Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.hukuk.istanbul.edu.tr"

Transkript

1

2

3

4 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1

5 İÇİNDEKİLER 2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3

7 FAKÜLTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Adem SÖZÜER Dekan Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemil KAYA Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arslan KAYA Senato Üyesi Ali KOCA- Fakülte Sekreteri Fakülte Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Adem SÖZÜER (Dekan) Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü) Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (Özel Hukuk Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR Prof. Dr. Arslan KAYA Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Adem SÖZÜER Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL Prof. Dr. Abdurrahman EREN Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Yrd. Doç. Dr. Saadet YÜKSEL İdari Bürolar Dekanlık Özel Kalem Gökçe AYGEN -Burcu KAYA KOÇAK Personel İşleri- Melek UYAR Maaş İşleri ve Ayniyat- Cevat BİNİCİ Öğrenci İşleri- Murat TURAN Kütüphane- Necmiye ÖZCAN İdare Amirliği- Ümit YILMAZ Öğrenci İşleri Bürosu telefon numaraları: , Öğrenci İşleri Bürosu faks: E-posta Adresi: Sorularınızı:http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=6440 adresinden sıkça sorulan sorular bölümünden, e-posta yoluyla veya bizzat Fakültemize gelerek bizlere yöneltebilirsiniz. Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik https://twitter.com/hukukdekanlik Tel: Faks: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4

8 FAKÜLTEMİZİN TARİHÇESİ İstanbul Üniversitesi nin uzak tarihi, İstanbul un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Zeyrek te açılan İstanbul un ilk medresesine kadar geri götürülebilir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bu mirasın sahibidir. Ülkemizde modern hukuk eğitimi, Osmanlı modernleşmesi bağlamında devletin merkezîleştirilmesi fikrinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat reformlarını uygulayacak devlet memurları yetiştirmek maksadıyla kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliye (1839) ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye (1839) adlı okullar, hukuk mekteplerinin habercisidir. Bu bağlamda Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne nin (1877) temelini oluşturan Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye (1859) ve programında hukuk öğretimine geniş yer veren Tercüme Odası da hatırlanmalıdır. Ülkemizde ilk hukuk okulu Şeyhülislâmlık tarafından Muallimhane-i Nüvvâb (1855) adıyla açılmıştır. Divanı Ahkâm-ı Adliye (1868) ve nizamiye mahkemelerinin kurularak tanzim edilmesinin ardından modern hukuk müfredatlı bir hukuk eğitimi ortaya çıkmıştır. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nezareti bünyesinde açılan Kavânîn ve Nizamât Dershanesi (1870), bu çerçevedeki ilk hukuk okuludur. Ardından Mekteb-i Sultanî bünyesinde açılan yüksek mekteplerden biri olan Mekteb-i Hukuk-ı Sultanî (Mekteb-i Sultanî Hukuk Mektebi, 1874) gelmektedir. Uzun ömürlü olmayan bu girişimler hukuk mektebi fikrinin gelişimi açısından fevkalâde önemlidir. Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne hemen bütün hukuk sahalarının tedvin edildiği, mahkeme teşkilatının baştan sona tanzim edildiği ve meşrutî idare tecrübesinin geçirildiği bir ortamda 7 Kasım 1878 tarihinde kurulmuştur. Sultanahmet ve Ayasofya Camileri arasında, Adliye Nezareti nin bahçesindeki binası iki yıl içinde inşa edilmiş ve 17 Haziran 1880 Perşembe günü öğretime başlanmıştır. Mekteb-i Hukuk, ülkemizdeki hukuk mektepleşmesinde istikrarın yakalandığı bir tecrübe olarak dikkat çekmektedir. Bu tecrübeden ileriki yıllarda Selânik, Konya, Bağdat, Beyrut ve Ankara hukuk mektepleri de pay alacaktır. Bununla beraber Mekteb-i Hukuk un mirası, kurumsal devamlılık açısından İstanbul Hukuk Fakültesi nde toplanmaktadır. Tanzimat 5 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5

9 sonrası gelişmeler, Türkiye nin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip ve Avrupa hukuk fakültelerinin eğitim standardını yakalamış bir fakülte oluşturma amacını sağlamaya dönüktür. İstanbul Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet in ilanı öncesinde hukuk eğitimine ait bütün gelişme ve yenilikleri kendi bünyesinde toplamış ve bütünleştirmiştir. Kuruluşuna dair resmî belgelerde açık seçik belirtildiği üzere Mekteb-i Hukuk kuruluşundan itibaren Darülfünun un bir şubesi olarak düşünülmüştür. Darülfünun açma girişimlerinin başarısızlığı nedeniyle 22 yıl bağımsız olarak faaliyet gösteren Mekteb-i Hukuk, II. Abdülhamid in tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Darülfünun-ı Şâhâne (1900) kurulunca Darülfünun un bir şubesi sayılmış; Darülfünun dan önce kurulup kendi teamüllerini oluşturmuş bir şube olarak yeni kurulan diğer şubelere (Edebiyat, Tabiiye ve Riyaziye, İlahiyat) model olmuştur. Fakültemizin adı, II. Meşrutiyet in ilanından sonra Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Fakültesi / Şubesi; 1919 Darülfünun Nizamnamesi nden sonra Hukuk Medresesi; Cumhuriyet in ilanından sonra ise 1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz, 1919 Nizamnamesiyle tüzel kişilik kazanarak özerk bir yapıya kavuşmuş; 1924 tarihli Kanun, bu özerk yapıyı teyit etmiştir. İsviçreli Prof. Dr. Albert Malche nin 29 Mayıs 1932 tarihli raporuna dayanılarak 31 Temmuz 1933 tarihinde, 2252 sayılı kanunla Darülfünun ilga edilmiş ve İstanbul Üniversitesi örgütlenmiştir. Hukuk Fakültesi 1933 Reformu olarak bilinen bu değişiklikten sonra Darülfünun dan Üniversite ye nakledilenler, Almanya dan ayrılmak zorunda kalarak Türkiye ye sığınan profesörler ve genç kuşak akademisyenlerle yeni bir döneme girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi, bu dönemde de akademik çalışmalar, kanunlaştırma hareketleri ve hukuk eğitimi konusundaki öncü rolünü sürdürmüştür. 6 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6

10 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7

11 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DÜNYADAKİ 200 HUKUK FAKÜLTESİ ARASINDA Tanınmış ve saygın araştırma kurumlarından QS Stars grubunun 2013 yılı araştırmasına göre; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dünyadaki 200 Hukuk Fakültesi arasında yer almaktadır. Dünyanın birçok ünlü ve prestijli hukuk fakültesinin de yer aldığı bu listede Türkiye den sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Bu sıralamada akademik çalışmalar, yayınlar ve bu yayınlara yapılan atıflar ile akademik kadro, fakültenin tarihi önemi, altyapısı gibi ölçütler göz önüne alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: rankings/2013/law-and-legal-studies EN GENİŞ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 211 kişilik öğretim elemanı ile Türkiye nin en geniş ve nitelikli kadrosuna sahip hukuk fakültesidir. Öğretim elemanları, anabilim dalları ve diğer konular için bkz: KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Adem SÖZÜER (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Krisztina KARSAI (*) Doç. Dr. Pınar ÖLÇER (**) Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Yrd. Doç. Dr. Serdar TALAS Yrd. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gottfried PLAGEMANN Yrd. Doç. Dr. Mehmet MADEN Araş. Gör. Elif BEKAR Araş. Gör. Muhammed DEMİREL Araş. Gör. Abdullah Batuhan BAYTAZ Araş. Gör. Tuba KELEP PEKMEZ Araş. Gör. Rahime ERBAŞ Araş. Gör. Sertaç IŞIKA Araş. Gör. Büşra DEMİRAL Araş. Gör. Murat ÇAKIR Araş. Gör. Melik KARTAL Araş. Gör. Sedat Erdem AYDIN Araş. Gör. Fatma Betül ÖZDEMİR Araş. Gör. Ömer Metehan AYNURAL Araş. Gör. Gizem Kübra ÖZEN Araş. Gör. Selim ERDİN Kriminoloji Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tuba TOPÇUOĞLU (Bilim Dalı Başkanı) ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Abdurrahman EREN (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Murat YANIK Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ Yrd. Doç. Dr. Ferman DEMİRKOL Yrd. Doç. Dr. Saadet YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZTÜRK Araş. Gör. Ahmet Burak BİLGİN Araş. Gör. Gökhan SÜMER Araş. Gör. Elif EREN KOÇ Araş. Gör. Burak ÇAĞ Araş. Gör. Mısra TAN Araş. Gör. Volkan ASLAN Araş. Gör. Ömer TEMEL Araş. Gör. Mehmet Gökay AKÇA Araş. Gör. Mevlüt GÖL GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI Doç. Dr. Sabahattin NAL (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Haydar Burak GEMALMAZ Yrd. Doç. Dr. Gülay ARSLAN ÖNCÜ Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN DUVAN Araş. Gör. Dr. İzzet Mert ERTAN Araş. Gör. Ubeydullah TÜRKYILMAZ 8 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 8

12 Araş. Gör. Sedat ERÇİN Araş. Gör. Ahmet Fatih EKTAŞ Araş. Gör. Emre PARTALCI Araş. Gör. Ali SAÇAR Araş. Gör. Eren SÖZÜER HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ Doç. Dr. Sevtap METİN Yrd. Doç. Dr. Ülker YÜKSELBABA Yrd. Doç. Dr. Sercan GÜRLER Araş. Gör. Dr. Barkın ASAL Araş. Gör. Umut KOLOŞ Araş. Gör. İrem Burcu ÖZKAN Araş. Gör. Osman Vahdet İŞSEVENLER Araş. Gör. Muzaffer DÜLGER Araş. Gör. Dilara YILDIRIM İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Aydın GÜLAN (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Zehreddin ASLAN Prof. Dr. Cemil KAYA Doç. Dr. Kahraman BERK Doç. Dr. Melikşah YASİN Yrd. Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Halit UYANIK Araş. Gör. Eren KALANYUVA Araş. Gör. Yasin YEREBASMAZ Araş. Gör. Seyit Rasim DORU Araş. Gör. Ezgi YILDIRIM Araş. Gör. Nurcan YILMAZ Araş. Gör. Necip Taha GÜR Araş. Gör. İsmail KAHREMAN Araş. Gör. Fethiye Nur AKKAYA Araş. Gör. Eren SOLMAZ Araş. Gör. Aykut PURDE MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. İbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Galip Engin ŞİMŞEK Araş. Gör. Dr. Enver ARIKOĞLU Araş. Gör. Dr. Verda Neslihan AKÜN Araş. Gör. Dr. Elif BAŞKARACAOĞLU Araş. Gör. Nebile Pelin MANTI Araş. Gör. Ufuk DAL Araş. Gör. Miray AZAKLI MALİ HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. B. Mahmut KAŞIKÇI Doç. Dr. T. İrfan BARLASS Yrd. Doç. Dr. Zafer Ertunç ŞİRİN Yrd. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU Araş. Gör. Gamze GÜMÜŞKAYA Araş. Gör. Altan RENÇBER Araş. Gör. İmran SEMİZ HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ebru KAYABAŞ EŞİCİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah İSLAMOĞLU Araş. Gör. Dr. M. Cemil OZANSÜ Araş. Gör. Ali Adem YÖRÜK Araş. Gör. Mahmud Esad KALIPÇI Araş. Gör. Esra ÇETİNKAYA 9 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 9

13 ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ Yrd. Doç. Dr. Ender GÜLVER Araş. Gör. Ayşe KÖME AKPULAT Araş. Gör. Özge YILDIZ HAKKAKUL Araş. Gör. Ayşe Ledün AKDENİZ Araş. Gör. İrem YAYVAK MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR Prof. Dr. İlhan HELVACI Prof. Dr. Halûk Nami NOMER Prof. Dr. E. Gülçin ELÇİN Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Prof. Dr. Halil AKKANAT Doç. Dr. Mustafa AKSU Doç. Dr. Suat SARI Doç. Dr. Azra ARKAN SERİM Doç. Dr. Emrehan İNAL Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE Doç. Dr. Burcu KALKAN OĞUZTÜRK Doç. Dr. Sanem AKSOY Doç. Dr. Arzu ARIDEMİR Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL Yrd. Doç. Dr. Ayça AKKAYAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Özlem KARLI Yrd. Doç. Dr. Kürşad YAĞCI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cahit GÜNEL Araş. Gör. Dr. Şirin AYDINCIK MİDYAT Araş. Gör. Dr. Doruk GÖNEN Araş. Gör. Dr. Nil KARABAĞ BULUT Araş. Gör. Dr. Tülay AYDIN ÜNVER Araş. Gör. Dr. Cansu KAYA KIZILIRMAK Araş. Gör. Dr. Didem ÖZCAN Araş. Gör. Nuri Aziz MİDYAT Araş. Gör. Ezgi TURAN Araş. Gör. Cüneyt PEKMEZ Araş. Gör. M. Göktürk YILDIZ Araş. Gör. Nafiye YÜCEDAĞ GÖZTEPE Araş. Gör. Özkan Cavit HOŞLAN Araş. Gör. Efe Can YILDIRIR Araş. Gör. Feyza Eren SAYIN Araş. Gör. Esma Elif ŞAFAK Araş. Gör. Semra KARABACAK FURUNCI Araş. Gör. Barış DEMİRSATAN Araş. Gör. Şeyda DURSUN Araş. Gör. Tuğçe BİLİCİ Araş. Gör. Fatih DURAN Araş. Gör. Berk Kenan KOYUNCU MEDENİ USUL VE İCRA-İFLÂS HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU Yrd. Doç. Dr. Evren KOÇ Yrd. Doç. Dr. Cengiz Serhat KONURALP Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI Araş. Gör. Dr. Birce ARSLANDOĞAN Araş. Gör. Ayşe Ece DELİPINAR ACAR Araş. Gör. Derya BELGİN GÜNEŞ Araş. Gör. Fatih TAHİROĞLU Araş. Gör. Akif GENÇ Araş. Gör. Vildan PEKSÖZ SÜRME Araş. Gör. Serpil IŞIK 10 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10

14 Araş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Naciye Günseli GELGEL (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Cemal ŞANLI Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM Doç. Dr. Emre ESEN Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY Yrd. Doç. Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE Yrd. Doç. Dr. Mine TAN DEHMEN Araş. Gör. Dr. Ayşe Elif ULUSU KARATAŞ Araş. Gör. Dr. Hümeyra Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN Araş. Gör. Cemre TÜYSÜZ Araş. Gör. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ Araş. Gör. İlyas ARSLAN Araş. Gör. Rumeysa PARTALCI Araş. Gör. Melis AVŞAR ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (Anabilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAYAK Araş. Gör. Dr. Ayşe ÖNCÜL Araş. Gör. Halil İbrahim YÜKSEL Araş. Gör. Enes ALTIN TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet HELVACI (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. Arslan KAYA Doç. Dr. Nedret Füsun NOMER-ERTAN Doç. Dr. Ali PASLI Yrd. Doç. Dr. Alihan AYDIN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ARICI Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN Araş. Gör. Dr. Mustafa Halil ÇONKAR Araş. Gör. İsmail Cem SOYKAN Araş. Gör. İbrahim Çağrı ZENGİN Araş. Gör. Necdet UZEL Araş. Gör. Gözde PİŞKİN Araş. Gör. Hasan Onur AKAY Araş. Gör. Asena SAVUR Araş. Gör. Merve AKTEPE Araş. Gör. Fahriye Pelin TOKCAN Araş. Gör. Numan Sabit SÖNMEZ DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ Prof. Dr. Kerim ATAMER Yrd. Doç. Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI Araş. Gör. Aslıhan SEVİNÇ KUYUCU Araş. Gör. Melda TAŞKIN 11 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 11

15 GÖREVLENDİRME İLE DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI Prof. Dr. Nihat BULUT PSİKOLOJİ Prof. Dr. Bengi SEMERCİ FELSEFE Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ COMPARATİVE CRİMİNOLOGY AND CRİMİNAL LAW Prof. Dr. Krisztina KARSAI Doç. Dr. Pınar ÖLÇER SOSYOLOJİ Doç. Dr. Enes KAPAKÇI ADLİ TIP Prof. Dr. Gökhan ORAL Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ SAĞLIK HUKUKU (Tıp Hukuku) Prof. Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ İKTİSAT Prof. Dr. Gülden ÜLGEN Yrd. Doç. Dr. Özlem DURGUN BİLANÇO VE MUHASEBE Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof. Dr. Seyhun DOĞAN MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Okutman Nalan ÖZSOY (*) 2547 S.K. M.31, 2547 S.K. M.40/a. (*) Szeged Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi (**) Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi 31. madde ile görevlendirme MERKEZLER 1. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi 3. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 4. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 5. Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 6. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDEKİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 1. İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. Sadri Maksudi Arsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 12 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 12

16 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 13

17 CURRENT TRENDS İN HUMAN RİGHTS LAW Ağustos İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve de The Raoul Wallenberg Enstitüsünce düzenlenecek olan Current Trends in Human Rights Law konulu yaz okulu gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte; ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları, insan hakları ve çeşitlilik, ayrımcılık gibi konularda dersler verilerek, katılımcıların insan haklarının güncel sorunları üzerine bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. HUMAN RIGHTS IN CRISIS Ağustos HUMAN RIGHTS IN CRISIS konulu LAW ON THE BOSPHORUS INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2014 yaz okulu düzenlenmiştir. Bu etkinlikte; kriz döneminde insan hakları konusu göç ve siber güvenlik gibi dersler ile ulusal ve uluslararası bağlamda incelenerek, katılımcıların bu hususlarda bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır TEMMUZ 2015 DYNAMİSM AND DİSTİNCTİONS İN HUMAN RİGHTS LAW İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve The Raoul Wallenberg Enstitüsünce Dynamism and distinctions in human rights law: human rights from the perspectives of time, place and persons (İnsan hakları hukukunda dinamizm ve farklılıklar: Zaman, yer ve kişi perspektifinden insan hakları) konulu yaz okulu gerçekleştirilecektir. FAKÜLTEMİZİ TEMSİLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILDIĞI YARIŞMALAR / ETKİNLİKLER Fakültemizi temsilen farazi dava yarışmalarına katılacak öğrencilerimiz, Prof. Dr. İbrahim Kaya başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Galip Engin Şimşek, Yrd. Doç. Dr. İnci Ataman Figanmeşe, Yrd. Doç. Dr. Ayça Akkayan Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan dan oluşan komisyonca seçilip yarışmalara hazırlanmaktadırlar. -26 Mart - 2 Nisan 2015 tarihlerinde Viyana da düzenlenen The Annual Willem C. Vis International Commercial Moot Court yarışmasına katılan öğrencilerimiz ilk 64 takım arasına giren ilk Türk takımı oldular. - Avusturya nın Viyana şehrinde Willem C. Vis International Commercial Abritration Moot tarafından düzenlenen farazi dava yarışması. -İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen farazi dava yarışması. -Hollanda nın Lahey kentindeki Telders Moot Court Competition farazi dava yarışması. - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition farazi dava yarışması. - ICC Moot Court Competition farazi dava yarışması. -Fakültemiz Uluslararası Hukuk Kulübü, ILSA (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği) tarafından Most Improved Chapter (En Çok Gelişme Kaydeden Temsilcilik) ödülüne layık görülmüştür. 14 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 14

18 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15

19 HUKUK KLİNİKLERİ Hukuk öğretiminde yeni yaklaşımlar bağlamında ABD, Hindistan, Polonya, Almanya, Avusturalya gibi dünyanın değişik ülkelerinde yıllardan beri hukuk öğretiminin bir parçası olan hukuk klinikleri, öğretim yılı itibariyle Fakültemiz de de uygulamaya geçirilmiştir. Amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin lisans öğrenimi sırasında sosyal adalet duygusu ile tanışmalarını sağlamak ve uygulama ile daha öğrencilik aşamasında tanışarak hukuk nosyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Gündelik hayatta hukuk ve hukuki danışmanlık şeklinde iki ana türü bulunan hukuk klinikleri ile herkes için hukuk anlayışı çerçevesinde özellikle hukuka ve adalete erişimi sınırlı olan dezavantajlı kişiler için hukuka erişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Tamamen hukuk fakültesi öğrencilerinin, danışman öğretim üyelerinin nezaretinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerden oluşan hukuk kliniğinin nihai amacı hukuk öğrencilerinin hukuk öğrenimlerinin sosyal adalet duygusu ve uygulama ile pekişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Fakültemiz de öğretim yılında Mülteci Hukuk Kliniği başlatılmış ve gönüllü lisans öğrencileri arasında yapılan mülakat sonucunda belirlenen öğrenciler mülteci hukuku konusunda öncelikle teorik bir eğitimden geçirilmiş sonrasında ise bu alanda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilerek oralarda gerçek mağdurların dosyalarına bakan avukatlar eşliğinde uygulamada mülteci hukukunu öğrenmişlerdir. Söz konusu klinik çalışması sonucunda öğrencilere birer sertifika takdim edilmiştir. 16 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 16

20 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 17

21 2015 LYS SINAVINA GİRİP FAKÜLTEMİZİ TERCİH EDENLERE VERİLECEK BAŞARI BURSLARI I- LYS de Türkiye sıralamasında ilk bine girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize aşağıda belirtilen iki şekilde ve aynı anda maddi destek sağlanacaktır. 1-) Vedat Ardahan Vakfından; eğitim süreleri boyunca başarılarının devamı halinde 600,00TL başarı bursu, (Ekim-Haziran/9 ay) 2-) Tinçel Kültür Vakfından bir defalık 1.850,00 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere her dönem için 800,00 TL kitap yardımı. (Bu miktar günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında artırılmaktadır.) II- LYS de Türkiye sıralamasında ilk bin ve bin beş yüz arasına girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize; 1-) Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 1.600,00 TL başlangıç desteği, 2-) Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki Vakıflardan süreli burs alma hakları saklıdır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE EN ÇOK BURS VEREN FAKÜLTEDİR İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. Vakıfların ortak amacı İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs, ayni ve mali yardım yapmaktır. Prof. Tahir Taner Vakfı Vedat Ardahan Vakfı İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Tinçel Kültür Vakfı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü KYK Bursu Kemal Halil Tanır Vakfı 52 Öğrenci 625 Öğrenci 127 Öğrenci 207 Öğrenci 188 Öğrenci 10 Öğrenci YURTLAR İstanbul dışından Fakültemize gelen öğrencilerimizin; gerek gelmeden önce, gerek geldikten sonra yaşadıkları en önemli sorunlar arasında barınma sorunu yer almaktadır. Gerek öğrencilerimiz, gerekse aileleri için, İstanbul gibi bir metropolde barınma sorununu çözmek, ciddi maddi ve manevi külfetleri beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz barınma sorununun çözümü amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda, kimi mevcut yurtlar, üniversite yönetimi altına alınmış ve bazı yeni yurtlar yapılmıştır. Ayrıca, üniversite çevresinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı pek çok yurt bulunmaktadır. Fakültemiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkilileriyle gerekli bağlantılar kurularak öğrencilerimiz mağdur edilmemektedir. Kampüs çevresinde bulunan Vezneciler, Edirnekapı ve Çemberlitaş kız, Edirnekapı ve Kadırga erkek öğrenci yurtları ile Atatürk Öğrenci Sitesi öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına hizmet eden yurtlardır. 18 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

22 Öğretim yılı Güz Yarıyılı başından itibaren müfredatta mesleki yabancı dil dersi olarak İngilizce ve Almanca olarak dersler açılmıştır. Özellikle yurtdışında öğrenim görmeyi ve/veya çalışmayı planlayan öğrencilerimizce bu derslere ilgi gösterilmektedir. Amfilerimizde, öğrencilerin oturduğu her yerden seslerin rahatlıkla duymalarını sağlayan ses ve hoparlör sistemi yer almaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları interaktif kaynakları bir arada sunmak amacıyla, en çok kullanılan mevzuatı, mobil otomasyonu, öğrencilerin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan bilgi platformunu içeren bir mobil uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin talepleriyle ilgili olarak şikâyet ve isteklerini bildirebilecekleri iletişim ağı kurularak öğretim üyesi görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabilmeleri için pratik çalışmalar yapılmaktadır. Pratik çalışma metinleri Fakültemiz web sayfasından ve diğer sosyal iletişim ağlarından öğrencilerimize duyurulmaktadır. Sınav sonrası, sınav soruları ve cevap anahtarı Fakültemiz web sayfasından ve diğer sosyal iletişim ağlarından öğrencilerimize duyurulmaktadır. Fakültemiz öğrencileri için ücretsiz çay ikramlarımız bulunmaktadır. Öğrenciler talep ettiklerinde sınav kâğıtlarına kolaylıkla bakabilmektedirler. Öğrencilerimizin otomasyon sistemi üzerinden talep ettikleri öğrenci belgeleri e-belge olarak düzenlenmeye başlamıştır. Öğrencilerimizin her bir dönem için bir adet e-belge talep etme hakları bulunmakta olup, bu belgeye istedikleri zaman otomasyon sisteminde kendi sayfalarından ulaşabileceklerdir. Özel gereksinimli 5 öğrencimiz için amfilerde oturma yeri tahsis edilmiştir. Sınavlarda bu öğrencilerimize yardımcı olmak için Araştırma Görevlileri tayin edilmektedir. İdari ve akademik personelimizin sağlıklı bilgi edinebilmesi için özel gereksinimli öğrencilerimizin, Beyazıt yerleşkesindeki Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatör'lüğü ile en kısa sürede temasa geçmeleri önem arz etmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerimizin kullanımı için, Zemin Kat a inişlerde koltuklu özel asansör sistemi bulunmaktadır. Facebook.com/IstanbulHukukDekanlik https://twitter.com/hukukdekanlik İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 19

23 20 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

24 21 SERTİFİKA PROGRAMLARI ve KURSLAR yılında; 3-7 Kasım Dr. Elika Schneider tarafından "Market Freedom Regulations in EU Law" konulu seminer verilmiştir Kasım Dr. Markus Meyen tarafından German administrative law konulu seminer verilmiştir. 16 Şubat-6 Mart Dr. Mehmed Hadzic tarafından Flexibility of labor relationships in the EU legal system" konulu sertifikalı seminer programı düzenlenmiştir Nisan Dr. Thomas Thiede tarafından EU Intellectual Property Law (EU Copyright Law; EU Trade Mark Law; EU- Desing Law and EU- Patent Law) konulu sertifikalı seminer verilmiştir. 5-8 Mayıs Dr. Julia Geneuss tarafından International Criminal Law konulu seminer verilmiştir yılında; Giessen Üniversitesinden Katrin Merhof tarafından Fakültemizde Introduction to European Union Law konulu sertifikalı seminer gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Fethi Gedikli tarafından Fakültemiz öğrencilerine yönelik Başlangıç düzeyinde Osmanlı Türkçesi semineri verilmiştir. Erasmus seminerleri kapsamında Madrid Özerk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Ignacio Tirado tarafından Insolvency Law. Basic Concepts and Economic Justification Following Best İnternational Practice konulu seminer düzenlenmiştir. Erasmus Seminerleri kapsamında Giovanni Poggeschi tarafından Minority Rights and Language Rights: Their Evolution in The Light of Social and Legal Pluralism konulu seminer verilmiştir. Dr. iur. Erhan TEMEL tarafından Mesleki Yabancı Dil Almanca Özel Hukuk semineri verilmiştir. Bielefeld Üniversitesinden Anne Gladitz tarafından katılım belgeli Alman Hukuk Dili çalıştayı düzenlenmiştir. Universität Hamburg dan Prof. Dr. Florian Jeßberger tarafından katılım belgeli Seminer Introduction to International Criminal Law (Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş) semineri verilmiştir. Graz Üniversitesinden Thomas Thiede tarafından The International Dimensions of Law konulu sertifikalı seminer yapılmıştır. Almanya Gießen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Türk Ceza Hukuku sertifikalı semineri yapılmıştır. Türk-Alman-Macar Bosphorous Karşılaştırmalı Ceza Hukuk Semineri düzenlenmiştir. Doç.Dr. Krisztina Karsai tarafından Comparative Criminology and Criminal Law International Certificate Programme düzenlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. Gottfried Plagemann tarafından Karşılaştırmalı Alman Ceza Hukuku konulu seminer verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21

25 ÖĞRETİM YILINDA FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ AKADEMİ HUKUK KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN AKTİF HUKUKÇULAR KULÜBÜ Araş.Gör.Ali Adem YÖRÜK ALTERNATİF HUKUK KULÜBÜ Araş.Gör.Ömer TEMEL BEYAZIT HUKUK KULÜBÜ Araş. Gör. Mahmut Esad KALIPÇI BİLİŞİM HUKUKU KULÜBÜ Doç.Dr.Haydar Burak GEMALMAZ CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Ebru KAYABAŞ-EŞİCİ DAR ÜL HUKUK KULÜBÜ Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ FİKİR KÖPRÜSÜ HUKUK KULÜBÜ Araş.Gör. Necip Taha GÜR GENÇ DEMOKRAT HUKUKÇULAR KULÜBÜ Doç.Dr.Sevtap METİN GENÇ HUKUKÇULAR KÜLÜBÜ Araş.Gör.Burak ÇAĞ GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN HALKÇI HUKUK KULÜBÜ Araş. Gör.Dr.Barkın ASAL HUKUK ATÖLYESİ KULÜBÜ Araş.Gör.Muhammet DEMİREL HUKUK VE DAYANIŞMA KULÜBÜ Araş.Gör.Dr.Mehmet Cemil OZANSÜ HUKUKİ ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ Araş. Gör. Mahmut Esad KALIPÇI HUKUKSAL FARKINDALIK PLATFORMU KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Halit UYANIK İSTANBUL HUKUK MÜZİK KULÜBÜ Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ KARİYER KULÜBÜ Prof.Dr.Adem SÖZÜER Araş.Gör.Efe Can YILDIRIR MEDENİYET ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ MEZOPOTAMYA KÜLTÜR KULÜBÜ Yrd.DoçDr.Mine TAN-DEHMEN ÖZGÜR DÜŞÜNCE ve HUKUK KULÜBÜ Araş.Gör.Dr.İzzet Mert ERTAN SOSYAL FARKINDALIK KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Halit UYANIK TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ Yrd.Doç.Dr.Ülker YÜKSELBABA ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ (İLSA) Prof.Dr.İbrahim KAYA 22 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

26 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 23

27 2015/2016 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ANLAŞMAMIZ OLAN ÜNİVERSİTELER Universiaet Wien/Austria Karl Franzens Universiaet Graz/Austria Haute Ecole de La Province de Liege/Belgium Masaryk University/Czech Republic Zagrep University/Croatia Université de Caen Basse-Normandie/France Université Paris Quest- Nanterre La Défense (Paris X)/France University Paris -Est Creteil/France Université de Strasbourg/France Albert-Ludwigs Universiaet Freiburg/Germany Eberhard Karls Universitaet Tübingen/Germany Europa Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder)/Germany Freie Universitaet Berlin/Germany Humboldt-Universitaet zu Berlin/Germany Julius Maximilians Universitaet Würzburg/Germany Justus Liebig Universitaet Giessen/Germany Leibniz Universitaet Hannover/Germany Rheinische Friedrich Wilhelms Universitaet Bonn/Germany Ruhr Universitaet Bochum/Germany Techische Universitaet Dresden/Germany Universitaet Augsburg/Germany Universitaet Hamburg/Germany Universitaet Heidelberg/Germany Universitaet Kassel/Germany Universitaet Mannheim/Germany Universitaet zu Köln/Germany Aristotle University of Thessaloniki/Greece University of Pecs/Hungary University of Szeged/Hungary Universidad Del Salento/Italy Universita delgi Studi di Milano/Italy Università di Bologna/Italy South East European University/Macedonia Erasmus University Rotterdam/Netherland Leiden University/Netherland University of Warsaw /Poland Uniwersytet im Adama Mickiewicza Poznan/Poland Uniwersytet Jagiellonski Krakow/Poland Universidade Do Porto/Portugal University of Bucharest/Rumenia Comenius University Bratislava/Slovakia University of Ljubljana/Slovenia University of Maribor/Slovenia Universidad de Zaragoza/Spain Universidad De Oviedo/Spain Universidad Autonoma De Madrid/Spain University of Santiago De Compostela/Spain Barcelona/Spain Universidad De Granada/Spain Universidad De Murcia/Spain University of Basel/Switzerland University of Lausanne/Switzerland Ulster University/United Kingdom İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (GÜZ)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (GÜZ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (GÜZ) I. Sınıf Tek 13.10-13.55 14.05-14.50 15.10-15.55 16.05-16.40 17.10-17.55 Pazartesi Genel Kamu Hukuku Prof. Dr. Nihat Bulut

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Sayfa No: 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ Sayı: 302.10.00 Tarih: 27.4.2016 Diploma Programı Adı Akademik Yıl : 2015-2016 : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 1.

Detaylı

Anayasa Hukuku. Anayasa Hukuku Prof.Dr.Abdurrahman Eren Yard.Doç.Dr.Saadet Yüksel Yard.Doç.Dr.Fatih Öztürk İktisat M2

Anayasa Hukuku. Anayasa Hukuku Prof.Dr.Abdurrahman Eren Yard.Doç.Dr.Saadet Yüksel Yard.Doç.Dr.Fatih Öztürk İktisat M2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 Genel Kamu Hukuku Prof.Dr.Nihat Bulut Genel Kamu Hukuku

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 Genel Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Hukuk Başlangıcı

Detaylı

Medeni Hukuka Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku Prof.Dr.Galip Sermet Akman Doç.Dr.Azra Arkan Serim Doç.Dr.Sanem Aksoy Amfi 5

Medeni Hukuka Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku Prof.Dr.Galip Sermet Akman Doç.Dr.Azra Arkan Serim Doç.Dr.Sanem Aksoy Amfi 5 Pazartesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2014 Öğretim Yılı Ders Programı I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 Genel Kamu Hukuku Prof.Dr.Nihat Bulut Genel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (GÜZ)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (GÜZ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (GÜZ) I. Sınıf Tek 13.10-13.55 14.05-14.50 15.10-15.55 16.05-16.40 17.10-17.55 Genel Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Kişiler e Aile

Detaylı

Anayasa Hukuku. Anayasa Hukuku Prof.Dr.Abdurrahman Eren Yrd. Doç. Dr. Saadet Yüksel Yrd. Doç. Dr. Fatih Öztürk İktisat M2

Anayasa Hukuku. Anayasa Hukuku Prof.Dr.Abdurrahman Eren Yrd. Doç. Dr. Saadet Yüksel Yrd. Doç. Dr. Fatih Öztürk İktisat M2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı (BAHAR) I. Sınıf Tek 13.00-13.45 13:55-14:40 15:00-15:45 15:55-16:40 17:00 17:45 Genel Kamu Hukuku Prof.Dr.Nihat Bulut Genel Kamu

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (BAHAR) I. Sınıf Tek 13.10-13.55 14.05-14.50 15.10-15.55 16.05-16.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (BAHAR) I. Sınıf Tek 13.10-13.55 14.05-14.50 15.10-15.55 16.05-16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI (BAHAR) I. Sınıf Tek 13.10-13.55 14.05-14.50 15.10-15.55 16.05-16.50 Pazartesi Genel Kamu Hukuku Prof. Dr. Nihat Bulut Genel Kamu

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ 1) 23 Ocak 2014 tarihinde Rusya nın Ceza Kanunu ve Özellikleri konulu sunum gerçekleşti. Merkez müdürümüz Prof. Dr. Adem Sözüer oturum başkanlığı yaptı. Seminere Saint

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

İÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2016 YILI HEDEF YÖNETİM PLANI

İÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2016 YILI HEDEF YÖNETİM PLANI Sayfa No : / 3 Hukuk Fakültesi bünyesinde BKYS eylem planına uygun çalışmaları gerçekleştirmek İÜ BKYS'ni belgelendirmek HEDEFE ULAŞILABİLMESİ İÇİN UYGULANACAK FAALİYETLER BKYS eylem planına uygun eğitim,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN KODU DERSİN ADI 1 21000049 Yavuz ESEROĞLU

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI. Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 YILLIK DERSLER VİZE ve DÖNEMLİK DERSLER FİNAL SINAV PROGRAMI Tarih Saat Ders Sınav Salonu Sınav Sorumlusu Sınav Görevlileri 10.00 Hukuka Giriş Prof. Dr. Yücel SAYMAN A-I Yrd.

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (KADRO

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 05/08/2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 05/08/2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 05/08/2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 22/09/2016-338991 T.C. Sayı :88469847-051.01- Konu :I. Engellilik Araştırmaları Kongresi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :22/09/2016 tarihli, 337312 sayılı yazı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. MÜFREDAT FORMU Ders Listesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. MÜFREDAT FORMU Ders Listesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sayı : Diploma Programı Adı Akademik Yıl MÜFREDAT FORMU Ders Listesi : SOSYAL HİZMET, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) : 2015-2016 Tarih : 24.04.2015

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ ın kuruculuğunda 1989-1990 döneminde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İLAN. TIP FAKÜLTESİ İlan Edilen Kadronun; Sayısı : 1 : Araştırma Görevlisi

İLAN. TIP FAKÜLTESİ İlan Edilen Kadronun; Sayısı : 1 : Araştırma Görevlisi İLAN Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ 2011 2012 İSTANBUL KAGEM FAALİYETLERİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ 2011 2012 İSTANBUL KAGEM FAALİYETLERİ TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI 22-26.0.2011 23-2.0.2011 (ÖĞRETMENLERE YÖNELİK) (YARDIMCI PERSONELE YÖNELİK) DOÇ.DR. GÜL ŞENDİL UZM. PSK. DANIŞMAN BURCU DÜNDAR DOÇ.DR. GÜL ŞENDİL UZM. PSK. DANIŞMAN

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) ÖN LİSANS DERS PROGRAMI STEP-AEROBİK I (1131) ÖĞR.GÖR. EMİNE FEYZA SÖNMEZ ARTİSTİK CİMNASTİK I (UYGULAMA, 1. SINIFLAR) (1135) STEP-AEROBİK I (UYGULAMA, 1. SINIFLAR)

Detaylı

Hukuk Bölümü. Sütlüce Yerleşkesi

Hukuk Bölümü. Sütlüce Yerleşkesi HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK F H FAKÜLTESİ Hukuk Bölümü Sütlüce Yerleşkesi HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan CEYLAN İnsanlık tarihi boyunca yokluğu, eksikliği bir yana geç tecellisine dahi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğrencisi Merve YÜKSEK in sağlık problemleri nedeniyle öğrenimini Sivas ta sürdüremeyeceği,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 29.12.2015 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME LARI İLAN : GİRİŞ SINAVI : İ FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI İLAN NO : 1005027 SINAVI Y. DİL 1 EMRE KARABACAK FAKÜLTESİ

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) ÖN LİSANS DERS PROGRAMI STEP-AEROBİK I (1131) ÖĞR.GÖR. EMİNE FEYZA SÖNMEZ ARTİSTİK CİMNASTİK I (UYGULAMA, 1. SINIFLAR) (1135) STEP-AEROBİK I (UYGULAMA, 1. SINIFLAR)

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ 1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü olarak ülkemizde çocuk suçluluğunun nedenlerinin anlaşılması ve bu konuda önleyici program ve politikaların

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. Yarıyıl) 1. Sınıf Adı T AKTS Dil Z/S Öğretim Üyesi Gün Saat Yer HUK101 Hukuk Başlangıcı / Introduction To Law HUK103

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ FİNAL SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ FİNAL SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TİT 101 VE TİT 102 DERSLERİ FİNAL SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) Derslik No Kapasite Ders Bölüm Dersi Veren Öğretim Üyesi Sınavda

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ DENİZ DEMİROLUK Okulöncesi Öğretmenliği 25% BURSLU AYNUR KARATEKE Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE MAZERET PROGRAMI 1/3 Kredisi Öğretim Kodu Adı 046210028

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/16 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/06/2016 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI

TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P K AKTS ŞUBE

Detaylı

VİZE MAZERET SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

VİZE MAZERET SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER VİZE MAZERET SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER SIRA ADI-SOYADI DERSİN ADI 1 SÜMEYYE KAYA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II 2 MURAT CAHİT ÖZTÜRK TÜRK ANAYASA HUKUKU (A) HUKUKTA ARAŞTIRMA VE METOD 3

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI ( %30 İNGİLİZCE) DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI ( %30 İNGİLİZCE) DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERİTEİ HUKUK FAKÜLTEİ 2016 2017 AKADEMİK YILI ( %30 İNGİLİZCE) DER MÜFREDATI I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) Ders Kodu Ders Adı T U K Ders Kodu Ders Adı T U K HKUK 131 Hukuka Giriş

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ www.ticaret.edu.tr BAŞKAN IN MESAJI Yoğun bir sınav dönemine hazırlanacak ve sonrasında geleceğinize yön vereceğiniz bir tercih yapacaksınız. İstediğiniz bölümü kazanmak için

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Etkinlikler Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin

Detaylı

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege10 adresinden on-line yapılacaktır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege10 adresinden on-line yapılacaktır. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 10. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi 21-22 Aralık 2012 - İstanbul I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ Editör Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak:

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI

TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile

Detaylı

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401

28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 401 28 ARALIK 2015 PAZARTESİ SINAV SAATİ SINAV YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINAV SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ SALON SALON BAŞKANI GÖZETMEN ULUSLAR BİRİNCİ 09:30-10:30 ULS115 Hukukun Temel Kavramları 182 171 SHB105

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA SIRA NO SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA 1 12 FEN A GİZEM SELVİ KOÇ MÜHENDİSLİK 2 12 FEN A MEHMET ALP DÜRÜST İKTİSAT 3 12 FEN A MELİS KATIRCIOĞLU KOÇ MÜHENDİSLİK 4 12 FEN A ENGİN US

Detaylı

KARAR Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 236 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 236 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 16.01- Sağlık Araştırma

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Değerlendirme Listesi. S.No Ad Soyad Durum

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Değerlendirme Listesi. S.No Ad Soyad Durum TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 / 2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Değerlendirme Listesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans (Alan Dışı)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat İlan Tarihi İlan Numarası Anabilim/Anasanat Dalı Kadro Derecesi Kadro Adedi nin Yapıldığı Tarih 24.11.2016 1012374 Özel Hukuk - 6 1 14.12.2016 19.12.2016 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17/05/2012 TOPLANTI SAYISI : 2012/8 Enstitü Yönetim Kurulu 17.05.2012 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T

Detaylı