TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Canol KANDEMİR DOKTORA TEZİ ADANA / 2010

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Canol KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR DOKTORA TEZİ ADANA / 2010

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İşletme Anabilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan : Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR (Danışman) Üye : Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ Üye : Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK Üye : Doç.Dr. Zeynep TÜRK Üye : Doç.Dr. Seda ŞENGÜL Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım..../.../... Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabîdir.

4 i ÖZET MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Canol KANDEMİR Doktora Tezi, İşletme Bölümü Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR Haziran 2010, 31 Sayfa Temel denetim amacının dönemlere göre değişkenlik göstermesi ve dolayısıyla farklı sorumluluk tanımlamaları yapılması üzerine düzenleyici ve denetleyici kuruluşların konuya nasıl baktıkları önem kazanmaktadır, çünkü kamuyu en geniş paydada temsil eden ve konuyla ilgili yasa ve standartların oluşturulmasında birinci derecede etki sahibi olan düzenleyici ve denetleyici kuruluşların müşteri işletmelere ve bağımsız denetçilere verdikleri cezalar bu kuruluşların sorumluluğu hangi tarafa yüklediği konusunda araştırmacılara önemli bilgiler vermektedir. Bu doğrultuda çalışma içerisinde, işletmelerin düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan aldıkları cezalar ile muhasebe hileleri ve bağımsız denetim ile ilgili faktörleri de içeren değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmış, cezaların malî tablolarda önemli yanlışlıklar içeren muhasebe hilelerine değil, yalan, yanlış ve eksik açıklamalar dolayısıyla alındığı belirlenmiştir. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarının verdiği olumlu olmayan görüşlerin, faaliyet ve gecikme sürelerinin verilen cezaları azalttığı saptanmıştır. Öte yandan, Türkiye deki bağımsız denetim kuruluşları ile yapılan başka bir çalışmada da, bağımsız denetim kuruluşlarının muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi sorumluluğunu temel olarak müşteri işletmeler üzerinde gördüğü, bununla birlikte böylesine zor ve karmaşık bir konuda tek bir tarafın sorumlu olmaması gerektiğini düşündükleri anlaşılmıştır.

5 ii Anahtar Kelimeler : Muhasebe Hileleri, Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu, Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılması, Muhasebe Hileleri Nedeniyle Verilen Cezalar.

6 iii ABSTRACT EXTERNAL AUDITING S ROLE IN AND AUDITORS RESPONSIBILITY FOR DETECTING AND PREVENTING ACCOUNTING FRAUDS Canol KANDEMİR Ph.D. Thesis, Department of Management Supervisor : Ast.Prof. Jale SAĞLAR June 2010, 31 Pages Owing to the primary auditing objectives differing over time and these pendulum-type swings observed in the definition of auditors responsibility for detecting and preventing financial reporting frauds, regulatory authorities points of view have become more important because the sanctions imposed upon client companies, their management and auditors by regulatory authorities representing a vast majority of the interested public could give significant information to researchers about the responsibility cited above. In addition, these authorities have great influence on preparing, setting, and legislating standards, codes, and other rules related to the subject in question. Therefore following the study performed in order for testing whether there is a significant relationship between accounting frauds and a series of variables some of which involve auditing-related factors, it is found out that regulatory authorities give special importance to false, misleading, and incomplete disclosures (i.e.disclosure frauds) rather than financial reporting frauds (i.e.material misstatements). Moreover, it is reached that qualified opinions of auditors, the length of companies operating and time lag periods decrease the number of sanctions. On the other hand, in another survey carried out with Turkish auditing firms it is understood that although auditors perceive the responsibility for detecting and preventing financial reporting frauds primarily on client companies (i.e.auditees), they also think that such a complicated and tough matter should not solely be the task and duty of only one party.

7 iv Key Words : Accounting Frauds, Auditors Responsibility, Detecting Accounting Frauds, Auditor and Auditee Sanctions due to Accounting Frauds.

8 v ÖNSÖZ Özellikle yetki ve nûfuz sahibi yöneticilerin karıştığı yolsuzluk olayları bir suç ekonomisi meydana getirmekte, konusu suç oluşturan örgütlü işlem ve eylemler büyük ekonomik ve toplumsal maliyetler meydana getirmektedir. Önceleri rüşvet, ihâleye fesat karıştırmak gibi geleneksel yöntemler biçiminde görülen yolsuzluk olayları günümüzde yerini giderek işletmelerde yaşanan karmaşık muhasebe hilelerine bırakmaya başlamıştır. Muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi sorumluluğunun açık ve dengeli biçimde tanımlanması amacıyla ve tarafların sorumluluklarını bu çerçevede yerine getirmeleri durumunda söz konusu maliyetler en aza indirilebilecektir. Bu nedenle, çalışma içerisinde ilk olarak kamuyu en geniş anlamda temsil eden düzenleyici ve denetleyici kuruluşların söz konusu sorumluluğa bakış açısının, müşteri işletmeler ve bağımsız denetim kuruluşlarının rolünü yansız biçimde ortaya koyabileceği düşünülerek bu kuruluşların aldıkları cezalar ile muhasebe hileleri ve bağımsız denetim ile ilgili görüş, cezalı olma ve büyüklük faktörleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmış, daha sonra ise bağımsız denetim kuruluşlarının söz konusu sorumluluk konusundaki eğilimleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın tamamlanmasında bana bütün doktora öğrenimi ve tez yazım sürecinde yol gösteren değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez öncesinde doktora dersleri aldığım Prof.Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ, Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ ve Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK hocalarım ile emekli olan Prof.Dr. Kadir TUAN hocama da teşekkür borçluyum. Doktora çalışmalarımda yakın ve sürekli desteğini gördüğüm değerli hocam eski Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı merhum Prof.Dr. Gülten GÜNEL i de saygıyla anıyorum. İstatistiksel teori ve uygulamalarda beni doğru yönlendiren Yrd.Doç.Dr. Gülsen KIRAL ile uygulama sorunlarını çözümlemede yardımcı olan Ar.Gör. Murat MEMİŞOĞLU hocalarımın önemli katkıları oldu. Bu çalışma İİBF2008D1 no.lu proje kapsamında, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Canol KANDEMİR Adana, Haziran 2010

9 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET..... i ABSTRACT.. iii ÖNSÖZ v KISALTMALAR LİSTESİ.. xiii TABLOLAR LİSTESİ. xiv EKLER LİSTESİ.. xvi BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1.Problemin Tespiti Çalışmanın Amacı Çalışmanın Metodolojisi Çalışmanın Bölümleri... 7 İKİNCİ BÖLÜM HİLE KAVRAMI VE TEORİSİ 2.1.Hile Kavramı Genel Hile Tanımları Hukuksal Hile Tanımları Hile Üçgeni Hipotezi Üçgenin Birinci Ayağı: Baskı yada Güdü Üçgenin İkinci Ayağı: Fırsat ya da Ortam Üçgenin Üçüncü Ayağı: Haklı Çıkarma ya da Gerekçelendirme Hilenin Oluşum Süreci Hile Sınıflandırmaları Hilenin Genel Belirtileri Hile Yöntemleri Hilenin Tarafları Hile Yapan Kişilerin Özellikleri.. 25

10 vii Hile Yapanların Genel Nitelikleri Hile Yapanların Konumu ve Çalıştığı Birimi/Bölümü Hile Yapanların Cinsiyeti ve Yaşı Hile Yapanların Eğitimi Hile Yapanların Sayısı ve Kıdemi Hile Yapanların İşletme İçi/Dışından Olması ve Sabıkası Hileye Marûz Kalan Kurumların Özellikleri Hileye Marûz Kalan Kurumların Türü ve Coğrafyası Hileye Marûz Kalan Kurumların Yönetimi, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Hileye Marûz Kalan Kurumların Büyüklüğü Hileye Marûz Kalan Kurumların Merkezi ve Sektörü Hileye Marûz Kalan Kurumların Bağımsız Denetim Kuruluşu Hileye Marûz Kalan Kurumlarda Hile Süresi Muhasebe Hileleri ve Özellikleri Muhasebe Hilesi Kavramı Finansal Raporlama Hilelerinin Ortak Noktaları Finansal Raporlama Hilelerinin Dağılımı Finansal Raporlama Hilesi Yapan Kişiler Finansal Raporlama Hilelerinin Nedenleri Hilenin Sonuçları Hileye Karşı Kullanılan Araç ve Alınan Önlemler. 54 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE HİLESİ YÖNTEMLERİ VE BELİRTİLERİ 3.1.Finansal Raporlama Hilesi Yöntemleri Gerçek Olmayan Gelirler Dönemsellik İlkesine Aykırılıklar Erken Gelir Tahakkuku Kanal Doldurma Yanlış Döneme Gider Kayıtları Gelir/Kâr Düzeltmesi... 68

11 viii İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar Çift Taraflı Ticaret Geliri Bohçalamak Yanlış Hesap Sınıflandırmaları ve Olağandışı İşlemlerle Geliri/Kârı Yükseltmek Tahminî Kâr Göstergelerinin Farklı Tanımlanması Borçların Erken Ödenmesi Türev Araçlar Kullanımı Küçültme Yöntemi Giderlerin Aktifleştirilmesi ya da Aktifleştirilmemesi Peşin Ödenmiş Gelirlerin Kâr/Zarar Hesabına Aktarılması Borç ve/veya Giderlerin Gizlenmesi Gider ve/veya Borçların Kaydedilmemesi Yabancı Kaynakların Öz Kaynak Kaydedilmesi Satış İade ve İskontolarının Kaydedilmemesi ya da Eksik Kaydedilmesi Muhasebe Yöntemlerinin Değiştirilmesi Düşük Amortisman Karşılıkların Olması Gerekenden Eksik ya da Fazla Ayrılması Özel Amaçlı Varlıklar Kurulması Öz Kaynak Yöntemi ile Borçların Gizlenmesi Kiralamalarda Borçların Gizlenmesi Emeklilik Fonları ile Borçların Gizlenmesi Şarta Bağlı Yükümlülüklerin Gizlenmesi Genel Üretim Giderlerinin Gizleme Amaçlı Kullanılması Yanlış ve Yanıltıcı Açıklamalar Varlıkların Yanlış Değerden Kaydedilmesi Stok Değerleme Hileleri Ticarî Alacak Değerlemesi Hileleri Satın Alınan Şirketlerin Varlıklarının Yanlış Değerlenmesi Maddî Duran Varlıkların Yanlış Değerlenmesi Varlıkların Kötüye Kullanılması Hilesi Yöntemleri Hazır Değerler ile İlgili Hileler 102

12 ix Sıyırma Hilesi Nakit Hırsızlığı Hileli Harcamalar Harcama Belgesi Hileleri Çek Hileleri Yanlış Ücretlendirme Personel Harcaması Hileleri Kasa Raporu/Defteri Hileleri Stoklar ve Diğer Varlıklar ile İlgili Hileler Uluslararası Ölçekte Yapılan Hileler. 117 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİLELERİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE SORUMLULUĞU 4.1.Bağımsız Denetimin Önemi ve İşlevleri Makûl Güvence Kavramı Kamunun Bağımsız Denetim Algılaması ve Beklenti Farkları Bağımsız Denetimin Hukukî Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi Sermaye Piyasası Kanunlarına Göre ABD nde Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi Türkiye Açısından Tarihsel Gelişim ABD de Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Mevcût Sorumluluğu Denetim Standartları ve Sermaye Piyasası Yasalarına Göre ABD de Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Mevcût Sorumluluğu Sarbanes-Oxley Muhasebe Reformu Yasası SAS No.99 Malî Tablo Denetiminde Hilenin Değerlendirilmesi Standardı İçtihat Hukuku na ABD nde Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Mevcût Sorumluluğu Müşterilere Karşı Sorumluluk.. 148

13 x Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk İdari ve Yargısal Cezalandırma ABD de Bağımsız Denetçilere Açılan Davalar Türkiye de Bağımsız Denetçinin Mevcût Sorumluluğu Bağımsız Denetçinin Hukukî Sorumluluğu Müşterilere Karşı Sorumluluk Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Bağımsız Denetçinin İdarî Sorumluluğu Bağımsız Denetçinin Cezaî Sorumluluğu Hata ve Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Bağımsız Denetim Cezalarının Nedenleri Bağımsız Denetimin Sorumluluğunun Sınırlandırılması ve Sorumluluktan Kurtulma Durumları Meslekî Sorumluluk Sigortası Malî Tablo Sigortası Anlaşma Mektubu Hazırlamak Kabul Aşamasında Müşterinin Ayrıntılı İncelenmesi Kaliteli Denetim Standartlara Bağlılık Meslekî Takdir Kullanma Zorunluluğu Meslektaş İncelemesi Denetim Riski Raporları Sınırlı Sorumlu Şirketler Kurulması Müşterinin Kusurları İlliyet Bağı Kurulamaması Sorumluluğu Sınırlandırıcı Yasama Çalışmaları Orantılı Sorumluluk İlkesi Bilgisayar Destekli Denetim Bağımsız Denetimde Hilelerin Ortaya Çıkarılması Sorumluluğunu Olumsuz Etkileyen Temel Sorunlar Vekâlet Sorunu Danışmanlık Hizmetleri

14 xi Teknik Sorunlar BEŞİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ İŞLETME VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINA VERİLEN CEZALAR VE MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ 5.1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Kısıtları Araştırmanın Modeli ve Yöntemi Araştırmada Kullanılan Verilerin Özellikleri ve Örneklem Seçimi Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Değişkenlerin Özellikleri Araştırmanın Modeli ve Model Tahmininde Kullanılan Yöntem Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bulgular ve Analiz Sonuçları Hile Yılına Göre Cezalar Ceza Yılına Göre Cezalar Türlerine Göre Hilelerin Dağılımı Sektörlerine Göre Hilelerin Dağılımı Tek Değişkenli Analiz Sonuçları Birinci Model için Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Anlamlı Bulunan Değişkenlerle Yapılan Lojistik Regresyon Sonuçları Tüm Değişkenlerle Yapılan Çok Değişkenli Analiz Sonuçları İkinci Model için Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Anlamlı Bulunan Değişkenlerle Yapılan Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Tüm Değişkenlerle Yapılan Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Elde Edilen Bulguların Genel Değerlendirmesi 214

15 xii ALTINCI BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUK ALGILAMASI 6.1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Örneklem Seçimi Soruların Nitelikleri Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Yöntemi Araştırma Soruları Araştırmanın Kısıtları Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bulgular Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi ve Öneriler. 247 YEDİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 7.1.Genel Değerlendirme ve Sonuç Çalışmanın Kısıtları Çalışmanın Literatüre Katkısı Geleceğe Yönelik Çalışmalar 260 KAYNAKÇA 262 EKLER.. 27 ÖZGEÇMİŞ.. 31

16 xiii KISALTMALAR LİSTESİ SPK :Sermaye Piyasası Kurulu SPKn :2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SEC :Securities and Exchange Commission- Menkûl Kıymetler ve Ticaret Komisyonu (ABD) SAS :Statement of Auditing Standards-ABD Denetim Standardı (ABD) SIAS :Statement of Internal Auditing Standard-İç Denetim Standardı (ABD) AICPA :American Institute of Certified Public Accountants-Amerikan Muhasebeciler Birliği IIA :The Institute of Internal Auditors-İç Denetçiler Kurumu (ABD) ACFE :Association of Certified Fraud Examiners TTK :6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu VUK :213 sayılı Vergi Usûl Kanunu PwC :PricewaterhouseCoopers Denetim, Vergi ve Danışmanlık Şirketi (ABD) CPA :Certified Public Accountant-Muhasebeci/Malî Müşavir (ABD) CFE :Certified Fraud Examiner-Hile İncelemecisi (ABD) CFA :Certified Financial Analyst-Malî Analizci COSO :The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission- 10 Yılda Bir ABD Şirketlerinde Görülen Hileleri İncelemekle Görevli Komisyonun Sponsorlar Kurulu TMS :Türkiye Muhasebe Standardı ÖAV :Özel Amaçlı Varlıklar SOX/SOA :Sarbanes-Oxley Muhasebe Reformu Yasası (ABD) GKGMİ :Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri NFR :Nitelikli Finansal Raporlama ISA :International Standard of Auditing-Uluslararası Denetim Standardı SFAS :Statement of Financial Accounting Standards-Muhasebe Standardı (ABD) FASB :Financial Accounting Standards Board-Muhasebe Standartları Kurulu (ABD) PCAOB :The Public Company Accounting Oversight Board-Halka Açık Şirketler Gözetim Kurulu (ABD) IFAC :International Federation of Accountants-Uluslararası Muhasebeciler

17 xiv OECD BDDT GKGDS UDS BDDK EPDK SMK İMKB FCPA PwC Federasyonu :Organization of Economic Cooperation and Development-İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Örgütü :Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri :Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (ABD) :Uluslararası Denetim Standartları :Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu :Sigorta Murakebe Kurulu :İstanbul Menkûl Kıymetler Borsası :Foreign Corrupt Practices Act (ABD) :PriceWaterhouseCoopers Denetim ve Danışmanlık Şirketi (ABD)

18 xv TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1: Diğer Hile Sınıflandırmaları...22 Tablo 2.2: Hilelerin Görülme Sıklığı ve Maliyetleri Tablo 2.3: Hile Yapan Kişilerin Konumu Tablo 2.4: Hile Yapan Kişilerin Çalıştığı Birim/Bölüm Tablo 2.5: Hile Yapan Kişilerin Cinsiyeti Tablo 2.6: Hile Yapan Kişilerin Yaşı Tablo 2.7: Hile Yapan Kişilerin Sayısı Tablo 2.8: Hileye Marûz Kalan Kurumların Türü Tablo 2.9: Hileye Marûz Kalan Kurumların Coğrafyası Tablo 3.1: ABD nde Menkûl Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi Tablo 4.1: Bağımsız Denetim Cezaları Tablo 4.2: Denetim ve Danışmanlık Ücretleri Dağılımı Tablo 5.1: Model 1 ve Model 2 de Kullanılan Değişkenler Tablo 5.2: Hile Yılına Göre Ceza Sayısı Tablo 5.3: Ceza Yılına Göre Ceza Sayısı Tablo 5.4: Türlerine Göre Hilelerin Dağılımı Tablo 5.5: Sektörlerine Göre Hilelerin Dağılımı Tablo 5.6: Tek Değişkenli Analiz Sonuçları.203 Tablo 5.7: Birinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Anlamlı Değişkenler205 Tablo 5.8: Birinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları-Anlamlı Değişkenler.206 Tablo 5.9: Birinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Tüm Değişkenler..208 Tablo 5.10: Birinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları-Tüm Değişkenler Tablo 5.11: İkinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Anlamlı Değişkenler..210 Tablo 5.12: İkinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları-Anlamlı Değişkenler Tablo 5.13: İkinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Tüm Değişkenler Tablo 5.14: İkinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları -Tüm Değişkenler Tablo 6.1: Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu ile İlgili Önermelere Yanıtlar..228 Tablo 6.2: Bağımsız Denetim Ücretinin Ödenme Yönteminin Bağımsızlığa Etkisi231 Tablo 6.3: Finansal Tablo Kullanıcılarının Beklentileri Tablo 6.4: İç Denetim Çalışmalarının Bağımsız Denetimde Kullanılması Tablo 6.5: Bağımsız Denetçilerin Finansal Raporlama Hilelerinin Ortaya

19 xvi Çıkarılmasında Kullandıkları En Etkili Araç ve Yöntemler Tablo 6.6: Bağımsız Denetçilerin Varlıkların Kötüye Kullanılması Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Kullandıkları En Etkili Araç ve Yöntemler..236 Tablo 6.7: Aralıksız Denetimin Uygulanabilirliği. 237 Tablo 6.8: Muhasebe Skandallarında Sorumlu Taraflar Tablo 6.9: Muhasebe Skandallarında Sorumluluk Sıralaması..239 Tablo 6.10: Türkiye de Uygulanması Önerilen Denetim Standartları 242 Tablo 6.11: Hile Riski Değerlendirmesinde Başvurulan Teknikler 243 Tablo 6.12: Tahminî Hile Maliyeti..245 Tablo 6.13: Bağımsız Denetçilerin Karşılaştıkları Hileler..246

20 xvii EKLER LİSTESİ EK-1: Anket Formu EK-2: Araştırma Kapsamında Saptanan Hileler EK-3: Bağımsız Denetim Cezaları EK-4: SPK nun Önemli Yanlışlık Riskinin Varlığını Gösteren Olay/Durumlara Verdiği Örnekler EK-5: SPK nun Önemli Yanlışlık Riskine Karşı Önerdiği Bağımsız Denetim Teknikleri. 299 EK-6: Bağımsız Denetim Süreci ve Hile Riski EK-7: ABD de Hile Risk Değerlendirmesi. 304 EK-8: Türkiye de Hile Risk Değerlendirmesi. 307 EK-9: Lojistik Regresyon Yöntemi. 311 EK-10: Anket Yöntemi 314

21 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Dünya ekonomisinde yaşanan kriz dönemleri giderek uzamakta ve sıklaşmaktadır. Kriz dönemlerinde büyüme eğiliminin kararlı olarak yavaşlamasıyla birlikte, bir yandan yaratılan gelir küçülmekte, diğer yandan yaratılan gelirin bölüşümünde daha büyük dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bloklar, ülkeler, bölgeler, sınıflar ve işletmeler arasında yaşanan rekâbette yasalardan, kurallardan, ilkelerden ve etikten sapmalar artmaktadır. Yasalara, kurallara ya da etik ilkelere en iyimser ifadelerle şeklen uygun olsa da, özünde uygun olmayan iktisadî ve ticarî işlemler ve ilişkiler yoluyla gerçekleştirilen hile ve usûlsüzlükler ulusal ve küresel ölçeklerde çeşitli ekonomik suçlar oluşturmaktadır. Hile yüzünden uğranan kayıplar, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) nin raporuna (2006,4) göre, şirket brüt satış hasılatları ve ülke millî gelirlerinin yaklaşık % 5 ine ulaşacak kadar önemli bir büyüklüğe erişmiştir. Bu orandan hareket edildiğinde, 2007 yılı için ABD ekonomisinde yaklaşık 652 milyar dolar, Türkiye ekonomisinde yaklaşık 21 milyar dolar ve dünya ekonomisinde milyar dolar lık ciddî refah kayıplarının meydana gelmiş olduğu hesaplanmaktadır. Yönetim ve danışmanlık şirketi PriceWaterHouseCoopers (PwC) şirketinin 2007 Küresel Ekonomik Suçlar Raporu nda (2007,41), geniş kapsamlı bir suç ekonomisi, 5 temel ekonomik suç kategorisine ayrılmaktadır. Bunlar varlıkların kötüye kullanılması (asset misappropriation), muhasebe hileleri (accounting fraud), haksız edinim (corruption & bribery), kara para aklama (money laundering) ve entellektüel hakların çalınmasıdır (intellectual property infringement). Söz konusu rapora göre, dünya ölçeğinde olay başına yaklaşık 3,2 milyon dolarlık maddî kayıp hesaplanmıştır. Şirketlerin markaları, müşteri bağlılığı, hisse fiyatları, hissedarların güven duygusu, tedarikçilerle olan ilişkileri, verimlilik kaybına yol açan personel morali üzerindeki olumsuz etkileri ve yönetimin güven kaybını telafi etmek için yaptığı halkla ilişkiler çalışmaları ve açılan davalarla uğraşmak için ayırdığı zaman ve enerji de dikkate alındığında söz konusu maliyet 5,7 milyon dolara kadar çıkmaktadır. Entellektüel haklar korsanlığını bir kenara bırakırsak, suç kategorileri arasında muhasebe hileleri, sayısal olarak daha az ağırlık oluşturmasına rağmen entellektüel haklar hırsızlığından sonra en maliyetli kategori olmaktadır (PwC-Global, 2007,8). PwC şirketinin 2009 Küresel

22 Ekonomik Suçlar Raporu nda ise (2009,4-6), daha önemli bir saptama yapılmakta ve dünyadaki küresel finans bunalımına bağlı olarak ekonomik suçların azalmasına rağmen muhasebe hilelerinin artış gösterdiği belirtilmektedir. Türkiye de de yolsuzluk olayları gerek kamu, gerekse özel kesimde ciddî iktisadî ve toplumsal maliyetlere yol açmaktadır. Sözgelimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF 1 ) nun Fon Bankaları Çözümleme Maliyeti çalışmasına (TMSF, 2004,7) göre, banka kaynaklarının ortaklara ya da ortakların sahip olduğu şirketlere örtülü olarak aktarılması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) devredilen 21 özel bankanın net maliyeti 37,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Özel kesim iş dünyasında ise, PwC 2007 Türkiye Araştırması nın bulgularına göre (2007,2), en çok şirket varlıklarının çalınması biçiminde hileler ile karşılaşılmaktadır. Nitekim Türk şirketlerinin % 36 sının ekonomik suç faaliyetlerine marûz kaldığı saptanmıştır (PwC- Turkey, 2007,2). Hile olayı başına uğranan kayıp hem ABD, hem de gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek bulunmaktadır. Yolsuzluğun ekonomi ve toplum için büyük bir sorun durumuna gelmesi nedeniyle gerek ülkeler, hükümetler ve gerekse işletmeler olanakları çerçevesinde çeşitli önlemler almaktadır. Bu arada işletmeler, hile incelemecilerinin saptamalarına göre, (ACFE, 2008,36-37) ağırlıklı olarak muhasebe hileleri biçiminde yaşadıkları söz konusu sorunu azaltmak amacıyla bir yandan kendi denetim organlarını (denetim komitesi, iç denetim, risk yönetimi, anonim ihbar hatları, vb) etkinleştirmeye çalışmakta, öte yandan uzman kuruluşlardan (hile incelemesi, bağımsız denetim, vb) yararlanmaktadır. Bağımsız denetim, hile ile mücadelede dünyada ve Türkiye de işletmelerin ilk olarak başvurdukları araç niteliğindedir, ancak temel denetim amacının zaman içinde hata ve hileleri bulmaktan önemli yanlışlıkların olmadığı konusunda makûl güvence vermek eksenine kayması ve bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluluklarının daraltılmasını sağlamaları nedeniyle hilelerin ortaya çıkarılmasında etkili araçlar arasında bulunmamaktadır. Yukarıdaki araştırmada, işletmelerin % 69.6 sı bağımsız denetim yaptırmakta olduğu ve böylelikle hileden kaynaklanan kayıpları % 40 oranında azaltabildiği saptanmıştır. Öte yandan, iş rotasyonu ve zorunlu izin uygulamaları hilenin yılından sonra tüzel kişilik kazanan TMSF nin temel görevleri, tasarruf mevduatlarını sigorta etmek, bankaların mali yapılarını güçlendirmek ve gerektiğinde yeniden yapılandırmaktır.

23 neden olduğu kayıpları % 61, anonim ihbar hatları % 60 ve iç denetim % 58.2 azaltmaktadır. Bundan dolayı işletmeler daha çok muhasebe hileleri biçiminde karşılaştıkları yolsuzluk olaylarını önlemek ve ortaya çıkarmak için hem daha çok kaynak ayırmak zorunda kalmakta, hem de giderek tek taraflı ve organlı bir önlem paketi yerine, çok taraflı ve organlı önlem paketlerine geçiş yapmaktadır. Bağımsız denetimin hem mevzuat ve standartlarda, hem de uygulamadaki mevcût sorumluluğunu doğru bir biçimde tanımlamak hilelerin ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik program ve önlem paketlerinin başarı ve etkinlik düzeyinin yükseltilmesi için de önem kazanmaktadır Problemin Tespiti Muhasebe hileleri son derece nitelikli ve örgütlü biçimde, bilerek ve tasarlanarak işlenen ekonomik suçlardır. Gerek iç, gerekse bağımsız denetçilerin nasıl denetim yaptıkları, kontrol ortamının nasıl yapılandırıldığı, yönetim organlarının (işletme yönetimi, yönetim kurulu ve denetim komitesi) nasıl çalıştıkları, işletme paydaşlarının çıkarlarının ve beklentilerinin ne yönde oldukları önceden bilinerek ve veri alınarak gerçekleştirilen, dolayısıyla ortaya çıkarılması gittikçe güçleşen hilelerdir. Bütün zorluklarına rağmen, muhasebe hilelerine karşı işletme içinden ve dışından çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. İç kontrol sistemi, iç denetim, anonim ihbar hatları, personel rotasyonu, elektronik şüpheli işlemler raporlaması ve hileye karşı eğitim işletme içi önlemler arasında sayılabilir (PwC-Global, 2007,10). Bağımsız denetim 2 ise işletme dışı, ayrı bir kontrol önlemi olarak nitelendirilebilir. Bağımsız denetçiler muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması sorumluluğunun kendilerinde değil, işletme yönetimlerinde olduğunu belirtmekte; öte yandan, muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında finansal tablo kullanıcılarının öncelikle sorumlu gördüğü kurumlar genellikle müşteri işletmeler ile birlikte bağımsız denetim kuruluşları olmaktadır (Rezaee, 2002,217; Porter ve diğ., 2003,119). Bu nedenle, mevcût bağımsız denetim çalışmalarının kapsamı ve sınırları ile bağımsız denetimden yerine getirmesi beklenen görev ve sorumluluklar arasında bir farklılık ya da boşluk oluşmaktadır. 2 Bu çalışmada bağımsız denetim bağımsız dış denetim ile, bağımsız denetçi bağımsız dış denetçi ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır.

24 Bağımsız denetim çalışmaları konusunda düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşlarının yaklaşımları arasındaki bu farklılık ya da boşluğun, literatürde (Singleton ve diğ., 2006,76; Porter ve diğ., 2003, ; Golden ve diğ., 2006,76) kamunun beklentileri ile bağımsız denetim çalışmaları arasındaki farklılık ya da boşluğu anlatan denetim beklenti farkı (audit-expectations gap) ya da denetim beklenti-performans farkı kavramına oldukça yakın olduğu düşünülmektedir. Çünkü, en geniş anlamda tüm finansal bilgi kullanıcılarını ve dar anlamda yatırımcı ve kreditörleri kapsayan kamunun çıkarlarını en gerçekçi ve geniş biçimde düzenleyici ve denetleyici kuruluşların temsil edebileceği varsayılmaktadır. Bu varsayım altında, sözü edilen nitelikte bir fark ya da boşluğun bilgi asimetrisini ve riskini arttırarak muhasebe hilelerinin sıklaşmasına, iktisadî ve toplumsal maliyetlerinin artmasına ve muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması olasılığının düşmesine yol açan önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Bağımsız denetim çalışmalarının makûl bir denetçinin yapabileceği çalışmaların altında kalması ya da bağımsız denetçilerin sorumluklarını daraltmaya çalışmaları sermaye piyasalarına sunulan finansal bilgi riskini arttırmaktadır. Finansal bilginin önemli yanlışlıklar içermesi durumunda meydana gelen bu risk, yanlış yatırım ve kredi kararlarını, yükselen kaynak maliyetlerini ve ulusal üretkenliğin düşmesini beraberinde getirmektedir. Buna karşılık, kamunun bağımsız denetimden beklentilerinin bağımsız denetçilerin kendisi tarafından ya da ilgili diğer taraflarca karşılanması ise muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi olasılığını yükselterek hile sayısının ve neden olduğu maliyetlerin azalması sonucunu verebilecektir. Bağımsız denetim kuruluşlarının muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması konusundaki sorumluluğu hem finansal bilgi kullanıcıları, hem de bağımsız denetçiler tarafından ortak bir tanıma indirgenebilir ise, sözü edilen boşluk ve bu boşluktan kaynaklanan sorunlar azaltılabilecektir. Konunun bir boyutu bağımsız denetçilerin sorumluluğunu doğru tanımlamak ise, diğer bir boyutu bağımsız denetçilerin sorumluklarını tam olarak yerine getirmesi olmaktadır. Nitekim, hile olaylarının birçoğunda işletmelerin denetim organlarının, bağımsız denetim kuruluşlarının veya elemanlarının da hileli davranışlara dahîl olduğu gözlenmektedir.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 1.1. Adli Kelimesinin Tanımı 012 1.2. Adli Muhasebe Kavramı 012 1.3.

Detaylı

Kitap Tanıtımı Adli Muhasebe. Mikail EROL

Kitap Tanıtımı Adli Muhasebe. Mikail EROL Kitap Tanıtımı Adli Muhasebe Metin ATMACA ve Serkan TERZİ, İstanbul: Yaylım Yayıncılık, 2012, 176 sayfa ISBN: 978-605-63037-1-5 Mikail EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü mikailerol@comu.edu.tr

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA Yrd. Doç. Dr. Serkan TERZİ Çankırı Karatekin Üniversitesi HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA ÖNLEME VE TESPİT İMKB İmalat Sanayiinde Bir Araştırma İstanbul-2012 Yay n No : 2778 İşletme-Ekonomi Dizisi : 585 1. Bask

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ 11 1.1. Denetim Kavramı 12 1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 13 1.3. Muhasebe Denetimi 14 1.3.1. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Özellikleri 14 1.3.2.

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan GENEL MUHASEBE Yazarlar Doç.Dr. Cantürk Kayahan Yrd.Doç.Dr. Ali Gürel Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Güngör Yrd.Doç.Dr. Serdar Kuzu Dr. Tuğçe Uzun Adem

Detaylı

KPSS MUHASEBE. Banka ve Kurum Sınavları için. Şerafettin ÖZIŞIK

KPSS MUHASEBE. Banka ve Kurum Sınavları için. Şerafettin ÖZIŞIK KPSS MUHASEBE Banka ve Kurum Sınavları için Şerafettin ÖZIŞIK YAYIN NO: 478 KPSS MUHASEBE Şerafettin ÖZIŞIK ISBN 978-605-152-207-4 1. BASKI - İSTANBUL, ŞUBAT 2015 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK A. Ş. Adres :

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

İFLAS EDEN DEVLER. 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum):

İFLAS EDEN DEVLER. 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum): $1.9 milyar İFLAS EDEN DEVLER 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum): Varlıkları: 691 milyar USD İflas Tarihi: 15 Eylül 2008 Neden İflas Etti? Yetersiz sermaye, yüksek kaldıraç ve bol riskli yatırımlar, manipülasyon,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.com.tr Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

DENETİMDE HATA VE HİLELER: ÇORUM SAHASINDA BİR ARAŞTIRMA

DENETİMDE HATA VE HİLELER: ÇORUM SAHASINDA BİR ARAŞTIRMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DENETİMDE HATA VE HİLELER: ÇORUM SAHASINDA BİR ARAŞTIRMA Harun KISACIK Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DENETİMDE HATA VE HİLELER:

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS NOTLARI KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHASEBE DENETİMİ SINAVI SORULARI 3 ARALIK 2016 CUMARTESİ Soru 1. Aşağıdakileri açıklayınız. (40 Puan) a) Denetim modelinde bulgu riski (10 Puan)

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı