1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :"

Transkript

1 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme imkanınız bulunmakla birlikte kalan yarısını şirketimizde belli bir süre kalmanız halinde almıyoruz. Ödeme yaptığınız yıla göre azalan oranda yönetim gider kesintisi uyguluyoruz. Şirketimizdeki varlığınız belli bir süreye ulaştığı andan itibaren itibaren birikimlerinizden yönetim gider kesintisi yapmıyoruz. Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücretin %50 si tutarındadır.şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme imkanınız bulunmakla birlikte kalan yarısını şirketimizde 3 yıl kalmanız halinde almıyoruz.ödeme yaptığınız yıla göre azalan oranda yönetim gider kesintisi uyguluyoruz.şirketimizdeki 8. yılınızdan itibaren birikimlerinizden yönetim gider kesintisi yapmıyoruz. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : Bireysel Plan içinde isterseniz katkı paylarınızı emeklilik fonlarımızdaki dağılım oranlarını risk getiri formu sonuçlarına göre belirlenebileceği gibi kendinizin belirleyebileceği fon dağılım alternatiflerimizden de seçim yapabilirsiniz. Sizin için isterseniz sadece birini, isterseniz bir demet şeklinde birkaçını seçebileceğiniz, değişik risk grubunda 5 adet Emeklilik Yatırım Fonu belirledik. 1- Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu : Fon portföyünün %80 ini ters repo dahil kamu borçlanma araçlarına yatıran, tahvil bono piyasasındaki faiz hareketlerinden en az riskle kazanç elde etmeyi hedefleyen fondur. 2- Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları ( Döviz )Emeklilik Yatırım Fonu : Fon portföyünün en az %80 ini, ters repo dahil kamu sektöründe dövize endeksli iç borçlanma araçlarına yatıran ve yatırımların değerini kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 3- Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu : Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 4- Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Likit - Kamu Emeklilik Yatırım Fonu : Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan emeklilik yatırım fonudur. Riskten kaçınan katılımcılara tavsiye edilir. Ayrıca bu fon katkı payının ödendiği fakat tanımlanamadığı hallerde katkı payının yönlendirileceği geçici fondur. 5- Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu : Fon portföyünün en az %80 ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı ya da temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Seçeceğiniz bu fonlarda yılda 6 kez değişiklik yapma hakkına sahipsiniz. KATKI PAYI TUTARI : Katılımcı, asgari katkı payının altında kalmayacak şekilde ödeyeceği katkı payı tutarını belirler. Katkı

2 payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak yapılabilir. Bu planda asgari katkı payı tutarı TL ödemelerde aylık 85-TL, EURO ödemelerde aylık 30.-EU, Amerikan Doları ödemelerinde aylık 50.-USD olarak belirlenmiştir. Asgari katkı payının altında ödeme yapmak isteyen kişiler bu plana dahil edilemez. Katılımcının ödediği katkı payı tutarı katılımcının talep ettiği şekilde artırılabilir veya asgari katkı payının altına düşmemek koşulu ile azaltılabilir. Değişiklik taleplerinin 5 iş günü önce yazılı olarak Başak Groupama Emeklilik'e ulaştırılması gerekmektedir. KATKI PAYLARININ TAHSİL EDİLECEĞİ YER VE ŞEKİL : Katılımcılar katkı paylarını ; a) - T.C. Ziraat Bankası nezdindeki Başak Groupama Emeklilik A.Ş. emeklilik hesabına havale / E.F.T. ile nakit olarak, b) Kredi kartı ile ödeyebilirler. Katkı paylarının kredi kartı ile ödenmesi halinde katkı paylarının şirketimiz hesabına intikali, bankaların günün ekonomik koşullarına göre belirlediği blokaj süresi tamamlandıktan sonra olur. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, katkı payları, Blokaj Süresi nden sonra yatırıma yönlendirilir. KATKI PAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ : Ödenen katkı paylarıyla sizin için satın alınan fonlar, Ziraat Portföy Yönetim Şirketi'nin deneyimli kadrosu tarafından yönetilir. BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK'İN PROMOSYON TEMİNATLARI Bu plana dahil olan katılımcılardan son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödeyenlere tıbbi danışmanlık, acil kara ambulansı, acil sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilecektir. Bu hizmetin şirketimiz tarafından bir müddet sonra kaldırılması halinde, mevcut katılımcılar başka bir şirkete aktarım ve/veya sistemden çıkış yapana kadar bu hizmetlerden faydalanacaktır. Ancak, bu hizmetin durdurulduğu tarihten sonra bu plana dahil olacak katılımcılar bu hizmetlerden faydalanamayacaktır. BİREYSEL PLANDA KESİNTİLER : Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu'na göre emeklilik şirketinin sistemin uygulanmasına yönelik masrafları için tanınan yasal kesintiler aşağıda açıklanmıştır: 1)Giriş Aidatı : Giriş aidatı tutarı, o tarihte geçerli olan aylık Brüt Asgari Ücret in yarısı tutarındadır. ( tarihleri arasında bu plan kapsamına dahil olan kişiler için 333-TL dir. Giriş aidat tutarının yarısı ( tarihleri arasında bu plana dahil olan kişiler için:166,5-tl) teklifin imzalandığı tarihte, ilk katkı payı tutarına ek olarak peşin tahsil edilir. Katkı payı tutarından giriş aidatı tahsilatı yapılmaz. Katılımcının tercih etmesi durumunda, giriş aidatının peşin kısmı, katkı payı ödeme sıklığına uygun olarak bir yılı aşmamak şartı ile taksitlendirilebilir. Katılımcının 3 yıldan önce başka bir emeklilik şirketine geçiş yapması veya sistemden ayrılması veya farklı şirketlerdeki bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesi durumlarında; ertelenmiş olan giriş

3 aidatı tutarı ( tarihleri arasında bu plana dahil olan kişiler için: 166,5-TL) (Teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan giriş aidat tutarının yarısı) toplam fon varlığından kesilerek tahsil edilir. Şirketimizdeki bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesi durumunda, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan giriş aidatı tutarı, katılımcının toplam birikimlerinden kesilir. Katılımcının birikimlerinin giriş aidatı kesintisine yetmemesi durumunda kalan kısım katılımcıdan talep edilmez. Bu plan kapsamında, 3 yıl boyunca şirketimizde kalan ve bu süreye ait sözleşmede belirtilen katkı paylarını eksiksiz ödeyen katılımcılardan giriş aidatının ertelenmiş kısmı alınmaz. Bu planda 3 yıl kalmasına rağmen katkı paylarını eksik ödemiş katılımcıların başka bir emeklilik şirketine geçiş yapması veya sistemden çıkması durumunda giriş aidatının ertelenmiş kısmı (Teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan giriş aidat tutarının yarısı) toplam fon varlığından kesilerek tahsil edilir. Başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla bu plana dahil olan katılımcılardan giriş aidatı alınmaz. Emeklilik hakkı kazanan katılımcının, bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesi durumunda giriş aidatı alınmaz. Katılımcının 3 yılı tamamlanmadan vefat veya sürekli iş göremezlik nedeniyle sistemden çıkması durumunda giriş aidatının ertelenmiş kısmı alınmaz. Plan değişikliklerinde, giriş aidatı kesintisi ilk plandaki esaslara göre yapılacaktır. Başka şirkete aktarım ve hesap birleştirme işlemleri esnasında, birikimlerin giriş aidatı kesintisine yetmemesi durumunda, giriş aidatı borcu tahsil edilene kadar söz konusu işlemler gerçekleştirilmez. Yeni giriş aidatı uygulamaları, bu Plan Değişikliği nin geçerlilik tarihinden sonra tanzim edilen emeklilik sözleşmeleri için geçerli olacaktır. Bu Plan Değişikliği nin geçerlilik tarihinden önce tanzim edilen sözleşmelerde yer alan giriş aidatı tutarı ve uygulama şekli, sözleşme sonuna kadar aynı şekilde devam edecektir. Giriş Aidatının peşin olarak alınacak Brüt Aylık Asgari ücretin % 25 lik kısmı, katılımcının ödeme sıklığı doğrultusunda taksitlendirilerek (Aylık = 12 Taksit, 3 Aylık = 4 Taksit, 6 Aylık = 2 Taksit, Yıllık = 1 Taksit) seçmiş olduğu katkı payı ödeme kanalı üzerinden (Kredi Kartı veya Hesaba Havale/EFT) tahsil edilecektir. 2) Yönetim Gider Kesintisi : Bu plan kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar dahilinde ödeme tarihinin geçerli olduğu yıla göre değişken yönetim gider kesintisi uygulanır. Katkı payı tutarı üzerinde yapılan ödemelerde de yönetim gider kesintisi aynı şekilde hesaplanır. 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7. Yıl 8.yıl ve sonrası YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ ORANI 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ödenen her katkı payı tutarı, ödemenin yapıldığı yılda geçerli olan oranlar dahilinde yönetim gider kesintisine tabi tutulur. Gelen katkı payının dahil olduğu yıl hesaplanırken, tahsil tarihi ile sözleşme başlangıç tarihi arasındaki süre yıl olarak dikkate alınır ve daima yukarıya yuvarlanarak uygulanacak oran bulunur. 3) Fon İşletim Gideri :

4 Bu Plan dahilindeki her bir emeklilik yatırım fonu kapsamında fon net varlık değeri üzerinden hesaplanan ve aşağıdaki tabloda verilen günlük oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılır. BİREYSEL EMEKLİLİK FONU GÜNLÜK FON İŞLETİM GİDERİ Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu 7/ Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 7/ Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 7/ Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 7/ Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 5/ ) Özel Hizmet Gider Kesintisi : Bu plan kapsamında özel hizmet ve bildirimlerden Özel Hizmet Gider kesintisi yapılmaz. Katkı Payı Ödemeye Ara Verme : Katılımcının emeklilik sözleşmesinde belirlenen ödeme planındaki katkılardan herhangi birini ödememesi veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapması halinde, katılımcının katkı payı ödemeye ara verdiği kabul edilir. Ödemeye ara verme durumu,ödemenin yapılmadığı tarihte başlar ve katkı payı ödenmeye başlandığı tarihte sona erer.ödenmeye ara verildikten sonar tekrar katkı payı ödenmeye başlanması durumunda, ödenen tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir. Katılımcının bir yıldan fazla ödemeye ara vermesi durumunda herhangi bir ara verme kesintisi yapılmaz, Şirketimiz tarafından ödenen sabit giderler birikimlerden indirilmez. KATKI PAYLARINA İLİŞKİN FON DAĞILIM ÖNERİLERİ : Katılımcı adayları tarafından doldurulacak Risk Getiri Profili Formu sonuçları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir. PUAN ARALIĞI RİSK GRUBU 0-30 Muhafazakar Dengeli Hırslı Değerlendirme sonucuna göre katılımcıya Risk Grubuna göre aşağıdaki tabloda görülen standart fon dağılımları önerilecektir. Önerilen standart fon dağılımının katılımcı tarafından kabul edilmemesi durumunda, katılımcı Risk Grubuna ait fonlardan belirtilen minimum ve maksimum oranlar arasında

5 istediği seçimi yapabilecektir. Risk Getiri Profili Formunda önerilen Risk Grubuna dahil olmak istemeyen katılımcı diğer Risk Gruplarına girebilir veya tamamen farklı fon dağılımı için Serbest Dağılımı tercih edebilir. KATILIMCIYA AİT BİLGİLERİN TESPİT EDİLEMEMESİ VEYA EKSİK OLMASI: Katkı payı ödemelerinde katılımcı ve/veya bireysel emeklilik hesabına ilişkin bilgilere ulaşılamaması durumunda eksik bilgiler tespit edilene kadar katkı payı tutarı, Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir. Söz konusu bilgilerin tamamlanmasından sonra Başak Groupama Emeklilik A.Ş. Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'ndaki birikimler satılır ve elde edilen tutar katılımcının tercih etmiş olduğu emeklilik planı ve katkı payı dağılım oranları dikkate alınarak yatırıma yönlendirilir. VERGİ AVANTAJI : Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katkı paylarınızı öderken, birikimleriniz yatırıma yönlendirilirken ve emekliliğinizde size yapılacak ödemeler sırasında ayrı ayrı vergi avantajınız vardır : a) Katkı Paylarınızı Öderken :Ödediğiniz katkı payları, aylık brüt ücretinizin % 10'unu ve aylık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahınızdan indirilir. Böylece net ücretiniz artar. b) Birikimleriniz Yatırıma Yönlendirilirken : Sistemde sizin için sağlanacak her türlü fon geliri, hiçbir vergi ve stopaja tabi değildir. c) Emekliliğe Hak Kazandığınızda: Size yapılacak toplu ödemenin % 25'i vergiden muaf olacak, kalan % 75'i üzerinden sadece % 5 oranında stopaj kesilecektir. d) Emekliliğe hak Kazanmadan Sistemden Çıkarsanız : Sistemde 10 yıl ya da daha fazla kalmış durumda iseniz size yapılacak toplam ödeme üzerinden % 10 oranında stopaj kesilecektir. Sistemde 10 yıldan daha kısa bir süre kalmışsanız, size yapılacak toplam ödeme üzerinden % 15 oranında stopaj kesilecektir.

6

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi SERMAYE PİYASASI KURULU Bireysel Emeklilik Sistemi SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş)

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) MÜŞTERİ NÜSHASI AVANTAJLARIM KES NT LER VERGİSEL TEŞVİKLER Çalışanlar için ödenen katkı payları kanunen kabul edilen giderler arasında sayılmaktadır. Her bir çalışan

Detaylı

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır.

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. EMEKLİLİK GELİR PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari giriş tutarı: Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. Düzenli katkı payı: Emeklilik Gelir Planı kapsamındaki

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 27/05/2014 TARİH VE EYF

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

(Sıkça Sorulan Sorular)

(Sıkça Sorulan Sorular) GÜNCEL BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI (Sıkça Sorulan Sorular), il olan katılımcılar hariç) bir oranda yapacağı destek 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet

Detaylı