ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yayın Kurulu: Dr.Arslan Ümit GİRAY Dr. Nejla CAN Yaşar ODABAŞ Betül HASDEMİR Sevgi SUÇİN ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI Hazırlayan: Gülay TÜRKOĞULLARI AB Uzmanı Ankara, Kasım 2001

3 SUNUŞ Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle, evrensel ortak değerleri esas alan, barışçı ve aydınlık bir geleceği paylaşmak ve bu hususta katkılarda bulunmak azmindedir. Türk Hükümeti, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğini, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini ve Atatürk ün geleceğe bakışını doğrulayan kilit bir aşama ve Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir basamak olarak değerlendirmektedir Aralık 1999 tarihlerinde yapılan AB Konseyi Helsinki Zirvesi nde ülkemize tanınan Aday Ülke Statüsü, Türkiye AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu süreç içerisinde 8 Kasım 2001 tarihinde açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi ne istinaden Türkiye 24 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunda kabul edilen Ulusal Program ı yayımlamıştır. Ulusal Programda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması için Türk mevzuatında ihtiyaç duyulan değişikler, yenilikler ve oluşturulması gereken yeni kurumlar ile bu düzenlemelerin getireceği finansman ihtiyacı belirlenmiştir. Programda yer alan sağlık konuları, Türk sağlık mevzuatının uyumlaştırılmasında bir yol haritası niteliğindedir. Ulusal Program başlıklarından biri olan Kişilerin Serbest Dolaşımı konusunda hazırlanan bu kitap, mesleki vasıfların tanınması açısından sektörel ve genel sistem yaklaşımlarını değerlendirerek, Avrupa Birliği müktesebatındaki tıp doktoru, diş tabibi, eczacı, ebe ve hemşirelerin asgari eğitim süreleriyle eğitim programlarını incelemiştir. Yukarıda bahsedilen bütün meslek grupları ülkemizdeki almış oldukları eğitimleri, Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitimlerle karşılaştırma imkanına sahip olacak, ve bu alanda hazırlanacak bütün yasa yönetmelik ve tüzük çalışmalarına rehber olacaktır. Bu itibarla, Avrupa Birliği ndeki sağlık meslek gruplarının eğitim müfredatlarını ve serbest dolaşımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli kriterleri anlatan bu yayının, bundan sonraki çalışmalarımızda da önemli bir boşluğu dolduracağı düşüncesiyle Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eder, başarılar dilerim. Doç.Dr.Osman DURMUŞ SAĞLIK BAKANI i

4 ÖNSÖZ Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş temel özgürlükler arasında, Birliğe üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı da yer almaktadır. Avrupa Birliği vatandaşlığı, kendi konumunu, dolaşım özgürlüğü sayesinde güçlendirmektedir. Yerleşme, iş edinme, Avrupa vatandaşlığı çerçevesinde gerçekleşme yoluna girmiştir. Serbest dolaşım kavramı, mesleki eğitim yapılması, mesleki yeterliliklerin tanınması ve mesleklerin icrası konularında Avrupa nın hareket noktasını oluşturmaktadır. Kişilerin yeterlilik ve becerileri ile birlikte özgür dolaşabilmeleri hakkı Avrupa Birliği Anlaşmasının 8. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. Avrupa Birliğinde diplomaların karşılıklı olarak tanınması ve eğitim koşullarının uyumlaştırılması çalışmalarına 1970 li yılların ortalarında başlamış ve 1993 yılına kadar bu konudaki tüm mevzuatını yayımlamış ve uygulamaya koymuştur. 24 Mart 2001 de Ulusal Program yayımlandıktan sonra bu yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için uyum çalışmaları ivme kazanmıştır. Kişilerin serbest dolaşımı kapsamında gerçekleştirilecek mevzuat uyumu ile eğitim süreleri ve eğitim müfredatları değişecektir. Hazırlanan bu kitap tüm bu çalışmalarda rehber olacaktır. Birinci bölümde Maastricht sonrası gelişmeler, mesleki vasıfların tanınması açısından sektörel ve genel sistem yaklaşımları, serbest dolaşım açısından diploma ve belgelerin değerlendirilmesi ve tıp, diş hekimliği, eczacılık ebe ve hemşirelik eğitimleriyle ilgili Avrupa Birliği mevzuatı tanıtılmıştır. Eklerde ise, Avrupa Birliği Müktesebatının Kişilerin Serbest Dolaşımı Kapsamında yer alan tıp, diş hekimliği, eczacılık, ebe ve hemşirelikle ilgili yönergelerin resmi olmayan Türkçe çevirileri ve İngilizce metinleri yer almaktadır. Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üye olma nihai hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program kapsamında, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin yanında, bütün sağlık personelinin asgari eğitim koşullarını belirleyen ve serbest dolaşım için gerekli kriterlere yer veren bu eserin çalışmalarda yararlı olacağını ümit ediyoruz. Bu itibarla, katkılarından dolayı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı nın çalışanlarına ve yayını hazırlayan Avrupa Birliği Uzmanı Gülay TÜRKOĞULLARI na teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Dr.Arslan Ümit GİRAY Daire Başkan V. ii

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...i ÖNSÖZ......ii İÇİNDEKİLER......iii I.GİRİŞ...1 II.AVRUPA BİRLİĞİ NDE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI...2 A. YERLEŞME HAKKI...2 B. MAASTRİCHT ANLAŞMASI SONRASI GELİŞMELER...3 C.SERBEST DOLAŞIM KAVRAMI VE İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ...5 D.MESLEKİ VASIFLARIN TANINMASI-SEKTÖREL VE GENEL SİSTEM YAKLAŞIMLARI Sektörel Direktifler Genel Sistem Direktifleri...6 E.SERBEST DOLAŞIM AÇISINDAN DİPLOMA VE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TIP DOKTORLARI Genel Tıp Eğitimi Uzmanlık Eğitimi Full-time Uzmanlık Eğitimi Part-time Uzmanlık Eğitimi Türkiye ve Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitimi Karşılaştırması AVRUPA BİRLİGİ NDE TIP UZMANLARI BİRLİĞİ (UEMS) Tıp Uzmanının Tanımlanması Tıp Uzmanı Eğitiminde Yetkili Kuruluş Eğitim Kalitesinin Garantisi Uzmanlık Eğitiminin Özel Yanları Ulusal Kuruluş Tıp Uzmanlarının Eğitimine Geçişte Seçim Eğitim Kuruluşunun Hacmi Eğitim Kuruluşun Kalite Temini Eğitim Nitelikleri DİŞ HEKİMLİĞİ Pratisyen Diş Hekimlerinin Eğitim Müfredatı...18 iii

6 4.ECZACILAR Eczacıların Eğitim Müfredatı HEMŞİRELER Genel Bakımdan Sorumlu Hemşirelerin Eğitim Müfredatı EBELER Ebe Eğitim Programı Pratik ve Klinik Eğitim Münih Deklerasyonu...25 F-İÇ PAZAR İÇİN MEVZUAT GİRİŞİMİ...26 G.GELECEĞE BAKIŞ...26 H.AVRUPA BİRLİĞİ NDE ÇALIŞMA KOŞULLARI...26 III.SONUÇ...27 TABLOLAR...11 EKLER Ek-1-a: 93/16/EEC sayılı Doktorların Serbest Dolaşımı ile ilgili direktifin Türkçe Çevirisi Ek-1-b: 93/16/EEC sayılı Doktorların Serbest Dolaşımı ile ilgili direktifin ingilizce metni Ek-2-a: 78/688/EEC sayılı Diş hekimlerinin eğitimi konusunda danışma komitelerinin kurulmasına yönelik direktifin Türkçe çevirisi Ek-2-b: 78/688/EEC sayılı Diş hekimlerinin eğitimi konusunda danışma komitelerinin kurulmasına yönelik direktifin İngilizce metni Ek-3-a: 78/687/EEC sayılı Diş Hekimlerinin etkinliklerine ilişkin yasa, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin direktifin Türkçe çevirisi...90 Ek-3-b: 78/687/EEC sayılı Diş Hekimlerinin etkinliklerine ilişkin yasa, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin direktifin İngilizce metni Ek-4-a: 78/686/ sayılı Diş Hekimlerinin diploma sertifika ve resmi niteliklerini kanıtlayan diğer belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin direktifini Türkçe çevirisi iv

7 Ek-4-b: 78/686/ sayılı Diş Hekimlerinin diploma sertifika ve resmi niteliklerini kanıtlayan diğer belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin direktifini İngilizce metni Ek-5-a: 85/433/EEC sayılı Eczacılıkta diplomaların sertifikaların ve resmi nitelik belirten diğer belgelerin karşılıklı tanınması ile ilgili direktifin Türkçe çevirisi Ek-5-b: 85/433/EEC sayılı Eczacılıkta diplomaların sertifikaların ve resmi nitelik belirten diğer belgelerin karşılıklı tanınması ile ilgili direktifin İngilizce metni Ek-6-a: 85/432/EEC sayılı Eczacılık alanında belirli diğer faaliyetler ile ilgili kanun, tüzük ya da idari düzenlemelerin yer aldığı direktifin Türkçe çevirisi Ek-6-b: 85/432/EEC sayılı Eczacılık alanında belirli diğer faaliyetler ile ilgili kanun, tüzük ya da idari düzenlemelerin yer aldığı direktifin İngilizce metni Ek-7-a: 85/434/EEC sayılı Farmasötik Eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulmasına yönelik direktifin Türkçe çevirisi Ek-7-b: 85/434/EEC sayılı Farmasötik Eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulmasına yönelik direktifin İngilizce metni Ek-8-a: 75/320/EEC sayılı Farmasötik Komitesi kurulması hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-8-b: 75/320/EEC sayılı Farmasötik Komitesi kurulması hakkındaki direktifin İngilizce metni Ek-9-a: 77/454/EEC sayılı Hemşire eğitimi üzerine bir danışma komitesi kararı ile ilgili direktifin Türkçe çevirisi Ek-9-b: 77/454/EEC sayılı Hemşire eğitimi üzerine bir danışma komitesi kararı ile ilgili direktifin İngilizce metni Ek-10-a: 77/452/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin yerleşme ve hizmet serbestisini kolaylaştıracak tedbirleri içeren ve bu amaçla diplomaların karşılıklı tanınmasına dair direktifin Türkçe çevirisi Ek-10-b: 77/452/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin yerleşme ve hizmet serbestisini kolaylaştıracak tedbirleri içeren ve bu amaçla diplomaların karşılıklı tanınmasına dair direktifin İngilizce metni Ek-11-a: 77/453/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin faaliyetleriyle İlgili kanun tüzük ve yönetmeliklerin koordinasyonuyla ilgili direktifin Türkçe çevirisi v

8 Ek-11-b: 77/453/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin faaliyetleriyle İlgili kanun tüzük ve yönetmeliklerin koordinasyonuyla ilgili direktifin İngilizce metni Ek-12-a: 80/154/EEC sayılı ebelikte diplomaların, sertifikaların ve nitelikleri belirten diğer resmi belgelerin karşılıklı tanınmasıyla ilgili direktifin Türkçe çevirisi Ek-12-b: 80/154/EEC sayılı ebelikte diplomaların, sertifikaların ve nitelikleri belirten diğer resmi belgelerin karşılıklı tanınmasıyla ilgili direktifin İngilizce metni Ek-13-a: 80/155/EEC sayılı ebelik faaliyetlerine başlamak ve icra etmek ile ilgili kanun Tüzük veya idari faaliyetler tarafından belirlenen koordinasyon hükümlerine İlişkin direktifin Türkçe çevirisi Ek-13-b: 80/155/EEC sayılı ebelik faaliyetlerine başlamak ve icra etmek ile ilgili kanun Tüzük veya idari faaliyetler tarafından belirlenen koordinasyon hükümlerine İlişkin direktifin İngilizce metni Ek-14-a: 80/156/EEC sayılı ebelerin eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulması Hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-14-b: 80/156/EEC sayılı ebelerin eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulması Hakkındaki direktifin İngilizce metni Ek-15-a: 75/365/EEC sayılı kamu sağlığı kıdemli memurlar komitesi kurulması hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-15-b: 75/365/EEC sayılı kamu sağlığı kıdemli memurlar komitesi kurulması hakkındaki direktifin İngilizce metni Ek-16-a: 89/595/EEC sayılı genel bakımdan sorumlu hemşirelerle ilgili 77/452/EEC 77/453/EEC sayılı direktifi düzelten direktifin Türkçe çevirisi Ek-16-b: 89/595/EEC sayılı genel bakımdan sorumlu hemşirelerle ilgili 77/452/EEC 77/453/EEC sayılı direktifi düzelten direktifin İngilizce metni Ek-17-a: 81/1057/EEC sayılı kazanılmış haklarla ilgili olarak doktorların, genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin ve veterinerlerin 75/362/EEC, 78/1636/EEC, 78/1026/EEC sayılı direktifleri tanımlayan direktifinin Türkçe çevirisi, Ek-17-b: 81/1057/EEC sayılı kazanılmış haklarla ilgili olarak doktorların, genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin ve veterinerlerin 75/362/EEC, 78/1636/EEC, 78/1026/EEC sayılı direktifleri tanımlayan direktifinin İngilizce metni vi

9 Ek-18-a 75/364/EEC sayılı Tıbbi Eğitim Danışma Komitesi Kurulmasına Dair konsey kararının Türkçe çevirisi, Ek-18-b 75/364/EEC sayılı Tıbbi Eğitim Danışma Komitesi Kurulmasına Dair konsey kararının İngilizce metni, Ek-19-a 89/594/EEC sayılı 75/363/EEC, 78/1027/EEC ve 80/155/EEC, 75/362/EEC 77/452/EEC, 78/686/EEC 80/154/EEC sayılı direktifi düzelme yapan direktifin Türkçe çevirisi Ek-19-b: 89/594/EEC sayılı 75/363/EEC, 78/1027/EEC ve 80/155/EEC, 75/362/EEC 77/452/EEC, 78/686/EEC 80/154/EEC sayılı direktifi düzelme yapan direktifin İngilizce metni Ek-20-a: 99/42/EEC sayılı mesleki niteliklerle ilgili bir mekanizma kurulmasına hakkında direktifin Türkçe çevirisi Ek-20-b: 99/42/EEC sayılı mesleki niteliklerle ilgili bir mekanizma kurulmasına hakkında direktifin İngilizce metni Ek-21-a: 89/48/EEC sayılı mesleki bir öğrenimin ve en az 3 yıllık bir eğitim süresinin tamamlanmasından sonra kazanılan yüksek öğrenim diplomalarının tanınması genel sistemi hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-21-b: 89/48/EEC sayılı mesleki bir öğrenimin ve en az 3 yıllık bir eğitim süresinin tamamlanmasından sonra kazanılan yüksek öğrenim diplomalarının tanınması genel sistemi hakkındaki direktifin İngilizce metni vii

10 GİRİŞ Avrupa Birliğinin Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, Türkiye nin Avrupa Birliği ile diğer adaylarla eşit şartlarda aday ülke olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye tarafından AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin bir Ulusal Program hazırlanması öngörülmüştür.bu nedenle de çıkarılacak tüm yasaların AB müktesebatına uyumu istenmiştir. Ulusal Programda yer alan konulardan biri de, Kişilerin Serbest Dolaşımıdır. Kişilerin Serbest Dolaşımı kapsamında, Yerleşme Hakkına ilişkin hükümler ilk olarak Avrupa Birliği nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşmasının 52. ila 58. maddeleri arasında yer almıştır. Yerleşme hakkı ile ilgili bölümde yer alan en önemli husus, bağımsız çalışan kişilerin yerleşme hakkını garanti altına almak için, hem diplomaların karşılıklı tanınması hem de meslekler için gerekli ulusal eğitim koşullarının uyumlaştırılmasıdır. Avrupa Birliği, diplomaların karşılıklı tanınması ve eğitim koşullarının uyumlaştırılması çalışmalarına 1970 li yıllarda başlayıp 1993 yılına kadar devam etmiş ve bu kapsamda Doktorlar, Diş Hekimleri, Eczacılar, Hemşireler, Ebeler için sektörel direktifleri oluşturmuşlardır. Sektörel direktifleri bulunmayan meslekler için de, Genel Sistem Direktiflerini çıkarmışlardır. Dolaşım, ilgili mesleğin düzenlenmiş olması şartıyla, eğitim ve öğretim ile vasıflarının tanınması sistemine dayanır. Genel Sistem Direktifleri, uyumlaştırmadan çok bir tanıma işlemini baz alır. Sonuç olarak, bu yaklaşım, bir üye devlet içerisinde meslek sahibi olarak tanınan bireyin, ilgili mesleğin düzenlenmiş olması şartıyla, diğer bir üye devlet içerisinde de tanınması gerektiği anlamına gelir. Bu kitap, meslek sahiplerinin üye devletler içerisinde serbest dolaşımını destekleyen standartlar, yapılar ve işlemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yukarıda sayılan mesleklerle ilgili olarak mesleki standartları ve bu standartların uygulandığı, izlendiği ve korunduğu mekanizmaları ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, olası gelecek trendlerini ve öncelikleri tartışmaktadır. 1

11 II-AVRUPA BİRLİĞİ NDE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI A. YERLEŞME HAKKI Avrupa Birliği nin kurucu Antlaşması olan Roma Antlaşmasında yerleşme hakkına ilişkin hükümler 52 ile 58.maddeler arasında yer almıştır. Yerleşme hakkı kısaca kişilere ve şirketlere, hizmet verdikleri ülkenin mevzuatına tabi olmak koşuluyla, Topluluğun herhangi bir yerinde iş kurma hakkının verilmesi anlamına gelmektedir. Bu hak ikincil kurum (secondary establishment) adı verilen şube, bayii açma, gibi işlemler için de geçerlidir. Antlaşmanın ilgili hükümleri üye ülkelerin geçiş süresi (1 Ocak 1958 ve 31 Aralık 1969 tarihleri arasındaki dönem) içinde, kişilerin yerleşme hakkı önündeki kısıtlamaları aşamalı olarak kaldıracaklarını, bu uygulamanın kişiler tarafından açılacak şube ve temsilcilikleri de kapsayacağını, yerleşme hakkı serbestisinin kişilere tek başına çalışma hakkı,iş kurma ve işletme hakkı tanıdığını öngörmektedir. Antlaşmanın 56. maddesi yerleşme hakkı nın ancak kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı gibi nedenlerle kısıtlanabileceğini öngörmüş, ancak, bu kısıtlamaların keyfi kullanımını ikincil mevzuat ile (25 Şubat 1964 tarih ve 64/221 sayılı direktif) kontrol altına almıştır. Yerleşme hakkı ilgili bölümde yer alan en önemli husus, bağımsız çalışan kişilerin yerleşme hakkını garanti altına almak için hem diplomaların karşılıklı tanınması hem de meslekler için gerekli ulusal eğitim koşullarının uyumlaştırılmasıdır. Antlaşmanın 57. maddesi diplomaların, benzeri belge ve sertifikaların karşılıklı olarak tanınması, tasarrufların korunması, kredi verme kuralları, bankacılık, tıp ve eczacılık mesleklerinin icrasının liberalizasyonu için Konsey kararları çıkarılması, tıp ve eczacılık konusunda aşamalı olarak serbestleştirmenin, üye ülke koşullarının karşılıklı koordinasyonu ile gerçekleştirileceğini hüküm altına almış ve Bakanlar Konseyine bu alanda özellikle de mesleki eğitim alanında mevzuat çıkartma yetkisi vermiştir. Ayrıca tıp ve eczacılık gibi mesleklerde, yalnızca eğitim koşullarının değil, bu mesleklerin icra edilme koşulları nın da uyumlaştırılması gerekmektedir. Roma Antlaşması, öncelikle, yerleşme hakkına ilişkin mevcut kısıtlamaların, 1 Ocak 1958 ve 31 Aralık 1969 tarihleri arasındaki geçiş döneminde aşamalı olarak kaldırılmasını, Avrupa Komisyonunun bu amaca yönelik bir genel program hazırlamasını, daha sonra ise bu programa dayalı olarak ikincil mevzuatın da bu program doğrultusunda çıkarılmasını öngörmektedir. 18 Aralık 1961 tarihinde Bakanlar Konseyi yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisi için Komisyon tarafından hazırlanan iki genel programı onaylamıştır. Bu programlara dayalı olarak çıkarılması gereken ikincil mevzuat alanında çok yavaş ilerleme olurken, 21 Haziran 1974 tarihinde Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, Roma Antlaşmasının yerleşme hakkında ilişkin maddesinin (52) doğrudan uygulanabilir olduğuna karar vermiş ve herhangi bir AB üye ülke vatandaşının başka bir AB üye ülkesinden bu alanda kendi vatandaşlarına uyguladığı mevzuatı kendine de uygulamasını isteme hakkı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Antlaşma hükümleri doğrudan uygulanabilir olduğundan yeni mevzuat çıkarmaya gerek kalmamıştır. 2

12 Ancak yerleşme hakkı üzerinde ayrımcı uygulamaların ve dolayısıyla kısıtlamaların tamamen kaldırılabilmesi için eğitim koşullarındaki farklılığın giderilmesi gerekmektedir. Özellikle bağımsız çalışan meslek sahipleri için farklı ülkelerde, eğitime ilişkin farklı önkoşullar ile karşılaşmak, serbest dolaşımı engelleyen fiili bir durum ortaya çıkardığı için AB de bugün eğitim koşullarının uyumlaştırılması ve diplomaların karşılıklı tanınması ve mesleki akreditasyon konusunda çalışmalar sürmektedir. 1 B. MAASTRİCHT ANLAŞMASI SONRASI GELİŞMELER 2000 li yıllarda Avrupa Birliği sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan bütünleşmiş ve sürekli bir değişim programı içinde, barışcıl ve yerleşmiş bir demokratik yaşama (hayata) alınmış, ulus devletler birliğinin yeniden yapılanma sürecine dönüşmüştür. 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993 te yürürlüğe giren ve üye ülkelerin ulusal (toplumsal, kültürel ve tarihsel) özelliklerini yadsımayacak bir biçimde danışmayı öngören Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) ile Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliğine üye ülkeler, dünyanın önde gelen refah devletleri olmalarına karşın sosyo-ekonomik gelişme düzeyleri açısından türdeş bir yapıya sahip değildir. Türkiye nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinin, 1999 yılının sonunda, tam üyeliğe aday konumuna yükseltilmiş olması, Türkiye nin sosyal, siyasal, hukuksal, eğitsel, kültürel, ekonomik ve benzeri politikalarını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu çerçevede, birliğe tam üye olma sürecinde eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, insangücü, istihdam ve benzeri sosyal politikalar, hem nitel hem de nicel anlamda, en az ekonomik politikalar kadar belirleyici bir rol oynayacaktır. Avrupa Birliği nde yalnızca ekonomik büyümeyi sağlayacak politikalar değil, aynı zamanda bu büyümenin daha fazla istihdam yaratmasını sağlayacak politikaların endüstriyel değişim, üretim süreçlerinin dönüşümü ve iş dünyasının örgütlenmesindeki değişim ve yeni hizmet alanlarının gelişmesine önem verilmektedir. Maastricht Antlaşması nın belki en belirgin özelliği, tüm toplumsal alanlarda, üye ülkelere, belirli bir modeli uygulama zorunluluğu getirmesidir. Her üye ülke, kendi ulusal politikalarına ve sosyo-ekonomik yapısına uygun bir sistemi uygulamakta özgürdür. Ancak ulusal sistemler içinde yer alması ve izlenmesi gereken kimi ölçütler de vardır. Toplumsal alanlarda AB nin temel yaklaşımı, üye ülkelerin sosyo-ekonomik sistemlerinin belirlenen genel ilkeler ve ölçütlerle çelişmeyecek biçimde düzenlenmesidir. Bu bağlamda, yöntem, içerik ve yapı açısından tek tip bir model yerine, üye ülkelerin kendi ulusal özelliklerine göre biçimlenen politikalarının, AB politikası ile bağdaştırılması ve karşılıklı görüşlerin paylaşılması yolu ile birbirlerine uyumlu duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Bir çok yönleri ile çağdaş ve uygar olarak nitelenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerle eşdeğer koşullarda yaşama ve benzer ölçütlere erişme, ancak toplumsal alandaki sosyo-ekonomik sistemlerdeki temel öğelerin AB düzeyine erişmesine bağlıdır. 2 Maastricht Antlaşmasıyla bir birlik vatandaşlığı tesis edilmiştir. Bir Üye Devletin Uyruğunda olan herkes Birlik vatandaşıdır. 1 DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 2000 s.33 2 ATAUM BÜLTEN, Ankara 2001, Sayı 2,s.2 3

13 Birlik vatandaşları bu anlaşma ile öngörülen haklardan yararlanırlar ve yükümlülüklere tabidirler( madde 8) 3 Yine aynı anlaşmada bütün birlik vatandaşları, bu andlaşmada ve uygulaması ile ilgili olarak vücuda getirilen düzenlemelerde öngörülen sınırlamalar ve koşullar saklı kalmak kaydı ile üye devletlerin toprakları üstünde serbestçe dolaşmak ve ikamet etmek hakkına sahiptir denilmektedir(madde 8a) lı yıllarda istihdam politikalarına yönelik olarak mesleksel eğitim konusu güncelliğini korurken, Maastricht Antlaşmasıyla Avrupa Gerçekleri Üzerinde Eğitim ve Avrupa Yurttaşlık Eğitimi önem ve ağırlık kazanmıştır. Avrupa Birliği ne tam üye olması amaçlanan Türkiye nin Birliğin saygın bir üyesi olabilmesi için ekonomik göstergelerinin yanı sıra, insan gücü ve eğitim yapısını da AB ülkelerinin gelişmişlik düzeyine eriştirmesi bir zorunluluk durumuna dönüşmüştür. Dolayısıyla, Türkiye nin hedeflerinin Birliğin bu alandaki geleceğe yönelik hedefleri ile uyumlu bir yapıda olması gereklidir. 5 Maastricht Antlaşmasıyla mesleki eğitim konusuna madde 126 da değinilmiş olup, mesleki eğitim konusunda topluluk yetkisini işbirliği esasına göre kullanacaktır. Topluluk, öğretimin içeriği ve öğretim sisteminin örgütlenmesinin yanı sıra ve dil çeşitliliği de dahil olmak üzere, üye devletlerin sorumluluklarına tamamen riayet ederek ve gerektiğinde faaliyetlerini tamamlayıp destekleyecek şekilde, üye devletlerarası işbirliğini teşvik edip, nitelikli bir öğretimin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Topluluk faaliyetinin amaçları şu şekildedir. Özellikle üye devletlerin dillerinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yolu ile, öğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek; Diplomaların ve öğretim sürelerinin akademik olarak tanınmasını teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğine olanak tanımak, Öğretim birimleri arasında işbirliğini iyileştirmek, Üye Devletlerin öğrenim sistemlerinin ortak sorunları üstüne bilgi ve deneyim değişimini geliştirmek, Gençlerin değişimi ile sosyo-eğitim animatörlerinin değişimini desteklemek, Uzaktan öğretimin gelişmesini teşvik etmek, Topluluk ve Üye Devletler üçüncü ülkeler ile ve öğretim konusunda uluslararası uzmanlık örgütleri ile ve özellikle Avrupa Konseyi ile işbirliğini destekler 6 (Madde.126) Bunun yanında, Maastricht Antlaşması nın yürürlüğe girmesinden sonra Topluluk eğitim ve mesleki eğitim konusuyla ilgili olarak iki program yürürlüğe konulmuştur. Bunlar Leonarda davinci ve Scrotes programlarıdır. 3 İKV Yayınları, BAYDORAL CAN İstanbul.s.11 4 İKV Yayınları, İstanbul, s.11 5 ATAUM BÜLTEN Sayı 2, s.2 6 Maastricht Antlaşması Madde 126 4

14 C. SERBEST DOLAŞIM KAVRAMI VE İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş olan temel özgürlükler arasında, Birliğe üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı da yer almaktadır. Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı, kendi konumunu, dolaşım özgürlüğü sayesinde güçlendirmektedir. Yerleşme, iş edinme, Avrupa vatandaşlığı çerçevesinde gerçekleşme yoluna girmiştir. Serbest dolaşım kavramı, mesleki eğitimin yapılması, mesleki yeterliliklerin tanınması ve mesleklerin icrası konularında Avrupa nın hareket noktasını oluşturmaktadır. Kişilerin yeterlilik ve becerileri ile birlikte, özgür dolaşabilmeleri hakkı, AB anlaşmasının 8. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. Avrupa Birliği nde iç Pazar içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırları olmayan bir alan olarak (md/8) tanımlanmaktadır. Mesleksel yeterliliklerini kendi ülkesinde kazanmış birliğe üye bir ülkenin vatandaşı için bu durum, diğer bir ülkede kendine veya başka bir işverene ait bir işyerinde, bir meslekte çalışabilme olarak anlaşılmaktadır. Benzer biçimde, Birliğe üye ülkelerin kendi aralarında bir meslek alanında çalışabilmek için gerekli mesleksel yeterliliklerin kabul edilebilir en düşük düzeyini belirlemedikleri durumlarda, bir üye ülke ilgili meslek alanında verilen hizmetlerin niteliğinin düşmemesi için kendi ülkesinde bu düzeyi belirleyebilmektedir. Ancak bu durumda başka bir ülke vatandaşının kendi ülkesinde kazandığı mesleksel yeterliliklerin belirlenen bu düzeye uygunluğunu göz önüne alması gerekmektedir. 7 D. MESLEKİ VASIFLARIN TANINMASI-SEKTÖREL VE GENEL SİSTEM YAKLAŞIMLARI Roma Antlaşması kişilerin serbest dolaşımını sağlamak için tasarlanmış olsa da, üye devletler, diğer üye devletlerde kazanılan mesleki vasıfları tanımak zorunda değillerdi ve genelde de tanımadılar. Bu durum, genelde meslek sahiplerinin serbest dolaşımı konusunda büyük bir engel oluşturdu. Sonuç olarak, eğitim ve öğretimin, vasıfların ve sonrasında dolaşımın kabulünü kolaylaştırmak için işlemlerin yapılması gerekmiştir. Bu durum zamanla, Birlik içindeki mesleki vasıfların kabul edildiği 2 farklı yaklaşımın AB Direktifleri vasıtasıyla- bulunması ile sonuçlanmıştır. Sektörel direktifler yolu ve genel sistemler direktifleri yolu olarak bilinen bu iki yol aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İstisna olarak, hemşirelik gibi bazı meslekler için, ilgili hekimin başlangıç eğitim ve öğretimine dayanarak, her iki yaklaşım da kullanılır. 1. SEKTÖREL DİREKTİFLER 1970 ve 80 lerin çoğunda, Komisyon işlerinin çoğu, sektörel direktifler olarak bilinen, meslekler için ayrı direktiflerin hazırlanması üzerine odaklanmıştır. Her bir direktif, Brüksel deki Danışma Komitesi tarafından uygun meslekle ilgili kısımda yapılan çalışmanın sonucu olan ve uyumlaştırma olarak bilinen bir işlemle yerine getirilmiştir. Danışma Komitesi, ilgili mesleğin yapısı, asgari içeriği ve tüm üye devletler tarafından karşılıklı olarak tanınan vasıflara önderlik eden eğitim ve öğretim programlarının uzunluğu ile ilgili asgari standartları kabul etmiştir. Bu işlem, uyumlaştırma çalışmasıdır. Bir anlaşmaya varıldığı zaman, bir direktif yapılır. Bu faaliyetin ana amacı, AB içerisinde, bu mesleğin üyesi olan AB vatandaşlarının vasıfları, eğitim ve öğretim durumlarına göre serbest dolaşımlarına izin vermektir. Vasıfların, eğitim ve öğretim durumunun diğer bir AB ülkesinde tanınması için gereken müracaat, ilgili ülkedeki yetkili kuruluşa (sektörel direktifleri idare etmek için hukuken tanınan kuruluş) yapılmalıdır. 7 ATAUM BÜLTEN,2001, sayı 2, s.3 5

15 Uyumlaştırma için sektörel direktiflerin yapılması ve sürdürülmesi işleminin, zaman içerisinde yavaş, hantal, insani ve mali kaynak açısından külfet getirici olduğu görülmüştür. Uygulamada, sektörel direktiflerin, özellikle de sağlık bakımının ve mesleki pratiğin değişen yüzünü yansıtmada gerekli değişikliklerin yerine getirilmesinde hantal olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 1980 lerin sonunda ve 90 ların başında Tek Pazar ın vuku bulması ile, genel sistem direktifleri olarak kabul edilen yeni bir yaklaşım kabul edilmiştir. 2. GENEL SİSTEM DİREKTİFLERİ Genel Sistem direktifleri, uyumlaştırmadan çok bir tanıma işlemini baz alır. Sonuç olarak, bu yaklaşım, bir üye devlet içerisinde meslek sahibi olarak tanınan bireyin, ilgili mesleğin düzenlenmiş olması şartıyla, diğer bir üye devlet içerisinde de tanınması gerektiği anlamına gelir. 89/48/EEC sayılı direktif, A düzeyinde lise mezuniyetine eşdeğer bir öğrenimi takiben en az 3 yıllık bir yüksek öğrenim kursunun tamamlanması ile verilen diplomaları içerir. 92/51/EEC sayılı direktif, mesleki öğrenim ve 3 yıldan az bir yüksek öğrenime eşdeğer bir eğitim ve öğretimin tamamlanması sonucunda kazanılan diplomaları içerir. Bu yaklaşım, mesleki standartları korumaya gayret ederken, uygulaması daha kolay ve esnek olarak planlanmıştır. Ancak, düzenlenmiş meslek tanımı, gerektiği kadar açık değildir ve pratikte, göçmek isteyen kişiler için bir zorluk olabilmektedir. Direktiflerde eğitim ve öğretime dair hiçbir koşul, şarta bağlanmamıştır. Fakat, müracaat edenlerin vasıfları, ev sahibi ülkedeki atanmış kuruluş (Genel Sistem Direktiflerini idare etmek için hukuken tanınan kuruluş) tarafından belirlenir. Belli bir adaptasyon süresi istenebilir ya da birey bir sınavdan geçmeyi seçebilir. Sağlık alanında sektörel direktifleri bulunmayan tüm meslekler için kullanılan yol budur. Örneğin; Fransa da öğrenim görmüş ve İngiltere de çalışmak isteyen bir psikoterapist, vasıflarını belirlemek için atanmış kuruluş olarak (Tıbbi Tamamlayıcı Meslekler Konseyi ne (yakında Birleşik Sağlık Meslekleri Konseyi olarak yeniden isimlendirilecektir) başvurmalıdır. Eğitim ve öğretimde ya da tecrübelerdeki herhangi bir noksanlık, kişilerin vasıflarını kayıt etmeye ve İngiltere de çalışmaya uygun olarak belirlenmesinden önce tamamlanmalıdır. Bu aynı zamanda başlangıç uzman eğitim ve öğrenimi alan, yani genel bakım hemşirelik direktiflerini (77/452/EEC ve 77/453/EEC) karşılamayan hemşireler için de kullanılacak yoldur. Bu durumdaki bireylerin, vasıflarının tanınması için belirleme yapılması amacıyla ilgili atanmış kuruluşa başvurmaları istenir. İlgili ülkenin tanıması/kaydından önce, bir sınav ya da denetim altındaki bir uygulama süresi gerekli olabilir. 8 ( The European Unıon Standards For Nursing and Midwifery: European Health 21 target s.2,3,4) 8 The European Unıon Standards For Nursing and Midwifery European 21 target, 2001, s,2,3,4 6

III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI. 23 25 Nisan 2010 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI. 23 25 Nisan 2010 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI 5 Nisan 00 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU İÇİNDEKİLER. Giriş.. Geçmişten Günümüze Veteriner Hekimlik Eğitimi Öğretimi. Durum Analizi.. Dünya

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Adil KARAMAN Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Ç.E.E.İ. Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adil Karaman, 1965 yılı Ulubey (Uşak) doğumludur.

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Ekim 2003 2 GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Türk

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı