VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME"

Transkript

1 VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu Ek Sözleşme, Merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile.. adresinde mukim..(bundan böyle İŞLETMECİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme de, TÜRK TELEKOM ve İŞLETMECİ hep birlikte TARAFLAR, tek başlarına ise TARAF olarak isimlendirilmişlerdir. 2. TANIMLAR İşbu Ek Sözleşme de geçen, MEDYA İÇERİK YAYIN HİZMETİ: İŞLETMECİ nin INTERNET VERİ MERKEZİ nde, yüksek kapasitelerdeki Veri Merkezi Bağlantısı Hizmeti vasıtası ile medya içerikli (video,ses) yayımlarını yapabilmesi için sunulan bant genişliğindeki geniş alan ağı erişimini, İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ : TÜRK TELEKOM ile İŞLETMECİ arasında akdedilen ve MEDYA İÇERİK YAYINI HİZMETİ sunulabilmesini teminen verilecek olan Veri Merkezi Bağlantısı Hizmeti ile ilgili olarak TÜRK TELEKOM ile İŞLETMECİ nin karşılıklı hak ve yetkilerini düzenleyen ve işbu Ek Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olduğu sözleşmeyi, AYLIK KULLANIM ÜCRETİ: İŞLETMECİ nin TÜRK TELEKOM dan almış olduğu Veri Merkezi Bağlantısı hizmetinin karşılığında ödemesi gereken ve TÜRK TELEKOM un tarifelerinde yer alan ve aylık olarak tahsil edilen kullanım ücretini, ASIL DEVRE/DEVRELER: TÜRK TELEKOM tarafından İNTERNET VERİ MERKEZİ İşletmecileri ne ücreti karşılığında, sunulmakta olan Veri Merkezi Bağlantısı hizmeti devresini/devrelerini, ÜCRETSİZ DEVRE/DEVRELER: TÜRK TELEKOM tarafından işbu Ek Sözleşme ile düzenlenen koşullara bağlı olarak İNTERNET VERİ MERKEZİ İşletmecileri ne ücretsiz olarak sağlanan Veri Merkezi Bağlantısı hizmeti devresini/devrelerini, INTERNET VERİ MERKEZİ ( IVM ): Belirli bir adreste kurulu olan ve işletmelere hosting, depolama, yedekleme, sunucu barındırma gibi hizmetlerin bir arada sunulduğu yeri, KAMPANYA: TÜRK TELEKOM Veri Merkezi Bağlantısı Hizmetinde Ücretsiz Kapasite Kampanyası nı,

2 KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, KURUL: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nu ifade eder. İşbu Ek Sözleşme de tanımı yapılmayan hususlarda, İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ ndeki tanımlar ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda, ilgili yönetmeliklerde, kararlarda, tebliğlerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır. 3. EK SÖZLEŞME NİN SÜRESİ İşbu Ek Sözleşme, TARAFLAR ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, süresi 24 (yirmidört) aydır. 4. EK SÖZLEŞME NİN KONUSU İşbu Ek Sözleşme, İŞLETMECİ nin İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ kapsamında yararlandığı ve IVM de kullanılmakta olan 1 Gbps, 1.5 Gbps, 2 Gbps, 3 Gbps, 4 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps veya 40 Gbps kapasiteli olan ve Ek teki Devre Listesi nde numarası ve kapasitesi belirtilen ASIL DEVRE ye/devreler e KAMPANYA ya katılım tarihinden (KAMPANYA ya katılım tarihi ilgili DEVRE açısından işbu Sözleşme nin imzalandığı tarih olarak kabul edilecektir.) itibaren 24 (yimidört) ay boyunca abone olma ve bu Devre ye/devreler e ilişkin bağlantı ve aylık kullanım ücretlerini zamanında tam olarak ödemesi taahhüdünde bulunması karşılığında, TÜRK TELEKOM un İŞLETMECİ için, işbu Ek Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ilk 24 (yirmidört) ay boyunca her ay için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yurt dışından getirilen internet trafik kapasitesi kadar ücretsiz internet hizmeti sağlanmasına [Ücretsiz olarak sağlanan internet erişimi (bant genişliği), İŞLETMECİ nin işbu Kampanya kapsamında yararlandığı ASIL DEVRE nin bant genişliğinden (1 Gbps, 1.5 Gbps, 2 Gbps, 3 Gbps, 4 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps veya 40 Gbps) fazla olamaz] ve bu kapsamda, İŞLETMECİ nin yurt dışından getirdiği medya içeriğine karşılık kullandığı, Veri Merkezi Bağlantısı Hizmeti ne ait ÜCRETSİZ DEVRE den (ÜCRETSİZ DEVRE/DEVRELER Ek teki Devre Listesi nde belirtilmiştir.) AYLIK KULLANIM ÜCRETİ alınmamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Yukarıda yer verilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı ve İŞLETMECİ ye tanınacak hakların kapsamı Devre Listesi nde yer alan her bir Devre açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. İşbu Sözleşme hükümleri ve işbu Sözleşme kapsamında verilen taahhüt, Devre Listesi nde yer alan ASIL DEVRELER ve ÜCRETSİZ DEVRELER için ayrı ayrı uygulama alanı bulacaktır. Devre Listesi nde yer alan ASIL DEVRELER den veya ÜCRETSİZ DEVRELER den herhangi birisinin iptal edilmesi DEVRE LİSTESİ nde yer alan diğer ASIL DEVRELER in ve ÜCRETSİZ DEVRELER in durumunu etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme de belirtilen ASIL DEVRE ve ÜCRETSİZ DEVRE ifadeleri Devre Listesi nde yer alan ASIL DEVRELER in ve ÜCRETSİZ DEVRELER in her birini ifade etmek üzere kullanılmıştır.

3 İşbu Ek Sözleşme uyarınca, TARAFLAR, ASIL DEVRE yi konu edinen İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ hükümlerinin MEDYA İÇERİK YAYINI HİZMETİ sunulabilmesini teminen işbu Ek Sözleşme kapsamında İŞLETMECİ ye yararlandırılacak olan ÜCRETSİZ DEVRE açısından da geçerli olduğu ve kendilerini bağladığı hususunda mutabık kalmışlardır. İşbu Ek Sözleşme, TÜRK TELEKOM ile İŞLETMECİ arasında akdedilmiş İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ nin ayrılmaz bir ekini oluşturmaktadır. TARAFLAR, İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ ndeki süreye ilişkin standart hükümlerin yerine, işbu Ek Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağı konusunda mutabakata varmışlardır. 5. TARAFLAR IN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1.İŞLETMECİ, ASIL DEVRE ye ilişkin aboneliğini KAMPANYA ya katılım tarihinden itibaren 24 ay boyunca (Bu süre Taahhüt Süresi olarak isimlendirilmiştir.) devam ettireceğini ve ASIL DEVRE ye ilişkin olarak bağlantı ücreti ve AYLIK KULLANIM ÜCRETLERİ ni zamanında tam olarak ödeyeceğini işbu Ek Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. 5.2.TÜRK TELEKOM, İŞLETMECİ nin işbu Ek Sözleşme nin 5.1. bendinde belirtilen taahhüdü karşılığında, İŞLETMECİ için Taahhüt Süresi boyunca her ay için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yurt dışından getirilen internet trafik kapasitesi kadar ücretsiz internet (bant genişliği) hizmeti sağlayacak ve bu kapsamda İŞLETMECİ nin yurt dışından getirdiği medya içeriğine karşılık kullandığı Veri Merkezi Bağlantısı Hizmeti ne ait ÜCRETSİZ DEVRE den AYLIK KULLANIM ÜCRETİ almayacaktır. Bununla birlikte, İŞLETMECİ, ÜCRETSİZ DEVRE için Bağlantı Ücretinin oluşması durumunda (ikinci bir fiber optik kablo/birden fazla fiber optik kablo çekilmesi ve/veya İŞLETMECİ tarafına uç teçhizat sağlanması durumunda) Bağlantı Ücreti ni ödemekle yükümlüdür. İŞLETMECİ ye ücretsiz olarak sağlanan internet erişimi (bant genişliği), İŞLETMECİ nin işbu Kampanya kapsamında yararlandığı ASIL DEVRE nin bant genişliğinden (1 Gbps, 1.5 Gbps, 2 Gbps, 3 Gbps, 4 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps veya 40 Gbps) fazla olamaz. İŞLETMECİ, daha önce yurt dışından yayım yapan ve ÜCRETSİZ DEVRE üzerinden yayım yapmak üzere getireceği/getirdiği DOMAIN ve IP listesini TÜRK TELEKOM ile paylaşacaktır TÜRK TELEKOM, İŞLETMECİ nin işbu Ek Sözleşme kapsamında yararlandığı ÜCRETSİZ DEVRE nin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını saptamak için gerekli her türlü teknik kontrolü (sunucuya uzaktan erişim, yerinde inceleme, switch/router kontrolü, IP erişimleri SKAP vb. uzaktan ya da yerinde olacak şekilde trafik gözetimi, İŞLETMECİ nin kullanıcısına tahakkuk ettirdiği faturayı isteme gibi) yapabilecektir. Bu konuda İŞLETMECİ zorluk çıkartmayacak, TÜRK TELEKOM ile işbirliği içerisinde hareket edecektir TÜRK TELEKOM, İŞLETMECİ nin işbu Ek Sözleşme nin 5. maddesinin 5.3. bendinde sözü edilen DOMAIN ve IP bilgilerine ait geçmişe yönelik kayıtlarını inceleyebilecektir.

4 5.5.TÜRK TELEKOM, İŞLETMECİ den işbu Ek Sözleşme kapsamında MEDYA İÇERİK YAYINI HİZMETİ için yurt dışından getirmek istediği ve ÜCRETSİZ DEVRE vasıtası ile son kullanıcıya ulaştırılacak içeriğin daha önceden yurtdışında barındırıldığının ispatı için KAMPANYA dan yararlanmak üzere başvuracağı tarihten önceki dönemlere ait fatura bilgisini talep edebilecektir. İlgili faturaların ibraz edilememesi durumunda ÜCRETSİZ DEVRE, İŞLETMECİ nin kullanımına açılmaz. 5.6.TÜRK TELEKOM, gerekli olması durumunda, işbu Ek Sözleşme nin 5. maddesinin 5.3. bendinde bahsi geçen DOMAIN ve IP lerin medya içerik amaçlı olarak kullanılıp kullanılmadığını donanımsal ve yazılımsal yöntemlerle periyodik olarak kontrol edebilecektir. Bu kontroller esnasında İŞLETMECİ fiziksel ya da uzaktan bağlantı için gerekli erişimleri sağlamakla yükümlüdür. 5.7.TÜRK TELEKOM, işbu Ek Sözleşme nin 5.7. bendinde belirtilen kontrol yöntemlerini Taahhüt Süresi içerisinde değiştirme hakkına sahiptir. İlgili kontroller için İŞLETMECİ IVM sinde donanım bulundurulması zorunluluğu oluşur ise gerekli yer, enerji ve sistemlere olan bağlantılar İŞLETMECİ tarafından TÜRK TELEKOM a sağlanacaktır ASIL DEVRE ve ÜCRETSİZ DEVRE aynı adreste kurulmak zorundadır ÜCRETSİZ DEVRE için İŞLETMECİ, TÜRK TELEKOM a yürürlükteki Veri Merkezi Bağlantısı Hizmeti tarifeleri kapsamında bağlantı ücretini ödemekle yükümlüdür ASIL DEVRE ye verilen 24 aylık abonelik taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ÜCRETSİZ DEVRE herhangi bir zaman diliminde cezasız iptal edilebilir ASIL DEVRE iptal edilirse ÜCRETSİZ DEVRE de ayrıca bir bildirme gerek kalmaksızın iptal edilecektir ASIL DEVRE için Taahhüt Süresince hız/kapasite düşürme işlemi yapılmayacaktır ASIL DEVRE için Taahhüt Süresi nce hız/kapasite artırma işlemi yapılabilecektir. İŞLETMECİ ye ait ÜCRETSİZ DEVRE nin kapasitesi ise ancak, İŞLETMECİ nin yurtdışından ilave kapasite getirmesi koşuluyla, arttırılabilecektir. ÜCRETSİZ DEVRE nin kapasitesi en fazla ASIL DEVRE nin yeni kapasitesine eşit olacaktır TÜRK TELEKOM tarafından aksi belirtilmedikçe KAMPANYA, TÜRK TELEKOM tarafından uygulanan başka kampanyalar ile birleştirilemez tarih ve 2010/DK-07/545 sayılı Kurul kararı ile onaylanan Metro Ethernet İnternet Veri Merkezi Kampanyası ndan; a. Taahhütlü olarak yararlanmakta olan İŞLETMECİ nin ücretli Metro Ethernet İnternet devrelerini (Asıl Devrelerini) Veri Merkezi Bağlantı hizmetine dönüştürmek istemesi durumunda, bu talepler TÜRK TELEKOM tarafından karşılanacak ve İŞLETMECİ nin hem ASIL hem de ÜCRETSİZ DEVRELERİ VERİ MERKEZİ BAĞLANTI hizmetine dönüştürülebilecektir. Bu dönüşümden dolayı İŞLETMECİ den ayrıca herhangi bir bedel talep edilmeyecek veya

5 İŞLETMECİ taahhüdün bozulmasının sonuçlarına tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu durumda İŞLETMECİ nin ASIL DEVRE için yeniden 2 (iki) yıllık abonelik taahhüdünde bulunması gerekecektir. İŞLETMECİ, ücretli Metro Ethernet internet devrelerinin (Asıl Devre) ancak aynı veya (KAMPANYA nın kapsadığı hızlardan farklı olmamak üzere) daha yüksek hızda Veri Merkezi Bağlantı hizmetine dönüştürülmesi talebinde bulunabilir; daha düşük hızda Veri Merkezi Bağlantı hizmetine dönüştürülmesi talebinde bulunamaz. b. Taahhütsüz olarak yararlanmakta olan İŞLETMECİ nin ücretli Metro Ethernet İnternet devrelerini (Asıl Devrelerini) Veri Merkezi Bağlantısı hizmetine dönüştürmek istemesi durumunda, bu talepler TÜRK TELEKOM tarafından karşılanacak ve İŞLETMECİ nin hem ASIL hem de ÜCRETSİZ DEVRELERİ Veri Merkezi Bağlantısı hizmetine dönüştürülebilecektir. Bu dönüşümden dolayı İŞLETMECİ den ayrıca herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Bu durumda ÜCRETSİZ DEVRE nin 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin bitiş tarihinde değişiklik olmaksızın sadece hizmet türü değişikliği gerçekleştirilecektir. İŞLETMECİ, ücretli Metro Ethernet internet devrelerinin (Asıl Devre) ancak aynı veya (KAMPANYA nın kapsadığı hızlardan farklı olmamak üzere) daha yüksek hızda Veri Merkezi Bağlantı hizmetine dönüştürülmesi talebinde bulunabilir; daha düşük hızda Veri Merkezi Bağlantı hizmetine dönüştürülmesi talebinde bulunamaz İŞLETMECİ, (20 Gbps veya 40 Gbps seçeneklerinden birini tercih etmesi durumu hariç olmak üzere) ASIL DEVRE ve ÜCRETSİZ DEVRE nin tarife paketinin 1:5 olması durumunda, hem ASIL DEVRE nin hem de ÜCRETSİZ DEVRE nin tarifesinin 1:2 tarifesine dönüştürülmesini isteyebilir (Sadece ASIL DEVRE nin veya sadece ÜCRETSİZ DEVRE nin tarifesinin 1:2 tarifesi şeklinde değiştirilmesini isteyemez.). Bu durumda, ayrıca herhangi bir bedel talep edilmeyecek veya İŞLETMECİ taahhüdün bozulmasının sonuçlarına tabi tutulmayacak ya da yeniden taahhüt vermesi gerekmeyecek, taahhüdü kaldığı yerden devam edecektir. Buna karşılık, 1:2 tarifesinde olan/tarifesine geçen İŞLETMECİ, ASIL DEVRE nin veya ÜCRETSİZ DEVRE nin tarifesinin 1:5 tarifesine dönüştürülmesi talebinde bulunamaz Aksi halde, işbu Sözleşme nin 6.2. bent hükmü uygulama alanı bulur. 20 Gbps ve 40 Gbps seçenekleri ise sadece 1:5 tarife paketiyle sunulacaktır KAMPANYA kapsamında ASIL DEVRE nin ve ÜCRETSİZ DEVRE nin birlikte veya ayrı ayrı devir işlemi yapılamaz KAMPANYA kapsamında nakledilecek adresin veri merkezi olması koşuluyla, ASIL DEVRE nin ve ÜCRETSİZ DEVRE nin birlikte nakil işlemi yapılabilir TÜRK TELEKOM, KAMPANYA ve işbu Ek Sözleşme süresi boyunca tarifelerinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar işbu Ek Sözleşme den ve bu Ek Sözleşme kapsamında yapılacak her bir başvurudan kaynaklanan başta damga vergisi olmak üzere her türlü vergi, harç, resim ve bu mahiyetteki diğer mali yükümlülükler İŞLETMECİ tarafından karşılanacaktır.

6 6. EK SÖZLEŞME NİN SONA ERMESİ VE HÜKÜMLERİ 6.1.İşbu Ek Sözleşme, Taahhüt Süresinin (24 ay) dolması ile birlikte ilgili Devre açısından herhangi bir ihtar çekmeye gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 6.2.TÜRK TELEKOM, İŞLETMECİ nin İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ ndeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi veya ihlal etmesi nedeniyle ilgili DEVRE açısından İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ ni feshederse, İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ nin eki konumundaki işbu Ek Sözleşme de ilgili DEVRE açısından feshedilmiş sayılacaktır. İşbu Ek Sözleşme nin feshedilmiş sayıldığı durumlarda veya tek başına işbu Ek Sözleşme nin hükümlerinden herhangi birisinin İŞLETMECİ tarafından kısmen veya tamamen ihlal edilmesi nedeniyle işbu Ek Sözleşme nin ilgili DEVRE açısından feshedilmesi durumunda ya da İŞLETMECİ nin 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi nin tamamlanmasından önce ASIL DEVRE ye ilişkin aboneliğini sona erdirmek istemesi durumunda, İŞLETMECİ, ilgili DEVRE açısından, işbu Ek Sözleşme nin imzalandığı tarihten itibaren Sözleşme nin iptal edildiği/sona erdiği tarihe kadar ÜCRETSİZ DEVRE nin söz konusu dönemde yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanacak olan AYLIK KULLANIM ÜCRETLERİ nin tamamını ve (T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil) tüm fer ilerini ve varsa ASIL DEVRE ye ilişkin ödenmeyen bağlantı ücreti ve aylık kullanım ücretleri ile ÜCRETSİZ DEVRE ye ilişkin ödenmeyen bağlantı ücretini ve bunların (T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil) tüm fer ilerini TÜRK TELEKOM un talebi üzerine, defaten, TÜRK TELEKOM un belirteceği süre içerisinde (TÜRK TELEKOM tarafından ayrı olarak bu şekilde bir süre belirtilmedi ise, adına düzenlenen ve Kampanya dan ayrıldığı tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) TÜRK TELEKOM a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1.İşbu Ek Sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ ndeki hükümler geçerli olacaktır. 7.2.İşbu Ek Sözleşme bir asıl bir suret şekelinde düzenlenmiş olup, aslı TÜRK TELEKOM da, aslı gibidir şerhi imzalanmış olan sureti ise İŞLETMECİ de muhafaza edilmek üzere../../.. tarihinde de akdedilmiştir. Bu Ek Sözleşme yi imzalamadan önce, Ek Sözleşme de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim. Ek: Devre Listesi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ADINA İŞLETMECİ UNVANI Yetkili Kişi Adı Soyadı İMZA İMZA İMZA....

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RDCNET TEÇHİZAT KULLANIM BEDELİ İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RDCNET TEÇHİZAT KULLANIM BEDELİ İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RDCNET TEÇHİZAT KULLANIM BEDELİ İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ),

Detaylı

TT SANAL SANTRAL VE ST HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TT SANAL SANTRAL VE ST HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TT SANAL SANTRAL VE ST HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin ayrılmaz bir eki konumundaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Ev Avantaj

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x%25 İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) sabit telefon hizmetinde İş Avantaj

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ/TAKSİTLİ KEP HİZMETİ & TAKSİTLİ EİMZA HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ/TAKSİTLİ KEP HİZMETİ & TAKSİTLİ EİMZA HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ/TAKSİTLİ KEP HİZMETİ & TAKSİTLİ EİMZA HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ (HİZMET SAĞLAYICISI: TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.) 1.

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RAHATT KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ E4 AKILLI EV TELEFONU 14-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ IPAD AIR ONLY WIFI TABLET 47-TL KAMPANYASININ KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KOŞULLARI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş.

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. Cinnah Cad.53/10 Çankaya ANKARA Tel/Faks: 4390309 Hitit VD Vergi Sicil No: 0690452190 FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Paket No Ödeme Tarihi Modem No

Detaylı

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 966 Sözleşme Tarihi Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi Şirket AlfaNumerik 2 Firma Ünvanı veya Şahıs Ad Soyad

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı