BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Telekominikasyon Anabilimdalı ** Niğde Üniversitesi Niğde Meslek Yüksekokulu Radyo TV Bölümü ÖZET Günümüzdeki teknolojik ilerlemeler bilgisayarların birbirine bağlantılı çalışmasını gerekli kılmıştır. Bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla her türlü iletişimin yapılabileceği düşünülürse bilgisayar ağlarının belirli bir protokol standardına oturtulması şarttır. Çünkü farklı bilgisayarlar birbirine bağlanırken verilerin iletilmesi aşamasında çeşitli sorunlarla karşılaşılacaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, veriyi bir yerden başka bir yere iletmede kullanılan protokol standardları üzerinde duruldu. Bu protokollerden ISO (International Standards Organization) nun geliştirdiği veri iletişim modeli olan OSI (Open System Interconnections) modelini ve bu modeli oluşturan 7 katmanı inceleyerek, bu katmanların görevleri ve işleyiş şekilleri açıklandı ve TCP/IP iletişim protokolü ve bu protokolün katmanlarıyla karşılaştırılması yapıldı. Ağların fiziksel boyutu incelenerek, ağ topolojilerinden bahsedildi ve bu topolojilerden Bus, Halka (Ring) ve yıldız topolojiler üzerinde duruldu. Ağ erişiminde kullanılan tekrarlayıcı (Repeater), köprü (Bridge), yönlendirici (Router) ve geçit yolu (gateway) hakkında bilgi verilerek, OSI modeliyle bağlantı şekilleri açıklandı. Anahtar Kelimeler: OSI (Open System Interconnections), TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 1. GİRİŞ Gelişen teknoloji 20. Yüzyılda bilgisayarlara birçok görev yüklemektedir. Bu görevleri yapacak olan bilgisayarlar da gün geçtikçe gelişmeler kaydetmekte, gerek yazılım gerekse donanımsal bazda hızla ilerlemektedir. Dünya artık bilgiyi ortak kullanma ve bilgiden ortak istifade edebilme yollarını araştırmakta, farklı ülkelerde yaşayan insanlar ortak bilgi kullanımı ve bilgiye ulaşım yeteneklerini kazanmaktadır. Bilgisayarların gelişen teknolojide birhayli görev üstlenmeleri iletişim teknolojisinde de kendini göstermektedir. Bu bağlamda özellikle internet sayesinde farklı ülkelerden ürün siparişi yapılabilmekte, birbirini tanımayan insanlar ortak bir konuda tartışma yapabilmekte, posta yollayabilmekte ve her türlü bilgiye erişebilmektedir. Bilgisayar ağları ile bilgiye erişim, bilgi kullanımı ve paylaşımı yapılarak iletişimin maksimum oranda kullanılması sağlanmıştır. Bilgiyi saklama, paylaşma ve bilgiye kolaylıkla ulaşma ihtiyaçlarından dolayı bilgisayar ağları vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim öğretim işleri uzak mesafelerden yapılabilmekte, tüm banka hizmetleri evdeki bilgisayarlardan alınabilmekte, her türlü iş, sanat, sağlık, seyahat, spor ve bunun gibi daha birçok bilgi sistemlerine erişim sağlanarak, etkileşimli konferansların yapılması mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak, bilgisayar ağları ağı kullananları bir araya getirerek, yapılan iş bölümü sayesinde bütünü oluşturan parçalar kolaylıkla toparlanabilmekte ve hızla analizi yapılabilmektedir. Bilgisayar ağların sağladığı iletişim imkanları sayesinde uzak mesafeler artık bir tuşa basmak kadar yakınlaşmaktadır. 2. GENEL AMAÇLI AĞLAR Bilgisayarların birbiriyle haberleşmeleri, birbirlerine veri aktarmaları için genellikle bir kablo veya uydu kullanılarak aralarında kurulan bağlantıyla oluşturulan bütüne ağ denir.

2 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE Aralarında bilgi alış verişi yapan bağımsız (autonomous) bilgisayarlar topluluğuna Bilgisayar Ağları (computer networks) denir. Bilgisayarlar arasındaki bağlantı, bir çift bakır tel olabileceği gibi, fiberoptik, radyo link ya da haberleşme uyduları ile de sağlanabilir. Eğer bir bilgisayar, başka bir bilgisayar tarafından başlatılıp, durdurulabiliyorsa ve kontrol edilebiliyorsa (master-slave relation), bu bilgisayar bağımsız değildir. Bir kontrol ünitesinden ve bir çok bağımlı bilgisayardan oluşan bir sistem yada bir çok terminal ve yazıcıdan oluşan bir sistem bilgisayar ağı değildir. Bilgisayar ağı, birbirine bağlı birçok bağımsız bilgisayar demektir. İki bilgisayarın birbiri ile haberleşmesi, bilgi alıp vermesi, diskini paylaşması birbirine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu bağ kablo olabileceği gibi, uydu da olabilir. [1] 2.1. Bilgisayar Ağlarının Kullanım Amaçları Bilgisayar ağlarının genel amacı; ağ içindeki kullanıcılar arasında iletişim sağlamak ve uygulamalarına destek olmaktır. Bilgisayar ağı kurulmasının birinci nedeni işletmelerde ayrı yada aynı yerlerde birden fazla bilgisayarın bulunmasıdır. Bu bilgisayarların herbiri şirket için farklı amaçlarda kullanılacağından ve bu bilgisayarlarda yapılan işlemlerin ortak bir çıktı sonucu değerlendirilmesi yapılacağından, yönetimin istediği nitelikte raporlar alması kolaylaşacaktır. İkinci neden ise donanım sorunlarıdır. Bu hizmetleri yerine getiren bilgisayarlardan herhangi birinin arızalanması durumunda diğer bilgisayarlarla iletişim içinde olan bilgisayarın yaptığı işlemi bir başka bilgisayar üstlenebilir. Böylelikle hizmetlerin aksaması minimum seviyeye indirilmiş olur. Bilgisayar ağları kullanıcılarına birçok imkanı da sunmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimde ve üniversiteler arası bilgi alışverişinde bilgisayar ağları çok yararlı bir eğitim ortamı sunarlar. Bunu yanında, banka işlemlerinin ve yatırım hesapları işlemlerinin evden yürütülmesi, katalog incelemesi ve evden sipariş verilmesi, günlük gazetelerin PC lere yüklenmesi yada yazıcıdan döktürülmesi ve hemen hemen her konudaki (iş, sanat, bilim, sağlık, seyahat, spor, vb.) bilgi sistemlerine erişilmesini sağlamıştır. Şirket personelinin ya da kişisel kullanıcının ve kaynağın bulunduğu coğrafi konuma, aralarındaki uzaklığa bağlı olmaksızın, şirket personelinin ya da kişisel kullanıcıların kaynaklara erişebilmesi kolaylaşmıştır. Elektronik posta (electronic mail) sayesinde bir çok kişinin, konferans görüşmesi şeklinde toplantı yapması mümkündür. Video hizmeti ile, çok kişi ile oynanan gerçek zamanlı (real-time); oyunlar ve senaryosu seyirci tarafından seçilebilen filmler gibi hizmetleri kullanıcıya sunmuştur. Sonuç olarak; ağlarda sağlanan iletişim imkanları, onların en büyük amaçlarını oluşturur. Bu imkanlar sayesinde, insangücü, maliyet ve zaman tasarrufu sağlanarak teknolojinin maksimum seviyede kullanılması sağlanmıştır. [2] Tüm bu amaçları gerçekleştirecek bilgisayar ağı mimarileri şu hizmetleri sağlayabilmelidir; Bağlantılılık (Connectivity): Değişik donanım ve yazılımların içten bağlanmasına, tekbiçim (uniform), tekil sistem görünümlü, bilgisayar ağı sistemine izin vermeli. Modülerlik: Az sayıda, genel amaçlı bileşenlerden oluşan çeşitli bilgisayar ağı sistemlerinin oluşmasına izin vermeli. Güvenilirlik: Hata arama ve düzeltme ile hatalardan arındırılmış bir iletişimi desteklemeli. Gerçekleştirim Kolaylığı: Bilgisayar ağı kurulumları için kabul edilebilir çözümler, düzenleme ve yönetimi üretmeli, son kullanıcıyı bilgisayar ağına, çeşitli iletişim kolaylıkları ile desteklemelidir. 2.2 Dünyadaki Yaygın Ağlar Dünyaca ünlü yaygın bilgisayar ağlarının başında ARPANET, SNA ve DECNET gelir. ARPANET (Advanced Research Projects Agency), Amerikan savunma bakanlığınca 1960 yılında kurulmuştur. Bir ana sistem ve ona bağlı çok sayıda bilgisayarlardan oluşur. 16

3 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması SNA (System Network Architecture), IBM kullanıcıları için oluşturulmuştur. Temel amacı, uygun bir ağın sağlanmasıdır. Firmalar ya da üye kuruluşlar, uluslar arası işlerini ve kendi birimlerinin denetimini SNA aracılığıyla yaparlar. SNA düğüm olarak ifade edilen birçok bilgisayardan oluşur. DECNET, (Digital Equipment Corporation) DEC kullanıcılarına ağ ile çeşitli imkanların sağlanmasını amaçlar. DECNET ve SNA zaman içinde donanım ve terminoloji olarak kendilerini yenilemektedirler. Bugün birçok ülkede, devlet ve özel kurumlar ülke içinde kendi birimlerini bağlamak amacıyla yaygın ağlar (uzun mesafeli ağlar) oluşturmaktadırlar. Türkiye de ilk yaygın bilgisayar ağını Türk Hava Yolları kurmuştur ve bu ağ uluslar arası bir ağ olan SITA ağına bağlanmıştır. Daha sonra bankalar ve kamu kuruluşları kendi ağını kurmuştur. 2.3 Ağ Donanımı Dağıtıcılar, kullanıcı PC ler, adaptör kartlar ve kablolar ağın ihtiyaç duyduğu donanımlardır. Modern donanım ürünleri uluslararası standartlarla uyumlu olduğu için farklı firmaların donanım ürünleri aynı ağ içerisinde kullanılabilir. Bir ağda bilgisayarlar dağıtıcı ve kullanıcı istasyonları işlevi görürler. Dağıtıcılar kendisine bağlı disk sürücüler, yazıcılar, modemler ve faks gibi iletişim hatlarını kullanıcı istasyonları tarafından kullanılır hale getirirler. Kullanıcı PC lerinde çalışan yazılım, ağı kullanan kişilerin dağıtıcılardaki veri ve cihazlara erişme imkanlarını sağlar. Bir dağıtıcıda disk sürücülerinin hızı çok önemlidir. Bir dağıtıcı için; disk kapasitesi ihtiyaçtan üç kat fazla olmalıdır, hızlı bir disk kontrol kartı olmalı, işlemci bir Pentium işlemci olmalı, RAM en az 64 Mb olmalı ve ram genişleme yuvası genişlemeyi desteklemelidir. Bilgisayar ağları, kullanılan iletim teknolojisine göre iki sınıfa ayrılır. Bunlar; Yayın Ağları (Broadcast Networks) ve noktadan noktaya (Point to point) ağlardır. Yayın ağlarında, ağa bağlı bütün makinalar tarafından paylaşılan tek bir haberleşme kanalı vardır. Her hangi bir makina tarafından gönderilen paketler (kısa mesajlar) diğer bütün makinalar tarafından alınır. Paketin hangi adrese gönderildiği pakette bulunan adres alanında belirtilir. Paketi alan bütün makinalar adres alanını kontrol ederler. Paket kendisine gönderilmiş ise, makina paket üzerinde işlem yapar, kendisine ait değilse paket üzerinde hiç bir işlem yapmaz. Noktadan noktaya (Point-to-Point) ağlarda ise, kişisel makinalar arasında çok sayıda yol bulunur. Bir paket bir makinadan diğerine gitmek için bir çok ara makinadan geçebilir ve böylece, uzunlukları farklı bir çok yoldan biri üzerinden alıcıya ulaşabilir. Bu nedenle, bu tür ağlarda (routing) yol atama algoritmaları önem kazanmaktadır. [3] 2.4 Ağ Yönetimi Bir ağ kurulduktan sonra ağ yöneticisi ağın çalışmasını kontrol altında tutmalı ve ağın devamlı hizmette olmasını sağlamalıdır. Ağ üzerinde çıkabilecek problemlere hazırlıklı olunmalı ve daha büyük problemlere meydan vermemek için küçük problemlerin anında çözüm yoluna gidilmelidir. Ağı izlemek amacıyla ağ yöneticileri ağ izleme yazılımlarını kullanırlar. Bu tür yazılımlar genellikle SNMP (Simple Network Management Protocol) protokolünü kullanır. 2.5 Ağ Topolojileri Yerel ağlar paylaşımlı erişim teknolojilerine dayanırlar. Bu, yerel ağa bağlı tüm cihazların, koaksiyel, twisted pair veya fiber optik gibi bir haberleşme ortamını paylaşmaları anlamına gelir. Ağa fiziksel bağlantı, bilgisayara takılan Ağ Arabirim Kartı (NIC, Network Interface Card) ile yapılmaktadır. Fiziksel bağlantının gerçekleşmesinden sonra ağ üzerindeki istasyonların bibirleri ile iletişimini yönetmek ağ yazılımına kalmıştır. Bilgisayarlar haberleşme ortamını sağlayan bir kablo aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. Yerel ağlarda, bilgisayarlar arası veri iletişimini sağlayan ağ kablolarının bağlantı düzenine topoloji denir. Farklı topolojilerle bağlanmış bilgisayar ağlarında, verinin iletim şekli de farklılık göstermektedir. Bir ağdaki düğümler iki mantıksal metoddan birini kullanarak mesajları aktarırlar. Ya mesajları, sırasal (sequential) mantıksal topoloji kullanarak düğümden düğüme aktarırlar ya da yayın (broadcast) mantıksal topolojisini kullanarak bütün istasyonlara aynı anda mesajları gönderirler. Başlıca 3 çeşit topoloji vardır. Bunlar; Doğrusal (Bus), halka (Ring) ve yıldız (star) topolojileridir. [4] 17

4 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE Doğrusal (Bus) Topoloji Bu ağ sisteminde bilgisayarlar doğrusal olarak uzanan bir kabloya bağlanır. Kablonun iki ucunda sonlandırıcılar bulunur. Bus topolojide kablo bir PC den diğer PC ye gider fakat her PC nin içine girip sonradan dışarı çıkmaz. Bunun yerine her ağ düğümünde bir eş eksenli T konnektörü kullanılır. Böylece kablonun birçok bağlantı noktası olur. Bu topolojinin elektriksel karekteristiğinden dolayı, herhangi bir noktadaki kötü bir bağlantı ağın tamamen çökmesine neden olur. Bu topolojide kablo sistemi oldukça karmaşıktır. Çünkü işlemciden çıkan iki kablo her PC nin arka paneline gider ve daha sonra hat içerisinde değişik yönlere dağılır. (Şekil 1) Sonlandırıcı Sunucu Halka (Ring) Topolojisi Şekil 1: BUS Topolojili Ağ Bu topolojide ağ üzerindeki bilgisayarlar halka şeklinde yer alan bir kablo sayesinde haberleşirler. Bu halka şeklindeki kablo üzerinde veriler tek yönde hareket eder ve halka üzerinde daire çizerler. BUS topolojisine benzer olarak donanım araçları soketlerle halkaya bağlıdır. Halkadan bir sinyal geçtiğinde, her bir araçta bulunan alıcı-sürücü birim, gelen sinyalin adresini kontrol eder ve onu araca yönlendirir. Bus topolojiyle karşılaştırıldığında yeniden sinyal üretme işlemi bir avantajdır. Bu durum hata kontrolü ve yönetimini kolaylaştırır. Her bağlantı kanalı sadece iki bilgisayar arasında olduğu için yüksek veri iletim hızları sağlanabilir. (Şekil 2) Sunucu Şekil 2: Halka (Ring) Topolojili Ağ 18

