T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi: Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8828 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8828 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin fiilen yol olarak kullanılan (A1, A2) kısımların terkinden sonra kalan alanın dört kısma ifrazına ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımının tasdik edilerek Encümen Kararı alınması talep edilmektedir. Zekeriya köyü 233 numaralı parsel, Bolu İl İdare Kurulunun tarih ve 1605 sayılı kararı ile belirlenmiş olan köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan" içinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. Söz konusu fiilen yol olarak kullanılan (A1, A2,) kısımların terki işleminin idaremiz yol istikamet planları açısından uygun olduğu ekli Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü yazısında belirtilmiştir. Zekeriya köyü 233 numaralı parselin, fiilen yol olarak kullanılan (A1, A2,) kısımların terkinden sonra kalan alanın dört kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan,3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi 2 nci fıkrasına göre, ''köyün ana yolları ve genişlikleri halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde İl Özel İdarelerince belirlenerek bu yolların ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın Kamu Yararı Kararı alınarak oluşturabileceği'' hüküm altına alınmıştır. Dilekçe ekinde bulunan değişiklik tasarımında (A1, A2,) harfleriyle gösterilen kısımlarda, söz konusu parselin içinde yeni bir yol oluştuğu ve yolun fiilen kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yolun kullanıma açılmasının bölge için faydalı olacağından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesine istinaden kamu yararı kararının alınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

2 Karar Tarihi: Karar No : 360 T.C. Konu: İlimiz Merkez ilçesi Yenitaşköprü köyü 12 numaralı parsel üzerine Hasan HACIOĞLU tarafından idaremizden yapı ruhsatı alınmadan bağ evi (tarımsal amaçlı konut) inşaatı başlandığı tespit edildiğinden, İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine ekli hesaplama cetvelinde belirtildiği üzere hesaplanan 3.455,04 TL'nin 1/5'i 691,00 TL idari para cezası kesilmesi hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi Yenitaşköprü köyü 12 numaralı parsel üzerine Hasan HACIOĞLU tarafından idaremizden yapı ruhsatı alınmadan bağ evi (tarımsal amaçlı konut) inşaatı başlandığı tespit edildiğinden, İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine ekli hesaplama cetvelinde belirtildiği üzere hesaplanan 3.455,04 TL'nin 1/5'i 691,00 TL idari para cezası kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8832 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8832 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi Yenitaşköprü köyü 12 numaralı parsel üzerine Hasan HACIOĞLU tarafından idaremizden yapı ruhsatı alınmadan bağ evi (tarımsal amaçlı konut) inşaatı başlandığı tespit edilmiştir sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince tarihinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek kaçak bağ evi mühürlenmiştir Sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinde; "Yapı ruhsatına tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır. Ekli hesaplama cetvelinde belirtildiği üzere hesaplanan 3.455,04 TL'nin 1/5'i 691,00 TL olarak belirlenmiştir sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince Hasan HACIOĞLU'na ekli hesaplama cetvelinde belirtildiği üzere 3.455,04 TL'nin 1/5'i 691,00 TL idari para cezası kesilmesine, aynı Kanununun 32 nci maddesi gereğince yapı tatil tutanağının tebliğinden itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek idaremize ruhsat başvurusu yapması gerekmekte olup, yapmadığı takdirde söz konusu yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

3 Karar Tarihi: Karar No : 361 Konu: İlimiz Çilimli ilçesi İshaklar köyü 117 parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (a), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının dört (b, c, d, e) olmak üzere toplam beş kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Çilimli ilçesi İshaklar köyü 117 parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (a), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının dört (b, c, d, e) olmak üzere toplam beş kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8835 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8835 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Çilimli ilçesi İshaklar köyü 117 numaralı parselin köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (a), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının dört (b, c, d, e) olmak üzere toplam beş kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. İshaklar köyü 117 numaralı parsel, Bolu İl İdare Kurulunun tarih ve 1442 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının kısmen içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilmekte ve "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan kısımlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. Çilimli ilçesi İshaklar köyü 117 numaralı parselin köy yerleşik alan sınırı ifraz hattı kabul edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (a), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının dört (b, c, d, e) olmak üzere toplam beş kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan; İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, Çilimli ilçesi İshaklar köyü 117 parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (a), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının dört (b, c, d, e) olmak üzere toplam beş kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

4 Karar Tarihi: Karar No : 362 Konu: Kalıcı İşyerlerinin takas işlemleri. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Kalıcı İşyerlerinin takas işlemleri ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8838 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8838 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü tarih ve 273 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla takas yapılmasına karar verilen mülkiyeti idaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezi B blok zemin kat Z-18 kapı numaralı (18 bağımsız bölüm numaralı) işyeri ile Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezi A blok ikinci kat 236 kapı numaralı (182 bağımsız bölüm numaralı) Saime BATURA ya ait işyerinin uzlaşma tutanağında belirtilen bedel üzerinden trampa yapılması konusunda uzlaşma sağlanmıştır. 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26 ncı maddesine göre trampa edilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

5 Karar Tarihi: Konu: İlimiz merkez ilçesi Çerkeztaşköprü köyü 736 numaralı parselin değişiklik tasarımının tasdik edilerek (A1, A2) ile gösterilen kısımların yol olarak terkini Karar No : 363 işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz merkez ilçesi Çerkeztaşköprü köyü 736 numaralı parselin değişiklik tasarımının tasdik edilerek (A1, A2) ile gösterilen kısımların yol olarak terkini işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8842 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8842 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Düzce ili Merkez ilçesi Çerkeztaşköprü köyü 736 numaralı parselin, serbest harita kadastro mühendisi Hasan GÜNDEN tarafından, İl Genel Meclisinin tarih ve 105 nolu kararı ile onaylanan imar planına uygun olarak hazırlanmış değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A1, A2) ile gösterilen kısımların yol olarak terkini işlemi için encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesine göre Çerkeztaşköprü köyü 736 numaralı parselin değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A1, A2) ile gösterilen kısımların yol olarak terkini işlemi uygun olduğundan, İmar Kanunu 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Çerkeztaşköprü köyü 736 numaralı parselin değişiklik tasarımının tasdik edilerek (A1, A2) ile gösterilen kısımların yol olarak terkini işleminin uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

6 Karar Tarihi: Karar No : 364 Konu: İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 126 ve 149 parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (c, d, e) olmak üzere toplam dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 126 ve 149 parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (c, d, e) olmak üzere toplam dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8840 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8840 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi Konaklı köyü 126 ve 149 numaralı parsellerin tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (c, d, e) olmak üzere toplam dört kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 2378 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının; Konaklı köyü 149 numaralı parselin tamamı, Konaklı köyü 126 numaralı parsel ise kısmen içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilmekte ve "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan kısımlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 126 ve 149 parsellerin tevhidinden sonra, köy yerleşik alan sınırı ifraz hattı kabul edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (c, d, e) olmak üzere toplam dört kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 126 ve 149 parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (c, d, e) olmak üzere toplam dört kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

7 Karar Tarihi: Karar No : 365 T.C. Konu: İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 168 ve 170 parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının bir (c) olmak üzere toplam iki kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 168 ve 170 parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının bir (c) olmak üzere toplam iki kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8841 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 8841 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 168 ve 170 numaralı parsellerin tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının bir (c) olmak üzere toplam iki kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 2378 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının; Konaklı köyü 168 numaralı parselin tamamı, Konaklı köyü 170 numaralı parsel ise kısmen içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilmekte ve "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan kısımlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 168 ve 170 parsellerin tevhidinden sonra, köy yerleşik alan sınırı ifraz hattı kabul edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının bir (c) olmak üzere toplam iki kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz merkez ilçesi Konaklı köyü 168 ve 170 parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (b), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının bir (c) olmak üzere toplam iki kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

8 Karar Tarihi: Karar No : 366 Konu: Ödenek aktarılması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Ödenek aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 8846 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 8846 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğünün kaymakamlık lojmanının elektrik, su, telefon ve internet harcama kaleminde yeterli ödenek bulunmadığından, fazla ödenek bulunan /01.3.9/5/03.02 tüketime yönelik mal ve malzeme alımları harcama kaleminden, /01.1.1/5/03.02 tüketime yönelik mal ve malzeme alımları harcama kalemine 750,00 TL, /01.1.1/5/03.5 hizmet alımları harcama kalemine TL ödenek aktarılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Yığılca Kaymakamlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

9 Karar Tarihi: Konu: İlimiz merkez ilçesi Yayla köyü 121 ada 8 numaralı parsel üzerine maliklerden İsa YERLİKAYA tarafından kaçak inşaat yapıldığından, 3194 sayılı İmar Karar No : 367 Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz merkez ilçesi Yayla köyü 121 ada 8 numaralı parsel üzerine maliklerden İsa YERLİKAYA tarafından kaçak inşaat yapıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9125 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9125 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İdaremize telefonla gelen ihbar üzerine ilimiz Merkez ilçesi Yayla köyü 121 ada 8 numaralı parsel üzerine maliklerden İsa YERLİKAYA tarafından kaçak inşaat yapıldığı iddia edilerek, konunun incelenmesi talep edilmektedir. İdaremiz teknik personellerince yapılan incelemede; 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan kaçak inşaata başlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu inşaat tarihinde inşaat tespit tutanağı düzenlenerek durdurulmuştur. Söz konusu muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan yapının sahibi İsa YERLİKAYA'ya 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

10 Karar Tarihi: Karar No : 368 Konu: Gümüşova ilçesi Yakabaşı köyü 123 numaralı parsel numaralı taşınmaz üzerine maliklerden Fevzi GÖZ tarafından kaçak inşaat yapıldığı için 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Gümüşova ilçesi Yakabaşı köyü 123 numaralı parsel numaralı taşınmaz üzerine maliklerden Fevzi GÖZ tarafından kaçak inşaat yapıldığı için 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9126 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9126 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İdaremize telefonla gelen ihbar üzerine ilimiz Gümüşova ilçesi Yakabaşı köyü 123 numaralı parsel numaralı taşınmaz üzerine maliklerden Fevzi GÖZ tarafından kaçak inşaat yapıldığı iddia edilerek, konunun incelenmesi talep edilmektedir. İdaremiz teknik personellerince yapılan incelemede; 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan kaçak inşaata başlandığı tespit edilmiş olup, inşaat tarihinde inşaat tespit tutanağı düzenlenerek durdurulmuştur. Söz konusu muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan yapının sahibi Fevzi GÖZ'e 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

11 Karar Tarihi: Karar No : 369 T.C. Konu: İlimiz Yığılca ilçesi Naşlar köyü 764 numaralı taşınmaz üzerine Mehmet MANDIRALI tarafından yapı ruhsatı alınmadan tavuk kümesi ve bakıcı evi inşaatı yapıldığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince ekli hesaplama cetvelinde belirtilen ,36 TL'nin 1/5 olan 6.061,28 TL "idari para cezası" kesilmesi, söz konusu yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesi hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Yığılca ilçesi Naşlar köyü 764 numaralı taşınmaz üzerine Mehmet MANDIRALI tarafından yapı ruhsatı alınmadan tavuk kümesi ve bakıcı evi inşaatı yapıldığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince ekli hesaplama cetvelinde belirtilen ,36 TL'nin 1/5 olan 6.061,28 TL "idari para cezası" kesilmesi, söz konusu yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9129 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9129 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Yığılca ilçesi Naşlar köyü 764 parsel numaralı taşınmaz üzerine Mehmet MANDIRALI tarafından yapı ruhsatı alınmadan tavuk kümesi ve bakıcı evi inşaatı yapıldığı tespit edilmiştir sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince tarihinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapı mühürlenmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibi Mehmet MANDIRALI'ya ekli hesaplama cetvelinde belirtilen ,36 TL'nin 1/5 olan 6.061,28 TL idari para cezası kesilmesi gerekmektiği belirtilmektedir sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibi Mehmet MANDIRALI'ya ekli hesaplama cetvelinde belirtilen ,36 TL'nin 1/5 olan 6.061,28 TL idari para cezası kesilmesine, aynı İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince yapı tatil tutanağının tebliğinden itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek idaremize ruhsat başvurusu yapması gerekmekte olup, yapmadığı takdirde söz konusu yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

12 Karar Tarihi: Karar No : 370 T.C. Konu: tarih ve 339 sayılı İl Genel Meclis kararı ile yurt olarak kullanılmak üzere Yurtkur Genel Müdürlüğünce kiralanması uygun görülen, İlimiz merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 parsel üzerinde bulunan iş merkezlerinden A blokta yer alan işyerlerinin, proje kapsamında şahıslara ait bağımsız bölümler yer almakta olup, söz konusu bağımsız bölümlerin kamulaştırılması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesi (a) bendi 4 üncü fıkrası gereği, kamulaştırma işleminin yapılması için kamu yararı kararı alınması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı tarih ve 339 sayılı İl Genel Meclis kararı ile yurt olarak kullanılmak üzere Yurtkur Genel Müdürlüğünce kiralanması uygun görülen, İlimiz merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 parsel üzerinde bulunan iş merkezlerinden A blokta yer alan işyerlerinin, proje kapsamında şahıslara ait bağımsız bölümler yer almakta olup, söz konusu bağımsız bölümlerin kamulaştırılması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesi (a) bendi 4 üncü fıkrası gereği, kamulaştırma işleminin yapılması için kamu yararı kararı alınması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9135 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9135 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti idaremize ait ilimiz Merkez ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 111 ada 42 parsel üzerinde bulunan iş merkezlerinden A blokta yer alan işyerlerinin tarih ve 339 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile yurt olarak kullanılmak üzere Yurtkur Genel Müdürlüğünce kiralanması uygun görülerek, söz konusu işyerleri ile ilgili projeler idaremiz tarafından hazırlanmış olup, hazırlanan projelere göre protokol imzalanmıştır. Proje kapsamında şahıslara ait bağımsız bölümler yer almakta olup, söz konusu bağımsız bölümlerin kamulaştırılmasına ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesi (a) bendi 4 üncü fıkrası gereği söz konusu kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için kamu yararı kararı alınmasına ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

13 Karar Tarihi: Karar No : 371 Konu: Kalıcı İşyerlerinin trampa edilmesi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Kalıcı İşyerlerinin trampa edilmesi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9136 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9136 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü tarih ve 339 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla takas yapılmasına karar verilen mülkiyeti idaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezi B blok zemin kat Z-19 kapı numaralı (19 bağımsız bölüm numaralı) işyeri ile Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezi A blok ikinci kat 238 kapı numaralı (184 bağımsız bölüm numaralı) Mehmet USTA ya ait işyerinin uzlaşma tutanağında belirtilen bedel üzerinden trampa yapılması konusunda uzlaşma sağlanmış olup, işyerlerinin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26 ncı maddesine göre trampa edilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

14 Karar Tarihi: Karar No : 372 Konu: Kalıcı İşyerlerinin takas işlemleri. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Kalıcı İşyerlerinin takas işlemleri ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9130 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9130 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü tarih ve 339 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla takas yapılmasına karar verilen mülkiyeti idaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezi A blok zemin kat Z-22 kapı numaralı (22 bağımsız bölüm numaralı) işyeri ile Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezi A blok birinci kat 130 kapı numaralı (118 bağımsız bölüm numaralı) Onur ÖZEN e ait işyerinin uzlaşma tutanağında belirtilen bedel üzerinden trampa yapılması konusunda uzlaşma sağlanmış olup, işyerlerinin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26 ncı maddesine trampa edilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

15 Karar Tarihi: Karar No : 373 Konu: İlimiz merkez ilçe Cedidiye mahallesi Eski Belediye Sokakta yer alan Özel İdare İş Hanı birinci katta bulunan ve ekli listede belirtilen 2 (iki) adet işyeri ile ikinci katta bulunan ve ekli listede belirtilen 9(dokuz) adet işyeri olmak üzere toplam 11 (onbir) adet işyerinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz merkez ilçe Cedidiye mahallesi Eski Belediye Sokakta yer alan Özel İdare İş Hanı birinci katta bulunan ve ekli listede belirtilen 2(iki) adet işyeri ile ikinci katta bulunan ve ekli listede belirtilen 9 (dokuz) adet işyeri olmak üzere toplam 11 (onbir) adet işyerinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51(g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9137 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9137 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti idaremize ait, ilimiz Merkez ilçe Cedidiye mahallesi Eski Belediye sokakta yer alan Özel İdare İş Hanı birinci katta bulunan ve ekli listede belirtilen 2 (iki) adet işyeri ile ikinci katta bulunan ve ekli listede belirtilen 9 (dokuz) adet işyeri olmak üzere toplam 11 (onbir) adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre muhammene esas olacak kira bedelleri tespit edilmiştir. Söz konusu toplam 11 (onbir) adet işyerinin 3(üç) yıl kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulü yapılacak ihale saatleri aşağıda belirtildiği üzere; Birinci kat 8 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:00; birinci kat 9 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:05; ikinci kat 1 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:10; ikinci kat 2 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:15; ikinci kat 3 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:20; ikinci kat 4 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:25; ikinci kat 5 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:30; ikinci kat 6 ve 7 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:35; ikinci kat 8 ve 9 numaralı işyerinin ihalesi Perşembe günü saat 11:40 ta İl Encümeni huzurunda ihalelerin yapılmasına, ihale ilan metninin idaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, İdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalelerin gerçekleşmemesi durumunda, aynı şartlarla Perşembe günü yeniden ihalelerin yapılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

16 Karar Tarihi: Karar No : 374 Konu: İdaremiz hizmet alanı içerisinde yer alan İlimiz merkez ilçe Güven köyünde kurs binası olarak kullanılmakta olan ilköğretim okulunun çatı onarımı için 5.000,00 TL ödeneğin, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı hesabına aktarılması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İdaremiz hizmet alanı içerisinde yer alan İlimiz merkez ilçe Güven köyünde kurs binası olarak kullanılmakta olan ilköğretim okulunun çatı onarımı için 5.000,00 TL ödeneğin, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı hesabına aktarılması hususu ile ilgili Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün tarih ve 9138 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü nün İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 9138 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İdaremiz hizmet alanı içerisinde yer alan Merkez ilçe Güven köyü muhtarlığı ilgi dilekçesi ile kurs binası olarak kullanılmakta olan ilköğretim okulunun çatı onarımı için ödenek talep edilmektedir. Konu idaremiz teknik elemanlarınca tarihinde mahallinde yapılan inceleme neticesinde; idaremizce 5.000,00-TL ödenek katkısı ile muhtarlığın gerekli onarım çalışmasını yaptırabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu çatı onarım işi için 5.000,00 TL yardım yapılması uygun görülerek, İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin yedek ödenek harcama kaleminden 5.000,00 TL alınarak, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Bütçesinin altında bulunan / /05/07.01 Merkez İlçe Köylerinin Altyapı Hizmetleri Prj. harcama kalemine aktarılmasına, buradan da sözü edilen işi gerçekleştirmek üzere Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

17 Karar Tarihi: Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü 376 Karar No : 375 numaralı parsel lehine, 349 numaralı parsel aleyhine m2 geçit hakkı tesisi işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü 376 numaralı parsel lehine, 349 numaralı parsel aleyhine m2 geçit hakkı tesisi işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9223 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9223 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü 376 numaralı parsel lehine, 349 numaralı parsel aleyhine, geçit hakkı tesisi işlemine ait Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan 4 adet değişiklik tasarımının onaylanarak, encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında geçit hakkı tesisi ile ilgili kısıtlayıcı herhangi bir madde olmadığından Sarıçökek köyü 376 numaralı parsel lehine, 349 numaralı parsel aleyhine, geçit hakkı tesisi işleminde bir sakınca bulunmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü 376 numaralı parsel lehine, 349 numaralı parsel aleyhine m 2 geçit hakkı tesisi işleminin uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

18 Karar Tarihi: Karar No : 376 Konu: İlimiz Merkez ilçesi Musababa köyü 264 numaralı parsel lehine, 258 numaralı parsel aleyhine 423,59 m2 geçit hakkı tesisi işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi Musababa köyü 264 numaralı parsel lehine, 258 numaralı parsel aleyhine 423,59 m2 geçit hakkı tesisi işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9224 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9224 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi Musababa köyü 264 numaralı parsel lehine, 258 numaralı parsel aleyhine, geçit hakkı tesisi işlemine ait Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan 4 adet değişiklik tasarımının onaylanarak, encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında geçit hakkı tesisi ile ilgili kısıtlayıcı herhangi bir madde olmadığından Musababa köyü 264 numaralı parsel lehine, 258 numaralı parsel aleyhine, geçit hakkı tesisi işleminde bir sakınca bulunmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Merkez ilçesi Musababa köyü 264 numaralı parsel lehine, 258 numaralı parsel aleyhine 423,59 m 2 geçit hakkı tesisi işleminin uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

19 Karar Tarihi: Karar No : 377 Konu: İlimiz Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü 156 ada 7, 12 ve 23 numaralı parsellerin tevhit işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü 156 ada 7, 12 ve 23 numaralı parsellerin tevhit işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9225 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9225 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü 156 ada 7, 12 ve 23 numaralı parsellerin tevhidine ilişkin nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tevhit ile ilgili kısıtlayıcı herhangi bir madde olmadığından söz konusu parsellerin tevhidinde bir sakınca bulunmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü 156 ada 7, 12 ve 23 numaralı parsellerin tevhit işleminin uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

20 Karar Tarihi: Konu: İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 102 ada 11 Karar No : 378 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek iki kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 102 ada 11 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek iki kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9226 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9226 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 102 ada 11 numaralı parselin iki kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Kemerkasım köyü 102 ada 11 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1126 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 102 ada 11 numaralı parselin iki kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 102 ada 11 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek iki kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

21 Karar Tarihi: Konu: İlimiz Merkez ilçesi Kaymakçı köyü 3 ve 4 Karar No : 379 numaralı parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek tevhidinden sonra üç kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi Kaymakçı köyü 3 ve 4 numaralı parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek tevhidinden sonra üç kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9227 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9227 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi Kaymakçı köyü 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhidinden sonra üç kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Ali Osman YAMAÇ tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Kaymakçı köyü 3 ve 4 numaralı parseller, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 2361 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Merkez ilçesi Kaymakçı köyü 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhidinden sonra üç kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Kaymakçı köyü 3 ve 4 numaralı parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek tevhidinden sonra üç kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

22 Karar Tarihi: Konu: İlimiz Merkez ilçesi Yeniaynalı köyü 736 Karar No : 380 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek üç kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi Yeniaynalı köyü 736 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek üç kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9228 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9228 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi Yeniaynalı köyü 736 numaralı parselin üç kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Ali Osman YAMAÇ tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Yeniaynalı köyü 736 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 4317 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmaktadır sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Merkez ilçesi Yeniaynalı köyü 736 numaralı parselin üç kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Yeniaynalı köyü 736 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek üç kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

23 Karar Tarihi: Karar No : 381 Konu: İlimiz merkez ilçesi Aydınpınar köyü 1254 numaralı parsel üzerine Nusret ÖZSOY tarafından, muhtarlıktan izin alınmadan (iki katlı dubleks) inşaat yapıldığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL idari para cezası kesilmesi hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz merkez ilçesi Aydınpınar köyü 1254 numaralı parsel üzerine Nusret ÖZSOY tarafından, muhtarlıktan izin alınmadan (iki katlı dubleks) inşaat yapıldığı tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL idari para cezası kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 9316 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 9316 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz merkez ilçesi Aydınpınar köyü 1254 numaralı parsel üzerine Nusret ÖZSOY tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan (iki katlı dubleks) inşaat yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibi Nusret ÖZSOY a 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

24 Karar Tarihi: Karar No : 382 Konu: Çilimli ilçesi hudutları içerisinde bulunan Düzce Cezaevi girişine kamera sistemi kurulması amacıyla ,00 TL ödeneğin, yedek ödenekten aktarılması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Çilimli ilçesi hudutları içerisinde bulunan Düzce Cezaevi girişine kamera sistemi kurulması amacıyla ,00 TL ödeneğin, yedek ödenekten aktarılması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 9329 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 9329 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Çilimli ilçesi hudutları içerisinde bulunan Düzce Cezaevi girişine kamera sistemi kurulması amacıyla ,00 TL ödeneğin, yedek ödenekten aktarılması talep edilmektedir. Düzce Cezaevi girişine kamera sistemi kurulması amacıyla İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı Gider Bütçesinin yedek ödenek harcama kaleminden ,00 TL alınarak, Etüd Proje Müdürlüğü bütçesinin /03.4.0/5/07.1 Cezaevi İdaresi Hizmetleri harcama kalemine aktarılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

25 Karar Tarihi: Karar No : 383 Konu: Çilimli Organize Sanayi Bölgesinin yeni bütçesinde İdaremizin payı olan ,00 TL ödeneğin, yedek ödenekten aktarılması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri üye, üye nun iştirakiyle toplandı. Çilimli Organize Sanayi Bölgesinin yeni bütçesinde İdaremizin payı olan ,00 TL ödeneğin, yedek ödenekten aktarılması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 9330 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 9330 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Çilimli Organize Sanayi Bölgesinin yeni bütçesinde İdaremizin payı olan ,00 TL ödeneğin, yedek ödenekten aktarılması talep edilmektedir. İdaremizin payı olan talep edilen ödeneğin karşılanması amacıyla İl Özel İdaresi 2015 Mali yılı Gider Bütçesinin yedek ödenek harcama kaleminden ,00 TL alınarak, Mali Hizmetler Müdürlüğünün / /07.1 Çilimli Organize San.Böl. Katkı Payı Prj. bütçe tertibine aktarılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 02.01.2014 Karar No : 01 Konu: Gümüşova İlçesine bağlı Kıyı köyü yolunun BSK(sıcak asfalt) yapımı için aktarılan 45.000,00.-TL nin İdaremiz Bütçesine kaydedilerek, ödeneğin Merkez İlçesi

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı Karar Tarihi: 02.09.2015 Toplantıya K atılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda 12 Pafta, 159 Ada,

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 224 KARAR TARİHİ : 02.10.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SANAYİ TESİSLERİ(Akaryakıt

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 313 Karar Tarihi : 04/12/2014 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak nehrine döküldüğü yerden, 982,000 m 3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesinin,

Detaylı

50,00 TL. / 12 49,00 TL. 45 Celal YALÇIN \ 60,00 TL.

50,00 TL. / 12 49,00 TL. 45 Celal YALÇIN \ 60,00 TL. Karar Tarihi: 01.02.2012 Karar No: 11 Başkan: İzzettin KÜÇÜK Vali ler: Mehmet UZUN - Seyfettin DİKMEN Ahmet SÖZEN- Musa ŞEREFLİ İsmail ALPASLAN - Muharrem ÖTER İsmail KÖKÇÜ- Yılmaz ARAT İsmail AYDIN- Kararın

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

BEDEL K O NU: 80,000 19 Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365,00. 113,000 28 Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585,00. 105,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti.

BEDEL K O NU: 80,000 19 Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365,00. 113,000 28 Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585,00. 105,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti. Karar Tarihi: 06.08.2014 : Orhan ALİM OĞLU Vali ler: Mehmet UZUN-Seyfettin DİKMEN Ahmet SÖZEN-Ahmet KOÇ H.Nuri KARAKAŞ- Osman AYAN K O NU: T.C Karar No: 118 Kararın Özeti: Aşağıda listede belirtilen Mülkiyeti

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

^Abdulk.1 ACAR. ali Yardımcısı. T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 62 Toplantıya Katılanlar

^Abdulk.1 ACAR. ali Yardımcısı. T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 62 Toplantıya Katılanlar Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 62 Kararın Özeti: Valilik Makamının 2015/07 sayılı İhale Onayına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN Kanununun 51. Maddesi gereğince pazarlık

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde KARAR TARİHİ : 07.03.2012 bulunan yaklaşık 80.000 Ton bazalt kaya malzemesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2013. KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

olduğu ve 123 ada 17 parselin kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için; 44.78.35.00-08.2.0.00-5-

olduğu ve 123 ada 17 parselin kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için; 44.78.35.00-08.2.0.00-5- Karar Tarihi: 06.03.2U13 Karar No: 33 ler: Mehmet KASA POĞ LU-Ahmet SÖZEN Yılmaz ARAT -Vildan TURCAN Kararın Özeti: Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti ile ilgili yapılan çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi; 04.04.2012 Karar No: 33 Toplantıya Katı lanlar ler: Mehmet KASAPOGLU - Ahmet SÖZEN Ergün ÖZGÜN- Ahmet KOÇ Kararın Özeti: İlimiz Eflani İlçesi, Çal Köyü, Kızılgedik mahallesinde ikamet eden

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Eylül TOPLANTI GÜNÜ Salı BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 01/09/2015 KARAR NO 274 Özü: nin 2015 yılı Eylül ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1 DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin Şubat/2011 ayı toplantısının üçüncü birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 57 02.03.2015 58 02.03.2015 59 02.03.2015 60 03.03.2015 61 03.03.2015 62 04.03.2015 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN 1. KONU Ülkemizin olası bir deprem beklentisinin yaratacağı tahribat, inşaat sektörünün yapısı ve özellikle

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Meydan Mahallesi Erdek Apartmanı altında bulunan

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı