T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI 2 Aralık 2008 GENEL HUSUSLAR dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey in 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararıyla kurulmuştur (Karar metni için bkz. Ülkemizin bu Programa katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, 3 Temmuz 2007 de yürürlüğe girmiştir. Genel amacı, hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğun ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak olan LLP, sağladığı proje ve bireysel faaliyet hibeleriyle katılımcı ülkelerin eğitim ve öğretim sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her düzeyindeki yöneticiler ve öğreniciler, işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal paydaşlar ve işgücü piyasasındakiler, LLP nin yararlanıcı kitlesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, bu Programı ülkemizde yürütmekten sorumlu kurum (Ulusal Ajans) olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, işbu Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2009 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı nı yapmaktadır. Bu Ulusal Teklif Çağrısı, 2 Teklif Çağrısından oluşmaktadır: 1 Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 Teklif Çağrısı (AB Resmi Gazetesi nde yayınlanmış Duyuru, LLP Genel Teklif Çağrısı: Stratejik Öncelikler 2009 Güncellemesi ve 2009 LLP Kılavuzu adlı üç belgeden oluşmaktadır. Tüm belgeler AB Komisyonu nun adresinde ve Başkanlığımızın adresinde yer almaktadır). 2 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2009 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı (Bu metnin bütünü). Avrupa Komisyonu nun yayınlamış olduğu 2009 Teklif Çağrısı, Programa katılan ve aralarında Türkiye nin de bulunduğu 31 ülke için geçerli olacak Avrupa stratejik öncelik alanlarını, her bir programdan yararlanma şartlarını ve idari ve mali hükümleri içermektedir. Bu kurallar, bu Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Potansiyel başvuru sahipleri için temel rehber niteliğinde olan ve yararlanıcılarda aranan şartlara ve başvuruların tabi olacağı genel değerlendirme kriterleri de dahil olmak üzere LLP kapsamında yer alan tüm alt programlara dair ayrıntılı bilgileri içeren 2009 LLP Program Kılavuzu (Lifelong Learning Programme (LLP) Guide 2009), aynı ölçüde ülkemiz için de geçerlidir. Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve Komisyon un Program Kılavuzu nda belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2009 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları işbu Ulusal Teklif Çağrısı nda yer almaktadır. Alt 1/40

2 programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara sağlanacaerli ulusal öncelikler, bu Teklif Çağrısı nın ilgili yerinde belirtilmiş olup, her bir başvuru türüne yönelik 2009 Yılı Başvuru Formlarına Başkanlığımız internet sitesinin (www.ua.gov.tr ) ilgili sayfalarından ulaşılabilecektir. Ayrıca, başvuru usulüne ilişkin (başvurunun gönderileceği açık adres, kaç nüsha gönderileceği gibi) diğer önemli hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer almaktadır yılı başvuru formları ve bu formlarda yeralan şartlar, bu Teklif Çağrısının bir parçasıdır. Bu Teklif Çağrısı kapsamında yeralmayan ve her bir alt faaliyete özgü bazı detaylı teknik ve idari şartlar ile faaliyete ilişkin bazı kurallar, internet sitemizde ilgili faaliyetin sayfasında ayrıca belirtilebilecektir. Alınacak başvurulardan, AB Komisyonu Teklif Çağrısı, bu Ulusal Teklif Çağrısı ve Program kuralları çerçevesindeki teknik ve içerik değerlendirmesinde başarılı bulunanlara ülkemizin bu Program a katılımı sürecinde öngörülmüş olan bütçenin Başkanlığımızın kullanımına sunulması şartıyla ve bu sürecin tamamlanmasının ardından ilgili bütçe imkanları çerçevesinde hibe desteği sağlanacaktır. Hayatboyu Öğrenme Programı 2009 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir: Grundtvig Ziyaret ve Değişimler İlk başvuru 15 Ocak 2009 İkinci başvuru 15 Mayıs 2009 Üçüncü başvuru 15 Eylül 2009 Comenius ve Grundtvig Hizmet içi Eğitim Faaliyeti İlk başvuru 16 Ocak 2009 İkinci başvuru 30 Nisan 2009 Üçüncü başvuru 15 Eylül 2009 Comenius Asistanlığı 30 Ocak 2009 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 06 Şubat 2009 Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC) 06 Şubat 2009 Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 20 Şubat 2009 Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 20 Şubat 2009 Grundtvig Çalışma Grupları 20 Şubat 2009 Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 27 Şubat 2009 Erasmus Yoğun Programlar (IP) 13 Mart 2009 Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği (Erasmus konsorsiyum yerleştirme sertifikası dahil) 13 Mart 2009 Erasmus Personel Hareketliliği (Öğretim elemanlarının ders vermesi ve personel eğitimi) 13 Mart 2009 Grundtvig Asistanlığı 31 Mart 2009 Grundtvig Gönüllü Projeleri 31 Mart 2009 Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri 09 Nisan 2009 LLP kapsamındaki Hazırlık Ziyaretleri başvuruları ise ziyaretin gerçekleşeceği tarihten 45 gün önce yapılmalıdır. Merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları da aynı kurallar çerçevesinde alınacaktır. İrtibat Seminerleri faaliyeti için son başvuru tarihleri dönemsel olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilmektedir. BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ: Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki her bir alt faaliyete ait 2009 başvuru formları ve başvuru usulüne ilişkin teknik şartlar Merkez Başkanlığımız internet sitesinde ilgili alt program ve faaliyetin sayfalarında yeralacaktır. İlgili sayfaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. 2/40

3 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E VE BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI ALT PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIM COMENIUS (OKUL EĞİTİMİ) PROGRAMI I ULUSAL ÖNCELİKLER Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 Teklif Çağrısı nda Comenius Program faaliyetlerinin 2009 yılı öncelikleri ilan edilmiştir. Alınan başvuruların değerlendirilmesi sürecinde bu önceliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen uygulamaya yönelik ulusal öncelikler ve idari tedbirler de dikkate alınacaktır: Comenius Okul Ortaklıkları (Comenius School Partnerships): 2009 yılında geçerli olacak uygulamaya yönelik ulusal öncelikler ve idari tedbirler aşağıda verilmiştir: 1. Uygulamaya Yönelik Ulusal Öncelikler: 1.1. Genel eğitim veren kamu okullarından yapılan başvurulara 10 puan eklenecektir Daha önce Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında hiç proje başvurusu yapmamış veya başvurusu kabul edilmemiş olan illerden gelen başvurulara 5 puan eklenecektir. Bu iller; Bayburt, Bitlis, Erzincan, Iğdır, Kırklareli, Siirt, Şırnak ve Yozgat tır. 2. İdari Tedbirler: 2.1. Comenius Okul Ortaklıkları için her okuldan sadece 1 başvuru kabul edilecektir. Eğer bir okul birden fazla başvuruda bulunursa o okul tarafından yapılan bütün başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bir okulun yeni bir hibe başvurusunda bulunabilmesi için Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamındaki mevcut ortaklığının (Leonardo, Grundtvig ve Comenius) resmen sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Devam eden ortaklığı bulunan okullardan gelen başvurular geçersiz sayılacaktır Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulacak olup, bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmak zorundadır. Ancak, İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise, orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formdaki bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır Bir ortaklıkta ülkemizden sadece bir okul yer alabilecektir. Birden fazla okulun yer alması durumunda, bu okulların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bir başvurunun geçerli sayılabilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabi olup yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. 3/40

4 Comenius Okul Ortaklıklarına başvuran özel okullar, tüzel kişiliğe haiz olduklarını başvuru esnasında resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yapabilecek okullar ve başvurabilecekleri ortaklık çeşidi aşağıdaki tabloda verilmiştir: İki Taraflı Çok Taraflı ve İki Taraflı Ortaklıklar Ortaklıklar Okul Öncesi Eğitim Kurumları Genel Orta Öğretim Kurumları Meslek Okulları Çıraklık Eğitimi Veren Kurumlar Ana Okulları Genel Liseler Endüstri Meslek Liseleri Mesleki Eğitim Merkezleri Uygulamalı Anaokulları Fen Liseleri Ticaret Meslek Liseleri Yuvalar (3 6 Yaş Gurubu) Anadolu Fen Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Kreşler (3 6 Yaş Grubu) Anadolu Liseleri Tarım Meslek/Teknik Liseleri İlköğretim Okulları Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Tarım Meslek/Teknik Liseleri İlköğretim Okulları Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Sağlık Meslek Liseleri İlköğretim Okulları ve İş Okulları Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Görme Engelliler İlköğretim Okulları İşitme Engelliler İlköğretim Okulları Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları Eğitilebilir Zihizsel Engelliler İlköğretim Okulları Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları Spor Liseleri Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezleri Polis Kolejleri Çok Programlı Liseler Anadolu Turizm ve Otelcilik Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Teknik Liseleri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri İmam Hatip Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Adalet Meslek Liseleri Anadolu Adalet Meslek Liseleri Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Meslek Liseleri Ve İş Okulları İşitme Engelliler Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler Meslek Liseleri Teknik Liseler Tablo C1: Comenius Okul Ortaklıkları başvurusu yapabilecek okullar ve ortaklık çeşitleri 4/40

5 Comenius Okul Ortaklıkları Kapsamındaki Faaliyetlerde Yer Alabilecek Öğretmen ve İdareciler Comenius Okul Ortaklıklarında sadece okul personeli ve öğrencileri katılımcı olabilecektir. Okullarda farklı statülerde öğretmenlerin çalışıyor olması nedeniyle okul personeli ifadesinin açıklığa kavuşturulması ihtiyacı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bölümde yer alan kurallar konulmuştur. Bu bağlamda, yurtiçi faaliyetlere katılım konusunda bir öğretmenin verdiği ders saati ve statüsü (kadrolu, sözleşmeli, ücretli veya görevlendirmeli olması) bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır. Yurtdışı faaliyetlere katılabilecek ve irtibat kişisi olabilecek personele ilişkin şartlar ise aşağıda sıralanmıştır: 1 Başvurusu kabul edilen okulda görev yapan idareciler ve kadrosu bu okulda bulunup en az 15 saat ders veren öğretmenler ile sözleşmeli/ücretli/görevlendirmeli olarak çalışan ve en az 15 saat ders veren öğretmenler projenin yurtdışı faaliyetlerine katılabilir ve projenin iletişim dilini bilmeleri koşuluyla irtibat kişisi olabilirler. Bunlara ek olarak, projenin yurtdışı faaliyetlerine katılımla ilgili istisnai durumlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: a. Eğer okulda bu derse ilişkin açılan maksimum ders saati 15 saatin altında ise mevcut ders saati kadar ders veren kadrolu, sözleşmeli/ücretli veya görevlendirme ile okulda görev yapan bütün branş öğretmenleri. b. Ortaklığın iletişim dili müfredatta olmasına rağmen, bu dili bilen kadrolu veya sözleşmeli/ücretli personeli bulunmaması durumunda başka bir okuldan Valilik/Kaymakamlık tarafından görevlendirilen yabancı dil öğretmenleri. Bu öğretmenler de 1. maddede veya a şıkkında belirtilen ders saatlerine uymak zorundadırlar. Ortaklık iletişim dilinin okulların müfredatlarında bulunmaması durumunda, görevlendirme yoluyla öğretmen temini kabul edilebilir olmadığından, ortaklığın iletişim dilinin okul müfredatında bulunan dillerden birinde olması gerekmektedir. c. Kadrosu bir okulda olduğu halde birden fazla okulda görevlendirilen öğretmenler sadece bu okullardan birinin proje faaliyetlerinde yer alabilirler. (Bu öğretmenler de 1. maddede veya a şıkkında belirtilen ders saatlerine uymak zorundadırlar). d. Başvurusu kabul edilen ve müfredatında yabancı dil dersi bulunmayan anaokulu ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullarda, iletişim dilini bilen öğretmenin bulunmaması durumunda Valilik/Kaymakamlık oluruyla bir yabancı dil öğretmeni görevlendirilebilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili olarak Merkez Başkanlığımız ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 2 Bir öğretmen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında yürütülmekte olan birden fazla projede irtibat kişisi olamaz. Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships): Merkez Başkanlığımızca yürütülmekte olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında 2009 Teklif Çağrısı dönemiyle birlikte ilk kez Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships) adıyla iki taraflı yeni bir ortaklık türü uygulamaya konulmuştur. Diğer ortaklıklarda olduğu gibi, ortaklık kapsamında en az bir AB üyesi ülkenin bulunması 5/40

6 gerekmektedir. Söz konusu ortaklıkların iki taraflı olması nedeniyle Türkiye dışındaki diğer ortağın AB üyesi 27 ülkeden biri olması zorunludur. Comenius Bölgesel Ortaklıkları okul eğitimi alanında görevleri olan bölgesel yönetimler arasındaki ortaklık esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, sadece okul eğitimi alanında görev ve sorumluğu olan bölgesel/yerel makamlar proje sahibi olarak başvuru yapabileceklerdir. Comenius Bölgesel Ortaklıkları için ülkemiz bakımından uygun bölgesel/yerel makamlar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak belirlenmiştir. Ancak aynı ortaklıkta, o bölgeden en az bir okul ile en az bir ilgili kurum/kuruluşun da (gençlik spor klubü, okul aile birliği, üniversitelerin eğitim fakülteleri, bilim ve sanat merkezleri, müzeler, kütüphaneler, rehberlik ve araştırma merkezleri, bilgisayar veya yabancı dil kursu veren kurum ve kuruluşlar vb gibi) ortak olarak yer alması zorunludur. Comenius Bölgesel Ortaklıkları hakkında ayrıntılı bilgi için Hayatboyu Öğrenme Programı Kılavuzu 2009 a (LLP Guide 2009) bakınız. Her İl Milli Eğitim Müdürlüğü sadece bir proje başvurusunda bulunabilir. Birden fazla Comenius Bölgesel Ortaklıkları başvurusunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış oldukları tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bir başvurunun geçerli sayılabilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabi olup yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. Hazırlık Ziyaretleri 1 (Preparatory Visits): Bu faaliyetlerin amacı okulların Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında ortaklık kurmaları ve proje üretmelerini sağlamak olduğundan Okul Ortaklıkları için öngörülen idari tedbirlere paralel olarak bu faaliyetler için de aşağıdaki idari tedbirler geçerli olacaktır: 1. Bir okuldan sadece bir İrtibat Semineri/Hazırlık Ziyareti başvurusu alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen okulların bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. 2. Başvuruların seminer veya ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olması ve bu dilin Avrupa Birliği nin resmi dillerinden biri olması gerekmektedir. Başvuruda İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formda yeralan bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Söz konusu tercümenin eklenmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Yukarıdaki koşullara ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabii olup aşağıdaki uygulamaya yönelik ulusal önceliklere göre yapılacaktır: 1 Kamu okulları ve genel eğitim veren (mesleki olmayan) okullar tarafından yapılan başvurular (2 puan fazla verilecektir) 2 Önceki yıllarda en az sayıda Okul Ortaklıkları (proje) başvurusu alınmış ya da hiç başvuru alınmamış illerden gelen başvurular (Bunlar, hiç başvuru alınmayanlardan başlayarak toplam 5 ten az başvuru alınan iller olup sırasıyla şunlardır: Bitlis, Kars, 1 Bu faaliyet İrtibat Seminerlerini de kapsamaktadır 6/40

7 Mardin, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bingöl, Düzce, Erzincan, Hakkari, Siirt, Van, Yozgat, Erzurum, Karabük, Kırklareli, Kilis, Rize, Tunceli, Ardahan, Edirne, Gümüşhane, Sinop, Tokat, Burdur, Iğdır, Niğde, Sivas) (2 puan fazla verilecektir) 3 Avrupa Birliği programlarının yaygınlaştırılması ve daha çok yararlanıcıya fırsat verilebilmesi için daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı ndan (LLP), yani Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Ortak Konulu Program/Çalışma Ziyaretlerinden daha önce hibe almamış kişilere öncelik verilecektir (6 puan fazla verilecektir). 4 Daha önce okul ortaklıklarından yararlanmamış okullara öncelik verilecektir (5 puan fazla verilecektir). Hazırlık Ziyaretleri başvuruları, gerçekleşecek ziyaretin başlangıç tarihinden 45 gün önce Merkez Başkanlığımıza yapılmalıdır. İrtibat Seminerleri için son başvuru tarihleri ise dönemsel olarak internet sitemizden ilan edilmektedir. Ayrıca Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships) ve Merkezi Projeler kapsamında da Hazırlık Ziyareti başvuruları aynı kurallar çerçevesinde alınacaktır. Hizmet İçi Eğitim (In Service Training): 2009 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında bir başvuru sahibi, yalnızca bir kez hizmet içi eğitim faaliyetinden yararlanabilir. İkinci kez hibe başvurusu yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, aynı başvuru döneminde sadece bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılır. Buna ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru dönemlerinde internet sitemizde yayınlanacak olan teknik kriterlerin (uygunluk kriterlerinin) de eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Hizmet içi Eğitim faaliyeti için uygulamaya yönelik ulusal öncelikler şunlardır: 1. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında ders veren öğretmenler, eğitim kurumlarının her düzeyindeki idarecilere ve yüksek öğretim kurumlarındaki öğretmen eğitimi veren başvuru sahiplerine göre önceliklidir (3 puan fazla verilecektir). 2. Daha önce Hayatboyu Öğrenme Porgramı (diğer deyişle Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Ortak Konulu Program/Çalışma Ziyaretleri) kapsamında hibe almamış başvuru sahipleri önceliklidir (7 puan fazla verilecektir). 3. Okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler önceliklidir (2 puan fazla verilecektir). 4. Önceki yıllarda bu faaliyet için beş ve daha az öğretmenin yararlandığı illerde görev yapanlar önceliklidir (3 puan fazla verilecektir). Comenius Asistanlığı (Comenius Assistantship): Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru döneminde internet sitemizde yayınlanacak olan uygunluk kriterlerinin (teknik kriterlerin) eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Comenius Asistanlığı ile ilgili olarak uygulamaya yönelik ulusal öncelikler şunlardır: Bireysel Comenius Asistanlığı başvurularında: 1. Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler veya bu üniversitelerden mezun olanlar önceliklidir (2 puan fazla verilecektir). 2. Üniversite 3. sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencilerine ve mezunlara göre önceliklidir (3 puan fazla verilecektir). 7/40

8 3. Hayatboyu Öğrenme Programı yararlanıcılarının yaygınlaştırılması amacıyla, son iki yıl içinde (31 Ocak 2007 den bugüne kadar) Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programına katılmamış olan adaylar önceliklidir (10 puan fazla verilecektir). Kurumsal Comenius Asistanlığına (ev sahipliğine), Tablo C1 de yer alan okullar başvurabileceklerdir. Bu okullar arasında: 1. Kamu okulları önceliklidir (10 puan fazla verilecektir). 2. Daha önce herhangi bir Comenius Asistanına ev sahipliği yapmamış olan okullar önceliklidir (5 puan fazla verilecektir). II ULUSAL HİBE MİKTARLARI Comenius Okul Ortaklıkları (Comenius School Partnerships): 2009 yılı için her bir okul ortaklığına verilecek hibe Avrupa Komisyonu tarafından götürü usülde düzenlenmiş ve Komisyon tarafından belirlenen hareketlilik (kişi) sayılarına göre iki yıllık olarak Ulusal Ajanslar tarafından ulusal hibe miktarları belirlenmiştir. Hibe miktarlarının belirlenmesinde, hibe kullanımına ilişkin önceki yıllardan edinilen deneyim ve çeşitli faaliyetler için Komisyon tarafından ülkelere göre belirlenmiş harcırah miktarları esas alınmıştır. Tablo C2 de Başkanlığımız tarafından 2009 yılı Comenius Okul Ortaklıkları için belirlenmiş ulusal götürü hibe miktarları verilmiştir. Çok Taraflı Ortaklıklar İki Taraflı Ortaklıklar Yapılması Gereken Asgari Hareketlilik Sayısı Götürü (Sabit) Hibe Miktarı ( ) Tablo C2: Comenius Okul Ortaklıkları İçin 2009 Yılı Hibe Miktarları Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships): 2009 yılında ilk kez başvuruları alınacak olan Comenius Bölgesel Ortaklıkları için Tablo C3 te verilen hibe miktarları, sadece proje süresince (2 yıl) yapılacak asgari hareketlilikler için verilecek olan götürü hibe tutarları olup, gidilecek mesafeye göre değişmektedir. Bunun dışında; başvuru formunda diğer proje faaliyetleri için talep edilen tutarlar da, Başkanlığımızın bütçe imkanları doğrultusunda ve Hayatboyu Öğrenme Programı Kılavuzu 2009 da (LLP Guide 2009) 4.F başlığı altında yer alan kabul edilebilir harcamalar kapsamında en fazla Avro ya kadar ve gerçekleşen tutarlar üzerinden desteklenecektir. Talep edilen proje bütçesinin (hareketlilikler için talep edilen götürü hibe tutarı + projenin diğer faaliyetleri için talep edilen hibe tutarı) Avro yu geçmesi durumunda, proje sahibi kurumun eş finansman katkısının olması gerekmektedir. Bu eş finansman katkısı; toplam proje bütçesinin (hareketlilikler için talep edilen götürü hibe tutarı + projenin diğer faaliyetleri için talep edilen hibe tutarı + eş finansman katkısı) % 25 i kadar olmalıdır. Diğer bir deyişle; eşfinansman katkısı, (hareketlilikler için talep edilen götürü hibe tutarı + projenin diğer faaliyetleri için talep edilen hibe tutarı) toplamının 1/3 ü kadar olacaktır. Projede çalışacak olan personelin 8/40

9 hali hazırda almış oldukları ücretler eş finansman katkısı olarak kabul edilmektedir. Bu katkı miktarının projede çalışan personelin maaş bordrosundaki brüt kazancı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamaların nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgi daha sonra Başkanlığımızın internet sitesinde (ilgili faaliyetin sayfasında) duyurulacaktır. Yapılması Gereken Asgari Hareketlilik Sayısı Bölgesel Ortaklıklar 4 Bölgesel Ortaklıklar 8 Bölgesel Ortaklıklar 12 Bölgesel Ortaklıklar 24 Götürü (Sabit) Hibe Miktarı ( ) 300 km > 300 km km > 300 km km > 300 km km > 300 km Tablo C3: Comenius Bölgesel Ortaklıklar İçin 2009 Yılı Hareketlilik Hibe Miktarları Hazırlık Ziyaretleri 2 (Preparatory Visits): Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri için verilecek olan hibe miktarları, bu Teklif Çağrısının sonunda yeralan Tablo PV1 de verilmiştir. Hizmet İçi Eğitim (In Service Training): Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri 6 haftaya kadar sürebilir. Ancak, bir kurs kapsamındaki hizmet içi eğitim faaliyetine katılım süresi asgari 5 tam iş günü olabilir. Diğer hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım daha kısa süreli olabilmektedir. Hibe miktarı; seyahat, vize masrafları, dil hazırlık masrafları (yabancı dil öğretmenlerine ödenmez ve azami 250 dur), kurs ücreti (günlük azami 150 dur) ve kurs süresi ile kursun düzenlendiği ülkeye göre günlük ve/veya haftalık olarak belirlenen harcırah tutarının (Bkz. Tablo C4) toplamından oluşur. Seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri, Komisyon kuralları çerçevesinde yapılması koşuluyla gerçekleşen tutar üzerinden ödenir. Özel ihtiyaçlar için talep edilecek olan hibe bedelleri, gerçekleşen tutarlar üzerinden ödenir. 2 Bu faaliyet İrtibat Seminerlerini de kapsamaktadır 9/40

10 Seyahat ve Giriş/ Çıkış Vize Masrafları Hariç Hafta 1 Hafta Haftalar ÜLKE 1. Hafta 1 Haftalık 2. Hafta 2 Haftalık 3 6. Haftalarda 3 6. Haftalarda Günlük Toplam Günlük Toplam Günlük Haftalık Toplam Harcırah Harcırah Harcırah Harcırah Harcırah Harcırah ( ) (7 gün) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BE , , BG , , CZ , , DK , , DE , , EL , , EE , , ES , , FR , , I E , , I T , , CY , , LV , , LT , , LU , , HU , , MT , , NL , , AT , , P L , , P T , , RO , , SI , , SK , , FI , , SE , , UK , , I S , , LI , , NO , , Tablo C4: Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti İçin 2009 Yılı Harcırah Tablosu Comenius Asistanlığı (Comenius Assistantship): Görevleri 13 ile 45 hafta arasında sürecek olan Comenius Asistanlarına, Tablo C5 te yer alan ve gidecekleri ülkeye göre değişen haftalık harcırahlar ödenir. Asistanlara ayrıca, katılmaları halinde, Uyum Semineri için 200 Avro ya kadar gerçekleşen tutar üzerinden ödeme yapılır. Ancak; seyahat, seyahat sigortası, vize masrafları ve diğer harcamalar için başkaca bir ödeme yapılmaz. Özel ihtiyaçlar için talep edilecek olan hibe bedelleri, gerçekleşen tutarlar üzerinden ödenir. 10/40

11 Asistanlara görev yapacakları ülkenin resmi dilini öğrenmeleri amacıyla, dil hazırlığı için en fazla 250 Avro ya kadar gerçekleşen tutar üzerinden ödeme yapılır. (Asistan olarak gideceği ülkenin dilinde eğitim almakta olan öğrenci ya da almış olan mezun başvuru sahipleri hariç). ÜLKE Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Dahil İlk 13 Haftalık Harcırah Toplamı ( ) Hafta Arası Her Bir Ek Hafta İçin Haftalık Harcırah ( ) Belçika BE Bulgaristan BG Çek Cumhuriyeti CZ Danimarka DK Almanya DE Yunanistan EL Estonya EE İspanya ES Fransa FR İrlanda IE İtalya IT Güney Kıbrıs Rum Yönetimi CY Letonya LV Litvanya LT Lüksemburg LU Macaristan HU Malta MT Hollanda NL Avusturya AT Polonya PL Portekiz PT Romanya RO Slovenya SI Slovakya SK Finlandiya FI İsveç SE İngiltere UK Tablo C5: Comenius Asistanlığı Faaliyeti İçin 2009 Yılı Harcırah Tablosu 11/40

12 ERASMUS (YÜKSEKÖĞRETİM) PROGRAMI I ULUSAL ÖNCELİKLER: Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 Teklif Çağrısı nda Erasmus Program faaliyetlerinin 2009 yılı öncelikleri ilan edilmiştir. Bu önceliklerin yanısıra Erasmus Programı ulusal öncelikleri ve idari tedbirleri aşağıdaki şekildedir: Öğrenci hareketliliği müracaatına ilişkin şartlar: Öğrenim amaçlı öğrenci hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır: Lisans için 2/4 veya 70/100; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.5/4 veya 75/100 ağırlıklı ders ortalamasına mevcut olması gerekir. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması % 50; yabancı dil bilgisi % 50 etki edecektir. Yabancı dil kriterinde üniversitelerce tüm öğrencilere şeffaf ve adil bir sınav yapılarak sonuç değerlendirilebilir. Ancak tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır. Yerleştirme/staj için yapılacak başvurularda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru ön şartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Başkanlığımızın koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler kendileri taban puan barajını yükseltebileceklerdir. Aynı şekilde, müracaat sayısı yeterli olmadığı durumlarda (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır: ağırlıklı ders ortalaması % 55; yabancı dil bilgisi % 45. Personel hareketliliğine ilişkin hususlar: Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Üniversite personelinin katılacağı kurslarla ilgili bir veri mevcut olmadığından bu faaliyet türünde bir seçim öngörülmemektedir. Bu hibenin kullanımı üniversitelerinin talep ettiği hibe miktarı ve karşılanma oranı ile sınırlı olacaktır. Ancak seçimlerin şeffaf ve adil olması üniversitelere hatırlatılacaktır. Yabancı dil seviyesine ilişkin kriterler: Yabancı dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metod, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir.yükseköğretim kurumunun yabancı dil düzeyini tespit etmek üzere kendisinin sınav düzenlemesi halinde bu sınav, profesyonel kurumlar (üniversitenin yabancı dil öğretimi ile ilgili birimi veya Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı özel kurumlar) tarafından yapılacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam sınav sonucuna etkisi %25 den fazla olamaz. Yükseköğretim kurumlarının hibe taleplerine ilişkin şartlar: Mevcut hibenin adil olarak paylaştırılmasını sağlamak ve taleplerin gerçekçi rakamlar üzerinden yapılmasını temin için Teklif Çağrısı na cevap verirken aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 2007/08 akademik yılında toplam kullanılan hibesi Avro üzerinde olan yükseköğretim kurumları taleplerinde azami % 10 luk bir artış yapabilecektir. 12/40

13 Toplam kullanılan hibenin Avro arasında olması durumunda talepteki artış miktarı azami % 15; Toplam kullanılan hibenin Avro arasında olması durumunda talepteki artış miktarı azami % 20; Toplam kullanılan hibenin Avro nun altında olması durumunda talepteki artış miktarı azami % 100 olacaktır. Toplam taleplerin bu miktarların üzerinde olması durumunda Merkez Başkanlığı bu miktarıları aşağıya çekecektir. Yükseköğretim kurumu, hibe vereceği öğrenci sayısını Merkez tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirler. II ULUSAL HİBE MİKTARLARI 2009/10 akademik yılında kullanılacak toplam Erasmus Programı bütçesi Avrupa Komisyonu nun dağılım kriterleri ve ülkemizdeki uygulama göz önünde bulundurularak altfaaliyetler bazında hibe dağılım oranı aşağıdaki şekilde planlanmaktadır: Erasmus Hibesinin Faaliyet Alanlarına Dağılımı Öğrenci Hareketliliği % 81,68 Personel Hareketliliği % 10,00 Yoğun Programlar % 2,00 Hareketlilik Organizasyonu % 6,00 Engelli Hareketliliği % 0,20 Hazırlık Ziyaretleri % 0,12 Toplam % 100,00 Erasmus Yoğun Dil Kursu % 100,00 Merkez tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen hibe miktarının (sözleşme tutarı) karşılamaya yetmeyeceği şekilde öğrenci seçilmesinden Merkez Başkanlığı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kurumların kendilerine tahsis edilen hibe miktarı belli olmadan seçimleri gerçekleştirmeleri halinde, öğrencilerine açık ve anlaşılır bir şekilde bu seçimden ve sonuçlarından Merkez in sorumlu olmadığını; seçilen öğrencilerin aday olduklarını ve ancak Merkez in hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını potansiyel yararlanıcılara belirtmeleri gerekmektedir. Öğrenci Hareketliliği (Öğrenim) Öğrencilerin öğrenim görmek amacı ile yurtdışına gitmeleri durumunda gidilen ülke bazında hibeler öngörülmektedir. Bu kategori aşağıdaki şekilde planlanmıştır: 13/40

14 Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları Kategori Ülkeler I II III IV Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye * Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan, Malta ve GKRY Belçika, Almanya, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, ve İsveç Fransa, Danimarka, İrlanda ve İngiltere (UK) * Yalnızca yurtdışından Türkiye ye eğitim amaçlı personel hareketliliği kapsamında gelen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kategorilere göre öğrencilere verilecek hibe miktarları seyahat ve vize ücretleri dahil aylık olarak sırasıyla 300, 400, 500 ve 600 Avro olacaktır. Gidilen ülkeye göre öğrencilerin en çok değişim yaptığı aralıklar ve oranlar dikkate alındığında ortalama hibelerin aylık 400 Avro civarında olacağı hesaplanmıştır. Aylık süreleri aşan durumlarda aşağıdaki tablo kullanılacaktır: 1 3 gün 4 10 gün arası gün arası gün arası 25 gün ve fazlası Hibe verilmez ¼ aylık hibe ½ aylık hibe ¾ aylık hibe Tam aylık hibe Ancak bu yıl geçen yıllardan farklı olarak üniversitelerin ilk planlamada aldıkları toplam hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda öğrenciler birinci dönemin ardından Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Ancak öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur. Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hakedeceği toplam hibenin % 20 si ödenmez. Öğrenci Yerleştirme/Staj (Placement) Bu faaliyet alanı için öngörülen rakamlar ise yine ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe miktarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir. Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları Gidilen ülke kategorisi Seyahat ve Vize Ücretleri Hariç* 1 Hafta (7 gün)* 2 Hafta İlave haftalar (3 12)* Seyahat ve Vize Ücretleri Dahil 3 12 aylık hibe miktarları I II III IV /40

15 *Ödenecek seyahat bedeli, gerçekleşen seyahat bedelinin %75 idir. Yalnızca yurtdışı (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır; ülke içi seyahatler için ödeme yapılmaz. Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak üniversitelerin ilk planlamada aldıkları toplam hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda öğrenciler birinci dönemin ardından Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Ancak öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur. Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hakedeceği toplam hibenin % 20 si ödenmez. Hareketlilik Organizasyonunda kurumlara verilen kişi başı değişim destek miktarları Hareketlilik Organizasyonu kaleminde ise kişi başı değişim aralıkları bazında yüksek öğretim kurumlarına verilmesi planlanan hibe miktarları aşağıdaki şekildedir: Hareketlilik Organizasyonu Aralıkları Tüm Hareketlilik faaliyetleri için Personel hareketliliği faaliyeti (üniversite personelinin ders vermek veya eğitim almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler) için gidilen ülkelere göre hibe miktarları Öğretim elemanlarının ders vermek ya da eğitim almak üzere; diğer üniversite personelinin eğitim almak amacıyla hareketlilik faaliyetinde bulunmaları durumunda ülkelerin kategorize edildiği tablo kullanılacak olup; bu kategorilere ödenecek miktarlar seyahat hariç aşağıdaki şekilde planlanmıştır: Ülke kategorisi 1 gün 2 gün 3 gün 4 gün 5 gün Seyahat ve Vize Ücreti Hariç 6 gün Bir hafta (7 gün) İki Hafta İlave her hafta için (3 6 hafta)* I II III IV /40

16 Personelin hareketlilik faaliyetine ilişkin seyahat harcamalarını ekonomik olarak gerçekleştirmek için personelin hareketlilik faaliyetini vakitli olarak planlamasını sağlamak amacıyla 400 Avro ya kadar olan bilet miktarının tamamı, 400 Avro yu aşan miktarlarda ise % 50 sinin karşılanması, geri kalan kısmın akademik personel tarafından veya kurumun Erasmus dışı bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Seyahat ücretlerinin gerçekleşen değerler üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Yoğun Programlar (YP) Yoğun Programlar kapsamında yapılacak projelerin ülke merkezli faaliyetler türüne dönüşmesi ile, her ne kadar akademik yılında beklenen oranda bir başvuru olmasa da, bu yıl üniversitelerimiz tarafından organize edilecek proje sayısında bir artış beklenmektedir. Bu sebeple bu projelere Erasmus bütçesinin % 2 lik kısmının ayrılması uygun görülmektedir. Teklif Çağrısına cevap vererek proje başvurusunda bulunan kurumların başvuruları Komisyon tarafından hazırlanan değerlendirme formları çerçevesinde Merkez Başkanlığımız uzmanlarınca teknik geçerlilik değerlendirmesinden geçirildikten sonra iki dış uzman tarafından yine Komisyon tarafından hazırlanan değerlendirme formları çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra başarılı bulunan projelere ödemeler şu şekilde yapılacaktır: Proje organizasyonu için kurumlara 5000 Avro götürü şeklinde (lump sum) olarak verilecektir. Proje kapsamında yurtdışından gelecek katılımcıların seyahat masraflarının Komisyon un öngörüsü ile % 75 lik kısmı karşılanacaktır. Proje süresince ülkemizde bulunacak öğrenci ve öğretim elemanlarına ise verilecek harcırah miktarları başvuru forumda yer alacaktır. Faaliyetin gerçekleşeceği ilde bulunan ortak kurumlardan katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına herhangi bir harcırah ödenmeyecektir. Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) Yurtdışından Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına Erasmus kapsamında gelecek öğrencilere ve Comenius programı kapsamında gelecek Comenius asistanlarının katılacağı yoğun Türkçe dil kursları düzenlenmesi planlanmıştır. Teklif Çağrısına cevap vererek proje başvurusunda bulunan kurumların başvuruları Komisyon tarafından hazırlanan değerlendirme formları çerçevesinde Merkez Başkanlığımız uzmanlarınca teknik geçerlilik değerlendirmesinden geçirildikten sonra iki uzman tarafından (en azından bir tanesi dış uzman olmak üzere) yine Komisyon tarafından hazırlanan değerlendirme formları çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra başarılı bulunan projelere ödemeler şu şekilde yapılacaktır: Başvurular arasında başarılı olacak kurumlara her bir kurs için organizasyon bedeli olarak Avro toptan götürü olarak verilmesi uygun görülmektedir. Planlanan kursun başarılı bir şekilde yürütülmesi için verilen kaynağın yeterli olmaması halinde, kurs düzenleyecek kurum karşılaşılabilecek ek masrafları karşılayacağını taahhüt edecektir. Düzenlenecek kursun başarılı yürütülmesi için her bir kursa katılacak öğrenci sayısının fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Bunun için ortalama sayı kurs başına 15 öğrenci olmalıdır. Ancak başvuran öğrenci sayısı 8 ve daha fazla olan kursların yürütülmesi uygun görülecek, daha az öğrenci başvurması durumunda öğrenciler diğer kurs düzenleyen üniversitelere yönlendirilecektir. Hazırlık Ziyaretleri Bu faaliyetin temel amacı yükseköğretim kurumlarının potansiyel ortak kurumlarla aşağıdaki işbirliklerini kurmaya yöneliktir: Öğrenci ve personel hareketliliğini sağlamak amacıyla kurumlar arası yeni anlaşmalar (anlaşmaları yenilemek değil) yapmak; Erasmus Yoğun Programlar; Erasmus öğrenci staj faaliyeti 16/40

17 Erasmus ağları Erasmus çok taraflı projeler Erasmus destek faaliyetleri Bir yükseköğretim kurumunun bu faaliyetten faydalanabilmesi için Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi olması gerekmektedir. Hazırlık Ziyareti hibesi aşağıdaki türde kurumlara ziyaretler gerçekleştirimek için kullanılabilir: Bir veya birden fazla potansiyel ortak yükseköğretim kurumlarını (ziyaret edilen kurumun EÜB si olması gerekmiyor) Bir işletme veya kurumu. Hazırlık Ziyareti hibesi ulusal ajanslar tarafından ortak arama amaçlı olarak düzenlenen irtibat seminerleri ne katılmak için de kullanılabilir. Buna ilave olarak, Hazırlık Ziyaretleri hibesi işletmelere veya diğer kurumlara Erasmus staj faaliyetini organize etmek ve konsorsiyum kurmada yardımcı olmak amacıyla da verilebilir. Kimler Yararlanabilir? EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumu personeli Öğrenci staj konsorsiyumunu oluşturmak amacıyla düzenlenmiş ziyaretler kapsamında işletme veya diğer kurumların personeli Her bir ziyaret için bir kişilik hibe tahsis edilir, ancak gerekçenin Merkez Başkanlığımızca kabulü şartıyla istisnai olarak aynı kurumdan iki kişinin de birlikte aynı ziyareti gerçekleştirmeleri için hibe verilebilir. Her bir potansiyel proje veya işbirliği amaçlı faaliyet için tek bir ziyaret hibelendirilir. Hazırlık Ziyareti faaliyetine ililşkin diğer şartlar için LLP 2009 Kılavuzu na bakınız. Başvurunun sözkonusu ziyaretin gerçekleşmesinden en az 45 gün önce Merkez Başkanlığımıza yapılmış olması gerekir. Hibe Miktarı Yurt dışında yapılacak Hazırlık Ziyaretlerine bir kişi, en fazla 5 gün (yol dahil) süreyle katılabilmektedir. İaşe ibate harcamaları için yararlanıcıya, ziyaretin gerçekleştirileceği ülkeye göre belirlenen ve bu Teklif Çağrısının sonunda yeralan Tablo PV.1 deki harcırahlar ödenir. Seyahat sigortası, vize ve seyahat masrafları gerçekleşen değer üzerinden ödenir. Yararlanıcıya bu faaliyet için ödenen toplam miktar faaliyet öncesinde düzenlenmiş olan sözleşmede belirtilen tutarı aşamaz. 17/40

18 LEONARDO DA VINCI (MESLEKİ EĞİTİM) PROGRAMI I ULUSAL ÖNCELİKLER Leonardo da Vinci Programı kapsamında 2009 Teklif yılı için Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihli Hayatboyu Öğrenme Programı 2009 Teklif Çağrısı nda yer alan program önceliklerine ilave olarak ülkemizde 2009 için geçerli olacak Leonardo da Vinci Programı ulusal öncelikleri ve idari tedbirleri proje türlerine göre şu şekildedir: a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: Hareketlilik faaliyet alanı için ulusal öncelikler; 1 Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması, 2 İşgücü piyasasının güçlendirilmesi, 3 Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması, 4 Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, 5 Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması, Bu öncelikler içinden proje sahibinin başvuru formunda seçtikleri ile projenin bu önceliklere uyumu bağımsız dış uzmanlarca 15 puan içinde ağırlığınca değerlendirilerek notlandırılacaktır. b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation TOI) Projeleri: Yenilik Transferi faaliyet alanı için ulusal öncelikler; 1 Kamu kurumları da dahil olmak üzere, gayri resmi mesleki eğitim ile ilgili karar verici ve uygulayıcı kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili konular, 2 Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren şemsiye kuruluşların görev alanlarıyla ilgili kapsayıcı temalar, 3 Ticaret ve Sanayi Odaları ve Küçük ve Orta büyüklükte İşletmeler tarafından hazırlanan alanları ile ilgili konular, Bu öncelikler içinden proje sahibinin başvuru formunda seçtikleri ile projenin bu önceliklere uyumu bağımsız dış uzmanlarca 20 puan içinde ağırlığınca değerlendirilerek notlandırılacaktır. c) Leonardo da Vinci Ortaklık (Partnerships) Projeleri: Leonardo da Vinci Ortaklıkları faaliyet alanı için Komisyon un kararına uygun olarak Komisyonun ilgili Teklif Çağrısındaki öncelikler takip edilecek olup ayrıca ulusal öncelik uygulanmayacaktır. I.1. EK İDARİ TEDBİRLER Aşağıdaki idari tedbirler Komisyon tarafından tespit edilen uygunluk kriterlerine ek olarak ülkemizde uygulanacak olan uygunluk kriterleridir. a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: 1 Her bir tüzel kişilik hareketlilik faaliyet alanı içindeki üç tür projenin (IVT, PLM, VETPRO) her birinden en fazla birer adet proje sunabilecektir. Birden fazla proje başvurusunda bulunan 18/40

19 kuruluşların aynı proje türünden başvurularının tamamı, uygunluk değerlendirmesi aşamasında ya da tespit edildiği diğer aşamalarda elenecek ve kalite (içerik) değerlendirmesine alınmayacaktır. Bu hüküm üniversitelerde fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler, Bakanlıkların merkez teşkilatlarında genel müdürlükler, taşra teşkilatlarında ise il ve ilçe düzeyindeki yapılanma temel alınarak uygulanacaktır. İdari yapılanmasının çeşidi konusunda tereddüt oluşan kurumlar için Başkanlığımızın kararı esas alınacaktır. 2 Eğitim kurumları tarafından sunulan mesleki eğitim ve öğretim uzmanlarına yönelik (VETPRO) projelerde, proje konusuyla ilgili en az üç farklı sektörden (KOBİ, kamu kurumu, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, büyük işletmeler, sendikalar, odalar vb.) yerli ortaklık kurulmuş olması şartı aranacaktır. Üç ortaktan her birinin gönderen ortak olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan VETPRO projeleri kalite değerlendirmesine alınmadan uygunluk aşamasında elenecektir. b) Leonardo da Vinci Ortaklık (LdV Partnerships) Projeleri 1. Bir teklifte, Türkiye den olabilecek en fazla ortak sayısı 3 dür. Bu sayının aşılması halinde tüm ortakların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 2. Her kurum sadece bir LdV Ortaklık başvurusunda bulunabilir. Birden fazla başvuruda bulunan kurumun tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 3. Halihazırda LLP ortaklık projesi (Comenius, Leonardo da Vinci ve Grundtvig programları kapsamında) yürütmekte olan kurumun (projesi kapanmamış olanlar) 2009 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. 4. Ortaklık dili olarak İngilizce dışında bir dil kullanılıyor ise ortaklığın dilindeki orijinal başvuru formuna ek olarak aynı formdaki bilgilerin İngilizce tercümesinin de eklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır. I.2. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNCELİKLER a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: 1. Birden fazla kurumun katılımcı ortak olarak yer aldığı projeler, 2. Kurumlar ve sektörler arası açık bir işbirliği içeren, bu kapsamda eğitim kurumlarını, özel sektör kuruluşlarının, işletmelerin, KOBİ lerin, STK ların, yerel idarelerin ve kamu idari birimlerinin katılımcı gönderen ortak olarak katıldığı projeler, 3. Yurtdışından birden fazla katılımcı alan ortak içeren ve doğrudan proje konusu ile ilgili faaliyet gösteren kurumlarla yapılmış ortaklıklara (gerçek ortaklık) sahip projeler, 4. Genel olarak dezavantajlı grupların mesleki gelişimine katkıyı hedef alan ve bu çerçevede engelli bireylere yönelik ve bu bireyleri içeren; kadın erkek eşitliğine vurgu yapan ve katkı sağlama potansiyeli içeren projeler, 5. Önceki yıllarda daha az proje alınan illerden ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgelerinden sunulan projeler, 6. Katılımcı sayısı ve bütçe büyüklüğü olarak kapsayıcı niteliğe sahip, kalite açısından da boyutu ile orantılı hazırlanmış projeler, Yukarıdaki uygulamaya yönelik öncelikler, alınan başvuruların değerlendirme sürecinin ardından, programın ülke ve yararlanıcı kitlesi genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda uygulanabilecektir. 19/40

20 II ULUSAL HİBE MİKTARLARI: LdV Programı için tahsis olunan hibe tutarının, faaliyet alanları arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılması öngörülmektedir: Proje Türü LdV bütçesinden öngörülen hibe tahsis oranları Hareketlilik Projeleri % 60 Yenilik Transferi Projeleri % 30 Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri % 9 Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri % 1 a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: 1. Seyahat Harcamaları: Seyahat harcamaları yerleştirme faaliyetinin 13 hafta ve üzeri olduğu durumlarda iaşe ibate bedeline dahildir. Ayrıca yol kalemi için katkı talep edilmemelidir. Yerleştirme süresi 13 haftadan kısa olan projeler için, iaşe ibate hariç ve bir kişi için en fazla 600 a kadar seyahat bedeli talep edilecektir. Bu durumda yol giderleri gerçek harcama olarak değerlendirilecektir. 2. Sigorta Harcamaları: Sigorta harcamaları iaşe ve ibate bedellerinden karşılanacağı için ayrıca talep edilmeyecektir. 3. Yönetim İzleme ve Hazırlık Harcamaları : Proje Türü IVT PLM (1 kişi için) VETPRO (1 kişi için) Yönetim İzleme 200 Hazırlık (Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık) 13 haftaya 13 hafta ve kadar üzeri Hazırlık faaliyetleri gerçek harcama kapsamında değerlendirilecektir. 20/40

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2011 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2011 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2011 ULUSAL TEKLİF

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI 09.09.2011

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007 2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 26 Ekim 15 Kasım 2016 tarihleri arasında

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA-3) PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 9 30 Ekim 2017 tarihleri

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Dönem Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 2007-2014 yılları arasında

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2014-2015 DÖNEMİ BAŞVURULARI Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme

Detaylı

AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 017-018 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2016-2017 AKADEMĐK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ STAJ HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı, Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Staj) (Student Mobility for Placements-SMP)

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 01-01 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı

2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 2015-2016 Akademik yılı Güz dönemi için Erasmus Programı kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği yapılacaktır. Değişim öğrencileri

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2015-2016 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 01-016 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ANADOLU STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI İLAN TARİHİ: 15/04/2014 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 15/05/2014 GENEL HÜKÜMLER: Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Detaylı

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Ulusal Ajanslar bu eklentiyi tercüme etmeli ve uygun yerlerini doldurmalıdır. III.1 COMENIUS III.2 ERASMUS III.3 LEONARDO DA VINCI III.4 GRUNDTVIG III.5 ORTAK

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Nedir? Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin, 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders verme

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 EK III Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 *Bu Rehber Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU 2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NEDİR? Unikop Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personel (Prof,

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN EYLÜL 2018

2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN EYLÜL 2018 2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN 2017 30 EYLÜL 2018 BAŞVURU TARİHLERİ Online Başvuru Sisteminin Açılması (Başlangıç / Bitiş Tarihi) 20 Şubat 2017 9 Mart 2017 Online

Detaylı

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017-2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 3 Şubat 20 Şubat 2017

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/04/2014-41329 *BE5F84AE* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 41360429-100- Konu : 2013-2014 Erasmus personel Ders Verme Hareketliliği SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı