DAMACANAYA LAZER TEKNOLOJİSİ İLE KOD YAZMA VE OPTİK YÖNTEMLERLE KOD OKUMA BİLGİ İSTEĞİ DUYURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAMACANAYA LAZER TEKNOLOJİSİ İLE KOD YAZMA VE OPTİK YÖNTEMLERLE KOD OKUMA BİLGİ İSTEĞİ DUYURUSU"

Transkript

1 DAMACANAYA LAZER TEKNOLOJİSİ İLE KOD YAZMA VE OPTİK YÖNTEMLERLE KOD OKUMA BİLGİ İSTEĞİ DUYURUSU 1. Amaç Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ve TÜBİTAK BİLGEM in taraf olduğu Damacana Takip Sistemi (DTS) Projesi kapsamında geliştirilmesi planlanan ve çözümün bir parçası olan lazer teknolojisi ile damacanalara kod yazma ve optik yöntemler ile okuma teknikleri ile ilgili sanayi yetenekleri öğrenilecektir. Bu amaçla bu Bilgi İsteği Duyurusu (BİD) yayınlanmıştır. Yeteneklerin öğrenilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda satın almaya çıkılıp çıkılmayacağı/teklif istenip istenmeyeceği belirlenecektir. 2. İşin Tanımı Bu iş kapsamında iki süreç yer almaktadır: 1) Damacanalara lazerle kod yazılması 2) Yazılan kodların optik yöntemler ile okutulması Damacanaların gövdesine tekil kimlik (2D barkod ve seri numarası) numarası lazer ile yazılacaktır. Kod yazıldıktan sonra damacana hayat döngüsü boyunca aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: Dış etkiler ve kullanım koşulları dikkate alındığında kolaylıkla okunabilecektir. Yazılan kod(lar) çıkarılamayacaktır. Yazılan kod(lar) silinmeye veya değiştirilmeye çalışıldığında kolaylıkla anlaşılabilecektir. Damacananın içine (su ile temas eden her hangi bir bölgesine) lazerle yazı yazılmayacaktır. Şekil 1 de piyasadaki 19 lt damacanalara ait ortalama et kalınlıkları verilmektedir. Damacanalara yazılacak kodların boyun bölgelerine (Şekil 1: 9, 10, 11. bölgeleri) ve kolay tahrip olabilecek yerlere (örneğin, Şekil 1: 6. bölge) yazılmaması gerekmektedir. Su üretim tesislerindeki üretim bantları dikkate alınarak optik okuyucular damacanaya temas etmeden uygun bir mesafeden lazerle yazılan kodu görüntüleyebilecek ve bu görüntüdeki (koddaki) bilgiyi algılayabilecektir. Bu amaçla, sadece lazer ile kod yazma, sadece optik okuma veya hem yazma hem okuma için geliştirilen sistem önerileri değerlendirilmeye alınacaktır. Sadece lazerle kod yazma çözüm önerisinde hangi optik yöntemler ile sunulan kodun okunabileceği açıklanmalıdır. Sadece optik okuma önerilerinde ise hangi özelliklerde lazerle yazılmış kodlar okunabileceği bilgileri yeralmalıdır. Her iki süreç için uygulanacak sistemlerin sağlık ve kalite standartlarına uygun olduğu öneride belirtilmelidir. BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ P.K. 74 Gebze Kocaeli T: F: e-posta: FORM (Yayın No: 03)

2 2.1. Damacanaya Lazer Teknolojisi ile Kod Yazma Damacanaya lazer kod yazma sistemi, damacana üretim tesislerinde kurulacaktır. Yazma sistemi, damacananın enjeksiyon makinesi çıkışı ile ambalajlama arasındaki süreçte yer alacaktır. Lazerle yazma işlemi THSK tarafından izin verilen her türlü hammaddeye ait (polikarbonat ve Tritan) damacana çeşitleri üzerinde yapılabilmelidir. Su üretim tesisindeki okuma performansını arttırmak için damacananın bir veya birkaç noktasına yazma yapılabilir. Damacana üzerine yazılacak kod(ların) yazılma hızı üretim performansını düşürmemelidir. Yazılacak kod(lar)ın en az 96 bit bilgi taşımalıdır (hata düzeltme kodları hariç). Hata düzelme kodlarının yöntemi ve doğrulama oranı gibi bilgiler çözüm önerisinde açıklanmalıdır. Kullanılacak lazer markalama sisteminin damacana üretim tesisindeki ortama uygunluk ve güvenlik sertifikası olmalıdır. Bunun yanı sıra damacana üretim tesisinde lazer markalama sistemini kullanacak operatörlerin lazer güvenlik eğitimi de bu sürecin bir parçası olacaktır. Şekil 1: Damacana et kalınlığı ölçüleri

3 2.2. Damacana Kodu Okuma Lazer teknolojisi ile kod yazılmış damacanaların optik yöntemlerle okuma süreci aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir Damacana Üretim Tesislerinde Okuma Lazer ile kod yazılmış damacanalar, yazma işlemi tamamlandıktan sonra damacana üretim tesisinde test amaçlı okunacaktır. Bu süreçteki optik okuma sistemi el terminali ve/veya otomatik okuma sistemi olabilir. Okuma sisteminin damacana üretim tesisindeki ortamın aydınlatmasından bağımsız olarak çalışması gerekmektedir Su Üreticisi Tesisinde Okuma Lazer kod ile kimliklendirilmiş damacanalar, su üretim tesisinde yıkama bölümü girişinde ve dolum bölümü girişinde okutulacaktır. Okuma yönteminin hızı, su üretim tesisindeki üretim hızını etkilememesi beklenmektedir. Kod okuma sistemi otomatik okuma modunda çalışaçaktır. Okuma sistemi, ömrünü doldurmuş damacanaların tespit edecek olup bu damacanaların banttan çıkartılmasını sağlayacaktır Satış Sürecinde Okuma Lazer ile kimliklendirilmiş damacanalar, satış sırasında okutulacaktır. Damacana üzerindeki kod(lar) el terminalleri ve/veya akıllı telefonlar ile kolayca okunabilir olmalıdır Tüketici Kontrollerinde Okuma Lazer kod ile kimliklendirilmiş damacanaların üzerindeki kod(lar), tüketici tarafından akıllı telefon ile rahatça okunabilir olacaktır.

4 3. Değerlendirme Kriterleri Sunulan yöntemler aşağıdaki ilgili kriterler dikkate alınarak raporlanmalıdır. Bu kriterler göz önüne alınarak sunulan öneriler değerlendirilecektir. 1) Kurulumda yapılacak işler ve kurulum için gerekli cihazların açıklanması a. Damacana üretim tesisinde yapılacak işler ve temin edilmesi gereken cihazlar b. Su üretim tesisinde yapılacak modifikasyonlar ve kurulacak cihazlar c. Satış sürecinde gerekli cihazlar 2) Kurulum süreleri a. Bir damacana üretim tesisi modifikasyon süresi b. Bir su üretim tesisi modifikasyon süresi 3) Maliyet a. Damacana üretim tesisinde yapılacak maliyetler i. Lazer yazma için gerekli maliyet ii. Okuma için gerekli maliyet b. Su üretim tesisinde yapılacak maliyetler c. Su satış sürecinde gerekli olan okuyucu maliyeti d. Her bir damacanaya lazer uygulamanın ortalama birim maliyeti e. Eğer varsa optik okuyucunun aktif aydınlatmasının birim fiyatı f. Diğer maliyetler 4) Damacana üretimini etkileyecek sürecin performansı a. Bir lazer kodunun yazılmasının süresi b. Bir damacanaya lazer kod(lar)ın yazılmasının süresi c. Kod okuma süresi 5) Su üretim bandında okuma performansı a. Boş damacana okuma mesafesi b. Su dolu damacana okuma mesafesi c. Aydınlatma koşulları d. Eğer kullanılacaksa sistemin aktif aydınlatmasının türü ve gereksinimleri 6) Satış ve Tüketici tarafında okuma performansı a. Satış sürecinde okuma mesafesi ve süresi b. Tüketici tarafında okuma mesafesi ve süresi 7) Güvenlik ve kullanışlılık a. Lazer kodların damacanadan çıkarılmasının zorluğu b. Üretilmiş bir damacanaya farklı bir lazer kod yazılmış olmasının fark edilmesi c. Lazer kodunun çıkarılıp yerine başka kodu yazma olasılığı/riski d. Uygunsuzluk tespiti yöntemleri (finger-print vs.) e. Lazer yazmanın yaşlandırma sonuçları f. Farklı kullanım şartlarındaki dayanıklılık i. Kimyasal maddeye maruz kalma ii. Düşme, darbe iii. Kazıma iv. Isıtma soğutma 8) İnsan sağlığı a. Kullanılacak yöntem insan sağlığını tehdit edecek olası unsurlar 9) Diğer kriterler

5 a. Çözümün patent içerip içermediği b. Çözümün belirli bir firmanın ürününe bağımlı olup olmadığı 4. Sorular Çözüm sunan firma tarafından yanıtlanması beklenen sorular aşağıda belirtilmektedir. 4.1 Önerilen lazer yazma yöntemi aşağıdaki detaylar dikkate alınarak açıklanmalıdır Yazma yönteminin teknik olarak açıklanması Kullanılacak teknolojinin ve cihazların teknik özelliklerinin açıklanması D barkod veya diğer lazer kodların boyutları D barkod veya diğer lazer kodların çeşidi/standardı (QR, Data matris, dot code, PDF vs.) Kodların damacananın nerelerine yerleştirildiği Damacana üretim tesisinde gerekli olan altyapı değişikliği Kodların damacananın et kalınlığına ne kadar nüfus ettiği (kaç mikron) Hangi dalgaboyunda ve kaç Watt (ortalama güç) güçte lazer ile yazma işleminin gerçeklendiği Bu lazerlerin olası bir yanlış yansıma vb. durumlarda insan sağlığına etkisi Varsa diğer teknik özellikler 4.2 Maliyetler Damacana üretim tesisi modifikasyon maliyeti Yazma için gerekli cihazların/teçhizat birim maliyetleri Damacana başına kod(ların) yazma birim maliyeti Damacana üretiminde Lazer kod yazma için gerekli sarf malzeme maliyetleri Su üretim tesisinde optik okuma için gerekli cihazlar ve modifikasyonların maliyeti Gerekli eğitim maliyeti Yıllık bakım/onarım maliyetleri Varsa yazılım maliyetleri Varsa lisans/patent maliyetleri Varsa diğer maliyetler 4.3 Kod yazma için kullanılacak cihaz(lar)ın çalışma ömrü (saat) 4.4 Damacana üretim tesisi modifikasyon süresi 4.5 Su üretim tesisi modifikasyon süresi 4.6 Bir damacananın kimliklendirme süresi (bir damacanaya yazılacak bütün kodlar göz önüne alınacaktır) 4.7 Su tesisinde damacana okuma mesafesi (kullanılan okuyucunun özellikleri de belirtilmelidir). 4.8 Su dolu damacana okuma mesafesi. 4.9 Lazer yazması damacananın fiziksel özelliklerini nasıl etkileyecek Lazer yazma sonrası, su ile dolu ve boş damacanaların yükseklikten düşerek kırılmaya dayanaklık testlerini nasıl etkileyeceği Hangi kimyasal maddelere maruz kaldığında çıkabilme durumu (varsa) 4.10 İnsan sağlığına etki edebilecek riskler ve varsa unsurların belirtilmesi 4.11 Sunulan çözümü destekleyici materyallerin iletilmesi Kod yazılmış numune damacana Okuma ve yazma sistemin görüntüleri(resim/video) Kaç tane numune üzerinde test yapıldığı

6 5. Süreç 1 T0 = BİD ın isteklilere açık hale getirilmesi 2 T iş günü, saat BİD ile ilgili isteklilerin sorularının alınması ye kadar 3 T iş günü Soruların yanıtlanması 4 T iş günü, saat ye kadar İstekli firmalar tarafından çözümlerin ve sorulara yanıtların sunulması ve destekleyici materyalleri teslimi 5 T iş günü Yanıtların incelenmesi ve karar verilmesi Sorular yazılı olarak adresine gönderilecektir. Diğer yollar ile gönderilen sorular kabul edilmeyecektir. Çözümler ile ilgili yanıtlar ve dokümanlar, adresine gönderilecektir. Destekleyici materyaller ve numuneler en geç T tarihini takip eden 3 gün içerisinde saat a kadar TÜBİTAK BİLGEM UEKAE PK: Gebze/Kocaeli adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNDE EN50131 STANDARTLARINA GÖRE GÜVENLİK DERECELERİ, ÇEVRESEL SINIFLAR, TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNDE EN50131 STANDARTLARINA GÖRE GÜVENLİK DERECELERİ, ÇEVRESEL SINIFLAR, TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNDE EN50131 STANDARTLARINA GÖRE GÜVENLİK DERECELERİ, ÇEVRESEL SINIFLAR, TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ İlker ÖZZORLU UTC Fire & Security Yangın ve Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş...1 Proje Kavramı

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş... 1

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI 6. EYLEM MADDESİ AKILLI KARTLARIN KAMUDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖN ÇALIŞMA RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI 6. EYLEM MADDESİ AKILLI KARTLARIN KAMUDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖN ÇALIŞMA RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI 6. EYLEM MADDESİ AKILLI KARTLARIN KAMUDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖN ÇALIŞMA RAPORU TÜBİTAK-UEKAE OCAK / 2006 ÇALIŞMAYI YAPAN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TÜBİTAK UEKAE

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA

Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Funda Çetin,Kimya Mühendisi -PAGEV Teknik Uzmanı AKTİF VE AKILLI AMBALAJLAMA Aktif ambalaj; bazı özel uygulamalarda (örneğin anti-mikrobiyal maddeler, değişen ambalaj atmosferi ) içerisinde bulunan ürünün

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güvenlik Ürünleri Lisansı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı