KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011"

Transkript

1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU

2 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative Study of Turkish and English Word Formation by Affixation, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars İnci ÖZBEY, Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeki Öğrencilerin Yabancı Dil Öğreniminde Başarısızlık Nedenleri ve Bunları Ortadan Kaldırma Yolları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Selahattin YENİKAYA, Translation Errors Comitted by The Students in the Department of English Language and Literature, Faculty of Sicene And Letters at Kafkas Universıty and Ways to Overcome Them, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer KILIÇ, Kars Turan Özgür GÜNGÖR, George Eliot'un The Mıll on Floss Adlı Eserinde Ahlak ve Evlilik, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNEŞ, Kars Catherine AKÇA, İngilizce Öğrenen Türk Öğrencilerin Anadil ve Yabancı Dil Seri Hatırlama Performansları Üzerine Yaşın ve Dil Kullanma Modlarının Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Doğan SALTAŞ, Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Kompozisyonlarında Yaptıkları Hatalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Rana BİÇER, Caryl Churchıll in Top Gırls ve Fen Adlı Oyunlarında Feminist Söylem, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bilal GENÇ, Kars Serdar TURHAN, Ardahan Meslek Yüksekokulu nda Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Muhtemel Başarısızlık Nedenleri ve Başarısızlığın Üstesinden Gelmek İçin Bazı Yöntemler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Turgay HAN, Öğrencilerinin Kompozisyonlarındaki Türkçe ve İngilizce Arasındaki Uyumsuzluklar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars

3 Gülşen ERİŞEN, Altıncı Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye Karşı Motivasyon Düzeyleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bilal GENÇ, Kars Hayrettin KÖROĞLU, Turkısh Elt Students Readıng Anxıety and Theır Strategıes Use, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bilal GENÇ, Kars Ali GÖKSU, Avrupa Dil Portfolyosu`nun (ADP) Okuma Becerilerine Karşı Başarı ve Tutuma Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Assiye BURGUCU, Yabancı Dil İngilizce Öğrenimine Karşı Motivasyon, Tutum ve Kaygı nın Rolü, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Lokman Çetin GÜVEN, İstanbul Vakıf Üniversitelerinin İngilizce Hazırlık Okullarında Görev Yapan Okutmanların Tükenmişlik Düzeyleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Murat KARAKOÇ, Yabancı Dil Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Yatkınlıkları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Sakine Selin DALDABAN, A Study on Ways And Patterns of Perceptıon of Pro- Gender Proverbs Among People, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Selçuk ÖZCAN, John Donne s Contrıbutıon to the Metaphysıcal Poetry, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Ülkünur KURTOĞLU, İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Yasin KIZILAY, Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Okuma Stratejisi Kullanımları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ, Kars Yeşim SEVİNÇ, İkinci Dili İngilizce Olan Polonyalı ve Türk Öğrenciler Arasındaki Bireysel Farklılıklar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Mustafa ÖZDEMİR, Kars

4 2. EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Ebru ÖZTÜRK, Sosyal Bilgiler Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirme Yaklaşımlarının Eğitim ve Sınama Durumlarına Yansıması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA, Kars Nevzat DEMİRCİ, İlköğretim I. Kademede Oyunla Eğitimin Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Halil İbrahim KAYA, İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Geri Bildirim, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. M. Zeki ILGAR, Kars Seda ÖZTÜRK, Anasınıflarındaki 4-6 Yaş Çocuklarının Eğitimlerinde Kullanılan Ders Araç Gereçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ankara Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA, Kars Vedat BAYRAKTAR, Anaokulu Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. M. Zeki ILGAR, Kars Güven YILDIZ, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersinin, Öğretim Programındaki Amaçlarına Ulaşma Düzeylerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA, Kars İlhami EGE, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Kars Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programında İngilizce Öğrenimi Gören Öğrencilerin Program Geliştirmeye Yönelik İhtiyaç Analizi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Ümit Yaşar ELYILDIRIM, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Defne KAYALAR, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Erdal DEMİRCİ, Okul Öncesi Psikomotor Gelişim, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars

5 Mehtap BAYRAKÇI, Okulöncesinde Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İletişim Becerilerinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Nilüfer KIRANŞAL, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Semra BİLGİN, Branş Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarına Dönük Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Sıtkı AKARSU, İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiye deki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Akife ÖZKESEMEN, Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yeni Müfredat Programına Göre Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Pınar SUNGUR, Üniversite Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Benlik Tasarımı ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Erdoğan KARAŞAH, Ömer Seyfettin in Öykülerinde Çocuk ve Çocuk Eğitimi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Filiz GÜNER, İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinden Akran Zorbalığı Zorba ve Kurbanlarının Okul Başarı Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerinin Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Mehtap KARAÇİL, İlköğretim 1.Kademede Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Neziha ASLAN, Kars İli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Nurten KIRMIZIBAYRAK, İlköğretim Okullarında Müzik Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi(Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars

6 Zafer TARİKDAROĞLU, Uyku Düzensizliğinin İlköğretim Çağı Öğrencilerinin Öğrenme Durumları ve Başarıları Üzerindeki Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Ahmet AYDIN, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul öncesi Eğitim Programına Yönelik Değerlendirmeleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN, Kars Ali ÇETİN, Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar ve Kars İli I. Kademe İlköğretim Okullarında Uygulanma Düzeyi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Ali Kasım BULUT, Eğitimde Ses Temelli Cümle Yöntemi Uygulanan Öğrencilerin Okuma Yazmaya Geçişlerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN, Kars Gamze GÜNEŞ, İlköğretim İkinci Kademe Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Murat KORUCUK, Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Hazırlanan Öğrencilerin Dershanelerde Aldıkları Eğitimin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Kars Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR, Kars Nalân ÖZBEY, İlköğretim Bilgisayar Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR, Kars Rasim TÖSTEN, İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars İli Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars İKTİSAT ANABİLİM DALI Cafer ÇETİN, Küreselleşme ve Küresel Ekonomi İçerisinde Türkiye nin Konumu, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cüneyt OKYAR, Kars Levent ÖZŞAHİN, Döviz Kuru Politikaları Ve Türkiye de Krizlerinde Uygulanan Döviz Kuru Politikalarına Teorik Bir Yaklaşım, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Mustafa VURAL, Terörün Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Karşılaştırmalı Diyarbakır Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars

7 Serkan FAKİROĞLU, Liberal Sistemin Özelleştirme Argümanı (Sebep ve Sonuçları Bağlamında Eleştirel Bir Yaklaşım), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR, Kars Baycan DEMİRAL, Dolaylı Vergilerin Ekonomik Etkileri ve Avrupa Birliği İle Dolaylı Vergileri Uyumlaştırma Süreci, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Bülbin BAYSAL, Standart Yaklaşımlar Çerçevesinde Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Canan GÜNEŞ, Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisine Etkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Deniz ÖZYAKIŞIR, Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketlerin Rolü ve Ulus- Devletin Aşınma Argümanı Olarak MAI Anlaşması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars Halim Murat BULUT, Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Etkileri ve Kayıt Dışı İle Mücadele Yöntemleri Türkiye Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars Mehmet Salih YULU, Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Çok Uluslu Şirketlerin Etkileri: Arjantin, Brezilya, Meksika ve Türkiye Örneği ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars, Murat EKER, Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Serkan KEÇELİ, Kaldor un Büyüme Modeli Çerçevesinde Sanayileşmenin Rolü: Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Bir Çalışma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Murat AYKIRI, Ekonomik Büyüme-Enflasyon-İşsizlik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Üstüner BAKİ, Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Kars İlinin Ekonomik Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Turizm Sektörü Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars

8 Bilal ÖZDEMİR, Dolar ve Euro nun Rezerv Para Mücadelesi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Emrullah Altay AYHAN, Enerji Kaynakları Dünya Enerji Güvenliği ve Orta Asya Jeopolitiği Çerçevesinde Türkiye nin Enerji Politikaları ve Ekonomik Yansımaları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Fatma Pınar EŞSİZ, Bağımsızlık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 2001 Yılı Merkez Bankası Kanun Değişikliği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Erkan TOKUCU, Kars İnan SEMİZ, Bölgesel Kalkınma Modelleri Işığında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Kars Coşkun BİNER, Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Finansal Sermaye Hareketleri ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Fatma ÖZDEMİR, Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye ye Uygulanabilirliği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR, Kars Hatice POLAT, Türkiye İmalat Sanayi Endüstri-İçi Ticaret Analizi: , Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Kars Mehmet ÖZUZMA, Türkiye Ekonomisinde Dış Borç Sorunu ve Ekonomik Etkileri: , Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Sevinç Arzu ULUOĞLU, Gelişmekte Olan Ülkelerde Çocuk İşçiliği Sorunu: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Sıddıka AKDENİZ, Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Kars Cezaevi Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars Cem YILDIRIM, Türkiye de Tarımsal Üretim ve Dış Ticaret Bağlamında Tarımsal Ürün ve Gıda Ürünlerinde Endüstri İçi Ticaretin Önemi ( Dönemi Analizi), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars

9 Onur DEMİRCİ, Güney Kafkasya Ülkelerinin Dönüşüm Süreci İktisat Politikaları ve Türkiye nin Bölgesel İktisadi ve Politik Çıkarları, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ, Kars İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI Namık Kemal YEŞİLTAŞ, İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Deprem Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Oray Orhan BOY, Kars ta Ortaöğretimde Coğrafya Öğretimi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Orhan BAĞLARS, Kars İlinde İlköğretimde Deprem Eğitimi Düzeyi ve Geliştirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Erkan YEŞİLTAŞ, Sosyal Bilgiler Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Araç- Gereç Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Ayfer KIRTAY, Öğretim Yılı 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Gökçe KILIÇLIOĞLU, İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Hatice Cebeci SENGER, Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımları ve Bu Doğrultuda Hazırlanan Yeni Müfredata İlişkin Öğretmen Görüşleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN, Kars Tuğba TOPER, İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi: İkinci Kademe Öğretmenlerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Sergileme Düzeyleri (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR, Kars Mucip DEMİR, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Su Bilinci, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Seçil KIY CAN, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde (Araç-Gereç) Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi (Kars İli Örneği), Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars

10 Sevgi ÖZTÜRK, İlköğretim Okullarında Yapılandırmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Selvi YİĞİT, 9.Sınıflarda Uygulanan Coğrafya Dersi Öğretim Programının (Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda) Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Kurtuluş BULUT, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti Kars İli Örneği, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars Orhan KARATAŞ, İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afet Eğitiminde Drama Tekniğinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi (Deneysel Çalışma), Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Cevdet BOZKUŞ, Kars İŞLETME ANABİLİM DALI Koray BULUT, İşletme Küçük ve Ortaboy İşletmelerin Karşılaştıkları Finansal Sorunların Analizi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Zeki DOĞAN, Kars Selma YILMAZ, Türkiye'de Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılma Süreci, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Zeki YILMAZ, Kars Alpaslan YÜCE, İş Ahlâkı Bağlamında Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Ahlaki Sorumlulukları Kafkas Üniversitesinde Bir Uygulama Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Levent GELİBOLU, Kars İlinde Faaliyet Gösteren Kaşar Peyniri İşletmelerinin Pazarlama Sorunları, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Recai ÇINAR, Kars Mukaddes YEŞİLKAYA, İşgören Motivasyonu ve Bilgi Toplumu Sürecinde Geçirdiği Değişim, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Çetin SATUK, Örgütsel Başarıda Örgüt Kültürünün Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Erdoğan KAYGIN, Kars - Ardahan - Iğdır İlleri Orta Öğretim Kurumlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars

11 Ahmet Buğra HAŞİMOĞLU, İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinden Akran Zorbalığı Zorba ve Kurbanlarının Okul Başarı Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerinin Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Recai ÇINAR, Kars Alper TAZEGÜL, Türkiye de Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri: Kars Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Filiz ASLAN, Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Recai ÇINAR, Kars Halil Özcan ÖZDEMİR, İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları (Outsourcing): Kafkas Üniversitesi Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Mehmet GÜNER, Muhasebe Meslek Ahlakı ve Kars İli Merkezinde Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Yelda ÖZTÜRK, Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Bankacılıkta Verimlilik Analizi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars Hakan VARGÜN, Tam Zamanında Üretim Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Mesut KARABULUT, Benchmarking (Örnek Edinme) İçin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Performans Analizi ve Çimento Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars Muzaffer AKINCI, Zaman Serilerinde Durağanlık Analizi ve İhracatın GSMH İçindeki Payı Üzerine Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT, Kars Özgür KURU, Çimento Sektöründe Üretim Maliyetleri ve Kars Çimento Fabrikasında Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Turhan MOÇ, Kalite Çemberlerinin Performansa Etkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars

12 Yunus ZENGİN, Kobiler de Finansal Sorunlar ve Basel II nin Kobilere Etkileri; Kars İlinde Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Ali Rıza AĞ, Çok Safhalı Üretimlerde Safha Maliyet Yöntemi: Aşkale Çimento Fabrikasında Bir Uygulama, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Kazım Gökhan YÜKSEK, Entelektüel Sermayenin Organizasyonların Performansına Etkisi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars Nihal AKTAŞ, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesinde Faaliyette Bulunan Üretim İşletmelerinde Benchmarking Yönetim Tekniğinin Bilinirliği ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KAPU, Kars N.Savaş DEMİRCİ, Konut Sorunu Bağlamında İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Sistemi(Mortgage) ve Türkiye de Konut Finansmanı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars Gülşen BAYAT, Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanması: Iğdır Halkı Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN, Kars Salih YEŞİLYURT, Elektronik Pazarlama: Bursa İlindeki Kobiler Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN, Kars Sevgül EKİNCİ, KOBİ lerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma: Kars İli Örneği, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN, Kars Seval AYGÜN, Entelektüel Sermayeyi Ölçme Yöntemlerinden Ante Pulic in Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Yönteminin Karşılaştırılması, Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU, Kars PİYANO ANASANAT DALI Cahit Yücel BORAN, 20. YY ın İki Büyük Bestecisi: Heıtor Villa-Lobos ve Leo Broutwer ın Gitara Sundukları Katkılar, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Olga HASANOĞLU, Kars

13 7. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yonca KURT, Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesinde Kadın: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Adem ÇAYLAK, Kars Ayça ARI, Soğuk Savaş ın Bitiminden Günümüze Avrupa Birliği nin Kıbrıs Sorununa Bakışı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Eray GÖÇ, Hukuk Devletinden Bir Sapma Olarak Derin Devlet Sorunsalı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Erden KİŞİ, Soğuk Savaş Sonrasında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İlişkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars Evren KEMER, Avrasya Jeopolitiğinde Türkiye nin Oynayacağı Enerji Köprüsü Rolü, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Haydar EFE, Kars TARİH ANABİLİM DALI Faruk BEKARLAR, Menderes Dönemi Türk Yunan İlişkileri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Mehmet Tuğtiğin ŞEN, Ermeni İsyanlarında Bölge-Toplum Faktörü ve Günümüzdeki Yansımaları, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Oktay KIZILKAYA, Mondros Mütarekesinden Kurtuluşa Iğdır ve Civarında Ermeni Tedhişi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Osman Erdeniz ÖZKAN, Tarih-i Misak-ı Milli'den Günümüze Kadar Irak'ta Türk Varlığı, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Selçuk ÇIRAK, Muhabere ve Ulaştırmanın I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadeledeki Yeri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Şadiye KARADENİZ, XIII.-XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da Sosyal Hayat, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Abdullah KATIRCI, Harf Devrimine Yönelik Çalışmalar, Devrimin Gerçekleşmesi ve Uygulanışı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Arzu NAR, Milli Mücadele de Kars Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars

14 Hasan ASLAN, Batı Trakya Türk Azınlığında Türkçe Basın ve Türkler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Mustafa Alpay ERCAN, XX. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Türkiye-Almanya İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Mustafa USLU, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Trabzon Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Özgür AKTAŞ, Cumhuriyet Devri Tarih Ders Kitaplarında Rusya İmgesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU, Kars Yavuz YILMAZ, Mondros Mütarekesinden Kurtuluşa Kars ve Civarında Ermeni Tedhişi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Ahmet ÖZGÜVEN, II. Dünya Savaşı Sonrası Sovyet Rusya Tehdidine Karşı Türkiye nin Aldığı Mülkî ve Askerî Önlemler, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Aydın ERDOĞAN, Türkiye de Seçim Sistemleri ve Türk Siyasi Yapısına Etkileri ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Birsen KARATAŞ, I. Dönem TBMM de Ardahan Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Erol YÜKSEL, Mondros Mütarekesi nden Kurtuluşa Kağızman ve Çevresinde Ermeni Tedhişi (30 Ekim Ekim 1920), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İsa KALYCI, Atatürk Dönemi nde Türk-Sovyet İlişkileri( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Levent AYABAKAN, Fatin Rüştü Zorlunun Hayatı ve Kıbrıs Meselesi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE, Kars Mahir TAŞ, H.1326 Tarihli Kırşehir Şer iyye Sicili (Kırşehir in: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatı), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Metin AKİS, Kars Nezahat CEYLAN, Kağızman da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars

15 Cuma ÇAM, 11 Numaralı Ayntab Şer iyye Sicilinin Transkriptsiyonu ve Değerlendirilmesi ( H.1017/M ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Jülide AKYÜZ, Kars Ercan CENGİZ, Şeddadiler Döneminde Anı ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Hülya DURSUN, Alâeddin Keykubad ın Sosyal Devlet Anlayışı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Nasrullah UZMAN, İttihat ve Terakki Dönemi Türk-Rus İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Ömer TOKKAN, 626 Nolu Karahisar-ı Sahip Sancağı nın Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi ( H /M ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Jülide AKYÜZ, Kars Ali Haydar ATALAR, Ereğli Herakleıa Kybıstra Antik Kenti, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars Dilek KARADAĞ, 1855 Kars Zaferi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Ersin BULUT, Anadolu Selçuklu Devleti Zamanında Kurulan Sosyal Müesseselerin Devlet Yönetimine Etkileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Gökhan BADAY, 1974 Kıbrıs Barış Hârekatı ve Kars-Ardahan Kıbrıs Şehitleri ile Gazileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İlyas TOPÇU, Kore Savaşı ve Kars-Ardahan-Iğdır Kore Şehitleri ile Gazileri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İrfan ALADAĞ, İlk İslâmî Dönemlerde Maraş (İlk Fethinden Selçukluların Gelişine Kadar), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Nesrin BİLGİÇ, Antakya-Beylan (Belen) 67 Numaralı Şer iyye Sicili, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Sevilay KALAYCIOĞLU, Kars Gazetesi ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Volkan ERGÜL, Basında Türk-Sovyet İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars

16 Aydan GÜRLÜYER, Yılları Arasında Kars ta Sosyo- Kültürel Hayat, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Ayhan YARDİMCİEL, Akyaka da Bulunup Kars Müzesi ne Getirilen Yivli Keramiklerin İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars İrfan TOKGÖZ, Bağımsızlık Sonrası Gürcistan-Türkiye İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Kadir ÖZYURT, Atatürk İnkılâplarının Kars ta Sosyo-Kültürel Etkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN, Kars Kemal ARAS, XIX. Yüzyılda Revan Muhacirleri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Selin KESKİN, Menderes Dönemi Türk-Amerikan Eğitim Kültür İlişkileri, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk Ural, Kars Süleyman TEKİR, Ardahan da İdari, Ekonomik ve Sosyal Yapı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars Ahmet DURMAZ, Atatürk Dönemi Burdur Milletvekilleri ve Faaliyetleri, Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Tez Bahattin KILIÇ, 19.Yüzyılda Çıldır Sancağı nın İdari Yapısı, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Deniz ERDAĞI, Anadolu Selçuklu Vakıflarına Birkaç Örnek, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cem TUYSUZ, Kars Ersin DOĞANTEKİN, Numaralı Şer iyye Siciline Göre Balıkesir de Ekonomik, Sosyal ve Dini Hayat( / ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Fatma Zehra BAKIR, Kars ve Iğdır Bölgesinde Şiiliğin Yayılması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK, Kars Feray TEMEL, Ortaçağ Boyunca Kars ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Cem TUYSUZ, Kars Güzin ÇAYKIRAN, Robert Koçaryan Dönemi Ermenistan Basınında Türk-Ermeni İlişkileri ( ), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars

17 Hürü SAĞLAM, H Tarihli Erzurum Salnamelerine Göre Kars Sancağı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nebahat Oran ARSLAN, Kars İbrahim YILMAZ, 20.Yüzyıl Başında Konya Polis Teşkilatı, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Mustafa KARAGEÇİ, Kars-Akyaka da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars Polat UMURBEK, 24 Nisan 1915 İstanbul da Ermeni Tutuklamaları, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Sibel ORHANKAZİ, 330 Numaralı Tarsus Şer iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi ( H /M ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT, Kars Şüheda ABLAK, Iğdır da Bulunup Kars Müzesi ne Getirilen Orta Tunç- Son Tunç ve Erken Demir Çağları na Ait Keramiklerinin Değerlendirilmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars Yücel Şimşek ÇELİK, I. Dünya Savaşından Milli Mücadeleye Artvin ( ), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Selçuk URAL, Kars Zeki DAŞCI, Arpaçay da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL, Kars TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Ali Kadir BİRDAL, Kuzey Azerbaycan Masalları üzerine Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Ömer Faruk SÜLEYMANOĞLU, Ali Bey Hüseyizâde'nin Makaleleri Üzerine Bir Araştırma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Gökay DURMUŞ, Çınaraltı Mecmuası Üzerinde Sistematik Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan AHMEDOV, Kars Nurhan ÇOLAK, Karahanlı Türklerinin Ad Sistemi Divanu Lügat-İt-Türk ün Onamastiği (Özel Adlar ve Özellikle Kişi Adları Bilimi), Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan SİRAÇOĞLU, Kars Zehra KIMIŞOĞLU, İhsan Oktay Anar ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars

18 Alper BAHTİYAROĞLU, Ahmet Mithat Efendi nin Tiyatrolarında Metindilbilimsel Görünümler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hülya Askın BALCI, Kars Alper KARADENİZ, Âşık Şeref Taşlıova nın Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Dilek KARAKOÇ, Muharrem Kasımlı nın Ozan-Aşık Sanatı Adlı Kitabı Üzerine Bir Çalışma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Hülya AYAS, Hıfzı Topuz un Romanları Üzerine Bir Çalışma, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU, Kars Sinem GÖNEN, Suat Derviş in Fosforlu Cevriye Adlı Romanının Çözümleyici Yazın Eleştirisi Yöntemine Göre İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan AHMEDOV, Kars Tazegül DEMİR, Peyamı Safa'nın "Yalnızız" Adlı Romanının Metindilbilimsel Çözümlemesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Hülya Aşkın BALCI, Kars Zarife Şişman KARAŞAH, Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfat-Fiiller ve Zarf-Fiiller, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Figen BULUT, Abdülkadir Budak ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Songül ÇİFTÇİ, Sunay Akın ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Azer YAVUZ, Müslüm Oğuz Üzerine Bir İnceleme, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Filiz GÜVEN, Türk Tiyatrosunda Çatışan Değerler, Tez Yöneticisi; Doç. Dr. Ramazan SİRAÇOĞLU, Kars Mehmet Cihat ÜSTÜN, Erzincan (Merkez) Ağzının Ses Bilgisi ve Söz Varlığı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Özlem YILDIRIM, Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçelerindeki Arapça-Farsça Kelimelerin Ses Değişimleri (Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırılması), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars

19 Selma ERDAĞI, Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Yaban Adlı Romanının Metindilbilimsel Çözümlemesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Berna ÜRÜN, Iğdır ve Ardahan İlleri ne Ait Köy Adları ve Tasnifi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Gökmen MOR, Türkiye deki Gizli Dillerin Ses, Şekil ve Kavram Alanı Bakımından İncelenmesi, Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Aysun LAÇİN, Derleme Sözlüğüne Göre Anadolu Ağızlarında Birleşik Eylemler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Ebru Öztürk AKÇA, Türkiye Türkçesinde Ara Söz-Ara Cümle, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Kürşad Çağrı BOZKIRLI, İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Makbule SEBNİ, Kağızman Yerli Ağzı( İnceleme Metinle Sözlük), Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Mehtap FİLİZ, Abdurrahim Karakoç un Şiirlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kars Muhammed ÇİTGEZ, 19. Yüzyıl Kars Âşıklarında Deyim ve Atasözleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Şükriye Gökçen DİKEN, Geçmişten Bugüne Türkçede Kullanılan Karşılaştırma Gibilik Benzerlik Ekleri, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Aslıhan YILDIZ, Anadolu Efsanelerinin Tanımı ve Tasnifi, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL, Kars Eyup Sertaç AYAZ, Eş Anlamlılığın Bilimsel Temelleri ve Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçesindeki Eş Anlamlıların Karşılaştırılması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Kars Fettah KARAHAN, Çağdaş Türk Lehçelerinde Yansıma Kelimeler, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars Sultan Ruhan KURTBEYOĞLU, Iğdır ve Nahçıvan Ağzının Karşılaştırılması, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL, Kars

20 Sebahattin YILDIZ-Bahadır F. YILDIRIM, Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, s

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EDEBİYATI 2. GRUP

TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EDEBİYATI 2. GRUP KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI II. DÖNEM DERS PROGRAMI Cumartesi Saat TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EDEBİYATI EDEBİYATI

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü EĞİTİM FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR 0 446 2240089 1103 0 533 653 39 22 hhbahar@erzincan.edu.tr BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ÖZTÜRK AĞIRBAŞ 0446 2240089 1416 0505 8313642 oagirbas@erzincan.edu.tr

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI 1 SELİM AÇIKGÖZ Gerede/1986 2 NAZİF IŞIK Sarayköy/1990 3 FUAT KAZIM ŞENEL Altındağ/1990

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

Tablo 1. Merkezi Yerleştirme puanı ile yatay geçiş

Tablo 1. Merkezi Yerleştirme puanı ile yatay geçiş Tablo 1. Merkezi Yerleştirme puanı ile yatay geçiş TC KİMLİK NO ADI SOYADI GEÇİŞ YAPILAN ÜNİVERSİTE GİRİŞ YILI TABAN 36731169488 GAMZE KONAK ONDOKUZ MAYIS GIDA MÜHENDİSLİĞİ VE GIDA 2012 312,75828 TABAN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 13.02.2015 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2015/06 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ Alper Aslan

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI S.No Adı Soyadı Fakülte Anabilim Dalı Ales Notu KPDS/ÜDS Notu Diploma Notu Öndeğerlendirme A Ç I K L A M A L

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI SINIF SINAV

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/16 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/06/2016 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi / SYZD 10002 Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ İsim Telefon E Posta Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK 388 225 22 58 ctcelik@nigde.edu.tr MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa SARIDEMİR 0388 225 24 85 msdemir@nigde.edu.tr

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH KILIÇ HY2011 278 Sınava Girdi 1919***0790 MUSTAFA SEÇKİN

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KOD DERSİN ADI DERSİN SORUMLUSU MAZERET SAAT SINAV SALONUGÖZETMEN GİRECEK ÖĞRENCİ SNO101 TEMEL MATEMATİK I Öğt. Gör. Dr. Mutlu Pişkin Tunç 12.12.2016 10.00

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Seçmeli/ SYSÖ 70002 Projeye Dayalı Eğitim Doç. Dr. Ahmet BACANAK 3 0 3 Seçmeli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Seçmeli/ SYSÖ 70002 Projeye Dayalı Eğitim Doç. Dr. Ahmet BACANAK 3 0 3 Seçmeli SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ Zi/ Zorunlu SYSÖ 10002 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ TEZLER 1992-2010 1 BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 2005-2009 TEZ ÖZETLERİ 2 2005 CEVDET KARAKOÇ A Comparative Study of Turkish and English Word Formation by Affixation KARAKOÇ CEVDET Yrd. Doç. Dr. Gencer

Detaylı

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ.

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ. Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 0 RECEP TEMUR........ 9. 0... 0 YUNUS ERDEM 0 ZAHİDE KORKMAZ 0 METİN ÖNDER SEDA YILMAZ SERBİL SİNCAR

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

ALAN BİLGİSİ YAYINLARI. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT

ALAN BİLGİSİ YAYINLARI. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT i ALAN BİLGİSİ YAYINLARI ALAN BİLGİSİ YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 Güncellenmiş 3. Basım, Mart 2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ/ ALAN BİLGİSİ Editör: Doç. Dr. Yılmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr.

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 30.12.2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLAN NO : 1005377 6 ARAŞ.GÖR. 1 ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ KLİNİK ECZACILIK 1 KAMER TECEN 81,97066 81,25 49,182

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 09.01.2015 Toplantı Saati : 09:00 Toplantı No : 2015/01 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Müzik Anasanat Dalı Başkanlığı nın

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı