Spinal Enfeksiyonlar. Prof Dr. E. Turgut Tali.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spinal Enfeksiyonlar. Prof Dr. E. Turgut Tali. turgut.tali@gmail.com"

Transkript

1 Spinal Enfeksiyonlar Prof Dr. E. Turgut Tali

2 Spinal Enfeksiyonlar Ekstradural Vertebra; spondilitis, Facet eklem; artritis Disk; diskitis Epidural alan; flegmon/abse Paravertebral yumuşak dokular; flegmon/abse İntradural ekstramedüller Meninksler; meningitis İntramedüller Spinal kord; myelitis-myelopati-abse Sinir kökleri; nöritis

3 Görüntüleme Direk grafiler: yardımcı değil BT: Özgünlük PET: pahalı

4 Medüller kemiteki değişiklere yüksek hassasiyeti nedeniyle MRG; altın standart Konvansiyonel MRG Vertebral kemik iliğindeki eksüda, lökosit ve fibrin ve dolayısıyla ekstrasellüler su miktarindaki artış ve eşlik eden iskemik değişiklikler anormal sinyale neden olur DWI, MRS, PWI??

5 Önemli hususlar! Kontrast şarttır Kontrast tutulumu En erken bulgu Patognomoniktir Haftalar/aylar boyunca devam eder Dışlayıcı kriter (görülmez ise aktif inflamasyon dışlanabilir)

6 Pyojenik Spondilitis En sık Osteomyelitlerin %2-7 si Spondilitis: 6-7. dekad, erkek İzole disk enfeksiyonu: Çocukluk Lumbar > servikal

7 Klinik özelikler Sırt ağrısı (ay-yıl) Lokalize hassasiyet Düşkünlük Bulgular Spinal kord / Sinir kökü basısı Menenjitis Nörolojik defisitler Alt ekstremite kuvvetsizliği Refleks kaybı Parapleji / Kuadripleji

8 Laboratuar Bulguları C-reaktif Protein (CRP): (%90) Eritrosit Sedimentasyon Oranı (ESR): (75%) CBC: Lökositozis (50%) Serolojik testler BOS analizi

9 Laboratuar Bulguları Nöropatolojik analiz Doku spesimeni: Cerrahi / iğne biopsisi Mikrobiyolojik değerlendirme Kan kültürü, doku örnekleri Konservatif tedaviye (+) cevap

10 MRG Bulguları 1. Kontrast tutulumu 2. Ödem: T1AK, T2AK 3. Kortikal devamlılıklıkta kesilma 4. Disk tutulumu 5. Platoların, vertebra korpuslarının irregüler destrüksiyon 6. Vertebral korpus kollapsı 7. Yumuşak doku tutlumu (epidural, para/perivertebral yumuşak doku) 8. Posterior, faset eklem tutulumu

11 MRG Bulguları 1. Kontrast tutulumu 2. Ödem: T1AK, T2AK 3. Kortikal devamlılıklıkta kesilma 4. Disk tutulumu 5. Platoların, vertebra korpuslarının irregüler destrüksiyon 6. Vertebral korpus kollapsı 7. Yumuşak doku tutlumu (epidural, para/perivertebral yumuşak doku) 8. Posterior, faset eklem tutulumu

12 MRG Bulguları 1. Kontrast tutulumu 2. Ödem: T1AK, T2AK 3. Kortikal devamlılıklıkta kesilma 4. Disk tutulumu 5. Platoların, vertebra korpuslarının irregüler destrüksiyon 6. Vertebral korpus kollapsı 7. Yumuşak doku tutlumu (epidural, para/perivertebral yumuşak doku) 8. Posterior, faset eklem tutulumu

13 MRG Bulguları 1. Kontrast tutulumu 2. Ödem: T1AK, T2AK 3. Kortikal devamlılıklıkta kesilma 4. Disk tutulumu 5. Platoların, vertebra korpuslarının irregüler destrüksiyon 6. Vertebral korpus kollapsı 7. Yumuşak doku tutlumu (epidural, para/perivertebral yumuşak doku) 8. Posterior, faset eklem tutulumu

14 4. Disk tutulumu/diskitis Disk yüksekliği: başlangıçta =/, Sonra; Disk sinyali: nonanatomik T1AK: izo- T2AK: /!!!!!! İntranüklear kleft: kaybolur Kontrast tutulumu: nonanatomik 7. Yumuşak doku tutulumu Epidural uzanım Para/perispinal yumuşak doku uzanımı

15 4. Disk tutulumu/diskitis Disk yüksekliği: başlangıçta =/, Sonra; Disk sinyali: nonanatomik T1AK: izo- T2AK: /!!!!!! İntranüklear kleft: kaybolur Kontrast tutulumu: nonanatomik 7. Yumuşak doku tutulumu Epidural uzanım Para/perispinal yumuşak doku uzanımı

16 4. Disk tutulumu/diskitis Disk yüksekliği: başlangıçta =/, Sonra; Disk sinyali: nonanatomik T1AK: izo- T2AK: /!!!!!! İntranüklear kleft: kaybolur Kontrast tutulumu: nonanatomik 7. Yumuşak doku tutulumu Epidural uzanım Para/perispinal yumuşak doku uzanımı

17 4. Disk tutulumu/diskitis Disk yüksekliği: başlangıçta =/, Sonra; Disk sinyali: nonanatomik T1AK: izo- T2AK: /!!!!!! İntranüklear kleft: kaybolur Kontrast tutulumu: nonanatomik 7. Yumuşak doku tutulumu Epidural uzanım Para/perispinal yumuşak doku uzanımı

18 Önemli husus! Vertebra sinyalleri konusunda dikkatli ol! Çocuk Hastalar Kronik hastalıklar Sklerotik değişiklikler Dejeneratif değişiklikler

19 Önemli husus! Yağ baskısı kullan T2AK: Occult ödem / infiltrasyon Postcontrast T1AK: Kontrast tutlumu için

20 Nonpyojenik / Granülomatöz Spondilitis Bakteri Mycobacterium tb Brucella Mantar Parazit

21 Tüberküloz Spondilodiskitis Tb enfeksiyonlarının %5-10 u AIDS ile birlikte sık (%10-20) 4-5. dekad (vs 6 th -7 th d. Püyojenik Sp.) Alt torakal-üst lumbar (vs lumbar of püyojenik spondilitis) Diğer patolojileri taklit eder İzole vertebral tutulum

22 Farklı Bulgulsr Erken Evre Bulguları Anterior kolon tutulumu ALL altından uzanım Disk aralıklarının korunması Skip lezyonlar 8. Posterior eleman tutulumu (%2-10) Neoplasma benzer

23 Önemli husus! Posterior tutulum: Faset eklem= Püyojenik Lamina-pedikül= Tb Kostalar= Fungal

24 Geç Bulgular Disk aralığı kaybı Geniş paraspinal kitleler, kalsifikasyon, ince & düzgün kapsül 6. Vertebral korpus kollapsı İntersegmental füzyon Gibbus deformitesi Kutanöz fistül formasyonu Reaktive skleroz (Ivory vertebrae)

25 Brucella Spondilodiskitinde Görülebilen Farklı Bulgular Superior vertebral plato anterior kesim tutulumu Skip lezyonlar Vakum fenomeni Devam eden kemik iyileşmesi, proliferasyon (Papağan gagası) Diffüz reaktif kemik iliği değişiklikleri (myeloproliferatif hastalıklar diffuüz neoplastic bozukluklar) /

26 İntravertebral disk herniasyonu Disk herniasyonunu taklit eder Kollaps/skolyoz nadir Geç intersegmental ankiloz (morfoloji korunur & blok vertebrayı taklit eder) Paraaortik lenf nod genişlemesi Peritoneal kalınlaşma Mikroabseler

27 Ayırıcı Tanı Dejeneratif değişiklikler Modic tip I Spinal neoplasmlar Primer Lenfoma Multiple myeloma Kordoma Metastaz

28 Noninfektif İnflamatuar Lezyonlar Diyaliz artropatisi Charcot eklem Ankilozan spondilitis Romatoid artritis Postoperatif değişiklikler Gut Avasküler nekroz Hemofili Kronik rekürren multifokal osteomyelitis

29 Tedavi Konservatif (uzun süreli antibiyotiklerle) w/wo girişimsel işlemler vs Cerrahi

30 İntramedüller Enfeksiyonlar Nadir Aşı sonrası / enfeksiyon sonrası İskemik infarktlar İmmün Yetmezlik sendromları Etiyoloji Bakteri, Parazit, Mantar, Virus

31 Myelitis Spinal Kord Enfeksiyonları Spinal Kord Absesi

32 Klinik & Lab. Özellikleri Akut (semptomlar < 1 hafta) Triad of ateş, ağrı ve nörolojik defisit Motor defisit, duyusal bozukluk, sfinkter disfonksiyonu, meningismus Lökositoz, ESR Kronik (> 6 hafta) Ateş yok Nörolojik defisit Normal BK sayımı, ESR

33 Myelitin MRG bulguları Sinyal; içeriği ve evresine bağlı değişiklik gösterir Ödem Şişme w / wo skip alanlar Fusiform Diffüz Kontrastlanma Belirsiz / Belirgin İnhomojen / Homojen

34 Tb Granüloma Tb Myelitis İzo hipointens T1 Hipointens T2 Belirsiz / belirgin / inhomojen / Homojen kontrastlanma Tb Absesi Hipointens T1 Hiperintens T2 Ring kontrastlanma / hipointens (ortası)

35 Spinal Kord Absesi Bulguları / sinyal on T1AK & T2AK Ödema Şişme Kontrast tutulumu Evreye göre değişir Yamasal- Periferal / Ring-tarzı

36 Ayırıcı tanı Dejeneratif lezyonlar İnflamatuar lezyonlar İskemi-infarkt Siringohidromyeli Kistik lezyonlar Neoplazi Metastaz

37 Etiyoloji Bakteri Spinal Menenjit Yeni doğan; Group B Streptococci, gram negative bacilli, Listeria 2-12y; Hemophilus, S. pneumonia, Neisseria Adult: Streptococci, Staphylococci Diğerleri Mantar, parazit, virus

38 Klinik özellikleri Akut Ateş, titreme Başağrısı Bilinç seviye değişikliği Ense sertliği Paraparezi Parestezi Yürüme bozukluğu Mesane disfonksiyonu Kronik: Hafif semptomlar, sırt ağrısı

39 Menenjit Bulguları T1AK de BOS a ait düşük sinyalli alanın obliterasyonu, kord-bos ayırım kaybı Lokülasyonlar, yapışıklıklar Siringohydromyelia Sinir köklerinin birleşmesi Dura-araknoid komplekste kalınlaşma Kontrast tutulumu; Meningeal & Sinir kökü kılıfı (Linear / Nodüler / yamasal / diffüz (İntradural dolma defekti)

40 Spinal Menenjitisin Komplikasyonları Spinal kord Ödem (venöz konjesyon) Demyelinasyon-dejenerasyon Myelitis Myelomalazi Nekroz Sinir Kökleri Bası

41 Önemli husus! Akut = MRG Normal Kontrastlı MRG anormal Kronik = tersi Kontrastsız MRG anormal Kontrastlı MRG Normal

42 Ayırıcı Tanı Metastaz Sarkoidoz İntrakranial hipotension Subdural hematoma Guillain Barré sendromu İdiopathic hipertrofik spinal pakimenenjit

43 Spinal Epidural Enfeksiyonlar Primer %2-29, sekonder %4-38 Posterior %70 > anterior Torakal > lumbar > servikal Fokal diffüz, spondilodiskit ile Epidural anestezide %5.5 Travmatik ekstradural hematoma sonrası

44 Etiyoloji & patofizyoloji Neden olan ajanlar Bakteri; Staphylococcus aureus %60, MRSA %15, Other gram-positive cocci %13, Gram-negative organisms %15 Mantar Parazit Virüsler

45 Akut Klinik özellikler Sırt ağrısı ve hassasiyet Disk hernisini taklit eder Ateş Nörolojik defisit Kronik +/- ağrı

46 Önemli husus! Tıbbi &/veya cerrahi acillerden olup acil ve doğru tanı ve tedavi gerektirir MRG altın standart (hassasiyet > 90%) Tanının zor olduğu durumlar SinyaliBOS ile eşdeğer ise Menenjitle birlikte ise

47 Görüntüleme bulguları Flegmon T1AK: İzointens / / T2AK: İzointens / / Kontrastlanma: Homojen (> 70%) Abse T1AK: İzointens / T2AK: İzointens / Kontrastlanma: Ring-tarzı, periferal (%40)

48 SEE-SEA Komplikasyonları Tromboz & tromboflebitis Ödema Venöz infarkt Arterial kompresyon Lokal iskemi İnfarkt Fokal vaskülit alanları Bakteriyel egzotoksin

49 Ayırıcı Tanı Metastaz Hematoma Ekstrude disk Epidural fibrozis Epidural lipomatozis

50 Nöroradyolog ve radyoloğun spinal enfeksiyonları atlamaması için, tipik bulguların görülmediği durumlarda spinal enfeksiyonların atipik sinyal değişiklikleri ve kontrastlanma paternleri ile bunların anlamları konusunda bilgisi olması gerekmektedir.

51 History of Medicine 2000 B.C. Here, eat this root A.D. That root is heathen. Here, say this prayer A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill A.D. That pill is ineffective. Here, take this penicillin A.D. Oops...bugs mutated. Here, take this tetracycline more "oops"...here, take this more powerful antibiotic A.D. The bugs have won! Here, eat this root. Anonymous

52 Teşekkür ederim Thank you for your Şukran attention! Frida Kahlo

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2006 / Sayı 32 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2006 / Sayı 32 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Spinal Ateşli Silah Yaralanmaları TOPLANTILARDAN İZLENİMLER MAKALE ÇEVİRİLERİ Primer Mikroskopik Disk Cerrahisinde Cerrahın Deneyimine Bağlı Sonuçlar ve

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

BOS DA PLEOSİTOZ. Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

BOS DA PLEOSİTOZ. Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği BOS DA PLEOSİTOZ Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Normal BOS Bulguları Basınç 5-18 cmsu Hacim 100-150 ml Hücre sayısı mm³ de 5 den az Hücre tipi % 60-70

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENFK.LS.06 / 20.12.2011 ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik tanı gereklidir. Kan kültürü

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:--

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR?

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? Which Imaging Method to Choose for Detection of Bone Metastases? Bone Scintigraphy,

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgular Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu (I) YT:25.05.2012 39 yaş,kadın Bilinç bulanıklığı, bulantı-kusma, ateş yüksekliği 2 gün önce başlayan ateş, bulantı-kusma, sinirlilik

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yaşlılarda Enstrümanlı Lomber Füzyon Sonrası Yaşam Kalitesi Transpediküler Vertebroplastinin Major Komplikasyonları

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı