dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)"

Transkript

1 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için öngörülen puanın çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına verilmesi 510,122 Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) 510,123 Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki Dahili branşlar için puanlandırma yapılır. kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) 520,014 Konsültasyon,başka hastaneden gelen Kendi Kurumunda görev yapan bir tabibin başka bir Kuruma konsültasyon için gitmesi durumunda; konsültasyon başka hastaneden gelen (her bir hekim için) işlemi için öngörülen 60 puanın konsültasyonu yapan tabibe verilmesi ve bu puanın karşılığı olan ek ödemeyi de kendi kurumundan alması 530,050 Biyopsi,iğne Tiroid biyopsilerinde farklı loblardan veya birden fazla nodülden iğne biyopsisi alınsa dahi işlem için öngörülen 70 puanın her hasta için bir kez puanlandırılması Örneğin tiroid sağ ve sol lobunda bulunan toplam 3 farklı nodülden biyopsi yapılmış ise işlemi yapan tabibe "70" puanın verilmesi gerekmekte olup "3x70" şeklinde puanlandırılması mümkün değildir. 530,980 Yenidoğan Canlandırılması Yenidoğanın canlandırılması işlemi, doğumdan sonraki ilk 30 Normal doğum veya sezaryen sonrası yukarıda saniye içinde gerçekleştirilen bir işlem olup, doğumdan sonra açıklanan yenidoğan canlandırılması işlemi çocuk sağlığı deprese olan yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılıyorsa anılan ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Bu işlemler, yenidoğan işlem puanının öncelikle çocuk sağlığı hastalıkları canlandırma programındaki (NRP) algoritmada yer alan pozitif uzmanına verilmesi Ancak doğum veya basınçlı ventilasyon işleminden sonraki işlemlere tekabül eder. sezaryen esnasında çocuk sağlığı ve hastalıkları Aynı algoritmanın başında yer alan normal doğum veya uzmanının bulunmadığı durumlarda, ilgili işlem anestezi sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, uzmanı tarafından yapılmış ise öngörülen işlem kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen puanının anestezi uzmanına, anestezi uzmanının da verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması kapsamında bulunmadığı ve anestezi teknisyeni ile sezaryenin yer almaz. yapıldığı durumlarda ise ilgili işlem kadın doğum uzmanı tarafından yapılmış ise öngörülen işlem puanının kadın doğum uzmanına verilmesi

2 550,010 Anestezi Öncesi Muayene kodlu anestezi öncesi muayene işlemi için Anestezi uzmanı tarafından puanlandırılır. öngörülen 21 puanın ve kodlu konsültasyon işlemi için öngörülen 10 puanın birlikte girilmesi uygun olmayıp hastaya hangi işlem yapılmış ise o işlem için öngörülen puanın verilmesi 550,090 Muayene anestezisi,ameliyathane dışı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı tarafından puanlandırılır. 550,400 Tetik nokta, tendon kılıfı, ligament enjeksiyonu işlem için 15 puan öngörülmüş olup açıklama bölümünde tek seans şeklinde ibare bulunmaktadır. Yukarıda anılan işlemin bir hastaya, birden fazla sayıda yapılması durumunda işlemin seansı için öngörülen 15 puanın ilgili tabibe verilmesi Örnek olarak bir hastaya 3 adet enjeksiyon yapılmış ise; işlemi yapan tabibe 3x15 puan yerine 15 puanın verilmesi 551,270 Epidural/Spinal Diferansiyel Blok Epidural/spinal diferansiyel blok işlemi motor blok Eğer opere edilen hastalarda hem motor blok hem de oluşturmaksızın yalnızca duyusal bloğun oluşturulduğu duyusal blok oluşturuluyorsa durumdur. Bunun için epidural veya spinal girişim ile uygun kodlu Subaraknoid Blok, lomber/kaudal spinal blok konsantrasyonda ve miktarda lokal anestezik işlemi için öngörülen 75 puanın, motor blok verilir. Subaraknoid Blok, lomber/kaudal spinal blok işleminde oluşturmaksızın duyusal blok oluşturulmuş ise ise, hem motor hem de duyusal blok oluşturulur kodlu Epidural/spinal diferansiyel blok işlemi için öngörülen 200 puanın verilmesi 551,290 Günlük Yatan Hasta Ağrı Takibi Epidural kataterli hastalarda günde bir kez puanlandırılır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı tarafından puanlandırılır. 551,340 Sedoanaljezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı tarafından anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca puanlandırılır. tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. 616,350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu Girişimsel İşlemler Listesi nde, kodlu her türlü Tiroidektomi, Lomber Laminektomi gibi ameliyatların periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir işlemi için 440 yapılması durumunda, bu ameliyatlar için öngörülmüş puan öngörülmüş olup açıklama bölümünde travmatik, nöroma olan puanlara ek olarak kodlu her türlü eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil şeklinde hüküm periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir işlemi için bulunmaktadır. öngörülen 440 puanın birlikte verilmesi mümkün değildir. 619,920 Normal Doğum (Primipar) Doğum eylemi bizzat kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilmiş ise kodu ile belirtilen Normal doğum, (primipar) işlemi için öngörülen 350 puanın kadın doğum uzmanına verilmesi

3 619,922 Ebe eşliğinde yapılan doğum Ebe eşliğinde yapılan doğum, Kadın Doğum Uzmanının doğumhane içinde bulunduğu sırada, doğumun ebe tarafından yaptırılması işlemidir. Bu durumda kadın doğum uzmanının gözetiminde ebe tarafından gerçekleştirilen doğumun puanının 75 puan olarak ilgili kadın doğum uzmanına verilmesi 700,050 Deri Prick Testi Deri prick testi işlemi için 30 puan öngörülmüş olup, işlemin Bu çerçevede anılan işlem için seans başı puanlandırma açıklama bölümünde seansı puanlandırılır şeklinde hüküm yapılması Örnek olarak bir hastaya 5 bulunmaktadır. adet test yapılmış ise işlemi yapan tabibe 5x30 puan yerine 30 puanın verilmesi 701,231 Sigara bırakma danışmanlık hizmeti Öngörülen işlem puanı hastanın sigara bırakma polikliniğinde yapılan ilk muayenesini kapsamakta ve 30 dakikalık seans için bir kez puanlandırılması 701,232 Sigara bırakma kontrol muayenesi Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri kapsar.her hasta için yılda en fazla 8 kez puanlandırılır kodlu Normal poliklinik muayenesi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz kodlu Normal poliklinik muayenesi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Değerlendirme İşlemleri Girişimsel İşlemler Listesinde yer alan ile arasındaki işlemler kodlu normal poliklinik muayene işleminden farklı girişimsel işlemler olup, adı geçen değerlendirme yöntemlerinin her biri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Hekimliği ve Romatoloji alanlarında kullanılan ulusal ve uluslararası standart ölçüm ve değerlendirme testleridir. Bu testlerden bazıları özel ekipmanlarla yapılan uygulamalardır. Bu nedenle rutin muayeneye dahil olmayıp, değerlendirilmesi ayrı süre gerektiren uygulamalardır ve rutin muayene kapsamı dışındadır. Adı geçen değerlendirme işlemleri için ulusal ve uluslararası kabul gören form, skala ve test gibi yöntemler kullanılmaktadır ile arasındaki işlemlerin puanlandırabilmesi için, ilgili uzman hekim tarafından ekte yer alan ve her bir işlem için öngörülen form, skala ve test gibi değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaya uygulanması ve yapılan işlem ve sonucunun kayıt altına alınması Kayıt altına alınan işlem ve sonuçları gereği halinde inceleme heyetine sunulabilmelidir.inceleme heyetleri, tabiplerce gerçekleştirilen değerlendirme işlemlerini nicelik ve nitelik, tıbbi gereklilik, tıp etiğine uygunluk ve Girişimsel İşlemler Listesi ilkeleri doğrultusunda inceleme, denetleme ve bu konularda karar verme yetkisine sahiptir. İnceleme heyetlerinin kararları bağlayıcı olup, puanlamalara ilişkin nihai kararın yapılan işlemin süresi, sayısı ve yapıldığına dair kayıtlar da dikkate alınarak inceleme heyeti tarafından verilmesi ve yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi

4 701,580 Adele Testi Ekstremite ve gövde kaslarının ilgili hareket planlarında Oxford skalasına göre kuvveti değerlendirilerek 5 üzerinden kayıt altına alınması (Örneğin Omuz eklemi için yapılıyorsa; Ekstensiyon, fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon ve rotasyonlar ayrı ayrı değerlendirilmesi ) 701,590 Ampute Değerlendirmesi Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES),Prosthetic Upper Extremity Functional Index (PUFI),The Sickness Impact Profile (SIP-68),Groningen Activity Restriction Scale (GARS),Medicare Guidelines for functional Classification of Patients with prosthesis ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,600 Bilgisayarlı İzokinetik Değerlendirme Bilgisayarlı İzokinetik Sistemlere (Biodex, Cybex vb.) sahip ünitelerin bulunduğu hastanelerde uygulanması halinde raporlanarak puanlandırılması 701,610 Denge Koordinasyon Testleri Tek Bacak Üzerinde Durma Testi (Single Leg Stance Test, SLST),Kalk ve Yürü Testi (Timed up and Go Test),Berg Balance Testi,Falls Efficacy Scale, Uzanma testi (functional reach test), Dört Kare Adım Testi (Four Square Step Test),5 Defa Oturup Kalkma Testi (Five Times Sit to Stand Test) ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,620 Duyu-Algı-Motor Değerlendirme ASIA Bozukluk Skalası,Kurtzke Expanded Disability Status Scale, Fugl Meyer testi,rivermead Mobilite İndeksi,Mini Mental Test,Yıldız Testi ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,630 Eklem Hareket Açıklığı Ölçümü İlgili hareket planlarında nötral sıfır yöntemi ile gonyometrik ölçümün yapılması ve kayıt altına alınması (Örneğin Omuz eklemi için yapılıyorsa; Ekstensiyon, fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon ve rotasyonların ayrı ayrı değerlendirilmesi ) 701,640 El Becerileri Testi Purdue Pegboard Testi,O Connor Parmak Beceri testi, Nine Hole Peg Test,Frenchay Arm (FAT) testi, Moberg Toplama Testi,Bimanuel Fine Motor Test,Dellon Modifiye Toplama Testi ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması

5 701,650 Elektrodiagnostik Testler Alçak frekanslı akımlarla reobaz ve kronaksi ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir 701,660 Günlük Yaşam Aktiviteleri Testi Barthel Testi,Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FIM),Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ),Bath Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Katz indeksi ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,670 Kas Gücünün Dinamometre ile Ölçümü Kaba ve ince kavrama gücünün Jamar ve Collin gibi dinamometre ve pinçmetre ile ölçülerek kg cinsinden kayıt altına alınması 701,680 Mesleki Değerlendirme Craig Handicap and Reporting Technique ( CHART),Functional Capacity Evaluation (FCE), QUICK-DASH (Disease Arm- Shoulder-Hand),Occupational Personality Questionnaire (OPQ),Assessment of Pain and Occupational Performance (POP) ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,690 Nörofizyolojik Değerlendirme Bobath, Brunstrum evreleme cetveli,chedoke Mc Master Stroke Assessment Scale,Rood,Kabat, Vojta ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,720 Yürüme Analizi Fonksiyel ambulasyon sınıflaması (FAC),Rivermead görsel yürüme değerlendirmesi,barthel İndeksi,FIM,PULSES profili,gross Motor Function Classification System(GMFCS) ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu ölçeklerden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,730 Yürüme Analizi (Bilgisayar sistemli kinetik- Kinematik analiz) Bilgisayarlı yürüme analizi sistemine (Vicon v.b.) sahip ünitelerin bulunduğu hastanelerde uygulanması halinde raporlanarak puanlandırılması 702,430 Pulmoner Rehabilitasyon Girişimsel İşlemler Listesinde 7.5. Fizik Tedavi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları tarafından Rehabilitasyon ana başlığı altında bulunan Rehabilitasyon puanlandırılır. Uygulamaları alt başlığında aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında faturalandırılır , , , , , , , , , kod numaralı işlemler spor hekimleri tarafından yapılması halinde de faturalandırılabilir. şeklinde hüküm bulunmaktadır.

6 702,660 Aile görüşme,değerlendirme Girişimsel İşlemler Listesi nin psikiyatrik çalışmalar Psikiyatri uzmanı tarafından puanlandırılır. başlığında arası çalışmalar Psikiyatri uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında faturalanabilir. şeklinde hüküm bulunmaktadır. 702,700 Bireysel psikoterapi Performansa dayalı ek ödeme sistemi, personelin fiilen katkısını Psikolog tarafından gerçekleştirilen kodlu ve performansını esas alan ve böylelikle yapılan ek ödemelerin Bireysel psikoterapi (her saati) işlemi için öngörülen ölçülebilir performansa dayandırılmasına olanak tanıyan bir işlem puanının psikiyatri uzmanına verilmesi mümkün sistemdir. Bu nedenle hizmet gereği olarak hekim dışı sağlık değildir. personelinin bizzat gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin puanların ilgili hekim adına kaydedilmesine imkân bulunmamaktadır. 703,600 Çocuklarda Görme Muayeneleri Çocuklarda yapılan görme muayenesi işlemi için muayeneyi yapan tabibe 30 puan verilmesi kodlu Normal Poliklinik Muayenesi işlemi puanının, anılan girişimsel işlem puanıyla birlikte verilmesi mümkün değildir. Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından puanlandırılır. 703,710 Göz Muayenesi, Ultrason Eşliğinde kodlu Normal poliklinik muayenesi işlemi ile Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından puanlandırılır. birlikte puanlandırılmaz. 802,930 Görüntüleme eşliğinde biyopsi Öngörülen puan biyopsi işleminin tamamı için olup, birden fazla Radyoloji Uzmanı tarafından puanlandırılır. odakta işlem yapılması veya bir organdan birden fazla sayıda biyopsi alınarak preparat yapılması durumunda dahi, anılan işlem için öngörülen 100 puanın verilmesi 803,030 Perkütan asit,plevral effüzyon drenajı Girişimsel İşlemler Listesi nde; kodlu Perkütan asit Radyoloji Uzmanı tarafından puanlandırılır. plevral effüzyon drenajı işlemi, nonvasküler girişimsel radyolojik tedavi başlığı altında yer almakta olup, ilgili işlem için 429 puan öngörülmüştür. 803,861 Ultrason,Genel Radyolog haricindeki uzman tabipler tarafından klinik Kurumlarda oluşturulan İnceleme Heyeti tarafından, muayeneye ek ultrason işleminin yapılması durumunda işlem Radyolog haricindeki uzmanlarca yapılan Ultrason için öngörülen "17" puanın ilgili uzman tabibe verilmesi sayısının ne kadar olacağı konusunda, tıp etiğine uygunluk, tıbbi gereklilik kapsamında inceleme ve denetleme yapılması

7 911,160 Histokimyasal Boyamalar Histokimyasal boyama işlemi tabip dışı personel tarafından Örnek olarak; Mastektomi yapılan bir hastanın patoloji gerçekleştirilen ancak tabip tarafından değerlendirilip, rapor spesmeni incelenmiş ve 2 adet histokimyasal boyama düzenlenmek suretiyle tamamlanan bir işlem olduğundan yapılmış ve patoloji raporunda yapılan iki adet raporlamayı yapan Patoloji Uzmanına ilgili işlem puanının histokimyasal boyama sonuçları ayrı ayrı belirtilmiş ise, verilmesi Histokimyasal boyamalar, her bir kodlu Meme, mastektomi işlemi için boyama için öngörülen puanın Patoloji Uzmanına verilebilmesi öngörülen 70 puanın ve kodlu için; yapılan histokimyasal boyamalar ve immünohistokimyasal histokimyasal boyamalar, her bir boyama için boyamaların her birinin değerlendirme bilgi veya sonuçlarının öngörülen 2x43 puanın toplamı olan 156 puanın raporda ayrı ayrı belirtilmiş olması Ancak patoloji uzmanına verilmesi Ancak her anılan işlemlerin yapıldığını gösteren değerlendirme bilgi veya patoloji materyaline histokimyasal boyama yapılıp sonuçları raporda ayrı ayrı belirtilmemiş ise anılan işlemler için yapılamayacağının veya sayısının ne kadar olacağı öngörülen puanların verilmesi mümkün değildir. konusunda inceleme heyeti tarafından tıbbi gereklilik ve tıp etiği kapsamında değerlendirme yapılması Rejyonel anestezi işlemlerinin puanlandırılması Sezaryen ve Anestezi Puanı Girişimsel İşlemler Listesi nde Anestezi Uygulama İlkeleri Regionel anestezi uygulayan anestezi uzmanına, başlığının açıklama bölümünde Anestezi amacıyla ilgili uzman regionel anestezi için öngörülen performans puanının tarafından yapılan regionel anestezi uygulamaları, "Anestezi yanında anestezi uygulama ilkeleri başlığı altında uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave bulunan genel anestezi için öngörülen performans edilerek puanlandırılır ibaresi yer almaktadır. puanının da verilmesi Girişimsel İşlemler Listesi nde Ameliyat ve girişim tanımları kodlu sezaryen işleminin subaraknoid blok başlığı altında C Grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) için ile yapılması durumunda, Anestezi Uzmanına , D Grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) için 150- Subaraknoid Blok işlemi için öngörülen 75 puan ve 299 puan aralığı belirtilmiş olup, kodlu sezaryen Anestezi D grubu Orta ameliyatlar ve girişimler işlemi işlemi için 150 puan, kodlu Subaraknoid Blok için öngörülen 75 puanın toplamı olan 150 puanın işlemi için 75 puan, kodlu Anestezi C grubu Büyük verilmesi Sezaryen ameliyatının C grubu ameliyatlar ve girişimler işlemi için 120 puan, ameliyat olarak değerlendirilip, anılan işlem için kodlu Anestezi D grubu Orta ameliyatlar ve girişimler işlemi öngörülen 120 puanının verilmesi mümkün değildir. için 75 puan öngörülmüştür.

8 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler Girişimsel İşlemler Listesi nde aynı seansta birden fazla Örneğin, Kadın Doğum Uzmanı tarafından aynı seansta, ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı sezaryen ve tüp ligasyonu işlemlerinin spinal anestezi alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan uygulanarak birlikte yapılması durumunda, Kadın cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin Doğum Uzmanına kodlu sezaryen işlemi için indirimli toplam puanları,%100+%50+ veya %100+%30 ) 150 puan ve tüp ligasyonu için öngörülen 294 toplam puanları değerlendirilir. şeklinde hüküm puanın % 30 u (294x0.30=88.2) olmak üzere toplam bulunmaktadır. 238 puanın verilmesi gerekmekte iken Anestezi Uzmanına ise kodlu Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan işleminin karşılığı olan 90 puan ve kodlu Subaraknoid Blok işlemi için öngörülen 75 puanın toplamı olan 165 puanın verilmesi Puanı 1500 ve üzeri ameliyatlar 12/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Girişimsel İşlemler Listesinde belirtilen ve puanı 1500 yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık ve üzerinde olan ameliyatlarda iki tabibe ameliyat Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye puanının ayrı ayrı verilmesi Aynı Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik in 5 inci seansta puanı 1500 altında olan iki veya daha fazla maddesinin ş bendinde yer alan Girişimsel işlemleri gösteren ameliyatın yapıldığı ve aynı kesi, farklı kesi hesabının Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi yapılarak toplam ameliyat puanının 1500 ün üzerine işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci çıktığı durumlarda, her iki tabibe de işlem puanlarının hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir. ayrı ayrı verilmesi mümkün değildir. hükmü yer almaktadır. Tabip dışı personelin gerçekleştirdiği girişimsel işlemler Performansa dayalı ek ödeme sistemi, personelin fiilen katkısını ve performansını esas alan ve böylelikle yapılan ek ödemelerin ölçülebilir performansa dayandırılmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Bu nedenle hizmet gereği olarak acil servis, poliklinik ve diğer servislerde hekim dışı sağlık personelinin bizzat gerçekleştirmiş olduğu (sütur, pansuman, alçı ve atele almaçıkarma, sonda takma vs.) işlemlere ilişkin puanların ilgili hekim adına kaydedilmesine imkân bulunmamakta olup, anılan işlemlerin bizzat tabip tarafından yapılması halinde işlemler için öngörülen puanın ilgili hekime verilmesi Bunun yanında, solunum fonksiyon testleri, radyolojik görüntüleme gibi hekim dışı personel tarafından gerçekleştirilen ancak bizzat hekimler tarafından rapor düzenlenmek suretiyle değerlendirilen işlemler için, raporlamayı yapan hekime ilgili işlemin puanının verilmesi Sağlık Uygulama Tebliği'nde Yer alan Girişimsel İşlemlerin Puanları Tabiplerin yapmış olduğu girişimsel işlemlerin puanlandırılmasında Sağlık Kurumları Girişimsel İşlemler Puan Listesi'nin kullanılması gerekmekte olup,sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan işlem puanları kullanılmamalıdır. Örnek olarak Sağlık Uygulama Tebliği'nde" " kodlu "Damar yolu açılması" işleminin puanı "8" iken,tabiplerin puanlamasında kullanılması gereken Sağlık Kurumları Girişimsel İşlemler Puan Listesi'nde aynı işlemin puanı "0" dır.

9 Anestezi teknisyeni ile ameliyat yapan cerraha Girişimsel İşlemler Listesi nde Anestezi Uzmanının tek başına anestezi puanı yaptığı ameliyatlar için farklı, anestezi teknisyeni ile birlikte Girişimsel İşlemler listesinde yer alan puanlar Anestezi yaptığı ameliyatlar için farklı puan öngörülmüştür. Uzmanı için öngörülmüş puanlar olup, Anestezi Uzmanının olmadığı Kurumlarda veya Anestezi Uzmanının izinli olması durumunda, Anestezi Teknisyeni ile yapılan ameliyat için öngörülen puanın, ameliyatı yapan cerraha verilmesi mümkün değildir. Anestezi uzmanı tek başına veya anestezi teknisyeni ile yapılan anestezi puanları Anestezi Uzmanının tek başına yaptığı ameliyatlar için öngörülmüş olan puanın verilebilmesi için; anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları,... vb), Devlet Hastanelerinde anestezi ekibiyle ancak bizzat Anestezi Uzmanı tarafından, eğitim hastanelerinde Anestezi ekibiyle ancak bizzat Anestezi Uzmanı veya Anestezi Uzmanı kontrolünde asistan tarafından yapılması, peroperatif ek doz ilaç uygulamalarının Anestezi Uzmanı kontrolünde olması Anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerden herhangi birinin (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları,... vb), devlet hastanelerinde bizzat anestezi uzmanı tarafından, eğitim hastanelerinde bizzat Anestezi Uzmanı veya Anestezi Uzmanı kontrolünde asistan tarafından yapılmadığı, peroperatif ek doz ilaç uygulamalarının Anestezi Uzmanı kontrolünde olmadığı durumlarda ise; yapılan ameliyatın anestezi teknisyeni ile birlikte yapılan ameliyat olarak değerlendirilerek performans puanının bu şekilde verilmesi Anestezi Uzmanının icap nöbetçisi olmakla birlikte yapılan ameliyata fiilen hiçbir şekilde katılmadığı, ameliyathanede bulunmadığı durumlarda ise öngörülen puanların verilmesi mümkün değildir. 8.3 Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi 8.3 Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi başlığı altında bulunan radyolojik işlemlerin puanının radyoloji uzmanına verilebilmesi için raporlandırılması Raporlandırılması yapılmayan radyolojik işlemlerin puanının radyoloji uzmanına verilmesi mümkün değildir. Direkt grafi puanları Radyolog haricindeki uzmanlar tarafından puanlandırılamaz.

10 Hizmet alımı ile yapılan MR ve Tomografi Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans işlemlerinin puanlandırılması işlemleri Radyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilip, görüntüleme işlemlerinin, hizmet alımı ihalesi yolu ile raporlandırılan işlemler olup, raporlaması yapılan her bir işlem yüklenici firma tarafından yapılıp raporlamanın da için, raporlamayı yapan Radyoloji Uzmanına işlem karşılığı yüklenici firma tarafından yapılması durumunda, mezkur Yönergede öngörülen puanın verilmesi Kurumda görevli Radyoloji Uzmanına rapor onayından dolayı öngörülen işlem puanının ayrıca verilmesi mümkün değildir.bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme hizmet alımı ihalesi işi, çekim karşılığı yapılmış ve yüklenici firma tarafından raporlama yapılmıyorsa, Kurumda görevli Radyoloji Uzmanına raporlama yapması kaydıyla öngörülen işlem puanının verilmesi İcapçı nöbetinde yapılan ameliyatlar ek puanı Renkli Doppler Ultrasonografi İcapçı anestezi uzmanı ve icapçı ameliyatı yapan cerrah için puanlandırılır. Radyolog haricinde diğer uzman tabipler tarafından yapılması durumunda kodlu Ultrason, genel işlemi için öngörülen 17 puanın verilmesi

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde 407.060 kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B-10-0-THG-0-07-00-02/ 46711 29 Kasım 2010 Konu : Fizik Tedavi İşlemleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B-10-0-THG-0-07-00-02/ 46711 29 Kasım 2010 Konu : Fizik Tedavi İşlemleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B-10-0-THG-0-07-00-02/ 46711 29 Kasım 2010 Konu : Fizik Tedavi İşlemleri 05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Temporomandibuler Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Temporomandibuler Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Temporomandibuler Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ Uzm. Dr. Lütfi AKGÜN Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsanlara; mevcut sağlık durumları başta olmak üzere sosyoekonomik durumları ve istekleri göz önünde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 Bilindiği üzere, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Sayılı Mükerrer

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ EK-4 KURUM VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ Özellikle rekabetin artmakta olduğu hastane sektöründe hastaların ihtiyaçlarını miktar, kalite ve hizmet olarak en iyi düzeyde karşılayabilmek, hastanenin gerçek amaçlarına

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE Konu Hk. :Skal Antalya Kulübü Üyeleri ne Özel Jinefem Tıp Merkezi nde Uygulanacak İndirimler Özel Jinefem Tıp Merkezi,01.03.2004 tarihinde faaliyetine başlamış, her yıl

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

PERFORMANS UYGULAMALARI. Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard.

PERFORMANS UYGULAMALARI. Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard. PERFORMANS UYGULAMALARI Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard. SB Döner Sermayeli İşletme Giderlerinin Dağılımı SB Döner Sermayeli İşletme Giderleri GİDER KALEMLERİ GİDER KALEMLERİN ORANSAL DAĞILIMI YATIRIM

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ Versiyon Bilgisi Doküman No 1 Versiyon 2.0.1.660 Tarih 16.01.2017 Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi:

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen

Detaylı

CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2014-15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CERRAHİ HASTALIKLAR BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.10.0.SGB / Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.10.0.SGB / Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/11096 07.09.2007 Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında GENELGE 2007/80 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi

Detaylı

f A g L J G İ B İ D İ R

f A g L J G İ B İ D İ R ADNAN M EN D E RES ÜNİVERSİTESİ YÖNET İM K U R U LU NUN 26/02/2014 T ARİH VE (2014-07) SA Y IL I OTURU M U N D A ALINAN K A R A R SURETİ A ŞA Ğ IY A Ç IK A R IL M IŞ T IR K A RAR X IX Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN 7..05 tarih ve 9565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7..05 tarihli ve 05/879

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir, karşılaştırılabilir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU Mezuniyet Sonrası Eğitimin Değerlendirmesi için Başvuru Formu BİRİM ADI ZİYARET

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı