5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları)"

Transkript

1 5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetimde belgelendirme (çalışma kağıtları) kavramını açıklayabilecek, Çalışma kağıtlarının şeklini, içeriğini ve dosyalanmasını anlatabilecek, Çalışma kağıtlarının faydalarını sayabilecek, Çalışma kağıtlarının nasıl saklanması gerektiğini ve mülkiyetinin kime ait olduğunu kavrayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Denetimin Belgelendirilmesi Çalışma Kağıtları Çalışma Kağıtlarının Şekli ve İçeriği Çalışma Kağıtlarının Dosyalanması Çalışma Kağıtlarının Faydaları Çalışma Kağıtlarının Mülkiyeti ve Saklanması İçindekiler BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ KAVRAMI BAĞIMSIZ DENETİM BELGELERİNİN ŞEKLİ VE DOSYALANMASI BAĞIMSIZ DENETİMDE BELGELENDİRMENİN FAYDALARI BAĞIMSIZ DENETİM DOSYASINA SON HALİNİN VERİLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM BELGELERİNİN MÜLKİYETİ VE SAKLANMASI İlgili Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ISA 230, Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi 1

3 Özet UDS na göre denetimde belgelendirme gerçekleştirilen denetim prosedürleri, toplanan denetim kanıtları ve elde edilen sonuçların kaydedilmesidir. Denetim uygulamasında belgelendirme işlemlerine çalışma kağıtları denmektedir. Çalışma kağıtları; denetçinin izlediği denetim yollarını, uyguladığı denetim işlemlerini ve testlerini, topladığı bilgileri ve incelemeleri ile ilgili ulaştığı sonuçları gösteren yazılı belgelerdir. Çalışma kağıtları için ortak bir şekil ve içerik oluşturmak mümkün değildir. Çünkü çalışma kağıtlarının şekli, içeriği ve kapsamı; uygulanan bağımsız denetim tekniklerinin yapısına, belirlenen önemli yanlışlık riskine, denetçinin mesleki kanaatine, kanıtların önem derecesine, denetim metodolojisine, denetim sürecinde kullanılan araçlara, bağımsız denetim konusu hesap kalemi veya incelemeye konu durumun özelliğine bağlıdır. Çalışma kağıtları sürekli dosya ve cari dosya olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bir sonraki denetim çalışmalarında yeniden kullanılacak olan çalışma kağıtlarının birleşiminden oluşan dosyaya sürekli dosya denir. Cari dönemin denetiminde kullanılacak bir sonraki denetimde kullanılmayıp yeniden düzenlenecek çalışma kağıtlarına cari dosya denir. Çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetim şirketine aittir ve çalışma kağıtlarının gizliliği prensibi söz konusudur. Bağımsız denetim raporunun tamamlanmasından sonra 60 gün içerisinde tüm çalışma kağıtlarının bir araya getirilmesi zorunludur. Çalışma kağıtlarının ve özellikle denetim sözleşmesinin saklanma süresi denetim raporu tarihinden itibaren 5 yıldan az olamaz. Genel olarak uygulamada çalışma kağıtlarının saklanma süresinin 10 yıl olarak kabul edildiği görülmektedir. 2

4 5. DENETİMDE BELGELENDİRME (ÇALIŞMA KAĞITLARI) Bu bölümün konusu bağımsız denetim çalışmasının belgelendirilmesidir. Bağımsız denetim görüşünü destekleyen ve bağımsız denetimin UDS na uygun olarak yapıldığını kanıtlayan işlemlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenecek dokümanlar çalışmanın bu bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır ÇALIŞMA KAĞIDI KAVRAMI Denetim sürecinde denetçi tarafından yapılan çalışmaların belgelendirilmesi gerekir. Çünkü denetçinin yaptığı çalışmalara ilişkin yaptığı sözel açıklamalar tek başına yapılan denetim ve elde edilen sonuçlar için yeterli destek oluşturmaz. UDS na göre denetimde belgelendirme gerçekleştirilen denetim prosedürleri, toplanan denetim kanıtları ve elde edilen sonuçların kaydedilmesidir. Denetim uygulamasında belgelendirme işlemlerine çalışma kağıtları denmektedir. Başka bir ifade ile çalışma kağıtları; denetçinin izlediği denetim yollarını, uyguladığı denetim işlemlerini ve testlerini, topladığı bilgileri ve incelemeleri ile ilgili ulaştığı sonuçları gösteren yazılı belgelerdir (Güredin, 2010: 287). Bunun için denetim sürecinde toplanan ve denetim görüşüne temel teşkil eden kanıtlar, uygulanan denetim teknikleri ve elde edilen sonuçlar yazılı hale getirilir. Başka bir ifade ile dokümante edilir. Çalışma kağıtlarının amacı; denetlenen hesaplarla ilgili ve denetçi görüşünün oluşturulması amacı ile yapılan çalışmaları belirlemeye yardımcı olmaktır. Düzenlenecek çalışma kağıtları denetimden denetime farklılık göstermekle birlikte başlıca çalışma kağıtlarına; iç kontrol değerlendirme formları, bağımsız denetim programları, kontrol testleri, akış şemaları, doğrulama mektupları, işletme yönetimi teyit mektupları, elektronik posta dahil olmak üzere önemli konularla ilgili yazışmalar, denetçi mizanı ve maddi doğruluk testleri belgeleri örnek olarak verilebilir (Whittington ve Pany, 2010: 158). Denetçiler denetim açısından önemlilik arz eden sözleşmelerin kopyalarını da çalışma kağıdı olarak saklayabilirler. Ancak işletmenin yasal kayıtlarının çalışma kağıtları olarak dikkate alınması doğru değildir. Çalışma kağıtları hiçbir zaman denetlenen işletmenin yasal muhasebe kayıtları yerine geçmez ÇALIŞMA KAĞITLARININ ŞEKLİ VE DOSYALANMASI Çalışma kağıtları için ortak bir şekil ve içerik oluşturmak mümkün değildir. Çünkü çalışma kağıtlarının şekli, içeriği ve kapsamının; uygulanan bağımsız denetim tekniklerinin yapısına, belirlenen önemli yanlışlık riskine, denetçinin mesleki kanaatine, kanıtların önem derecesine, denetim metodolojisine, denetim sürecinde kullanılan araçlara, bağımsız denetim konusu hesap kalemi veya incelemeye konu durumun özelliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Buna karşın çalışma kağıtları genel olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır (Çömlekçi, 2011: 49; Erdoğan, 2006: 66; Güredin, 2010: 287, Kavut vd., 2009: 164; Selimoğlu ve Uzay, 2009: 145; Selimoğlu, 2012: 57; Whittington ve Pany, 2010: 162): 3

5 Her bir denetim sözleşmesi için yapılan belgelendirme denetim dosyası olarak toplanır. Çalışma kağıtları kıdemli denetçi tarafından hazırlanmalıdır. Çalışma kağıtları zamanında hazırlanmalıdır. Çalışma kağıtları bağımsız denetim devam ederken hazırlanır. Denetimin fiilen sürdürülmesi aşamasında yapılacak belgelendirme denetimin bitişinden sonra hazırlanacak belgelendirmeye göre daha doğru ve güvenilir olacaktır. Toplanan denetim kanıtları ile elde edilen sonuçlar çalışma kağıtlarından rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde dokümante edilmelidir. Çalışma kağıtlarından denetim sürecinde ortaya çıkan önemli hususları ve bu hususlara ilişkin ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi yapılabilmelidir. Çalışma kağıtlarının şekli denetim sürecinin tüm adımlarının (denetimin planlanması, uygulanan denetim tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamı) UDS na uygun olmasını sağlamalıdır. Çalışma kağıtları kağıt şeklinde tutulabileceği gibi elektronik ortamda veya diğer şekillerde oluşturulabilir. Elle yazılı kağıtlar olabileceği gibi fotoğraf şeklinde de olabilir. Her bir çalışma kağıdının bir başlığı bulunmalıdır. Bu başlık yanında çalışma kağıdında denetlenen işletmenin adı, denetim dönemi, hazırlanma tarihi, çalışma kağıdının konusu ve hazırlayan denetçilerin adları ve parafları yer almalıdır. Çalışma kağıdında inceleme için seçilen dokümanın bilgileri, uygulanan bağımsız denetim teknikleri, örnek seçim şekli ve işletme personeli ile yapılan görüşmeler hakkında açıklamalar yer alır. Çalışma kağıtlarında hazırlanma amaçlarına uygun yeterli açıklamalar yer almalı ve ulaşılan sonuç belirtilmelidir. Ayrıca işletme yönetimi ve diğer kişilerle tartışılan önemli hususlar çalışma kağıtlarına zamanında aktarılır. Denetçi önemli gördüğü konularda elde ettiği görüşle çelişen veya tutarsız bir bilgiye ulaşırsa, konuyu nasıl çözümlediğini çalışma kağıtlarında dokümante eder. Bağımsız denetimin kim tarafından yapıldığı, ne zaman tamamlandığını, tamamlanan bağımsız denetim çalışmasının kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gözden geçirildiği çalışma kağıtlarında dokümante edilir. Çalışma kağıtlarında işletmenin iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yer verilmelidir. Çalışma kağıtlarında uygun bir kodlama sistemi kullanılmalıdır. Kodlamanın nasıl yapılacağına her denetim şirketi kendine özgü uygulamalarından hareketle karar verebilir. Çalışma kağıtları denetimin özeti niteliğinde olacağından açık, özlü, eksiksiz, bilgi verici ve düzenli olmalıdır. Zaman zaman çalışma kağıtları hazırlandıktan sonra değişiklik veya eklemeler yapılması gerekebilir. Bu durumda çalışma kağıtlarında kim tarafından, ne zaman, nelerin yapıldığı ve bunların etkilerinin neler olduğu dokümante edilir. Denetçiler çalışmaları sırasında düzenledikleri veya elde ettikleri çalışma kağıtlarını belli bir sisteme göre dosyalarlar. UDS de düzenli olarak yapılan denetimlerde bazı çalışma kağıtlarının, ilgili dönemin denetim dosyalarından ayrı olarak, sürekli denetim dosyaları 4

6 olarak saklanabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda çalışma kağıtları cari dosya ve sürekli dosya olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir (Çömlekçi, 2011: 49; Erdoğan, 2006: 67; Güredin, 2010: 290; Kaval, 2005: 157; Louwers vd., 2008: 136; Selimoğlu ve Uzay, 2009: 145; Selimoğlu, 2012: 58; Türedi, 2007: 180). Bir sonraki denetim çalışmalarında yeniden kullanılacak olan çalışma kağıtlarının birleşiminden oluşan dosyaya sürekli dosya denir. Sürekli dosyada yer alan çalışma kağıtlarından her yıl yararlanılacağı için yeniden hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak değişen bilgiler çerçevesinde sürekli dosyanın da güncellenebileceği unutulmamalıdır. Sürekli dosyada yer alan çalışma kağıtlarına aşağıdaki belgeler örnek olarak verilebilir: Denetlenen işletme ile ilgili bilgiler, İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili bilgiler, Muhasebe el kitabı ve muhasebe yönetmeliği, İşletmenin ana sözleşmesi, Hesap planı, Örgüt planı, organizasyon şeması ve yönetmeliği, Kira, tahvil ve telif sözleşmeleri gibi uzun vadeli sözleşmeler, Genel kurul ve yönetim kurulu tutanakları, Vergi beyannamelerinin kopyaları, Önceki yıl mali tabloları ve faaliyet raporları, Önceki yıl denetim raporları. Cari dönemin denetiminde kullanılacak bir sonraki denetimde kullanılmayıp yeniden düzenlenecek çalışma kağıtlarına cari dosya denir. Cari dosyada yer alan çalışma kağıtlarına aşağıdaki belgeler örnek olarak verilebilir: Denetim sözleşmesi, Denetim programı, Denetim mizanı, Çalışma mizanı, Önemli rasyolar ve trend analizleri, İşletme personeli ile yapılan görüşme tutanakları, Doğrulama mektuplarına gelen cevaplar, Hesap analiz cetvelleri, İç kontrol değerlendirme formları (anket formu, akış şemaları ve notlar) Yapılan yazışmaların kopyaları, İşletmeden alınan yazılı beyanlar, yönetim teyit mektupları, Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı tutanakları, Düzeltme tabloları. 5

7 5.3. ÇALIŞMA KAĞITLARININ FAYDALARI UDS denetim sürecinin belgelendirilmesini ve uygun çalışma kağıtlarının düzenlenmesini zorunlu tutmaktadır. Çalışma kağıtlarının faydalar çok olmakla birlikte genel olarak aşağıdaki faydaları sağlayacağı varsayılmaktadır (Güredin, 2010: 288; Selimoğlu, 2012: 58; Selimoğlu ve Uzay, 2009: 144; Türedi, 2007: 178): Denetimin UDS ve diğer standartların emrettiği şekilde yapıldığına dair kanıt oluşturur. Uygulanan denetim işlemleri ve ulaşılan sonuçları belgelendirir. Bağımsız denetimin kalitesini arttırır. Denetim görüşünün oluşturulmasına ve denetim raporunun hazırlanmasına temel teşkil eder. Bağımsız denetim ekibine bağımsız denetimin planlandığı şekilde yürütülmesi konusunda yardımcı olur ve yol gösterir. Başka bir ifade ile denetim çalışmasının koordine edilmesini sağlar. Bağımsız denetimde gözetim görevi üstlenmiş denetçilere sorumluluklarının yerine getirilmesinde, kıdemli denetçinin kalite kontrol çalışması yapmasına yardımcı olur. Gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalara ışık tutar. Genelde denetçiler mevcut dönemin denetiminde bir önceki dönemin çalışma kağıtlarını örnek olarak kullanırlar. Başka bir ifade ile bir önceki yılın çalışma kağıtları bir sonraki dönemde denetçiye kılavuzluk görevi yapar. Bu durum aynı zamanda denetim çalışmalarında zaman tasarrufu sağlar. İç kontrol sisteminin etkinliğinin test edilmesine yardımcı olur. Sonraki dönemlerde bir dava durumunda denetçiye savunma aracı olur. Çünkü çalışma kağıtları denetçinin yapması gereken görevi gerektiği şekilde yaptığı konusunda kanıt sağlar. Denetim ekibinin yaptığı işe yönelik olarak hesap verebilirliklerini arttırır. Aynı işletmenin gelecek dönemlerdeki denetimlerinde kılavuz görevi görür ÇALIŞMA KAĞIDININ MÜLKİYETİ VE SAKLANMASI Çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetim şirketine aittir. Çalışma kağıtlarında oluşturulan ve dokümante edilen bilgiler denetlenen işletmelerin sırrı niteliğindedir ve açıklanması yasaktır. Bu duruma çalışma kağıtlarının gizliliği prensibi denir. Denetçi söz konusu çalışma kağıtlarını yasal süreleri çerçevesinde gizliliğini korumak ve güvenli şekilde saklamak durumundadır. Ancak dava durumunda denetçi söz konusu çalışma kağıtlarının gizliliğini öne sürüp bunları mahkemeye sunmaktan kaçınamaz. Bağımsız denetim raporunun tamamlanmasından sonra 60 gün içerisinde tüm çalışma kağıtlarının bir araya getirilmesi zorunludur. Bu aşamada çalışma kağıtları toplanır, sınıflandırılır, çapraz referanslar verilir ve fazla nüshalar yok edilir. Çalışma kağıtlarının ve özellikle denetim sözleşmesinin saklanma süresi denetim raporu tarihinden itibaren 5 yıldan 6

8 az olamaz. Grup denetimlerinde bu sürenin daha uzun tutulması önerilmektedir. Genel olarak uygulamada çalışma kağıtlarının saklanma süresinin 10 yıl olarak kabul edildiği görülmektedir. Çalışma kağıtlarının saklama süresi sona ermeden bunların silinmesi veya yok edilmesi mümkün değildir (Kavut vd., 2009: 165; Whittington ve Pany, 2010: 159). 7

9 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi denetimde belgelendirme ile ilgili doğru bir ifade değildir? a) Denetim sürecinde denetçi tarafından yapılan çalışmaların belgelendirilmesi gerekmez b) Denetimde belgelendirme gerçekleştirilen denetim prosedürleri, toplanan denetim kanıtları ve elde edilen sonuçların kaydedilmesidir c) Denetim uygulamasında belgelendirme işlemlerine çalışma kağıtları denmektedir d) Çalışma kağıtları; denetçinin izlediği denetim yollarını, uyguladığı denetim işlemlerini ve testlerini, topladığı bilgileri ve incelemeleri ile ilgili ulaştığı sonuçları gösteren yazılı belgelerdir e) Çalışma kağıtlarının amacı; denetlenen hesaplarla ilgili ve denetçi görüşünün oluşturulması amacı ile yapılan çalışmaları belirlemeye yardımcı olmaktır 2...aynı müşteri ile sürekli çalışılması durumunda dönemler itibariyle değişmeyen konularda yeniden çalışma kağıdı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade hangisidir? a) Cari dosya b) Esas dosya c) Dar kapsamlı dosya d) Sürekli dosya e) Özel amaçlı dosya 3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde denetçi tarafından dikkate alınmaz? a) Belirlenen önemli yanlışlık riski b) Kanıtların önem derecesi c) İşletmenin karlılığı d) Uygulanan bağımsız denetim tekniklerinin yapısı e) Denetçinin mesleki kanaati 4. Aşağıdakilerden hangisi sürekli dosyada bulunmaz? a) Genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanakları b) Denetim sözleşmesi c) İşletmenin ana sözleşmesi d) Vergi beyannamelerinin kopyaları e) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili bilgiler 5. Aşağıdakilerden hangisi cari dosyada bulunmaz? a) Çalışma mizanı b) Hesap analiz cetvelleri c) Denetim sözleşmesi d) Denetim programı e) İşletmenin ana sözleşmesi 8

10 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının faydalarından birisi değildir? a) İşletmenin karlılığını arttırır b) Denetim raporunun hazırlanmasına temel teşkil eder c) Denetim çalışmasının koordine edilmesini sağlar d) Bağımsız denetimin kalitesini arttırır e) Denetim ekibinin yaptığı işe yönelik olarak hesap verebilirliklerini arttırır 7. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtları ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetim şirketine aittir b) Çalışma kağıtlarında oluşturulan ve dokümante edilen bilgiler denetlenen işletmelerin sırrı niteliğindedir ve açıklanması yasaktır c) Bağımsız denetim raporunun tamamlanmasından sonra 60 gün içerisinde tüm çalışma kağıtlarının bir araya getirilmesi zorunludur d) Çalışma kağıtlarının saklanma süresi denetim raporu tarihinden itibaren 3 yıldan az olamaz e) Bağımsız denetim raporunun tamamlanmasından sonra 60 gün içerisinde tüm çalışma kağıtlarının bir araya getirilmesi zorunludur 9

11 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı 1. a Cevabınız yanlış ise 5.1. Çalışma Kağıdı Kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. d Cevabınız yanlış ise 5.2. Çalışma Kağıtlarının Şekli ve Dosyalanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. c Cevabınız yanlış ise 5.2. Çalışma Kağıtlarının Şekli ve Dosyalanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. b Cevabınız yanlış ise 5.2. Çalışma Kağıtlarının Şekli ve Dosyalanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. e Cevabınız yanlış ise 5.2. Çalışma Kağıtlarının Şekli ve Dosyalanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. a Cevabınız yanlış ise 5.3. Çalışma Kağıtlarının Faydaları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. d Cevabınız yanlış ise 5.4. Çalışma Kağıdının Mülkiyeti ve Saklanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10

12 Yararlanılan Kaynaklar ARENS Alvin A., ELDER Randal J., BEASLEY Marks S., Auditing and Assurance Services an Integrated Approach, Fourteenth Edition, Pearson, BOZKURT Nejat, Muhasebe Denetimi, 5. Baskı, Alfa Yayınevi, İstanbul, ÇÖMLEKÇİ Ferruh, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1585, Eskişehir ERDOĞAN Melih, Denetim, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, GÜREDİN Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, 13. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul, IASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, February 28, KAVAL Hasan, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara KAVUT Lerzan, TAŞ Oktay, ŞAVLI Tuba, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, ISMMMO, Yayın No, 130, İstanbul, LOUWERS J. Timothy, RAMSAY J. Robert, SINASON H. David, STRAWSER R. Jerry, Auditing & Assurance Service, Third Edition, McGraw-Hill Irwin, SELİMOĞLU Seval Kardeş ve UZAY Şaban (Editörler), Muhasebe Denetimi, Yazarlar: Seval Kardeş Selimoğlu, Mehmet Özbirecikli, Şaban Uzay, Ganite Kurt, Ali Alagöz, Serap Yanık, Gazi Kitabevi, SELİMOĞLU Seval Kardeş (Editör), Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2636, Eskişehir TÜREDİ Hasan, Denetim, Trabzon, WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, Principles of Auditing & Other Assurance Services, 17. Edition, McGraw-Hill Com. Inc.,USA,

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR 4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetim kanıtı kavramını açıklayabilecek, Kanıt

Detaylı

4.9. İlişkili Taraflar

4.9. İlişkili Taraflar 4.9. İlişkili Taraflar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İlişkili taraf kavramını açıklayabilecek, İlişkili

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı