İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123"

Transkript

1 İŞLEM KODU İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR Psikiyatri Ruh sağlığı ve hastalıkları, Çocuk psikiyatrisi Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, İç hastalıkları uzman hekim muayenesi İŞLEM AÇIKLAMA PUANI , , , , , , , , , , ve ile birlikte Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı 21 vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir. Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için , , , , , , , , , , ve ile birlikte Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir , , , 520,013, , , ve kodlu işlemler hariç dışındaki tüm muayene işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez Bu başlık altındaki işlemler diş hekimi ve doktoralı/uzman diş hekimi için Psikiyatri Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10, hasta için 30 puan, çocuk psikiyatrisi Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 15, İç hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 20 hasta muayene için puan verilir. Sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden 30 YENİ PUAN AMELİY AT GRUPL Yan dal uzman hekim muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları hariç) aynı gün yapılan ilk 20 muayene için 40 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 35 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları hariç) aynı gün yapılan ilk 35 muayene için 40 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzman hekim muayenesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlarınca, yaş grubuna bakılmaksızın yapılan tüm çocuk muayenelerini kapsar Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Meslek hastalıkları hastaneleri ile kurumca sevk edilen hastalar için üniversite hastanelerinde Biyopsi, iğne Aynı organ için , , ve ile birlikte İşlemin tamamı Aynı organın çoklu 45 biyopsilerinin tamamı için, bir kez Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik Parasentez, tanısal Aynı gün içinde , ve ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Parasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Torasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Ventilatör ile takip Günde Sekiz saatte bir kez İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde bir kez ile birlikte Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Ekokardiyografi başlığı altında yer alan işlemlerle birlikte Ameliyatlarda tek başına yapılan Anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları, vb.) ikinci basamak sağlık tesislerinde bizzat Anestezi uzmanı veya Anestezi uzmanı eşliğinde Anestezi teknisyeni/teknikeri tarafından, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi uzmanı kontrolünde eşliğinde Anestezi asistanı/ teknisyeni/teknikeri tarafından yapılması gerekmektedir Anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 25 45

2 Anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin ameliyatların (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100 + % veya %100 + %30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır. Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı 3000 ve üzeri Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler puanı. Toplam cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme. Aynı anatomik bölge için bir kez Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Faset mediyan sinir bloğu Total sayı dahil. Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Selektif sinir kökü (root) bloğu, tek , ve ile birlikte Görüntüleme eşliğinde uygulandığında 75 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu Görüntüleme eşliğinde uygulandığında İmpar gangliyon sinir bloğu Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek Total sayı dahil Splanknik blok Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı) Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu) Alt ekstremite ve veya batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile 175 uygulanması Faset eklem RFT, tek Toplam sayı dahil Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek Toplam sayı dahil Sakroiliak eklem RFT, tek Kontinu perineural (periferik sinir) opiat analjezisi 60 Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Erişkin ve çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, günde en az iki kez hasta başı vizit (günlük her hasta için). Dahili ve cerrahi branşlar için, günde bir kez Bu başlık altındaki işlemler , , , , , ve ile birlikte Basamak yoğun bakım viziti Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir. 30

3 Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai saatleri içi Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai saatleri içi Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri Yenidoğan 1. Basamak yoğun bakım viziti Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, günde en az iki kez hasta başı vizit (günlük her hasta için). Dahili ve cerrahi branşlar için, günde bir kez Bu başlık altındaki işlemler , , , , , ve ile birlikte Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai saatleri içi Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai saatleri içi Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon / veya kriyoterapisi Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez 350 C Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR) , , , , , , , , ile birlikte 300 C Sineşi, veb açılması C E Endoskopik septoplasti , , , , , , , ile birlikte 350 C Vestibuloplasti, tek veya iki taraf Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir ile birlikte 250 D Aynı seansta bir kez Abdominoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu B fazlalıkları içindir Göbek granülomu veya polipi eksizyonu İşlemin tamamı için, bir kez 70 E Mastektomi, basit ile birlikte B Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte B A Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte B A Memeden kist-benign tümör çıkarılması D Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu B Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon B Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant var Asendan aorta grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort ark grefti Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan implant yok, kapak replasmanı olmadan, kapak suspansiyon var/yok Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu Bentall + total arkus replasmanı A A2 Akut/kronik diseksiyon tamiri A3 A Asendan aort replasmanı 2000 A implant yok, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte Wheat ameliyatı 2200 A implant var, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aort grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte Bentall ameliyatı A Asendan aort grefti, koroner implant var Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub,vs) 2400 A Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı 2300 A2

4 implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypass ile birlikte Asendan aort grefti, kapak süspansiyon var ve transvers aort ark grefti implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti implant var, kapak suspansiyon var/yok, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti Asendan aort grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti implant yok, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti Asendan aort grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte 2700 A2 Wheat + total arkus replasmanı A2 Koroner implant yok, kapak replasmanı yok A2 Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub, vs) A2 Kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte 2500 A A2 A Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon (debranching) 1700 A Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, median sternotomi ve kardiyopulmoner bypass ile (Elephant trunk vb.) Total arkus replasmanı ve (Elephant trunk vb.), Median sternotomi ile A2 desenden aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft implantasyonu Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok Desendan torasik Torasik insizyonla 1800 A3 aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok Asendan, arkus ve desendan aort replasmanı Torakosternotomi insizyonu ile 3500 A Desendan aort ve distal arkus replasmanı Sol torakotomi ile 2000 A Desendan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) Torakoabdominal kesi ile 2100 A Desendan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) Torakoabdominal kesi ile 2500 A Desendan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) Torakoabdominal kesi ile 2600 A Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon ile, greft ile, kardiyopulmoner bypass 2000 A2 var veya yok Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2240 A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte A Pulmoner banding 1100 A Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil A Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte A Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım Günde bir kez Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu A İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu 600 B Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi (ECMO) ve dolaşım desteğinin sağlanması Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans 1600 A A A3 Kanül(ler) değişimi halinde de 440 C Kalp veya kalp-akciğer nakli listesinde bekleyen ve ekstrakorporeal dolaşım desteği yapılan hastalar. Günde bir kez İşlemin tamamı için, bir kez Aynı gün bir, tüm tedavi boyunca iki seans

5 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı Fibrin glue, syanoakrilat vb ile birlikte Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla ile birlikte Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte ile birlikte ile birlikte Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte ile birlikte Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte ile birlikte Akciğer transplantasyonu, global A Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil A Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon İşlemin tamamı için, bir kez 360 C Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda laserasyon İşlemin tamamı için, bir kez 773 B Adacık hücre transplantasyonu A Pankreas transplantasyonu, total Tüm işlemler dahil A Gastrektomi, radikal, total , , ile birlikte A Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile A3 belgelenmesi halinde Bilier intestinal diversiyonlar Roux-n-y diversiyon 1500 A İnce barsak transplantasyonu A Kolostomi açılması Kolektomi operasyonlarıyla birlikte , ve ile birlikte 566 B Hartman kapatılması 600 B Rektum tümöründe Low anterior rezeksiyon ile birlikte 1500 A Rektum tümöründe Low anterior rezeksiyon, laparoskopik ile birlikte 1800 A Hemoroidde elektrokoagülasyon, seansı Aynı seansta bir kez Hemoroidde lastik band ligasyonu, seansı Aynı seansta bir kez Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri seansı Günde en fazla üç kez Aynı seansta bir kez Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks Ayaktan ele parmak nakli A2 A Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu A3 A Majör replantasyonlar El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir A Minör replantasyonlar MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul edilir A2 A Parmak replantasyonu, tek bir parmak Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir A3 A Parmak replantasyonu, ilave her parmak için işlemine ilave B A Pediküllü kas ve kemik nakli A Serbest doku nakilleri Kemik, kas, ayaktan ele nakiller A3 A Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek ile birlikte Bir kez 270 D Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok sayıda ile birlikte Bir kez 450 C Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent) 640 B Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz B A Menisküs transplantasyonu B A Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi 135 E Anterior girişim ile vertebra abse drenajı Torakotomi, laparatomi dahil B Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile , , ile birlikte birlikte strut greftleme Torakotomi-Laparatomi A , , , , ile birlikte Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile enstrümentasyon birlikte strut greft A Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadar Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla , , , , , , , ile birlikte Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile birlikte strut greft 1800 A A Alçı veya breys, gerektiren ve içeren Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil A A3

6 Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon (4 seviyeye kadar) ile birlikte posterior enstrümentasyon ve füzyon Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil A3 Torakal ve/veya lomber vertebra A3 Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan A Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için C2 altı tüm vertebralar C Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile Oksiput-C2 vertebra B A Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile C1-C2 vertebra B A Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile Tek seviye C2 altı vertebralar için tek seviye B Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile C2 altı vertebralar D C Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar A Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment A Artrodez posterior, tek disk aralığı İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez İlave aralıklar kodlu işlem üzerinden C B Artrodez posterior, ilave her disk aralığı İnterbody veya transforaminal interbody tekniği D C Spinal füzyon eksplorasyonu Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte D B Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar Aynı seansta bir kez A Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti Aynı seansta bir kez A Anterior odontoid fiksasyonu Tek veya iki vida ile A Anterior sakroiliak fiksasyon A Crutchfield takılması C B Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla Aynı seansta bir kez A Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar Aynı seansta bir kez B A Halo fiksasyon uygulanması Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı D B Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme A Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon Servikal 0-2 vertebralarda A Posterior sakroiliak fiksasyon Perkütan veya açık A3 B Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla Aynı seansta bir kez ile birlikte vertebra segmenti puanlandırılmaz A Posterior segmental olmayan enstrumantasyon D B Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon A3 B Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi 400 C Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil B Kifektomi Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil A Spondilolizis pars kırık onarımı B Sakretomi, parsiyel A Sakrektomi, total A3 A Vertebroplasti, tek seviye En fazla 2 seviye 630 B Faset eklem blokajı Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez Spondilolistezis cerrahi redüksiyon Diğer işlemlere ilave C B Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra (Büyük Kemik) 400 C Kemik tümörü açık biyopsisi, (orta/küçük kemik) 350 C Kapalı kemik biyopsisi Damarlı kemik transplantasyonu A3 A Eklem transplantasyonu, total A3 A Kısmi eklem transplantasyonu A Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu Ventriküler ponksiyon Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi E D İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi E D Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim PEG elektrod D C Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim B Elektrokortikografi Ameliyata ek olarak Vestibüler nörektomi, transkanal A BOS fistüllerinin onarımı A3

7 Akustik tümör eksizyonu A Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter A Açık kordotomi Laminektomiye ek D B Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı A2 A Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı A Dorsal kolon stimülasyonu C Eksternal radyoşirürji A Faset denervasyonu Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu ile birlikte A Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu A2 A Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu Perkütan kordotomi B Perkütan sempatik blokaj C Perkütan traktotomi B Selektif dorsal rizotomi A Stereotaksik brakiterapi A Stereotaksik talamotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaksik talamotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaktik kraniotomi A Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi A Trigeminal nörektomi C A Vestibüler neurotomi B A Hidrosefali ameliyatları, şant B A BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla A Dekompresif kraniektomi A3 B Kisto-peritoneal şant takılması B Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması C Syringomyeli şantları B Endoskopik tümör biyopsisi A Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile B Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile B Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf Günde bir kez ile birlikte B Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf Günde bir kez ile birlikte A Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf Günde bir kez ile birlikte B C Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf Günde bir kez ile birlikte A3 B Depresyon fraktürü, basit C B Depresyon fraktürü, komplike B Duraplasti, galeal greft ile B ventrikül içi tümörleri A Anevrizma ameliyatları, tek İşlemin tamamı için bir kez 2000 A Arteriovenöz malformasyon ameliyatları A Glial tümör eksizyonu A İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile A Kaide tümörleri A Konveksite tümörleri cerrahisi A Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi A Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi A Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi A Petroklival bölge tümör cerrahisi A3 A Kavernöz sinus tümör cerrahisi A3 A Kavernom ameliyatları A Serebral by-pass ameliyatları A Transsfenoidal hipofizektomi Adenomektomi A Hemisferektomi A2

8 Korpus kallozotomi A Selektif amigdalohipokampektomi A Spinal meningosel eksizyonu C B Spinal meningomyelosel eksizyonu B A Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale B A Sakrokoksigeal teratom eksizyonu A İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı B A Lomber intradural tümör eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A Lomber spinal kord AVM eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A3 A Myelografi Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A Servikal intramedüller tümör eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A Servikal spinal kord AVM eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil , , ile birlikte B A Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte B A Torakal intramedüller tümör eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A Torakal spinal kord AVM eksizyonu Laminektomi dahil ile birlikte A3 A Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf Klasik, laminotomi ile birlikte ile birlikte B Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi , ile birlikte B Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye Klasik, laminotomi ile birlikte B Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye Klasik, laminotomi ile birlikte B A Servikal laminektomi ve disk boşaltılması Tek mesafe disk B Torakal disk eksizyonu Klasik, laminotomi veya laminektomi ile birlikte , ile birlikte B A Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu A Torakal transtorasik disk eksizyonu A Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon B A Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga B A Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga B A Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga ile birlikte C B Torakal laminektomi, tek omurga ile birlikte C B Torakal laminoplasti, tek omurga B Total omurga rezeksiyonu Enblok spondilektomi A3 A Transoral odontoidektomi A Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları B A Brakial pleksus eksplorasyonları B A Lomber pleksus eksplorasyonları B A Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik İşlemin tamamı için bir kez E D Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi C Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi C Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı C Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı C Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu A Sinir onarımı, tek bir sinir 578 B Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir 693 B Sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir işlemine ilave 289 D Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi Kornea alınması Bakanlıkça yayımlanacak ilgili formların doldurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi kaydıyla Her bir kornea için Limbal kök kücre transplantasyonu D C Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu ve ile birlikte 350 C Kataraktta fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve ile birlikte 400 C ve torik) Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi ve ile birlikte 420 C Lazer iridotomi Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Puanlandırılır. 250 D Lazer kapsülotomi-sineşiotomi , ve işlemi yapılan hastaya işlem sonrası üç 6 ay içinde, aynı sağlık tesisinde yapılması halinde 200 D Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi C

9 Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte A Kulak kepçesi replantasyonu A3 A Tiroidektomi, subtotal, tek taraf B Tiroidektomi, subtotal, iki taraf B Tiroidektomi, total, tek taraf B Tiroidektomi, total, iki taraf B A Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı B A Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal B Tiroidektomi, totale tamamlayıcı B Böbrek transplantasyonu A Endoskopik üreter taşı tedavisi , , , , , , , ile birlikte 800 B Müdahaleli doğum Müdahaleli ilk doğum Müdahaleli doğum, çoğul gebelik Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik Normal doğum Normal ilk doğum Epidural anestezi ile doğum Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik Suda doğum Normal doğum, çoğul gebelik Normal ilk doğum, çoğul gebelik Ebe eşliğinde yapılan doğum Doğum sırasında Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının doğumhanede bulunması halinde Sezaryen, çoğul gebelik D C Sezaryen, çoğul gebelik, mükerrer 350 C Sezaryen, mükerrer 300 C Endometrial biyopsi Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar dahil ve ile birlikte Servikal biyopsi ve tanısal küretaj , ve ile birlikte Servikal polipektomi ve tanısal küretaj , ve ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez 177 D Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı Düşükler dahil , , ve ile birlikte Uterus görüntüleme hazırlığı Spekulum yerleştirilmesi, kanülasyon ve radyoopak madde/salin infüzyonu uygulamalarının tamamını kapsar Tıbbi nedenli tahliye Dilatasyon ve küretaj (10 haftadan Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile küçük) birlikte Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf , , ile birlikte 883 B Fimozis açılması , , ile birlikte Sünnet , , ile birlikte 175 D Parafimozis redüksiyonu , , ile birlikte Penis replantasyonu A3 A Elektro/lazer epilasyon cm² başına Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Medikal Kardiyoversiyon Yatan hastalarda Ekokardiyografi Bu başlık altındaki işlemler ve ile birlikte puanlandırılmaz, bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Provokasyonlu solunum testleri ile birlikte Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye İç Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi 30 yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde Solunum fonksiyon testleri ve işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz. Göğüs Cerrahisi, Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye İç Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 7.4. SİNDİRİM SİSTEMİ Göğüs hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde ile birlikte arası Bu başlık altındaki işlemler Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlemlerin puanı %20 artırılır , , , , , , , ve kodlu işlemlerin aynı seansta birlikte yapılması durumunda; puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlemlerin puanları ise her bir işlem puanının % 30'u alınarak 10

10 saatlik ph monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine empedans ölçümü uygulaması kaydedilmesi durumunda Akalazyada balon dilatasyonu Endoskopi işlem puanı dahildir ve ile birlikte Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya Kolonoskopi hariç Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması hariçtir Kapsül endoskopi Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Çift balonlu enteroskopi Balonlu enteroskopi Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Endoskopi ve/veya kolonoskopi 180 işlem puanı hariçtir Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi Endoskopi işlem puanı hariçtir Endoskopik biliyer dilatasyon ERCP işlem puanı hariçtir Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi ile birlikte Endoskopi hariç ERCP işlem puanı hariçtir Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi ile birlikte Endoskopi hariç ERCP işlem puanı hariçtir Endoskopik kisto-duodenostomi Endoskopik perkütan gastrostomi Endoskopi işlem puanı hariçtir Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP) Endoskopik sifinkterotomi ERCP işlem puanı hariçtir Gastroskopik polipektomi Endoskopi işlem puanı hariçtir. Total sayı dahil Endoskopik mukoza rezeksiyonu Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması ERCP işlem puanı hariçtir Kolonoskopi, total ile biyopsi , ile birlikte İşlemin tamamı için bir kez Kolonoskopik polipektomi , ile birlikte İşlemin tamamı için bir kez Mekanik litotiripsi ERCP işlem puanı hariçtir Nazobiliyer drenaj ERCP işlem puanı hariçtir Nazopankreatik drenaj ERCP işlem puanı hariçtir Özofageal motilite Endoskopi işlem puanı hariçtir. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda 66 İşlemin tamamı için bir kez Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması Endoskopi işlem puanı hariçtir Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) , , ve ile birlikte Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi ve ile birlikte Özofagus/mide/intestinal/kolon/anal motilitesi ve basınç çalışması Endoskopi işlem puanı hariçtir. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda İşlemin tamamı için ve 10 günde bir kez Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans Endoskopi işlem puanı hariçtir. Aynı seansta bir kez Özofagus varislerinde bant ligasyonu Endoskopi işlem puanı hariçtir. Aynı seansta endoskopi işlemi ile sadece bir kez birlikte Bant ligasyonu işleminin aynı seansta birden fazla yapılması durumunda; ilk işlemin puanı 180 tam, sonraki her bir işlem puanının % 30'u alınarak Postur analizi Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına 15 alınması halinde, yatan hastalarda, yatışın yapıldığı gün ile taburcu edildiği gün Yatan hasta haricinde Yutkunma rehabilitasyonu Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında Diğer rehabilitasyon işlemleri ile birlikte Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi, birinci seans Psikiyatrik Çalışmalar arası çalışmalar Çocuk veya erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh sağlığı ve hastalıkları ile Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim için Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG Anestezi işlemi veya kodlu işlemler üzerinden Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon) Farmakolojik aktivasyonlar Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi) Elektrokortikografi

11 EEG veya Serebral fonksiyon (aeeg) monitorizasyonu Günde bir kez Uyku aktivasyonu 1 saatlik kayıt Video-EEG monitorizasyon Grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile 24 saat Video-EEG, skalp elektrotları ile Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon 24 saat Video-EEG, subdural stripler ile İnvaziv Video-EEG monitörizasyon 24 saat ve/veya üzeri Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması Wada testi sırasında EEG kaydı Ameliyatta SEP veya BAEP veya VEP monitörizasyonu Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde Ameliyatta periferik/kraniyal sinir monitörlenmesi Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde Ameliyatta MEP monitorizasyonu Ameliyatta EMG monitörizasyonu Ameliyatta Intraoperatif nöromonitorizasyon Kuru göz teşhis testleri, her biri Her iki göz için, yapılan testlerin tamamı bir kez Hemodiyaliz, acil Hemodiyaliz Ev hemodiyalizi Hemoperfüzyon İzole ultrafiltrasyon Yoğun bakım veya serviste yatan hasta başında yapılan acil diyaliz ile diyaliz programına alınmış hastalar dışında diyaliz servisinde yapılan acil diyalizi kapsar. Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için ile birlikte Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim tarafından yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için ile birlikte Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için ile birlikte aynı gün Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta eğitimi Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için tarafından yapıldığında, ayda Bir ay içerisinde bir kez Periton dializi takibi Günlük takip. Nefroloji uzmanı hekim için Ayda Bir ay içerisinde en çok fazla iki kez Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi Nefroloji uzmanı hekim için Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi Hematoloji veya onkoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında Kemik iliği imprint değerlendirilmesi Hematoloji veya onkoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında Periferik kan yayması değerlendirilmesi Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Onkoloji hastası kemoterapi planlaması Tanı konulduktan sonra yapılan ilk planlama için, bir kez Antineoplastik kanser tedavisinin ilk veya sağlık kurulu raporu ile yeniden planlamasının belgelenmesi halinde Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması Hematopoietik kök hücre ayrımı Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu) Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu) Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller) Kordon kanı nakli Hematopoietik hücre nakli, otolog Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil) Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu CD 34 pozitif Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması Kemik iliği nakli-operasyon aşaması Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu

12 Kordon kanından kök hücre nakli Kök hücre dondurulması Kök hücre infüzyonu Kök hücre mobilizasyonu Ekstremite nakli (tek kol veya tek bacak) Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte A2 A Yüz Nakli Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte A2 A Radyoterapi Planlama (Simülasyon) Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde A - Direkt Grafiler Tüm tedavi süresince; Radyoterapi planlama (Simülasyon) işlemleri birlikte , ve kodlu işlemler en fazla bir kez, ve ve kodlu işlemler ise gerekçesi belirtilmek kaydıyla en fazla 3 kez Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan simülasyonlar basit kategoride ile birlikte Görüntüleme işlem puanı dahildir. Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında Resmi yazı ile veya hekim tarafından raporlanmasının talep edilmesi halinde Radyoloji uzmanı hekim için Histerosalpingografi (HSG) Uterus görüntüleme hazırlığı ayrıca Miyelografi Myelografi Lomber ponksiyon ayrıca Selektif karotid anjiografi, iki taraf Görüntüleme Eşliğinde Vasküler Girişimsel Radyolojik tedavi İşlemleri Beyin AVM embolizasyonu/av fistül tedavileri Endovasküler serebral anevrizma tedavisi E - Görüntüleme Eşliğinde Nonvasküler Girişimsel Radyolojik Tedaviler İşlemler Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından görüntüleme eşliğinde uygulandığında Dakriosistoplasti, balon ile Göz, Kulak Burun Boğaz veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı tarafından uygulandığında Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) İşlemin tamamı için, bir kez Aynı organın çoklu biyopsilerinin tamamı bir kez ile birlikte Görüntüleme işlem puanı dahildir Gastrointestinal stent yerleştirilmesi İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi Göz, Kulak Burun Boğaz veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı tarafından uygulandığında Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde Özefagus dilatasyonu Perkütan akciğer absesi drenajı İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan alkol ablasyon tedavisi Alkol veya diğer bir sıvı ajan ile perkutan endokaviter skleroterapi. İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan ampiyem drenajı İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan apse drenajı Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan bilier drenaj ile birlikte Perkütan bilier stent konması ile birlikte Perkütan bilier taş çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan çölyak gangliyon blokajı BT eşliğinde uygulandığında Perkütan enterik fistül tedavisi Perkutan trakt embolizasyonu Perkütan gastrojejunostomi Perkütan gastrostomi Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon Perkütan koledok dilatasyonu Perkütan koleksiyon/kist tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan lenfosel tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında Aynı seansta bir kez Perkütan nefrostomi Perkütan pankreatik kanal girişimleri Perkütan pnömotoraks tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında Perkütan psödokist tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan ablasyon tedavisi RF, mikrodalga, kriyo, lazer yöntemiyle uygulandığında Aynı seansta bir kez Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan safra kesesi drenajı Kateterizasyon ile uygulandığında Perkütan sistostomi Kateterizasyon ile uygulandığında Perkütan sistoüretografi

13 Perkütan stenoz dilatasyonu Balon ile floroskopi eşliğinde uygulandığında Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) Perkütan üreteral stent konması Floroskopi eşliğinde uygulandığında Stent yerleştirilmesi Floroskopi eşliğinde uygulandığında Stereotaktik meme işaretleme ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Ultrasonografi puanı dahildir Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik ile birlikte aynı gün içinde Ultrasonografi puanı dahildir Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Ultrasonografi puanı dahildir Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik ile birlikte aynı gün içinde Ultrasonografi puanı dahildir Vertebroplasti F - Ultrasonografik Tetkikler Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında Elastografi US Sadece , , , ile birlikte Ultrason, genel Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Radyoloji uzmanı 17 tarafından yapılan US ile birlikte Aynı hastaya aynı branş için günde bir kez Fötal biyometri ve biyofizik skorlama Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılması ve bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda da Üç günde bir kez İşlemin yapıldığı gün ile birlikte Karotis renkli Doppler US, tek, veya bilateral Vertebral arter renkli Doppler US, tek, veya bilateral BT, angiografi, tek anatomik bölge için ile birlikte BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi) ile birlikte BT, artrografi BT perfüzyon çalışmaları BT sanal endoskopi MR, fonksiyonel MR, kardiyak MR, kardiyak T2 star MR, kardiak fonksiyon MR, kardiak perfüzyon MR, anjiyografi MR, kolanjiyografi MR, myelografi Lomber ponksiyon ayrıca MR, ürografi MR, artrografi MR, karaciğer T2 star MR, enteroklizis MR, fetal MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi MR, perfüzyon Anti glomerul bazal membran Glomerul bazal membran antikoru Beta-hidroksi bütirat Serum ketonları Kompleman 3 ( C3) düzeyi Nefelometrik veya türbidimetrik Cytokeratin 21 Sitokeratin 21 RIA harici yöntem Down sendrom1 (PAPP-A + Serbest beta HCG) İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG) D-xylose Ksiloz tolerans testi İnhibin A/B Lipid Lipoprotein elektroforezi Performe 17-ketostreroidler 17-ketosteroidler 0 Hematoloji Laboratuvarı Monoklonal antikor (her biri) (Akım sitometresi) Akım sitometresi Diğer kültürler Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) Epididim kist eksizyonu Kolon, biyopsi tek lokalizasyon Birkez Puanlandırılır Mide, biyopsi tek lokalizasyon Birkez Puanlandırılır Peyronie plak Üretral divertikül eksizyonu Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon Birkez Puanlandırılır Epididim rezeksiyonu 69

14 Hematosel eksizyonu Kardiyak tümör rezeksiyonu Omentum rezeksiyonu Penis rezeksiyonu parsiyel Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu Seminal vezikül,rezeksiyon Üretra rezeksiyon Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon Birkez Puanlandırılır Kalp eksplantı Karaciğer eksplantı Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon Penis rezeksiyonu radikal Kalp-akciğer eksplantı Adli muayene ve rapor tanzimi Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı tarafından yapıldığında Muayene puanı dahil Dosya üzerinden adli rapor tanzimi DİŞ Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı tarafından yapıldığında Başka bir işlem ile birlikte Bu bölüm başlık altındaki işlemlerin ( hariç) genel anestezi altında uygulanması halinde, işlem puanları %30 artırılır. Bu başlık altındaki işlemler diş hekimleri veya doktoralı/uzman diş hekimleri için Diş hekimi muayenesi 10 gün içinde bir kez Amputasyon (dolgu hariç) Lokal anestezi puanı dahil Kanal içi post uygulaması, her bir diş Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu hariç Kompozit venner Prefabrike kron Strip kron Besleme, tek çene Kron sökümü, her ayak üye için Osteomiyelit operasyonu, tek çene Sinüs plastiği Reimplantasyon, tek diş Ototransplantasyon Subperiostal implant, tek ünite Torus operasyonu, yarım çene Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, alt sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, alt sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, üst sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, üst sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Flep operasyonu, yarım çene Serbest diş eti grefti, yarım çene Periodontal şine (splint), devamlı tek çene Gingivoplasti, yarım çene Membran uygulaması Bağ dokusu grefti (diş başına)

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ SĞLIK KURUMLRI ÜRETLER TRİFESİ TÜZÜĞÜ [(17.05.2011 R.G. 78 EK III.E. 263 Sayılı Tüzüğün), (14.10.2011 R.G. 174 EK III.E. 554), (15.03.2013 R.G. 45 EK III.E. 151), (13.8.2014 R.G. 169 EK III.E. 504) ve

Detaylı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı ANKARA-2015 I Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. YTKLI TEDVİ KURUMLRI DİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇLIŞM ESSLRI) YSSI (34/2007 Sayılı Yasa ) Madde 20 ltında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU 31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI,YÖNETİM 3 MERKEZ,ŞUBE,İŞTİRAKLERE

Detaylı

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ MTS TİG Bağıl Değer 001 - Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu I01Z : Eklem İşlemleri, Alt Ekstremite, Majör, Bilateral (İki Taraflı) veya Çoklu 6,94

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 20 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27116 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak

Detaylı

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ içindekiler Önsöz HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ Tıbbi Ünitelerimiz / Servislerimiz 1. Dahili Tıp Bilimleri 1.1. ACİL

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı