Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları"

Transkript

1 Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Burhane6n Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji

2 Total spinal kord lezyonları (Transvers myelopadler) Lezyon düzeyinde tüm inen ve çıkan yollar kesindye uğrar Kesi düzeyi aljnda tüm duysal motor ve otonom işlevler bozulur. Transvers myelopad nedenleri: TravmaDk spinal injury Tümor (metastaik karsinom, lenfoma) MulDple Skleroz Vasküler hastalıklar Spinal epidural hematom (andkoagulana sekonder) Abse ParaneoplasDk miyelopad Otoimmun hastalıklar Herniye intervertebral disk Parainfeksiyöz veya postvaksinal miyelitler

3 Duysal Bozukluklar Total spinal kord lezyonları (Transvers myelopadler) Lezyon düzeyi aljnda: Hafif dokunma Vibrasyon Pozisyon Ağrı Isı duyu modaliteleri etkilenir. İnkomplet lezyonlarda özellikle ekstramedüller Dpte duyu düzeyi lezyon düzeyinin birkaç veya daha çok segment aljnda oluşur. Örneğin yüksek torasik bir lezyonun duyu kusuru düzeyi alt lomber bölgede olabilir. Bunun nedeni spinotalamik laminasyondur. En alt segmentler en periferde yerleşirler. Proksimal segment Distal segment

4 Ağrı Kuşak şeklinde lokalize ağrı, parestezi, Segmental paresteziler lezyon düzeyinde oluşabilir. Lokalizan değeri vardır. Servikal Kollar Torasik Göğüs- abdomen Lomber Bacaklara Vertebral ağrı Vertebrada perküsyona hassasiyet lokalize edici olabilir. (Sıklıkla enfeksiyon ve tümörler) - Ayağa kalkınca rahatlayan yajnca artan ağrı sıklıkla malignensilerde olur.

5 YanılJcı seviye veren durumlar Lateral spinotalamik yolun somatotopik organizasyonu nedeniyle: Lateral medüller sendrom veya lateral pondn sendromda karşı vücut yarısında bacak, gövde veya spesifik bir düzeyde duyu bozukluğu görülebilir (ağrı- ısı). Torasik Lateral medüller lezyon ile sakral ağrı- ısı anestezisi ve torasik korunma Lomber Sakral Parietal lezyonlarda da spinal seviye veren duyu kusuru görülebilir.

6 Parapleji Tetrapleji Spinal kord injury erken dönem: Spinal kord injury geç dönem: Flask, arefleksi (spinal şok) SpasDsite, hiperrefleksi, babinski (+) Karın cildi refleksi, kremaster refleksler kayıp Ekstensör ve fleksör spazmlar Yüksek spinal ve inkomplet lezyonlarda Alt spinal ve komplet lezyonlarda Kalça ve diz ekstansiyonda Kalça ve diz fleksiyonda

7 Lezyon düzeyinde alt motor nöron bulguları olabilir (ön boynuz hasarına bağlı) Parezi,atrofi,fasikülasyon ve arefleksi OTONOMİK BOZUKLUKLAR Üriner Rektal sfinkter disfonksiyonu Erken dönem: Atonik rektal ve üriner sfinkter Geç dönem: SpasDk rektum ve üriner sfinkter Lezyon düzeyi aljnda Ahhidroz Trofik deri değişiklikleri Vazomotor düzensizlik Termoregülasyon sorunları

8 SPİNAL KORD YARI LEZYONU Brown- Sequard Sendromu Bulgular Kesinin kontrlateralinde Ağrı ve ısı duyumunda azalma Genellikle 1 veya 2 segment aşağıda SpasDk paralizi Pozisyon ve vibrasyon duyumunda azalma Dokunma duyumu daha az etkilenir. Brown- Sequard sendromu en sık olarak ekstrameduller lezyonlar ile oluşur.

9 SANTRAL SPİNAL KORD LEZYONLARI Siringomyeli Hidromyeli Hematomyeli İntramedüller tümör Santral kord sendromları SİRİNGOMYELİ Siringomiyeli çoğunlukla yavaş progresiftir. Zamanla büyüyebilir. Chiari Tip I Chiari Tip II Siringomyeli nedenleri Spinal travma İlk önce segmental çapraz yapan spinotalamik lifler etkilenir. Dokunma ve vibrasyon normal kalır. (dissosiye duyu bozukluğu) Yelek veya pelerin tipi duyu bozukluğu yapabilir.

10 SİRİNGOMYELİ Sirinks genişledikçe ön boynuza bası yapar Servikal bölgede lateral genişleme Torakal dorsomedian ve ventromedian çekirdekleri etkileyerek Kortikospinal traktusa bası Segmental atrofi, arefleksi İpsilateral Horner sendromu Kifoskolyoz Spastik paralizi Dorsal kolon ve spinotalamik traktusa bası Lezyon düzeyi altında Vibrasyon pozisyon kaybı Termoanestezi Servikal Spinotalamik laminasyon nedeniyle sakral korunma görülür. Sirinks Lomber Sakral

11 Spinotalamik laminasyon Siringomyeli nadiren omuz ekleminde ve dirsekte nöropatik artropati yapabilir. Sirinks Servikal Akut santral spinal lezyon Lomber Başın ani şiddetli hiperekstansiyon injury si ile oluşabilir. Sakral Hastada akut kuadripleji gelişir. Ancak saatler ve dakikalar içinde düzelebilir. Mesane ve sfinkter sorunları olur. Güçsüzlük kollarda ve distal kaslarda daha hakimdir.

12 POSTEROLATERAL KOLON HASTALIĞI Vitamin B12 eksikliğinde arka kolon ve lateral kolon birlikte etkilenir. HIV vakouler miyelopatisi Ekstrensek kord kompresyonu (spondilozis) HTLV ilişkili miyelopati (tropikal spastik paraparezi) Vitamin B12 eksikliği- Subakut kombine dejenerasyon Bulgular Ayaklarda ve ellerde parestezi Duysal ataksi Romberg (+) Mesane atonisi Spastisite ve hiperrefleksi (periferik nöropati varsa refleksler zayıflar) Ağrı ve ısı duyumu normaldir.

13 HIV vakouler miyelopadsi AIDS geç döneminde Yavaş progresif spastik paraparezi Duysal ataksi Vibrasyon duyu kaybı Normal B12 düzeyi BOS ta protein artışı, pleositoz Demans ve spastik mesane birlikteliği HTLV- 1 miyelopadsi Babinski (+) Pozisyon ve vibrasyon duyusunda azalma BOS ta pleositoz BOS proteini ve şekeri normal BOS ta artmış IgG ve HTLV-1 e karşı antikor

14 POSTERİOR KOLON HASTALIKLARI Arka kordonun selektif olarak etkilendiği hastalık tabes dorsalistir. (Tabetik nörosifiliz, progresif lokomotor ataksi) Arka köklerde başlayan inflamasyon ve dejenerasyon daha sonra arka kordona yayılır. Bulgular Pozisyon ve vibrasyon duyumunda azalma Şiddetli Romberg (+) Taktil lokalizasyon duyumunda azalma Taktil halüsinasyon Parlayıcı nöropatik ağrılar Üriner inkontinans DTR kaybı, hipotonik ekstremite ve hiperekstensibl eklemler Charcot eklemi Abdominal ağrı krizi ve laringeal krizler (stridor) Ağrı duyumunda azalma (Aşil tendonu sıkılmasına duyarsızlık Abadie belirtisi-) Duyarlı deri alanlarında taktil duyum eşiği artar Argyll Robertson pupillası (Işık refleksi kayıp, akomodasyon korunmuş, miyotik pupil) Optik atrofi, diğer kraniyel nöropatiler

15 Lhermitte belirtisi (Berber koltuğu sendromu): Servikal bölgede arka kordonun artmış hassasiyeti ile boyun pleksiyonu ile tüm vücuda yayılan parestezi Nerde görülür: MulDple Skleroz Servikal spondilozis ve diğer kompresif sendromlar Servikal spinal kord radyasyon maruziyed Arka kordonda artmış mekanosensitiviteye bağlanır. Gövde ataksisi Belirgin propriyoseptif etkilenme olmadan spinoserebeller yolun etkilenmesi ile oluşur. Sıklıkla epidural spinal kord kompresyonları ile oluşur.

16 Ön Boynuz Sendromları İzole olarak ön boynuz hücrelerinde yıkım vardır. Kraniyel motor nükleuslar da etkilenebilir. Diffüz spinal musküler atrofiler o İnfantil progresif SMA (Werdnig-Hoffman, Tip I SMA) o İntermediate SMA (Tip II SMA) o Juvenil progresif SMA (Kugelberg-Welander hastalığı) o MNH da progresif SMA BelirDler: Güçsüzlük Atrofi Fasikülasyon DTR azalır, hipotoni

17 Kombine ön boynuz ve piramidal trakt hastalığı Amiyotrofik lateral skleroz (MNH, Charcot hastalığı) ön boynuz hücreleri, lateral KST ve beyin sapı motor nükleuslarında dejenerasyon vardır. Diffüz spinal musküler atrofi hastalıklarından farkı DTR artışı, spastisite, babinski yanıtı gibi üst motor nöron tutuluşu bulgularının mevcut olmasıdır. ALS de sfinkter etkilenmesi olmaz. (S2 anterior sakral boynuzda bulunan Onuf nükleusu hastalıktan etkilenmez.) Ekstraoküler kaslarda az oranda etkilenme olabilir. Duyu normal kalır, yüzeyel refleksler, karın cildi refleksi elde edilir. Bulber ve pseudobulber belirtiler bulunur (dizartri, disfaji, emosyonel inkontinans) Diğer sendromlar X geçişli spino-bulber atrofi (Kennedy hastalığı):androjen reseptör geninin ilk ekzonunda artmış CAG tekrarı vardır. Yaşam süresi normaldir. Erişkin erkekte yavaş progresif alt motor nöron etkilenmesi olur. Daha çok üst ekstremite proksimal kasları, yüz ve dil kaslarında güçsüzlük, atrofi, fasikülasyon vardır. Jinekomasti ve infertilite sıktır.

18 spinal kordun vasküler hastalıkları Spinal kord infarktları serebral infarktlar ile karşılaştırıldığında oldukça nadirdir. Büyük çoğunluğu anterior spinal arter infarktıdır.

19 spinal kordun vasküler hastalıkları Anterior spinal arter, ön funikuluslar, ön boynuz, arka boynuzun alt kısımları, periependimal alan, lateral funikulusların anteromediyal bölümünü kanlandırır. Spinal infarktlar en sık alt torasik segmentler, konus medüllariste gerçekleşir.

20 Anterior spinal arter sendromu Ani başlangıçlıdır ve sıklıkla radiküler veya kuşak tarzı ağrı vardır. Lezyon düzeyi altında Flask tetrapleji/parapleji (dakikalar ve saatler içinde) Flask mesane ve barsak kontrolü etkilenir Termoanestezi ve analjezi Pozisyon ve vibrasyon duyumu normal Yanıcı ağrılar (deafferantasyona bağlı) Vertebra korpusunda infarkt eşlik edebilir. Spinal kord infarktları sıklıkla ana arteryel sistemlerin anastomoz yapjkları bölgelerde uç arterlerde watershed veya border zon bölgelerinde oluşur. Border zonlar T1- T4 segmentleri L1 segmendnde yerleşikdr. Kordun dış yüzeyindeki gri madde santral olanlara göre anoksiye daha dirençlidir.

21 spinal kord aksiyel kesidi üzerinde border zonlar lateral ve anterior funikulusların beyaz maddesinde yerleşikdr. Buna göre, T4 segmentinde anterior ve posterior spinal arterler arası border zonda infarkt gelişme olasılığı en yüksektir. Etyoloji Sifilitik arterit Aort disseksiyonu Aort aterosklerozu Akut aort trombozu Abdominal aorta cerrahisi sonrası Servikal spondilozis Spinal travma, dislokasyon Travmatik boyun yaralanması Fibrokartilojenöz embolizm Sempatektomi için kosta rezeksiyonu Torakotomi sonrası Spinal AVM trombozisi veya tamiri sonrası Şiddetli hipotansiyon, kardiyak arrest sonrası Dekompresyon hastalığı HIV vasküliti,sle

22 Posterior spinal arter infarkj Nadirdir. Bulgular: Lezyon düzeyi altında propriosepsiyon ve vibrasyon kaybı DTR kaybı ve segmental refleks kaybı Çok nadiren tek taraflı Post.spinal arter oklüzyonunda arka kordon korunur, Tek taraflı posterior boynuz ve lateral kolon etkilenir. Hipoksik miyelopatide semptomlar oldukça yavaş başlar ve spinal kord kladikasyonu belirtileri gösterir.

23 Anterior spinal arter sendromu Spinal kord iskemi klinik tabloları An başlangıçlı ensede ağrı Hızlı progresif flask ve arefleksif parapleji Ağrı ve ısı duyum kaybı, duysal düzey verir Propriosepsiyon ve vibrasyon korunur Üriner inkontinans Posterior spinal arter sendromu Propriosepsiyon ve vibrasyon duyumu kaybı Ağrı ve ısı duyumu lezyon segmenti haricinde korunmuştur Lezyon segmenti altında miyotatik ve kutanöz refleksler kayıp Motor defisit yoktur Ekstremitelerde izole motor veya duysal defisit (laküner infarkt) Yavaş progresif paraparezi veya kuadriparezi (hipoksik miyelopati) Spinal kord kladikasyonu (hemodinamik spinal kord TİA)

24 Venöz spinal kord infarkj Nedeni: dural arteriovenöz fistüllerde drenajın bozulması veya hiperkoagulopati Semptomlar günler içinde yerleşir. Spinal venlerin valvleri olmadığından ve vena azygos ve pelvik venöz sisteme drene olduğundan, pelvik bölgede infeksiyonlar, disklerden kopan fibrokartilogenöz fragman embolizasyonları görülebilir. Yavaş progresif miyelopati spinal dural arteriovenöz fistülün neden olduğu venöz akımda durma sonucu infarkt şeklinde gelişebilir. Subakut nekrotik myelopati (Foix-Alajouanine sendromu): asimetrik paraparezi, alt ekstremitelerde ağrı ve duysal bozukluk, mesane, barsak ve seksüel disfonksiyon ile karekterizedir. Venöz akımı bozan anjiodisgenetik nekrozitan bir miyelopatidir. Dekompresyon hastalığı (Caisson hastalığı): Nitrojen baloncuklarının spinal kanal içinde serbest kalmasına bağlı olarak venöz drenaj bozulur.

25 Venöz spinal kord infarkj Venöz spinal kord infarkt nedenleri Tromboflebit Kronik menenjitis Dekompresyon hastalığı Akut miyelositer lösemi Spinal kord glioma Polisitemi rubra vera Ösefagial ven skleroterapisi Karaciğer absesi (venöz materyal embolisi) Fibrokartilogenöz emboli Spinal kord infraktları ayırıcı tanısı: Parsiyel transvers spinal kord lezyonu Spinal kord travması Akut parainfeksiyöz veya demiyelinizan miyelitler Santral spinal kord lezyonları Tümör Hemoraji

26 Ekstramedüller lezyonlar ve İntramedüller lezyonlardan ayırımı Tümör Spinal kord içinde (intramedüller) Dışında (ekstramedüller) İntradural Ekstradural

27 İntramedüller ve Ekstramedüller tümörlerin ayırıcı tanısı Semptom ve bulgular İntramedüller tümör Ekstramedüller tümör Radiküler ağrı Nadir Sık, erken dönemde olabilir Vertebral ağrı Nadir Sık Funiküler ağrı Sık Daha az ÜMN bulgusu Var, geç Var, Erken AMN bulgusu Belirgin ve yaygın Nadir, varsa segmental dağılım gösterir Parestezi progresyonu Dessendan progresyon Assendan progresyon Sfinkter tutuluşu Kaudal lezyonlarda erken (kauda- konus) Geç Trofik değişiklikler Sık Nadir

28 İntramedüller ve Ekstramedüller tümörlerin ayırıcı tanısı Ağrı Oppenheim a göre spinal kord kompresyon dönemleri 1- Radiküler ağrı- segmental motor ve duysal dağılım 2- İnkomplet kesi (Brown- Sequard send. gibi) 3- Tam kesi Ağrı tipleri Spinal kök ağrısı (radiküler) Vertebral ağrı Funiküler (santral) ağrı Radiküler ağrı Tek taraflı, parlayıcı, dermatomal yayılım Öksürük,hapşırık ve valsalva manevrası ile artar. Sıklıkla ekstramedüller tümörlerin yayılımı ile ortaya çıkar, intramedüllerde nadir Örnek: neurolimmoma (ekstramedüller tümör). Ayrıca dermatomal hipoestezi, segmental parezi, amiyotrofi ve fasikülasyon görülür.

29 İntramedüller ve Ekstramedüller tümörlerin ayırıcı tanısı Vertebral ağrı Vertebra gövdesinde perküsyona hassasiyet. Neoplastik veya inflamatuvar ekstradural lezyonlarda sıktır, intradural ekstramedüller ve intramedüller lezyonlarda nadir. Funiküler ağrı İntramedüller lezyonlarda daha sıktır. Derin, ağrılı disestezidir ve genellikle etkilenen segmentten uzakta hissedilir. Lokalize edici değeri azdır. Motor fonksiyon bozuklukları Motor bulgu Alfa motor nöron etkilenmesi KorDkospinal traktus etkilenmesi Lezyon yavaş gelişimli KTS u yavaşca komprese ediyorsa spastisite görülür. Akut lezyonlarda flask bir parezi vardır. ÜMN bulgusu intramedüller lezyonlarda geç dönemde oluşur. Eğer alt ve üst MN bulgusu birlikteyse büyük olasılık intramedüller lezyon vardır. Ancak bu durum intradural-ekstramedüller lezyonu dışlamaz.

30 İntramedüller ve Ekstramedüller tümörlerin ayırıcı tanısı Duysal bozukluk Paresteziler funiküler veya radiküler dağılım gösterebilir. Bazı hastalarda eldiven veya çorap tarzı paresteziler tanımlanabilir (PNP de olduğu gibi) Subjektif yakınmalara objektif duysal bulgu eşlik edebilir veya etmeyebilir. Duysal semptomların dessendan progresyonu intramedüller tümörlerde, assendan progresyonu ise ekstramedüller tümörlerde görülür. Seviye veren ağrı ve ısı duyu bozukluğu spinal kord lezyonunu düşündürmelidir. Ancak bu duysal seviye intramedüller veya ekstramedüller etkilenme ayırımı için yardımcı değildir. Dissosiye duysal kayıp ve sakral korunma intramedüller kord tümörleri için spesifiktir. İntramedüller tümörlerde vibrasyon duyumu pozisyon duyumuna göre daha fazla bozulur. Sfinkter fonksiyon bozukluğu Erken sfinkter tutulumu ve eğer tarzı duyu kusuru intramedüller konus medüllaris lezyonları ve kauda equina lezyonlarında (ekstramedüller) görülür. Yüksek spinal lezyonlarda sfinkter fonksiyonu yalnızca geniş spinal hasar varsa görülür.

31 İntramedüller ve Ekstramedüller tümörlerin ayırıcı tanısı Otonomik bozukluk Horner sendromu (oküler sempatik palsi) ekstra ve intramedüller tümörlerde görülür. Vazomotor anormalliklerin ekstra ve intramedüller ayırımında değeri yoktur.

32 DÜZEYLERİNE GÖRE SPİNAL KORD LEZYONLARI Foramen magnum sendromu Bulgular Nedenler Suboksipital ağrı (Great oksipital sinir, C2 dermatomu) Lhermile belirdsi Parmak uçlarında karıncalanma, batma SpasDk tetraparezi Uzun traktus duysal bulgular Mesane bozuklukları Alt kraniyel sinir tutuluşları (IX- XII) Downbeat nistagmus Papilödem (BOS basıncı artabilir) Serebeller ataksi Hemipleji krusiata Tümörler (meninjiom, gliom, metastaz) Servikal spondilozis Sringobulbi Chiari malformasyonu Atlantoaksiyel subluksasyon MS

33 DÜZEYLERİNE GÖRE SPİNAL KORD LEZYONLARI Üst ve orta servikal spinal lezyonlar C1-C5 arası lezyonlarda XI. KS etkilenmesi görülür C3-C5 lezyonlarda diafragma paralizis görülür. Solunum yetmezliği gelişir. C5-7 servikal spinal lezyonlar C5-7 miyomlarından innerve kaslarda güçsüzlük (AMN tipi) Alt ekstremitelerde spastik paralizi (ÜMN tipi) Diafragma etkilenebilir. Biseps, brakioradiyal, triseps refleksi azalır, buna karşın parmak fleksör refleksleri artar. C7 servikal spinal lezyonlar Diafragma korunur. Ön kol fleksör ve ekstensörleri etkilenir. Biseps ve brakioradiyal refleks korunur. Parmak fleksör refleksleri artar (C8-T1). 3. ve 4. parmaklarda hipoestezi vardır.

34 C8- T1 spinal lezyonlar El intrensek kaslarında atrofi ve güçsüzlük vardır. Buna spastik paraparezi eşlik eder. Triseps, parmak fleksör refleksleri kayıptır. Biseps ve brakioradiyal refleks elde edilir. Unilateral veya bilateral Horner sendromu vardır. Torasik segmentlerde spinal lezyonlar Ağrı: Segmental torasik ağrı vardır ve interkostal nevraljiyi taklit eder. Segmental AMN etkilenmesi: saptamak zordur. Parapleji Lezyon altında duysal kayıp Brown Sequard sendromu, anterior spinal arter sendromu ve santral kord sendromu görülebilir. T5 üzeri lezyonlarda vazomotor kontrol bozulabilir ve senkop ve ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Epizodik otonomik disrefleksi Mesane veya rektum gerilmesi gibi uyarılarla özellikle lezyon düzeyinin üzerindeki vücud alanında aşırı terleme, kızarma, hipertansiyon ve ani başağrısı ve refleks bradikardi oluşma durumudur. T5 düzeyi üzeri lezyonlarda görülür.

35 Torasik segmentlerde spinal lezyonlar T10 düzeyi lezyonlarda üst abdominal kaslar korunurken alt abdominal kaslarda ÜMN türü güçsüzlük olur. Bu hasta yatarken başını dirence karşı öne eğerse göbek deliği yukarı doğru yer değişdrir buna Beevor bulgusu denir. Lezyon T6 seviyesi üstündeyse abdominal refleksler elde edilemez. T10 düzeyinde veya aljndaysa üst ve orta abdominal refleksler elde edilir, T12 aljndaysa tüm abdominal refleksler elde edilir.

36 L1 segmendnde spinal lezyon Tüm alt ekstermite kaslarında parezi vardır. Alt abdominal kaslar paretik olabilir (İnternal oblik, tranversus, abdominis) L2 segmendnde spinal lezyon Abdominal kaslar korunmuştur. Kremaster refleksi kayıptır (L2). Patela refleksi azalabilir (L2-4). Aşil refleksi hiperaktiftir. uyluk ön yüzünde duyu normaldir.

37 L3 segmendnde spinal lezyon Patella refleksi kaybolabilir. Aşil refleksi hiperaktif. Uyluk ön yüzünde duyu normaldir. L5 segmendnde spinal lezyon Patella refleksi korunur. Aşil hiperaktiftir. S1- S2 segmentlerinde spinal lezyon Triseps surae, ayak taban kasları ve ayak bileği fleksörleri güçsüzdür. Aşil refleksi kayıptır. Patella refleksi korunmuştur. Eğer tarzında gluteal duyu kusuru (anestezi)

38 Konus medüllaris lezyonu Pelvik taban kaslarında güçsüzlüğe neden olur ve akut inkontinans nedenidir. Nörojenik mesaneye neden olur. Volanter işeme yapılamaz Artmış idrar rezidüsü Vesikal doluluk duyumu yoktur Erektil disfonksiyon ve ejakülasyon bozukluğu Simetrik süvari yaması duyu kusuru Ağrı nadirdir. Tethered kord sendromu sık nedenlerden biridir. Kauda equina lezyonu L3 vertebra düzeyinin altındaki lezyonlarda akut radiküler ağrı ile ortaya çıkar. Ağrı unilateral olabilir. Eğer neden ekstramedüller tümör ise yakınmalar ayakta iken daha azdır, yatınca artar. Gluteal bölgede asimetrik duyu bozukluğu Aşil refleksi kayıptır. Patella refleksi elde edilebilir. Sfinkter bozukluğu konus medüllaris lezyonuna göre daha geç gelişir.

39 Kauda equina lezyonu Konus medüllaris lezyonu ile ayırımı Konus medüllaris sendromunda sfinkter tutulumu tam ve akulur. Duysal bulgular simetrikdr. Ağrı geri plandadır. Kauda equina sendromunda sfinkter daha geç tutulur. Ağrı ön plandadır. Duysal bulgular asimetrikdr.

40 Özellik Konus medüllaris sendromu Kauda Ekuina sendromu Başlangıç Ani ve bilateral Yavaş ve tek yanlı Refleksler Patella (+), Aşil (-) Patella ve aşil (-) Ağrı Hafif Çok şiddetli Gluteal ağrı Çok Az Duysal bulgu Perianal duyu kusuru Radiküler dağılım, asimetrik Parezi Alt ekstremite distallerinde simetrik, hafif güçsüzlük, DTR artar, fasikülasyon olabilir İmpotans Sık Nadir Sfinkter kusuru Üriner retansiyon, anal ve üriner sfinkterler atonik, taşma inkontinansı Arefleksik, atrofinin eşlik ettiği, asimetrik güçsüzlük Nadiren hastalığın ileri formlarında

41 MEDULLA SPİNALİS HASTALIKLARI

42 Medulla spinalis enflamatuvar hastalıklarına miyelit denir. Miyelopati enflamatuvar ve enfeksiyöz olmayan, toksik, nutrisyonel, nekrozitan medulla spinalis hastalıkları için kullanılan bir terimdir. Miyelitler birkaç spinal segmenti tutarak akut ve subakut olarak başlayabilir ve yukarı doğru saatler içinde hızla yayılabilir (assendan miyelit) Tam veya yarı medulla kesisi gibi semptom verirler. C3 seviyesinin üstüne çıkarsa solunum felcine neden olabilir.

43 A. Enterovirüsler(Grup A ve B Coxsackie virüsleri,poliomiyelit vb) B. Herpes zoster virüsü C. Epstein-Barr virüsü (EBV), sitomegalovirüs (CMV), HSV D. Kuduz E. Hepatit B virüsü F. HTLV-I (Tropikal spastik paraparezi) G. AIDS miyeliti

44 A. Mycoplasma pneumoniae B. Lyme hastalığı C. Piyojenik miyelit 1.Subakut meningomiyelit 2. Akut epidural abse ve granülom 3. Omurilik absesi D. Tüberküloz miyeliti 1. Pott hastalığı ve omurilik basısı 2. Tüberküloz meningomiyeliti 3. Omurilik tüberkülomu E.Epidural granülom, lokalize menenjit veya meningomiyelit, abse oluşturan parazitik ve fungal infeksiyonlar F. Sifiliz miyeliti 1.Kronik meningoradikülit (tabes dorsalis) 2. Kronik meningomiyelit 3. Meningovasküler sifiliz 4. Gommöz menenjit (kronik spinal pakimenenjit dahil) G. Sarkoid miyeliti

45 A. Postinfeksiyöz ve postvaksinal miyelit B. Akut ve kronik yineleyici multipl skleroz C. Subakut nekrotizan miyelit D. Lupus ve diğer vaskülit formları ile birlikte miyelopati E. Paraneoplastik miyelopati ve poliomiyelit

46 Aseptik menenjit ve ön boynuz hücrelerinin harabiyeti ile oluşur. Poliovirusler çoğunlukla nedendir. Bulaşma fekal oral yolla olur. Hastalık %90-95 asemptomatik geçer. Ancak az sayıda hastada SSS tutuluşu olur. SSS tutuluşu a) NonparaliDk veya preparalidk poliomyelit b)paralidk poliomiyelit

47 Prodromal semptomlar halsizlik, ateş, başağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kusmadır. Bu yakınmalar sürer ya da azalırken sinir sistemi tutulmasını gösteren bulgular ortaya çıkar. Bunlar başağrısı ve ateş, sırt, ense ve uyluk ardı kaslarında ağrı ve gerginlik, ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları, iritabilite ve huzursuzluktur. BOS incelemesi normaldir.

48 Kas güçsüzlüğü 2-5 günlük bir hastalık tablosunu izleyerek akut ya da daha yavaş şekilde yerleşir. Sıklıkla bacakları tutar, asimetrik olabilir, bir veya birkaç ekstremiteyi tutabilir. Flask bir paralizidir. Duyu normal kalır. 3. haftadan itibaren kas atrofisi farkedilir. Nadiren bulber tutuluş olabilir. Kas zaafının şiddeti hasara uğrayan ön boynuz hücrelerinin sayısı ile orantılıdır. Felçli ve atrofik kalan kasları innerve eden ön boynuz hücrelerinin %10 dan azı sağlam kalmış durumdadır. İnfeksiyona uğrayan başlıca merkez sinir sistemi yapıları omurilik ön boynuzlarının yanısıra hipotalamus, talamus, beyin sapı motor çekirdekleri ve redküler formasyonu ile vesdbüler ve serebellar çekirdeklerdir

49 . Poliomiyelitin akut döneminde BOS ta: Mononükleer pleositoz, protein hafif artmış, glukoz normaldir. Poliovirus IGM pozitiftir.

50 Poliomiyelit geçirdikten 1 veya 2 dekat sonra kas güçsüzlüğünde yeniden artış, ya da asemptomatik bir bölgede kas güçsüzlüğü ile karekterize bir durumdur.

51 Sifiliz ince spiral şeklinde hareketli bir mikroorganizma olan Treponema pallidum tarafından oluşturulan bir infeksiyondur. Treponema inokülasyondan sonraki 3-18 ayda sinir sistemini istila eder. Nörosifilitik infeksiyonun ilk aşaması, genellikle asemptomatik olan bir menenjittir. Bu menenjit spontan regresyona uğrar, ya da bazı olgularda asemptomatik olarak süregelir ve yıllar sonra parenkimal hasara neden olur. Sifilitik menenjit, meningovasküler sifiliz, paralizi general, tabes dorsalis gibi klinik sendromlar nadiren izole olarak görülür Sifiliz, medulla spinalisi farklı şekillerde etkileyebilir. Patolojik süreç meningovasküler ya da parenkimatöz şekilde olabilir. Sfilitik gomlar omurilik içinde gelişebilir ya da komşu meninkslerden büyüyerek basıya yol açabilir. Omurilik kompresyonu pakimenenjite ya da sifilitik vertebral osteite sekonder olarak gelişebilir.

52 Tabes Dorsalis Enfeksiyondan yıl sonra ortaya çıkar. Arka kordonu belirgin etkiler. Bu nedenle sensoriyel ataksi, Romberg bulgusu ve Argill-Robertson pupillası, Charcot eklemi görülen önemli bulgulardır. Charcot eklemi

53 Sifilitik meningomiyelit (Erb in spastik paraplejisi): Kortikospinal traktus belirtilerinin ön planda olduğu bir spinal sifiliz formudur. Hasta genellikle ilk olarak bacaklarında güçsüzlük ve ağırlık hissinden yakınır. Buna paresteziler eklenebilir. İmpotans ve sfinkter kusurları olabilir. Muayenede spastik paraparezi ya da kuadriparezi ile uyumlu bulgular vardır. Objektif duyu azalması hafiftir. Patolojik incelemede kalınlaşmış iltihaplı meninksler görülür. Granülomatöz iltihap ve vasküler değişikliklerden oluşan omurilik lezyonları daha çok servikal bölgede ve lateral kolonlardadır. Tanı Bütün nörosifiliz formlarında olduğu gibi BOS bulguları ve serolojik testlerle konur. BOS ta mononükleer hücre (10-200/mm 3 ), protein ( mg/dl) ve gama globulin (IgG) artışı olur. Serolojik testlerden nonspesifik (nontreponemal) antikorları gösterenler Kolmer ve VDRL testleridir. Bunların BOS ta pozitif olmaları tanı koydurucudur. Ancak bu testler bir çok nörosifiliz olgusunda negatiftir. Bu gibi hastalarda ya da yanlış pozitiflikten şüphe edilen olguların serumlarında spesifik treponemal antijenlere karşı gelişen antikorlara yönelik testler uygulanır. Bunlar TPHA, FTA-ABS ve TPI testleridir.

54 Tüberküloza bağlı miyelopati genellikle tüberküloz spondilitine (Pott hastalığı) sekonder olarak gelişir. Mikobakteriler vertebralara hematojen, lenfatik ya da akciğerlerden direkt yayılım yolu ile ulaşır. En çok dorsal ve dorsolomber, daha seyrek olarak servikal vertebralar tutulur. Buradan kaynaklanan abse vaye kazeöz granülasyon dokusu omurilik ve/veya sinir kökleri üzerine epidural bası oluşturur. Vertebra çökme ve deformasyonları da omurilik üzerine bası oluşturabilir. İnfekte vertebraların üzerinde lokal ağrı ve duyarlılık olabilir. Hastada nöral yapılardaki kompresyonun şiddet ve lokalizasyonuna göre omurilik ya da radiks basısı bulguları görülebilir.

55 İNFEKSİYÖZ OLMAYAN İNFLAMATUVAR MİYELOPATİLER (Otoimmün Transvers Miyelit) İnsidans : 1-5/ Postenfeksiyöz, otoimmun hastalıklara bağlı,ms seyri içinde görülebilir. Muhtemelen otoimmün, idyopatik İdyopatik akut transvers miyelit Multipl skleroz Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM) İnfeksiyon ve aşılanma sonrası miyelitler Bilinen bir antijenle ilişkili primer miyelit Diğer sistemik hastalıklarla birlikte miyelit Nöromiyelit spektrumu hastalıkları (NMO) (akuaporin-4) Bağ dokusu hastalıkları Behçet hastalığı Nörosarkoidoz Paraneoplastik sendromlar

56 Beyne göre daha nadir. Spinal iskemik bir lezyon daha sık olarak, ekstravertebral damarların omuriliğe sundukları kanın azalması sonucunda ortaya çıkar. Aortun spontan diseksiyon veya rüptürü, travması, aorttan çıkan damarların aterosklerotik ya da embolik nedenlerle tıkanması, aortun 30 dakikadan uzun süre klampe edildiği ve özellikle torakal bölümüne yönelik olan cerrahi girişimler nedenler arasındadır. İnfarktlar sıklıkla watershed bölgelerde özellikle alt torakal bölgede sıkjr. Dekompresyon hastalığında (Caisson hastalığı) epidural venlerde serbest hale geçen azot gazı kabarcıkları omuriliğin venöz dolaşımını bozarak iskemik- hemorajik bir miyelopadye neden olur.

57 Genellikle anterior spinal arter alanında gelişir. Lezyon düzeyi altında akut pleji, ağrı ve ısı duyusu kaybı ve sfinkter kusuru olur. Sıklıkla sırt veya ensede ağrı ile başlar ve felcin yerleşimi hızlıdır. Genellikle başlangıçta bir spinal şok dönemi olur. Posterior spinal arterlerin alanında infarktlar seyrek görülür. Tanı: MRI

58 M.Spinalis içine kanamaya hematomiyeli denir. Beyin kanamalarına oranla çok nadir. Hemotomiyeli nedenleri: spinal travmalar, vasküler malformasyonlar ve andkoagülan kullanımı gibi kanama eğiliminin arsğı durumlar Akut yerleşen bir parapleji ve seviye gösteren duyu kusuru söz konusudur. BOS un kanlı ve santrifüjden sonra ksantokromik olması kanamalı bir miyelopadyi düşündürür. Subdural ve epidural hematomlar benzer nedenlerle ortaya çıkar ve hemen hemen aynı klinik belirtileri verir. Hızla cerrahi olarak boşaltılmaları gerekir.

59 En sık karşılaşılan miyelopati nedenidir. B12 vitamin eksikliği sonucu ortaya çıkar. B12 vitamin eksiklik nedenleri Diyetle yetersiz alım İntrensek faktör yetersizliği Emilim bozukluğu Konjenital hastalık Kronik ilaç kullanımı Diğer nadir hastalıklar Sıkı vejeteryen diyet, malnutrisyon Pernisiyöz anemi, gastrektomi, gastrik atrofi Crohn hastalığı, Çölyak hastalığı, geniş ileum rezeksiyonu Transkobalamin yetersizliği H-2 antagonistleri, proton pompa inhibitörleri, antidiabetik (metformin) Kronik pankreatit, tiroid hastalığı, diphyllobothrium latum infestasyonu Nörolojik belird ve bulguları olan hastaların bir kısmında, megaloblasdk anemi görülmez.

60 B12 yetersizliğinden beyin, omurilik, optik sinirler ve periferik sinir sistemi etkilenir. En ağır hasar omurilikte, özellikle servikal ve üst dorsal bölgenin arka ve lateral kordonlarında ortaya çıkar. B12 vitamininin miyelin kılıfı için önemli maddelerden olan metilmalonil CoA nın süksinil CoA ya dönüşmesinde temel koenzim olduğu, S-adenozil-L-metionin aracılığı ile miyelin bazik protein metilasyonunda ve böylece lamellar miyelin yapısının stabilitesinin sağlanmasında rol aldığı gösterilmiştir.

61 Yerleşim bölgesine göre 2 ana gruba ayrılır İntramedüller Ekstramedüller İntradural Ekstradural

62 İntramedüller tümörler: medülla spinalis yapılarından kaynaklanan tümörlerdir. Ependimom ve astrositomlar bunlara örnektir. Ekstramedüller tümörler medulla spinalis komşuluğundaki yapılardan kaynaklanır. Meninjiom ve nörofibromalar Ekstradural ekstramedüller tümörler invazyon sonucu gelişen tümörlerdir. Lenfoma, prostat CA, myelom, meme CA vb.

63 DİĞER HASTALIKLARA EŞLİK EDEN MYELOPATİLER Radyasyon myelopatisi: Aşırı doz doğrudan radyasyona maruz kalma ile oluşur. Hemen radyasyon sonrası veya geç dönemde oluşabilir. Paraneoplastik myelopatiler Uzak kanser seyri sırasında myelopatiler de görülebilir. Metastatik tümörler Sıklıkla ekstradural yerleşimlidir.

MEDULLA SPİNALİS HASTALIKLARI

MEDULLA SPİNALİS HASTALIKLARI MEDULLA SPİNALİS HASTALIKLARI Lemniscus medialais Myelit Gri cevher: poliomyelit Beyaz cevher: lökomyelit Gri ve beyaz cevher: transvers myelit Meninks ve spinal kord: meningomyelit Meninks ve

Detaylı

Duyu sendromları ve duyu muayenesi. Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji

Duyu sendromları ve duyu muayenesi. Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji Duyu sendromları ve duyu muayenesi Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji Yüzeysel duyular (Eksteroseptiv duyular) : Dokunma, ağrı ve ısı (sıcak, soğuk) duyuları. Derin duyular (Proprioseptiv

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Medulla Spinalis ve Hastalıkları. Prof. Dr. S. Naz Yeni

Medulla Spinalis ve Hastalıkları. Prof. Dr. S. Naz Yeni Medulla Spinalis ve Hastalıkları Prof. Dr. S. Naz Yeni Medulla spinalisin anatomisi Medulla spinalis medulla oblangatanın alt ucundan başlar. Kafatasında foramen magnum hizasıdır. Alt ucu erişkinlerde

Detaylı

Medulla spinalisten orijin alan 31 çift sinir ve bu sinirlere analog 31 segment vardır.

Medulla spinalisten orijin alan 31 çift sinir ve bu sinirlere analog 31 segment vardır. Medulla Spinalis Hastalıkları Dr. Eşref AKIL 5.Sınıf Ders Notları Spinal Kord Anatomisi Spinal kord C1- L1 vertebra düzeyi arasında yerleşir. Uzunluğu: E : 45 cm K : 42-43 cm dir. Servikal ve lomber düzeyde

Detaylı

MURİLİK HASTALIKLARINDA NÖROLOJİK BULGULAR

MURİLİK HASTALIKLARINDA NÖROLOJİK BULGULAR MURİLİK HASTALIKLARINDA NÖROLOJİK BULGULAR Omuriliği, fizyolojik işlevleri açısından iki fonksiyonel ünite olarak düşünebiliriz. Bunlardan birisi merkez sinir sisteminin daha üst seviyelerine duyusal informasyon

Detaylı

BOS DA PLEOSİTOZ. Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

BOS DA PLEOSİTOZ. Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği BOS DA PLEOSİTOZ Dr. Bülent Güven SB Ankara Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Normal BOS Bulguları Basınç 5-18 cmsu Hacim 100-150 ml Hücre sayısı mm³ de 5 den az Hücre tipi % 60-70

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Medulla Spinalis Hastalıkları. Dr. Eşref AKIL 5.Sınıf Ders Notları

Medulla Spinalis Hastalıkları. Dr. Eşref AKIL 5.Sınıf Ders Notları Medulla Spinalis Hastalıkları Dr. Eşref AKIL 5.Sınıf Ders Notları Spinal Kord Anatomisi Spinal kord C1- L1 vertebra düzeyi arasında yerleşir. Uzunluğu: E : 45 cm K : 42-43 cm dir. Servikal ve lomber düzeyde

Detaylı

MYELİT MYELOPATİ. Dr. Batuhan KARA TNRD NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI 2. DÖNEM 3.KURSU ANA KONU: TRAVMA VE DEJENERASYON

MYELİT MYELOPATİ. Dr. Batuhan KARA TNRD NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI 2. DÖNEM 3.KURSU ANA KONU: TRAVMA VE DEJENERASYON MYELİT MYELOPATİ Dr. Batuhan KARA TNRD NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI 2. DÖNEM 3.KURSU ANA KONU: TRAVMA VE DEJENERASYON Myelopati (idiopatik) Transvers Myelit Klinik Prezantasyon Komplet : Lezyonun altında motor

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D.

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. PLAN Kemoterapiye bağlı geç gelişen ya da kronik nöropsikiyatrik toksisiteleri tanımlamak Ayırıcı

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Özellikle beyin sapı ve serebellumun tutulumu ile karakterize, kalıtımsal geçiş gösteren dejeneratif bir hastalıktır.

Özellikle beyin sapı ve serebellumun tutulumu ile karakterize, kalıtımsal geçiş gösteren dejeneratif bir hastalıktır. SPİNOSEREBELLAR HASTALIKLAR Dr.Adalet ARIKANOĞLU DÜTF Nöroloji A.B.D Ataksi Altta yatan parezi, kas tonus bozukluğu veya istemsiz hareket olmaksızın hareketlerin dengeli ve amacına uygun şekilde yapılmasında

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN DİSK HERNİLERİ Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN AN Vertebral kolon Hareket yeteneği Vücut desteği - postür ANATOMİ BİYOMEKANİK Vertebra İntervertebral disk Ligamanlar Spinal kord, spinal sinirler Vertebra Bölge

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı REFLEKSLER. Dr. Sinan CANAN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı REFLEKSLER. Dr. Sinan CANAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı REFLEKSLER Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Sinirsel refleksler: Tipleri ve yolları Otonom refleks yolları ve işlevleri İskelet

Detaylı

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara İntradural Spinal Tümörler Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara Intraspinal tümörler spinal kord, filum terminale, sinir kökleri, meninksler, intraspinal damarlar,

Detaylı

SÝNÝR SÝSTEMÝ SEMÝYOLOJÝSÝ Sinir Sistemi Semiyolojisi Genel Prensipler - Nörolojik Hastaya Yaklaþým 1 Sara Zarko BAHAR - Edip AKTÝN GÝRÝÞ Hastayý dinledikten sonra nesi olduðunu anlamadýnýzsa muayene ettikten

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

ALS: MSS ve PSS tutan, ilerleyici ve fatal bir motor noron hastalığıdır.

ALS: MSS ve PSS tutan, ilerleyici ve fatal bir motor noron hastalığıdır. Amiyotrofik Lateral Skleroz (Lou Gehrig Hastalığı) Dr.Yusuf Tamam Amyotrofik lateral sklerozis Spinal müsküler atrofiler Herediter spastik paraplejiler Tanımlar Amyotrophic Lateral Sclerosis Sclérose latérale

Detaylı

SPİNOSEREBELLAR HASTALIKLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU DÜTF Nöroloji A.B.D

SPİNOSEREBELLAR HASTALIKLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU DÜTF Nöroloji A.B.D SPİNOSEREBELLAR HASTALIKLAR Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU DÜTF Nöroloji A.B.D Ataksi Altta yatan parezi, kas tonus bozukluğu veya istemsiz hareket olmaksızın hareketlerin dengeli ve amacına uygun şekilde

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU Ek-4 C71 D33 G11 Beyin malign neoplazmı Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Complex Regional Pain Syndromme yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Genellikle travmalardan sonra ortaya çıkar Belirgin bir sinir hasarı

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU Açıklama C71 Beyin malign neoplazmı (*) D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*) G11 Herediter ataksi (*) G12.2 Motor nöron hastalığı (*) G20 Parkinson hastalığı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ARTERİYEL DİSSEKSİYON: TANI, MEDİKAL ve ENDOVASKÜLER TEDAVİ

ARTERİYEL DİSSEKSİYON: TANI, MEDİKAL ve ENDOVASKÜLER TEDAVİ ARTERİYEL DİSSEKSİYON: TANI, MEDİKAL ve ENDOVASKÜLER TEDAVİ Prof. Isil Saatci *, Prof. Saruhan Cekirge **, Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastaneleri, Bayındır Hastaneleri, Ankara * Proctoring agreement

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. yildirimca@hotmail.com

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. yildirimca@hotmail.com Omurga ve Omurilik Yaralanmaları yildirimca@hotmail.com 26 Y. Bayan hasta Araç içi trafik kazası C5 kompresyon kırığı Tam kesi Son durumu Bir devlet hastanesi yoğun bakımında tedavi altında Uzm. Dr. S.G.

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

*Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *periferik sinir-kas patolojileri

*Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *periferik sinir-kas patolojileri PERİFERİK SİNİRLER *Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *Kronaksi, reobaz *periferik sinir-kas patolojileri KAFA SİNİRLERİ I. N.olfactarius II. N.opticus III. N.oculomotorius

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf Travma Biyomekanik yaralanmalar Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) İnfeksiyon (diskit, menenjit, epidural abse) İnfiltrasyon (metastatik kanser, spinal kord tm) Kompresyon (epidural hematom, abse) Atravmatik

Detaylı

UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Sinirsel kontrolden yoksun kaslarda, yararlı fonksiyonel hareket oluşturmak amcıyla elektrik stimülasyonu uygulanmasıdır. Tıpta elektrik stimülasyonu son derece geniş bir kullanım

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Medulla Spinalis'in Lezyonları

Medulla Spinalis'in Lezyonları Medulla Spinalis'in Lezyonları THE LESIONS OF THE SPINAL CORD Mehmet ERSOY*, Ali İhsan KALKAN** * Uzm.DrAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD, ** Dr.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD,

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y R D. D O Ç. D R. A Y S E L M İ L A N L I O Ğ L U Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D Mental durum bozuklukları Konfüzyon Dikkat, bellek, çevresel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak.

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Ağrı Ağrının tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilâtı tarafından 1979 yılında şu şekilde yapılmıştır: "Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan,

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL 9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER Dr.Sefer VAROL N.GLOSSOPHARYNGEUS VE N.VAGUS Bu iki sinir fonksiyonları, çekirdekleri ve hastalıkları ortak olduğu için birlikte muayene edilir. 9-10-11.sinirler birlikte foromen

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Baki Göksan Tüm hekimlerin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan başağrısı ile günlük pratikleri sırasında sıklıkla karşılaşmaları

Detaylı

Transvers Miyelit. Doç. Dr. Arif DURAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD BOLU

Transvers Miyelit. Doç. Dr. Arif DURAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD BOLU Transvers Miyelit Doç. Dr. Arif DURAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD BOLU Transvers Miyelit TANIM ilk kez 1882 de tarif edilmesine rağmen; bu terim ilk kez 1948 de kullanılmıştır.

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 99-107 İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Miyelit: enfeksiyöz veya inflamatuar sebeplerle ortaya çıkan medüllospinalisin fonksiyon bozuklukları halidir.

Miyelit: enfeksiyöz veya inflamatuar sebeplerle ortaya çıkan medüllospinalisin fonksiyon bozuklukları halidir. IX. MYELİTLER Miyelit: enfeksiyöz veya inflamatuar sebeplerle ortaya çıkan medüllospinalisin fonksiyon bozuklukları halidir. Medüllospinalis enfeksiyonlarında nörolojik bulguların dağılımı, etkilenen medüllospinalis

Detaylı

NÖROJEN MESANE (alt üriner sistemin nörojenik disfonksiyonu)

NÖROJEN MESANE (alt üriner sistemin nörojenik disfonksiyonu) NÖROJEN MESANE (alt üriner sistemin nörojenik disfonksiyonu) tanımı, etiyolojisi, epidemiyoloji, sınıflama Dr. Tarık Yonguç İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tanım: İşemeyi kontrol eden, santral

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı