2 Nisan 2015, Perşembe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Nisan 2015, Perşembe"

Transkript

1

2 Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı Fikret Şenses e Armağan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi (Amfi 1, Amfi 2, Amfi 3) 2-4 Nisan Nisan 2015, Perşembe 9:00-9:30 Açılış Konuşmaları (Amfi 3) Turgut Tümer (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü) Eyüp Özveren (ODTÜ) 9:30-10:30 Açılış Oturumu (Amfi 3) Oturum Başkanı: Ziya Öniş (Koç Ü.) Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru U.), Time Poverty and the Poverty of Economics Robert Wade (London School of Economics), Why Interest in Industrialization Waned in the Development Agenda, to Be Replaced by Extreme Poverty 10:30-10:45 Kahve arası 10:45-12:15 Paralel Oturumlar: 1A (Amfi 1); 1B (Amfi 2) 1A Dış Ticaret, Krizler, Reel Sektör Yatırımları (Amfi 1) Oturum Başkanı: Ercan Uygur (Ankara Ü.) Elif Akbostancı (ODTÜ), Merve Mavuş Kütük (TCMB), Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Türkiye nin Dış Ticaretini Artırıyor mu? Fatma Doğruel (Marmara Ü.), Suut Doğruel (Marmara Ü.), Sanayileşme, Dış Ticaret ve Krizler: 1980 Sonrası Türkiye Armağan Gezici (Keene State College), Özgür Orhangazi (Kadir Has Ü.), Why Has Investment of Non-financial Corporations in Turkey Remained Stagnant? A Firm-level Analysis 1B Tarım, Sanayisizleşme, Kâr Marjları (Amfi 2) Oturum Başkanı: Sedat Aybar (İstanbul Aydın Ü.) Zülküf Aydın (ODTÜ KKK), Contemporary Agrarian Question: Beyond the Impasse Erdoğan Bakır (Bucknell U.), Emre Özçelik (ODTÜ KKK), Erdal Özmen (ODTÜ KKK), Ali Cevat Taşıran (ODTÜ KKK), Türkiye de Erken Sanayisizleşme Erol Taymaz (ODTÜ), Kamil Yılmaz (Koç Ü.), Türkiye İmalat Sanayiinde Kâr Marjları 12:15-13:45 Öğle yemeği arası 1

3 13:45-15:45 Paralel Oturumlar: 2A (Amfi 1); 2B (Amfi 2) 2A Para Politikası, Ekonomik Performans, Cari Açık (Amfi 1) Oturum Başkanı: Erdal Özmen (ODTÜ) Hasan Cömert (ODTÜ), Oktar Türel (ODTÜ), Finansal Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Para Politikalarının Evrimi Eşref Uğur Çelik (Atılım Ü.), Mustafa İsmihan (Atılım Ü.), Çok Partili Dönemde Türkiye nin Makroekonomik Performansı Mustafa Kılınç (TCMB), Türkiye de Finansal Serbestleşme Döneminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Özgür Orhangazi (Kadir Has Ü.), Gökçer Özgür (Hacettepe Ü.), Current Account Deficit and Low Saving Rates in Turkey: What is the Role of Capital Inflows? 2B İktisat, Tarih, Edebiyat (Amfi 2) Oturum Başkanı: Recep Boztemur (ODTÜ KKK) Seven Ağır (ODTÜ), Semih Gökatalay (ODTÜ), Osmanlı Anonim Şirketleri: Hukuk ve İktisat Perspektifinden Milli İktisat Mirasını Yeniden Düşünmek Deniz Taner Kılınçoğlu (ODTÜ KKK), Utopia and Development: Reading Ottoman-Turkish Utopias as Economic Texts Emre Özçelik (ODTÜ KKK), Eyüp Özveren (ODTÜ), Kalkınma İktisatçıları Olarak Friedrich List ve Joseph Schumpeter: Rakip Düşünürler mi, Yol Arkadaşları mı? Ester Ruben (Yıldız Teknik Ü.), İktisat Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisi Derslerinde Edebiyattan Yararlanmak 15:45-16:15 Kahve arası 16:15-18:15 Paralel Oturumlar: 3A (Amfi 1); 3B (Amfi 2) 3A Emek, Ücretler, Sosyal Yardım (Amfi 1) Oturum Başkanı: Tufan Ekici (ODTÜ KKK) Abdurrahman Aydemir (Sabancı Ü.), Murat Kırdar (Boğaziçi Ü.), Low Wage Returns to Schooling in a Developing Country: Evidence from a Major Policy Reform in Turkey Meltem Dayıoğlu (ODTÜ), Deniz Plevneli (ODTÜ), Low Pay Dynamics in Turkey Hakan Ercan (ODTÜ & Abdullah Gül Ü.), Kriz Tedbirlerinin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi Emel Memiş (Ankara Ü.), A. Mert Yakut (ODTÜ), Türkiye de Sosyal Yardımların Emek Piyasasına Etkileri 2

4 3B Kapitalizm, İslamcılık, Popülizm (Amfi 2) Oturum Başkanı: Burçak Özoğlu (ODTÜ KKK) Tanıl Bora (İletişim Yayınları), Türkiye de İslamcı Düşüncede Kapitalizm Tasavvurları Yonca Özdemir (ODTÜ KKK), The Economic Sources of AKP Populism İlhan Can Özen (ODTÜ), Understanding the Political Economy of Health Campaigns and Policies: The Case of Turkey vs. China Galip Yalman (ODTÜ), Sınıf ve Hegemonya: Tekel Direnişinden Günümüze Özelleştirme Mağdurları 18:30-21:30 Hoşgeldiniz Resepsiyonu (Merkez Kafeterya Snack Bar ) 3 Nisan 2015, Cuma 9:30-12:00 Paralel Oturumlar: 4A (Amfi 1); 4B (Amfi 2) 4A Kalkınma, Yoksulluk, İstihdam (Amfi 1) Oturum Başkanı: Zülküf Aydın (ODTÜ KKK) Funda Barbaros (Ege Ü.), Meneviş Uzbay Pirili (Ege Ü.), Türkiye nin MDG Karnesi ve 2015 Sonrası Kalkınma Stratejisine Yansımaları Nesrin Dağ (Atılım Ü.), Nil Demet Güngör (Atılım Ü.), Ağır Borç Yükü Altında Olan Yoksul Ülkeler ve IMF-Dünya Bankasının Yoksullukla Mücadele Girişimleri Meltem Dayıoğlu (ODTÜ), Sırma Demir Şeker (Kalkınma Bakanlığı), The Effect of the Global Financial Crisis on Poverty: Evidence from Turkey Burçak Özoğlu (ODTÜ KKK), Current Employment Relations in Turkey: A Critical Analysis Ercan Uygur (Ankara Ü.), Fakirlerin Tasarrufu ve Kapsayıcı Büyüme 4B Finansallaşma, Kurumlar, Krizler (Amfi 2) Oturum Başkanı: Alper Güzel (Ondokuz Mayıs Ü.) Pınar Bedirhanoğlu (ODTÜ), Financialisation and the Reproduction of Hegemony in Turkey in the 2000s Alper Duman (İzmir Ekonomi Ü.), Gül Ertan Özgüzer (İzmir Ekonomi Ü.), Doğru Fiyatlardan Doğru Kurumlara: Büyük Yanılsama Özgü Evirgen (TCMB), Emre Özçelik (ODTÜ KKK), Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansallaşma, Uluslararası Rezervler ve Dış Borç Aytül Ganioğlu (TCMB), Financial Institutional Reforms in the Aftermath of the Crises: Approach of International Agents Eser Pirgan Matur (Kalkınma Bakanlığı), Revisiting International Great Moderation after the Global Crisis 3

5 12:00-13:30 Öğle yemeği arası 13:30-15:30 Paralel Oturumlar: 5A (Amfi 1); 5B (Amfi 2) 5A Büyüme Dinamikleri (Amfi 1) Oturum Başkanı: Fikret Görün (ODTÜ) Ahmet Benlialper (İpek Ü.), Hasan Cömert (ODTÜ), Güney Düzçay (ODTÜ), 2002 Sonrası Türkiye Ekonomisinin Performansı: Karşılaştırmalı Bir Analiz Ceyhun Elgin (Boğaziçi Ü.), Oğuz Öztunalı (Boğaziçi Ü.), Growth Performance of the Turkish Economy: The Role of the Informal Sector Işıl Erol (Özyeğin Ü.), Real Estate Sector and Economic Growth in Turkey Murat Koyuncu (Boğaziçi Ü.), Şemsa Özar (Boğaziçi Ü.), Büyümemek Mümkün mü? Ekonomik Küçülme Fikri Üzerine Tartışmalar 5B Kadın Yoksulluğu, Gelir Dağılımı, Güneydoğu (Amfi 2) Oturum Başkanı: Ali Cevat Taşıran (ODTÜ KKK) Ummuhan Gökovalı (Muğla Ü.), Çisel Ekiz-Gökmen (Muğla Ü.), Hane İçi Kararlara Katılım ve Kaynaklara Erişim Açısından Kadın Yoksulluğunun Yeniden Yorumlanması: Muğla-Mardin Örneği Rıdvan Karluk (Turgut Özal Ü.), Umut Ünal (Turgut Özal Ü.), Income Distribution, Poverty and Corruption in Turkey: A Comparative Study Cem Oyvat (U. of Greenwich), Hasan Tekgüç (Mardin Artuklu Ü.), Land Inequality, Conflict, Ethnicity and Education: The Case of Southeastern Turkey Doğan Tırtıroğlu (Kadir Has Ü.), Kriz ve Gelir Dağılımı 15:30-16:00 Kahve arası 16:00-18:00 Paralel Oturumlar: 6A (Amfi 1); 6B (Amfi 2) 6A Bölgesel Teşvikler, Teknolojik Gelişme, Orta Gelir Tuzağı (Amfi 1) Oturum Başkanı: Selim Jürgen Ergun (ODTÜ KKK) Yusuf Soner Başkaya (TCMB), Cihan Yalçın (TCMB), Türkiye de Bölgesel İstihdam Teşvikleri Etkili Oldu mu? Şirket Verilerine Dayalı Bir Analiz Erkan Erdil (ODTÜ), Hadi Tolga Göksidan (ODTÜ), The Integration of Firms into International Production and Global Value Chains Studies: The Case of Turkish Firms Knowledge and Technology Transfer Through Networks Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu Ü.), Yeşim Üçdoğruk (Dokuz Eylül Ü.), Capital Type and Firm Productivity: Tangible vs. Intangible Assets Şirin Saraçoğlu (ODTÜ), Gökhan Yılmaz (TCMB), Teknolojik Gelişme, Beşeri Sermaye ve Emilim Kapasitesi: Türkiye Orta Gelir Tuzağından Kurtulabilir mi? 4

6 6B Tüketim, Katma Değer, İstihdam (Amfi 1) Oturum Başkanı: Erol Taymaz (ODTÜ) Zeynep Başak (Bülent Ecevit Ü.), Erol Taymaz (ODTÜ), İş ve Göç Dinamiklerinin Tüketim Harcamaları ile İlişkisi: Türkiye Örneği F. Pınar Erdem (TCMB), Cihan Yalçın (TCMB), Türkiye ve Güney Kore Ekonomileri Neden Birbirinden Ayrıştı? Makro ve Mikro Gözlemler Sevinç Mıhcı (Hacettepe Ü.), Arzu Akkoyunlu Wigley (Hacettepe Ü.), Dynamic Analysis of Employment and Domestic Value Added Generated by Foreign Demand in Turkey: Erol Taymaz (ODTÜ), Ünal Töngür (ODTÜ), Türkiye İmalat Sanayiinde Firma Büyümesi ve İstihdam 4 Nisan 2015, Cumartesi 9:30-11:00 Planlama, Sosyalizm, Kalkınma (Amfi 3) Oturum Başkanı: Galip Yalman (ODTÜ) Hakan Arslan (Hacettepe Ü.), Hakan Mıhcı (Hacettepe Ü.), Finansal Kriz Gölgesinde Piyasa, Devlet ve Plan Tartışması Korkut Boratav (Ankara Ü.), Samir Amin, Giovanni Arrighi, Perry Anderson ve Çin de Sosyalizm Ahmet Tonak (Bilgi Ü.), Solun Krize Cevabı: Kalkınma mı, Geçiş mi? 11:00-11:15 Kahve arası 11:15-12:15 Sosyal Politika, Eşitlik, Demokratik Gelişme (Amfi 3) Oturum Başkanı: Eyüp Özveren (ODTÜ) Ayşe Buğra (Boğaziçi Ü.), Sosyal Politika Düşüncesi İçinde Eşitliğin Yeri Ziya Öniş (Koç Ü.), Democracy in Uncertain Times: Globalization, Inequality and the Prospects for Democratic Development in the Global South 12:15-13:45 Öğle yemeği arası 13:45-15:15 Yakın Dönemde Türkiye Ekonomisi (Amfi 3) Oturum Başkanı: Ali Bilge (İktisat, İşletme ve Finans Dergisi) Fatih Özatay (TOBB-ETÜ), Para Politikaları ve Büyüme Üzerine Bir Değerlendirme Erdal Özmen (ODTÜ KKK), Cari Açıklar ve Dış Ticaret Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme Erol Taymaz (ODTÜ), Ebru Voyvoda (ODTÜ), Sanayi Sektörü ve Sanayi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme 5

7 15:15-15:30 Kahve arası 15:30-17:00 Ekonomi Politikası, İnsani Gelişme, Büyük Durgunluk (Amfi 3) Oturum Başkanı: Oktar Türel (ODTÜ) Yakup Kepenek (ODTÜ), Ekonomi Politikasında Aks Kayması Şevket Pamuk (Boğaziçi Ü.), Başka Ülkelerle Karşılaştırmalı olarak Türkiye de İnsani Gelişme, Erinç Yeldan (Bilkent Ü.), Türkiye Ekonomisinin Büyük Durgunluk Dönemeci 17:00-17:15 Kahve arası 17:15-18:45 Kapanış (Amfi 3) Sine-vizyon gösterimi Fikret Görün (ODTÜ), Bir Dost, Bir Meslektaş, Bir Öğretmen ve Bir Araştırmacı Olarak Fikret Şenses Yakup Kepenek (ODTÜ), Şenses Kişiliği Mine Şenses (Johns Hopkins U.), Babalı-Kızlı İktisat Oktar Türel (ODTÜ), Şenses Fikret Şenses (ODTÜ) 19:00 Kapanış Yemeği için Kültür ve Kongre Merkezi nden hareket 19:30-23:30 Kapanış Yemeği (Lara Restaurant) 6

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

Ders Profili - Ekonomi Bölümü

Ders Profili - Ekonomi Bölümü Ders Profili - Ekonomi Bölümü Dersin Kodu : ECO420 Zorunlu / Seçmeli : Zorunlu Katalog Tanımı: Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi. Liberal iktisat politikaları dönemi. Etatist politika dönemi. Türk

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

MEHMET HÜSEYİN BİLGİN

MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Curriculum Vitae January 2011 MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Department of International Finance Tel: 90-212-533-6532 (x1610) Kadir Has University Fax: 90-212-533-6515 34083 Fatih - Istanbul, Turkey E-mail: mhbilgin@khas.edu.tr

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Türkiye de Tarım Sektöründe Verimlilik ve Büyüme. Ayşe İmrohoroğlu Selahattin İmrohoroğlu Murat Üngör

Türkiye de Tarım Sektöründe Verimlilik ve Büyüme. Ayşe İmrohoroğlu Selahattin İmrohoroğlu Murat Üngör Türkiye de Tarım Sektöründe Verimlilik ve Büyüme Ayşe İmrohoroğlu Selahattin İmrohoroğlu Murat Üngör TEPAV Yayınları No: 64 Ayşe İmrohoroğlu Selahattin İmrohoroğlu Murat Üngör Kitap içeriğinden yazarları

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tel. : (312)292-4285 Söğütözü Cad., No. 43 Fax : (312)292-4213 06560 Söğütözü, Ankara E-posta : serdar.sayan@etu.edu.tr http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE Web: http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ 1. KİTAPLAR

Detaylı

2014 ten Satırbaşları

2014 ten Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2014 İçindekiler 2014 ten Satırbaşları 3 TÜSİAD, Türkiye yi geleceğe taşıyor. 3 Kurucular Protokolü 4 TÜSİAD ın Yapılanması 5 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 13

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI *

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * Dr. Başak Işıl ÇETĐN Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü ÖZET Finansal krizler

Detaylı

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRKİYE VE

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRKİYE VE 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRKİYE VE KONYA EKONOMİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Prof.Dr. Orhan Çoban * Öğr.Gör. Gökhan AKAR ** Arş.Gör. Tuba AKAR *** Hakan KARAGÖZ **** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2008 yılında

Detaylı

Bağımsız Sosyal Bilimciler

Bağımsız Sosyal Bilimciler Bağımsız Sosyal Bilimciler Türkiye ekonomisinin ve toplumsal dokunun çözülmesine sebebiyet veren neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesiyle Kasım 2000 de bir araya gelen sosyal

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 7 SAYI / NO: 2 EKİM/ OCTOBER 2012 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 7 SAYI / NO: 2 EKİM/ OCTOBER 2012 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 7 SAYI / NO: 2 EKİM/ OCTOBER 2012 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı