BÜLTEN. Tüketici Hakları. Hakkımızda. Aylık. Şirketlerin e-posta adresleri kime ait? Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN. Tüketici Hakları. Hakkımızda. Aylık. Şirketlerin e-posta adresleri kime ait? Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur?"

Transkript

1 Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur? Dünyanın belki de en yaygın ve gelişmiş sektörlerinden olan porno sektörü de, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile hızla büyümektedir. İnternet ve diğer elektronik iletişim araçlarının hızlı ve kolay ulaşılabilir olması sebebi ile de en büyük pazarı bilişim sektöründe bulmaktadır. Devamı 09 da Şirketlerin e-posta adresleri kime ait? Şirketler ve kamu kurumları, kurumsal kimliklerinin bir parçası olarak şirket isminden oluşan web sitesi ve e-posta hesaplarını kullanmaktadırlar. Çalışanların hemen hemen hepsine isim ve soyisimlerinden baş harfi veya tamamından Devamı 06 da Aylık BÜLTEN Toros Sk. No:15 / 18 Sıhhıye - ANKARA Tel : 0(312) Ayda Bir Ücretsiz Yayınlanır Ocak 2011 Hakkımızda Demir Hukuk Müşavirlik ve Ticari Danışmanlık A.Ş olarak konularında gereken akademik ve mesleki birikim ve tecrübeye sahip olmanın yanı sıra genç ve dinamik yapıdaki geniş kadrosu ile kuruluşundan bu yana sürekli büyümekte ve yenilenmektedir. Şirketimiz ofis düzeyinde ANKARA, İSTANBUL,.İZMİR, KONYA da Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri başta olmak üzere, icra ve iflas hukuku şirket hukuku sözleşme hukuku aile hukuku iş hukuku ceza hukuku ticaret hukuku idare hukuku tazminat ve sorumluluk hukuku gayrimenkul ve imar hukuku dernek vakıf ve kooparatifler hukuku bilişim hukuku sağlık hukuku gayrimenkul hukuku genel hukuk, dallarında avukatlık ve hukuki eğitim hizmeti verilmektedir. Davapro ve İcrapro hukuk otomasyon programlarının kullanıldığı teknolojik altyapımız, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile uyumlu hale getirilmiştir ve bilgilendirme amaçlı internet sitemiz faaliyete geçirilmiştir. Hukuki Danışmanlık Hizmetleri: Bu kapsamda büromuzca müvekkillerimi- Devamı 02 de Tüketici Hakları 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun un sekiz yıllık uygulamasından sonra, özellikle teknolojik gelişmelerin paralelinde, ilk başta öngörülemeyen sosyal ve ekonomik hayattaki gelişmeler nedeni ile, kanunun bazı noktalarda yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu sorunu ortadan kaldırmak, tüketiciyi daha etkin bir şekilde koruyabilmek ve Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Birliğin Tüketici Koruma Politikasının sonucu olan direktiflerde yaptığı değişikliklere uyum sağlayabilmek adına bu kanunumuzda değişiklikler yapılmıştır sayılı yasa ile değiştirilen, eklenen yeni maddelerle birlikte yasamız şu anda uygulanmakta olan son şeklini almıştır. Bu kanundan kaynaklanan haklarımıza geçmeden önce yasanın kapsamının oldukça geniş olduğunu vurgulamakla başlayalım. Daha önceden genel yasalarımızda düzenlenmiş olup da tüketicilere mal ve hizmet arzını amaçlayan, satım (konut amaçlı taşınmaz satışları dahil olmak üzere), trampa, istisna, ücretli vekalet gibi sözleşmeler korumanın kapsamına girdiği gibi diğer Tüketici, ticari ya da mesleki amaç gütmeksizin, bir mal ya da hizmeti alan, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye verilen isimdir. Bu anlamda her birimiz günlük hayatımızda devamlı olarak tüketici sıfatıyla alışverişler yapıyoruz. Böylesine geniş bir alanda sıkça sorunlar yaşandığı için tüm çağdaş ülkeler gibi bizim ülkemizde de tüketici haklarını koruma altına alan bir mevzuat oluşturulmuştur. kanunlarda düzenlenmiş ya da düzenlenmemiş ancak ekonomik hayatta var olan kredi açma, nakliye, seyahat, paket tur, devre tatil, sigorta, dershanede ders verme, cep telefonu aboneliği, internet hizmetini de içeren bilgisayar satımı, gibi birçok sözleşme ve bizzat Tüketicinin Korunması hakkında Kanunla düzenlenmiş olan kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, internet üzerinden yapılan satışlar gibi mesafeli satışlar, tüketici kredisi sözleşmeleri bu kanuna göre koruma kapsamında yer almaktadır. Devamı 03 de Ticari defterler ve kayıtlar neden önemlidir? Devamı 04 de Fatura hukuken ne anlam ifade eder? Devamı 12 de İş Aktinin Feshinde Bildirim Süreleri Devamı 05 de

2 02 HAKKIMIZDA oluşturmaktadır. Zira çoğu ihtilafta tek çözüm yolu yapılan sözleşme hükümlerinden geçmektedir. Özellikle yabancı firmalarla yapılan ticari faaliyetlerde firmalarımız bu eksikleri nedeni ile ciddi zarar görebilmektedir. Unutulmamalıdır ki sözleşme yapılırken katlanılacak maliyet bir ihtilaf durumunda ortaya çıkacak maliyetten çok daha az olacaktır. Hukukun en temel ilkesi kanunu bilmemek mazeret teşkil etmez Ülkemizde genellikle işler arap saçına dönmeden hukukçulara, özelinde avukatlara başvurulmaz. Oysa, işin en başından bir hukuk bürosuyla çalışırsanız, birçok önleyici hukuki tedbir alınacak ve işleriniz kolaylaşacaktır, inancındayız. borçluların kötü niyet sahibi olması ve ya mal kaçırma durumlarında ise ivedilikle harekete geçerek tahsilatın garanti altına alınmasını sağlamayı çalışma prensibi edinmiştir. Bu kapsamda borçlular hakkında istihbaratın önemi göz önüne alınarak şirketimizde istihbarat birimi oluşturulmuş ve bu konuda deneyimli dedektiflik özelliklerine haiz personelden yararlanılmaya başlanmıştır. kurumsallaşmasını başarıyla tamamlamış olan tüm gelişmiş ülkelerde çok kaliteli bir hukuk danışmanlığı sözkonusu. biz de ise bu alan daha yeni yeni ve acı tecrübelerin artması sonucu emeklemeye başladı. hukuk danışmanlığı,özellikle şirketler için, sokağa çıkan insanın ayakkabı giymesi gibi gereklidir. aksi halde 2 adım sonra ayağınıza bir şey batacak demektir. Başarılı - başarısız hukuk danışmanı zin, özellikle şirketlerin, hukuki açıdan yapılandırılması ve kurumsallaşması sağlanmaktadır. Büromuzun bu konuda temel bakışı müvekkillerinin hukuksal ihtiyaçlarının tamamını bir pakette sağlamak yönündedir. Günümüz ticaret hayatında ticari faaliyet gösteren firmaların üç yönden kendilerini yetkin kılmaları profesyonelliğin ve ticari hayatta var olmanın olmazsa olmaz koşulu durumuna gelmiştir. Bu ayaklar; * Profesyonel ve yetkin yönetim ayağı, * Günümüz ticari şartlara göre bilgili ve donanımlı hukuk ayağı, * Mali denetim ve muhasebe ayağıdır. Unutulmamalıdır ki tıpta koruyucu hekimliğin önemi ne ise hukukta da koruyucu hukukun işlevi de aynı derecede önemli ve hayatidir. Büromuz hukukta koruyucu hekimlik hizmetleri ile sorunlarınızın ya hiç çıkmamasını ya da erken teşhis ile sorunsuz ve minimum maliyet ile çözüme kavuşmasını sağlamayı hedeflemektedir. İcra ve İflas Hukuku Hizmetleri: Ticari hayatın en önemli gereklerinden birisi olan alacağın sağlıklı tahsili bu konuda özellikle son yıllarda yaşanan krizler nedeni ile ciddi bir sorun halini almış durumdadır. Bu nedenle alacaklarını hukuksal olarak hızlı ve minimum masrafla tahsil etmek firmalar için elzem konuma gelmiştir. Büromuz bu yükü tamamen müvekkillerinin omuzlarından alarak yöneticilerinin kendilerini tamamen ticari faaliyetlere vermelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Sözleşme Hukuku Hizmetleri: Ticari hayatta yapılan işlemlerde sözleşme hukuku danışmanlığı profesyonelleşmenin bir getirisi olarak giderek daha çok önem kazanmaktadır. Firmalar arası birçok hukuki ihtilafın konusunu yapılan sözleşmeler oluşturmaktadır. Bu durumda dava sürecinde ve ya sorun çıktığında bir adım önde olmanın temel yolu sözleşmeyi yaparken hukuki açıdan tam bir değerlendirme yapmaktan ve firmanın haklarını maksimum ölçüde korumak İLETİŞİM 0 (312) Başarılı - başarısız hukuk danışmanı elbette olabilir. Başarılı bir hukuk danışmanı, bize göre, özel hukuk ( şirket ihtiyacı bakımından alan daha da belirginleşebilir ) bilgisi olan, mevzuatı güncel olarak takip eden, meselelere ticari açıdan da bakmayı bilen, doğru teşhislerle önleyici tedbirleri alabilen ve şirketteki yöneticileri bu anlamda uyaran, yönlendiren hukukçudur. Başarısız hukuk danışmanı ise, şirkete seyirlik bir malzeme gibi bakan, durumdan vazife çıkarmayıp, önüne sorun gelmesini bekleyen hukukçudur. İlkemiz öncelikle Önleyici daha sonra Giderici olmak Bu hizmetler temel olarak önleyici veya giderici olmak üzere ikiye ayrılır. önleyici danışmanlıkta, daha baştan girilen hukuki ilişki çerçevesinde alınabilecek hukuki önlemler saptanır ve sorunların doğması engellenirken, giderici hizmette halihazırda meydana gelmiş hukuki sorunların, en kısa süre içerisinde, en az masraf ve emekle sonuçlandırılmasının yolları araştırmaktır.

3 03 TÜKETİCİ HAKLARI Kısaca denilebilir ki, diğer koşulları varsa mal ya da hizmet sunulmasını amaçlayan her tür sözleşme bu kanunun kapsamına girer. Buradaki diğer koşullardan kasıt birtakım teknik istisnalardır. Örneğin bağışlama yoluyla sunulan bir hizmet bu kanunun kapsamında değildir, bu kapsamda sayılması için bu hizmetten yararlanan kişinin de bir karşılık (ivaz) ödemiş olması gerekmektedir. Yani mutlaka bir alışveriş söz konusu olmalıdır. Mal kelimesi ile kasdedilenin de mutlaka somut, elle tutulur bir emtia olmadığını, elektronik ortamda hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzerlerini de içerdiğini hatırlatalım. Buradaki en önemli ayırım, kişinin ticari veya mesleki bir amaç güderek alışveriş yapıp yapmadığıdır.örneğin evinizdeki bilgisayarınızla birlikte kullanmak üzere bir yazıcı aldığınız zaman, bu yasa kapsamında tüketici olarak adlandırılırsınız ve bu yasanın koruması altında olacaksınız demektir. Ancak bir şirket sahibi olarak, ofisinizde kullanmak amacıyla yazıcı alırsanız, 4077 sayılı yasa kapsamında tüketici sayılmazsınız ve bir hukuki sorunla karşılaştığınız takdirde genel yasalarımızla hareket etmek durumunda kalırsınız. Bu genel açıklamadan sonra, pratikte en çok sorun yaşadığımız ayıplı mal konusuna değinmek istiyorum. Yasamıza göre,ambalajında, kullanma kılavuzunda,tanıtım broşüründe ya da reklam ve ilanlarında yer alan,satıcı tarafından bildirilen standardında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Aldığınız arabanın motorunun arızalı olması, yediğiniz pizzadan böcek çıkması,mobilyanın çatlak oluşu, radyonun devamlı olağandışı cızırtılı sesler çıkarması,çamaşır makinasının su kaçırması,aldığınız evcil hayvanın süregelen bir hastalığı olması,tanıtım kılavuzunda paslanmaz çelikten yapıldığı söylenen çatal-bıçak takımının kısa sürede paslanması,alınan bilgisayar programındaki fonksiyon bozukluğu,program uyumsuzluğu ya da programın virüslü olması gibi çok çeşitli durumlarda bu kavramla karşı karşıyasınız demektir. Ancak burada önemli olan nokta, alım esnasında alıcının bu ayıptan haberdar olmaması hususudur.mevsim sonu satışlarında defolu olduğu etiketinde bildirilen bir gömleğin, daha sonra bu sebebe dayanarak alıcı tarafından ayıplı olduğunun mağazaya ihbar edilmesi durumunda yasamız tüketiciyi korumayacaktır. Ayıplı bir malı alan tüketiciye birtakım seçimlik haklar sunulmuştur.tüketici, 30 gün içerisinde satıcıya, üreticiye veya dağıtıcıya başvurarak malın bedelinin iadesini, malın yenisiyle değiştirilmesini, ayıp oranında bedel indirimini veya ücretsiz tamir edilmesini isteme haklarına sahiptir. Tüketici, bu haklardan dilediğini seçebilir ve talep edebilir. 30 gün geçtikten sonraki bir süre içinde arıza ortaya çıkarsa, satıcı, servis veya ithalatçı, malın kendisine tesliminden sonra en fazla 30 gün içinde onarıp malı tüketiciye, hiçbir işçilik ve yedek parça bedeli istemeksizin sağlam bir şekilde teslim etmek zorundadır. Ayıplı mal, onarımdan sonra da aynı arızayı tekrar ederse, ya da hiç onarılamamışsa, tüketici bedelin iadesini veya yenisiyle değiştirilmesini talep edebilir. Malın yenisinin istenmesi halinde, o malın stokları kalmamış ise, satıcı aynı işlevleri barındıran başka bir modelini vermekle yükümlüdür. Eğer alınan ayıplı mal başkaca zararlara da yol açmışsa, örneğin alınan bir elektrikli mutfak robotu, elektrik kaçağından dolayı, yaralanmaya sebep olmuşsa, o halde bundan kaynaklanan tazminatlar da talep edilebilir. Yasa tarafından tüketiciye sunulan bu haklardan faydalanabilmek için mutlak suretle kanunda öngörülen sürelere riayet etmemiz gerekiyor. Malın ya da hizmetin tesliminden itibaren 30 gün içinde bu haklar kullanılmalıdır. Bu haklar kullanılırken, daha sonra olası bir davada ispat sorunu yaşamamak için başvuruları yazılı yapmakta ve satıcıdan/üreticiden yazılı onay almakta yarar vardır. 30 günlük süreden sonra ortaya çıkan ayıplar için ise 2 yıllık garanti süresi içinde başvurup ücretsiz tamir ve yedek parça temini istenebilir. Satıcı ya da üreticiye,yukarıdaki açıklanan süre ve koşullarda başvuru yaptığınız halde,sorununuz giderilmediyse o takdirde dava yoluna gitmeden başvurabileceğiniz bir yol daha var.her il ve ilçede tüketici hakem heyetleri kurulmuştur. Bu heyetler illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık nezdinde bulunur. Değeri 670 YTL. altında olan her ürün için,mahkemeden önce Tüketici Hakem Heyeti ne başvuru zorunludur. Tüketici Hakem Heyeti ne yazılacak bir dilekçede konu kısaca özetlenmeli, ilgili belgeler ve yazışmalar dilekçeye eklenmelidir. Satıcı, sağlayıcı ve üreticinin adı, unvanı ve adresi açıkça belirtilmelidir. Heyetten arızanın niteliğinin tespit edilmesi için bilirkişi görevlendirmesi istenebilir. Heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar ve gerekirse kararlar icra müdürlükleri vasıtasıyla uygulanır. Hakem heyetinin kararlarına karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemeleri ne itiraz hakkı bulunmaktadır. Değeri 670 YTL nin üstünde olan uyuşmazlıklarda ise heyet kararları Tüketici Mahkemesinde delil niteliği kazanacaktır. Heyetin kararına karşı itiraz durumunda veya değeri 670 YTL nin üstü bir uyuşmazlık için ya da diğer durumlar için Tüketici Mahkemeleri ne başvurulabilir. Tüketici Mahkemeleri de heyete başvuruda olduğu gibi harçtan muaftır.ancak ülkemizde davaların çok uzun sürede sonuçlanabildiği göz önüne alındığında, tüketiciler her zaman bu yola başvurmayı tercih etmemektedir. Tüketici, sorununun çözümü için Tüketici Dernekleri ve Örgütlerinden de yardım ve danışma isteyebilir. Toros Sk. No:15 / 18 Sıhhıye - ANKARA

4 04 BORÇLAR HUKUKU Hamiline çek yazarken aman dikkat! 5941 sayılı Kanun la, çek düzenlenmesine, çek kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına, çeklerin ve çek defterlerinin içeriklerine ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınmasına ilişkin önemli tedbirler alınmıştır. Ayrıca çeklerin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar yeniden belirlenmiş bulunuyor. Kanunla, bir taraftan araştırma, çek hesaplarının açılmasında izlenecek yol ve yöntemleri ve çek defterleri hususunda bankalara yükümlülükler getirirken, çek kullanıcılarına da; çekin düzenlenmesinden, çek hesabı açmaya, çek nüshalarını saklamaya kadar uymaları gereken kurallar yasal düzenlemeyle açıklığa kavuşturulmuş bulunuyor Sayılı Kanun ile Bankalara ve Çek Kullanıcılarına getirilen yükümlülükler aşağıdaki gibidir. Bankalar ; 1) Çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklı olup olmadıklarını araştırmak, 2) Çek defterlerini bastırmak, 3) Hamilin talepte bulunması halinde karşılığı bulunmayan çek karşılığında kanunen ödemekle yükümlü oldukları miktarı ödemekle yükümlüdürler. Kullanıcılar; 1) Tacir olan ve tacir olmayan kişiler için aynı çek hesabını ( çek defterini) kullanamayacaklardır. Kanunla getirilen yeni düzenlemeye göre; hamiline düzenlenecek olan çeklerde üzerinde hamiline yazılı matbu çekler kullanılacaktır. 2) Hamiline çek defteri yaprağı kullanmak zorunda oldukları halde, diğer çek defterlerinden hamiline çek kesilmesi halinde bankalar tarafından durumlarının Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını ve aynı şekilde Gelir İdaresi başkanlığına şikayet edileceklerini bilmek durumundadırlar. 3) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. 4) Çek sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler çek karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olacaklardır. Yeni çek kanunu ile çok önemli düzenlemelerin yapıldığını ve bunların başında da kuşkusuz hamiline çek düzenleme döneminin eskisinden çok ama çok farklı bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etmemiz gerekir. Yasa metninde de yer verildiği üzere bu düzenlemenin özellikle kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir yer tutacağını belirtmemiz gerekiyor. Tacir tüzel ve gerçek kişilere Hamiline Çek yazarken aman dikkat diyorum. Çünkü aksi takdirde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını ve Gelir İdaresi Başkanlığına şikâyet edileceğini ve haklarında inceleme başlatılabileceği hususuna tacir gerçek ve tüzel kişiler önemle dikkat etmelidir. Ticari defterler ve kayıtlar neden önemlidir? Kobiler adı üstünde birer ticari işletmedir. İster şahıs firması, isterse şirket olsun, ticari işletme olduklarından dolayı tacir sayılırlar ve Türk Ticaret Kanunu na ve Vergi Usul Kanunu na göre bazı defterleri tutmak mecburiyetleri vardır. Ticari defterler, bir işletmenin tüm hesap ve ticari ayrıntılarını içerirler. Aynı zamanda, devlete ödenecek vergilerin hesabında da aktif rol oynarlar. Bu sebepten dolayı ticari defterler hem ticari, hem hukuki, hem de vergisel olarak çok önemlidir. Yazımızda ticari defterlerin vergisel boyutundan çok hukuki ve ticari özellikleri üzerinde duracağız. Türk Ticaret Kanunu nun 66. maddesinde, tacirlerin yani işletmelerin tutmak zorunda oldukları defterler sayılıyor. Envanter, yevmiye, karar ve kebir defteri şirketlerin tutması gereken zorunlu defterlerden olmakla beraber, şahıs firmaları ise işletme defteri tutmak ve günlük olarak işlemek zorundalar. Teknolojinin gelişmesiyle artık bu tür defterler bilgisayar üzerinde tutulabilmektedir. Ayrıca, defterlerin yanı sıra işletmeye ait tüm kayıtlar, belgeler, mektuplar, ekstreler, faturalar, sözleşmeler, senetler ve mahkeme kayıtları düzenli bir dosyalama sistemi içinde 10 yıl boyunca saklanması gerekir. Düzenli dosyalanan ve saklanan belgeler, ayrıca tasdikleri yapılmış ticari defterler, herhangi bir uyuşmazlıkta işletmelere ispat avantajı sağlar. Örneğin, mahkemeye intikal etmiş bir alacak davasında, en önemli deliller öncelikle ticari defterler olmak üzere, sözleşmeler, faturalar, teslim belgeleri ve diğer kayıtlar olacaktır. Bu kayıtları düzgün tutmayan bir işletmenin mahkeme önündeki pozisyonu ne yazık ki çok zayıf kalır. Haklı olmasına rağmen birçok işletme, kayıtları ve defterleri düzgün tutulmadığından dolayı; haksız olan ama kayıtlarını düzgün tutan işletmeler karşısında hukuk kuralları gereği mahkemeler önünde haksız bulunur. Türk Ticaret Kanunu nun 82 ila 86. maddeleri arasında defterlerin ve kayıtların ispat gücü anlatılıyor. Bu maddelere göre özen ile tutulmuş kayıt ve defterler, aynı zamanda usulüne uygun olarak açılış ve kapanış tasdikleri de varsa, sahibinin lehinde kesin bir delil kıymetini taşırlar. İLETİŞİM 0 (312) Kayıtlar düzgün olsa dahi, özellikle kapanış tasdiki olmayan defterler mahkemeler önünde sahibinin aleyhinde delil olarak addedilmektedir ve sahibini mahkeme önünde ispat gücü yoksun bir şekilde bırakmaktadır. Mahkeme önüne gelen ticari bir uyuşmazlıkta, ilk olarak incelenen deliller, defter ve kayıtlardır. Her iki tarafın defterleri alacak konusunda uyuşuyorsa bir problem yoktur, ancak her iki tarafın defter ve kayıtları arasında farklılık olursa, avantaj, usulüne ve kanuna uygun tutulan defter sahibindedir. Artık diğer taraf, haklılığını başka tür belgelerle ispatlama yoluna gidecektir ki, uygulamada bu zor bir yoldur ve dava neredeyse kaybedilmiş sayılır. Bu sebeple işletmeler, ticari defterlerini ve kayıtlarını günlük olarak dikkatli bir şekilde işlemeli, yılsonunda usulüne uygun olarak noterden kapanış tasdiklerini yaptırmalıdırlar. Özellikle fatura, irsaliye, sözleşme ve teslim tesellüm belgeleri gibi ispat açısından önemli belgeler özenle saklanmalıdır. Nitekim günümüz ekonomik koşullarında ne zaman uyuşmazlık çıkacağı belli olmaz.

5 05 İŞ HUKUKU İş Aktinin Feshinde Bildirim Süreleri İş Akdinin feshi dolayısıyla gerekli olan bildirim süreleri 4857 Sayılı İş Kanunu nun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İş hukukunda fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma 4857 sayılı İş Yasamıza göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Fazla çalışma, işte bu çalışma süresinden fazla olarak belirlenen, günlük değil haftalık bazda çalışma süresini, yani haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalara verilen isimdir. Fazla sürelerle çalışma ise, işveren ve işçi arasında düzenlenen sözleşmelerle, haftalık çalışma süresinin kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda, bu çalışma süresinin aşan ve haftada kırk beş saate kadar yapılan çalışmalardır. Bu iki tanım, işverenin hangi durumlarda ve hangi miktarlarda işçilere fazla çalışma ücreti ödeyeceğini tespit etmek anlamında büyük önem arz etmektedir. Fazla çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla süreli çalışmalarda ise, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir. Bu durumda öncelikle işçinin saat başına düşen ücreti hesaplanacak ve buna göre belirtilen miktarlarda artırım yapılacaktır. Parça başına ya da yapılan iş tutarına göre ücret belirlenen işlerde ise, fazla çalışma süresi boyunca her bir fazla çalışma saatinde işçinin ürettiği parça veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak hesap yapılması gerekmektedir. İşçinin fazla çalışma ücretine hak kazanabilmesi için, kural olarak bu fazla çalışmanın işverence talep edilmiş olması gerekmektedir. Ancak işveren işçinin fazla çalışma yaptığını gördüğü ve bildiği halde, buna ses çıkarmazsa da, bu talebin var olduğu kabul edilmek gerekir. İşveren de fazla çalışma yaptırabilmek için işçinin onayını almakla yükümlüdür. Hemen belirtmek gerekir ki, fazla çalışmalar da sınırsız değildir. Yasamız 41. Maddesinde Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüz yetmiş saatten fazla olamaz diyerek bir sınır belirlemiştir. Bu konuda bir diğer önemli husus da, 18 yaşını doldurmamış işçiler ile yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere ve de sözleşme ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar dahi, işyeri hekiminin, SSK Başkanlığı hekiminin veya bulunmadıkları yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile sağlıklarının elvermediği belgelenen işçilere fazla çalıştırma yaptırılamayacağıdır. Yasamızın fazla çalışmaya müsaade etmediği bir ayrım daha vardır. İlgili yönetmelikte düzenlenmiş bulunan ve günde ancak yedi buçuk saat çalışılması gereken işlerde (cam sanayi, cıva sanayi, asit, kaynak, bakır ve çinko sanayi vb. işler), gece sayılan gün döneminde çalışılan işlerde (Çalışma hayatında gece en geç saat de başlayarak en erken saat ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir), maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve sualtında yapılarında fazla çalıştırma yapılamaz. Fazla çalışma hususunda değinmemiz gereken bir önemli husus da zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılması durumudur. İşyerinde üretim tesis veya makinelerinde arıza ortaya çıkması, makineler ya da tüm araç gereç için derhal yapılması gereken acil işlerde, işyerinin normal çalışmasına dönebilecek dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin tümünün veya bir kısmının yaptığı fazla çalışmaya zorunlu sebeplerle fazla çalışma diyoruz. Ancak bu durumda dahi işveren, işçilere en az sekiz saatlik dinlenme süresi bırakmak zorundadır. Sağlık yönünden durumu uygun olmayan işçilerden fazla çalışmaya katılmalarını isteyemez. Fakat işçiler de, zorunlu nedenlerle fazla çalışma koşulları oluştuğu takdirde haklı bir neden ileri sürmeksizin fazla çalışmadan kaçınamazlar; haklı bir neden ileri sürmeden zorunlu nedenlerle yapılan fazla çalışmaya katılmayan işçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir. Toros Sk. No:15 / 18 Sıhhıye - ANKARA

6 06 BİLİŞİM HUKUKU Şirketlerin e-posta adresleri kime ait? oluşturulan e-posta adresleri de sağlanabilmektedir. Örneğin gazeteler, hemen hemen her yazar, muhabir ve çalışanına isminin baş harfi ve soyadının tamamından oluşan işaretinden sonra.gazetesi.com.tr alan adıyla biten standartlaştırılmış e-posta hesapları vermektedir. Şirketlerin ve kurumların çalışanlarına verdiği e-posta hesapları, hukuk alanında gizlilik yönünden sorunlar çıkarabilmektedir. Şirket ve kurum bilgilerinin gizliliğinin yanı sıra, çalışanların özel hayatına ilişkin gizlilikleri de ihlal edilebilmektedir. Şirkete ait gizli kalması gereken bilgilerin kasıtlı veya ihmalen dışarı çıkarılması olasılığı kadar, şirket imajına uygun olmayan içerik ve resim gönderilmesi olasılığı, çalışanın özel hayatına ilişkin yazışmaların da yöneticilerin eline geçmesi ve kötüniyetle kullanılması olasılıkları göz ardı edilemez. Şirket ve kurumların kurumsal kimliğini yansıtan e-posta hesaplarının şirketi temsil eden antetli kağıttan ve antetli zarftan aslında bir farkı yoktur. Şirketlerin çalışanlarına vermiş olduğu e-posta hesabının nasıl kullanılacağı şirket politikasına göre değişir. Bu konuda belirli bir kural yoktur. Şirket yönetimi, şirket işleri dışında kişisel yazışmaları açıkça yasaklayabileceği gibi serbest de bırakabilir. Ancak uygun olan, personelin kişisel yazışmalarının şirket e-posta hesaplarından değil, kendi kişisel e-posta hesaplarından yapılmasıdır. Kişisel yazışmaların şirket antetli kağıdıyla yapılması nasıl uygun olmazsa, e-posta hesaplarının da kural olarak kişisel yazışmalarda kullanılmaması İLETİŞİM 0 (312) Şirketler ve kamu kurumları, kurumsal kimliklerinin bir parçası olarak şirket isminden oluşan web sitesi ve e-posta hesaplarını kullanmaktadırlar. Çalışanların hemen hemen hepsine isim ve soyisimlerinden baş harfi veya tamamından oluşturulan e-posta adresleri de sağlanabilmektedir. Örneğin gazeteler, hemen hemen her yazar, muhabir ve çalışanına isminin baş harfi ve soyadının tamamından oluşan işaretinden sonra.gazetesi. com.tr alan adıyla biten standartlaştırılmış e-posta hesapları vermetedir. gerekir. Ancak, bunun aksini söyleyen bir yasa ya da baskın bir görüş yoktur. Şirketlerin hesaplar, formüller, müşteri bilgileri, banka hesap numaraları gibi kendi ticari sırlarını korumaya hakkı olduğu çok açıktır. Doğal olarak şirketler, şirkete ait bilgisayarlarda bulunan ticari bilgilerinin e- posta veya başka bir yolla dışarı sızmasını istemeyecek ve bu hakkını kullanarak, personeline e-posta kullanımı konusunda sıkı kurallar koymak isteyebilecektir. Ancak, bunun sağlanması için de bazı prosedürleri yerine getirmesi şarttır. Şirket, ya personeliyle bu konuda bir yazılı sözleşme yapmış olmalı, ya da iç yazışmayla personelini bu konuda bilgilendirmiş olmalıdır. Hatta, personelini şirket bilgisayarlarını gerektiğinde izleyebileceği konusunda, imza karşılığında yazılı olarak bilgilendirmiş olmalıdır.çalışan çıktığı/çıkarıldığı takdirde, şirketin çalışan için yapılandırdığı e-posta hesabını uzatmak veya sürdürmek konusunda bir yükümlülüğü yoktur. Kişinin isminin kullanıldığı hesabın da şirket tarafından silinmesi gerekir. Şirkete ait e-posta adresinde ismi kullanılan kişi, işten ayrıldığında bu e-posta adresinin kullanımının durdurulmasını isteyebilir. Nitekim, herkes kendi isminin üzerinde mutlak ve tartışmasız bir hakka sahiptir. E-posta adresinde ismi kullanılan kişi, sırf isminin kullanılması nedeniyle bir zarara uğradığı takdirde zararının varlığını ispat etmek şartıyla tazminat dahi isteyebilir. Gizliliği ihlal edilen veya haberleşmesi izlenen, ister şirket isterse çalışan olsun, diğer taraf hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Suç sabit görüldüğü takdirde yeni Türk Ceza Kanunu nun 132. ve 134. maddelerine göre altı aydan başlayıp üç yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilir. Fakat, şirkete ait bilgisayarların izlenebileceği ve kontrol edileceği konusunda bir sözleşme veya yazılı bilgilendirme varsa, personel, şirkette kullandığı bilgisayarının izlendiği iddiasıyla özel hayatının ihlal edildiğini ileri süremeyecektir.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

Platform. www.kardas.av.tr. Yıl:1 Sayı: 1 Ocak 2007

Platform. www.kardas.av.tr. Yıl:1 Sayı: 1 Ocak 2007 Hukuki Platform www.kardas.av.tr Yıl:1 Sayı: 1 Ocak 2007 K a r d a ş H u k u k B ü r o s u t a r a f ı n d a n y a y ı n a h a z ı r l a n m ı ş t ı r Ü ç a y d a b i r y a y ı n l a n ı r İçindekiler

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Hukuk. Okuryazarlığı. aep. www. www. gov.tr. Muaz YANILMAZ. Parayla Satılmaz. Hukuk Okuryazarlığı. Muaz YANILMAZ

Hukuk. Okuryazarlığı. aep. www. www. gov.tr. Muaz YANILMAZ. Parayla Satılmaz. Hukuk Okuryazarlığı. Muaz YANILMAZ Hukuk Okuryazarlığı Hukuk Okuryazarlığı Muaz YANILMAZ Parayla Satılmaz. Muaz YANILMAZ www aep gov.tr www agoivl.etr Muaz Yanılmaz Hukuk Okuryazarlığı Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile

Detaylı

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU 1 KISIM-I 1. GİRİŞ Genel anlamda İngilizce karşılığı ''labour legislation'' olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika'da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ SUNUM Dünyamız kendi ekseni doğrultusunda alışıldığı düzende dönedursun, süreç içinde sosyal, ekonomik, bilim, iletişim, teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmelerle yaşam hızlı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk nedir? Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf olan

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. 1 www.salthukuk.com

Detaylı

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU Ankara 2012 Avukatlar İçin Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Özveren Sk. No:13/A Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) 229 37 41 Faks: (0.312)

Detaylı

iş Hayatı ve Hukuk Elif SEVÜKTEKİN

iş Hayatı ve Hukuk Elif SEVÜKTEKİN İş Hayatı ve Hukuk iş Hayatı ve Hukuk Elif SEVÜKTEKİN Parayla Satılmaz. Elif SEVÜKTEKİN www aep gov.tr www agoivl.etr Elif Sevüktekin İş Hayatı ve Hukuk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı