dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)"

Transkript

1 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için öngörülen puanın çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına verilmesi 510,122 Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) 510,123 Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki Dahili branşlar için puanlandırma yapılır. kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) 520,014 Konsültasyon,başka hastaneden gelen Kendi Kurumunda görev yapan bir tabibin başka bir Kuruma konsültasyon için gitmesi durumunda; konsültasyon başka hastaneden gelen (her bir hekim için) işlemi için öngörülen 60 puanın konsültasyonu yapan tabibe verilmesi ve bu puanın karşılığı olan ek ödemeyi de kendi kurumundan alması 530,050 Biyopsi,iğne Tiroid biyopsilerinde farklı loblardan veya birden fazla nodülden iğne biyopsisi alınsa dahi işlem için öngörülen 70 puanın her hasta için bir kez puanlandırılması Örneğin tiroid sağ ve sol lobunda bulunan toplam 3 farklı nodülden biyopsi yapılmış ise işlemi yapan tabibe "70" puanın verilmesi gerekmekte olup "3x70" şeklinde puanlandırılması mümkün değildir. 530,980 Yenidoğan Canlandırılması Yenidoğanın canlandırılması işlemi, doğumdan sonraki ilk 30 Normal doğum veya sezaryen sonrası yukarıda saniye içinde gerçekleştirilen bir işlem olup, doğumdan sonra açıklanan yenidoğan canlandırılması işlemi çocuk sağlığı deprese olan yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılıyorsa anılan ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Bu işlemler, yenidoğan işlem puanının öncelikle çocuk sağlığı hastalıkları canlandırma programındaki (NRP) algoritmada yer alan pozitif uzmanına verilmesi Ancak doğum veya basınçlı ventilasyon işleminden sonraki işlemlere tekabül eder. sezaryen esnasında çocuk sağlığı ve hastalıkları Aynı algoritmanın başında yer alan normal doğum veya uzmanının bulunmadığı durumlarda, ilgili işlem anestezi sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, uzmanı tarafından yapılmış ise öngörülen işlem kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen puanının anestezi uzmanına, anestezi uzmanının da verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması kapsamında bulunmadığı ve anestezi teknisyeni ile sezaryenin yer almaz. yapıldığı durumlarda ise ilgili işlem kadın doğum uzmanı tarafından yapılmış ise öngörülen işlem puanının kadın doğum uzmanına verilmesi

2 550,010 Anestezi Öncesi Muayene kodlu anestezi öncesi muayene işlemi için Anestezi uzmanı tarafından puanlandırılır. öngörülen 21 puanın ve kodlu konsültasyon işlemi için öngörülen 10 puanın birlikte girilmesi uygun olmayıp hastaya hangi işlem yapılmış ise o işlem için öngörülen puanın verilmesi 550,090 Muayene anestezisi,ameliyathane dışı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı tarafından puanlandırılır. 550,400 Tetik nokta, tendon kılıfı, ligament enjeksiyonu işlem için 15 puan öngörülmüş olup açıklama bölümünde tek seans şeklinde ibare bulunmaktadır. Yukarıda anılan işlemin bir hastaya, birden fazla sayıda yapılması durumunda işlemin seansı için öngörülen 15 puanın ilgili tabibe verilmesi Örnek olarak bir hastaya 3 adet enjeksiyon yapılmış ise; işlemi yapan tabibe 3x15 puan yerine 15 puanın verilmesi 551,270 Epidural/Spinal Diferansiyel Blok Epidural/spinal diferansiyel blok işlemi motor blok Eğer opere edilen hastalarda hem motor blok hem de oluşturmaksızın yalnızca duyusal bloğun oluşturulduğu duyusal blok oluşturuluyorsa durumdur. Bunun için epidural veya spinal girişim ile uygun kodlu Subaraknoid Blok, lomber/kaudal spinal blok konsantrasyonda ve miktarda lokal anestezik işlemi için öngörülen 75 puanın, motor blok verilir. Subaraknoid Blok, lomber/kaudal spinal blok işleminde oluşturmaksızın duyusal blok oluşturulmuş ise ise, hem motor hem de duyusal blok oluşturulur kodlu Epidural/spinal diferansiyel blok işlemi için öngörülen 200 puanın verilmesi 551,290 Günlük Yatan Hasta Ağrı Takibi Epidural kataterli hastalarda günde bir kez puanlandırılır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı tarafından puanlandırılır. 551,340 Sedoanaljezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı tarafından anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca puanlandırılır. tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. 616,350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu Girişimsel İşlemler Listesi nde, kodlu her türlü Tiroidektomi, Lomber Laminektomi gibi ameliyatların periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir işlemi için 440 yapılması durumunda, bu ameliyatlar için öngörülmüş puan öngörülmüş olup açıklama bölümünde travmatik, nöroma olan puanlara ek olarak kodlu her türlü eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil şeklinde hüküm periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir işlemi için bulunmaktadır. öngörülen 440 puanın birlikte verilmesi mümkün değildir. 619,920 Normal Doğum (Primipar) Doğum eylemi bizzat kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilmiş ise kodu ile belirtilen Normal doğum, (primipar) işlemi için öngörülen 350 puanın kadın doğum uzmanına verilmesi

3 619,922 Ebe eşliğinde yapılan doğum Ebe eşliğinde yapılan doğum, Kadın Doğum Uzmanının doğumhane içinde bulunduğu sırada, doğumun ebe tarafından yaptırılması işlemidir. Bu durumda kadın doğum uzmanının gözetiminde ebe tarafından gerçekleştirilen doğumun puanının 75 puan olarak ilgili kadın doğum uzmanına verilmesi 700,050 Deri Prick Testi Deri prick testi işlemi için 30 puan öngörülmüş olup, işlemin Bu çerçevede anılan işlem için seans başı puanlandırma açıklama bölümünde seansı puanlandırılır şeklinde hüküm yapılması Örnek olarak bir hastaya 5 bulunmaktadır. adet test yapılmış ise işlemi yapan tabibe 5x30 puan yerine 30 puanın verilmesi 701,231 Sigara bırakma danışmanlık hizmeti Öngörülen işlem puanı hastanın sigara bırakma polikliniğinde yapılan ilk muayenesini kapsamakta ve 30 dakikalık seans için bir kez puanlandırılması 701,232 Sigara bırakma kontrol muayenesi Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri kapsar.her hasta için yılda en fazla 8 kez puanlandırılır kodlu Normal poliklinik muayenesi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz kodlu Normal poliklinik muayenesi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Değerlendirme İşlemleri Girişimsel İşlemler Listesinde yer alan ile arasındaki işlemler kodlu normal poliklinik muayene işleminden farklı girişimsel işlemler olup, adı geçen değerlendirme yöntemlerinin her biri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Hekimliği ve Romatoloji alanlarında kullanılan ulusal ve uluslararası standart ölçüm ve değerlendirme testleridir. Bu testlerden bazıları özel ekipmanlarla yapılan uygulamalardır. Bu nedenle rutin muayeneye dahil olmayıp, değerlendirilmesi ayrı süre gerektiren uygulamalardır ve rutin muayene kapsamı dışındadır. Adı geçen değerlendirme işlemleri için ulusal ve uluslararası kabul gören form, skala ve test gibi yöntemler kullanılmaktadır ile arasındaki işlemlerin puanlandırabilmesi için, ilgili uzman hekim tarafından ekte yer alan ve her bir işlem için öngörülen form, skala ve test gibi değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaya uygulanması ve yapılan işlem ve sonucunun kayıt altına alınması Kayıt altına alınan işlem ve sonuçları gereği halinde inceleme heyetine sunulabilmelidir.inceleme heyetleri, tabiplerce gerçekleştirilen değerlendirme işlemlerini nicelik ve nitelik, tıbbi gereklilik, tıp etiğine uygunluk ve Girişimsel İşlemler Listesi ilkeleri doğrultusunda inceleme, denetleme ve bu konularda karar verme yetkisine sahiptir. İnceleme heyetlerinin kararları bağlayıcı olup, puanlamalara ilişkin nihai kararın yapılan işlemin süresi, sayısı ve yapıldığına dair kayıtlar da dikkate alınarak inceleme heyeti tarafından verilmesi ve yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi

4 701,580 Adele Testi Ekstremite ve gövde kaslarının ilgili hareket planlarında Oxford skalasına göre kuvveti değerlendirilerek 5 üzerinden kayıt altına alınması (Örneğin Omuz eklemi için yapılıyorsa; Ekstensiyon, fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon ve rotasyonlar ayrı ayrı değerlendirilmesi ) 701,590 Ampute Değerlendirmesi Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES),Prosthetic Upper Extremity Functional Index (PUFI),The Sickness Impact Profile (SIP-68),Groningen Activity Restriction Scale (GARS),Medicare Guidelines for functional Classification of Patients with prosthesis ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,600 Bilgisayarlı İzokinetik Değerlendirme Bilgisayarlı İzokinetik Sistemlere (Biodex, Cybex vb.) sahip ünitelerin bulunduğu hastanelerde uygulanması halinde raporlanarak puanlandırılması 701,610 Denge Koordinasyon Testleri Tek Bacak Üzerinde Durma Testi (Single Leg Stance Test, SLST),Kalk ve Yürü Testi (Timed up and Go Test),Berg Balance Testi,Falls Efficacy Scale, Uzanma testi (functional reach test), Dört Kare Adım Testi (Four Square Step Test),5 Defa Oturup Kalkma Testi (Five Times Sit to Stand Test) ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,620 Duyu-Algı-Motor Değerlendirme ASIA Bozukluk Skalası,Kurtzke Expanded Disability Status Scale, Fugl Meyer testi,rivermead Mobilite İndeksi,Mini Mental Test,Yıldız Testi ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,630 Eklem Hareket Açıklığı Ölçümü İlgili hareket planlarında nötral sıfır yöntemi ile gonyometrik ölçümün yapılması ve kayıt altına alınması (Örneğin Omuz eklemi için yapılıyorsa; Ekstensiyon, fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon ve rotasyonların ayrı ayrı değerlendirilmesi ) 701,640 El Becerileri Testi Purdue Pegboard Testi,O Connor Parmak Beceri testi, Nine Hole Peg Test,Frenchay Arm (FAT) testi, Moberg Toplama Testi,Bimanuel Fine Motor Test,Dellon Modifiye Toplama Testi ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması

5 701,650 Elektrodiagnostik Testler Alçak frekanslı akımlarla reobaz ve kronaksi ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir 701,660 Günlük Yaşam Aktiviteleri Testi Barthel Testi,Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FIM),Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ),Bath Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Katz indeksi ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,670 Kas Gücünün Dinamometre ile Ölçümü Kaba ve ince kavrama gücünün Jamar ve Collin gibi dinamometre ve pinçmetre ile ölçülerek kg cinsinden kayıt altına alınması 701,680 Mesleki Değerlendirme Craig Handicap and Reporting Technique ( CHART),Functional Capacity Evaluation (FCE), QUICK-DASH (Disease Arm- Shoulder-Hand),Occupational Personality Questionnaire (OPQ),Assessment of Pain and Occupational Performance (POP) ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,690 Nörofizyolojik Değerlendirme Bobath, Brunstrum evreleme cetveli,chedoke Mc Master Stroke Assessment Scale,Rood,Kabat, Vojta ve bunlar gibi değerlendirme ölçeklerinden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,720 Yürüme Analizi Fonksiyel ambulasyon sınıflaması (FAC),Rivermead görsel yürüme değerlendirmesi,barthel İndeksi,FIM,PULSES profili,gross Motor Function Classification System(GMFCS) ve bunlar gibi tek veya çok boyutlu ölçeklerden birinin seçilerek hastaya uygulanması 701,730 Yürüme Analizi (Bilgisayar sistemli kinetik- Kinematik analiz) Bilgisayarlı yürüme analizi sistemine (Vicon v.b.) sahip ünitelerin bulunduğu hastanelerde uygulanması halinde raporlanarak puanlandırılması 702,430 Pulmoner Rehabilitasyon Girişimsel İşlemler Listesinde 7.5. Fizik Tedavi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları tarafından Rehabilitasyon ana başlığı altında bulunan Rehabilitasyon puanlandırılır. Uygulamaları alt başlığında aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında faturalandırılır , , , , , , , , , kod numaralı işlemler spor hekimleri tarafından yapılması halinde de faturalandırılabilir. şeklinde hüküm bulunmaktadır.

6 702,660 Aile görüşme,değerlendirme Girişimsel İşlemler Listesi nin psikiyatrik çalışmalar Psikiyatri uzmanı tarafından puanlandırılır. başlığında arası çalışmalar Psikiyatri uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında faturalanabilir. şeklinde hüküm bulunmaktadır. 702,700 Bireysel psikoterapi Performansa dayalı ek ödeme sistemi, personelin fiilen katkısını Psikolog tarafından gerçekleştirilen kodlu ve performansını esas alan ve böylelikle yapılan ek ödemelerin Bireysel psikoterapi (her saati) işlemi için öngörülen ölçülebilir performansa dayandırılmasına olanak tanıyan bir işlem puanının psikiyatri uzmanına verilmesi mümkün sistemdir. Bu nedenle hizmet gereği olarak hekim dışı sağlık değildir. personelinin bizzat gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin puanların ilgili hekim adına kaydedilmesine imkân bulunmamaktadır. 703,600 Çocuklarda Görme Muayeneleri Çocuklarda yapılan görme muayenesi işlemi için muayeneyi yapan tabibe 30 puan verilmesi kodlu Normal Poliklinik Muayenesi işlemi puanının, anılan girişimsel işlem puanıyla birlikte verilmesi mümkün değildir. Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından puanlandırılır. 703,710 Göz Muayenesi, Ultrason Eşliğinde kodlu Normal poliklinik muayenesi işlemi ile Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından puanlandırılır. birlikte puanlandırılmaz. 802,930 Görüntüleme eşliğinde biyopsi Öngörülen puan biyopsi işleminin tamamı için olup, birden fazla Radyoloji Uzmanı tarafından puanlandırılır. odakta işlem yapılması veya bir organdan birden fazla sayıda biyopsi alınarak preparat yapılması durumunda dahi, anılan işlem için öngörülen 100 puanın verilmesi 803,030 Perkütan asit,plevral effüzyon drenajı Girişimsel İşlemler Listesi nde; kodlu Perkütan asit Radyoloji Uzmanı tarafından puanlandırılır. plevral effüzyon drenajı işlemi, nonvasküler girişimsel radyolojik tedavi başlığı altında yer almakta olup, ilgili işlem için 429 puan öngörülmüştür. 803,861 Ultrason,Genel Radyolog haricindeki uzman tabipler tarafından klinik Kurumlarda oluşturulan İnceleme Heyeti tarafından, muayeneye ek ultrason işleminin yapılması durumunda işlem Radyolog haricindeki uzmanlarca yapılan Ultrason için öngörülen "17" puanın ilgili uzman tabibe verilmesi sayısının ne kadar olacağı konusunda, tıp etiğine uygunluk, tıbbi gereklilik kapsamında inceleme ve denetleme yapılması

7 911,160 Histokimyasal Boyamalar Histokimyasal boyama işlemi tabip dışı personel tarafından Örnek olarak; Mastektomi yapılan bir hastanın patoloji gerçekleştirilen ancak tabip tarafından değerlendirilip, rapor spesmeni incelenmiş ve 2 adet histokimyasal boyama düzenlenmek suretiyle tamamlanan bir işlem olduğundan yapılmış ve patoloji raporunda yapılan iki adet raporlamayı yapan Patoloji Uzmanına ilgili işlem puanının histokimyasal boyama sonuçları ayrı ayrı belirtilmiş ise, verilmesi Histokimyasal boyamalar, her bir kodlu Meme, mastektomi işlemi için boyama için öngörülen puanın Patoloji Uzmanına verilebilmesi öngörülen 70 puanın ve kodlu için; yapılan histokimyasal boyamalar ve immünohistokimyasal histokimyasal boyamalar, her bir boyama için boyamaların her birinin değerlendirme bilgi veya sonuçlarının öngörülen 2x43 puanın toplamı olan 156 puanın raporda ayrı ayrı belirtilmiş olması Ancak patoloji uzmanına verilmesi Ancak her anılan işlemlerin yapıldığını gösteren değerlendirme bilgi veya patoloji materyaline histokimyasal boyama yapılıp sonuçları raporda ayrı ayrı belirtilmemiş ise anılan işlemler için yapılamayacağının veya sayısının ne kadar olacağı öngörülen puanların verilmesi mümkün değildir. konusunda inceleme heyeti tarafından tıbbi gereklilik ve tıp etiği kapsamında değerlendirme yapılması Rejyonel anestezi işlemlerinin puanlandırılması Sezaryen ve Anestezi Puanı Girişimsel İşlemler Listesi nde Anestezi Uygulama İlkeleri Regionel anestezi uygulayan anestezi uzmanına, başlığının açıklama bölümünde Anestezi amacıyla ilgili uzman regionel anestezi için öngörülen performans puanının tarafından yapılan regionel anestezi uygulamaları, "Anestezi yanında anestezi uygulama ilkeleri başlığı altında uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave bulunan genel anestezi için öngörülen performans edilerek puanlandırılır ibaresi yer almaktadır. puanının da verilmesi Girişimsel İşlemler Listesi nde Ameliyat ve girişim tanımları kodlu sezaryen işleminin subaraknoid blok başlığı altında C Grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) için ile yapılması durumunda, Anestezi Uzmanına , D Grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) için 150- Subaraknoid Blok işlemi için öngörülen 75 puan ve 299 puan aralığı belirtilmiş olup, kodlu sezaryen Anestezi D grubu Orta ameliyatlar ve girişimler işlemi işlemi için 150 puan, kodlu Subaraknoid Blok için öngörülen 75 puanın toplamı olan 150 puanın işlemi için 75 puan, kodlu Anestezi C grubu Büyük verilmesi Sezaryen ameliyatının C grubu ameliyatlar ve girişimler işlemi için 120 puan, ameliyat olarak değerlendirilip, anılan işlem için kodlu Anestezi D grubu Orta ameliyatlar ve girişimler işlemi öngörülen 120 puanının verilmesi mümkün değildir. için 75 puan öngörülmüştür.

8 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler Girişimsel İşlemler Listesi nde aynı seansta birden fazla Örneğin, Kadın Doğum Uzmanı tarafından aynı seansta, ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı sezaryen ve tüp ligasyonu işlemlerinin spinal anestezi alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan uygulanarak birlikte yapılması durumunda, Kadın cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin Doğum Uzmanına kodlu sezaryen işlemi için indirimli toplam puanları,%100+%50+ veya %100+%30 ) 150 puan ve tüp ligasyonu için öngörülen 294 toplam puanları değerlendirilir. şeklinde hüküm puanın % 30 u (294x0.30=88.2) olmak üzere toplam bulunmaktadır. 238 puanın verilmesi gerekmekte iken Anestezi Uzmanına ise kodlu Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan işleminin karşılığı olan 90 puan ve kodlu Subaraknoid Blok işlemi için öngörülen 75 puanın toplamı olan 165 puanın verilmesi Puanı 1500 ve üzeri ameliyatlar 12/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Girişimsel İşlemler Listesinde belirtilen ve puanı 1500 yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık ve üzerinde olan ameliyatlarda iki tabibe ameliyat Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye puanının ayrı ayrı verilmesi Aynı Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik in 5 inci seansta puanı 1500 altında olan iki veya daha fazla maddesinin ş bendinde yer alan Girişimsel işlemleri gösteren ameliyatın yapıldığı ve aynı kesi, farklı kesi hesabının Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi yapılarak toplam ameliyat puanının 1500 ün üzerine işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci çıktığı durumlarda, her iki tabibe de işlem puanlarının hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir. ayrı ayrı verilmesi mümkün değildir. hükmü yer almaktadır. Tabip dışı personelin gerçekleştirdiği girişimsel işlemler Performansa dayalı ek ödeme sistemi, personelin fiilen katkısını ve performansını esas alan ve böylelikle yapılan ek ödemelerin ölçülebilir performansa dayandırılmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Bu nedenle hizmet gereği olarak acil servis, poliklinik ve diğer servislerde hekim dışı sağlık personelinin bizzat gerçekleştirmiş olduğu (sütur, pansuman, alçı ve atele almaçıkarma, sonda takma vs.) işlemlere ilişkin puanların ilgili hekim adına kaydedilmesine imkân bulunmamakta olup, anılan işlemlerin bizzat tabip tarafından yapılması halinde işlemler için öngörülen puanın ilgili hekime verilmesi Bunun yanında, solunum fonksiyon testleri, radyolojik görüntüleme gibi hekim dışı personel tarafından gerçekleştirilen ancak bizzat hekimler tarafından rapor düzenlenmek suretiyle değerlendirilen işlemler için, raporlamayı yapan hekime ilgili işlemin puanının verilmesi Sağlık Uygulama Tebliği'nde Yer alan Girişimsel İşlemlerin Puanları Tabiplerin yapmış olduğu girişimsel işlemlerin puanlandırılmasında Sağlık Kurumları Girişimsel İşlemler Puan Listesi'nin kullanılması gerekmekte olup,sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan işlem puanları kullanılmamalıdır. Örnek olarak Sağlık Uygulama Tebliği'nde" " kodlu "Damar yolu açılması" işleminin puanı "8" iken,tabiplerin puanlamasında kullanılması gereken Sağlık Kurumları Girişimsel İşlemler Puan Listesi'nde aynı işlemin puanı "0" dır.

9 Anestezi teknisyeni ile ameliyat yapan cerraha Girişimsel İşlemler Listesi nde Anestezi Uzmanının tek başına anestezi puanı yaptığı ameliyatlar için farklı, anestezi teknisyeni ile birlikte Girişimsel İşlemler listesinde yer alan puanlar Anestezi yaptığı ameliyatlar için farklı puan öngörülmüştür. Uzmanı için öngörülmüş puanlar olup, Anestezi Uzmanının olmadığı Kurumlarda veya Anestezi Uzmanının izinli olması durumunda, Anestezi Teknisyeni ile yapılan ameliyat için öngörülen puanın, ameliyatı yapan cerraha verilmesi mümkün değildir. Anestezi uzmanı tek başına veya anestezi teknisyeni ile yapılan anestezi puanları Anestezi Uzmanının tek başına yaptığı ameliyatlar için öngörülmüş olan puanın verilebilmesi için; anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları,... vb), Devlet Hastanelerinde anestezi ekibiyle ancak bizzat Anestezi Uzmanı tarafından, eğitim hastanelerinde Anestezi ekibiyle ancak bizzat Anestezi Uzmanı veya Anestezi Uzmanı kontrolünde asistan tarafından yapılması, peroperatif ek doz ilaç uygulamalarının Anestezi Uzmanı kontrolünde olması Anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerden herhangi birinin (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları,... vb), devlet hastanelerinde bizzat anestezi uzmanı tarafından, eğitim hastanelerinde bizzat Anestezi Uzmanı veya Anestezi Uzmanı kontrolünde asistan tarafından yapılmadığı, peroperatif ek doz ilaç uygulamalarının Anestezi Uzmanı kontrolünde olmadığı durumlarda ise; yapılan ameliyatın anestezi teknisyeni ile birlikte yapılan ameliyat olarak değerlendirilerek performans puanının bu şekilde verilmesi Anestezi Uzmanının icap nöbetçisi olmakla birlikte yapılan ameliyata fiilen hiçbir şekilde katılmadığı, ameliyathanede bulunmadığı durumlarda ise öngörülen puanların verilmesi mümkün değildir. 8.3 Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi 8.3 Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi başlığı altında bulunan radyolojik işlemlerin puanının radyoloji uzmanına verilebilmesi için raporlandırılması Raporlandırılması yapılmayan radyolojik işlemlerin puanının radyoloji uzmanına verilmesi mümkün değildir. Direkt grafi puanları Radyolog haricindeki uzmanlar tarafından puanlandırılamaz.

10 Hizmet alımı ile yapılan MR ve Tomografi Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans işlemlerinin puanlandırılması işlemleri Radyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilip, görüntüleme işlemlerinin, hizmet alımı ihalesi yolu ile raporlandırılan işlemler olup, raporlaması yapılan her bir işlem yüklenici firma tarafından yapılıp raporlamanın da için, raporlamayı yapan Radyoloji Uzmanına işlem karşılığı yüklenici firma tarafından yapılması durumunda, mezkur Yönergede öngörülen puanın verilmesi Kurumda görevli Radyoloji Uzmanına rapor onayından dolayı öngörülen işlem puanının ayrıca verilmesi mümkün değildir.bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme hizmet alımı ihalesi işi, çekim karşılığı yapılmış ve yüklenici firma tarafından raporlama yapılmıyorsa, Kurumda görevli Radyoloji Uzmanına raporlama yapması kaydıyla öngörülen işlem puanının verilmesi İcapçı nöbetinde yapılan ameliyatlar ek puanı Renkli Doppler Ultrasonografi İcapçı anestezi uzmanı ve icapçı ameliyatı yapan cerrah için puanlandırılır. Radyolog haricinde diğer uzman tabipler tarafından yapılması durumunda kodlu Ultrason, genel işlemi için öngörülen 17 puanın verilmesi

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306 T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYGUNACAK USUL VE ESASLAR Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı