CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR"

Transkript

1 CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ 5-8 Mayıs 2011 de 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Cerrahi Servisi Hemşiresi **Acıbadem Sağlık Grubu, Eğitim ve Gelişim Hemşiresi ***Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü İnsanlığın var olduğu süreçten bu yana hastalıklarla birlikte cerrahi girişimler de kullanılmaktadır. Cerrahi girişimler 19.yy a kadar zor ve tehlikeli bir tedavi şekli olarak yer almıştır (Erdil ve Özhan 2001). Cerrahi hemşireliğinin ne zaman başladığına dair tarihte kesin kayıtlar bulunmasa da cerrahi hemşireliğinin ilk yaralanan insanla başladığına inanılmaktadır (Eti Aslan 2009). Geçmişte en son başvurulan tedavi yöntemi olarak kullanılan cerrahi bugün ilk başvurulan tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi müdahaleye maruz kalan hastalara bakım vermek profesyonel hemşirelik mesleğinin vazgeçilmez bir parçasıdır (Eti Aslan 2009). Cerrahi hemşireliği ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası hemşirelik bakımını kapsar. Cerrahi sonrası hemşirelik bakımı hasta ve ailesine holistik yaklaşım (bütüncü yaklaşım) içerir (Erdil 2001). Ameliyat sonrası bakımın amacı, bu dönemde gelişebilecek komplikasyonları önlemek ya da en aza indirmek, komplikasyonları erken farkederek tedaviye katkı sağlamaktır (Ay 2007). Cerrahi sonrası bakım hedeflerinin planlanması ameliyathaneden hastayı teslim alırken başlar ve servise alındığında da sistematik olarak devam eder (Ay 2007). 1

2 Solunum Sisteminin Sürdürülmesine Yönelik Bakım Hedefleri Hava yolunun açık olması sağlanmalıdır. Bu amaçla hastanın başı hafifçe yan çevrilmeli, ameliyat açısından risk yok ise, yan yatırılmalı ya da başı hafifçe yükseltilmelidir (Ay 2007). Hastaya uygun ve rahat bir pozisyon verilmelidir. Kasların gergin olması, ağrı hissini arttırır ve nefes almayı zorlaştırır. Pozisyon verilerken dilin geriye kayıp solunum yolunu tıkamamasına dikkat edilmelidir (Ay 2007, Erdil 2001). Solunum özellikleri değerlendirilmelidir. Solunumun sayısı, derinliği ölçülmeli ve tipi değerlendirilmelidir (Ay 2007 Ağız içinde biriken tükürük vb. sekresyon kontrol edilmeli, gerekli ise aspire edilmelidir (Ay 2007). Ameliyatın özelliğine göre değişmekle birlikte, post op en erken dönemde derin solunum ve öksürük egzersizleri yapması için cesaretlendirilmeli ve egzersizler yaptırılmalıdır (Ay 2007). Bazı durumlarda hastaya dışarıdan rahat solunum ventilasyonu için destek verilebilir. Hasta cihazlar ve aletler konusunda bilgilendirilmelidir (Erdil 2001). Kardiyak Fonksiyonların Sürdürülmesine Yönelik Bakım Hedefleri Yaşam bulguları ameliyat sonrası ilk bir saat 15 dk, sonraki iki saat 30 dk, sonraki dört saat saatte bir bakılmalıdır. Hastanın stabilliğine göre 24 saat içerisinde 4 saatte bir yaşam bulguları yeniden değerlendirilir (Erdil 2001, Ay 2007). Anestezi ilaçları ve analjezikler, hipotansiyona neden olabilir. Hipotansiyonu erken değerlendirmek için yaşam bulguları ölçülmeli, deri, dudak ve tırnak rengi izlenmelidir (Ay 2007). Dokuların kanlanması ve oksijenlenmesini belirlemek için, özellikle periferlerin ısı ve renk durumları gözlemlenmeli ve bulgular kayıt edilmelidir (Ay 2007). 2

3 Kanama belirtileri yönünden hasta izlenmeli, yara bölgesi kontrol edilmeli, dren içindeki kan miktarı ve dolum süresi izlenmeli, anormal bulgular hekime haber verilmelidir (Ay 2007). Ameliyat sonrası dönemde hastalar oral yol ile beslenemedikleri için, vücut için gerekli sıvı ve besin ihtiyacı intravenöz yolla karşılanmaktadır. Sıvılar uygulanırken, dolaşım yüklenmesi belirtileri (Kuru öksürük, solunum sıkıntısı, filiform (ipliksi) nabız vb) izlenmelidir (Ay 2007). Hastanın aldığı çıkardığı takibi yapılmalı, denge sağlanmalıdır (Erdemir 2005, Ay 2007). Anestezi sonrası, hastalarda üşüme ve titreme görülebilir. Hastanın üşümemesi için üzeri örtülmelidir (Ay 2007). Nörolojik Sistemin Sürdürülmesine Yönelik Bakım Hedefleri Ameliyat sonrası dönemde, hastanın bilinç durumu, zaman, yer, mekan oryantasyonu kontrol edilmelidir. Ameliyat sonrası en büyük risklerden biri embolidir (Ay 2007). Embolinin, özellikle beyni besleyen damarlardan birini tıkaması sonucu, tıkanan bölgenin fonksiyonlarına göre bilinç durumunda ve motor hareketlerde bozulmalar meydana gelebilir (Ay 2007). Hastada cerrahi sonrası zaman ve yer oryantasyonu sorgulanmalı, konuşma, elini kaldırma, ağrı hissini algılama, uyaranlara verilen cevaplar yönünden değerlendirilmelidir (Ay 2007). Ameliyat sonrası kullanılan hasta kontrollü analjezinin(hka) epidural, spinal kullanılması, ekstremitelerde uyuşukluk, his kaybı, baş ağrısı, kafa içi basınç artışına neden olabilir. İntravenöz olarak kullanımı ise; anksiyolizis, biliç bulanıklığı, bulantı, kusma gibi yan etkilere sebep olabilir. Hastalar yakından izlenmelidir (Ay 2007). 3

4 Cerrahi girişim sonrası, total kan volümünün %30 undan fazlasının kaybedilmesi sonucunda hastada ajitasyon, konfüzyon, bilinç kaybı görülebilir. Hemşire iyi bir gözlemci olmalı ve hastayı tümüyle değerlendirip nörolojik bulguların primer nörolojik bir sebepten mi, yoksa hipovolemik şokta olduğu gibi seconder bir sebepten mi kaynaklı olduğunu tanımlaması gerekmektedir (Tokyay ve Tumay 2002). Böbrek Fonksiyonlarının Sürdürülmesine Yönelik Bakım Hedefleri Hasta servise alınır alınmaz, damar yolu açıklığı, uygulanan intravenöz sıvı ve içindeki ilaçlar, idrar niteliği ve miktarı, dren içindeki sıvı niteliği ve miktarı kontrol edilmeli, dren, üriner katateri, vb. klemplerinin açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Saatlik idrar takibi ölçülmeli ve rengi değerlendirilmelidir (Ay 2007). Hastanın ameliyat sonrası 6-8 saat içinde idrar yapması gerekir. İdrar çıkışı olmaması durumunda, glob (mesanede idrar birikmesi) yönünden hasta değerlendirilmelidir (Erdil 2001, Ay 2007, Erdemir 2005). Üriner kateter var ise idrar akışı kontrol edilmelidir. Bazen sonda delindiği ya da yerinden çıktığı için idrar yatağa sızıntı yapabilir. İdrar miktarının azalması durumunda hastanın yatağı da kontrol edilmelidir (Ay 2007). Üriner kateter çıkartıldığında mesane jimnastiği (Kegel Egzersizi) yaptırılmalı ve kateter sonrası spontan idrar takibi yapılmalıdır (Erdemie 2005, Ay 2007). Spinal ya da epidural anestezi uygulanan ameliyatlarda, geçici his kaybı nedeni ile hastalar idrar kaçırırlar ve kaçırdıklarını fark etmezler. Bu nedenle, sık sık kontrol edilerek, yatak takımları değiştirilmelidir (Ay 2007). 4

5 Hastanın laboratuvar tetkik sonuçları böbrek fonksiyonları açısından değerlendirilmeli ve hekimi ile işbirliği yapılmalıdır (Ay 2007). Gastroistestinal Sistemin Sürdürülmesine Yönelik Bakım Hedefleri Anestezi sonrası, bulantı ya da kusma oluşabilir. Bulantıyı önlemek için öncelikle nanfamokoljik yöntemler uygulanmalıdır. Hasta odası havalandırılır, belli bir süre hasta yakınları bilgilendirilerek ziyaretçi kısıtlanır, solunum egzersiz yaptırılır. Bulantı, kusma devam ederse hekim istemiyle antiemetik tedavi uygulanmalıdır (Erdemir 2005, Ay 2007). Ameliyat sonrası nazogastrik sondası (NGS) olan hastaların NGS den gelen sıvı miktarları, sıvının niteliği kontrol edilmeli ve en önemlisi kayıt edilmelidir (Ay 2007). Laparoskopik batın ameliyatlarından sonra, batın içinde distansiyon oluşabilir. Gazın birikmesi sonucu, karın içinde ağrı ve gerginlik hissi vardır. Distansiyon bağırsak hareketlerinin hızlanması ile ortadan kalkabilir. Buna yönelik hafif masaj uygulanabilir ve ekstremiteler yatak içinde aktif / pasif hareket ettirilebilir. Eğer hastanın mobilize olmasında tıbbi herhangi bir sakınca yoksa hasta sık sık mobilize edilmelidir (Ay 2007). Ameliyat tipine göre ve kronik hastalıklarına göre hastaya uygun rejim verilmelidir. Hastanın tolere edebileceği rejim ile başlanmalı daha sonra diğer rejimlere geçilmelidir. Örneğin; batın ameliyatlarında sulu gıda ile başlanıp hastanın klinik durumuna, toleransyonuna göre yumuşak gıda ve katı gıda gibi geçişlerle hastanın beslenmesi sağlanır (kronik hastalık hariç) (Erdil 2001). 5

6 Anksiyete, Korku, Beden İmajı, Cinselliği İfade Etmeye Yönelik Bakım Hedefleri Geçirilen Ameliyat sonrası organ ya da vücut bölümü kaybı, ameliyat izi, hareketi sınırlandıran pansuman ya da sargılar, bireyin kendi vücudunu algılamasını olumsuz etkileyebilir. Kaybın geçici olması ya da olmaması, vücut imajı algılamasını etkiler (Ay 2007). Kalıcı sakatlıkların olması, kalıcı fonksiyon kayıpları bireyin sosyal rollerini yerine getirmesini engelleyebilir (Ay 2007). İşini yapamama, başkasının yardımına muhtaç olma, eğitimine devam edememe gibi riskler, bireyin kendini algılamasını olumsuz etkiler (Ay 2007). Hastaların ameliyat sonrasında meydana gelebilecek fonksiyon kayıpları, kullanabileceği yardımcı araçlar, yardımcı kuruluşlar hakkında önceden bilgilendirilmesi, var olan durumun kabul edilmesini kolaylaştırır (Ay 2007). Cinselliğin ifadesi ve ameliyatın algılanması, bireyin içinde yaşadığı kültür ve eğitim seviyesi ile yakından ilişkilidir. Her bireyin algılaması ve tepkileri farklı olacağı için yapılacak uygulamaların bireye uygun olması gerekir (Ay 2007). Cinsellik ve cinsel fonksiyonlar hakkında, kendini rahatsız hissettiği konularda sorular sorması için hasta cesaretlendirilmelidir (Erdemir 2005). Cinsellik konusundan kaçmasına neden olan etmenler (ağrı, herhangi bir organın kaybı, hipoksi, ilaçların yan etkisi vb) tanımlanmalıdır (Erdemir 2005). 6

7 Sıvı Elektrolit Dengesini Sağlamaya Yönelik Bakım Hedefleri Hemşirenin sıvı-elektrolit dengesizlikleri nedeniyle gelişebilecek çeşitli belirti ve bulguları belirleyebilmesi, hastaya uygulanacak tedavi ve bakımın planlanmasında ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde önemlidir (Erdil ve Bayraktar 2004). Ameliyat sonrasında sıvı-elektrolit dengesizliği; hastada metabolik yıkım ürünlerinin birikmesine, nörolojik ve kardiyak sorunların gelişmesine, bedendeki sıvı miktarının az ya da fazla olmasından kaynaklanan sorunların gelişmesi açısından da önemlidir (Erdil 2001). Sıvı-elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde hasta öyküsü detaylı alınmalıdır (Erdil ve Bayraktar 2004). Hastanın yaşam bulgularındaki bazı değişiklikler sıvı-elektrolit dengesizliği ile ilişkili olabilir. Bu sebepten dolayı hastanın durumuna göre düzenli aralıklarla yaşam bulguları takip edilmelidir (Erdil ve Bayraktar 2004). Hastanın ağırlığındaki akut değişiklikler genellikle sıvı dengesinde hızlı bir değişim olduğunu gösterir, günlük kilo takibi yapılmalıdır (Erdil ve Bayraktar 2004, Erdemir 2005). Sıvı dengesinin izlenmesinde hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı doğru bir şekilde ölçülmeli ve kaydedilmelidir (Erdil ve Bayraktar 2004). Aldığı- çıkardığı izlemi yapılırken; aldığı sıvılarda ağız yolu ve parenteral yolla alınan sıvılar, tüple besleme sırasında verilen sıvılar, katater irigasyonunda kullanılan ve geri alınmayan sıvılar dikkate alınmalıdır. Yine aynı şekilde çıkarılan izlemi yapılırken; idrar, sıvı haldeki dışkı, kusma yoluyla kaybedilen sıvı, nazogastrik drenaj, terleme ile kaybedilen sıvı, yara direnajı, fistül 7

8 direnajı, hızlı ya da zorlu solunum sırasında kaybedilen sıvılar hesaplanmalıdır (Erdil ve Bayraktar 2004). Santral venöz basınç ve pulmoner arter basıncı gibi sıvı volümü değerlendirilmesinde yer alan sonuçları hemşireler değerlendirilmelidir (Erdil Bayraktar 2004). Sıvı-elektrolit dengesizliğine bağlı olarak deride ortaya çıkabilecek değişikler bilinmeli, değerlendirilmeli ve takip edilmelidir (Erdil ve Bayraktar 2004). o Sıvı volümü eksikliğine bağlı olarak deride kuruluk ve kızarıklık görülebilir. o Deri turgorunda azalma olabilir ( Deri turgoru ön kol, sternum ya da el üzerindeki deri çimdiklenerek kontrol edilir). o Ödem, hücreler arası bölmede sıvı miktarının arttığını gösterir. Ödemin gode (deriye bastırıldığında çukurluk oluşturması) bırakıp bırakmadığı tibia ya da sakrum üzerinden kontrol edilir. o Dildeki çukurlukların artması volüm eksikliğine bağlı oluşabilir. o Ağız boşluğunda yanak ve diş eti arasındaki bölgede nemliliğin azalması volüm eksikliğini gösterir (Erdil ve Bayraktar 2004). Laboratuvar testleri sıvı-elektrolit dengesizliklerinin erken dönemde belirlenmesinde ve izlenmesinde çok önemli olduğu için laboratuvar sonuçları takip edilmelidir (Erdil ve Bayraktar 2004). Hareket Mobilizasyonun Sürdürülmesinde Yönelik Bakım Hedefleri Ameliyat sonrası dönemde, hastanın durumuna ve ameliyat tipine göre en erken dönemde hekim istemine göre hastanın mobilizasyonu sağlanmalıdır (Erdil 2001). Hastalarla törapatik iletişim teknikleri kullanılarak iletişim kurulmalıdır (Erdemir 2005). 8

9 Hasta ayağa kalkmadan güvenli çevre sağlanmalıdır. Hasta mobilizasyon sırasında yalnız bırakılmamalıdır (Erdemir 2005). Hasta ayağa kalkmadan mobilizasyonun aşamaları hastaya anlatılmalıdır. Hasta önce yavaş yavaş oturtulur, ayağa kalkmadan önce, birkaç dakika yatağın kenarından ayağını sarkıtmasına izin verilir. Hasta karşı tarafa baktırılıp derin nefes alması sağlanır. Hasta ilk kez ayağa kalktığında yatak dışında kalınan zaman birkaç dakika olmalıdır daha sonra hasta tolere ettikçe bu süre artırılmalıdır (Erdemir 2005). Hareketsiz kalan hastalarda solunum problemleri (örn. pnömoni, atelektazi vb), dolaşım problemleri (örn. tromboflebit), osteoporoz, idrar retansiyonu, negatif nitrojen dengesi gelişebilir (Erdil 2001). Bu problemleri önlemek için; derin solunum egzersizleri, öksürük egzersizleri, yatak içinde dönme ve ekstremite egzersizleri yaptırılmalıdır (Erdil 2001). Hastanın ameliyattan sonra en kısa sürede kendi bakımını üstlenmesi sağlanarak da hareketsizlik önlenebilir (Erdil 2001). Kanama Takibine Yönelik Bakım Hedefleri Ameliyat sonrası komplikasyonlardan biri de kanamadır. Hemşire hastayı yakından izlemeli, yaşam bulgularını kontrol etmeli ve değişimler değerlendirilmelidir (Gümüş 2008). Kan volümünde azalma, venöz dönüşte azalmaya, strok volümde azalma, kardiak outputta azalma, doku perfüzyonunda azalmaya neden olur. Bu durumlar da hastalarda üşüme, titreme, periferde solukluğa neden olur (Gümüş 2008). 9

10 Amleliyat sonrası dönemde hastanın drenleri ve pansumanları kanama açısından kontrol edilmeli ve ölçülmelidir (Erdil 2001). Kanama sonucunda laboratuvar değerlerinin nasıl etkilendiği ve değişim gösterdiği hemşireler tarafından bilinmeli ve takip edilmelidir. Kan kaybının ciddiyetine göre, kan basıncı düşer, taşikardi, takipne, ajitasyon, soluk cilt rengi, bilinç kaybına kadar gidebilecek sonuçlar görülebilir (Tokyay ve Tumay 2002). Yara Bakımının Sürdürülmesine Yönelik Bakım Hedefleri Yara iyileşmesini sağlamada ameliyat sırasında ve sonrasında asepsi ilkelerine uyulmalıdır (Erdil 2001). Enfeksiyon, yara onarım sürecini bozduğundan, enfeksiyon gelişmesini önlemek için pansumanların ve drenlerin bakımına özen gösterilmelidir (El yıkama, eldivenin uygun kullanılması) (Erdil 2001). Cerrahi hemşiresi yara sınıflandırılmasını bilmelidir. Yara oluş zamanına göre (akut yara, kronik yara), yaranın mikroorganizmalarla kirlenme durumuna göre (temiz yara, kontamine yara, enfekte yara), yaranın görünümüne göre (kapalı yara, açık yara) gibi yarayı tanımlamalıdır. Aynı zamanda yara iyileşme tiplerini (primer, seconder, tersiyer iyileşme), yara iyileşme fazlarını (inflamatuar faz, proliferasyon fazı, maturasyon fazı) bilmelidir (Gazioğlu 2002, Ay 2007). Yara iyileşmesini etkileyen faktörler bilinmeli ve hastalar değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Enfeksiyon, doku kuruluğu, dokuların korumasız kalması, ısı kaybı, eritrosit, lökosit, protein vb kaybı, lökositlerin derine göçü, beslenme ve alışkanlıklar, kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, yaş yara iyileşmesini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Ay 2007, Altındaş 2001). 10

11 Kaynakça 1. Altındaş M (2001). Yara-Açık Yara. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. İstanbul. s: Ay F (2007). Preoperatif Hazırlık- Postoperatif Bakım ve Takip. İç: Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. Ed: Ay F. 1.Basım. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul. s: Ay F (2007). Yara ve Yara Bakımı. İç: Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. Ed: Ay F. 1.Basım. İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul. s: Erdemir F (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul. 5. Erdil F (2001). Cerrahi Hemşireliği. Eds: Erdil F, Elbaş N. İç: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 4. Baskı. Aydoğdu Ofset. Ankara. s: Erdil F, Bayraktar N,(2004). Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesinin Korunmasına Yönelik Hemşirelik Uygulamaları. Eds: Erdil F, Bayraktar N. İç: Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit ve Asit- Baz Dengesinin ABC si. 1.Basım. Aydoğdu Ofset. Ankara. s: Gazioğlu E.(2002).Yara Bakımı ve Yara İyileşmesi. İç: Schwartz cerrahi Prensipleri El Kitabı. Özçelik MF (Ed.) 1. baskı,1. cilt, Nobel Matbaacılık, İstanbul, s: Gümüş S (2008). Travma ve Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Erken ve Geç Resüsitasyonun Yara Yeri Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, SDÜ. Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Isparta, (Danışman: Doç. Dr. H. Erol Eroğlu). 9. Tokyay R, Tumay V (2002). Hipovolemik Şok. Yoğun Bakım Dergisi; 2(4):

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nurgül ŞENOL Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 ÖZET Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize radyasyonun

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Akciğer Kanseri İle Yaşamak

Akciğer Kanseri İle Yaşamak TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Akciğer Kanseri İle Yaşamak Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Ebru ÇÖLLÜ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Kemoterapi nedir? Kemoterapi; genel anlamı ile bir hastalığın bazı kimyasal maddeler kullanılarak tedavisini ifade eder. Onkolojik olarak ise kemoterapi, tümörü

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı