Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular"

Transkript

1 Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek (Örnek-3) Soru: Gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacakların KR510AS formunda nasıl raporlanacağına lşkn br örnek hazırlayablr msnz? Cevap (Örnek-3): K Bankası A.Ş. nn gayrmenkul poteğ karşılığında kullandırdığı kredler aşağıda yer almaktadır. Bankanın, aşağıdak kredler harcnde kullandırdığı başka br kredsnn bulunmadığı varsayılmıştır. -1: Banka, beşnc kred kaltes kademesne eşleşen br Kurumsal KOBİ ye TL tutarında nakd br kred kullandırmış ve bu krednn karşılığında TL değerndek kamet amaçlı kullanılan br konutun tamamını ( TL) potek ettrmştr. -2: Banka, perakende sınıfı çersndek br KOBİ ye TL tutarında nakd br kred kullandırmış ve bu kred karşılığında TL değerndek kamet amaçlı kullanılan konutun üzernde TL lk 1. derece 1. sıra potek ve rayç değer TL olan tcar br gayrmenkulünün üzernde se TL lk 1. derece 1. sıra potek tess ettrmştr. 1

2 -3: Banka, br gerçek kşye değer TL olan br konutu satın alablmes amacıyla TL tutarında konut kreds kullandırmıştır. Banka lehne söz konusu konutun üzernde TL tutarında 1. derece 1. sıra potek tess edlmştr. Buna laveten müşterden, TL tutarında T.C. Haznesnn TP cnsnden tahvl temnat olarak alınmıştır. -4: Banka, br perakende KOBİ şrkete TL tutarında nakd br kred kullandırmıştır. Banka lehne, bu krednn karşılığında müşternn TL rayç değerndek br tcar gayrmenkulü üzernde TL tutarında 1. derece 1. sıra potek tess edlmştr. Ayrıca müşterden TL tutarında mevduatı bloke edlmştr. Öneml Not: Gayrmenkul potekleryle temnatlandırılmış alacaklar (karşılığında alınmış kred korumaları bulunsa ble) öncelkle raporlama formunun açıklamasında yer alan Öncelklendrme Şemasına uygun olarak yerleştrlrler. Bu yerleştrme sırasında gayrmenkullerle temnat altına alınmış veya alınması muhtemel alacaklar nın Kısımlara Ayrılması başlığı altında açıklanan Tam temnatlandırılmış, Temnatlandırılablecek ve Temnatlandırılmamış şeklde sınıflara ayrılırlar. Bu sınıflardan; Tam temnatlandırılmış alacaklar lgl gayrmenkulün dahl olduğu rsk sınıfının brnc satırında raporlanır. Temnatlandırılablecek alacaklar çn se borçlunun tab olduğu rsk ağırlığı le Yönetmelk taslağı Ek-1 n 40 ıncı fıkrasında yer alan rsk ağırlığı karşılaştırılarak söz konusu alacakların raporlanacağı rsk sınıfı belrlenr. Borçlunun rsk ağırlığı e eşt veya daha yüksek se bu tutar lgl gayrmenkulün dahl olduğu rsk sınıfının brnc satırında, den küçük olması durumunda se borçlunun dahl olduğu rsk sınıfının brnc satırında raporlanır. Temnatlandırılmamış alacaklar se doğrudan borçlunun dahl olduğu rsk sınıfının brnc satırında raporlanır. Gayrmenkul poteğyle temnatlandırılan alacaklar yukarıdak şeklde lgl rsk sınıflarının brnc satırlarında raporlandıktan sonra, (varsa) kred korumalarının etks dkkate alınır ve knc, üçüncü ve dördüncü satırlarda raporlanır. Dğer br fadeyle, br gayrmenkul poteğnn temnat olarak alınmış olması durumunda, kred korumaları mutlaka bu gayrmenkuller yukarıdak şeklde dkkate alındıktan sonra kred rsk azaltımında kullanılır. 2

3 nın Kısımlara Ayrılması Br gayrmenkul poteğ le temnatlandırılan krednn rsk ağırlıklı varlık tutarını bulmak amacı le kred Tam temnatlandırılmış 1, Temnatlandırılablecek 2 ve Temnatlandırılmamış 3 olmak üzere üç kısma ayrılır ve her br kısmın tutarı aşağıdak şeklde bulunur. 4 Tam temnatlandırılmış kred tutarı (TTKT): İkamet amaçlı gayrmenkuller çn bu tutar, gayrmenkulün değernn %75 le söz konusu gayrmenkul üzerne tess edlen potek tutarı karşılaştırılarak bunlardan küçük olanının alınmasıyla bulunur. Tcar gayrmenkuller çn se bu tutar, gayrmenkulünün gerçeğe uygun değernn (GGUD) s veya konut fnansmanı kapsamındak değernn (GKFKD) %60 ından düşük olanı le söz konusu gayrmenkul üzerne tess edlen potek tutarı karşılaştırılarak bunlardan küçük olanının alınmasıyla bulunur. Her k durumda da temnatın ve potek tutarının, kred tutarını aşan kısmı dkkate alınmaz. İkamet amaçlı gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak se TTKT= mn{ Gayrmenkul Değer*%75; İpotek ; } (Formül-1) Tcar gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak se TTKT= mn{ mn{ggud * ; GKFKD*%60}; İpotek ; } (Formül-2) Temnatlandırılablecek kred tutarı (TKT): Bu tutar, gayrmenkul değer, potek tutarı ve kred tutarından en küçük olanından TTKT nn çıkarılması sonucu bulunur. TKT = mn{ Gayrmenkul Değer; İpotek ; } TTKT (Formül-3) Temnatlandırılmamış kred tutarı (TmKT): Bu tutar kred tutarından; TTKT ve TKT nn çıkarılması suretyle bulunur. TmKT = TTKT TKT (Formül-4) 1 Fully and completely secured 2 Fully but not completely secured 3 Unsecured 4 kred tutarı fadesyle, örneğn, TL tutarındak -2 nn (aşağıda yer alan çözümünde de belrtldğ üzere) TL lk kısmı kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırıldığı çn, tcar gayrmenkul poteğne lşkn TTKT, TKT ve TmKT bulunurken kred tutarının TL değl TL TL = TL olarak dkkate alınması gerektğ anlaşılmalıdır. 3

4 Rsk Sınıfının ve Rsk Ağırlıklarının Belrlenmes Gayrmenkul poteğyle temnatlandırılan kred, üç kısma ayrıldıktan sonra aşağıdak şeklde her br kısmın raporlanacağı rsk sınıfı ve bu kısımlara uygulanacak rsk ağırlığı belrlenr. Alacakların rsk sınıflarına tahss yapılırken KR510AS formunun açıklamalarında yer alan Öncelklendrme Şeması dkkate alınmalıdır. TTKT olarak belrlenen kısım: Temnat olarak verlen gayrmenkul br kamet amaçlı gayrmenkul se TTKT, İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında (41 la 44 üncü satırlar) raporlanır ve bu tutara %35 rsk ağırlığı uygulanır. Söz konusu gayrmenkul, tcar amaçlı br gayrmenkul se TTKT, Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında (45 la 48 nc satırlar) raporlanır ve bu tutara rsk ağırlığı uygulanır. TKT olarak belrlenen kısım: Borçlunun rsk ağırlığı e eşt veya daha yüksek se bu tutar lgsne göre 41 la 44 üncü satırlar veya 45 la 48 nc satırlarda raporlanır ve bu tutara Yönetmelk taslağı Ek-1 n 40 ıncı fıkrası uyarınca rsk ağırlığı uygulanır. Borçlunun rsk ağırlığı den küçük se bu tutar borçlunun dahl olduğu rsk sınıfında raporlanır ve bu tutara borçlunun tab olduğu rsk ağırlığı uygulanır. TmKT olarak belrlenen kısım: Bu tutar, doğrudan borçlunun dahl olduğu rsk sınıfında ve borçlunun rsk ağırlığına tab olarak raporlanır. 4

5 -1 n Formda Raporlanması TL tutarındak -1 n tam temnatlandırılmış kred tutarı (TTKT) Formül-1 e göre (mn{ *%75; ; } =) TL olarak bulunur. Bu tutar İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında %35 rsk ağırlığına tab tutulur. -1 çn temnatlandırılablecek kred tutarı (TKT) se Formül-3 e göre (mn{ ; ; } =) TL olarak bulunur. Örnekte, beşnc kred kaltes kademesne eşleştrlen borçlu, %150 rsk ağırlığına tab olduğu ve bu rsk ağırlığı da den büyük olduğu çn TL olan TKT, gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış kabul edlr ve İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında rsk ağırlığına tab tutulur. 5-1 çn temnatlandırılmamış kred tutarı (TmKT) da Formül-4 e göre ( TL TL TL =) TL olarak bulunur. Bu tutar doğrudan borçlunun dahl olduğu KOBİ Kurumsal Alacaklar rsk sınıfında %150 rsk ağırlığına tab tutulur. KR510AS formuna bu tutarlar yerleştrlrken formun açıklamalarında yer alan Öncelklendrme Şeması dkkate alınır. Dolayısıyla, yukarıdak şeklde belrlenen gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak tutarları dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan doğrudan lgl olduğu İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında raporlanır. Bu kapsamda, -1 n gayrmenkul poteğyle temnatlandırılan TL TL = TL tutarındak kısmı (dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan) doğrudan KR510AS formunun 41 nc satırının (S1) sütununda raporlanır ve bu satırın dğer sütunları le 42 la 44 üncü satırlar Tablo-1 de belrtldğ şeklde doldurulur. 6 Herhang br gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmamış olan TL tutarındak TmKT se KOBİ Kurumsal Alacaklar rsk sınıfına lşkn 29 uncu satırın (S1) sütununda raporlanır ve bu satırın dğer sütunları le 30 la 32 nc satırlar Tablo-1 de belrtldğ şeklde doldurulur. 7 Görüldüğü üzere, gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak tutarları KOBİ Kurumsal Alacaklar rsk sınıfında hç raporlanmamış ve dolayısıyla bu tutarlar çıkış oluşturmamışlardır. 5 rme notu kullanılmadığından ve doğrudan rsk ağırlığına tab tutuldukları çn bu alacaklar (S28) yerne (S29) sütununda raporlanırlar. 6 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 7 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 5

6 Tablo-1: Sadece -1 İçn Doldurulan KR510AS Formunun İlgl Kısmı SIRA NO RİSK SINIFLARI BAZINDA AYRIM ye Dönüşüm Oranlarından Öncek (S1) Karşı Taraf nden Kaynaklanan (S2) (-) Orjnal İle İlgl Karşılıklar (S3) Karşılıklardan Sonrak Net (S4) Garantler Ayarlanmış Değerler (S5) Azaltım Teknkler ve ne İkame Etkler Türevler Ayarlanmış Değerler (S6) Fnansal Temnat (S7) Dğer Fonlanmış Korumaları (S8) Çıkış (S9) Grş (S10) 29 KOBİ Kurumsal Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan KOBİ Kurumsal Alacaklar - KRA Etkleryle KOBİ Kurumsal Alacaklar - Grş 0 32 KOBİ Kurumsal Alacaklar - Çıkış 0 41 İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkleryle İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Grş 0 44 İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Çıkış 0 73 TOPLAM - KRA Etkler Dkkate Alınmadan TOPLAM - KRA Etkleryle

7 SIRA NO 29 KRA Teknker İkame Etks Sonrası Ve Dönüşüm Oranları Önces Net (S11) %0 (S15) Blanço Dışı İşlemlern Dönüşüm Oranlarına Göre Ayrımı (S16) (S17) (S18) Değer (S19) %0 (S20) %10 (S21) (S22) (S23) %35 (S24) Rsk Ağırlıklarına Dağılım (S25) (S26) %75 (S27) (S28) (S29) %150 (S30) 0 (S31) RAV (S32) , , , ,5 7

8 -2 nn Formda Raporlanması TL tutarındak -2 n kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılmış kred tutarı (TTKT) Formül-1 e göre (mn{ *%75; ; } =) TL olarak bulunur. Bu tutar İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında %35 rsk ağırlığına tab tutulur TL tutarındak -2 n TL lk kısmı kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle tam temnat altına alınmıştır. 8 Dolayısıyla, - 2 nn TL lk kısmının tcar gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılmış kred tutarı (TTKT) Formül-2 ye göre (mn{ *; ; } =) TL olarak bulunur. 9 Bu tutar Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında rsk ağırlığına tab tutulur. 10 İkamet amaçlı gayrmenkul poteğyle temnatlandırılablecek kred tutarı (TKT) Formül 3 e göre (mn{ ; ; } =) 0 olarak bulunur. Tcar gayrmenkul poteğyle temnatlandırılablecek kred tutarı (TKT) se Formül 3 e göre (mn{ ; ; } =) TL olarak bulunur. Söz konusu tutar, örnektek borçlunun rsk ağırlığının Yönetmelk taslağı Ek-1 n 40 ıncı fıkrasında belrtlen rsk ağırlığından küçük olması sebebyle gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmamış kabul edlr ve (borçlunun br KOBİ Perakende olması sebebyle %75) borçlunun yer aldığı KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfında %75 rsk ağırlığına tab tutulur Örneğmzde daha düşük rsk ağırlığına tab olduğu çn kamet amaçlı gayrmenkul temnatı, tcar gayrmenkul temnatından daha önce dkkate alınmıştır. Bankalar söz konusu sıralamadan farklı br sıralamayı tutarlı br şeklde uygulayableceklerdr. 9 Azaltım Teblğ 54 üncü maddesnn 1 nc fıkrasına göre konut fnansmanı kapsamındak değernn değerlendrlmesne lşkn htyatlı hükümler belrlenmedğ çn tcar gayrmenkulün konut fnansmanı kapsamındak değer dkkate alınmadan sadece tcar gayrmenkulün gerçeğe uygun değernn s kadar br kred tutarını tam temnatlandırableceğ düşünülür. 10 rme notu kullanılmadığından ve doğrudan rsk ağırlığına tab tutuldukları çn bu alacaklar (S25) yerne (S26) sütununda raporlanırlar de borçlu KOBİ Perakende değl de KOBİ Kurumsal sınıfında yer alan br şrket olsaydı ve şrketn temnatsız alacaklarına veya %150 rsk ağırlığı uygulansaydı söz konusu tutar çn Yönetmelk taslağı Ek-1 n 40 ıncı fıkrasındak hüküm uygulanacak ve rsk ağırlığı kullanılacaktı. Dolayısıyla bu tutar ( TL) Tcar Gayrmenkul İpoteğ İle Temnatlandırılmış ler satırında raporlanarak rsk ağırlığına dağılımı yapılacaktı. Söz konusu KOBİ kurumsal şrkete kullandırılan TL tutarındak krednn tamamı gayrmenkul potekleryle temnatlandırıldığı çn KOBİ Kurumsal Alacaklar rsk sınıfına bu kredden kaynaklanan herhang br değer yazılmayacaktı. 8

9 -2 çn temnatlandırılmamış kred tutarı (TmKT) da Formül-4 e göre ( ( ) TL =) 0 olarak bulunur ve dolayısıyla bu tutarın KR510AS formunda raporlanmasına gerek yoktur. Bu tutarlar KR510AS formuna yerleştrlrken formun açıklamalarında yer alan Öncelklendrme Şeması dkkate alınır. Dolayısıyla, yukarıdak şeklde belrlenen gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak tutarları dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan doğrudan lgl oldukları İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar ve Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıflarında raporlanır. Dolayısıyla, -2 nn kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılan TL tutarındak kısmı (dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan) doğrudan KR510AS formunun 41 nc satırının (S1) sütununda; tcar gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılan TL tutarındak kısmı (dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan) doğrudan KR510AS formunun 45 nc satırının (S1) sütununda raporlanır. Söz konusu satırların dğer sütunları le 42 la 44 üncü satırlar ve 46 la 48 nc satırlar Tablo-2 de belrtldğ şeklde doldurulur. 12 Herhang br gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmamış olan TL tutarındak kısım (TKT) se KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfına lşkn 37 nc satırın (S1) sütununda raporlanır ve bu satırın dğer sütunları le 38 la 40 ıncı satırlar Tablo-2 de belrtldğ şeklde doldurulur. 13 Görüldüğü üzere, gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak tutarları ( TL TL = TL) KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfında hç raporlanmamış ve dolayısıyla çıkış oluşturmamışlardır. 12 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 13 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 9

10 Tablo-2: Sadece -2 İçn Doldurulan KR510AS Formunun İlgl Kısmı SIRA NO RİSK SINIFLARI BAZINDA AYRIM ye Dönüşüm Oranlarından Öncek (S1) Karşı Taraf nden Kaynaklanan (S2) (-) Orjnal İle İlgl Karşılıklar (S3) Karşılıklardan Sonrak Net (S4) Garantler Ayarlanmış Değerler (S5) Azaltım Teknkler ve ne İkame Etkler Türevler Ayarlanmış Değerler (S6) Fnansal Temnat (S7) Dğer Fonlanmış Korumaları (S8) Çıkış (S9) Grş (S10) 37 KOBİ Perakende Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan KOBİ Perakende Alacaklar - KRA Etkleryle KOBİ Perakende Alacaklar - Grş 0 40 KOBİ Perakende Alacaklar - Çıkış 0 41 İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkleryle İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Grş 0 44 İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Çıkış Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkleryle Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Grş 0 48 Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Çıkış 0 73 TOPLAM - KRA Etkler Dkkate Alınmadan TOPLAM - KRA Etkleryle

11 SIRA NO KRA Teknker İkame Etks Sonrası Ve Dönüşüm Oranları Önces Net (S11) %0 (S15) Blanço Dışı İşlemlern Dönüşüm Oranlarına Göre Ayrımı (S16) (S17) (S18) Değer (S19) %0 (S20) %10 (S21) (S22) (S23) %35 (S24) Rsk Ağırlıklarına Dağılım (S25) (S26) %75 (S27) (S28) (S29) , , , ,5 %150 (S30) 0 (S31) RAV (S32) 11

12 -3 ün Formda Raporlanması Konut ednmeler amacıyla tüketclere kullandırılacak kredler le konut temnatı altında kullandırılacak tüketc kredlernde, kredlern rsk ağırlıklı varlıklarının bulunması amacıyla öncelkle tarh ve 3980 sayılı Kurul Kararına göre bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden ndrlen değer olarak dkkate alınacak tutarların belrlenmes gerekmektedr. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bankanın müşterye kullandırdığı TL tutarındak krednn ( * %75 14 = ) TL y aşan kısmı olan TL sermayeden ndrlen değer olarak bankanın özkaynaklarından ndrlr ve OZ500AS formunda raporlanır. nn gerye kalan TL tutarı se kred karşılığında alınan temnatlara göre aşağıdak şeklde kısımlara ayrılır ve KR510AS formunda raporlanır. 15 KR510AS formuna kred tutarı yerleştrlrken formun açıklamalarında yer alan Öncelklendrme Şeması dkkate alınır. Öncelklendrme Şeması na göre İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar ; müşternn dahl olduğu Dğer Perakende Alacaklar rsk sınıfından daha öncelkl olduğu çn öncelkle İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında raporlanacak tutar bulunur ve bu tutar, dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan doğrudan lgl olduğu İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında raporlanır. 16 Örneğmzde, -3 çn kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılmış kred tutarı (TTKT) Formül-1 e göre (mn{ *%75 17 ; ; } =) TL olarak bulunur. Bu tutar İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında %35 rsk ağırlığına tab tutulur. -3 çn temnatlandırılablecek kred tutarı (TKT) se Formül-3 e göre (mn{ ; ; } =) 0 olarak bulunur. Dolayısıyla 0 değernn KR510AS formunda raporlanmasına gerek yoktur. 14 Söz konusu %75 oranı, lgl Kurul Kararında yer almaktadır çn bu aşamadan sonra kullandırılan kred tutarı TL değl, TL olarak dkkate alınır te konut kreds örneğ verlmektedr. Banka br kurumsal şrkete TL tutarında tcar br kred kullandırıp, karşılığında TL değernde br kamet amaçlı gayrmenkul poteğ alması şeklndek br örnekte de yne aynı şeklde kamet amaçlı gayrmenkul poteğ dışındak tüm kred korumalarından önce kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle temnatlandırılan kısım belrlenecek ve ardından bu kısım (bu dpnottak örnek krednn TL lk kısmı) önce İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfının brnc satırında raporlanacaktır. Sonrasında se tüm kred korumaları dkkate alınarak %35 rsk ağırlığından daha düşük rsk ağırlığı uygulanmasına sebep olan kred korumalarıyla korunan tutarlar İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfından çıkışlar, kred korumasının dahl olduğu lgl rsk sınıflarına grşler oluşturacaktır. 17 Söz konusu %75 oranı, Yönetmelk taslağı Ek-1 nn 43 üncü fıkrasının (c) bendnde yer almaktadır. 12

13 Ayrıca, -3 çn temnatlandırılmamış kred tutarı (TmKT) da Formül-4 e göre ( TL TL 0 TL =) 0 olarak bulunur. Dolayısıyla müşterye kullandırılan TL tutarındak krednn tamamı kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle korunduğu çn KR510AS formunun Dğer Perakende Alacaklar rsk sınıfına lşkn 33 la 36 ncı satırlarına -3 ten kaynaklanan herhang br tutar yazılmaz. Dolayısıyla, -3 ün kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle temnatlandırılan TL tutarındak kısmı (dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan) doğrudan KR510AS formunun 41 nc satırının (S1) sütununda raporlanır ve bu satırın dğer sütunları Tablo-3 te belrtldğ şeklde doldurulur. 18-3, konut ednme amacıyla kullandırılan br kred olduğu çn Kurul Kararı kapsamında konutun değernn en fazla %75 ne kadar kred kullandırılableceğ ve varsa aşan kred tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden ndrlen değer olarak dkkate alınacağı çn yukarıdak hesaplamalara gerek kalmadan, TKT ve TmKT 0 değer alacaktır. -3 çn kred koruması olarak alınan, T.C. Haznesnn TP cnsnden tahvlnn tab olduğu rsk ağırlığı () 19, kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacaklara uygulanan rsk ağırlığından (%35) daha düşük olduğu çn kamet amaçlı gayrmenkul poteğyle temnatlandırılan alacaklardan söz konusu tahvlle korunan TL tutarındak kısım Tablo-3 te de görüleceğ üzere İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfından çıkış, tahvln dahl olduğu Merkez Yönetmlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar rsk sınıfına grş oluştur ve rsk ağırlığına tab tutulur. Dğer br fadeyle, KR510AS formunun 42 nc satırın (S7) sütununa (ve dolayısıyla 42 nc ve 44 üncü satırların (S9) sütununa) TL yazılarak İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfından çıkış şlemler, Merkez Yönetmlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar rsk sınıfının 1 nc ve dolayısıyla 2 nc satırının (S10) sütunlarına TL yazılarak grş şlemler devam ettrlr KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 19 Temnat olarak alınan söz konusu TP tahvl, Azaltım Teknklerne İlşkn Teblğ Taslağı nın 33 üncü maddesnn üç la altıncı fıkrası kapsamına grmemekte olup knc fıkrasındak genel hüküm gereğnce rsk ağırlığına tabdr. 20 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 13

14 Tablo-3: Sadece -3 İçn Doldurulan KR510AS Formunun İlgl Kısmı SIRA NO RİSK SINIFLARI BAZINDA AYRIM ye Dönüşüm Oranlarından Öncek (S1) Karşı Taraf nden Kaynaklanan (S2) (-) Orjnal İle İlgl Karşılıklar (S3) Karşılıklardan Sonrak Net (S4) Garantler Ayarlanmış Değerler (S5) Azaltım Teknkler ve ne İkame Etkler Türevler Ayarlanmış Değerler (S6) Fnansal Temnat (S7) Dğer Fonlanmış Korumaları (S8) Çıkış (S9) Grş (S10) 1 Merkez Yönetmlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan Merkez Yönetmlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar - KRA Etkleryle Merkez Yönetmlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar - Grş 40 4 Merkez Yönetmlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar - Çıkış 0 33 Dğer Perakende Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan 34 Dğer Perakende Alacaklar - KRA Etkleryle 35 Dğer Perakende Alacaklar - Grş -3 ten kaynaklanan herhang br değer yazılmamaktadır. 36 Dğer Perakende Alacaklar - Çıkış 41 İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkleryle İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Grş 0 44 İkamet Amaçlı Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Çıkış TOPLAM - KRA Etkler Dkkate Alınmadan TOPLAM - KRA Etkleryle

15 SIRA NO KRA Teknker İkame Etks Sonrası Ve Dönüşüm Oranları Önces Net (S11) %0 (S15) Blanço Dışı İşlemlern Dönüşüm Oranlarına Göre Ayrımı (S16) (S17) (S18) Değer (S19) %0 (S20) %10 (S21) (S22) (S23) %35 (S24) Rsk Ağırlıklarına Dağılım (S25) (S26) %75 (S27) (S28) (S29) %150 (S30) 0 (S31) RAV (S32) ten kaynaklanan herhang br değer yazılmamaktadır

16 -4 ün Formda Raporlanması -4, perakende KOBİ şrkete kullandırılan br kred olduğu çn tarh ve 3980 sayılı Kurul Kararı kapsamına grmemektedr. KR510AS formuna kred tutarı yerleştrlrken formun açıklamalarında yer alan Öncelklendrme Şeması dkkate alınır. Öncelklendrme Şeması na göre Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar ; müşternn dahl olduğu KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfından daha öncelkl olduğu çn öncelkle Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında raporlanacak tutar bulunur ve bu tutar, dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan doğrudan lgl olduğu Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında raporlanır. Örneğmzde, -4 çn tcar gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılmış kred tutarı (TTKT) Formül-2 le göre (mn{ * ; ; } =) TL olarak bulunur. Bu tutar Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfında rsk ağırlığına tab tutulur. -4 çn temnatlandırılablecek kred tutarı (TKT) se Formül-3 e göre (mn{ ; ; } =) TL olarak bulunur. Söz konusu tutar, örnektek borçlunun rsk ağırlığının Yönetmelk taslağı Ek-1 n 40 ıncı fıkrasında belrtlen rsk ağırlığından küçük olması sebebyle (borçlunun br KOBİ Perakende olması sebebyle %75) borçlunun yer aldığı KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfında %75 rsk ağırlığına tab tutulur çn temnatlandırılmamış kred tutarı (TmKT) da Formül-4 e göre ( TL TL TL) 0 olarak bulunur ve dolayısıyla bu tutarın KR510AS formunda raporlanmasına gerek yoktur. 21 Azaltım Teblğ 54 üncü maddesnn 1 nc fıkrasına göre konut fnansmanı kapsamındak değernn değerlendrlmesne lşkn htyatlı hükümler belrlenmedğ çn tcar gayrmenkulün konut fnansmanı kapsamındak değer dkkate alınmadan sadece tcar gayrmenkulün gerçeğe uygun değernn s kadar br kred tutarını tam temnatlandırableceğ düşünülür te borçlu KOBİ Perakende değl de KOBİ Kurumsal rsk sınıfında yer alan br şrket olsaydı ve şrketn temnatsız alacaklarına veya %150 rsk ağırlığı uygulansaydı söz konusu tutar çn Yönetmelk taslağı Ek-1 n 40 ıncı fıkrasındak hüküm uygulanacak ve rsk ağırlığı kullanılacaktı. Dolayısıyla bu tutar ( TL) Tcar Gayrmenkul İpoteğ İle Temnatlandırılmış ler satırında raporlanarak rsk ağırlığına dağılımı yapılacaktı. Bu yüzden, söz konusu KOBİ kurumsal şrkete kullandırılan ( TL TL =) TL tutarındak krednn tamamı tcar gayrmenkul poteğyle temnatlandırıldığı çn KOBİ Kurumsal Alacaklar rsk sınıfına bu kredden kaynaklanan herhang br değer yazılmayacaktı. 16

17 Netce tbaryle, -4 ün tcar gayrmenkul poteğyle tam temnatlandırılan TL tutarındak kısmı (dğer rsk sınıflarında grş ve çıkış oluşturmadan) doğrudan KR510AS formunun 45 nc satırının (S1) sütununda raporlanır ve bu satırın dğer sütunları Tablo-4 te belrtldğ şeklde doldurulur. 23 Tcar gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmamış olan TL tutarındak kısım (TKT) se KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfına lşkn 37 nc satırın (S1) sütununda raporlanır ve bu satırın dğer sütunları Tablo-2 de belrtldğ şeklde doldurulur. 24 Görüldüğü üzere, tcar gayrmenkul poteğyle temnatlandırılmış alacak tutarları KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfında hç raporlanmamış ve dolayısıyla çıkış oluşturmamışlardır. ler, kred korumaları dkkate alınmadan Öncelklendrme Şemasına uygun şeklde KR510AS formuna yerleştrldkten sonra kred korumaları dkkate alınır ve bu kapsamda öncelkle korunan tutarlar bulunur. rsk azaltımı uygulanırken; Brden fazla kred koruması bulunması durumunda öncelkle en düşük rsk ağırlığına tab olan kred korumasının dkkate alınması, Brden fazla krednn mevcudyet durumunda belrlenen kred korumasının en yüksek rsk ağırlığına tab olan kredy koruyacak şeklde sınıflandırılması bankaların daha düşük rsk ağırlıklı varlık hesaplamasına sebep olacaktır. -4 te kred koruması olarak sadece mevduat blokajı bulunmakla brlkte, yukarıda da zah edldğ üzere k farklı rsk sınıfında bulunan kredler mevcuttur. Bunlar, TL tutarında rsk ağırlığına tab Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacak le TL tutarında %75 rsk ağırlığına tab KOBİ Perakende Alacaktır. Dolayısıyla, KOBİ Perakende Alacağın tab olduğu rsk ağırlığı (%75), Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacağın tab olduğu rsk ağırlığından () büyük olduğu çn TL tutarındak mevduat blokajının lk TL lk kısmı öncelkle KOBİ Perakende Alacağın rsk azaltımında kullanılır. Örneğmzde ( TL TL =) TL tutarında halen dkkate alınmamış mevduat blokajı bulunduğu çn söz konusu TL lk mevduat blokajı Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacağın rsk azaltımında kullanılır. Netce tbaryle TL lk mevduat blokajının TL lk kısmı KOBİ Perakende Alacaklar rsk sınıfına lşkn 38 nc satırın (S7) sütununa yazılır. Söz konusu tutar aynı satırın (S9) ve (S10) sütunlarına da yazılarak lgl rsk sınıfından çıkış ve ardından tekrar aynı rsk sınıfına 23 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 24 KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 17

18 grş oluşturur. Rsk ağırlıklarına dağılım sütunlarında se, 37 nc satırın (S27) sütununa yazılan TL tutarının tamamı mevduat blokajıyla korunduğu çn 38 nc satırda raporlanırken (S20) sütununda TL olarak raporlanır. Mevduat blokajının kalan TL lk kısmı se Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar rsk sınıfına lşkn 46 ncı satırın (S7) sütununa yazılır. Söz konusu tutar aynı satırın (S9) ve (S10) sütunlarına da yazılarak lgl rsk sınıfından çıkış ve ardından tekrar aynı rsk sınıfına grş oluşturur. Rsk ağırlıklarına dağılım sütunlarında se, 45 nc satırın (S26) sütununa yazılan TL tutarının TL lk kısmı mevduat blokajıyla korunduğu çn 46 ncı satırda raporlanırken (S20) sütununa TL ve (S26) sütununa TL olarak yazılır. Her k rsk sınıfının dğer satır ve sütunları Tablo-2 de belrtldğ şeklde doldurulur KR510AS formunun satır ve sütunlarının doldurulmasına lşkn Soru-69 da yer alan örneğe bakılmasında fayda bulunulmaktadır. 18

19 Tablo-4: Sadece -4 İçn Doldurulan KR510AS Formunun İlgl Kısmı SIRA NO RİSK SINIFLARI BAZINDA AYRIM ye Dönüşüm Oranlarından Öncek (S1) Karşı Taraf nden Kaynaklanan (S2) (-) Orjnal İle İlgl Karşılıklar (S3) Karşılıklardan Sonrak Net (S4) Garantler Ayarlanmış Değerler (S5) Azaltım Teknkler ve ne İkame Etkler Türevler Ayarlanmış Değerler (S6) Fnansal Temnat (S7) Dğer Fonlanmış Korumaları (S8) Çıkış (S9) Grş (S10) 37 KOBİ Perakende Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan KOBİ Perakende Alacaklar - KRA Etkleryle KOBİ Perakende Alacaklar - Grş KOBİ Perakende Alacaklar - Çıkış Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkler Dkkate Alınmadan Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - KRA Etkleryle Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Grş Tcar Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar - Çıkış TOPLAM - KRA Etkler Dkkate Alınmadan TOPLAM - KRA Etkleryle

20 SIRA NO KRA Teknker İkame Etks Sonrası Ve Dönüşüm Oranları Önces Net (S11) %0 (S15) Blanço Dışı İşlemlern Dönüşüm Oranlarına Göre Ayrımı (S16) (S17) (S18) Değer (S19) %0 (S20) %10 (S21) (S22) (S23) %35 (S24) Rsk Ağırlıklarına Dağılım (S25) (S26) %75 (S27) (S28) (S29) , , %150 (S30) 0 (S31) RAV (S32) -1, -2, -3 ve -4 ün Formda Brlkte Raporlanması -1, -2, -3 ve -4 harcnde kullandırdığı başka br kredsnn bulunmadığı varsayılan K Bankası A.Ş. nn Kuruma raporlaması gereken KR510AS formu, söz konusu dört kred çn ayrı ayrı hazırlanan yukarıdak Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4 ün alt alta toplanması (aynı satır ve sütunlardak hücrelern brbrleryle toplanması) suretyle bulunur. 20

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 70 Cevaplanma Tarihi: 28.02.2012 İlgili Hüküm: --- Konu: KR510AS Formunun Doldurulmasına İlişkin Genel Örnek (Örnek-2) Soru: Gayrinakdi kredilerin KR510AS

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 69 Cevaplanma Tarihi: 28.02.2012 İlgili Hüküm: --- Konu: KR510AS Formunun Doldurulmasına İlişkin Genel Örnek (Örnek-1) Soru: KR510AS formunun doldurulmasına

Detaylı

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1 T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Sayı : 24049440-730.02-E. 28/03/206 Konu : Kred rsk standart yaklaşıma lşkn açıklamalar GENELGE 206/ Blndğ üzere, Basel-II düzenlemelernn uygulamasına lşkn

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 64 Cevaplanma Tarihi: 19.12.2011 İlgili Hüküm: Konu: Yönetmelik Taslağı 1 5 inci madde yedinci fıkra ve Raporlama Formları Repo - Ters Repo İşlemlerine

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI

BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 1 İlgili Hüküm: Yönetmelik 9 uncu madde uygulaması Konu: Yüksek kaliteli

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 24 İlgili Hüküm: Yönetmelik 20 nci maddesinin uygulaması Konu: Türev

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 18 Temmuz 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30127 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29511 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 6/9/2014 tarihli

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29511 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/9/2013

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel Hükümler ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel Hükümler ve İlkeler BANKALARCA RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN KAMUYA YAPILACAK AÇIKLAMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (20/01/2016 tarihli ve 29599 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!:

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!: ANKARA İLKHAYVAN KARAR 'r ARİJHn!: SACLIK ZABrr ASJI KOIVIL[SYON MRARK Jl6.02.2015 {lv201s KARA.RNO Hayvan sağlığının doğrudan nsan sağlığını etkledğ ve hayvansal ürünlern nsan beslenmesndek tartışmasız

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir. T.C. ÜNYE İCRA DAİRESİ 2015/2839 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıa cns, mktar ve eğerler yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Örnek No: 25* Brnc artırmanın aşağıa belrtlen gün, saat ve yere yapılacağı

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29511 TEBLİĞ KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: R.Gazete No.28861 R.G. Tarihi: 24.12.2013 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı