MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

2 Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun tarihinde kabul edilmiş ve tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu tüzel kişiliği Kamu kaynakları

3 Türkiye de Kalkınma Ajansları 26 Bölge 26 Kalkınma Ajansı

4 İZKA Temel Faaliyetler Planlama ve Koordinasyon Fonksiyonu Proje ve Faaliyet Destek Fonksiyonu Yatırım Tanıtım ve Destek Fonksiyonu Kentsel Pazarlama ve Dış İlişkiler Faaliyetleri İzmir Bölge Planı Kümelenme Stratejisi İnovasyon Stratejisi Temiz Üretim Stratejisi Kentsel Pazarlama Stratejisi Girişimcilik Stratejisi Turizm Stratejisi 13 Mali Destek Programı 6 Güdümlü Proje Desteği 2 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Proje İzlemeleri Yatırım tanıtım turları İzin ve ruhsat takip işlemleri Yabancı yatırımcılarla görüşmeler Fuar katılımları İZKA Yatırım Tanıtım Stratejisi Kent Markası İnşasına Yönelik Faaliyetler Uluslararası etkinliklerin İzmir de düzenlenmesine yönelik adaylık ve tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonu Uluslararası örgütlerle işbirliği (EURADA, WAIPA, ANIMA, TCI, INSME)

5 Kalkınma Ajansları Proje Destekleri Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (PFDY) (Resmi Gazete: 8 Kasım Sayı:27048) Destek Yönetimi Kılavuzu (DYK)

6 Bugüne Kadar Uygulanan Mali Destek Programları

7 Bugüne PROGRAM Kadar ADI Sağlanan Mali Destekler YIL PROJE SAYISI DESTEK TUTARI (TL) KOBİ SOSYAL KALKINMA TARIM VE KIRSAL KALKINMA TURİZM VE ÇEVRE KIRSALDA EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK TURİZMDE REKABET EDEBİLİRLİK TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ BÖLGELERİNİ GELİŞTİRME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLÇELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI TOPLAM

8 MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

9 ARKA PLAN Güçlü Ekonomi Yüksek Yaşam Kalitesi Güçlü Toplum İZMİR BÖLGE PLANI Herkes İçin Kaliteli Eğitim Yüksek İstihdam Kapasitesi Toplumsal Uyum için Sosyal İçerme

10 Program Genel Amacı İzmir de işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi

11 İzmir Bölge Planı nın Herkes için eğitim stratejik önceliği kapsamında, İzmir de mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak tasarlanması, yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, mesleki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara eriştirilmesi Program Özel Amacı

12 Program Öncelikleri Öncelik 1: Mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin mesleki eğitim sürecinde uygulanması Öncelik 2: Doğrudan engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesi

13 Uygun Projeler Proje Süresi: 12 ay Bu süre, destek sözleşmesinin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Uygulama Yeri: Proje uygulama yerinin İzmir ili sınırları içerisinde olması gerekmektedir.

14 Kimler Başvurabilir? Kar Amacı Gütmeyen Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları Üniversiteler (Rektörlükler ve Meslek Yüksekokulları) MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri) MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri) MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitim evleri İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal hizmet merkezleri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri Kooperatif Şeklinde Yapılanmış Sanayi Sitesi Yönetimleri İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

15 Program Bütçesi - Destek Miktarları Program Bütçesi TL Kar Amacı Gütmeyen En Az : TL En Çok : TL Destek Oranı: %10-% 90

16 Projede Kurumların Rolleri Başvuru Sahibi Proje Ortağı Uygunluk kriterlerine uymalıdır. Projenin tasarlanması ve yürütülmesine katkıda bulunur; projenin ortak uygulayıcısıdır. Harcamaları uygun maliyettir. İştirakçi Uygunluk kriteri aranmaz. Projede sponsorluk ve teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Harcamaları uygun maliyet değildir.

17 Kimler Ortak Olabilir?!!! Uygunluk şartlarını sağlamayan kurumların ortak olması projenin değerlendirme aşamasına geçmesini engelleyecektir. Kar Amacı Gütmeyen Uygun başvuru sahiplerine ek olarak, Kamu kurum ve kuruluşları* Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları Kooperatifler ve birlikler * Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ile uygun başvuru sahipleri arasında yer almayan türde liseler, bu program kapsamında uygun ortak değildir.

18 Proje faaliyetleri çerçevesinde kurulacak ortaklık ve/veya iştirakçiliğe ilişkin işbirlikleri, projenin genel ve özel amaçlarına hizmet eder nitelikte ve tutarlı olmalıdır. Ortakların ve/veya iştirakçilerin proje kapsamındaki işlevselliği değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulacağından, aksi bir durumun değerlendiriciler tarafından tespiti halinde bu husus değerlendirmeye olumsuz yansıyabilecektir.

19 Lütfen Dikkat Başvuru sahibi ya da proje ortakları aşağıdaki durumlarda bulunuyorsa Ajansla sözleşme imzalayamaz. (Belediyeler hariç) vergi borcu olanlar (Kamu kurumları ve belediyeler hariç) SGK borcu olanlar (Belediyeler hariç) haciz kararı bulunanlar İZKA ya katkı payı borcu olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler Ancak bu durum proje başvurusu yapmaya engel değildir.

20 Kimler İştirakçi Olabilir? Uygunluk şartı aranmaz. Gönüllü/ karşılıksız olarak projeye katkı sağlayacak, her kurum kuruluş proje iştirakçisi olabilir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. İştirakçilerin harcamaları uygun maliyet değildir. İştirakçiye yatırım yapılamaz.

21 ÖRNEK PROJE KONULARI Öncelik 1: Mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin mesleki eğitim sürecinde uygulanması Meslek liselerindeki makine tesfiye atölyelerinde günümüz teknolojilerine uyumlu eğitim ortam ve gereçlerinin edinilmesine yönelik projeler Yenilenebilir enerji ve bilişim sektörlerinde mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik projeler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Belgelendirme Kuruluşu Yetkisi almak amaçlı atölye, laboratuvar, sınıf kurulmasına yönelik projeler Meslek lise öğretmenlerinin sanayi ile birlikte geliştirilen projelerde mesleki deneyimlerinin artırılması ve teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi Mesleki eğitimde yeni teknolojilerin etkin olarak kullanımının sağlanması Mesleki eğitim aşamasındaki gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini ve eğitmenlerin mentorlük, koçluk, liderlik becerilerini artırmaya yönelik olarak iş dünyası ile okullar arasında işbirliğine dayalı eğitim ve beceri programları geliştirilmesi Mesleki eğitimde hizmet kapasitesinin sanayi işbirliğinde ve sanayi uygulamaları göz önünde bulundurularak artırılması (güncel teknoloji makine-teçhizat temini, atölye modernizasyonu) Mesleki eğitimde alternatif eğitim modellerinin ilgili kurum, kuruluş ve STK larla işbirliğinde geliştirilmesi Sanayi siteleri bünyesinde ortak eğitim merkezi kurulması Mesleki ve teknik eğitimde yenilikçi tekniklerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik merkezlerin kurulması

22 ÖRNEK PROJE KONULARI Öncelik 2: Doğrudan engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesi Kadınların tasarım hizmetleri gibi gelir avantajı olan mesleklere yönlendirilmesine yönelik projeler Hükümlülerin CNC operatörlüğü sertifikası edinmesine yönelik projeler Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam potansiyeli yüksek mesleki bilgi ve becerilerin edindirilmesine yönelik projeler Dezavantajlı bireylerin mesleki eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığı gibi becerilerini artırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi Üretime daha fazla katılmalarını sağlayacak şekilde dezavantajlı bireylere yönelik mesleki eğitim merkezi veya eğitim atölyeleri oluşturulması veya buna yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi Engelli bireylere yönelik mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin adaptasyonu Halk Eğitim Merkezinde ortopedik engellilere, görme engellilere veya işitme engellilere yönelik spesifik donanımın temin edilip eğitime kazandırılmasına yönelik projeler

23 UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler, Yalnızca araç alımına yönelik projeler, Yalnızca etüt, projelendirme ve müfredat geliştirme gibi faaliyetlerden oluşan ve uygulama içermeyen projeler, Yalnızca kurumların mevcut personelinin eğitimine veya halihazırda iş sahibi/çalışan kişilerin eğitimine yönelik projeler (eğiticinin eğitimi faaliyetleri hariç) uygun değildir.

24 Değerlendirme Tablosu (65/100) Mali ve İşletme Kapasitesi : 20 puan* (min. 10) İlgililik: 25 puan* (min. 12) Yöntem: 30 puan Sürdürülebilirlik: 15 puan Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 10 puan

25 EK PUAN KONULARI Mali destek programı kapsamında sadece yenilenebilir enerji veya sadece bilişim sektörlerinde mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik projeler Değerlendirme Kriteri Tablosu nda ilgili bölümden 5 puan, diğerleri 1 puan alacaktır Yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında başarılı olup İZKA ile destek sözleşmesi imzalamış kurumlar Değerlendirme Kriteri Tablosu nda ilgili bölümden 1 puan, diğerleri 5 puan alacaktır.

26 BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi yalnızca 1 (bir) proje için destek başvurusunda bulunabilir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 10. Maddesine istinaden bu proje teklif çağrısı ile 2015 Yılı içerisinde yapılan ve yapılacak diğer proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili programa özel kurallar saklı kalmak kaydıyla, İZKA ya tek başına toplamda en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve bunlardan en fazla iki tanesi için İZKA dan mali destek alabilir.

27 BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre aynı yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin Aynı Proje için Birden Fazla Kamu Desteğinden Yararlanmadıklarına Dair Beyanname yi (Başvuru Rehberi EK-G) doldurması gerekmektedir.

28 KAYS (KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ) İZKA ya yapılacak proje başvuruları KAYS üzerinden çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

29 KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) KAYS üzerinden başvuru yapmak için adresinden başvuru formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden İzmir ili seçilecek ve ilgili Mali Destek Programı kapsamında başvuru oluşturulacaktır. KAYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yönlendirici dokümanlara adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bilgilendirme toplantıları sonrası İZKA eğitim toplantıları düzenleyecektir.

30 REFERANS KODU KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum, TR31/16/ME01 referans kodu seçilmelidir.

31 ÖNEMLİ TARİHLER İnternet Üzerinden Başvuru Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2015 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: Proje başvuruları 26 Şubat 2016 saat 17:00 e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile 04 Mart 2016 saat 17:00 ye kadar İZKA ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

32 BAŞVURU SÜRECİNDE İZKA DAN DESTEK Bilgilendirme Toplantıları Eğitimler izka.org.tr Teknik Yardım Masası Sıkça Sorulan Sorular (SSS) İnteraktif Eğitim Modülü izka.org.tr

33 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Bütçe İnceleme / Ön İzleme Ziyaretleri Değerlendirme Komitesi Kontrolü Yönetim Kurulu Onayı YAKLAŞIK 3 AY

34 Teşekkürler