Epidural Steroid Enjeksiyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Epidural Steroid Enjeksiyonu"

Transkript

1 Derleme Epidural Steroid Enjeksiyonu Muhammed GÖZDEMIR 1, Hüseyin SERT 1, Burhanettin USTA 1, Rüveyda Irem DEMIRCIOGLU 1 1 Fatih Üniversitesi Tip Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali, ANKARA ÖZET Epidural steroid enjeksiyonu boyun ve bel agrilarinin cerrahi disi tedavi yöntemlerinden birisidir. Yatak istirahati, ilaç tedavisi ve fizik tedavi gibi konservatif yöntemlerle düzelme saglanamayan, nörolojik defisiti olmayan, disk kaynakli bel, bacak, boyun ve kol agrilarinda tercih edilebilir. Anahtar Kelimeler: Epidural steroid, kronik agri, disk hernisi ABSTRACT Epidural steroid injection Epidural steroid injection is, one of the no surgical treatment methods of neck and lumbar pain. This method of treatment can be preferred in patients with lumbar, leg, neck, arm pain if there is no neurological deficit, where conservative methods as bed resting, medical treatment and physical therapy and rehabilitation are in sufficient. Key Words: Epidural steroid, chronic pain, disc hernia GIRIS Epidural steroid enjeksiyonu özellikle sinir kökü irritasyonu semptom ve bulgulari olan hastalarda etkilidir. Önceleri sinir kökü irritasyonuna mekanik kompresyonun neden oldugu ileri sürülmüsse de kompresyonun cerrahi olarak giderildigi hastalarin tamaminda agrinin geçmeyisi kompresyonun agrinin tek nedeni olmadigini ortaya koymustur. Günümüzde radiküler semptomlarin gelismesinde rol oynayan en önemli faktörün sinir kökündeki inflamasyon oldugu ileri sürülmüstür 1. Epidural bölgeye verilen steroid, inflamasyonu azaltarak etkili olmaktadir. Epidural enjeksiyonun genel amaci fitik baslangici ya da fitik olan disk bölgesindeki ödemi ortadan kaldirmak, disk çevresindeki yangiyi ve olasi sinir kökü basisini azaltmaktir. Epidural steroid enjeksiyonu baslica lumbal ve servikal bölgelerde uygulanmaktadir. LUMBAL EPIDURAL STEROID ENJEKSIYONU (LESE) Tarihçe Lumbal epidural steroid enjeksiyonu (LESE) ilk kez 1920 yilinda Vinner 2 tarafindan lumbal epidural alana büyük volümde salin ve prokain verilerek baslamistir. Benzer bir uygulama 1957 yilinda Lievre tarafindan yapilmistir. Lievre, siyatalji sikayeti olan 46 hastada epidural araliga hidrokortizon enjekte etmis, 23 hastanin agrisinin geçmis veya çok azalmis oldugunu açiklamistir. Daha sonra 1960 yilinda ABD'de Brown 3 ve Goebert 4 siyataljili hastalarda epidural steroid injeksiyonu uygulamislardir. Goebert 4, 239 hastada epidural hidrokortizon uygulanmasiyla hastalarin % 60'inda agrilarin 3 ay ve daha uzun süre ile geçtigini bildirmistir. Brown 3 ise epidural metilprednizolon uyguladigi 4 hastanin tümünde siyataljinin iki ay süre ile geçtigini bildirmistir yilinda ABD'de siyataljisi olan 4 hastasinda Brown 3 epidural metilprednizolon uygulamis ve siyataljinin iki ay süre ile geçtigini bildirmistir. Ayni yilda Goebert 4, 239 hastada epidural hidrokortizon uygulanmasiyla hastalarin % 60'inda agrilarin 3 ay ve daha uzun süre ile geçtigini bildirmistir). Daha sonra lumbal epidural steroid enjeksiyon endikasyonlari genisletilerek yaygin olarak uygulamaya baslanmistir. Etki Mekanizmasi Epidural steroid enjeksiyonunda siyataljinin geçmesinin steroidin antiinflamatuar etkisine bagli oldugu ileri sürülmektedir. Rejyonel anestezi altinda yapilan laminektomilerde herniye diske komsu inflamasyonlu spinal sinirlerin manipulasyonunun agrili oldugu, buna karsin normal spinal sinirlerin manipulasyonunun agriya yol açmadigi gösterilmistir. Lindblom ve Rexed 5, herniye diskin uzun süreli kompresyonuyla sinir köklerinde patolojik degisikliklerin gelistigini göstermislerdir. Buna karsin diger arastirmacilar siyataljisi olmayan hastalarin otopsilerinde % 40 oraninda herniye disk saptamislardir. Ayrica normal hastalarin % 35'inde miyelografide patolojik bulgular gösterilmis. MRG yapilan asemptomatik hastalarin % 60'inda disk hernisi saptamistir. Bu bulgular isiginda kompresyonun her hastada semptomlari tek basina açiklamadigi ileri sürülmüstür. Howe 6, sinir kökünde inflamasyon gelismeden agrinin ortaya çikmadigini göstermistir. Lindahl 7, disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen 10 hastanin 7'sinde arka köklerden aldigi biopsilerde inflamasyon, ödem ve dejeneratif degisiklikler saptamistir. Berg 8. miyelografide ödemli sinir kökünün boyutunun azalmasina bagli olarak siyataljinin de azaldigini göstermistir. Saal ve ark. 9 yaptiklari yeni bir

2 çalismada akut disk hernilerinde immünolojik bir reaksiyon oldugunu ileri sürmüslerdir. Herniye disk materyali çevresinde makrofaj ve T- lenfositleri toplanmakta ve bu reaksiyon cerrahi öncesi uzun süredir siyataljisi olan hastalarda daha hafif olmaktadir. Kortikosteroidlerin antiinflamatuar ve immunosupressif etkileri bu hücrelerin spesifik fonksiyonlarinin inhibisyonuyla olmaktadir. Kortikostroidler inflamasyonun hem erken (ödem, fibrin olusumu, kapiler dilatasyon, lökosit agregasyonu ve fagositoz) hem de geç etkilerini (kapiler ve fibroblast proliferasyonu. kollagen olusumunu ve sikatrizasyon) önlemektedir 1. Bir inflamasyon mediatörü olan fosfolipaz A 2 intervertebral diskte yüksek oranda bulunmaktadir. Saal ve ark. 10, fosfolipaz A 2 'nin disk patolojisinde ve lokal veya uzak nörolojik dokularda humoral etkileri oldugunu ileri sürmüslerdir. Posterior longitudinal ligaman, faset eklem kapsülü ve dis anulusta bulunan ince sinir uçlarinin direkt veya kimyasal uyarilmasi, lumbalji veya yansiyan agriya neden olursa da siyataljiye yol açmamaktadir. Anulus hasari nedeniyle diskin dens tabakalarindaki bu sinir uçlarinda proliferasyon gelisir. Bunun sonucu diskojenik semptomlar ortaya çikar ve P maddesi ve vazoakvif intestinal peptid (VIP) gibi agriya yol açan nöropeptidler salgilanir. Bu peptidler anulus disina sizarak komsu sinir köklerini sensitize veya irrite ederek siyataljiye yol açar 24. Kortikosteroidler lipokortin ve makrokortin gibi proteinlerin sentezini artirarak fosfolipaz A 2 'yi inhibe ederler. Böylece inflamasyona neden olan arasidonik asit metabolitlerinin (prostaglandin ve lökotrienler) sentezi engellenmis olur. Lipokortin ayrica platelet aktive edici faktörleri inhibe eder. Kortikosteroidler ayrica tümör nekroz faktörü alfa (TNFa) gibi lenfokinleri de inhibe eder. TNFa ise interlökin 1 ve prostaglandin E 2 üretimini artirir. Inflamasyonda anahtar rol oynayan interlökin 1; prostaglandin E 2 ve kollejenaz üretimini uyarir, T lenfositleri aktive eder, fibroblast proliferasyonuna yol açar ve lökositlerin toplanmasini saglar. Kortikosteroidler interlökin1'i ayrica makrofaj ve monositleri etkileyerek dogrudan da inhibe ederler. Kortikosteroidler inflamasyonu inhibe ederek diskteki ince sinir liflerini uyaran nöropeptidlerin (kalsitonin, gene related peptid, vazoaktif intestinal peptid, P maddesi) salgilanmasina engel olur. Bu nöropeptidler hem anulustaki serbest sinir uçlarini uyararak lumbaljiye, hem de anulus disina sizarak komsu sinir ve sinir köklerinde sensitizasyon sonucu siyataljiye neden olurlar. Kortikosteroidlerin antiinflamatuar etkisinin NSAID'lerden önemli bir farki vardir. NSAID ler siklooksijenazi inhibe ederek prostaglandinlerin ve tromboksanlarin olusumunu engellerler. Buna karsin lipoksijenaz yoluyla sentezlenen lökotrienlerin olusumunu engellemezler. Kortikosteroidler ise her iki enzimi bloke ederek daha güçlü antiinflamatuar etki saglarlar. Seçilmis olgularda; FTR ile birlikte uygulanan epidural steroid enjeksiyonu cerrahiye gerek duyulmaksizin düzelme saglayabilir. Lumbal spinal stenozlarda sinir kökü blogu etkilenen spinal sinirin tanimlanmasini saglar Faset eklemler agri kaynagi olarak tanimlanabilir ve nöroablatif islemlerle bu agri ortadan kaldirilabilir. Lumbalji ve siyataljinin nedenleri Lumbalji, beldeki ve belden uzak bölgelerdeki hastaliklar sonucu ortaya çikabilir. Dissekan aort anevrizmasi, gastrik veya duodenal ülser perforasyonu, pankreas tümörü, pankreatit, böbrek hastaliklari, endometrioz, orak hücreli anemi siklikla lumbaljiye neden olur ve belden uzak bölgelerden kaynaklanan hastaliklardandir. Lumbaljiye neden olan bel hastaliklari ise organik veya mekanik kökenli olabilir. Organik nedenler arasinda tümör, infeksiyon veya artroz yer alir. Mekanik nedenler arasinda ise travma, diskopatiler ve spinal kolon hastaliklari (skolyoz, spondilolistezis, faset eklem artrozu) sayilabilir. Diskopati terimi intervertebral diskte dejenerasyon, bulging ve herniasyonu içerir. Disk dejerasyonu sonucu faset eklemlerde artroz gelisir. Disk bulginginde önce posterior longitudinal ligamanin gerilmesi nedeniyle lumbalji ortaya çikar. Bulgingde basincin artisi komsu sinir köklerini irrite ederek siyataljiye yol açar. Diskin herniye olmasi ile lumbalji geçer ve sinir köklerinin irritasyonuyla siyatalji ortaya çikar. Disk hernisi, hastalarin %75'inde spontan rezolüsyona ugrar. Rekürren hernilerde rezolüsyon gecikir. Skolyozda faset eklemleri artrozu ve disk araliklarinda daralma vardir. Spondilolisteziste ise faset eklem artrozu, disk araliginin daralmasi, intervertebral foramenlerin daralmasi sonucu lumbalji ve siyatalji gelisir. Spondilolizde mevcut olan pars intraartikülaris defekti fibrokartilajinöz doku tarafindan doldurulur. Bu dokunun intervertebral foramenlere dogru büyümesi siyataljiye neden olur. Faset eklem artrozunda olusan osteofitler sinirlerin foramenlerde tuzaklanmasina neden olarak siyataljiye yol açar. Faset eklemin daralmasi ise luschka sinirinin irrtasyonu sonucu lumbaljiye neden olur. Agir kaldirma sonrasinda ortaya çikan lumbalji ise faset eklemler çevresindeki ödeme ve refleks kas spazmina baglidir.

3 Tablo I. Lumbal epiduidal steroid enjeksiyonu (LESI) endikasyonlari ve etkinligi Hastalik Annulus yirtigi Kr. Lumbal dejen.disk hastaligi Disk hernisi (nörol.defit yok) Disk hernisi (sinir kökü irritasyonu var) Disk hemisi (sinir kökü kompresyonu var) Spondiloliz Spondilolistezis Faset eklem artrozu Skolyoz Ankilozan spondilit Spinal stenoz Fonksiyonel LESI etkinligi Iyilesmeyi hizlandirir Iyilesme geçicidir Iyilesme geçicidir Tedavi edicidir Tedavi edicidir Nadiren etkilidir Sinir kökü irrit. varsa tedavi edicidir Eklemiçi steroid enjek.daha etkilidir Sinir kökü entrapmani etkilidir Etkisizdir Geçici etkilidir Etkisizdir Lumbalji ve siyataljinin cerrahi ve cerrahi disi tedavisi Bel agrilarinda tedavi planlanirken; semptomlarin kontrolü, agri nedeniyle bozulan fonksiyonlarin düzelmesi ve iyilesmeyi geciktiren yapisal, tibbi ve psikososyal nedenlerin önlenmesi öncelikli olarak göz önünde bulundurulmasi gereken temel hedeflerdir. Bel agrili hastanin yakinmasinin, akut ya da kronik olmasi tedaviye çesitli farkliliklar getirmektedir. Akut agri daha az sayida tedavi seçenegine sahiptir. Tedavi dönemi daha kisadir. Tedavi seçenekleri arasinda, yatak istirahati, güçlendirici egzersiz egitimi, diskektomi gibi etkinligini kanitlamis tedavi yöntemleri vardir. Kronik bel agrisi tedavisinde, etkinligi kesinlik kazanmis bir yöntem bulunmamaktadir. Tedavide iyilesme sürecine destek olacak ve agrisiz dönemlerin uzamasini saglayacak yöntemler tercih edilmelidir. Semptomlarin siddetine ve hastanin durumuna bagli olarak çesitli tedavi yaklasimlari uygulanmaktadir. Bu yöntemler hastalarin bazilarinda basarili sonuç verirken, bazi hastalarda yetersiz kalabilmektedir 11. Mixter ve Barr 12, disk hernisinde ortaya çikan siyataljinin herniye diskin sinir köküne mekanik kompresyonuna bagli oldugu ve bu nedenle tedavide laminektomiyle kompresyonun ortadan kalkmasi gerektigini ileri sürmüslerdir. Buna karsin yapilan bir çalismada 7 laminektomi uygulanan hastalarin 2-8 yillik takiplerinde sadece % 1l- 26 sinin agrisinin geçtigi bildirilmistir. Disk hernisi olan hastalarda ancak % 5-20'sinde cerrahi tedavi gerekir. Diski ve idrar inkontinansi, düsük ayak gibi nörolojik defisitleri olan hastalarda ise tedavi kesin olarak cerrahidir. Hopwood ve ark. 13, disk hernisinde cerrahi ve cerrahi disi tedavi sonuçlarini karsilastirdigi çalismasinda L5 (L 5 ) ve S 1 irritasyonu olan 583 hastayi incelemistir. Ameliyat edilen 166 hastanin 15'ine 2 ay süre ile yatak istirahati ve bel korsesi gibi konservatif yöntemler uygulanmistir. Birinci ay sonunda cerrahi tedavi uygulanan hastalarin % 97'sinin, konservatif tedavi uygulananlarin ise % 76'sinin agrilari geçmistir. Buna karsin 6 ay sonra yapilan karsilastirmada konservatif tedavi uygulananlarda basari orani % 93 e ulasmistir. Hopwood bu sonuçla akut siyalaljinin birkaç istisna disinda kisa sürede kendiliginden geçen bir durum oldugunu ileri sürmüstür. Yapilan birçok çalismada mekanik kompresyonun hastanin semptomlarini açiklayan tek faktör olmadigi ileri sürülmüstür. Asemptomatik hastalarda rüptüre diske bagli sinir kökü kompresyonu saptanmistir. Yapilan otopsilerde 14 önceden siyataljisi olmayan hastalarin % 40'inda disk hernisi gözlenmis, yapilan bir baska çalismada 15 ise asemptomatik 300 hastanin 110 unda anormal miyelogram bulgulari gösterilmistir. LESE endikasyonlari Epidural steroid enjeksiyonu özellikle sinir kökü irritasyonu olan hastalarda etkilidir. Buna karsin kemik yapidaki bozukluklara bagli lumbaljide (spondiloliz, spondilolistezis) ise etkisi sinirlidir. Yapilan bir çalismada 16 disk hernisi ile beraber kemik patoloji olan hastalarda ve sadece disk hernisi olan hastalarda epidural steroid basari orani baslangiçta ayni iken 6 ay sonunda analjezi, disk hernili hastalarin % ' unda sürmekteyken kemik patolojisi ve disk hernisi olan hastalarda bu oran % 0-1.5'a düsmekledir. Genellikle kemik hastaligina bagli lumbaljide; hastalarda eger akut siyatalji ortaya çikmissa epidural steroid injeksiyonu yararli olmaktadir. Fakat kemik yapilarinin sinire olan kompresyonu ortadan kalkmadigindan analjezi süresi kisadir. Postlaminektomi sendromlu hastalarda sinir kökü irritasyonu ve inflamasyonu haricinde baska faktörlerde agridan sorumludur. Miyelografiden sonra radyoopak maddenin yol açtigi araknoidit, cerrahi sonrasi sinir kökleri çevresinde gelisen granülasyon dokusu ve skatris de agriya yol açar. Bu hastalarda epidural steroid enjeksiyonunda basari orani %15-75 arasinda degismektedir. Brown'a 3 göre ancak yeni sinir kökü irritasyonu olan hastalar epidural steroid enjeksiyonundan

4 yarar görür. Lumbal epiduidal steroid enjeksiyona cevabin özellikleri Erken ve geç dönemde olusan inflamatuar degisimleri baskilar. C-liflerinin iletisini baskilar, Segmental etki ön plandadir. Disk hernisine bagli sinir kökü basisi ve irritasyonunda en etkin yöntemdir. Spinal stenoz, skolyoz, spondiloliztezis olgularinda geçici rahatlama saglamaktadir. Postlaminektomili olgularda yetersiz yanit alinir. 3 aydan kisa süreli radikülopati olgularinda deneyimli uygulayicilar basariyi artirir. Lumbal epidural steroid enjeksiyonunun kronik lumbalji ve siyataljideki etkinligi ile ilgili birçok çalisma varsa da akut agrili hastalarda tedaviye daha iyi cevap alinmaktadir. Çesitli çalismalara göre 17 LESE basari oranlari, agrisi 3 aydan kisa süreli olanlarda % , 3-6 ay süre ile agrisi olanlarda% 67-81, 6-12 aydir agrilarda % 69, 1 yildan uzun süredir agrisi olanlarda ise %46'dir. Akut agrili hastalarda analjezi daha uzun sürmektedir. Akut ve kronik agrilarda baslangiçtaki basari oranlari esitse de 6 ayda basari orani akut agrilarda % 34'e kronik agrilarda % 12'ye düsmektedir 18. Kronik lumbaljili hastalardan asemptomik dönemleri olanlarda eger semptomlar ortaya çiktiginda hemen LESE yapilirsa basari orani artmaktadir Düzelmenin islem yapilir yapilmaz hemen gerçeklesmesi beklenmemelidir. Islemin yapildigi günün ertesi günü yatak istirahati önerilir. Genellikle hastalar daha önce yapamadiklari birçok zorlayici aktiviteyi yapabilir hale gelebilecek kadar düzelme gösterirler. Ancak kendilerini zorlamamalari konusunda uyarilmalidirlar. Uygulama sonrasi bel agrisi sikayetinde düzelme, islem sonrasi bir kaç günle iki hafta arasi bir zamanda gerçeklesir. Islemden sonra doktor kontrolü altinda ve fizyoterapist gözetiminde kontrollü olarak artan aktivitelerde bulunulmalidir. LESE uygulama sayisi, içerigi, volümü ve teknigi Yapilan birçok çalismada tek doz enjeksiyondan sonra düzelme oldugu belirtilmektedir. Hastalarin cevabina göre enjeksiyonlarin tekrarlanmasi uygundur. Birçok arastirmaci ikinci enjeksiyonun yapilmasini önermektedir 11. Genel olarak kabul edilen kural, hastanin cevabina göre 20 gün arayla en fazla üç kez enjeksiyon yapilmasi seklindedir 19. Epidural bölgeye steroid + serum fizyolojik veya steroid + lokal anestezik + serum fizyolojik karisimi verilebilir. Steroid olarak en sik metilprednizolon ve triamsinolon kullanilmaktadir. Metilprednizolon mg, triamsinolon mg dozlarda verilir. Klinikte en sik 80 mg metilprednizolon kullanilmaktadir. Steroid lokal anestezik eklenmesinin birçok avantaji vardir. Lokal anestetik agriya yol açan ve sürdüren nöral aktiviteyi sonlandirir. Ayrica paraspinal kas spazmini ve lumbaljili hastalarin %10'unda bulunan refleks sempatik distrofiyi de ortadan kaldirir. Lokal anestezikler faset eklem ve kapsülünü innerve eden sinirleri bloke ederek ve kas spazmini azaltarak minör subluksasyonlarin repoze edilmesini kolaylastirir. Lokal anestezik eklenmesiyle ignenin epidural aralikta olup olmadigi da test edilmis olur. (Lokal anestetikler (özellikle kisa etkili olanlar) subaraknoid enjeksiyonu önlemek için kullanilir) Lokal anestezik olarak genellikle % 2 lidokain tercih edilmektedir. Geçmiste LESE'da büyük volümler (ortalama 72 ml) kullanilmistir. Büyük volümlerle sinir köklerinin dural kiliflariyla foremenler arasindaki fibröz adhezyonlanin ve irite köklerin herniye diskten ayrilmasi amaçlanmissa da enjeksiyonun agrili olusu, bas agrisi ve sersemlige yol açmasi nedeniyle günümüzde terk edilmistir. Literatürde 120 ml volümde epidural enjeksiyon yapilan iki hastada infraoküler hemoraji bildirilmistir 18. Yapilan çalismalarda L4-L5 araligina verilen 6 ml radyoopak maddenin L1 ve S5 arasinda yayildigi gözlenmistir 18. Bu nedenle klinikte en sik kullanilan 10 ml'lik volüm patolojinin oldugu tüm epidural bölgeye yayilmaktadir. Hastanin enjeksiyon sonrasinda siyataljinin oldugu taraf altta kalmak üzere 20 dakika süreyle yan yatirilmasi önerilmektedir. Hastalarin büyük bölümünde agri tamamen yok olur. Agri ile birlikte görülen hissizlik, uyusukluk, kas güçsüzlügü gibi belirtilerde de önemli iyilesme görülür. Düzelme saglanamayan az sayidaki hastada ise islem tekrarlanabilir. Genel kabul, islemin bir kaç ay içinde 3 kez uygulanabilecegidir. Epidural steroid injeksiyonu kaudal yolla da yapilabilir. Kaudal yol yüksek volümde injeksiyon (18-20 ml) gerektirmesi, anatomik degisikliklerin sik olmasi, patolojinin oldugu bölgeye uzak olmasi gibi nedenlerle tercih edilmemektedir. Fakat kaudal steroid enjeksiyonun renkli doppler ultrasonografi ile yapilmasi basari sansini çok artirmakla beraber komplikasyon oraninin da çok düsürdügü gösterilmistir 18. Kaudal yol, dura ponksiyonu olasiligi daha az oldugundan postlaminektomi sendromunda tercih edilebilir. Sonuç olarak, klinikte tercih edilen karisim 80 mg metilprednizolon +5 cc % 2 lidokain + 4 cc serum fizyolojik seklindedir 11. LESE ile ilgili bir çok çalisma yapilmistir. Tablo I de kontrolü çalismalarin özeti sunulmustur.

5 Steroidin hipotalamo-hipofizo-adrenal cevaba etkisi Arastirmacilar 80 mg metilprednizolon injeksiyonundan 20 gün sonra serebrospinal sivida steroid saptamislardir 19. Plazma kortikosteroid supresyonu ise 3 hafta kadar sürmüstür. Triamsinolon da ise bu süre 5 hafta kadardir. Bu nedenle epidural steroid injeksiyonu yapilan hastalarda ameliyata karar verilirse 3-5 hafta süreyle beklenmelidir. Buna karsin önceden kortikosteroid tedavi görmüs ve ameliyat sirasinda kardiovasküler kollaps gelisen hastalarda plazma kortizol konsantrasyonlari normal olarak bulunmustur 19. LESE komplikasyonlari Yan etkileri çok seyrektir. Sinirli bir alana verilmesi ve sistemik yayiliminin çok az olmasi nedeniyle steroide bagli yan etkiler hemen hemen hiç görülmez. Islem sonrasinda bazi hastalarda, yatak istirahati ve agri kesicilerle kontrol altina alinabilen, geçici bas agrisi görülebilmektedir. Bu durumun görülme sikligi yaklasik binde birdir. Görüldügü gibi epidural enjeksiyonun en sik görülen komplikasyonu bile oldukça seyrek olarak karsimiza çikmaktadir. Enfeksiyon ise oldukça ender görülen ciddi bir komplikasyondur. Önlemek için islem tamamen steril kosullarda yapilmalidir. Ignenin giris yeri ve epidural bosluk radyolojik görüntüleme atinda belirlendiginden kanama, sinir hasari gibi ciddi yan etkilere neredeyse hiç rastlanmamaktadir. En sik görünen komplikasyon duranin yanlislikla delinmesidir. Duranin delindigi fark edilmezse enjeksiyon sonrasi lokal anestezige bagli spinal blok gözlenebilir. Ayrica postspinal bas agrisi ortaya çikabilir. Daha önemlisi steroidin subaraknoid 1. Serdar Erdine Agri sayfa: Shulman M: Treatment of neck pain with cervical epidural steroid injection. Reg. Anaesth. 11:92-94, Brown FW: Management of discojenic pain using epidural and intrathecal steroids.clin. Orthop.1977; 129: Goebert Hw jr,jallo Sj, Gardner Wj, Wasmuth Ce, Bitte Em. Sciatrica: treatment with epidural injections of procaine and hydrocortisone. Cleveland Clinic Quart. 1990; 27: Catchlove RHV, Braha R: The use of cervical epidural nerve blocks in the manegement of chronic head and neck pain. Can. Anaesth. Soc. J. 1984; 31: Howe JF, Loeser JD, Calvin WH: Mechanosensitivity dorsal root ganglia and chronically injured axons: Aphysiological basis for the radicular pain of nerve root compression. Pain, 1977; 3: Cuckler JM, Bernini PA, Wiesel SW, Booth RE Jr, Rothman RH, Pickens GT. The use of epidural steroids in the treatment of lumbar radicular pain: A prospective, randomized, double-blind study. J. Bone. Joint. Surg, 1985; 67A: Berg A: Clinical and myelographic studies of conservatively treated cases of lumbar intervertebral disc protrusion. Acta Chir. Scand. 1953; Kawaguchi S, Yamashita T, Yokogushi K, Murakami T, Ohwada O, Sato N. Immunophenotypic analysis of the inflammatory infiltrates in herniated intervertebral discs. Spine ;26 : Saal JS, Franson RC, Dobrow R, Saal JA, White AH, Goldthwaite N. High levels of inflammatory phospholipase A2 Activity in lumbar disc hemiations. Spine, 1990; 15: McLain RF, Kapural L, Mekhail NA. Epidural steroid therapy for back and leg pain: mechanisms of action and efficacy. Spine J. 2005; 5: REFERANSLAR subaraknoid bosluga verilmesiyle geç dönemde araknoidit gelisebilir. Araknoidite steroid içinde koruyucu madde olarak bulunan polietilen glikolün neden oldugu ilen sürülmektedir Subaraknoid enjeksiyon sonrasi aseptik kriptokokal ve tüberküloz menenjit vakalari bildirilmistir. Bildirilen diger komplikasyonlar arasinda geçici hiperkortizim, su-tuz retansiyonuna bagli konjestif kalp yetmezligi, epidural apse ve hematom, bakterial menenjit, intraoküler hemoraji sayilabilir. LESE kontrendikasyonlari LESE kontrendikasyonlari teknige bagli zorluklari ve steroidin istenmeyen etkilerini içerir: 1. Anatominin bozulmasi: Konjenital iskelet anomalileri, ankilozon spondilit ve daha önce lumbal cerrahi uygulanmis hastalar. 2. Infeksiyon: Injeksiyon bölgesindeki deride infeksiyon olmasi veya sistemik bir infeksiyon ve sepsis varligi. 3. Kanama diyatezi: Oral antikoagülan alan hastalarda epidural hematom ve buna bagli parapleji gelisebileceginden uygulanmamalidir. 4. Sivi retansiyonu: Konjestif kalp yetmezligi olanlarda uygulanmamalidir. 5. Diabetes mellitus: Diabetli hastalarda rölatif kontrendikedir. Uygulanirsa sik araliklarla kan glikoz düzeyi tayini yapilmalidir. Epidural steroid enjeksiyonu bilhassa sinir kökü inflamasyonunun yol açtigi agrilarda etkilidir. Epidural steroid enjeksiyonunun endikasyonlarinin ve etkinliginin belirlenebilmesi için randomize kontrollü çalismalara gereksinim vardir. Epidural steroid enjeksiyonu, sinir kökü irritasyonuna bagli bel-bacak ve boyun-kol agrilarinda cerrahi tedaviden önce denenmesi gereken bir tedavi yöntemidir. 12. Hopwood MB, Abram SE. Factors associated with failure of lumbar epidural steroids. Reg. Anesth. 1993; 18: Mixter WJ and Barr JS: Rupture of intervertebral disc with involvement of the spinal canal. New Engl. J.Med, 1934; 1: Mangar D, Thomas PB: Epidural steroid injections in the treatment of cervical and lumbar pain syndromes. Reg. Anaesth, 1991; 16: Purkis El.: Cervical epidural steroids. The pain clinic, 1986; 1: Ferrante MF, Wilson PS, Lacobo C, Orav JE, Rocco GA, Lipson S. Clinical classification as a predictor of therapeutic outcome after cervical epidural steroid injection Spine, 1993; 18: Tripathi M, Nath SS, Gupta RK. Paraplegia after intracord injection during attempted epidural steroid injection in an awake-patient. Anesth Analg ;101: Yoon JS, Sim KH, Kim SJ, Kim WS, Koh SB, Kim BJ. The feasibility of color Doppler ultrasonography for caudal epidural steroid injection. Pain ; 118: Ergin A. Bel agrilarinda epidural steroid uygulamalari. Agri, 2005; 17: Snoek J, Weber H and Jorgensen B: Double blind evaluationof extradural methylprenisolone for herniated lumbar disc. Acta Oethop. Scand, 1977; 48: Yazisma adresi: Dr. Muhammed GÖZDEMIR Fatih Üniversitesi Tip Fakültesi Bestepe-Ankara

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Bel Ağrıları Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Reyhan Çeliker Genel Bilgiler n Toplumun %80 i yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısından yakınırlar. n 20-50 yaş grubunda en pahalı sağlık sorunudur.

Detaylı

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON Kronik bel ve bacak ağrısı Prof. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji B.D. asahin@hacettepe.edu.tr www.draltansahin.org

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. LOMBER DİSK HENRİSİ (Bel Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. LOMBER DİSK HENRİSİ (Bel Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HENRİSİ (Bel Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ BEL FITIĞI NEDİR? Omurga, omur adı verilen birbirine bağlı bir dizi

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Lomber Diskopati Tanılı Olgulara Uyguladığımız Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonunun Klinik Sonuçları

Lomber Diskopati Tanılı Olgulara Uyguladığımız Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonunun Klinik Sonuçları Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2014480106 Lomber Diskopati Tanılı Olgulara Uyguladığımız Epidural Kortikosteroid Enjeksiyonunun Klinik Sonuçları Jülide Öncü 1, Reşat İlişer 1, Göksel Çelebi

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP

EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP Spinal ağrı kronik ağrı bozukluk Spinal ağrı prevalansı bir insan ömrü %54- %80 Verhaak ve ark. Prevalence of chronic

Detaylı

q 1989. Gabor Racz. q Epidural skar dokusu kaynaklı refrakter bel ve bacak ağrısı

q 1989. Gabor Racz. q Epidural skar dokusu kaynaklı refrakter bel ve bacak ağrısı Genel Bilgi: EPİDURAL LİZİS & KLİNİK ANATOMİ q 1989. Gabor Racz. q Epidural skar dokusu kaynaklı refrakter bel ve bacak ağrısı q Hedef ağrı jeneratörü doku q 90 s perkütan teknikler (Zloroskopik) q 00

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Complex Regional Pain Syndromme yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Genellikle travmalardan sonra ortaya çıkar Belirgin bir sinir hasarı

Detaylı

SEMPTOMATİK LUMBAL SPİNAL STENOZ OLGULARINDA BT EŞLİĞİNDE EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SEMPTOMATİK LUMBAL SPİNAL STENOZ OLGULARINDA BT EŞLİĞİNDE EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPTOMATİK LUMBAL SPİNAL STENOZ OLGULARINDA BT EŞLİĞİNDE EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kübra Duygulu, Elif Eda Aytekin, Ümran Özden, Fatma Esra Günaydın Danışman:

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

BEL FITIĞI CERRAHİSİNDE AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ

BEL FITIĞI CERRAHİSİNDE AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEL FITIĞI CERRAHİSİNDE AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ NEDİR?

Detaylı

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Endikasyonlar NÖROLOJİK

Detaylı

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir Bel Boyun Fıtıkları Dr. Hülya Pekar Sağlık ve Güzellik Kliniği Lazer Epilasyon botox, yüz gençleştirm Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Epidural steroid enjeksiyonu nedir?

Epidural steroid enjeksiyonu nedir? FORAMİNAL ENJEKSİYON ONAM FORMU Epidural steroid enjeksiyonu; boyun, kol, bel ve bacak bölgelerinde sinirlerin sıkışmasına ve uyarılmasına bağlı olarak gelişen ağrıları geçirmek için kullanılan cerrahi-dışı

Detaylı

Araştırma. Abdulkadir YEKTAŞ, Funda GÜMÜŞ, Kerem ERKALP, Ayşin ALAGÖL 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 3, (EYLÜL) 2013, 115-121

Araştırma. Abdulkadir YEKTAŞ, Funda GÜMÜŞ, Kerem ERKALP, Ayşin ALAGÖL 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 3, (EYLÜL) 2013, 115-121 Araştırma Semptomatik Servikal Diskopatili Hastalarda, Floroskopi Eşliğinde Uygulanan Epidural Kortikosteroidlerin, Hastaların Ağrı Değerleri Üzerine Etkileri EFFECTS OF EPIDURAL CORTICOSTEROID ACCOMPANIED

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır.

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır. Prospektüs FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Metamizol steroid olmayan yangı giderici bir pyrazolone'dur. Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilere sahiptir. Narkotik olmayan analjezikler grubuna girer.

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Bel Ağrısında Nöropatik Ağrının Yeri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Bel Ağrısında Nöropatik Ağrının Yeri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Bel Ağrısında Nöropatik Ağrının Yeri Prof. Dr. Reyhan Çeliker İçerik l Genel bilgiler l Ağrı tipleri l Bel ağrısı nedenleri l Bel ağrısında l Nosiseptif ağrı ve l Nöropatik ağrı mekanizmaları Genel Bilgiler

Detaylı

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(1):24-28, 2014 doi:10.5222/sscd.2014.024 Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu Olgu Sunumu Mehmet Kara 1, Aram Bakırcı 2, Cem Dinç 3, Celal Ahmet İplikçioğlu

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

DONUK OMUZ. Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri

DONUK OMUZ. Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri DONUK OMUZ Omzunuzda geçmeyen bir ağrı ve sertlik hissediyormusunuz? Eğer bu tarz bir şikayetiniz varsa, donuk omuz sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz

Detaylı

Başkent Üniversite Hastane Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Başkent Üniversite Hastane Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkent Üniversite Hastane Nükleer Tıp Anabilim Dalı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI LUMBAL RADİKÜLOPATİLİ HASTALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN EPİDURAL STEROİD

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 2. MARCAİNE SPİNAL HEAVY yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KULLANMA TALİMATI. 2. MARCAİNE SPİNAL HEAVY yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KULLANMA TALİMATI MARCAİNE SPİNAL HEAVY %0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren ampul Omurilik içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 1 ml solüsyonda etkin madde olarak 5 mg bupivakain hidroklorür içerir.

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 OMURGA CERRAHİSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat TANIM: Omurga ameliyatları özellikle omurga kemiklerinde meydana gelen kırıklar, omurga kemiklerinde meydana gelen

Detaylı

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(4): 235-239, 215 Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması İsmail Gülşen *, Ümit Arslan **, Hakan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma

Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 18 (1):1-5, 2011 Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma Tuncay Kaner *, Taşkan Akdeniz

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

BOYUN AĞRISI SEBEPLERİ VE TEDAVİSİ

BOYUN AĞRISI SEBEPLERİ VE TEDAVİSİ BOYUN AĞRISI SEBEPLERİ VE TEDAVİSİ Boyun, vücuttaki en karmaşık eklem yapısı ve omurganın en hareketli parçası olup, kafadan gövdeye geçen ana damarları, omuriliği, sinirleri korumakla görevlidir. Ayrıca

Detaylı

a Fizyolojik-klinik b. Süresine göre c. Kaynaklandığı bölgeye göre d. Mekanizmalarına göre sınıflamak mümkündür.

a Fizyolojik-klinik b. Süresine göre c. Kaynaklandığı bölgeye göre d. Mekanizmalarına göre sınıflamak mümkündür. .,' ğrıyı değişik biçimlerde sınıflamak mümv J: kiindür. Ağrının sınıflanması ağrıya yaklaşımda önemli noktalardan birisidir, Ağrının daha ayrıntılı olarak ele alınması, değerlendirilmesi bu sınıflamalarla

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Epidural steroid enjeksiyonu: Başarı tahmin edilebilir mi?

Epidural steroid enjeksiyonu: Başarı tahmin edilebilir mi? AĞRI 2011;23(4):147-152 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS doi: 10.5505/agri.2011.93898 Epidural steroid enjeksiyonu: Başarı tahmin edilebilir mi? Lumbar epidural steroid injection: Is the success rate predictable?

Detaylı

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP KAUDAL ANESTEZĠ Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP Kaudal anestezi epidural anestezinin sakral bölgeden uygulanmasıdır. ANATOMİ: Sakrum, beş sakral vertebranın birleşmesi ile oluşan büyük bir üçgen şeklindedir.

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

EP DURAL STERO D UYGULAMALARI

EP DURAL STERO D UYGULAMALARI klinik 141-216 8/2/07 3:49 PM Page 171 Fuat GÜLDO Ufi* Epidural steroid uygulamas, ilk kez 1930 y l nda tan mlanmas na karfl n halen endikasyon s n rlar, uygulama teknikleri ve etkinlikleri konusunda tart

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Bu doküman boyun ağrısı hakkında genel bir bilgi vermektedir. Aşağıdaki konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

Bu doküman boyun ağrısı hakkında genel bir bilgi vermektedir. Aşağıdaki konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır: BOYUN AĞRISI Boyun ağrısı en sık doktora başvuru nedenleri arasındadır. Genellikle aniden tek başına şiddetli bir yakınma olarak başlamayıp günlük yaşantının stres ve gerilimi ile zaman içinde artarak

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

OZONTERAPİ DE UYGULAMA YÖNTEMLERİ. Dr. Beytiye AKAY

OZONTERAPİ DE UYGULAMA YÖNTEMLERİ. Dr. Beytiye AKAY OZONTERAPİ DE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Dr. Beytiye AKAY MEDİKAL OZON GAZI BİLEŞİMİ l Ozonterapi, Medikal Ozon(MO) gazı kullanarak bazı hastalıkların tedavi edilmesidir. l Medikal uygulamalarda ozon O2/O3 karışımı

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 2. TEŞHİS VE TEDAVİ 2.1 Nasıl teşhis edilir? Klinik belirtiler ve araştırmalar

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU

TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU Tanım: Süt ineklerinde çoğunlukla arka bacakların lateral, seyrek olarak ön bacakların medial tırnaklarında lokalize olan, boynuz tabakasının erozyonu ile

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. "Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor.

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor. Yüzümüzde aşırı çalışan mimik kasları dinamik yüz çizgilerine yol açıyor ve bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösteriyor. Bu çizgilerin cerrahi ile giderilmesi çok zahmetli olabiliyor. Botoks maddesini yüzdeki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

Uz. Dr. Fatih TÜRKMEN Aydın Devlet Hastanesi

Uz. Dr. Fatih TÜRKMEN Aydın Devlet Hastanesi Uz. Dr. Fatih TÜRKMEN Aydın Devlet Hastanesi LP NE ZAMAN YAPALIM KONTRENDİKASYONLAR PONKSİYON TEKNİĞİ KOMPLİKASYONLAR PONKSİYON SONRASI VE BOS USG VE LP SONUÇ İlk olarak 1891 yılında Quincke tarafından

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

Lumbar radikülopatili hastalarda transforaminal lumbar epidural steroid enjeksiyonlarının etkinliği

Lumbar radikülopatili hastalarda transforaminal lumbar epidural steroid enjeksiyonlarının etkinliği AĞRI 2012;24(2):77-84 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS doi: 10.5505/agri.2012.98704 Lumbar radikülopatili hastalarda transforaminal lumbar epidural steroid enjeksiyonlarının etkinliği Efficacy of transforaminal

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı