KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011"

Transkript

1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU

2 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative Study of Turkish and English Word Formation by Affixation, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars İnci ÖZBEY, Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeki Öğrencilerin Yabancı Dil Öğreniminde Başarısızlık Nedenleri ve Bunları Ortadan Kaldırma Yolları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Selahattin YENİKAYA, Translation Errors Comitted by The Students in the Department of English Language and Literature, Faculty of Sicene And Letters at Kafkas Universıty and Ways to Overcome Them, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer KILIÇ, Kars Turan Özgür GÜNGÖR, George Eliot'un The Mıll on Floss Adlı Eserinde Ahlak ve Evlilik, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNEŞ, Kars Catherine AKÇA, İngilizce Öğrenen Türk Öğrencilerin Anadil ve Yabancı Dil Seri Hatırlama Performansları Üzerine Yaşın ve Dil Kullanma Modlarının Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Doğan SALTAŞ, Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Kompozisyonlarında Yaptıkları Hatalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Rana BİÇER, Caryl Churchıll in Top Gırls ve Fen Adlı Oyunlarında Feminist Söylem, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bilal GENÇ, Kars Serdar TURHAN, Ardahan Meslek Yüksekokulu nda Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Muhtemel Başarısızlık Nedenleri ve Başarısızlığın Üstesinden Gelmek İçin Bazı Yöntemler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Turgay HAN, Öğrencilerinin Kompozisyonlarındaki Türkçe ve İngilizce Arasındaki Uyumsuzluklar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars

3 Gülşen ERİŞEN, Altıncı Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye Karşı Motivasyon Düzeyleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bilal GENÇ, Kars Hayrettin KÖROĞLU, Turkısh Elt Students Readıng Anxıety and Theır Strategıes Use, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bilal GENÇ, Kars Ali GÖKSU, Avrupa Dil Portfolyosu`nun (ADP) Okuma Becerilerine Karşı Başarı ve Tutuma Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Assiye BURGUCU, Yabancı Dil İngilizce Öğrenimine Karşı Motivasyon, Tutum ve Kaygı nın Rolü, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Lokman Çetin GÜVEN, İstanbul Vakıf Üniversitelerinin İngilizce Hazırlık Okullarında Görev Yapan Okutmanların Tükenmişlik Düzeyleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Murat KARAKOÇ, Yabancı Dil Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Yatkınlıkları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Sakine Selin DALDABAN, A Study on Ways And Patterns of Perceptıon of Pro- Gender Proverbs Among People, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Selçuk ÖZCAN, John Donne s Contrıbutıon to the Metaphysıcal Poetry, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Ülkünur KURTOĞLU, İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Yasin KIZILAY, Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Okuma Stratejisi Kullanımları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Yeşim SEVİNÇ, İkinci Dili İngilizce Olan Polonyalı ve Türk Öğrenciler Arasındaki Bireysel Farklılıklar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Mustafa ÖZDEMİR, Kars

4 2. EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Ebru ÖZTÜRK, Sosyal Bilgiler Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirme Yaklaşımlarının Eğitim ve Sınama Durumlarına Yansıması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA, Kars Nevzat DEMİRCİ, İlköğretim I. Kademede Oyunla Eğitimin Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Halil İbrahim KAYA, İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Geri Bildirim, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. M. Zeki ILGAR, Kars Seda ÖZTÜRK, Anasınıflarındaki 4-6 Yaş Çocuklarının Eğitimlerinde Kullanılan Ders Araç Gereçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ankara Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA, Kars Vedat BAYRAKTAR, Anaokulu Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. M. Zeki ILGAR, Kars Güven YILDIZ, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersinin, Öğretim Programındaki Amaçlarına Ulaşma Düzeylerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA, Kars İlhami EGE, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Kars Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programında İngilizce Öğrenimi Gören Öğrencilerin Program Geliştirmeye Yönelik İhtiyaç Analizi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Ümit Yaşar ELYILDIRIM, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Defne KAYALAR, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Erdal DEMİRCİ, Okul Öncesi Psikomotor Gelişim, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars

5 Mehtap BAYRAKÇI, Okulöncesinde Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İletişim Becerilerinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Nilüfer KIRANŞAL, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Semra BİLGİN, Branş Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarına Dönük Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Sıtkı AKARSU, İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiye deki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Akife ÖZKESEMEN, Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yeni Müfredat Programına Göre Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Pınar SUNGUR, Üniversite Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Benlik Tasarımı ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Erdoğan KARAŞAH, Ömer Seyfettin in Öykülerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Filiz GÜNER, İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinden Akran Zorbalığı Zorba ve Kurbanlarının Okul Başarı Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerinin Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Mehtap KARAÇİL, İlköğretim 1.Kademede Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Neziha ASLAN, Kars İli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Nurten KIRMIZIBAYRAK, İlköğretim Okullarında Müzik Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi(Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars

6 Zafer TARİKDAROĞLU, Uyku Düzensizliğinin İlköğretim Çağı Öğrencilerinin Öğrenme Durumları ve Başarıları Üzerindeki Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Ahmet AYDIN, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul öncesi Eğitim Programına Yönelik Değerlendirmeleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN, Kars Ali ÇETİN, Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar ve Kars İli I. Kademe İlköğretim Okullarında Uygulanma Düzeyi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Ali Kasım BULUT, Eğitimde Ses Temelli Cümle Yöntemi Uygulanan Öğrencilerin Okuma Yazmaya Geçişlerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN, Kars Gamze GÜNEŞ, İlköğretim İkinci Kademe Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Murat KORUCUK, Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Hazırlanan Öğrencilerin Dershanelerde Aldıkları Eğitimin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Kars Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR, Kars Nalân ÖZBEY, İlköğretim Bilgisayar Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR, Kars Rasim TÖSTEN, İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars İli Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars İKTİSAT ANABİLİM DALI Cafer ÇETİN, Küreselleşme ve Küresel Ekonomi İçerisinde Türkiye nin Konumu, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cüneyt OKYAR, Kars Levent ÖZŞAHİN, Döviz Kuru Politikaları Ve Türkiye de Krizlerinde Uygulanan Döviz Kuru Politikalarına Teorik Bir Yaklaşım, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Mustafa VURAL, Terörün Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Karşılaştırmalı Diyarbakır Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars

7 Serkan FAKİROĞLU, Liberal Sistemin Özelleştirme Argümanı (Sebep ve Sonuçları Bağlamında Eleştirel Bir Yaklaşım), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR, Kars Baycan DEMİRAL, Dolaylı Vergilerin Ekonomik Etkileri ve Avrupa Birliği İle Dolaylı Vergileri Uyumlaştırma Süreci, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Bülbin BAYSAL, Standart Yaklaşımlar Çerçevesinde Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Canan GÜNEŞ, Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisine Etkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Deniz ÖZYAKIŞIR, Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketlerin Rolü ve Ulus- Devletin Aşınma Argümanı Olarak MAI Anlaşması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars Halim Murat BULUT, Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Etkileri ve Kayıt Dışı İle Mücadele Yöntemleri Türkiye Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars Mehmet Salih YULU, Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Çok Uluslu Şirketlerin Etkileri: Arjantin, Brezilya, Meksika ve Türkiye Örneği ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars, Murat EKER, Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Serkan KEÇELİ, Kaldor un Büyüme Modeli Çerçevesinde Sanayileşmenin Rolü: Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Bir Çalışma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Murat AYKIRI, Ekonomik Büyüme-Enflasyon-İşsizlik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Üstüner BAKİ, Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Kars İlinin Ekonomik Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Turizm Sektörü Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars

8 Bilal ÖZDEMİR, Dolar ve Euro nun Rezerv Para Mücadelesi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Emrullah Altay AYHAN, Enerji Kaynakları Dünya Enerji Güvenliği ve Orta Asya Jeopolitiği Çerçevesinde Türkiye nin Enerji Politikaları ve Ekonomik Yansımaları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Fatma Pınar EŞSİZ, Bağımsızlık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 2001 Yılı Merkez Bankası Kanun Değişikliği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Erkan TOKUCU, Kars İnan SEMİZ, Bölgesel Kalkınma Modelleri Işığında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars Coşkun BİNER, Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Finansal Sermaye Hareketleri ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Fatma ÖZDEMİR, Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye ye Uygulanabilirliği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR, Kars Hatice POLAT, Türkiye İmalat Sanayi Endüstri-İçi Ticaret Analizi: , Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Mehmet ÖZUZMA, Türkiye Ekonomisinde Dış Borç Sorunu ve Ekonomik Etkileri: , Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Sevinç Arzu ULUOĞLU, Gelişmekte Olan Ülkelerde Çocuk İşçiliği Sorunu: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Sıddıka AKDENİZ, Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Kars Cezaevi Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Cem YILDIRIM, Türkiye de Tarımsal Üretim ve Dış Ticaret Bağlamında Tarımsal Ürün ve Gıda Ürünlerinde Endüstri İçi Ticaretin Önemi ( Dönemi Analizi), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars

9 Onur DEMİRCİ, Güney Kafkasya Ülkelerinin Dönüşüm Süreci İktisat Politikaları ve Türkiye nin Bölgesel İktisadi ve Politik Çıkarları, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI Namık Kemal YEŞİLTAŞ, İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Deprem Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Oray Orhan BOY, Kars ta Ortaöğretimde Coğrafya Öğretimi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Orhan BAĞLARS, Kars İlinde İlköğretimde Deprem Eğitimi Düzeyi ve Geliştirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Erkan YEŞİLTAŞ, Sosyal Bilgiler Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Araç- Gereç Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Ayfer KIRTAY, Öğretim Yılı 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Gökçe KILIÇLIOĞLU, İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Hatice Cebeci SENGER, Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımları ve Bu Doğrultuda Hazırlanan Yeni Müfredata İlişkin Öğretmen Görüşleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Tuğba TOPER, İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi: İkinci Kademe Öğretmenlerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Sergileme Düzeyleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Mucip DEMİR, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Su Bilinci, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Seçil KIY CAN, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde (Araç-Gereç) Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars

10 Sevgi ÖZTÜRK, İlköğretim Okullarında Yapılandırmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Selvi YİĞİT, 9.Sınıflarda Uygulanan Coğrafya Dersi Öğretim Programının (Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda) Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Kurtuluş BULUT, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti Kars İli Örneği, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Orhan KARATAŞ, İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afet Eğitiminde Drama Tekniğinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi (Deneysel Çalışma), Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars İŞLETME ANABİLİM DALI Koray BULUT, İşletme Küçük ve Ortaboy İşletmelerin Karşılaştıkları Finansal Sorunların Analizi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Zeki DOĞAN, Kars Selma YILMAZ, Türkiye'de Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılma Süreci, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Zeki YILMAZ, Kars Alpaslan YÜCE, İş Ahlâkı Bağlamında Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Ahlaki Sorumlulukları Kafkas Üniversitesinde Bir Uygulama Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Levent GELİBOLU, Kars İlinde Faaliyet Gösteren Kaşar Peyniri İşletmelerinin Pazarlama Sorunları, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Recai ÇINAR, Kars Mukaddes YEŞİLKAYA, İşgören Motivasyonu ve Bilgi Toplumu Sürecinde Geçirdiği Değişim, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Çetin SATUK, Örgütsel Başarıda Örgüt Kültürünün Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Erdoğan KAYGIN, Kars - Ardahan - Iğdır İlleri Orta Öğretim Kurumlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars

11 Ahmet Buğra HAŞİMOĞLU, İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinden Akran Zorbalığı Zorba ve Kurbanlarının Okul Başarı Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerinin Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Recai ÇINAR, Kars Alper TAZEGÜL, Türkiye de Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri: Kars Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Filiz ASLAN, Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Recai ÇINAR, Kars Halil Özcan ÖZDEMİR, İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları (Outsourcing): Kafkas Üniversitesi Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Mehmet GÜNER, Muhasebe Meslek Ahlakı ve Kars İli Merkezinde Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Yelda ÖZTÜRK, Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Bankacılıkta Verimlilik Analizi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars Hakan VARGÜN, Tam Zamanında Üretim Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Mesut KARABULUT, Benchmarking (Örnek Edinme) İçin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Performans Analizi ve Çimento Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars Muzaffer AKINCI, Zaman Serilerinde Durağanlık Analizi ve İhracatın GSMH İçindeki Payı Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars Özgür KURU, Çimento Sektöründe Üretim Maliyetleri ve Kars Çimento Fabrikasında Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Turhan MOÇ, Kalite Çemberlerinin Performansa Etkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars

12 Yunus ZENGİN, Kobiler de Finansal Sorunlar ve Basel II nin Kobilere Etkileri; Kars İlinde Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Ali Rıza AĞ, Çok Safhalı Üretimlerde Safha Maliyet Yöntemi: Aşkale Çimento Fabrikasında Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Kazım Gökhan YÜKSEK, Entelektüel Sermayenin Organizasyonların Performansına Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Nihal AKTAŞ, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesinde Faaliyette Bulunan Üretim İşletmelerinde Benchmarking Yönetim Tekniğinin Bilinirliği ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars N.Savaş DEMİRCİ, Konut Sorunu Bağlamında İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Sistemi(Mortgage) ve Türkiye de Konut Finansmanı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Gülşen BAYAT, Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanması: Iğdır Halkı Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN, Kars Salih YEŞİLYURT, Elektronik Pazarlama: Bursa İlindeki Kobiler Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN, Kars Sevgül EKİNCİ, KOBİ lerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma: Kars İli Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN, Kars Seval AYGÜN, Entelektüel Sermayeyi Ölçme Yöntemlerinden Ante Pulic in Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Yönteminin Karşılaştırılması, Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars PİYANO ANASANAT DALI Cahit Yücel BORAN, 20. YY ın İki Büyük Bestecisi: Heıtor Villa-Lobos ve Leo Broutwer ın Gitara Sundukları Katkılar, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Olga HASANOĞLU, Kars

13 7. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yonca KURT, Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesinde Kadın: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÇAYLAK, Kars Ayça ARI, Soğuk Savaş ın Bitiminden Günümüze Avrupa Birliği nin Kıbrıs Sorununa Bakışı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Eray GÖÇ, Hukuk Devletinden Bir Sapma Olarak Derin Devlet Sorunsalı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Erden KİŞİ, Soğuk Savaş Sonrasında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İlişkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Evren KEMER, Avrasya Jeopolitiğinde Türkiye nin Oynayacağı Enerji Köprüsü Rolü, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars TARİH ANABİLİM DALI Faruk BEKARLAR, Menderes Dönemi Türk Yunan İlişkileri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Mehmet Tuğtiğin ŞEN, Ermeni İsyanlarında Bölge-Toplum Faktörü ve Günümüzdeki Yansımaları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Oktay KIZILKAYA, Mondros Mütarekesinden Kurtuluşa Iğdır ve Civarında Ermeni Tedhişi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Osman Erdeniz ÖZKAN, Tarih-i Misak-ı Milli'den Günümüze Kadar Irak'ta Türk Varlığı, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Selçuk ÇIRAK, Muhabere ve Ulaştırmanın I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadeledeki Yeri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Şadiye KARADENİZ, XIII.-XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da Sosyal Hayat, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Abdullah KATIRCI, Harf Devrimine Yönelik Çalışmalar, Devrimin Gerçekleşmesi ve Uygulanışı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Arzu NAR, Milli Mücadele de Kars Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars

14 Hasan ASLAN, Batı Trakya Türk Azınlığında Türkçe Basın ve Türkler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Mustafa Alpay ERCAN, XX. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Türkiye-Almanya İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Mustafa USLU, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Trabzon Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Özgür AKTAŞ, Cumhuriyet Devri Tarih Ders Kitaplarında Rusya İmgesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Yavuz YILMAZ, Mondros Mütarekesinden Kurtuluşa Kars ve Civarında Ermeni Tedhişi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Ahmet ÖZGÜVEN, II. Dünya Savaşı Sonrası Sovyet Rusya Tehdidine Karşı Türkiye nin Aldığı Mülkî ve Askerî Önlemler, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Aydın ERDOĞAN, Türkiye de Seçim Sistemleri ve Türk Siyasi Yapısına Etkileri ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Birsen KARATAŞ, I. Dönem TBMM de Ardahan Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Erol YÜKSEL, Mondros Mütarekesi nden Kurtuluşa Kağızman ve Çevresinde Ermeni Tedhişi (30 Ekim Ekim 1920), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İsa KALYCI, Atatürk Dönemi nde Türk-Sovyet İlişkileri( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Levent AYABAKAN, Fatin Rüştü Zorlunun Hayatı ve Kıbrıs Meselesi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Mahir TAŞ, H.1326 Tarihli Kırşehir Şer iyye Sicili (Kırşehir in: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatı), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Metin AKİS, Kars Nezahat CEYLAN, Kağızman da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars

15 Cuma ÇAM, 11 Numaralı Ayntab Şer iyye Sicilinin Transkriptsiyonu ve Değerlendirilmesi ( H.1017/M ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Jülide AKYÜZ, Kars Ercan CENGİZ, Şeddadiler Döneminde Anı ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Hülya DURSUN, Alâeddin Keykubad ın Sosyal Devlet Anlayışı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Nasrullah UZMAN, İttihat ve Terakki Dönemi Türk-Rus İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Ömer TOKKAN, 626 Nolu Karahisar-ı Sahip Sancağı nın Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi ( H /M ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Jülide AKYÜZ, Kars Ali Haydar ATALAR, Ereğli Herakleıa Kybıstra Antik Kenti, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars Dilek KARADAĞ, 1855 Kars Zaferi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Ersin BULUT, Anadolu Selçuklu Devleti Zamanında Kurulan Sosyal Müesseselerin Devlet Yönetimine Etkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Gökhan BADAY, 1974 Kıbrıs Barış Hârekatı ve Kars-Ardahan Kıbrıs Şehitleri ile Gazileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İlyas TOPÇU, Kore Savaşı ve Kars-Ardahan-Iğdır Kore Şehitleri ile Gazileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İrfan ALADAĞ, İlk İslâmî Dönemlerde Maraş (İlk Fethinden Selçukluların Gelişine Kadar), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Nesrin BİLGİÇ, Antakya-Beylan (Belen) 67 Numaralı Şer iyye Sicili, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Sevilay KALAYCIOĞLU, Kars Gazetesi ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Volkan ERGÜL, Basında Türk-Sovyet İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars

16 Aydan GÜRLÜYER, Yılları Arasında Kars ta Sosyo- Kültürel Hayat, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Ayhan YARDİMCİEL, Akyaka da Bulunup Kars Müzesi ne Getirilen Yivli Keramiklerin İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars İrfan TOKGÖZ, Bağımsızlık Sonrası Gürcistan-Türkiye İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Kadir ÖZYURT, Atatürk İnkılâplarının Kars ta Sosyo-Kültürel Etkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN, Kars Kemal ARAS, XIX. Yüzyılda Revan Muhacirleri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Selin KESKİN, Menderes Dönemi Türk-Amerikan Eğitim Kültür İlişkileri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk Ural, Kars Süleyman TEKİR, Ardahan da İdari, Ekonomik ve Sosyal Yapı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Ahmet DURMAZ, Atatürk Dönemi Burdur Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Tez Bahattin KILIÇ, 19.Yüzyılda Çıldır Sancağı nın İdari Yapısı, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Deniz ERDAĞI, Anadolu Selçuklu Vakıflarına Birkaç Örnek, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cem TUYSUZ, Kars Ersin DOĞANTEKİN, Numaralı Şer iyye Siciline Göre Balıkesir de Ekonomik, Sosyal ve Dini Hayat( / ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Fatma Zehra BAKIR, Kars ve Iğdır Bölgesinde Şiiliğin Yayılması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Feray TEMEL, Ortaçağ Boyunca Kars ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cem TUYSUZ, Kars Güzin ÇAYKIRAN, Robert Koçaryan Dönemi Ermenistan Basınında Türk-Ermeni İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars

17 Hürü SAĞLAM, H Tarihli Erzurum Salnamelerine Göre Kars Sancağı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İbrahim YILMAZ, 20.Yüzyıl Başında Konya Polis Teşkilatı, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Mustafa KARAGEÇİ, Kars-Akyaka da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars Polat UMURBEK, 24 Nisan 1915 İstanbul da Ermeni Tutuklamaları, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Sibel ORHANKAZİ, 330 Numaralı Tarsus Şer iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi ( H /M ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Şüheda ABLAK, Iğdır da Bulunup Kars Müzesi ne Getirilen Orta Tunç- Son Tunç ve Erken Demir Çağları na Ait Keramiklerinin Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars Yücel Şimşek ÇELİK, I. Dünya Savaşından Milli Mücadeleye Artvin ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Zeki DAŞCI, Arpaçay da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Ali Kadir BİRDAL, Kuzey Azerbaycan Masalları üzerine Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Ömer Faruk SÜLEYMANOĞLU, Ali Bey Hüseyizâde'nin Makaleleri Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Gökay DURMUŞ, Çınaraltı Mecmuası Üzerinde Sistematik Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan AHMEDOV, Kars Nurhan ÇOLAK, Karahanlı Türklerinin Ad Sistemi Divanu Lügat-İt-Türk ün Onamastiği (Özel Adlar ve Özellikle Kişi Adları Bilimi), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan SİRAÇOĞLU, Kars Zehra KIMIŞOĞLU, İhsan Oktay Anar ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars

18 Alper BAHTİYAROĞLU, Ahmet Mithat Efendi nin Tiyatrolarında Metindilbilimsel Görünümler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hülya Askın BALCI, Kars Alper KARADENİZ, Âşık Şeref Taşlıova nın Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Dilek KARAKOÇ, Muharrem Kasımlı nın Ozan-Aşık Sanatı Adlı Kitabı Üzerine Bir Çalışma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Hülya AYAS, Hıfzı Topuz un Romanları Üzerine Bir Çalışma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Sinem GÖNEN, Suat Derviş in Fosforlu Cevriye Adlı Romanının Çözümleyici Yazın Eleştirisi Yöntemine Göre İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan AHMEDOV, Kars Tazegül DEMİR, Peyamı Safa'nın "Yalnızız" Adlı Romanının Metindilbilimsel Çözümlemesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hülya Aşkın BALCI, Kars Zarife Şişman KARAŞAH, Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfat-Fiiller ve Zarf-Fiiller, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Figen BULUT, Abdülkadir Budak ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Songül ÇİFTÇİ, Sunay Akın ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Azer YAVUZ, Müslüm Oğuz Üzerine Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Filiz GÜVEN, Türk Tiyatrosunda Çatışan Değerler, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan SİRAÇOĞLU, Kars Mehmet Cihat ÜSTÜN, Erzincan (Merkez) Ağzının Ses Bilgisi ve Söz Varlığı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Özlem YILDIRIM, Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçelerindeki Arapça-Farsça Kelimelerin Ses Değişimleri (Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırılması), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars

19 Selma ERDAĞI, Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Yaban Adlı Romanının Metindilbilimsel Çözümlemesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Berna ÜRÜN, Iğdır ve Ardahan İlleri ne Ait Köy Adları ve Tasnifi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Gökmen MOR, Türkiye deki Gizli Dillerin Ses, Şekil ve Kavram Alanı Bakımından İncelenmesi, Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Aysun LAÇİN, Derleme Sözlüğüne Göre Anadolu Ağızlarında Birleşik Eylemler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Ebru Öztürk AKÇA, Türkiye Türkçesinde Ara Söz-Ara Cümle, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Kürşad Çağrı BOZKIRLI, İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Makbule SEBNİ, Kağızman Yerli Ağzı( İnceleme Metinle Sözlük), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Mehtap FİLİZ, Abdurrahim Karakoç un Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Muhammed ÇİTGEZ, 19. Yüzyıl Kars Âşıklarında Deyim ve Atasözleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Şükriye Gökçen DİKEN, Geçmişten Bugüne Türkçede Kullanılan Karşılaştırma Gibilik Benzerlik Ekleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Aslıhan YILDIZ, Anadolu Efsanelerinin Tanımı ve Tasnifi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL, Kars Eyup Sertaç AYAZ, Eş Anlamlılığın Bilimsel Temelleri ve Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçesindeki Eş Anlamlıların Karşılaştırılması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Fettah KARAHAN, Çağdaş Türk Lehçelerinde Yansıma Kelimeler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Sultan Ruhan KURTBEYOĞLU, Iğdır ve Nahçıvan Ağzının Karşılaştırılması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars

20 Sebahattin YILDIZ-Bahadır F. YILDIRIM, Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, s

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DOKTORA 1999-2009 ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN Elif YÜKSEL Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında Olası 1999 Prof. Dr. Vildan SERİN Bir Serbest

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar Proje Listesi Sayı Adı Soyadı Tarih, Şehir Konusu 1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar 2 Canan Kesebir Eylül 2007, Ankara Güç

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 95 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı