fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2010 Say : 276

2 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Konut içi Medline Acil Hizmeti Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eflyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komflular n za, kirac iseniz ev sahibinize karfl oluflabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin bafl na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir ça rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz fiiflecam Toplulu u ndan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.fi. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal flanlar m za,bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Ç NDEK LER Eylül-Ekim 2010 Yıl 51 Sayı 276 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz Haberler Şişecam, yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 17 artırdı 4 Çalışmalarımız, Şişecam Topluluğu nun hissedar değerinin maksimize edilmesine odaklı olarak sürdürülüyor 5 Paşabahçe Cam Kırklareli fabrikası D Fırını üretime başladı 6 Trakya Cam, yenilenen TR1 fırınını ateşledi 7 Trakya Cam, Saint-Gobain ortaklık sözleşmesi / Şişecam ın yeni web sitesi 8 Trakya fabrikasında eğitim faaliyetleri 9 Cam dünyasında yenilikler bitmiyor 10 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. haberleri 14 AC İnternet sitesi / Nif (Olympos) Dağı camları 16 Akdeniz in yeni bireyleri yolculuklarına başladı 18 Fuar Paşabahçe, Züchex Fuarı nda yine göz doldurdu 12 Bas ndan 19 Personel Haberleri 20 Endüstri iliflkileri 26 Sa l k Sağlıkta bir yıl 27 Þiþecam Eylül-Ekim

4 HABERLER fiiflecam, y l n ilk yar s nda sat fllar n yüzde 17 art rd Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 75 yıl önce kurulan ve bugün dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan Şişecam Topluluğu nun 2010 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. Şişecam ın 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla milyon TL ye ulaşırken, net kârı 241 milyon TL ye ulaştı. Atatürk ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve aradan geçen sürede dünyanın en büyük cam üreticileri arasına girmeyi başaran Şişecam Topluluğu, 2010 yılı ilk yarısında toplam milyon TL satış geliri elde etti. Dünyadaki en büyük 10 cam üreticisinden biri olan şirketin altı aylık finansal sonuçlarına göre bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 17 artarken, net karı da 241 milyon TL ye ulaştı. Şişecam Topluluğu, Ocak Haziran 2010 döneminde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında toplam bin ton cam, 685 bin ton soda üretimi gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında toplam 120 milyon TL lik yatırım yaptı Faaliyetlerini, 8 ülkede kurulu tesisleri ile sürdüren Şişecam, 2009 yılında cirosunun yüzde 47 sini uluslararası satışlardan elde etti. Ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan Şişecam Topluluğu, toplam cam üretiminin yüzde 34 ünü yurtdışındaki tesislerde gerçekleştirirken, yılın ilk üç ayında toplam 51 milyon TL lik yatırım yaptı. Yılın ilk altı Şişecam hakkında: ayında ise bu rakam toplam 120 milyon TL ye ulaştı. Kırman: Kriz döneminde dahi satışlarımız artırmak için çaba gösterdik 2009 yılının son aylarında yumuşama eğilimi gösteren krizin tüm ekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluk olarak kapsamlı maliyet düşürme programları, katma değerli yeni ürün arayışları, rasyonelleşme ve etkin işletme sermayesi ile dengeli finansal yönetimi sürdürmeyi başardık. Kriz döneminde olduğu gibi, krizin etkilerinin azaldığı dönemde de tüm ana faaliyetlerimiz itibariyle satışlarımızı artırma yönünde yoğun çaba gösterdik dedi. Prof. Dr. Ahmet Kırman; sadece bölgesel değil, global bir güce ulaşan Şişecam ın önümüzdeki dönemde de büyüme kararlılığı doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında projelere devam edeceğini belirtti. Şişecam Topluluğu, 1935 yılında kurulmuş ve ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Türkiye nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Şişecam, dünyadaki en büyük 10 cam üreticisinden biridir. Şişecam Topluluğu nun faaliyetleri, Düzcam, Cam Ev Eşyası, Cam Ambalaj ve Kimyasallar olmak üzere dört ana grup altında toplanmıştır. Faaliyetlerini, 8 ülkede kurulu tesisleri ile sürdürmekte olan Şişecam ın yaklaşık çalışanı bulunmaktadır. 4 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

5 Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman: Çal flmalar m z, fiiflecam Toplulu u nun hissedar de erinin maksimize edilmesine odakl olarak sürdürülüyor Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, İMKB de açıklanan, Camiş Madencilik Sanayii A.Ş. nin yüzde 90,79, Çayırova Cam Sanayii A.Ş. nin yüzde 31,57 ve Camiş Elektrik Üretim A.Ş. nin yüzde 9,08 oranındaki hisselerinin, Şişecam tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ve bazı Topluluk şirketlerinden satın alınması; Topluluk şirketlerinin portföyünde bulunan yüzde 4,04 oranındaki Şişecam hisselerinin ise Türkiye İş Bankası na satılma kararıyla ilgili olarak 22 Eylül 2010 da açıklamalarda bulundu. Şişecam Topluluğu nun stratejik planları çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışında başta karlılık olmak üzere, üretim gruplarının ve konsolide anlamda topluluğun rekabet gücünün artırılmasını, yerel üretici olarak da iç ve dış piyasalarda genişleyerek, faaliyette bulunulan sektörlerde global düzeyde ağırlığa ve pazar payına sahip olunmasını hedefleyen proaktif büyüme ve satış politikaları izlediğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, Bu politikalar Topluluğun operasyonel ve mali performansının sürekli iyileştirilerek hissedar değerinin maksimize edilmesine yönelik olarak oluşturulmaktadır dedi. Prof. Dr. Ahmet Kırman, operasyonel ve mali performansla sürdürülebilir bir büyüme kapasitesine sahip olunmasının yanı sıra, mali ve ekonomik bütünlük gösteren şirketlerin basit bir sermaye ve iştirak yapısı altında, faaliyet alanı bazında yapılandırılmasının da hissedar değeri maksimizasyonu için gerekli olduğuna dikkat çekti. Kırman, şöyle devam etti: Bu anlayışla, Topluluğumuzda şirketlerimizin sermaye ve iştirak yapılarının sadeleştirilmesi, şirketler arasındaki çapraz iştirak ilişkilerinin konsolidasyon esaslarını da gözeten bir hiyerarşik yapı içerisinde giderilmesi yönünde önceki yıllarda başlatılmış olan yeniden yapılandırma çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. Bu aşamada yapılan işlemlerle; Türkiye İş Bankası A.Ş. portföyünde bulunan Şişecam Topluluğu şirketlerinin hisselerinin alımı sürecinin tamamlanması, grup içi hisse alımlarıyla ilgili şirketlerin iştirak portföylerinin sadeleştirilmesi, hisseleri alınan şirketlerin çoğunluk payına holding şirketinin sahip olması, Topluluk şirketleri portföyünde bulunan yüzde 4,04 oranındaki Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisselerinin satılması suretiyle, bu hisselerin Şişecam konsolide özkaynağını azaltan etkisinin giderilmesi sağlanmış olacaktır. Þiþecam Eylül-Ekim

6 HABERLER Paflabahçe Cam K rklareli fabrikas D F r n üretime bafllad Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Taner Uz un katılımlarıyla D fırınında ilk cam akışı 11 Ağustos 2010 tarihinde D fınnı ateşlemesi Paşabahçe Kırklareli fabrikasında 2008 yılı aralık ayında ekonomik kriz nedeniyle 4 ay erken soğuk tamire alınan D Fırını, cam ev eşyası pazarındaki talep artışları sonucunda, Şişecam üst yönetiminin kararı doğrultusunda, 11 Ağustos 2010 tarihinde ateşlenerek ısıtılmaya başlandı. 23 Ağustos 2010 tarihinde, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Taner Uz un da katılımıyla D Fırını nda cam akışı gerçekleştirildi. Soğuk tamirle birlikte D Fırını kapasitesi 155 ton/gün den 185 ton/gün e çıkartılırken; tonaj olarak ton/yıl olan yıllık üretim kapasitesi ton/yıl a; adet olarak ise 173 milyon adet/yıl olan kapasite 206 milyon adet/yıl kapasiteye yükseltildi. D fırınının soğuk tamiri ile kapasite artışı sağlandı. Ayrıca fabrikada uzun süreden beri üretimi olmayan 265 mm mamul boyuna kadar üretim yapabilen pres üfleme prosesi, ayaklı bardak üretiminde yüzde 45 oranında üretim artışı sağlayan makine ve fabrikada bulunduğu halde iki yıldır üretimi olmayan İlk-1 ayaklı bardak üretimleriyle mamul çeşitliliği artırıldı. 6 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

7 Trakya Cam, yenilenen TR1 f r n n ateflledi Trakya Cam fabrikası TR1 Fırını, soğuk tamir çalışmaları sonrası 22 Eylül 2010 tarihinde ateşlenerek, ısıtma çalışmalarına başlandı. Düzcam Grup Başkanı Gülsüm Azeri, ateşleme nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yenilenen TR1 hattında inşaat ve otomotive yönelik renkli camların her çeşidinin yüksek verimle üretilebileceğini ifade etti. TR1 ve TR2 hatlarının, birbirini dengeleyerek çalışacağını ve Trakya fabrikasının çok hızla kendi içinde en verimli noktaya geleceğini ifade eden Azeri, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman ise konuşmasında çalışanlara şöyle seslendi: Düzcam açısından önem taşıyan bu fırını tekrar ateşlemek için bir arada olmak ve bu heyecanı sizlerle birlikte yaşamak gerçekten çok güzel. Macerası 1981 yılında başlayan TR1 fırınımız, bildiğiniz gibi float teknolojisi ile düzcam üretiminde ilk başlangıcımızdı. İlk ateşleme tarihinden 5 sene sonra yeniledik, 11 sene sonra bir daha yeniledik. Şimdi de 13 sene sonra bir daha yenilemiş oluyoruz. Bundan sonra fırınların daha uzun ömürlü kullanılması hedeflenmelidir. Böylesine güzel bir günde yeni bir fabrika açıyormuşuz hissini veren TR1 de üretime başlamak ve pazarlardaki yerimizi daha da güçlendirmek hepimiz açısından önemli. Krizden çıktıktan sonra zor bir dönemde gayret gösteren ve emek sarf eden çalışanlara teşekkür eden Kırman, Çok daha iyi sonuçlar alacağımıza olan inancım tamdır. Yeter ki, birlikte Şişecam ın başarıları için çalışalım. Sizlerin bu kuruma bağlılığınız ve inancınız sayesinde birlikte çok daha iyi kuruluşlara imza atacağımızı biliyoruz. Şişecam, sınırlarını aşmış bir şirket, dünyanın en büyük üreticileri arasındaki yerini muhafaza ediyor. Düzcam başta olmak üzere diğer üretim alanlarında da daha üstlere çıkma amacımız, gayretimiz ve hızımız devam edecektir. Bu vesileyle TR1 in açılış töreninde sizlere emekleriniz için teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi. Yenilenen TR1 üretim hattı, her kalınlıkta renkli ve renksiz tüm nitelikli düzcam ürünlerini üretebilecektir. TR1 hattında ısıtma çalışmalarını takiben Ekim ayının ikinci yarısında cam üretimine başlanmıştır. Þiþecam Eylül-Ekim

8 HABERLER Trakya Cam ile Saint-Gobain den Rusya düzcam yat r mlar na yönelik ortakl k sözleflmesi Trakya Cam ve Saint-Gobain, Rusya da bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri ortak yatırım projeleri kapsamında, Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi nde yüzde 70 Trakya Cam yüzde 30 Saint-Gobain ortaklığında gerçekleştirilecek düzcam, ayna ve kaplamalı cam hattı yatırımlarına yönelik bir Ortak Girişim Sözleşmesi (Joint Venture Agreement) imzaladılar. Toplam 184 milyon Euro tutarındaki yatırımların ilk aşaması olan düzcam yatırımına bu yılın sonunda başlanılması ve yatırımın 2012 yılının 2. yarısında tamamlanması hedefleniyor. Ayna ve kaplamalı cam hattı yatırımları ise düzcam yatırımının ardından aşamalı olarak devreye alınacak. Trakya Cam ve Saint-Gobain, düzcam sektöründe yüksek büyüme potansiyeline sahip ülkelerden biri olan Rusya daki bu yatırım hamlesiyle, ülkede yerel üretici konumuna gelecek ve büyümelerine yönelik olarak önemli bir adım daha atmış olacak. Toplulu umuzun yenilenen web sitesi deneme yay n nda Sişecam Kurumsal Web Sitesi, yeniden yapılandırıldı. Burada Topluluğun vizyonunu yansıtan, kurumsal ve estetik bir görünüme sahip, dinamik bir site oluşturmak amaçlandı. Yenilenen kurumsal web sitemiz dışarıya açılmadan önce, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'mızın görüşüyle, çalışanlarımızın öneri ve yaratıcı fikirlerinden yararlanmak amacıyla Şişecam kullanıcılarına açılmış ve çalışanlarımız siteye ait e-posta adresine önemli sayıda görüş ve öneri aktararak, yeni fikirlerden yararlanmamıza olanak sağlamışlardır. Aralık 2010 tarihinde dışarıya açılacak sitenin yeni ortamında Faaliyet Alanları bölümü oluşturularak Gruplarımızın yapılarını, faaliyet alanlarını, bünyelerinde yer alan şirketlerin iletişim bilgilerini ve marka bilgilerini içeren dokümanlar yayınlandı. Böylece siteyi ziyaret edenlerin Şişecam Topluluğu hakkında genel bir bakış edinebilmesi sağlanırken, faaliyet alanlarının harita üzerinde gösterilmesiyle de daha kolay anlaşılır bir yapı kazandırıldı. Şişecam ın köklü yapısını vurgulamak amacıyla tarihçe bölümü görsel olarak zenginleştirilerek yeniden oluşturuldu. Yeni Sitemizde kullanılan harita ve grafiklerle görsel unsurlar artırılırken, Spor ve Vakıf gibi bağlantıların korunmasına özen gösterildi. Rekabetçi bir ortamda çok fazla önem kazanan Yatırımcı İlişkileri bölümü içerik olarak daha fazla bilgiyi barındıracak şekilde profesyonel bir görünüme kavuşturuldu. 8 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

9 Trakya fabrikas nda e itim faaliyetleri Yeni ifle al nan saat ücretli personele flçi Sa l ve Güvenli i ile Temel Yang n E itimi verildi Trakya fabrikasında Eylül 2010 da işe alınan saat ücretli 48 personele, yangın konusunda temel bilgiler, yangından korunma yöntemleri, yangın ekipmanları ve yangına ilk müdahale konularını kapsayan Temel Yangın Eğitim i verildi. Akut Derneği uzmanları tarafından 23 Eylül 2010 tarihinde verilen eğitimde, teorik bilgilerin yanında işçilere öğrendikleri bilgileri uygulama becerileri de kazandırıldı. Ayrıca aynı gruba, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda, genel kavramlar, çalışma ortamında karşılaşılan riskler ve korunma yöntemleri ile koruyucu malzeme kullanımı konularını içeren eğitim verildi. Endüstri İlişkileri Müdürlüğü uzmanları tarafından 24 Eylül 2010 tarihinde verilen eğitimde, ölçme değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği sağlandı. Yeni öğrenciler ISG konusunda eğitildi Trakya Fabrikası nda eğitim-öğretim döneminde beceri eğitimi görecek 32 stajyer öğrenciye, 3308 Sayılı Yasa kapsamında İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Endüstri İlişkileri Müdürlüğü uzmanları tarafından 24 Eylül 2010 tarihinde verilen eğitimle, öğrencilere işçi sağlığı ve güvenliği bilinci kazandırıldı. Trakya da yaz spor kurslar düzenlendi Trakya Sosyal Tesisleri nde 21 Haziran 2010 tarihinde başlayan yüzme, tenis ve basketbol branşlarını kapsayan yaz dönemi spor kursları, 3 Eylül 2010 tarihinde sona erdi. Lojman sakinlerinin katkılarıyla düzenlenen ve yetkin eğiticiler tarafından verilen kurslara büyük çoğunluğu 6-12 yaşındaki çocuklar olmak üzere 40 kişi katıldı. Kurs bitiminde düzenlenen törenlerde çeşitli gösteriler ve yarışmalar yapıldı; kursa katılanlara başarı belgeleri verildi. Þiþecam Eylül-Ekim

10 HABERLER Cam dünyas nda yenilikler bitmiyor Paşabahçe nin 2010 sonbahar yenilikleri arasında Habitat serisi göze çarpıyor. Bu seride geleneksel ekmek sepeti, ilk defa cam olarak kullanıma sunuluyor. Habitat, sade ve zarif sepet örgüsü deseniyle çok amaçlı geniş bir seri olmasının yanında, yemek takımı anlayışına modern bir yaklaşım sunuyor. Seri, günlük sofralarda ekmek sepeti, gondol, kana, tabaklar, bardaklar ve kâselerin desen uyumlarıyla bir takım olarak sunum yapılmasına olanak sağlıyor. Diamond serisi ise kesme cam benzeri gravürüyle ve mücevher parlaklığıyla, kadeh seçiminde kalite ve şıklığa önem veren alıcıların ilgisini üzerine çekiyor. Temperli olmaları sayesinde günlük kullanımın gerektirdiği yüksek dayanıklılığa sahip Next bardaklar, üst üste istiflenebilme özellikleri ile evde, ikram sektöründe yer tasarrufu sağlayarak avantaj yaratıyor. Paşabahçe bu yıl pasta-kek ikramına özel sunumlar için Patisserie serisini de genişletti. Bu seri çay saatlerindeki ikramlar için en şık sunumu ayaklı-ayaksız, kapaklı-kapaksız birçok modeli ile sağlıyor. Misafir ağırlarken veya pastane sunumlarında şıklık ve zarafet, bu özel seride birleşiyor. Kapaklı Patisserie ürünleri kullanım kolaylığı sağlarken, sağlıklı ve hijyenik sunumu talep edenleri hedef alıyor. Habitat "Geleneksel Ekmek Sepeti" ile camda bir ilk'e imza atıyor. 10 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

11 Evlerimizde, ofislerimizde günlük hayatımızda tercihimiz Paşabahçe'nin 2010 sonbahar yenilikleri Habitat, Diamond ve Patisserie serileriyle devam ediyor. Paşabahçe yaşamımızdaki tüm ayrıntılarda! Þiþecam Eylül-Ekim

12 FUAR Paflabahçe, Züchex Fuar nda yine göz doldurdu Paşabahçe standında 2010 sonbahar yenilikleri ve Workshop alt markası altında sergilenen renkli, baskılı, lisanslı ürünler; ziyaretçilerin odak noktasıydı. Paşabahçe; farklı markaları altında farklı sektörlerin kullanımları için tasarlanan yenilikleriyle Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen Züchex Züccaciye Fuarı nda her yıl olduğu gibi yine müşterileriyle buluştu. 3. holde yer alan 378 metrekarelik Paşabahçe standı ve hemen arkasında konumlanan 140 metrekarelik Denizli standı, fuarın en dikkat çeken ve en çok ziyaret edilen stantları arasındaydı. Paşabahçe standında 2010 sonbahar yenilikleri ve Workshop alt markası altında sergilenen renkli, baskılı, lisanslı ürünler; ziyaretçilerin odak noktasıydı. f&d, Borcam ve Paşabahçe Porselen markaları da yine Paşabahçe standı altında ancak kendilerine ayrılmış özel alanlarda beğeniye sunuldu. Özel tasarımlı ürünleriyle geniş yelpazede zarif eserler sunan Denizli nin standında ise bu yıl da tanınmış yerli ve yabancı tasarımcıların çizgileri ile oluşturulan koleksiyonlar sunuldu. Özgün ve yaratıcı fikirlerin, Denizli markası altında cam ustalarının el becerisi ve emeğiyle estetik dolu ürünlere dönüşmesi sergilendi. 12 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

13 Anadolu Cam, Ambalaj Endüstrisi Fuar nda Art s çok... dedi Anadolu Cam, 6-19 Eylül 2010 tarihleri arasında 16. sı gerçekleştirilen Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı'na bu yıl "Cam Ambalaj: Artısı çok " temalı standı ile katıldı. Standta ürünlerindan örnekleri gözler önüne seren Anadolu Cam; camın insan ve çevre sağlığı için en doğru ambalaj malzemesi olmasına yönelik mesaj ve görsel öğeler ile de dikkat çekti. Ayrıca standta özellikle cam ambalajın toplu tüketildiği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cam kırma makinesi de beğeniye sunuldu. Camın pratik ve zahmetsiz bir şekilde yüzde 100 geri dönüştürüldüğünü gösteren bu makine, ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı. Þiþecam Eylül-Ekim

14 HABERLER Cam Elyaf Sanayii A.fi. Bowling Turnuvas Cam Elyaf Sanayii A.Ş. çalışanları, kaynaşma etkinliği olarak Sevk ve İdare Derneği tarafından düzenlenen Bowling Turnuvası nda birlikteliğin ve mücadelenin keyfini yaşadı. Seaside Kartal Bowling Salonu nda yedi takımın katımlıyla gerçekleştirilen turnuva, heyecan ve rekabet dolu bir ortama sahne oldu. Yarışmacı grupların bizzat hazırladığı renkli kostümler, turnuvaya ayrı bir renk kattı. Son derece keyifli geçen turnuvanın sonunda Süt Kardeşler ekibi şampiyonluğu elde etti. Süt Kardeşler ekibinin birincilik coşkusunu tüm ekiplerle birlikte kutlaması, geleneksel hale gelmesi planlanan turnuvanın amacına ulaştığının güzel bir kanıtı oldu. Masa Tenisi Turnuvas nda keyifli mücadele Cam Elyaf Sanayii A.Ş. de çalışanların motivasyonunu arttırmak amacıyla Sevk ve İdare Derneği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası çok sayıda bay ve bayan sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda bayanlarda İnsan Kaynakları Sistemleri Şefi Özlem Aykul, erkeklerde ise Lojistik Müdürü Ali Çamurdan birinciliği elde etti. Dereceye giren sporcular, şirket Genel Müdürü Ahmet N. Akıncı tarafından madalya ile ödüllendirildi. Sadece turnuvaya katılanların değil izleyicilerin de büyük beğenisini kazanmış olan organizasyonun geleneksel hale gelmesi hedefleniyor. 14 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

15 Anadolu Cam Yeniflehir Sanayii A.fi. de Dünya Çevre Günü kutlamas Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş., Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısı ile 4 Haziran 2010 tarihinde çeşitli etkinliklere sahne oldu. Fabrika bahçesinde düzenlenen kutlamada öncelikle Çevre Mühendisi Ayla Gün, Dünya Çevre Günü ve Fabrikamızdaki Çevre Uygulamaları konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Çevre Haftası etkinliği kapsamında Çevre konulu slogan yarışmasına katılan tüm fabrika çalışanlarına hediyeler verildi. Fabrika çalışanları, Dünya Çevre Günü kutlamalarına yakışır örnek bir davranış sergileyerek, fabrika bahçesine şeflikler adına fidan dikti. Kutlama, bahçede tatlı ve meşrubat ikramı ile sona erdi. Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Masuder, TGC 3. Bab ali flenliklerinde... Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nin (TGC) düzenlediği 3. Babıali Şenliği 30 Eylül- 3 Ekim 2010 tarihleri arasında Sultanahmet Parkı nda gerçekleştirildi. Şenlik süresince gazeteler, dergiler, yayınevleri, internet siteleri ve ajanslar okurlarıyla; televizyon ve radyo kuruluşları izleyici ve dinleyicileri ile bir araya geldi. Boğaz gezisi ile başlayan şenlikte beş gün boyunca fotoğraf ve karikatür sergileri, imza günleri, konser, panel ve çeşitli sağlık taramaları etkinlikleri katılımcı kuruluşlar ve belediyenin katkılarıyla gerçekleştirildi. TGC tarafından 4 bin kişi civarında ziyaretçi ağırlandığı belirtilen şenlikte Masuder (Madensuyu Üreticileri Derneği) de katılımcı kuruluşlar arasındaydı. Kurulan standta değişik markaların madensuları ziyaretçilere ikram edilerek farkındalık yaratıldı. Dağıtılan broşürlerde de madensuyu ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Þiþecam Eylül-Ekim

16 HABERLER Anadolu Cam nternet Ürün Katalo u yeni görünümü ile yay nda Anadolu Cam Sanayii A.Ş. kurumsal internet sitesi de yer alan ürün kataloğu, 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle yeni hali ile yayına geçti. Yeni ürün kataloğundaki tüm ürünler, Anadolu Cam Ürün Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan gerçek ürün görüntülerine sahip oldu. Renk seçenekleri de gözetilerek hazırlanan yeni katalogda önceki katalogda olduğu gibi sektör, alt sektör, kod, hacim aralığı, renk kategorilerine göre arama yapılabilmekte. Birden fazla renkte üretilen ürünler için renk seçeneğine göre ürün görüntüsü değiştirilebilmekte. Yeni kataloğun renkli gerçek ürün görüntülerinden sonra en önemli yenilik olarak da "Favori Listesi" göze çarpıyor. Kullanıcı istediği kadar ürünü bu listeye ekleyebiliyor ya da çıkartabiliyor. Favori Listesi ne alınan seçimler ayrıca görüntülenebiliyor. Türkçe ana sayfa için: İngilizce ana sayfa için: index.php Nif (Olympos) Da camlar Doç. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Akhaimenid Döküm Kâse İzmir in doğusunda yer alan ve bir tabiat harikası olan Nif (Olympos) Dağı, aynı zamanda geçmiş uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir arkeolojik alan özelliği taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi nden Prof. Dr. Elif Tül Tulunay başkanlığında, bu dağın değişik alanlarında Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılından beri yürütülen bilimsel kazılarda, M.Ö. 8. yüzyıldan M.S. 14. yüzyıla dek geniş bir zaman yelpazesi içine tarihlenen çok özel camlar gün ışığına çıkarılmıştır. Nif Dağı nın, 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Karamattepe ve Dağkızılca alanlarında, camcılık tarihinde nadir rastlanan kesme kâselere ait parçalar bulunmuştur. Renksiz, dışa dönük ağızlı, yarı kürevî gövdeli kâseler, döküm tekniği ile üretilmişler ve cam soğuduktan sonra çarkla kesilerek dekorlanmışlardır. Karamattepe mezar buluntusu kâsenin alt kısmında ışınsal çizgiler vardır. Onun üzerinde bir sıra yaprak kabartması görülür, en üstte iki yatay oluk bulunur. Bir kısmı, ağaç kökleri tarafından ezilip ufalanmasına rağmen, tüme yakın ve bütün formu belli olan bir kâsedir. Dağkızılca örneği ise, soyulmuş bir oda mezarda toprak elenirken bulunduğu için, maalesef çok küçük parçalar halindedir. Fakat bezemesi belirlenebilmektedir. Altta ışınsal yapraklar, üst kısımda iki yatay oluk halinde kesme dekor göze çarpmaktadır. 16 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

17 Bu tip içki kâseleri, İran da hüküm süren Akhaimenid Hanedanı Dönemi ne ait metal kâselerin, cam malzemeden yapılmış taklitleridir. M.Ö yüzyıllara tarihlenirler. Yapım yerleri olarak İran düşünülmektedir. Benzerleri Efes, Milas ve Gordion da gün ışığına çıkmıştır. Çok nadir bulunan kıymetli camlardır. Karamattepe de bulunan kobalt mavisi yarı geçirgen bir iç-kalıp cam alabastron parçası, opak beyaz cam ipliği ile aşağı dönük fisto bezemelidir. Bir kalıp üzerine akıcı haldeki camın sarılması ile üretilmiş, üzerine opak beyaz sıcak cam akıtılarak, sıra sıra devamlı fisto bezeme yapılmıştır. Biçimi, Harden: Akdeniz Grubu 3: Form 18 olmalıdır. Bu tip koku şişeleri Doğu Akdeniz de M.Ö. 3. yüzyıl başından 1. yüzyıl sonuna kadar görülürler. Karamattepe parçası, genel buluntu kontekstine göre, M.Ö. 3. yüzyıl başına tarihlenen erken bir örnek olmalıdır. Başpınar buluntusu Bizans kandil dipleri (M.S yüzyıl) ise polykandilionlara yerleştirilmek üzere üretilmişlerdir. Üst kısımlarında bir çanak olması gereken saplı Helenistik Alabastron Lightfoot kandillerdir. Bizans ve İslam dünyasında bu tip çok kullanılmıştır. Sardes, Demre, Amorium, İznik ve Marmaray-Sirkeci kazılarında çok yakın benzerleri ele geçmiştir. Mavi, oliv ve yeşilin çeşitli tonlarında üretilen bu kandillerin sapları, sade silindirik, ucu boncuklu veya üst üste birden fazla boncuklu olarak tasarlanmıştır. Yine Başpınar da, Bizans Dönemi ne ait crown-glass denilen göbekli pencere camları da bulunmuştur. Üfleme tekniği ile üretilen sarı ve yeşil renkli bu camların biçimi dairevî olup, kenarları katlanmıştır; ortalarında bir göbek (bull s eye) bulunur. Osmanlılar bu tip cama fil gözü cam derlerdi. Bu yuvarlak tabak biçimi camlar, pencere çerçevelerine takılan ızgaraların içine yan yana ve üst üste yerleştirilirlerdi. Bu teknik M.S. 4. yüzyılda ortaya çıkmış ve makine üretimi gerçekleşinceye kadar (19. yüzyıl) kullanılmaya devam etmiştir. Başpınar kazılarında gün ışığına çıkan oliv renkli ve yay tabanlı silindirik bardaklar ise, Nif Dağı kazılarının en enteresan örnekleridir. İkisi beyaz mine ile benekli dekorasyona sahip, diğerleri Mineli Bardak bezemesizdir. Mineli bardakların birinde bir kartalın üçgen kuyruğu, pençesi ve kanadının ucu görülmektedir. Bu tip mineli kaplar M.S yüzyıllarda Orta Doğu da Eyyûbi ve Memlûk dönemlerinde çok yaygın üretilmiştir. Buradaki Musevî ve Hıristiyan toplumlar da bu camların benzerlerini kullanmışlardır. Hatta mineli camlar o kadar beğenilmiş ve ünlenmişlerdir ki, Haçlı seferleri sırasında bu bölgede bulunan Avrupalılar dahi yerel atölyelere benzeri camlar sipariş etmişler, ayrıca kendi kültürlerine ait armaların, motiflerin ve bezemelerin de bu camlar üzerinde yer almasını istemişlerdir. Başpınar bardaklarının üzerindeki kartal kuyruğu ve pençesi Memlûk tarzına pek uymamaktadır. Başpınar da Bizans kiliselerinin varlığı, mineli bardakların Bizans eseri olabileceğini akla getirmektedir. Hatta kilisede kullanılan (yukarıda sözü edilen) bazı pencere camlarının bunlarla aynı renk camdan üretildikleri görülmektedir. Bundan dolayı bardakların ve diğer Bizans camlarının, yakınlarda (Nif Dağı üzerinde veya çevresinde) bir yerde yapılmış olma ihtimali çok yüksektir. Kaynakça - Fossing, Paul, Drinking Bowls of Glass and Metal from The Achaemenian Time, Berytus IV (1937) s Harden, Donald B., Catalogue of Greek and Roman Glass in The British Museum V. I, Londra, C.S.Lightfoot., Ancient Glass in National Museums Scotland, Edinburg, Oliver, Andrew, Persian Export Glass, Journal of Glass Studies XII (1970) s Ousterhout, Robert, Master Builders of Byzantium, New Jersey, Özgümüş, Üzlifat, Byzantine Glass Finds in The Roman Theatre at İznik (Nikaea), Byzantinische Zeitschrift, 101(2008) s Saldern, Axel von, Glass Finds at Gordion, Journal of Glass Studies I (1959) s Tulunay, E. Tül, Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2006 Yılı Kazısı, Kazı Sonuçları Toplantısı XXIX, 3 (2008) s (Cam Kâse s.82 ve Dipnot 6; s.92 Resim 6). Nif Dağı Kazısı cam buluntularını inceleme ve yayınlama olanağı sağlayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY a ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Dr. Müjde TÜRKMEN e çok teşekkür ediyorum. Þiþecam Eylül-Ekim

18 HABERLER Akdeniz in yeni bireyleri yolculuklar na bafllad Uzun yıllardan beri deniz kaplumbağaları üreme alanı olarak öncelikle uluslararası sonra da ulusal sözleşmelerle koruma altına alınmış olan Kazanlı kumsalı, yıllar itibariyle bakıldığında epey yol kat etmiş durumda. Düzenli çalışmaların başladığı 1988 yılından bu yana özellikle 2000 li yıllara bakıldığında korumanın önemi net olarak ortaya çıkıyor de 152 olan yuva sayısı, 2006 da 396 ya ulaşmış, 2009 yılında 583 yuva tanımlanmış ve bu yuvalardan 50 bin yavrunun denize ulaşması sağlanmıştır. Kazanlı kumsalının en büyük problemi ise sokak köpekleri tarafından açılan yuvalar, parçalanan anaçlar ve yumurtalar... Çok sayıda kaplumbağanın yok olmasına sebep olan bu canlıların hayvan barınağında toplanması istenmesine rağmen başarı elde edilememişti. Bu yıl ilk kez çalışmanın sonuna doğru başıboş köpekler toplatıldı. Önceki yıllarda olduğu gibi Soda Sanayii nin desteğiyle yürütülen 2010 yılı çalışmalarında tanımlanan 300 civarında yuvadan denize ulaşan yavru sayısı 10 bini buldu. Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Mersin Üniversitesi ve Soda Sanayii A.Ş. işbirliği ile yapılan çalışmalar, bu canlıların geleceğini güvence altına almak açısından oldukça önemli. Proje sponsorluğunun Soda Sanayii tarafından sağlanması ile koruma çalışmaları artık daha etkin yürütülmekte. Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Ergene danışmanlığında yürütülen çalışmalara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Biyoloji Bölümü nden Dr. Aşkın Hasan Uçar da yardımcı olarak katılıyor. Kazanlı kumsalı, sadece kaplumbağaları korumakla kalmayıp, biyoloji bölümü öğrencilerinin staj yaparak bilgi ve donanımlarını arttırmaları için de son derece önemli bir yer. Halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam ederken, hazırlanan broşürler bölgede dağıtılıyor. Kazanlı kumsalı, uzun yıllardır Soda Sanayii A.Ş. sponsorluğunda sürdürülen proje sayesinde, Akdeniz e ilk adımlarını atan binlerce kaplumbağanın doğum yeri. 18 Þiþecam Eylül-Ekim 2010

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Şişecam Topluluğu Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 288 Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Paşabahçe, Züchex Fuarı nda şov

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 Ýçindekiler Mayıs-Haziran 2007 Yıl 48 Sayı 256 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Y ld r m Teoman Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-

Detaylı

Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr. Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi. Anadolu Cam ödüllere doymuyor

Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr. Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi. Anadolu Cam ödüllere doymuyor Şişecam Topluluğu Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 289 Şişecam dan 9 ayda 290 milyon TL kâr Yılın SAP Dönüşüm Projesi ödülü Şişecam a verildi Anadolu Cam ödüllere doymuyor Trakya Cam ürünleri İzmir'de görücüye

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2009 Yıl 50 Sayı 269 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos - Eylül 2014 Sayı 296 Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2009 Say : 266 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292 Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan dünya standartlarında üretim TRAKYA CAM YENİŞEHİR FABRİKASI NDAN DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM Trakya

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293 Denizli Cam Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika DENİZLİ CAM TÜRKİYE DE CAMA NEFESLE HAYAT VEREN TEK FABRİKA Yaklaşık 5 bin yıllık

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 Ç NDEK LER Eylül-Ekim 2009 Yıl 50 Sayı 270 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu olarak bu sene 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla, gurur verici başarılarla dolu 80 yılımızı anlatan

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250 Güzel bitirifle ulaflman n fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara

Detaylı

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

l 75. yılımızda başarılarımızı artıracağız! l Burdur: Cennet buradadır! H A L K B A N K T A Mayıs - Haziran Temmuz - Ağustos 2013 Sayı: 39-40

l 75. yılımızda başarılarımızı artıracağız! l Burdur: Cennet buradadır! H A L K B A N K T A Mayıs - Haziran Temmuz - Ağustos 2013 Sayı: 39-40 Halkbank Kurumsal İletişim Dergisi İki Ayda Bir Yayımlanır H A L K B A N K T A Mayıs - Haziran Temmuz - Ağustos 2013 Sayı: 39-40 39 40 l 75. yılımızda başarılarımızı artıracağız! l Burdur: Cennet buradadır!

Detaylı

EDİTÖR DEN. www.petkim.com.tr - 1. Gülen insanların şirketi Petkim

EDİTÖR DEN. www.petkim.com.tr - 1. Gülen insanların şirketi Petkim EDİTÖR DEN Gülen insanların şirketi Petkim Petkim Yaşam ın ikinci sayısıyla birlikteyiz bu kez.. İlk dergimiz, aile içinde yaşanan güzel gelişmeleri çalışanlarımızla ve kamuoyumuzla paylaşmıştı.. Bu dergimiz

Detaylı

GAZETEBİZ SAYI 1 EYLÜL 2013

GAZETEBİZ SAYI 1 EYLÜL 2013 GAZETEBİZ SAYI 1 EYLÜL 2013 AKCEZ Genel Müdürü nden SEDAŞ ta yeni yapılanma Sevgili AKCEZ, SEDAŞ ve SEPAŞ Ailesi, 2009 yılında elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesiyle AKKÖK Holding ve CEZ Group

Detaylı

Türkiye nin lider. lastik üreticisiyiz Brisa, Türkiye nin En Beğenilen ilk 50 şirketi içerisinde 37.sırada

Türkiye nin lider. lastik üreticisiyiz Brisa, Türkiye nin En Beğenilen ilk 50 şirketi içerisinde 37.sırada Türkiye nin lider lastik üreticisiyiz Brisa, Türkiye nin En Beğenilen ilk 50 şirketi içerisinde 37.sırada Busayıda BRİSA PERFORMANS MAGAZİN Ekim Sayı 2012/02 4 8 Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman ın Mesajı

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

kobigündem Lider Sac LTD, yeni tesisini devreye KAVSAN Kauçuk Ltd. yatırımlarla büyüyor Astaş Isıl İşlem büyümeye devam ediyor

kobigündem Lider Sac LTD, yeni tesisini devreye KAVSAN Kauçuk Ltd. yatırımlarla büyüyor Astaş Isıl İşlem büyümeye devam ediyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 4 SAYI: 19 MAYIS-HAZİRAN 2013 Lider Sac LTD, yeni tesisini devreye aldı 22 DE KAVSAN Kauçuk Ltd. yatırımlarla büyüyor 10 DA Astaş

Detaylı