YUSUFELİ BARAJI VE HES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMA PROGRAMI Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 8. KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMA PROGRAMI 8.1. Yeniden Yerleşim için İdari Stratejiler Türkiye de, İskan Kanunu na uygun olarak, devlet eliyle yeniden yerleşimi tercih eden aileler için yeniden yerleşim yardımı sağlanmaktadır. Bununla birlikte, genellikle, yerlerinden ayrılmak zorunda kalan PEİ ler, devlet eliyle yeniden yerleşimden çok kendi imkanlarıyla yeniden yerleşimi tercih etme eğilimindedirler. Bu uygulama, yerinden ayrılan insanların kontrolsüz göç etmesi riskini artırmaktadır. Daha önceki yeniden yerleşim uygulamalarının verimsizliği, genelde kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği ve süreçlerin entegre olamamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, geçmişten alınan dersler dikkate alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Yedinci Ulusal Kalkınma Planı ( ) hazırlanmıştır. Planda; Büyük altyapı projeleri ile eş zamanlı olarak yürütülmesi gereken yan projelerden olan çevre etki değerlendirme ve yeniden yerleşim projelerinin ana proje ile birlikte planlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak mevzuat oluşturulacaktır ifadesi belirtilmektedir. Plan ayrıca, proje sponsorlarının (Yusufeli Projesi için Devlet Su İşleri, DSİ) yeniden yerleşim projelerinin uygulamalarından sorumlu oldukları ifade edilmektedir. Kırsal Kalkınma Alt İhtisas Komisyonu nun 2000 yılında hazırlanan raporunda, yerlerinden ayrılan insanların çoğunlukla daha büyük kentlerin varoş alanlarına göç ettikleri ve yeniden yerleştikleri belirtilmektedir. Sonuçta, altyapı yokluğu ve artan nüfus; bu varoşlarda ciddi çevresel sorunlara ve önemli arazi kayıplarına yol açmaktadır. Dahası, kamulaştırma değerlerinin verimsiz kullanımının, bu insanların üretkenliğini düşürdüğü ve ulusal ekonominin tümünü etkilediği belirtilmektedir. 8 inci Ulusal Kalkınma Planında ( ); yerlerinden edilmiş insanların yeniden yerleşim sürecinin hızlandırılacağı ve baraj inşaatlarından dolayı yerinden olan kırsal alandaki insanların yeniden yerleşim alanlarında, ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesi gerekliliği ifade edilmektedir. Ayrıca, Çoruh Nehri gelişimi ile ilişkin yeniden yerleşim sorunları, Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Kalkınma Planı kapsamında ele alınmıştır. DPT tarafından 2000 de hazırlanan planda şu ifadeler yer almaktadır; Baraj inşaatı alanlarında yaşayanlar sadece evleri ve arazilerini değil yaşam şekilleri ve sosyal ilişkilerini de kaybetmektedir. Bu bağlamda, sosyal, kültürel ve ekonomik değişiklikler kaçınılmazdır. Bu dış etkenlerin sebep olduğu olayların yan etkilerinin minimizasyonu için baraj projelerinin önceliği insan boyutu olmalıdır. Bu konuya ilişkin mevcut/potansiyel problemler hemen çözümlenecektir. İlgili kamu kurumlarının ve süreçlerin uyumsuzluğundan kaynaklanan güçlüklerin üstesinden gelmek için, DSİ ve Bayındırlık Bakanlığı nın temsilcileri tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı nın (DPT) koordinasyonunda ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sekreterliği nde çalışacak bir proje özel yeniden yerleşim birimi YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 23

3 kurulacaktır. Kamu kurumlarının kamulaştırma ve yeniden yerleşim uygulamaları ile ilgili rolleri ve sorumlulukları aşağıda açıklanmaktadır. Yeniden yerleşim biriminin görevleri ve yapısı, takip eden bölümlerde sunulmuştur Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşimle İlgili Kurumlar Proje sponsoru DSİ dışında Türkiye deki kamulaştırma ve yeniden yerleşim çalışmalarıyla ilgili olan kurumlar: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BAİB) Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Maliye Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Sağlık Bakanlığı (SB) İller Bankası Genel Müdürlüğü Artvin Valiliği İçişleri Bakanlığı Belediye Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yusufeli Kaymakamlığı Yerel STK lar Devlet Bankaları (Ziraat Bankası ve Halkbank) Bu kurumların tamamı direkt olarak yeniden yerleşim ve kamulaştırma uygulamalarında yer almamaktadır. Ek-E de sunulduğu gibi, bazıları ilgili tesislerin ve altyapının inşası ile ilgili sorumluluklara sahip olup, bazıları da gelir düzenleyici faaliyetleri koordine edecek ya da bunlara katılacaktır. Bu kurumların ilgili rol ve sorumlulukları, takip eden bölümlerde özetlenmiştir. Proje Sponsoru (DSİ) DSİ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı altında 1953 te kurulmuştur. DSİ nin temel sorumluluğu, ülkenin su kaynaklarını geliştirmek ve yönetmektir. Bu nedenle DSİ; barajlar, hidroelektrik santralleri ve yerel sular ile sulama projelerini planlama, tasarlama, inşa etme ve işletme yetkisine sahiptir. Yaklaşık 2 milyar ABD Doları tutarındaki yıllık bütçesi ile DSİ, 26 bölge müdürlüğü vasıtasıyla görevlerini icra etmektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 23

4 DSİ bünyesinde Emlak ve Kamulaştırma Dairesi, DSİ nin projelerinde istendiği şekliyle mal ve kaynak edinimi ile ilgili programları ve politikaları hazırlamak ve izlemekten sorumludur. Bu daire yıllık bir bütçe hazırlar ve parasal fonu kamulaştırma süreci üstlenecek bölge müdürlüklerine tahsis eder. Ayrıca bu Daire, Bölge Müdürlüklerine konuyla ilgili destek verir ve bölgesel kamulaştırma işlemlerinin Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konan Emlak ve Kamulaştırma Talimatı ve Arazi Değerlendirme El Kitabı uyarınca yapılmasını sağlar. Yusufeli Projesi için DSİ, temel olarak, Artvin de bulunan 26 ncı Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla görevlerini icra edecektir. Bu bölge müdürlüğü yaklaşık 150 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlük, bir bölge müdürü ve üç vekil ile yönetilmektedir. Müdürlüğün şubeleri aşağıdaki gibidir: Kesin Hesap Şubesi Jeoteknik Hizmetler Şubesi Makine, Donatım ve Elektromekanik Donanım Şubesi Tesisler Yapım ve Bakım Şubesi Emlak ve Kamulaştırma Şubesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Şubesi İdari İşler Şubesi Deriner Projesi Şubesi Borçka-Muratlı Projesi Şubesi Yusufeli Projesi Şubesi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Devlet Planlama Teşkilatı direkt olarak Başbakanlık altında çalışmaktadır. DPT, tüm kamu kurumlarını ulusal kalkınma hedeflerine ulaşma yönünde koordine etme yetkisine sahiptir. Bu kurumun ana görevleri şu şekilde özetlenebilir; Uzun dönemli ulusal ve bölgesel kalkınma planları ile yıllık programlar hazırlamak ve uygulamalarını izlemek, Ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerini belirlemede hükümete tavsiyelerde bulunmak, Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların uygulanmasında bakanlıklar ve kamu kurumlarının koordinasyonunu sağlamak, Öncelikli bölgelerde kalkınmayı hızlandırmak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve tavsiye edilmesi, Kalkınma planları ve yıllık programların prensip ve hedeflerine uygun olarak uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkileri geliştirmede ve bu kuruluşlarla görüşme ve müzakereleri yürütmede hükümete tavsiyelerde bulunmak. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 23

5 DPT ayrıca, kamu yatırım projelerine ödenek ayrılması için koordinasyonun sağlanmasında anahtar role sahiptir. Ayrıca, sosyal ve kırsal kalkınma için DPT tarafından yönetilen ve koordine edilen programlar bulunmaktadır. Bu programlardan bazıları, Yusufeli Projesinin yeniden yerleşim süreci boyunca gelir restorasyonu için de kullanılacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BAİB) BAİB in temel görevleri; Kamu binalarının inşa ve bakımı, Kentsel alanların mekansal planlarının hazırlanması veya onaylanması, Kentsel alanlarındaki altyapı için standartlar belirlenmesi, Doğal afetler öncesinde ve/veya sonrasında alınacak önlemlerin ve yardımların tespiti, Bu önlemlerin ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde uygulanması. Bakanlığın başlıca bölümleri; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (KHGM) kapatılması ile ilgili 5285 Sayılı Yasanın te kabul edilmesine kadar, yeniden yerleşim projelerinin yönetimi KHGM nin göreviydi. Bu tarihten sonra, yeniden yerleşim projelerinin yürütülmesi görevi ve yetkisi BAİB e verilmiştir. Baraj, havaalanı ve diğer kalkınma projelerinden etkilenen insanların yeniden yerleşimi ile göçmen, göçebe veya geçici toplulukların yeniden yerleşimi BAİB nın sorumluluğundadır. Bakanlık hem kentsel hem de kırsal yeniden yerleşimi yürütmektedir. Bakanlık bu amaç için gerekli yeniden yerleşim araştırmalarını üstlenir, yeniden yerleşim projelerini hazırlar ve projeden etkilenen insanlara gerekli desteği sağlar. Yusufeli Projesinde BAİB ve DSİ, yeniden yerleşim birimi altında yeniden yerleşim çalışmalarını idare etmek için işbirliği içerisinde çalışacaklardır. Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü Karayollarının ve köy bağlantılarının yapımı, işletilmesi ve bakımı Devlet Karayolları Genel Müdürlüğünün görevidir. Proje sahasında relokasyon yolları inşa edilecektir. Bu yolların işletilmesi ve bakımından Devlet Karayolları sorumlu olacaktır. Yeni Yusufeli İlçesindeki yollar BAİB tarafından inşa edilecektir. Bu yolların işletilmesi belediye ve yerel yönetimin sorumluluğunda olacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 23

6 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKİB), kırsal kalkınma plan ve programlarının hazırlanması ve yürütülmesi, kırsal alanlarda altyapının kurulması ve tarım sektörünün yönlendirilmesinden sorumludur. TKİB nin bazı müdürlükleri vardır ve her ilde bir Tarım İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Yusufeli Projesinin yeniden yerleşim süreci için ilgili ana kurum, TKİB Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü dür. Bu Genel Müdürlük, kırsal kuruluşların kurulması ve bunlara teknik ve mali destek sağlanması ile ilgilenir. Yeniden yerleşim projesi süresince, kooperatifler, el sanatları üretim merkezleri gibi kuruluşların kurulmasına yardım eder. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Devlet Bakanlığı vasıtasıyla Başbakanlığa bağlanmıştır. TKGM, bir yandan taşınmaz malların tapu (devir ve alım/satım kayıtları) işlemlerini yürütürken, diğer yandan tüm ülkeyle ilgili kadastro çalışmalarından da sorumludur. TKGM nin Artvin de bir il müdürlüğü, Yusufeli nde ise ilçe şubesi bulunmaktadır. Projeden etkilenen alanda kamulaştırılacak arazilerin mülkiyet statüsünü belirlemek için yapılacak kadastro incelemelerini Artvin Müdürlüğü üstlenmektedir. Bu incelemelerin bir sonucu olarak, tapular sahiplerine dağıtılacaktır. Dahası, kırsal yeniden yerleşim alan(lar)ının seçimi öncesinde TKGM, mülkiyet statüsünü belirlemek için alternatif alanların kadastro çalışmalarını yürütmeyi üstlenecektir. Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı, devlet bütçesinden sorumludur. Böylece, kamulaştırma ve yeniden yerleşim çalışmaları için mali kaynaklar, bu Bakanlık tarafından yıllık devlet bütçesine konulacaktır. Genelde, faaliyetleri için gereken bütçenin tahsis edilmesi için kamu kurumları, önce kendi ihtiyaçları ve planlarına uygun olarak kendi bütçelerini oluştururlar. Bu bütçe planlaması aşağıda anlatılan sıra takip edilerek yapılmıştır: Yerel müdürlük (örneğin il ya da bölge müdürlüğü) yıllık faaliyet planlarına uygun olarak ihtiyacını tespit eder. Sonra, planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için ayrıntılı bir bütçe hazırlar. Bu bütçe, üstlenilen veya üstlenilecek projeler için yapılacak faaliyetlerle ilgili ayrıntıları içerir. Bu bütçe genel müdürlüğe yollanır. Genel Müdürlük yerel müdürlükler tarafından hazırlanan bütçeleri bir araya toplar ve yerel müdürlüklerin ve genel müdürlük merkezlerinin ihtiyaçlarını içerecek şekilde kapsamlı bütçeyi oluşturur. Bu kapsamlı bütçenin devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin özel bölümleri bulunmaktadır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 23

7 Daha sonra, Genel Müdürlüğün kapsamlı bütçesi, ilgili bakanlığa (müdürlüğün bağlı olduğu) gönderilir. Bakanlık, tüm bağlı kuruluşlarının bütçe tahsis taleplerini de içeren kendi kapsamlı bütçesini oluşturur. Tüm bakanlıklar kendi bütçelerini Hazine Müsteşarlığına gönderirler. Hazine Müsteşarlığı genel devlet bütçesini hazırlar ve bu bütçe onaylanmak üzere Meclise gönderilir. Yukarıdaki tüm aşamalarda, mevcut kaynaklar ve öncelikler değerlendirilir ve istenen miktarlar bu değerlendirmeler baz alınarak tahsis edilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı altında faaliyet göstermektedir. Bu müdürlük, hazine arazilerinin planlanmış devlet projeleri için kamu kurumlarına tahsisinden sorumludur. Bu tahsis karşılıksız yapılır. Ayrıca, yeniden yerleştirilen insanlar için yeni yerleşim alanı olmaya uygun hazine arazileri de Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine bu Müdürlükçe tahsis edilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) KTB nin ana görevi; kültürel ve turistik değerlerin ve varlıkların araştırılması, geliştirilmesi, bakımı, korunması ve teşviki yoluyla ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktır. Bakanlığın, valiliklerin altında çalışan il müdürlükleri bulunmaktadır. KTB, anıtların ve tarihi eserlerin korunmasından sorumludur. KTB altında; görevlerini icra edebilmek için önemli şehirlerde de şubeleri bulunan, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Koruma Genel Müdürlüğü adı altında iki daire bulunmaktadır. Bu iki daire, müze ve (tarihi) alanların idaresinde, araştırma ve belgeleme planlamasında, devlete ait müze ve tarihi alanlara teknik ve mali destek sağlanmasında ve ayrıca kültürel varlıkların korunması için projeler geliştirilmesinde rol oynamaktadır. Bakanlığın altında çalışan Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarihi ve arkeolojik varlıkların tespiti ve korunmasından sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) MEB, temel prensiplere uygun olarak, hükümet adına Türk milli eğitim hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. MEB in hedefi; Bakanlık altında çalışan tüm aşamalardaki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerini hedef alan eğitim ve öğretim hizmetlerinin planlanması, programlanması, yönetimi, denetimi ve kontrolüdür. Bakanlık ayrıca, diğer bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar tarafından açılan liseler hariç, resmi ve gayrı resmi öğretim kurumlarına ilişkin program ve yönetmelikleri hazırlar, onaylar ve denklik tespitini yapar. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 23

8 Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) ÇOB, Çevre Kanununa (Kanun no: 2872) ve Orman Kanununa (Kanun no: 6831) uygun olarak çevresel bozulmanın kontrolünden sorumludur. Böylece ÇOB, yeniden yerleşim projeleri sırasında ortaya çıkan çevre ile ilgili hususların kontrolünden sorumludur ve ayrıca gerektiğinde danışmanlık hizmeti sağlar. Bunun da ötesinde ÇOB, orman alanlarının kullanılmasına izin verme yetkisine sahiptir. DSİ nin üstlendiği bir proje için arazi gerekirse, DSİ nin Kuruluş Kanunu na (Kanun no: 6200) uygun olarak, ÇOB ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı, orman köylüsünden kırsal kesimde yerleşmeyi kabul edenlerin Orman Kanunu nun ilgili maddelerine göre iskan edildiklerini tahkik etmekle de yükümlüdür. Bu sebeple, orman köylüleri için arazi seçimi süreci boyunca BAİB ve DSİ, ÇOB ile işbirliği içinde çalışacaktır. ÇOB un altında çalışan Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY), orman köylerinde sürdürülebilir kalkınma için danışmanlık hizmeti sağlamakla görevlidir. Sağlık Bakanlığı Türkiye de Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık (hizmetleri), aile planlaması, tedavi edici bakım hizmetleri, kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele çalışmaları ile ilgili tüm plan ve programları hazırlar ve uygular. İller Bankası Genel Müdürlüğü İller Bankası Genel Müdürlüğü, BAİB e bağlı bir kuruluştur. Bu müdürlük bölge müdürlüklerine sahiptir ve ilgili görevlerini bu bölge müdürlükleri vasıtasıyla yürütür. Bu müdürlük, kamu hizmetleri ile ilgili altyapı ve üstyapılar için, belediyeler ve belediye birlikleri ile işbirliği halinde plan ve projeler hazırlar. Bu Müdürlüğün hizmet sahaları içerisinde şunlar da yer almaktadır; mekansal planlama, şehir planlaması, peyzaj planlaması, jeolojik incelemeler, şebeke suyu, kanalizasyon sistemleri, derin deniz deşarjı, su arıtma sistemleri, atıksu arıtma sistemleri ve düzenli katı atık depolama, YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 23

9 Bu Müdürlük, yukarıda bahsedilen alanlarda projeler yürütür (ihale ile sözleşme yapma yoluyla), sistemler ve yapıların inşaatı için denetim ve belediyelere danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu Müdürlük ayrıca, kanalizasyon sistemleri, şebeke suları ve su ve atıksu arıtma tesislerinin inşası için belediyelere finansman sağlar. Yusufeli Projesinin yeniden yerleşim çalışmaları boyunca bu Müdürlük, atıklar, şebeke suyu ve atıksu sistemleri ile ilgili altyapı çalışmalarından ve şehir planlamasından sorumlu olacaktır. Ayrıca, bu sistemlerin gerçekleştirilmesi için Yusufeli Belediyesi ne mali destek sağlayacaktır. İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı nın görevleri; kamu güvenliği, illerin genel idaresi, yerel kalkınmayı destekleme, yerel idarelerin denetimi ve kontrolü, ve savaşlarda ve doğal afetlerde sivillerin korunması için sivil savunma hizmetleri sunulması. Yeniden yerleşim projesi içerisinde bu bakanlığın ana görevi, yerel idareleri koordine etmek ve yönetmektir. Kentsel yeniden yerleşim alanı yeni ilçe merkezi olacağı için, bu bakanlık, valilik ile birlikte kentsel yeniden yerleşim alanının seçiminden sorumludur. Bu bakanlık tarafından, yeni ilçe merkezi olmak üzere seçilen alan için bir yasa (tasarısı) hazırlanacak ve Meclis in onayına sunulacaktır. Yerel Yönetimler Türkiye de her il, Bakanlar Kurulu tarafından atanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bir vali tarafından yönetilir. Valiler, merkezi hükümetin baş temsilcisi olarak çalışırlar ve İçişleri Bakanlığına bilgi verirler. Bir ilde bulunan her ilçe, ilçe merkezinde kendi idari birimine sahiptir. İlçe yönetimi, bir kaymakam, bazı merkezi hükümet temsilcileri ve ilçe idare kurulundan oluşur. Kaymakamlar, İçişleri Bakanı nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Her kaymakam, valiye karşı sorumludur. Valilik bir ilde en yüksek düzeydeki devlet dairesi iken ilçede de kaymakamlık ilçe düzeyindeki en yüksek devlet dairesidir. Böylece, hem valilik hem de kaymakamlık, Yerel Yönetim Yasasına uygun olarak, tüm yerel kurum ve kuruluşları idari olarak koordine etme görev ve sorumluluğuna sahiptir. Yeniden yerleşim çalışmaları için Artvin Valiliği ve Yusufeli Kaymakamlığı, ilgili faaliyetleri koordine etmek ve sorumluluk alanlarında yaşayan insanların her türlü sorununu çözmekle mükelleftirler. Türkiye de yerel yönetimin en küçük birimi, 2000 den az sakinin yaşadığı ve seçilmiş bir muhtar tarafından yönetilen köydür. Köy heyeti (ihtiyar heyeti) ile birlikte muhtar, ortak projeler ile hizmetlerin planlanması ve uygulanmasını denetler ve yüksek YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 23

10 yetkililerden gelen direktifleri uygular. Yeniden yerleşim projeleri sırasında muhtarlar köyün haklarını temsil ederler ve özellikle mülkiyetlerin belirlenmesi ve yeniden yerleşim incelemeleri sırasında kendileri ile birlikte çalışılır. Öte yandan, hak sahiplerinin tespiti süreci boyunca, eğer alanda kamulaştırma çalışmalarından önce yapılmış bir kadastro araştırması yoksa, muhtar ya da onun temsilcisi ile birlikte köy heyetinin iki üyesi de, yerel yönetimin tayin ettiği uzmanlar kurulu ile birlikte arazi çalışmalarına katılır. Muhtarların yorumları komisyon tarafından istenir ve dikkate alınır. Belediye Türkiye de 2000 den fazla nüfusa sahip her kasaba, seçilmiş bir belediye başkanı tarafından yönetilen bir belediyelik olarak düzenlenir. Belediyeler asıl olarak kamu hizmetlerini yürütürler. Projeden etkilenen insanların yeniden yerleşimi sonrasında, Yusufeli Belediyesi yeniden kurulacaktır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) TEİAŞ, ulusal elektrik şebekesi sistemi yoluyla tüm ülkeye elektrik iletilmesinden sorumlu olan kurumdur. Türkiye de, elektrik iletim hatları TEİAŞ tarafından planlanır, inşa edilir ve işletilir. Tüm kamu ve özel (sektör) elektrik üreticileri bu elektrik şebekesi sistemine bağlıdır (yalnız kendileri için üretenler hariç). Yeniden yerleşim çalışmaları açısından, yeni Yusufeli ilçesine elektrik sağlamak için yeni iletim hatlarının kurulmasından ve gerekli tüm imkanların sağlanmasından TEİAŞ sorumludur. TEİAŞ aşağıda belirtilen dört şirkete bölünmüştür; Türkiye Elektrik İletim Şirketi (TEİŞ), iletim ağının işletilmesinden sorumlu, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), dağıtım ağının işletilmesinden sorumlu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), devlete ait jeneratörlerin işletilmesinden sorumlu, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETTAŞ), elektriğin üreticiden alınıp dağıtım şirketlerine satılmasından sorumludur. Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TELEKOM) Bu şirket ülkede telekomünikasyondan sorumludur. Yeni ilçe merkezinin tüm ilgili altyapısı TELEKOM tarafından inşa edilecek ve aynı kurum tarafından kurulacak tesisler vasıtasıyla işletilecektir. Yerel Sivil Toplum Kuruluşları (STK lar) Sivil toplum kuruluşları birlikte çalışıp kaynaklarını bir araya getirdiklerinde ve kulis çabalarını koordine ettiklerinde bölgelerin kalkınması için çok faydalı olabilirler. Bölüm 2 de STK lara ilişkin genel bilgiler verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 23

11 Projeden etkilenen bölgede gelir restorasyonunun en önemli araçlarından biri, yerel yatırımların ve kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi olacaktır. Bu genellikle değişik grupların katılım ve desteğini sağlamak için belgeler hazırlanmasını gerektirir. Bu amaçların gerçekleşmesi için liderlik, rehberlik ve yerel STK ların katılımı çok önemlidir. Bu bağlamda, yerel otoritelerin ve STK ların sorumluluk alacağı durumlarda, proje gelişimi, hazırlığı ve hayata geçirilmesi (tatbik etme/uygulama) için eğitim temini önemli sorunlardır. Kapasiteli bağımsız bir STK, PEİ lere özellikle hukuki ve şikayetleri giderme hususlarında Yeniden Yerleşim Koordinasyon Yüksek Komisyonu nun (YYKK) yetkilendirme süreci boyunca danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Ek olarak, STK lar tarafından çevresel ve (sosyal) gelişim projeleri için kullanılabilecek, ulusal ve uluslararası bazı program ve fonlar vardır. Yerel otoritelerin ve STK ların işbirliği, fonların ve/veya projelerin temini için çok önemli (bazen gerekli) bir etmendir. Örneğin Bölgesel Çevre Merkezi STK lara kaynak aktarımı, yerel STK lara yürütebilecekleri eğitim programları ve bölgesel kalkınma faaliyetleri için seve seve parasal destek imkanını sunmaktadır. Bu yüzden, mevcut yerel STK lar ve kurulabilecek olanlar (kooperatifler gibi) bölgenin kalkınması ve yerel halkın gelir seviyesinin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir. Yukarıda bahsedilen fon temini imkanları vasıtasıyla STK lar, projeden etkilenen insanlar (PEİ ler) için eğitim programları gibi uzun dönemli gelir düzeltim faaliyetleri gerektiren programlar başlatmak ve idame ettirmek için gerekli araçları elde edebilirler. Devlet Bankaları (Ziraat Bankası ve Halkbank) Türkiye de senelerdir iki devlet bankası, özellikle zirai faaliyetlere ve müesseselere ve çeşitli küçük işletmelere kaynak ve kredi fırsatları sağlamada uzmanlaşmıştır. Bunlar, tarımsal destekleme işlevini 1863 sonundan bu yana sürdüren Ziraat Bankası ve 1938 de kurulan Halk Bank tır. Ziraat Bankası, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Rehberlik ve bilgi sunmak için yayınlar yaptığı gibi çiftçilere kısa ve uzun vadeli tarım kredileri sunar. Bu banka, tarımsal üretim tesisleri ve topluluklarına (örneğin kooperatiflere) işletme giderleri için kredi sağlar. Ayrıca yeni tarımsal işletme kurma, veya faaliyetlerin ve tesislerin modernizasyonu ve geliştirilmesi için, yatırım kredileri bu bankadan alınabilir. Bu krediler aşağıdakileri içerir: Bireysel çiftçilik kredisi (18 Aya kadar geri ödeme periyodu) Bir proje önerisine dayanan tarımsal faaliyetler icra etmek için işletme kredileri. Örnek proje önerilerine ulaşılabilir. (18 aya kadar geri ödeme periyodu) Projeye önerileri için yatırım kredileri (5 yıla kadar geri ödeme periyodu) YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 23

12 Spot krediler veya çiftçilerin nakit akışı problemini çözmek (4 aya kadar geri ödeme periyodu) Sözleşmeli üretim kredileri (5 yıla kadar geri ödeme periyodu) Bu krediler için, mevcut piyasa faiz oranından daha düşük faiz oranı geçerlidir ve bu, Bölüm 7 ve 12 de tarif edildiği üzere projeden etkilenen bölge için de geçerli olacaktır. Halkbank özellikle küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesinde uzmanlaşmıştır. Kooperatif kredileri ve imalat kredileri açısından kısa ve uzun vadeli krediler sunar. Bu banka ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması ve başarıyla işletilmesi için rehber dokümanlar yayınlar. Bu kredilerin çeşitleri şöyle özetlenebilir: Kooperatif Kredileri -Kooperatif kurma ve işletme -Ticari araçlar (Taksiler, minibüsler vs.) -İmalat tesisleri -İstihdam destekleme -işletme -ticari araçların bakımı Üretim Kredileri -Küçük ve orta ölçekli imalat işletmesi -Turizm -Sera Kurma -Teknoloji -İnşaat Makineleri -Kalite Sertifikaları -Ürün geliştirme -Makine ve teçhizat -Genç yatırımcılar kredisi Bu krediler için geri ödeme periyodu 6 aydan 5 yıla değişmektedir. Ticari kredilere nazaran faiz oranları düşük tutulmaktadır. Bunların arasında özellikle kooperatif kredileri, sera kurulması gibi küçük ölçekli işletmeler aracılığıyla imalat ve mal üretiminde uzmanlaşmış projeden etkilenen alanlar için umut vericidir Yeniden Yerleşim Sürecinin Organizasyonel Yapısı Yeniden Yerleşim Koordinasyon Yüksek Komisyonu, (YYKK) YYEP Raporu nda bahsedilen tüm gelir iyileştirici önlemlerin (doğrudan, dolaylı veya ilave önlemler) uygulanmasını taahhüt eden üst düzey karar verici bir yetki organıdır. Ayrıca YYKK, yeniden yerleşim planı taahhütlerinin uygulanmasından sorunlu olan Yeniden Yerleşim Birimini (YYB) de koordine eder. YYKK ve YYB nin sorumlulukları, görevleri ve ilgi alanları aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca, bu organizasyon/birimin halkın katılımı ve danışmanlık hizmetleri ve gelir iyileştirici plandaki rolü Ek L ve Ek N ayrı ayrı sunulmaktadır. Yeniden Yerleşim Koordinasyon Yüksek Komisyonu YYKK, DPT tarafından yetkilendirilir. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yusufeli Projesi YYEP in uygulanmasını koordine eder. YYKK, DSİ nin yardımıyla tüm gelir iyileştirme önlemlerinin uygulanmasını koordine eden yetki organıdır. Bu komisyon; DSİ (yeniden yerleşim koordinatörü), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Tapu YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 23

13 Kadastro Genel Müdürlüğü, Artvin Valiliği ve Artvin deki diğer yerel kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, gerektiğinde ilgili STK temsilcileri ve/veya PEİ ler de komisyon toplantılarına davet edileceklerdir. Bu komisyonun sekreteryası DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi tarafından yürütülecektir. YYKK nın temel sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Komisyon, arazi edinimi ve yeniden yerleşim süreçlerindeki sorun ve iyileştirme fırsatlarını tartışmak üzere iki ayda bir toplanacaktır. Ayrıca, komisyon Yusufeli Projesinin yeniden yerleşim faaliyetlerinin gelişimini de izleyecektir. Yeniden yerleşim koordinatörünü mevcut sorunlar/engeller hakkında bilgilendirmek Koordinatörün belirli bir konuda toplantı çağrısında bulunması durumunda, toplantı gündemine alınan sorunların tartışılması ve çözülmesi; Yüksek düzeyde koordinasyon ve/veya ortak sorumluluk gerektiren şikayetlerin çözülmesi YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 23

14 Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komisyonu Yeniden Yerleşim Uygulamalarında bir role sahip olan, DPT yönetimdeki Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komisyonu, devlet kurumlarının tamamından oluşmaktadır. Gerekli hallerde Komisyon, komisyon toplantılarına ilgili STK ve PEİ lerin temsilcilerini de çağıracaktır. Şikayet Çözüm Komitesi Şikayet Çözüm Komitesi, uygulayıcı ve onay verici kurumlardan ve de etkilenen grupların temsilcilerinden oluşmaktadır. Şikayet Çözüm Komitesi, şikayet giderilmesi mekanizmasında adaleti sağlamak için dengeleyici görevi görecektir Yerel Yeniden Yerleşim Komisyonu Yerel Yeniden Yerleşim Komisyonu il düzeyinde oluşturulacak ve vali tarafından yönetilecektir. Yeniden Yerleşim Komisyonu nun temel görevi, hak sahibi olanların tespitidir. YENİDEN YERLEŞİM BİRİMİ Yeniden Yerleşim Koordinatörü Yeniden yerleşim faaliyetleri DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi nden yetkili bir kişi tarafından koordine edilecektir. Koordinatör Yeniden Yerleşim Birimi içindeki ilgili kamu kurumları arasındaki üst düzey koordinasyonu sağlayacaktır. Koordinatör, yeniden yerleşimin daha üst koordinasyonlarında da yer alacaktır. Yeniden Yerleşim İlçe Müdürü Yeniden Yerleşim İlçe Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü nden yetkili bir kişi olacaktır. Müdür yerel düzeyde koordinasyonu sağlayacak ve verimli izleme, halkın katılımı ve şikayet giderilmesi mekanizmalarını sağlamak için grupları kontrol edecektir. SAHA TAKIMI Gelir Kaynaklarını İyileştirme Komitesi (GKIK) Yeniden Yerleşim Yetkilisi GKIK, Yeniden Yerleşim Biriminin Ankara daki kuruluş toplantısı sırasında YYKK tarafından yetkilendirilecektir; ancak söz konusu komite faaliyetlerini Yusufeli nde sürdürecektir. Geçim Kaynaklarını İyileştirme Komitesi; BAİB, DSİ, ÇOB, TKİB, Kaymakamlıklar ve Valiliklerde bu tür faaliyetlerde tecrübesi olan uzmanlardan oluşacaktır. Yeniden Yerleşim Yetkilileri, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ve BİB İl Müdürlüğü nün yetkili iki çalışanı olacaktır. Yeniden Yerleşim Yetkilileri halkın katılımı ve halka danışma faaliyetlerini yönetmek, köy toplantılarını gerçekleştirmek ve teknik destek birimi ile yeniden yerleşim memurlarının denetimini sağlamaktan sorumludur. Teknik Destek Birimi Yeniden Yerleşim Memurları Teknik Destek Birimi DSİ nin 2 ve BİB in 1 teknik uzmanından oluşacaktır. Bu birimin temel görevi, ilgili kurum ve STK lara teknik destek sağlamak ve gerektiği durumlarda teknik çalışmaları üstlenmek (şikayet giderilmesi, izleme vb. çalışmalar için). Halk Yeniden Yerleşim Komitesi(leri) Halk Yeniden Yerleşim Komiteleri muhtarlardan, ihtiyar heyetinden, farklı çıkar gruplarının ve hassas grupların temsilcilerinden oluşacaktır. Bu komitelerin kurulmasının desteklenmesindeki temel amaç, PEİ ler ile Yeniden Yerleşim Birimi arasındaki iletişimi arttırmaktır. Şekil 8.1. Yeniden Yerleşim Birimi YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 23

15 Yeniden Yerleşim Koordinatörü, DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi nin yetkili bir çalışanı (yönetici seviyesinde) olacaktır. Koordinatörün ana görevleri arasında şunlar bulunmaktadır: İlgili kamu kurumları arasında üst düzey koordinasyonu sağlamak, Gerekli durumlarda, Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komisyonunu (YYKK) ve/veya ilgili kuruluşları toplantıya çağırmak, Faaliyet ve çalışmaların verimliliğini sağlamak için yeniden yerleşim birimini ve herhangi bir müteahhidi (planlama, inşaat vs. müteahhitleri) veya STK yı (yeniden yerleşim faaliyetlerinde, özellikle de gelir düzenleme faaliyetlerinde yer alanları) denetlemek, Projenin gidişatını izlemek ve kaymakam ile işbirliği halinde gerekli geliştirici önlemleri almak. Yeniden Yerleşim İlçe Müdürü, DSİ Bölge Müdürlüğü nün yetkili bir çalışanı (yönetici seviyesinde) olacaktır. İlçe müdürünün ana görevleri arasında şunlar bulunmaktadır: Yeniden yerleşim yetkilileri ile işbirliği halinde, yeniden yerleşim birimi tarafından üstlenilmesi gereken faaliyetleri planlamak, Faaliyet/çalışmaların verimliliğini sağlamak için yeniden yerleşim biriminin çalışmalarını (arazi ekibi) denetlemek, Ortak sorumluluk gerektiren sorunların çözümü için yerel kuruluşlar arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, Üst düzey koordinasyon gerektiren problemler/sorunlar hakkında koordinatörü bilgilendirmek, Çalışmaların gidişatı hakkında koordinatörü bilgilendirmek, Çalışmaları izlemek ve gerektiğinde düzeltici/koruyucu faaliyetleri üstlenmek. Yeniden Yerleşim Yetkilileri, DSİ Artvin Bölge Müdürlüğünün ve BAİB İl Müdürlüğünün iki yetkili çalışanı olacaklardır. Yeniden Yerleşim Yetkililerinin ana görevleri arasında şunlar bulunmaktadır: Yeniden Yerleşim İlçe Müdürü ile işbirliği halinde yeniden yerleşim birimi tarafından üstlenilecek faaliyet/çalışmaların planlanması, teknik destek birimi ve yeniden yerleşim memurlarının denetiminin sağlanması, Ekip ile birlikte bilgilendirme kitapçığının hazırlanması, Katılım ve danışma faaliyetlerini yönetmek, halk toplantılarını gerçekleştirmek veya toplantıların gerçekleşmesi için temsilciler tayin etmek, Faaliyetlerin verimi ve geliştirme imkanları hakkında ilçe müdürünü bilgilendirmek, İlçe müdürü ile birlikte şikayetleri değerlendirmek, uygun çözümler önermek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, İlgili paydaşlarla (yerel temsilciler, STK lar vs) iletişim ve koordinasyonu sağlamak. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 23

16 Teknik Destek Birimi, 2 si DSİ den ve biri de BAİB den olmak üzere toplam 3 uzmandan oluşacaktır. Teknik Destek Biriminin ana görevleri arasında şunlar bulunmaktadır: İlgili kuruluşlara ve STK lara teknik destek sağlamak (arazi kullanımı, su kaynakları, eğitim, inşaat işleri, harita çıkarma vb. konularda bilgi sağlamak gibi), Gerektiğinde, yeniden yerleşim memurları ve yeniden yerleşim yetkilileri ile birlikte sorunlara çözüm bulmak, Yeniden yerleşim yetkililerinin nezaretinde, denetleme için gerekli analiz, değerlendirme ve belgeleme işlerini üstlenmek. Yeniden yerleşim memurları, DSİ ve BAİB tarafından görevlendirilecektir. Kadınların da memurlarla görüşebilmelerini sağlamak için en az iki tanesi kadın olan üç memur bulunacaktır. Memurlar, Yusufeli ilçesinde kurulacak olan proje ofisinde çalışacaklardır. PEİ lere ve ilgili kuruluşlara bilgi sağlamak, onların önceliklerini ve ihtiyaçlarını kaydetmek, Şikayetleri almak ve yeniden yerleşim yetkililerinin nezaretinde bu şikayetleri çözüme kavuşturmak, Şikayet sahibine, şikayete önerilen çözüm hakkında bilgi vermek ve şikayet dosyalarını kapatmak, Şikayet çözüm mekanizmasının belgelerini muhafaza etmek, Yeniden yerleşim yetkililerinin nezaretinde, denetleme için gerekli analiz, değerlendirme ve belgeleme işlerini üstlenmek. Yetkililer tarafından verilen diğer görevleri üstlenmek. 8.4.Yeniden Yerleşim Komiteleri Geçim Kaynaklarını İyileştirme Komitesi (GKİK) Yeniden yerleşim sürecinde gerekli gelir iyileştirici faaliyetleri koordine etmek amacıyla geçim kaynaklarını iyileştirme komitesi (GİK) Yeniden Yerleşim Birimi (YYB) idaresi altında kurulacaktır. GİKK, Yeniden Yerleşim Biriminin Ankara daki kuruluş toplantısı sırasında YYKK tarafından yetkilendirilecektir; ancak söz konusu komite faaliyetlerini Yusufeli nde sürdürecektir. Geçim Kaynaklarını İyileştirme Komitesi; BAİB, DSİ, ÇOB, TKİB, Kaymakamlıklar ve Valiliklerde bu tür faaliyetlerde tecrübesi olan uzmanlardan oluşacaktır. Proje alanındaki etkilenen insanların gelir kaynaklarının rehabilitasyonuna yönelik kararlar çok daha hızlı bir şekilde alınacak ve uygulamalar GKİK sayesinde çok daha sağlıklı yürütülecektir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 15 / 23

17 GKİK nin temel görevleri aşağıdaki gibidir: Gelir kaynakları ve üzerindeki etkilerle ilgili verilerin, yeniden yerleşim birimi tarafından yürütülen halkın katılımı ve danışmanlığı yoluyla toplanması. İlgili bakanlıklar, kamu kuruluşları, üniversiteler, STK lar ve yerel nüfusla iletişimin sürdürülmesi. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve gerekli finansal kaynakların planlama aşamasına yönelik yıllık bütçeye dahil edilmesinin sağlanması. PEİ ler için gerekli kredi yardımlarının araştırılması tarımsal üretim için gereklidir. Bundan dolayı, kredilerin kırsal yeniden yerleşimi tercih edenlere dağıtılması. Yeni ve uygun gelir kaynaklarına yönelik araştırmaların yapılması. Yeni ve uygun gelir kaynaklarına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması. Tarımsal üretim için gerekli girdilerin elde edilmesine yönelik uygun kaynakların tahsis edilmesi ve tarımsal üreticilerin bu kaynaklara ulaşmalarının sağlanması. Ülke çapında kırsal kalkınmaya (ör: DOKAP) yönelik planların izlenmesi, bu planlarla ilgili tarımsal kalkınma çalışmalarına katılacak kişilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik ve teknik kalkınmaya ilişkin çözümlerin garanti altına alınması. Üretici ve iş sahiplerinin organize faaliyetleri küçük ve orta ölçekli sanayilerden oluşan kooperatifler vasıtasıyla desteklenmesi. Kredi ve fonlardan yararlanmalarını sağlamak, rekabetçi bir ortamın yaratılması, ham maddelere kolaylıkla ulaşılmasının sağlanması, pazarlamaya yönelik yeni alanların açılması, dış piyasalara girilmesi ve mekanik tarım sayesinde daha hızlı bir üretim sürecinin yaratılması. Tarımsal üretimle ilgilenecek kişilere danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. Bilgi alışverişinde bulunarak, üniversitelerin, yerel ve merkezi yönetimlerin bir bölümü üzerinde etkili bir rol üstlenmesi. Kamulaştırma parasının kullanımı, borçlar ve ilgili borçların ve yatırım seçeneklerinin geri ödemelerine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. Şikayet ve Menuniyetsizlikleri Giderme Komisyonu, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Artvin Valiliği, Yusufeli Kaymakamlığı, Yusufeli Belediyesi, Yusufeli Ziraat Odası (Yusufeli nde yerel bir STK), Kılıçkaya Karşılıklı Yardımlaşma ve Dayanışma YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 16 / 23

18 Derneği, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Artvin Şubesi temsilcilerinden oluşacak Şikayet Çözüm Komitesi, şikayetin giderilmesi mekanizmasında adaleti sağlamak için dengeleyici işlevi görecektir. Ayrıca, gerekli olan hallerde ilgili STK ve/veya PEİ lerde komisyon toplantılarına davet edilecektir. Gerektiğinde DSİ birliği toplantıya çağıracaktır. Bu komisyonun ana görevleri arasında şunlar bulunmaktadır: Şikayetleri incelemek, düzeltici/önleyici faaliyetler önermek için ayda iki kez toplanır. Komite gerektiğinde başvuranları, hükümet yetkililerini ve/veya üçüncü kişileri bu toplantılara çağırabilir. Yeniden yerleşim birimince hazırlanmış raporlar yoluyla şikayet mekanizmasını izlemek ve gerektiğinde geliştirici önerilerde bulunmak Yerel İskan Komitesi, Yerel Yeniden Yerleşim Komisyonu il düzeyinde oluşturulacak ve Artvin Valisi tarafından yönetilecektir. Kanunda belirlendiği üzere komisyon, kaymakam, merkezi idare teşkilatının yerel temsilcileri, valilik/kaymakamlık birimlerinin temsilcileri, köy muhtarları, jandarma ve ilgili uzmanlardan oluşacaktır. Bu yerel yeniden yerleşim komisyonunun temel görevi gerçek hak sahiplerini tespit etmektir. Bu amaçla, başvurular süresince, yeniden yerleşim komisyonu başvuruları değerlendirmek için ayda iki kez toplanacaktır. Proje sponsoru, PEİ lerle yeniden yerleşim birimi arasında bir iletişim hattı işlevi görecek olan Halk Yeniden Yerleşim Komitelerinin tertibini teşvik edecektir. Bu amaçla yeniden yerleşim uygulaması evresinin ilk aşamalarında yeniden yerleşim memurları köy muhtarlarıyla iletişim kurarak onları bilgilendirecek ve ilçe merkezi ve köylerde kolayca görülebilecek yerlere asılmak üzere ilanlar postalanacaktır. Halk yeniden yerleşim komiteleri; muhtar, ihtiyar heyeti, değişik çıkar gruplarının ve hassas grupların temsilcilerinden oluşacaktır. Halk Yeniden Yerleşim Komiteleri şunları amaçlayacaktır: PEİ lerin ihtiyaçları, öncelikleri ve şikayetlerini yeniden yerleşim memurlarına iletmek; Yeniden yerleşim birimiyle doğrudan iletişim kuramayan PEİ leri (özellikle hassas grupları) temsil etmek; Yeniden yerleşim uygulama faaliyetlerinin etkinliğini gözlemlemek için yapılan veri toplama faaliyetinde yeniden yerleşim birimine destek sağlamak Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Süreci İle Uygulama Programı Yeniden Yerleşim Biriminin nezaretinde ve koordinesinde aslen Artvin Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan kamulaştırma uygulaması için ana kurum DSİ dir. Yeniden yerleşim bölgelerinin hazırlanması dahil yeniden yerleşim uygulaması için asıl yetkili (kurum) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı dır (BAİB). Bu bakanlık, yasal yeniden yerleşim incelemelerini yürütmekten, projeden etkilenen insanların tercihlerini almaktan ve yeniden yerleşimin fiilen yürütülmesinden sorumludur (Örneğin yeniden yerleşim sahasını hazırlamak, yerleşimcilerin YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 17 / 23

19 taşınmasına yardımcı olmak vs). Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın bütün bu faaliyetleri ağırlıklı olarak, Artvin Valiliği ve Yusufeli Kaymakamlığı yla eşgüdüm içinde ve asıl olarak BAİB İl Müdürlüğünce yürütülecektir. Kentsel ve kırsal yeniden yerleşim alanlarının yasal ve yönetsel seçimi prosedürünün takvimi, yeniden yerleşim ve kamulaştırma prosedürleri ve bunların proje inşaat takvimine göre zamanlamaları şekil 8.2, 8.3 ve 8.4 te gösterilmiştir. Sözleşme şartlarına göre inşa safhası, ilk kamulaştırma faaliyetlerinin bitiminden sonra başlayacak ve 88 ay (yaklaşık yedi buçuk yıl) sürecektir. Nehir derivasyonu, inşaatın başlamasını takip eden 24 ayın sonunda, derivasyon tünelleri inşaatının ve batardoların tamamlanmasını müteakip etkin hale gelecektir. Su tutma, inşaat başlangıcından 76 ay (yaklaşık altı buçuk yıl) sonradır Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Aşamaları Baraj projelerindeki kamulaştırma süreci üç aşamada yürütülür; varyant ve servis yolları, malzeme alanları, kamp alanları, yukarı akış ve aşağı akış batardo kotları ve baraj sahası için gerekli arazilerin kamulaştırılmasıyla başlar. Sonra, rezervuar alanı azami su seviyesinden maksimum seviyeye doğru bölüm bölüm kamulaştırılır. Bu 3 aşamalı ardışık sürecin detaylı tarifi aşağıda, kamulaştırma planlarının hazırlanmasını da içeren ayrıntılı zaman çizelgesi ise Ek-E verilmektedir. I. Aşama Kamulaştırma I. Aşama proje planlama ve dizayn safhasının bitiminden başlayıp baraj yapımı için (gerekli) batardo ve diğer destek tesislerinin inşasının tamamlanmasına kadar olan zaman periyodunu kapsar. I. Aşama, Yeniden Yerleşim Eylem Planı Raporu hazırlanmasını izleyen Kamulaştırma Etütleri, Kamulaştırma Planları ve Listeleri DSİ tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu planlar ve listelere göre, baraj gövde inşaatı alanı, kalıcı servis yolları, varyant ve ikincil servis yolları, malzeme (ödünç) çekim alanları, kamp alanları, kaya depolama alanları ve asgari yükseklikten batardo yüksekliğine (DSÜ (Deniz Seviyesi Üstü) 530 m) kadar olan alanlar kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma yasasına göre, yukarıda bahsedilen inşa faaliyetlerine başlayabilmek için inşaat sahası içindeki mülkler kamulaştırılmalıdır. Bu nedenle, DSİ ilk olarak kamulaştırma plan ve listelerini (zamanlaması ve bütçesi dahil) hazırlayacak ve kamulaştırmanın tamamlanması için gerekli faaliyetleri icra edecektir. DSİ Genel Müdürlüğü kamulaştırma planında ilgili yıl için öngörülen miktarda bütçeyi DSİ 26. Şube Müdürlüğüne gönderir ve Şube Müdürlüğü de hak sahibi ailelere ödemeleri gerçekleştirir. I. Aşama döneminde yer alan yeniden yerleşim çalışmaları, bu Yeniden Yerleşim Eylem Planı Raporu sonuçları göz önüne alınmak suretiyle yapılacak hazırlık çalışmaları ile başlayacaktır. Her şeyden önce I. Aşama kapsamına giren (baraj inşaat sahası, kalıcı servis yolları, varyant yollar ve ikincil servis yolları, malzeme sahaları, asgari yükseklikten batardo yüksekliğine kadar olan alanlar) saha planları hazırlanır, uygulamaya konur ve tamamlanır. Bu aşamada ayrıca, yeniden yerleşim YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 18 / 23

20 duyuruları ve araştırmaları yürütülecektir. Bu amaçla yeniden yerleşim birimi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BAİB), PEİ lerin yeniden yerleşim için resmi başvurularını almak üzere bilgilendirme toplantıları ve duyurular yapmayı üstlenir. Sonra yerel yeniden yerleşim komisyonu her hane halkının hak durumunu tespit eder. BAİB hane halkları tercihlerini kaydeder ve sonrasında yeniden yerleşim için nihai planlar bu resmi sonuçlar göz önüne alınarak yaratılır. PEİ lerden kentsel yerleşimi tercih edenlerin yeniden yerleşimine hazırlık için, seçilmiş kentsel yeniden yerleşim alanlarına yönelik gerekli gelişim planlamasının tamamlanması gerekir (bkz. Bölüm 6) ve I. Aşamadaki bu planlama (teknik araştırma ve tasarım dahil) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülür. Ek olarak, kırsal yeniden yerleşime ilişkin olarak, kırsal yerleşimi tercih eden hak sahibi ailelerin tespiti, gerekli teknik araştırmalar, alanların seçimi ve kırsal yeniden yerleşim alanları için teklif sunumu I. Aşamada tamamlanır. I. Aşamada kamulaştırılacak araziler Ek- J de gösterilmiştir. I. Aşamada etkilenecek toplam alan miktarı hektar olup bunun hektarını yerel halka ait kamulaştırılacak alan oluşturmaktadır. Bu alanda ayrıca bir sera, bir petrol istasyonu, küçük bir cami ve bir lokanta gibi kamulaştırılacak binalar bulunmaktadır. PEİ ler (bir şekilde herhangi bir emlağa sahipseler) kamulaştırma bedeli alma ve yeniden yerleşim için hak sahibi kabul edilir. Bununla birlikte, bu aşamada yeniden yerleşim alanlarının hazırlanması henüz tamamlanmamış olacağından, devlet destekli yeniden yerleşimi seçen PEİ lere konaklama imkanı bulunan, tercih edecekleri en yakın yerleşim yerinde geçici mesken sağlanacaktır. Devlet destekli yeniden yerleşim yoluna gitmeyenlere ise kamulaştırma bedelleri ödenecektir. II. Aşama Kamulaştırma II. Aşama, I. Aşama kapsamında olmayan su altında kalacak araziler ve relokasyon yollarını kapsar ve nehir derivasyonu ile rezervuarda su tutulması arasındaki periyodu oluşturur. II. Aşamada, su tutmadan önce rezervuarın maksimum su kotuna kadar olan bütün mülklerin kamulaştırılması için gereken çalışmalar tamamlanır. II. Aşama hazırlanan Kamulaştırma Plan ve Listeleri ne göre kamulaştırılmasına karar verilmiş bütün mülkler bu periyot içinde DSİ tarafından kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma yasasına göre su tutma faaliyetinin başlayabilmesi için maksimum su seviyesine kadar olan mülklerin kamulaştırması gereklidir. II Aşamada, I. Aşamada hazırlanmış olan kentsel yeniden yerleşim için Mastır Planı uygulanır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın planlaması ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonunu müteakip yeniden yerleşim yerinin inşası (Mesken ve ticari binalar, belediye binası ve tesisleri, kaymakamlık, polis karakolu, sanayi sitesi ve diğer altyapı tesisleri dahil) tamamlanır. Kırsal yeniden yerleşim yerlerinin inşaatı II. Aşamada yürütülür ve tamamlanır. Kentsel ve kırsal yeniden yerleşim alanlarının inşa faaliyetleri bu aşamada tamamlanır ve hak sahibi aileler yeni kent merkezine ve kırsal yerleşim yerine göç ederler. Aynı zamanda rehabilitasyon faaliyetleri (Daha ayrıntılı biçimde bölüm 7.5 ve 7.6 da tarif edilmiştir) başlatılacak ve gözlem yapılacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 19 / 23

21 Rehabilitasyon faaliyetleri temelde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Artvin Valiliği, Yusufeli Kaymakamlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilatı eşgüdümünde yürütülecektir. I. ve II. Aşamada kamulaştırılacak araziler Tablo 8.1 de verilmiş ve Ek J de gösterilmiştir. Tablo 8.1. I. ve II. Aşamada Kamulaştırılacak Araziler Yerleşim Yeri 1. Aşama II. Aşama Etkilenen Özel Etkilenen Toplam Etkilenen Özel Etkilenen Toplam Araziler (Hektar) Arazi (Hektar) Araziler (Hektar) Arazi (Hektar) Alanbaşı Arpacık Bahçeli Bostancı Çeltikdüzü Çevreli Çıralı Darıca Dereiçi Irmakyanı İşhan Kılıçkaya Kınalıçam Küplüce Morkaya Pamukçular Sebzeciler Tekkale Yeniköy Yusufeli Toplam III. Aşama Kamulaştırma III. Aşamada, kamulaştırma konusu, proje bileşenleri nedeniyle su altında kalmayan ya da kaybolmayan ancak geriye kalan mücavir alanlar ile ilgilidir. Projeyle ilgili II. Aşamadaki kamulaştırma sürecinin tamamlanmasından sonra, DSİ, PEİ lere, projenin sosyoekonomik yapıya etkisi yüzünden kendi arazilerinin de kamulaştırılması gerektiğini bir şekilde düşünüyorlarsa başvuru yapmaları yönünde duyuru yapar. Böyle bir durumda, başvurular Artvin Valiliğince olağan kamulaştırma prosedürü (II. Aşama) işletilerek kurulan mücavir alanlar takdir komisyonu tarafından değerlendirilecek ve başvuruların geçerli olduğuna karar verilirse bu mülkler de kamulaştırılacaktır Uygulama Takvimi Yusufeli Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) uygulama zaman çizelgesi Ek-E de sunulmuştur. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 20 / 23

22 1. Aşama (24 ay) 2. Aşama (51 ay) 3. Aşama (12 ay) YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI DSİ * BAİB ** Kamulaştırma Plan ve Listelerinin Hazırlanması Hazırlık Çalışmaları Kentsel Alan Seçimi 1. Aşama Kamulaştırma (Baraj inşaat alanı, geçiş ve varyant yolları, şalt sahası, malzeme sahası, en düşük su seviyesinden batardo yüksekliğine kadar olan alanlar) Yeniden Yerleşim Duyuruları ve Başvuruların Alınması İncelemeler ve Hak sahipliği Kırsal Alan Seçimi 2. Aşama Kamulaştırma (Maksimum su yüksekliğine kadar olan alanlar) Danışmanlık Faaliyetleri (Yeniden Yerleşim Birimi) Yeniden Yerleşim Alanının İhalesi ve İnşaatı Hak Sahibi Ailelerin Yeniden Yerleşim Alanına Taşınması 3. Aşama Kamulaştırma (Su altında kalmayan ya da diğer proje bileşenleri nedeniyle alınmayan, geriye kalan ve mücavir alanlar) Kırsal Yeniden Yerleşim Projelerinin Hazırlanması Rehabilitasyon Faaliyetleri Üst Kotlara Taşınma İzleme Batardo İnşaatı (Derivasyon İşleri) Maksimum su seviyesine kadar su tutma 1. Aşama : Batardo inşaatının tamamlanması 2. Aşama : Maksimum su seviyesine kadar su tutma NOTLAR: 3. Aşama : Geriye kalan ve bitişik mülkler * DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Şekilde belirtilen süreler tahmini değerlerdir. ** BAİB : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2. Yukarıdaki çizim ölçekli değildir. Şekil 8.2. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Akım Şeması YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 21 / 23

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 10 ŞİKAYETLER

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE)

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Çalışma Prensipleri (30 Mart 2007 itibarıyla Mutabık Kalınan Taslak) 1. Amaç Finansmanı birden fazla tarafça gerçekleştirilen projelerde genellikle kabul gören uygulama

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı