BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı, (1999), 1-1 BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Faruk MENDİ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Ankara ÖZET Bu makalede, bilyalı vida/somun sistemlerinin AutoLISP yardımıyla tasarımı gerçekleştirilmiştir. AutoCAD gibi tasarım programları tasrımcıya, tasarımları daha kısa sürede yapabilme ve resimleri hızla elde etme imkanı sağlar. Ancak makina tasarımcılığında aynı elemanlar değişik parametrelerle defalarca kullanılabilmektedir. Parametrik tasarımda AutoLİSP programlama dili tercih edilerek, tasarım sürecindeki zaman kaybı asgariye indirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bilyalı Vida-somun, Bilgisayar Destekli Tasarım, AutoLİSP DESIGN OF BALL- SCREWS-NUT WITH THE AID OF AUTOLISP IN AUTOCAD ENVIRONMENT ABSTRACT In this study, design of ball-screw-nut systems with the aid of AutoLisp has been realized. Design softwares such as AutoCAD provides the designer with the possibility of designing in a short time and obtaining the image quickly. However, similar elements can be repeatedly used with different parameters in mechanical design. In parametric design, prefering; AutoLISP programing language, the time loss in the design process has been minimized. Key Words: Ball- screw-nut, Computer Aided Design, AutoLISP 1. GİRİŞ İnsan gücünü ve sezgilerini artırmak amacı ile yapılan teknik eserleri makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür [1].Makina güç ileten, değiştiren veya biriktiren ve iş yapma kabiliyetine sahip olan yapıttır. Makina, tesisat ve cihaz olarak sınıflandırılan yapıtlar fonksiyonel yönden her ne kadar birbirinden farklı görünseler de şekil tarzı veya yapı (strüktür) olarak birtakım makina elemanlarından meydana gelmişlerdir. Şekil bakımından benzer olan bu elemanlar, sistemlerin fonksiyonları farklı olması sebebiyle, makina elemanları ile cihaz elemanlarının tasarım işlemleri ayrı esaslara dayanılarak yapılmaktadır. Bir makinanın veya makina parçasının imalatının yapılabilmasi için, tasarımından üretimine kadar belli süreçlerden geçmesi gerekir. Tasarım, herhangi bir makina parçasının teknik görevinin kesin olarak belirtilmesi, uygulanacak fiziksel ilkelerin saptanması, bu ilkeleri sağlayan elemanların seçimi, hesaplanması, bunların montaj ve imalat resimlerinin hazılanmasına kadar geçen tüm prosesleri kapsayan bir faaliyettir []. Günümüzde bu faaliyetler bilgisayar destekli tasarım(cad) programlarıyla yapılmaktadır. Bir parçanın resminin çizilmesi önceden belirlenmiş evrensel kurallara bağlıdır. Bu sayede üretimdeki hatalar en az düzeye indirgenmiş olur. Bilgisayar, resimlerin

2 Faruk MENDİ çizilmesi, saklanması ve kağıda aktarılması konularında pek çok kolaylıklar sağlamaktadır. İstenildiği takdirde arzu edilen resim bilgisayar ekranına çağrılarak gerekli görülen değişiklik ve düzeltmeler kolaylıkla yapılabilir. AutoCAD sadece bir program olarak avantajlı değil, aynı zamanda kullanıcıya kendi istekleri doğrultusunda program üzerinde değişiklikler yapmaya izin vermesi bakımından da önemlidir. AutoCAD içindeki özel bilgileri kullanarak daha da geliştirilebilir şekilde yazılmıştır. Ayrıca kullanıcının içindeki MACRO vasıtasıyla kendi programlarını software içine yerleştirebilmesine ve AutoLISP denilen özel programlama dilini kullanarak hazırlanmış bir çizim programını kendi içinde çalıştırarak çizim yapabilmesine imkan tanırs Bu amaçla Acad.LSP dosyasını modifiye etmek suretiyle pek çok AutoCAD komutunu aynı anda çalıştırma imkanı sağlanmakta ve sonuçta standart makina elemanlarının bilgisayar destekli tasarımına imkan verilmektedir. Bilgisayar destekli tasarıma dayanan standart makina elemanları tasarımı için, model araştırmayı konu alan bir çok akademik çalışma yapılmıştır.kurtay ve Katar tarafından yapılan çalışmada kovalı elevatörün parametrik konstrüksiyonu için AutoLISP ile tasarım programları hazırlanmıştır. Bu programlarda verilerin giriş ve çıkışı için diyalog kutuları kullanılmıştır [4]. CAD-CAM uygulamaları, tasarımcıya AutoCAD grafik ortamında tasarım ve imalata yardımcı olacak uygulamalardır. AutoCAD programcıya CAD-CAM uygulamaları geliştirmek için aşağıdaki olanakları sunmaktadır; -AutoLISP ve C programlama -Script, dxf, iges formatlarıyla grafik data işleme -Ekran menülerini istenen şekilde düzenleme -Kullanıcıyla interaktif etkileşim kurmak için programlanabilir diyalog kutuları Sevinç yukarda sıralanan olanakların nasıl kullanılacağını ele almıştır [5]. Hem AutoLİSP, hem de ADS diyalog kutusu,işletmek için fonksiyon paketlerine sahiptirler. Bu fonsiyonlar çoğunlukla birbirlerine paralel çalışırlar ve ekrana diyaloğu getirme, ilk değerleri yerleştirme, kullanıcı girişlerini değişkenlere iletme, kullanıcının seçtiği tile larla ilgili fonksiyonları çalıştırma işleri yapar [6]. Çek (pulldown) menü AutoCAD çizim ekranının üstündeki menüdür. ADS veya AutoLISP uygulamaları AutoCAD çek menünün istenen bir yerine bir seçenek olarak konabilir. Çek menüsünün nasıl olacağı AutoCAD support dizininde ACAD.MNU dosyasında yazmaktadır. Bu dosya bir ASCII yazı dosyası olduğundan içine girilip değişiklik yapılarak, çek menüsü değiştirilebilir [5]. Tasarım işlemi, fonksiyonel uzayda belirlenen toplumsal ihtiyaçları fiziki çözüm uzayında karşılayabilmek için geliştirilecek mamülün tam bir tasvirini yapmak için gereken faaliyetlerin toplamıdır. Son zamanlarda üretimde kendisini gösteren otomasyon, insan zeka ve dehasının çabaları ile yaratıcı bir faaliyet şekli olan tasarım alanında da, gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak kendisini hissettirmeye başlamıştır. Tasarımda otomasyonun gerçekleşmesi ile daha kısa zamanda daha iyi tasarımlar yapılabilir. Bu,tasarım ve üretim maliyetin azaltılması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlar [7].. BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİ Genel transmisyon vidalarında, eğim açısından sonra vidanın verimini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör sürtünmedir.bilindiği gibi bir vidada sürtünmenin azaltılması, civata ve somunun işleme kalitesine malzeme cinsine ve diş temas yüzeylerinin iyi yağlanmasına bağlıdır. Buna rağmen kayma sürtünmesiyle çalışan genel transmisyon vidalarında verim 0,50 i geçmez. Takım tazgahlarıyla, genel makina konstrüksiyonlarında önemli verim kayıplarına neden kayma sürtünmeli hareket vidaları, yüksek hassasiyet isteyen tezgah ve makinalarda artık kullanılmamakta ve bunların yerine günümüzde yüksek çalışma verimine sahip yuvarlanma sürtünmeli bilyalı vida-somun sistemleri tercih edilmektedir.uzun ömür, yüksek eksenel rijitlik, çalışma rahatlığı, yüksek hassasiyet gibi üstün nitelikler taşıyan bu sistemler; Yüksek hassasiyetli takım tezgahlarında (CNC,vb.), Nükleer reaktörlerde, Uzay ve havacılık endüstrisinde, Transfer hatları ve otomasyon sistemlerinde, Tibbi cihaz ve ölçü aletlerinde, Modern yazı ve baskı makinalarında vb., gibi ileri teknoloji sistemlerinde büyük bir güvenirlilikle kullanılmaktadır [8].

3 Bilyalı Vida-Somun Sistemlerinin Autocad Ortamında Tasarımı.1 Sistemin Yapısı ve Avantajları Sistem, en basit şekliyle somun, vida ve yuvarlanma elemanı olmak üzere üç temel unsurdan oluşur (Şekil 1.) Vida ile somun arasına uygun bir toleransla yerleştirilmiş olan çelik bilyalar, sistemin aynı bir rulmanlı yatak gibi çok düşük bür sürtünme katsayısı ile çalışmasını sağlar. Şekil 1. Bilyalı vida-somun Sistem hareket halindeyken vida somun arasındaki bilyaların sirkülasyonu (dolaşım), Şekil de görülen harici transfer borusu veya özel somunlarda bulunan dahili sirkülasyon kanalları ile sağlanır (Şekil.) [9]. Bu sistemlerin üretiminde öncü kuruluşlardan biri olan Warner Electric firması vida somun kanallarının profilini kemer (ogival) biçiminde imal etmektedir. Bu tip profillerin, düşük sürtünme kat sayısı, optimal rijitlik, minimum eksenel boşluk ve uzun ömür sağladığı saptanmıştır [10]. Şekil. Bilyaların transfer borusu yardımıyla harici sirkülasyonu Sistemin tersinir olması ve az boşlukla çalışması, özellikle freze tezgahlarındaki aynı yönlü kesme işleminin başarıyla gerçekleşmesini sağlamaktadır [8]. CNC tezgahlarda yüksek hassasiyetli parçaların imalatında önemli rolü olan bu sistemlerin sağladığı avantajlar şunlardır: Az aşınma ve uzun ömür En az güç harcaması Az ısınma Yüksek nakil hızı Ömür boyunca devam eden yüksek hassasiyet

4 Faruk MENDİ Kullanım kolaylığı Sessiz çalışma Yüksek eksenel rijitlik vb. Şekil. Bilyaların dahili sirkülasyonu. Sistemin Tersinirliği ve Verimi Sistemin önemli karakteristiklerinden birisi de tersinir olmasıdır. Klasik hareket vidalarının aksine tahrik hem vida ve hem de somundan uygulanıp, tepki diğer elemandan alınabilmektedir. Oysa klasik vidaların tümünde, vidaya dönme hareketi uygulanıp, tepki hareketi somundan alınmaktadır. Şekil 4 te vidanın rotasyon hareketine karşılık somundan doğrusal hareket alınması, Şekil 5. de ise, somuna uygulanan doğrusal hareket sonunda vidanın rotasyon hareketi ile tepki verdiği görülmektedir. Şekil 4. Etki : Te, Tepki : Fa Şekil 5. Etki : Fe, Tepki :Ta Tersinirlik halinde sistemde bir miktar verim düşüklüğü görülür [8]. Şekil 6. daki grafikte normal ve tersinir durumdaki verim eğrileri verilmiştir. Ancak grafikten de anlaşılacağı gibi tersinir durumda çalışan sistemin verimi, bu dezavantajına rağmen klasik trapez vidanın veriminden çok yüksektir. 4

5 Bilyalı Vida-Somun Sistemlerinin Autocad Ortamında Tasarımı A:Normal Verim Eğrisi B:Tersinir Durumdaki Verim Eğrisi C:Klasik Trapez Vidanın Verim Eğrisi Şekil 6. Verim eğrileri [9] Sistemin tersinir olması durumunda somuna uygulanacak kuvvet Şekil 7. deki gibi olmalıdır. Belli bir noktada yoğunlaşacak kuvvet, sistemde istenmeyen gerilme ve momentlerin oluşmasına yol açar.yine ters çalışması gereken vidalı sistemlerde helis açısının normalden büyük olması gerekir. Aksi halde sistemin özellikle ilk harakete geçişinde önemli verim kayıpları ve sistemde dinamik davranış bozuklukları görülür [1]. Şekil 7. Tersinir harekette yükün somuna uygulanması.. Tasarım Değişkenleri Yük ve ömür: Makina ve tezgahlarda yüksek verim, makina elemanlarının kapasitasinin tam olarak kullanılabilmesi halinde elde edilebilir. Bu sebeple bilyalı vida-somun sistemlerinin kapasitelerine göre optimum seçimi, makina tasarımında önde gelen şartlardandır. Bilyalı vida-somun sistemlerinin ömür hesaplarında, yük kabiliyeti ölçüsü olarak karakteristik bir büyüklük olan YÜK SAYISI kullanılır [1]. Sistemde statik ve dinamik yük kapasiteleri DIN e göre düzenlenmiştir[14]. Buna göre çalışma ömrü rulmanlı yataklarda olduğu gibi milyon devir veya saat cinsinden hesaplanır [9]. Devir sayısına göre nominal ömür (L); L= ( C/F bm ).10 6 [devir] (1) 5

6 Faruk MENDİ dır. Çalışma saati cinsinden (L h ); olur. Burada; F bm = Ortalama eksenel servis yükü [N] L= Nominal ömür [milyon devir] L h = Nominal ömür [saat] C= Dinamik yük sayısı [N] f n= Kullanma yüzdesi f n değeri aşağıdaki eşitlikten bulunur, L h = L/(60.n m.f n ) [saat] () f n = (Vida servis süresi) / (Tezgah (makina) çalışma ömrü) () Takım tezgahları, ağaç ve baskı makinaları için nominal çalışma ömrü ila 5000 saat arasında alınabilir. Makina tipi amacına göre f n kullanma yüzdesi 0, ila 0,6 arasında alınır [9]. Yük Rejimi:Birden fazla sipir (helis) sayısı olan vidalarda dinamik yük rejimi(sayısı), şeklinde hesaplanır. Burada, C = Tek sipir için dinamik yük sayısı [N] C= C.f i (4) f i = Helis sayısi (vida kanal sayısı) faktörü (Tablo 1.) Tablo 1. (f i ) sipir faktörü değerleri Sipir sayısı f i Şekil 8.Ortalama hız grafiği Şekil 9. Ortalama rejim yükü grafiği Ortalama hız ve ortalama rejim yükü: Değişken yük ve hız durumlarında, ortalama hız (n m ) (Şekil 8.) ve ortalama rejim yükü (F bm ) (Şekil 9.) dikkate alınır [9]. Buna göre ortalama vida hızı; q q n m =n 1. + n + n [dv/dk] (5) q 6

7 Bilyalı Vida-Somun Sistemlerinin Autocad Ortamında Tasarımı olur. Sabit hız, değişken yük için ortalama rejim yükü (F bm ), F bm = q1 q q Fb 1. + Fb + Fb [N] (6) olur. Sabit hız, lineer değişken yüke göre ortalama rejim yükü, F F bm = b min + F b max [N] (7) olur. Burada F bmin en küçük yük, F bmax ise en büyük yüktür. Değişken yük ve değişken hız durumunda ortalama rejim yükü, F bm = F b1 n m. n. q b F + n m. n. q.100 b F + n m. n. q [N] (8) şeklinde hesaplanır. Kritik hız : Bilhassa yüksek hızlarda vidada oluşacak titreşimlerin önlenmesi bakımından, kabul edilebilir emniyetli hız sınırının bilinmesi gerekir [9]. Buna göre emniyetli hız: n crem = v.n cr.f kr [ dv/dk] (9) Eşitliğinden bulunur. Burada; v: emniyet faktörü (max. 0,8) n cr : vidanın krıtik hızı (dv/dk) f kr : montaj tipine göre düzeltme faktörüdür (Şekil 10.) Şekil 10. Montaj tiplerine göre f kr faktör değerleri 7

8 Faruk MENDİ Şekil 11. Kritik hız grafiği [9] Krıtik hız değerleri (n cr ), vidanın serbest boyuna göre Şekil 11. deki diyagramdan alınır. Flambaj yükü : Kısa boylu miller için emniyetli flambaj kuvveti(f kem ); Uzun miller için; l F kem = 50.v. d 4.(1- ) [N] (10) d. 4 f k F kem1 = 10.v.F k.f k [N] (11) Eşitlikleriyle hesaplanır. Burada; v: emniyet faktörü ( max.0,8), F k : Flambaj kuvveti d 4: milin yataklandığı yatak çapı (mm), l: serbest vida boyu, f k : montaj tipleri için düzeltme faktörü (Bu değer 0,5 ila arasında alınır), Rijitlik: Sistemi toplam rijitliği (C top ), sistemi oluşturan elemanların (vida, yuvarlanma elemanı vb.) rijitliklerinini toplamına eşittir. Buna göre aşağıdaki eşitli yazılabilir; C top = 1 C k = + [N/µm] (1) C C C C m s me s 8

9 Bilyalı Vida-Somun Sistemlerinin Autocad Ortamında Tasarımı Bilya elemanının eksenel temas noktasındaki bölgenin rijitliği C k olup,aşağıdaki eşitlikten bulunur. C k = F b / δ b N/µm (1) Bilindiği gibi burada F b servis yükü, δ b ise, bu kuvvetin temas bölgesinde oluşturduğu deformasyondur. Somun gövdesinin rijitliği olan C m aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: C m = A. E L.10 [N/µm] (14) Burada: A: Somun gövdesi kesit alanı (mm ), E: Somun gövdesi gerecinin elastik modülü (, N/mm ), L: somun uzunluğu(mm). C me, somunu oluşturan tüm unsurların rijitliği olup, aşağıdaki eşitlikten bulunur: C me = f cm.c k (15) Somun faktörü f cm, çift somunlarda = 0.6, öngerilmeli diferansiyel modellerde arasında alınır. C s vidalı milin rijitliğidir. Milin tek ucundan veya iki ucundan yataklanmasına göre ayrı ayrı değerler alır. Tek ucundan yataklı milin rijitliği C s1 ; C s1 = A. E l1. 10 [N/µm] (16) İki ucundan yataklı milin rijitliği C s ; C s = 4. A. E l. 10 [N/µm] (17) Diğer yandan milin kesit alanı (A); Ortalama çap d m, d.. A= m π 4 [mm ] (18) d m = d o + d 4 [mm] (19) olur. Burada; d o vidanın nominal çapı, d 4 muylu yatağının iç çapı, l 1 ve l yataklar arası mesafedir. Verim: Bilyalı vida-somun sistemlerinde verimin hesaplanması, normal hareket vidalarından farklı değildir. Vida helis açısı (α), sürtünme açısı (ρ) olursa, verim(η); η= tgα tg( α + ρ) (0) olur. Sistemin tersinir olması halinde verim; 9

10 Faruk MENDİ olur. tg α( α ρ) η = tgα (1) Moment ve Güç: Vidadaki rotasyon hareketi, somunda bir öteleme hareketine dönüştürülmek istendiğinde, bunun sistemde gerekli olan giriş momenti; T a = F.P 000.πη [Nmetre] () Buna karşılık somundaki doğrusal hareket, vidalı milde dönme momentine dönüştürülmek istendiğinde (ki bu durumda sistem tersinirdir), milde oluşan çıkış momenti; F. P. T e = 000. ' η π [Nmetre] () olur.sistemdeki toplam güç (P a ); T.n P a = a [Kw] (4) 9550 dır. (n: devir sayısı (dv/dk)).. GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMI Programın AutoCAD de yüklenmesi Load fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Programa ilişkin akış şeması Şekil 1 de verilmiştir.. Bilgilendirme Menüsü Tasarım Değişkenlerin in Girilmesi Bilyalı Somun Tasarım İşlem Periyotları, Devir Sayıları ve Yük E E Dinamik Yük ve Vida Ömür Hesabı H Dinamik Yük Kontrol Sonlandır H Vida Ömrü Kontrol Şekil 1. Programın akış şeması 10

11 Bilyalı Vida-Somun Sistemlerinin Autocad Ortamında Tasarımı Program çalıştırılarak (Şekil 1.) bilyalı-vida sistemine ait standart girdilerinin yapılması istenir (Şekil 14.) Değişkenler girildikten sonra Şekil 15. de görüldüğü gibi sistem AutoCAD ortamında girilen değerlere göre çizdirilir. Şekil 1. Programın başlaması Şekil 14. Tasarım Değişkenlerinini girilmesi Şekil 15. Bilyalı vida-somunun AutoCAD otramında çizilmiş hali 11

12 Faruk MENDİ Çizim, gerçekleştikten sonra, dinamik yük kontrolü ve vida ömür hesabının yapılıp yapılmayacağını soran mesaj gelir. Bu sorunun yanıtının evet olması durumunda, işlem periyodlarına ilişkin sorular sorulur. Aşağıda örnek bir uygulama verilmiştir. Command: _appload Loading C:\VLISP\VBILl.lsp... Command: B ENTER'E BASIP ISLEM PERIYODLARINI GIRIN <Enter>: 1. PERIYOD <HIZLI GECISLERDE> %Q1:0. PERIYOD <KABATALAS ISLEMLERINDE> %Q :5. PERIYOD <INCE TALAS ISLEMLERINDE> %Q:45 ENTER'E BASIP PERIYODLARDAKI DEVIR SAYILARINI GIR <Enter>: N1:1000 N:50 N:100 ENTER'E BASIP PERIYODLARDAKI YUK MIKTARLARINI GIR <Enter>: FB1:5000 FB:0000 FB:15000 ONGORULEN VIDA OMRUNU GIR *< Lh >(Saat)* :10000 BILYALI VIDANIN KULLANMA YUZDESINI GIRIN *<0.6>* :0.6 YATAKLAR ARASI MESAFE *<L> mm* :1000 (Bu en son girdiden sonra proğram çalışmaya başlar ve hesaplanan deşerleri text editöründe görüntüler.) HESAPLANAN DEĞERLER Nm = 6.5 dev/dak Fbm = N L = 9.45e+007 Devir C = N TABLO DEĞERLERI Dinamik yuk... C : N Model... : Vida capı... Do : 50 mm Vida adımı... P : 10 mm Rijitlik... CK : 90 Sipir sayısı... i : 4 Rijitlik faktoru... ki : 6.1 SEÇİLEN MODELİN DİNAMİK YÜKÜ, HESAPLANAN DİNAMİK YÜKTEN BÜYÜK İSE UYGUNDUR > UYGUNDUR SECIMIN VIDA OMRU ACISINDAN KONTROLÜ L = e+008 Devir Lh : Devir ÖNGÖRÜLEN VİDA ÖMRÜ, HESAPLANAN ÖMÜRDEN KÜÇÜK İSE UYGUNDUR > UYGUNDUR RIJITLIKLERIN BELIRLENMESI A = mm CK = N/mikron.m Cme = N/mikron.m Cs1 = N/mikron.m Cs = N/mikron.m 1

13 Bilyalı Vida-Somun Sistemlerinin Autocad Ortamında Tasarımı Ctop1 = N/mikron.m Ctop = N/mikron.m Nil 4. SONUÇ: Uzun ve zahmetli bir çalışmayı gerektiren makina tasarımında, çalışma süresini azaltmak, karmaşık matematiksel modelleri basite indirgemek, tasarım ve çizimde esnekliği ve estetiği arttırmak için günümüzde bigisayar programlarından yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, AutoLISP yardımıyla parametrik olarak bilyalı vida-somun elemanlarının, çizim ve mukavemet hesaplarının çok kısa sürede ve yüksek bir verimlilikle yapılabildiği sonucuna varılmıştır.tasarımda kullanılan karmaşık formüllerin çözümünde, hata yapma ihtimali hazırlanan program sayesinde tamamen ortadan kalkmıştır. AutoCAD programı, tasarımcıya ilave programlar ve menüler üzerinde yapma imkanı vermektedir. Bu nedenle, benzer çalışmanın tüm makina elemanları için yapılması büyük kazanç sağlayacaktır. 5.KAYNAKLAR: 1. AKKURT, M., Bilgisayar Destekli Tasarım AutoLISP Programına Giriş, Birsen Yayınevi,İstanbul ÇETİNKAYA,K.,BAŞAK,H., Uygulamalı AutoLISP ve DCL ile Programlama, ISBN , Seçkin Yayınevi, Ankara ÇIKIŞ,E.,AutoLISP, ISBN , İstanbul KURTAY,T.,KATAR,T., AutoLISP ile Kovalı Elevatörün Parametrik Konstrüksiyonu 1.Ulusal Bilişim Kurultayı, s , İstanbul SEVİNÇ,A.,AutoCAD e CAD/CAM uygulamaları,geliştirilmesi, TBD Bilişim 94 Etkinlikleri TÜBİSAT Bilgisayar Fuarı ve Tanıtım Seminerleri, s5-41, İstanbul TAŞDELEN,A.,Standart Makina Elemanlarının AutoCAD Ortamında Tasarımı, Y.Lisans Tezi, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara BÖRKLÜ,H.,Makina Tasarımı Otomasyon Sistemleri, TBD 1. Ulusal Bilişim Kurultayı TÜBİSAT. Bilgisayar Fuarı, s , İSTANBUL MENDİ,F., Takım Tezgahları Tasarımı Ders Notları, G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Tasarım ve Konstrüksiyon Anabilimdalı, Ankara WARNER Elektric, Vis a billes, CH-1001 Lausanne/SUISSE ROLOFF,H., and MATEK,W., Machinen Elemente, Vieweg,Braunscweig 11. DİMAROGONAS,A.,Computer Aided Machines Design, Prantice Hall Great Britain University Press, Cambridge SCHNEEBERGER, Anti-Friction Guidways Edition 100f/05, CH-4914 Roggwil BE VASİLEF,G.F., Slidway Load Relief for Heavy Precision Tools, Soviet Engineering Research, FAG Linear Motion Systems, April

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR II: HESAPLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR II: HESAPLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR II: HESAPLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Atatürk Üniversitesi Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda

Detaylı

SAC-METAL KESME KALIPLARININ PARAMETRİK TASARIMINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM AN APPROACH TO THE PARAMETRIC DESIGN OF SHEET-METAL CUTTING DIES

SAC-METAL KESME KALIPLARININ PARAMETRİK TASARIMINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM AN APPROACH TO THE PARAMETRIC DESIGN OF SHEET-METAL CUTTING DIES 61 SDU International Technologic Science pp. 61-69 Mechanical Technology SAC-METAL KESME KALIPLARININ PARAMETRİK TASARIMINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM Özet Ömer KARABIYIK Bu çalışmada, sac-metal kesme kalıplarının

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Giriş Temel kavramlar Sınıflandırma Aks ve mil mukavemet hesabı Millerde titreşim kontrolü Konstrüksiyon

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

RULMAN HESAPLARI YUVARLANMALI YATAKLAR-II. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız

RULMAN HESAPLARI YUVARLANMALI YATAKLAR-II. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-II RULMAN HESAPLARI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulman hesap yöntemi Dinamik ve statik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür hesabı Statik

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI I TASARIM. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. : 255 (Makine Mühendisliği bölümü II. kat)

MAKİNE ELEMANLARI I TASARIM. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. : 255 (Makine Mühendisliği bölümü II. kat) MAKİNE ELEMANLARI I TASARIM Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Oda numaram E-posta adresi : 255 (Makine Mühendisliği bölümü II. kat) : ikaymaz@atauni.edu.tr http://muhserv.atauni.edu.tr/makine/ikaymaz/makel Her hafta

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

DAİRESEL KESİTLİ TELDEN SOĞUK OLARAK SARILAN ÇEKME YAYLARININ HESABI

DAİRESEL KESİTLİ TELDEN SOĞUK OLARAK SARILAN ÇEKME YAYLARININ HESABI DAİRESEL KESİTLİ TELDEN SOĞUK OLARAK SARILAN ÇEKME YAYLARININ HESABI Yaylar enerji depolayan elemanlardır. Çekme yaylarında, malzemenin elastik bölgesinde kalmak şartiyle, yayın ekseni doğrultusunda etkiyen

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

MAKİNA ELEMANLARI DERS NOTLARI

MAKİNA ELEMANLARI DERS NOTLARI 105 MAKİNA ELEMANLARI DERS NOTLARI Bölüm 20. GİRİŞ VE AÇIKLAMALAR Makina Elemanları Bilimi, makinaları oluşturan elemanların hesaplama ve şekillendirme prensiplerini inceleyen bilim dalıdır. Herhangi bir

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar YATAKLAR Miller, dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalara bağlanır. İşte yataklar; millerin bu görevlerini

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir.

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir. RULMANLI YATAKLAR Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete minimum sürtünme ile izin veren fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan destekleme elemanlarıdır. Dönme şeklindeki

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö)

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS DOSYASI MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) 2014-2015/GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ MAKİNE ELEMANLARI-I

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI DİŞLİ ÇARKLAR MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Dişli Çarklar 2 Dişli çarklar, eksenleri birbirine paralel, birbirini kesen ya da birbirine çapraz olan miller arasında

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar RULMANLI YATAKLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Rulmanlı Yataklar Yataklar minimum sürtünme ile izafi harekete müsaade eden, fakat kuvvet doğrultusundaki

Detaylı

Hesapların yapılması;modül,mil çapı,rulman,feder ve yağ miktarı gibi değerlerin seçilmesi isteniyor.

Hesapların yapılması;modül,mil çapı,rulman,feder ve yağ miktarı gibi değerlerin seçilmesi isteniyor. PROJE KONUSU : İKİ KADEMELİ REDÜKTÖR. VERİLEN BİLGİLER VE İSTENENLER : Giriş gücü = P giriş =,5 kw Kademe sayısı = Giriş mil devri = n g = 750 devir/dakika.kademe dişli tipi = Düz dişli çark Çıkış mil

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Kayış-kasnak mekanizmalarının türü Kayış türleri Meydana gelen kuvvetler Geometrik

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

Yuvarlanmalı Yataklar- Rulmanlar. Bir rulman iç bilezik, dış bilezik, yuvarlanma elemanları ve kafesten oluşan bir sistemdir.

Yuvarlanmalı Yataklar- Rulmanlar. Bir rulman iç bilezik, dış bilezik, yuvarlanma elemanları ve kafesten oluşan bir sistemdir. YATAKLAR Yataklar Genellikle milleri veya aksları destekleyen yataklar, kaymalı ve yuvarlanmalı (rulman) olmak üzere iki gruba ayrılır. Kaymalı yataklarda yüzeyler arasında kayma, rulmanlarda ise yüzeyler

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su jeti nedir? Su jeti, metali yada başka bir maddeyi içerisinde bulunan su ve aşındırıcı maddelerle, suyun çok yüksek bir

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİL TASARIMINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM AN ALTERNATIF APPROACH TO COMPUTER AIDED SHAFT DESIGN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİL TASARIMINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM AN ALTERNATIF APPROACH TO COMPUTER AIDED SHAFT DESIGN 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİL TASARIMINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM AN ALTERNATIF APPROACH TO COMPUTER AIDED SHAFT DESIGN

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Yuvarlanmalı

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ. Adem ÇİÇEK

Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ. Adem ÇİÇEK Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE DİNAMİK VE STATİK YÜKLERE GÖRE BİLGİSAYAR DESTEKLİ RULMAN SEÇİMİ Adem ÇİÇEK Düzce Üniversitesi, Teknik

Detaylı

REMA. TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri. Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri

REMA. TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri. Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri REMA TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemleri Endüstriyel sektör için yüksek performanslı eleme çözümleri REMA TIP TOP REMASCREEN Eleme Sistemlerinin Avantajları 1. Avantaj 2. Avantaj Servis Ömrü Yüksek aşınma

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR 1-Vidalı kriko: Şekil deki kriko için; Verilenler Vidalı Mil Malzemesi: Ck 45 Vidalı mil konumu: Düşey Somun Malzemesi: Bronz Kaldırılacak en büyük (maksimum) yük: 50.000 N Vida

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

DİŞLİ VERİMLİLİĞİ BELİRLEME DENEYLERİ OMG -414/3

DİŞLİ VERİMLİLİĞİ BELİRLEME DENEYLERİ OMG -414/3 DİŞLİ VERİMLİLİĞİ BELİRLEME DENEYLERİ OMG -414/3 DENEY DÜZENEĞİ Deney Düzeneğinin Genel Yapısı Deney düzeneği dişli sistemi veriminin kuvvet, moment, mil dönüş hızı gibi teorik büyüklüklere dayanarak belirlenmesine

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı Mekanik bir sistemde güç veya hareketi lineer olarak aktarmak istediğinizde en çok karşılaşılan mekanik unsur, vida mekanizmalarıdır. Özellikle CNC ve 3B yazıcı

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI CIVATA SOMUN BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLATYLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLATYLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLATYLARI TEMEL BİLGİLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I A L İ HOĞ LU Oda numaram E-posta adresi : 333 (Makine

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Makinelerin sınıflandırılması MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Motorlar elektrik, termik, hidrolik,

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz

Detaylı

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt Şekilde gösterilen eleman; 1) F = 188 kn; ) F = 36 96 kn; 3) F = (-5 +160) kn; 4) F=± 10 kn kuvvetlerle çekmeye zorlanmaktadır. Boyutları D = 40 mm, d = 35 mm, r = 7 mm; malzemesi C 45 ıslah çeliği olan

Detaylı

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları DİŞLİ MUKAVEMETİ 1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 Ft =

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız:

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız: Novosim, bünyesindeki uzmanlık alanlarında denizcilik sektöründe özellikle yat ve mega yat sınıfındaki ürünlere mühendislik proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Oldukça tecrübeli ve konusunda uzman

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

DİŞLİ KUTUSUNUN PARAMETRİK TASARIMINDA; DÖNME YÖNÜ, GÜÇ VE HELİS AÇISI DEĞİŞİMİNİN MİLLERDEKİ EĞİLME MOMENTİNE ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

DİŞLİ KUTUSUNUN PARAMETRİK TASARIMINDA; DÖNME YÖNÜ, GÜÇ VE HELİS AÇISI DEĞİŞİMİNİN MİLLERDEKİ EĞİLME MOMENTİNE ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 005 CİLT SAYI (5-5) DİŞLİ KUTUSUNUN PARAMETRİK TASARIMINDA; DÖNME YÖNÜ, GÜÇ VE HELİS AÇISI DEĞİŞİMİNİN MİLLERDEKİ EĞİLME MOMENTİNE ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Özet Günümüzde Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

YUVARLAMALI YATAKLAR RULMAN TĐPLERĐ

YUVARLAMALI YATAKLAR RULMAN TĐPLERĐ YUVARLAMALI YATAKLAR RULMAN TĐPLERĐ YUVARLAMALI YATAK ÖMRÜ Genelde rulman katalog ömrü L10 yada B 10 simgeleri ile gösterilir. Sabit bir hızda, dış bilezik sabit ve sabit yükte rulman üzerinde algılanabilir

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR

KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR Makine Elemanları 2 KAYMALI YATAKLAR-II RADYAL YATAKLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte Radyal Yatak Hesabı

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Rulmanlar İçerik Giriş Rulmanlar Yuvarlanma elemanı geometrileri Rulman çeşitleri Rulman malzemeleri Rulman standardı 2 Giriş www.sezerrulman.com.tr

Detaylı

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI tasarım BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI Nihat GEMALMAYAN, Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Đlk bisikletlerde fren sistemi

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-III YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulmanların Montajı Tolerans Değerlerinin Belirlenmesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar 1 08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar M. Güven KUTAY 2011 Ocak Tablo 1, Cıvatanın pratik seçimi Seçim statik ve dinamik kuvvet içinde aynıdır. Boyuna işletme kuvveti F İŞ Statik 1,6 2,5 4,0 6,3

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA kesit programı çizim programı Visual Basic V5.0 dilinde yazılmıştır. Programın amacı, kullanıcının istediği NACA kesitinin çizimini çok

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Makine Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Makine Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Makine Elemanları İçerik Makine elemanları nedir? Konstrüksiyon nedir? Tasarım nedir? Tasarımda dikkat edilecek hususlar ve örnekler 2 Makine

Detaylı

K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, merve_ozdemir1987@hotmail.com

K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, merve_ozdemir1987@hotmail.com BİLG LGİSAYAR DESTEKLİ KESME-DELME KALIBI TASARIMI Merve Ayfer ÖZDEMİR a ve Kerim ÇETİNKAYA b, a K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, merve_ozdemir1987@hotmail.com b,* K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

MAKİNA ELEMANLARI II HAREKET, MOMENT İLETİM VE DÖNÜŞÜM ELEMANLARI ÇARKLAR-SINIFLANDIRMA UYGULAMA-SÜRTÜNMELİ ÇARK

MAKİNA ELEMANLARI II HAREKET, MOMENT İLETİM VE DÖNÜŞÜM ELEMANLARI ÇARKLAR-SINIFLANDIRMA UYGULAMA-SÜRTÜNMELİ ÇARK MAKİNA ELEMANLARI II HAREKET, MOMENT İLETİM VE DÖNÜŞÜM ELEMANLARI ÇARKLAR-SINIFLANDIRMA SÜRTÜNMELİ DİŞLİ (Friction wheels) (Gear or Toothed Wheels) UYGULAMA-SÜRTÜNMELİ ÇARK Mekanizmayı boyutlandırınız?

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI Örnek 9: Aşağıdaki açık çevrim blok diyagramının transfer fonksiyonunu bulunuz? 2 BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

KST 8080 - MODÜLLER ENDO. Genel Görünüş. Redüktörlü Çıkış Alternatifleri. Shrink Disk Çıkış. Sipariş Kodu : Örnek : 1 3 www.endo.com.

KST 8080 - MODÜLLER ENDO. Genel Görünüş. Redüktörlü Çıkış Alternatifleri. Shrink Disk Çıkış. Sipariş Kodu : Örnek : 1 3 www.endo.com. Lineer Modüller olay Montaj Sessiz Çalışma Yüksek Hız ve Hassasiyet Uzun Strok lternatifi Yüksek Taşıma apasitesi Uzun Çalışma Ömrü ST 8080 Lineer Modül (Eksen) Triger ayışlı ST Yataklama : Raylı ızak

Detaylı