Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD. Yarışma Sınavı. 4 Aşağıdakilerden hangisi hem giriş hem çıkış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD. Yarışma Sınavı. 4 Aşağıdakilerden hangisi hem giriş hem çıkış"

Transkript

1 1 PS/2 bağlantı noktasını hangileri kullanır? ) Mikrofon - Hoparlör B ) Fare - Klavye C ) Ekran - Projeksiyon D ) Tarayıcı - Yazıcı E ) Faks - Modem 4 şağıdakilerden hangisi hem giriş hem çıkış yapabilen bir cihaz değildir? ) USB bellek B ) kıllı tahta C ) Çok fonksiyonlu yazıcı D ) DSL modem E ) Kızılötesi uzaktan kumanda 2 TFT nerede ve ne amaçla kullanılan bir teknolojidir? ) El tarayıcılarında tarama kalitesini artırmak B ) Lazer yazıcılarda baskı kalitesini artırmak C ) Bas hoparlörlerde ses kalitesini artırmak D ) LCD ekranlarda görüntü kalitesini artırmak E ) Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda baskı kalitesini artırmak 3 şağıdakilerden hangisi farklı nedenlerle fareye alternatif olarak kullanılabilecek cihazlardan biri değildir? ) Đz topu B ) Grafik tablet C ) Dokunmatik altlık D ) Klavye E ) Çizici 5 BIOS ne işe yarar? ) Bilgisayar ilk çalıştırıldığı anda RM'da bulunan bilgileri ROM'a aktarır B ) Elektrik kesintisi ihtimaline karşı RM'daki önemli bilgileri yedekler C ) RM'da yeterli boş alan kalmadığında sanal bellek kullanılabilmesini sağlar D ) Donanımların tanıtılmasını ve işlemci tarafından kullanılabilmesini sağlar E ) ROM'un içeriğinin ultraviyole (morötesi) ışıktan zarar görmesini önler 6 IEEE 1394'ün daha yaygın şekilde kullanılan diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir? ) DM B ) FireWire C ) USB D ) LPT1 E ) IRQ 1

2 7 şağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen masaüstü bilgisayarlarda yaygınlaşmamıştır? ) PCMCI B ) USB C ) FireWire D ) RJ45 E ) VG 10 Taşınabilir harddisk, harici modem, hoparlör ve tarayıcı gibi cihazların tümünü kapsayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) Giriş birimi B ) Kayıt birimi C ) Çıkış birimi D ) Đletişim birimi E ) Çevre birimi 8 RGB monitörler renkleri hangi 3 rengin karışımından elde eder? ) Kırmızı, yeşil, mavi B ) Turuncu, gri, bordo C ) Kırmızı, gri, siyah D ) Kırmızı, sarı, mavi E ) Camgöbeği mavisi, morumsu kırmızı, sarı 9 şağıdakilerden hangisinde verilen tek taraf ve tek katmanlı kayıt ortamları kapasitelerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? ) CD, HD-DVD, Blu-Ray D, DVD B ) CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray D C ) CD, HD-DVD, DVD, Blu-Ray D D ) CD, DVD, Blu-Ray D, HD-DVD 11 Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? (Örnek: K.K.T.C = Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ) Otomatik biçim - Otomatik düzelt B ) Yazım ve Dilbilgisi C ) raçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Otomatik Düzelt D ) Dosya - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Otomatik metin E ) raç - Yazım ve Dilbilgisi 12 Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Đmleci paragraf başına getirir B ) Đmleci paragraf sonuna getirir C ) Đmleci belgenin başına getirir D ) Đmleci belgenin sonuna getirir 2

3 13 Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir? ) Kelimeyi seçer B ) Satırı seçer C ) Kursörü metnin sonuna götürür D ) Paragrafı seçer E ) Metnin tümünü seçer 16 Microsoft Excel'de aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir? ) =ŞĐMDĐ() B ) =BUGÜN() C ) =TRĐH() D ) =GÜN() E ) =ST() 14 Fn + Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Đmleci belgenin başına getirir B ) Đmleci paragraf başına getirir C ) Đmleci belgenin sonuna getirir D ) Đmleci paragraf sonuna getirir E ) Đmleci satırın başına getirir 17 şağıdakilerden hangisi =TOPL(1:10) formülü ile ayni işlemi yapar? ) +(1:10) B ) = C ) =(1:10) D ) TOPL ( ) E ) =TOPL(1+10) 15 Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır? ) Ctrl + Home B ) Page Up C ) Page Down D ) Ctrl + End E ) Ctrl + yukarı yön tuşu 18 =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? ) =Topla(B4+B7) B ) =Topla(B4,B7) C ) =Topla(B4:B7) D ) =Topla(B4;B7) 3

4 19 21 şağıda verilen Microsoft Office 2007 programlarından hangilerinde Wordrt ekleme seçeneği vardır? I- Excel II- Powerpoint III- ccess Yukarıdaki tabloda B1 hücresine = 1*7 formülünü yazdığınızda B1 hücresinin görüntüsü ne olur? ) 15 B ) 20 C ) 10 D ) 25 E ) 5 20 Microsoft Excel'de biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir? ) Oran biçimi B ) Ekle C ) Ekle, azalt D ) Virgül biçimi ) I - II B ) III C ) I - III D ) II E ) I - II - III 22 Microsoft ccess'te tablolarda bulunan çok sayıda kayıt içerisinden istenilen kriterlere uyanları seçerek gösterebilmek için oluşturulan nesne aşağıdakilerden hangisidir? ) Form B ) Sorgu C ) rama D ) Liste E ) Kütük 23 Microsoft ccess 2003'te alan boyutu 15 olan bir metin alanına sadece 10 veya daha az harften oluşan bir veri girilebilmesi, ve bu verinin harf ve boşluk dışında herhangi bir karakter içerememesi için aşağıdaki giriş maskelerinden hangisi kullanılmalıdır? ) LLLLLLLLLL B ) CCCCCCCCCC C ) &&&&&&&&&& D ) aaaaaaaaaa E )?????????? 4

5 24 şağıdakilerden hangisi Microsoft ccess 2003'te yaratılabilecek nesnelerden biri değildir? ) Form B ) Sorgu C ) Makro D ) Rapor E ) Liste GB'lık bir videoyu taşımak için en uygun ortam aşağıdakilerden hangisidir? ) Çift taraflı ve tek katmanlı DVD B ) Çift taraflı ve çift katmanlı DVD C ) Tek taraflı ve tek katmanlı Blu-ray Disk D ) Çift taraflı ve çift katmanlı CD E ) Çift taraflı ve tek katmanlı Blu-ray Disk 25 Renk derinliği 1 bit olan bir piksel kaç değişik renk alabilir? ) 3 B ) 2 C ) 4 D ) 1 E ) 5 28 Windows XP'de bir klasöre isim verirken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? ) Boşluk B ) ö C ) ( D ) _ E ) : x 600 çözünürlüğe ve 8 bit renk derinliğine sahip bir ekranda tam ekran bir görüntü için yaklaşık olarak ne kadar bellek alanına ihtiyaç duyulur? ) 500 b B ) 5 KB C ) 500 KB D ) 500 B E ) 5MB 29 Windows XP'de herhangi bir pencerede aşağıdaki çubuklardan hangisi bulunmaz? ) Başlık B ) Durum C ) Menü D ) raç E ) Görev 5

6 30 Harddisk üzerine dağınık şekilde kaydedilen dosyalar yüzünden Windows kurulu bir bilgisayar bir süre sonra ilk alındığı zamana kıyasla çok yavaş çalışmaya başladıysa bu sorunu gidermek için aşağıdaki programlardan hangisi kullanılabilir? ) Scandisk B ) WinRR C ) Backup D ) Disk Cleanup E ) Disk Defragmenter 31 DOS'ta CD\ komutu ne işe yarar? ) Dizinin içeriğini listeler B ) Dizinin içeriğini siler C ) Kök dizine geçer D ) Dizin ağacında bir üst seviyeye geçer 32 şağıdakilerden hangisi grafiksel kullanıcı arabirimine ait nesnelerden biri değildir? ) Menü B ) Đkon C ) Komut satırı D ) Pencere E ) Fare işaretçisi 33 şağıda verilenlerden kaç tanesi işletim sistemidir? i. Symbian ii. ndroid iii. Pardus iv. UNIX v. Mac OS vi. DOS ) 4 B ) 2 C ) 5 D ) 3 E ) 6 34 C'de bir fonksiyon hiçbir parametre almayacak ve geriye de herhangi bir sonuç döndürmeyecek şekilde tanımlanırsa "x myfunction(x)" ifadesinde x'lerin yerine ne yazılır? ) VOLTILE B ) NIL C ) auto D ) NULL E ) void 35 şağıdakilerden hangisine C derleyicisi hata verir? ) int x, y, z; B ) x++; C ) if(x=10) y=5; D ) scanf("%d",&x); 6

7 36 IBM ssembly dilinde bulunmayan komut hangisidir? 39 ) DD X, 12 B ) INT 21H C ) INC CX D ) MOV X, 4C00H 37 şağıdakilerden hangisi IBM ssembly komutu değildir? ) JP B ) NOP C ) DS D ) POP E ) RET 38 şağıda verilenlerden hangileri bilgisayar programlama dilidir? I- C II- Java III- Pascal ) II - III B ) I - III C ) I - II D ) I - II - III E ) II Yukarıda verilen kod bloğu çalıştırılınca, sonuçta X ve BX'in içereceği değerler sırasıyla hangi şıkta verildiği gibi olur? ) 3, 8 B ) 7, 5 C ) 3, 5 D ) 5, 5 E ) 9, 5 40 C+ +'ta "std::cout<<"hello!";" ifadesinin derlenip çalışabilmesi için programın başında hangi ifade bulunmak zorundadır? ) #include<iostream> B ) using namespace std; C ) #include<conio.h> D ) #include<stdio.h> E ) #include<stdlib.h> 41 Hangisi bir kullanıcının Đnternet üzerinde bir işlem gerçekleştirmek için kullanabileceği uygulamalardan biri değildir? ) HTTP B ) Tracert C ) Outlook D ) Ping E ) Cute FTP 7

8 42 şağıdakilerin hangisi arama motoruna sahiptir? ) ltavista B ) Google C ) Yahoo D ) Lycos E ) Hepsi 43 Bilgisayar ağlarında şehirleri, ülkeleri ya da kıtaları birbirine bağlayan çok yüksek veri taşıma kapasitesine sahip hatlara ne ad verilir? ) Omurga B ) Kaburga C ) Đskelet D ) Beyin E ) Kalp 44 Bir web sayfasında aşağıdaki taglardan hangisi en altta bulunur? ) </HTML> B ) <MET> C ) </BODY> D ) </HED> E ) <BLOCKQUOTE> 45 Veri iletim hızını ifade etmek için kullanılabilecek ölçü birimlerinden biri olan bps'nin açılımı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? ) Bits per second B ) Beeps per second C ) Bytes per second D ) Bauds per second E ) Bells per second 46 Bir modem en fazla 1 Mbps hızında veri gönderimi yapabilirse, 5 MB büyüklüğünde bir dosyayı göndermesi en az kaç saniye sürer? ) 8 B ) 20 C ) 5 D ) 40 E ) şağıda verilenlerden hangileri XML uygulamasıdır? I- MathML II- SVG III- GML ) I - III B ) I - II - III C ) III D ) I 48 Belirtilen adresteki siteye bağlantısı olan sayfalarda arama yapmak için arama motorlarında hangi anahtar kelime kullanılır? ) URL: B ) Domain: C ) Host: D ) Link: E ) ddress: 8

9 49 teş duvarı (firewall) ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? ) Đki ağ arasında izin verilmeyen erişimlere engel olur B ) Ücretsiz olabilir C ) Yazılım olabilir D ) Donanım olabilir 52 Çok sayıda kablolu ve kablosuz ağı birbirine bağlayan cihaz hangisidir? ) MN B ) Router C ) WN D ) LN E ) Hub 50 Đnternet üzerinde posta iletim kurallarını belirleyen protokol ve kullanıcı bağlandığı zaman kendisine iletmek üzere gelen mesajlarını saklayan sunucu hangi şıkta sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? ) POP3 - SMTP B ) IMP - POP3 C ) POP3 - IMP D ) IMP - SMTP E ) SMTP - POP3 51 Bilgisayarların km çapındaki bir alanda birbirleriyle bağlanmasıyla oluşan, yerel ağlarından daha geniş, geniş alan ağlarından ise daha dar bir alanı kapsayan ağlara ne denir? ) LN B ) MN C ) WLN D ) WN E ) IN 53 Extranet ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sadece bir şirketin çalışanları tarafından kullanılabilen ağdır B ) Bir şirketin çalışanlarına ilaveten, müşterileri ve iş ortakları tarafından da kullanılabilen ağdır C ) Đnternet teknolojisinden farklı ve daha gelişmiş bir teknoloji kullanır D ) Đnternet'e daha başka ağların eklenmesiyle oluşan, günümüzün en büyük ağıdır E ) Bir şirketin çalışanları tarafından kullanılamayan, yalnızca şirketin müşterilerine yönelik olarak kurulan ağdır 54 Hangisi ağ topolojisi değildir? ) Star B ) Bus C ) Tree D ) Session E ) Mesh 9

10 55 ğ kartlarına fabrikada verilen ve dünyada tek olan numaraya ne adresi denir? ) IP B ) RP C ) MC D ) RPC E ) URL 59 Bir bilgisayara X girilir ve yapılan işlemler sonucunda Y bulunursa X ve Y için sırasıyla hangisi kesinlikle söylenebilir? ) Girdi - Çıktı B ) Değişken - Veri C ) Veri - Bilgi D ) Değişken - Çıktı E ) Bilgi - Bilgi 56 ğlarda güvenlik maksadıyla veri giriş-çıkışlarını kontrol etmek ve ağa ulaşılmasına belli kriterlere göre izin vermek için ne kullanılır? ) Güvenlik Duvarı B ) Digital Đmza C ) Biometrik Kontrol D ) Digital Sertifika E ) Kriptolama 57 Bir veritabanı ile ilgili olarak aşağıda verilenler hangi şıkta en büyükten en küçüğe doğru sıralanmıştır? ) Tablo - Kayıt - Veri B ) Veri - Tablo - Kayıt C ) Kayıt - Veri - Tablo D ) Kayıt - Tablo - Veri E ) Tablo - Veri - Kayıt 58 Veri nedir? ) Bilginin işlenmesi sonucunda oluşanlar B ) Bilgi elde etmek için yapılan işlemler C ) Bilgisayara girilenler D ) Bilgisayarda işlemler sonucu elde edilenler E ) Bilgisayara giriş yapmayı sağlayan cihazlar 60 şağıdakilerden hangileri bilgisayarın performansını etkileyen etkenlerdendir? I - Bilgisayarın virüslü olması II - Harddisk üzerinde dosyaların dağınık parçalar halinde bulunması III - Đşlemcide bulunan çekirdek sayısı IV - na bellek miktarı ) III - IV B ) I - II C ) II - IV D ) I - II - III E ) I - II - III - IV 61 KKTC uluslararası haberleşme trafiğinin Türkiye üzerinden sağlanması amacıyla 1994'te hizmete açılan ve Girne ile namur arasında 97 km'lik fiber optik kablo hattı içeren sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) TURCYOS-1 B ) KFOS C ) EMOS-1 D ) TURMEOS-1 E ) MEDTURK 10

11 62 Ergonomi nedir? ) Bilgisayarın ömrünün uzun olması için nasıl kullanılması gerektiğini inceleyen bilim dalı B ) Bilgisayar işlemci ve bellek tasarım yöntemleri ile ilgili mühendislik dalı C ) Bilgisayar kullanıcılarının konforu ve sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri inceleyen bilim dalı D ) Bilgisayarların üretim ve kullanım maliyetlerini düşürmek için gerekli yöntemleri inceleyen bilim dalı 65 ( ) 2 sayısının onaltı tabanındaki karşılığı (eşiti) aşağıdakilerden hangisidir? ) EB B ) 12 C ) B D ) 1B TEST BĐTTĐ CEVPLRINIZI KONTROL EDĐNĐZ 63 Onaltılık tabandaki B sayısının onluk sistemdeki karşılığı (eşiti) kaçtır? ) 171 B ) 21 C ) 12 D ) 212 E ) Bilişim teknolojisinde bit kelimesinin anlamı nedir? ) Bir baytta yer alan sekiz basamaktan en küçüğü B ) Đki basamaklı sayı C ) Đkilik sayı sisteminde rakam D ) Đkiye tam bölünebilen sayı 11

Yarışma Sınavı. B ) Depolama birimi. D ) Çıkış birimi

Yarışma Sınavı. B ) Depolama birimi. D ) Çıkış birimi 1 Bir CD yazıcı üzerinde 2X hızında yazabildiği belirtilmişse, uygun bir CD-R seçilmesi durumunda ulaşabileceği en yüksek yazma hızı kaçtır? ) 30 KB/s B ) 3 MB/s C ) 300 KB/s D ) 3 KB/s E ) 30 MB/s 2 Standart

Detaylı

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read

BÖLÜM I DONANIM...1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read BÖLÜM I DONANIM......1 Bilgisayar Yapısı Donanım (Hardware)...2-3 Sistem Birimi (System Unit)...4-8 Anakart (Motherboard) Sadece Okunabilir Bellek (Read Only Memory - ROM) İşlemci - MİB (Processor - CPU):

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 7 ORTAOKULLAR İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI Bilgisayarların fiziksel kısımlarına ne denir? a) Ekran c) Yazılım d) Pc Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

BİLGİSAYARLARA GİRİŞ

BİLGİSAYARLARA GİRİŞ Giriş BİLGİSAYARLARA GİRİŞ Eğer daha önceden bilgisayarlar ile çalıştıysanız, bunlar büyük miktarda bilgiyi saklayan ve kısa zamanda sayısız görevi yerine getiren kafa karıştırıcı makineler gibi görünebilir.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

Bilgisayar Donanım Dersi Vize Sınavına Hazırlık Soruları

Bilgisayar Donanım Dersi Vize Sınavına Hazırlık Soruları Bilgisayar Donanım Dersi Vize Sınavına Hazırlık Soruları TEST SORULAR-1 1. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? a) Shift+Delete b) Ctrl+Delete c)

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu

ÇALIŞMA SORULARI BECERİ SINAVI ÇALIŞMA SORULARI. Beceri sınav notunun %80 i + Dosya notunun %20 si = Yılsonu beceri notu SARUHANBEY ULUBORLU TEKNİK MESLEKİ ve ENDÜSTRİ ve TEKNİK MESLEK ANADOLU LİSESİ LİSESİ 2014-2015 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM YILI TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İŞLETMELERDE

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

EBG103 DONANIM KURULUMU

EBG103 DONANIM KURULUMU 2. HAFTA EBG103 DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Temel Kavramlar İşletim Sistemleri Giriş / Çıkış Birimleri

Detaylı

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca tanı@lmış ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur.

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI. Doç. Dr. Muzaffer Dügel. mdugel@gmail.com BİLGİSAYAR DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com BÖLÜM 1 1.1 Bilgisayar ve Bilgisayar Teknolojisi 1.1.1 Bilgisayarın Tanımı ve Kısa Tarihçesi 1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Giriş

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM)

BİLGİSAYAR NEDİR? BİLGİSAYAR. Veri Giriş Ünitesi Veri İşlem Ünitesi Çıkış Ünitesi. Merkezi İşlem Birimi (CPU) Anakart(mainboard) Ana Bellek(RAM) BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıların girdiği bilgileri veri giriş ünitesine alan, işlem ünitesi ile girilen bilgileri işleyen, elde ettiği sonuçları kendi içinde saklayabilen ve işlenen verilerin

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak.

Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Amaçlarımız 2 Temel giriş ve çıkış birimlerini tanımlamak. Farklı türlerdeki bilgisayar ekranlarını (monitör) listelemek ve açıklamak. Yazıcı türlerini ve çalışma mantıklarını açıklamak. 1 Amaçlarımız

Detaylı

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü

Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Ulu tanrının adı ile Türkce bilgisayar terilmer sözlükü Toplayan: Aydın yenilmez 1 A A sembolü PC'nin birinci disk sürücüsü. Her bilgisayarın farklı disk sürücüleri mevcuttur ve her biri ayrı bir harfle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI 1 DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI

BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ DERS NOTLARI BĐLGĐSAYAR NEDĐR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin 1 sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 14/04/2013 dı

Detaylı