T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK YZILI MESLEKİ BİLİM SINVI dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 8. GRUP: GÖZ HSTLIKLRI 19 ŞUBT 2011 Saat: DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun beş seçeneği vardır. Beş seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 GÖZ HSTLIKLRI 1. Değişik tip göz içi lenslerin refraktif indeksleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 6. şağıdakilerden hangisi Nd - YG lazer kapsülotominin komplikasyonu değildir? ) krilik > hidrojel > silikon B) Hidrojel > akrilik > silikon C) Hidrojel > silikon > akrilik D) Silikon > akrilik > hidrojel E) krilik > silikon > hidrojel ) Vitreus prolapsusu B) Kistoid maküler ödem C) Maküler hol D) Retina dekolmanı E) Fakoanaflaktik glokom 2. Ntraoperatif vitre kaybının ilk ve en sık belirtisi nedir? ) spirasyonun azalması B) Ön kamaranın sığlaşması C) Ön kamaranın derinleşmesi D) Parça nükleusun kaybolması E) Parça nükleusun daha küçük görünmesi 7. Topikal anestezikler hangi dokularda anestezi sağlar? ) Ön kamara B) Kornea ve iris C) Konjonktiva ve kornea D) Konjonktiva ve silyer kas E) Konjonktiva ve dilatatör kas 3. Kalkan (Shieldlike) plak katarakt hangisinde görülür? ) DM B) topik dermatit C) Myotonik distrofi D) nterior lentikonus E) Fuchs Heterokromik üveit 8. Propionibacterium acnes endoftalmisindeki en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden ) Tekrar topikal steroidle takip B) Vitrektomi ve intravitreal mfoterisin B C) Vitrektomi, İOL çıkarımı, intravitreal sefazol+dekort D) Vitrektomi, kapsülektomi, İOL çıkarımı, intravitreal vankomisin E) Fortifiye topikal antibiyotik, intravitreal vankomisin+amikasin 4. şağıdakilerden hangisi katarakt cerrahisi sonrası kistoid makuler ödem için risk faktörü değildir? ) DM B) Vitre kaybı C) rka kapsül rüptürü D) Ciddi post-op inflamasyon E) Fleksibl açık looplu ÖK İOL konulması 5. Hangi embiryolojik yapı lensi oluşturur? ) Mezoderm B) Nöral krest C) Yüzey ektodermi D) Nöral ektoderm E) Endoderm yaşında hastaya Fako+İOL ameliyatı yapılıyor. 1 hafta sonra orta derecede epitelyal ve stromal ödem izleniyor. şağıdakilerden hangisi bu ödemin nedeni olmaz? ) Fuchs distrofisine bağlı dekompansasyon B) Epitelyal ingrowth C) Kimyasal toksisite D) Cerrahi travma E) rtmış İOP 10. Y sutur katarakt ne zaman gelişir? ) İntrauterin B) dolesans C) İlk 2 yaşta D) 50 yaş sonrası E) yaş arası 2

3 11. şağıdakilerden hangisi dispersiv viskoelastiklerin özelliğidir? ) Kolay temizlenme B) Daha iyi yer kaplama C) Endotele iyi yapışma ve koruma D) Cerrahi alanın daha iyi stabilizasyonu E) Postoperatif İOP artışına neden olmama GÖZ HSTLIKLRI 17. Histolojik çalışmalarda optik sinir akson defekti % kaça ulaştığında görme alanında hasar başlar? ) 10 B) 15 C) 25 D) 40 E) Episkleral venöz basınç kaç mmhg dir? ) 2-5 B) C) D) E) Kornea bulanıklığı gelişmiş konjenital glokomda tedavi ne olmalıdır? ) Gonyotomi B) Trabekülotomi C) Seton implantasyon D) Siklofotokoagülasyon E) Mitomicinli Trabekülektomi 13. şağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ) Stocker çizgisi - Pterygium B) Morgagnian katarakt - Sampaolesi çizgisi C) Riger anomalisi - Posterior emiryotokson D) Schawalbe hattı - descement membranın sonlanması E) Krukenberg pigmentasyon - pigment dispersiyon sendromu 19. şağıdaki glokom tiplerinden hangisinde medikal tedaviye cevap yetersizdir? ) Fakolitik glokom B) Pigmenter glokom C) Lens Partikül glokom D) Psödoeksfolyatif glokom E) Posner - Schlossman sendromu 14. şağıdakilerden hangisi İOP yi arttırır? ) Halotan B) Propofol C) Valium D) Barbitüratlar E) Ketamine 15. Optik sinir başı beslenmesi dominant olarak nereden sağlanır? ) Pial damarlar B) Santral retinal arter C) nterior silyer arter D) Posterior silyer arter E) Peripapiller koroidal damarlar 16. şağıdakilerden hangisi PG için risk faktörü değildir? ) Yaş B) ile hikâyesi C) Hipertroidizm D) Diabetes mellitus E) Topikal steroid kullanımı 20. Hangisi trabekülektomi sonrası bleb sızıntısının tedavisinde yer almaz? ) Sıkı bandajla kapama B) Bandaj soft kontakt lens C) köz süpresyon tedavisi D) Mitomicinli bleb revizyonu E) Otolog serum enjeksiyonu 21. Dorzolamidin göziçi basıncını düşürme mekanizması aşağıdakilerden ) köz yapımını azaltma B) Vitreus volümünü azaltma C) Trabeküler dışa akımı azaltma D) Uveaskleral dışa akımı arttırma E) Epskleral venöz basıncı azaltma 3

4 GÖZ HSTLIKLRI yaşında, orak hücreli anemili erkek hasta, gözüne tenis topu çarpması sonucu hifema ile başvuruyor. Göziçi basıncı yüksek bulunan hastada hangi mekanizma ile glokom gelişmesi beklenmez? ) çı resesyonu B) Fakolitik glokom C) Hemorajik glokom D) Trabekülüm yaralanması E) Sekonder açı kapanması glokomu 26. Bipolar hücreler ve amakrin hücreleri hangi retina tabakasında yer almaktadır? ) İç nükleer tabaka B) Dış nükleer tabaka C) İç pleksiform tabaka D) Dış pleksiform tabaka E) Ganglion hücre tabakası 27. Traksiyonel retina dekolmanının en sık görülen nedeni nedir? 23. şağıdakilerden hangisi non-penetran cerrahi kontrendikedir? ) Kapalı açılı glokom B) Pigmenter glokom C) Psödofakik glokom D) Psödoeksfolyatif glokom E) Yüksek myopi ile birlikte glokom 24. Goldmann üç aynalı lensinde açı aynasına izlenen lezyonun gerçek görüntüsü nerededir? ) Prematür retinopatisi B) Hipertansif retinopati C) Retina ven tıkanıkları D) Diyabetik retinopati E) Retina arter tıkanıkları 28. Hipertansif retinopatinin hangi safhasından itibaren salus arazı görülmeye başlanır? ) Sağlıklı gözlerde görülür. B) Evre 1 hipertansif retinopati C) Evre 2 hipertansif retinopati D) Evre 3 hipertansif retinopati E) Evre 4 hipertansif retinopati ) Saat 11 de B) Saat 1 de C) Saat 7 de D) Saat 5 de E) Saat 9 da 25. PG ile karşılaştırıldığında, Psodoeksfoliyatif glokom kliniği ve prognozu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? ) Daha yüksek GİB seviyeleri vardır. B) Daha fazla Görme lanı hasarı oluşur. C) Daha hızlı ilerler ve daha erken disk hasarı gelişir. D) Daha fazla hasta laser ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar. E) 24 saatlik GİB grafiklerinde GİB fluktasyonu daha belirsizdir. 29. şağıdakilerden hangisi eksüdatif retina dekolmanı sebebi değildir? ) Üveit B) Gebelik toksemisi C) Koroid melanomu D) şırı lazer fotokoagülasyon E) Proliferatif diyabetik retinopati 30. Hangi retina hastalığında Japon bayrağı görünümü izlenmektedir? ) Santral retinal arter tıkanıklığı B) Santral retinal ven tıkanıklığı C) Senil maküla dejenerasyonu D) Prematür retinopatisi E) Retinitis pigmentoza 4

5 GÖZ HSTLIKLRI 31. Retina dekolmanına zemin hazırlayan dejenerasyonlar içinde en sık görüleni aşağıdakilerden 36. Descemet membranı ve bowman tabakasının sonlandığı açı elemanı aşağıdakilerden ) Dejeneratif retinoskizis B) Lattis dejenerasyonu C) Salyongoz izi dejenerasyonu D) Basmadan beyaz dejerasyonu E) Basmakla beyaz dejenerasyonu ) Limbus B) Schwalbe çizgisi C) Sklera mahmuzu D) Sampaolesi çizgisi E) Jukstakanaliküler trabekulum 32. şağıdaki hastalıkların hangisinin etyolojisinde hipertansiyonun rolü yoktur? ) Optik nöropati B) Yırtıklı retina dekolmanı C) Eksüdatif retina dekolmanı D) Santral retina ven tıkanıklığı E) Santral retina arter tıkanıklığı 37. şağıdaki klinik durumlardan hangisi koroid neovaskülarizasyonuna neden olmaz? ) Koroid rüptürü B) Dejeneratif Miyopi C) Lazer fotokoagülasyon D) Berlin Ödemi (Commotio Retina) E) Oküler Histoplazmosis Sendromu 33. Hangi bulgu koroid nevüsü - melanom ayırıcı tanısında melanom lehinedir? ) vakülarite B) Pigmentasyon C) FF da hipofloresans D) Lezyon üzerinde lipofuksin birikimi E) Nevüs yüzeyinde druzen bulunması 38. Pars planitte görme kaybının en önemli nedeni aşağıdakilerden ) Vitre opasiteleri B) rka polar katarakt C) Kistoid maküla ödemi D) Glokomatöz optik nöropati E) rka subkapsüler katarakt 34. I- Konjenital retinoskizis II- Leber kojenital amorosiz III- Koroideremi IV- Best hastalığı Yukarıdaki hastalıkların hangi ikisinde sadece erkekler etkilenir? ) I - II B) II - III C) I - III D) I - IV E) III - IV 39. Yenidoğanda klamidyal bir konjonktivitle karşılaştığınızda aşağıdaki tedavilerden hangisini uygularsınız? ) Eritromisin damla ve oral eritromisin B) Ciprofloksasin damla C) Eritromisin damla D) Oral doksisiklin E) Oral tetrasiklin 35. köz hümör dış akımına en fazla direnç gösteren yapı aşağıdakilerden ) Schlemm kanalı B) Trabeküler ağın üveal parçası C) Trabeküler ağın pigmentsiz parçası D) Trabeküler ağın korneaskleral parçası E) Trabeküler ağın jukstakanaliküler parçası 40. şağıdaki durumların hangisinde botulinum toksin enjeksiyonu en faydalıdır? ) Brown sendromu B) Geniş açılı ekzotropya C) Mekanik restriksiyonlar D) Dissosiye vertikal deviasyon E) Şaşılık cerrahisine sekonder küçük rezidüel kaymalar 5

6 41. Hangi optik disk bulgusu glokomatöz hasarı daha çok düşündürmektedir? GÖZ HSTLIKLRI 46. bdusens nükleusu hangi beyin sapı lezyonundan en çok etkilenir? ) Büyük disk B) Horizontal cupping C) Vertical cupping D) Disk tilti E) Soluk disk ) Pons B) Medulla C) Orta beyin D) Serebellum E) Foramen magnum yaşında erkek çocuk, aşırı şişmiş göz kapakları ile başvuruyor. Hangi bulgu orbital sellüliti düşündürmez? ) Proptosiz B) Göz kapağında ekimoz C) Görme keskinliğinde azalma D) Göz hareketlerinin ağrılı olması E) Göz hareketlerinin kısıtlı olması 43. Hangi lokalizasyondaki retina dekolmanı pnömotik retinopeksi tekniğine daha uygundur? ) Retinal diyaliz B) Travmatik maküler delik C) İnferior yırtıklı retina dekolmanı D) Superior yırtıklı retina dekolmanı E) Superior traksiyonel retina dekolmanı yaşında ortaya çıkan ezotropya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Erken cerrahi gerekebilir. B) Görme keskinliği azalabilir. C) Görme keskinliği korunabilir. D) Ezotropya gözlükle düzelebilir. E) Cerrahi tedavi adölesan döneme kadar ertelenebilir yaşında erkek hastanın akut gelişen içe kayması var. Sol gözüyle dışa bakamıyor, ayrıca kendisinin göz yorgunluğuna bağladığı uzun zamandır olan, hafif bir başağrısı var. şağıdakilerden hangisinin bu tabloya neden olma olasılığı en azdır? ) nemi B) Diyabet C) nevrizma D) Hipertansiyon E) rtmış intrakranyal basınç 47. Gözün künt travmasında en sık kırılan orbital kemik aşağıdakilerden ) Zigomatik B) Mandibuler C) Ethmoid D) Sfenoid E) Maksiller 48. şağıdakilerden hangisi aplanasyon tonometri ile yüksek göz içi basıncı ölçümüne neden olur? ) İnce kornea B) Kalın kornea C) Ödematöz kornea D) Keratokonus E) Miyopi 49. şağıdakilerden hangisi retina dekolmanı için risk faktörüdür? ) Siyahi ırk B) Erkek cinsiyet C) Presbiyopi D) Yüksek miyopi E) Hipermetropi yaşında erkek hasta tek gözünde ışık çakmaları ve inferior nasal kadran üzerinde perdelenme şikâyeti ile başvuruyor. şağıdaki durumların hangisinde acil tedavi/ cerrahi endikasyonu vardır? ) Selofan makülopati B) Makulayı tutan epiretinal membran C) Sub-retinal sıvı ile beraber mid-periferal atnalı yırtık D) İnferior nasal kadranda lokalize vitreus hemorajisi E) Makulayı tutan, 1 yıllık regmatojen retina dekolmanı 6

7 GÖZ HSTLIKLRI 51. Şaşılığı olan bir çocuk hastada deviasyon miktarını ölçüyorsunuz, korneal refle pupilin temporalinde 2 mm dış tarafına düşüyor. Deviasyon miktarı ne olabilir? ) 30 D ezotropya B) 20 D ekzotropya C) 10 D ezotropya D) 40 D ekzotropya E) 50 D ezotropya 56. şağıdakilerden hangisi superior oblik kasını inerve eder? ) Okulomotor sinir B) Trochlear sinir C) bducens sinir D) Trigeminal sinir E) Optik sinir 52. Steroidler tipik olarak hangi katarakt tipinin gelişimine yol açar? ) Kortikal B) nterior polar C) Posterior polar D) Nükleer skleroz E) Posterior subkapsüler 57. şağıdakilerden hangisi arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropatinin tipik bir özelliği değildir? ) Yaşlı hastalar B) Optik diskte solukluk C) Zaman içinde görmenin tamamen düzelmesi D) Genellikle ağrısız, akut, tek taraflı görme kaybı E) Optik disk ödemi ile aynı tarafta rölatif afferent pupil defekti 53. Bitemporal görme alanı kaybı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hipofiz adenomları en sık görülen lezyonlardır. B) Nörolojik lezyonlar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. C) çıklanamayan bitemporal hemianopsi nörolojik görüntüleme gerektirir. D) Dev hücreli arterit bitemporal hemianopsinin sık bir sebebidir. E) Klinisyen, bitemporal görme kaybı olan hastada kiyazmal bir lezyondan şüphelenmelidir. 58. şağıdakilerden hangisi Horner sendromunun bir özelliği değildir? ) Pancoast tümörü ile birlikte görülebilir. B) nizokori ışıkta karanlıktan daha belirgindir. C) Tipik kokain testi Horner sendromunu doğrular. D) Miyozis, pitoz ve anhidroz horner sendromunda görülebilir. E) Topikal hidroksiamfetamin lezyonun pre gangiliyonik veya post gangiliyonik lokalizasyonunu belirler. 54. Papilödem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) KİBS papilödem nedenidir. B) Papilödem genellikle bilateraldir. C) Papilödem multipl skleroz hastalığı ile ilişkilidir. D) Görme alanı testinde genişlemiş kör nokta görülebilir. E) Papilödemli hastalarda görme genellikle korunmuştur. 55. şağıdakilerden hangisi inferior rektus kasını inerve eder? ) Okulomotor sinir B) Trochlear sinir C) bducens sinir D) Trigeminal sinir E) Optik sinir 59. Hangisi die s tonik pupila özelliği değildir? ) Parasempatomimetiklere hipersensivite B) Viral enfeksiyonlardan sonra görülebilir. C) Işık - yakın disosiyasyonu D) İriste vermiform hareketler E) Karanlıkta anizokoride artış 60. şağıdakilerden hangisi gözün kardinal pozisyonlarına dahildir? ) DVD B) Diverjans C) Primer pozisyon D) Yukarı sola bakış E) Konverjansın yakın noktası 7

8 61. Süperior oblik kasının primer hareketi aşağıdakilerden ) bdüksiyon B) ddüksiyon C) Depresyon D) Ekstorsiyon E) İntorsiyon GÖZ HSTLIKLRI 62. İnferior oblik kasının primer hareketi aşağıdakilerden aylık uyumlu anne-babası olan konjenital kataraktlı hastada tercih edilecek tedavi aşağıdakilerden ) Kapama tedavisi B) Lensektomi, afak gözlüğü uygulaması C) Lens aspirasyonu ve arka kamara GİL implantasyonu D) Lensektomi, ön vitrektomi, kontakt lens uygulaması E) İntrakapsüler katarakt ekstraksiyonu, kontakt lens uygulaması ) Ekstorsiyon B) ddüksiyon C) Depresyon D) bdüksiyon E) İntorsiyon 63. şağıdakilerden hangisi refleks konverjans çeşitlerinden biri değildir? ) Tonik B) Proksimal C) Klonik D) Füzyonel E) komodatif 67. Sağ gözünde ışık reflesi pupilin merkezine sol gözünde ise pupilin temporal kenarına düşen bir çocuğun Hirschberg testine göre ne kadar ve ne yönde kayması vardır? ) 15 derece eksotropya B) 30 derece eksotropya C) 15 3 diyoptri esotropya D) 30 3 diyoptri esotropya E) 15 3 diyoptri eksotropya 64. şağıdakilerden hangisi monofiksasyon sendromu ile ilgili en az karakteristiktir? ) Periferal füzyon B) Normal stereopsis C) 8 PD ve altı kayma D) Küçük santral skotom E) nizometropi ile birliktelik 65. Hipertropyanın eşlik etmediği superior oblik felcinde en uygun cerrahi yöntem ) Jensen prosedürü B) Harada-ito prosedürü C) Ters Knapp prosedürü D) lt oblik myektomi veya geriletmesi E) Üst rektus kaslarına faden operasyonu 68. komodatif esotropya ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? ) Tam refraktif akkomodatif esotropya, hipermetropinin tashihiyle düzelir. B) Refraktif akkomodatif esotroplar genellikle +4 den yüksek hipermetropturlar. C) Non-refraktif akkomodatif esotropya, genellikle düşük C/ oranı ile ilişkilidir. D) Non-refraktif akkomodatif esotropyada belirgin bir refraktif kusur bulunmayabilir. E) Refraktif akkomodatif esotropyada C/ (akomodatif konverjans/akomodasyon) oranı normaldir. 69. İnfantil esotropya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hasta, altı ayını doldurmadan ortaya çıkar. B) Kayma açısı genellikle 30 3 diyoptriden büyüktür. C) Hastanın ebeveynlerinde binoküler vizyonda eksiklikler genellikle mevcuttur. D) Şaşılığı 1 yaşından önce ameliyatla düzeltilen olgularda monofiksasyon sendromunun gelişimi de önlenmiş olur. E) Binoküler vizyonun gelişebilmesi için, amblyopi ve refraktif kusur düzeltildikten sonra en kısa sürede şaşılık düzeltilmelidir. 8

9 70. Pediatrik refraksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? GÖZ HSTLIKLRI 75. şağıdakilerden hangisi entropionda uygulanmaz? ) Ezotropya varsa D refraksiyon düzeltilmelidir. B) 2 yaş altında 3.00 D ve altı miyopi düzeltilmelidir. C) 2 yaş altında D silindirik değer düzeltilmelidir. D) 2-4 yaş arası ve 3.00 D arası miyopi düzeltilmelidir. E) 2 yaş altında kayma olmasa bile ve D arası hipermetropi düzeltilmelidir. 71. Tiroid orbitopatide diğerlerine göre daha sık etkilenen ekstraoküler kas ) Üst rektus B) lt rektus C) Dış rektus D) Üst oblik E) lt oblik yaşında erkek hastada kafa travması sonrası proptozis, 6. sinir paralizisi, kemozis, konjonktival ve episkleral damarlarda belirginleşme, göz tansiyonunda yükselme ve optik sinirde staz saptanan hastada aşağıdaki tanılardan hangisi öncelikle akla gelmelidir? ) Orbita varisi B) Pseudotümör orbita C) Distroid oftalmopati D) Kavernöz hemanjiom E) Karotikokavernöz fistül ) Fox tekniği B) Weis yöntemi C) Jones yöntemi D) Lazy-t yöntemi E) Quickert tekniği 76. şağıdakilerden hangisi ektropion tiplerinden değildir? ) Senil B) Skatrisyel C) Paralitik D) Mekanik E) ponevrotik 77. Orbita kitlelerinde en çok tanı değeri olan ) Ultrasonografi B) Tomografi C) Orbital Venografi D) rteriel njiografi E) Direk grafi 78. Kanalikül laserasyonlarında hangisi yanlıştır? ) Erken dönemde Jones tüpü tercih edilir. B) Entübasyon için pigtail prob kullanışlıdır. C) Tercihen silikon alt meatustan çıkarılmalıdır. D) saat içerisinde tercihen mikroskop altında acil onarım gerekir. E) Entübasyon sonrası kanalikül duvarları 8/0 vicryl ile anastomoz edilir. 73. Erişkinlerde görülen en sık benign orbita tümörü ) Lenfanjiom B) Dermoid tümör C) Rabdomyosarkom D) Kapiller hemanjiom E) Kavernöz hemanjiom 79. Kapağın arka lamelini oluşturan ) Levator kası ve tars B) Orbikuler kas ve tars C) Tars ve kapak konjonktivası D) Bulber ve kapak konjonktivası E) Orbikuler kas, tars ve kapak konjonktivası 74. şağıdakilerden hangisi semblefaron nedeni değildir? ) Trahom B) Kimyasal yanık C) Vernal konjonktivit D) Skatrisyel pemfigoid E) Steven Johnson send 80. Trikiazis nedir? ) Kirpiklerin kırılmasıdır. B) Kirpiklerin dökülmesidir. C) Kirpiklerin beyazlamasıdır. D) Kirpiklerin yanlış yönde çıkmasıdır. E) Meibomian bez orifislerinden kirpik çıkmasıdır. 9

10 GÖZ HSTLIKLRI 81. En sık kanalikülit yapan etken aşağıdakilerden ) Psödomonas aeruginosa B) Streptokokus pneumonia C) Hemofilus influenza D) Stafilokokus aureus E) ktinomiçes israeli 86. Eksimer laser cerrahisi için preop değerlendirilen bir olguda aşağıdaki tetkiklerden hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır? ) Estezyometri B) Kornea pakimetrisi C) Kornea topografisi D) Konfokal mikroskopi E) planasyon tonometrisi 82. şağıdakilerden hangisi aponevrotik pitozise neden olur? ) Yaşlanma B) 3. sinir felci C) Miyastenia gravis D) Horner sendromu E) Blefarofimosis sendromu 83. Eksimer laserlerde kullanılan gaz aşağıdakilerden ) rgon klorür B) Ksenon C) Neon klorür D) rgon florür E) Helyum klorür 84. Beş diyoptri miyopinin 6 mm zonda LSİK ile düzeltilebilmesi için Munnerlyn Formülüne göre santral korneada kaç mikron ablasyon yapılmalıdır? ) 30 B) 60 C) 75 D) 90 E) İntrakorneal halkalar ve implantasyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Geri dönüşümü olmayan bir işlemdir. B) Keratokonus tedavisinde kullanılabilir. C) Santral korneaya müdahale yapılmayan bir tekniktir. D) İmplantasyon kanalları femtosaniye laser ile oluşturulabilir. E) Kornea ektazisi şiddeti arttıkça, intrakorneal halkaların refraktif başarısı azalır. 87. Diffüz lameller keratit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Epitel defekti ile ilişkilidir. B) LSİK sonrası interfazda steril inflamasyondur. C) Erken evrelerde topikal steroid ile tedavi edilebilir. D) İleri evrelerde flebin tekrar kaldırılması ve altının yıkanması gereklidir. E) Sistemik steroidlerden flep nekrozu riski nedeniyle kaçınmak gerekir. 88. Koheziv viskoelastikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Dispersiflerden daha berraktırlar. B) Hacim oluşturmak için tercih edilirler. C) Viskositeleri dispersiflerden yüksektir. D) Geri alınmaları dispersiflere göre daha zordur. E) Endoteli korumada, dispersifler kadar etkili değildirler. 89. şağıdaki cerrahi teknik ve lens özelliklerinden hangisi posterior kapsül opasifikasyonunu engellemeye katkıda bulunmaz? ) sferik lens yapısı B) Keskin optik kenarı C) Lensin hidrofobik yapısı D) Detaylı korteks temizliği E) Lens optiğinden hafif küçük kapsüloreksis 90. şağıdakilerden hangisi doğrudan FKO gücü modifikasyonu teknolojisi değildir? ) Mikropuls FKO B) MO Whitestar C) MO ICE D) lcon BS E) Burst mod FKO 10

11 91. Preoperatif korneal astigmatizması -2.5x30 olan bir gözde, katarakt cerrahisi esnasında temel kesi hangi aksta yapılmalıdır? ) 30 derece B) 120 derece C) 90 derece D) 150 derece E) 180 derece GÖZ HSTLIKLRI 96. Pterygiumda görülen demir birikim çizgisi aşağıdakilerden ) Fleischer B) Stocker C) Ferry D) Sampaolesi E) Hudson-stahli 92. şağıdaki cerrahi stratejilerden hangisi İFİS li bir hastada uygun değildir? ) İris retraktörü kullanmak B) Viskoadaptif bir viskoelastik kullanmak C) Cerrahi esnasında gerekirse ön kamarayı tekrar viskoelastik ile doldurma D) Korneal kesiyi ve yan girişleri limbusun her zamankinden biraz daha önünden yapmak E) Yüksek aspirasyon hızı ve vakum gücü kullanarak pupil küçülmeden ameliyatı en kısa sürede bitirmek 93. şağıdakilerden hangisi tek parça katlanabilir İOL lerin sulkusa implantasyonuna bağlı bir komplikasyon değildir? ) Hifema B) İris atrofisi C) Malign glokom D) Pigment dispersiyonu E) İOL desantralizasyonu 97. şağıdakilerden hangisi stromal kornea distrofisidir? ) Maküler distrofi B) Messmann distrofi C) Schnyder kristalin distrofi D) Posterior polimorfoz distrofi E) Harita-nokta-parmak izi distrofisi 98. Yetişkin bir insanda ortalama kornea kalınlığı ne kadardır? ) 400 µm B) 450 µm C) 500 µm D) 550 µm E) 600 µm 99. Band keratopati tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisi kullanılır? ) setilsistein B) EDT C) Vankomisin D) Penisilamin E) vastin 94. şağıdaki cerrahi durumlardan hangisinde dispersif viskoelastik tercik etmek daha doğru bir seçim olabilir? ) İridodonezis B) Dar açılı glokom C) Psödoeksfoliasyon D) Floppy iris sendromu E) Fuchs endotel distrofisi 100. Irvine-Gass sendromundaki kistoid maküla ödeminin sebebi aşağıdakilerden ) Üveit B) Diabetes mellitus C) Katarakt cerrahisi D) Retinal ven tıkanıklığı E) Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu 95. şağıdakilerden hangisi koroid dekolmanına sebep olmaz? ) Travma B) Hipotoni C) Ekzoftalmus D) Enflamasyon E) Nanoftalmus TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 19 ŞUBT 2011 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK YZILI MESLEKİ BİLİM SINVI 8. GRUP: GÖZ HSTLIKLRI TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. a 2. c 3. b 4. e 5. d 6. e 7. c 8. d 9. b 10. a 11. c 12. e 13. b 14. e 15. d 16. c 17. d 18. b 19. a 20. d 21. a 22. b 23. a 24. b 25. e 26. a 27. d 28. c 29. e 30. a 31. b 32. b 33. d 34. c 35. e 36. b 37. d 38. c 39. a 40. e 41. c 42. b 43. d 44. e 45. a 46. a 47. e 48. b 49. d 50. c 51. a 52. e 53. d 54. c 55. a 56. b 57. c 58. b 59. e 60. d 61. e 62. a 63. c 64. b 65. b 66. d 67. d 68. c 69. d 70. a 71. b 72. e 73. e 74. c 75. d 76. e 77. b 78. a 79. c 80. d 81. e 82. a 83. d 84. b 85. a 86. c 87. e 88. d 89. a 90. d 91. b 92. e 93. c 94. e 95. c 96. b 97. a 98. d 99. b 100. c

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali Göz Sözlüğü A) A taramalı (A-scan) Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012 Göz Klinik Gelişim Göz İlk Söz Bir Hazin Hürriyet Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yoğurursun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Herediter Makula Hastalıkları

Herediter Makula Hastalıkları Herediter Makula Hastalıkları Hereditary Macular Dystrophies Gökhan GÜRELİK 1 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Anahtar Kelimeler: Herediter, makula, retina, distrofi. ABSTRACT Key Words: Hereditary, macula,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Okmeydanı Tıp Dergisi 29(Ek sayı 2):110-115, 2013 doi:10.5222/otd.supp2.2013.110 Yaşlılık ve Göz Meltem Altınel, Aylin Ardagil Akçakaya SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI

GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI ANATOMİ: Göz kapakları anatomik olarak yedi tabakada incelenir. Deri ve deri altı dokular: Göz kapağı derisi vücudun en ince derisidir, deri altı yağ dokusu barındırmaz. Orbikülaris

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM Dr.Metin Ünlü ARALIK 2010 GLOKOM Glokom önemli global sağlık sorunu 67 milyon primer glokom hastası 6,7 milyon bilateral kör Katarakttan sonra dünyada 2.körlük nedeni ABD de makuler

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı