TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİNİN FARKLI FORMLARINA OLAN TALEBİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİNİN FARKLI FORMLARINA OLAN TALEBİN İNCELENMESİ"

Transkript

1

2

3 TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİNİN FARKLI FORMLARINA OLAN TALEBİN İNCELENMESİ Ekibi: Prof. Dr. Ayşe AYATA Prof. Dr. Feride ACAR Doç. Dr. Helga Rittersberger-TILIÇ Dr. Fatma Umut BEŞPINAR Dr. Kezban ÇELİK Kasım 2008 ANKARA

4 Bu araştırma, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Dışilişkiler AB Koordinasyon Dairesi eşgüdümünde, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye ofisi ile yakın işbirliği içinde yürütülen Türkiye nin İnsan Ticareti ile Mücadele Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

5 Kısaltmalar AB ABD AKDAM AYÇOV BM DİSK ICMPD ILO IOM İKGV İŞKUR KDV KOM KORA KSGM Mülteci-Der SHÇEK STK TBMM TCK TÜRK-İŞ TVPA YTL Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Koruma Derneği Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı Birleşmiş Milletler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Göç Örgütü İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Türkiye İş Kurumu Kadın Dayanışma Vakfı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Mültecilerle Dayanışma Derneği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ceza Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Sözleşmesi Yeni Türk Lirası Kısaltmalar 3

6 İçindekiler 1. Giriş Hukuki Çerçeve i.Palermo Protokolü ii. İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi iii. Protokol ve Sözleşmede Mağdurlar iv. Protokol ve Sözleşmede Talep v. İç Hukukta İnsan Ticareti...18 I.2. İnsan Ticareti ve Türkiye Konuya İlişkin Literatür i. Uluslararası Literatür ii.Türkiye de Konuya İlişkin Literatür Metot i. Derinlemesine Görüşmeler ve Odak Grup Çalışmaları ii.Medya Bulgular Giriş a. Artan Farkındalık, Tanımlamanın Zorluğu b. İnsan Ticaretine Neden Olan Faktörler c. İnsan Ticareti= Seks Ticareti Algısı d. Mağdur Kim? e. Yerli veya Yabancı Mağdur f. İnsan Ticaretinde Yeni Boyutlar g. Medyanın Genel Olarak İnsan Ticaretini Ele Alışı İnsan Ticaretinin Farklı Türleri i. Organ ve Doku Ticareti...47 İçindekiler 4

7 2.2.2.ii. Emek Ticareti iii. Seks Ticareti ve Fuhuş Sektörü iii.a.Fuhuş Sektöründeki Artışın Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Nedenleri iii.b. Fuhuş Sektöründe Çalışanlar Arasındaki Farklılıklar ve Mağduriyet...62 Fuhuş Sektöründeki Türk Kadınların Mağduriyeti...62 Fuhuş Sektöründeki Yabancı Kadınların Mağduriyeti iii.c. Fuhuş Sektörünün Örgütlenmesi İnsan Ticaretinde Talep Boyutu Emek Ticaretinde Talep a. Hizmeti Alanın Talebi b. Aracı Firmaların Talebi Seks Ticaretinde Talep a. Hizmet Alanın Talebi a.i. Pazarlama a.ii. Mağdur a Davranış b. Seks Ticaretini Organize Eden Örgütün Talebi Kurumların Mağdur Korumaya İlişkin Hizmet ve Uygulamaları Emniyet Çalışması Boyutu Hattı Tıbbi Destek Sığınma Evleri Hukuki Boyut Sonuç ve Öneriler Sonuç Öneriler Ekler Ek 1: Görüşme Formu Ek 2: Görüşme Yapılan Kişi ve Kurum Listesi İçindekiler 5

8

9

10

11 I. Giriş İnsan ticaretinin en belirgin özelliği bütün boyutlarıyla evrensel insan hakları anlaşmalarını, standartlarını ve normlarını ihlal eden bir suç olmasıdır. Bu bağlamda insan ticaretinin literatürde modern kölelik şeklinde tabir edilmesi, insan ticareti mağdurlarının yaşadıkları tecavüz, işkence, zorla kürtaj, aç bırakılma, kendileri ve aile üyelerinin yaşamlarına karşı tehditler, psikolojik ve fiziksel travma, hastalık, madde bağımlılığı, besinsizlik, toplumsal dışlanma gibi insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında anlaşılabilir olmaktadır. Nitekim konuyla ilgili bütün uluslararası sözleşmeler, vurgu açısından aralarında farklar olsa da insan ticaretini insan hakları ihlali olarak görmekte, mağdurların insan haklarına değinmektedirler. 1 İnsan ticareti dünya tarihinde kölelik kadar eski olsa da, bu olgu nicelik ve nitelik açısından 20. yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme kavramıyla eşleştirilen bir dizi faktör sayesinde ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Soğuk Savaş sonrası küreselleşme sürecinde güvenlik kavramı küresel ısınma, mülteci sorunu, insan ticareti vb. gibi ulusal sınırlar içerisinde mücadele edilmesi imkânsız olan tehditleri içerir hale gelmiş ve konu yeni dönemde devletlerin ortaklaşa çözüm aramaları gereken sorunların en önemlileri arasında yer almıştır. İnsan ticaretinin son derece karmaşık ve her geçen gün değişen özellikleri, bu suç ile pratikte mücadeleyi güçleştirmektedir. 1.1.Hukuki Çerçeve 1.1.i.Palermo Protokolü İnsan ticareti olgusu tüm boyutlarıyla uluslararası hukukta ilk defa 2000 senesinin Kasım ayında Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına 1 Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından 2006 yılında hazırlanan AB Üye Devletleriyle Katılım Ülkeleri ve Üye Ülkelerde Hakimler ve Savcılar için İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitim Materyali: Temel Bilgiler Kaynağı belgesinde insan ticaretinin insan haklarının bir ihlali olarak kabul edilmesinin Avrupa Sözleşmesinin başlıca katma değerleri nden (s.62) olduğu yazılmaktadır. Ancak Palermo Protokolü, ABD İnsan Ticareti Raporları ve AB nin 19 Temmuz 2002 Tarihli İnsan Ticareti ile Mücadele Konusunda Konsey Çerçeve Kararında mağdurların insan haklarına doğrudan referans bulunmaktadır. Giriş 9

12 ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol le birlikte devletlerarası bir mutabakat sonucu tanımlanmıştır. 2 Palermo Protokolü 3 olarak da bilinen ve hukuki bağlayıcılığı olan Protokolün girişinde, taraf devletler insan ticareti suçuyla mücadele etmek için gerekli olan ve insan ticaretinin tüm boyutlarına yönelik kuralları ve önlemleri içeren evrensel bir aracın bulunmadığı konusunda hemfikir olduklarını beyan etmişler ve bir suç olarak niteledikleri insan ticaretine karşı kaynak, transit ve hedef ülkelerde gerekli önlemlerin alınması, insan tacirlerinin cezalandırılması ve mağdurlarının insan haklarının korunması için kapsamlı bir uluslararası yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İnsan ticareti mağdurlarının böylesi bir evrensel aracın yokluğunda yeterince korunamayacakları endişesini dile getiren taraf devletler insan ticareti suçunu Protokolün 3. maddesinde şöyle tanımlamıştır: a) İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içerecektir. b) İnsan ticaretinin (a) bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde, mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir. c) Bu maddenin (a) bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile, çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması insan ticareti olarak kabul edilecektir. 2 İnsan ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi hakkında Açıklayıcı Belge nin 71. Maddesi bu tanımın insan ticareti olgusuna ilişkin ilk uluslararası hukuki tanım olmadığını, insan ticaretine ilişkin bir tanımın da Cinsel istismar amacıyla insan ticaretine karşı eyleme ilişkin Bakanlar Komitesinin üye devletlere R(2000)11 sayılı Tavsiye Kararı dâhilinde yapıldığını belirtmekte, ancak söz konusu tanımın Palermo Protokolündeki tanımdan farklı olarak sadece cinsel istismar amacıyla insan ticaretini kapsadığını kabul etmektedir. Bu durum, insan ticaretinin çok boyutlu yönlerinin zamanla daha iyi anlaşıldığının bir göstergesi şeklinde yorumlanabilir. 3 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi 15 Kasım 2000 tarih ve 55/25 sayılı BM Genel Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve 29 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 26 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Sözleşmeye 147 devlet taraftır (bkz. Protokol Sözleşmeyle birlikte kabul edilmiş ve 25 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 26 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Protokole 124 devlet taraftır (bkz. countrylist-traffickingprotocol.html). Palermo Protokolünün onaylanması TBMM tarafından 30 Ocak 2003 tarihli ve 4804 sayılı kanunla uygun bulunmuştur. Protokolün onaylanmasına ilişkin 26/2/2003 tarihili ve 2003/5329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18 Mart 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tarafımızdan Sözleşmeye 25 Mart 2003 tarihi itibariyle taraf olunmuştur. Giriş 10

13 d) Onsekiz yaşının altındaki herkes çocuk kabul edilecektir. Palermo Protokolündeki insan ticareti tanımı başlıca üç unsura dayanmaktadır: Suç eylemi: tedarik etme, nakletme, sevk etme, barındırma ve kabul etme; Kullanılan araç: tehdit, şiddet, diğer zorlayıcı şekiller, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzun veya aczin kötüye kullanılması, başka bir şahıs üzerinde kontrole sahip kişinin rızasını elde etmek için menfaat verme veya alma; İnsan ticaretinin amacı: cinsel istismar, zorla çalıştırma, kölelik (esaret) ve vücut organlarının alınması. 4 Bu tanım İnsan ticaretini sadece cinsel istismarla kısıtlamamakta ve zorla çalıştırma, hizmet ettirme, kölelik ve kölelik benzeri uygulamaları da içermektedir, bunların her biri uluslararası hukukta tanımlanmıştır; Sadece kadınlara ve kız çocuklarına atıfta bulunmamakta, ancak kadınların, erkeklerin, kız ve erkek çocuklarının hepsinin mağdur olabileceğini kabul etmektedir; Bir ülkenin sınırları içerisinde de ticaretinin yapılabileceğini göz önünde bulundurarak mağdurların uluslararası bir sınır aşmasını gerektirmemektedir; On sekiz yaşın altındaki bir kişinin durumu dışında, Protokol, kuvvet kullanarak, aldatma veya yetki kullanımı yollarıyla mağdurların özgür ve bilgili iradelerinin bir şekilde bozulmuş olmasını gerektirmekte, bu nedenle yetişkin kişilerin yaşamları hakkında özellikle çalışma ve göç tercihlerine ilişkin kararlarını kendilerinin verebilme kabiliyetine sahip olduğunu kabul eder; Bu tanıma göre, uygun olmayan yollardan herhangi birinin (örneğin, zorlama, aldatma, sahtecilik) kullanılmış olması halinde, mağdurun istismara rıza göstermiş olup olmaması durumu değiştirmez. 5 Palermo Protokolünde benimsenen insan ticareti tanımına yönelik en genel eleştirilerden birisi bu tanımın spesifik bir sonucu olan tekil bir eyleme işaret etmediği ve bunun yerine birçok şekilde organize edilebilecek ve değişik sonuçlar doğurabilecek karmaşık bir süreci (kişinin temini, taşınması, barındırılması, vs.) kapsayan bir tür şemsiye tanım olduğu 4 Ilse van Liempt, Trafficking in Human Beings: Conceptual Dilemmas in Trafficking and Women s Rights ed. by C.L. van den Anker and J. Doomernik (New York: Palgrave Macmillan, 2006), pp.27-42, (p. 31). 5 ICMPD, AB Üye Devletleriyle Katılım Ülkeleri ve Üye Ülkelerde Hakimler ve Savcılar için İnsan Ticaretiyle Müceadele Eğitim Materyali: Temel Bilgiler Kaynağı (Viyana: Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, 2006), s.54. Giriş 11

14 yönündedir. Burada vurgulanmak istenilen nokta, insan ticaretinin pratikte yeknesak bir şekilde görünemeyeceği, bu yüzden insan ticareti tanımının hem olgunun tespiti açısından hem de bu suça karşı alınacak önlemler açısından getirisinden çok götürüsünün olduğu yönündeki anlayıştır. Nitekim bu doğrultuda tanımın içerisinde insan ticaretiyle ilişkisi bulunan veya bulunmayan farklı olguların varlığına dikkat çekilmiş (örneğin esaret her ne kadar tanım içerisinde yer alsa da, her esir insan ticareti mağduru olarak nitelendirilemeyebilir) ve tanım içerisinde yer alan bazı unsurlara uluslararası hukuk çerçevesinde ortak bir tanım getirilmediği (örneğin esaret veya cinsel istismar ) belirtilmiştir. 6 Bu eleştiri insan ticareti tanımının yapılış şeklinden çok, tanımın insan ticareti olgusunun doğasında kaçınılmaz olarak bulunan çok boyutluluğunu içermesine işaret etmekte ve tanımın pratikte uygulanabilirliğini sorgulamaktadır. İnsan ticareti olgusunun karışıklığı bir takım somut siyasi ve ideolojik anlaşmazlıklara da dayanmakta, konuyla ilgili öznelerin (devletler, STK lar, çıkar grupları, vs.) bu küresel probleme bakış açılarını ve yönelimlerini etkileyen çıkar hesaplarını da içermektedir. Bunlardan belki de en önemlisi fuhuş sektörüne bakıştır. Bu konuda en çok tartışma yaratan husus, fuhşun her çeşidinin istismar sayılıp sayılamayacağı sorusudur. Nitekim tartışmanın bir tarafında regulationist ler fuhşu yetişkinler arasında gönüllülük esasına dayanan alınıp-satılabilen bir çeşit emek olarak görmekte, bu sektörün devlet tarafından düzenlenmesinin sektörü tamamen yasaklayarak hem seks işçilerini hem de talep tarafındaki kişileri yasak yollara itmekten daha etkili bir çözüm olacağını, aksi takdirde insan ticaretinin daha da içinden çıkılamaz bir şekle bürüneceğini savunmaktadırlar. Tartışmanın öteki ucunda yer alan abolitionist ler ise fuhşun her türünün istismar olduğu, kadınların temel insan haklarını ihlal ettiği yönünde bir görüşü benimsemektedirler. 7 Dünya da uluslararası kadın hakları bildirgesi olarak tanınan ve hukuki bağlayıcılığı olan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin (CEDAW) 6. maddesi de fuhşun kendisini değil, kadın ticareti ve fahişeliğin istismarını yasaklamıştır. İnsan ticareti tanımında bu iki yaklaşımın savunucuları da görüşlerini belirtmişler, ancak sonuçta Palermo Protokolünde yer alan tanım bu tartışmaya tarafsız kalmıştır. Protokolün konuya ilişkin açıklamasında (not 64) tanımın fuhuş konusundaki tarafsız duruşunun pragmatik nedenlerle yapıldığı, böylece taraf devletlerin kendi iç hukuklarında yaptıkları fuhuş tanımlarına önyargısız yaklaşıldığı belirtilmiştir. Ne var ki bu durum fuhuşla insan ticareti arasındaki ilişkinin açığa çıkmasını da zorlaştırmaktadır. 8 Palermo Protokolünde kullanılan insan ticareti tanımına getirilen bir diğer önemli eleştiri, yasal ve yasal olmayan göç arasında kesin bir ayrıma gidilmesidir. Bu durum, Protokolün Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine bağlı olması ve 6 Julia O Connell Davidson and Bridget Anderson, The Trouble with Trafficking in Trafficking and Women s Rights ed. by C.L. van den Anker and J. Doomernik (New York: Palgrave Macmillan, 2006), s.11-26, (s.13). 7 O Connell Davidson and Anderson, The Trouble With Trafficking, s. 14; van Liempt, s A.g.e., s. 14 Giriş 12

15 dolayısıyla insan ticaretinin yasadışı göçün bir alt başlığı olduğu kabulünden hareket edilmesinden doğmaktadır. Ancak kimi zaman Protokolün insan ticareti tanımına göre mağdur olan kişiler bir ülkenin sınırları içerisine yasal bir şekilde girebilmekte ( eş, evlat edinme, vs.) ancak vardıkları zaman istismara uğrayabilmektedirler. Çok önemli bir diğer husus ise insan ticaretini oluşturan eylem ve sonuçların yasal ve denetlenen göç ve istihdam durumlarında da ortaya çıktığıdır. Mağdurlar vardıkları ülkelerde girdikleri işleri bırakamadıkları, zira seyahat ve konaklama yüzünden ödemek zorunda oldukları borçlardan kurtulamadıkları durumlarla karşılaşmaktadırlar. Açık bir şekilde yasal olmayan senaryolarda gerçekleştiği vakit insan ticareti sayılabilecek bu durum, küresel ölçekte asgari çalışma hakları ve istismar ölçütleri konularındaki uzlaşı eksikliği yüzünden insan ticareti sayılamayabilmektedir. Bu açıdan bir insanın istismar için temin edildiği ve taşındığını söylemek için ne ölçüde hile ve/veya istismarla karşı karşıya kalması gerektiği sorusu göz ardı edilmemesi gereken bir eleştiridir. 9 Yasal ve yasal olmayan göç arasında varsayılan kesin ayrımla yakından ilişkili bir diğer nokta insan ticaretiyle göçmen kaçakçılığı arasındaki ayrımdır. Varsayılan farklar arasında göçmen kaçakçılığının devlet ve kamu düzenine, insan ticaretinin ise bir bireye karşı işlenen suç olması, dolayısıyla ticareti yapılan bir kişinin, kaçırılan bir kişinin aksine, otomatik olarak mağdur olması yer almaktadır. Diğer bir ayrım göçmenin kendi isteğiyle girdiği ticari bir işlemde ortak olduğu ve kaçakçıyla kaçırılan kişi arasındaki ilişkinin sınırın aşılmasından sonra sona erdiği, ancak insan ticareti hususunda insan taciriyle mağdur arasındaki ilişkinin seyahat sonrası da devam ettiği iddiasıdır. Buna bağlı olarak iddia edilen bir diğer önemli ayrım kazanç hususunda ortaya çıkmaktadır: Göçmen kaçakçısının kazancı, kaçakçılık ücretlerinden oluşmaktadır. Diğer bir taraftan, insan taciri mağdurun istismar edilmesi suretiyle daha fazla kazanç elde etmek amacıyla ticareti yapılan mağdur üzerindeki denetimi elinde bulundurmaya devam eder. 10 O Connell Davidson ve Anderson (2006), çoğu gerçek vakada, kişilerin istismar edildiği noktalara yolculuklarını sağlayanların bu kişileri istismar edenlerle ilişkisi olmadığını vurgulamakta ve Palermo Protokolündeki anlayışın insan ticaretinde temin etme ve taşıma fiillerini yürütenler ve hedef ülkede mağdurun hizmetlerini istismar edenler arasında aktif işbirliği öngören dar bir tanıma dayandığını belirtmektedirler. Palermo Protokolüne göre suçlu insan taciri değil, göçmen kaçakçısı durumundadır. 11 Palermo Protokolü, yukarıda belirtildiği gibi, insan ticareti konusunda ilk uluslararası anlaşma olduğu ve insan ticareti olgusu çok karmaşık bir yapı yansıttığı için bazı eleştirilerin hedefi olmuşsa da, bu belgenin insan ticareti suçuyla küresel mücadelede 9 A.g.e., s ICMPD, Temel Bigiler Kaynağı, s O Connell Davidson and Anderson, The Trouble With Trafficking, s Giriş 13

16 çığır açıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir. 12 İnsan ticareti konusundaki uluslararası gelişmeler göstermektedir ki, Palermo Protokolünün açtığı yoldan insan ticareti olgusu üzerinde yeni anlayış ve yaklaşımları da ekleyerek yol almak mümkün gözükmektedir. İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Sözleşmesi (2005) bu gelişmeleri bünyesine katan bir uluslararası belge olarak insan ticareti suçuna karşı taraf devletlerin elini güçlendirmiş, mağdurları ise daha etkin bir şekilde koruyacak önlemleri öngörmüş ve bu konuda uluslararası anlamda ilk önemli adım da Palermo Protokolüyle atılmıştır. İlk defa uluslararası bir anlaşma, temel amaç olarak insan ticaretini engellemek ve insan ticaretiyle mücadele etmek; insan haklarına tamamen saygı duyarak mağdurları korumak ve mağdurlara yardım etmek ve taraf devletlerarasında bu amaçlara yönelik işbirliğini teşvik etmek gayelerini saymıştır. Bu çerçevede, Palermo Protokolü insan ticaretine karşı hukuki ve cezai önlemler getirmiştir. Sözleşmenin 5. maddesi taraf devletlerin Protokolün 3. maddesinde belirtilen eylemlerin kasten gerçekleştirilmesi halinde cezalandırılmaları için gerekli yasal ve diğer önlemleri alacaklarını hükmeder. Aynı madde insan ticareti tanımına giren bir suça teşebbüs edilmesi, suç ortaklığı veya başkalarının örgütlenmesi veya suça teşvik edilmesi eylemlerinin de suç sayılmaları için taraf devletlerin gerekli yasal ve diğer önlemleri alacağını belirtir. Ayrıca Protokol, bağlı olduğu Sınıraşan Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 34. maddesinin 2. fıkrasıyla birlikte okunduğunda, iç hukukta İnsan Ticareti Protokolü uyarınca verilecek cezaların belirtilen suçlara, söz konusu vakanın sınıraşan özelliklere sahip olup olmamasına veya sadece ülke içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve suçu işleyen bireyin veya bireylerin örgütlü bir suç grubuyla bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın ve bunun kanıtlanıp kanıtlanamayacağına bakılmaksızın eşdeğer bir şekilde uygulanması 13 gerektiği ortaya çıkmaktadır. 12 Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasal Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım raporunda İnsan Ticaretine ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuatı ayrıntılı şekilde incelemiştir, ss tarihli Beyaz kadın Ticaretinin Yasaklanmasına Dair Uluslararası Sözleşme, 1910 tarihli Beyaz Kadın Ticaretinin Yasaklanmasına Dair Uluslararası Sözleşme, 1921 tarihli Kadın ve Çocuk Ticaretinin Yasaklanmasına Dair Sözleşme ve 1933 tarihli Tüm Yaşlarda Kadın Ticaretinin Yasaklanmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve bu dört sözleşmeyi birleştiren 1949 tarihli BM İnsan Ticaretinin ve İnsanların Fuhuş yoluyla Sömürülmesinin Yasaklanmasına Dair Sözleşme bu konuda atılan ilk önemli adımlardır. Taraf devletlere insan ticareti kurbanlarının insan olarak sahip olduğu hakları koruma görevi getiren ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tüm Biçimleriyle Yok Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Köleliğe Dair Sözleşme, Cebri Çalıştırmaya Dair Uluslararası Çalışma Örgüt Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi insan ticareti konusunun birçok boyutunu ayrı ayrı ele alan sözleşmeler de konuyla ilgili önemli uluslararası mevzuat kaynaklarıdır. Arslan, Çetin ve Diğerleri, Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasal Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım, Uluslarası Göç Örgütü: Ankara, ICMPD, Temel Bilgiler Kaynağı, s. 55 Giriş 14

17 Protokolün insan ticaretine karşı taraf devletlerin uygulaması gerektiği uzun vadeli önlemler 9. maddede açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeye göre taraf devletler insan ticaretini önlemek ve bununla mücadele etmek ve insan ticareti mağdurlarını korumak için araştırma, bilgi ve kitle iletişim kampanyaları ve sosyo-ekonomik girişimleri kapsayan politikalar ve programlar uygulamak durumundadırlar. Protokol metninde yer alan bir diğer önemli nokta, devletlerin bu politikalar ve programları uygun olduğu ölçüde sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmesi gereğidir. Protokolün insan ticaretine bütüncül bakış açısı ise yine aynı maddede taraf devletlere insanları (özellikle kadın ve çocukları) insan ticareti mağduru haline getirecek yoksulluk, az gelişmişlik ve fırsat eşitsizliği gibi koşulları gidermeleri gereğine yönelik yaptığı vurguyla anlaşılmaktadır. 1.1.ii. İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 2005 yılında onaylanan ve 2008 yılında yürürlüğe giren İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 14, insan ticareti suçuyla mücadele etmek için belirtilen hukuki ve cezai önlemler konusunda Palermo Protokolünden daha kapsamlı ve detaylı hükümler içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından halen onaylanmamış da olsa, bu sözleşmenin Protokole oranla sergilediği farklar ve getirdiği yenilikler, insan ticareti alanında, ülkemizin de parçası olduğu bölgesel ve evrensel yaklaşımların niteliğini göstermek bakımından çok önemlidir. Avrupa Sözleşmesi taraf devletlerin mevzuatlarını gözden geçirmesini öngörmekte, insan ticareti fiillerini yaptırıma bağlama mükellefiyeti getirmektedir. Palermo Protokolünün 3. maddesindeki insan ticareti tanımını kendi metninde aynen (4. Maddesinde) belirten Avrupa Sözleşmesi gereğince taraf devletlerin, ister tek bir suç isterse asgari olarak tanım kapsamına girmesi mümkün olan tüm hareketleri içerecek şekilde birden çok suçu birleştirmek suretiyle 4. maddede tanımlanan insan ticaretini bir suç olarak kabul etmesi gerekmektedir. 15 Avrupa Sözleşmesinin 18. maddesi ayrıca insan ticareti suçunun erken bir aşamada meydana gelebileceğini belirtmiş; dolayısıyla kişinin istismar amacıyla tanımda belirtilen araçlar kullanılmak suretiyle yine tanımda belirtilen eylemlerden birine maruz bırakılmış olmasını mağdur olarak tanımlama açısından yeterli görmüştür. Sözleşme, Protokole benzer bir şekilde, tanımda belirtilen fiillere maruz kalmış mağdurun rızasının suçlunun 14 Avrupa Sözleşmesi ni 22 devlet imzalamış, bunlardan 18 i Sözleşmeyi onaylamıştır. Türkiye Sözleşmeyi henüz imzalamamıştır (bkz. 15 İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi hakkında Açıklayıcı Belge, Council of Europe Treaty Series No. 197: Explanatory Report, Non-official translation in Turkish, (madde 223). Giriş 15

18 cezai sorumluluğunu değiştirmeyeceği hükmünü getirmiştir. Diğer taraftan Avrupa Sözleşmesinin hukuki ve cezai önlemler başlığı altında getirdiği bir dizi yeni hüküm mevcuttur. 16 Sözleşmenin seyahat veya kimlik dokümanlarıyla ilgili eylemlerin suç olarak düzenlenmesi başlıklı 20. Maddesi ise bir seyahat veya kimlik dokümanının sahtesini yapmak, böyle bir dokümanı sağlamak veya aracılık etmek ve bir başkasının seyahat veya kimlik dokümanını alıkoymak, geri almak, gizlemek, zarar vermek veya yok etmek fiillerinin suç olarak düzenlenmesi gereğini belirtmiştir. Öte yandan Avrupa Sözleşmesi insan ticaretine ilişkin suçlara karşı taraf devletlerin ne tür yaptırımlar uygulayabilecekleri konusunda da hükümler içermektedir. Sözleşmenin 23. maddesi, bu suçlara karşı etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlarla ceza getirilmesini, tüzel kişiler için etkili, orantılı, caydırıcı ceza hukuku veya ceza hukuku dışı yaptırımlar veya parasal yaptırımlar dâhil önlemler uygulanmasını ve müsadereyi ve suç gelirlerinin ve suçta kullanılan aletlerin veya suç gelirlerine karşılık gelen malvarlıklarının müsaderesine imkân sağlanmasını hükmetmiştir. Avrupa Sözleşmesindeki bir başka yenilik, insan ticareti suçuna ilişkin taraf devletlerin göz önünde bulundurmaları gereken ağırlaştırıcı sebeplere yer vermesidir. Sözleşmenin 24. maddesi uyarınca: a) Suçun kasten veya ağır ihmaliyle mağdurun hayatını tehlikeye atması, b) Çocuğa karşı işlenmesi, c) Kamu görevlisi tarafından görevinin ifası sırasında işlenmesi, d) Bir suç örgütünün faaliyeti içerisinde işlenmesi koşulları, cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli haller olarak öne çıkartılmaktadır. 1.1.iii. Protokol ve Sözleşmede Mağdurlar Mağdurların korunmasına ilişkin düzenlemeler ise Palermo Protokolü ve İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Sözleşmesi metinlerinin her ikisinde de yer almaktadır. Protokol insan ticareti mağdurlarının örgütlü suç grubuna dahil olup olmadığına veya böyle bir grubun sınıraşan niteliğine bakılmaksızın etkin koruma altına alınmalarını gerektirmektedir. Protokolün 6. maddesi uyarınca, taraf devletler yargılama işlemlerini gizli yürütmek, mağdura ihtiyacı halinde gerekli yargısal ve idari işlemler hakkında bilgi sağlamak ve mağdurun görüş ve endişelerinin ceza yargılamasının uygun aşamalarında ileri sürülebilmesine ve göz önüne alınmasına yardım etmek zorundadırlar. 16 Bkz. Türkiye de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasal Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım, s Giriş 16

19 Mağdurları korumaya yönelik aynı maddede belirtilen diğer önlemler arasında taraf devletlerin sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde mağdurlara uygun barınma olanağı, mağdurların anlayabilecekleri bir dilde, özellikle yasal haklarına ilişkin, danışmanlık hizmeti, tıbbi, psikolojik ve maddi yardım ve çalışma, öğrenim ve eğitim olanakları sunmak bulunmaktadır. Taraf devletler ayrıca çocukların özel ihtiyaçlarını dikkate almak, ülke sınırları içinde mağdurların fiziksel güvenliğini sağlamak ve mağdurlara gördükleri zararlar için tazminat olanağını sağlamakla yükümlüdür. Bir diğer önemli husus, mağdurların vatandaşı oldukları ülkelere dönüşüyle ilgilidir. Çok defa mağdurlar, sadece seyahat boyunca ve hedef ülkelerde değil, aynı zamanda insan tacirlerinden kaçarken ve evlerine dönerken de çeşitli baskılara, tehditlere ve istismara maruz kalmaktadırlar. 17 Bu durumun önüne geçmek için Protokol taraf devletlere kendi vatandaşı olan veya daimi ikamet hakkına sahip bulunan bir mağdurun geri dönüşünü, o kişinin güvenliğini gözeterek kolaylaştırması ve kabul etmesiyle yükümlü olduğunu belirtmiştir. Avrupa Sözleşmesinde mağdurlara çok yerde atıf yapılmakta, özellikle üçüncü bölümde insan ticareti mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesine yönelik hükümlere yer verilmektedir. Bu bölümde Protokolde de belirtilen mağdurun ve ailesinin kişisel bilgilerinin gizliliği esası, mağdurlara tıbbi, psikolojik vb. yardım verilmesi ve bu yönde sivil toplum örgütleriyle işbirliği konularındaki hükümler başta verilmiştir. Sözleşmenin bu konulara daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde yaklaştığı söylenebilir. Madde 13 ile Sözleşme, taraf devletlerin mağdurlara en az 30 gün sürecek iyileşme ve düşünme dönemi tanıması yönünde bir hüküm getirmiştir. Söz konusu maddenin amacı mağdurlara insan tacirlerinden kaçmak, maruz kaldığı ihlallerden sonra mağdurlara bir iyileşme süreci tanımak ve mağdurlara tacirlerin yakalanması amacıyla ilgili yetkililerle işbirliği konusunda bilinçli bir karar vermesi için süre vermektir. Bu süre boyunca mağdurun sınır dışı edilmesi mümkün değildir. Sözleşmenin 14. maddesinde ise mağdurlara verilecek ikamet iznini kolluk idareleriyle işbirliği yapmaları durumuyla sınırlandırmamakta, ikametin mağdurların şahsi durumları temelinde de verilebileceği öngörülmektedir. 1.1.iv. Protokol ve Sözleşmede Talep İnsan ticaretiyle mücadelede giderek daha fazla üstünde durulan bir diğer husus, insan ticaretine olan talep ve bu talebin önüne nasıl geçileceğidir. Palermo Protokolünde insan ticaretiyle sadece arz tarafından değil, talep tarafından da mücadele edilebileceği kabul edilmektedir. Protokolün 9. maddesinin 5. fıkrasında kişileri insan ticaretine maruz bırakan talep odaklı her türlü istismarı caydırıcı eğitimsel, sosyal ve kültürel önlemlerin 17 Anne Marie Gallagher, Triply Exploited: Female Victims of Trafficking Networks Strategies for Pursuing Protection and Legal Status in Countries of Destination, in Trafficking and Women s Rights ed. by C.L. van den Anker and J. Doomernik (New York: Palgrave Macmillan, 2006), s , (s. 153). Giriş 17

20 alınmasına hükmedilmekte, bunun için ikili veya çok boyutlu işbirliği süreçlerine girilebileceğini vurgulanmaktadır. Taleple ilgili Avrupa Sözleşmesi hükümleri ise, insan ticaretinin talep boyutunu bu suça karşı alınacak cezai önlemlerle birleştirmektedir. Bu bağlamda Sözleşmenin 19. maddesi, taraf devletlerin insan ticareti mağduru olan bir kişinin hizmetlerinden kasten yararlanmayı bir suç olarak düzenlemeleri zorunluluğunu getirmiştir. Cinsel istismar amacıyla insan ticareti mağduru olan kişilerin ya da zorla çalıştırma veya hizmet ettirme, kölelik veya kölelik benzeri uygulamalar, kulluk veya organ ticareti mağdurlarının müşterileri bu tür yasaların hedef kitlesi olarak belirtilmiştir. 1.1.v. İç Hukukta İnsan Ticareti 30 Ocak 2003 tarihinde 4804 sayılı kanunun onaylanmasıyla ülkemizin iç hukukuna dâhil edilen Palermo Protokolünün gereklerini yerine getirmek için Türk Ceza Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. İnsan ticareti ilk olarak 3 Ağustos 2002 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 9 Ağustos 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4771 sayılı kanunla 765 sayılı eski Türk Ceza Kanununa eklenen 201/b maddesiyle iç hukukumuza girmiştir. 18 Yürürlüğe 1 Haziran 2005 tarihinde giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, İnsan Ticareti kenar başlıklı 80 inci maddesinde insan ticareti tanımı yapılmış ve failleri için 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası getirilmiştir. Madde ayrıca, insan ticareti suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunmasını öngörmektedir. Türk Ceza Kanunuyla aynı tarihte yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunuyla da insan ticareti olaylarında teknik takip yapılabilmesinin yolu açılmıştır. Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde 19 Aralık 2006 tarihinde yapılan değişiklikle insan ticareti tanımına fuhuş yaptırmak da eklenmiştir. Böylece insan ticaretinin en önemli boyutu olan zorla fuhşun 80. maddeden cezalandırılması sağlanmıştır. Son değişiklikle insan ticareti suçu 80. maddede aşağıdaki şekilde yaptırım altına alınmıştır: 1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir. 2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller varolduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir. 18 Leman Tosun, İnsan Ticareti, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticareti Konusunda Uluslararası Düzenlemeler ve İç Hukuk Kuralları, htm Giriş 18

Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi

Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi Türkiye'nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi ULUSLARARASI MEVZUAT; 1) Palermo Protokolü nde İnsan Ticaretiyle Mücadele Türkiye, 12 Aralık 2000 tarihinde Palermo da imzaya açılan Sınır aşan Organize Suçlarla

Detaylı

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE; SORU VE CEVAPLAR 1) İnsan ticareti nedir? İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

KKTC`de İNSAN TİCARETİ VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ

KKTC`de İNSAN TİCARETİ VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ KKTC`de İNSAN TİCARETİ VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ İnsan Ticareti global bir sorun olmakla birlikte KKTC`de de mevcut olan ve henüz çözümü için kayda değer bir adım atılmamış ciddi bir suçtur, bir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Elli Yedinci Oturum, 2002 102. Gündem Maddesi Üçüncü Komite nin raporu (A/57/549)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2)

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) 24-25 Kasım 2015 Viyana, Avusturya Hasan Basri KARAKUŞ İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı 1. Türkiye ve İnsan Ticareti a. Göç İdaresi Genel

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ NE EK İNSAN TİCARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL Giriş Bu

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

İnsan ticareti suçu, 80 inci maddede düzenlenmiş olup, burada;

İnsan ticareti suçu, 80 inci maddede düzenlenmiş olup, burada; İnsan ticareti suçu, 80 inci maddede düzenlenmiş olup, burada; (1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Proje «Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu Uluslararası Gelişmeler/Mevzuat Kadınlar, yasalarda ve gerçek hayatta erkeklerle eşit haklara

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER:

ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER: Dağõtõm GENEL HCR/GIP/06/07 7 Nisan 2006 Orijinal: İNGİLİZCE ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER: Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesinin ve/ veya Sözleşmeye ilişkin 1967 Protokolünün 1A(2) Maddesinin

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 567)

TBMM (S. Sayısı: 567) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 567) Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ Norveç Dopingle Mücadele Kurumu Dopingle Mücadele 2003 yılına kadar Norveç Olimpiyat Komitesi ve Spor Konfederasyonu içindeki bir birim tarafından yürütülmüştür. Sporda

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ

ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ Ersen Yavuz Esnaf ve Sanatkârlar, genelde küçük işletmeler kategorisinde yer alan ve işveren ana başlığı altında incelenen sosyal bir kesimdir.

Detaylı

Human Trafficking as an Organised Crime and Case of Turkey

Human Trafficking as an Organised Crime and Case of Turkey Polis Bilimleri Dergisi Cilt:10 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 10 (2) ORGANİZE BİR SUÇ TÜRÜ OLARAK İNSAN TİCARETİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Human Trafficking as an Organised Crime and Case of Turkey

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

Politika Özeti. Suriye deki savaş ve mülteci krizi insan ticaretini nasıl etkilemektedir? Ocak 2016

Politika Özeti. Suriye deki savaş ve mülteci krizi insan ticaretini nasıl etkilemektedir? Ocak 2016 Politika Özeti Suriye deki savaş ve mülteci krizi insan ticaretini nasıl etkilemektedir? Ocak 2016 Hazırlayan: Claire Healy Yönetici Özeti Suriye'deki şiddet olayları çocuk, kadın ve erkekleri evlerinden

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı