Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi"

Transkript

1 Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Dr. Gürkan YARDIMCI*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ÖZET ABSTRACT Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi The Effectiveness of Er:YAG Laser On Acne Scars: A Cerrahpaşa Experience Amaç: Akne sikatrisleri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hastaları çözüm arayışına iten rahatsızlıklardır. Bu çalışmanın amacı akne sikatrislerinin tedavisinde Er:YAG lazerin etkinliğini araştırmaktır. Background: Acne scars are extremely disturbing to patients, both physically and psychologically. Aim of this study is to assess the efficacy of erbium: yttrium-aluminum-garnet (Er:YAG) laser on treatment of scars originating from acne.. Yöntem ve Gereçler: Yaşları 17 ile 55 arasında değişen, yüz bölgesinde akne sikatrisleri olan 43 hastaya lazerle cilt soyma işlemi uygulandı. Bütün hastalar Fitzpatrick II ile V arasında değişen deri tipine sahipti. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafları çekildi. Lazerle üst üste atış yapma ihtimali %30 olarak saptandı. Lazer tedavisinin sonuçları, işlemden bir ay sonra yapılan, klinik iyileşme ve yan etkiler baz alınarak değerlendirildi. Bulgular: Lazer tedavisinden sonra akne sikatrislerinde %51.3 oranında iyileşme sağlandı. Toplam yara iyileşmesi 6 ile 9 gün içerisinde sağlandı. Tüm hastalarda lazerden sonra eritem geliştiği gözlendi. Tüm hastalardaki eritem üç ay içinde kayboldu. Hiçbir hastada post-inflamatuar hiperpigmentasyon gelişmedi. Hipopigmentasyon gözlenmedi. Materials and Methods: 43 pa tients, ages ranging between 17 and 55 years, with facial acne scars underwent laser resur facing. All patients had Fitzpatrick skin types ranging II V. Photographs were taken before and after treatment. Laser overlapping was approximately 30%. The results of laser treatment were evaluated for the degree of clinical improvement, and any adverse events at one month after treatment. Results: Clinical improvement of 51.3% in acne scarring was noted in all patients after laser treatment. Complete wound healing occurred between six and nine days. Erythema occurred in all patients after laser treatment, and disappeared within three months. Post-inflammatory hyperpigmentation did not occur in all of the patients. Hypopigmention was not observed. Sonuç: Er:YAG lazer ile deri yenileme, akne sikatrislerinin tedavisinde etkili ve güvenli bir seçenektir. Conclusion: Er:YAG laser skin resurfacing is a safe and effective treatment modality for treatment of acne scars. Anahtar Kelimeler: Er:YAG lazer, deri yenileme, akne sikatrisleri Key Words: Er:YAG laser, skin resurfacing, acne scars Lazer ile deri soyma (lazer resurfacing) yöntemi son yıllarda kırışıklığı, fotoyaşlanması ve akne sikatrisi olan hastalar için popüler bir tedavi yöntemi olmaya başlamıştır (1, 2). Bu yöntem sayesinde deri buharlaşma yoluyla tabaka tabaka soyulur (3). Ayrıca dokunun ısınması da kollagenin büzülmesine ve böylece kırışıklıkların ve akne sikatrislerinin azalmasına neden olur. Deri soyma işlemi deri eklerini (sebase bezler, kıl folikülleri ve ter bezi kanalları) koruyarak yapılan epidermisin ve üst dermisin ablasyonu işlemidir (4). Bu işlem derinin rejenerasyonuna izin verir ve ayrıca kollagen üretimini artırır. Lazer ile deri soyma yönteminin dezavantajları ise; 1. Çok derin sikatrislerde, özellikle ice-pick akne sikatrislerinde, tam iyileşme olmamaktadır. 2. Yöntem sıklıkla lokal veya genel anestezi gerektirir. 3. Deri birkaç hafta süreyle eritemli olacaktır. 4. Bakteriyel ve viral infeksiyon riski vardır. 5. Bazı deri tiplerinde hipo/hiperpigmentasyon gelişebilir (3, 4). Akne sikatrisi aktif aknenin iyileşmesi sırasında derinin hasarlanması sonucu oluşabilir. Kollagenin artıp azalmasına bağlı olarak atrofik ya da hipertrofik sikatris olmak üzere iki sikatris tipi vardır. Atrofik sikatrisler kollagenin azalmasına bağlı olarak gelişir ve %80-90 oranında görülen sikatris tipidir (4). Son yıllarda akne sikatrislerini sınıflamak için kapsamlı ve fonksiyonel bir şema önerildi ve buna göre sikatrisler rolling, ice-pick, yüzeyel box-car ve derin box-car olmak üzere 4 gruba ayrıldı (5). 277

2 Ice-pick sikatrisler genelde dardır, derin dermisin ve subkütanöz doku içinde genişleyen keskin şekilde çizilmiş alanlardır. Rolling sikatrisler, dalgalanan görünümünü temel alarak geniştir. Sonuç olarak, box-car sikatrisler yuvarlak veya oval ve vertikal kenarları ve varisellada olduğu gibi geniş temelleri ile zımba ile delinmiş (punched-out) gibi görünür (6). Kollagen artışıyla giden kalın ve kabarık sikatrisler çok nadir görülür. Hipertrofik sikatris ve keloid sikatris olarak iki gruba ayrılır. Lazer ile deri soyma yöntemleri, bu tip sikatrislerin yüksek tekrarlama riskinden dolayı hipertrofik ve keloid sikatrislerde pek tavsiye edilmezler (3, 4). Akne sikatrisinin iyileşmesinin primer mekanizması dermiste kontrollü bir şekilde yaratılan termal hasara dayanır. Ortaya çıkan bu ısı, yeni kollagen oluşumunu tetikler (7). bileşkede oluşabilir (4). Er:YAG lazerle deri yenileme sonrasında gelişen muhtemel komplikasyonlar postoperatif eritem, hipo/ hiperpigmentasyon, hipertrofik sikatris, akne alevlenmesi, milyum, bakteriyel, herpetik veya fungal infeksiyonlar ve kontakt dermatittir (1). Postinflamatuar hiperpigmentasyon sık görülür. Tanzi ve ark. yaptığı bir çalışmada %40 oranında postinflamatuar hiperpigmentasyon gelişimi bildirilmiştir. Herhangi bir lazer sonrasında geç başlangıçlı, kalıcı hipopigmentasyon deri yenilenmesinin ciddi bir komplikasyonudur ve gelişmesi için sıklıkla birkaç ay geçmesi gerekir (13). CO2 lazer ile tedavi edilen hastalarda gecikmiş kalıcı hipopigmentasyon insidansı % 20 ye varan oranda bildirilmiştir (14). Postoperatif eritem ve ödem başın elevasyonu, buz uygulaması ve çok şiddetli olgularda kısa süreli oral steroid ile tedavi edilir (15). Materyal ve Metod Lazer ile yüz derisinin soyulması, karbondioksit (CO2) lazer ve erbium:yttrium-aluminum-garnet (Er:YAG) lazer ve fraksiyonel lazerler kullanılarak yapılmıştır (3, 4). Ancak lazer, akne sikatrislerinin tüm tiplerinde her zaman etkili değildir (1). CO2 lazer nm dalga boyunda ışık yayar ve hedef kromoforu intraselüler ve ekstraselüler sudur. Genellikle kansız bir işlem olmasına rağmen yine de dermisin bir bölümünün ve epidermisin tamamının ablasyonu gerçekleşir. Destrüktif özelliğinin yanında kollageni stimüle edebilme özelliği de bulunur. Er:YAG lazerde de hedef kromofor madde sudur (8). CO2 lazere göre daha kısa dalga boylu (2940nm) ışık yayar ve bu nedenle lazer enerjisi derideki hücrelerin içindeki su tarafından kat daha güçlü absorbe edilir (4, 7). Er:YAG lazerin dalga boyu, kollagenin maksimum absorpsiyon noktası olan nm ye çok yakındır. Her bir atışta µm lik dokuyu ablate ederler. Kollagen üzerindeki uyarıcı etkileri daha az olmakla beraber, yara iyileşmesi ve postoperatif eritem süresi daha kısadır, ağrı daha azdır ve hastanın tolerasyonu daha iyidir (9, 10). Bu çalışmaya Mart Mart 2011 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 43 akne sikatrisli hasta (33 kadın, 10 erkek) dahil edildi. Hastaların yaşları 17 ile 55 (ortalama 29) arasında idi. Lazer tedavisinin sonuçları klinik iyileşme derecesi, eritem süresi, pigmentasyon değişiklikleri ve 1 hafta-1 aylık yan etki profilleri açısından değerlendirildi. Tüm hastaların deri tipi Fitzpatrick deri tipi sınıflamasına göre II-V arasında idi. Lazer uygulaması öncesinde tüm hastalar son 6 ay içerisinde immünsupresyon durumu, gebelik, keloid gelişimi, diğer soyucu işlemler (peeling, lazer, soyucu asit kullanımı) başka bir hastalık için ilaç kullanımı ve akne/akne sikatrisi için önceden ve/veya beraberinde kullandığı ilaçlar, fotosensitivite, mucizevi beklentileri açısından değerlendirildi ve hastaların kişisel onamları alındı. Son 6 ay içerisinde sistemik retinoik asit kullanımı olanlar, kimyasal peeling yaptırmış olanlar, dolgu ve botulinum toksin-a uygulaması yaptırmış olanlar çalışmaya alınmadı. Tüm hastaların klinik elemanter lezyonlarının yerleşimi ve şekli (icepick, rolling, yüzeyel box-car ve derin box-car) kaydedildi. 278 Derinin çok ince, yüzeysel tabakasından tamamen emilebilir ve hassas ve yüzeysel doku ablasyonu için kullanılabilir (2, 11, 12). Çevre dokudaki hasar oranı azaltılır. CO2 lazer ile karşılaştırıldığında daha az termal etki, daha hızlı iyileşme, daha az postoperatif morbidite ve komplikasyon ile sonuçlanır (2, 7). Kısa, değişken ve çift atımlı tipleri mevcuttur (8). Kısa atımlı Er:YAG lazerin deri yenilenmesinde kullanımı 1996 yılında FDA tarafından onaylanmıştır (13). Bu teknik CO2 lazere göre daha az agresif bir yöntem olarak geliştirilmiştir (14). Kısa atımlı (250 µsn) Er:YAG lazerler her geçişte güvenli bir şekilde 5-15µm dokuyu tahrip ederler. Termal hasarın yarattığı kalıcı zon 15µm yi geçmez. Bu özellikleri sayesinde yukarıda da belirtildiği gibi CO2 lazere göre daha daha hızlı reepitelizasyon ve yan etki profilinde iyileşme avantajları vardır. Ancak zayıf intraoperatif hemostaz ve sınırlı kollagen büzülmesi gibi etkilerinden dolayı yeni cihazlar geliştirilmiştir (değişken atımlı Er:YAG lazerler) (13). İğne ucu şeklindeki noktavari kanamalar dermo-epidermal Lazer uygulaması öncesinde tüm hastaların fotoğrafı çekildi. İşlem öncesinde, en az iki hafta süresince, hiperpigmentasyon riskini azaltmak amacıyla hastaların retinoik asit ya da hidrokinon içeren kremler kullanmaları istendi. Uygulama öncesinde tüm hastaların yüzüne EMLA krem (Astra Zeneca, UK) sürüldü. 45 dk sonra hastaların yüzü %0,9 NaCl solüsyonu ile temizlendi. İşlem öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaların yüzüne temizleme amacıyla kesinlikle alkol kullanılmadı. Tüm hastalarda işlem sırasında göz koruyucuları kullanıldı. Tüm hastalar Er:YAG lazer (Fotona SP Plus Laser System) ile tedavi edildi. İlk iki geçişle tüm epidermis çıkarıldı. Özellikle sikatris olan alanlara ilave ek geçişler uygulandı. Cm2 başına uygulanan 17 J. luk bir atım tahmini olarak 70 µm lik bir ablasyon yapmaktadır. Tedavi parametreleri; nm dalga boyu, 5 ile 7 mm başlık çapları, 2.5 ile 6 J. arasında değişen akımlar, XLP modunda ve 10 Hz tekrar hızı şeklindeydi. Tüm yüz ablasyonu için bazı bölgelerde üç ile sekiz kez geçişler uygulandı. Geçiş aralarında dokuda biriken debris ve artıklar serum fizyolojikli pedler ile temizlendi. Sadece en son geçiş sonucu oluşan debris, reepitelizasyonu hızlandırmak amacıyla temizlenmedi, yerinde bırakıldı. Erkeklerin bir gün önceden sakal traşı olmaları istendi. İşlem sırasında ışıklı cerrahi

3 büyüteç kullanıldı. Oluşan duman ve havadaki debris evaküatör cihazı ile uzaklaştırıldı. Operasyon sırasında hastaların duyduğu ağrıyı azaltmak için hava üflemeli soğutma cihazından faydalanıldı. Hastalara uygulama sonrasında dekspanthenol ve klorheksidin kombinasyonu krem (günde 3-4 kez) kullanmaları önerildi. Sekonder bakteriyel infeksiyon oluşumunu engellemek amacıyla profilaktik amoksisilin-klavunat 1gr (günde 2 kez) ve herpes infeksiyonu gelişimini engellemek amacıyla profilaktik asiklovir 400mg (günde 3 kez) kullanılması önerildi. Profilaktik antifungal ilaç kullanımı verilmedi. Oluşacak eritemin uzamasını önlemek ve gelişebilecek postinflamatuar hiperpigmentasyon riskini minimuma indirmek amacıyla hastalara güneşe maruz kalmamaları ve güneş koruyucu kullanmaları tavsiye edildi. Resim 1B: Lazerden 1 ay sonrası. Sikatrislerdeki iyileşmeye dikkat edin. Tüm hastalar bir hafta ve bir ay sonra kontrole çağrıldı. Kontrol fotoğrafları çekildi ve kaydedildi. Eritem, ağrı ve yanma hissi, sekonder bakteriyel ve fungal infeksiyon, herpes virüs infeksiyonu gelişimi açısından hastalar sorgulandı. Hastalar klinik iyileşme açısından tek bir dermatolog tarafından değerlendirildi. Klinik iyileşme şu şekilde kategorize edildi: Hiç (%0), minimal (%1-25), orta (%26-50), iyi (%51-75), mükemmel (>%75). İlaveten hastaların tedaviden ne kadar fayda gördüklerini ve memnuniyet derecelerini anlamak için onlara da bir takım sorular soruldu. Hastaların memnuniyet dereceleri, A: memnun değil, B: orta derece memnun, C: çok memnun olarak üç gruba ayırabiliriz. Sonuçlar Resim 2A: Lazerden öncesi. Genel olarak tüm hastalarda belirgin bir iyileşme ve tedaviden memnuniyet tespit edildi. Tüm hastalarda deride sıkılaşma, canlılık ve parlaklık, gözeneklerde daralma gözlendi (Resim 1, 2). Klinik sonuçlar 6 hastada (% 14) mükemmel, 25 hastada (% 58) iyi, 10 hastada (% 23) orta, 2 hastada (% 5) minimal düzeyde iyileşme olarak saptandı (Tablo 1). Hastaların akne sikatrislerinde saptanan ortalama klinik iyileşme düzeyi %51.3 olarak tespit edildi. Genel olarak hastalar tedaviyi çok iyi tolere ettiler. Sadece bir hasta, işlem sırasında ve sonraki iki saat boyunca canının yandığını ifade etti. Resim 2B: İşlemden 7 gün sonrası. Daha pürüzsüz bir deri yapısına dikkat edin. Tablo 1. Genel Tedavi Sonuçları Mükemmel >%75 6 hasta %14 İyi % hasta %58 Orta % hasta %23 Minimal % hasta %5 Hiç %0 0 hasta %0 Resim 1A: Lazerden öncesi. Hastaların kendilerinin yaptığı bir tedavi değerlendirme skalasına göre 1 hasta (%2.3) memnun değil, 12 hasta (%28) orta derece memnun, 30 hasta ise (%69.7) çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir (Tablo 2). Tedavi sonrası gelişen 279

4 eritem tüm hastalarda gözlendi, mevcut eritem hastaların %80 inde bir ay içinde geriledi. Diğer hastalarda maksimum üç ay içinde tüm eritemler normale döndü. Hiçbir hastada uzamış eritem saptanmadı. Tablo 2. Hastaların Ortalama Memnuniyet Skalası Memnun değil Orta derecede memnun Çok memnun 1 hasta (%2.3) 12 hasta (%28) 30 hasta (%69.7) Lazerden hemen sonra 2. veya 3. günlerde sızıntı sonrası krutlanma gelişti (Resim 3). İşlem sonrası gelişen erozyonun iyileşme zamanı, reepitelizasyon zamanı 6 ile 9 gün arasında değişmekteydi. Hiçbir hastada bakteriyel, viral veya fungal bir infeksiyon gelişmedi. 3 hastada (%7) mevcut aknede alevlenme meydana geldi. Hastalara akne benzoil peroksit içeren topikal ürünler reçetendi. Mevcut alevlenme bir ay içinde geriledi. Hiçbir hastada post-inflamatuar hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon gelişmedi. Kontakt dermatit ya da sikatris gelişimi gibi istenmeyen herhangi bir komplikasyon da gözlenmedi. Ablatif lazerler akne sikatrislerinin neden olduğu yüzey pürüzlenmelerini düzeltmek için kullanılmaktadır. Fotoyaşlı bir deride cilt düzeltme ile akne sikatrisleri, Er:YAG lazer, fraksiyonel fototermoliz lazerler ve plazma cihazı ile memnun edici düzeyde gerçekleştirlebilir. Ayrıca, uzun atımlı Er:YAG lazer, rolling ve derin boxcar sikatrislerin tedavisinde klasik Er:YAG lazerden daha etkilidir. Daha derin ve daha şiddetli akne sikatrislerinin tedavisinde ise CO2 lazer, diğer lazerlere oranla daha başarılıdır (6). Akne sikatrislerinde deri yenileme için kullanılan parametreler, fotorejuvenasyon için kullanılanlarla hemen hemen aynıdır. Fraksiyonel fototermoliz lazerin üstünlüğü kısa iyileşme zamanıdır. Yan etkileri daha azdır, daha kısa süren bir eritem vardır. Belli aralıklarla multipl seanslar uygulamak gerekir. Dolayısıyla elde edilen nihai sonuç da Er:YAG lazere göre daha zayıftır (6). Akne sikatrislerinin ablatif deri yenilemeyle tedavi edilmesi, epidermisin tamamen ilaveten dermisin de kısmi kalınlıkta çıkarılmasını gerektirir. Bu tarz bir protokol, pitted ve bazı boxcar sikatrislerin tedavisinde altın standarttır. Akne sikatrislerinin üzerindeki ve etrafındaki deriyi soyarken, sikatrisin morfolojisine gereken önem verilmelidir. Er:YAG lazer ile tüm yüz soyulduktan sonra, akne sikatrislerinin olduğu bölgeler ilave geçişlerle ablate edilmelidir. Biz hastalarımızda öncelikle tüm yüz ablasyonu yaptıktan sonra, çökük sikatrislerin kenarlarını hafifletmek ve yumuşatmak maksadıyla, kenarlara ilave geçişler uyguladık. Akne sikatrislerinin kenarlarını yumuşatmak, daha olumlu sonuçlar almamızı ve hasta memnuniyetini sağladı (Resim 4). Sadece akne sikatrislerinin olduğu bölgelere lazer uygulanmadı. Hastaların yüzlerinin diğer bölgelerinde yakınma olmasa bile, en azından düşük doz bir geçiş yapıldı. Bunun amacı hem bir demarkasyon hattı gelişimini engellemek, hem de oluşabilecek bir ton farkının önüne geçmekti. Resim 3: Operasyonun 4. günü. Belirgin bir krutlanma mevcut. Tartışma Lazerin, Maiman tarafından 1960 yılında ilk yapımı ve Goldman tarafından deri lezyonları için ilk kullanımından beri, lazer tedavisi, dermatolojide vazgeçilmez bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Cilt yenileyici lazerler fototermal hasar ile epidermis ve dermisin bir kısmını ortadan kaldırarak oluşturdukları doku ablasyonu, gerekse de ablate edilmiş doku çevresinde ürettikleri rezidüel ısı ile kollagenin yeniden yapılanması ve depolanmasını uyararak çalışan lazerlerdir. Bu iki etkiyi oluşturan lazerler ablatif lazerler olarak adlandırılır. Ablasyon özelliği olmadan direkt olarak alt dokulardaki kollageni uyararak yenileyen ve depolayan nonablatif lazerler de mevcuttur (6, 9). Resim 4A: Lazer öncesi 280 Resim 4B: Lazer uygulanırken.

5 fraksiyonel fototermoliz etkisi ile kombine eden 30 W. lık bir lazer cihazı kullanmışlardır. Deri tipi I ile IV arasında değişen 13 hastaya 1-2 ay aralarla, 2 ya da 3 seans ablatif fraksiyonel deri soyma uygulamışlardır. Bizim çalışmamızda olduğu gibi, hipopigmentasyon veya kalıcı sikatris gözlenmemiştir. Ortalama klinik iyileşme, dokuda sıkılaşma %26-50 oranında saptanmıştır (17). Bizim hastalarımızdaki başarı oranı (%51.3) ile kıyaslanırsa, ablatif Er:YAG lazerin fraksiyonel fototermolizden daha etkili olduğu söylenebilir. Sonuç Resim 4C: Lazerden 4 gün sonra. Eritem ve krutlanma devam ediyor. Er:YAG lazer ile deri soyma, fasiyal akne sikatrislerinin tedavisinde güvenilir ve etkili bir tedavidir. Eritem, yanma, aknede alevlenme gibi geçici yan etkileri olmasına rağmen kalıcı yan etkiler gözlenmemiştir. Yan etkilerinin azlığı ve hasta tarafından daha iyi tolere edilmesinden dolayı, aynı amaç için kullanılan CO2 lazere tercih edilebilir. Ablatif olmayan veya fraksiyonel lazerlere göre ablatif Er:YAG lazer daha etkili bulunmuştur. Hasta memnuniyetinin de fazla olması Er:YAG lazerin etkinliğinin göstergesidir. Kaynaklar Resim 4D: Lazerden 1 ay sonra. Hafif bir eritem devam ediyor. Akne sikatrisinin yoğun olduğu alanlara ilave geçişler yapılması, sonucu olumlu yönde etkiler. 1. Woo SH, Park JH, Kye YC. Resurfacing of different types of facial acne scar with short-pulsed, variable-pulsed, and dual-mode Er:YAG laser.dermatol Surg 2004; 30: Jeong JT, Kye YC. Resurfacing of pitted facial acne scars with a longpulsed Er:YAG laser. Dermatol Surg 2001; 27: Literatürde Er:YAG lazerin etkinliğini bildiren çok sayıda çalışma vardır. Lodhi ve ark. Deri tipi IV olan, 4 akne sikatrisli ve 1 varisella sikatrisli olan toplam 5 hastaya; 250 µs atım süreli, 5 mm başlık çaplı, 0.8 ile 1 J arasında akım veren Er:YAG lazer uygulamışlar. Hastaların her birine 6-7 geçiş uygulamışlar, sikatrislerde hafif ile orta düzeyde iyileşme sağlamışlardır. Hiçbir hastada dispigmentasyon, infeksiyon veya hipertrofik sikatris gelişimi gözlenmemiştir (16). Jordan ve ark. nın yaptığı bir çalışma; Er:YAG ve CO2 lazer uygulanan atrofik ya da ice-pick akne sikatrisleri olan hastalardaki iyileşme düzeylerini irdelemiştir. Her iki lazer için etkinlik %25-90 arasında saptanmıştır. Pigmentasyon düzensizlikleri %44 oranında tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda herhangi bir pigmentasyon sorunu gözlemlemedik (4). 3. Kutlubay Z, Gokdemir G. Treatment of atrophic facial acne scars with the Er:YAG laser: a Turkish experience. J Cosmet Laser Ther 2010; 12: Jordan RE, Cummins CL, Burls AJ, Seukeran DC. Laser resurfacing for facial acne scars. Cochrane Database Syst Rev 2001; (1): CD Alam M, Dover JS.Treatment of acne scarring. Skin Therapy Lett 2006 Dec-2007; 11 (10): Goldberg DJ: Ablative Lasers and Devices. Laser Dermatology, Pearls and Problems de. 1. Baskı. Massachusetts, Blackwell, 2008; Tay YK, Kwok C. Minimally ablative erbium:yag laser resurfacing of facial atrophic acne scars in Asian skin: a pilot study. Dermatol Surg 2008; 34: Kutlubay ve ark. nın fasiyal akne sikatrisleri olan 128 hastada uyguladıkları Er:YAG lazer çalışmasında, klinik başarı oranı %50.2 olarak bildirilmiştir. 5 hastada üç aydan uzun süren eritem, 9 hastada post-inflamatuar hiperpigmentasyon ve 14 hastada aknede alevlenmeden bahsetmişlerdir (3). Bizim çalışmamızda, her hastada eritem gelişti ancak uzun süren bir eritem gözlenmedi, 3 hastada aknede alevlenme vardı, hiperpigmentasyon tespit edilmedi. Chapas ve ark. yaptıkları bir çalışmada CO2 ablasyon etkisini 8. Rivera AE. Acne scarring: a review and current treatment modalities. J Am Acad Dermatol 2008; 59: Jacobson D, Bass LS, VanderKam V, Achauer BM: Carbondioxide and Er:YAG laser resurfacing. Clinic in Plastic Surgery 2000; 27 (2): Ergenekon G, Aybey B. Son gelişmeler ışığı altında dermatolojide lazer. TÜRKDERM 2001; 35: Trelles MA, Mordon S, Benitez V, Levy JL:Er:YAG laser resurfacing using combined ablation and coagu lation modes. Dermatol Surg 2001; 281

6 27: dual-mode Er:YAG laser. Dermatol Surg 2002; 28: Jeong JT, Park JH, Kye YC. Resurfacing of pitted facial acne scars using Er:YAG laser with ablation and coagulation mode. Aesthetic Plast Surg. 2003; 27(2): Tanzi EL, Alster TS. Side effects and complications of variable-pulsed erbium:yttrium-aluminum-garnet laser skin resurfacing: extended experience with 50 patients. Plast Reconstr Surg 2003; 111: Tanzi EL, Alster TS. Treatment of atrophic facial acne scars with a 15. Tanzi EL, Lupton JR, Alster TS. Lasers in dermatology: four decades of progress. J Am Acad Dermatol 2003; 49: Lodhi A, Huzaira M, Khatri KA. Erbium:YAG laser skin resur facing: a Pakistani experience. J Cosmetic Laser Ther 2003; 5: Chapas AM, Brightman L, Sukal S, Hale E, Daniel D, Bernstein LJ, Geronemus RG. Successful treatment of acneiform scarring with CO2 ablative fractional resurfacing. Lasers Surg Med. 2008;40:

Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma

Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma 142 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.88965 Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma Efficacy of minimal

Detaylı

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.62333 31 Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: Yag (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği:

Detaylı

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar INTRACEL - Altın İğne RF 16.02.2015 İyi Haftalar Intracel nedir? INTRACELL Altın iğne uygulamasında cildin yüzeyinin altında kalan tabakalarına onarılabilir ölçüde ufak bir hasar vererek ilgili bölgedeki

Detaylı

Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas

Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 5-9 ISSN:1300-5227 ARAŞTIRMA Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas Erol BENLİER 1, Hüsamettin TOP 1, A. Cemal AYGIT 1 1 Trakya Üniversitesi Tıp

Detaylı

DERLEME. Akne Sikatrisi Tedavisi. Prof. Dr. Fatma Aydın 1, Dr. Gökhan Şahin 1. Abstract. Özet. Giriş

DERLEME. Akne Sikatrisi Tedavisi. Prof. Dr. Fatma Aydın 1, Dr. Gökhan Şahin 1. Abstract. Özet. Giriş doi: 10.15624.dermatoz17081d1 DERLEME Akne Sikatrisi Tedavisi Prof. Dr. Fatma Aydın 1, Dr. Gökhan Şahin 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Samsun Yazışma

Detaylı

CO₂RE Fraksiyonel CO₂ Cilt Soyma Sistemi. Fraksiyonel & Klasik Cilt Soyma Cerrahi Uygulamalar

CO₂RE Fraksiyonel CO₂ Cilt Soyma Sistemi. Fraksiyonel & Klasik Cilt Soyma Cerrahi Uygulamalar CO₂RE Fraksiyonel CO₂ Cilt Soyma Sistemi Fraksiyonel & Klasik Cilt Soyma Cerrahi Uygulamalar CO₂RE Geliştirilmiş Fraksiyonel CO₂ performansı Dokuda minimum ısı oluşumuyla geniş uygulamalar Fraksiyonel

Detaylı

DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM

DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM DERMACEUTIC LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM LEKE GİDERİMİNDE YENİ YAKLAŞIM HEDEF Ciltteki pigment lekelerinin karmaşıklığına yönelim ; - Çeşitli cilt tipleri ve fototipler -Orijin çeşitlilikleri -Pigment

Detaylı

Piksel. RF Mikro İğne & RF Fraksional

Piksel. RF Mikro İğne & RF Fraksional Piksel RF Mikro İğne & RF Fraksional RF enerjisi iletmek için özel olarak tasarlanmış olan doğrudan her iki epidermis veya dermis katmanına RF mikro tarafından etkili modeli kollajen modu ( invaziv ) veya

Detaylı

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) 2 YIL GARANTİ AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK NANO Teknoloji Başlıklar (1.5mm / 2 Hz, 3mm / 2 Hz ve 4.5mm) NANO Frekans4,3 Mhz 2 Hz Yeni

Detaylı

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Hoşnuter: Basit Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat Yaz aylarında

Detaylı

ESTETİK TIPTA CİLT GÖRÜNTÜLEME

ESTETİK TIPTA CİLT GÖRÜNTÜLEME MIRAVEX ANTERA 3D ESTETİK TIPTA CİLT GÖRÜNTÜLEME Estetik işlemler, cildin dokusunu ve görünümünü geliştirmeyi hedefler. IPL cihazları, kahverengi noktaları hedef alır ve istenmeyen melanini azaltır. Vasküler

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Striae Distensae Tedavisi. Dr. Ali KARAKUZU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Striae Distensae Tedavisi. Dr. Ali KARAKUZU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Striae Distensae Tedavisi Dr. Ali KARAKUZU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Striae distensae Lineer dermal sikatriks Epidermal atrofi Striae distensae Stretch marks Striea atrophicea Stria

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

PİNXEL ALTIN İĞNE KULLANIM KLAVUZU

PİNXEL ALTIN İĞNE KULLANIM KLAVUZU PİNXEL ALTIN İĞNE KULLANIM KLAVUZU İÇERİK 1. Makine Tanıtımı 1.1. Sistem Bileşimi 1.2. Yedek parçalar 1.3. Makine Parametresi 2. Sistem Tanıtımı 2.1. Çalışma Teorisi 2.2. Uygulama Alanları 2.3. Ekran tanıtımı

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi X-Wave Akustik Dalga Terapisi sales@btlnet.com www.btlnet.com All rights reserved. Although every care has been taken to provide accurate and up-to-date information, no responsibility can be accepted for

Detaylı

PLAZMA ENERJİSİ. ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT. www.khrono-x.com

PLAZMA ENERJİSİ. ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT. www.khrono-x.com PLAZMA ENERJİSİ RADYOFREKANS FRAKSİYONEL RF ELEKTROPORASYON (İğnesiz Mezoterapi) SONOPORASYON (Düşük Frekanslı Ultrason) ESTETİKTE 4.BOYUT www.khrono-x.com 1-PLAZMA ENERJİSİ Plazma enerjisi maddenin 4.halidir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 ml ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h) lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi

For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi For Sifa University Hospital Saç Ekimi Ünitesi www.sifa.edu.tr FUE SAÇ EKİMİ Saç ekimi, çeşitli nedenlerle saç açıklığı ya da seyrekliği oluşmuş alanlara, kişinin kendi saç köklerinin nakledilerek saçsız

Detaylı

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar Komple Anti-Aging Tedavileri Estetik; Kalıcı epilasyon Vasküler lezyonlar Akne ve Akne İzi Revizyonu Non-ablatif cilt yenileme Onikomikoz Rozasea Telenjiektazi Cerrahi;

Detaylı

Ablatif ve Ablatif Olmayan Fraksiyonel Teknolojilerde Gelişmeler

Ablatif ve Ablatif Olmayan Fraksiyonel Teknolojilerde Gelişmeler Ablatif ve Ablatif Olmayan Fraksiyonel Teknolojilerde Gelişmeler Ablatif & Ablatif Olmayan Cilt Yenilemenin Gelişimi Ablatif Olmayan Doku Isıtma 300 mikron Ablatif Cilt Yenileme (CO 2 & 2.94 Erb:YAG) 10

Detaylı

Erkek hormonları ( androjen ) seviyesi, Sebum yapımının artması, Kıl follikülünde değişiklikler, Bakteriler.

Erkek hormonları ( androjen ) seviyesi, Sebum yapımının artması, Kıl follikülünde değişiklikler, Bakteriler. AKNE Sivilce; Acne; Acne Vulgaris; Pimples; Sivilce kıl köklerinin tıkanması ve iltihaplanmasıdır. Tıkalı kıl kökleri kara noktalar, ak noktalar veya sivilceler olarak ortaya çıkabilirler. Tüm bu görünümler

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

SP Dynamis Teknoloji ve Uygulamalar

SP Dynamis Teknoloji ve Uygulamalar SP Dynamis Teknoloji ve Uygulamalar Komple Anti-Aging Tedavileri Cilt temizleme (pigmente, vasküler, ) Cilt resurfacing ( kırışıklıklar, izler, ) Cilt sıkılıştırma Kolajen Modellenmesi Laser Lipoliz 2

Detaylı

EXELDERM KREM KULLANMA TALİMATI

EXELDERM KREM KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI EXELDERM krem Deri üzerine uygulanır. Etkin Madde: % 1 Sulkonazol Nitrat Yardımcı Maddeler: Propilen glikol, stearil alkol, setil alkol, askorbil palmitat. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

808nm Diode Laser. Allie

808nm Diode Laser. Allie 808nm Diode Laser Allie Sac n Anatomik Yap s Vücut Bölgesi Anajen (büyüyen) kıl Telojen (dinlenen) kıl Telojen Süresi Folikül Yoğunluğu Folikülün Derinliği Kafatası 85% 15% 3Ay 350/sq.cm 5-7mm Sakal 70

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Pigmente Lezyonlarda Lazer

Pigmente Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 23 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.05 Pigmente Lezyonlarda Lazer Lasers in Pigmented Lesions Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,

Detaylı

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ Mezoterapi, mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel ve farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle

Detaylı

Confonne alla nonna UNI EN ıso 13485:2004 ıso 134as,2003.,\?IENM CERTıı=ıcATA EN ısc 9C01

Confonne alla nonna UNI EN ıso 13485:2004 ıso 134as,2003.,\?IENM CERTıı=ıcATA EN ısc 9C01 Confonne alla nonna UNI EN ıso 13485:2004 ıso 134as,2003,\?IENM CERTıı=ıcATA EN ısc 9C01 BAŞLIKLAR: Konsol Plazma Başlığı Şırınga Başlığı Rulo Elektrot Fraksiyonel Elektrot ENDİKASYONLAR: Blefaroplasti

Detaylı

GÜZELLİĞİ KUCAKLAYIN. Tüm Yüz & Vücutta Rejuvenasyon Mucizesi

GÜZELLİĞİ KUCAKLAYIN. Tüm Yüz & Vücutta Rejuvenasyon Mucizesi GÜZELLİĞİ KUCAKLAYIN Tüm Yüz & Vücutta Rejuvenasyon Mucizesi Sizin için En Güvenilir Marka Tüm yüz ve vücudun gençleștirilebilmesi șimdi her zamandan daha iyi ve daha hızlı! Adeline, özellikle estetik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DERİVERİN Merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 gram kremde; Aluminyum hidroksid jel (kuru)...2.50 g. Çinko oksid...1.25 g. Borik asid...1.25

Detaylı

Cilt Bakımları. *Epidermisin en üst katmanının nemlendirilmesi

Cilt Bakımları. *Epidermisin en üst katmanının nemlendirilmesi GÜZELLİĞİNİZ İÇİN Cilt Bakımları Bu bakım, cildin doğal parlaklığını ortaya çıkararak yüzün ışıldamasını sağlar. Ölü deri giderme, yüz ve boyun masajı ile başlar, özel bir maskenin uygulanması ile devam

Detaylı

RF ile Yaş Silme Teknolojisi

RF ile Yaş Silme Teknolojisi İ YE N RF ile Yaş Silme Teknolojisi RF ile Yaş Silme Teknolojisi Pellevé ile çok yönlülüğü yeniden keşfedin Pelleve sizi gençleştirmek için çalışır. Kusursuz bir güvenlik ve ispatlanmış kayıtlı sonuçlar...

Detaylı

SKAR TEDAVİSİ. Dr. Peli n K oçyi ğ i t. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

SKAR TEDAVİSİ. Dr. Peli n K oçyi ğ i t. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı SKAR TEDAVİSİ Dr. Peli n K oçyi ğ i t Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı EN İYİ SKAR TEDAVİSİ SKAR GELİŞİMİNİ ÖNLEMEKTİR! HEMOSTAZ VE İNFLAMASYON YARA İYİLEŞMESİ İnflamasyon Reepitelizasyon

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D Akademik Yılı Seminer Programı

Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D Akademik Yılı Seminer Programı Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D 2014-2015 Akademik Yılı Programı Öğretim Üyeleri: AD Başkanı: Prof.Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN Prof.Dr. Hayriye SARICAOĞLU Doç. Dr. Kenan AYDOĞAN Uzman Doktor Uzm.Dr.Serkan

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI TEMETEX %0.1 krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde : 1 gramında 1 mg diflukortolon valerat içerir. Yardımcı maddeler: Polioksietilen stearat, sıvı parafin, beyaz vazelin, disodyum

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON LAZER EPİLASYONUN HASTANE BÜNYESİNDE UYGULANMASI AVANTAJ MIDIR? Daha önceden lazer epilasyon uygulamalarının denetimi ile ilgili net bir yasa yoktu ve bu uygulamalar

Detaylı

Sedef Hastalığının Tedavisi

Sedef Hastalığının Tedavisi Sedef Hastalığının Tedavisi Sedef hastalığı için geliştirilmiş olan tedavi hastalığın temel mekanizmalarının ve hücre farklılaşmasının kontrol mekanizmalarının doğru çözümlenmelerine dayanmaktadır. Daha

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Hiperpigmentasyon; güneş ışığına maruziyet, çeşitli ilaç veya kimyasal maddelerle

Detaylı

Kanıtlanmış Buluş. Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir.

Kanıtlanmış Buluş. Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir. Kanıtlanmış Buluş Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir. trupulse Rakip trupulse teknolojisi sayesinde atış yaptığınız süre

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

Glikolik Asit Bazlı. Cilt Bakım Ürünleri

Glikolik Asit Bazlı. Cilt Bakım Ürünleri Glikolik Asit Bazlı Cilt Bakım Ürünleri Cosmoscience Laboratuvarları nda geliştirilmiştir ve Fransa da üretimi yapılmaktadır. Bitki ekstraktları ve glikolik asit bazlı amenokozmetk ürün serisine sahiptir.

Detaylı

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION 0476 OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON NEDİR VE NASIL ETKİLİ OLUR? Daha genç ve canlı bir cilt arzuluyorsanız Density Platelet Jel

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin Madde: 1 g krem 20 mg fusidik asit ve 10 mg hidrokortizon asetat içerir. Yardımcı Maddeler: Butil hidroksianisol (E320), setil alkol, gliserol

Detaylı

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot - Modern Tasarım - Sabit çıkış - Kısa süreli ışınlama

Detaylı

DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ

DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ PEELING SYSTEM DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ Cildin Kimyasal Stimülasyonu UYGUNLUK AVANTAJLARI Sert kimyasal peeling yapma fikri konusunda tereddütlü hastalarda ilk adımdır. Dermal dolgu etkilerini destekler.

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.1) içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, mikrokristalin

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir.

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. Locasalene Merhem FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ Farmakodinamik

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Soğukta Cildin Nem Mantosu Azalıyor 09.01.2015. Tarih Aralığı: 09.01.2015-09.01.2015. Haber Sayısı: 60

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Soğukta Cildin Nem Mantosu Azalıyor 09.01.2015. Tarih Aralığı: 09.01.2015-09.01.2015. Haber Sayısı: 60 Dr.Jale Yüksek Pehlivan Soğukta Cildin Nem Mantosu Azalıyor 09.01.2015 Tarih Aralığı: 09.01.2015-09.01.2015 Haber Sayısı: 60 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 09.01.2015 54HABER.COM Soğukta Cildin nem

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ

ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ Özel Özkaya Hastane İşletmeciliği olarak 2006 yılından itibaren Kızılay da bulunan Tıp Merkezlerimiz siz değerli hastalarımıza hizmet vermektedir. Merkezlerimiz ; - Milli

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 31 y, erkek Göğüs ön duvarında sternum üzerinde lokalize Yaklaşık 1 yıldır varolan Son 3-4 aydır büyüme ve renk

Detaylı

activ eurogel Plus Yara izlerinizi gözle görünür bir şekilde tedavi edin

activ eurogel Plus Yara izlerinizi gözle görünür bir şekilde tedavi edin eurogel Plus Yara izlerinizi gözle görünür bir şekilde tedavi edin Yara izlerinin kızarıklığını gidermek, esnekliğini arttırmak ve rahatsızlığını gidermek için Silikonun, yara izlerinin tedavisindeki üstünlükleri

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

D y n a m i s. sanomed. m ü k e m m e l i s e ç i n. M e d k a l T e k n o l o j. Ç o k A m a ç l ı L a z e r S i s t e m i

D y n a m i s. sanomed. m ü k e m m e l i s e ç i n. M e d k a l T e k n o l o j. Ç o k A m a ç l ı L a z e r S i s t e m i D y n a m i s Ç o k A m a ç l ı L a z e r S i s t e m i m ü k e m m e l i s e ç i n sanomed M e d k a l T e k n o l o j D y n a m i Y ü k s e k p e r f o r m a n s A v a n t a j l a r l Yüksek etkinlikte,

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır. Etkin maddeler: 1 g FINACEA, 150 mg (%15) azelaik asit içerir. Yardımcı maddeler: Lesitin, propilen glikol, polisorbat 80, carbomer 980, trigliseritler

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. MOMECON %0.1 losyon Deriye damlatılarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir gram losyon, 1 mg mometazon furoat içerir. Yardımcı maddeler: İzopropil alkol, propilen glikol, hidroksipropil

Detaylı

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. "Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor.

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor. Yüzümüzde aşırı çalışan mimik kasları dinamik yüz çizgilerine yol açıyor ve bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösteriyor. Bu çizgilerin cerrahi ile giderilmesi çok zahmetli olabiliyor. Botoks maddesini yüzdeki

Detaylı

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik İMDİ YENİLENME ZAMANI! IT'S TIME TO SLOW DOWN! EXCLUSIVE Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik ŞİMDİ YENİLENME ZAMANI! Ultra Enerji Kremi Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Cildi yenilemek için olağanüstü

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BACODERM % 2 Pomad Haricen kullanır. Etkin madde: Her bir gram pomad, 20 mg mupirosin içerir. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BELOGENT merhem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg a eşdeğer betametazon ve sülfat formunda 1,0 mg a eşdeğer gentamisin bulunmaktadır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ACNEDUR Merhem. Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ACNEDUR Merhem. Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI ACNEDUR Merhem Haricen uygulanır. Etkin madde: 100 g merhem 3 g Tetrasiklin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz vazelin, orta zincirli trigliserid, titanyum (IV) oksit (E 171),

Detaylı

VECTAVIR, gün içinde yaklaşık iki saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Tedaviye 4 gün devam edilmelidir.

VECTAVIR, gün içinde yaklaşık iki saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Tedaviye 4 gün devam edilmelidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VECTAVIR %1 Krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 g krem 10 mg pensiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Her 1 g kremde Ketostearil alkol..

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45 Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015 Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 15.02.2015 AJANSMANISA.COM Saç Dökülmesi

Detaylı

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Major komplikasyonlar açısından fark yok ( %1.4 vs. %1.4) Minor komplikasyonlar laparoskopide daha az ( %7.5 vs.

Detaylı

1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ

1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ Anatol J Clin Investig 2010:4(3):141-147 1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ THE EFFICIENCY OF 1064 NM ND YAG LASER IN THE TREATMENT OF

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN PRP ENDİKASYONLARI Yasemin Saray Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 03/11/15 KULLANIM ALANLARI Alopesi Akne skarları ve diğer skarlar Rejuvenasyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRECORT 30 g lık aluminyum tüp halinde kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. PRECORT 30 g lık aluminyum tüp halinde kullanıma sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI PRECORT % 0.125 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon içerir. Yardımcı maddeler: PEG 300 Stearat, potasyum sorbat, metil parahidroksi benzoat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ACNELYSE FORT jel Deriye uygulanır. Etkin Madde: 1 g ACNELYSE FORT, 0.5 mg Retinoik Asit (Tretinoin) içerir. Yardımcı Maddeler: Karbopol-940, Trietanolamin, Etanol, Gliserin, Butil hidroksitoluen

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı LĐKEN PLANUSTA TEDAVĐ KUTANÖZ LİKEN PLANUSTA TEDAVİ Az sayıda kutanöz asemptomatik LP papülühasta ısrar etmedikçe tedaviyi

Detaylı

I- YAZILI ONAM (RIZA):

I- YAZILI ONAM (RIZA): HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA VE KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ KATETER ABLASYON YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:.....

Detaylı