FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fatih AYDIN Tez Danışmanı Prof.Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ Eş Tez Danışmanı Dr. Özlem DİRİLEN GÜMÜŞ ANKARA 2010

2

3 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ : TEZİN TİPİ : Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI : Faili Meçhul Öldürme Olaylarında Olay Yeri Çözümlemesi ile Suçlu Profilinin Oluşturulması: Soruşturma Deneyimi ve Suçlu Profilleme Eğitiminin Etkisi TEZİN YAPILDIĞI BİRİM : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı DAĞITIM LİSTESİ : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzu nda belirtilen yerlere. TEZİN ÖZETİ : Olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilleme, faili meçhul suç soruşturmalarında, olası şüpheli sayısının denetlenebilir rakamlara indirgenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile olayın bilinen değişkenleri olan olay yeri ve mağdurun özelliklerinden yola çıkarak, olayın bilinmeyen değişkeni olan suç failine ilişkin çıkarımda bulunulur. Bu çalışmada, suçlu profilinin oluşturulmasında etkisi olduğu düşünülen iki ana değişken olan soruşturma deneyimi ve suçlu profilleme eğitiminin suçlu profili oluşturma başarısına olan etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, fail ile mağdur arasında ilişki bulunmayan ve psikolojik nedenlerle gerçekleştirilen öldürme olaylarında, soruşturma deneyiminin, suçlu profili oluşturma başarısında anlamlı bir etkiye sahip olmadığı; suçlu profili oluşturma eğitiminin ise anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. ANAHTAR KELİMELER : Suçlu Profilleme, Olay Yeri Çözümlemesi, Soruşturma Deneyimi, Suçlu Profilleme Eğitimi, Faili Meçhul Öldürme Olayları. SAYFA SAYISI : 90 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnif Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fatih AYDIN Tez Danışmanı Prof.Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ Eş Tez Danışmanı Dr. Özlem DİRİLEN GÜMÜŞ ANKARA 2010

5

6 TEŞEKKÜR Çalışmaya birçok kişinin emeği geçmiştir. Öncelikle, araştırmanın her evresinde çalışmalarımı yakından izleyen ve yönlendiren eş tez danışmanım Dr. Özlem DİRİLEN GÜMÜŞ e ve çalışmanın daha rafine bir biçimde sonuçlanmasını sağlayan tez danışmanım Prof.Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ ye teşekkür etmek isterim. Araştırmanın uygulama safhasına katılan jandarma subay temel kursiyerlerine, Jandarma Okullar Komutanlığı öğretim kadrosunda görevli subaylara ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis amir ve memurlarına içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, çalışmanın duru ve yalın bir anlatımla yazıya dökülmesinde katkıları bulunan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Tez çalışması boyunca gösterdiği anlayıştan dolayı eşim Nilüfer AYDIN a ve bu süre boyunca oğlumuz Mehmet Ertuğrul ile yakından ilgilenen Hülya ve Erdoğan AKDEMİR e teşekkür ederim. Sonuç olarak, çalışmaya katkısı olan herkese teşekkür ederim. i

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA FAİLİ MEÇHUL ÖLDÜRME OLAYLARINDA OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI: SORUŞTURMA DENEYİMİ VE SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatih AYDIN ÖZET Olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilleme, olay yerinden başlayıp mağdurun incelenmesi ile devam eden ve suçluya doğru uzanan bir araştırma sürecidir. Bu süreçte, suçun bilinen değişkenleri olan olay yeri, mağdur ve suçun işleniş biçiminden yola çıkarak bilinmeyen değişkeni olan failin özelliklerine ilişkin çıkarımda bulunulur. Temel olarak, suçun aydınlatılması amacına yönelik olarak geliştirilen bu yöntem, özellikle, fail ile mağdur arasında ilişkinin bulunmadığı, altında psikolojik sorunların yattığı, şiddet ve cinsellik içeren faili meçhul öldürme olaylarında, soruşturma alanının, başka bir deyişle, failin etrafındaki çemberin daraltılmasında kullanılmaktadır. Bu araştırmada, soruşturma deneyimi ve suçlu profili oluşturma eğitiminin, suçlu profili oluşturma başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda birinci bölüm, suçlu profilleme ile ilgili kuramsal incelemeye ii

8 ayrılmıştır. Bu bölümde ilk önce, suçlu profilleme yöntemleri tarihsel gelişimi içinde tanıtılmış; daha sonra bu yöntemlerden olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilleme yöntemi aşama aşama açıklanmış ve bu yöntem kullanılarak suçun aydınlatıldığı bir örnek olaya yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilleme yöntemine ilişkin bir uygulama çalışması yer almaktadır. Uygulama çalışmasında ilk olarak, Faili Meçhul Öldürme Olayları İçin Suçlu Profilleme Ölçeği geliştirilmiştir. Daha sonra bu ölçekten yararlanılarak soruşturma deneyiminin ve suçlu profili oluşturma eğitiminin suçlu profili oluşturma başarısına etkisi araştırılmış ve bulgular rapor edilmiştir. Suçlu profilinin oluşturmasında, soruşturma deneyiminin yarattığı farkı görmek amacıyla yapılan birinci çalışmanın bulgularına göre; suçlu profilinin oluşturulmasındaki başarı düzeyi, kolluk görevlilerinin soruşturma deneyimine sahip olma ve olmama durumlarına göre farklılaşmamaktadır. Suçlu profilinin oluşturulmasında, suçlu profili oluşturma eğitiminin etkisini görmek amacıyla yapılan ikinci çalışmanın bulgularına göre ise, suçlu profilini oluşturma başarısı bakımından, suçlu profili oluşturma eğitimi almış olan kolluk görevlilerinin, almamış olanlardan daha başarılı olduğu görülmüştür. Araştırmanın son bölümünde, her iki çalışmanın bulguları, ilgili literatür çerçevesinde yeniden ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Suçlu Profilleme, Olay Yeri Çözümlemesi, Soruşturma Deneyimi, Suçlu Profilleme Eğitimi, Faili Meçhul Öldürme Olayları. Tez Yöneticisi Eş Danışman : Prof.Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ : Dr. Özlem DİRİLEN GÜMÜŞ Sayfa Sayısı : 90 iii

9 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCES INSTITUTE DEPARTMENT OF SECURITY SCIENCES ANKARA CRIMINAL PROFILING BY CRIME SCENE ANALYSIS IN NO- SUSPECT CASES: THE IMPACT OF INVESTIGATION EXPERIENCE AND CRIMINAL PROFILING TRAINING MASTER S THESIS Fatih AYDIN ABSTRACT Criminal profiling that follows the crime scene investigation is an examination process that begins in the crime scene, proceeds with the investigation of the victim and finally leads to the exposure of the criminal. In this process, the characteristics of the criminal, who is the unknown variable, are to be surmised through the known variables which are the crime scene, the victim and the way the crime is committed. Developed to expose the crime, this method is especially used to constrict the area of investigation, or in other words, the circle around the criminal in the cases where there is not a relationship between the criminal and the victim, and where psychological problems cause unresolved murders which are driven by violence and sexuality. In this research, the effect of the investigation experience and the training of criminal profiling over the success of the criminal profiling are examined. In this respect, first chapter is devoted to a theoretical study of criminal profiling. In this chapter, firstly, criminal profiling methods are iv

10 introduced chronologically. Then, crime scene investigation and criminal profiling are examined step by step and an example is given where this method worked to resolve a crime. In the second chapter of the study, there is a practical study on criminal profiling. In the first step of this practical study, Criminal Profiling Scale for Unresolved Crimes has been developed. With this scale, the effect of the investigation experience and the training of criminal profiling over the success of criminal profiling are explored and the results have been reported. With respect to the results of the first study, which has been carried out to see whether the investigation experience has a considerable influence, it can be seen that the success rate in criminal profiling does not change with respect to the investigation experience the police force has. According to the results of the second study, which has been carried out to see the effect of the training of criminal profiling over criminal profiling, it has been observed that the police force that has been trained in criminal profiling are more successful than those who have not been. In the last part of the study, the results of both studies are examined once more within the framework of the whole work and a general assessment is presented. Key Words : Criminal Profiling, Crime Scene Analysis, Investigation Experience, Criminal Profiling Training, Unresolved Murders. Advisor Co-Advisor : Prof.Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ : Dr. Özlem DİRİLEN GÜMÜŞ Number of Pages : 90 v

11 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... i ÖZET... ii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... vi TABLOLAR LİSTESİ... viii ÖN SÖZ... ix GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1. SUÇLU PROFİLLEMENİN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU OLAY YERİ ÇÖZÜMLEMESİ İLE SUÇLU PROFİLLEME a. Veri Toplama b. Değerlendirme c. Sınıflandırma ç. Kurgulama d. Suçlu Profilinin Oluşturulması e. Araştırma f. Yakalama ÖRNEK OLAY İKİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA 1. ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VERİ TOPLAMA ARACI a. Geçerlilik b. Güvenilirlik vi

12 4. SORUŞTURMA DENEYİMİNİN SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMA BAŞARISINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI a. Yöntem b. İşlem c. Bulgular ç. Tartışma SUÇLU PROFİLLEME EĞİTİMİNİN SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMA BAŞARISINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI a. Yöntem b. İşlem c. Bulgular ç. Tartışma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 1. SONUÇLAR ÖNERİLER GELECEK ÇALIŞMALARA ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER vii

13 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo-1: Üst ve Alt Grupların Karşılaştırılmasıyla Elde Edilen Geçerlilik Çalışmasına İlişkin Bulgular Tablo-2: Test-Tekrar Test Güvenilirlik Çalışmasının Bulguları Tablo-3: Cronbach Alfa Değerleri Tablo-4: Güvenilirlik Analizinin Sonuçları viii

14 ÖN SÖZ Suç, toplumun düzenini bozan ve mücadele edilmesi gereken bir olgudur. Bir suç işlendiği zaman, adaletin yerini bulması ve toplumsal düzenin korunması için suçlunun cezalandırılması gerekmektedir. Suçlunun hak ettiği cezaya çarptırılmaması, toplumda adalet duygusunun azalmasına ve devlete olan güvenin sarsılmasına yol açar. Suçluların cezalandırılması işini, toplum adına devlet yerine getirir. Devletin bu görevi yerine getirirken kullandığı araçlardan biri kolluk kuvvetleridir. Bir suç işlendiğinde kolluk kuvvetlerine düşen görev, suçun aydınlatılmasıdır. Suçların aydınlatılması, kolluk kuvvetlerinin suç işleme potansiyeli taşıyan kişilere karşı caydırıcılığını arttırır. Bu bakımdan, işlenen suçların faili meçhul olarak bırakılmaması, hem güvenlik duygusunun korunması hem de başka suçların önlenmesi bakımından son derece önemlidir. Bazı soruşturmalarda, suçu aydınlatmak kolay olurken bazı soruşturmalarda, olay yerinden maddi delil elde edilememesi, fail ile mağdur arasında ilişki kurulamaması gibi nedenlerle suçu aydınlatmak çok zor olabilmektedir. Suçlu profilleme, ikinci tip durumlar için geliştirilmiş bir soruşturma yöntemidir. Dünya kolluk kuvvetleri arasında kullanım sıklığı gittikçe artan suçlu profilleme yöntemi, ne yazık ki ülkemizde kolluk kuvvetleri tarafından sistematik olarak kullanılmamaktadır. Bu duruma paralel olarak ulusal literatürde de bu konuda büyük bir boşluk olduğu görülmektedir. Olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilleme yönteminin ele alındığı bu çalışmanın kolluk kuvvetlerinin suçla mücadele uğraşılarına katkı sağlaması ve bu konuda yapılacak daha rafine çalışmalar için bir kaynak niteliğinde olması ümit edilmektedir. ix

15 GİRİŞ Suç, hukuk kurallarının yasakladığı ve yapılmasının ceza yaptırımı ile karşılık bulduğu eylemlere verilen addır (Yılmaz, 2001: 797). Suç, tarihi insanlık kadar eski var olan ve yeryüzünde tek bir insan kalıncaya kadar varlığını sürdürecek olan evrensel bir olgudur. Toplumsallaşmanın istenmeyen fakat kaçınılmaz bir sonucu olarak suç, toplumun düzenini bozan sosyal bir problemdir. Suçtan yalnızca mağdur değil, güvenlik duygusu yara aldığı için bütün toplum zarar görür. Bu zararın tamamıyla ortadan kaldırılması olanaksız olmakla birlikte, toplumdaki güvenlik duygusunun korunması için suçlunun hak ettiği cezayı bulması gerekmektedir. Suçlunun cezalandırılabilmesi için yargılanması, yargılanabilmesi için yürütülen soruşturmanın tamamlanması, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ise suçun aydınlatılması gerekmektedir. Suçun aydınlatılması, suçun kim tarafından, hangi amaçla, ne zaman, nerede ve nasıl işlendiğine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılarak suçun karanlıkta kalan kısımlarının gün ışığına çıkartılmasıdır. Suçun aydınlatılması sürecinde, olası şüphelilerin suç ile ilişkisi, olası suç işleme nedeninden hareketle, olay yerinden elde edilen maddi bulgular çerçevesinde araştırılır. Bu ilişkiyi ortaya çıkarmak için öncelikle, mağdurun yaşadığı anlaşmazlık ya da çıkar çatışmaları incelenir. Bunun için mağdurun ilişkili olduğu kişilerle görüşülerek, mağdur ve işlenen suç ile ilgili bilgilerine başvurulur. Bu kişilerden alınan ifadeler karşılaştırılır ve birbirleriyle çelişen noktalar üzerinde odaklanılır. Temel olarak, alınan ifadeler ve olay yerinden elde edilen maddi delillerle sınırlı kalınarak, olası şüphelilerin suç ile ilişkisinin araştırıldığı bu yaklaşıma, klasik soruşturma yaklaşımı denilmektedir. 1

16 Klasik soruşturma yaklaşımı, çıkar çatışması, aile içi sorunlar, namus, kan davası, arazi anlaşmazlığı gibi suçun işlenmesine yol açabilecek açık bir nedenin bulunduğu ve olay yerinde parmak izi, DNA gibi karşılaştırmaya elverişli bir delil elde edilebildiği durumlarda yeterli olmaktadır. Ancak mağdurun öldürülmesi için açık bir nedenin bulunmadığı ve olay yerinden karşılaştırmaya elverişli delil elde edilemediği ya da elde edilse bile karşılaştıracak bir şüpheliye ulaşılamadığı durumlarda, bu yaklaşımın yetersiz kaldığı görülmektedir. Failin, mağdur ile arasında ilişki kurulamaması nedeniyle yürütülen soruşturmanın dışında kaldığı ve soruşturmanın ilerletilemediği bu gibi durumlarda, alınan ifadeler ve olay yerinden elde edilen maddi delillerle sınırlı kalınmayarak olay yerinin davranışsal açıdan değerlendirildiği suçlu profilleme yöntemine başvurulabilir. Suçlu profilleme, suçluların davranışsal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmalara dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu araştırmalarda elde edilen bilgiler ışığında, olayın bilinen değişkenleri olan olay yeri, mağdur ve suçun işleniş biçiminden hareketle, olayın bilinmeyen değişkeni olan suçluya ilişkin çıkarımlarda bulunulur. Faili meçhul suç soruşturmalarında, suçun aydınlatılması amacına yönelik olarak gerçekleştirilen suçlu profillemenin üç temel fonksiyonu vardır: (1) Failin davranışsal açıdan değerlendirilmesi, (2) Failin kullandığı araçgereçlerin davranışsal açıdan değerlendirilmesi, (3) Fail ile görüşme stratejileri geliştirilmesi (Holmes ve Holmes, 1996: 156). Her suçun, sonuçta bir davranış olduğu düşüncesinden hareketle, suçlu profillemenin tüm suç soruşturmalarında kullanılabileceği düşünülebilir. Ancak uygulamaya bakıldığında, suçlu profillemenin özellikle nedensellik ilişkisinin kurulamadığı ve içinde psikopatolojik ögeler barındıran olaylarda kullanıldığı görülmektedir (Snook ve diğerleri, 2008: 43). 2

17 Suçlu profilleme yöntemleri özellikle, telafi olanağının bulunmaması nedeniyle suçların en büyüğü olarak kabul edilen cinayet olaylarında; cinayet olayları arasında ise özellikle, bir serinin parçası olan işkence ve cinsel ögeler barındıran öldürme olaylarında kullanılmaktadır. Ayrıca; ölü sevicilik, iç organları boşaltma, vücudun bir uzvunu kesme, ayinsel eylem, kundaklama, bombalama, zehirleme ve tehdit olaylarında da suçlu profilleme yöntemi başarılı sonuçlar vermektedir (Geberth, 1996: 711; O Toole, 1999: 44). Suçlu profillemenin bu tip suçlarda yoğunlaşmasının iki ana nedeni vardır: Birincisi, mağdurun ilişkili olduğu kişiler üzerinden soruşturmayı yürüten kolluk görevlilerinin, fail ile mağdur arasında ilişkinin bulunmadığı durumlarda yetersiz kalmaları; ikincisi, bu tip olayların toplumda korku ve infial yaratmasıdır (Ainsworth, 2001: 8). Psikopatolojik ögeler içeren bu tür olaylar, kolluk kuvvetlerinin aydınlatmakta en çok zorlandığı suç türlerindendir. Yarattıkları güvenlik boşluğu nedeniyle kolluk kuvvetleri üzerinde kamuoyu baskısına yol açarlar. Ayrıca; açık bir neden olmaksızın işlenen ve cinsel ögeler içeren bir öldürme olayının seri cinayete dönüşme riskinin çok daha yüksek olması nedeniyle daha fazla mağdurun ortaya çıkmaması için failin bir an önce yakalanması gerekmektedir. Bu tür olaylar çok sık yaşanmasa da böyle bir olay meydana geldiğinde, suçu aydınlatma ve suçluyu yakalama görevini yerine getirebilmesi için kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlara karşı hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir. 3

18 BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1. SUÇLU PROFİLLEMENİN GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU Suçlu profilleme, tarihte ilk olarak kurgusal bir biçimde ortaya çıkmıştır. İlk örnekleri, 1841 yılında, Amerikalı yazar Edgar Allen Poe tarafından yazılan Morg Sokağı Cinayetleri isimli roman ve yılları arasında, Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılan Sherlock Holmes Serisi nde 1 verilmiştir (Egger, 1999: 244). 2 Gerçek yaşamda ise suçlu profilleme, 1930 lu yıllardan itibaren Almanya da, 1950 lerden itibaren ABD de kullanılmaya başlanmıştır (Atasoy, 2007: 152). Aslında, bundan çok daha önce, 1888 yılında, Thomas Bond tarafından Londra da işlenen yedi faili meçhul öldürme olayının zanlısı olan ve modern zamanların ilk seri katili olarak kabul edilen Karındeşen Jack in profilinin çıkarıldığı bilinmektedir (Önder ve Gönültaş, 2005: 41). Fakat Karındeşen Jack hiçbir zaman yakalanamadığı için, oluşturulan suçlu profili doğrulanamamıştır. Suçlu profillemenin dikkatleri üzerine çektiği ilk önemli soruşturma, New York taki tiyatro binası, tren istasyonu, telefon kulübeleri gibi kalabalık insan gruplarının bulunduğu yerlerin bombalanması olayları ile ilgili yürütülen Deli Bombacı Soruşturması dır. Bu soruşturmada, 1940 yılında başlayan ve on altı yıl süren bombalama olaylarının failini yakalayamayan polis, 1956 yılında, suçlu profilinin oluşturulmasına karar verir (Atasoy, 2007: 42). Suçlu profilinin oluşturulması için kendisinden destek talep edilmesi üzerine soruşturmaya katılan psikiyatri uzmanı olan Dr. James Arnold Brussel, önce bombalama eylemlerinin gerçekleştiği yerler ile Deli Bombacı tarafından gazetelere gönderilen mektupları çözümler. Mektupların içeriği, 1 Sherlock Holmes Serisi, dört roman ve elli altı kısa öyküden oluşmaktadır. 2 Bu yapıtlarda, Morg Sokağı Cinayetleri isimli romanın kahramanı dedektif C.Auguste Dupin, suçluların düşünme biçiminden yola çıkarak suçlu profilini oluştururken, Sherlock Holmes, daha çok somut delillere dayalı olarak suçlu profilini oluşturmaktadır (Atasoy, 2007: 41). 4

19 ifade biçimleri, argo sözcüklere yer verilmemesi, el yazısının çok düzgün olması ve yazı karakterlerinden yola çıkarak failin cinsel sorunlarının olduğu, hiç evlenmediği, yabancı uyruklu ve eğitim seviyesinin iyi olduğu değerlendirmelerinde bulunur. Ayrıca; suçu işleyiş biçiminden hareketle, failin kendisini çok zeki bulduğu, titiz ve tutkulu olduğu, hata yapmamak için son derece dikkatli hareket ettiği ve belli kişilere karşı uzun süredir kin beslediği çıkarımlarında bulunur (Evans, 1997: ; Wright, 2007: ). Fail için paranoid kişilik bozukluğu tanısını koyan Dr. Brussel, bu hastalığın ortalama on yıllık bir süre içinde ortaya çıktığı bilgisine dayalı olarak hastalığı tetikleyen olayın, ilk bombanın yerleştirildiği zamandan on yıl önce, 1930 larda yaşanmış olması gerektiği çıkarımında bulunur. Ayrıca; paranoyakların yüzde 85 inin atletik yapılı olduğu bilgisine dayalı olarak failin en azından düzgün bir fiziğe sahip olması gerektiğini belirtir. Bununla birlikte, bombalama eylemlerinin daha çok Orta Avrupalılar tarafından gerçekleştirildiği bilgisine dayalı olarak bombacının Slav asıllı olabileceğini ileri sürer (Evans, 1997: ; Wright, 2007: ). Yaptığı çalışma sonucunda oluşturduğu profile göre suçlu: Beyaz, kırk elli yaşlarında, Slav asıllı ve hiç evlenmemiş bir erkektir; Connecticut ta kız ya da erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır; düzgün bir vücuda sahiptir; ancak kalp rahatsızlığı vardır; annesine hayrandır; fakat babasından nefret etmektedir; dindar bir Katoliktir; bir elektrik teknisyeni olabilir ve işten atıldığı ya da cezalandırıldığı için bu eylemleri gerçekleştirmiş olması olasılığı yüksektir. Yakalandığında büyük olasılıkla üzerinde düğmeleri iliklenmiş bir kruvaze takım elbise olacaktır (Atasoy, 2007: 42). Bu profil doğrultusunda soruşturma yönlendirilir ve profilde belirtilen özelliklere sahip kişiler üzerinde araştırmalar yoğunlaştırılır. Bu kişilerden birinin evinde yapılan arama sırasında, şahsın, garajını bomba imalathanesi olarak kullandığı tespit edilir. George Metesky ismindeki bu kişi, polis merkezine götürüleceği zaman, aynen Dr. Brussel ın belirttiği gibi, düğmeleri ilikli kruvaze takım elbisesi ile evinden çıkar (Egger, 1999: 244). 5

20 Suçunu itiraf eden Metesky, elli dört yaşında ve Polonya asıllıdır. Hiç evlenmemiştir ve iki ablası ile birlikte yaşamaktadır. Daha önce Con Edison elektrik firmasında çalışmış, 1931 yılında, işyerinde meydana gelen bir patlamada gördüğü zarar nedeniyle işten çıkarılmıştır. Tazminat alabilmesi için mahkemeye başvurduğunda, yasal süreyi geçirmiş olduğu için hakkını alamamıştır. Uğradığı haksızlığın etkisinden yıllarca kurtulamamış ve intikam alma duygusuyla şehrin belirli yerlerine bomba yerleştirmeye başlamıştır. Dr. Brussel, oluşturduğu profilde yalnızca iki konuda: Deli Bombacı nın hastalığı ile ilgili çıkarımı ve bir kardeşiyle birlikte yaşadığı şeklindeki değerlendirmesinde yanılmıştır. Yine de çok uzağa gitmiş sayılmaz; çünkü Metesky, bir değil iki kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır ve bir kalp rahatsızlığı yoktur; ama verem gibi ağır bir hastalık geçirmiştir (Evans, 1997: ). Bu soruşturmada oluşturduğu suçlu profili, birkaç ayrıntı dışında neredeyse bire bir doğru çıkan ve yaptığı bu çalışma ile polisin on altı yıl süren çabalarına rağmen yakalayamadığı bir suçlunun yakalanmasını sağlayan Dr. James Arnold Brussel, suçlu profillemenin öncüsü olarak kabul edilmektedir (Atasoy, 2007: 42). Suçlu profillemenin faili meçhul suç soruşturmalarında kullanılmaya başlandığı bu ilk dönemde, suçluya bir hasta olarak yaklaşıldığı ve psikiyatri bilimi ve psikoloji kuramları ışığında, klinik yargılara dayalı olarak konulan tanı çerçevesinde suçlu profilinin oluşturulduğu görülmektedir. Temel olarak, belli davranış biçimleriyle akıl hastalıkları arasındaki ilişkiden yola çıkarak işlenen suç ile failin kişilik bozukluğu arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu yaklaşım, Tanısal Değerlendirme (Diagnostic Evaluation) olarak adlandırılmıştır (Ainsworth, 2001: 16; Wilson ve diğerleri, 1997). Tanısal değerlendirme ile suçlu profilleme yaklaşımında, insan zihninin çalışma prensiplerine ilişkin bilgi birikimine dayalı olarak her bir olay kendi başına ele alınır ve failin belli biçimlerde davranmasının altında yatan nedenler araştırılır. Failin ilgi odakları, mağdur ile kurduğu ilişkinin biçimi, 6

21 saldırıyı gerçekleştirdiği koşullar, tasarlamanın boyutu, aldığı riskin düzeyi gibi etkenler failin zihninin resmini oluşturan başlıca ögelerdir. Suçun işleniş biçimi, suçlunun geçmişine ilişkin işaretler taşıyabilir. Örneğin; ani bir biçimde gerçekleştirilen yıkıcı saldırı davranışlarının temelinde suçlunun geçmişinde yaşadığı acılar olabilir (Ainsworth, 2001: ). Suçlunun suç işlerkenki davranışları ile günlük yaşamındaki davranışları arasında ilişki kurmaya çalışılan tanısal değerlendirme yaklaşımının temelinde, rasyonel bir neden olmaksızın suç işleyen kişilerin beyinlerinin hasta olduğu ve bu kişilerin patolojik durumları nedeniyle suç işledikleri düşüncesi yatmaktadır (Muller, 2000: 236). 3 Suçlunun olay yerindeki davranışları, suçu işleyiş biçimi ve mağdur üzerindeki uygulamaları değerlendirilerek akıl hastalığı 4 ve davranış bozuklukları çözümlenmeye çalışılır ve bunlara dayalı olarak onu suç işlemeye yönelten güdüler, fiziksel ve sosyokültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunulur. Tanısal değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde standart bir yöntem geliştirilememiştir. Bu yaklaşımı benimseyen psikiyatri uzmanları, soruşturma deneyimleri olmadığı için yalnızca mesleki birikim ve deneyimlerine bağlı olarak profilleme çalışmalarında bulunmuşlardır. Bu yaklaşıma yöneltilen eleştirilerin başında, öznel olması, daha açık bir ifadeyle, tamamıyla profillemeyi yapan kişinin bilgi ve deneyimine bağlı olması gelmektedir (Egger: 1999:250). Suçlu profillemenin kurumsal bir yapı kazanması, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) nun 1972 yılında, suçlu profilleme çalışmalarına başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren FBI bünyesindeki suçlu 3 Örneğin; hayal kırıklığı yaşayan ve öfkesini bastıran bir kişi iç gerilimlerini suç işlerken dışa vurabilir. Suç işlemek böyle bir kişi için bir çeşit haz ve tatmin aracı olabilir. Daha açık bir ifadeyle, denetim, güç ve fantezi bir yetersizliğin yerini doldurmak için kullanılıyor olabilir. Bu noktada şiddetin amaç mı yoksa araç mı olduğu büyük önem taşımaktadır. Bir failin güç ve şiddet kullanarak mağdur üzerinde denetim kurmasının olası nedenleri şunlar olabilir: Fail, kişisel olarak şiddet uygulayarak tatmin olmaktadır ya da mağdur üzerinde denetim kurmak fantezi geliştirmesini sağlamaktadır. 4 Örneğin; bir paranoid şizofren, kendisine zarar verdiğini düşündüğü kişileri öldürebilir ya da manik depresif psikozu olan bir birey intihar etmek isteyip, bunu yapamadığında kendi intiharını sembolize eden cinayetler işleyebilir. 7

22 profilleme çalışmaları, sistematik bir biçimde ve artan bir yoğunlukta devam etmiştir. Suçlu profillemenin bilimsel temellere dayanmasını sağlamak maksadıyla, 1978 yılında FBI Akademisi çatısı altında, bilimsel yöntem ve alan deneyiminin, başka bir deyişle, kuram ve uygulamanın bir araya getirildiği Davranış Bilimleri Ünitesi (Behavioral Science Unit) kurulmuştur. Bu birimde görevlendirilen dedektif, psikolog, psikiyatr, kriminalist, istatistikçi, sosyolog, hukukçu ve adli tıp doktorları bir arada suçlu profilleme alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamışlardır (Egger, 1999: ; Davis, 1999: 293). FBI Davranış Bilimleri Ünitesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yeni bir suçlu profilleme yöntemi: Olay Yeri Çözümlemesi (Crime Scene Analysis) geliştirilmiştir. Bu gelişme ile birlikte ABD de yerel kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı pek çok faili meçhul suçun, profilleme uzmanı dedektifler tarafından aydınlatılmaya başlandığı yeni bir dönem başlamıştır (Schechter ve Everitt, 2006: 82). FBI Davranış Bilimleri Ünitesi kurulduktan bir yıl sonra dikkatlerin bu birime çevrildiği Atlanta Seri Çocuk Cinayetleri yaşanmıştır. Bu olaydan kısaca bahsetmek gerekirse: 1979 yılında, ABD Georgia eyaletinin başkenti Atlanta da, şehrin dışında bulunan Niskey Gölü yolunda, ağaçlık alanın içinde, biri on üç, diğeri on dört yaşında iki çocuk cesedi bulunur. Bu olay, iki yıllık süre boyunca çoğu çocuk toplam yirmi dokuz kişinin ölümü ile sonuçlanacak saldırıların ilkidir. İkisi dışında tamamı zenci olan ve yaşları sekiz ile yirmi yedi arasında değişen, çoğu yirmi yaş altındaki erkek çocukların öldürülmesi olayları, Atlanta halkında paniğe yol açar. Artık aileler çocuklarını yalnız başlarına dışarı gönderemez duruma gelir. Olayların bu noktaya varması üzerine FBI Davranış Bilimleri Ünitesinden Roy Hazelwood ve John Douglas soruşturmaya destek vermek üzere görevlendirilir. Soruşturmaya katılan FBI görevlileri, cesetlerin bulunduğu yerleri, olay yeri fotoğraflarını, otopsi raporlarını, alınan ifadeleri, mağdurların geçmişleri ile ilgili ulaşılan tüm bilgileri inceler; mağdurların aileleriyle 8

23 görüşürler ve elde ettikleri bilgiler çerçevesinde profilleme çalışmasını tamamlarlar. Yaptıkları değerlendirmeye göre suçlu: Yirmili yaşların sonları ile orta yaş arasındadır. Mağdurlar zenci olduğuna ve olaylar çoğunlukla zencilerin yaşadığı yerlerde gerçekleştiğine göre; failin dikkat çekmeden bölgede dolaşabilmesi için zenci olması gerekmektedir. Saldırıya uğrayan çocuklar başka bir yere taşındığına göre; failin bir arabası olmalıdır. Fail, polislik mesleğine özenti duymaktadır; bu nedenle sahip olduğu araba muhtemelen eski bir polis arabasıdır. Ayrıca; polislerin kullandığı türden bir köpeği olabilir. Büyük olasılıkla kız arkadaşı yoktur. Mağdurları kandırabileceği bazı numaralar bilmektedir. Suça ilişkin basında yer alan haberleri izlemekte ve bu haberlere göre yeni davranış biçimleri geliştirmektedir. Bir sonraki cinayeti gerçekleştirdikten sonra delillerin yok olmasını sağlamak amacıyla cesetleri akarsuya atabilir. Bu profil doğrultusunda soruşturmayı yönlendiren polis, köprü ve akarsu kenarlarını gözlemeye başlar. Kısa bir süre sonra, Chattahoochee Nehri üzerindeki bir köprüde arabası ile durup suya bir cisim bıraktığı görülen bir kişi gözaltına alınır. Bu kişi, yirmi üç yaşında bir zenci olan Wayne Bertram dır. Fakat tutuklanması için henüz yeterli delil bulunmadığı için serbest bırakılır. Wayne Bertram hakkında yapılan araştırmada, hiç evlenmediği, bir arabası ile bir kurt köpeğinin olduğu ve kendini polis olarak tanıtmaktan suç kaydının bulunduğu tespit edilir. İki gün sonra, Chattahoochee Nehri nde su yüzüne çıkan bir ceset bulunur. Wayne Bertram tekrar gözaltına alınır. Arabasında yapılan aramada mağdurlara ait saç kılı; bir mağdurun üzerinde de Bertram ın köpeğinin tüylerinden bulunması üzerine Wayne Bertram tutuklanarak cezaevine konur (Esherick, 2006: 83-94). Yerel kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı daha pek çok faili meçhul suç soruşturmasında, suçlu profillemenin katkılarının açıkça görülmesi üzerine ABD yönetimi tarafından, bu alanda yapılmakta olan çalışmalar için 9

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com. 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com. 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ Doğaüstü Güçlere Dayalı Perspektif Klasik Okul

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361

TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361 TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BULUNAN İKİ YIL VE DAHA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ YERİNE GETİRİLDİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ÖLEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE

Detaylı

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Adli psikoloji, psikologların görev alabileceği ve topluma hizmette çok öneme sahip bir alandır. Çünkü suç durumlarında, gerek suçlular gerek mağdurlar açısından

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

POLİS MEMURU TANIM. Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

POLİS MEMURU TANIM. Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. TANIM Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vatandaşların canını, malını

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV

İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu OKUL VE OKUL ÇEVRESİNDE ŞİDDETİN VE MADDE BAĞLILIĞININ/ KULLANIMININ ÖNLENMESİ - 19-20.03. İçindekiler:

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara Eğiticilerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara 1 Eğiticilerin değerlendirilmesi kritik hassas bir konu Gerekli (Olmazsa olmaz) 2 Eğiticilerin değerlendirilmesi

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com

KRİMİNOLOJİ -I- 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri:

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları

Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları a. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yaparak kendini

Detaylı

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde doktora yapan her öğrenci yeterlilik aşamasını

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER

HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER 287 HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1989 tarihli ve 1989/65 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Önleme

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

Adli Tahkikat ve Sosyal İnceleme Raporu Özeti

Adli Tahkikat ve Sosyal İnceleme Raporu Özeti . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ADLİ GÖRÜŞME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı: Görevi:

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI)

RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI) ALBERT ELLİS ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MERKEZİ RASYONEL PSİKOLOJİ RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI) RATİONAL EMPLOYEE ASİSTANT PROGRAM RADEP-E Kimiz Biz? Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Gebe Ergenlerin Kendilik Algıları Gebe ergenlerin puan ortalaması, diğer ergenlere göre daha yüksek tespit edilmiş!

Detaylı

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Wednesday, 07 February :39 - Last Updated Sunday, 11 February :11

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Wednesday, 07 February :39 - Last Updated Sunday, 11 February :11 Aşağıda imzası olan kuruluşlar olarak toplumun ruh sağlığını korumak ve şiddetin yaygınlaşmasını önlemek adına bu tür yaklaşımlarla mücadelenin ve ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle ele alınması gerektiğini,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku I HUK 309 5 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı