Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW"

Transkript

1 Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA BİRLİĞİ TAX LAW, FISCAL CRIMES AND PENALTIES, COMPANY LAW, EXCHANGE REGULATIONS, FOREIGN TRADE AND INCENTIVES, CUSTOM ENFORCEMENTS, ACCOUNTING, CAPITAL MARKET LAW, THE EUROPEAN UNION MALÎ GELİŞMELER, MAKALELER, ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI, YARGITAY KARARLARI, VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI, TEBLİĞLER, SİRKÜLERLER, GENELGELER, İÇ GENELGELER, MUKTEZALAR, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, MALÎ HUKUK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER, YENİ YAYINLAR FISCAL DEVELOPMENTS, ARTICLES, THE CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS, COURT OF CASSATION DECISIONS, TAX COURTS DECISIONS, COMMUNIQUÉS, CIRCULARS, CIRCULAR LETTERS, DOMESTIC CIRCULAR LETTERS, TAX RULINGS, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR INFORMATION OF FISCAL LAW, NEW PUBLICATIONS

2 Malî Hukuk Dergisi Journal of Fiscal Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Cilt: 10 / Sayı: 120 Volume: 10 / Issue: 120 Yıl / Year: 2014 Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/ On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Responsible Manager Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Yayın Yönetmeni/Editor Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Basım ve Cilt/Printing and Volume: Basıldığı Yer/Place of Publication: Basıldığı Tarih/Publication Date: Yönetim Yeri/Place of Management: Yayın Türü/Type of Publication: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Aralık/December 2014 Legal Yayıncılık A.Ş. Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul (Sertifika No./Certificate No ) Tel Faks/Fax: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/ This journal is a peer reviewed national law journal published monthly. ISSN:

3 Dergiye yapılan atıflarda MHD kısaltması kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: MHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri: All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş. ye aittir. Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. MALÎ HUKUK DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Tel: (216) Faks: (216) İnternet adresi:

4

5 YAYIN ve DANIŞMA KURULU EDITORIAL and ADVISORY BOARD Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Emekli - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Doç. Dr. Murat ALIŞKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakan Hasan ARI - Yeminli Malî Müşavir Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı Prof. Dr. Hanifi AYBOĞA - Marmara Üniversitesi SBMYO Doç. Dr. Erkan AYDIN - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Barış BAHÇECİ - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Murat BAŞARAN - Vergi Başmüfettişi Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Prof. Dr. Gülay COŞKUN - Emekli - Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Mustafa ÇAMLICA - Yeminli Malî Müşavir Ar. Gör. Balca ÇELENER - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Volkan DEMİR - Galatasaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ezhan DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Adem DURAK - Yeminli Mali Müşavir Fatih DURAL - Yeminli Malî Müşavir Sedat ERATALAR - Yeminli Mali Müşavir Doç. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Ege GÖKTUNA - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ayşe GÜNER - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Feridun GÜNGÖR - Yeminli Mali Müşavir Prof. Dr. Aykut HEREKMAN - Emekli - Anadolu Üniversitesi İİBF Mehmet İPEK - Avukat Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Filiz KESKİN - Avukat Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF Serdar KOYUTÜRK - Vergi Konseyi Eski Genel Sekreteri Dr. Resul KURT - Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet KÜÇÜKKAYA Avukat

6 Prof. Dr. Ayşegül MUTLU - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Prof. Dr. Tekin MEMİŞ - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adnan NAS - Yeminli Malî Müşavir Prof. Dr. S. Ateş OKTAR - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öznur ONAT - Avukat Prof. Dr. Yenal ÖNCEL - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Osman ÖZEN - Yeminli Mali Müşavir Asım ÖZGÖZÜKARA - Yeminli Malî Müşavir Hüseyin Perviz PUR - Yeminli Mali Müşavir Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU - Gazi Üniversitesi İİBF Dr. Veysi SEVİĞ - Emekli- Marmara Üniversitesi İİBF - İTO Müşaviri Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Prof. Dr. Metin TAŞ - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF Ferruh TUNÇ - Yeminli Mali Müşavir Dr. Nedim TÜRKMEN - Yeminli Malî Müşavir Bora UNUTMAZ - Vergi Başmüfettişi Mustafa UYSAL - Vergi Konseyi Eski Başkanı Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cahit YERCİ - Vergi Başmüfettişi Doç. Dr. Hatice YURTSEVER - Celal Bayar Üniversitesi SMYO

7 MALİ HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF FISCAL LAW 1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4

8 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır. The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself. 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

10 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

11 Dergi Hakkında / About Journal Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

12

13 GÜNDEM/AGENDA Yorumsuz Vergi affına 1 ay uzatma, , Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihlerinin 1 ay uzatıldığını belirterek, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşların, başvurularını 31 Aralık a kadar yapabileceğini bildirdi. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun un sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, af niteliğinde olmamasına rağmen, vatandaşların kanuna büyük ilgi gösterdiğini söyledi. 3.5 milyon kişi başvurdu Şimşek, bugün itibarıyla sadece vergi dairelerine yaklaşık 3.5 milyon kişinin başvurduğunu ve kanun kapsamında 33.4 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını ifade ederek şöyle dedi: Yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada bazı alacaklar için son başvuru ve son ödeme tarihlerinin 1 ay süre ile uzatılmasına ilişkin karar, Bakanlar Kurulu na gönderildi. Karar, Resmi gazete de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yapılandırma hükümlerinden azami sayıda vatandaşın yararlanması amacıyla Maliye Bakanlığı, SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarının alacaklarına yönelik Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılacak. Yani vatandaşlarımız, söz konusu borçları için başvurularını 1 Aralık a kadar değil, 31 Aralık a kadar yapabilecek. Aynı şekilde, 31 Aralık 2014 e kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresinin de 1 ay uzatılacağını aktaran Şimşek, ilk taksit ödemelerinin, 31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabileceğini bildirdi.

14 Araç muayenesine 6 ay ek süre geldi Şimşek, araçlarının fenni muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlara da söz konusu kararla önemli bir imkan getirileceğini söyledi. Bu çerçevede, 31 Aralık 2014 e kadar araç muayenesi yaptırılabilmesine yönelik düzenlemenin süresinin 30 Haziran 2015 e kadar uzatılacağı bilgisini veren Şimşek, şunları söyledi: Vatandaşlarımız, süre uzatıldı diye başvurularını ertelemesin ve bir an önce işlemlerini bitirsin. Kararla, özellikle muayene konusunda önemli imkân tanınıyor ama araç sahiplerinin, fenni muayenesiz araç kullanmanın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre cezayı gerektirdiğini unutmaması lazım. Önümüzdeki 1 aylık sürede borçlu olan tüm vatandaşlarımıza, bu kolaylıktan yararlanmalarını ve icraya muhatap olmadan borçlarını zamanında ödemelerini tavsiye ediyorum. Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Legal Malî Hukuk Dergisi Yayın Yönetmeni

15 MALÎ HUKUK DERGİSİ Cilt: 10 / Sayı: 120 Yıl: 2014 İÇİNDEKİLER Makaleler İtiraz Edilmeyerek Ticari Defterlere Kaydedilen Faturanın Sözleşme Hükümlerini Değiştirip Değiştiremeyeceği Doç. Dr. Murat ALIŞKAN Elektronik Ticaret Kanunu nun Getirdikleri: Bazı Hususlarda Görüş Paylaşımı Yard. Doç. Dr. Özgür BİYAN Türk Ticaret Kanunu na Göre Limited Şirketlerde Ticarî Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) Bakanlar Kurulu Kararıyla Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ve Sağlanan Vergisel Avantajlar Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) Vergi Uygulamalarında Kullanım Alanı Giderek Yaygınlaşan Bir Belge: Gider Pusulası; Mahiyeti, Düzenlenme Esasları ve Kullanım Alanları Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) Bir Bağımsız Denetim Tekniği Olarak Analitik İnceleme Ahmet ARSLAN (SMMM) Komisyon Raporları Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı Malî Gelişmeler Danıştay Kararları Danıştay Daire Kararları Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları İdari Görüşler İç Genelgeler Listesi İç Genelgeler Resmî Gazete Özetleri

16 Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU Yılı Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini LEGALBANK ABONELİK FORMU

17 JOURNAL OF FISCAL LAW Volume: 10 / Issue: 120 Year: 2014 CONTENTS Articles Whether an Invoice Recorded on the Commercial Books without an Objection would Change the Terms of the Agreement, or Not Assoc. Prof. Murat ALIŞKAN Law on E-Commerce: Some Remarks on Some Aspects Asst. Prof. Dr. Özgür BİYAN Obligation of Preserving the Commercial Books and Documents of a Limited Liabiliy Companies According to the Turkish Commercial Code Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) Tax Exemption Afforded to the Foundations by a Decree of the Council of Ministers, and Tax Benefits Dr. Mehmet YÜCEL (Tax Inspector) A Document that is Used Much Widely in the Field of Tax Practice: Note of Expenses- Its Nature, How It is Created, and Its Areas of Usage Dr. Mehmet YÜCEL (Tax Inspector) Analytic Enquiry as an Independent Supervision Technique Ahmet ARSLAN (CPA) Commission Reports Ankara Chamber of Certified Public Accountants, Legislation Monitoring And Evaluation Commission Decision Fiscal Developments Council of State Decisions Council of State Chamber Decisions Court of Cassation Decisions Court of Cassation Civil Chambers Decisions Administrative Opinions List of Internal Circulars Internal Circulars Abstracts of Official Gazette

18 Useful Information ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS Index of High Courts Decisions Related Year Index of Related Law Code Articles SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE MHD - Cilt: 10 / Sayı: 120 / Yıl: 2014

19 MAKALELER ARTICLES * İtiraz Edilmeyerek Ticari Defterlere Kaydedilen Faturanın Sözleşme Hükümlerini Değiştirip Değiştiremeyeceği Whether an Invoice Recorded on the Commercial Books without an Objection would Change the Terms of the Agreement, or Not Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat ALIŞKAN * Elektronik Ticaret Kanunu nun Getirdikleri: Bazı Hususlarda Görüş Paylaşımı Law on E-Commerce: Some Remarks on Some Aspects Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Özgür BİYAN * Türk Ticaret Kanunu na Göre Limited Şirketlerde Ticarî Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü Obligation of Preserving the Commercial Books and Documents of a Limited Liabiliy Companies According to the Turkish Commercial Code Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/ Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) * Bakanlar Kurulu Kararıyla Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ve Sağlanan Vergisel Avantajlar Tax Exemption Afforded to the Foundations by a Decree of the Council of Ministers, and Tax Benefits Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) * Vergi Uygulamalarında Kullanım Alanı Giderek Yaygınlaşan Bir Belge: Gider Pusulası; Mahiyeti, Düzenlenme Esasları ve Kullanım Alanları A Document that is Used Much Widely in the Field of Tax Practice: Note of Expenses- Its Nature, How It is Created, and Its Areas of Usage Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) * Bir Bağımsız Denetim Tekniği Olarak Analitik İnceleme Analytic Enquiry as an Independent Supervision Technique Ahmet ARSLAN (SMMM/CPA)

20 Düzeltme: Mali Hukuk Dergisi 2014 yılı 119. sayısının 57. sayfasında yer alan yazı, uzman görüşü olup, yazı başlığındaki hakem işareti dizgisel hata nedeniyle hataen konulmuştur, yazı hakem incelemesinden geçmemiştir.

21 H İTİRAZ EDİLMEYEREK TİCARİ DEFTERLERE KAYDEDİLEN FATURANIN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİ (WHETHER AN INVOICE RECORDED ON THE COMMERCIAL BOOKS WITHOUT AN OBJECTION WOULD CHANGE THE TERMS OF THE AGREEMENT, OR NOT) Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat ALIŞKAN ÖZET Bu çalışmada, itiraz edilmeyerek ticari defterlere kaydedilen faturanın sözleşme hükümlerini değiştirip değiştiremeyeceği sorunu ele alınmıştır. Yargıtay, sözleşmedekinden farklı birim fiyat içeren faturaya süresinde itiraz edilmeyip ticari defterlere kaydedilmesi durumunda, faturada gösterilen birim fiyat ve fatura toplamının benimsediğinin kabulü gerektiği yönünde karar vermiştir. Bize göre, sözleşme hükümlerinden farklı ise, fatura, sözleşmenin faturada yer alan yönde değiştirilmene ilişkin bir öneri (=icap) niteliğindedir. Böyle bir faturaya itiraz edilmeyip ticari deftere kaydedilmesine, söz konusu sözleşme değişikliği önerisinin, irade faaliyetiyle kabulü sonucu bağlanabilir. Anahtar Kelimeler: fatura, itiraz, ticari defterler, kayıt, sözleşme, öneri, irade faaliyeti, kabul. ABSTRACT This paper is on the subject of whether an invoice recorded in the commercial books without any objection, would change the terms of the Agreement, or not. The Court of Cessation has decided that: in a situation where there is no timely objection to an invoice with a unit price that is different from the price stated on the Agreement, and when this invoice is recorded in the commercial books, then the unit price, and the sub total on H Hakem denetiminden geçmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

22 22 İtiraz Edilmeyerek Ticari Defterlere Kaydedilen Faturanın Sözleşme Hükümlerini Değiştirip Değiştiremeyeceği the invoice must have been deemed to be adopted. We believe that, if an invoice is different from the terms of the Agreement, any change on the Agreement based upon the invoice would constitute an offer. Keywords: Invoice; objection; commercial books; recording; Agreement; offer; intention; acceptance. ***... Fakat, kanaatimizce, sözleşmede kararlaştırılmış bulunmayan vade farkı kaydını içeren faturayı alan taraf, itiraz etmeyerek defterlerine geçirirse, irade faaliyetiyle söz konusu faturayı gönderenin (vade farkı ilâve edilmesi şeklindeki) sözleşme değişikliği önerisini kabul etmiş olur. III. Şunu da belirtmek gerekir ki; bazı özel hallerde fatura, teyit mektubu niteliğinde olabilir. Örneğin, satıcının, telefon veya telgrafla kurulan bir sözleşme üzerine satılan ile birlikte derhal müşteriye gönderdiği fatura, teyit mektubu niteliğindedir ve bu halde, fatura, (vade farkı veya diğer) olağan olmayan kayıtlar içerirse, sekiz gün içinde itiraz edilmediği zaman, TTK. m. 21/no.3 teki karine, bu olağan olmayan içerik bakımından da uygulanır 1. Bu hallerde, TTK. m. 21/no.3 teki karine; faturaya yazılması olağan hususlara ilişkin olan ve aslında, sözlü kurulan sözleşmede kararlaştırılandan farklı (ve teyit mektubunun niteliğine uygun düşen) kayıtlar hakkında da uygulanır 2. Makalenin devamına, dergimizin Aralık 2014 tarihli 120. sayısından ulaşabilirsiniz 1 Bkz. HİRŞ, s. 598; BATTAL, s. 96,97, BATTAL, s. 103 e de bkz. MHD - Cilt: 10 / Sayı: 120 / Yıl: 2014

23 H ELEKTRONİK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ: BAZI HUSUSLARDA GÖRÜŞ PAYLAŞIMI (LAW ON E-COMMERCE: SOME REMARKS ON SOME ASPECTS) Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Özgür BİYAN ÖZET Giderek yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetler de buna hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Geleneksel ticaretin içerisinde hızla payı yükselen elektronik ticaret ile ilgili önemli bir kanun olan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un genel anlamda pozitif hukuka getirdikleri bu çalışmada inceleme konusu yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: E-ticaret, e-iletişim, e-sipariş ABSTRACT The commercial activities on electronic media are showed increase correspondingly with spreading internet using. Electronic commerce proportion in traditional commerce is improved day by day. For this reason in this study, it is analyzed to Regulation of Electronic Commerce Law, 6563 Numbered, with related to e-commerce. Keywords: E-commerce, e- communication, e-order ***... Günümüzde etkin bir ticaret aracı olan e-ticaret yöntemine ilişkin temel kurallar pozitif hukukumuza 05 Kasım 2014 Tarihli Resmi Ga- H Hakem denetiminden geçmiştir. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Maliye Bölümü.

24 24 Elektronik Ticaret Kanunu nun Getirdikleri: Bazı Hususlarda Görüş Paylaşımı zete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile dahil edilmiştir. Kanun kapsamında e-ticaret uygulayan gerçek ve tüzel kişilerin online olarak kabul ettikleri sipariş aşamasındaki kurallar, sözleşmelerinde bulunması gereken unsurlar belirli kurallara bağlanmıştır. Ayrıca ticari ileti olarak kabul edilen elektronik posta, mesaj vb. araçların da hangi ve nasıl şartlarda kullanılacağı da hüküm altına alınmıştır. Tüm kurallara uyulmaması neticesinde de yaptırımlar düzenlenmiştir. Genel anlamda bu çalışma içerisinde ifade edilen sıkıntılar yanında Kanun un yeterli olmadığını söylemek mümkündür. Gerçek anlamda elektronik ticaret aşamasında yaşanan temel sıkıntılara cevap vermekten uzak olduğu daha çok elektronik posta, mobil mesaj uygulamaları gibi iletiler üzerine odaklandığı anlaşılmaktadır. Özellikle elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin tanınmasının Usul Hukuku açısından ne olacağı, elektronik imza konusu, elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik paranın kullanımında hukuki çerçevenin belirlenmesi, elektronik ödeme araçlarını verenler ile kullananlar arasındaki sorumluluk dağılımının hukuken ve adil bir orantı gözetilerek tesisi, elektronik ödeme araçlarının çalınması veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ve ispat yükü konularının düzenlenmesi, servis sağlayıcılarının sorumluluğu ve bunun kapsamı (özellikle pornografi, ırkçı ve şiddete yönelik muhteva, hakaret, telif hakları ve haksız rekabet açısından), on-line ticaret sırasında haksız rekabet 1 gibi konular yer almamaktadır. Kanunun ne derece yeterli ve etkin olduğu zaman içinde daha iyi anlaşılacak ve yönetmeliklerle çerçevesi daha keskin olarak çizilecektir. Makalenin devamına, dergimizin Aralık 2014 tarihli 120. sayısından ulaşabilirsiniz 1 Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye deki Gelişmeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Yayın No: 89, Ankara, Mart 2001 s.24. MHD - Cilt: 10 / Sayı: 120 / Yıl: 2014

25 H TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE TİCARÎ DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (OBLIGATION OF PRESERVING THE COMMERCIAL BOOKS AND DOCUMENTS OF A LIMITED LIABILIY COMPANIES ACCORDING TO THE TURKISH COMMERCIAL CODE) Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/ Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) ÖZET Defter ve belgelerin belirli bir süre saklanması hususu, hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nda hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenmiştir. Saklanması zorunlu olan defter ve belgelerin bir kısmına her iki Kanunda da yer verilmiş, ancak saklama süresi her iki Kanunda farklı olarak düzenlenmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre, limited şirketler tutulması zorunlu olan defterler ile bu defterlere yapılan dayandığı belgelerin ve yine Kanunun zorunlu tuttuğu diğer birtakım evrakın saklanmaması hali için ise yüklü miktarda adlî ve idarî para cezası öngörülmüştür. Uygulamada Vergi Kanunlarına ağırlık verilmesi nedeniyle, defter ve belgelerin saklanması noktasında da, tacirler tarafından genelde Vergi Usul Kanunu esas alınmakta, saklama süresinin TTK da daha uzun öngörülmüş olması nedeniyle anılan yükümlülüğün ifasında birtakım aksaklıklara sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre limited şirketler tarafından saklanması zorunlu olan ticarî defterler ve belgeler ile saklama yükümlülüğüne uyulmaması halinde uygulanacak olan cezalar ele alınmaktadır. H Hakem denetiminden geçmiştir. Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.

26 26 Türk Ticaret Kanunu na Göre Limited Şirketlerde Ticarî Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü Anahtar Kelimeler: limited şirket, ticarî defter ve belgeler, saklama yükümlülüğü, saklama süresi, elektronik defter, idarî para cezası, adlî para cezası. ABSTRACT Obligation of preserving the commercial books and documents for a certain period was held both in the Tax Procedure Law No. 213 and the Turkish Commercial Code (TCC) No But the period of the preservation is arranged differently in each Act. Judicial and administrative fines are foreseen by the TCC for those limited liability companies which don t obey these regulations. But, as the priority is given to tax codes in practice, the regulations of the Tax Procedure Law are usually taken into consideration by the merchants. Thus, obligations brought by the TCC may sometimes be violated by the merchants. In this study, we aim to explain the commercial books and documents that must be preserved by the limited liability companies and fines to be applied for the failure to comply with this obligation, in accordance with the new Turkish Commercial Code. Keywords: limited liability company, commercial books and documents, obligation of preserving, preservation period, electronic books, administrative fines, judicial fine. *** sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre, limited şirketlerce ticari defter tutulması ve bu defterlerde, şirketin ticari işlemleriyle iktisadi ve mali durumunun, borç ve alacak ilişkilerinin açıkça görülebilir bir şekilde ortaya konulması zorunludur. Tutulması zorunlu olan bu defterler ile şirketle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklama ise limited şirketlerce yerine getirilmesi gereken bir diğer yükümlülüktür.... Makalenin devamına, dergimizin Aralık 2014 tarihli 120. sayısından ulaşabilirsiniz MHD - Cilt: 10 / Sayı: 120 / Yıl: 2014

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran / June Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet Eşitlik ilkesi ve FATCA Bilge Cansız English translation Gümrükte Gündem

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2013 Cilt 2 Sayı 2 Year 2013 Volume 2 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER. T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI NDA YER ALAN MUAFİYET, İSTİSNA VE İNDİRİMLER Şeref DİL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM

Detaylı

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW Özgür BİYAN * 1 Özet: Avukatlık Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 7 - Yıl: 3

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 7 - Yıl: 3 Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 7 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013 TÜRK TİCARET KANUNDA WEB SİTESİ KULLANIM ZORUNLULUĞU: KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA MENFAAT SAHİPLERİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI Selçuk YALÇIN Yrd.Doç.Dr., DPÜ. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALARI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.25-45. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF THE AMENDMENTS OF THE TURKISH TRADE CODE FROM THE SIDE OF ACCOUNTING AND TAXATION Dr. Şeref

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 HAZİRAN 2014 Dergide yayımlanan makaleler yazarlarının kendi kişisel görüşleri olup, Uyuşmazlık

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı