ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yayın Kurulu: Dr.Arslan Ümit GİRAY Dr. Nejla CAN Yaşar ODABAŞ Betül HASDEMİR Sevgi SUÇİN ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI Hazırlayan: Gülay TÜRKOĞULLARI AB Uzmanı Ankara, Kasım 2001

3 SUNUŞ Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle, evrensel ortak değerleri esas alan, barışçı ve aydınlık bir geleceği paylaşmak ve bu hususta katkılarda bulunmak azmindedir. Türk Hükümeti, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğini, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini ve Atatürk ün geleceğe bakışını doğrulayan kilit bir aşama ve Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir basamak olarak değerlendirmektedir Aralık 1999 tarihlerinde yapılan AB Konseyi Helsinki Zirvesi nde ülkemize tanınan Aday Ülke Statüsü, Türkiye AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu süreç içerisinde 8 Kasım 2001 tarihinde açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi ne istinaden Türkiye 24 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunda kabul edilen Ulusal Program ı yayımlamıştır. Ulusal Programda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması için Türk mevzuatında ihtiyaç duyulan değişikler, yenilikler ve oluşturulması gereken yeni kurumlar ile bu düzenlemelerin getireceği finansman ihtiyacı belirlenmiştir. Programda yer alan sağlık konuları, Türk sağlık mevzuatının uyumlaştırılmasında bir yol haritası niteliğindedir. Ulusal Program başlıklarından biri olan Kişilerin Serbest Dolaşımı konusunda hazırlanan bu kitap, mesleki vasıfların tanınması açısından sektörel ve genel sistem yaklaşımlarını değerlendirerek, Avrupa Birliği müktesebatındaki tıp doktoru, diş tabibi, eczacı, ebe ve hemşirelerin asgari eğitim süreleriyle eğitim programlarını incelemiştir. Yukarıda bahsedilen bütün meslek grupları ülkemizdeki almış oldukları eğitimleri, Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitimlerle karşılaştırma imkanına sahip olacak, ve bu alanda hazırlanacak bütün yasa yönetmelik ve tüzük çalışmalarına rehber olacaktır. Bu itibarla, Avrupa Birliği ndeki sağlık meslek gruplarının eğitim müfredatlarını ve serbest dolaşımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli kriterleri anlatan bu yayının, bundan sonraki çalışmalarımızda da önemli bir boşluğu dolduracağı düşüncesiyle Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eder, başarılar dilerim. Doç.Dr.Osman DURMUŞ SAĞLIK BAKANI i

4 ÖNSÖZ Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş temel özgürlükler arasında, Birliğe üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı da yer almaktadır. Avrupa Birliği vatandaşlığı, kendi konumunu, dolaşım özgürlüğü sayesinde güçlendirmektedir. Yerleşme, iş edinme, Avrupa vatandaşlığı çerçevesinde gerçekleşme yoluna girmiştir. Serbest dolaşım kavramı, mesleki eğitim yapılması, mesleki yeterliliklerin tanınması ve mesleklerin icrası konularında Avrupa nın hareket noktasını oluşturmaktadır. Kişilerin yeterlilik ve becerileri ile birlikte özgür dolaşabilmeleri hakkı Avrupa Birliği Anlaşmasının 8. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. Avrupa Birliğinde diplomaların karşılıklı olarak tanınması ve eğitim koşullarının uyumlaştırılması çalışmalarına 1970 li yılların ortalarında başlamış ve 1993 yılına kadar bu konudaki tüm mevzuatını yayımlamış ve uygulamaya koymuştur. 24 Mart 2001 de Ulusal Program yayımlandıktan sonra bu yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için uyum çalışmaları ivme kazanmıştır. Kişilerin serbest dolaşımı kapsamında gerçekleştirilecek mevzuat uyumu ile eğitim süreleri ve eğitim müfredatları değişecektir. Hazırlanan bu kitap tüm bu çalışmalarda rehber olacaktır. Birinci bölümde Maastricht sonrası gelişmeler, mesleki vasıfların tanınması açısından sektörel ve genel sistem yaklaşımları, serbest dolaşım açısından diploma ve belgelerin değerlendirilmesi ve tıp, diş hekimliği, eczacılık ebe ve hemşirelik eğitimleriyle ilgili Avrupa Birliği mevzuatı tanıtılmıştır. Eklerde ise, Avrupa Birliği Müktesebatının Kişilerin Serbest Dolaşımı Kapsamında yer alan tıp, diş hekimliği, eczacılık, ebe ve hemşirelikle ilgili yönergelerin resmi olmayan Türkçe çevirileri ve İngilizce metinleri yer almaktadır. Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üye olma nihai hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program kapsamında, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin yanında, bütün sağlık personelinin asgari eğitim koşullarını belirleyen ve serbest dolaşım için gerekli kriterlere yer veren bu eserin çalışmalarda yararlı olacağını ümit ediyoruz. Bu itibarla, katkılarından dolayı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı nın çalışanlarına ve yayını hazırlayan Avrupa Birliği Uzmanı Gülay TÜRKOĞULLARI na teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Dr.Arslan Ümit GİRAY Daire Başkan V. ii

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...i ÖNSÖZ......ii İÇİNDEKİLER......iii I.GİRİŞ...1 II.AVRUPA BİRLİĞİ NDE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI...2 A. YERLEŞME HAKKI...2 B. MAASTRİCHT ANLAŞMASI SONRASI GELİŞMELER...3 C.SERBEST DOLAŞIM KAVRAMI VE İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ...5 D.MESLEKİ VASIFLARIN TANINMASI-SEKTÖREL VE GENEL SİSTEM YAKLAŞIMLARI Sektörel Direktifler Genel Sistem Direktifleri...6 E.SERBEST DOLAŞIM AÇISINDAN DİPLOMA VE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TIP DOKTORLARI Genel Tıp Eğitimi Uzmanlık Eğitimi Full-time Uzmanlık Eğitimi Part-time Uzmanlık Eğitimi Türkiye ve Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitimi Karşılaştırması AVRUPA BİRLİGİ NDE TIP UZMANLARI BİRLİĞİ (UEMS) Tıp Uzmanının Tanımlanması Tıp Uzmanı Eğitiminde Yetkili Kuruluş Eğitim Kalitesinin Garantisi Uzmanlık Eğitiminin Özel Yanları Ulusal Kuruluş Tıp Uzmanlarının Eğitimine Geçişte Seçim Eğitim Kuruluşunun Hacmi Eğitim Kuruluşun Kalite Temini Eğitim Nitelikleri DİŞ HEKİMLİĞİ Pratisyen Diş Hekimlerinin Eğitim Müfredatı...18 iii

6 4.ECZACILAR Eczacıların Eğitim Müfredatı HEMŞİRELER Genel Bakımdan Sorumlu Hemşirelerin Eğitim Müfredatı EBELER Ebe Eğitim Programı Pratik ve Klinik Eğitim Münih Deklerasyonu...25 F-İÇ PAZAR İÇİN MEVZUAT GİRİŞİMİ...26 G.GELECEĞE BAKIŞ...26 H.AVRUPA BİRLİĞİ NDE ÇALIŞMA KOŞULLARI...26 III.SONUÇ...27 TABLOLAR...11 EKLER Ek-1-a: 93/16/EEC sayılı Doktorların Serbest Dolaşımı ile ilgili direktifin Türkçe Çevirisi Ek-1-b: 93/16/EEC sayılı Doktorların Serbest Dolaşımı ile ilgili direktifin ingilizce metni Ek-2-a: 78/688/EEC sayılı Diş hekimlerinin eğitimi konusunda danışma komitelerinin kurulmasına yönelik direktifin Türkçe çevirisi Ek-2-b: 78/688/EEC sayılı Diş hekimlerinin eğitimi konusunda danışma komitelerinin kurulmasına yönelik direktifin İngilizce metni Ek-3-a: 78/687/EEC sayılı Diş Hekimlerinin etkinliklerine ilişkin yasa, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin direktifin Türkçe çevirisi...90 Ek-3-b: 78/687/EEC sayılı Diş Hekimlerinin etkinliklerine ilişkin yasa, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin direktifin İngilizce metni Ek-4-a: 78/686/ sayılı Diş Hekimlerinin diploma sertifika ve resmi niteliklerini kanıtlayan diğer belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin direktifini Türkçe çevirisi iv

7 Ek-4-b: 78/686/ sayılı Diş Hekimlerinin diploma sertifika ve resmi niteliklerini kanıtlayan diğer belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin direktifini İngilizce metni Ek-5-a: 85/433/EEC sayılı Eczacılıkta diplomaların sertifikaların ve resmi nitelik belirten diğer belgelerin karşılıklı tanınması ile ilgili direktifin Türkçe çevirisi Ek-5-b: 85/433/EEC sayılı Eczacılıkta diplomaların sertifikaların ve resmi nitelik belirten diğer belgelerin karşılıklı tanınması ile ilgili direktifin İngilizce metni Ek-6-a: 85/432/EEC sayılı Eczacılık alanında belirli diğer faaliyetler ile ilgili kanun, tüzük ya da idari düzenlemelerin yer aldığı direktifin Türkçe çevirisi Ek-6-b: 85/432/EEC sayılı Eczacılık alanında belirli diğer faaliyetler ile ilgili kanun, tüzük ya da idari düzenlemelerin yer aldığı direktifin İngilizce metni Ek-7-a: 85/434/EEC sayılı Farmasötik Eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulmasına yönelik direktifin Türkçe çevirisi Ek-7-b: 85/434/EEC sayılı Farmasötik Eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulmasına yönelik direktifin İngilizce metni Ek-8-a: 75/320/EEC sayılı Farmasötik Komitesi kurulması hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-8-b: 75/320/EEC sayılı Farmasötik Komitesi kurulması hakkındaki direktifin İngilizce metni Ek-9-a: 77/454/EEC sayılı Hemşire eğitimi üzerine bir danışma komitesi kararı ile ilgili direktifin Türkçe çevirisi Ek-9-b: 77/454/EEC sayılı Hemşire eğitimi üzerine bir danışma komitesi kararı ile ilgili direktifin İngilizce metni Ek-10-a: 77/452/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin yerleşme ve hizmet serbestisini kolaylaştıracak tedbirleri içeren ve bu amaçla diplomaların karşılıklı tanınmasına dair direktifin Türkçe çevirisi Ek-10-b: 77/452/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin yerleşme ve hizmet serbestisini kolaylaştıracak tedbirleri içeren ve bu amaçla diplomaların karşılıklı tanınmasına dair direktifin İngilizce metni Ek-11-a: 77/453/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin faaliyetleriyle İlgili kanun tüzük ve yönetmeliklerin koordinasyonuyla ilgili direktifin Türkçe çevirisi v

8 Ek-11-b: 77/453/EEC sayılı Genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin faaliyetleriyle İlgili kanun tüzük ve yönetmeliklerin koordinasyonuyla ilgili direktifin İngilizce metni Ek-12-a: 80/154/EEC sayılı ebelikte diplomaların, sertifikaların ve nitelikleri belirten diğer resmi belgelerin karşılıklı tanınmasıyla ilgili direktifin Türkçe çevirisi Ek-12-b: 80/154/EEC sayılı ebelikte diplomaların, sertifikaların ve nitelikleri belirten diğer resmi belgelerin karşılıklı tanınmasıyla ilgili direktifin İngilizce metni Ek-13-a: 80/155/EEC sayılı ebelik faaliyetlerine başlamak ve icra etmek ile ilgili kanun Tüzük veya idari faaliyetler tarafından belirlenen koordinasyon hükümlerine İlişkin direktifin Türkçe çevirisi Ek-13-b: 80/155/EEC sayılı ebelik faaliyetlerine başlamak ve icra etmek ile ilgili kanun Tüzük veya idari faaliyetler tarafından belirlenen koordinasyon hükümlerine İlişkin direktifin İngilizce metni Ek-14-a: 80/156/EEC sayılı ebelerin eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulması Hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-14-b: 80/156/EEC sayılı ebelerin eğitimi ile ilgili bir danışma komitesi kurulması Hakkındaki direktifin İngilizce metni Ek-15-a: 75/365/EEC sayılı kamu sağlığı kıdemli memurlar komitesi kurulması hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-15-b: 75/365/EEC sayılı kamu sağlığı kıdemli memurlar komitesi kurulması hakkındaki direktifin İngilizce metni Ek-16-a: 89/595/EEC sayılı genel bakımdan sorumlu hemşirelerle ilgili 77/452/EEC 77/453/EEC sayılı direktifi düzelten direktifin Türkçe çevirisi Ek-16-b: 89/595/EEC sayılı genel bakımdan sorumlu hemşirelerle ilgili 77/452/EEC 77/453/EEC sayılı direktifi düzelten direktifin İngilizce metni Ek-17-a: 81/1057/EEC sayılı kazanılmış haklarla ilgili olarak doktorların, genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin ve veterinerlerin 75/362/EEC, 78/1636/EEC, 78/1026/EEC sayılı direktifleri tanımlayan direktifinin Türkçe çevirisi, Ek-17-b: 81/1057/EEC sayılı kazanılmış haklarla ilgili olarak doktorların, genel Bakımdan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin ve veterinerlerin 75/362/EEC, 78/1636/EEC, 78/1026/EEC sayılı direktifleri tanımlayan direktifinin İngilizce metni vi

9 Ek-18-a 75/364/EEC sayılı Tıbbi Eğitim Danışma Komitesi Kurulmasına Dair konsey kararının Türkçe çevirisi, Ek-18-b 75/364/EEC sayılı Tıbbi Eğitim Danışma Komitesi Kurulmasına Dair konsey kararının İngilizce metni, Ek-19-a 89/594/EEC sayılı 75/363/EEC, 78/1027/EEC ve 80/155/EEC, 75/362/EEC 77/452/EEC, 78/686/EEC 80/154/EEC sayılı direktifi düzelme yapan direktifin Türkçe çevirisi Ek-19-b: 89/594/EEC sayılı 75/363/EEC, 78/1027/EEC ve 80/155/EEC, 75/362/EEC 77/452/EEC, 78/686/EEC 80/154/EEC sayılı direktifi düzelme yapan direktifin İngilizce metni Ek-20-a: 99/42/EEC sayılı mesleki niteliklerle ilgili bir mekanizma kurulmasına hakkında direktifin Türkçe çevirisi Ek-20-b: 99/42/EEC sayılı mesleki niteliklerle ilgili bir mekanizma kurulmasına hakkında direktifin İngilizce metni Ek-21-a: 89/48/EEC sayılı mesleki bir öğrenimin ve en az 3 yıllık bir eğitim süresinin tamamlanmasından sonra kazanılan yüksek öğrenim diplomalarının tanınması genel sistemi hakkındaki direktifin Türkçe çevirisi Ek-21-b: 89/48/EEC sayılı mesleki bir öğrenimin ve en az 3 yıllık bir eğitim süresinin tamamlanmasından sonra kazanılan yüksek öğrenim diplomalarının tanınması genel sistemi hakkındaki direktifin İngilizce metni vii

10 GİRİŞ Avrupa Birliğinin Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, Türkiye nin Avrupa Birliği ile diğer adaylarla eşit şartlarda aday ülke olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye tarafından AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin bir Ulusal Program hazırlanması öngörülmüştür.bu nedenle de çıkarılacak tüm yasaların AB müktesebatına uyumu istenmiştir. Ulusal Programda yer alan konulardan biri de, Kişilerin Serbest Dolaşımıdır. Kişilerin Serbest Dolaşımı kapsamında, Yerleşme Hakkına ilişkin hükümler ilk olarak Avrupa Birliği nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşmasının 52. ila 58. maddeleri arasında yer almıştır. Yerleşme hakkı ile ilgili bölümde yer alan en önemli husus, bağımsız çalışan kişilerin yerleşme hakkını garanti altına almak için, hem diplomaların karşılıklı tanınması hem de meslekler için gerekli ulusal eğitim koşullarının uyumlaştırılmasıdır. Avrupa Birliği, diplomaların karşılıklı tanınması ve eğitim koşullarının uyumlaştırılması çalışmalarına 1970 li yıllarda başlayıp 1993 yılına kadar devam etmiş ve bu kapsamda Doktorlar, Diş Hekimleri, Eczacılar, Hemşireler, Ebeler için sektörel direktifleri oluşturmuşlardır. Sektörel direktifleri bulunmayan meslekler için de, Genel Sistem Direktiflerini çıkarmışlardır. Dolaşım, ilgili mesleğin düzenlenmiş olması şartıyla, eğitim ve öğretim ile vasıflarının tanınması sistemine dayanır. Genel Sistem Direktifleri, uyumlaştırmadan çok bir tanıma işlemini baz alır. Sonuç olarak, bu yaklaşım, bir üye devlet içerisinde meslek sahibi olarak tanınan bireyin, ilgili mesleğin düzenlenmiş olması şartıyla, diğer bir üye devlet içerisinde de tanınması gerektiği anlamına gelir. Bu kitap, meslek sahiplerinin üye devletler içerisinde serbest dolaşımını destekleyen standartlar, yapılar ve işlemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yukarıda sayılan mesleklerle ilgili olarak mesleki standartları ve bu standartların uygulandığı, izlendiği ve korunduğu mekanizmaları ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, olası gelecek trendlerini ve öncelikleri tartışmaktadır. 1

11 II-AVRUPA BİRLİĞİ NDE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI A. YERLEŞME HAKKI Avrupa Birliği nin kurucu Antlaşması olan Roma Antlaşmasında yerleşme hakkına ilişkin hükümler 52 ile 58.maddeler arasında yer almıştır. Yerleşme hakkı kısaca kişilere ve şirketlere, hizmet verdikleri ülkenin mevzuatına tabi olmak koşuluyla, Topluluğun herhangi bir yerinde iş kurma hakkının verilmesi anlamına gelmektedir. Bu hak ikincil kurum (secondary establishment) adı verilen şube, bayii açma, gibi işlemler için de geçerlidir. Antlaşmanın ilgili hükümleri üye ülkelerin geçiş süresi (1 Ocak 1958 ve 31 Aralık 1969 tarihleri arasındaki dönem) içinde, kişilerin yerleşme hakkı önündeki kısıtlamaları aşamalı olarak kaldıracaklarını, bu uygulamanın kişiler tarafından açılacak şube ve temsilcilikleri de kapsayacağını, yerleşme hakkı serbestisinin kişilere tek başına çalışma hakkı,iş kurma ve işletme hakkı tanıdığını öngörmektedir. Antlaşmanın 56. maddesi yerleşme hakkı nın ancak kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı gibi nedenlerle kısıtlanabileceğini öngörmüş, ancak, bu kısıtlamaların keyfi kullanımını ikincil mevzuat ile (25 Şubat 1964 tarih ve 64/221 sayılı direktif) kontrol altına almıştır. Yerleşme hakkı ilgili bölümde yer alan en önemli husus, bağımsız çalışan kişilerin yerleşme hakkını garanti altına almak için hem diplomaların karşılıklı tanınması hem de meslekler için gerekli ulusal eğitim koşullarının uyumlaştırılmasıdır. Antlaşmanın 57. maddesi diplomaların, benzeri belge ve sertifikaların karşılıklı olarak tanınması, tasarrufların korunması, kredi verme kuralları, bankacılık, tıp ve eczacılık mesleklerinin icrasının liberalizasyonu için Konsey kararları çıkarılması, tıp ve eczacılık konusunda aşamalı olarak serbestleştirmenin, üye ülke koşullarının karşılıklı koordinasyonu ile gerçekleştirileceğini hüküm altına almış ve Bakanlar Konseyine bu alanda özellikle de mesleki eğitim alanında mevzuat çıkartma yetkisi vermiştir. Ayrıca tıp ve eczacılık gibi mesleklerde, yalnızca eğitim koşullarının değil, bu mesleklerin icra edilme koşulları nın da uyumlaştırılması gerekmektedir. Roma Antlaşması, öncelikle, yerleşme hakkına ilişkin mevcut kısıtlamaların, 1 Ocak 1958 ve 31 Aralık 1969 tarihleri arasındaki geçiş döneminde aşamalı olarak kaldırılmasını, Avrupa Komisyonunun bu amaca yönelik bir genel program hazırlamasını, daha sonra ise bu programa dayalı olarak ikincil mevzuatın da bu program doğrultusunda çıkarılmasını öngörmektedir. 18 Aralık 1961 tarihinde Bakanlar Konseyi yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisi için Komisyon tarafından hazırlanan iki genel programı onaylamıştır. Bu programlara dayalı olarak çıkarılması gereken ikincil mevzuat alanında çok yavaş ilerleme olurken, 21 Haziran 1974 tarihinde Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, Roma Antlaşmasının yerleşme hakkında ilişkin maddesinin (52) doğrudan uygulanabilir olduğuna karar vermiş ve herhangi bir AB üye ülke vatandaşının başka bir AB üye ülkesinden bu alanda kendi vatandaşlarına uyguladığı mevzuatı kendine de uygulamasını isteme hakkı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Antlaşma hükümleri doğrudan uygulanabilir olduğundan yeni mevzuat çıkarmaya gerek kalmamıştır. 2

12 Ancak yerleşme hakkı üzerinde ayrımcı uygulamaların ve dolayısıyla kısıtlamaların tamamen kaldırılabilmesi için eğitim koşullarındaki farklılığın giderilmesi gerekmektedir. Özellikle bağımsız çalışan meslek sahipleri için farklı ülkelerde, eğitime ilişkin farklı önkoşullar ile karşılaşmak, serbest dolaşımı engelleyen fiili bir durum ortaya çıkardığı için AB de bugün eğitim koşullarının uyumlaştırılması ve diplomaların karşılıklı tanınması ve mesleki akreditasyon konusunda çalışmalar sürmektedir. 1 B. MAASTRİCHT ANLAŞMASI SONRASI GELİŞMELER 2000 li yıllarda Avrupa Birliği sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan bütünleşmiş ve sürekli bir değişim programı içinde, barışcıl ve yerleşmiş bir demokratik yaşama (hayata) alınmış, ulus devletler birliğinin yeniden yapılanma sürecine dönüşmüştür. 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993 te yürürlüğe giren ve üye ülkelerin ulusal (toplumsal, kültürel ve tarihsel) özelliklerini yadsımayacak bir biçimde danışmayı öngören Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) ile Avrupa Topluluğu ndan Avrupa Birliği ne dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliğine üye ülkeler, dünyanın önde gelen refah devletleri olmalarına karşın sosyo-ekonomik gelişme düzeyleri açısından türdeş bir yapıya sahip değildir. Türkiye nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinin, 1999 yılının sonunda, tam üyeliğe aday konumuna yükseltilmiş olması, Türkiye nin sosyal, siyasal, hukuksal, eğitsel, kültürel, ekonomik ve benzeri politikalarını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu çerçevede, birliğe tam üye olma sürecinde eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, insangücü, istihdam ve benzeri sosyal politikalar, hem nitel hem de nicel anlamda, en az ekonomik politikalar kadar belirleyici bir rol oynayacaktır. Avrupa Birliği nde yalnızca ekonomik büyümeyi sağlayacak politikalar değil, aynı zamanda bu büyümenin daha fazla istihdam yaratmasını sağlayacak politikaların endüstriyel değişim, üretim süreçlerinin dönüşümü ve iş dünyasının örgütlenmesindeki değişim ve yeni hizmet alanlarının gelişmesine önem verilmektedir. Maastricht Antlaşması nın belki en belirgin özelliği, tüm toplumsal alanlarda, üye ülkelere, belirli bir modeli uygulama zorunluluğu getirmesidir. Her üye ülke, kendi ulusal politikalarına ve sosyo-ekonomik yapısına uygun bir sistemi uygulamakta özgürdür. Ancak ulusal sistemler içinde yer alması ve izlenmesi gereken kimi ölçütler de vardır. Toplumsal alanlarda AB nin temel yaklaşımı, üye ülkelerin sosyo-ekonomik sistemlerinin belirlenen genel ilkeler ve ölçütlerle çelişmeyecek biçimde düzenlenmesidir. Bu bağlamda, yöntem, içerik ve yapı açısından tek tip bir model yerine, üye ülkelerin kendi ulusal özelliklerine göre biçimlenen politikalarının, AB politikası ile bağdaştırılması ve karşılıklı görüşlerin paylaşılması yolu ile birbirlerine uyumlu duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Bir çok yönleri ile çağdaş ve uygar olarak nitelenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerle eşdeğer koşullarda yaşama ve benzer ölçütlere erişme, ancak toplumsal alandaki sosyo-ekonomik sistemlerdeki temel öğelerin AB düzeyine erişmesine bağlıdır. 2 Maastricht Antlaşmasıyla bir birlik vatandaşlığı tesis edilmiştir. Bir Üye Devletin Uyruğunda olan herkes Birlik vatandaşıdır. 1 DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 2000 s.33 2 ATAUM BÜLTEN, Ankara 2001, Sayı 2,s.2 3

13 Birlik vatandaşları bu anlaşma ile öngörülen haklardan yararlanırlar ve yükümlülüklere tabidirler( madde 8) 3 Yine aynı anlaşmada bütün birlik vatandaşları, bu andlaşmada ve uygulaması ile ilgili olarak vücuda getirilen düzenlemelerde öngörülen sınırlamalar ve koşullar saklı kalmak kaydı ile üye devletlerin toprakları üstünde serbestçe dolaşmak ve ikamet etmek hakkına sahiptir denilmektedir(madde 8a) lı yıllarda istihdam politikalarına yönelik olarak mesleksel eğitim konusu güncelliğini korurken, Maastricht Antlaşmasıyla Avrupa Gerçekleri Üzerinde Eğitim ve Avrupa Yurttaşlık Eğitimi önem ve ağırlık kazanmıştır. Avrupa Birliği ne tam üye olması amaçlanan Türkiye nin Birliğin saygın bir üyesi olabilmesi için ekonomik göstergelerinin yanı sıra, insan gücü ve eğitim yapısını da AB ülkelerinin gelişmişlik düzeyine eriştirmesi bir zorunluluk durumuna dönüşmüştür. Dolayısıyla, Türkiye nin hedeflerinin Birliğin bu alandaki geleceğe yönelik hedefleri ile uyumlu bir yapıda olması gereklidir. 5 Maastricht Antlaşmasıyla mesleki eğitim konusuna madde 126 da değinilmiş olup, mesleki eğitim konusunda topluluk yetkisini işbirliği esasına göre kullanacaktır. Topluluk, öğretimin içeriği ve öğretim sisteminin örgütlenmesinin yanı sıra ve dil çeşitliliği de dahil olmak üzere, üye devletlerin sorumluluklarına tamamen riayet ederek ve gerektiğinde faaliyetlerini tamamlayıp destekleyecek şekilde, üye devletlerarası işbirliğini teşvik edip, nitelikli bir öğretimin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Topluluk faaliyetinin amaçları şu şekildedir. Özellikle üye devletlerin dillerinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yolu ile, öğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek; Diplomaların ve öğretim sürelerinin akademik olarak tanınmasını teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğine olanak tanımak, Öğretim birimleri arasında işbirliğini iyileştirmek, Üye Devletlerin öğrenim sistemlerinin ortak sorunları üstüne bilgi ve deneyim değişimini geliştirmek, Gençlerin değişimi ile sosyo-eğitim animatörlerinin değişimini desteklemek, Uzaktan öğretimin gelişmesini teşvik etmek, Topluluk ve Üye Devletler üçüncü ülkeler ile ve öğretim konusunda uluslararası uzmanlık örgütleri ile ve özellikle Avrupa Konseyi ile işbirliğini destekler 6 (Madde.126) Bunun yanında, Maastricht Antlaşması nın yürürlüğe girmesinden sonra Topluluk eğitim ve mesleki eğitim konusuyla ilgili olarak iki program yürürlüğe konulmuştur. Bunlar Leonarda davinci ve Scrotes programlarıdır. 3 İKV Yayınları, BAYDORAL CAN İstanbul.s.11 4 İKV Yayınları, İstanbul, s.11 5 ATAUM BÜLTEN Sayı 2, s.2 6 Maastricht Antlaşması Madde 126 4

14 C. SERBEST DOLAŞIM KAVRAMI VE İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş olan temel özgürlükler arasında, Birliğe üye ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı da yer almaktadır. Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı, kendi konumunu, dolaşım özgürlüğü sayesinde güçlendirmektedir. Yerleşme, iş edinme, Avrupa vatandaşlığı çerçevesinde gerçekleşme yoluna girmiştir. Serbest dolaşım kavramı, mesleki eğitimin yapılması, mesleki yeterliliklerin tanınması ve mesleklerin icrası konularında Avrupa nın hareket noktasını oluşturmaktadır. Kişilerin yeterlilik ve becerileri ile birlikte, özgür dolaşabilmeleri hakkı, AB anlaşmasının 8. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. Avrupa Birliği nde iç Pazar içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırları olmayan bir alan olarak (md/8) tanımlanmaktadır. Mesleksel yeterliliklerini kendi ülkesinde kazanmış birliğe üye bir ülkenin vatandaşı için bu durum, diğer bir ülkede kendine veya başka bir işverene ait bir işyerinde, bir meslekte çalışabilme olarak anlaşılmaktadır. Benzer biçimde, Birliğe üye ülkelerin kendi aralarında bir meslek alanında çalışabilmek için gerekli mesleksel yeterliliklerin kabul edilebilir en düşük düzeyini belirlemedikleri durumlarda, bir üye ülke ilgili meslek alanında verilen hizmetlerin niteliğinin düşmemesi için kendi ülkesinde bu düzeyi belirleyebilmektedir. Ancak bu durumda başka bir ülke vatandaşının kendi ülkesinde kazandığı mesleksel yeterliliklerin belirlenen bu düzeye uygunluğunu göz önüne alması gerekmektedir. 7 D. MESLEKİ VASIFLARIN TANINMASI-SEKTÖREL VE GENEL SİSTEM YAKLAŞIMLARI Roma Antlaşması kişilerin serbest dolaşımını sağlamak için tasarlanmış olsa da, üye devletler, diğer üye devletlerde kazanılan mesleki vasıfları tanımak zorunda değillerdi ve genelde de tanımadılar. Bu durum, genelde meslek sahiplerinin serbest dolaşımı konusunda büyük bir engel oluşturdu. Sonuç olarak, eğitim ve öğretimin, vasıfların ve sonrasında dolaşımın kabulünü kolaylaştırmak için işlemlerin yapılması gerekmiştir. Bu durum zamanla, Birlik içindeki mesleki vasıfların kabul edildiği 2 farklı yaklaşımın AB Direktifleri vasıtasıyla- bulunması ile sonuçlanmıştır. Sektörel direktifler yolu ve genel sistemler direktifleri yolu olarak bilinen bu iki yol aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İstisna olarak, hemşirelik gibi bazı meslekler için, ilgili hekimin başlangıç eğitim ve öğretimine dayanarak, her iki yaklaşım da kullanılır. 1. SEKTÖREL DİREKTİFLER 1970 ve 80 lerin çoğunda, Komisyon işlerinin çoğu, sektörel direktifler olarak bilinen, meslekler için ayrı direktiflerin hazırlanması üzerine odaklanmıştır. Her bir direktif, Brüksel deki Danışma Komitesi tarafından uygun meslekle ilgili kısımda yapılan çalışmanın sonucu olan ve uyumlaştırma olarak bilinen bir işlemle yerine getirilmiştir. Danışma Komitesi, ilgili mesleğin yapısı, asgari içeriği ve tüm üye devletler tarafından karşılıklı olarak tanınan vasıflara önderlik eden eğitim ve öğretim programlarının uzunluğu ile ilgili asgari standartları kabul etmiştir. Bu işlem, uyumlaştırma çalışmasıdır. Bir anlaşmaya varıldığı zaman, bir direktif yapılır. Bu faaliyetin ana amacı, AB içerisinde, bu mesleğin üyesi olan AB vatandaşlarının vasıfları, eğitim ve öğretim durumlarına göre serbest dolaşımlarına izin vermektir. Vasıfların, eğitim ve öğretim durumunun diğer bir AB ülkesinde tanınması için gereken müracaat, ilgili ülkedeki yetkili kuruluşa (sektörel direktifleri idare etmek için hukuken tanınan kuruluş) yapılmalıdır. 7 ATAUM BÜLTEN,2001, sayı 2, s.3 5

15 Uyumlaştırma için sektörel direktiflerin yapılması ve sürdürülmesi işleminin, zaman içerisinde yavaş, hantal, insani ve mali kaynak açısından külfet getirici olduğu görülmüştür. Uygulamada, sektörel direktiflerin, özellikle de sağlık bakımının ve mesleki pratiğin değişen yüzünü yansıtmada gerekli değişikliklerin yerine getirilmesinde hantal olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 1980 lerin sonunda ve 90 ların başında Tek Pazar ın vuku bulması ile, genel sistem direktifleri olarak kabul edilen yeni bir yaklaşım kabul edilmiştir. 2. GENEL SİSTEM DİREKTİFLERİ Genel Sistem direktifleri, uyumlaştırmadan çok bir tanıma işlemini baz alır. Sonuç olarak, bu yaklaşım, bir üye devlet içerisinde meslek sahibi olarak tanınan bireyin, ilgili mesleğin düzenlenmiş olması şartıyla, diğer bir üye devlet içerisinde de tanınması gerektiği anlamına gelir. 89/48/EEC sayılı direktif, A düzeyinde lise mezuniyetine eşdeğer bir öğrenimi takiben en az 3 yıllık bir yüksek öğrenim kursunun tamamlanması ile verilen diplomaları içerir. 92/51/EEC sayılı direktif, mesleki öğrenim ve 3 yıldan az bir yüksek öğrenime eşdeğer bir eğitim ve öğretimin tamamlanması sonucunda kazanılan diplomaları içerir. Bu yaklaşım, mesleki standartları korumaya gayret ederken, uygulaması daha kolay ve esnek olarak planlanmıştır. Ancak, düzenlenmiş meslek tanımı, gerektiği kadar açık değildir ve pratikte, göçmek isteyen kişiler için bir zorluk olabilmektedir. Direktiflerde eğitim ve öğretime dair hiçbir koşul, şarta bağlanmamıştır. Fakat, müracaat edenlerin vasıfları, ev sahibi ülkedeki atanmış kuruluş (Genel Sistem Direktiflerini idare etmek için hukuken tanınan kuruluş) tarafından belirlenir. Belli bir adaptasyon süresi istenebilir ya da birey bir sınavdan geçmeyi seçebilir. Sağlık alanında sektörel direktifleri bulunmayan tüm meslekler için kullanılan yol budur. Örneğin; Fransa da öğrenim görmüş ve İngiltere de çalışmak isteyen bir psikoterapist, vasıflarını belirlemek için atanmış kuruluş olarak (Tıbbi Tamamlayıcı Meslekler Konseyi ne (yakında Birleşik Sağlık Meslekleri Konseyi olarak yeniden isimlendirilecektir) başvurmalıdır. Eğitim ve öğretimde ya da tecrübelerdeki herhangi bir noksanlık, kişilerin vasıflarını kayıt etmeye ve İngiltere de çalışmaya uygun olarak belirlenmesinden önce tamamlanmalıdır. Bu aynı zamanda başlangıç uzman eğitim ve öğrenimi alan, yani genel bakım hemşirelik direktiflerini (77/452/EEC ve 77/453/EEC) karşılamayan hemşireler için de kullanılacak yoldur. Bu durumdaki bireylerin, vasıflarının tanınması için belirleme yapılması amacıyla ilgili atanmış kuruluşa başvurmaları istenir. İlgili ülkenin tanıması/kaydından önce, bir sınav ya da denetim altındaki bir uygulama süresi gerekli olabilir. 8 ( The European Unıon Standards For Nursing and Midwifery: European Health 21 target s.2,3,4) 8 The European Unıon Standards For Nursing and Midwifery European 21 target, 2001, s,2,3,4 6

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1. Karar TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 31/07/2009 Karar No : 2 Karar (Değişik Karar Metni: 28.06.2013 tarih ve 376 nolu TUK Kararı) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürisinin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ Dr. Arslan Ümit GİRAY Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Türkiye 1. Uluslararası Optik Forumu 17 18 Haziran 2006,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) TEBLİĞ Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığından: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)

Detaylı

Cumartesi, 02 Şubat :14 - Son Güncelleme Perşembe, 31 Aralık :16

Cumartesi, 02 Şubat :14 - Son Güncelleme Perşembe, 31 Aralık :16 2 Şubat 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26775 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN ASGARİ STANDARDINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ECZACILIK EĞİTİMİNİN ASGARİ STANDARDINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ECZACILIK EĞİTİMİNİN ASGARİ STANDARDINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete de, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ndan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE

DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26775 DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İZMİR ADANA BURSA

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İZMİR ADANA BURSA ACİL TIP İZMİR ANKARA KOCAELİ YALOVA EDİRNE TEKİRDAĞ MANİSA ZONGULDAK HATAY MUĞLA ÇANAKKALE KIRIKKALE KIRKLARELİ GİRESUN BURDUR ISPARTA BOLU BARTIN KÜTAHYA KARABÜK UŞAK AFYONKARAHİSAR OSMANİYE ORDU DÜZCE

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ ACİL TIP ANKARA KOCAELİ ÇANAKKALE BALIKESİR ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MUĞLA YALOVA MANİSA EDİRNE TRABZON KÜTAHYA UŞAK OSMANİYE RİZE AFYONKARAHİSAR DÜZCE ORDU KARABÜK KIRKLARELİ BARTIN BİLECİK GİRESUN BURDUR

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ACİL TIP 2 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ACİL TIP İZMİR İSTANBUL ANKARA YALOVA ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ EDİRNE MUĞLA ÇANAKKALE MANİSA UŞAK ORDU GİRESUN RİZE ISPARTA KIRKLARELİ OSMANİYE KIRIKKALE DÜZCE BOLU BURDUR AFYONKARAHİSAR KARABÜK BARTIN

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP İZMİR İSTANBUL KOCAELİ ANKARA ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MANİSA EDİRNE YALOVA MUĞLA ÇANAKKALE AFYONKARAHİSAR BOLU BİLECİK GİRESUN KIRIKKALE UŞAK OSMANİYE BURDUR RİZE DÜZCE BARTIN KIRKLARELİ KÜTAHYA

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU Tablo 1: Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı 2011-2012 2012-2013 Tezli Yüksek Lisans 516 450 Tezsiz Yüksek Lisans 37 31

Detaylı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı Genel

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 73 Askeri Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM Farklı kurumların insan

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Bahar yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

KARAR Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit EĞRİ nin tarih ve 2599 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit EĞRİ nin tarih ve 2599 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 07.01- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı

Detaylı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri * Lütfen Doktora başvurularınızı yapmadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Genel Özellikler Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 7.02.205 Üniversitemiz Tıp, Bilimleri ve için aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dalları ve na 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Ankara Ankara Numune

Detaylı

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Uzm. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu uygulama esasları, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ T.C Uyruklu KONTENJAN Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş

Detaylı

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARl

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARl T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ) LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARl Anabilim Dalı Adı Program Askeri Psikoloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Marmara Ünirsitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları, (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay geçiş Yabancı uyruklu T.C. vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı uyruklu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü aşağıda belirtilen yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacaktır.

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.06 27 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 009-00 Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları Yüksek Lisans ve kontenjanları için tıklayınız Türk ve Akraba

Detaylı

T.C. Vatandaşı. Yatay geçiş

T.C. Vatandaşı. Yatay geçiş T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması)

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) 28 Mart 2017 33. MDK Toplantısı, ANKARA ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINDAN (ÇEP) NE ANLAŞILMAKTADIR?

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1. SINIF, 1. YARIYIL 08:30-09:15 HİSTOLOJİ I MEDİKAL BİYOLOJİ BİLGİSAYAR FİZYOLOJİ I 09:25-10:10 HİSTOLOJİ I MEDİKAL BİYOLOJİ BİLGİSAYAR FİZYOLOJİ I TÜRK DİLİ I MEDİKAL KİMYA FİZYOLOJİ I İYİ VETERİNER

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 29.08.2008 R.G.Sayısı: 26982 MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî

Detaylı

17.11.2014 PAZARTESİ

17.11.2014 PAZARTESİ 17.11.2014 PAZARTESİ OSMAN A B Kan Lenfoıd 2 (Patoloji) 3. (A ) Tıbbi Bilimlere Giriş -Biyokimya (A ) Tıbbi Bilimlere Giriş -Biyokimya (B- ) Kan Lenfoıd 2 (Tıbbi Mikrobiyoloji) 3.(A ) Kan Lenfoıd 2 (Fizyoloji)

Detaylı

TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI

TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ* *Tıpta Uzmanlık Kurulu, Tıbbi Mikrobiyoloji Müfredat Komisyonu Yürütücüsü Sağlık Hizmetleri 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Dersin kodu Dersin Adı T P K AKTS 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 1

Detaylı

Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü. Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006

Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü. Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006 Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006 Optik ve Optometri Eğitiminin Geleceği Konusunda AEUSCO nun Görüşü

Detaylı

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B,

A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, A) EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) B) DEVLET HASTANELERİ - (UZMAN TABİP) C) A GRUBU HASTANELER - (UZMAN TABİP) Ç) AI, AII, B, C, D, EI HASTANELERİ (İDARİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Ana Bilim Dalı Program ALES Puan Türü Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu UNİP

Detaylı