12- GIDA GÜVENLĐĞĐ, VETERĐNERLĐK VE BĐTKĐ SAĞLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12- GIDA GÜVENLĐĞĐ, VETERĐNERLĐK VE BĐTKĐ SAĞLIĞI"

Transkript

1 ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı Gıda Kanunu Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili tüm aşamalarda insan sağlığı ve tüketici menfaatlerinin üst düzeyde korunması, gıda güvenliği ile ilgili kararlara esas teşkil etmek üzere güçlü bir bilimsel temel, etkin yapısal düzenleme ve yöntemleri sağlayacak genel ilke ve sorumlulukların belirlenmesi 178/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Gıda Hijyeni ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanunu Gıda ve yemin insan ve hayvanlar için oluşturacağı riskleri önlemek ve tüketici menfaatlarını korumak amacıyla, gıda işletmecilerinin sorumlulukları ile gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda alınması gereken tedbirler ile bu amaçla belirlenen kurallara uygunluğun doğrulanması amacıyla yapılacak resmi kontrol esasları ile yasal yaptırımların belirlenmesi 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzükleri Veteriner Hizmetleri Kanunu Đnsanların, hayvanlardan ve hayvansal ürünlerden bulaşabilecek hastalıklara ve diğer tehlikelere karşı korunması; salgın hayvan hastalıkları ile mücadele; hayvansal gıda ve yemin güvenliğinin sağlanması ile hayvan - 999/2001, 1760/2000, 2629/97, 1082/2003, 494/98, 509/1999, 2680/1999, 21/2004, 998/2003, 852/2004, 167

2 Çıkarılacak Yasal Adı sağlığı ve refahı konularına ilişkin faaliyetlerin uygulamasına yönelik kuralların ve prosedürlerin belirlenmesi 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1774/2002, 178/2002 sayılı Tüzükler /85/AT, 2001/89/AT, 2000/75/AT, 92/35/AET, 92/40/AET, 92/66/AET, 93/53/AET, 95/70/AT, 2002/60/AT, 92/119/AET, 77/391/AET, 82/894/AET, 90/427/AET, 92/102/AET, 64/432/AET, 91/68/AET, 90/426/AET, 90/539/AET, 89/556/AET, 88/407/AET, 90/429/AET, 92/65/AET, 72/462/AET, 90/539/AET, 91/67/AET, 89/556/AET, 88/407/AET, 2002/99/AT, 91/628/AET, 93/119/AT, 98/58/AT, 1999/74/AT, 91/629/AET, 91/630/AET, 86/609/AET, 72/462/AET, 96/22/AT, 96/23/AT, 2003/99/AT, 77/96/AET, 90/167/AET, 90/425/AET, 89/662/AET, 91/496/AET, 97/78/AT, 96/93/AT, 85/73/AET, 89/608/AET, 2001/82/AT, 77/504/AET, 88/661/AET, 89/361/AET, 90/427/AET, 90/428/AET, 94/28/AT sayılı Konsey Direktifleri /106/AT, 2003/466/AT, 2000/428/AT, 2001/165/AT, 2002/1003/AT, 168

3 Çıkarılacak Yasal Adı 2003/100/AT, 2001/672/AT, 93/623/AET, 2000/678/AT, 2003/803/AT, 93/42/AET, 2000/330/AT, 2001/618/AT, 95/329/AT, 93/55/AET, 1999/567/AT, 2001/183/AT, 2002/878/AT, 200/390/AT, 2003/466/AT, 94/273/AT, 94/274/AT, 94/275/AT, 95/294/AT, 95/307/AT, 95/338/AT, 95/483/AT, 98/139/AT sayılı Komisyon Kararları - 99/879/AT, 90/424/AET sayılı Konsey Kararları Yem Kanunu Đnsan ve hayvan sağlığının korunması, gıda ve yem güvenliğinin sağlanması ve hayvansal üretimin geliştirilmesi için hayvanlara yedirilecek yemlerin hazırlanması, imali, ticaretindeki tüm aşamalarda kontrolüne dair genel ilke, usul ve esasların belirlenmesi 178/2002, 183/2005, 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzükleri Bitki Sağlığı Kanunu Bitki ve bitkisel ürünlerin zararlı organizmalardan korunması, ticareti, nakledilmesi ve transit geçişleri ile ilgili dış ve iç karantina tedbirlerini, bitki koruma ürünleri ile alet ve makinelerinin, üretimi, imali, ithali, ihracı, ruhsatlandırılması, satışı ve denetimine yönelik olarak yapılan her türlü uygulama ve araştırmaların düzenlenmesi 2000/29/ AT, 91/414/AET sayılı Konsey Direktifleri 169

4 II YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR. III (01/10/2009) YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR. 170

5 ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELĐK, TEBLĐĞ, GENELGE VB) VE HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJĐ, PLAN VE PROGRAM GĐBĐ DOKÜMANLAR I YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Hububat Tohumlarının Sertifikasyonu ve Pazarlamasına Đlişkin Yönetmelik 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu uyarınca, tarla bitkileri tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması 66/401/AET, 2002/54/AT, 66/402 AT, 2002/57 AT, sayılı Konsey Direktifleri Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınmasına Đlişkin Yönetmelik 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu uyarınca, bitki çeşitlerinin tescili, üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile genetik kaynakların kütüğe kaydedilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 2002/53/AT ve 72/180/AET sayılı Konsey Direktifleri Patates Tohumlarının Sertifikasyonu ve Pazarlamasına Đlişkin Yönetmelik 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu uyarınca, patates tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması 2002/56 AT sayılı Konsey Direktifi Sebze Tohumlarının ve Fidelerinin Pazarlanmasına Đlişkin Yönetmelik 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu uyarınca, sebze tohum ve fidelerinin pazarlanmasına ilişkin usul ve esasların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması 2002/55 AT ve 92/33/AET sayılı Konsey Direktifleri Süs Bitkilerinin Pazarlanmasına Đlişkin Yönetmelik 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu uyarınca, süs bitkilerinin pazarlanmasına ilişkin usul ve esasların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması 98/56/AET sayılı Konsey Direktifi 171

6 Adı Meyve/Asma ve Diğer Çoğaltım Materyallerinin Sertifikasyonu ve Pazarlanmasına Đlişkin Yönetmelik 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu uyarınca, meyve/asma ve diğer çoğaltım materyallerinin sertifikasyonu ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması 92/34/AET sayılı Konsey Direktifi Tohumluk Üretici Kuruluşların ve Bayilerin Yetkilendirme ve Denetimleri Đle Đlgili Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmelik AB mevzuatı ile uyumlu olarak çıkarılan 5553 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik esaslar 66/401/AET, 2002/54/AT, 66/402/AET, 2002/57/AT, 92/34/AET, 98/56/AET, 2002/55/AT, 92/33/AET, 2002/56/AT 2002/53/AT ve 72/180/AET sayılı Konsey Direktifleri Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliği Değişikliği 2005/31/AT gıda maddeleri ile temas eden seramik madde ve malzemeler ile ilgili yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği Değişikliği 2004/14/AT 93/10/AET sayılı gıda maddeleri ile temas edecek olan ve yeniden üretilen selüloz filmlerinden mamul maddelere ilişkin Direktif Türk Gıda Kodeksi Konserve Gıdalarda Kalay Seviyesinin Resmi Kontrolü Đçin Numune Alma ve Analiz Metodu Tebliği 2004/16/AT sayılı konserve gıdaların resmi kontrollerine yönelik numune alma ve analiz metodları Direktifi 172

7 Adı Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Mikotoksin Seviyesinin Resmi Kontrolleri Đçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Tebliği 401/2006/AT Gıda maddelerinde mikotoksin düzeyinin resmi kontrollerine yönelik numune alma ve analiz metodları Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliğ Değişikliği Bebek formülleri ve devam formülleri hakkında 91/321/AET sayılı Komisyon Direktifinin değişiklikleri: 1999/50/AT, 2003/14/AT sayılı Direktifler Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğ Değişikliği Bebek formülleri ve devam formülleri hakkında 91/321/AET sayılı Komisyon Direktifinin değişiklikleri: 1999/50/AT, 2003/14/AT sayılı Direktifler Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler Tebliği Revizyonu 2005/1895/AT gıda maddeleri ile temasta bulunan epoksi türevi madde ve materyaller üzerine Direktif 173

8 Adı Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği Değişikliği 2005/79/AT gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve malzemeler ile ilgili Direktif Baklagiller ve Yem Bitkileri Tohumlarının Sertifikasyonu Ve Pazarlamasına Đlişkin Yönetmelik Tohumlukların Kalite standartlarını AB normlarına uyumlu hale gelmesi ve böylece AB ile ticaretin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması 66/401/AET Yem Bit kileri Pancar Tohumlarının Sertifikasyonu ve Pazarlamasına Đlişkin Yönetmelik Tohumlukların Kalite standartlarını AB normlarına uyumlu hale gelmesi ve böylece AB ile ticaretin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması 2002/54/ AT Pancar Tohumu Yaglı Tohumlar ve Lifli Bitkilerin Tohumlarının Sertifikasyonu ve Pazarlamasına Đlişkin Yönetmelik Tohumlukların Kalite standartlarını AB normlarına uyumlu hale gelmesi ve böylece AB ile ticaretin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması 2002/57 AT Yağlı Tohumlar ve Lif Bitkileri sayılı Konsey Direktifleri 174

9 II YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Tarımsal gıda işleme tesislerinin, AB gıda güvenliği standartları ve mevzuatını karşılayacak konuma gelecek şekilde iyileştirilmesine yönelik Strateji ve Plan Đşletmelerin AB hijyen standartlarını karşılama durumu ve kapasiteleri göz önüne alınarak bunların modernizasyonuna yönelik bir planın oluşturularak uygulanması 852/2004 ve 853/2004 sayılı Tüzükler Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların Đzlenmesi Hakkında Tebliğ Revizyonu 2005/37/AT Hızlı dondurulmuş ürünlerin taşınması, depolanması ve saklaması esnasındaki sıcaklıkların izlenmesine ilişkin Direktif 175

10 Adı Türk Gıda Kodeksi - Aroma Maddeleri Tebliği - 88/388 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü /2000 sayılı Komisyon Tüzüğü, /2003 sayılı gıdalarda kullanılan tütsü aromalarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, /217/AT sayılı gıda maddelerinde kullanılan aromaların kayıt altına alınmasının benimsenmesine ilişkin Komisyon kararı Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği 2375/2001, 221/2002, 257/2002, 472/2002, 563/2002, 1425/2003, 2174/2003, 242/2004, 455/2004, 655/2004, 683/2004, 684/2004, 78/2005, 123/2005, 208/2005, 856/2005, 1822/2005 sayılı Konsey Tüzükleri 176

11 Adı Türk Gıda Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğ Değişikliği 2003/52/AT, 2003/114/AT, 2004/374/AT, 2002/82/AT, 2003/95/AT, 2004/45/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifleri Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğ Değişikliği 96/77/AT sayılı Komisyon Direktifi Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğ Değişikliği 2004/46/AT sayılı Komisyon Direktifi Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliğ Değişikliği 2004/47/AT, 2006/33/AT sayılı Komisyon Direktifleri 177

12 Adı Türk Gıda Kodeksi - Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğ Değişikliği Bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan işlenmiş tahıl bazlı gıdalar ve bebek gıdaları hakkında 96/5/AT sayılı Komisyon Direktifinin değişiklikleri: 1999/39/AT, 2003/13/AT sayılı Direktifler Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği Bitki koruma ürünleri imal ve ithal edenlerle toptan veya perakende satışı işleriyle meşgul olan gerçek ve tüzel kişilere ait ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin ve bunların etiketlerinin, bitki koruma ürünlerinin imal yerlerinin kontrolü amacıyla hazırlanmıştır. 91/414/AET sayılı Konsey Direktifi Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğin Revize Edilmesi Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla yapılan uygulamaların önemli bir bölümünün AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 91/414/AET sayılı Konsey Direktifi 178

13 Adı Kuş Gribinin Kontrolüne Đlişkin Önlemleri Ortaya Koyan Yönetmelik Kümes hayvanlarında kuş gribinin baş göstermesi halinde başvurulacak önlemlerin belirlenmesi Kuş gribinin kontrolü için Topluluk önlemlerini ortaya koyan 92/40/AET sayılı AB Direktifine ve kuş gribi ile ilişkili 92/40/AET sayılı Konsey Direktifine uygun olarak uygulanan sınırlamaların kaldırılmasından önce yürütülecek ek önlemleri açıklayan 2003/428/AT sayılı Komisyon Kararı Şap Hastalığının Kontrol Önlemlerine Đlişkin Yönetmelik Virüsün tipi ne olursa olsun şap hastalığı salgını durumunda uygulanacak asgari kontrol önlemleri ile şap hastalığı ile ilgili olarak, çiftçi topluluğu ile yetkili makamların farkındalığının ve hazırlıklı olmalarının artırılmasını amaçlayan belirli koruyucu önlemlerin düzenlenmesi Şap hastalığının kontrolüne ilişkin 2003/85/AET sayılı Konsey Direktifi Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği Küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak 21/2004 sayılı koyun ve keçi cinsi hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıtları konusunda sistem kurulması ve 1782/2003 sayılı Tüzük ile 92/102/AET ve 64/432/AET sayılı Direktiflerin değiştirilmesi ile ilgili Konsey Tüzüğü 179

14 Adı Kesim ve Öldürme Esnasında Hayvanların Korunmasına Đlişkin Yönetmelik Eti, derisi, kürkü veya diğer hayvansal ürünler için beslenen ve hastalık kontrolü için hayvan türlerinin nakliyesi, barınmaları, hareketsiz kalınmaları (zapt-ı raptı), sersemletilmeleri, kesilmeleri ve öldürülmelerine dair usul ve esasların belirlenmesi 93/119/AT sayılı Konsey Direktifi 180

15 III YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Hayvanların Nakilleri Sırasında Korunması ve Refahı Yönetmeliği Hayvanların uygun koşullarda nakillerini sağlamak Nakliye ve ilgili diğer işlemler sırasında hayvanların korunması ve 64/432/AET ve 93/119/AT sayılı direktifler ile 1255/97 (AT) sayılı Tüzükte değişiklik yapılmasına dair 1/2005 sayılı Konsey Tüzüğü Newcastle Hastalığının Kontrolüne Đlişkin Önlemleri Belirleyen Yönetmelik Newcastle hastalığının ortaya çıkması halinde uygulanacak önlemlerin belirlenmesi Newcastle hastalığını kontrol altına alan Topluluk hükümlerini belirleyen 82/66/AET sayılı Konsey Direktifi Sığır Tüberkülozunun Kontrolü Đçin Alınacak Tedbirlere Đlişkin Yönetmelik Sınırlarımız içinde tüberkülozun kontrol ve eradikasyonu ve resmi olarak tüberkülozdan ari bir statü kazanılması için uygulanacak tedbirlerin tanımlanması - 64/432/AET, 77/391/AET, 78/52/AET sayılı Konsey Direktifleri, - 535/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü 181

16 Adı Bruselloz Kontrolü Đçin Alınması Gereken Önlemlere Đlişkin Yönetmelik Sınırlarımız içinde brusellozun kontrol ve eradikasyonu ve resmi olarak brusellozdan arilik statüsünün kazanılması için uygulanması gerekli önlemlerin tanımlanması - 64/432/AET, 78/52/AET, 91/68/AET sayılı Konsey Direktifleri, - 90/242/AET sayılı Konsey Kararı - 535/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü /226/AT sayılı Komisyon Kararı Enzootik Sığır Löykozunun Kontrolü Đçin Alınması Gerekli Önlemleri Belirleyen Yönetmelik Sınırlarımız içinde enzootik sığır löykozunun kontrolü ve eradikasyonu ile resmi olarak enzootik sığır löykozundan arilik statüsünün kazanılması için uygulanacak önlemlerin tanımlanması 64/432/AET ve 78/52/AET sayılı Konsey Direktifleri 182

17 Adı Çift Çenetli Yumuşakçalar veya Kabukluları Etkileyen Bazı Hastalıkların Kontrolü Đçin Alınması Gereken Minimum Önlemler ve Bu Akuakültür Hayvanları ve Ürünlerinin Piyasaya Sürülmesinde Uygulanan Sağlık Koşullarına Đlişkin Yönetmelik Çift çenetli yumuşakçalar veya kabukluları etkileyen bazı hastalıkların kontrolü için alınması gereken minimum önlemler ve bu akuakültür hayvanları ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinde uygulanan sağlık koşullarının belirlenmesi - 91/67/AET ve 95/70/AT sayılı Konsey Direktifleri /567/AT ve 2003/390/AT sayılı Komisyon Kararları Mavi Dil Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu için Spesifik Hükümleri Belirleyen Yönetmelik Mavi dil hastalığı ile mücadele ve bu hastalığın yok edilmesine yönelik kontrol kuralların ve önlemlerin belirlenmesi Mavi dil hastalığının kontrolü ve eradikasyonu için spesifik hükümleri belirleyen 2000/75/AT sayılı Konsey Direktifi 183

18 Adı Sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun ve keçi çiçeği, veziküler stomatit, yumrulu deri hastalığı ve Rift vadisi hummasının kontrolüne yönelik önlemleri belirleyen yönetmelik Sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun ve keçi çiçeği, veziküler stomatit, yumrulu deri hastalığı ve Rift vadisi humması çıkışında alınacak önlemlerin belirlenmesi - 92/119/AET sayılı Konsey Direktifi /428/AT sayılı Komisyon Kararı Bazı Balık Hastalıklarının Kontrolü için Alınması Gereken Asgari Önlemleri ve Balık ile Balık Ürünlerinin Piyasaya Sürümünü Belirleyen Hayvan Sağlığı Şartlarını Ortaya Koyan Yönetmelik Bazı Balık Hastalıklarının Kontrolü için Alınması Gereken Asgari Önlemleri ve Balık ile Balık Ürünlerinin Piyasaya Sürümünü Belirleyen Hayvan Sağlığı Şartlarının belirlenmesi - 93/53/AET sayılı Konsey Direktifi /466/AT sayılı Komisyon Kararı 184

19 Adı Hayvan Hastalıklarının Bildirimine Đlişkin Yönetmelik Bildirimi zorunlu hayvan hastalıklarının bildiriminde uyulması gereken kuralların belirlenmesi - 82/894/AET, 64/432/AET, 91/68/AET, 92/119/AET ve 95/70/AT sayılı Konsey Direktifleri - 999/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Afrika At Vebası ile Mücadeleye Đlişkin Kontrol Kurallarını ve Önlemleri Ortaya Koyan Yönetmelik Afrika At Vebası ile mücadeleye ilişkin kontrol kurallarının ve önlemlerin ortaya konması Afrika At Vebası ile mücadeleye ilişkin kontrol kurallarını ve önlemleri ortaya koyan ve 92/35/AET sayılı Konsey Direktifi Afrika Domuz Humması ile Mücadele Önlemlerine Dair Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Afrika Domuz Humması ile mücadele etmede uygulanacak önlemlerin tanımlanması /60/AT sayılı Konsey Direktifi /422/AT sayılı Avrupa Birliği Komisyon Kararı 185

20 Adı Klasik Domuz Humması ile Mücadele Önlemlerine Dair Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Klasik Domuz Humması ile mücadele etmede uygulanacak önlemlerin tanımlanması /89/AT sayılı Konsey Direktifi /106/AT sayılı Komisyon Kararı Çiftlik Hayvanlarının Refahı ile Đlgili Yönetmelik Ürün ve hizmetinden yararlanılan çiftlik hayvanlarının türleri, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldığı ve yetiştirildiği koşulların sağlanması için asgari standartların belirlenmesi 98/58, 2000/50, 1999/74, 2002/4, 91/629 ve 91/630 sayılı Tüzükler Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Dış Ticaretinde Kontrol ve Denetimlere Đlişkin Yönetmelik Uygulamaya yönelik işlemlerin daha açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde oluşturulması 882/2004 sayılı Yem ve gıda yasası ile hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasını sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 186

21 Adı Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Đthalat Kontrol Đşlemleri Hakkında Tebliğ Uygulamaya yönelik işlemlerin daha açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde oluşturulması 882/2004 sayılı Yem ve gıda yasası ile hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasını sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi Hindiba Tebliği Kahve ve çiçori ekstraktları hakkında 1999/4/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Türk Gıda Kodeksi Sürülebilir Bitkisel Yağ Tebliği Sürülebilir yağların standardı ile ilgili 2991/94 sayılı Konsey Tüzüğü 187

22 Adı Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Đşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme güvenliğinin ve kalitesinin temini için piyasa gözetimi, kontrol ve denetim hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. çalışma Revize Gıda Kanununun yayımlanması ile başlayacaktır. 852/2004 ve 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzükleri ( referans numaralı Gıda Kanununun kabulünden sonra Yeni Gıda Kanunu, ihtiyati tedbirler, hızlı uyarı sistemi, gıdalarda izlenebilirlik, Türk Gıda Kodeksi ve ithalat konularına ilişkin yönetmelikler Revize Gıda Kanunun uygulanmasına dair usul ve esasların belirlenmesi çalışma Revize Gıda Kanununun yayımlanması ile başlayacaktır. 178/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ( referans numaralı Gıda Kanununun kabulünden sonra Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar ve Yeni Gıda Bileşenleri Tebliği Gıda Kanunu ile ilişkili olatrak AB mevzuat uyumu tamamlanacaktır. 97/258 sayılı Yeni gıdalar ve yeni gıda bileşenleri ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü 188

23 Adı Türk Gıda Kodeksi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Üretilen Gıda Maddeleri Tebliği Gıda Kanunu ile ilişkili olatrak AB mevzuat uyumu tamamlanacaktır /2003 sayılı Genetiği değiştirilmiş gıda ve yemlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, /2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği Revizyonu Gıda Kanunu ile ilişkili olatrak AB mevzuat uyumu tamamlanacaktır. TGK deki ambalajlama ile ilgili bölüm revize edilecek ve gıda ile temas eden tüm madde ve malzemelere ilişkin çerçeve yönetmelik hazırlanacaktır. 1935/2004/AT sayılı Komisyon Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği Değişikliği Gıda Kanunu ile ilişkili olatrak AB mevzuat uyumu tamamlanacaktır. - 76/895 AET sayılı Konsey Direktifi, /70/AT, 2003/118/AT, 2003/60/AT sayılı Komisyon Direktifleri, - 807/2003 sayılı Konsey Tüzüğü, /79/AT, 2002/71/AT sayılı Komisyon Direktifleri, - 86/362/AET sayılı Konsey Direktifi, /4/AT, 2005/76/AT, 2005/70/AT, 2005/48/AT, 2005/46/AT, 2005/37/AT, 189

24 Adı 2004/61/AT, 2004/2/AT, 2003/118/AT, 2003/113/AT, 2003/60/AT, 2003/62/AT sayılı Komisyon Direktifleri, - 807/2003 sayılı Konsey Tüzüğü, /97/AT, 2002/79/AT, 2002/71/AT, 2002/42/AT, 2002/23/AT sayılı Komisyon Direktifleri, - 86/363 AET sayılı Konsey Direktifi, /70/AT, 2005/48/AT, 2005/46/AT, 2004/61/AT, 2004/2/AT, 2003/118/AT, 2003/113/AT, 2003/60/AT sayılı Komisyon Direktifleri, - 807/2003 sayılı Konsey Tüzüğü, /97/AT, 2002/79/AT, 2002/71/AT, 2002/42/AT, 2002/23/AT sayılı Komisyon Direktifleri, - 90/642 AET sayılı Konsey Direktifi, /4/AT, 2006/9/AT, 2005/76/AT, 2005/74/AT, 2005/70/AT, 2005/48/AT, 2005/46/AT, 2005/37/AT, 2004/115/AT, 2004/95/AT, 2004/61/AT, 2004/59/AT, 2004/2/AT, 2003/118/AT, 2003/113/AT, 2003/69/AT, 2003/60/AT, 2003/62/AT, 190

25 Adı 806/2003/AT, 2002/100/AT, 2002/97/AT, 2002/79/AT, 2002/71/AT, 2002/42/AT, 2002/23/AT sayılı Komisyon Direktifleri IV YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER YUKARIDA BELĐRTĐLEN MEVZUATIN GÜNCELLENMESĐ YAPILACAKTIR. 191

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI

FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI 12.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Gıda güvenliği, veteriner ve bitki sağlığı faslı, çiftlikten sofraya kadar olan süreçte

Detaylı

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 05. 0007.1.01 Kamu Đhale

Detaylı

02- ĐŞÇĐLERĐN SERBEST DOLAŞIMI

02- ĐŞÇĐLERĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal 02.0007.1.01

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

11- TARIM VE KIRSAL KALKINMA

11- TARIM VE KIRSAL KALKINMA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 11.0007.1.01 Tarım ve

Detaylı

28-TÜKETĐCĐNĐN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

28-TÜKETĐCĐNĐN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI A- TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal

Detaylı

AB Şirketler Hukuku mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına tam uyum sağlanması,

AB Şirketler Hukuku mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına tam uyum sağlanması, ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 06.0007.1.01 (20.0708.1.01

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

III (01/10/2009) YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER 1

III (01/10/2009) YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER 1 ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR II.

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 15.0007.1.01 Türk Petrol

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Sigortacılık sektörünün daha etkin bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi

Sigortacılık sektörünün daha etkin bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal 09.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 04.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

19- SOSYAL POLĐTĐKA VE ĐSTĐHDAM

19- SOSYAL POLĐTĐKA VE ĐSTĐHDAM ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007 30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 19.0007.1.01 Devlet Memurları

Detaylı

Türkiye de Hayvan Refahı ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Türkiye de Hayvan Refahı ile İlgili Yasal Düzenlemeler Türkiye de Hayvan Refahı ile İlgili Yasal Düzenlemeler Yrd.Doç. Dr. Serkan ERAT Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Kampüs, 71451 Yahşihan, Kırıkkale Hayvan Refahı Konferansı

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI

14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 14.0708.1.01 2918 sayılı

Detaylı

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 30.0007.1.01 3. Ülkelerle

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 28 HAZİRAN 1995 TARİH VE 22327 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME kapsamında denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve

Detaylı

Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Denetimi

Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Denetimi Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Denetimi 14.4.Codex Alimentarius Commision Uygulama Kodları, Rehberleri ve Diğer Tavsiyeleri Kodeks standartları genellikle ürün özelikleri ile ilgilidir ve sadece bir özellik

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Ortak Tarım Politikası AB Ortak

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (Tebliğ No: Taslak ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının

Detaylı

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4)

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumluklar

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 24.0007.1.01 Tanık Koruma

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/12/1991, No: 91/2526 Dayandığı Kanunun Tarihi : 6/5/1960, No: 7472 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/1/1992,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

01- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

01- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 01.0007.1.01 4457 sayılı Türk Akreditasyon

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

Muayene Personeli(hijyen denetçisi) Ataması

Muayene Personeli(hijyen denetçisi) Ataması GIDA ÜRETĐM YERLERĐNĐN HĐJYEN VE SANĐTASYON UYGULAMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ DENETĐMLERĐ NASIL OLMALI -3? Muayene Personeli(hijyen denetçisi) Ataması "Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Taslak:2017/.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Taslak:2017/.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Taslak:2017/.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, dondurmanın, tekniğine

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

BAHAR YARIYILI ARASINAV TARİHLERİ

BAHAR YARIYILI ARASINAV TARİHLERİ ARICILIK PROGRAMI Çevre Koruma Bilgisayar Lab. Arı Anatomi ve Fizyolojisi Arı Davranışları Uygulamalı Arıcılık I Arıcılık Araç ve Gereçleri Ana Arı Yetiştirme Meslek Etiği Nektar ve Polen Bitkileri Arı

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ YENİ GIDALAR. Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ YENİ GIDALAR. Gıda Mühendisliği Bölümü YENİ GIDALAR Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü TANIM* Yeni gıdalar : 15 Mayıs 1997 den önce AB ülkelerinin hiç birinde önemli ölçekte üretimi ve tüketimi olmayan ürünler * Regulation

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ BULGULAR 23.09.2014, ANKARA

GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ BULGULAR 23.09.2014, ANKARA GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ BULGULAR 23.09.2014, ANKARA Dr. NESLİHAN ALPER Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45 Amaç Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 1-Değişiklik :03.08.2007/26602 R.G. 2-Değişiklik:07.01.2011/27808 R.G. MADDE 1 (1)

Detaylı

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32)

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

7- TARIM I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

7- TARIM I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 7- TARIM 24 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ilk Ulusal Programdan günümüze kadar Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan kanunlar aşağıda, kanunlar dışında yayımlanan mevzuat ise karşılık

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 16/01/2015. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 16/01/2015. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.70 0.6697 69,30.00 KG 46,366.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.68 0.6800 50,300.00 KG 34,04.00 1 ARPA YEMLİK ı: 80,570.00 5 ARPA ı 80,570.00 5 MTS 1.00

Detaylı

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB Ortak Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerde Uygulanması Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Katılım Müzakereleri Her aday ülkenin

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2009 EKĠM SEKTÖREL

AR&GE BÜLTEN 2009 EKĠM SEKTÖREL GIDA VE YEM AMAÇLI GENETĠK YAPISI DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR VE ÜRÜNLERĠNĠN ĠTHALATI, ĠġLENMESĠ, ĠHRACATI, KONTROL VE DENETĠMĠNE DAĠR YÖNETMELĠK YAYINLANDI ANCAK SAĞLIĞIMIZ AÇISINDAN RĠSKLERĠYLE BĠRLĠKTE..

Detaylı

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki a) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanmasını ve uygulanmasını

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 İlhami ŞAHİN Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilhami.sahin@tarim.gov.tr 8.Gıda Mühendisliği Kongresi 07 Kasım 2013,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004219 13/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 454 Sayın Üyemiz, 1. Avrupa Birliği Komisyon

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ Hazırlanma tarihi:

Detaylı

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür 13 Aralık 2012 TARİHSEL SÜREÇ 1 MÖ 8000 Tarımın Başlangıcı MÖ 1200 İlk Herbisid Kullanımı MÖ 1000 İlk Kükürt Kullanımı

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR 1.1 Tanımlar 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye 1.1.3 Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.1.4 Yasal Mevzuatlar

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İyi Tarım Uygulamaları (GAP) İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik gıda zararlarını en

Detaylı

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, TÜRKSAN GRUP MEVZUAT SERVİSİ Karar Sayısı : 2013/4284 Ekli Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ Hazırlanma tarihi:

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık:

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık: Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği (24.02.2017 t. 29989 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı