T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK YZILI MESLEKİ BİLİM SINVI dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 8. GRUP: GÖZ HSTLIKLRI 19 ŞUBT 2011 Saat: DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun beş seçeneği vardır. Beş seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 GÖZ HSTLIKLRI 1. Değişik tip göz içi lenslerin refraktif indeksleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 6. şağıdakilerden hangisi Nd - YG lazer kapsülotominin komplikasyonu değildir? ) krilik > hidrojel > silikon B) Hidrojel > akrilik > silikon C) Hidrojel > silikon > akrilik D) Silikon > akrilik > hidrojel E) krilik > silikon > hidrojel ) Vitreus prolapsusu B) Kistoid maküler ödem C) Maküler hol D) Retina dekolmanı E) Fakoanaflaktik glokom 2. Ntraoperatif vitre kaybının ilk ve en sık belirtisi nedir? ) spirasyonun azalması B) Ön kamaranın sığlaşması C) Ön kamaranın derinleşmesi D) Parça nükleusun kaybolması E) Parça nükleusun daha küçük görünmesi 7. Topikal anestezikler hangi dokularda anestezi sağlar? ) Ön kamara B) Kornea ve iris C) Konjonktiva ve kornea D) Konjonktiva ve silyer kas E) Konjonktiva ve dilatatör kas 3. Kalkan (Shieldlike) plak katarakt hangisinde görülür? ) DM B) topik dermatit C) Myotonik distrofi D) nterior lentikonus E) Fuchs Heterokromik üveit 8. Propionibacterium acnes endoftalmisindeki en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden ) Tekrar topikal steroidle takip B) Vitrektomi ve intravitreal mfoterisin B C) Vitrektomi, İOL çıkarımı, intravitreal sefazol+dekort D) Vitrektomi, kapsülektomi, İOL çıkarımı, intravitreal vankomisin E) Fortifiye topikal antibiyotik, intravitreal vankomisin+amikasin 4. şağıdakilerden hangisi katarakt cerrahisi sonrası kistoid makuler ödem için risk faktörü değildir? ) DM B) Vitre kaybı C) rka kapsül rüptürü D) Ciddi post-op inflamasyon E) Fleksibl açık looplu ÖK İOL konulması 5. Hangi embiryolojik yapı lensi oluşturur? ) Mezoderm B) Nöral krest C) Yüzey ektodermi D) Nöral ektoderm E) Endoderm yaşında hastaya Fako+İOL ameliyatı yapılıyor. 1 hafta sonra orta derecede epitelyal ve stromal ödem izleniyor. şağıdakilerden hangisi bu ödemin nedeni olmaz? ) Fuchs distrofisine bağlı dekompansasyon B) Epitelyal ingrowth C) Kimyasal toksisite D) Cerrahi travma E) rtmış İOP 10. Y sutur katarakt ne zaman gelişir? ) İntrauterin B) dolesans C) İlk 2 yaşta D) 50 yaş sonrası E) yaş arası 2

3 11. şağıdakilerden hangisi dispersiv viskoelastiklerin özelliğidir? ) Kolay temizlenme B) Daha iyi yer kaplama C) Endotele iyi yapışma ve koruma D) Cerrahi alanın daha iyi stabilizasyonu E) Postoperatif İOP artışına neden olmama GÖZ HSTLIKLRI 17. Histolojik çalışmalarda optik sinir akson defekti % kaça ulaştığında görme alanında hasar başlar? ) 10 B) 15 C) 25 D) 40 E) Episkleral venöz basınç kaç mmhg dir? ) 2-5 B) C) D) E) Kornea bulanıklığı gelişmiş konjenital glokomda tedavi ne olmalıdır? ) Gonyotomi B) Trabekülotomi C) Seton implantasyon D) Siklofotokoagülasyon E) Mitomicinli Trabekülektomi 13. şağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ) Stocker çizgisi - Pterygium B) Morgagnian katarakt - Sampaolesi çizgisi C) Riger anomalisi - Posterior emiryotokson D) Schawalbe hattı - descement membranın sonlanması E) Krukenberg pigmentasyon - pigment dispersiyon sendromu 19. şağıdaki glokom tiplerinden hangisinde medikal tedaviye cevap yetersizdir? ) Fakolitik glokom B) Pigmenter glokom C) Lens Partikül glokom D) Psödoeksfolyatif glokom E) Posner - Schlossman sendromu 14. şağıdakilerden hangisi İOP yi arttırır? ) Halotan B) Propofol C) Valium D) Barbitüratlar E) Ketamine 15. Optik sinir başı beslenmesi dominant olarak nereden sağlanır? ) Pial damarlar B) Santral retinal arter C) nterior silyer arter D) Posterior silyer arter E) Peripapiller koroidal damarlar 16. şağıdakilerden hangisi PG için risk faktörü değildir? ) Yaş B) ile hikâyesi C) Hipertroidizm D) Diabetes mellitus E) Topikal steroid kullanımı 20. Hangisi trabekülektomi sonrası bleb sızıntısının tedavisinde yer almaz? ) Sıkı bandajla kapama B) Bandaj soft kontakt lens C) köz süpresyon tedavisi D) Mitomicinli bleb revizyonu E) Otolog serum enjeksiyonu 21. Dorzolamidin göziçi basıncını düşürme mekanizması aşağıdakilerden ) köz yapımını azaltma B) Vitreus volümünü azaltma C) Trabeküler dışa akımı azaltma D) Uveaskleral dışa akımı arttırma E) Epskleral venöz basıncı azaltma 3

4 GÖZ HSTLIKLRI yaşında, orak hücreli anemili erkek hasta, gözüne tenis topu çarpması sonucu hifema ile başvuruyor. Göziçi basıncı yüksek bulunan hastada hangi mekanizma ile glokom gelişmesi beklenmez? ) çı resesyonu B) Fakolitik glokom C) Hemorajik glokom D) Trabekülüm yaralanması E) Sekonder açı kapanması glokomu 26. Bipolar hücreler ve amakrin hücreleri hangi retina tabakasında yer almaktadır? ) İç nükleer tabaka B) Dış nükleer tabaka C) İç pleksiform tabaka D) Dış pleksiform tabaka E) Ganglion hücre tabakası 27. Traksiyonel retina dekolmanının en sık görülen nedeni nedir? 23. şağıdakilerden hangisi non-penetran cerrahi kontrendikedir? ) Kapalı açılı glokom B) Pigmenter glokom C) Psödofakik glokom D) Psödoeksfolyatif glokom E) Yüksek myopi ile birlikte glokom 24. Goldmann üç aynalı lensinde açı aynasına izlenen lezyonun gerçek görüntüsü nerededir? ) Prematür retinopatisi B) Hipertansif retinopati C) Retina ven tıkanıkları D) Diyabetik retinopati E) Retina arter tıkanıkları 28. Hipertansif retinopatinin hangi safhasından itibaren salus arazı görülmeye başlanır? ) Sağlıklı gözlerde görülür. B) Evre 1 hipertansif retinopati C) Evre 2 hipertansif retinopati D) Evre 3 hipertansif retinopati E) Evre 4 hipertansif retinopati ) Saat 11 de B) Saat 1 de C) Saat 7 de D) Saat 5 de E) Saat 9 da 25. PG ile karşılaştırıldığında, Psodoeksfoliyatif glokom kliniği ve prognozu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? ) Daha yüksek GİB seviyeleri vardır. B) Daha fazla Görme lanı hasarı oluşur. C) Daha hızlı ilerler ve daha erken disk hasarı gelişir. D) Daha fazla hasta laser ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar. E) 24 saatlik GİB grafiklerinde GİB fluktasyonu daha belirsizdir. 29. şağıdakilerden hangisi eksüdatif retina dekolmanı sebebi değildir? ) Üveit B) Gebelik toksemisi C) Koroid melanomu D) şırı lazer fotokoagülasyon E) Proliferatif diyabetik retinopati 30. Hangi retina hastalığında Japon bayrağı görünümü izlenmektedir? ) Santral retinal arter tıkanıklığı B) Santral retinal ven tıkanıklığı C) Senil maküla dejenerasyonu D) Prematür retinopatisi E) Retinitis pigmentoza 4

5 GÖZ HSTLIKLRI 31. Retina dekolmanına zemin hazırlayan dejenerasyonlar içinde en sık görüleni aşağıdakilerden 36. Descemet membranı ve bowman tabakasının sonlandığı açı elemanı aşağıdakilerden ) Dejeneratif retinoskizis B) Lattis dejenerasyonu C) Salyongoz izi dejenerasyonu D) Basmadan beyaz dejerasyonu E) Basmakla beyaz dejenerasyonu ) Limbus B) Schwalbe çizgisi C) Sklera mahmuzu D) Sampaolesi çizgisi E) Jukstakanaliküler trabekulum 32. şağıdaki hastalıkların hangisinin etyolojisinde hipertansiyonun rolü yoktur? ) Optik nöropati B) Yırtıklı retina dekolmanı C) Eksüdatif retina dekolmanı D) Santral retina ven tıkanıklığı E) Santral retina arter tıkanıklığı 37. şağıdaki klinik durumlardan hangisi koroid neovaskülarizasyonuna neden olmaz? ) Koroid rüptürü B) Dejeneratif Miyopi C) Lazer fotokoagülasyon D) Berlin Ödemi (Commotio Retina) E) Oküler Histoplazmosis Sendromu 33. Hangi bulgu koroid nevüsü - melanom ayırıcı tanısında melanom lehinedir? ) vakülarite B) Pigmentasyon C) FF da hipofloresans D) Lezyon üzerinde lipofuksin birikimi E) Nevüs yüzeyinde druzen bulunması 38. Pars planitte görme kaybının en önemli nedeni aşağıdakilerden ) Vitre opasiteleri B) rka polar katarakt C) Kistoid maküla ödemi D) Glokomatöz optik nöropati E) rka subkapsüler katarakt 34. I- Konjenital retinoskizis II- Leber kojenital amorosiz III- Koroideremi IV- Best hastalığı Yukarıdaki hastalıkların hangi ikisinde sadece erkekler etkilenir? ) I - II B) II - III C) I - III D) I - IV E) III - IV 39. Yenidoğanda klamidyal bir konjonktivitle karşılaştığınızda aşağıdaki tedavilerden hangisini uygularsınız? ) Eritromisin damla ve oral eritromisin B) Ciprofloksasin damla C) Eritromisin damla D) Oral doksisiklin E) Oral tetrasiklin 35. köz hümör dış akımına en fazla direnç gösteren yapı aşağıdakilerden ) Schlemm kanalı B) Trabeküler ağın üveal parçası C) Trabeküler ağın pigmentsiz parçası D) Trabeküler ağın korneaskleral parçası E) Trabeküler ağın jukstakanaliküler parçası 40. şağıdaki durumların hangisinde botulinum toksin enjeksiyonu en faydalıdır? ) Brown sendromu B) Geniş açılı ekzotropya C) Mekanik restriksiyonlar D) Dissosiye vertikal deviasyon E) Şaşılık cerrahisine sekonder küçük rezidüel kaymalar 5

6 41. Hangi optik disk bulgusu glokomatöz hasarı daha çok düşündürmektedir? GÖZ HSTLIKLRI 46. bdusens nükleusu hangi beyin sapı lezyonundan en çok etkilenir? ) Büyük disk B) Horizontal cupping C) Vertical cupping D) Disk tilti E) Soluk disk ) Pons B) Medulla C) Orta beyin D) Serebellum E) Foramen magnum yaşında erkek çocuk, aşırı şişmiş göz kapakları ile başvuruyor. Hangi bulgu orbital sellüliti düşündürmez? ) Proptosiz B) Göz kapağında ekimoz C) Görme keskinliğinde azalma D) Göz hareketlerinin ağrılı olması E) Göz hareketlerinin kısıtlı olması 43. Hangi lokalizasyondaki retina dekolmanı pnömotik retinopeksi tekniğine daha uygundur? ) Retinal diyaliz B) Travmatik maküler delik C) İnferior yırtıklı retina dekolmanı D) Superior yırtıklı retina dekolmanı E) Superior traksiyonel retina dekolmanı yaşında ortaya çıkan ezotropya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Erken cerrahi gerekebilir. B) Görme keskinliği azalabilir. C) Görme keskinliği korunabilir. D) Ezotropya gözlükle düzelebilir. E) Cerrahi tedavi adölesan döneme kadar ertelenebilir yaşında erkek hastanın akut gelişen içe kayması var. Sol gözüyle dışa bakamıyor, ayrıca kendisinin göz yorgunluğuna bağladığı uzun zamandır olan, hafif bir başağrısı var. şağıdakilerden hangisinin bu tabloya neden olma olasılığı en azdır? ) nemi B) Diyabet C) nevrizma D) Hipertansiyon E) rtmış intrakranyal basınç 47. Gözün künt travmasında en sık kırılan orbital kemik aşağıdakilerden ) Zigomatik B) Mandibuler C) Ethmoid D) Sfenoid E) Maksiller 48. şağıdakilerden hangisi aplanasyon tonometri ile yüksek göz içi basıncı ölçümüne neden olur? ) İnce kornea B) Kalın kornea C) Ödematöz kornea D) Keratokonus E) Miyopi 49. şağıdakilerden hangisi retina dekolmanı için risk faktörüdür? ) Siyahi ırk B) Erkek cinsiyet C) Presbiyopi D) Yüksek miyopi E) Hipermetropi yaşında erkek hasta tek gözünde ışık çakmaları ve inferior nasal kadran üzerinde perdelenme şikâyeti ile başvuruyor. şağıdaki durumların hangisinde acil tedavi/ cerrahi endikasyonu vardır? ) Selofan makülopati B) Makulayı tutan epiretinal membran C) Sub-retinal sıvı ile beraber mid-periferal atnalı yırtık D) İnferior nasal kadranda lokalize vitreus hemorajisi E) Makulayı tutan, 1 yıllık regmatojen retina dekolmanı 6

7 GÖZ HSTLIKLRI 51. Şaşılığı olan bir çocuk hastada deviasyon miktarını ölçüyorsunuz, korneal refle pupilin temporalinde 2 mm dış tarafına düşüyor. Deviasyon miktarı ne olabilir? ) 30 D ezotropya B) 20 D ekzotropya C) 10 D ezotropya D) 40 D ekzotropya E) 50 D ezotropya 56. şağıdakilerden hangisi superior oblik kasını inerve eder? ) Okulomotor sinir B) Trochlear sinir C) bducens sinir D) Trigeminal sinir E) Optik sinir 52. Steroidler tipik olarak hangi katarakt tipinin gelişimine yol açar? ) Kortikal B) nterior polar C) Posterior polar D) Nükleer skleroz E) Posterior subkapsüler 57. şağıdakilerden hangisi arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropatinin tipik bir özelliği değildir? ) Yaşlı hastalar B) Optik diskte solukluk C) Zaman içinde görmenin tamamen düzelmesi D) Genellikle ağrısız, akut, tek taraflı görme kaybı E) Optik disk ödemi ile aynı tarafta rölatif afferent pupil defekti 53. Bitemporal görme alanı kaybı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hipofiz adenomları en sık görülen lezyonlardır. B) Nörolojik lezyonlar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. C) çıklanamayan bitemporal hemianopsi nörolojik görüntüleme gerektirir. D) Dev hücreli arterit bitemporal hemianopsinin sık bir sebebidir. E) Klinisyen, bitemporal görme kaybı olan hastada kiyazmal bir lezyondan şüphelenmelidir. 58. şağıdakilerden hangisi Horner sendromunun bir özelliği değildir? ) Pancoast tümörü ile birlikte görülebilir. B) nizokori ışıkta karanlıktan daha belirgindir. C) Tipik kokain testi Horner sendromunu doğrular. D) Miyozis, pitoz ve anhidroz horner sendromunda görülebilir. E) Topikal hidroksiamfetamin lezyonun pre gangiliyonik veya post gangiliyonik lokalizasyonunu belirler. 54. Papilödem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) KİBS papilödem nedenidir. B) Papilödem genellikle bilateraldir. C) Papilödem multipl skleroz hastalığı ile ilişkilidir. D) Görme alanı testinde genişlemiş kör nokta görülebilir. E) Papilödemli hastalarda görme genellikle korunmuştur. 55. şağıdakilerden hangisi inferior rektus kasını inerve eder? ) Okulomotor sinir B) Trochlear sinir C) bducens sinir D) Trigeminal sinir E) Optik sinir 59. Hangisi die s tonik pupila özelliği değildir? ) Parasempatomimetiklere hipersensivite B) Viral enfeksiyonlardan sonra görülebilir. C) Işık - yakın disosiyasyonu D) İriste vermiform hareketler E) Karanlıkta anizokoride artış 60. şağıdakilerden hangisi gözün kardinal pozisyonlarına dahildir? ) DVD B) Diverjans C) Primer pozisyon D) Yukarı sola bakış E) Konverjansın yakın noktası 7

8 61. Süperior oblik kasının primer hareketi aşağıdakilerden ) bdüksiyon B) ddüksiyon C) Depresyon D) Ekstorsiyon E) İntorsiyon GÖZ HSTLIKLRI 62. İnferior oblik kasının primer hareketi aşağıdakilerden aylık uyumlu anne-babası olan konjenital kataraktlı hastada tercih edilecek tedavi aşağıdakilerden ) Kapama tedavisi B) Lensektomi, afak gözlüğü uygulaması C) Lens aspirasyonu ve arka kamara GİL implantasyonu D) Lensektomi, ön vitrektomi, kontakt lens uygulaması E) İntrakapsüler katarakt ekstraksiyonu, kontakt lens uygulaması ) Ekstorsiyon B) ddüksiyon C) Depresyon D) bdüksiyon E) İntorsiyon 63. şağıdakilerden hangisi refleks konverjans çeşitlerinden biri değildir? ) Tonik B) Proksimal C) Klonik D) Füzyonel E) komodatif 67. Sağ gözünde ışık reflesi pupilin merkezine sol gözünde ise pupilin temporal kenarına düşen bir çocuğun Hirschberg testine göre ne kadar ve ne yönde kayması vardır? ) 15 derece eksotropya B) 30 derece eksotropya C) 15 3 diyoptri esotropya D) 30 3 diyoptri esotropya E) 15 3 diyoptri eksotropya 64. şağıdakilerden hangisi monofiksasyon sendromu ile ilgili en az karakteristiktir? ) Periferal füzyon B) Normal stereopsis C) 8 PD ve altı kayma D) Küçük santral skotom E) nizometropi ile birliktelik 65. Hipertropyanın eşlik etmediği superior oblik felcinde en uygun cerrahi yöntem ) Jensen prosedürü B) Harada-ito prosedürü C) Ters Knapp prosedürü D) lt oblik myektomi veya geriletmesi E) Üst rektus kaslarına faden operasyonu 68. komodatif esotropya ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? ) Tam refraktif akkomodatif esotropya, hipermetropinin tashihiyle düzelir. B) Refraktif akkomodatif esotroplar genellikle +4 den yüksek hipermetropturlar. C) Non-refraktif akkomodatif esotropya, genellikle düşük C/ oranı ile ilişkilidir. D) Non-refraktif akkomodatif esotropyada belirgin bir refraktif kusur bulunmayabilir. E) Refraktif akkomodatif esotropyada C/ (akomodatif konverjans/akomodasyon) oranı normaldir. 69. İnfantil esotropya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hasta, altı ayını doldurmadan ortaya çıkar. B) Kayma açısı genellikle 30 3 diyoptriden büyüktür. C) Hastanın ebeveynlerinde binoküler vizyonda eksiklikler genellikle mevcuttur. D) Şaşılığı 1 yaşından önce ameliyatla düzeltilen olgularda monofiksasyon sendromunun gelişimi de önlenmiş olur. E) Binoküler vizyonun gelişebilmesi için, amblyopi ve refraktif kusur düzeltildikten sonra en kısa sürede şaşılık düzeltilmelidir. 8

9 70. Pediatrik refraksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? GÖZ HSTLIKLRI 75. şağıdakilerden hangisi entropionda uygulanmaz? ) Ezotropya varsa D refraksiyon düzeltilmelidir. B) 2 yaş altında 3.00 D ve altı miyopi düzeltilmelidir. C) 2 yaş altında D silindirik değer düzeltilmelidir. D) 2-4 yaş arası ve 3.00 D arası miyopi düzeltilmelidir. E) 2 yaş altında kayma olmasa bile ve D arası hipermetropi düzeltilmelidir. 71. Tiroid orbitopatide diğerlerine göre daha sık etkilenen ekstraoküler kas ) Üst rektus B) lt rektus C) Dış rektus D) Üst oblik E) lt oblik yaşında erkek hastada kafa travması sonrası proptozis, 6. sinir paralizisi, kemozis, konjonktival ve episkleral damarlarda belirginleşme, göz tansiyonunda yükselme ve optik sinirde staz saptanan hastada aşağıdaki tanılardan hangisi öncelikle akla gelmelidir? ) Orbita varisi B) Pseudotümör orbita C) Distroid oftalmopati D) Kavernöz hemanjiom E) Karotikokavernöz fistül ) Fox tekniği B) Weis yöntemi C) Jones yöntemi D) Lazy-t yöntemi E) Quickert tekniği 76. şağıdakilerden hangisi ektropion tiplerinden değildir? ) Senil B) Skatrisyel C) Paralitik D) Mekanik E) ponevrotik 77. Orbita kitlelerinde en çok tanı değeri olan ) Ultrasonografi B) Tomografi C) Orbital Venografi D) rteriel njiografi E) Direk grafi 78. Kanalikül laserasyonlarında hangisi yanlıştır? ) Erken dönemde Jones tüpü tercih edilir. B) Entübasyon için pigtail prob kullanışlıdır. C) Tercihen silikon alt meatustan çıkarılmalıdır. D) saat içerisinde tercihen mikroskop altında acil onarım gerekir. E) Entübasyon sonrası kanalikül duvarları 8/0 vicryl ile anastomoz edilir. 73. Erişkinlerde görülen en sık benign orbita tümörü ) Lenfanjiom B) Dermoid tümör C) Rabdomyosarkom D) Kapiller hemanjiom E) Kavernöz hemanjiom 79. Kapağın arka lamelini oluşturan ) Levator kası ve tars B) Orbikuler kas ve tars C) Tars ve kapak konjonktivası D) Bulber ve kapak konjonktivası E) Orbikuler kas, tars ve kapak konjonktivası 74. şağıdakilerden hangisi semblefaron nedeni değildir? ) Trahom B) Kimyasal yanık C) Vernal konjonktivit D) Skatrisyel pemfigoid E) Steven Johnson send 80. Trikiazis nedir? ) Kirpiklerin kırılmasıdır. B) Kirpiklerin dökülmesidir. C) Kirpiklerin beyazlamasıdır. D) Kirpiklerin yanlış yönde çıkmasıdır. E) Meibomian bez orifislerinden kirpik çıkmasıdır. 9

10 GÖZ HSTLIKLRI 81. En sık kanalikülit yapan etken aşağıdakilerden ) Psödomonas aeruginosa B) Streptokokus pneumonia C) Hemofilus influenza D) Stafilokokus aureus E) ktinomiçes israeli 86. Eksimer laser cerrahisi için preop değerlendirilen bir olguda aşağıdaki tetkiklerden hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır? ) Estezyometri B) Kornea pakimetrisi C) Kornea topografisi D) Konfokal mikroskopi E) planasyon tonometrisi 82. şağıdakilerden hangisi aponevrotik pitozise neden olur? ) Yaşlanma B) 3. sinir felci C) Miyastenia gravis D) Horner sendromu E) Blefarofimosis sendromu 83. Eksimer laserlerde kullanılan gaz aşağıdakilerden ) rgon klorür B) Ksenon C) Neon klorür D) rgon florür E) Helyum klorür 84. Beş diyoptri miyopinin 6 mm zonda LSİK ile düzeltilebilmesi için Munnerlyn Formülüne göre santral korneada kaç mikron ablasyon yapılmalıdır? ) 30 B) 60 C) 75 D) 90 E) İntrakorneal halkalar ve implantasyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Geri dönüşümü olmayan bir işlemdir. B) Keratokonus tedavisinde kullanılabilir. C) Santral korneaya müdahale yapılmayan bir tekniktir. D) İmplantasyon kanalları femtosaniye laser ile oluşturulabilir. E) Kornea ektazisi şiddeti arttıkça, intrakorneal halkaların refraktif başarısı azalır. 87. Diffüz lameller keratit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Epitel defekti ile ilişkilidir. B) LSİK sonrası interfazda steril inflamasyondur. C) Erken evrelerde topikal steroid ile tedavi edilebilir. D) İleri evrelerde flebin tekrar kaldırılması ve altının yıkanması gereklidir. E) Sistemik steroidlerden flep nekrozu riski nedeniyle kaçınmak gerekir. 88. Koheziv viskoelastikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Dispersiflerden daha berraktırlar. B) Hacim oluşturmak için tercih edilirler. C) Viskositeleri dispersiflerden yüksektir. D) Geri alınmaları dispersiflere göre daha zordur. E) Endoteli korumada, dispersifler kadar etkili değildirler. 89. şağıdaki cerrahi teknik ve lens özelliklerinden hangisi posterior kapsül opasifikasyonunu engellemeye katkıda bulunmaz? ) sferik lens yapısı B) Keskin optik kenarı C) Lensin hidrofobik yapısı D) Detaylı korteks temizliği E) Lens optiğinden hafif küçük kapsüloreksis 90. şağıdakilerden hangisi doğrudan FKO gücü modifikasyonu teknolojisi değildir? ) Mikropuls FKO B) MO Whitestar C) MO ICE D) lcon BS E) Burst mod FKO 10

11 91. Preoperatif korneal astigmatizması -2.5x30 olan bir gözde, katarakt cerrahisi esnasında temel kesi hangi aksta yapılmalıdır? ) 30 derece B) 120 derece C) 90 derece D) 150 derece E) 180 derece GÖZ HSTLIKLRI 96. Pterygiumda görülen demir birikim çizgisi aşağıdakilerden ) Fleischer B) Stocker C) Ferry D) Sampaolesi E) Hudson-stahli 92. şağıdaki cerrahi stratejilerden hangisi İFİS li bir hastada uygun değildir? ) İris retraktörü kullanmak B) Viskoadaptif bir viskoelastik kullanmak C) Cerrahi esnasında gerekirse ön kamarayı tekrar viskoelastik ile doldurma D) Korneal kesiyi ve yan girişleri limbusun her zamankinden biraz daha önünden yapmak E) Yüksek aspirasyon hızı ve vakum gücü kullanarak pupil küçülmeden ameliyatı en kısa sürede bitirmek 93. şağıdakilerden hangisi tek parça katlanabilir İOL lerin sulkusa implantasyonuna bağlı bir komplikasyon değildir? ) Hifema B) İris atrofisi C) Malign glokom D) Pigment dispersiyonu E) İOL desantralizasyonu 97. şağıdakilerden hangisi stromal kornea distrofisidir? ) Maküler distrofi B) Messmann distrofi C) Schnyder kristalin distrofi D) Posterior polimorfoz distrofi E) Harita-nokta-parmak izi distrofisi 98. Yetişkin bir insanda ortalama kornea kalınlığı ne kadardır? ) 400 µm B) 450 µm C) 500 µm D) 550 µm E) 600 µm 99. Band keratopati tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisi kullanılır? ) setilsistein B) EDT C) Vankomisin D) Penisilamin E) vastin 94. şağıdaki cerrahi durumlardan hangisinde dispersif viskoelastik tercik etmek daha doğru bir seçim olabilir? ) İridodonezis B) Dar açılı glokom C) Psödoeksfoliasyon D) Floppy iris sendromu E) Fuchs endotel distrofisi 100. Irvine-Gass sendromundaki kistoid maküla ödeminin sebebi aşağıdakilerden ) Üveit B) Diabetes mellitus C) Katarakt cerrahisi D) Retinal ven tıkanıklığı E) Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu 95. şağıdakilerden hangisi koroid dekolmanına sebep olmaz? ) Travma B) Hipotoni C) Ekzoftalmus D) Enflamasyon E) Nanoftalmus TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 19 ŞUBT 2011 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK YZILI MESLEKİ BİLİM SINVI 8. GRUP: GÖZ HSTLIKLRI TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. a 2. c 3. b 4. e 5. d 6. e 7. c 8. d 9. b 10. a 11. c 12. e 13. b 14. e 15. d 16. c 17. d 18. b 19. a 20. d 21. a 22. b 23. a 24. b 25. e 26. a 27. d 28. c 29. e 30. a 31. b 32. b 33. d 34. c 35. e 36. b 37. d 38. c 39. a 40. e 41. c 42. b 43. d 44. e 45. a 46. a 47. e 48. b 49. d 50. c 51. a 52. e 53. d 54. c 55. a 56. b 57. c 58. b 59. e 60. d 61. e 62. a 63. c 64. b 65. b 66. d 67. d 68. c 69. d 70. a 71. b 72. e 73. e 74. c 75. d 76. e 77. b 78. a 79. c 80. d 81. e 82. a 83. d 84. b 85. a 86. c 87. e 88. d 89. a 90. d 91. b 92. e 93. c 94. e 95. c 96. b 97. a 98. d 99. b 100. c

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK Histoloji Anatomi RETİNA DEKOLMANI Sensoriyel retinanın retina pigment epitelinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Görülme sıklığı 1 / 10000, 80 yaşına kadar

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

Binoküler görme ve strabismus

Binoküler görme ve strabismus Binoküler görme ve strabismus Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi 12/2005 DRAG 1 Binoküler görme Fiziksel gerçek Algılanan gerçek Retina nın uyarılması

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Aköz hümör, vitreus ve retina

Aköz hümör, vitreus ve retina Aköz hümör, vitreus ve retina Hümör aköz Göz içi basıncı ortalama 15 mm/hg Sağlıklı bir şekil ve optik özellikler için Hümör aköz Fonksiyonları Gib ve göz şekli kontrolü Kornea beslenmesi Lens beslenmesi

Detaylı

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KIRMIZI GÖZG DOÇ.DR..DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ KANLANMA TİPLERİ YÜZEYEL DERİN MİKST LOKALİZASYON PERİFER MERKEZİ YAYĞIN NEDENİ KONJ.DAMARLANMA SİLİYER ARTER HERİKİSİ ETYOLOJİ YÜZEYEL

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Öğretim Üyeleri Tarih 12.10.2012 2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Prof Dr Hikmet Özçetin Prof Dr Ahmet Tuncer Özmen Prof Dr A. Ali Yücel Prof Dr Bülent Yazıcı Prof Dr Mehmet

Detaylı

Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM

Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir. Dünya

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3.

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Retina Dekolmanı Prof. Dr.İhsan ÇAÇA Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Eksüdatif RD Retina Dekolmanı Sensöriyel

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi Astigmatizmanın tedavisi Astigmatizma Kornea ön yüzünün küreselliğini kaybedip silindirik olması astigmatizmaya sebep olur Astigmatizma Sferik mercek Silindirik

Detaylı

RETİNA DAMAR HASTALIKLARI. Prof. Dr. İhsan ÇAÇA

RETİNA DAMAR HASTALIKLARI. Prof. Dr. İhsan ÇAÇA RETİNA DAMAR HASTALIKLARI Prof. Dr. İhsan ÇAÇA Oftalmik bir dalı olan ilk arter, common carotid a in internal Carotid arterin dalıdır. Oftalmik arter bir kaç dala daha ayrılır. Santral retinal arter optik

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD KATARAKTLAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD Kristalin lens İris gerisinde, zonüla lifleriyle korpus siliare ye asılı durumdadır. Bikonveks yapıda, saydam ve damarsızdır. Gözün

Detaylı

Sistemik Hastalıklar ve Göz

Sistemik Hastalıklar ve Göz Sistemik Hastalıklar ve Göz Göz Tutulumunun Olduğu Sistemik Hastalıklar Endokrin ve metabolik hastalıklar Kalp-Damar hastalıkları Kan hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları Sindirim sistemi hastalıkları

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita bozuklukları (H00-H06)

Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita bozuklukları (H00-H06) Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita bozuklukları (H00-H06) H00 Arpacık ve şalazyon H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu Göz kapağında apse Göz kapağında fronkül Göz kapağında arpacık

Detaylı

Glokomlu Hastaların Teşhis, Tedavi ve Periyodik Takip Sonuçları; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1990

Glokomlu Hastaların Teşhis, Tedavi ve Periyodik Takip Sonuçları; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1990 PİRAYE ZEYNEP KÜRKÇÜOĞLU ÖZGEÇMİŞİ Doğum yeri ve tarihi : 27 Mayıs 1962, Erzurum, Türkiye Medeni hal : Bekar Adres : Mesa Koru Sitesi Kamelya Blok No: 64 Çayyolu - Ankara/Türkiye Telefon : +90 532 786

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Göz Hastalıkları Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER

Detaylı

ŞAŞILIK. Prof. Dr. Velittin Oğuz

ŞAŞILIK. Prof. Dr. Velittin Oğuz ŞAŞILIK Prof. Dr. Velittin Oğuz Ekstraoküler kaslar (1) Dış,, iç, i üst ve alt rektuslar; üst ve alt oblikler olmak üzere 6 kas mevcuttur. Üst oblik 4. kafa çifti, dışd rektus 6. kafa çifti, diğer kaslar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNN DEĞİŞİKLİĞİ SINI 7.

Detaylı

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Ekstraoküler felçler ve nistagmus Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Anatomi Ekstraoküler kaslar Rektus kasları İç rektus (İR) üst rektus üst oblik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

SAĞLIKLI GÖZLER. Diabetes mellitus Tip 2. Hasta bilgisi

SAĞLIKLI GÖZLER. Diabetes mellitus Tip 2. Hasta bilgisi SAĞLIKLI GÖZLER Hasta bilgisi Therapie Aktiv - Diyabet kontrol altında Diabetes mellitus Tip 2 hastalar için bir tedavi programıdır. Doktorunuza başvurun! İletişim: office@therapie-aktiv.at www.therapie-aktiv.at

Detaylı

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Acil Göz Hastalıkları Acil Göz Hastalıkları Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. TRAVMA en sık KIRMIZI GÖZ ile birlikte olanlar Kapak,gözyaşı yolları enfeksiyonları

Detaylı

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Hipermetropinin tedavisi

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Hipermetropinin tedavisi Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi Hipermetropinin tedavisi Hipermetropi Görüntü retinanın arkasına düşer, akomodasyon ile uzak net görülebilir Latent hipermetropi Fakültatif hipermetropi

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Dr. Gülipek Tigrel Retina ven dal tıkanıklıgı 60-70 yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Risk faktörleri Kardiovasküler hast. Hipertansiyon(%70)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme

DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme konusunda gerekli teorik ve pratik yaklaşıma sahip olur

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Uzm.Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör.

Uzm.Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör. Uzm.Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör. SUNU PLANI Gözün Anatomisi Kırmızı Göz Görmeyi Tehdit Etmeyen Kırmızı Göz Nedenleri Görmeyi Tehdit Eden Kırmızı Göz Nedenleri Ağrılı Göz Ani Görme Kayıpları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Kemal ÖRNEK /1 Doç. Dr. Zafer ONARAN /2 Yrd. Doç. Dr. Reyhan OĞUREL /3 Yrd. Doç. Dr. Nesrin Büyüktortop GÖKÇINAR /4 Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖRNEK /5 Yrd.

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI STAJI

GÖZ HASTALIKLARI STAJI GÖZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : Cebeci Hastanesi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği ve Dershanesi

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Diyabet ve göz sorunları

Diyabet ve göz sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 08 Diyabet ve göz sorunları Diyabet

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı. Vüsal GULĠYEV

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı. Vüsal GULĠYEV 2011-2012 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 19.10.2011 08:30-09:30 21.10.2011 08:30-09:30 26.10.2011 08:30-09:30 02.11.2011 08:30-09:30 16.11.2011 08:30-09:30

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Paintball Oyununda Göz Travması*

Paintball Oyununda Göz Travması* OLGU SUNUMU/CASE REPORT Paintball Oyununda Göz Travması* Ocular Trauma in Paintball Game Osman Ahmet POLAT 1, Ayşe ÖNER 2, Hatice ARDA 3, Neslihan SİNİM 1, Koray GÜMÜŞ 2 ÖZ Paintball oyunları sırasında

Detaylı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 24 26 EKİM 2014 TOD KRCB KIBRIS AKTİF ÜYE TOPLANTISI PROGRAM 24 EKİM 2014 KAYIT 25 EKİM 2014 BİLİMSEL PROGRAM 9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 9.30 10.30 Eğitim 1 Moderatörler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINVI dayın dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ

DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ Diabet insidansı,türkiye de %2-7 arasında bildirilmiş 20 yıl sonra insüline bağlı diabetiklerin %99 ve bağlı olmayanların %60 ında bir tür retinopati,hepsi

Detaylı