EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP"

Transkript

1 EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP

2 Spinal ağrı kronik ağrı bozukluk Spinal ağrı prevalansı bir insan ömrü %54- %80 Verhaak ve ark. Prevalence of chronic benign pain disorder among adults: a review of the literature Mortimer ve ark. Low back pain in a general population Spinal ağrının yıllık prevalansı, %15-%45 Cassidy ve ark The Saskatchewan Health and Back Pain Survey:the prevalence low back pain and related disability in Saskatchewan Adults Bressler ve ark. The prevalence of low back pain in the elderly Hastaların %25 şiddetli ağrı

3 TARİHÇE 1885 James Corning 1901 Sicardve Cathelin 1921 Sicardve Forestier 1938 Evans 1939 Dogliotti 1951 Payneve Rupp 1952 Robech 1957 Hitchcock Torasik epidural kokain Kaudal girişim Epidurografi Kaudalprokain ve salin İlk lomber epidural Hyalüronidaz Epidural steroid Hipertoniksalin

4 ANATOMİ 31 ÇİFT SPİNAL SİNİR C1 SİNİR SADECE MOTOR

5 ANATOMİ VERTEBRA GÖVDESİ LAMİNA PEDİNKÜL SPİNÖZ ÇIKINTI TRANSVERS ÇIKINTI FASET EKLEM YÜZLERİ FORAMEN VERTEBRA

6 ANATOMİ

7 ANATOMİ İNTERVERTEBRAL DİSK NÜKLEUS PULPOZUS Su Kollajen Glikozaminoglikan Proteoglikan Enzimler ANULUS FİBROZUS Kollajen

8 ANATOMİ SPİNAL KORD Pia, araknoid ve dura BOS, pia ve araknoid Spinal kord, yetişkin L1 çocuk L3 Subdural mesafe, yetişkin S2 çocuk S3

9 ANATOMİ EPİDURAL ARALIK Servikal bölgede epidural Spinal yağ meninksleri doku yok, sarar dura lamina ile direkt temas halinde For.magnumdan!!! ---sakral hiatus Anterior: Lateral: Posterior: post.long.ligament pedinkül, intervert.for. lig.flavum ve lamina İçeriği: gevşek bağ doku yarı akışkan yağ doku lenfatikler arterler ven pleksusu spinal sinir kökleri

10 ANATOMİ Diskin anterior yüzü sempatik trunkustan çıkan dallarla Posterior spinal elemanlar sinuvertebral sinirden çıkan medial dallar

11 ANATOMİ 1 adet anterior spinal arter, 2 adet posterior spinal arter Anterior spinal arter vertebral arterden orijin alır, spinal kordun anterior 2/3 ünü Posterior spinal arterler posterior inferior cerebellar arterlerden orijin alır. Kordun posterior 1/3 ünü Adamkiewicz arteri aortadan çıkar. Spinal kordun distal 1 /3 anterior

12 NİÇİN AĞRI DUYARIZ? SPİNAL STENOZ SİNİR KÖK VASKÜLER AKIM BOZULMA ÖDEM,SİNİR DİSFONKSİYON AKSONAL İSKEMİ VENÖZ DÖNÜŞ BOZULMA PLAZM.PROTEİN EKSTRAVAZE LOKAL İNFLAMASYON DİSK DEJENERASYONUNDA AĞRI MEKANİZMASI AĞRI NÖROLOJİK DEFİSİTLER

13 STEROİDLERİN ETKİ MEKANİZMASI? PLA2 ve inflamatuar mediyatörlerin salınımı Nosiseptif C liflerinde nöranal iletiyi baskılar Kapiller geçirgenliği Zedelenmiş sinir segmenti üzerinde membran stabilize edici etki

14 ENDİKASYONLAR Disk herniasyonu Spinal stenoz Postlaminektomi sendromu Postherpetik nevralji Konservatif tedaviye yanıt yoksa Radiküler ağrının eşlik ettiği durumlar RADİKÜLER AĞRI: Sinir kök inflamasyonu ve/veya lezyonuna sekonder gelişen, keskin, bıçak saplanır tarzda ve alt bacağa yansıyan ağrı

15 KONTRENDİKASYONLAR Kanama bozuklukları yada antikoagulan kullanımı Sistemik yada lokal enfeksiyonlar Allerjik reaksiyonlar Akut spinal kord basısı Hasta reddi Gebelik Konrolsüz diyabet Konjestif kalp yetmezliğinde dikkatli olunmalı!!!!

16 STEROİDLER En sık kullanılan steroidler: Betametazon mg Triamsinolon mg Dexametazon Metilprednizolon mg Su-tuz tutucu etki -----KKY dikkatli!!!!! Hipotalamik hipofiz adrenal aks supresyonu!!!! Enjeksiyon aralıkları 3 hafta Araknoidit yapabilecekleri hatırlanmalı!!!!

17 STEROİDLER PARTİKÜLER YAPILARI Comparison of the Particle Sizes of Different Steroids and the Effect of Dilution: A Review of the Relative Neurotoxicities of the Steroids Benzon, Honorio T. M.D.*; Chew, Teng-Leong Ph.D. ; McCarthy, Robert J. Pharm.D. ; Benzon, Hubert A. M.D. ; Walega, David R. M.D.

18 STEROİDLER Dreyfuss ve Bogduk: Triamsinolon ve dexametazon arasında etkinlik açısından fark yok Dreyfuss P, Baker R, Bogduk N. Comparative effectiveness of cervical transforaminal injections with particulate and nonparticulate corticosteroid preparations for cervical radicular pain O Donnell ve ark: Triamsinolon ve dexametazon arasında etkinlik açısından fark yok O Donnell C, Cano W, Eramo G. Comparison of triamcinolone to dexamethasone in the treatment of low back pain and leg pain via lumbar transforaminal epidural steroid injection

19 NE KADAR MİKTARDA İLAÇ? HANGİ SIKLIKLA? Epidural alana verilen ilaç içeriği: Steroid+ lokal anestezik+salin LOKAL ANESTEZİK: Bupivakain ( % % 0,5) Lidokain % 1 SERVİKAL- TORAKAL İNTERLAMİNER TRANSFORAMİ NAL 3-5 ML 1,5-2 ML LOMBER 6-10 ML 3-4 ML KAUDAL ( 20 ML ) 3 hafta aralıklarla, senede 3 enjeksiyon!!!! İlk enjeksiyondan yanıt Ø, enjeksiyonları tekrarlama!!!

20 LOKAL ANESTEZİKLERİN KATKISI? Adale spazmını giderir Sempatik blok oluşturarak kök irritasyonunu azaltır (erken ağrı kontrolü) Refleks sempatik distrofi oluşumunu önler

21 EPİDURAL STEROİD TEKNİKLERİ Üç yöntem kullanılabilir İnterlaminer Transforaminal Kaudal

22 İNTERLAMİNER EPİDURAL STREOİD İNJEKSİYONU Hedef dokuya yakın enjeksiyon Düşük hacim /yüksek konsantrasyonda medikasyon Dural kese ponksiyon riski yüksek İlaç yayılımı genellikle ünilateral semptomatik taraf Yayılım posterior epidural mesafe Cerrahi geçirmiş vakalarda kullanımı zor

23 İNTERLAMİNER EPİDURAL STEROİD Hasta oturur pozisyonda yada ağrıyan taraf altta kalacak şekilde lateral dekübit pozisyonunda Direnç kaybı yada asılı damla Skopi altında Paramedyan yada medyan yaklaşım Servikal bölgede, interlaminer girişim C7-T1 aralığından medyan yada paramedyan Servikal bölgede, epidural alan genişliğinin sadece 1,5-2 mm skopi altında, deneyimli kişiler, RACZ kateteri gibi özel kateterlerle güvenli!!!!

24 TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU Selektif kök enjeksiyonu Anterior epidural mesafeye yayılım Düşük hacimde enjeksiyon Dural ponksiyon riski düşük İntravasküler ve intranöral enjeksiyon riski yüksek

25 TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU Skopi altında (zorunlu) Yüzüstü pozisyon Nöral foramene girildikten sonra, ml opak maddenin sinir boyunca epidural alana yayılımı

26 KAUDAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU Non-selektif Floroskopi eşliğinde ya da körlemesine Tekal ponksiyon riski az (dura S2 de sonlanır) Yüksek hacimli enjeksiyon ihtiyacı

27 KAUDAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU Yüzüstü pozisyon Sakral hiatus giriş noktası Skopi / skopisiz 20 ml volüm

28

29 EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNDA FLOROSKOPİNİN YERİ Wagner ve ark.: 2000 hasta floroskopi altında ESI komplikasyon Ø Andrew L. Wagner a CT Fluoroscopy Guided Epidural Injections: Technique and Results Huntoon ve ark.: 10 kadavrada, 95 servikal intervertebral foramen diseksiyonunda vertebral arter ve segmental arter varyasyon. İntervertebral foramen arka yüzünde. Özellikle TES dikkat!!!!!!. Huntoon MA, Anatomy of the cervical intervertebral foramina: vulnerable arteries and ischemic neurologic injuries after transforaminal epidural injecitons Hoeft ve ark.: C seviyelerinde radiküler arter varyasyon Hoeft, Mark A. B.S. a Cervical Transforaminal Injection and the Radicular Artery: Variation in Anatomical Location Within the Cervical Intervertebral Foramina

30 EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNDA FLOROSKOPİNİN YERİ Furman ve ark.: 504 servikal TESI : %19,4 vasküler. Kontrast madde ile doğrulamadan sadece skopi ile iğne yerleştirilmesi ve ( - ) kan aspirasyonunun vasküler enjeksiyon ekartasyonunda yetersiz Incidence of intravascular penetration in transforaminal cervical epidural steroid injections. Furman MB, Giovanniello MT, O'Brien EM. Smuck ve ark.: 191 hasta TESI lumbosakral bölge, skopi altında epidural ve vasküler injeksiyon % 8.9, tek başına vasküler enjeksiyon % 13.1 Matthew Smuck MD, Incidence of simultaneous epidural and vascular injection during lumbosacral transforaminal epidural injections

31 KOMPLİKASYONLAR PONKSİYONA BAĞLI Enjeksiyon yerinde ağrı Sinir yaralanması Spinal kord yaralanması Epidural hematom Epidural abse Menenjit Osteomiyelit Spinal başağrısı STEROİDE BAĞLI Sıvı retansiyonu Tansiyon artışı Hiperglisemi Jeneralize eritem, flushing Cushing sendromu Steroid miyelopatisi Alerjik reaksiyonlar Hipotalamo hipofizer adrenal aks supresyonu Emboli, serebral infarktlar Araknoidit

32 KOMPLİKASYONLAR LOKAL ANESTEZİYE BAĞLI OPAK MADDEYE BAĞLI Motor bloğa bağlı güçsüzlük Hipotansiyon Ritm bozuklukları Epileptik atak Alerjik reaksiyonlar Alerjik reaksiyonlar

33 KOMPLİKASYONLAR

34 LOMBER TRANSFORAMİNAL ESI

35 LOMBER İNTERLAMİNER ESI

36 LOMBER İNTERLAMİNER ESI

37 TRANSFORAMİNAL ESI? YADA INTERLAMİNER ESI? Lee ve ark.: spinal stenoz ve lumbosakral disk hernisinde TESI, İNTERLAMİNER ESI göre daha etkili Comparison of the Effectiveness of Interlaminar and Bilateral Transforaminal Epidural Steroid Injections in Treatment of Patients With Lumbosacral Disc Herniation and Spinal Stenosis Schaufele ve ark.: lomber disk hernisinde TESI, İNTERLAMİNER ESI göre kısa dönem ağrı gidermede daha etkili, uzun dönemde benzer etki Interlaminar versus transforaminal epidural injections for the treatment of symptomatic lumbar intervertebral disc herniations.

38 SERVİKAL İNTERLAMİNER ESI

39 SERVİKAL TRANSFORAMİNAL ESI

40 KAUDAL ESI

41 30 hasta Lomder disk hernisi + radikülopati TESI, skopi altında 2 ml 80 mg triamsinolon+ 2 ml levobupivakain toplam 4 ml volüm olacak şekilde 2.Hafta, 3.ay 6. ay ve 1 yıl takip 21 hasta ikinci kez TESI yapılmış % 30 una üçüncü kez TESI 3 aya kadar belirgin ağrı azalması

42 SONUÇLAR Spinal ağrılar, populasyonun büyük bir kısmında görülen ve yaşam kalitesini etkileyen kronik ağrı sendromları Epidural steroid uygulamaları spinal ağrı yönetiminde, yardımcı bir yöntem Hastaların büyük bir kısmında cerrahiye gerek kalmadan iyileşme görülmekte yada cerrahiye yardımcı Yararları kadar komplikasyonları düşünülecek olursa, epidural steroid uygulamaları skopi altında, deneyimli kişiler tarafından yapılmalı

43 SONUÇLAR Çalışılan bölge anatomisi iyi bilinmeli Patolojinin bulunduğu bölge ve nedenine yönelik olarak hasta seçimi yapılmalı Steroidlerin yan etkisi göz önüne alınarak, en az 21 gün arayla senede 3 kez enjeksiyon yapılmalı Komplikasyonlar iyi bilinerek hastalara gerekirse, erken müdahale yapılmalı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi

Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Giriş ve Tarihçe Lomber disk hernileri günümüzde bel ve bacak ağrılarının önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Her ne kadar hasta sayısı ilerleyen yaşla birlikte

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yaşlılarda Enstrümanlı Lomber Füzyon Sonrası Yaşam Kalitesi Transpediküler Vertebroplastinin Major Komplikasyonları

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi

Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Ülkemizde ve

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2006 / Sayı 32 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2006 / Sayı 32 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Spinal Ateşli Silah Yaralanmaları TOPLANTILARDAN İZLENİMLER MAKALE ÇEVİRİLERİ Primer Mikroskopik Disk Cerrahisinde Cerrahın Deneyimine Bağlı Sonuçlar ve

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI Dr. SALİH BAKIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Normal Basınçlı Hidrosefali: Yeni Kavramlar

Normal Basınçlı Hidrosefali: Yeni Kavramlar Mehmet Murat TAŞKIN * ÖZET Normal basınçlı hidrosefali, idiyopatik veya sekonder nedenlerle olabilen, ileri yaşlarda görülen ve yürüme bozukluğu, demans ve inkontinans şeklinde bir klinik triadı bulunan,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Sakral Stimülasyon; Teknik Etkinlik

Sakral Stimülasyon; Teknik Etkinlik 19th NEAD IPPS Anatomi - İstanbul, kursu Türkiye - Antalya - 2011 - Sakral Stimülasyon; Teknik Etkinlik N. S. Özyalçın Algoloji Uzmanı 19th Pelvik 1. NEAD NAED IPPS Hastalıklar Anatomi Eğitim - İstanbul,

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

İLAÇ ENJEKSİYONUNA BAĞLI SİYATİK SİNİR YARALANMASI: BİR KOMPLİKASYON MUDUR? INJECTION-INDUCED SCIATIC NERVE INJURY: IS IT A COMPLICATION?

İLAÇ ENJEKSİYONUNA BAĞLI SİYATİK SİNİR YARALANMASI: BİR KOMPLİKASYON MUDUR? INJECTION-INDUCED SCIATIC NERVE INJURY: IS IT A COMPLICATION? AÜTD 2004 65 İLAÇ ENJEKSİYONUNA BAĞLI SİYATİK SİNİR YARALANMASI: BİR KOMPLİKASYON MUDUR? INJECTION-INDUCED SCIATIC NERVE INJURY: IS IT A COMPLICATION? Hakan Hadi KADIOĞLU Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı-İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı-İZMİR Vertigoya yaklaşım Gülden Akdal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı-İZMİR Vertigo (baş dönmesi) dönme illüzyonudur. Sağ

Detaylı

Karotis Endarterektomi Komplikasyonları

Karotis Endarterektomi Komplikasyonları ARŞİV 2003; 12:166 Karotis Endarterektomi Komplikasyonları Yrd.Doç.Dr.Hafize YALINIZ* Dr.Okan DOST* Prof.Dr.Acar TOKCAN* Karotis endarterektomileri ABD başta olmak üzere bir çok ülkede vasküler cerrahi

Detaylı