EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM"

Transkript

1 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Nisan/April Rixos Grand Ankara Otel

2 İmtiyaz Sahibi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yayın Danışmanı Atik AĞDAĞ Yılmaz BALÇIN Yayın Yönetmeni/Editör Yusuf YALANIZ Redaksiyon/Tashih Emrullah ÖZTÜRK Raportör Elif FİLİK Sema GÜLAP Sevilay ORAK Sümeyye ERKALAN Sümeyye GÜLAP Zeliha KILIÇASLAN Yayın Ekibi A. Üsame BUDAK Hakan SOLMAZ M. Mustafa BACAK Mustafa ÜNSER Mücahit AYDOĞDU Yunus BİTEN ESAM EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Ziyabey Cad Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat / Çankaya - Ankara / Türkiye T: / F: ii

3 İçindekiler SEMPOZYUM PROJE KAPSAMI... 1 Projenin Başlığı... 1 Sempozyum Başkanı... 1 Proje Yürütücüleri... 1 İstişare Kurulu... 1 Proje Asistanları... 2 Tertip Heyeti... 2 Organizasyon... 2 Özet... 3 Amaç... 3 Konu ve Kapsam... 3 Literatür Özeti: Kitap ve Makale Listesi... 4 Özgün Değeri... 9 Yaygın Etki/Katma Değer... 9 Yöntem iii

4 TOPLANTI NOTLARI NİSAN CUMARTESİ PROTOKOL KONUŞMALARI...12 M. Recai KUTAN Cemil ÇİÇEK Prof. Dr. Metin DOĞAN Prof. Dr. Refik TURAN Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN AÇILIŞ OTURUMU: ERMENİ MESELESİ'NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI...24 Hasan Celal GÜZEL Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ Prof. Dr. Arif ERSOY I. OTURUM: SAVAŞA GİDEN YOL...30 Doç. Dr. Mustafa ALKAN Osmanlı da Millet Sistemi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Osmanlı da Birlikte Yaşama Kültürü: Maraş ta Türkler ve Ermeniler Dr. Hatem CABBARLI Ermenilerin Birlikte Yaşama Anlayışı: Erivan ve Karabağ Örnekleri II. OTURUM: TARİHSEL SÜREÇTE ERMENİ MESELESİ OLAYLAR VE KAVRAMLAR...35 Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Ermeni Meselesi nin Ortaya Çıkışı: Tehcir ve Yüzleşme Prof. Dr. Ali ARSLAN Ermeni Meselesi nde Ermeni Kilisesi Doç. Dr. Gaffar M. ÇAKMAKLI Ermeni Meselesi nin Azerbaycan Boyutu Prof. Dr. Nedim İPEK Ermeni Meselesi nin Rusya Boyutu iv

5 19 NİSAN PAZAR III. OTORUM: 1915 OLAYLARI...40 Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK Tehcire Giden Süreç ve Tehcir Prof. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU Doğu Anadolu Bölgesinde Ermeni Mezalimi, Erzurum da Kazı Çalışmaları Prof. Dr. Yusuf SARINAY Ermeni Tehciri Sırasında Alınan Tedbirler Dr. Mevlüt YÜKSEL Suriye de Ermenilere Yönelik İskân Uygulaması IV. OTURUM: ERMENİ MESELESİNDE AKTÖRLER...46 Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin İdari Yapısı ile İlgili Düzenlemeler James DİCKE Ermeni Lobileri Yrd. Doç. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi nin Tarihçesi ve Diaspora Doç. Dr. Barış ÖZDAL Olaylarına İlişkin Ermeni İddialarının Türkiye AB İlişiklerine Etkileri V. OTURUM: BÖLGESEL BİR SORUN OLARAK ERMENİ MESELESİ BÜYÜK ERMENİSTAN PROJESİ...52 Alev KILIÇ Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi: Büyük Ermenistan Projesi Cristopher GUNN The Eastern Anatolian Project: The Territorial Ambitions of ASALA & The Dashnak Party Prof. Dr. İbrahim KAYA Uluslararası Siyaset Açısından Ermeni Meselesi Prof. Dr. Kamer KASIM Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi VI. OTURUM: TÜRKİYE AÇISINDAN TEHDİTLER, TEDBİRLER VE YENİ BİR YOL HARİTASI...58 Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL Milli Güvenlik Sorunu Olarak Ermeni Meselesi ve Yeni Bir Yol Haritası Prof. Dr. Sencer İMER Sosyo-Psikolojik Boyut Prof. Dr. Alâeddin YALÇINKAYA Ermeni Meselesi nin Uluslararası Hukuk Boyutu Dr. Nazim CAFEROV Türkiye Ermenistan Sınırının Açılmasının Stratejik Sonuçları SONUÇ DEKLARASYONU v

6 ÖZGEÇMİŞLER Alâeddin YALÇINKAYA, Prof. Dr Ali ARSLAN, Prof. Dr Alev KILIÇ Arif ERSOY, Prof. Dr Barış ÖZDAL, Doç. Dr Erol KÜRKÇÜOĞLU, Prof. Dr Gaffar A. ÇAKMAKLI, Doç. Dr Hasan Celal GÜZEL Hatem CABBARLI, Dr Hikmet ÖKSÜZ, Prof. Dr İbrahim KAYA, Prof. Dr Kamer KASIM, Prof. Dr Mehmet Seyfettin EROL, Prof. Dr Mevlüt YÜKSEL, Dr Mustafa ALKAN, Doç. Dr Mustafa Sıtkı BİLGİN, Prof. Dr Nazim CAFEROV, Dr Nedim İPEK, Prof. Dr Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN, Prof. Dr Ramazan Erhan GÜLLÜ, Yrd. Doç. Dr Recep ÇELİK, Yrd. Doç. Dr Sencer İMER, Prof. Dr Türkkaya ATAÖV, Prof. Dr Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, Yrd. Doç. Dr Yusuf SARINAY, Prof. Dr vi

7 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Nisan/April Rixos Grand Ankara Otel SEMPOZYUM PROJE KAPSAMI Projenin Başlığı : Uluslararası Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Sempozyumu Sempozyum Başkanı : M. Recai KUTAN ESAM Başkanı Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. M. Sıtkı BİLGİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. M. Seyfettin EROL Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi Dr. Bekir Tarık YİĞİT ESAM Yönetim Kurulu Üyesi Atik AĞDAĞ ESAM Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz BALÇIN ESAM Yönetim Kurulu Üyesi İstişare Kurulu : Prof. Dr. Ali ÇOBAN Prof. Dr. Arif ERSOY Prof. Dr. Mohammed MUĞİSUDDİN Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ Dr. Ertan YÜLEK Temel KARAMOLLAOĞLU 1

8 Proje Asistanları Tertip Heyeti Organizasyon : Yrd. Doç. Dr. Yıldız BOZKUŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Emrullah ÖZTÜRK ESAM : Atik AĞDAĞ Emrullah ÖZTÜRK Yılmaz BALÇIN Yusuf YALANIZ : A. Recai TEKİN Abdullah ÖZKURT Diaa YAHYA Faruk ZORLU Hakan SOLMAZ Hüseyin ÖZTÜRK Kadir ATASOY M. Saim YILDIRIM Mustafa BACAK Mücahit AYDOĞDU Şükrü Can KORKMAZ Usame BUDAK 2

9 Özet Ermeni sorunu yılı öncesi Türkiye nin karşı karşıya kaldığı en ciddi problemlerden biridir yılında dönemin Osmanlı hükümeti tarafından uygulanan sevk ve iskân kanunu Ermeniler ve batılı/büyük güçler tarafından Ermeni soykırımı olarak lanse edilmekte ve bu düşünce sevk ve iskânın yüzüncü yılı öncesi dünya kamuoyuna kabul ettirilmeye çalışılarak Türkiye den çeşitli taleplerde bulunmak hedeflenmektedir. Tertip edeceğimiz kongre ile yerli/yabancı bilim adalarının akademik çalışmaları ile bu kanunun çıkarılmasında ve uygulanmasında Türkiye nin haklılığı anlatılacak ve sorunu bugün bir istismar kaynağı olarak kullanan birçok ülkenin aslında o dönemde Osmanlı Ermenilerini kullanarak Osmanlı Devleti üzerindeki çeşitli hedeflerini hayata geçirmek için yaptıkları çalışmalar değişik boyutlarıyla (Tarihi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası hukuk, kültür siyaset ve toplum boyutlarıyla) anlatılacaktır. Amaç Düzenlenecek olan konferansa yurt içi ve yurt dışından kırk civarında akademisyen ve fikir adamı iştirak edecektir. Özellikle yurt dışından gelecek olan bu kişiler kendi ülkelerinde entelektüel kimlikleriyle toplum üzerinde etkili olan kişilerdir. Bu insanlarla yapılacak fikir alışverişi, Türkiye nin tezlerini aktarmasına katkı yapacaktır. Yine Türk kamuoyu da meselenin farklı veçheleri üzerinde bilgilendirilmiş olacaktır. Ermeni meselesinin sadece Birinci Dünya Savaşı sırasındaki olaylar ve 1915 ten ibaret olmadığı, öncesinde yaşanan tarihi süreç ve özellikle soruna müdahil olan uluslar arası güçlerin etkileri incelenerek kamuoyunun meseleye daha bilimsel yaklaşmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildiriler sonradan kongre bildiriler kitabı olarak basılacak, bu sayede kongrede ortaya konan düşünceler kalıcı bir şekilde kamuoyuna aktarılmış olacaktır. Konu ve Kapsam Konferansta üzerinde durulacak en temel husus Ermeni sorununun sadece Türklerle Ermeniler arasında olan bir sorun olmadığı olacaktır. Sorunun bu iki millet dışındaki tarafları her iki milletin yaşadıklarının esas sorumlularıdır ve bu konu batılı bilim insanlarının da katılımıyla ortaya konulacaktır. Ayrıca konferansımızın en temel gündem maddesini Anadolu 3

10 ve Kafkaslar bölgelerinde geçmişten günümüze devam etmekte olan Türk -Ermeni ihtilafı hususuna, özellikle uluslararası ilişkiler bağlamında yeni değerlendirmeler yaparak sorunun çözüm sürecine katkı sunmak oluşturmaktadır. Literatür Özeti: Kitap ve Makale Listesi Akgün, Seçil, General Harbord'un Anadolu Gezisi ve (Ermeni Meselesi'ne Dair) Raporu (Kurtuluş Savaşı Başlangıcında), İstanbul, Tercüman Tarih Yayınları, Aktan, Gündüz, Açık Kriptolar (Ermeni Soykırım İddiaları Avrupa'da Irkçılık ve Türkiye'nin AB Üyeliği), Ankara, Aşina Kitaplar, Akter, Ahmet, Tehcir Öncesi Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü ( ), İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Ar, Kamil Necdet, Türk-Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Meselesi ( ), İstanbul, Kaynak Yayınları, Armenian Documents and Comments, Montreal, Quebec, Turkish Canadian Action Committee, Ataöv, Türkkaya, Talât Paşa'ya Atfedilen Andonian "Belgeler"i Sahtedir!, Ankara, Ataöv, Türkkaya, The "Armenian Question": Conflict, Trauma & Objectivity, Ankara, SAM Publications, Ataöv, Türkkaya, The Armenians in the Late Ottoman Period, Ankara, The Council of Culture, Arts and Publications, Grand National Assembly of Turkey, Bilgin, Mustafa Sıtkı, Lozan Konferansında Ermeni Meselesi: İtilaf Devletlerinin Diplomatik Manevraları ve Türkiye nin Karşı Siyaseti Belleten, LXIX, 254, (2005). Bilgin, M. S., Türkiye, İsrail ve Arap Üçgeninde Ermenistan ın Orta Doğu Politikası Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3, 5, (2005). 4

11 Bilgin, Mustafa Sıtkı, Arşiv Belgelerine Göre Fransız işgali Altındaki Maraş ta Ermeni Faaliyetleri içinde, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, (Ed.) M. Özkarcı ve diğerleri Kahramanmaraş (2008). Bilgin, M. S., Türk ve İngiliz Belgelerine Göre Osmanlı Devleti nin I. Dünya savaşı Sırasında Ermenilere Karşı Takip Ettiği Siyaset Ermeni Araştırmaları, 10, (2003 Bilgin, Mustafa Sıtkı, Ermeni Meselesi Üzerinde Osmanlı-İngiliz Diplomatik Mücadelesi( ) İçinde, Hoşgörüden Yol Ayırımına Ermeniler, (Der.) M Hülagu ve diğerleri, C.III, Kayseri, (2009). Bilgin, M. S., Attitudes of the Great Powers towards the Ottoman Armenians up to the Outbreak of the First World War, Review of Armenian Studies, I, 4, (2003). Bilgin, M. S., Soviet-Armenian Collaboration against Turkey in the post-second World War Period, ( ), Review of Armenian Studies, II, 5, 20-36, (2003). Bilgin, M. S., Ottoman-Armenian Relations during the Great War, ( ), BRISMES, Conference on Middle Eastern Studies: Domination, Expression and Liberation in the Middle East, London, Bilgin, Mustafa Sıtkı, Türk-İngiliz Münasebetleri Çerçevesinde Maraş ta Ermeni Meselesi, ( ), I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, 6-8 Mayıs Binark, İsmet, Archive Documents About the Atrocities and Genocide Inflicted Upon Turks by Armenians, Ankara, Boards of Culture, Arts and Publications, Grand National Assembly of Turkey, Binark, İsmet, Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim ve Soykırımın Arşiv Belgeleri, Ankara, Boards of Culture, Arts and Publications, Grand National Assembly of Turkey, Bolhovitinov, L.M., Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı, Tuğgeneral, 11 Aralık 1915 Tarihli Resmi Ermeni Raporu, İstanbul, Doğan Kitap, Cemal Paşa, Hatıralar, Alpay Kabacalı, (Haz.), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,

12 Çakıllıkoyak, Hüseyin, Diaspora'da Ermeni Kimliği: Paris ve Halep Örneği, İstanbul, Yeditepe Yayınları, Çalık, Mustafa (Der.), "Ermeni Soykırımı" İddiaları, Ankara, Cedit Neşriyat, Daloğlu, Selâhattin Turgay, Ermeni Zulmü: Erzurum ve Doğu Anadolu'da Katledilen Türk, Tarihi Belgesel, İstanbul, Dilara Yayınları, Ermeni Devlet Adamı B.A. Boryan'ın Gözüzyle Türk-Ermeni Çatışması, İstanbul, Kaynak Yayınları, Erol, Mehmet Seyfettin, ve Aydın Abdurrahim, F., Kafkas Seddi Projesi ve Türkiye, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 7, 19-35, (Güz 2005). Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, Meşrutiyet'in İlanından Önce ve Sonra, Musa Sarıkaya (Çevirimyazı), İstanbul, Kaynak Yayınları, Gazigiray, A. Alper, Osmanlılardan Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörü'nün Kaynakları, İstanbul, Gözen Yayınları, Gencer, Fatih, Ermeni Soykırım Tezinin Oluşum Sürecinde Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi, İstanbul, Alternatif Yayınları, Gordon, Philip H. ve Taşpınar, Ömer, Türkiye'yi Kazanmak: Türkiye Batı İçin Neden Vazgeçilmez, İstanbul, TİMAŞ Yayınları, Göyünç, Nejat, Türkler ve Ermeniler, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, Güner, Agâh Oktay, Türkiye'nin Jeopolitiği ve Ermeni Propagandası, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı. Halaçoğlu, Yusuf, Ermeni Tehciri, İstanbul Yayınları, BKY Yayınları, Hofmann, Tessa, Talat Paşa Davası, Bilinmeyen Belgeler/Yorumlar, Doğan Akhanlı (Çeviren ve Yayına Hazırlayan), İstanbul, Belge Yayınları, İngilizlerin Mavi Kitap'ına Sovyetlerin Yanıtı Kızıl Kitap, Güney Kafkas'ta Taşnak Mezalimi, Kayhan Yükseler (Çev.), İstanbul, Kaynak Yayınları,

13 İlter, Erdal, "Ermeni Meselesinin Doğuşunda ve Gelişmesinde İngiltere'nin Rolü", A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, İlter, Erdal, "Ermeni İstekleri Karşısında Millî Teşekküllerin Tutumu ( )", A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 27-28, Ankara Üniversitesi Basımevi, Mayıs- Kasım Kaçaznuni, Ovanes, Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok (1923 Parti Konferansı'na Rapor), Arif Acaloğlu (Çev.), İstanbul, Kaynak Yayınları, Kahramanyol, Mustafa (Haz.), Yakın Tarihimizde Türklere Karşı İşlenen Katliam ve Sürgünler, Ankara, Karibi (P.P. Goleyşvili), Ermeni İddialarına Yanıt Gürcü Devleti'nin Kırmızı Kitabı, İstanbul, Kaynak Yayınları, Kılıç, Selami, Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle, İstanbul, Kaynak Yayınları, Lewy, Guenter, "Ermeni Soykırım Davasının Yeniden Değerlendirilmesi", "Ermeni Soykırımı" İddiaları, Mustafa Çalık, (Der.),Ankara, Cedit Neşriyat, McCarty Justin, "Kim Başlattı?", "Ermeni Soykırımı" İddiaları, Mustafa Çalık, (Der.),Ankara, Cedit Neşriyat, McCarty Justin, "The Population of the Ottoman Armenians", The Armenians in the Late Ottoman Period, Türkkaya Ataöv (Ed.), Ankara, The Council of Culture, Arts and Publications, Grand National Assembly of Turkey, Onur, Hüdevandigar, Ermeni Olayları Kronolojisi: Millet-i Sadıkadan Hayk'ın Çocuklarına, İstanbul, Bilgeoğuz Yayınları, Orel Şinasi ve Yuca, Süreyya, The Talat Pasha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction?, Lefkosa, K. Rustem & Brother Publications, Ünal, Şeref, Salomon Teilirian Davası-Talat Paşa Suikastı- (Berlin, 2-3 Haziran 1921), Ankara, Ufuk Üniversitesi Yayınları,

14 Özalp, Yalçın, Gazilerin Dilinden Kahramanmaraş (Mustafa Sıtkı Bilgin) Özdemir, Hikmet, Türk-Ermeni İhtilâfı Makaleler, Ankara, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Özel, Sabahattin, Millet-i Sadıka: Ermeniler, İstanbul, TASAM Yayınları, Paşayev, Atahan, Ermenilerin Azerbaycan Halkına Karşı Toprak İddiaları, Soykırımı ve Tehcirleri (XIX.-XX. Yüzyıl), Bakü. Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi, İstanbul, Doğan Kitap, Sevinç, Necdet, Arşiv Belgeleriyle Tahcir: Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Ankara, Avrasya Bir Vakfı Yayınları, Sezgin, Mahmut Niyazi, Ermenilerde Din, Kimlik ve Devlet, Ermeni Sorununa Ermeni Milli Kimliği Açısından Bakış, Ankara, Platin Yayınları, Shaw, Stanford J., "The Armenian Legion and Its Destruction of the Armenian Community in Cilicia", The Armenians in the Late Ottoman Period, Türkkaya Ataöv (Ed.), Ankara, The Council of Culture, Arts and Publications, Grand National Assembly of Turkey, Şahin, Recep, Tarih Boyunca Türk İdarelerinin Ermeni Politikaları, İstanbul, Ötüken Yayınları, Şıhaliyev, Emin Arifoğlu, Türkiye ve Azerbaycan Açısından Ermeni Sorunu: Tarih, Gerçekler ve Olaylar, Ankara, Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı Yayını, Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorun: Tahiller-Belgeler-Kararlar, İstanbul, Kaynak Yayınları, Talat Paşa'nın Anıları, Alpay Kabacalı, (Haz.), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Taşkıran, Cemalettin, Van'da Ermeni Devleti Denemesi-Belgelerle-, Ankara, Platin Yayınları,

15 Türkdoğan, Berna, Türk-Ermeni İlişkileri: 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Tverdohlebov, Yarbay, Gördüklerim Yaşadıklarım (Erzurum ), Ankara, ATASE Yayınları, Ural, Gültekin, Ermeni Dosyası, İstanbul, Kamer Yayınları, Yavi, Ersal, Empreyalizm Kıskacında Türkler, Ermeniler, Kürtler-Fotoğraf ve Belgelerle, İzmir, Yazıcı Yayınevi, Yürükel, Sefa M., Batının İnsanlık Suçları-I: Soykırımlar Tarihi, Ankara, Near East Publishing, Özgün Değeri Konferansın ortaya koyacağı en temel özgün değer, yurt içinden ve dışından uzmanların sunacakları orijinal tebliğlerle, literatürde yoğun olarak kullanılan çalışmalara ek olarak Türk, İngiliz, Fransız, Ermeni vs. belge ve kaynaklarının kullanıldığı yeni çalışmaların kamuoyuna açıklanması olacaktır. Yaygın Etki/Katma Değer Konferansın gerçekleştirilmesiyle Ermeni meselesi üzerine Amerikalı, Türk ve Ermeni uzmanların tebliğleri ve bu tebliğlerin yayınlanmasıyla konuya dair son derece kapsamlı bir eser hazırlanmış olacaktır. Olaylar en başından itibaren incelenerek, Osmanlı ülkesindeki Ermeni silahlı hareketlerinin kökenlerinin ve aldığı dış destekle birlikte ülkenin genel yaşantısında meydana getirdiği değişimin ortaya konulması Türkiye nin önündeki ciddi bir problem olan bu konuda daha sağlıklı değerlendirmeler yapılmasını sağlayacaktır. Böylece yüzlerce yıl bir arada yaşamış olan iki toplumun ilişkilerinin sadece 1915 yılından ibaret olmadığı ve 1915 yılında yaşanan hadiselerin temelinin de büyük güçlerin kavgasından kaynaklandığının ortaya konulması kısır polemiklerin önlenmesine katkıda bulunacaktır. 9

16 Yöntem Konferans için başta Türkiye, Ermenistan ve ABD olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde konuyla ilgili akademik incelemeler yapan bilim adamları Türkiye ye davet edilecek, ayrıca konferansta sunacakları tebliğler akademik makale formatında kendilerinden istenerek bunların bilimsel bir kitap olarak yayınlanması sağlanacaktır. 10

17 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Nisan/April Rixos Grand Ankara Otel TOPLANTI NOTLARI 11

18 18 Nisan Cumartesi PROTOKOL KONUŞMALARI M. Recai KUTAN ESAM Genel Başkanı Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı Prof. Dr. Metin DOĞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ULİSA Başkanı 12

19 M. Recai KUTAN Muhterem Protokol, Muhterem Misafirlerimiz, Sizleri, ESAM -Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi- ve şahsım adına saygı ile selamlıyor, teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Hak tan yapmakta olduğumuz bu toplantının insanlık âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Muhterem Misafirlerimiz, Her yıl 24 Nisan günü, Ermeni diasporası, Avrupa ve Amerika daki emperyalist ülkeler, Ermeni Soykırımı konusunu gündeme getirmekte, bir takım temelsiz ve mesnetsiz iddiaları söz birliği ile gerçeklermiş diye göstermek için gayri insani ve gayri ahlaki her yola başvurmaktadırlar. Bu çalışmalar neticesinde birçok Avrupa ve Amerika ülkelerinin parlamentoları 24 Nisan ı soykırımı anma günü olarak kabul ettiler. Hatta Fransa ve Güney Kıbrıs Rum parlamentoları Ermeni Soykırımı yok diyenleri cezalandırma kararı aldı. Bir kaç gün önce Avrupa Parlamentosu da soykırım iddialarını içeren bir karar aldı. 28 AB ülkesinden sadece 11 i, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyor. 24 Nisan 1915 Ermeni Tehciri olaylarının 100. Yıl dönümünde Türkiye ye karşı pervasızca siyasi hücumların yapıldığı böyle bir ortamda; Türkiye nin ilk sivil stratejik araştırma kurumu olan ESAM, kamuoyunu bilgilendirme misyonuyla hareket ederek yılının ilk büyük uluslararası Ermeni Sempozyumunu Emperyalizm ve Ermeni Meselesi başlığıyla düzenleme kararını almıştır. Yerli ve yabancı bilim adamlarının iştirak edeceği sempozyumun amacı 1. Dünya Savaşı şartlarında yaşanan trajedileri önyargısız, hak ve adalet ölçüleri içerisinde bütün yönleriyle bilimsel bir şekilde ortaya koymak ve dünyaya duyurmaktır. Tehcir olayını bir Ermeni Soykırımı olarak nitelemek tarihi gerçeklerle bağdaşmaz. Geçmiş hadiseleri tahrif ederek, toplumlar arasında kin ve nefreti arttırmak ülkeler arasında çatışmalara gerginliklere yol açar. Bu yüzden bu sempozyumun ana gayesini gerçeklerin ışığında, geçmişten ders alarak coğrafyamızda barış ve dayanışmanın hâkim olduğu gelecek inşa etmek olarak belirledik. 13

20 Tehcir Olayı Hangi Şartlarda Doğdu? Muhterem Misafirlerimiz, Osmanlı Devleti nin en önemli özelliklerinden birisi hiç şüphesiz, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan ve farklı kültürel kökleri olan milletleri altı asır gibi uzun bir süre idaresi altında barış ve huzur ortamı içerisinde adaletle yönetebilmiş olmasıydı. Osmanlı hükümdarları çağdaşı olan Avrupa ülkelerinde bulunmayan bir şekilde Müslim ve gayrimüslim tebaasına geniş bir inanç ve kültür özgürlüğü tanımışlardır. Osmanlı Devleti, hükümranlığını yüzyıllar boyu sürdürdüğü Doğu Avrupa da, Balkanlar da, Orta Doğu Ve Kuzey Afrika da farklı ırka ve dine mensup olan toplulukların bir arada ve barış içinde yaşamalarına ortam hazırlamıştır. Çünkü Osmanlı devleti farklılıkta birlik ilkesine göre yönetiliyordu. Bundan dolayıdır ki, Selçuklu devletiyle birlikte yaklaşık 8 asır Türk idaresi altında yaşamış olan Ermeni Toplumu, Müslümanlarla iyi komşuluk ilişkileri geliştirebilmiş ve Millet-i Sadıka yani Dost Millet olarak adlandırılmıştır. Ermeniler, Osmanlı Devleti nde kendi dinlerini yaşamışlar ve kendi dillerini, kültürlerini koruyabilmişlerdir. Bu gerçeğe mukabil Osmanlı Toplumu nda, her türlü dini ve kültürel haklarına sahip olan Ermenilerin Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşayan çocukları, artık kimliklerini ve kültürlerini yitirmeye başladılar. Hatta asimile oldular. 19. yüzyılın ilk dönemlerinden itibaren Osmanlı Devleti nin zayıflama dönemine girmesi başta İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya olmak üzere emperyalist devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı ya karşı bir takım yıkıcı ve tahripkâr politikalar takip etmelerine imkân sağlamıştır Osmanlı Devleti nin, Batılı emperyalist güçler tarafından paylaşılması meselesi günümüzde Ermeni Sorunu olarak da tanımlanan meselenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Nihayet Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Berlin Antlaşması, Türk ve Ermeni toplumları için bir yol ayrımı, bir dizi anlaşmazlıkların dönüm noktası haline gelmiştir. Emperyalist devletler asırlarca Anadolu da Türklerle iyi komşuluk ilişkileri yaşayan Ermenileri bağımsız devlet kurmak vadiyle kışkırtmaya başlamışlardır. Bunun üzerine 14

21 harekete geçen Ermeni gruplar 1887 yılında İsviçre de Hınçak Örgütü nün, 1891 de ise Tiflis te Taşnaksutyun İhtilal Komitesi ni kurmuşlardır. Böylece Ermeniler 1890 lı yıllardan 1915 yılına kadar olan süreçte 50 nin üzerinde büyük-küçük isyanlar çıkarmışlardır. Birçok Anadolu şehrinde binlerce sivil Müslüman ın kanlarını dökmüş ve Osmanlı Devleti ni çok zor durumlara düşürmüşlerdir. Hatta Ermeni çeteleri 1905 yılında Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid e bombalı suikast düzenleyecek kadar ileri gitmişlerdir yılına gelindiğinde ise bu yıl, Osmanlı Devleti için savaş dönemindeki en zor yıl olmuştur. Devlet-i Aliyye bir taraftan Çanakkale de dünyanın en üstün harp teknolojisine sahip İngiliz-Fransız ve diğer düşman güçlerin ordularıyla savaşırken diğer taraftan Şarkta Ruslarla savaş halinde tam bir ölüm kalım mücadelesi vermekteydi. Osmanlıların en az dört beş cephede savaştığı birinci cihan harbinde, harbin başlangıcından itibaren Ermeni Çeteleri, Doğu Anadolu da Rus saldırılarının öncü birlikleri olmuşlardı. Ermeni Çeteleri büyük Ermenistan kurma hayalleriyle Osmanlı Devletine karşı isyan ederek; İngiliz, Fransız ve özellikle de Ruslarla işbirliği yaparak Anadolu da bir iç savaş yaşanmasına sebep oldular. Osmanlı devleti, bir taraftan Rus-Ermeni işbirliği sonucunda doğudaki Erzurum, Van, Bitlis, Muş, Trabzon gibi vilayetlerini kaybederken diğer taraftan da içeride çıkarılan iç savaşı sona erdirmek için tedbirler almakla meşguldü. Bu tedbirler çerçevesinde Hükümet, Osmanlı belgelerinde Sevk ve İskân olarak adlandırılan, kamuoyunda ise galatı meşhur Tehcir olarak bilinen kanunu çıkararak; Ermeni halkını savaş bölgesinden alarak savaş dışında kalan Osmanlı topraklarına, yani Irak ve Suriye ye sevk etmişti. İnsaf sahibi herkes, elbette şunları soracaktır, Tehcir kararı, ırkçı bir anlayışla durup dururken mi alındı? 20 Nisan 1915 te Van şehri Ruslarla işbirliği yapan Ermeni Çeteleri tarafından yakılıp yıkılmasının, masum halktan binlercesinin katledilişinin, tehcir tamimine katkısı olmadı mı? Bu çerçevede gerek Avrupa Birliği nden ve gerekse de Papa tarafından son günlerde asılsız Ermeni Soykırımı hususunda yapılan açıklamalar, kendileri açısından büyük bir 15

22 talihsizliktir. Her fırsatta uluslararası barış ve güvenliğe vurgu yapan AB ve Papa nın bu olumsuz tavırları gerek Türk-İslam dünyasında ve gerekse de uluslararası siyasette tansiyonu arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Katolik âleminin ruhani lideri Papa, sözde Ermeni Soykırımı için Vatikan da ayin düzenledi. Ayine Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan ruhani lideri de katıldı. Papa yapılan ayinde 20. ilk soykırımı Ermenilere yapıldı dedi. Bir din adamına yakışmayan bir üslupla konuşan Papa ya diyoruz ki; Bu söyledikleriniz bir iftiradır, bir bühtandır. Eğer Osmanlılar ırkçı ve baskıcı olsalardı, Ermeniler kendi din, dil ve kültürlerini yüzyıllar boyu koruyamazlardı. Eğer Ermeniler, Endülüs te Katoliklerin Müslümanlara uyguladığına benzer bir soykırıma uğrasalardı, Ermeni ulusundan söz edilemezdi. Müslümanlar, tarihin hiç bir döneminde başka din ve ırka mensup insanlara soykırım uygulamamıştır. İşte şu tarihi olay, Hıristiyan Batı Medeniyeti yle bizim medeniyetimizin farkını açıkça ortaya koymaktadır yılında Osmanlı Sadrazamı olan Sokullu Mehmet Paşa, Fransız Elçisini çağırıp, Saint Barthelemy katliamını sorar. 24 Ağustos 1572 de Fransa da, on binlerce Protestan Katolikler tarafından katledilmişti. Önce Paris te başlayan bu katliamda iki gün içerisinde on binlerce Protestan hayatını kaybetmişti. Sağ kalan Protestan soyluları da, Katolikliği kabul etmişlerdi. Sokullu Mehmet Paşa elçiye, Bizim sancağımızın dalgalandığı uçsuz bucaksız yerlerde çeşitli dinlere bağlı, çeşitli ırktan milletler yaşıyor. Hepside inandıkları gibi yaşarlar. İstanbul da camilerin yanında kiliseler ve havralar vardır. Kimse kimseyi rahatsız edemez. diyerek elçiyi azarlar. Muhterem misafirlerimiz Bu toplantı açış konuşmasının sonunda, sempozyumun Ermeni Meselesinin en geniş şekilde aydınlatılması ve anlaşılmasına, Türk-Ermeni ilişkisine katkı yapmasına vesile olmasını diliyorum. Sempozyuma katılan değerli ilim adamlarımızı ve siz değerli misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 16

23 M. Recai KUTAN Esteemed Protocol, Distinguished Guests, I would like to greet and thank each of you on my behalf and on behalf of ESAM, Economic and Social Researches Centre, for your participation to our organization. We pray to Allah Almighty (cc) that this meeting brings benevolence to the humanity. Distinguished Guests, On 24th April every year, Armenian diaspora, imperialist countries in Europe and in America reiterate pseudo Armenian Genocide and refer to unhuman and unethical means to prove some false, groundless and baseless claims. As a result of these activities, national parliaments in numerous European and American countries have declared 24 April" as the memorial of the genocide. Furthermore, France and Southern Cyprus Greek Parliaments decided to punish those are against their pseudo Armenian Genocide. Recently, European Parliament has taken some decisions including also the claims for genocide. Out of 28 European countries, only 11 of them recognize 1915 incidents as "genocide". In an environment of fearless political attacks against Turkey in Centenary of Armenian Relocation" of 24 April 1915, ESAM, first civil strategic research institution of Turkey, has decided to its first international symposium in with the title "Imperialism and Armenian Issue" to fulfil its mission of informing the public. Objective of the Symposium is to analyse and announce all aspects of the tragedies occurred under prevailing conditions of First World War within the merits of science, justice and rights and free from prejudices. Calling relocation as Armenian Genocide or Holocaust does not accord to historic facts. Increasing hatred and enmity among the societies by tampering with the incidents of the past may cause hostilities and disputes between the countries. Therefore, this Symposium will focus on how to construct a peaceful future in solidarity in these geographies learning from the past in the light of the facts. Circumstances of Relocation Distinguished Guests, 17

24 One of the most important tributes of Ottoman Empire is, doubtless to say, its ability to rule its subjects each having a different religion, language, ethical and cultural background in a peaceful and solidarity environment for more than six centuries. Unlike contemporary European rulers of the time, Ottoman emperors bestowed extensive freedom of belief and culture to its Muslim and non-muslim subjects. Ottoman Empire created throughout the centuries a peaceful coexistence environment for in Eastern Europe, Balkans, Middle East and Northern Africa for the communities belonging to different races and religions. That became possible the motto "unity in difference" of the Ottoman Empire. Thus, Armenian Community that remained under Turkish rule for 8 centuries including Seljuki period developed good neighbourhood relations with the Muslims and called as Millet-i Sadıka meaning "Loyal People". Armenians enjoyed, practised and preserved their religion, language and culture during the rule of Ottoman Empire. While those living in Ottoman Empire enjoyed their all religious and cultural rights and freedom; in return, Armenian offspring living America and Europa started to lose their identities and cultures during the same period. As a matter of fact, they were literally assimilated in respective nations. Start of recession and weakening period of Ottoman Empire starting from first quarter of the 19th Century created feasible environment for devastating and manipulative policies of especially Britain, France, Russia and Germany against Ottoman Empire in line with their interests in the region. Plans of Western Imperialist powers for dividing Ottoman Empire resulted with the emergence of the circumstances that are also defined as Armenian issue today. Consequently, Berlin Agreement concluded after Ottoman- Russian War was a junction for Turkish and Armenian communities and also a turning point for a series of disputes. Imperialist powers started to provoke and manipulate Armenians who established good neighbourhood relations with Turks in Anatolia with the promise of establishing their independent state. Thus, mobilizing European Armenian, they first founded Hunchakian Party in Geneva Switzerland in 1887 and then they found Dashnaktsutyun Revolutionary Federation in Tbilisi in

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Sempozyum Bildirileri Symposium Papers V. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU TARİHİ VE GÜNCEL SİYASAL KONULAR: GÖRÜŞLER & ÖNERİLER

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya. Temsilciler. Ankara Osman Erbasan Serkan Alpkaya. Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın. Editör Velican Polat

Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya. Temsilciler. Ankara Osman Erbasan Serkan Alpkaya. Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın. Editör Velican Polat Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın Editör Velican Polat Hukuk - Bürokrasi Muhip Üzümcüoğlu Kültür Sanat Sibel Veldet Sinema Televizyon Seyfi Demirci Halkla İlişkiler

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 243-268, July 2012 BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ RUSSSIAN-ARMENIAN

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University)

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Afrika Ülkeleri-Türkiye Arasındaki Kültürel İlişkiler ve İletişim

Afrika Ülkeleri-Türkiye Arasındaki Kültürel İlişkiler ve İletişim STRATEJİK RAPOR NO: 25, MART 2008 TÜRKİYE VE AFRİKA ÜLKELERİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİ ORTAK STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME PROJESİ V. ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Afrika Ülkeleri-Türkiye Arasındaki Kültürel İlişkiler

Detaylı

TURAN-SAM * YIL: 2010 * CİLT: 2 * SAYI: 8 * SONBAHAR 2010 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org

TURAN-SAM * YIL: 2010 * CİLT: 2 * SAYI: 8 * SONBAHAR 2010 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org 1 2 3 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. KABAİS ÇEMBERİ KABAİS ÜÇGENİ KIBRIS Mehmet Ali BİLGİN 5 DÜNYAYA BAKIŞ. TÜRK - RUS İLİŞKİLERİ Dr. Umut ARIK 11 TÜRK FELSEFİ DÜŞÜNCESİNDE

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2 I.GĠRĠġ: Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devletinin Protestan Sorunu yoktur. Bu sorun ABD misyonerleriyle ortaya

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTADOĞU BAĞLAMINDA TÜRKİYE İSRAİL GÜVENLİK İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER Yusuf HALAÇOĞLU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IV SUNUŞ... V ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ... 1 NEDEN

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 253-283 Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan Salih Pay Yard. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi Özet Bu araştırma misyonerlik

Detaylı

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.85-111 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.85-111 Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Eray GÖÇ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu eraygoc@karatekin.edu.tr

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Kırıkkale Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Kırıkkale Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temmuz 2014 / Cilt: 4 Sayı: 2 Kırıkkale Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Ocak

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yıl 8. Sayı 15. Bahar 2012 Hacettepe University The Atatürk Institute for Modern Turkish History

Detaylı