5 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması Yıldız (Star) Topolojisi Yıldız topolojisinde bütün bilgisayarlar merkezi bir sunucuya direk olarak bağlanırlar. Bu bağlantıyı sağlamak için Yıldız topolojisi HUB denilen cihazlarla sağlanır. Tüm kablolar bir merkezden kollar halinde çıkar. Kablolar tek tek merkezi HUB a bağlanabileceği gibi, birkaç HUB birbirine bağlanarak tek hat olarak ana bilgisayara da bağlanabilir. Bu topolojide, ağdaki kablolar düğümler ve merkez-kutu (HUB) arasında gidip gelirler. Merkezi HUB diğer her bir bilgisayarla doğrudan ilişkide bulunur. Bu ağ yapısında sisteme bağlı kol sayısı, HUB ın giriş sayısıyla sınırlıdır. Kolun uzunluğunda ise bir sınırlama yoktur. Bu topolojiyi fazladan HUB lar ekleyerek genişletmek mümkündür. HUB, kabloları birbirinden bağımsız olarak organize ettiğinden HUB ile bilgisayar arasındaki kablo arızalansa bile ağdaki diğer bilgisayarlar ağda çalışmaya devam eder. Bu topolojide gönderilen mesajlar merkezi bir bilgisayarda (veya cihazda) anahtarlanır ve alıcı bilgisayara gönderilir. Merkezi bilgisayarın bozulması halinde tüm ağ çalışmaz duruma düşer. Ayrıca her bilgisayarın merkezi üniteye direkt bağlantısı gerektiğinden kablolama masrafı artacaktır. Ancak herhangi bir bilgisayarın bozulması ağı olumsuz etkilemeyecektir. Herhangi bir bilgisayarla merkezi ünite arasındaki iletim kanalı başka bilgisayarlarla paylaşılmadığı için merkezle diğer bilgisayarlar arasında yüksek hızlarda veri iletimi gerçekleştirilebilir. Merkezdeki cihazın yüksek veri iletim kapasitesi bulunmalıdır. (Şekil 3) HUB Şekil 3: Yıldız Topolojili Ağ Sunucu 3. BİLGİSAYAR AĞ YAPILARINDA İLETİŞİM PROTOKOLLERİ Temelde, iletişim protokolleri bir makinanın başka bir makinayla nasıl haberleşeceğini belirler. Protokoller veriyi paketler halinde iletirler. Bu iletim sistemine paket anahtarlama sistemi denir. Paketlerin şu yararları vardır. Bilgi birçok parçaya bölünüp değişik yollardan gideceği yere gönderilip orada tekrar birleştirilebilir. İletim esasında bir paket kaybolur ya da bozulursa, tüm mesaj yerine sadece o paketin gönderilmesi gerekir. Paketler güvenlik için şifrelenebilir. İletim zamanını azaltmak için sıkıştırılabilirler. Bir paket kendisi ile ilgili bir bilgi taşıyabilir ve alıcı bilgisayar bilginin doğruluğunu bu şekilde kontrol edebilir. Standart bir paket protokolü kullanarak değişik tipte yazılım ve donanım kullanan bilgisayarlar birbirine bağlanabilir. Protokoller verinin nasıl iletileceği konusunda ağdaki birimler arasındaki mutabakatı temsil eder. Zayıf bir protokol veri transferini yavaşlatır. Fakat standart protokolleri izleyen yazılımlar farklı sistemler arsında iletişim kurabilirler. Protokolün anahtarları sözdizimi, semantik ve zamanlamadır. Sözdizimi, kullanılacak sinyalin seviyesini ve gönderilecek verinin biçimini belirtir. Semantik, makineler arasında koordinasyonu sağlamak için gereken bilgi yapısını içerir. Zamanlama, hız ayarlaması yapar. Böylece farklı hız portuna sahip bilgisayarlar birbiriyle haberleşebilir. Tipik bir iletişim protokolü mimarisi şu katmanları içerir; [5] 19

6 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE Uygulama : Mimarinin en üst katmanıdır. Tipik olarak, uygulama sürecinin yönetimini, verinin dağılımını, iç işlem iletişimini ve uygulama fonksiyonunun dağıtılabilir sürece dönüşmesini gerçekleştirir. Uygulama katmanının fonksiyonelliği alttaki katmanlarca desteklenir. Dağıtık İşletim Sistemi : Uygulama katmanınca istenen dağıtık sunumları üretir. Bu katman, isimlendirme ve adresleme, yerel kaynakların paylaşımı, koruma ve eşzamanlama, içiletişim ve iyileştirmeyi destekler. Dağıtık işletim sistemi dağıtık fonksiyonları tek bir mantıksal varlığa birleştirir. SSI (Single System Images-tekil sistem görünümü) oluşturma işleminden sorumludur. Yerel Yönetim ve Çekirdek (Kernel) : Kişisel düğümlerde dağıtık işletim sistemini destekler. Aynı zamanda, içişlem iletişimleri, bellek ve giriş/çıkış erişimlerini, koruma ve çok görevliliği (multitasking) destekler. Bu katman, Dağıtık işletim sistemi tarafından istenen sunumları daha üst katmanlara iletir ve diğer düğümlerdeki kendi eş katmanlarıyla iletişimi sağlar. İletişim Sistemi : Uygulama, Dağıtık işletim sistemi ve yerel yönetim katmanı tarafından istenen iletişimi destekler. Bu şekilde katmanlanmış yapıya sahip iletişim protokolleri şu yararları sağlayacaktır; Katman Bağımsızlığı: Her katman sadece hemen altında yer alan katmanda üretilen sunumlardan haberdardır. Daha aşağıdaki katmanların işleyişini bilmezler. Böylece, her katman için yeni sürümler ve güncellemeler, önceki veya sonraki katmanı etkilemeden yazılabilir. Örneğin, ağ katmanının geliştirilmesi için veri katmanının değiştirilmesi gerekmez ve yapılacak geliştirmeler daha üstteki katmanlar değiştirilmeden onların da yararlanacağı şekilde yukarı doğru yayılır. Esneklik: Bir katmandaki işleyiş değişikliği (örneğin yeni teknoloji, farklı donanım vs.) alttaki veya üstteki katmanları etkilemez. Basitleştirilmiş işletim ve bakım: Katmanlı tasarım ve tüm sistem fonksiyonelliğinin daha basit, daha küçük bölümlere yapılandırılmasıyla ağın daha kolay işletimi ve bakımı sağlanmış olacaktır. Standartlaşma: Katman fonksiyonelliğinin korunması (encapsulation), sunumlar ve arayüzler duyarlı olarak tanımlı varlıklara yapılanarak standartların daha kolay geliştirilmesine izin verirler. 3.1 OSI Rerefans Modeli ISO (International Standarts Organization) uluslar arası veri iletişim standartları geliştiren bir kuruluştur. ISO 1970 lerde standart bir veri iletişim protokolü geliştirerek buna Open Systems Interconnections (OSI) adını verdi. OSI referans modeli sayesinde değişik bilgisayar firmalarının ürettikleri bilgisayarlar arası iletişim ortak bir standarda oturtulmuş ve böylece farklı standartlar arası uyumsuzluktan oluşan iletişim sorunları ortadan kalkmıştır. OSI modeli bir bilgisayar uygulama programının başka bir bilgisayardaki uygulama programıyla olan iletişimini tanımlar. Bu model, farklı bilgisayarların iletişim kurabileceği sistemlerin oluşturulmasında çeşitli kolaylıklar sağlar. Bu modelde; en üst katmandaki görüntü veya yazı şeklindeki veri alt katmanlara inildikçe makina diline dönüşür ve en son katmanda ise 1 ve 0 lardan oluşan bilgi halini alır. Bu bilgi karşı tarafa iletildiğinde ise bu 1 ve 0 lar en alt katmandan en üst katmana doğru tekrar yazı ve görüntü şekline dönüşür. [3] OSI Referans Modeli Katmanları Bu yapıda; ağdaki iki bilgisayar sadece yaptıkları işe uygun katmanları kullanırlar. Yani sistemdeki her katman çalışmak için kendinden önceki katman ya da katmanları kullanır. OSI modeli 7 seviyeden oluşmuştur. Bunlar physical (fiziksel), data link (veri iletim), network (ağ), transport (taşıma), session (oturum), presentation (sunum), application (uygulama) seviyeleridir. OSI modeli farklı seviyelerdeki protokollerin birbirleriyle ilişkilerini oldukça iyi açıklamaktadır. (Şekil 4) Bilgisayar ağlarında performans artırma yollarına gidilerek, 3. Seviye anahtarlama sistemi geliştirlmiştir. Bu yeni anahtarlama sistemi sayesinde; büyük ağ kullanıcıları birden çok yayın alanında yer alabilir, bu sayede 20

7 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması ağdaki yayın trafiği büyük ölçüde sınırlanabilir. Ayrıca filitreleme özellikleri sayesinde istenmeyen kullanıcıların bazı özel adreslere ulaşması engellenerek, üst seviyede bir güvenlik sağlanabilir. 1.Seviye Interface (arayüz) seviyesi olup, Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, ATM vb. gibi ağ teknolojileriyle cihazların bağlantılarından sorumludur. 2.Seviye switching (anahtarlama) seviyesi olup, son kullanıcı cihazların adreslenmesini ve eklenmesini sağlar. 2.Seviye anahtarlarla çok kullanıcılı yüksek performanslı düz ağ yapıları kurulmaktadır. 2.Seviye anahtarlama Bridging olarak da adlandırılmaktadır. Son kullanıcı cihazların Media Access Control (MAC) adreslerine göre paketleri geçirir veya süzer. 3.Seviye routing (yönlendirme) seviyesidir. Bu seviye farklı ağlar arasında geçişi ve güvenliği sağlar. Yönlendiriciler 3.Seviye çalışan cihazlardır, WAN bağlantılarını sağlamak ve yerel ağlarda segmantasyon için kullanılır. Yerel ağlardaki tüm kullanıcıların aynı yayın alanında (broadcast domain) bulunmasından doğacak problemleri önlemektedir. Yönlendiriciler LAN cihazlarına göre daha yavaş olduğundan, bu segmentasyon işleminde yönlendiricilerin kullanılması performans problemlerine neden olmaktadır. Yönlendiricilerin yazılıma bağlı olarak çalışmasının getirdiği dezavantajı aşmak için, 2. seviye anahtarlara routing (yol atama) özellikleri eklenerek 3. seviye anahtarlar ortaya çıkarılmıştır ve böylece, yönlendiricilerde oluşan performans problemi, yol atama özelliklerinin kullanılmasıyla aşılmıştır. Yönlendiriciler, artık sadece LAN'larda WAN bağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadırlar. OSI modelinde, tabakaların oluşturulmasında uygulanan prensipler şunlardır; 1. Değişik seviye bir ayırım gerektiğinde bir tabaka oluşturulmalıdır. 2. Her tabaka iyi tanımlanmış bir fonksiyonu yerine getirmelidir. 3. Her tabakanın fonksiyonu uluslararası standartlaştırılmış protokoller açısından seçilmelidir. 4. Tabaka sınırları arabirimler arası bilgi akışını en aza indirecek şekilde seçilmelidir. 5. Tabakaların sayısı belirgin fonksiyonların aynı tabakalar üzerinde atlama yapmayacak kadar geniş, mimariyi hantallaştırmayacak kadar az olmalıdır. Veri Gönderimi Uygulama katmanı Uygulama katmanı Veri Alımı Sunum katmanı Sunum katmanı Oturum katmanı Oturum katmanı Taşıma katmanı Taşıma katmanı Ağ katmanı Ağ katmanı Veri İletim katmanı Veri İletim katmanı Fiziksel katman Veri iletimi Fiziksel katman Şekil 4: OSI Referans Modeli Katmanları Uygulama (Application Layer) Ağı kullanan uygulama programlarının oluşturduğu katmandır. Uygulama katmanı, OSI yi kullanarak anlamlı bilgi alışverişi yapan uygulama süreçleri (application processes) yani kullanıcılar arasında pencere görevi yapar. Dosya paylaşımı, elektronik posta, veritabanı yönetimi gibi işlemlerin yapıldığı katmandır. Kullanıcının doğrudan kontrol edebildiği katman olmasından dolayı en önemli katman olarak adlandırılabilir. Bu katmandaki hizmetlerin çoğu, uygulamaları yazmak için kullanılan uygulama programlama arabirimi (API) 21

8 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE olarak adlandırılır. İletişime ait olup, alt katmanlarda yapılmamış olan tüm işlevleri içerir. Uzaktaki bir makinaya bağlanmak için sanal terminal protokolü (virtual terminal protocol), dosya aktarım protokolü (file transfer protocol) uygulama katmanı örneklerindendir Sunum (Presentation Layer) Uygulamalarda sunulan verilerin standartlaştırılması işleminin gerçekleştiği katmandır. Sunum katmanı, bilgiyi uygulama katmanının anlayabileceği bir biçimde sunmak için gerekli işlemleri yapar. Bu katman, verinin söz dizimi (syntax) ile ilgilidir. Veri nasıl biçimlendirileceği (data format), veri kodlaması (coding) ve işaret seviyeleri (signal levels) gibi verinin nasıl gösterileceği ile ilgili işlevler içerir. Bunların dışında, verinin en uygun nasıl iletileceğini tanımlar ve aşağıdaki işlevleri yerine getirir; Verinin iletim söz dizimi (transmission syntax) Veri şifreleme (data encryption) Kod dönüşümü (code conversion) Veri sıkıştırma Oturum (Session Layer) Bu katman düğümler arasındaki iki yönlü ilişkilerle ilgilenir. Örneğin bir iş istasyonunun bir sunucuya bağlanmasında nasıl bir iletişim kurulacağını ve hangi iletişim kurallarının kullanılacağını tanımlar. Uygulamalar arasında bölümlerin yönetilmesi işleminin yapıldığı katmandır. Oturum katmanı, sunuş katmanları arasındaki veri alışverişini yönetmek, karşılıklı görüşmeleri için sunuş katmanları arasındaki oturumu düzenlemek ve eşzamanlamak için gerekli araçları sağlar, bağlantı kesildiğinde tekrar kurar. İletilen veri dizisi arasına kontrol noktaları (check points) yerleştirerek, iletişim kesilmelerinden sonra iletişimin yeniden başlamasında, sadece son kontrol noktasından itibaren verinin tekrar gönderilmesini sağlar. Oturum katmanının diğer bir görevi de jeton yönetimi (token management) dır. Karşılıklı haberleşme yapan iki makinenin oturum katmanları arasında jetonu ele geçiren makina bazı işlemleri başlatmaya yetkilidir. Oturum katmanı şu görevleri içerir. Oturumun kurulması ve sona erdirilmesi Diyalog kurallarının belirlenmesi (Half-duplex, full duplex gibi) Kesilen veri iletiminin yeniden başlatılması ve kaybolan bilginin yeniden gönderilmesine ilişkin işlemler Taşıma (Transport Layer) Bu katman daha alt katmanlardaki hata denetim mekanizmaları üzerine inşa edilmiştir. Sondan sona (end-toend) mesaj iletimi, hata arama ve düzeltme işlemlerinin yapıldığı katmandır. Paketlerin gönderimi ve alımında gerekli bağlantının kurulduğundan emin olma işlevini gerçekleştirir. Taşıma katmanı, oturum katmanının ihtiyaçlarını en az maliyette gerçekleştirebilmek için mevcut ağ hizmetlerini en iyi şekilde kullanır. Taşıma katmanının görevleri şöyle sıralanabilir ; Hizmet kalitesinin ve güvenilirliğinin kontrolü Hata düzeltme Taşıma bağlantılarının çoğullanması Paketlerin gerektiğinde parçalara bölünmesi. İş çıkarma yeteneğinin (thoughput) arttırılması istenirse, taşıma katmanı birden fazla ağ katmanı kullanabilir. Oturum katmanından aldığı bir veriyi parçalara bölerek ağ katmanına iletebilir. Paketlerin gerektiğinde birleştirilmesi. Taşıma katmanı, ağ bağlantısı maliyetini azaltmak için, birden fazla taşıma bağlantısı için bir ağ bağlantısı kullanabilir. Buna taşıma katmanında yapılan çoğullama denir. Veri akış kontrolü (data flow control) Verilerin sıralı iletiminin sağlanması 22

9 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması Ağ (Network Layer) Ağ katmanı dolaştırma ve tıkanıklık denetimini ele alır. OSI modelinin ağ topolojisini en iyi tanıyan katmandır. Yönlendirme ve istek yönetimi katmanıdır. Ağ katmanı açık sistemler arasında ağ bağlantılarının kurulması, sürdürülmesi ve çözülmesi ile ağ bağlantıları üzerinde veri aktarımı yapılabilmesi için gerekli araçları sağlar. Ağ katmanının görevleri şöyle sıralanabilir ; Anahtarlama (switching) yada yol atama (routing) Ağ bağlantılarının çoğullanması (multiplexing) Ağ sıkışıklığı kontrolü (network congestion control) Ücretlendirme bilgilerinin oluşturulması için Paketlerin sayılması Yayın türü ağlarda bu katmanın görevi çok azdır yada hiç yoktur Veri İletim (Data Link Layer) Veri iletim katmanı, çerçeve olarak adlandırılan mantıksal birimlerde organize edilmiş olan bilgiyi iletir. Sonra da bu çerçevelerin alındığına dair bir bilgi dönüşü bekler ve kaybolanlar varsa bunları tekrar iletir. Noktadan noktaya (point-to-point) bağlantı için gerekli veri dağıtımının ekonomik olarak yapılmasını sağlar. Veri iletim katmanı, fiziksel bir bağlantı üzerinden hatalardan korunmuş bir iletişim kurmak için gerekli araçları sağlar. Yayın türü ağlarda, ortama erişimin nasıl yapıldığı da bu katmanın görevleri arasındadır. Veri iletim katmanının ortama erişim alt katmanı (medium access sublayer) bu konu ile ilgilidir. Bu katmanın görevleri şöyle sıralanabilir ; Çerçeveleme (framing) Eş zamanlama (synchronisation) Hata Kontrolü (error control) Sıralama Kontrolü (sequence control) Akış kontrolü (flow kontrol) Adresleme (addressing) Fiziksel Katman (Physical Layer) Bu katman elektriksel bağlantılar ve sinyallemeden oluşur. Daha sonraki katmanlar fiziksel katmanlar sayesinde konuşur. Dolanmış çift tel, fiber-optik kablo ve eş eksenli kablo fiziksel katmanın parçalarıdır. Ortamın fiziksel karakteristiklerini barındıran katmandır. Fiziksel katman, fiziksel iletim ortamı üzerinden sayısal iletişim yapabilmek için gerekli olan fiziksel bağlantıların kurulmasına, sürdürülmesine ve çözülmesine ilişkin elektriksel, mekanik, işlevsel ve yordamsal (procedural) işlemleri içerir. Bu katmandaki en yaygın standart RS-232-C dir. RS-449 adı verilen yeni bir standart RS-232-C nin yerine çıkmıştır. Fiziksel katman şu görevleri yerine getirir; 0 ve 1 bitlerin gerilim düzeyleri ve darbe genişlikleri İletişimin hangi tür olacağı (simplex, half duplex, full-dublex gibi) Fiziksel devre bağlantılarının nasıl kurulup çözüleceği Bağlantının kaç uçlu konnektörle yapılacağı Her ucun hangi işlev için kullanılacağı 3.2 Bilgisayar Ağ Yapılarında TCP/IP Mimarisi TCP/IP, bir ağ dahilinde bilgisayarların ortak çalışarak ağ dahilindeki kaynakları ortak kullanması için geliştirilmiş protokoller bütünüdür. TCP/IP, ARPANET etrafında yoğunlaşmış bir araştırma topluluğu tarafından geliştirilmiştir. Network Virtual Terminal'in ilk ticari versiyonu olan ARPANET patentli protokolü TELNET, kullanıcıların sanal bir veri ağı üzerinden anamakinaya erişimine imkan vermiştir. Bu yapılanma kullanıcıların oluşturdukları ya da oluşturacakları ağları ortak bir makina üzerinden ARPANET e bağlanma sonucunu doğurmuş buna çözüm olarakta TCP/IP protokolü geliştirilmiştir. Bu kavram ve protokollerin gelişmesi birbirine 23

10 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE farklı iletişim sistemleriyle bağlı, farklı konfigurasyon özelliklerine sahip ağların oluşmasına, bu oluşum ise İNTERNET kavramının doğmasına kaynak olmuştur. ARPANET en iyi bilinen TCP/IP ağıdır.1987'nin Haziran ayında bir çok firma TCP/IP'yi destekleyen ürün piyasaya sunmuştur ve bunun dışında her türden TCP/IP'yi destekleyen binlerce ağ piyasaya sunulmuştur. [6] UYGULAMA SMTP RLOGIN FTP TELNET DOMAIN TFTP TAŞIMA TCP UDP YÖNLENDİRME IP ICMP AĞ ULAŞIM IEE / LABP / HDLC Ethernet, X.25, Token-Ring, Dial-Up vs. Şekil 5: TCP/IP katmanları Bazı temel terimleri çok genel olarak açıklamak gerekirse, İnternet Protokol Ortamı terimi sözü edilen protokoller seti için önemli bir anlam ifade eder. TCP ve IP bu ortam içindeki iki önemli protokoldür. Şöyle ki, TCP ve IP en iyi bilinen protokollerdir. Genel olarak bütün aileyi ifade etmek için TCP/IP ya da IP/TCP ifadeleri kullanılır. Bu ifade şekilleri tam doğru bir karşılık değildir. Örneğin, bilgisayar dilinde TCP/IP tabanlı NFS (Network File System- Ağ Dosya Sistemi) kullanımından bahsedilebilir. Ancak NFS tam anlamıyla TCP'yi kullanmamaktadır. Bunun yerine TCP'nin alternatifi olan bir protokolü, UDP'yi (User Datagram Protocol) kullanmaktadır. (Şekil 5) HOST A Uygulama Mesaj HOST B Uygulama Taşıma ROUTER Taşıma Yönlendirme IP IP Yönlendirme Fiziksel Katman Ağ Protokolü Ağ Protokolü Fiziksel Katman Fiziksel Ortam Fiziksel Ortam NETWORK 1 NETWORK 2 Şekil 6: TCP/IP Modelli İki Host un Routerler ile Haberleşmesi Hangi isimle ifade edilirse edilsin, TCP/IP bir protokoller ailesidir.bu aile IP, TCP ve UDP'yi de içine alır. Diger protokoller, FTP gibi makinalar arasında dosya transferini sağlamak, TELNET gibi bir kullanıcının ağ dahilinde başka bir makinaya bağlanmasını sağlamak, electronic mail gibi bilgisayarlar arasında posta gönderimini sağlayan özel bir takım görevleri yerine getirmek amacı ile kullanılan protokollerdir. TCP/IP İnternet Protocol (IP) ve Transmission Control Protocol (TCP) olmak üzere iki ayrı ana protokol katmanından oluşur. TCP mesajların paketlere parçalanarak gönderilmesi, diğer uçta bunların tekrar bir araya getirilmesi, kaybolanların tekrar gönderilmesi ve işlemlerin sıraya konulması gibi işlemlerden sorumludur. IP ise paketlerin yönlendirilmesi işlemlerini yapar. [7] 24

11 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması Bunların dışında Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protokol (UDP), File Transfer Protokol (FTP), Virtual Terminal Protokol (TELNET), Simple Mail Transfer Protokol (SMTP) ve Simple Network Management Protokol (SNMP) TCP/IP mimarisini oluşturan protokol elemanlarıdır. TCP/IP protokolünün asıl önem kazanmasını sağlayan sebepler şunlardır; Ücretsiz olarak bir donanım ve işletim sisteminden bağımsız olarak geliştirilen açık bir standarttır. Bu özellik TCP/IP nin desteklenmesini ve internet bağlantısı olmasa bile farklı yazılım ve donanım bağlantısı için kullanılmasını sağlamıştır. Özel bir Ağ bağlantısı gerektirmez. Yani TCP/IP Ethernet, Token Ring, ağlarda veya dial-up, X.25 bağlantıları gibi her türlü ağ ortamında kullanılabilir. Adresleme sistemi sayesinde bir bilgisayara verilen adresin bütün dünya üzerinde tek olması sağlanmıştır. Kullanıcı hizmetleri için geliştirilmiş yüksek seviyeli protokolleri barındırması TCP/IP nin yaygın kullanılmasını sağlamıştır. (Şekil 6) Uygulama veri Veri gönderme Taşıma Yönlendirme 2. Başlık 1. Başlık 1. Başlık veri veri Veri alma Ağ Erişim 3. Başlık 2. Başlık 1. Başlık veri Şekil 7: Verinin Katmanlar Arasında İletilmesi TCP/IP, OSI referans modelinde olduğu gibi katmanlardan oluşur. Veriler ağ üzerinde iletilmeden önce en üstteki katmandan en alt katmana doğru aktarılırlar. Bu aktarma sırasında her katman verinin önüne başlık denilen bir bilgi ekler. Veriler karşı tarafa ulaştığında bu sefer en alt seviyedeki katmandan en üst katmana doğru bir yol izlerler. Bu esnada her katman kendi başlığını verilerden ayırır ve uygulama katmanında sadece veri kalır. Bu isimlendirmede TCP/IP de farklı, UDP de farklı isimler verilir. (Şekil 7-Şekil 8) Uygulama Stream Message Taşıma TCP Segment UDP Packet Yönlendirme datagram datagram Ağ Erişim frame frame Şekil 8: Verinin Kullanılan Protokole Göre Katmanlarda Aldığı İsimler Uygulama (Application Layer) En üst katman olan uygulama katmanı kullanıcıya hizmet verir. Ağ işletim sistemi ve uygulama programlarının bulunduğu katmandır. Kullanıcıların direk olarak temas halinde olduğu uygulamalar bu katmanda yer alır. TCP veya UDP ağı kullanan; FTP, TELNET, SMTP, DNS, NFS ve benzeri programların oluşturduğu katmandır. Bu uygulamalar sayesinde ağ üzerinde uzak noktalardan bilgisayarlara bağlanmak (TELNET), dosya transferi yapmak (FTP) ve elektronik posta göndermek (SMTP) gibi çeşitli işlemler yapılır. Kullanıcılar direk bu katmanla temas halinde olduğu için bu katmanı kullanıcı doğrudan kontrol edebilir. [8] 25

12 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE Taşıma (Transport Layer) Sondan sona (end-to-end) mesaj iletimi, hata arama ve düzeltme işlemlerinin yapıldığı katmandır. TCP/IP nin taşıma katmanı OSI nin taşıma katmanında tanımlanan görevleri yürütür. Bu katmanda kullanılabilecek iki türlü protokol vardır ; [9] UDP (User Datagram Protocol:Kullanıcı Datagram Protokolü) Bu protokol güvenilir olmayan bağlantısız hizmet (connectionless service) verir. Sıralama yada akış kontrolü ihtiyacı duyulmayan uygulamalarda kullanılabilir. Bu protokol kısa ve hızlı veri iletişiminde soru-cevap şeklinde çalışan sistemlerde (client-server model), iletişimin güvenilir olmaktan çok hızlı olması gereken uygulamalarda (ses ve görüntü gibi) yaygın olarak kullanılır TCP (Transport Control Protocol : İletim Kontrol Protokolü) Bu protocol güvenilir bir hizmet olan bağlantılı hizmet (connection oriented service) verir. Veriler segmentler halinde iletilir. Segmentteki kontrol toplamı veriler hasar olup olmadığını anlamak içindir. Eğer gönderimde bir hasar yoksa varış noktasındaki makine kaynak makinaya onay gönderir. Belli bir süre içinde onay gelmezse segment tekrar gönderilir. TCP veri transferinden önce bağlantı ihtiyacı duyduğu için, ilk gönderilen segmentler bağlantı kurma amaçlıdır. TCP, segment başlığındaki sıra numarası sayesinde verileri algılayarak belirli bir sıraya koyar. TCP bir üst seviyedeki katmanda hangi uygulamaya segmentleri geçireceğine başlık kısmındaki portlara bakarak karar verir. (Şekil 9) Bit Numaraları Kaynak Portu Sıra Numarası Onay Varış Portu Offset Reserved Flags Pencere Kontrol Toplamı Bilgi Başlangıcı Yönlendirme Acil İşareti Şekil 9: TCP Segment Formatı Bu katman OSI nin 3. olan ağ katmanının görevlerini yerine getirir. İnternet katmanı, bağlantısız hizmet (connectionless servis) verir ve paket anahtarlamalı ağ özelliklerine sahiptir. İnternet katmanı, gönderilecek veriyi belirli bir formatta paketler haline getirir. Bunlara IP (Internet Protocol) paketleri denir. İnternet katmanının görevi bu paketleri varış adreslerine teslim etmektir. IP denilen bu katmanın fonksiyonlarını özetlemek gerekirse; Temel veri iletim birimi olan datagramı tanımlar, internetin adresleme yapısını tanımlar, verilerin ağ erişim katmanı ile taşıma katmanı arasında iletilmesini sağlar. Paketlerin ağ üzerinde yönlendirilmesini sağlar, Paketlerin gerekli durumlarda daha küçük parçalara bölünmesi ve birleştirilmesini sağlar Yol atamak (routing) ve sıkışıklıktan kaçınmak (avoiding congestion) bu katmanın ana görevleridir. IP protokolü hata kontrolü ve kaybolan paketlerin tesbiti işlemlerini yapmaz. IP, paketleri varış noktasına iletir. Karşı tarafın alıp almadığını kontrol etmez. Kontrol işlemleri diğer katmanlar tarafından yapılır. (Şekil 10) Ağ Erişim (Network Access Layer) Bu katman OSI nin ilk iki katmanının görevlerini yerine getirmektedir. TCP/IP modelinin bu katmanı ağa bağlı bilgisayarların IP paketlerini ağa aktarmak için ağın nasıl kullanılabileceğini tanımlar. Teknoloji geliştikçe 26

13 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması Bit Numaraları Versiyon IHL Servis Tipi Toplam Uzunluk Bayrak Fragment Offset Tanımlama Yaşam süresi(ttl) Protokol Başlık Kontrol Toplamı Kaynak Adresi Varış Adresi TCP Başlığı ve İletilen Bilgi Şekil 10: IP Datagram (Paket) Formatı bu ağda kullanılabilecek protokollerin de geliştirilmesi gerekir. Bu katmana ilişkin protokol ağdan ağa ve katmandan katmana farklılık gösterir. Kısaca, bu katmanın görevi, noktadan noktaya (point-to-point) bağlantı için gerekli veri dağıtımının ekonomik olarak yapılmasını sağlayan ve fiziksel ağlara (Physical Networks) erişimi sağlayan katmandır. [10] 3.3 Ağ Yapılarında Veri Parçalama Ve Birleştirme İşlemleri Ağ içindeki her düğüm noktasının, aldığı paketleri kendinden bir sonraki düğüm noktasına ulaştırabilmek için parçalayabilmesi gerekir. Her IP, bölünmüş paketleri hedefte tekrar birleştirebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. TCP/IP bir çok farklı türden ağ ile çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Fakat ne yazıktır ki, ağ geliştiricileri paketlerin büyüklükleri konusunda anlaşamamışlardır. Ethernet paketleri 1500 byte uzunluğunda, ARPANET paketleri en fazla 1000 byte civarında olabilir. Bazı çok hızlı ağlar daha büyük paketlere imkan sağlayabilirler. Büyük dosyaları transfer ederken, büyük paketler küçük paketlerden çok daha etkili olmaktadır. Bu yüzden mümkün olan en büyük paket büyüklüğünün kullanılması gerekir. Fakat küçük limitlere sahip ağlarla da çalışma zorunluluğu olabilir. Bunu için iki öngörüş vardır. İlki, TCP'nin paket büyüklüklerini değiştirmek konusunda kabiliyeti olduğudur. TCP bağlantısı ilk gerçekleştiğinde, her iki uç işleyebilecekleri maksimum paket büyüklüğünü gönderebilirler. Bu büyüklüklerden en küçüğü bütün bağlantı için kullanılır. Fakat bu bütün problemi çözüme ulaştırmaz. Esas problem iki ucun aralarında işlemlerin gerekli tüm basamaklarını bilmemeleridir. Örneğin, iki uç arasında veri gönderimi yapıldığında, iki ucun mesela ethernet üzerinde olacağı düşünülebilir. Bu sebeple her iki uç 1500 byte büyüklüğünde paket iletimi için hazırlanacaktır. Fakat uçlardan birisinin ARPANET olması durumunda, bu uç bu büyüklükteki paketi işleyemeyecektir. Bu yüzden veriyi uygun paketlere bölmek konusunda araştırmalar vardır. Bu işlem bölme (fragmentation) olarak adlandırılır. IP başlık bilgisi verilerin, paketlere bölünmesine ve sonra bu paketlerin tekrar bir araya getirilmesine dair gerekli bilgileri veren alanlar içerir. Eğer bir tekrarlayıcı, bir etherneti ARPANET'e bağlarsa, tekrarlayıcı 1500 byte uzunluğundaki ethernet paketlerini almaya ve bunları ARPANET'e uygun parçalara bölmeye hazırlıklı olmalıdır. Bu olay tekrar bir araya getirme (reassembly) olarak adlandırılır. TCP/IP aygıtları paket büyüklüğü konusunda kara vermek için farklı yaklaşımlara sahiptirler. Aygıtlar tüm yolun daha büyük paketlere imkan tanıdığını onaylayamadığında, 567-byte' lık paketler kullanmak aygıtlar için ortak yol olmaktadır. Bu strateji, aygıtların parçaları bir araya getirmede oluşturduğu hatalar (bug) 'lardan dolayı kullanılmaktadır. Aygıtlar parçalama işlemine mümkün olduğu kadar az ihtiyaç duyulmasına çalışırlar. Daha büyük paketlerin ele alınmasının ne zaman güvenli olduğuna dair, aygıtların farklı yaklaşımları vardır. Bazıları bunları sadece yerel ağlar için kullanırlar, bazıları da alan üzerinde bulunan her hangi bir ağ için kullanırlar. 567 byte güvenli büyüklüktür ve her aygıtın bunu desteklemesi şarttır. [4] Verinin Paketler Halinde Bölünmesi Bir çok ağ üzerinden geçmesi gereken verinin geçeceği ağlarda öngörülen maksimum uzunluğu aştığı zaman parçalanması gerekir. Bu işle görevli IP-modülü ihtiyaç anında o veriyi birbirini takip eden paçalara ayırır. Bu 27

14 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE parçalar birbirinden bağımsız olarak taşınırlar fakat her parçaya bir numara (işaret) verilir ve bu işaretle bu parçaların beraberliği tanımlanır. [5] Bu sıradaki bütün paketler aynı tanımlayıcılarla işaretlenirler: Datagram_Header (paket başlık bilgisi) 16 bit 'lik alanlardan oluşur. Bu veri parçalarının sırası özel bir alan ile belirlenmiştir. En son veri parçası "Last Fragment Flag" olarak işaretlenir Parçalanmanın Oluşumu Parçalanmış verideki her paket, bir IP-kafasına ve bir tanımlama alanına sahip olur. Bu tanımlama alanları sayesinde bir verinin bütün paketleri tanınabilir. Paketler iletim esnasında değişik yolları seçebilir. Bir paketin verinin bütünü içindeki yeri, paket aralık alanı sayesinde tespit edilir. Bir sunucu tarafından oluşturulan paket kendinin bir parçası olan 8 bit'lik bir alanda kendi bekleme süresini beraberinde taşır. Paketin oluşumu, adım adım gerçekleşir ve maksimum 255 saniye sürer. Bir paket alan her IP modülü, sonuncu IP modülünden kendine kadar olan süreci paketin bekleme süresinden çıkartıp kontrol etmek zorundadır. Eğer artakalan bekleme süresi, sıfır (0) veya daha aşağıda ise paket tümü ile reddedilir. Bu mekanizmanın gayesi, aşırı yükten dolayı ağda performans düşümünü engellemek ve yazılım hatalarından dolayı atılması gereken paketleri gereksiz yere ağda tutmamaktır. İlk paketin alıcıya ulaşması ile birlikte, bir zamanlayıcı kurulur ve bu zaman içinde geri kalan paketlerin hepsi gelmezse; verinin hepsi atılır. Bu şekilde, tamamlanmamış verilerin gereksiz yere bellekte yer işgal etmesi engellenir. Eğer sunucu halâ veriyi karşı tarafa ulaştırmak istiyorsa, kısa bir süre sonra veri iletimini tekrarlar. (Şekil 11) IP-Kafası VERİ IP-kafası Paket IP-kafası Paket IP-kafası Paket Paketlerin İletimi Şekil 11: Verinin Parçalanması Veri paketlerinin sunucudan alınıp bir çok bilgisayar ağını geçerek alıcıya ulaştırmak IP'nin görevidir. IP, paketlerin belirli bir sıra ile hedefe ulaşmasını ve paketlerin alıcıya ulaşmasını garanti etmez. IP düzeyinde yayının, alıcı tarafından alındığının belgelenmesi söz konusu değildir. İletişim esnasında verilerin geçtiği ağlar, çeşitli uzunluklarda veriye müsaade ettiği için; IP içinde veriler çeşitli uzunluktaki parçalara (paketlere) bölünürler. Yani veriler IP tarafından birden fazla veri parçalarına ayrılırlar ve alıcıya ulaşınca orada tekrar birleştirilirler. İki farklı ağın arayüzleri, her IP modülünü geçityolu olarak kullanır. Bu modüller hem ağlar arası ulaşım hem de uygun olan yolun seçimi ile görevlidirler. Routing (yol alma) tablosunun kullanımı ve oluşumu için gerekli algoritmalar ne IP'nin ne de TCP/IP ailesinin bir parçasıdır. Eğer paketi alan nokta, bu paketi başka noktaya aktarmak zorunda ise, ya paketleri tek tek gönderir yada hepsini toplayıp birleştirir. (Eğer alıcı nokta bütün paketleri aldığından emin olursa bu yolu seçebilir, mesela noktadan noktaya (Point to Point) bağlantısında olduğu gibi) Böylece, gerektiğinde değişik bir yol veya diğer ağ için optimal paket bandı seçilmiş olur. 28

15 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması Alıcı nokta veriyi birleştirme imkanına sahip değilse veriyi gönderen hesaplayıcı verinin paketler halinde parçalanmasını engelleme yoluna gidecektir. Bu işlem için, IP-kafasındaki Parçalanmama biti 1 olarak değiştirmelidir. [11] 4. BAĞLANTI AYGITLARI Bilgi iletişim sistemi, sistem içinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle sorumludur. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün başka bir düğüm ile iletişimine izin verir. Bir bilgisayar ağı ile başka bir bilgisayar ağı arasında iletişimi sağlamak için çeşitli aygıtlar kullanılır. Bu aygıtlar ağ içerisinde iletişim için çeşitli görevleri yürütürler. Ağlar arası iletişimde dört tip bağlantı aygıtı kullanılır. Tekrarlayıcı (repeater), köprü (bridge), yönlendirici (router) ve geçit yolu (gateway). Tekrarlayıcılar tamamen fiziksel katmanda çalışır ve fiziksel genişleme amaçlı kullanılır. Köprüler aynı ağı kullanan yerel ağlar arasında bağlantı sağlar. Yönlendiriciler değişik tipteki ağ protokollerini idare edecek şekilde programlanabilir ve böylelikle aynı geniş ağ alanı içinde farklı tipteki yerel ağları ve bilgisayar sistemlerini destekleyebilirler. Geçityolları daha karmaşık olup, işlem yoğunluklu protokol çevrimi yaparak uygulamalar arası işbirliği sağlarlar. [12] 4.1 Tekrarlayıcı (Repeater) Tekrarlayıcılar fiziksel katmanda çalışan cihazlardır. Tekrarlayıcılar ağların fiziksel büyüklük sınırlarını daha da genişletmek için kullanılır. Tekrarlayıcının temel görevi, fiziksel ortamdaki sinyali alıp kuvvetlendirip bir diğer fiziksel ortama vermektir. Bu cihazlar ile bir bilgisayar ağı sonsuza kadar genişletilebilir. (Şekil 12) OSI Tekrarlayıcı Fiziksel Katman OSI Şekil 12:Tekrarlayıcı ve OSI Modeli Temelde bir bilgisayar ağının genişletilmesi amacıyla kullanılan tekrarlayıcılar çok kolay kurulmaları, çok az bakım gerektirmeleri ve fiyatlarının ucuz olması nedeniyle hayli rağbet gören cihazlardır. Aşağıdaki şekilde tekrarlayıcıların bir ağ üzerinde nasıl kullanıldığı gösterilmektedir. (Şekil 13) Ethernet-1 Tekrarlayıcı Tekrarlayıcı Ethernet-2 Ethernet-3 Şekil 13 : Tekrarlayıcıların Ağ Üzerinde Kullanılması 4.2 Köprü (Bridge) Köprü cihazları temelde birbirinden bağımsız iki ağın birbirine bağlantısı için kullanılırlar. Bu ağlar Ethernet veya Token-Ring gibi farklı ağ teknolojilerini kullanabilirler. Köprülü ağlar, protokol çevrimlerinin olmadığı, 29

16 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE güvenlik gereksinimlerinin en az olduğu ve gereken tek şeyin basit yönlendirme olduğu durumlarda başarılı bir ağ yapısı olarak kullanılırlar. (Şekil 14) Köprü OSI Veri İletim katman Fiziksel Katman OSI Şekil 14: Köprü ve OSI Modeli Aşağıdaki şekilde iki ethernet ve bir token-ring ağının birbirine köprüler ile bağlantısı görülmektedir. Bir köprü bağlandığı alt ağlar üzerinde tüm veri trafiğini yürütür. Her paketi okur, paketin nereden geldiği ve nereye gittiğini görmek için MAC (Media Acces Control) katman kaynağını ve yerleşim adresini inceler. Bu yetenek mesajları yayınlamak ve yerel veri trafiğinin başka bir ağ üzerine geçmesini engellemek için etkili bir yol sağlar. (Şekil 15) Ethernet-1 Köprü Köprü Ethernet-2 Token-Ring Şekil 15: Köprü İle Çeşitli Ağların Bağlantı İlişkisi 4.3 Yönlendirici (Router) Yönlendiriciler OSI referans modelinin ağ katmanında çalışırlar. Bir paketin alınıp hedefine nasıl ulaştırıldığı bulmak için yapılan göreve yönlendirme (routing) denir. (Şekil 16) Yönlendirici OSI Ağ katmanı Veri İletim katmanı Fiziksel katmanı OSI Şekil 16: Yönlendirici ve OSI Modeli Bir yönlendirici ağın tüm haritasını tutar ve paketin gittiği yere en iyi yolu belirleyebilmek için paketleri yönlendirme tablosuna göre ileterek tüm yolların durumunu inceler. OSI referans modelinin ağ katmanında genel olarak tanımlanan protokollerle, yerel bölge ağlarını geniş bölge ağlarına bağlar. Bu sayede yönlendirici, bir Ethernet ağının X.25 paket ağına bağlanmasını sağlar. Yönlendiriciler birden fazla değişik protokolü aynı anda idare edebilmektedir. X.25 bilgisayarları paket anahtarlamalı ağa bağlamak için uluslar arası kabul edilmiş bir 30

17 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması standarttır. X.25 bilgisayar ile yönlendirici arasındaki iletimin nasıl olacağının tanımlar ve OSI referans modelinin ilk üç katmanında çalışır. (Şekil 17) Ethernet-1 yönlendirici X.25 TURPAK yönlendirici Ethernet-2 Token-Ring Şekil 17: Yönlendirici ve Bilgisayar Ağları İlişkisi 4.4 Geçityolları (Gateway) Geçityolları; köprü ve yönlendirici yeteneklerinin de ötesine geçer. OSI referans modelinin üst katmanlarında çalışır. Geçityolları sadece farklı noktalardaki ağları bağlamakla kalmaz aynı zamanda bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını da garanti eder. Bu işlemler bilgisayarda ya da ana bilgisayarda bulunan protokol çevrim yazılımıyla yapılır. geçityolu iki yada daha fazla farklı ağı birbirine bağlayan sistemdir. Genellikle normal bilgisayarlar olmalarına rağmen birden fazla ağ arayüzüne sahiptir. Geçityolları sayesinde PC lerden oluşan bir Nowell ağ, Unix iş istasyonlarından oluşan bir ethernet ağa bağlanabilir. (Şekil 18) Geçityolu Uygulama katmanı Sunum katmanı Oturum katmanı Taşıma katmanı OSI Ağ katmanı Veri İletim katmanı Fiziksel katman OSI Şekil 18: Geçityolu ve OSI Modeli 5. OSI VE TCP/IP REFERANS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 4 katmanlı kavramsal bir model üzerine kurulmuş olan TCP/IP protokolündeki her katman 7 katmanlı OSI modelinde bir veya birden fazla katmana karşılık gelir. [13] OSI referans modeli protokollerin bulunmasından önce düşünüldüğü için özel bir protokol eğilimi yoktur. Bu nedenle daha genel amaçlıdır. Ancak, OSI modeli tanımlandığında tasarımcılar yeterince deneyimli olmadıkları için hangi katmana hangi görevin verileceği konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdi. Örneğin 2. Katman önce noktadan noktaya ( point-to-point) ağlar için tanımlanmış. Yayın türü ağlar gündeme gelince yeni bir alt 31

18 Mustafa ALKAN ve Hakan TEKEDERE katmanın eklenmesi gerekli olmuştur. servis tanımlamaları için OSI modelinin 7. na yakınsama alt katmanı (convergence sublayer) eklenmesi gerekmiştir. (Şekil 19) Uygulama katmanı Uygulama katmanı Sunum katmanı Oturum katmanı Taşıma Yönlendirme Ağ Ulaşım Taşıma katmanı Ağ katmanı Veri İletim katmanı TCP/IP Şekil 19: TCP/IP ve OSI Protokolleri TCP/IP referans modelinin tanımlandığı dönemde iletişim protokolleri kullanılmakta olduğu için, model mevcut protokollerin tanımlanması olarak ortaya çıkmıştır. Protokoller ile model arasında her hangi bir uyumsuzluk olmamıştır. Bunun sonucu olarak da bu dayanak model TCP/IP den farklı ağların tanımlanması için uygun bir model olmamıştır. OSI ve TCP/IP dayanak modellerindeki katman sayıları farklıdır. OSI 7 katmanlı, TCP/IP 4 katmanlıdır. Her iki modelde de uygulama, taşıma ve ağ katmanları vardır. Ancak, diğer katmanlar farklıdır. Hizmet türü yönünden bir karşılaştırma yapılırsa; OSI modeli (oturum ve sunum katmanları hariç) bilgisayar ağlarını tartışmak ve tasarımlamak için faydalı olmuştur. Buna karşılık protokolleri yaygınlaşmamıştır. TCP/IP modeli ise, protokolleri yaygın olmakla beraber, yeni ağ tasarımı için faydalı bir model olmamıştır. 6. SONUÇ Fiziksel katman Büyük organizasyonların bilgi işlem merkezi uygulamaları, merkezcil veya merkezkaç olabilir. Merkezkaç ya da dağıtımlı bilgi işlem uygulamasında bir organizasyonun bilgi işlem hizmetlerine ihtiyaç duyan değişik birimleri ayrı ayrı bilgisayar sistemleri kullanarak kendi bilgi işlem çalışmalarını kendi sitemlerinde yürütürler. Dağılımlı bilgi işlemin en büyük özelliği bölüm ya da birime özel bilgi işlem sağlamasıdır. Temelde bu işlemin nasıl sağlanacağı iletişim protokolleriyle belirlenir. Çünkü bilgi paket halinde iletilirken sbirçok parçaya bölünüp değişik yollarda gideceği yere gönderilip orada tekrar birleştirilmesi gerekir. Bu işlemin sağlıklı gerçekleşebilmesi en yüksek hızın ve performansın elde edilmesi kullanılacak protokollere ve standartlara bağlıdır. Bu çalışmada; bilgisayar ağları için sisteme en uygun protokolün belirlenebilmesi için neler yapılması gerektiği belirlenmiş, protokoller hakkında bilgi verilerek karşılaştırılması yapılmış ve hangi tür uygulamalarda hangi protokollerin uygun olacağı hususunda bilgiler verilmiştir. İletişim teknolojisini kullanan uygulamaların her geçen gün artması, verilerin iletilmesinde yüksek bant genişliği ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Hatta bazı veriler için bu ihtiyaç sonsuz bant genişliği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu da mümkün olmayacağından, ağ hizmetlerinin artık yönlendirici temelli yapıların ötesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekli altyapılar tamamlanarak, kaliteli IP denilen yeni IP hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile akıllı IP yönlendirme ve hizmet kalitesi (QoS) sağlanacaktır. Bu yapı gelecek kuşak ağ hizmetleri için kilit rol oynayacaktır. Bu tür kaliteli IP yapısı içeren ağlarda gönderilen paketlerin başına bir de TOS (Type Of Service-Servis Tipi) biti eklenir. Böylece her paket ağ üzerinde taşıdığı önceliğe ve hizmet kalitesine göre yol alır. Bu tip ağlarda ağdaki paketlerin kaynak ihtiyacı TOS bitine göre belirlenebileceğinden, kaynak ayırma işlemi başarıyla gerçekleştirilebilir. Çağı yakalamak için bu tür yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılması kaçınılmazdır. OSI 32

19 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve İletişim Protokollerinin Uygulanması KAYNAKLAR 1. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Merkezi, Bilgisayar Ağları ve Ağ Yönetimi 2. Barron, B. - Ellsworth, J.H. Savetz, K.V. Internet UNLEASHED Türk TELEKOM Turnet Sevisi 4. Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı 5. The Microsoft TCP/IP Protocol Suite 6. TCP/IP Configuration 7. Some TCP/IP Applications 8. Stewens, W.R., The Protocols, TCP/IP Illusmated, volume 1, Other TCP/IP Protocols 10. Hunt, C.,TCP/IP Network Administration, O Reilly&Associates, Temel TCP/IP. 12. Russel, C. Crawford, S. Running Microsoft Windows NT Server Washburn, K., Evans, J.T., TCP/IP Running a Successful Network, Addision-Wesley,

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NETWORK EKİPMANLARI VE ROUTER KONFİGÜRASYONU (BİTİRME ÖDEVİ) Muhammed Ali TEL YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK ELAZIĞ

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK Ercan REİSOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri Programı Ocak, 2008 İSTANBUL T.C.

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS )

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) Veri Transfer ( Iletim ) Hızı: Bir ağın iletim kapasitesini ölçmek için geliştirilmiş matematiksel bir modeldir. Birim olarak "bps" (bit per second - birim zamanda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG...

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... 9 ATM... 9 FDDI... 10 FRAME RELAY... 10 ETHERNET

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

i Di t Ol .33 İ t r l t .66 İ lüü ( l İ ıml .11 İ r :.55 İ

i Di t Ol .33 İ t r l t .66 İ lüü ( l İ ıml .11 İ r :.55 İ 1... İ İnnt teer rnneet t Needdi ir r??....11.. TTaar ri ihhççee...11.22.. SSt taannddaar rt tl laar r.....11.33 İ İşşl leet tmeenn vvee SSeer rvvi iss SSaağğl laayyı ıccı ı Kuur ruul luuşşl laar r..11.44..i

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC).

Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC). OSI (Open System Interconnect). Phsical Layer (Fiziksel Katman) : Veri gönderimi yapılacaksa üst katmandan gelen digital bit streamini taşıyıcı kablo sistemi üzerine vermek için analog sinyale çevirir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Hulusi TURGUT 2004 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 ÜNİTE 1 OSI REFERANS MODELİ VE KATMANLI İLETİŞİM... 9 1.1 HİYERARŞİK AĞ MODELİ... 9 1.2 (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) OSI MODELİ...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı