Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman Demirel Üniversitesi 2 TARGENİK San. Tic. ve Ltd. Şti., Süleyman Demirel Üniversitesi, Göller Bölgesi Teknokenti, 3 İnşaat Mühendisliği, Süleyman Demirel Üniversitesi ÖZET Mühendislik projelerindeki fiziksel modeller ve bilgisayar destekli matematiksel modeller, oluşabilecek yeni durumlar hakkında önceden fikir vermesi açısından büyük öneme sahiptirler. Fiziksel modellerin üzerinde birtakım matematiksel algoritmaların uygulanabilmesi için bu modellerden örnekleme ve veri toplama yoluyla sayısal modellere geçiş yapmak da mümkündür. Bu amaçla, lazer mesafe sensörü kullanılarak yol üstyapısındaki tekerlek izi çökmesinin belirlenmesi için mekanik aksam, elektronik donanım ve yazılımdan oluşan bir sistem tasarlanmış ve modellenmesi istenen yüzey profillerinin bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır. Disiplinler arası çalışmalar sonucunda gerçeklenen tasarım, Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Laboratuarındaki deney düzeneği üzerinde test edilmiştir. Sonuçta, gerçeklenen sistem ile toplanan veriler kullanılarak tekerlek izi derinliği ve farklı yüzey profilleri laboratuar şartlarında uygun yol üstyapısı belirlenmesine yönelik hesaplanmış ve modellenmiştir. Anahtar Kelimeler: Lazer mesafe sensörü, yüzey profili, yol üstyapısı, teker izi, veri toplama, mikroişlemci, doğrusal vidalı modül 1. GİRİŞ Literatürdeki çalışmaların çoğu birtakım mesafe sensörleri ve benzer yöntemler kullanılarak karayolu üzerinde gerçekleştirilen ölçümlere dayanmaktadır yılları arasında, Finlandiya, Norveç, İsveç, İskoçya ve İzlanda gibi Avrupa kuzey ülkelerinin işbirliğinde birbirini takip eden üç ayrı yol profili belirleme ve geliştirme çalışması yürütülmüştür. Bunlar Roadex I, Roadex II ve Roadex III projeleridir. Bunlara son olarak J. Granlund ve arkadaşları tarafından yürütülen Roadex III projesi eklenmiştir. Günümüzde ise gerçekleme projesi Roadex IV devam etmektedir [1], [2]. Ayrıca 1990 lı yıllardan bu yana yaklaşık 60 ülkede yürütülmüş olan çalışmalar, yol ölçümü veri toplama sistemi (Road Measurement Data Acquisition System, ROMDAS) adı altında listelenmektedir [3]. Bu bağlamda pek çok uluslar arası bilgi paylaşımına yönelik etkinlik düzenlenmiştir yılında, bu konularda yapılan bazı çalışmaların derlendiği ve karşılaştırıldığı, C. R. Bennett ve arkadaşları tarafından yazılmış olan Otomatik Tekerlek İzi Ölçümlerinin Uygunlaştırılması adlı bir rapor yayınlanmıştır. Bu raporda, verimli ve etkili ölçümlerin nasıl olması gerektiği ve farklı yöntemlerin tartışıldığı bilgiler ortaya atılmıştır [4] yılında bu raporun devamı niteliği taşıyan H. Wang ve arkadaşları tarafından yazılmış olan Otomatik Tekerlek İzi Ölçümlerinin Uygunlaştırılması İkinci Kısım yayınlanmıştır [5]. Esnek yol üstyapısı tabakalar halinde inşa edilirler. En altta sıkıştırılmış doğal taban zemini ve bunun üzerine, yolun sınıfına ve yoldan geçecek trafik hacmine bağlı olarak, seçme malzemelerden inşa edilmiş yol tabakaları serilir. Bu tabakalar en alttan başlayarak; alt temel, temel ve kaplama tabakasıdır. Trafiğinde etkisi ile zaman içerisinde yol yüzeyinde deformasyonlar ve bozulmalar meydana gelebilir. Bu deformasyonlar yol konforunu azalttığı gibi, yol üstyapısının yapısal durumu hakkında da bilgi verici özelliktedir. Tekrarlanan tekerlek yükleri nedeniyle yol üstyapısında esnek ve kalıcı şekil değiştirmeler meydana gelir. Yol üstyapısında tekerlek altında oluşan bu kalıcı şekil değiştirmelere tekerlek izi denir [6]. Geliştirilen lazerli ölçüm sistemi ile laboratuar ortamında modellenen yol üstyapısı profilinden, tekerlek izinin sayısal değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple, mekanik aksam, elektronik donanım ve yazılımlar bu ölçüm sisteminin ana parçalarını oluşturmuştur. Öncelikle ölçüm sisteminin ölçeceği büyüklükler ve çözünürlükleri tespit edilmiş, daha sonra sistemi oluşturacak parçaların birbirine uyumlulukları göz önüne alınarak bir sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan ölçüm sistemi Ulaştırma Laboratuarında test edilmiş ve başarılı sonuçlar gözlenmiştir. 2. LAZER SENSÖRLÜ ÖLÇÜM SİSTEMİ TASARIMI İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma Ana Bilim dalında karayolu projelerinde yer alan yol üstyapısı iyileştirme çalışmaları için fiziksel yol üstyapısı modellerinin bir takım testlerden geçirilmesi ve sonrasında verilerin bilgisayar ortamına aktarılması gereklidir. Bunun için yol profilleri çıkarılmaktadır. Yol profili, yol yüzeyinden hayali bir hat boyunca alınan iki boyutlu kesittir [7]. Profili oluşturmak için farklı sensör tiplerinden bir ya da birkaç tanesini kullanmak mümkündür. Önerilen ölçüm sisteminin blok diyagramı Şekil 1 de 56

2 görülmektedir. Lazer mesafe sensöründen gelen analog veri toplama kartı içeren cihaz ile sayısallaştırılıp bilgisayara veri olarak kaydedilmektedir. Lazer sensörü yatayda hareket ettiren bir motor sürücü devresi ise mikroişlemci tarafından sürülmektedir Mesafe Sensörleri Şekil 1: Sistemin blok şeması Farklı tip sensörlerde dalga boyu, ölçüm mesafesi ve algılama hızı gibi özellikler farklılık göstermektedir. Çalışmada tercih edilen lazer mesafe sensörü, Baumer marka µm hassasiyetle mesafe ölçebilen, 0,9ms den daha az sürede tepki veren ve kırmızı lazer LED özelliklerine sahiptir. Bu sensörün sistem üzerine montajlı hali Şekil 2 de görülmektedir Taramalı lazerler Lazer sensörlerde yakın zamanda kullanıma sunulmuş bir teknolojidir. Sürekli hat biçiminde ölçüm almak için uygundur [4], [5] Optik sistemler Lazer hatların yansıtıldığı yüzeylerden kameralar yardımıyla görüntü alınmaktadır. Bu görüntülerden bir takım fotografik teknikler yardımıyla mesafeyi belirlemek mümkün olmaktadır [4], [5] Lazer Sensörden Veri Toplanması Sensör çıkışında üretilen, 0-10V arasında değişen analog (sürekli) gerilim işaretini bilgisayar veri tabanına aktarıp anlamlandırabilmek için bir veri toplama cihazına ihtiyaç vardır. Veri toplama cihazları girişteki analog sinyalden örnekleme yaparak sayısal yolla bilgisayara aktaran cihazlardır. Veri toplama cihazının veri aktarım protokolleri (örneğin RS232, RS485, USB vb.) ve örnekleme hızlarının kullanıldıkları projeye uygun olması istenir. Sensörler kadar veri toplama sistemi da çözünürlükte ve hızda büyük paya sahiptirler. Sensör çıkışının 0-10V aralığında değişmesi nedeniyle, veri toplama kartında bu gerilimi örnekleyebilecek analog girişin olması şarttır. Veri toplama kartının sensörün ürettiği çıkışı yakalayabilmesi için, örnekleme hızının 0,5kS/s ve üzeri olması, çözünürlüğünün 10 bit ve üzeri olması gerekmektedir. Şekil 4 te, önerilen tasarımda kullanılan LabJack marka programlanabilir 4 adet ±10V analog girişli, 10-bit veya 12-bit çözünürlüklü, 50kS/s veya 2,5kS/s kapasiteli ve USB bağlantısını destekleyen veri toplama cihazının üstten resmi görülmektedir Ultrasonik Şekil 2: Lazer mesafe sensörü Ekonomik sensörlerdir, fakat çözünürlüğü, algılama mesafesi ve örnekleme hızları düşüktür. ROMDAS ve ARAN gibi ölçüm sistemlerinde kullanılmışlardır [4], [5] Nokta lazerler Lazerin tek nokta şeklinde odaklandığı sensör tipidir [4], [5]. Görünür tek nokta şeklindeki lazer ışığı sayesinde kolay konumlandırma yapılır. Yakın mesafelerde yüksek çözünürlükte ölçümler için elverişlidir Mekanik Tasarım Şekil 4: Veri toplama kartı Kullanılan sensörün ölçüm yapılması planlanan eksen boyunca kesintisiz ve kararlı hareketi için özel bir mekanik konveyör sisteme ihtiyaç vardır. Buradan hareketle hem yatay hem de dikey eksende hareket edecek birbirine dik iki hareketli doğrusal rulmanlı ve vidalı konveyör modül tercih edilmiştir. Lazer sensörün bağlandığı yatay modül adım motoru ile saniyede 1mm ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır. Adım motorlarının hangi yöne doğru döneceği, devir sayısı, dönüş hızı gibi değerler mikroişlemci veya bilgisayar 57

3 yardımı ile kontrol edilebilir. Geri beslemeye ihtiyaç duymazlar ve ayrıca motorun hareketlerinde konum hatası yoktur. Sonuç olarak adım motorlarının hızı, dönüş yönü ve konumu her zaman bilinmektedir. Bu avantajları nedeniyle çalışmamızda adım motoru tercih edilmiştir. Adım motorunun hızı ve hareket kodları PIC programlama yardımıyla belirlenmiş ve ilgili elektronik donanım oluşturulmuştur. Mekanik sistemin yapısı Şekil 5 te görülmektedir. Sistemde kullanılan adım motoru için gerekli komutları sağlamak için tasarlanmış olan kontrol kartının fotoğrafı Şekil 6 da görülmektedir. Kontrol kartı ileri-geri ve stop gibi fonksiyonları gerçekleştirmekle birlikte sensörün otomatik durdurulması ve tarama işleminin başlatıldığı bilgisinin veri toplama kartına gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir Ara Yüz Programı Ara yüz yazılımı, C# ile yazılmış ve bir bakıma veri toplama cihazından gelen 0-10V arası gerilim sinyallerini 100µm hassasiyetle mesafe bilgisine dönüştürme işlemi yapmaktadır. Bu maksatla dönüşüm için ölçüm yüksekliği ve derinliği ölçüm başlatılmadan önce girilmektedir. Şekil 7 de bilgisayar yazılımı ara yüzü görülmektedir. Her deneyin ölçüm sonuçlarını, MS Excel formatında, ayrı dosyalarda kaydının tutulmasına olanak sağlamaktadır. Şekil 5: Sistemin mekanik yapısı Şekil 7: Ölçüm değerlendirme ve kayıt yazılımı ara yüzü Lazer Sensör Kalibrasyonu Lazer mesafe sensörleri genellikle fabrika çıkışında maksimum mesafe için kalibre edilmiş biçimde gelirler. Sensörün desteklediği maksimum çözünürlük 10µm ve dinamik ölçüm mesafesi 40mm dir. Sensörü kalibre etmek için, besleme gerilimi verildikten sonra 5 dakika içerisinde, yüzeyden uygun mesafedeyken kalibrasyon butonuna basılmalıdır. Bu zaman zarfında güç LED inin durumu değişecek ve tekrar normale dönecektir. Sensörün analog gerilim çıkışı minimum mesafede iken 0V, maksimum uzaklıkta iken 10V üretmektedir. Ölçüm aralığı dışına çıkıldığında sensör üzerindeki LED in durumu yeşilden kırmızıya dönecektir. 3. ÖLÇÜM SONUÇLARI Veri toplama cihazı aracılığıyla bilgisayara aktarılan veriler, bilgisayar programı yardımıyla ile anlamlandırılarak MS Excel formatında kaydedilmektedir. Yol üstyapısı değişikleri izleme üzerinde yapılan testlerde, ağırlığı kontrol edilebilen lastik tekerlek üstyapı üzerinden belli sayıda geçmekte ve uygulanan yük neticesinde üstyapıda esnek ve kalıcı şekil değiştirmeler meydana gelmektedir. Geliştirilen lazer ölçüm sistemiyle, tekerleğin belirli geçiş aralıkları için yol yüzeyinden ölçümler alınarak yol yüzeyinin profili çıkartılmış ve geçiş sayısına karşılık gelen kalıcı deformasyon miktarları belirlenmiştir. Üstyapının başlangıç profili çıkarıldıktan sonra, tekerleğin sırasıyla 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 20000, ve tekrarlı geçişinin ardından ölçümler tekrarlanarak kalıcı deformasyonların takibi yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda örnek olarak, Şekil 8-12 de tekerleğin geçiş sayısına bağlı olarak elde edilen bazı yüzey profilleri görülmektedir. Şekil6: Hız ve hareket kontrol kartı 58

4 d D + D = D (1) 1 Şekil 8: Teker izi derinliğin tel metodu ile hesaplanması Şekil 8: Başlangıç yüzey profili Şekil 11: 5000 geçişten sonra yüzey profili Şekil 9: 500 geçişten sonra yüzey profili Şekil 12: geçişten sonra yüzey profili Şekil 10: 1000 geçişten sonra yüzey profili Profilin en yüksek noktaları birleştirilmek kaydıyla en yüksek noktalar ile en düşük nokta arasındaki ortalama yükseklik farkı teker izi derinliğini verir. Şekil 8 de de görüldüğü gibi, doğru sonuç elde etmek için en yüksek noktaları birleştiren doğrunun eğimi sıfır olmalıdır. Eğer eğim sıfır değil ise düzeltme işlemi ile eğimin sıfır olması sağlanır ve 1. eşitlikten hesaplanır [8]. 4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA Lazer sensörlü ölçüm esnasında dikeyde 100µm ölçüm hassasiyeti ile yatayda her milimetreden yaklaşık 1 örnek alınarak kayıt işlemi yapılmıştır. Örnek sayısının kesin olarak sabit bir değerde tutulamaması, her ölçümde farklı örnek sayısı elde edilmesine sebep olmuştur. Bunun çözümü olarak her deney için farklı dönüşüm skalası hesaplanmaktadır. MS Excel formatında alınan verilere 2. eşitlikteki işlem uygulanarak, yani yüzeyin milimetrik olarak uzunluğunun örnek sayısına oranı ile yeni bir dönüşüm skalası için oluşturulan katsayı elde edilmektedir. Her alınan örnekten bir diğerine geçilirken, bu sabit değer kadar x ekseninde kaydırma işlemi yapılmaktadır. 59

5 Neticede en az hatayla örnekler x ekseni üzerine düzgün ve doğrusal dağıtılmıştır. Bu şekilde x eksenini ölçmek için ayrıca bir cihaz kullanma gereksinimi de ortadan kaldırılmıştır. katsayı skala yüzeyin uzunluğu (mm) = örnek sayısı (2) Laboratuar ortamında yapılan yüzey profiline dayalı kalıcı deformasyonların belirlenmesi, yol üstyapısının yapımında kullanılan farklı özelliklerdeki temel malzemesinin kalıcı deformasyona karşı göstermiş oldukları dirençler ve trafik etkisi altındaki performansları tayin edilmeye çalışılmıştır. Çünkü yol üstyapısı yüzeyinde 2,5cm lik bir kalıcı deformasyon meydana geldiğinde üstyapı bozulmuş olarak kabul edilir ve üstyapının yeniden inşaası gerekir. Çalışmalar sonucunda yol konforunun, yol üst yapısının direncinin artırılması ve yol üstyapısı için uygun malzeme gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Sonuçta hareket ve hız kontrollü mekanik aksam, elektronik donanım ve yazılımdan oluşan bir lazer mesafe sensörlü ölçüm sistemi, yüzey profili çıkarmak ve teker izi derinliği hesaplamak için İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma Laboratuarında kullanılmak üzere yol üstyapısı için uygun malzeme belirleme deneylerinde kullanılmak üzere başarı ile gerçeklenmiştir. 5. KAYNAKLAR [1] Roadex Projects Website, [2] Northern Periphery Programme Website, [3] Road Measurement Data Acquisition System, ROMDAS Website, [4] Bennett, C., Wang, H., Harmonising Automated Rut Depth Measurements, Transfund New Zealand Research Report, [5] Mallela, R., Wang, H., Harmonising Automated Rut Depth Measurements Stage 2: Research Report 277. Land Transport New Zealand, [6] Teng, P., Characterization of Transverse Profiles, Report, US Department of Transportation, Federal Highway Administration, [7] Sayers, M., Karamihas, S., The Little Book of Profiling, The Regent of the University of Michigan, [8] Reigle, J., Vedula, K., Miller, R., Comparison of 3- point and 5-point Rut Depth Data Analysis, Pavement Evaluation Conference, Roanoke, Virginia,

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YUNUS EMRE BİÇER SEÇİL NUR SUCU 229066 243986 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALİ TRABZON BAHAR 2014 KARADENIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı