. Spor ve eğlence etkinlikleriyle, yaratıcılık ve aktif katılımlarıyla, tüm gençlerin toplum hizmeti içerisinde evrensel sivil katılım ile eşit ve motivasyonlu yaklaşımlarıyla, çevresel ve doğa duyarlılığı kazanmalarına dönük kavramsal tasarımlar geliştirebilmeleri üzerinde önemle durulmuştur. Proje önerisinde işitme engelliler için toplumsal duyarlılığın geliştirilmesinde gönüllülük, kültürel çeşitlilik ve Avrupalı gençlerin yaratıcı potansiyellerinin dahil

4 edilmesi ile aktif vatandaşlığa teşvik, sosyal dışlanmışlığın üstesinden gelmek projede çok etkili olarak işlenmiştir. Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için psiko drama teknikleri kullanılarak, interaktif oyunlar ve informal öğrenme, simülasyonlar ve rol empati, tartışmalar, küçük karma gruplar, sunumlar ve görsel-işitsel medya, sosyal medya üzerinden işaret dilini yaygınlaştırma faaliyetleri ile bu amaçlar için geliştirilmiş yaratıcı çalışma yöntemleri uygulanmıştır. PROJENİN AMAÇLARI İşitme engelli bireylerin hizmetlere erişebilirliklerini sağlamak amacıyla kurumların istihdam ettiği personel arasında işaret dili bilenlerin oluşmasını sağlamak ve çeşitlilik prensiplerini geliştirmek ve aktive etmek Avrupa vatandaşlığının teşvik ettiği ortakların ihtiyaçlarını saptamak ve yanıtlamak Aktif vatandaşlığı ve gençler arası dayanışmayı teşvik etmek Gençler yoluyla vatandaşların Avrupa Kültürüne farkındalıklarını artırmak Avrupa işbirliğini teşvik etmek ve gençlere diğer diğer Avrupa/ Uluslar arası kültürler hakkında daha fazlasını öğrenme fırsatını vermek Gençlik Eylem programlarını ve Avrupa Gönüllü Hizmetini teşvik ederek gençler için daha görünür ve erişilir olmasını sağlamak Gençlerin Gençlik Programlarından yararlanmalarını teşvik etmek Gençlerin geleceklerini oluştururken bir motivasyon aracı olarak kullanabilmeleri için kültürler arası öğrenmeyi teşvik etmek Uluslar arası ve kütürler arası boyutta çalışan yerel projeleri desteklemek Kalıcı bir temelde kültürler arası öğrenme ve anlama ile tecrübelerin değişimine kalıcı aktiviteler yaratacak bir mekanizma geliştirmek. PROJENİN HEDEFLERİ Proje kapsamında şu hedeflere ulaşılmıştır: Farklı sosyal gruplardan gelen işitme engelli ve engelsiz 24 genci bir araya getirmek Teknolojiye erişim, görsel ve duyuşsal algıları geliştirecek aktiviteler, psikodrama oyunları, simulasyon teknikleri ve diğer benzer aktiviteler yoluyla işitme engellilere (İşaret Diliyle Konuşanlar) yönelik bir empati geliştirmek Ve proje kapsamında algılarına katkıda bulunmak Ve Türk İşaret Dili ile her bir ortak işaret dili ve Uluslar arası İşaret Diliyle ortak olan en az 50 kelimeden oluşan bir envanter çalışması yapmaktır. Projemiz aynı zamanda ortak kuruluşlar arasında proje bittikten sonra bile oluşturulan diyalog sayesinde İşaret Dili ile kazanılan olan sözcüklerin paylaşılması yoluyla bu alanın tanıtılması ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır.

5 Eğitim kursu: İşaret Dili kursuna uygun bir şekilde deneyim, uzmanlık ve her bir katılımcının ve ortak kuruluşun gözlemlenen ortak iyi uygulamalarının paylaşılması ve değişimi Kapasite geliştirme ve artırımına yönelik bir fikir ve farkındalık yaratıp yeni yaklaşımlar yoluyla Avrupa Boyutunda ortak bir İşaret Dili portföyü oluşturmak yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede geliştirilecek olan işaret dili sözcükleriyle proje gelecekte aynı alanda yapılacak diğer projeler açısından bir öncü olma özelliği kazanmıştır. Spor ve eğlence aktiviteleri, gençlerin yaratıcılık ve aktif katılım, evrensel sivil katılım ve eşit ve motive edilen yaklaşımları yoluyla çevresel ve doğal duyarlılık kazanıma yönelik kavramsal tasarımları geliştirme yeterliliği önemli ölçüde vurgulanmıştır. Projemizin başından sonuna kadar geçen 4 aylık süreçte şu şekilde bir faaliyet planı izlenmiştir. 1. Hafta: proje ekibinin oluşturulmasını müteakip görev dağılımın yapılması 2. Hafta: proje ekip üyelerinin kişisel tecrübelerini yazılı hale getirerek paylaşıma hazırlamaları 3. Hafta: Engellilerin ve engelli yakınlarının işaret dili kullanımının yaygınlığının incelenmesi 4. Hafta: Ankara il meclisinden gençlerin engellilerin iletişim sorunlarına çözüm aramayla ilgili faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmak üzere belediye toplantı salonuna davet edilmeleri. 5. Hafta: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunacağı 1 günlük çalıştayda AB sürecinde "Engelli İşaret Dili Kullanımı" açısından bulunduğumuz noktanın belirlenmesi ve kurs sırasında sunulacak hale getirilmesi 6. Hafta: Yurt dışı ortak kuruluşların faaliyetlerini ve projeye ilişkin yaklaşımlarını tanıtıcı sunumlarının istenmesi 7. Hafta: Yabancı misafirlerin konaklama ve yiyecek gibi pratik ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak kurs ortamının düzenlenmesi 8. Hafta: Eğitim kursu paketinin düzenlenerek katılımcılara sunulması 9. Hafta: Proje Web sitesi yapımı hazırlıklarının oluşturulması 10. Hafta: Ortak katılımcı kuruluşlara kısa metrajlı işaret dili anlatımlı video film çekimi oluşturabilecekleri bir senaryonun gönderilmesi

6 11. Hafta: Katılımcıların oluşturdukları ortak çalışma materyallerinin organize edilerek basıma ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi 12. Hafta: Proje çıktılarının gerek web gerekse yerel basın mekanizmaları ile duyurulması 13. Hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için Üniversite belediye ve valilik desteği ile stand açılması 14. Hafta Ortak katılımcı kuruluşlara gönderilmiş olan kısa metrajlı işaret dili anlatımlı video film çekimi oluşturabilecekleri bir senaryonun ortak ülke ve ingilizceye çevirilmiş metinlerin toplanması 15. Hafta: Proje Faaliyet Toplantısı 16. Hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması 17. Hafta: ortak kuruluşlarla birlikte oluşturulan materyallerle Web Sitesi güncelleme 18. Hafta: Proje çalışmalarında elde edilen verilerin duyurulması ve sivil toplum hareketinin gençler boyutunda tanıtılabilmesi için belediye ve kaymakamlık desteği ile stand açılması 19. Hafta: Projemizin yürütme aşamasında kurulan ortaklıkların devamı bağlamında elde edilen broşürlerin ve yazılı kaynakların ortak ülkelerde de kullanılabilmesi için gönderilmesi 20. Hafta: Elde edilen yazılı kaynakların ortak ülkelerdeki engelli kuruluşları için rehber olması amacı ile kitapçık haline getirilmesi ve dağıtımı 21. Hafta: Proje sonuç kitapçığının basımı ve dağıtımı 22. Hafta: Web Sitesi güncellemesi 23. hafta: Final raporumuzun sunulmak üzere hazırlanması 24. hafta: Yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

7 Proje farklı geçmiş ve kültürlerden gelen katılımcılar arasındaki diyaloğu ve kültürler arası buluşmaları desteklemiştir. Proje ön yargı, ırkçılık ve sosyal dışlanmaya neden olan tüm davranışları önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye yardımcı olmuştur.

8 THOSE SPEAKING WITH SIGN LANGUAGE PROJESİ ANKET SORULARI 1- Cinsiyetiniz a) Erkek b) Kadın 2-Yaş Aralığınız a) b ) c) 36 ve üzeri 3-Eğitim Durumunuz a) İlkokul b) Ortaokul c) Lise d) Üniversite e) Lisans üstü 4- Engel durumunuz ( Birden fazla işaretlenebilir) a) Görme b) Duyma c) Konuşma d) Ortopedik e) Diğer 5- Engel seviyeniz a) %40 dan az b) % c) % 61 den fazla 6- İşaret dili biliyor musunuz? a) Evet b) Hayır 7- İşaret dili için tasarlanmış özel eğitim aldınız mı? b) Evet b) Hayır Eğitim aldıysanız aşağıdaki soruları ( ) cevaplandırınız 8- Eğitimi aldığınız kurumun türü a) Devlet b) Özel c) Sivil Toplum Kuruluşu d) Diğer 9- Saat olarak eğitim süresi a) 200 den az b) arası c) d) 601 den fazla 10- Aldığınız eğitimin sizi tatmin düzeyi nedir? a) Çok iyi b) İyi c) İdare eder d) Yetersizdi e) Çok yetersizdi 11- İşaret Dilinin iletişiminizde işinize yaradığını düşünüyor musunuz? a) Evet b) Hayır c) Bazen d) Hiçbir fikrim yok. 12- Şu an çalışıyor musunuz? a) Evet b) Hayır 13- Çalıştığınız kurum a) Kamu b) Özel 14- Aldığınız işaret dili eğitimi, iş bulmanızda yardımcı oldu mu? a) Evet b ) Hayır 15- Konuyla ilgili diğer görüşlerinizi en fazla 3 satır halinde aşağıya yazınız

9 THOSE SPEAKING WITH SIGN LANGUAGE EĞİTİM KURSUMUZ İşitme engelli ve engelsiz gençlerle İşaret Dili kursumuzun eğitimlerinde birlikteydik. Eğitmenimiz Çağan ARSLAN ve kolaylaştırıcı Eğitmenimiz Ahmet Murat YAZICI ve Dernek Başkanımız ile 24 gence verilen eğitimlerde yoğun bir program gerçekleştirdik.

10

11 PROJE FAALİYET SUNUMLARIMIZ Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından çalışması yapılan ve tespit edilen dört ülkenin işaret dillerinde ortak sözcük olarak kullanılan işaret dili sözcükleri tespit edildi ve bu sözcükler slayt haline getirilerek proje faaliyetinde sunuldu..

12 ORTAKLARIMIZIN KURUMLARI VE PROJE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SUNUMLARI - TÜRKİYE

13 - ESTONYA

14 - ALMANYA

15 - BULGARİSTAN

16 KÜLTÜREL GEZİLER Proje faaliyet ve Kültürel Gezi Faaliyetleri çerçevesinde Kemal Yurt Bilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Anıtkabir, TBMM, Harikalar Diyarı, Yakacık Mesire alanında uygulamalar yapılmıştır. Proje Faaliyeti çerçevesinde sayılacak Kemal Yurt Bilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi nde bütün öğrenciler işitme engelliydi. Proje katılımcıları ortak işaret dili tespiti sonucu doğuracak işaret diliyle öğrencilerle yoğun bir konuşma yapmışlardır ve büyük ölçüde birbirlerini anlamışlardır. Anıtkabir Ankara için devletimizin kurucusunun simgeleşmiş bir mekandır. Proje katılımcıları Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi kültürel gezisinden çok etkilenmişler ve ülkemizle ilgili bilgilenmişlerdir. Proje katılımcıları Türkiye Büyük Millet Meclisi ni ziyaret etmişlerdir. TBMM Genel Kurul salonu dahil kapsamlı bir şekilde TBMM gezilmiştir. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek imzalı ziyarete katılım belgeleri verilmiştir. Kendisi de işaret dili bilen Ankara Milletvekili Sayın Tülay Selamoğlu makamında ziyaret edilerek Sayın Milletvekilimizle birlikte TBMM Televizyonu ve diğer basın organlarının katılımıyla projeye ilişkin basın toplantısı düzenlenerek proje yaygınlaştırması yapılmıştır. Harikaları Diyarı kültürel gezisi yapılmıştır. Türk Kültürüne uygun eserler tanıtılmıştır. Kültürel uygulamalar gözlemlenmiştir.

17 Sosyal Medya üzerinden işitme engelli katılımcılarımızın çağrısı üzerine Yakacık Mesire alanında çoğunluğu işitme engellilerden oluşan yaklaşık 1000 kişilik bir engelli katılımcılarla kültürlerarası öğrenme uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

18

19

20 TOPLANTI GÜNDEMİ 20 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler, Kaynaştırıcılar, Market place - Beklentiler ve gençlik aktiviteleri 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - Karşılıklı Konuşarak Ortak Sözcükleri Tespit Etmek: (Türk, Alman, Bulgar, Eston işaret dilleri arasında ortak sözcükleri tespit etmek, işaret dili ile karşılıklı konuşmak, toplam 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Gençlik programının sunumu, proje ve aktivite eğitimleri. (Katılımcılara uygulamalarla ilgili tanıtımlar) Projenin amaçları ve hedefleri. 13,00-14,00: Öğle yemeği 14,30-15,30: Tüm katılımcı kuruluşlar ve çalışma alanları, yerel medya katılımı, kaygılar, beklentiler, Gençlik programı ve Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneğinin (TÜRKİYE) Those Speaking with Sign Language projesinin amaç ve hedefleriyle ilgili Sunumu Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH (ALMANYA) Derneğinin Sunumu Eesti Vaegkuuljate Liit (Estonya İşitme Engelliler Derneği) (ESTONYA) Sunumu "Children with special needs" (Özel İhtiyaç Sahibi Çocuklar)(BULGARİSTAN)Derneğinin Sunumu 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Tüm katılımcı kuruluşlar ve çalışma alanları, yerel medya katılımı, kaygılar, beklentiler, Gençlik programı ve Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Kimlik atölye çalışması (Identity Onion) İletişim ve engellilik - (Engelliliğin, iletişimi olumsuz etkileyen yanlarıyla ilgili beyin fırtınası) Avrupa gerçeklerinde toplumsal dışlanma-grup çalışması Ortak değerler-grup çalışması Diyalog için öneriler-grup çalışması 19,30-20,30: Akşam yemeği 21 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler 'Psychology of disability and difficulties of the disabled individuals related with communication" adlı beyin fırtınası. İçerme ve Dışlanma 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - İşaret Dili Toplum İletişim: (Yakınlarını, çevresini, ihtiyaçlarını, toplumsal çevrede, sokakta, açık alanlarda işaret dili iletişimiyle anlatmak, toplam 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Hareketlendiriciler, ortak değerler çiçeği 13,00-14,00: Öğle yemeği 14,00-15,30: Hareketlendiricler. Ability and disability circles. İşaret dili nedir? 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Akşam yemeği öncesi şehirde yapılacak kültürel gezi ve proje katılımcılarına verilecek bilgilerin toplanması 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Kültürel gezi ve toplanan bilginin değerlendirilmesi toplantısı 19,30-20,30: Akşam yemeği 20,30-23,00 : Avrupa Kültür Gecesi

21 22 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler ve İşitme Engelli İnsanlarla İletişim Kurmak Maksadıyla İşaret Dilinin Yaygınlaştırılması; Öneriler,Potansiyel engel oluşturabilecek durumların nedenleri ve çözümü 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - Duygular ve Eşyalar: (Türk ve proje ortağı ülke işaret dilleriyle duyguları, renkleri, müzik aletlerini, ev ve ev eşyalarını, hisleri, neşe, hüznü, sevinç, ana renkleri, ara renkleri, vurmalı çalgıları, yaylı çalgıları, üflemeli çalgıları, evin bölümlerini, evde kullanılan eşyalar ve araçları, mutfak araç ve gereçlerini ifade etmek, 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Hareketlendiriciler, Ortak ülkelerdeki ASL, ISL ve işaret dili farklılıkları 13,00-14,00: Öğle yemeği 13,30-15,30: Simulasyon alıştırması (işitme engelli bir insanın birisiyle işaret diliyle iletişimi). İçermeci bir Avrupa için tehdit ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik Çalıştay 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: İşaret dili, işaret dili eğitimini yaygınlaştırıcı, kolaylaştırıcı tedbirler. 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Günlük yaşantının değerlendirilmesi : İşitme Engellilerle İşaret Dilinin Kullanımının Yaygınlaştırılması 19,30-20,30: Akşam Yemeği 20,30-23,00 : Akşam Programı 23 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler, İletişim, İletişim Araçları, Diller Arası Kültürel Farklılıklar, İşaret Dili Başlığı Altında Grup Forumları, Beyin Fırtınası 09,30-12,30 İşaret Dili Kursu - Duygular ve Eşyalar: (Türk ve proje ortağı ülke işaret dilleriyle duyguları, renkleri, müzik aletlerini, ev ve ev eşyalarını, hisleri, neşe, hüznü, sevinç, ana renkleri, ara renkleri, vurmalı çalgıları, yaylı çalgıları, üflemeli çalgıları, evin bölümlerini, evde kullanılan eşyalar ve araçları, mutfak araç ve gereçlerini ifade etmek, 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Türkiye de İşaret Dili Kullanımıyla İlgili Bilinç Artırılması adlı seminer. Eda HANCI, İşaret Dili Eğitmeni,Yenihayatlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 13,000-14,00: Öğle Yemeği 14,00-15,30: Kısa-metrajlı film çekimi, işaret dili içerikli video-film 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Kısa-metrajlı film çekimi, işaret dili içerikli video-film 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Kısa-metrajlı film çekimi, işaret dili içerikli video-film.şehir Turu 19,30-20,30: Akşam Yemeği 24 Mayıs 2014: 08,00-09,00: Kahvaltı 09,00-09,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların ulusal ve uluslar arası işaret dili ile ilgili karşılaştırmalı sunumları 09,30-12,30: İşaret Dili Kursu - Trafik ve Canlılar: (Taşıtları, trafik işaretlerini, bitkilerin isimlerini, hayvanların isimlerini TİD ve diğer ortak ülkeler işaret dili ile ifade etmek, toplam 50 ortak sözcük tespitine dönük görüntü ve not almak) 12,30-13,00: Hareketlendiriciler. Katılımcıların ulusal ve uluslar arası işaret dili ile ilgili karşılaştırmalı sunumları

22 13,00-14,00: Öğle Yemeği 13,30-15,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların ulusal ve uluslar arası işaret dili ile ilgili karşılaştırmalı sunumları 15,30-16,00: Kahve Molası 16,00-17,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların günlük deneyimlerini paylaştıkları bir yuvarlak masa toplantısı 17,30-18,00: Kahve Molası 18,00-19,30: Hareketlendiriciler. Katılımcıların günlük deneyimlerini paylaştıkları bir yuvarlak masa toplantısı 19,30-20,30: Akşam Yemeği GÜVENLİK Katılımcıların güvenliğini ve rahat konaklamasını temin etmek için Otel müdürü ile şahsen görüşüldü. Gençlik değişiminin ilk günü, kaynaşma oturumlarında katılımcılara tüm kurallar ve olası durumlardan bahsedilmiş ve güvenlik konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bir takım olacağımız için proje süresince hep birlikte zaman geçirdik. GENÇLİK PROJESİNİN METODOLOJİSİ Bu çalışmalarda bilimsel, örgün, gayri resmi ve sargın eğitim yöntemleri kullanılmıştır. Gençlik Toplantımızın teması tartışmalar, atölye çalışmaları, grup çalışmaları, doğal ve kültürel geziler, akşam partileri, kültürel geceler ve birlikte geçirilen boş zaman faaliyetleri ile irdelendi. Beyin fırtınası, anlatım, aktif katılım, grup ve takım çalışması, yaparak öğrenme, teorik bilgilendirme ve hareketlendiriciler projede mutlaka kullanıldı. PROJE ÇIKTILARI 1. Türk İşaret Dili, Estonya İşaret Dili, Bulgaristan İşaret Dili, Almanya İşaret Dili irdelenmesi yoluyla bu işaret dilleri ile Uluslar arası İşaret Dili arasında tespit edilen ortak en az 50 kelimenin bir envanteri çıkarılmıştır. Çıkartılan bu işaret dili sözcüğü işaret dili anlatımıyla video çekimleri yapılarak web sitesine konulmuş ve Bülten ekinde sunulmuştur. 2. Proje sonuç kitapçığı ve e-bülten basılmış ve yayımlanmıştır. 3. Proje ile ilgili anketler oluşturulmuş ve uygulanmıştır. 4. Proje ile ilgili online radyo programları yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. 5. Proje websitesi kurulmuş ve güncellenmiştir. 6. Proje ile ilgili bir facebook sayfası kurulmuş ve sosyal medyada yer almıştır https://www.facebook.com/pages/engelli-ve-aileleri-yard%c4%b1mla%c5%9fma- Derne%C4%9Fi/ ?fref=ts. 7. Proje afiş ve broşürü basılmış ve dağıtılmıştır. 8. Tüm katılımcılara Türkiye yi tanıtıcı bilgi materyalleri sunulmuştur. 9. Projenin tanıtımı için yerel reklam yapılarak halkın bilgi sahibi olması sağlanmıştır. 10. Tüm katılımcılara fotoğraf CD si verilmiştir. 11. Tüm katılımcılara DVD kayıtları verilmiştir. 12. Proje faaliyet toplantısı sonucunda Youthpass ve katılım belgeleri düzenlenerek katılımcılara törenle verilmiştir.

23 gence İşaret Dili kursu verildi. 14. Proje kapsamında algılarına katkıda bulunuldu. 15. Proje kapsamında İşaret Dili uygulamalarıyla ilgili bir kısa film çekildi. KÜLTÜRLERARASI BOYUT Kültürler arası öğrenme proje programının önemli parçalarından ve gereklerinden biridir. Gençlik toplantısı farklı gerçeklikleri keşfetmeyi ve karşılaştırmayı ortaya çıkarmış ve karşılıklı ve harici kültürel tecrübeler, bilgi ve istekleri kullanarak sosyal dışlanma, önyargı ve gençlik konularına daha geniş açıdan yaklaşarak sosyal olarak dahil edilmiş gelecekler için pozitif yollar geliştirmeye başlamıştır. Kültürler arası öğrenme metotları katılımcıların bugün gençlerin hayatını etkileyen sosyal, kültürel ve politik çevre ile tamamen içi içe girmesini ve böylece dışlanmaya ve toplumlarında yabancılaşmaya sebep olan göstergeleri keşfetmelerini sağladı. Projemiz paylaşılan ortam içindekiler için saygı ve tolerans prensipleri üzerine kurulmuştur ve ortaklığın bu içeriklerini, farklılık ve çeşitlilikleri kabul etmeyi göstermiştir. Katılımcılar için hem kişisel hem de müşterek olarak kendi yaşadıkları dünyanın bakış açılarını, bilgilerini ve fikirlerini geliştirmelerine ve meydan okumalarına yardımcı olacak pek çok fırsat oldu. Farklı ülkelerden ve milletlerden katılımcıların bir araya gelerek yürüttükleri faaliyetleri içeren bir projeydi. Bu yüzden katılımcı gençlerin diğer kültürleri tanımaları için faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir arada olmaları onlar açısından iyi bir fırsat oldu. Düzenlenecek olan kültürel gece diğer kültürler hakkındaki pozitif farkındalığı artırma adına verimli bir aktivite olacaktır. Çünkü her ülkenin kendine ait kültürünün izlerinin görülebileceği bu gecede farklılıkları ve benzerlikleri bizzat o kültürün temsilcileri olan gençlerden görmeleri önemli bir nokta diye düşünüyoruz. Proje farklı geçmiş ve kültürlerden gelen katılımcılar arasındaki diyaloğu ve kültürler arası buluşmaları desteklemiştir, Proje ön yargı, ırkçılık ve sosyal dışlanmaya neden olan tüm davranışları önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye yardımcı olmuştur, Proje hoşgörü duygusunu ve çeşitliliği anlamayı geliştirmiştir. Günümüz toplumlarının ortak bir sıkıntısı olan hoşgörüsüzlük ve insanları kendi konumlarında kabullenememe duygularını törpüleyerek diğer kültürlere daha saygılı daha hoşgörülü, diyaloğa açık bireyler olma yönünde mesafe kazandırmayı hedefleyen bir proje hazırladığımızı düşünüyoruz.

24 AVRUPA BOYUTU Projeye katılan gençler birbirlerini tanıyarak kültürel bir etkileşim halinde oldular, bu durum da Avrupa nın farklı yerlerinden gelmiş olan insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladı. Bu durum birbirlerine karşı daha hoşgörülü, ılımlı olmalarını temin etmiştir. Gençlerin bu iletişimleri sosyal medya üzerinden ve elektronik iletişimle gelişerek devam etmektedir. Aynı zamanda halkın AB ve üye ülkeler hakkında daha çok bilgi edinip; Avrupa, Türkiye nin AB deki yeri vb. gibi konularına karşı daha duyarlı olmalarını hedeflemiştik. Katılımcılar farklı ülkelerden, farklı kültürel alt yapısı olan toplumlardan geliyorlar ve bu proje onlara farklı inançlar, gelenekler ve yaşam tarzlarındaki toplumlarda yetişmiş ve belki de daha önce asla keşfetme şansı bulamadıkları toplumları tanıma fırsatı sundu. Özellikle Estonyalı ve büyük bir bölümü engellilerden oluşan Estonya işaret dilini kullanan gençlerin Türk işaret dilini kullanan Türk gençleriyle büyük ölçüde anlaşabilmeleri, birbirlerini tanımaları, fikir birlikleri yaratmaları görülmeye değer farkındalıklardı. GÖNÜLLÜLÜK Projenin uygulanması sırasında gerçekleşecek tüm çalışmalarda (broşür, slâytlar, CD'ler, organizasyonlar ve geziler) AB projesi olduğu belirtildi ve Gençlik Programından bahsedildi. Proje çalışmalarımız tüm çevremizle paylaşıldı ve yapılan TV ve radyo röportajlarında bu projenin AB projesi olduğu ve Gençlik Programına dâhil olduğu vurgulandı. Oluşturulan internet sitesiyle projemiz geniş kesimlere duyuruldu. Program boyunca diğer Gençlik Projelerine de değinildi ve yeni proje fikirleri görüşüldü. Projemizi anlatan web sitemizin ana sayfasında da AB komisyonu Türk Ulusal Ajansı ve gençlik logoları ve ilgili bayraklara yer verildi. Web sayfasının ana sayfasında, web sitesinin ve projenin genelinin Türk Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonundan alınan hibe ile yürütüldüğü özellikle belirtildi. Ortak kuruluşlardan kendi web sitelerinde proje için hazırladıkları bölümü kullanarak daha ayrıntılı bilgiler vermeleri sağlandı. YAYGINLAŞTIRMA Projeye doğrudan veya dolaylı olarak katılanlar proje hakkındaki fikirlerini açıklama fırsatı elde ettiler. Hazırlanan CD'lerde ayrıntılı ve fotoğraflarla desteklenen sayfalarda projenin aşamaları anlatıldı. Katılımcılar deneyimlerini paylaştılar ve işaret dilinin önemini anlattılar. Bir web sayfası oluşturup sesimizi geniş kitlere duyurduk. Derneğimizin Facebook adresi ve (https://www.facebook.com/pages/engelli-ve-aileleri- Yard%C4%B1mla%C5%9Fma-Derne%C4%9Fi/ ?sk=timeline), (https://www.facebook.com/groups/ /) projemizin websitesi (http://www.signlanguage1.org/) üzerinden proje yaygınlaştırıldı.

25 TAKİP VE DEĞERLENDİRME Genel anlamda çok güzel geçen bir projeydi, katılımcı gençler çok iyi kaynaştılar ve işaret dilinin önemini benimsediler hiçbir sorun yaşanmadı. Hatta çok iyi iletişimin sonucunda ortak kuruluşlar kendi ülkelerinin işaret dillerini de diğer arkadaşlarına da öğretmeye çalıştılar ve 5 farklı işaret dilinde konuşmalar gerçekleşti. Organizasyonumuzdaki gençler için böyle bir proje tecrübesi çok yeniydi ve proje sonucunda onlarda gözle görülür olumlu değişiklikler gözlemleme şansımız oldu. Bu da hedeflerimize ulaştığımızın göstergesiydi. SONUÇ Proje süresince dört ülkeden katılımcılardan oluşan proje faaliyetleri çerçevesinde hangi işaret dili sözcüklerinin ortak olarak kullanıldığı tespit çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar kamerayla anında izlenerek çekimleri yapıldı. Proje süresince katılımcılar bakış açılarını, fikirlerini ve kararlarını bir bütün olarak tamamıyla ortaya koyma fırsatına sahip oldular. İşaret dilinin sadece Türkiye çapında değil uluslararası açıdan önemini kavradılar. Katılımcılarla günlük olarak bir ön değerlendirme ve programın sonunda resmi bir final değerlendirme gerçekleştirdik. Final değerlendirme katılımcıların programın başarı veya başarısızlığı üzerine düşüncelerini, umduklarını bulup bulamadıklarını öğrenmeyi ve kendi yerellerinde gelecekte nasıl faydalı olabileceği konusunu saptadı. Yerel ve ulusal düzeyde daha fazla imkanı kısıtlı gençlere ulaşabilmek, onların gelişimine yardımcı olabilmek, gençlik programları kapsamında yeni projeler ve girişimler yapmak hedefindeyiz.

ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ E-BÜLTEN. Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02.02.2014/30.07.2014 (Proje Faaliyet Tarihi: 19-25 MAYIS 2014)

ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ E-BÜLTEN. Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02.02.2014/30.07.2014 (Proje Faaliyet Tarihi: 19-25 MAYIS 2014) ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ E-BÜLTEN Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02.02.2014/30.07.2014 (Proje Faaliyet Tarihi: 19-25 MAYIS 2014) YOUTH IN ACTION 4.3 PROJECT Those Speaking with Sign Language

Detaylı

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02.02.2014/30.07.2014 (Proje Faaliyet Tarihi: 19-25 MAYIS 2014) YOUTH IN ACTION 4.3 PROJECT Those Speaking with

Detaylı

ERASMUS+ KA1 PROJESİ GENÇLİK HAREKETLİLİĞİ. Disabled Accessing Hospitals

ERASMUS+ KA1 PROJESİ GENÇLİK HAREKETLİLİĞİ. Disabled Accessing Hospitals ERASMUS+ KA1 PROJESİ GENÇLİK HAREKETLİLİĞİ Disabled Accessing Hospitals (2014-2-TR01-KA105-011903) 16-21 OCAK 2015 ANKARA, TÜRKİYE Ev Sahibi Kuruluş: ENGELLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU FAALİYET PROGRAMI 16

Detaylı

E-BÜLTEN. Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.08.2014/28.02.2015. (Proje Faaliyet Tarihi: 16-21 OCAK 2015) ERASMUS+ KA1 PROJECT

E-BÜLTEN. Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.08.2014/28.02.2015. (Proje Faaliyet Tarihi: 16-21 OCAK 2015) ERASMUS+ KA1 PROJECT E-BÜLTEN Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.08.2014/28.02.2015 (Proje Faaliyet Tarihi: 16-21 OCAK 2015) ERASMUS+ KA1 PROJECT Disabled Accessing Hospitals (2014-2-TR01-KA105-011903) Websitesi: http://dahproject.org/

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ

İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR 2016 2017 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İMAM HATİPLER İYİLİKTE YARIŞIYOR ORGANİZASYON SÜREÇLERİ

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ T.C. AB Bakanlığı Ulusal Ajansının 2015 yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 2015-2016 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI PROJENİN SÜRESİ PROJENİN HİTAP ETTİĞİ KESİM PROJENİN BÜTÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ETKİNLİKLERİ SONUÇ RAPORU Giriş Engellilik insanların yaşam sürecinde karşılaşabilecekleri bir deneyimdir. Herkes yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı biçimde engelli olabilir veya ilerleyen

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI Program Hakkında YFU-Youth For Understanding 1951 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. YFU, dünya çapında 50 den

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ULU ONDER ORTAOKULU COMENIUS PROJESİ 2012-2014 CHOICES FOR LIFE

ULU ONDER ORTAOKULU COMENIUS PROJESİ 2012-2014 CHOICES FOR LIFE ULU ONDER ORTAOKULU COMENIUS PROJESİ 2012-2014 CHOICES FOR LIFE (HAYATTAKİ SEÇİMLERİMİZ ) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı kapsamında İngilizce öğretmenimiz AYSE YILMAZ tarafından yapılan

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur. BEİJİNG INTERNATİONAL IMPORT FOOD EXPO 2015( CİPFE 2015) FUAR RAPORU Kuru Meyve Tanıtım Grubu 03-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında Pekin Fuar merkezinde düzenlenen Beijing International Import Food Expo

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu Etkinlik Yönet Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu 02 Etkinlik Yönet Etkinlik Uygulamanız da Etkinliğiniz kadar özel olsun Etkinlik Yönet ile etkinliğinizin mobil uygulamasını

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ TOPLANTININ AMACI, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ki Mesleki ve

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar

Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu. Yetişkinler Kabiliyetlerini Keşfediyorlar Projenin Kurumlardaki Faaliyetlere Entegrasyonu Günlük çalışma programlarında, çalışmalarda ve yetişkin eğitimi rehberlik faaliyetlerinde kullanmak üzere kabiliyetlerin keşfi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse

BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse edilmiş, Antalya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Golden

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 4 TOPLANTI YERİ : Malaga,İSPANYA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION)

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) UFND060 PROJECT DESIGN GENÇLİK PROGRAMI Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program gençlerin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ

ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ İbrahim DEMİREL Erasmus+ Gençlik Çalışmaları Kordinatörü 19 Şubat 2014 Ana Faaliyet 1: Bireyler İçin Öğrenme Fırsatları KA-1 GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ Topluluğumuz; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Eczacılık mesleğine olan ilgisini artırmak, mesleki eğitimi evrensel

Detaylı

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma kavramlarının içinde yürütülen faaliyetlerin çoğunu gerçekleştirmektedir. Örgütü, hizmet alanlara, tedarikçilere, hizmet

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

SUIT TALKS. Biz kimiz? SUIT TALKS Konferans Serisinin İçeriği

SUIT TALKS. Biz kimiz? SUIT TALKS Konferans Serisinin İçeriği Istanbul, suit up! Biz kimiz? Ekibimizin, hem Türkiye de hem de İspanya da reklam, tasarım, dijital pazarlama, organizasyon gibi birbiri ile bağlantılı alanlarda edindiği tecrübeyi birleştirerek, bu alanlarda

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES

ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES PROJE FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Okulun vizyonuna katkı olarak proje ihtiyacı Kurumsal birikim Okul yönetimiyle koordinasyon Öğretmen ve öğrenci profili Proje adı :

Detaylı

ENGELLİLERLE SPOR ETKİNLİKLERİ MAVİ KAPAK

ENGELLİLERLE SPOR ETKİNLİKLERİ MAVİ KAPAK ENGELSİZ MECLİS Engellilerle, milletvekilleri ve TBMM çalışanları birçok etkinlikte bir araya gelmektedir. ÖNSÖZ Bu kapsamda 3 Aralık 2012 Dünya Engelliler Günü nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

Genç nedir? Genç Hafta nın tarihsel süreci Neden Genç Hafta? Gençler ne istiyor? Medyada biz; Genç Hafta Daha önce neler yaptık? Karelere yansıyanlar

Genç nedir? Genç Hafta nın tarihsel süreci Neden Genç Hafta? Gençler ne istiyor? Medyada biz; Genç Hafta Daha önce neler yaptık? Karelere yansıyanlar Genç nedir? Genç Hafta nın tarihsel süreci Neden Genç Hafta? Gençler ne istiyor? Medyada biz; Genç Hafta Daha önce neler yaptık? Karelere yansıyanlar Destekçilere getirisi GENÇ SİZCE NEDİR? BİZCE; Çocukluktan

Detaylı

PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI

PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI 15.10.2015 SAAT: 14.00 YER: ANKARA AILE VE SOSYAL POLITIKALAR IL MÜDÜRLÜĞÜ BU PROJE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR ERDOĞAN KÜÇÜK PROJE

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI)

PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI) PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI) Proje No : 2013-1-TR1-LEO01-49460 PROJEMİZİN AMAÇLARI: Projemiz

Detaylı

T. C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Değerlendirme Raporu

T. C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Değerlendirme Raporu Program No: 05 Eğitimin Konusu: Etkili Tanıtım ve İletişim Metodolojisi Eğitimin Yeri ve Tarihi: Afyonkarahisar 16-18 Mart 2013 Katılımı Uygun Görülen Personel Sayısı: 118 Eğitime Fiilen Katılım Sağlayan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

A L T I N F İ K İ R L E R A K A D E M İ S İ S P O N S O R L U K D O S Y A S I

A L T I N F İ K İ R L E R A K A D E M İ S İ S P O N S O R L U K D O S Y A S I A L T I N F İ K İ R L E R A K A D E M İ S İ S P O N S O R L U K D O S Y A S I www.jciturkiye.org www.facebook.com/jcitrafa İÇİNDEKİLER 1. Junior Chambers International Tanıtımı 2. Altın Fikirler Akademisi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı