TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Canol KANDEMİR DOKTORA TEZİ ADANA / 2010

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Canol KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR DOKTORA TEZİ ADANA / 2010

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İşletme Anabilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan : Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR (Danışman) Üye : Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ Üye : Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK Üye : Doç.Dr. Zeynep TÜRK Üye : Doç.Dr. Seda ŞENGÜL Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım..../.../... Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabîdir.

4 i ÖZET MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU Canol KANDEMİR Doktora Tezi, İşletme Bölümü Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR Haziran 2010, 31 Sayfa Temel denetim amacının dönemlere göre değişkenlik göstermesi ve dolayısıyla farklı sorumluluk tanımlamaları yapılması üzerine düzenleyici ve denetleyici kuruluşların konuya nasıl baktıkları önem kazanmaktadır, çünkü kamuyu en geniş paydada temsil eden ve konuyla ilgili yasa ve standartların oluşturulmasında birinci derecede etki sahibi olan düzenleyici ve denetleyici kuruluşların müşteri işletmelere ve bağımsız denetçilere verdikleri cezalar bu kuruluşların sorumluluğu hangi tarafa yüklediği konusunda araştırmacılara önemli bilgiler vermektedir. Bu doğrultuda çalışma içerisinde, işletmelerin düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan aldıkları cezalar ile muhasebe hileleri ve bağımsız denetim ile ilgili faktörleri de içeren değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmış, cezaların malî tablolarda önemli yanlışlıklar içeren muhasebe hilelerine değil, yalan, yanlış ve eksik açıklamalar dolayısıyla alındığı belirlenmiştir. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarının verdiği olumlu olmayan görüşlerin, faaliyet ve gecikme sürelerinin verilen cezaları azalttığı saptanmıştır. Öte yandan, Türkiye deki bağımsız denetim kuruluşları ile yapılan başka bir çalışmada da, bağımsız denetim kuruluşlarının muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi sorumluluğunu temel olarak müşteri işletmeler üzerinde gördüğü, bununla birlikte böylesine zor ve karmaşık bir konuda tek bir tarafın sorumlu olmaması gerektiğini düşündükleri anlaşılmıştır.

5 ii Anahtar Kelimeler : Muhasebe Hileleri, Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu, Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılması, Muhasebe Hileleri Nedeniyle Verilen Cezalar.

6 iii ABSTRACT EXTERNAL AUDITING S ROLE IN AND AUDITORS RESPONSIBILITY FOR DETECTING AND PREVENTING ACCOUNTING FRAUDS Canol KANDEMİR Ph.D. Thesis, Department of Management Supervisor : Ast.Prof. Jale SAĞLAR June 2010, 31 Pages Owing to the primary auditing objectives differing over time and these pendulum-type swings observed in the definition of auditors responsibility for detecting and preventing financial reporting frauds, regulatory authorities points of view have become more important because the sanctions imposed upon client companies, their management and auditors by regulatory authorities representing a vast majority of the interested public could give significant information to researchers about the responsibility cited above. In addition, these authorities have great influence on preparing, setting, and legislating standards, codes, and other rules related to the subject in question. Therefore following the study performed in order for testing whether there is a significant relationship between accounting frauds and a series of variables some of which involve auditing-related factors, it is found out that regulatory authorities give special importance to false, misleading, and incomplete disclosures (i.e.disclosure frauds) rather than financial reporting frauds (i.e.material misstatements). Moreover, it is reached that qualified opinions of auditors, the length of companies operating and time lag periods decrease the number of sanctions. On the other hand, in another survey carried out with Turkish auditing firms it is understood that although auditors perceive the responsibility for detecting and preventing financial reporting frauds primarily on client companies (i.e.auditees), they also think that such a complicated and tough matter should not solely be the task and duty of only one party.

7 iv Key Words : Accounting Frauds, Auditors Responsibility, Detecting Accounting Frauds, Auditor and Auditee Sanctions due to Accounting Frauds.

8 v ÖNSÖZ Özellikle yetki ve nûfuz sahibi yöneticilerin karıştığı yolsuzluk olayları bir suç ekonomisi meydana getirmekte, konusu suç oluşturan örgütlü işlem ve eylemler büyük ekonomik ve toplumsal maliyetler meydana getirmektedir. Önceleri rüşvet, ihâleye fesat karıştırmak gibi geleneksel yöntemler biçiminde görülen yolsuzluk olayları günümüzde yerini giderek işletmelerde yaşanan karmaşık muhasebe hilelerine bırakmaya başlamıştır. Muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi sorumluluğunun açık ve dengeli biçimde tanımlanması amacıyla ve tarafların sorumluluklarını bu çerçevede yerine getirmeleri durumunda söz konusu maliyetler en aza indirilebilecektir. Bu nedenle, çalışma içerisinde ilk olarak kamuyu en geniş anlamda temsil eden düzenleyici ve denetleyici kuruluşların söz konusu sorumluluğa bakış açısının, müşteri işletmeler ve bağımsız denetim kuruluşlarının rolünü yansız biçimde ortaya koyabileceği düşünülerek bu kuruluşların aldıkları cezalar ile muhasebe hileleri ve bağımsız denetim ile ilgili görüş, cezalı olma ve büyüklük faktörleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmış, daha sonra ise bağımsız denetim kuruluşlarının söz konusu sorumluluk konusundaki eğilimleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın tamamlanmasında bana bütün doktora öğrenimi ve tez yazım sürecinde yol gösteren değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez öncesinde doktora dersleri aldığım Prof.Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ, Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ ve Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK hocalarım ile emekli olan Prof.Dr. Kadir TUAN hocama da teşekkür borçluyum. Doktora çalışmalarımda yakın ve sürekli desteğini gördüğüm değerli hocam eski Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı merhum Prof.Dr. Gülten GÜNEL i de saygıyla anıyorum. İstatistiksel teori ve uygulamalarda beni doğru yönlendiren Yrd.Doç.Dr. Gülsen KIRAL ile uygulama sorunlarını çözümlemede yardımcı olan Ar.Gör. Murat MEMİŞOĞLU hocalarımın önemli katkıları oldu. Bu çalışma İİBF2008D1 no.lu proje kapsamında, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Canol KANDEMİR Adana, Haziran 2010

9 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET..... i ABSTRACT.. iii ÖNSÖZ v KISALTMALAR LİSTESİ.. xiii TABLOLAR LİSTESİ. xiv EKLER LİSTESİ.. xvi BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1.Problemin Tespiti Çalışmanın Amacı Çalışmanın Metodolojisi Çalışmanın Bölümleri... 7 İKİNCİ BÖLÜM HİLE KAVRAMI VE TEORİSİ 2.1.Hile Kavramı Genel Hile Tanımları Hukuksal Hile Tanımları Hile Üçgeni Hipotezi Üçgenin Birinci Ayağı: Baskı yada Güdü Üçgenin İkinci Ayağı: Fırsat ya da Ortam Üçgenin Üçüncü Ayağı: Haklı Çıkarma ya da Gerekçelendirme Hilenin Oluşum Süreci Hile Sınıflandırmaları Hilenin Genel Belirtileri Hile Yöntemleri Hilenin Tarafları Hile Yapan Kişilerin Özellikleri.. 25

10 vii Hile Yapanların Genel Nitelikleri Hile Yapanların Konumu ve Çalıştığı Birimi/Bölümü Hile Yapanların Cinsiyeti ve Yaşı Hile Yapanların Eğitimi Hile Yapanların Sayısı ve Kıdemi Hile Yapanların İşletme İçi/Dışından Olması ve Sabıkası Hileye Marûz Kalan Kurumların Özellikleri Hileye Marûz Kalan Kurumların Türü ve Coğrafyası Hileye Marûz Kalan Kurumların Yönetimi, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Hileye Marûz Kalan Kurumların Büyüklüğü Hileye Marûz Kalan Kurumların Merkezi ve Sektörü Hileye Marûz Kalan Kurumların Bağımsız Denetim Kuruluşu Hileye Marûz Kalan Kurumlarda Hile Süresi Muhasebe Hileleri ve Özellikleri Muhasebe Hilesi Kavramı Finansal Raporlama Hilelerinin Ortak Noktaları Finansal Raporlama Hilelerinin Dağılımı Finansal Raporlama Hilesi Yapan Kişiler Finansal Raporlama Hilelerinin Nedenleri Hilenin Sonuçları Hileye Karşı Kullanılan Araç ve Alınan Önlemler. 54 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE HİLESİ YÖNTEMLERİ VE BELİRTİLERİ 3.1.Finansal Raporlama Hilesi Yöntemleri Gerçek Olmayan Gelirler Dönemsellik İlkesine Aykırılıklar Erken Gelir Tahakkuku Kanal Doldurma Yanlış Döneme Gider Kayıtları Gelir/Kâr Düzeltmesi... 68

11 viii İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar Çift Taraflı Ticaret Geliri Bohçalamak Yanlış Hesap Sınıflandırmaları ve Olağandışı İşlemlerle Geliri/Kârı Yükseltmek Tahminî Kâr Göstergelerinin Farklı Tanımlanması Borçların Erken Ödenmesi Türev Araçlar Kullanımı Küçültme Yöntemi Giderlerin Aktifleştirilmesi ya da Aktifleştirilmemesi Peşin Ödenmiş Gelirlerin Kâr/Zarar Hesabına Aktarılması Borç ve/veya Giderlerin Gizlenmesi Gider ve/veya Borçların Kaydedilmemesi Yabancı Kaynakların Öz Kaynak Kaydedilmesi Satış İade ve İskontolarının Kaydedilmemesi ya da Eksik Kaydedilmesi Muhasebe Yöntemlerinin Değiştirilmesi Düşük Amortisman Karşılıkların Olması Gerekenden Eksik ya da Fazla Ayrılması Özel Amaçlı Varlıklar Kurulması Öz Kaynak Yöntemi ile Borçların Gizlenmesi Kiralamalarda Borçların Gizlenmesi Emeklilik Fonları ile Borçların Gizlenmesi Şarta Bağlı Yükümlülüklerin Gizlenmesi Genel Üretim Giderlerinin Gizleme Amaçlı Kullanılması Yanlış ve Yanıltıcı Açıklamalar Varlıkların Yanlış Değerden Kaydedilmesi Stok Değerleme Hileleri Ticarî Alacak Değerlemesi Hileleri Satın Alınan Şirketlerin Varlıklarının Yanlış Değerlenmesi Maddî Duran Varlıkların Yanlış Değerlenmesi Varlıkların Kötüye Kullanılması Hilesi Yöntemleri Hazır Değerler ile İlgili Hileler 102

12 ix Sıyırma Hilesi Nakit Hırsızlığı Hileli Harcamalar Harcama Belgesi Hileleri Çek Hileleri Yanlış Ücretlendirme Personel Harcaması Hileleri Kasa Raporu/Defteri Hileleri Stoklar ve Diğer Varlıklar ile İlgili Hileler Uluslararası Ölçekte Yapılan Hileler. 117 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİLELERİN ÖNLENMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE SORUMLULUĞU 4.1.Bağımsız Denetimin Önemi ve İşlevleri Makûl Güvence Kavramı Kamunun Bağımsız Denetim Algılaması ve Beklenti Farkları Bağımsız Denetimin Hukukî Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi Sermaye Piyasası Kanunlarına Göre ABD nde Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi Türkiye Açısından Tarihsel Gelişim ABD de Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Mevcût Sorumluluğu Denetim Standartları ve Sermaye Piyasası Yasalarına Göre ABD de Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Mevcût Sorumluluğu Sarbanes-Oxley Muhasebe Reformu Yasası SAS No.99 Malî Tablo Denetiminde Hilenin Değerlendirilmesi Standardı İçtihat Hukuku na ABD nde Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetimin Mevcût Sorumluluğu Müşterilere Karşı Sorumluluk.. 148

13 x Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk İdari ve Yargısal Cezalandırma ABD de Bağımsız Denetçilere Açılan Davalar Türkiye de Bağımsız Denetçinin Mevcût Sorumluluğu Bağımsız Denetçinin Hukukî Sorumluluğu Müşterilere Karşı Sorumluluk Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Bağımsız Denetçinin İdarî Sorumluluğu Bağımsız Denetçinin Cezaî Sorumluluğu Hata ve Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Bağımsız Denetim Cezalarının Nedenleri Bağımsız Denetimin Sorumluluğunun Sınırlandırılması ve Sorumluluktan Kurtulma Durumları Meslekî Sorumluluk Sigortası Malî Tablo Sigortası Anlaşma Mektubu Hazırlamak Kabul Aşamasında Müşterinin Ayrıntılı İncelenmesi Kaliteli Denetim Standartlara Bağlılık Meslekî Takdir Kullanma Zorunluluğu Meslektaş İncelemesi Denetim Riski Raporları Sınırlı Sorumlu Şirketler Kurulması Müşterinin Kusurları İlliyet Bağı Kurulamaması Sorumluluğu Sınırlandırıcı Yasama Çalışmaları Orantılı Sorumluluk İlkesi Bilgisayar Destekli Denetim Bağımsız Denetimde Hilelerin Ortaya Çıkarılması Sorumluluğunu Olumsuz Etkileyen Temel Sorunlar Vekâlet Sorunu Danışmanlık Hizmetleri

14 xi Teknik Sorunlar BEŞİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ İŞLETME VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINA VERİLEN CEZALAR VE MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ 5.1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Kısıtları Araştırmanın Modeli ve Yöntemi Araştırmada Kullanılan Verilerin Özellikleri ve Örneklem Seçimi Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Değişkenlerin Özellikleri Araştırmanın Modeli ve Model Tahmininde Kullanılan Yöntem Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bulgular ve Analiz Sonuçları Hile Yılına Göre Cezalar Ceza Yılına Göre Cezalar Türlerine Göre Hilelerin Dağılımı Sektörlerine Göre Hilelerin Dağılımı Tek Değişkenli Analiz Sonuçları Birinci Model için Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Anlamlı Bulunan Değişkenlerle Yapılan Lojistik Regresyon Sonuçları Tüm Değişkenlerle Yapılan Çok Değişkenli Analiz Sonuçları İkinci Model için Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Anlamlı Bulunan Değişkenlerle Yapılan Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Tüm Değişkenlerle Yapılan Çok Değişkenli Analiz Sonuçları Elde Edilen Bulguların Genel Değerlendirmesi 214

15 xii ALTINCI BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUK ALGILAMASI 6.1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Örneklem Seçimi Soruların Nitelikleri Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Yöntemi Araştırma Soruları Araştırmanın Kısıtları Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bulgular Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi ve Öneriler. 247 YEDİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 7.1.Genel Değerlendirme ve Sonuç Çalışmanın Kısıtları Çalışmanın Literatüre Katkısı Geleceğe Yönelik Çalışmalar 260 KAYNAKÇA 262 EKLER.. 27 ÖZGEÇMİŞ.. 31

16 xiii KISALTMALAR LİSTESİ SPK :Sermaye Piyasası Kurulu SPKn :2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SEC :Securities and Exchange Commission- Menkûl Kıymetler ve Ticaret Komisyonu (ABD) SAS :Statement of Auditing Standards-ABD Denetim Standardı (ABD) SIAS :Statement of Internal Auditing Standard-İç Denetim Standardı (ABD) AICPA :American Institute of Certified Public Accountants-Amerikan Muhasebeciler Birliği IIA :The Institute of Internal Auditors-İç Denetçiler Kurumu (ABD) ACFE :Association of Certified Fraud Examiners TTK :6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu VUK :213 sayılı Vergi Usûl Kanunu PwC :PricewaterhouseCoopers Denetim, Vergi ve Danışmanlık Şirketi (ABD) CPA :Certified Public Accountant-Muhasebeci/Malî Müşavir (ABD) CFE :Certified Fraud Examiner-Hile İncelemecisi (ABD) CFA :Certified Financial Analyst-Malî Analizci COSO :The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission- 10 Yılda Bir ABD Şirketlerinde Görülen Hileleri İncelemekle Görevli Komisyonun Sponsorlar Kurulu TMS :Türkiye Muhasebe Standardı ÖAV :Özel Amaçlı Varlıklar SOX/SOA :Sarbanes-Oxley Muhasebe Reformu Yasası (ABD) GKGMİ :Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri NFR :Nitelikli Finansal Raporlama ISA :International Standard of Auditing-Uluslararası Denetim Standardı SFAS :Statement of Financial Accounting Standards-Muhasebe Standardı (ABD) FASB :Financial Accounting Standards Board-Muhasebe Standartları Kurulu (ABD) PCAOB :The Public Company Accounting Oversight Board-Halka Açık Şirketler Gözetim Kurulu (ABD) IFAC :International Federation of Accountants-Uluslararası Muhasebeciler

17 xiv OECD BDDT GKGDS UDS BDDK EPDK SMK İMKB FCPA PwC Federasyonu :Organization of Economic Cooperation and Development-İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Örgütü :Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri :Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (ABD) :Uluslararası Denetim Standartları :Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu :Sigorta Murakebe Kurulu :İstanbul Menkûl Kıymetler Borsası :Foreign Corrupt Practices Act (ABD) :PriceWaterhouseCoopers Denetim ve Danışmanlık Şirketi (ABD)

18 xv TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1: Diğer Hile Sınıflandırmaları...22 Tablo 2.2: Hilelerin Görülme Sıklığı ve Maliyetleri Tablo 2.3: Hile Yapan Kişilerin Konumu Tablo 2.4: Hile Yapan Kişilerin Çalıştığı Birim/Bölüm Tablo 2.5: Hile Yapan Kişilerin Cinsiyeti Tablo 2.6: Hile Yapan Kişilerin Yaşı Tablo 2.7: Hile Yapan Kişilerin Sayısı Tablo 2.8: Hileye Marûz Kalan Kurumların Türü Tablo 2.9: Hileye Marûz Kalan Kurumların Coğrafyası Tablo 3.1: ABD nde Menkûl Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi Tablo 4.1: Bağımsız Denetim Cezaları Tablo 4.2: Denetim ve Danışmanlık Ücretleri Dağılımı Tablo 5.1: Model 1 ve Model 2 de Kullanılan Değişkenler Tablo 5.2: Hile Yılına Göre Ceza Sayısı Tablo 5.3: Ceza Yılına Göre Ceza Sayısı Tablo 5.4: Türlerine Göre Hilelerin Dağılımı Tablo 5.5: Sektörlerine Göre Hilelerin Dağılımı Tablo 5.6: Tek Değişkenli Analiz Sonuçları.203 Tablo 5.7: Birinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Anlamlı Değişkenler205 Tablo 5.8: Birinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları-Anlamlı Değişkenler.206 Tablo 5.9: Birinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Tüm Değişkenler..208 Tablo 5.10: Birinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları-Tüm Değişkenler Tablo 5.11: İkinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Anlamlı Değişkenler..210 Tablo 5.12: İkinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları-Anlamlı Değişkenler Tablo 5.13: İkinci Model İçin Olasılık Oranı Testi Sonuçları-Tüm Değişkenler Tablo 5.14: İkinci Model İçin Lojistik Regresyon Sonuçları -Tüm Değişkenler Tablo 6.1: Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu ile İlgili Önermelere Yanıtlar..228 Tablo 6.2: Bağımsız Denetim Ücretinin Ödenme Yönteminin Bağımsızlığa Etkisi231 Tablo 6.3: Finansal Tablo Kullanıcılarının Beklentileri Tablo 6.4: İç Denetim Çalışmalarının Bağımsız Denetimde Kullanılması Tablo 6.5: Bağımsız Denetçilerin Finansal Raporlama Hilelerinin Ortaya

19 xvi Çıkarılmasında Kullandıkları En Etkili Araç ve Yöntemler Tablo 6.6: Bağımsız Denetçilerin Varlıkların Kötüye Kullanılması Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Kullandıkları En Etkili Araç ve Yöntemler..236 Tablo 6.7: Aralıksız Denetimin Uygulanabilirliği. 237 Tablo 6.8: Muhasebe Skandallarında Sorumlu Taraflar Tablo 6.9: Muhasebe Skandallarında Sorumluluk Sıralaması..239 Tablo 6.10: Türkiye de Uygulanması Önerilen Denetim Standartları 242 Tablo 6.11: Hile Riski Değerlendirmesinde Başvurulan Teknikler 243 Tablo 6.12: Tahminî Hile Maliyeti..245 Tablo 6.13: Bağımsız Denetçilerin Karşılaştıkları Hileler..246

20 xvii EKLER LİSTESİ EK-1: Anket Formu EK-2: Araştırma Kapsamında Saptanan Hileler EK-3: Bağımsız Denetim Cezaları EK-4: SPK nun Önemli Yanlışlık Riskinin Varlığını Gösteren Olay/Durumlara Verdiği Örnekler EK-5: SPK nun Önemli Yanlışlık Riskine Karşı Önerdiği Bağımsız Denetim Teknikleri. 299 EK-6: Bağımsız Denetim Süreci ve Hile Riski EK-7: ABD de Hile Risk Değerlendirmesi. 304 EK-8: Türkiye de Hile Risk Değerlendirmesi. 307 EK-9: Lojistik Regresyon Yöntemi. 311 EK-10: Anket Yöntemi 314

21 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Dünya ekonomisinde yaşanan kriz dönemleri giderek uzamakta ve sıklaşmaktadır. Kriz dönemlerinde büyüme eğiliminin kararlı olarak yavaşlamasıyla birlikte, bir yandan yaratılan gelir küçülmekte, diğer yandan yaratılan gelirin bölüşümünde daha büyük dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bloklar, ülkeler, bölgeler, sınıflar ve işletmeler arasında yaşanan rekâbette yasalardan, kurallardan, ilkelerden ve etikten sapmalar artmaktadır. Yasalara, kurallara ya da etik ilkelere en iyimser ifadelerle şeklen uygun olsa da, özünde uygun olmayan iktisadî ve ticarî işlemler ve ilişkiler yoluyla gerçekleştirilen hile ve usûlsüzlükler ulusal ve küresel ölçeklerde çeşitli ekonomik suçlar oluşturmaktadır. Hile yüzünden uğranan kayıplar, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) nin raporuna (2006,4) göre, şirket brüt satış hasılatları ve ülke millî gelirlerinin yaklaşık % 5 ine ulaşacak kadar önemli bir büyüklüğe erişmiştir. Bu orandan hareket edildiğinde, 2007 yılı için ABD ekonomisinde yaklaşık 652 milyar dolar, Türkiye ekonomisinde yaklaşık 21 milyar dolar ve dünya ekonomisinde milyar dolar lık ciddî refah kayıplarının meydana gelmiş olduğu hesaplanmaktadır. Yönetim ve danışmanlık şirketi PriceWaterHouseCoopers (PwC) şirketinin 2007 Küresel Ekonomik Suçlar Raporu nda (2007,41), geniş kapsamlı bir suç ekonomisi, 5 temel ekonomik suç kategorisine ayrılmaktadır. Bunlar varlıkların kötüye kullanılması (asset misappropriation), muhasebe hileleri (accounting fraud), haksız edinim (corruption & bribery), kara para aklama (money laundering) ve entellektüel hakların çalınmasıdır (intellectual property infringement). Söz konusu rapora göre, dünya ölçeğinde olay başına yaklaşık 3,2 milyon dolarlık maddî kayıp hesaplanmıştır. Şirketlerin markaları, müşteri bağlılığı, hisse fiyatları, hissedarların güven duygusu, tedarikçilerle olan ilişkileri, verimlilik kaybına yol açan personel morali üzerindeki olumsuz etkileri ve yönetimin güven kaybını telafi etmek için yaptığı halkla ilişkiler çalışmaları ve açılan davalarla uğraşmak için ayırdığı zaman ve enerji de dikkate alındığında söz konusu maliyet 5,7 milyon dolara kadar çıkmaktadır. Entellektüel haklar korsanlığını bir kenara bırakırsak, suç kategorileri arasında muhasebe hileleri, sayısal olarak daha az ağırlık oluşturmasına rağmen entellektüel haklar hırsızlığından sonra en maliyetli kategori olmaktadır (PwC-Global, 2007,8). PwC şirketinin 2009 Küresel

22 Ekonomik Suçlar Raporu nda ise (2009,4-6), daha önemli bir saptama yapılmakta ve dünyadaki küresel finans bunalımına bağlı olarak ekonomik suçların azalmasına rağmen muhasebe hilelerinin artış gösterdiği belirtilmektedir. Türkiye de de yolsuzluk olayları gerek kamu, gerekse özel kesimde ciddî iktisadî ve toplumsal maliyetlere yol açmaktadır. Sözgelimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF 1 ) nun Fon Bankaları Çözümleme Maliyeti çalışmasına (TMSF, 2004,7) göre, banka kaynaklarının ortaklara ya da ortakların sahip olduğu şirketlere örtülü olarak aktarılması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) devredilen 21 özel bankanın net maliyeti 37,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Özel kesim iş dünyasında ise, PwC 2007 Türkiye Araştırması nın bulgularına göre (2007,2), en çok şirket varlıklarının çalınması biçiminde hileler ile karşılaşılmaktadır. Nitekim Türk şirketlerinin % 36 sının ekonomik suç faaliyetlerine marûz kaldığı saptanmıştır (PwC- Turkey, 2007,2). Hile olayı başına uğranan kayıp hem ABD, hem de gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek bulunmaktadır. Yolsuzluğun ekonomi ve toplum için büyük bir sorun durumuna gelmesi nedeniyle gerek ülkeler, hükümetler ve gerekse işletmeler olanakları çerçevesinde çeşitli önlemler almaktadır. Bu arada işletmeler, hile incelemecilerinin saptamalarına göre, (ACFE, 2008,36-37) ağırlıklı olarak muhasebe hileleri biçiminde yaşadıkları söz konusu sorunu azaltmak amacıyla bir yandan kendi denetim organlarını (denetim komitesi, iç denetim, risk yönetimi, anonim ihbar hatları, vb) etkinleştirmeye çalışmakta, öte yandan uzman kuruluşlardan (hile incelemesi, bağımsız denetim, vb) yararlanmaktadır. Bağımsız denetim, hile ile mücadelede dünyada ve Türkiye de işletmelerin ilk olarak başvurdukları araç niteliğindedir, ancak temel denetim amacının zaman içinde hata ve hileleri bulmaktan önemli yanlışlıkların olmadığı konusunda makûl güvence vermek eksenine kayması ve bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluluklarının daraltılmasını sağlamaları nedeniyle hilelerin ortaya çıkarılmasında etkili araçlar arasında bulunmamaktadır. Yukarıdaki araştırmada, işletmelerin % 69.6 sı bağımsız denetim yaptırmakta olduğu ve böylelikle hileden kaynaklanan kayıpları % 40 oranında azaltabildiği saptanmıştır. Öte yandan, iş rotasyonu ve zorunlu izin uygulamaları hilenin yılından sonra tüzel kişilik kazanan TMSF nin temel görevleri, tasarruf mevduatlarını sigorta etmek, bankaların mali yapılarını güçlendirmek ve gerektiğinde yeniden yapılandırmaktır.

23 neden olduğu kayıpları % 61, anonim ihbar hatları % 60 ve iç denetim % 58.2 azaltmaktadır. Bundan dolayı işletmeler daha çok muhasebe hileleri biçiminde karşılaştıkları yolsuzluk olaylarını önlemek ve ortaya çıkarmak için hem daha çok kaynak ayırmak zorunda kalmakta, hem de giderek tek taraflı ve organlı bir önlem paketi yerine, çok taraflı ve organlı önlem paketlerine geçiş yapmaktadır. Bağımsız denetimin hem mevzuat ve standartlarda, hem de uygulamadaki mevcût sorumluluğunu doğru bir biçimde tanımlamak hilelerin ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik program ve önlem paketlerinin başarı ve etkinlik düzeyinin yükseltilmesi için de önem kazanmaktadır Problemin Tespiti Muhasebe hileleri son derece nitelikli ve örgütlü biçimde, bilerek ve tasarlanarak işlenen ekonomik suçlardır. Gerek iç, gerekse bağımsız denetçilerin nasıl denetim yaptıkları, kontrol ortamının nasıl yapılandırıldığı, yönetim organlarının (işletme yönetimi, yönetim kurulu ve denetim komitesi) nasıl çalıştıkları, işletme paydaşlarının çıkarlarının ve beklentilerinin ne yönde oldukları önceden bilinerek ve veri alınarak gerçekleştirilen, dolayısıyla ortaya çıkarılması gittikçe güçleşen hilelerdir. Bütün zorluklarına rağmen, muhasebe hilelerine karşı işletme içinden ve dışından çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. İç kontrol sistemi, iç denetim, anonim ihbar hatları, personel rotasyonu, elektronik şüpheli işlemler raporlaması ve hileye karşı eğitim işletme içi önlemler arasında sayılabilir (PwC-Global, 2007,10). Bağımsız denetim 2 ise işletme dışı, ayrı bir kontrol önlemi olarak nitelendirilebilir. Bağımsız denetçiler muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması sorumluluğunun kendilerinde değil, işletme yönetimlerinde olduğunu belirtmekte; öte yandan, muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında finansal tablo kullanıcılarının öncelikle sorumlu gördüğü kurumlar genellikle müşteri işletmeler ile birlikte bağımsız denetim kuruluşları olmaktadır (Rezaee, 2002,217; Porter ve diğ., 2003,119). Bu nedenle, mevcût bağımsız denetim çalışmalarının kapsamı ve sınırları ile bağımsız denetimden yerine getirmesi beklenen görev ve sorumluluklar arasında bir farklılık ya da boşluk oluşmaktadır. 2 Bu çalışmada bağımsız denetim bağımsız dış denetim ile, bağımsız denetçi bağımsız dış denetçi ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır.

24 Bağımsız denetim çalışmaları konusunda düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşlarının yaklaşımları arasındaki bu farklılık ya da boşluğun, literatürde (Singleton ve diğ., 2006,76; Porter ve diğ., 2003, ; Golden ve diğ., 2006,76) kamunun beklentileri ile bağımsız denetim çalışmaları arasındaki farklılık ya da boşluğu anlatan denetim beklenti farkı (audit-expectations gap) ya da denetim beklenti-performans farkı kavramına oldukça yakın olduğu düşünülmektedir. Çünkü, en geniş anlamda tüm finansal bilgi kullanıcılarını ve dar anlamda yatırımcı ve kreditörleri kapsayan kamunun çıkarlarını en gerçekçi ve geniş biçimde düzenleyici ve denetleyici kuruluşların temsil edebileceği varsayılmaktadır. Bu varsayım altında, sözü edilen nitelikte bir fark ya da boşluğun bilgi asimetrisini ve riskini arttırarak muhasebe hilelerinin sıklaşmasına, iktisadî ve toplumsal maliyetlerinin artmasına ve muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması olasılığının düşmesine yol açan önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Bağımsız denetim çalışmalarının makûl bir denetçinin yapabileceği çalışmaların altında kalması ya da bağımsız denetçilerin sorumluklarını daraltmaya çalışmaları sermaye piyasalarına sunulan finansal bilgi riskini arttırmaktadır. Finansal bilginin önemli yanlışlıklar içermesi durumunda meydana gelen bu risk, yanlış yatırım ve kredi kararlarını, yükselen kaynak maliyetlerini ve ulusal üretkenliğin düşmesini beraberinde getirmektedir. Buna karşılık, kamunun bağımsız denetimden beklentilerinin bağımsız denetçilerin kendisi tarafından ya da ilgili diğer taraflarca karşılanması ise muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi olasılığını yükselterek hile sayısının ve neden olduğu maliyetlerin azalması sonucunu verebilecektir. Bağımsız denetim kuruluşlarının muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması konusundaki sorumluluğu hem finansal bilgi kullanıcıları, hem de bağımsız denetçiler tarafından ortak bir tanıma indirgenebilir ise, sözü edilen boşluk ve bu boşluktan kaynaklanan sorunlar azaltılabilecektir. Konunun bir boyutu bağımsız denetçilerin sorumluluğunu doğru tanımlamak ise, diğer bir boyutu bağımsız denetçilerin sorumluklarını tam olarak yerine getirmesi olmaktadır. Nitekim, hile olaylarının birçoğunda işletmelerin denetim organlarının, bağımsız denetim kuruluşlarının veya elemanlarının da hileli davranışlara dahîl olduğu gözlenmektedir.

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Ekrem YILDIZ Tuba DERYA BASKAN ÖZET 31.Aralık 2000 tarihinde Enron un

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe

İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe ÖZET Selim BEKÇİOĞLU Ahmet COŞKUN Umut Tolga GÜMÜŞ Günümüzde ekonomi, teknoloji

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND MANIPULATION

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 193-211 Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ Umut UYAR Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe&Finansman ABD Araş. Gör. İlhan KÜÇÜKKAPLAN Pamukkale

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN KAMUNUN AYDINLATILMASINDAKİ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ EYLÜL - EKİM 2011 September - October 2011 YIL 21 YEAR 21 İ K İ A Y L I K M E S L E K İ D E R G İ

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ * Tamer KARAUSTA **

Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ * Tamer KARAUSTA ** ÇALIŞANLARIN MESLEKİ HİLE ALGISI VE İHBAR HATTI KULLANARAK RAPOR ETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA EMPLOYEE PERCEPTION OF OCCUPATIONAL

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 KAMU BANKALARINDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: ZİRAAT BANKASI TEFTİŞ KURULUNDA YAŞANAN ÖRGÜTSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM Murat

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA, DENETİM HİZMETİNDE KALİTE ve KALİTE KONTROL: ABD DÜZENLEMELERİ *

BAĞIMSIZ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA, DENETİM HİZMETİNDE KALİTE ve KALİTE KONTROL: ABD DÜZENLEMELERİ * 42 BAĞIMSIZ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA, DENETİM HİZMETİNDE KALİTE ve KALİTE KONTROL: ABD DÜZENLEMELERİ * Sadiye OKTAY ** ÖZ Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler mali tablolara olan

Detaylı