GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ"

Transkript

1 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 2, , 2013 Vol 28, No 2, , 2013 GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ Halit KARABULUT*, Hamit SOLMAZ*, Mlih OKUR*, Fatih ŞAHİN* *Otomotiv Mühnisliği, Tknoloji Fakültsi, Gazi Ünivrsitsi, Ankara (Gliş/Riv: ; Kabul/At: ) ÖZET Srbst istonlu Stirling motorları, ısı nrjisini titrşim tarzına oğrusal bir harkt önüştürn basit yaılı trmoinamik sistmlrir. Kinmatik motorlaraki volanların yrini srbst istonlu Stirling motorlarına mkanik yaylar ya a gazlı yaylanırıılar almaktaır. Yr ğiştirm istonu v güç istonunun yatığı titrşim harktinin gnliğini kontrol altına tutmak bu motorların önmli sorunlarınan birisiir. Yaısı grği srbst istonlu Stirling motorlarının tasarımı inamik v trmoinamik analizlrin birlikt yaılmasını zorunlu kılmaktaır. Motorun inamik arçalarının kütllri, sistm kullanılan yayların yay sabitlri, sürtünmlr, iş transfrinn kaynaklanan kuvvtlr il güç istonu v yr ğiştirm istonuna tkiyn gaz kuvvtlrini ihtiva n kasamlı bir inamik-trmoinamik analiz il motorun tasarımı yaılmakta v rformans ğrlri blirlnmktir. Bu çalışmaa 700 K sıak kaynak v 350 K soğuk kaynak sıaklığı arasına çalışan, silinirlri soğuk uçtan birlştirmli, gama tii, srbst istonlu bir Stirling motorunun inamik v trmoinamik analizi yaılmıştır. Motor güünün; sıak kaynak sıaklığına, güç istonu il yr ğiştirm istonu yaylarının sabitlrin, yr ğiştirm istonunun kuyruk çaına, çalışma haminki gaz kütlsin v iş transfrinin yarattığı sönümlm sabitin gör ğişimlri inlnrk motorun çalışma limitlri blirlnmiştir. Anahtar klimlr: Gama tii Stirling motoru, srbst istonlu Stirling motoru, inamik v trmoinamik analiz DYNAMIC AND THERMODYNAMIC ANALYSIS OF GAMMA TYPE FREE- PISTON STIRLING ENGINE ABSTRACT Fr iston Stirling ngins ar struturally siml thrmoynami systms onvrting th hat into th riroating translational motion. In fr iston Stirling ngins mhanial an gas srings ar us insta of th flywhls us in kinmati ngins. In fr iston Stirling ngins on of th most imortant issus is king th amlitu of riroal motion of th islar an iston unr ontrol. For th sign of fr iston Stirling ngins, baus of thir strutur, th ynami an thrmoynami analyss ar simultanously onut. Th sign an rforman ritions of th ngin is onut via a ynami-thrmoynami analysis inluing th masss of th ynami omonnts, onstant of srings us in th systm, hyroynami fritions, rssur fors xrting on th iston an islar an aming fors aus by work transfr. In this stuy, via raring a ynami an thrmoynami simulation rogram, th analysis of a ol n onnt gamma ty fr iston Stirling ngin that will work in th tmratur rang of K, hav bn rform. Th working limits of th ngin wr rit by mans of xamining th variation of owr with th hot n tmratur, sring onstants of islar an iston srings, ro iamtr of th islar, th working gas mass in th working volum of th ngin an th aming onstant u to th work transfr. Kywors: Gamma ty Stirling ngin, fr-iston Stirling ngin, ynami an thrmoynami analysis

2 H. Karabulut v ark. Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Srbst istonlu Stirling motorları titrşim tarzına oğrusal harkt ürtn basit yaılı mkanizmalar olu 1964 Bal tarafınan iat ilmiştir [1,2]. Srbst istonlu Stirling motorlarına krank biyl mkanizması bulunmamaktaır. Srbst istonlu Stirling motorları az sayıa arçaan ibart olu, başlıa arçaları; güç istonu, yr ğiştirm istonu, güç istonu v yr ğiştirm istonu silinirlri, yaylar v motor bloğuur [3,4]. Kararlı bir çalışma v titrşim harkti yaan arçaların gnliklrinin kontrol altına tutulabilmsi için motorun bütün arçalarının sistm inamiği açısınan birbiri il uyumlu sçilmsi grkliir [5]. Srbst istonlu Stirling motorları tamamn kaalı bir sistm olu bazı hallr motorun ürttiği mkanik nrji alııya motorun blok titrşimlri araılığı il aktarılmakta, bazı hallr alıı motor bloğunun içrisin yrlştirilmkt, iston il birlikt ykar harkt tmktir [5]. Eğr amaç lktrik ürtmks lktrik jnratörünü motor bloğunun içrisin yrlştirmk aha avantajlı görünmktir. Su omalamak amaı il gliştiriln sistmlr oma oğruan motorun gövsin bağlanmaktaır. Srbst istonlu Stirling motorları il lktrik ürtmk için, basit yaısı v üşük mkanik kayıları nni il gnllikl linr altrnatörlr kullanılmaktaır [6-8]. Linr altrnatörlr oğrusal harkttn lktrik nrjisi l tmk amaıyla kullanılmaktaırlar. Çalışma rnsibi airsl altrnatörlrinki il aynı olmakla birlikt linr altrnatörlr oğrusal harkt yaan nüvnin yön ğiştirmsi snasına oluşan hız ğişimlri bazı zavantajlar oluşturmaktaır [9]. Linr altrnatörlr, harktli bobinli, harktli mıknatıslı vya harktli nüvli olmak üzr üç farklı tarza yaılabilirlr. Harktli bobinli linr altrnatörlr stator aimi mıknatıslaran oluşmaktaır. Ötlyii üzrin bulunan bir bobinin manytik alan içrisinki harktiyl lktrik l ilmktir. Bobin, ötlyii üzrin oluğunan lktrik iltim bağlantılarının snk yaılması grkmktir. Harktli nüvli linr altrnatörlr statora aimi mıknatıs v sargılar yr almakta, nüvnin harktiyl manytik alan ğişimi l ilmktir [10,11]. Harktli mıknatıslı linr altrnatörlr aynı boyutlaraki iğr tilr gör hava boşluğuna aha yüksk akı yoğunluğu sağlarlar. Ayrıa iğr tilr gör aha küçük bir ötlyii kütlsin sahitirlr [12]. Srbst istonlu Stirling motorlarıyla lktrik ürtmk için harktli mıknatıslı linr altrnatörlr aha uygun görülmktir. Kinmatik Stirling motorlarına sızırmazlık, yatak aşıntısı, yağlama v çıkış güünün kontrolü gibi roblmlr bulunmaktaır [13]. Srbst istonlu Stirling motorları kinmatik Stirling motorlarına gör kni knin ilk harkt gçmsi, vriminin yüksk olması, tam kaalı bir sistm oluğunan sızırmazlık sorununun bulunmaması, aşıntıların v titrşimlrinin aha az olması bakımınan avantajlıır [13,14]. Mkanizma yönünn srbst istonlu Stirling motorları a, kinmatik Stirling motorlarına oluğu gibi, alfa, bta v gama olmak üzr üç gruba ayrılabilmktir. Yr ğiştirm istonu hm bta hm gama tii srbst istonlu Stirling motorlarına kullanılmaktaır, anak bta tii motorlara yr ğiştirm istonu v güç iston aynı silinir içrisin yr alırkn gama tii motorlara yr ğiştirm istonu v güç istonu ayrı silinirlr içrisin çalışmaktaır. Alfa ti motorlara is birn fazla güç istonu bulunmaktaır [4,15]. Srbst istonlu Stirling motorları; günş nrjisi, jotrmal nrji, fosil yakıtlar, oun v kömür gibi hrhangi bir ısı kaynağı il çalışabilmktirlr [3,16]. Ayrıa uzay araştırmaları için rayoizoto ma il çalışan Stirling motorları a gliştirilmktir [16,17]. Srbst istonlu Stirling motorlarının trmoinamik v inamik tasarımları birlikt yaılmak zorunaır. Önn yaılmış olan inamik-trmoinamik analizlr çalışma gazının basınının hsabına izotrmal yaklaşım kullanılarak basının anlık ğrlri analitik olarak ifa ilmiştir [4,13,16,18,19]. İzotrmal analizlr Shmit yaklaşımı sıklıkla kullanılmaktaır [5,18,20]. Srbst istonlu Stirling motorları ıştan yanmalı motorlar oluğunan, ışarıan sıak bölgy v soğuk bölgn ışarıya olan ısı transfrlrinki kayılar olukça önmliir. Kongtragool v Wongwiss bir Stirling motorunun güç v vriminin, ısı transfri, rjnratör vrimin v ölü haimlr bağlı oluğunu blirtmişlrir [8,21]. Hsu, Lin v Chiou srbst istonlu bir Stirling motorunun rformansını blirlybilmk için çvrim ortalamalı bir ısı transfri moli kullanmışlarır [6]. Srbst istonlu Stirling motorlarının inamiği üzrin ilk analizlr Bal tarafınan yaılmıştır [2,3]. Dinamik analiz analitik yöntmlrin yanı sıra noal mtotlar a sıklıkla kullanılmaktaır [3,22]. Noal yöntm çalışma bölglri bir sıra halin kontrol haimlrin ayrılır v kontrol haimlri arasına kütl gçişi basınç farkının bir fonksiyonu olarak blirlnir [23]. Srbst istonlu Stirling motorlarının inamik analizin motor mkanizması v güç çıkışına bağlı olarak gnllikl iki ya a üç srbstlik rli sistm yaklaşımları kullanılmıştır [3,5,24,25]. Bu çalışmaa soğuk uçtan birlştirmli, gama tii srbst istonlu bir Stirling motorunun tasarımı yaılmıştır. Yr ğiştirm istonunun harktinin gnliğini kontrol altına tutmak için sistm gazlı bir tamon siliniri v istonu ilav ilmiştir. Sistm aimi mıknatıslı bir linr altrnatörün motorun 266 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2, 2013

3 Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi H. Karabulut v ark. bloğuna yrlştirilmsi v aimi mıknatısın güç istonunan harkt alması üşünülmüştür. 2. MEKANİZMA VE MATEMATİK MODEL (MECHANISM AND MATHEMATICAL MODELING) 2.1. Mkanizma (Mhanism) Şkil 1 gama tii bir Stirling motorunun mkanizması görülmktir. Motor bir yr ğiştirm istonu, bir güç istonu, güç istonu v yr ğiştirm istonu yayları il bir at tamon istonunan oluşmaktaır. Ayrıa güç istonunun kuyruğuna bağlı bir linr altrnatör bulunmaktaır. Güç istonu il yr ğiştirm istonu arasına hrhangi bir mkanik bağlantı bulunmamaktaır. Güç istonu v yr ğiştirm istonunun harktlri çalışma gazı basınıyla sağlanmaktaır. Motorun çalışma hami, sıak haim, rjnratör, soğuk haim v gnişlm haimlrinn oluşmaktaır. Rjnratör olarak isimlniriln haim aslına sıak haim il soğuk haim arasınaki akış kanalı olu çalışma gazı bu kanalan gçiş snasına ısı almakta ya a ısı vrmktir. Rjnratörün içrisi bazı motorlara göznkli bir malzm il olurularak ısı transfr yüzyi gnişltilmktir. Basit yaılı motorlara is rjnratörki ısı alış vrişi oğrua akış kanalının yüzylri il grçklştirilmktir. Şkil 1. Gama tii srbst istonlu Stirling motoru mkanizması (Mhanism of gamma ty fr-iston Stirling ngin) Srbst istonlu Stirling motorlarına yr ğiştirm istonunun harktlri il güç istonunun harktlri arasınaki zamanlama grksinimi yay sabitlri v bu lmanların kütllri saysin grçklştirilmktir. Srbst istonlu Stirling motorlarına yr ğiştirm istonunun kütlsi güç istonunun kütlsinn aha küçük yaılmaktaır [5]. Sıak bölg ısıtılığına, çalışma hamin sıaklık v basınç artarak güç istonu v yr ğiştirm istonu üzrin yay kuvvtin karşı bir kuvvt myana gtirir. Yr ğiştirm istonu aha hafif oluğunan güç istonuna gör aha çabuk hızlanır v soğuk bölgki çalışma gazının sıak bölgy gçmsin imkan sağlar. Sıak ham gçn gaz kütlsi arttıkça çalışma haminki basınç artış göstrmy vam r. Bir sür sonra yr ğiştirm istonu yay kuvvti yr ğiştirm istonunu yavaşlatmaya başlar v blirli bir noktaan sonra ururarak gri harkti başlatır. Yr ğiştirm istonu il aynı kol üzrin yrlştirilmiş tamon istonu yr ğiştirm istonunun sıak haim v soğuk haim bölglrin silinir sınırlarına çarmasını ngllmk için tasarlanmıştır. Bu sıraa güç istonu yüksk hızın tkisi il yaya karşı harktin vam tmktir. Yr ğiştirm istonunun gri önmsiyl birlikt sıak haimki çalışma gazı soğuk ham aktarılmaya başlar. Çalışma gazının soğuk ham gçişiyl birlikt güç istonuna tki n basınç girk üşr v blirli bir sür sonra yay kuvvti güç istonunu griy önürbilk ğr ulaşarak istonun gri harktini başlatır. Böyl güç istonu çalışma gazını sıkıştırmaya başlar v bu işlm yr ğiştirm istonu kursunu tamamlayana kaar vam r. Yr ğiştirm istonunun tkrar soğuk ham oğru harkt başlamasıyla birlikt çvrim tamamlanmış olur Matmatik Mol (Mathmatial Moling) Matmatik molin hazırlanmasına aşağıaki kabullr ikkat alınmıştır. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2,

4 H. Karabulut v ark. Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi 1. Motor bloğu sabit kabul ilmiştir. 2. Motorun çalışma hami 13 noal ham ayrılmıştır. 3. Noal haimlrin iarlarına sıaklık zamanla ğişmmktir. 4. İlk harkt snasına noal haimlr bulunan gaz kütllrinin sıaklıkları noal hamin iar sıaklığına nk kabul ilmiştir. 5. Noal haimlrki anlık gaz sıaklıklarının blirlnmsin trmoinamiğin 1. kanununun gçii şkli kullanılmıştır. 6. Motorun çalışma hamin bulunan gazın kütlsi blirlnirkn bloktaki gaz rzrvinin sıaklığı v basını il çalışma haminki gazın sıaklığı v basını nk kabul ilmiştir. 7. Güç istonu v yr ğiştirm istonuna tki n yaylarının kütllri göz arı ilmiştir. 8. Güç istonu v yr ğiştirm istonuna tki n yaylarının linr oluğu kabul ilmiştir. 9. Silinir il güç istonu yüzyi arasınaki çalışma boşluğunan silinir bloğuna vya silinir bloğunan motorun çalışma hamin olan gaz sızıntıları göz arı ilmiştir. Motorun çalışma haminki gaz kütlsi sabit kabul ilmiştir. 10. Yrçkiminin tkisi analiz katılmamıştır. 11. Çalışma gazı ial gaz olarak kabul ilmiştir. 12. Kuru sürtünmn kaynaklanan bütün kuvvtlr göz arı ilmiştir. 13. Güç istonunun arkasına tkiyn blok basını sabit kabul ilmiştir. 14. Statik ng şartlarına (motorun sükunt hali) blok basını il çalışma hami basını şit kabul ilmiştir. 15. Rjnratör boyuna soğuk uçtaki iar sıaklığı ( T C ) il sıak uçtaki iar sıaklığı ( T H ) arasınaki sıaklık ğişimi linr kabul ilmiştir. 16. Tamon istonunun silinirinki gaz sıkışma v gnişlmsi olitroik olu, n = 1.35olarak kabul ilmiştir. Yr ğiştirm istonu silinirinin sıak v soğuk haimlri Şkil 1 görüln koorinat üznlmlrin gör; V h = ya (1) h ( ) V = u y h A (2) şitliklri il ifa ilbilir. Motorun kaalı çvriml çalıştığı kabul iliğinn çalışma haminki tolam gaz kütlsi sabittir. Bu uruma çalışma haminin basını; 1 n V V V V W C H Ri = Rm w t T i 1 W T C T = H T Ri (3) şitliği il hsalanabilir. Yr ğiştirm istonunun momntum nklmi; çalışma hami basını, blok basını, yay kuvvti, tamon istonunun ön v arkasınaki basınçlar il sönümlm kuvvtlrinin tolamı ikkat alınarak türtilmiştir. Sönümlm kuvvtlri çalışma gazının sıak v soğuk haimlr arasınaki akış kayılarınan kaynaklanan kuvvtlr v yağlama irnçlrinn oluşmaktaır. Yr ğiştirm istonunun momntum nklmi, y k = ( y y ) + t m t m A A A A + 2 y 2 ( ) h w w t r r l b m m m m şklin türtilmiştir. Bu şitlikt bulunan P r v 1.35 Z E r = E ZE + y ye ( ubs ZE hb ) l = E ( ubs Z hb ) şitliklri il tanımlanabilir (4) P l ; (5) (6) Güç istonunun momntum nklmi çalışma hami basını, blok basını, yay kuvvtlri v sönümlm kuvvtlri ikkat alınarak türtilmiştir. Pistona tki n sönümlm kuvvtlri harii yük v yağlama kayılarınan oluşmakta olu hr ikisi hız il orantılıır. Kuru sürtünmlr göz arı ilmiştir. Pistonun momntum nklmi; ( + ) f x Aw = + w t m t m A k w ( x x ) b m m 2 x 2 şklin ifa ilbilir. (7) Noal haimlrki gaz sıaklıklarının ğişimlri trmoinamiğin 1. kanununun açık sistmlr için vriln; ( ) ha i i Tw Ti Δt Δ T = / Δ mct i v + Ei PΔVi ( mc ) i i v (8) 268 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2, 2013

5 Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi H. Karabulut v ark. şkli il hsalanmıştır. Son şitlikt bulunan E i noal haimlr girn v çıkan kütllrin taşıığı ntalilrin nt ğrini göstrmkt olu, T + T = Δ n i i+ 1 Ei C mj 2 j=+ i 1 i 1 Ti 1 + Ti C Δm j 2 j= 1 şitliği il hsalanmıştır. (9) Tablo 1. Analiz kullanılan aramtrlr v motorun özlliklri (Paramtrs us in analysis an sifiations of th ngin ) Gaz sabiti (Hlyum) 2077 J/kgK Sıak haim sıaklığı 700 K Soğuk haim sıaklığı 350 K Rjnratör sıaklığı K Rjnratör alanı 1500 m 2 Rjnratör hami 60 m 3 Yr ğiştirm istonu siliniri ksit 50 m 2 alanı Güç istonu siliniri ksit alanı 50 m 2 Yr ğiştirm istonu kolunun ksit 2,5 m 2 alanı Yr ğiştirm istonunun kütlsi 2 kg Güç istonun kütlsi 6 kg Yr ğiştirm istonu yay sabiti 5000 N/m Güç iston yay sabiti N/m Yr ğiştirm istonu amr 15 Ns/m katsayısı Güç istonu amr katsayısı 130 Ns/m Yr ğiştirm istonu statik ng 30 mm konumu Güç iston statik ng konumu 20 mm Yr ğiştirm istonu uzunluğu 100 mm Isı taşınım katsayısı 1200 W/m 2 K Tolam gaz kütlsi 0,5 g Güç istonu v yr ğiştirm istonu harkt nklmlri için sınır şartları;, x x= x 0, 0 = t = (10) t, y y = y 0, 0 = t = (11) t kullanılmıştır [3,26]. Problmin çözümü için hrhangi hazır bir akt rogram mvut ğilir. Çözüm için FORTRAN rogramına bir ko hazırlanmıştır. Sayısal çözüm hatayı azaltmak için zaman aralığı Δ t = 0,001solarak sçilmiştir. Motora ait bazı ssifik ğrlr v analizin girilri Tablo 1 vrilmiştir. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSION) Motorun çalışma haminki gazın kütlsi blirlnirkn blok basını il çalışma haminin basını şit kabul ilmiştir. Çalışma haminki gazın sıaklığı a bloktaki gazın sıaklığına şit kabul ilmiştir. Sayısal çözümlm işlmin başlarkn çalışma hamini oluşturan noal haimlrin içrisinki gaz kütllrinin başlangıç sıaklığı olarak ta iar sıaklıkları kullanılmıştır. Bu sbl sayısal çözümlm işlminin başlangıına motorun kniliğinn harkt gçmsini sağlayaak bir basınç bulunmakta olu, motorun hızla ivm kazanığı görülmktir. Yalnız bu urum grçk fiziki hal il bağaşmamaktaır. Grçk fiziki hal motorun iarlarına vriln ısı yavaş yavaş iarların ısınmasını sağlamakta v aha sonra gaza gçmktir. Bu sbl bu makal takim iln matmatik mol motorun kniliğinn harkt gçi gçmyğini blirlm ytrli ğilir. Bunun için aha kasamlı bir matmatik mol grkmktir. Çalışma gazının insi Stirling motorlarına rformansı blirlyn önmli aramtrlrnir. Isıl kaasitsi aha yüksk olan gazlar kullanılığına Stirling motorunan aha yüksk güç alabilmk mümkünür [27-29]. Çalışma gazına ısı aktarma rnsibi aynı olan kinmatik bir Stirling motoruna hlyum gazı kullanılarak yaılan bir nysl araştırmaa ısı taşınım katsayısının 2400 W/m 2 K kaar çıkabilği blirlnmiştir [30]. Şkil 2 800, 1200, 1600, 2000 v 2400 W/m 2 K ısı taşınım katsayıları için l iln P-V iyagramları il izotrmal şartlara yaılan inamik-trmoinamik analizn l iln P-V iyagramı görülmktir. İzotrmal şartlar ısı taşınım katsayısının sonsuz oluğu hal karşılık gliği için izotrmal şartlara l iln iş maksimum olmaktaır. İzotrmal şartlara motorun güü 770 W olarak blirlnmiştir. Politroik şartlara 800, 1200, 1600, 2000 v 2400 W/m 2 K ısı taşınım katsayıları için sırası il 174, 286, 370, 428 v 462 W güç l ilmiştir. olarak tanımlanmıştır. Türtiln harkt nklmlri v sınır şartları bir başlangıç ğr roblmi oluşturmaktaır. Problmin çözümün kullanılan sayısal yöntm bir tahmin-üzltm (ritionortion) yöntmi olu, muhtlif çalışmalara Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2,

6 H. Karabulut v ark. Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi Şkil 2. Farklı ısı taşınım katsayıları için l iln P-V iyagramlarının karşılaştırması (Comarison of P-V iagrams obtain with iffrnt onvtiv hat transfr offiints) Şkil 3 t iston v yr ğiştirm istonunun kurslarının ilk harkttn sonra srgiliği ğişim görülmktir. Şkil 3 t kullanılan sayısal vrilr Tablo 1 vriln girilr kullanılarak l ilmiştir. Motorun sürkli çalışma şartlarının oluşması yaklaşık 1,5 saniy zaman grktirmktir. Sürkli çalışma şartları için güç 286 W, iston v yr ğiştirm istonunun kursları sırasıyla 33 mm v 53 mm olarak blirlnmiştir. Şkil 3 t görülüğü üzr yr ğiştirm istonunun inamik ng çizgisinin statik ng çizgisin çok yakın oluğu anak istonun inamik ng çizgisinin önmli ölçü statik ng çizgisinn uzaklaştığı görülmktir. Pratikt çalışma haminki ortalama basının blok basınına nk olaağı ikkat alınığına güç istonunun statik v inamik ng çizgilrinin yakın olması grkmktir. Grk güç istonunun grk yr ğiştirm istonunun silinir iarlarına çarma riski bulunmaığı Şkil 3 tn görülmktir. Şkil 3. Güç istonu v yr ğiştirm istonu kurslarının zamana gör ğişimi (Variation of iston an islar stroks with tim) çıkabilği gibi altına a üşbilir. Sıak haim sıaklığını ış tknlr nniyl tam olarak sabit tutmak mümkün olmayabilir. Soğuk haim sıaklığı is gnllikl su soğutması il kontrol iliğinn aha stabil kalabilmktir. Bu nnl soğuk haim sıaklığını ğiştirmn, sıak haim sıaklığınaki ğişimlrin motor güün v çalışma kurslarına tkilrini analiz tmk fayalı olabilir. Şkil 4 t motor güü, güç istonu kursu v yr ğiştirm istonu kursunun, sıak haim sıaklığına bağlı ğişimi görülmktir. Analizin sıak uç sıaklığı ışınaki girilri Tablo 1 vrilmiştir. Sıak uç sıaklığı 800 K n 500 K üşrkn motor güü 432 W tan 0 W a, iston kursu 39,5 mm n 0 mm y, yr ğiştirm istonu kursu 56,5 mm n 0 mm y üşmktir. Motor güünün ar bir sıaklık aralığına ani bir üşüş göstrmmsi tknolojik açıan olumlu bir özlliktir. Sıak uç sıaklığı 550 K ulaştığına motorun çalışmaya başlayaağı, 800 K kaar n yr ğiştirm istonu n güç istonu çarması olmaan çalışmanın vam ği görülmktir. Şkil 4. Motor güünün, güç istonu kursunun v yr ğiştirm istonu kursunun sıak haim sıaklığına bağlı ğişimi (Variation of ngin owr, iston an islar stroks with hot n tmratur) Şkil 5 t güç, güç istonu kursu v yr ğiştirm istonu kursunun yük gör ğişimi görülmktir. Yüklmnin sb oluğu sönümlm katsayısı ( C ), 130 Ns/m oluğu zaman güç maksimum olmaktaır. Güç ğrisin hafif bir algalanma mvut olu sbbi blirlnmmiştir. Motorun güünün C y bağlı ğişimi son r yavaş olu motorun yüklm aralığı 100 Ns/m n 200 Ns/m y girkn azami % 6 ivarına bir ğişm gözlnmktir. Aynı yük aralığına motorun frkansının sabit kalığı blirlnmiştir. Bu özlliklr motorun kullanışlı olaağının blirtilriir. Yr ğiştirm istonu mkanik yay il kontrol iln motorlara bu avantajların olmaığı görülmüştür [3]. Analizlr sıak haim sıaklığı 700K v soğuk haim sıaklığı 350K olarak kabul ilmiştir. Anak bazı hallr sıak uç sıaklığı 700K in üzrin 270 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2, 2013

7 Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi H. Karabulut v ark. Şkil 5. Motor güü, güç istonu kursu v yr ğiştirm istonu kursunun C y bağlı ğişimlri (Variation of th ngin owr, iston an islar stroks with C ) Şkil 6. Motor güünün iston yay sabitin gör ğişimi (Variation of ngin owr with th onstant of iston sring) Şkil 6 a motor güü, güç istonu kursu v yr ğiştirm istonu kursunun iston yay sabitin gör ğişimi görülmktir. Piston yay sabiti N/m n N/m y kaar ğişirkn güün, güç istonu v yr ğiştirm istonu kurslarının hmn hmn sabit kalığı, anak, N/m n sonra motorun çalışması birn üznsizlştiği v güün sıfıra gittiği görülmktir. Güçtki bu ani üşüş, yr ğiştirm istonu oğal titrşim frkansı il güç istonunun oğal titrşim frkansının birbirinn uzaklaşmasınan kaynaklanmaktaır. Şkil 7 motor güü, güç istonu kursu v yr ğiştirm istonu kursunun çalışma hamin bulunan çalışma gazının kütlsin gör ğişimi görülmktir. Motorun ısı transfri yüzyinin v ısı taşınım katsayısının sınırlı olması sbbi il gazın ısıtma süri sonunaki sıaklığının istniliği kaar artmaması, soğutma süri sonunaki sıaklığının istniliği kaar üşmmsi trmik vrimin azalmasına sb olmaktaır. Vrim üşüklüğü güç azalması il ntilnmktir. Çalışma masi kütlsi 0,4 graman 1 grama yükslirkn motorun çalışma frkansı 20 Hz n 26 Hz çıkmaktaır. Şkil 7. Motor güü, güç istonu kursu v yr ğiştirm istonu kursunun çalışma haminki gaz kütlsi il ğişimi (Variations of ngin owr, iston an islar stroks with th mass of working flui in working volum) 4. DEĞERLENDİRME (CONCLUSION) Yr ğiştirm istonunun titrşim gnliğini sınırlamak için kullanılan tamon istonu rzonans oluşmasını önlmktir. Motorun sıak uç sıaklığının, güç istonu yay sabitinin, iş transfri yükünün v çalışma haminki gaz kütlsinin ğişmsi il motor güün ani ğişmlr oluşmamaktaır. Tolam ısı transfri alanı m 2 olan bir motorun 550 K sıak uç sıaklığı ivarına çalışmaya başlayaağı v 700 K sıak uç sıaklığına W ivarına bir güç ürtbilği anlaşılmaktaır. 800 K sıak uç sıaklığına motor güünün 432 W v güç istonunun kursunun 39,5 mm oluğu blirlnmiştir. Çalışma gazı kütlsinin arttırılmasının frkansı arttırırkn motor güünü azalttığı blirlnmiştir. SEMBOLLER (NOMENCLATURE) A h Yr ğiştirm istonunun sıak haim tarafı ksit alanı A Yr ğiştirm istonunun soğuk haim tarafı ksit alanı A t f v h h k k b Tamon istonu ksit alanı Yr ğiştirm istonu amr katsayısı Elktriksl yük amr sabiti Viskoz tkilrn kaynaklanan amr sabiti Sabit basınçta çalışma gazının özgül ısısı Sabit haim çalışma gazının özgül ısısı Yr ğiştirm istonu uzunluğu Tamon istonunun uzunluğu Yr ğiştirm istonu yay sabiti Güç istonu yay sabiti Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2,

8 H. Karabulut v ark. Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi m m m t m i b E l basınç r basınç R t T T T h i T u u V V V w w bs h R V x x y w miktarı y Yr ğiştirm istonu kütlsi Güç istonu kütlsi Tolam gaz kütlsi Noal haimlrki gaz kütlsi Blok basını Tamon silinirinki statik halki basınç Tamon istonunun sol tarafına tki n Tamon istonunun sağ tarafına tki n Motor çalışma basını Çalışma gazının gaz sabiti Zaman Soğuk haim sıaklığı Sıak haim sıaklığı Noal haimlrki sıaklıklar Noal haimlrki uvar sıaklıkları Yr ğiştirm istonu silinirinin uzunluğu Tamon silinirinin uzunluğu Soğuk haim Sıak haim Rjnratör hami Gnişlm hami Pistonun yr ğiştirm miktarı Pistonun statik ng konumu Yr ğiştirm istonunun yr ğiştirm Yr ğiştirm istonunun statik ng konumu Tamon istonunun statik ng konumu Z TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENT) Bu çalışma; Gazi Ünivrsitsi Bilimsl Araştırma Projlri (BAP) 07/ nolu roj kasamına stklnmiştir. Dstklrinn olayı Gazi Ünivrsitsi Rktörlüğün tşkkür riz. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Walkr, G., Stirling Engins, Clarnon Prss, Oxfor, Bal, W.T., Fr Piston Stirling Engins - Som Mol Tsts an Simulations, Intrnational Automotiv Enginring Congrss, Dtroit, Mihigan, 1-10, Oak Karabulut, H., Dynami Analysis of a Fr Piston Stirling Engin Working With Clos an On Thrmoynami Cyls, Rnwabl Enrgy, Cilt 36, No 6, , Bouhr, J., Lanztta, F., v Nika, P., Otimization of a Dual Fr Piston Stirling Engin, Ali Thrmal Enginring, Cilt 27, No 4, , Rogakis, E.D., Bormilas, N.A. v Koniakos, I.K., A Thrmoynami Stuy for th Otimization of Stabloration of Fr Piston Stirling Engins, Enrgy Convrsion an Managmnt, Cilt 45, No 4, , Hsu, S.T., Lin, F.Y. v Chiou, J.S., Hat Transfr Asts of Stirling Powr Gnration Using Ininrator Wast Enrgy, Rnwabl Enrgy, Cilt 28, No 1, 59-69, Lan, N.W. v Bal, W.T., A 5kW Eltri Fr-Piston Stirling Engin, Proings of th Svnth Intrnational Confrn on Stirling Cyl Mahins, Tokyo, Jaan, Kasım Hsih, Y.C., Hsu, T.C. v Chiou, J.S., Intgration of a Fr-Piston Stirling Engin an a Moving Grat Ininrator, Rnwabl Enrgy, Cilt 33, No 1, 48-54, Arof, H., Wijono v Nor, K.M., Linar Gnrator: Dsign an Simulation, National Powr an Enrgy Confrn (PECon) 2003 Proings, Bangi, Malaysia, , Aralık Fazal, I., Karsiti, M.N., Zulkifli, S.A., Ibrahim, T. v Rao, K.S.R., Moling an Simulation of a Moving-Coil Linar Gnrator, Intrnational Confrn on Intllignt an Avan Systms (ICIAS 2010), Kuala Lumur, Malaysia, 1-5, Haziran Bola, I. v Nasar, S.A., Linar Eltri Atuators an Gnrators, Cambrig Univrsity Prss, Nw York, Ping, H.W. v Arof, H., Dsign of a Prmannt Magnt Linar Gnrator, Proings of th 1st Intrnational Forum on Stratgi Thnology, Ulsan, Kora, , Ekim Gomz, A., Brry, J.J., Royhouhury, S., Coriton, B. v Huth J., From Jt Ful to Eltri Powr Using a Msosal, Effiint Stirling Cyl, Proings of th Combustion Institut, Cilt 31, , Yang, Q., Luo, E., Dai, W. v Yu, G., Thrmoaousti Mol of a Moifi Fr Piston Stirling Engin with a Thrmal Buffr Tub, Ali Enrgy, Cilt 90, No 1, , Kim, S.Y. v Brhowitz, D.M., Sifi Powr Estimations for Fr-Piston Stirling Engins, 4th Intrnational Enrgy Convrsion Enginring Confrn an Exhibit, San Digo, 1-8, Haziran Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2, 2013

9 Gama Tii Srbst Pistonlu Bir Stirling Motorunun Dinamik v Trmoinamik Analizi H. Karabulut v ark. 16. Formosa, F., Coul Thrmoynami Dynami Smi-Analytial Mol of Fr Piston Stirling Engins, Enrgy Convrsion an Managmnt, Cilt 52, No 5, , Lang, R.G. v Caroll, W.P., Rviw of Rnt Avans of Raioisoto Powr Systms, Enrgy Convrsion an Managmnt, Cilt 49, No 3, , Formosa, F. v Dsss, G., Analytial Mol for Stirling Cyl Mahin Dsign, Enrgy Convrsion an Managmnt, Cilt 51, No 10, , D Mont, F. v Bnvnuto, G., Rfltions on Fr-Piston Stirling Engins. Part 1: Cyling Stay Oration, Journal of Proulsion an Powr, Cilt 14, No 4, , Shmit, G., Th thory of Lhmann_s alorimtri mahin, Zitshrift Ds Vrins Dutshr Ingniur, Cilt 15, No 1, Kongtragool, B. v Wongwiss, S., Thrmoynami Analysis of a Stirling Engin Inluing Da Volums of Hot Sa, Col Sa an Rgnrator, Rnwabl Enrgy, Cilt 31, No 3, , Ibrahim, M. B. v Tw, R. C., Stuy of Two- Dimnsional Comrssibl Non-Aousti Moling of Stirling Mahin Ty Comonnts, Proings of IECEC 01 36th Intrsoity Enrgy Convrsion Enginring Confrn, Savannah, Gorgia, 1-6, 29 Tmmuz 2 Ağustos Chouhary, F., Dynamis of Fr Piston Stirling Engins, Yüksk Lisans Tzi, Univrsity of Marylan, Faulty of th Grauat Shool, Bnvnuto, G., D Mont, F. v Farina, F., Dynami Bhaviour Prition of Fr-Piston Stirling Engin, Proings of IECEC 90 25th Intrsoity Enrgy Convrsion Enginring Confrn (IECEC-90), Rno, Nvaa, Cilt 5, , Ağustos Rlih, R.W. v Brhowitz, D.M., Linar Dynamis of Fr-Piston Stirling Engin, Proings of th Institution of Mhanial Enginrs Part A: Powr an Pross Enginring, Cilt 199, No A3, , Karabulut, H., Öztürk, E. v Çınar, C., Dynami Molling an Invstigation of Vibrations of a Singl Cylinr Four-Strok Disl Engin, Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity, Cilt 26, No 1, , Çınar, C., Togül, T., Yüsu, H.S., Manufaturing an tsting of a bta-ty Stirling yl ngin, Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity, Cilt 22, No 2, , Çınar, C., Koa, A., Karabulut, H., An xrimntal invstigation of th ffts of various working fluis on stirling ngin rforman, Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity, Cilt 20, No 2, , Özgörn, Y.Ö., Çtinkaya, S., Exrimntal stuy on th rforman of a bta ty stirling ngin using hlium an air as working gas, Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity, Cilt 24, No 2, , Karabulut, H., Yusu, H.S., Çinar, C. v Aksoy, F., An Exrimntal Stuy on th Dvlomnt of a β Ty Stirling Engin for Low an Morat Tmratur Hat Sours, Ali Enrgy, Cilt 86, No 1, 68-73, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Cilt 28, No 2,

10

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ Kuru birlşim olarak yapılan kolon kiriş birlşim bölglrin, kirişlr kolonlara vya guslr oturtulur ikn korniyr, profil başlığı v lastomr gibi bir ara malzm üstün oturtulur. Bu malzmlr

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi

Matris Konverterden Beslenen Lineer Asenkron Motor Modeli ve Matlab/Simulink ile Benzetimi 6 th Intrnational Advancd Tchnologis Symposium (IATS ), 6-8 May, Elazığ, Turky Matris Konvrtrdn Bslnn inr Asnkron Motor Modli v Matlab/Simulink il Bnztimi M. Ş. Üny, H. Altun Univrsity of Şırnak, Şırnak/Turky,

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi

Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi ECAS00 Uluslararası Yapı v Dprm Mühnisliği Smpozyumu, 4 Ekim 00, Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy Takviyli Kirişlrin Çift Prli Sistm Moli il Yaklaşık Analizi S.Tanvir WASTİ Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi,

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 3 s , 2004 Vol: 7 No: 3 pp , , TRABZON ÖZET

Cilt: 7 Sayı: 3 s , 2004 Vol: 7 No: 3 pp , , TRABZON ÖZET Politknik Drgisi Journal of Polytchnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 9-99, 4 Vol: 7 No: 3. 9-99, 4 Halka Yrin Sargı Kullanılan Gölg Kutulu Asnkron otorun Simülasyonu v Kontrolü Ebubkir ERDE * Sfa AKPINAR ** * Fırat

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

SİSTEMLER. Sistemlerin Sınıflandırılması

SİSTEMLER. Sistemlerin Sınıflandırılması Sinallr & Sismlr - Sismlr SİSTEMLER Sism ori, bir fnomn im olarak, isiplinlr arası ilişkilrin bilimsl aklaşımlarla inclniği bir oriir. Bnn için ilişkinin varlığı va rcsi, ilgili olğ sosal v fn alanlarına

Detaylı

THREE PHASE GRID INTERACTIVE INVERTER FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES

THREE PHASE GRID INTERACTIVE INVERTER FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES 5. Ululararaı İlri Tknolojilr Smpozyumu (IATS 09), 3-5 Mayı 009, Karabük, Türkiy YENİENEBİİR ENERJİ KAYNAKARI İÇİN ÜÇ FAZI ŞEBEKE ETKİEŞİMİ EVİRİCİ THREE PHASE GRID INTERACTIVE INVERTER FOR RENEWABE ENERGY

Detaylı

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Fırat Üniv. Mühndislik Bilimlri Drgisi Fırat Univ. Journal of Enginring 7(1), 51-56, 015 7(1), 51-56, 015 Infrard Kurutucuda Ayçiçği Tohumlarının Kuruma Davranışı v Kuruma Modllrin Uyum Analizi Özt * Mhmt

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

SENKRON GENERATÖRLERİN FARKLI DERECE MODELİNDEKİ ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF ANALYSIS DIFFERENT ORDER MODELS OF SYNCHRONOUS GENERATORS

SENKRON GENERATÖRLERİN FARKLI DERECE MODELİNDEKİ ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF ANALYSIS DIFFERENT ORDER MODELS OF SYNCHRONOUS GENERATORS İlri Tknoloji Bilimlri Drgisi Cilt 4, Sayı 2, 72-80, 205 Journal of Avanc Tchnology Scincs Vol. 4, No 2, 72-80, 205 SENKRON GENERATÖRLERİN FARKLI DERECE MODELİNDEKİ ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ M. Knan DÖŞOĞLU

Detaylı

Termodinamik Sistemler

Termodinamik Sistemler Termoinamik Sistemler Enüstriyel fiziksel ve kimyasal işlemler sırasına kullanılan buhar kazanı, yoğuşturucu, ısı eğiştirici, vana, türbin, kompresör, meme, akış sistemi, kimyasal reaktör ibi ayıtlar birer

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ

STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 2, 411-415, 2007 Vol 22, No 2, 411-415, 2007 STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN BETA TİPİ BİR MOTORUN İMALİ VE PERFORMANS TESTLERİ Can

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

Dört stroklu diesel motor

Dört stroklu diesel motor Dört stroklu diesel motor İki stroklu diesel motor 4-s benzinli motor İndikatör diyagramı 4-s diesel motor İndikatör diyagramı Çift etkili bir diesel motor Karşıt pistonlu bir diesel motor - 1 Karşıt pistonlu

Detaylı

ATOMLARDAN KUARKLARA ATOMLARDAN KUARKLARA... 249

ATOMLARDAN KUARKLARA ATOMLARDAN KUARKLARA... 249 6 ATOMLARDAN KUARKLARA Sayfa No............................................ 49 Karşıtparçacık.................................................... 49 Doğaaki Tml Kvvtlr v Tml Parçacıklar.......................

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e ERNOLR afsallı bağlantılara, trllrin taşııcı göv bağlanmasına ullanılır. rnoları aslaran aıran başlıca özlliği, bağlantılarınai msafnin ısa olması nnil ğilm momntlrinin üçü olması, olaısı il üz basıncının

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

ALGORİTMİK DURUM MAKİNALARI (ADM) [ ALGORITHMIC STATE MACHINE (ASM ) ]

ALGORİTMİK DURUM MAKİNALARI (ADM) [ ALGORITHMIC STATE MACHINE (ASM ) ] ALGORİTMİK URUM MAKİNALARI (AM) [ ALGORITHMIC TAT MACHIN (AM ) ] AMAÇ: İŞLM AKIŞI BLİRLNMİŞ BİR PROBLMİN AYIAL TAARIMININ GRÇKLŞTİRİLMİ AYIAL İTMLR AKLANAN BİLGİLR VRİ : ARİTMTİK, LOJİK, ÖTLM,... İŞLMLRİ

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU LTROMT UVVT Çözümler TST - ÇÖÜMLR 4.. L M i i i i Telleren geçen akımlar aynı yönlü ise teller birbirini çeker. ki i k i = = ( - L arası kuvvet) 4i = (L - M arası kuvvet) net = ileşke kuvvet ye zıt

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ Gülfeza KARDAŞ, Ramazan SOLMAZ, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Ç.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 01330, Balcalı-ADANA gulfeza@cu.eu.tr, rsolmaz@cu.eu.tr,

Detaylı

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir.

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRANEXA 3nıg/3rn1 i.v. infüzyon çözltisi içrn ampul Damar için uygulanır. Etkiıı ıııadd: Hr bir 3 ml lik ampul, 3 rng granistrona şdğr 3.36 mg granistron HCİ içrir. Yardımcı maddlr: Sodyurn

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Deney 21 PID Denetleyici (I)

Deney 21 PID Denetleyici (I) Deney 21 PID Denetleyici (I) DENEYİN AMACI 1. Ziegler ve Nichols ayarlama kuralı I i kullanarak PID enetleyici parametrelerini belirlemek. 2. PID enetleyici parametrelerinin ince ayarını yapmak. GENEL

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:130*7050 NamıkKmalÜnivrsitsi TkirdağZiraatFakültsiDrgisi Jurnal(f(Tkirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(Intrnatinal(Jurnal(f(all(Subjcts(f(Agricultur( Cilt(/(Vlum:(1Sayı(/(Numbr:((((((Yıl(/(Yar:(015

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

İlk Tanımlar. Dışmerkezlik ve Konikler. Tanım-1. Tanım-2. Tanım-3. e koniğin dışmerkezliği; - MF p koniğin parametresi;

İlk Tanımlar. Dışmerkezlik ve Konikler. Tanım-1. Tanım-2. Tanım-3. e koniğin dışmerkezliği; - MF p koniğin parametresi; Konilr ışmrzli v aramtr uharrm Şahin İl anımlar anım- Bir oğru v bunun ışınai bir notanın blirttiği üzlm, notaya uzalılarının oğruya uzalılarına oranı sabit olan notaların gomtri yrin oni nir. abit olara

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ

BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ 68 BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ Alpin Kemal DAĞSÖZ Hüseyin M. YÜKSEL ÖZET Isıtma tesislerine büyüklüklerine göre gerek bir apartmanaki boruma olan borulara gerekse bir merkezen yapılan

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI:

KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI: BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ HÜKÜMLERĠ DERNEĞĠN ADI MADDE 1 Drnğin aı TRABZONSPOR KULÜBÜ ür. Bu a; tüzük, vrak a v yazıģmalara TRABZONSPOR vya KULÜP olarak gçr. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFTİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI TRANSFORMATÖRÜNÜN TERMODİNAMİK ANALİZİ

AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFTİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI TRANSFORMATÖRÜNÜN TERMODİNAMİK ANALİZİ EKNOLOJİ, (001), Sayı 1-, 9-7 EKNOLOJİ AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI RANSFORMAÖRÜNÜN ERMODİNAMİK ANALİZİ Musa Galip ÖZKAYA G.Ü. knik Eğitim Fakültsi, Makin Eğitimi Bölümü,

Detaylı

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar Deney-1 1/6 DENEY 1 TEK SĐLĐNDĐRLĐ DĐZEL MOTORUNUN PERFORMANS PARAMETRELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Amaç :Motor parçaları ve motor yapısının incelenmesi. Tek Silindirli bir dizel motorunun performans parametrelerinin

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

MERKEZ Ostim Organize Sanayi Bölgesi 100. Yıl Bulvarı 1230/1 Sk. No: 24-26 06370 OSTİM / ANKARA - TÜRKİYE. www.sayalvinc.com

MERKEZ Ostim Organize Sanayi Bölgesi 100. Yıl Bulvarı 1230/1 Sk. No: 24-26 06370 OSTİM / ANKARA - TÜRKİYE. www.sayalvinc.com SAYAL Makina Dişli Yk Parça İmali İnş. Mü. Oto. San. Tic. Lt. Şti. MERKEZ Ostim Organiz Sanayi Bölgsi 100. Yıl Bulvarı 12/1 Sk. No: 24-2 0370 OSTİM / ANKARA - TÜRKİYE www.sayalvinc.com ŞUBE 1180 Sk. No:

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Temel Eğitimi, Uygulama Çalışması DEÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Motorlu Taşıtlar Temel Eğitimi, Uygulama Çalışması DEÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Problem 9: Arka akstan tahrik edilen bir aracın aşağıdaki teknik değerleri bilinmektedir : Toplam ağırlık G=8700 N Hava direnci katsayısı C W =0,445 Araç enine kesit alanı A=1,83 m 2 Lastik dinamik yarıçapı

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ 1 EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri) BİRİMLER Temel Birimler uzunluk, metre kütle, kilogram zaman, saniye elektrik akımı, amper termodinamik sıcaklık, Kelvin Zaman bir

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı 1-Tasarımda kıyas yapılacak motor seçimi 2- Sayfa 86 dan 99 a kadar ısıl analiz yapılacak Uygulama-1 Motor hacmi 1298 cc 1000 rpm Sıkıstırma oranı (ε) 10 2000 rpm Ne 64 kw/6000 rpm Uygulanacak Motor 3000

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

bir süzgeç tasarım programı

bir süzgeç tasarım programı bir süzgç tasarım programı turhan çiftçi başı özay hüsyin söndürm işlvinin vriln koşullara uymasını sağlayan bir k(s) = karaktristik işlvin bulunmasını grktirmktdir. Kullanılan yaklaştırma işlvinin sçimind

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 DA 50 Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / DA 50 DA 50 Bu fark basınç kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma sistemlerine özellikle yüksek

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

INVESTIGATION OF RCC DAMS CONSIDERING VISCOUS BOUNDARY CONDITIONS

INVESTIGATION OF RCC DAMS CONSIDERING VISCOUS BOUNDARY CONDITIONS ANKARA - TURKIYE ssb barajların davranışının VİSKOZ sınır şartları dikkat alınarak İnlnmsİ INVESTIGATION OF RCC DAMS CONSIDERING VISCOUS BOUNDARY CONDITIONS Doç. Dr. Murat Emr Kartal a *, Pro. Dr. Almdar

Detaylı

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ MAK-LAB012 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Düznk sas olarak dikdörtgn ksitli bir kanaldan ibarttir. 1 hp gücündki lktrik motorunun çalıştırdığı bir vantilatör il kanal içind

Detaylı

BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUN İMALATI VE TESTLERİ

BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUN İMALATI VE TESTLERİ BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUN İMALATI VE TESTLERİ 1 Halit KARABULUT, 1 Can ÇINAR, * 2 Fatih AKSOY, 1 Hamit SOLMAZ, 2 Yaşar Önder ÖZGÖREN, 2 Muhammed ARSLAN, 2 Faruk Emre AYSAL

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ Kaynaklar: S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, Zeki Kıral Ders notları Mekanik veya yapısal sistemlere dışarıdan bir

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU Vyis SELEN, Ali YARAŞ 2, Cansu YILMAZ 3, M. Şaban TANYILDIZI 4, Dursun ÖZER 5 Fırat Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kimya

Detaylı