Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.hukuk.istanbul.edu.tr"

Transkript

1

2

3

4 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1

5 İÇİNDEKİLER 2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

7 FAKÜLTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Adem SÖZÜER Dekan Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemil KAYA Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arslan KAYA Senato Üyesi Ali KOCA- Fakülte Sekreteri Fakülte Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Adem SÖZÜER (Dekan) Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü) Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (Özel Hukuk Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR Prof. Dr. Arslan KAYA Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Adem SÖZÜER Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL Prof. Dr. Abdurrahman EREN Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Yrd. Doç. Dr. Saadet YÜKSEL İdari Bürolar Dekanlık Özel Kalem Gökçe AYGEN -Burcu KAYA KOÇAK Personel İşleri- Melek UYAR Maaş İşleri ve Ayniyat- Cevat BİNİCİ Öğrenci İşleri- Murat TURAN Kütüphane- Necmiye ÖZCAN İdare Amirliği- Ümit YILMAZ Öğrenci İşleri Bürosu telefon numaraları: , Öğrenci İşleri Bürosu faks: E-posta Adresi: Sorularınızı:http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=6440 adresinden sıkça sorulan sorular bölümünden, e-posta yoluyla veya bizzat Fakültemize gelerek bizlere yöneltebilirsiniz. Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik https://twitter.com/hukukdekanlik Tel: Faks: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4

8 FAKÜLTEMİZİN TARİHÇESİ İstanbul Üniversitesi nin uzak tarihi, İstanbul un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Zeyrek te açılan İstanbul un ilk medresesine kadar geri götürülebilir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bu mirasın sahibidir. Ülkemizde modern hukuk eğitimi, Osmanlı modernleşmesi bağlamında devletin merkezîleştirilmesi fikrinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat reformlarını uygulayacak devlet memurları yetiştirmek maksadıyla kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliye (1839) ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye (1839) adlı okullar, hukuk mekteplerinin habercisidir. Bu bağlamda Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne nin (1877) temelini oluşturan Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye (1859) ve programında hukuk öğretimine geniş yer veren Tercüme Odası da hatırlanmalıdır. Ülkemizde ilk hukuk okulu Şeyhülislâmlık tarafından Muallimhane-i Nüvvâb (1855) adıyla açılmıştır. Divanı Ahkâm-ı Adliye (1868) ve nizamiye mahkemelerinin kurularak tanzim edilmesinin ardından modern hukuk müfredatlı bir hukuk eğitimi ortaya çıkmıştır. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nezareti bünyesinde açılan Kavânîn ve Nizamât Dershanesi (1870), bu çerçevedeki ilk hukuk okuludur. Ardından Mekteb-i Sultanî bünyesinde açılan yüksek mekteplerden biri olan Mekteb-i Hukuk-ı Sultanî (Mekteb-i Sultanî Hukuk Mektebi, 1874) gelmektedir. Uzun ömürlü olmayan bu girişimler hukuk mektebi fikrinin gelişimi açısından fevkalâde önemlidir. Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne hemen bütün hukuk sahalarının tedvin edildiği, mahkeme teşkilatının baştan sona tanzim edildiği ve meşrutî idare tecrübesinin geçirildiği bir ortamda 7 Kasım 1878 tarihinde kurulmuştur. Sultanahmet ve Ayasofya Camileri arasında, Adliye Nezareti nin bahçesindeki binası iki yıl içinde inşa edilmiş ve 17 Haziran 1880 Perşembe günü öğretime başlanmıştır. Mekteb-i Hukuk, ülkemizdeki hukuk mektepleşmesinde istikrarın yakalandığı bir tecrübe olarak dikkat çekmektedir. Bu tecrübeden ileriki yıllarda Selânik, Konya, Bağdat, Beyrut ve Ankara hukuk mektepleri de pay alacaktır. Bununla beraber Mekteb-i Hukuk un mirası, kurumsal devamlılık açısından İstanbul Hukuk Fakültesi nde toplanmaktadır. Tanzimat 5 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5

9 sonrası gelişmeler, Türkiye nin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip ve Avrupa hukuk fakültelerinin eğitim standardını yakalamış bir fakülte oluşturma amacını sağlamaya dönüktür. İstanbul Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet in ilanı öncesinde hukuk eğitimine ait bütün gelişme ve yenilikleri kendi bünyesinde toplamış ve bütünleştirmiştir. Kuruluşuna dair resmî belgelerde açık seçik belirtildiği üzere Mekteb-i Hukuk kuruluşundan itibaren Darülfünun un bir şubesi olarak düşünülmüştür. Darülfünun açma girişimlerinin başarısızlığı nedeniyle 22 yıl bağımsız olarak faaliyet gösteren Mekteb-i Hukuk, II. Abdülhamid in tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Darülfünun-ı Şâhâne (1900) kurulunca Darülfünun un bir şubesi sayılmış; Darülfünun dan önce kurulup kendi teamüllerini oluşturmuş bir şube olarak yeni kurulan diğer şubelere (Edebiyat, Tabiiye ve Riyaziye, İlahiyat) model olmuştur. Fakültemizin adı, II. Meşrutiyet in ilanından sonra Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Fakültesi / Şubesi; 1919 Darülfünun Nizamnamesi nden sonra Hukuk Medresesi; Cumhuriyet in ilanından sonra ise 1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz, 1919 Nizamnamesiyle tüzel kişilik kazanarak özerk bir yapıya kavuşmuş; 1924 tarihli Kanun, bu özerk yapıyı teyit etmiştir. İsviçreli Prof. Dr. Albert Malche nin 29 Mayıs 1932 tarihli raporuna dayanılarak 31 Temmuz 1933 tarihinde, 2252 sayılı kanunla Darülfünun ilga edilmiş ve İstanbul Üniversitesi örgütlenmiştir. Hukuk Fakültesi 1933 Reformu olarak bilinen bu değişiklikten sonra Darülfünun dan Üniversite ye nakledilenler, Almanya dan ayrılmak zorunda kalarak Türkiye ye sığınan profesörler ve genç kuşak akademisyenlerle yeni bir döneme girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi, bu dönemde de akademik çalışmalar, kanunlaştırma hareketleri ve hukuk eğitimi konusundaki öncü rolünü sürdürmüştür. 6 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6

10 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7

11 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DÜNYADAKİ 200 HUKUK FAKÜLTESİ ARASINDA Tanınmış ve saygın araştırma kurumlarından QS Stars grubunun 2013 yılı araştırmasına göre; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dünyadaki 200 Hukuk Fakültesi arasında yer almaktadır. Dünyanın birçok ünlü ve prestijli hukuk fakültesinin de yer aldığı bu listede Türkiye den sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Bu sıralamada akademik çalışmalar, yayınlar ve bu yayınlara yapılan atıflar ile akademik kadro, fakültenin tarihi önemi, altyapısı gibi ölçütler göz önüne alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: rankings/2013/law-and-legal-studies EN GENİŞ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 211 kişilik öğretim elemanı ile Türkiye nin en geniş ve nitelikli kadrosuna sahip hukuk fakültesidir. Öğretim elemanları, anabilim dalları ve diğer konular için bkz: KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Adem SÖZÜER (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Krisztina KARSAI (*) Doç. Dr. Pınar ÖLÇER (**) Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Yrd. Doç. Dr. Serdar TALAS Yrd. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gottfried PLAGEMANN Yrd. Doç. Dr. Mehmet MADEN Araş. Gör. Elif BEKAR Araş. Gör. Muhammed DEMİREL Araş. Gör. Abdullah Batuhan BAYTAZ Araş. Gör. Tuba KELEP PEKMEZ Araş. Gör. Rahime ERBAŞ Araş. Gör. Sertaç IŞIKA Araş. Gör. Büşra DEMİRAL Araş. Gör. Murat ÇAKIR Araş. Gör. Melik KARTAL Araş. Gör. Sedat Erdem AYDIN Araş. Gör. Fatma Betül ÖZDEMİR Araş. Gör. Ömer Metehan AYNURAL Araş. Gör. Gizem Kübra ÖZEN Araş. Gör. Selim ERDİN Kriminoloji Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU (Bilim Dalı Başkanı) ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Abdurrahman EREN (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Murat YANIK Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ Yrd. Doç. Dr. Ferman DEMİRKOL Yrd. Doç. Dr. Saadet YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZTÜRK Araş. Gör. Ahmet Burak BİLGİN Araş. Gör. Gökhan SÜMER Araş. Gör. Elif EREN KOÇ Araş. Gör. Burak ÇAĞ Araş. Gör. Mısra TAN Araş. Gör. Volkan ASLAN Araş. Gör. Ömer TEMEL Araş. Gör. Mehmet Gökay AKÇA Araş. Gör. Mevlüt GÖL GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI Doç. Dr. Sabahattin NAL (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Haydar Burak GEMALMAZ Yrd. Doç. Dr. Gülay ARSLAN ÖNCÜ Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN DUVAN Araş. Gör. Dr. İzzet Mert ERTAN Araş. Gör. Ubeydullah TÜRKYILMAZ 8 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 8

12 Araş. Gör. Sedat ERÇİN Araş. Gör. Ahmet Fatih EKTAŞ Araş. Gör. Emre PARTALCI Araş. Gör. Ali SAÇAR Araş. Gör. Eren SÖZÜER HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ Doç. Dr. Sevtap METİN Yrd. Doç. Dr. Ülker YÜKSELBABA Yrd. Doç. Dr. Sercan GÜRLER Araş. Gör. Dr. Barkın ASAL Araş. Gör. Umut KOLOŞ Araş. Gör. İrem Burcu ÖZKAN Araş. Gör. Osman Vahdet İŞSEVENLER Araş. Gör. Muzaffer DÜLGER Araş. Gör. Dilara YILDIRIM İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Aydın GÜLAN (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Zehreddin ASLAN Prof. Dr. Cemil KAYA Doç. Dr. Kahraman BERK Doç. Dr. Melikşah YASİN Yrd. Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Halit UYANIK Araş. Gör. Eren KALANYUVA Araş. Gör. Yasin YEREBASMAZ Araş. Gör. Seyit Rasim DORU Araş. Gör. Ezgi YILDIRIM Araş. Gör. Nurcan YILMAZ Araş. Gör. Necip Taha GÜR Araş. Gör. İsmail KAHREMAN Araş. Gör. Fethiye Nur AKKAYA Araş. Gör. Eren SOLMAZ Araş. Gör. Aykut PURDE MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. İbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Galip Engin ŞİMŞEK Araş. Gör. Dr. Enver ARIKOĞLU Araş. Gör. Dr. Verda Neslihan AKÜN Araş. Gör. Dr. Elif BAŞKARACAOĞLU Araş. Gör. Nebile Pelin MANTI Araş. Gör. Ufuk DAL Araş. Gör. Miray AZAKLI MALİ HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. B. Mahmut KAŞIKÇI Doç. Dr. T. İrfan BARLASS Yrd. Doç. Dr. Zafer Ertunç ŞİRİN Yrd. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU Araş. Gör. Gamze GÜMÜŞKAYA Araş. Gör. Altan RENÇBER Araş. Gör. İmran SEMİZ HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ebru KAYABAŞ EŞİCİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah İSLAMOĞLU Araş. Gör. Dr. M. Cemil OZANSÜ Araş. Gör. Ali Adem YÖRÜK Araş. Gör. Mahmud Esad KALIPÇI Araş. Gör. Esra ÇETİNKAYA 9 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 9

13 ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Yrd. Doç. Dr. Ender GÜLVER Araş. Gör. Ayşe KÖME AKPULAT Araş. Gör. Özge YILDIZ HAKKAKUL Araş. Gör. Ayşe Ledün AKDENİZ Araş. Gör. İrem YAYVAK MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR Prof. Dr. İlhan HELVACI Prof. Dr. Halûk Nami NOMER Prof. Dr. E. Gülçin ELÇİN Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Prof. Dr. Halil AKKANAT Doç. Dr. Mustafa AKSU Doç. Dr. Suat SARI Doç. Dr. Azra ARKAN SERİM Doç. Dr. Emrehan İNAL Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE Doç. Dr. Burcu KALKAN OĞUZTÜRK Doç. Dr. Sanem AKSOY Doç. Dr. Arzu ARIDEMİR Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL Yrd. Doç. Dr. Ayça AKKAYAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Özlem KARLI Yrd. Doç. Dr. Kürşad YAĞCI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cahit GÜNEL Araş. Gör. Dr. Şirin AYDINCIK MİDYAT Araş. Gör. Dr. Doruk GÖNEN Araş. Gör. Dr. Nil KARABAĞ BULUT Araş. Gör. Dr. Tülay AYDIN ÜNVER Araş. Gör. Dr. Cansu KAYA KIZILIRMAK Araş. Gör. Dr. Didem ÖZCAN Araş. Gör. Nuri Aziz MİDYAT Araş. Gör. Ezgi TURAN Araş. Gör. Cüneyt PEKMEZ Araş. Gör. M. Göktürk YILDIZ Araş. Gör. Nafiye YÜCEDAĞ GÖZTEPE Araş. Gör. Özkan Cavit HOŞLAN Araş. Gör. Efe Can YILDIRIR Araş. Gör. Feyza Eren SAYIN Araş. Gör. Esma Elif ŞAFAK Araş. Gör. Semra KARABACAK FURUNCI Araş. Gör. Barış DEMİRSATAN Araş. Gör. Şeyda DURSUN Araş. Gör. Tuğçe BİLİCİ Araş. Gör. Fatih DURAN Araş. Gör. Berk Kenan KOYUNCU MEDENİ USUL VE İCRA-İFLÂS HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU Yrd. Doç. Dr. Evren KOÇ Yrd. Doç. Dr. Cengiz Serhat KONURALP Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI Araş. Gör. Dr. Birce ARSLANDOĞAN Araş. Gör. Ayşe Ece DELİPINAR ACAR Araş. Gör. Derya BELGİN GÜNEŞ Araş. Gör. Fatih TAHİROĞLU Araş. Gör. Akif GENÇ Araş. Gör. Vildan PEKSÖZ SÜRME Araş. Gör. Serpil IŞIK 10 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10

14 Araş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Naciye Günseli GELGEL (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Cemal ŞANLI Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM Doç. Dr. Emre ESEN Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY Yrd. Doç. Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE Yrd. Doç. Dr. Mine TAN DEHMEN Araş. Gör. Dr. Ayşe Elif ULUSU KARATAŞ Araş. Gör. Dr. Hümeyra Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN Araş. Gör. Cemre TÜYSÜZ Araş. Gör. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ Araş. Gör. İlyas ARSLAN Araş. Gör. Rumeysa PARTALCI Araş. Gör. Melis AVŞAR ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (Anabilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAYAK Araş. Gör. Dr. Ayşe ÖNCÜL Araş. Gör. Halil İbrahim YÜKSEL Araş. Gör. Enes ALTIN TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet HELVACI (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. Arslan KAYA Doç. Dr. Nedret Füsun NOMER-ERTAN Doç. Dr. Ali PASLI Yrd. Doç. Dr. Alihan AYDIN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ARICI Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN Araş. Gör. Dr. Mustafa Halil ÇONKAR Araş. Gör. İsmail Cem SOYKAN Araş. Gör. İbrahim Çağrı ZENGİN Araş. Gör. Necdet UZEL Araş. Gör. Gözde PİŞKİN Araş. Gör. Hasan Onur AKAY Araş. Gör. Asena SAVUR Araş. Gör. Merve AKTEPE Araş. Gör. Fahriye Pelin TOKCAN Araş. Gör. Numan Sabit SÖNMEZ DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ Prof. Dr. Kerim ATAMER Yrd. Doç. Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI Araş. Gör. Aslıhan SEVİNÇ KUYUCU Araş. Gör. Melda TAŞKIN 11 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 11

15 GÖREVLENDİRME İLE DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Nihat BULUT PSİKOLOJİ Prof. Dr. Bengi SEMERCİ FELSEFE Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ COMPARATİVE CRİMİNOLOGY AND CRİMİNAL LAW Prof. Dr. Krisztina KARSAI Doç. Dr. Pınar ÖLÇER SOSYOLOJİ Doç. Dr. Enes KAPAKÇI ADLİ TIP Prof. Dr. Gökhan ORAL Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ SAĞLIK HUKUKU (Tıp Hukuku) Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ İKTİSAT Prof. Dr. Gülden ÜLGEN Yrd. Doç. Dr. Özlem DURGUN BİLANÇO VE MUHASEBE Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof. Dr. Seyhun DOĞAN MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Okutman Nalan ÖZSOY (*) 2547 S.K. M.31, 2547 S.K. M.40/a. (*) Szeged Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi (**) Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi 31. madde ile görevlendirme MERKEZLER 1. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi 3. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 4. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 5. Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 6. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDEKİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 1. İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. Sadri Maksudi Arsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 12 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 12

16 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 13

17 CURRENT TRENDS İN HUMAN RİGHTS LAW Ağustos İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve de The Raoul Wallenberg Enstitüsünce düzenlenecek olan Current Trends in Human Rights Law konulu yaz okulu gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte; ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları, insan hakları ve çeşitlilik, ayrımcılık gibi konularda dersler verilerek, katılımcıların insan haklarının güncel sorunları üzerine bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. HUMAN RIGHTS IN CRISIS Ağustos HUMAN RIGHTS IN CRISIS konulu LAW ON THE BOSPHORUS INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2014 yaz okulu düzenlenmiştir. Bu etkinlikte; kriz döneminde insan hakları konusu göç ve siber güvenlik gibi dersler ile ulusal ve uluslararası bağlamda incelenerek, katılımcıların bu hususlarda bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır TEMMUZ 2015 DYNAMİSM AND DİSTİNCTİONS İN HUMAN RİGHTS LAW İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve The Raoul Wallenberg Enstitüsünce Dynamism and distinctions in human rights law: human rights from the perspectives of time, place and persons (İnsan hakları hukukunda dinamizm ve farklılıklar: Zaman, yer ve kişi perspektifinden insan hakları) konulu yaz okulu gerçekleştirilecektir. FAKÜLTEMİZİ TEMSİLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILDIĞI YARIŞMALAR / ETKİNLİKLER Fakültemizi temsilen farazi dava yarışmalarına katılacak öğrencilerimiz, Prof. Dr. İbrahim Kaya başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Galip Engin Şimşek, Yrd. Doç. Dr. İnci Ataman Figanmeşe, Yrd. Doç. Dr. Ayça Akkayan Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan dan oluşan komisyonca seçilip yarışmalara hazırlanmaktadırlar. -26 Mart - 2 Nisan 2015 tarihlerinde Viyana da düzenlenen The Annual Willem C. Vis International Commercial Moot Court yarışmasına katılan öğrencilerimiz ilk 64 takım arasına giren ilk Türk takımı oldular. - Avusturya nın Viyana şehrinde Willem C. Vis International Commercial Abritration Moot tarafından düzenlenen farazi dava yarışması. -İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen farazi dava yarışması. -Hollanda nın Lahey kentindeki Telders Moot Court Competition farazi dava yarışması. - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition farazi dava yarışması. - ICC Moot Court Competition farazi dava yarışması. -Fakültemiz Uluslararası Hukuk Kulübü, ILSA (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği) tarafından Most Improved Chapter (En Çok Gelişme Kaydeden Temsilcilik) ödülüne layık görülmüştür. 14 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 14

18 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15

19 HUKUK KLİNİKLERİ Hukuk öğretiminde yeni yaklaşımlar bağlamında ABD, Hindistan, Polonya, Almanya, Avusturalya gibi dünyanın değişik ülkelerinde yıllardan beri hukuk öğretiminin bir parçası olan hukuk klinikleri, öğretim yılı itibariyle Fakültemiz de de uygulamaya geçirilmiştir. Amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin lisans öğrenimi sırasında sosyal adalet duygusu ile tanışmalarını sağlamak ve uygulama ile daha öğrencilik aşamasında tanışarak hukuk nosyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Gündelik hayatta hukuk ve hukuki danışmanlık şeklinde iki ana türü bulunan hukuk klinikleri ile herkes için hukuk anlayışı çerçevesinde özellikle hukuka ve adalete erişimi sınırlı olan dezavantajlı kişiler için hukuka erişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Tamamen hukuk fakültesi öğrencilerinin, danışman öğretim üyelerinin nezaretinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerden oluşan hukuk kliniğinin nihai amacı hukuk öğrencilerinin hukuk öğrenimlerinin sosyal adalet duygusu ve uygulama ile pekişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Fakültemiz de öğretim yılında Mülteci Hukuk Kliniği başlatılmış ve gönüllü lisans öğrencileri arasında yapılan mülakat sonucunda belirlenen öğrenciler mülteci hukuku konusunda öncelikle teorik bir eğitimden geçirilmiş sonrasında ise bu alanda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilerek oralarda gerçek mağdurların dosyalarına bakan avukatlar eşliğinde uygulamada mülteci hukukunu öğrenmişlerdir. Söz konusu klinik çalışması sonucunda öğrencilere birer sertifika takdim edilmiştir. 16 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 16

20 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 17

21 2015 LYS SINAVINA GİRİP FAKÜLTEMİZİ TERCİH EDENLERE VERİLECEK BAŞARI BURSLARI I- LYS de Türkiye sıralamasında ilk bine girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize aşağıda belirtilen iki şekilde ve aynı anda maddi destek sağlanacaktır. 1-) Vedat Ardahan Vakfından; eğitim süreleri boyunca başarılarının devamı halinde 600,00TL başarı bursu, (Ekim-Haziran/9 ay) 2-) Tinçel Kültür Vakfından bir defalık 1.850,00 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere her dönem için 800,00 TL kitap yardımı. (Bu miktar günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında artırılmaktadır.) II- LYS de Türkiye sıralamasında ilk bin ve bin beş yüz arasına girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize; 1-) Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 1.600,00 TL başlangıç desteği, 2-) Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki Vakıflardan süreli burs alma hakları saklıdır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE EN ÇOK BURS VEREN FAKÜLTEDİR İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. Vakıfların ortak amacı İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs, ayni ve mali yardım yapmaktır. Prof. Tahir Taner Vakfı Vedat Ardahan Vakfı İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Tinçel Kültür Vakfı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü KYK Bursu Kemal Halil Tanır Vakfı 52 Öğrenci 625 Öğrenci 127 Öğrenci 207 Öğrenci 188 Öğrenci 10 Öğrenci YURTLAR İstanbul dışından Fakültemize gelen öğrencilerimizin; gerek gelmeden önce, gerek geldikten sonra yaşadıkları en önemli sorunlar arasında barınma sorunu yer almaktadır. Gerek öğrencilerimiz, gerekse aileleri için, İstanbul gibi bir metropolde barınma sorununu çözmek, ciddi maddi ve manevi külfetleri beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz barınma sorununun çözümü amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda, kimi mevcut yurtlar, üniversite yönetimi altına alınmış ve bazı yeni yurtlar yapılmıştır. Ayrıca, üniversite çevresinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı pek çok yurt bulunmaktadır. Fakültemiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkilileriyle gerekli bağlantılar kurularak öğrencilerimiz mağdur edilmemektedir. Kampüs çevresinde bulunan Vezneciler, Edirnekapı ve Çemberlitaş kız, Edirnekapı ve Kadırga erkek öğrenci yurtları ile Atatürk Öğrenci Sitesi öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına hizmet eden yurtlardır. 18 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

22 Öğretim yılı Güz Yarıyılı başından itibaren müfredatta mesleki yabancı dil dersi olarak İngilizce ve Almanca olarak dersler açılmıştır. Özellikle yurtdışında öğrenim görmeyi ve/veya çalışmayı planlayan öğrencilerimizce bu derslere ilgi gösterilmektedir. Amfilerimizde, öğrencilerin oturduğu her yerden seslerin rahatlıkla duymalarını sağlayan ses ve hoparlör sistemi yer almaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları interaktif kaynakları bir arada sunmak amacıyla, en çok kullanılan mevzuatı, mobil otomasyonu, öğrencilerin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan bilgi platformunu içeren bir mobil uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin talepleriyle ilgili olarak şikâyet ve isteklerini bildirebilecekleri iletişim ağı kurularak öğretim üyesi görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabilmeleri için pratik çalışmalar yapılmaktadır. Pratik çalışma metinleri Fakültemiz web sayfasından ve diğer sosyal iletişim ağlarından öğrencilerimize duyurulmaktadır. Sınav sonrası, sınav soruları ve cevap anahtarı Fakültemiz web sayfasından ve diğer sosyal iletişim ağlarından öğrencilerimize duyurulmaktadır. Fakültemiz öğrencileri için ücretsiz çay ikramlarımız bulunmaktadır. Öğrenciler talep ettiklerinde sınav kâğıtlarına kolaylıkla bakabilmektedirler. Öğrencilerimizin otomasyon sistemi üzerinden talep ettikleri öğrenci belgeleri e-belge olarak düzenlenmeye başlamıştır. Öğrencilerimizin her bir dönem için bir adet e-belge talep etme hakları bulunmakta olup, bu belgeye istedikleri zaman otomasyon sisteminde kendi sayfalarından ulaşabileceklerdir. Özel gereksinimli 5 öğrencimiz için amfilerde oturma yeri tahsis edilmiştir. Sınavlarda bu öğrencilerimize yardımcı olmak için Araştırma Görevlileri tayin edilmektedir. İdari ve akademik personelimizin sağlıklı bilgi edinebilmesi için özel gereksinimli öğrencilerimizin, Beyazıt yerleşkesindeki Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatör'lüğü ile en kısa sürede temasa geçmeleri önem arz etmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerimizin kullanımı için, Zemin Kat a inişlerde koltuklu özel asansör sistemi bulunmaktadır. Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik https://twitter.com/hukukdekanlik İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 19

23 20 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

24 21 SERTİFİKA PROGRAMLARI ve KURSLAR yılında; 3-7 Kasım Dr. Elika Schneider tarafından "Market Freedom Regulations in EU Law" konulu seminer verilmiştir Kasım Dr. Markus Meyen tarafından German administrative law konulu seminer verilmiştir. 16 Şubat-6 Mart Dr. Mehmed Hadzic tarafından Flexibility of labor relationships in the EU legal system" konulu sertifikalı seminer programı düzenlenmiştir Nisan Dr. Thomas Thiede tarafından EU Intellectual Property Law (EU Copyright Law; EU Trade Mark Law; EU- Desing Law and EU- Patent Law) konulu sertifikalı seminer verilmiştir. 5-8 Mayıs Dr. Julia Geneuss tarafından International Criminal Law konulu seminer verilmiştir yılında; Giessen Üniversitesinden Katrin Merhof tarafından Fakültemizde Introduction to European Union Law konulu sertifikalı seminer gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Fethi Gedikli tarafından Fakültemiz öğrencilerine yönelik Başlangıç düzeyinde Osmanlı Türkçesi semineri verilmiştir. Erasmus seminerleri kapsamında Madrid Özerk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Ignacio Tirado tarafından Insolvency Law. Basic Concepts and Economic Justification Following Best İnternational Practice konulu seminer düzenlenmiştir. Erasmus Seminerleri kapsamında Giovanni Poggeschi tarafından Minority Rights and Language Rights: Their Evolution in The Light of Social and Legal Pluralism konulu seminer verilmiştir. Dr. iur. Erhan TEMEL tarafından Mesleki Yabancı Dil Almanca Özel Hukuk semineri verilmiştir. Bielefeld Üniversitesinden Anne Gladitz tarafından katılım belgeli Alman Hukuk Dili çalıştayı düzenlenmiştir. Universität Hamburg dan Prof. Dr. Florian Jeßberger tarafından katılım belgeli Seminer Introduction to International Criminal Law (Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş) semineri verilmiştir. Graz Üniversitesinden Thomas Thiede tarafından The International Dimensions of Law konulu sertifikalı seminer yapılmıştır. Almanya Gießen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Ceza Hukuku sertifikalı semineri yapılmıştır. Türk-Alman-Macar Bosphorous Karşılaştırmalı Ceza Hukuk Semineri düzenlenmiştir. Doç.Dr. Krisztina Karsai tarafından Comparative Criminology and Criminal Law International Certificate Programme düzenlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. Gottfried Plagemann tarafından Karşılaştırmalı Alman Ceza Hukuku konulu seminer verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21

25 ÖĞRETİM YILINDA FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ AKADEMİ HUKUK KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN AKTİF HUKUKÇULAR KULÜBÜ Araş.Gör.Ali Adem YÖRÜK ALTERNATİF HUKUK KULÜBÜ Araş.Gör.Ömer TEMEL BEYAZIT HUKUK KULÜBÜ Araş. Gör. Mahmut Esad KALIPÇI BİLİŞİM HUKUKU KULÜBÜ Doç.Dr.Haydar Burak GEMALMAZ CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Ebru KAYABAŞ-EŞİCİ DAR ÜL HUKUK KULÜBÜ Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ FİKİR KÖPRÜSÜ HUKUK KULÜBÜ Araş.Gör. Necip Taha GÜR GENÇ DEMOKRAT HUKUKÇULAR KULÜBÜ Doç.Dr.Sevtap METİN GENÇ HUKUKÇULAR KÜLÜBÜ Araş.Gör.Burak ÇAĞ GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN HALKÇI HUKUK KULÜBÜ Araş. Gör.Dr.Barkın ASAL HUKUK ATÖLYESİ KULÜBÜ Araş.Gör.Muhammet DEMİREL HUKUK VE DAYANIŞMA KULÜBÜ Araş.Gör.Dr.Mehmet Cemil OZANSÜ HUKUKİ ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ Araş. Gör. Mahmut Esad KALIPÇI HUKUKSAL FARKINDALIK PLATFORMU KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Halit UYANIK İSTANBUL HUKUK MÜZİK KULÜBÜ Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ KARİYER KULÜBÜ Prof.Dr.Adem SÖZÜER Araş.Gör.Efe Can YILDIRIR MEDENİYET ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ MEZOPOTAMYA KÜLTÜR KULÜBÜ Yrd.DoçDr.Mine TAN-DEHMEN ÖZGÜR DÜŞÜNCE ve HUKUK KULÜBÜ Araş.Gör.Dr.İzzet Mert ERTAN SOSYAL FARKINDALIK KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Halit UYANIK TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Ülker YÜKSELBABA ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ (İLSA) Prof.Dr.İbrahim KAYA 22 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

26 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 23

27 2015/2016 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ANLAŞMAMIZ OLAN ÜNİVERSİTELER Universiaet Wien/Austria Karl Franzens Universiaet Graz/Austria Haute Ecole de La Province de Liege/Belgium Masaryk University/Czech Republic Zagrep University/Croatia Université de Caen Basse-Normandie/France Université Paris Quest- Nanterre La Défense (Paris X)/France University Paris -Est Creteil/France Université de Strasbourg/France Albert-Ludwigs Universiaet Freiburg/Germany Eberhard Karls Universitaet Tübingen/Germany Europa Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder)/Germany Freie Universitaet Berlin/Germany Humboldt-Universitaet zu Berlin/Germany Julius Maximilians Universitaet Würzburg/Germany Justus Liebig Universitaet Giessen/Germany Leibniz Universitaet Hannover/Germany Rheinische Friedrich Wilhelms Universitaet Bonn/Germany Ruhr Universitaet Bochum/Germany Techische Universitaet Dresden/Germany Universitaet Augsburg/Germany Universitaet Hamburg/Germany Universitaet Heidelberg/Germany Universitaet Kassel/Germany Universitaet Mannheim/Germany Universitaet zu Köln/Germany Aristotle University of Thessaloniki/Greece University of Pecs/Hungary University of Szeged/Hungary Universidad Del Salento/Italy Universita delgi Studi di Milano/Italy Università di Bologna/Italy South East European University/Macedonia Erasmus University Rotterdam/Netherland Leiden University/Netherland University of Warsaw /Poland Uniwersytet im Adama Mickiewicza Poznan/Poland Uniwersytet Jagiellonski Krakow/Poland Universidade Do Porto/Portugal University of Bucharest/Rumenia Comenius University Bratislava/Slovakia University of Ljubljana/Slovenia University of Maribor/Slovenia Universidad de Zaragoza/Spain Universidad De Oviedo/Spain Universidad Autonoma De Madrid/Spain University of Santiago De Compostela/Spain Barcelona/Spain Universidad De Granada/Spain Universidad De Murcia/Spain University of Basel/Switzerland University of Lausanne/Switzerland Ulster University/United Kingdom İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

FAALİYET RAPORU (2008-2011)

FAALİYET RAPORU (2008-2011) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (2008-2011) PROF. DR. EKREM ERDEM DEKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38039 KAYSERİ AKADEMİK KADRO

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 8 2. Stratejik Eylem

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi YIL:3 SAYI:32 EYLÜL 2012 ÜCRETSİZDİR Bakan Ersan Saner DAÜ de Çeşitli İncelemelerde Bulundu Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR Kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet!

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! Günümüzde, bilim ve teknolojinin gelişmesi artık farklı disiplinleri de bir arada çalışmaya zorluyor. Biz de uygulamadaki

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın Mezunlarımıza Mesleki Danışmanlık Hizmeti Ayşe Şasa Vefat Etti Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1941 yılında İstanbul da doğan Şasa nın, bir çok

Detaylı